Премини към съдържанието

  Препоръчан отговор


  Здравейте!

   

  Отскоро имам проблем с поведението на курсора на мишката под Windows 7 Ultimate x64. При задържане на лявото копче на мишката и опит за маркиране или преместване на нещо курсорът премигва и след секунда се появява на друго, по-отдалечено място от това, което е за маркиране. Особено досаден е проблемът при преместването на папки, документи или прозорци - тогава при премигването ги оставя там, където е изчезнал и така неведнъж вече ми се случи да постави даден документ в някоя папка и аз да не знам, че той е там.

   

  Сканирах системата с Avast Free Antivirus и Malwarebytes Anti-Malware Prebium (пробен лиценз), но и според двете програми няма зараза в системата. Тъй като обаче проблемът си остава, а не ми се иска да преинсталирам Windows, се обръщам за помощ тук. Не разполагам с диск с Windows, инсталиран е чрез USB-стик.

   

  Сканирах системата с програмата Farbar Recovery Scan Tool. Това е съдържанието на файла "FRST.txt":

   

  Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:13-06-2015
  Ran by Lenovo (administrator) on L580-LP on 17-06-2015 15:56:46
  Running from C:\Users\Lenovo\Desktop
  Loaded Profiles: Lenovo (Available Profiles: Lenovo & Administrator)
  Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) OS Language: Английски (Съединени щати)
  Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
  Boot Mode: Normal
  Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

  ==================== Processes (Whitelisted) =================

  (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

  (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
  (Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
  (Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\officeclicktorun.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  (Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
  (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
  (Lenovo (Beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe
  (Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\utility.exe
  (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  (Synaptics) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\StikyNot.exe
  (DVDFab Software) C:\Program Files\DVDFab Virtual Drive\vdrive.exe
  (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
  (Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
  (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
  (Dolby Laboratories Inc.) C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe
  (Vimicro) C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331_STI.EXE
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
  (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
  (Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTStackServer.exe
  ( ) C:\Program Files (x86)\LockKey\LockKey.exe
  (Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
  (Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\Bluetooth Headset Helper.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
  (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  (Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_18_0_0_160.exe
  (Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_18_0_0_160.exe
  (Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
  (Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


  ==================== Registry (Whitelisted) ==================

  (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

  HKLM\...\Run: [Energy Management] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe [8071680 2015-05-11] (Lenovo (Beijing) Limited)
  HKLM\...\Run: [EnergyUtility] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Utility.exe [6193152 2015-05-11] (Lenovo(beijing) Limited)
  HKLM\...\Run: [synTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2899216 2012-03-26] (Synaptics Incorporated)
  HKLM\...\Run: [synLenovoGestureMgr] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe [410896 2012-03-26] (Synaptics)
  HKLM\...\Run: [updatePRCShortCut] => C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-14] (CyberLink Corp.)
  HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2754704 2015-05-28] (NVIDIA Corporation)
  HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [472992 2013-03-21] (Adobe Systems Incorporated)
  HKLM-x32\...\Run: [uSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291648 2012-05-21] (Intel Corporation)
  HKLM-x32\...\Run: [iAStorIcon] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [284440 2011-11-30] (Intel Corporation)
  HKLM-x32\...\Run: [Dolby Advanced Audio v2] => C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe [507744 2011-12-21] (Dolby Laboratories Inc.)
  HKLM-x32\...\Run: [331BigDog] => C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331_STI.EXE [548864 2011-11-24] (Vimicro)
  HKLM-x32\...\Run: [LockKey] => C:\Program Files (x86)\LockKey\LockKey.exe [337776 2011-08-26] ( )
  HKLM-x32\...\Run: [updatePRCShortCut] => C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-14] (CyberLink Corp.)
  HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [5515496 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
  HKU\S-1-5-19\...\Run: [sidebar] => %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
  HKU\S-1-5-20\...\Run: [sidebar] => %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
  HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\...\Run: [] => [X]
  HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\...\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] => C:\Windows\System32\StikyNot.exe [427520 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
  HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\...\Run: [DVDFab VDrive] => C:\Program Files\DVDFab Virtual Drive\vdrive.exe [621472 2014-08-29] (DVDFab Software)
  AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [175880 2015-05-28] (NVIDIA Corporation)
  AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [154256 2015-05-28] (NVIDIA Corporation)
  Lsa: [Notification Packages] scecli C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BtwProximityCP.dll
  Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk [2015-05-11]
  ShortcutTarget: Bluetooth.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe

  ==================== Internet (Whitelisted) ====================

  (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

  HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
  HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://google.bg/
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000 -> DefaultScope {FFAA161B-D2E3-4367-B197-C4F89C201DB8} URL = https://www.google.com/search?q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000 -> {FFAA161B-D2E3-4367-B197-C4F89C201DB8} URL = https://www.google.com/search?q={searchTerms}
  BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
  BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\URLREDIR.DLL [2015-04-14] (Microsoft Corporation)
  BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  BHO-x32: Помощник за влизане в акаунт в Microsoft -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
  BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2015-04-14] (Microsoft Corporation)
  BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-04-14] (Microsoft Corporation)
  Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  Handler-x32: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
  Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

