Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте!

 

Отскоро имам проблем с поведението на курсора на мишката под Windows 7 Ultimate x64. При задържане на лявото копче на мишката и опит за маркиране или преместване на нещо курсорът премигва и след секунда се появява на друго, по-отдалечено място от това, което е за маркиране. Особено досаден е проблемът при преместването на папки, документи или прозорци - тогава при премигването ги оставя там, където е изчезнал и така неведнъж вече ми се случи да постави даден документ в някоя папка и аз да не знам, че той е там.

 

Сканирах системата с Avast Free Antivirus и Malwarebytes Anti-Malware Prebium (пробен лиценз), но и според двете програми няма зараза в системата. Тъй като обаче проблемът си остава, а не ми се иска да преинсталирам Windows, се обръщам за помощ тук. Не разполагам с диск с Windows, инсталиран е чрез USB-стик.

 

Сканирах системата с програмата Farbar Recovery Scan Tool. Това е съдържанието на файла "FRST.txt":

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:13-06-2015
Ran by Lenovo (administrator) on L580-LP on 17-06-2015 15:56:46
Running from C:\Users\Lenovo\Desktop
Loaded Profiles: Lenovo (Available Profiles: Lenovo & Administrator)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) OS Language: Английски (Съединени щати)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\officeclicktorun.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
(Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
(Lenovo (Beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\utility.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Synaptics) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\StikyNot.exe
(DVDFab Software) C:\Program Files\DVDFab Virtual Drive\vdrive.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(Dolby Laboratories Inc.) C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe
(Vimicro) C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331_STI.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTStackServer.exe
( ) C:\Program Files (x86)\LockKey\LockKey.exe
(Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\Bluetooth Headset Helper.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_18_0_0_160.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_18_0_0_160.exe
(Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
(Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Registry (Whitelisted) ==================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [Energy Management] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe [8071680 2015-05-11] (Lenovo (Beijing) Limited)
HKLM\...\Run: [EnergyUtility] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Utility.exe [6193152 2015-05-11] (Lenovo(beijing) Limited)
HKLM\...\Run: [synTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2899216 2012-03-26] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [synLenovoGestureMgr] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe [410896 2012-03-26] (Synaptics)
HKLM\...\Run: [updatePRCShortCut] => C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-14] (CyberLink Corp.)
HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2754704 2015-05-28] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [472992 2013-03-21] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [uSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291648 2012-05-21] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [iAStorIcon] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [284440 2011-11-30] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Dolby Advanced Audio v2] => C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe [507744 2011-12-21] (Dolby Laboratories Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [331BigDog] => C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331_STI.EXE [548864 2011-11-24] (Vimicro)
HKLM-x32\...\Run: [LockKey] => C:\Program Files (x86)\LockKey\LockKey.exe [337776 2011-08-26] ( )
HKLM-x32\...\Run: [updatePRCShortCut] => C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-14] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [5515496 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
HKU\S-1-5-19\...\Run: [sidebar] => %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
HKU\S-1-5-20\...\Run: [sidebar] => %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\...\Run: [] => [X]
HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\...\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] => C:\Windows\System32\StikyNot.exe [427520 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\...\Run: [DVDFab VDrive] => C:\Program Files\DVDFab Virtual Drive\vdrive.exe [621472 2014-08-29] (DVDFab Software)
AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [175880 2015-05-28] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [154256 2015-05-28] (NVIDIA Corporation)
Lsa: [Notification Packages] scecli C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BtwProximityCP.dll
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk [2015-05-11]
ShortcutTarget: Bluetooth.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://google.bg/
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000 -> DefaultScope {FFAA161B-D2E3-4367-B197-C4F89C201DB8} URL = https://www.google.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000 -> {FFAA161B-D2E3-4367-B197-C4F89C201DB8} URL = https://www.google.com/search?q={searchTerms}
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\URLREDIR.DLL [2015-04-14] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
BHO-x32: Помощник за влизане в акаунт в Microsoft -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2015-04-14] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-04-14] (Microsoft Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default
FF Homepage: https://google.bg
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_18_0_0_160.dll [2015-06-11] ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.40416.0\npctrl.dll [2015-04-16] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\NPSPWRAP.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll [2013-03-21] (Adobe Systems)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_160.dll [2015-06-11] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.0.59 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-01-06] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-01-06] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.40416.0\npctrl.dll [2015-04-15] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\NPSPWRAP.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nokia.com/EnablerPlugin -> C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\npNokiaSuiteEnabler.dll [2014-11-19] ( )
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll [2013-03-21] (Adobe Systems)
FF SearchPlugin: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\searchplugins\4pj2uvdvs0c.xml [2015-06-10]
FF SearchPlugin: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\searchplugins\google-.xml [2015-06-04]
FF SearchPlugin: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\searchplugins\youtube---.xml [2015-05-13]
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\diribg.xml [2015-05-26]
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\portalbgdict.xml [2015-05-26]
FF Extension: Fast Start - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\1431781891_xpi [2015-05-16]
FF Extension: Bulgarian Dictionary - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\bg-BG@dictionaries.addons.mozilla.org [2015-05-12]
FF Extension: HTTPS-Everywhere - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\https-everywhere@eff.org [2015-05-13]
FF Extension: Super Start - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\superstart@enjoyfreeware.org [2015-05-30]
FF Extension: ABV Notifier - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\abvnotifier@netinfo.bg.xpi [2015-05-19]
FF Extension: Classic Theme Restorer (Customize UI) - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\ClassicThemeRestorer@ArisT2Noia4dev.xpi [2015-05-12]
FF Extension: Ghostery - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\firefox@ghostery.com.xpi [2015-05-12]
FF Extension: ZenMate Security, Privacy & Unblock VPN - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\firefox@zenmate.com.xpi [2015-05-20]
FF Extension: Google™ Translator - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\jid1-dgnIBwQga0SIBw@jetpack.xpi [2015-06-14]
FF Extension: YouTube™ Flash® Player - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\jid1-HAV2inXAnQPIeA@jetpack.xpi [2015-05-13]
FF Extension: YouTube™ HD Plus - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\jid1-wkCmfgboni3B1Q@jetpack.xpi [2015-05-13]
FF Extension: Webutation - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\{15fe27f3-e5ab-2d59-4c5c-dadc7945bdbd}.xpi [2015-05-12]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-05-12]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2015-05-11]

Chrome:
=======
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChromeSp.crx [2015-05-11]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-05-11]

==================== Services (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [343336 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
R2 btwdins; C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe [945440 2012-02-02] (Broadcom Corporation.)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe [2736824 2015-04-07] (Microsoft Corporation)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [319080 2015-04-07] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [161560 2012-02-29] (Intel Corporation)
R2 MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1871160 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
R2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1080120 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [273168 2011-12-08] ()
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [5495056 2015-06-01] (TeamViewer GmbH)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2015-04-16] (Microsoft Corporation)
R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [594704 2011-12-08] (Intel® Corporation)

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [29168 2015-05-11] ()
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [89944 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65736 2015-05-11] ()
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1047320 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [442264 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [137288 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [272248 2015-05-11] ()
R3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [134696 2012-02-02] (Broadcom Corporation.)
R1 dvdfabio; C:\Windows\system32\drivers\dvdfabio.sys [12704 2014-08-29] (DVDFab Software)
R3 L1C; C:\Windows\System32\DRIVERS\L1C60x64.sys [99440 2012-03-02] (Qualcomm Atheros Co., Ltd.)
R4 mbamchameleon; C:\Windows\system32\drivers\mbamchameleon.sys [107736 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [136408 2015-06-17] (Malwarebytes Corporation)
R3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
R3 SmbDrvIntel; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [27408 2012-03-26] (Synaptics Incorporated)
R3 vdrive; C:\Windows\System32\DRIVERS\vdrive.sys [44960 2014-08-29] (DVDFab Software)
R3 vm331avs; C:\Windows\System32\Drivers\vm331avs.sys [952832 2011-12-06] (Vimicro Corporation)
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2015-06-17 15:56 - 2015-06-17 15:57 - 00023158 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\FRST.txt
2015-06-17 15:56 - 2015-06-17 15:56 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-06-17 15:54 - 2015-06-17 15:54 - 02109952 _____ (Farbar) C:\Users\Lenovo\Desktop\FRST64.exe
2015-06-17 15:41 - 2015-06-17 15:41 - 00000059 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\kaldata.txt
2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00001170 _____ C:\Users\Public\Desktop\Intel® Driver Update Utility 2.0.lnk
2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Intel
2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel Driver Update Utility
2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility
2015-06-17 01:24 - 2015-06-17 01:24 - 00003916 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\recently-used.xbel
2015-06-16 17:40 - 2015-06-16 17:40 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\TempTaskUpdateDetection2D7C6CEC-4B79-45C0-B5F9-52B7FB9825A4
2015-06-16 13:58 - 2009-07-14 07:54 - 00001210 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Windows Fax and Scan.lnk
2015-06-16 01:34 - 2015-06-16 01:34 - 00001097 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Content Viewer.lnk
2015-06-16 01:33 - 2015-06-16 01:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Roaming\Macromedia
2015-06-16 01:33 - 2015-06-16 01:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Macromedia
2015-06-15 23:58 - 2015-06-15 23:58 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Russian Red • Agent Cooper [2014]
2015-06-15 23:51 - 2015-06-15 23:52 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Russian Red - Fuerteventura mp3 320
2015-06-15 23:49 - 2015-06-15 23:50 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Russian Red - I Love Your Glasses
2015-06-15 19:26 - 2015-06-15 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Popcorn Time
2015-06-15 19:25 - 2015-06-15 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Popcorn Time
2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\Adobe
2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\PACE Anti-Piracy
2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\PACE Anti-Piracy
2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\PACE Anti-Piracy
2015-06-14 22:00 - 2015-06-14 21:57 - 00001275 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\IPNetInfo.lnk
2015-06-14 21:57 - 2015-06-14 21:57 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NirSoft IPNetInfo
2015-06-14 21:57 - 2015-06-14 21:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NirSoft
2015-06-14 18:54 - 2015-06-14 18:54 - 14300940 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\ОЖ.pptx
2015-06-14 18:54 - 2015-06-14 18:54 - 10524647 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\таяпр.pptx
2015-06-14 18:53 - 2015-06-14 20:25 - 02401889 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\ОЖ-всички.pptx
2015-06-14 18:53 - 2015-06-14 18:53 - 08891298 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Онлайн-вестници-и-списания.pptx
2015-06-14 16:19 - 2015-06-16 21:23 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен
2015-06-14 16:19 - 2015-06-14 16:19 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен Дизайн_снимки
2015-06-14 16:18 - 2015-06-14 16:18 - 00588465 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен Дизайн_снимки.7z
2015-06-14 16:18 - 2015-06-14 16:18 - 00101925 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен.zip
2015-06-14 15:49 - 2015-06-14 15:49 - 00118930 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\029.jpeg
2015-06-12 02:49 - 2015-06-12 02:49 - 66051076 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Цветан Петров, №17 853.zip
2015-06-12 00:57 - 2015-06-16 21:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\Tech Knowledge
2015-06-11 22:13 - 2015-06-11 22:13 - 00001182 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\стаж в Труд.txt
2015-06-10 23:10 - 2015-06-10 23:29 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Eternal.Sunshine.of.the.Spotless.Mind.2004.BDRip.x264-WAR
2015-06-10 22:48 - 2015-06-10 22:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\cr3
2015-06-10 17:57 - 2015-06-01 22:16 - 00389840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-06-01 21:07 - 00342736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-27 17:35 - 24917504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-27 17:08 - 19607040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:28 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:15 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:15 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:15 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:14 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:13 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:10 - 02278912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:09 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:08 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:06 - 00478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:05 - 00664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:05 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:04 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:57 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:52 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:49 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:48 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:47 - 04305920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:47 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:38 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:37 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:37 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:28 - 12829696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:20 - 01950720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:16 - 01309696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:14 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:16 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:16 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:01 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 02885632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:59 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:53 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:52 - 06026240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:52 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:48 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:40 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:36 - 00490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:29 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:25 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:24 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:21 - 00316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:07 - 00720384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:06 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:05 - 02125824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:05 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:57 - 14404096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:50 - 02426880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:38 - 01545728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:26 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2015-06-10 13:13 - 2015-04-24 21:17 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