  FireFox:
  ========
  FF ProfilePath: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default
  FF Homepage: https://google.bg
  FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_18_0_0_160.dll [2015-06-11] ()
  FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
  FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.40416.0\npctrl.dll [2015-04-16] ( Microsoft Corporation)
  FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\NPSPWRAP.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll [2013-03-21] (Adobe Systems)
  FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_160.dll [2015-06-11] ()
  FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.0.59 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-01-06] (Intel Corporation)
  FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-01-06] (Intel Corporation)
  FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
  FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.40416.0\npctrl.dll [2015-04-15] ( Microsoft Corporation)
  FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\NPSPWRAP.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
  FF Plugin-x32: @nokia.com/EnablerPlugin -> C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\npNokiaSuiteEnabler.dll [2014-11-19] ( )
  FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll [2013-03-21] (Adobe Systems)
  FF SearchPlugin: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\searchplugins\4pj2uvdvs0c.xml [2015-06-10]
  FF SearchPlugin: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\searchplugins\google-.xml [2015-06-04]
  FF SearchPlugin: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\searchplugins\youtube---.xml [2015-05-13]
  FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\diribg.xml [2015-05-26]
  FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\portalbgdict.xml [2015-05-26]
  FF Extension: Fast Start - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\1431781891_xpi [2015-05-16]
  FF Extension: Bulgarian Dictionary - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\bg-BG@dictionaries.addons.mozilla.org [2015-05-12]
  FF Extension: HTTPS-Everywhere - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\https-everywhere@eff.org [2015-05-13]
  FF Extension: Super Start - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\superstart@enjoyfreeware.org [2015-05-30]
  FF Extension: ABV Notifier - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\abvnotifier@netinfo.bg.xpi [2015-05-19]
  FF Extension: Classic Theme Restorer (Customize UI) - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\ClassicThemeRestorer@ArisT2Noia4dev.xpi [2015-05-12]
  FF Extension: Ghostery - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\firefox@ghostery.com.xpi [2015-05-12]
  FF Extension: ZenMate Security, Privacy & Unblock VPN - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\firefox@zenmate.com.xpi [2015-05-20]
  FF Extension: Google™ Translator - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\jid1-dgnIBwQga0SIBw@jetpack.xpi [2015-06-14]
  FF Extension: YouTube™ Flash® Player - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\jid1-HAV2inXAnQPIeA@jetpack.xpi [2015-05-13]
  FF Extension: YouTube™ HD Plus - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\jid1-wkCmfgboni3B1Q@jetpack.xpi [2015-05-13]
  FF Extension: Webutation - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\{15fe27f3-e5ab-2d59-4c5c-dadc7945bdbd}.xpi [2015-05-12]
  FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-05-12]
  FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
  FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2015-05-11]

  Chrome:
  =======
  CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChromeSp.crx [2015-05-11]
  CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-05-11]

  ==================== Services (Whitelisted) =================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [343336 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R2 btwdins; C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe [945440 2012-02-02] (Broadcom Corporation.)
  R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe [2736824 2015-04-07] (Microsoft Corporation)
  R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [319080 2015-04-07] (Intel Corporation)
  R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [161560 2012-02-29] (Intel Corporation)
  R2 MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1871160 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  R2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1080120 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [273168 2011-12-08] ()
  R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [5495056 2015-06-01] (TeamViewer GmbH)
  R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2015-04-16] (Microsoft Corporation)
  R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [594704 2011-12-08] (Intel® Corporation)

  ==================== Drivers (Whitelisted) ====================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [29168 2015-05-11] ()
  R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [89944 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65736 2015-05-11] ()
  R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1047320 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [442264 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [137288 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [272248 2015-05-11] ()
  R3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [134696 2012-02-02] (Broadcom Corporation.)
  R1 dvdfabio; C:\Windows\system32\drivers\dvdfabio.sys [12704 2014-08-29] (DVDFab Software)
  R3 L1C; C:\Windows\System32\DRIVERS\L1C60x64.sys [99440 2012-03-02] (Qualcomm Atheros Co., Ltd.)
  R4 mbamchameleon; C:\Windows\system32\drivers\mbamchameleon.sys [107736 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [136408 2015-06-17] (Malwarebytes Corporation)
  R3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  R3 SmbDrvIntel; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [27408 2012-03-26] (Synaptics Incorporated)
  R3 vdrive; C:\Windows\System32\DRIVERS\vdrive.sys [44960 2014-08-29] (DVDFab Software)
  R3 vm331avs; C:\Windows\System32\Drivers\vm331avs.sys [952832 2011-12-06] (Vimicro Corporation)
  S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

  ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


  ==================== One Month Created files and folders ========

  (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

  2015-06-17 15:56 - 2015-06-17 15:57 - 00023158 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\FRST.txt
  2015-06-17 15:56 - 2015-06-17 15:56 - 00000000 ____D C:\FRST
  2015-06-17 15:54 - 2015-06-17 15:54 - 02109952 _____ (Farbar) C:\Users\Lenovo\Desktop\FRST64.exe
  2015-06-17 15:41 - 2015-06-17 15:41 - 00000059 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\kaldata.txt
  2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00001170 _____ C:\Users\Public\Desktop\Intel® Driver Update Utility 2.0.lnk
  2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Intel
  2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel Driver Update Utility
  2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility
  2015-06-17 01:24 - 2015-06-17 01:24 - 00003916 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\recently-used.xbel
  2015-06-16 17:40 - 2015-06-16 17:40 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\TempTaskUpdateDetection2D7C6CEC-4B79-45C0-B5F9-52B7FB9825A4
  2015-06-16 13:58 - 2009-07-14 07:54 - 00001210 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Windows Fax and Scan.lnk
  2015-06-16 01:34 - 2015-06-16 01:34 - 00001097 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Content Viewer.lnk
  2015-06-16 01:33 - 2015-06-16 01:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Roaming\Macromedia
  2015-06-16 01:33 - 2015-06-16 01:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Macromedia
  2015-06-15 23:58 - 2015-06-15 23:58 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Russian Red • Agent Cooper [2014]
  2015-06-15 23:51 - 2015-06-15 23:52 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Russian Red - Fuerteventura mp3 320
  2015-06-15 23:49 - 2015-06-15 23:50 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Russian Red - I Love Your Glasses
  2015-06-15 19:26 - 2015-06-15 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Popcorn Time
  2015-06-15 19:25 - 2015-06-15 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Popcorn Time
  2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\Adobe
  2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\PACE Anti-Piracy
  2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\PACE Anti-Piracy
  2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\PACE Anti-Piracy
  2015-06-14 22:00 - 2015-06-14 21:57 - 00001275 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\IPNetInfo.lnk
  2015-06-14 21:57 - 2015-06-14 21:57 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NirSoft IPNetInfo
  2015-06-14 21:57 - 2015-06-14 21:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NirSoft
  2015-06-14 18:54 - 2015-06-14 18:54 - 14300940 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\ОЖ.pptx
  2015-06-14 18:54 - 2015-06-14 18:54 - 10524647 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\таяпр.pptx
  2015-06-14 18:53 - 2015-06-14 20:25 - 02401889 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\ОЖ-всички.pptx
  2015-06-14 18:53 - 2015-06-14 18:53 - 08891298 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Онлайн-вестници-и-списания.pptx
  2015-06-14 16:19 - 2015-06-16 21:23 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен
  2015-06-14 16:19 - 2015-06-14 16:19 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен Дизайн_снимки
  2015-06-14 16:18 - 2015-06-14 16:18 - 00588465 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен Дизайн_снимки.7z
  2015-06-14 16:18 - 2015-06-14 16:18 - 00101925 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен.zip
  2015-06-14 15:49 - 2015-06-14 15:49 - 00118930 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\029.jpeg
  2015-06-12 02:49 - 2015-06-12 02:49 - 66051076 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Цветан Петров, №17 853.zip
  2015-06-12 00:57 - 2015-06-16 21:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\Tech Knowledge
  2015-06-11 22:13 - 2015-06-11 22:13 - 00001182 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\стаж в Труд.txt
  2015-06-10 23:10 - 2015-06-10 23:29 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Eternal.Sunshine.of.the.Spotless.Mind.2004.BDRip.x264-WAR
  2015-06-10 22:48 - 2015-06-10 22:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\cr3
  2015-06-10 17:57 - 2015-06-01 22:16 - 00389840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-06-01 21:07 - 00342736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-27 17:35 - 24917504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-27 17:08 - 19607040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:28 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:15 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:15 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:15 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:14 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:13 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:10 - 02278912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:09 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:08 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:06 - 00478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:05 - 00664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:05 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:04 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:57 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:52 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:49 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:48 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:47 - 04305920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:47 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:38 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:37 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:37 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:28 - 12829696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:20 - 01950720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:16 - 01309696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:14 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:16 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:16 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:01 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 02885632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:59 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:53 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:52 - 06026240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:52 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:48 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:40 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:36 - 00490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:29 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:25 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:24 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:21 - 00316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:07 - 00720384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:06 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:05 - 02125824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:05 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:57 - 14404096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:50 - 02426880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:38 - 01545728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:26 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
  2015-06-10 13:13 - 2015-04-24 21:17 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
  2015-06-10 13:13 - 2015-04-24 20:56 - 00530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
  2015-06-10 13:12 - 2015-05-25 20:08 - 03206144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
  2015-06-07 22:54 - 2015-06-16 01:01 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\New folder
  2015-06-07 22:51 - 2015-06-07 22:53 - 51350568 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\New folder.7z
  2015-06-07 22:04 - 2015-06-07 22:04 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\StageManager.BD092818F67280F4B42B04877600987F0111B594.1
  2015-06-07 20:27 - 2015-06-07 20:27 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\NV
  2015-06-07 20:27 - 2015-06-07 20:27 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NV
  2015-06-07 20:24 - 2015-06-07 20:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 37741712 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 22946960 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 17486856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 15864064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 14987528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 14495448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 13304280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 12852152 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 11830512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 10995528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 02986392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 02932368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 02599056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01898312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6435306.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01557832 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6435306.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01059984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01050440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00982856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00974480 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00150648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00128512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00031560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvpciflt.sys
  2015-06-06 13:01 - 2015-06-06 13:01 - 00014276 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\prisastvia.xlsx
  2015-06-05 21:14 - 2015-06-05 22:56 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Sansho.the.Bailiff.Dayu.1954.Criterion.dvdrip.xvid.ac3.2ch
  2015-06-05 13:03 - 2015-06-05 13:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AIMP3
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:24 - 05569984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:23 - 00155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:23 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:21 - 01728960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 01255424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 01162752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00728576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00424960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tracerpt.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logman.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\typeperf.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\relog.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diskperf.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:14 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:14 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:07 - 03989440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:07 - 03934144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:04 - 01310744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00635392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00551424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\logman.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\typeperf.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\relog.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\diskperf.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:57 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:57 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:00 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:50 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:50 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 01021440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00700416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00423424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepdu.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:13 - 01119232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-21 16:19 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 03147776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 02589184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:13 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
  2015-06-02 20:23 - 2015-06-15 02:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
  2015-06-01 20:36 - 2015-06-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\My Weblog Posts
  2015-06-01 20:36 - 2015-06-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Windows Live Writer
  2015-06-01 20:36 - 2015-06-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Windows Live Writer
  2015-06-01 20:32 - 2015-06-01 20:32 - 00000000 ____D C:\Windows\bg
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00001374 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Gallery.lnk
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00001305 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Movie Maker.lnk
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000020 _____ C:\Windows\0ч–
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Live
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition
  2015-06-01 20:28 - 2015-06-14 22:03 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Windows Live
  2015-05-28 19:41 - 2015-06-01 20:24 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\Нова папка (2)
  2015-05-28 17:54 - 2015-05-28 17:54 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\TempTaskUpdateDetection396C5B79-AAFD-4ADF-AD25-9BC2EA1455F3
  2015-05-28 17:16 - 2015-06-10 22:54 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Inserts.1975.DVDRip.x264.AAC-CG
  2015-05-24 15:35 - 2015-06-12 00:53 - 00001456 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
  2015-05-22 13:59 - 2015-06-01 21:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bluetooth устройства
  2015-05-21 22:13 - 2015-05-21 22:13 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\TeamViewer
  2015-05-21 22:09 - 2015-06-14 22:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
  2015-05-21 22:09 - 2015-06-14 22:06 - 00000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 10.lnk
  2015-05-21 22:09 - 2015-06-14 22:06 - 00000959 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 10.lnk
  2015-05-20 07:59 - 2015-04-11 06:19 - 00069888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stream.sys
  2015-05-20 01:18 - 2015-05-20 01:18 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\Шаблони на Office по избор
  2015-05-19 00:27 - 2015-05-19 00:30 - 00002119 _____ C:\Users\Public\Desktop\Xilisoft Audio Converter 6.lnk
  2015-05-19 00:27 - 2015-05-19 00:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Xilisoft
  2015-05-19 00:27 - 2015-05-19 00:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xilisoft
  2015-05-19 00:26 - 2015-05-19 00:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Xilisoft
  2015-05-19 00:26 - 2015-05-19 00:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Xilisoft
  2015-05-18 21:32 - 2015-05-18 21:32 - 00000000 __RHD C:\MSOCache
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-28 10:04 - 42719888 _____ C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-28 10:04 - 30480528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-28 10:04 - 16185352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-12 09:27 - 01898312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6435286.dll
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-12 09:27 - 01557648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6435286.dll