2015-06-10 13:13 - 2015-04-24 20:56 - 00530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
2015-06-10 13:12 - 2015-05-25 20:08 - 03206144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2015-06-07 22:54 - 2015-06-16 01:01 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\New folder
2015-06-07 22:51 - 2015-06-07 22:53 - 51350568 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\New folder.7z
2015-06-07 22:04 - 2015-06-07 22:04 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\StageManager.BD092818F67280F4B42B04877600987F0111B594.1
2015-06-07 20:27 - 2015-06-07 20:27 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\NV
2015-06-07 20:27 - 2015-06-07 20:27 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NV
2015-06-07 20:24 - 2015-06-07 20:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 37741712 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 22946960 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 17486856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 15864064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 14987528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 14495448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 13304280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 12852152 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 11830512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 10995528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 02986392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 02932368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 02599056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01898312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6435306.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01557832 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6435306.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01059984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01050440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00982856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00974480 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00150648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00128512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00031560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvpciflt.sys
2015-06-06 13:01 - 2015-06-06 13:01 - 00014276 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\prisastvia.xlsx
2015-06-05 21:14 - 2015-06-05 22:56 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Sansho.the.Bailiff.Dayu.1954.Criterion.dvdrip.xvid.ac3.2ch
2015-06-05 13:03 - 2015-06-05 13:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AIMP3
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:24 - 05569984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:23 - 00155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:23 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:21 - 01728960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 01255424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 01162752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00728576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00424960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tracerpt.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logman.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\typeperf.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\relog.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diskperf.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:14 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:14 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:07 - 03989440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:07 - 03934144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:04 - 01310744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00635392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00551424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\logman.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\typeperf.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\relog.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\diskperf.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:57 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:57 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:00 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:50 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:50 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 01021440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00700416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00423424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepdu.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:13 - 01119232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-21 16:19 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 03147776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 02589184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:13 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-06-02 20:23 - 2015-06-15 02:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2015-06-01 20:36 - 2015-06-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\My Weblog Posts
2015-06-01 20:36 - 2015-06-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Windows Live Writer
2015-06-01 20:36 - 2015-06-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Windows Live Writer
2015-06-01 20:32 - 2015-06-01 20:32 - 00000000 ____D C:\Windows\bg
2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00001374 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Gallery.lnk
2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00001305 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Movie Maker.lnk
2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000020 _____ C:\Windows\0ч–
2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live
2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH
2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Live
2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition
2015-06-01 20:28 - 2015-06-14 22:03 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Windows Live
2015-05-28 19:41 - 2015-06-01 20:24 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\Нова папка (2)
2015-05-28 17:54 - 2015-05-28 17:54 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\TempTaskUpdateDetection396C5B79-AAFD-4ADF-AD25-9BC2EA1455F3
2015-05-28 17:16 - 2015-06-10 22:54 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Inserts.1975.DVDRip.x264.AAC-CG
2015-05-24 15:35 - 2015-06-12 00:53 - 00001456 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
2015-05-22 13:59 - 2015-06-01 21:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bluetooth устройства
2015-05-21 22:13 - 2015-05-21 22:13 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\TeamViewer
2015-05-21 22:09 - 2015-06-14 22:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2015-05-21 22:09 - 2015-06-14 22:06 - 00000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 10.lnk
2015-05-21 22:09 - 2015-06-14 22:06 - 00000959 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 10.lnk
2015-05-20 07:59 - 2015-04-11 06:19 - 00069888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stream.sys
2015-05-20 01:18 - 2015-05-20 01:18 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\Шаблони на Office по избор
2015-05-19 00:27 - 2015-05-19 00:30 - 00002119 _____ C:\Users\Public\Desktop\Xilisoft Audio Converter 6.lnk
2015-05-19 00:27 - 2015-05-19 00:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Xilisoft
2015-05-19 00:27 - 2015-05-19 00:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xilisoft
2015-05-19 00:26 - 2015-05-19 00:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Xilisoft
2015-05-19 00:26 - 2015-05-19 00:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Xilisoft
2015-05-18 21:32 - 2015-05-18 21:32 - 00000000 __RHD C:\MSOCache
2015-05-18 14:03 - 2015-05-28 10:04 - 42719888 _____ C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2015-05-18 14:03 - 2015-05-28 10:04 - 30480528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2015-05-18 14:03 - 2015-05-28 10:04 - 16185352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2015-05-18 14:03 - 2015-05-12 09:27 - 01898312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6435286.dll
2015-05-18 14:03 - 2015-05-12 09:27 - 01557648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6435286.dll

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2015-06-17 15:54 - 2015-05-13 22:38 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\AIMP3
2015-06-17 15:39 - 2015-05-12 13:10 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-06-17 15:16 - 2015-05-11 10:54 - 01245920 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-06-17 13:53 - 2015-05-14 01:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
2015-06-17 13:53 - 2015-05-14 00:56 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Adobe
2015-06-17 13:50 - 2009-07-14 07:45 - 00026768 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-06-17 13:50 - 2009-07-14 07:45 - 00026768 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-06-17 13:48 - 2015-05-11 20:54 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Skype
2015-06-17 13:39 - 2015-05-11 19:44 - 00136408 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2015-06-17 13:19 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-06-17 13:19 - 2009-07-14 07:51 - 00057376 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-06-17 02:17 - 2015-05-13 02:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2015-06-16 17:38 - 2015-05-12 21:57 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\Файлове на Outlook
2015-06-16 13:58 - 2015-05-12 22:50 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Canon
2015-06-16 12:51 - 2015-05-12 12:06 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\qBittorrent
2015-06-16 12:51 - 2009-07-14 08:13 - 00782470 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-06-16 12:35 - 2015-05-13 22:41 - 00000973 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Daum Potplayer-64 Bits.lnk
2015-06-16 01:34 - 2015-05-14 01:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2015-06-16 01:34 - 2015-05-14 01:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\Adobe
2015-06-16 01:33 - 2015-05-14 00:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2015-06-16 01:33 - 2015-05-12 01:44 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Adobe
2015-06-16 01:14 - 2015-05-16 16:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
2015-06-16 01:14 - 2015-05-16 16:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack
2015-06-15 21:48 - 2015-05-11 19:05 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2015-06-15 19:29 - 2015-05-16 15:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Popcorn-Time
2015-06-15 19:26 - 2015-05-16 15:47 - 00002179 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Popcorn Time.lnk
2015-06-15 09:33 - 2015-05-12 02:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2015-06-15 09:33 - 2010-11-21 06:47 - 00041808 _____ C:\Windows\PFRO.log
2015-06-15 02:11 - 2015-05-12 02:50 - 00001163 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2015-06-14 22:00 - 2015-05-11 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\VirtualStore
2015-06-11 12:46 - 2015-05-12 13:10 - 00778416 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2015-06-11 12:46 - 2015-05-12 13:10 - 00142512 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-06-11 12:46 - 2015-05-12 13:10 - 00003768 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2015-06-11 12:44 - 2015-05-11 02:30 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\AppData\Local\EmieUserList
2015-06-11 12:44 - 2015-05-11 02:30 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\AppData\Local\EmieSiteList
2015-06-11 12:44 - 2015-05-11 02:30 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\AppData\Local\EmieBrowserModeList
2015-06-11 12:19 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2015-06-10 22:48 - 2015-05-11 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo
2015-06-10 22:27 - 2009-07-14 08:08 - 00032648 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2015-06-10 20:31 - 2015-05-12 12:13 - 00000432 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2015-06-10 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\bg-BG
2015-06-10 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\bg-BG
2015-06-10 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2015-06-10 17:49 - 2009-07-14 07:45 - 05105000 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2015-06-10 13:21 - 2015-05-13 13:05 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2015-06-10 13:14 - 2015-05-11 10:58 - 140135120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2015-06-08 18:48 - 2015-05-11 11:14 - 00117264 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-06-07 20:42 - 2015-05-11 20:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2015-06-07 20:28 - 2015-05-11 02:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2015-06-07 20:27 - 2015-05-11 02:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2015-06-05 13:03 - 2015-05-13 22:38 - 00000909 _____ C:\Users\Public\Desktop\AIMP3.lnk
2015-06-05 13:03 - 2015-05-13 22:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AIMP3
2015-06-02 23:42 - 2015-04-16 21:56 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2015-06-02 23:42 - 2015-04-16 21:56 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2015-06-01 20:31 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2015-06-01 20:29 - 2015-05-11 19:27 - 00010408 _____ C:\Windows\DirectX.log
2015-05-31 21:00 - 2015-05-16 16:03 - 00126976 _____ C:\Windows\system32\ff_vfw.dll
2015-05-31 21:00 - 2015-05-16 16:03 - 00112128 _____ C:\Windows\SysWOW64\ff_vfw.dll
2015-05-30 16:57 - 2015-05-16 16:04 - 00003676 _____ C:\Windows\System32\Tasks\klcp_update
2015-05-28 22:53 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Resources
2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 03379680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 01099808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00939080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00175880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00154256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00030966 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 06872904 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 03491984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 02558608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 01059472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00937288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00579400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oemdspif.dll
2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00385168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00075080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00062608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
2015-05-27 17:06 - 2015-05-13 01:51 - 00000094 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Бележки.txt
2015-05-27 13:48 - 2015-05-11 02:46 - 04408727 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
2015-05-19 11:14 - 2015-05-11 11:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
2015-05-18 14:04 - 2015-05-11 11:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation

==================== Files in the root of some directories =======

2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0117477 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\14F18FEA_stp.CIS
2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0000290 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\14F18FEA_stp.CIS.part
2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0385602 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\39587C67_stp.CIS
2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0000204 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\39587C67_stp.CIS.part
2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0069441 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\618015D5_stp.CIS
2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0000293 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\618015D5_stp.CIS.part
2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0178814 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6AD0D82B_stp.CIS
2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0000238 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6AD0D82B_stp.CIS.part
2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0683664 _____ (Opera Software) C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6D12D8D0_stp.EXE
2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0000207 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6D12D8D0_stp.EXE.part
2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0076755 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\7FC1715A_stp.CIS
2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0000225 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\7FC1715A_stp.CIS.part
2015-05-24 15:35 - 2015-06-12 00:53 - 0001456 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
2015-06-17 01:24 - 2015-06-17 01:24 - 0003916 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\recently-used.xbel
2015-05-12 02:05 - 2015-05-13 02:44 - 0007600 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\NOSEventMessages.dll
C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ochelper.exe
C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\_ft0wibl.dll
C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\_isD299.exe
C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\_isD844.exe


==================== Bamital & volsnap Check =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2015-06-14 18:20

==================== End of log ============================

 

Прикачам и файла "Addition.txt".

Addition.txt

Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Привет с извинение за закъснението. Пробвахте ли с друга мишка или да "пъхнете" тази в друг USB порт за теста?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от bobivg
   Здравейте, от известно време ми направи впечатление, че след като изгасне монитора (не се ползва компютъра) се увеличават оборотите на вентилатора на процесора. Проблема изчезва веднага след като размърдам мишката. Предположих, че имам някакъв миньор и от предходните теми за подобен проблем качих и сканирах с Malwarebytes, който не откри нищо. Сканирах с free версията (с крака не можах да се оправя).
   Прилагам снимки от Resoursce Monitor и Task Manager. Aко е необходима повече информация казвайте.  
   Предварително благодаря за помощта.
   п.п Шума със сигурност е вентилатора на процесора, защото до скоро нямах видео карта и звученето си го познавам добре.
   п.п. 2  Farbar Recovery Scan Tool  FRST.txt и Addition.txt
    

  • от Emilyr
   Здравейте, не знам дали темата е в правилния раздел, просто съм нова в сайта,  съжалявам ако нещо не е както трябва..  Преди малко получих известие от антивирусната ми система, че е блокиран вирус на име 64win malware-gen.. Който е преместен в "затвора за вируси" Какво трябва да предприема, това опасен вирус ли е... Не разбирам от компютри, и не знам как да постъпя, пък ме е страх и за информацията на лаптопа ми. Моля ви дайте ми съвет какво да направя или не трябва да предприемам действия.. Страх ме е да няма и други вируси, защото отдолу на снимката не се вижда добре, но пише че "може да се спотайват и още други заплахи ".   Ще приложа и снимка на съобщението от антивирусната система.. Благодаря Ви предварително..
   Пс:съжалявам за лошото качество на снимката, но трябваше да намалявам размерите й, защото иначе не можех да я кача..