  ==================== One Month Modified files and folders ========

  (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

  2015-06-17 15:54 - 2015-05-13 22:38 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\AIMP3
  2015-06-17 15:39 - 2015-05-12 13:10 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
  2015-06-17 15:16 - 2015-05-11 10:54 - 01245920 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
  2015-06-17 13:53 - 2015-05-14 01:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
  2015-06-17 13:53 - 2015-05-14 00:56 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Adobe
  2015-06-17 13:50 - 2009-07-14 07:45 - 00026768 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  2015-06-17 13:50 - 2009-07-14 07:45 - 00026768 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  2015-06-17 13:48 - 2015-05-11 20:54 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Skype
  2015-06-17 13:39 - 2015-05-11 19:44 - 00136408 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
  2015-06-17 13:19 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
  2015-06-17 13:19 - 2009-07-14 07:51 - 00057376 _____ C:\Windows\setupact.log
  2015-06-17 02:17 - 2015-05-13 02:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
  2015-06-16 17:38 - 2015-05-12 21:57 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\Файлове на Outlook
  2015-06-16 13:58 - 2015-05-12 22:50 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Canon
  2015-06-16 12:51 - 2015-05-12 12:06 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\qBittorrent
  2015-06-16 12:51 - 2009-07-14 08:13 - 00782470 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
  2015-06-16 12:35 - 2015-05-13 22:41 - 00000973 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Daum Potplayer-64 Bits.lnk
  2015-06-16 01:34 - 2015-05-14 01:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
  2015-06-16 01:34 - 2015-05-14 01:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\Adobe
  2015-06-16 01:33 - 2015-05-14 00:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
  2015-06-16 01:33 - 2015-05-12 01:44 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Adobe
  2015-06-16 01:14 - 2015-05-16 16:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
  2015-06-16 01:14 - 2015-05-16 16:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack
  2015-06-15 21:48 - 2015-05-11 19:05 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
  2015-06-15 19:29 - 2015-05-16 15:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Popcorn-Time
  2015-06-15 19:26 - 2015-05-16 15:47 - 00002179 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Popcorn Time.lnk
  2015-06-15 09:33 - 2015-05-12 02:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
  2015-06-15 09:33 - 2010-11-21 06:47 - 00041808 _____ C:\Windows\PFRO.log
  2015-06-15 02:11 - 2015-05-12 02:50 - 00001163 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
  2015-06-14 22:00 - 2015-05-11 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\VirtualStore
  2015-06-11 12:46 - 2015-05-12 13:10 - 00778416 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
  2015-06-11 12:46 - 2015-05-12 13:10 - 00142512 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2015-06-11 12:46 - 2015-05-12 13:10 - 00003768 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
  2015-06-11 12:44 - 2015-05-11 02:30 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\AppData\Local\EmieUserList
  2015-06-11 12:44 - 2015-05-11 02:30 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\AppData\Local\EmieSiteList
  2015-06-11 12:44 - 2015-05-11 02:30 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\AppData\Local\EmieBrowserModeList
  2015-06-11 12:19 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
  2015-06-10 22:48 - 2015-05-11 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo
  2015-06-10 22:27 - 2009-07-14 08:08 - 00032648 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
  2015-06-10 20:31 - 2015-05-12 12:13 - 00000432 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
  2015-06-10 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\bg-BG
  2015-06-10 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\bg-BG
  2015-06-10 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
  2015-06-10 17:49 - 2009-07-14 07:45 - 05105000 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
  2015-06-10 13:21 - 2015-05-13 13:05 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
  2015-06-10 13:14 - 2015-05-11 10:58 - 140135120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
  2015-06-08 18:48 - 2015-05-11 11:14 - 00117264 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2015-06-07 20:42 - 2015-05-11 20:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
  2015-06-07 20:28 - 2015-05-11 02:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
  2015-06-07 20:27 - 2015-05-11 02:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
  2015-06-05 13:03 - 2015-05-13 22:38 - 00000909 _____ C:\Users\Public\Desktop\AIMP3.lnk
  2015-06-05 13:03 - 2015-05-13 22:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AIMP3
  2015-06-02 23:42 - 2015-04-16 21:56 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
  2015-06-02 23:42 - 2015-04-16 21:56 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
  2015-06-01 20:31 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
  2015-06-01 20:29 - 2015-05-11 19:27 - 00010408 _____ C:\Windows\DirectX.log
  2015-05-31 21:00 - 2015-05-16 16:03 - 00126976 _____ C:\Windows\system32\ff_vfw.dll
  2015-05-31 21:00 - 2015-05-16 16:03 - 00112128 _____ C:\Windows\SysWOW64\ff_vfw.dll
  2015-05-30 16:57 - 2015-05-16 16:04 - 00003676 _____ C:\Windows\System32\Tasks\klcp_update
  2015-05-28 22:53 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Resources
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 03379680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 01099808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00939080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00175880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00154256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00030966 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 06872904 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 03491984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 02558608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 01059472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00937288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00579400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oemdspif.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00385168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00075080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00062608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
  2015-05-27 17:06 - 2015-05-13 01:51 - 00000094 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Бележки.txt
  2015-05-27 13:48 - 2015-05-11 02:46 - 04408727 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
  2015-05-19 11:14 - 2015-05-11 11:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
  2015-05-18 14:04 - 2015-05-11 11:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation

  ==================== Files in the root of some directories =======

  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0117477 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\14F18FEA_stp.CIS
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0000290 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\14F18FEA_stp.CIS.part
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0385602 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\39587C67_stp.CIS
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0000204 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\39587C67_stp.CIS.part
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0069441 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\618015D5_stp.CIS
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0000293 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\618015D5_stp.CIS.part
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0178814 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6AD0D82B_stp.CIS
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0000238 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6AD0D82B_stp.CIS.part
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0683664 _____ (Opera Software) C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6D12D8D0_stp.EXE
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0000207 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6D12D8D0_stp.EXE.part
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0076755 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\7FC1715A_stp.CIS
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0000225 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\7FC1715A_stp.CIS.part
  2015-05-24 15:35 - 2015-06-12 00:53 - 0001456 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
  2015-06-17 01:24 - 2015-06-17 01:24 - 0003916 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\recently-used.xbel
  2015-05-12 02:05 - 2015-05-13 02:44 - 0007600 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

  Some files in TEMP:
  ====================
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\NOSEventMessages.dll
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ochelper.exe
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\_ft0wibl.dll
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\_isD299.exe
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\_isD844.exe


  ==================== Bamital & volsnap Check =================

  (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

  C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


  LastRegBack: 2015-06-14 18:20

  ==================== End of log ============================

   

  Прикачам и файла "Addition.txt".

  Addition.txt

  Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Привет с извинение за закъснението. Пробвахте ли с друга мишка или да "пъхнете" тази в друг USB порт за теста?

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  • Горещи теми в момента

  • Подобни теми

   • от qqrr
    Здравейте.От няколко дни компютъра ми блокира по време на работа,отблокирването става само ,като включа task manager.Тръгва всичко нормално,но след няколко минути отново забива.С windows 8.1 съм.Mawlarebytes я инсталирам ,но не ми дава да се стартира.Очаквам помощ дали проблема е от вирус или проблем в хардуера.
    Addition.txt
    FRST.txt
   • от ForzaInter1908
    Добър вечер!
     
    Занимавах се с едни несигурни програми за gta и май сам прихванал вирус,постояно се товари се товари и забива на отваряне на папка
    Може ли да проверим регистрите дали има нещо защото имам много важни програми.
    Благодаря!
     
     
     
    f.txt
    HitmanPro_20171016_2331.log
    AdwCleaner[S0].txt
   • от unrealizable
    Здравейте,и двата шифта не работят както трябва.Работят с някои клавиши,но като цъкам тези клавиши и другите се оправят.Въпроса ми е да не би да е вирус,защото теглих autodata и след това мисля,че се получи проблема,а TS360 ми изпищя,че има троянец във торента,разбира се предполагах от краковете.Също и фпс-то на цс-а падна на 70-80 от 160-200.Прикачвам лог от FRST.
    Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 01-10-2017
    Ran by bobby (administrator) on BOBY (02-10-2017 13:00:48)
    Running from C:\Users\bobby\Downloads
    Loaded Profiles: bobby (Available Profiles: bobby)
    Platform: Windows 8.1 (Update) (X64) Language: English (United States)
    Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
    Boot Mode: Normal
    Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
    ==================== Processes (Whitelisted) =================
    (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
    (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
    (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
    (QIHU 360 SOFTWARE CO. LIMITED) C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\QHActiveDefense.exe
    (ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
    (Autodata Limited) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
    (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
    (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
    (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
    (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
    (Conexant Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SASrv.exe
    (@ByELDI) D:\Downloads\KMSpico_10.2.0\KMSpico\Service_KMS.exe
    (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
    (QIHU 360 SOFTWARE CO. LIMITED) C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\QHWatchdog.exe
    (ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
    (ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe
    (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
    (ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
    (ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
    (IvoSoft) C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe
    (Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
    (AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLoader.exe
    (QIHU 360 SOFTWARE CO. LIMITED) C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\QHSafeTray.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler64.exe
    (AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPCenter.exe
    (AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPHelper.exe
    (Conexant Systems, Inc) C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SmartAudio.exe
    (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
    (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
    (Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
    (Qihu 360 Software Co., Ltd.) C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\chrome\360webshield.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
    (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
    HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [919768 2014-10-13] (Conexant Systems, Inc.)
    HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc.)
    HKLM\...\Run: [Classic Start Menu] => C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe [163640 2017-08-13] (IvoSoft)
    HKLM-x32\...\Run: [QHSafeTray] => C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\360Tray.exe [345000 2017-08-29] (QIHU 360 SOFTWARE CO. LIMITED)
    HKU\S-1-5-21-3041877358-191924833-3829036719-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4836032 2017-08-17] (Disc Soft Ltd)
    HKU\S-1-5-21-3041877358-191924833-3829036719-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3074336 2017-09-27] (Valve Corporation)
    HKU\S-1-5-21-3041877358-191924833-3829036719-1001\...\MountPoints2: {0380623e-8e5a-11e7-8251-28c2dd571342} - "G:\Inst.exe" 
    HKU\S-1-5-21-3041877358-191924833-3829036719-1001\...\MountPoints2: {038063b1-8e5a-11e7-8251-28c2dd571342} - "H:\SETUP.EXE" 
    HKU\S-1-5-21-3041877358-191924833-3829036719-1001\...\MountPoints2: {23735b35-8e79-11e7-8253-28c2dd571342} - "I:\SETUP.EXE" 
    GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
    ==================== Internet (Whitelisted) ====================
    (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
    Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
    Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.31.1
    Tcpip\..\Interfaces\{9683ECB9-59D8-4E91-BF28-375C96FC72EE}: [DhcpNameServer] 192.168.31.1
    Tcpip\..\Interfaces\{9ADF9BFB-322E-4398-8E1F-99E9E89E7B3E}: [DhcpNameServer] 192.168.31.1
    Internet Explorer:
    ==================
    HKU\S-1-5-21-3041877358-191924833-3829036719-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
    BHO: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
    BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
    BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
    BHO: SafeMon Class -> {B69F34DD-F0F9-42DC-9EDD-957187DA688D} -> C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\safemon64.dll [2017-08-29] (Qihu 360 Software Co., Ltd.)
    BHO: ClassicIEBHO Class -> {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIEDLL_64.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
    BHO-x32: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
    BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
    BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
    BHO-x32: SafeMon Class -> {B69F34DD-F0F9-42DC-9EDD-957187DA688D} -> C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\safemon.dll [2017-08-29] (Qihu 360 Software Co., Ltd.)
    BHO-x32: ClassicIEBHO Class -> {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIEDLL_32.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
    Toolbar: HKLM - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
    Toolbar: HKLM-x32 - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
    FireFox:
    ========
    FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
    FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-09] (Intel Corporation)
    FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-09] (Intel Corporation)
    FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
    FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
    FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-08-31] (Google Inc.)
    FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-08-31] (Google Inc.)
    Chrome: 
    =======
    CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.bg/
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
    CHR Profile: C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-10-02]
    CHR Extension: (Easy Auto Refresh) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aabcgdmkeabbnleenpncegpcngjpnjkc [2017-09-26]
    CHR Extension: (Steam Community SteamRep Integration) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aaclmldkenecanphogeaacolljiphmnk [2017-08-31]
    CHR Extension: (Google Презентации) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-08-31]
    CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-08-31]
    CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-08-31]
    CHR Extension: (Unlocker for WakeLockDetector) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bgeplmmblegmdackkcemjkpngngocgjp [2017-08-31]
    CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-08-31]
    CHR Extension: (Steam Inventory Helper) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cmeakgjggjdlcpncigglobpjbkabhmjl [2017-10-02]
    CHR Extension: (Lounge Assistant) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\enjonnlehciedbcidabdglnnihcncbml [2017-08-31]
    CHR Extension: (uBlock) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\epcnnfbjfcgphgdmggkamkmgojdagdnn [2017-08-31]
    CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-08-31]
    CHR Extension: (Отдалечен работен плот на Chrome) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp [2017-08-31]
    CHR Extension: (LoungeDestroyer) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghahcnmfjfckcedfajbhekgknjdplfcl [2017-08-31]
    CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-08-31]
    CHR Extension: (Unlimited Free VPN - Hola) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio [2017-09-15]
    CHR Extension: (360 Internet Protection) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\glcimepnljoholdmjchkloafkggfoijh [2017-08-31]
    CHR Extension: (Invite All Friends on Facebook) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\inmmhkeajgflmokoaaoadgkhhmibjbpj [2017-09-27]
    CHR Extension: (CS:GO Lounge Bump Bot) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jhfkidfnhjcjjamcbdepeohblphlamgk [2017-08-31]
    CHR Extension: (Floating for YouTube™) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jjphmlaoffndcnecccgemfdaaoighkel [2017-08-31]
    CHR Extension: (Message/Chat Downloader) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nkinapjekllgfipphkgpmombekfclghe [2017-08-31]
    CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-31]
    CHR Extension: (NeoBux AdAlert) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oaepeijninfcgjdnighjnlgdkkgpnaen [2017-09-30]
    CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-08-31]
    CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-09-19]
    CHR Extension: (Abstract Blue) - C:\Users\bobby\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\plnacehkknmafkjgkikclamogikoiaaa [2017-08-31]
    ==================== Services (Whitelisted) ====================
    (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
    R2 Autodata Limited License Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe [72704 2017-09-28] (Autodata Limited) [File not signed]
    S3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [2291392 2017-08-17] (Disc Soft Ltd)
    S3 EasyAntiCheat; C:\Windows\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe [382504 2017-09-15] (EasyAntiCheat Ltd)
    S3 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [355232 2015-08-09] (Intel Corporation)
    R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
    S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
    R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-09] (Intel Corporation)
    R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [512960 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
    S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [512960 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
    R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [462784 2017-08-22] (NVIDIA Corporation)
    R2 NvTelemetryContainer; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [449984 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
    R2 QHActiveDefense; C:\Program Files (x86)\360\Total Security\safemon\QHActiveDefense.exe [929888 2017-08-29] (QIHU 360 SOFTWARE CO. LIMITED)
    R2 Service KMSELDI; D:\Downloads\KMSpico_10.2.0\KMSpico\Service_KMS.exe [745664 2016-01-12] (@ByELDI) [File not signed]
    R3 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [10803440 2017-08-17] (TeamViewer GmbH)
    S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [361824 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
    S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [119872 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
    ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
    (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
    R1 360AntiHacker; C:\Windows\System32\Drivers\360AntiHacker64.sys [175040 2017-08-29] (360.cn)
    R3 360AvFlt; C:\Windows\System32\DRIVERS\360AvFlt.sys [86248 2017-08-29] (360.cn)
    R3 360AvFlt; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\360AvFlt.sys [86248 2017-08-29] (360.cn)
    R1 360Box64; C:\Windows\System32\DRIVERS\360Box64.sys [330472 2017-08-29] (360.cn)
    R1 360Camera; C:\Windows\System32\Drivers\360Camera64.sys [49088 2017-08-29] (360.cn)
    R1 360FsFlt; C:\Windows\System32\DRIVERS\360FsFlt.sys [423360 2017-08-29] (360.cn)
    R3 ATP; C:\Windows\System32\drivers\AsusTP.sys [69904 2014-12-31] (ASUS Corporation)
    R1 BAPIDRV; C:\Windows\System32\DRIVERS\BAPIDRV64.sys [190400 2017-08-29] (360.cn)
    R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2017-08-31] (Disc Soft Ltd)
    R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2017-08-31] (Disc Soft Ltd)
    R0 IntelHSWPcc; C:\Windows\System32\drivers\IntelPcc.sys [79528 2014-10-16] (Intel Corporation)
    R3 MEIx64; C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-09] (Intel Corporation)
    S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30144 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
    R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [48248 2017-08-22] (NVIDIA Corporation)
    R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [57976 2017-08-22] (NVIDIA Corporation)
    R3 RTSPER; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPer.sys [444632 2013-10-18] (Realsil Semiconductor Corporation)
    R3 RTWlanE; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlane.sys [3593432 2014-10-07] (Realtek Semiconductor Corporation )
    S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [46600 2017-02-10] (Microsoft Corporation)
    S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [274776 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
    S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [117592 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
    ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
    (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