  • от Studenta
   Здравейте, от доста време насам браузъра ми е заразен с някаква руска търсачка. Пробвал съм да трия браузъра да променям настройките да премахвам всички добавки но без успех. Мисля,че с тоя боклук вървят в с още 2 с нея. Когато съм изгасил браузъра и си играя някоя игра примерно изведнъж ми се отваря някакъв шибан руски сайт asap.ru нещо подобно. 
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 26-12-2017
   Ran by ASUS (administrator) on ASUS-PC (30-12-2017 20:36:37)
   Running from C:\Users\ASUS\Downloads
   Loaded Profiles: ASUS & UpdatusUser (Available Profiles: ASUS & UpdatusUser)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 9 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler64.exe
   () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
   (Atheros) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
   () C:\Windows\Microsoft\svchost.exe
   (The CefSharp Authors) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\CefSharp.BrowserSubprocess.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291280 2012-12-20] (Intel Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [SandboxieControl] => C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe [797328 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [vyrtapcchc] => explorer "hxxp://granena.ru/?utm_source=uoua03n&utm_content=e739009bccd5f1e6d71a91bff5994529&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526" <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [10021040 2017-10-18] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [Skype for Desktop] => C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe [57446848 2017-12-10] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\MountPoints2: {7e52b7ab-80b8-11e5-abf8-ac220bd789b4} - G:\Install.exe
   AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [245872 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [201576 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   Startup: C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Facebook Games Arcade (BETA).lnk [2016-09-19]
   ShortcutTarget: Facebook Games Arcade (BETA).lnk -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe ()
   GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
   GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{7B128963-1D6F-410F-B447-36004838DDB1}: [DhcpNameServer] 10.0.0.13
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> DefaultScope {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.google.com/search?q={sear
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {FFEBBF0A-C22C-4172-89FF-45215A135AC7} URL = hxxp://go.mail.ru/distib/ep/?q={SearchTerms}&product_id=%7BA4B52271-83DE-44E1-91D2-F540224D09C8%7D&gp=811014
   BHO-x32: Searchgo Class -> {598AEFC6-DD3C-4A63-9AC3-53FCF6155931} -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   BHO-x32: Поиск@Mail.Ru -> {8E8F97CD-60B5-456F-A201-73065652D099} -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Mail.Ru\Sputnik\IESearchPlugin.dll [2016-05-26] (Mail.Ru)
   Toolbar: HKLM-x32 - Searchgo - {2BC46CFA-4B00-4193-A7BD-6AD1D0BCB5BC} - C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xdp -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xfdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-06-08] (Unity Technologies ApS)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> mail.ru
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526"
   CHR NewTab: Default ->  Not-active:"chrome-extension://nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp/newtab.html"
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> GoSearch
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://suggest.yandex.net/suggest-ff.cgi?part={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-30]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-01]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Cleaner Pro) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ccjleegmemocfpghkhpjmiccjcacackp [2017-11-12]
   CHR Extension: (Save Tabs) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dgjepfldodmdfmdidhhgamnklbdibndi [2017-11-05]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-01]
   CHR Extension: (Skype) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2017-12-30]
   CHR Extension: (Microcosm - New Tab) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp [2017-11-05]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-22]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-11-16]
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2017-11-12]
   CHR Extension: (No Name) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Extensions\ahggfmgiidlaceichjfemgbaggnbaloe [2017-08-25]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bgcifljfapbhgiehkjlckfjmgeojijcb] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lbjjfiihgfegniolckphpnfaokdkbmdm] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [oelpkepjlgmehajehfeicfbjdiobdkfj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 SbieSvc; C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe [197264 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [743688 2014-12-03] (DEVGURU Co., LTD.)
   R2 SvcHost Service Host; C:\Windows\Microsoft\svchost.exe [0 ] () <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAtheros Wlan Agent; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe [77824 2012-06-19] (Atheros) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2015-11-01] (DT Soft Ltd)
   R3 SbieDrv; C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys [204944 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   S3 ssudmdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 ssudserd; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudserd.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 taphss6; C:\Windows\System32\DRIVERS\taphss6.sys [42064 2016-05-27] (Anchorfree Inc.)
   S3 usbrndis6; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb80236.sys [19968 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:37 - 000014515 _____ C:\Users\ASUS\Downloads\FRST.txt
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-30 20:35 - 2017-12-30 20:35 - 002391552 _____ (Farbar) C:\Users\ASUS\Downloads\FRST64.exe
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000001310 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:15 - 2016-03-17 20:38 - 000000000 ___RD C:\Users\ASUS\Desktop\Снимки
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\SearchGo
   2017-12-30 20:03 - 2017-07-09 14:45 - 000002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-12-30 20:03 - 2016-05-26 03:39 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\PowerMonitor
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 07:13 - 000782154 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-30 19:57 - 2017-03-06 20:25 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2017-12-30 19:57 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2017-12-30 19:55 - 2016-04-06 12:07 - 000001382 _____ C:\Windows\Sandboxie.ini
   2017-12-30 19:54 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 05:25 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Skype
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-03-30 13:19 - 2016-03-30 13:19 - 000000036 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\housecall.guid.cache
   2016-07-12 22:16 - 2016-07-12 22:16 - 000004096 ____H () C:\Users\ASUS\AppData\Local\keyfile3.drm
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-11-24 23:55 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\113.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1214.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1B95.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1C50.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\27E4.tmp.exe
   2017-11-12 15:44 - 2017-11-12 11:13 - 000775168 ____N (PhoneLine SOFT Inc) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\28DE.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2AE7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2B1F.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2E2B.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\30E9.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\31B4.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3212.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3443.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\34A1.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3665.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3B45.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C01.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C3F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C4F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CAC.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CCB.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4DCC.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4EB6.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5403.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5480.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5885.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5D75.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E6F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E7E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E8E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5EFB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\62A3.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\67A2.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\6A8F.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\727B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7327.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7420.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7568.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7F37.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\8F4E.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\949B.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\9EC8.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A129.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A5BB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A934.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\AA4D.tmp.exe
   2017-11-27 07:14 - 2017-11-27 01:56 - 000930776 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\B082.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\BF81.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C184.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C1D2.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C838.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CA7F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD09.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD7B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CDD4.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CF4A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CFD6.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\D275.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DB8A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DFCE.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E05A.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E662.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\EDF7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F512.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F6D6.tmp.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) 81257415084B84F3C0D95C381A8D4C8F
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) 0B864E15A0BADFF0E7BB8B59009FDDCF
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-11-19 01:44
   ==================== End of FRST.txt ============================
    