    ==================== One Month Created files and folders ========
    (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
    2017-10-02 13:00 - 2017-10-02 13:01 - 000019333 _____ C:\Users\bobby\Downloads\FRST.txt
    2017-10-02 13:00 - 2017-10-02 13:00 - 000000000 ____D C:\FRST
    2017-10-02 12:59 - 2017-10-02 12:59 - 002399744 _____ (Farbar) C:\Users\bobby\Downloads\FRST64.exe
    2017-09-30 13:11 - 2017-09-30 13:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hi-Rez Studios
    2017-09-30 11:40 - 2017-09-30 11:40 - 001790024 _____ (Malwarebytes) C:\Users\bobby\Downloads\Непотвърдено 889483.crdownload
    2017-09-30 11:39 - 2017-09-30 11:41 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
    2017-09-30 11:39 - 2017-09-30 11:39 - 008250832 _____ (Malwarebytes) C:\Users\bobby\Downloads\adwcleaner_7.0.3.1.exe
    2017-09-30 11:26 - 2017-09-30 11:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
    2017-09-30 11:25 - 2017-09-30 11:25 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\etc\BACKUP
    2017-09-30 11:25 - 2017-09-30 11:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\MB2Migration
    2017-09-30 11:24 - 2017-09-30 11:24 - 000011576 _____ C:\Users\bobby\Downloads\Malwarebytes Anti-Malware Premium v3.2.2.2029 RePack.torrent
    2017-09-28 18:00 - 2017-09-28 18:00 - 000000600 _____ C:\Users\Public\Desktop\Autodata CDA-3.lnk
    2017-09-28 18:00 - 2017-09-28 18:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodata
    2017-09-28 17:59 - 2017-09-28 18:00 - 000000000 ____D C:\ADCDA2
    2017-09-28 17:59 - 2017-09-28 17:59 - 000000000 ____D C:\ADCDTEMP
    2017-09-28 15:04 - 2017-09-28 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\Documents\Autodata
    2017-09-28 15:04 - 2017-09-28 15:04 - 000003022 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{F057C150-4601-40D5-93CB-FB66F88AA4FC}
    2017-09-28 14:59 - 2017-09-28 14:59 - 000018978 _____ C:\Users\bobby\Downloads\Autodata_3.18.iso.torrent
    2017-09-28 14:54 - 2017-09-28 14:54 - 000014138 _____ C:\Users\bobby\Downloads\AD3.38EN.torrent
    2017-09-27 20:01 - 2017-09-27 20:01 - 000017910 _____ C:\Users\bobby\Downloads\AutoData CDA 3.45.torrent
    2017-09-23 21:06 - 2017-09-23 21:06 - 082471739 _____ C:\Users\bobby\Downloads\facebook-bobito981.zip
    2017-09-18 17:58 - 2017-09-18 17:58 - 000001402 _____ C:\Users\bobby\Desktop\aida64 - Shortcut.lnk
    2017-09-18 17:57 - 2017-09-18 17:57 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AIDA64
    2017-09-18 17:12 - 2017-09-18 17:12 - 000007908 _____ C:\Users\bobby\Downloads\AIDA64-5.75.3900.torrent
    2017-09-15 22:08 - 2017-09-15 22:08 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Roaming\EasyAntiCheat
    2017-09-15 22:06 - 2017-09-15 22:07 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Local\HirezLauncherUI
    2017-09-15 22:05 - 2017-10-02 12:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios
    2017-09-15 22:05 - 2017-09-30 13:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Hi-Rez Studios
    2017-09-15 21:33 - 2017-09-15 21:33 - 000000222 _____ C:\Users\bobby\Desktop\Paladins.url
    2017-09-15 19:28 - 2017-09-15 19:28 - 000000222 _____ C:\Users\bobby\Desktop\PlanetSide 2.url
    2017-09-14 22:08 - 2017-09-14 22:08 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Roaming\Shooter
    2017-09-14 22:06 - 2017-09-15 22:08 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\Documents\My Games
    2017-09-14 21:59 - 2017-09-15 21:33 - 000382504 _____ (EasyAntiCheat Ltd) C:\Windows\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe
    2017-09-14 20:32 - 2017-09-14 20:32 - 000000222 _____ C:\Users\bobby\Desktop\Dirty Bomb.url
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-19 20:27 - 000237568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-19 19:48 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-18 01:07 - 000537200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-18 01:07 - 000140016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-18 01:03 - 000450392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-18 01:03 - 000136832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-15 17:06 - 015260160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-15 17:01 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-15 17:01 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-15 17:01 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-15 16:58 - 013673984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 21:58 - 025730560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 20:19 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nsiproxy.sys
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 20:05 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 20:04 - 002899968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:54 - 020269056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:51 - 005981696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:50 - 000817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:29 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:28 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:24 - 002291200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:23 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:21 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:20 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:17 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:15 - 007078912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\glcndFilter.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:14 - 001033216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:07 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:05 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:04 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:04 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 19:01 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:52 - 005274624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\glcndFilter.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:52 - 000486912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tpmvsc.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:51 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:48 - 004547072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:46 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:44 - 000694784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:44 - 000331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:43 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:40 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:27 - 001544704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:25 - 007797248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:18 - 005270016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:18 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:17 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:14 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-13 18:13 - 001314816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-12 12:30 - 022361344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-12 12:26 - 019789736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-12 03:39 - 001364552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-12 02:59 - 007440728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-12 02:58 - 001737600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-12 02:58 - 001502000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 23:46 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PCPTpm12.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 23:29 - 000425984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PCPTpm12.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 23:13 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmTasks.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 06:30 - 004170240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 06:27 - 000281600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 06:27 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 05:38 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 05:08 - 001753600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 05:08 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 05:02 - 001084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 04:52 - 001491456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 04:49 - 000346624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 04:44 - 001095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 04:43 - 000865792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-11 04:41 - 000307200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-07 00:20 - 000607232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-08-06 10:13 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-22 21:34 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iscsium.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-22 20:32 - 000027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iscsium.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-17 22:53 - 004298240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-17 02:55 - 003551744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-14 02:03 - 002013528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-12 23:29 - 000420440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtapi.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-12 23:29 - 000075440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-12 23:25 - 000308872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wevtapi.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-12 23:25 - 000066112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-08 22:03 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-08 21:43 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-08 21:30 - 000039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-08 21:20 - 000445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-08 20:25 - 001436160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-08 20:00 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
    2017-09-13 11:06 - 2017-07-08 06:14 - 000100184 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\disk.sys
    2017-09-11 11:53 - 2017-09-11 11:53 - 000066783 _____ C:\Users\bobby\Downloads\CV - Български.pdf
    2017-09-08 16:21 - 2017-09-08 16:21 - 001130328 _____ (Google Inc.) C:\Users\bobby\Downloads\ChromeSetup.exe
    2017-09-08 12:11 - 2017-10-02 12:47 - 000000258 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
    2017-09-06 11:27 - 2017-09-06 11:27 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Roaming\vlc
    2017-09-06 09:46 - 2017-09-06 09:46 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Roaming\dvdcss
    2017-09-04 13:20 - 2017-09-04 13:23 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\Documents\ETS2MP
    2017-09-04 13:15 - 2017-09-04 13:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TruckersMP
    2017-09-04 13:15 - 2017-09-04 13:15 - 000000901 _____ C:\Users\Public\Desktop\TruckersMP.lnk
    2017-09-04 13:15 - 2017-09-04 13:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TruckersMP Launcher
    2017-09-04 13:15 - 2017-09-04 13:15 - 000000000 ____D C:\Program Files\TruckersMP Launcher
    2017-09-04 13:14 - 2017-09-04 13:14 - 000667351 _____ C:\Users\bobby\Downloads\launcher_1004.zip
    2017-09-04 13:10 - 2017-09-04 23:19 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\Documents\Euro Truck Simulator 2
    2017-09-03 19:02 - 2017-09-03 19:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
    ==================== One Month Modified files and folders ========
    (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
    2017-10-02 13:01 - 2017-08-31 21:18 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\LocalLow\360WD
    2017-10-02 12:55 - 2017-09-01 19:51 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Roaming\TeamViewer
    2017-10-02 12:55 - 2017-09-01 04:04 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
    2017-10-02 12:55 - 2017-08-31 18:17 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Local\CrashDumps
    2017-10-02 12:55 - 2017-08-31 18:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ClassicShell
    2017-10-02 12:55 - 2017-08-31 18:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
    2017-10-02 12:55 - 2017-08-31 17:51 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Roaming\uTorrent
    2017-10-02 12:55 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:\Windows\Inf
    2017-10-02 12:54 - 2017-08-31 23:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\360Quarant
    2017-10-02 12:54 - 2017-08-31 18:18 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Local\ClassicShell
    2017-10-02 12:46 - 2017-08-31 17:18 - 000003430 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
    2017-10-02 12:46 - 2017-08-31 17:18 - 000003302 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
    2017-10-02 12:34 - 2017-08-31 17:20 - 000003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-3041877358-191924833-3829036719-1001
    2017-10-02 12:32 - 2017-08-31 17:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
    2017-10-02 12:32 - 2017-08-31 17:18 - 000003910 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{C64354CA-BA3D-40EC-B714-8157E7D25B88}
    2017-10-02 12:28 - 2013-08-22 17:45 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
    2017-10-02 01:14 - 2017-08-31 17:49 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Roaming\AIMP
    2017-10-01 23:35 - 2014-11-21 11:44 - 000865068 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
    2017-10-01 12:32 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
    2017-09-30 14:05 - 2017-08-31 21:18 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Roaming\360safe
    2017-09-30 13:11 - 2017-08-31 17:32 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
    2017-09-30 11:24 - 2017-08-31 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\LocalLow\uTorrent
    2017-09-29 22:56 - 2017-08-31 23:48 - 000000000 __SHD C:\$360Section
    2017-09-29 22:56 - 2017-08-31 21:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KMSpico
    2017-09-28 23:56 - 2017-08-31 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\bobby
    2017-09-28 18:00 - 2013-08-22 16:25 - 000000240 _____ C:\Windows\win.ini
    2017-09-28 15:04 - 2017-08-31 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Local\VirtualStore
    2017-09-25 22:16 - 2017-08-31 17:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
    2017-09-23 14:41 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
    2017-09-22 12:52 - 2017-08-31 17:19 - 000002213 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
    2017-09-22 00:01 - 2017-08-31 17:31 - 000003740 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    2017-09-22 00:01 - 2017-08-31 17:31 - 000003732 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    2017-09-22 00:01 - 2017-08-31 17:31 - 000003556 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    2017-09-21 22:18 - 2017-08-31 17:40 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Local\NVIDIA Corporation
    2017-09-21 22:18 - 2017-08-31 17:31 - 000003852 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    2017-09-21 22:18 - 2017-08-31 17:31 - 000003814 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    2017-09-21 22:18 - 2017-08-31 17:31 - 000001428 _____ C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk
    2017-09-21 22:18 - 2017-08-31 17:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
    2017-09-21 22:17 - 2017-08-31 17:31 - 000004146 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    2017-09-21 22:17 - 2017-08-31 17:31 - 000003738 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    2017-09-21 22:17 - 2017-08-31 17:31 - 000003494 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
    2017-09-21 22:17 - 2017-08-31 17:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
    2017-09-19 10:23 - 2017-08-31 17:31 - 001923008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
    2017-09-19 10:23 - 2017-08-31 17:31 - 001755072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspbridge64.dll
    2017-09-19 10:23 - 2017-08-31 17:31 - 001505728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
    2017-09-19 10:23 - 2017-08-31 17:31 - 001317312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspbridge.dll
    2017-09-19 10:23 - 2017-08-31 17:31 - 000179136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
    2017-09-19 10:23 - 2017-08-31 17:31 - 000146368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
    2017-09-19 10:23 - 2017-08-31 17:31 - 000121280 _____ C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
    2017-09-19 00:29 - 2017-08-31 17:31 - 000001951 _____ C:\Windows\NvTelemetryContainerRecovery.bat
    2017-09-18 17:02 - 2017-08-31 21:18 - 000000000 _RSHD C:\360SANDBOX
    2017-09-16 14:29 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
    2017-09-15 22:06 - 2017-08-31 17:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
    2017-09-15 21:33 - 2017-08-31 20:17 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
    2017-09-15 00:22 - 2013-08-22 16:25 - 000262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
    2017-09-15 00:20 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ___RD C:\Windows\ToastData
    2017-09-13 13:27 - 2017-08-31 19:06 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
    2017-09-13 13:25 - 2017-08-31 19:06 - 138202976 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
    2017-09-13 13:25 - 2013-08-22 18:20 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
    2017-09-10 17:28 - 2017-08-31 18:14 - 000000000 ____D C:\Users\bobby\AppData\Local\Steam
    2017-09-08 12:11 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
    2017-09-08 12:11 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
    2017-09-04 11:03 - 2017-08-31 17:38 - 000000000 __SHD C:\Users\bobby\IntelGraphicsProfiles
    2017-09-03 19:09 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
    2017-09-02 02:54 - 2017-08-31 20:27 - 000835576 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
    2017-09-02 02:54 - 2017-08-31 20:27 - 000177656 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
    ==================== Bamital & volsnap ======================
    (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
    C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
    LastRegBack: 2017-09-30 12:38
    ==================== End of FRST.txt ============================
     