   Addition.txt
  • от Technokom Plovdiv
   Ето събщението, което получава всеки изпратил имейл до нас:
   This message was created automatically by mail delivery software.
   A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its recipients after more than 24 hours on the queue on hemus.superhosting.bg.
    
    
   The message identifier is:     1eJa1Z-003lh9-9Y
   The subject of the message is: =?utf-8?B?Rlc6INC80LDQvdC+0LzQtdGC0YrRgA==?=
   The date of the message is:    Tue, 28 Nov 2017 09:09:44 +0200
    
    
   The address to which the message has not yet been delivered is:
    
    
     henryresult111@gmail.com
       (ultimately generated from xxxxxxx@xxxxxxxx.bg)
       host alt4.gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.28.27]
       Delay reason: SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<henryresult111@gmail.com>:
       452-4.2.2 The email account that you tried to reach is over quota. Please direct
       452-4.2.2 the recipient to
       452 4.2.2  https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp h72si2628468pfj.20 - gsmtp
    
    
   No action is required on your part. Delivery attempts will continue for some time, and this warning may be repeated at intervals if the message remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up, and when that happens, the message will be returned to you.
    
   Това съобщение го получават изпращащите мейли към този домейн. Събщенията се получават без проблем. Няма проблем и със сървърното място.
   Не разбирам и каква е връзката с gmail и google след като домейнът е частен. Също нямам никаква идея чий е този имейл: henryresult111@gmail.com
   Възможно ли е да е вирус? Сканирани са всички служебни машини. Имаше разни гадини, които уж обезвредихме, но проблемът не се оправи.
   Сменихме и паролите на всички мейли - нищо.
   Ето информацията от FRST:
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 29-11-2017
   Ran by pc (administrator) on PC1 (30-11-2017 14:23:09)
   Running from C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop
   Loaded Profiles: pc (Available Profiles: pc & Administrator & Guest)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
   (HP) C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe
   (HP) C:\WINDOWS\system32\HPSIsvc.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
   (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguix.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
   () C:\2017\wsklad.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDCPL] => C:\Windows\RTHDCPL.EXE [16859648 2008-01-09] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [Alcmtr] => C:\Windows\ALCMTR.EXE [69632 2005-05-03] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [AvgUi] => C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe [220288 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKLM\...\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [302744 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKU\S-1-5-20\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\Run: [Viber] => C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe [69268048 2016-04-13] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\MountPoints2: {260473e8-84c9-11e3-a542-001cf0d5a2b8} - G:\SISetup.exe
   HKU\S-1-5-18\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Microsoft Office Outlook 2007.lnk [2017-11-30]
   ShortcutTarget: Microsoft Office Outlook 2007.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0031-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Skype.lnk [2017-03-06]
   ShortcutTarget: Skype.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{5C82DAE5-6EB0-4374-9254-BE3319BA4E82}\Skype.ico (No File)
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{E7E61260-FB73-4F9E-B467-F1870B906C7C}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class -> {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} -> C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   DPF: {22945A69-1191-4DCF-9E6F-409BDE94D101} hxxp://dl-ak.solidworks.com/nonsecure/edrawings/e2012sp02/12.2.0.110/cab//eModelsStandard.cab
   DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} hxxp://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab
   DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2011-11-03] (Skype Technologies)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 07ckpc18.default-1412315343695
   FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695 [2017-11-30]
   FF Extension: (YouTube Video and Audio Downloader) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\feca4b87-3be4-43da-a1b1-137c24220968@jetpack.xpi [2017-05-22] [Lagacy]
   FF Extension: (Google Search by Image) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\google@hitachi.com.xpi [2016-05-03] [Lagacy]
   FF Extension: (signTextJS) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\jid1-AXn9cXcB4fD1QQ@jetpack.xpi [2017-06-15] [Lagacy]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [jqs@sun.com] - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff
   FF Extension: (Java Quick Starter) - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2009-06-22] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
   FF Extension: (Microsoft .NET Framework Assistant) - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2014-01-27] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [quickprint@hp.com] - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension
   FF Extension: (SmartPrintButton) - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension [2011-01-26] [Lagacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_94.dll [2013-09-04] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome:
   =======
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [282536 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R3 avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe [5954792 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgsvc; C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe [1189720 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 HPM1210RcvFaxSrvc; C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe [247712 2012-07-25] (HP)
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [152984 2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   S4 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [65536 2003-10-22] (HP) [File not signed]
   S4 rcp_service; C:\Program Files\ReaConverter 5.5 Pro\rcp_scheduler.exe [558592 2007-11-30] (ReaSoft) [File not signed]
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [754784 2016-07-22] (DEVGURU Co., LTD.)
   S3 WMPNetworkSvc; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [913408 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 APNMCP; "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe" [X]
   S2 HP LaserJet Service; "C:\Program Files\hp\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe" [X]
   S0 MBAMService; no ImagePath
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswKbd; C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys [20624 2012-10-31] (AVAST Software)