     
    Addition_02-10-2017 13.01.49.txt
   • от D101149
    Здравейте! Нещо имам проблем с игрите, но проблемът не се дължи на хардуера. След преинсталация се оправя, но не мога през месец да го преинсталирам просто не ми се занимава Съмнява ме нещо вирус или някакви временни файлове. Много пъти съм се доверявал на вашата помощ. Благодаря
    Addition.txt
    FRST.txt
   • от ivan_pop
    Здравейте!
    Имах вируси на USB флашки и на един лаптоп.Там проблемите мисля че ги реших.За това бях писал в една друга тема.
    Имам една стара машина декстоп,която ползвам всеки ден.Тази машина работи нормално според мен.Проблема е,че като включа флашка на този декстоп,на флашката се качва някакъв вирус.Флашката проверявам на един лаптоп с MCShield в параноиден режим.Качих на заразения декстоп MCShield,тази програма не намира проблеми там.
    Сканирах декстопа с Farbar Recovery Scan Tool.Накрая на сканирането тулчето изписа някаква грешка.
    Прилагам двата файла от сканирането.Ако може да окажете помощ ще съм благодарен!
    Благодаря за вниманието!
    FRST.txt
    Addition.txt
  • Разглеждащи в момента   0 потребители

   Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

  • Дарение

  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.