   R1 avgArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgArPot.sys [149592 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbdisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbdiskx.sys [135872 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidsdriverx.sys [249232 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidshx.sys [151024 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgblogx.sys [270344 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbunivx.sys [43992 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 avgHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgHwid.sys [35264 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgMonFlt.sys [117368 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgRvrt.sys [63280 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSnx.sys [775552 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSP.sys [381184 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgVmm.sys [290776 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [107648 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 HP1210FAX; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HPM1210FAX.sys [13824 2010-04-28] () [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R3 m4cxw2k3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\m4cxw2k3.sys [250752 2007-02-15] (D-Link Corporation)
   S3 MBAMProtector; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [22344 2012-04-04] (Malwarebytes Corporation)
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 pcouffin; C:\WINDOWS\System32\Drivers\pcouffin.sys [47360 2009-08-03] (VSO Software) [File not signed]
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SONYPVU1; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS [7552 2001-08-17] (Sony Corporation)
   S0 sptd; C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [721904 2009-07-13] (Duplex Secure Ltd.)
   S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [146048 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 WpdUsb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wpdusb.sys [38528 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 adfs; no ImagePath
   S3 BOCDRIVE; \??\C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCDRIVE.sys [X]
   S2 DgiVecp; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\DgiVecp.sys [X]
   S3 FXDrv32; \??\D:\FXDrv32.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2017-11-30 14:23 - 000012709 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.txt
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:23 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:22 - 001752064 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.exe
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Quester
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\QMailFilter
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-24 14:31 - 2017-11-24 14:31 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-24 14:21 - 2017-11-24 14:21 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PCHealth
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:40 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\Doctor Web.evt
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Doctor Web
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Doctor Web
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Untitled.pdf
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Untitled.pdf
   2017-11-16 13:03 - 2017-11-16 13:05 - 000000000 ____D C:\EEK
   2017-11-16 13:02 - 2017-11-16 13:02 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Temp
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000001608 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG AntiVirus FREE.lnk
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-30 10:10 - 000000288 ____H C:\WINDOWS\Tasks\Antivirus Emergency Update.job
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000775552 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSnx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000381184 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSP.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000306448 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000290776 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgVmm.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000270344 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgblogx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000249232 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsdriverx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000151024 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidshx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000149592 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgArPot.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000135872 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbdiskx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000117368 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000063280 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRvrt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000043992 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbunivx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000035264 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgHwid.sys
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AVG
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:08 - 000000629 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG.lnk
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-30 11:06 - 000000314 ____H C:\WINDOWS\Tasks\AVG EUpdate Task.job
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVG
   2017-11-16 09:51 - 2017-11-16 09:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 11:23 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\AvgSetupLog
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-30 14:20 - 2015-08-03 07:23 - 000271360 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Outlook_Archive.pst
   2017-11-30 14:16 - 2016-12-27 11:00 - 000000000 ____D C:\2017
   2017-11-30 10:49 - 2014-01-15 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\gtk-2.0
   2017-11-30 10:49 - 2013-08-02 12:55 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\.gimp-2.8
   2017-11-30 07:55 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\ViberPC
   2017-11-30 07:52 - 2014-03-28 08:20 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2017-11-30 07:52 - 2008-09-12 18:28 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 07:52 - 2008-04-14 14:00 - 000011936 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\ntuser.ini
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1
   2017-11-29 16:54 - 2008-09-12 18:28 - 000032520 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2017-11-28 11:37 - 2011-12-19 11:25 - 000000000 ____D C:\Program Files\The KMPlayer
   2017-11-24 14:40 - 2013-08-02 13:09 - 000211496 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2017-11-24 14:37 - 2013-11-01 13:09 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\ntuser.ini
   2017-11-24 14:36 - 2010-03-25 10:10 - 000979370 _____ C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
   2017-11-24 14:35 - 2013-11-01 13:09 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-24 14:28 - 2008-09-12 21:12 - 002469912 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2017-11-24 14:25 - 2013-08-02 14:23 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt
   2017-11-24 14:15 - 2008-09-13 10:13 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
   2017-11-24 14:12 - 2008-04-14 14:00 - 000000668 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2017-11-24 11:47 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\ViberDownloads
   2017-11-22 16:05 - 2013-12-11 14:52 - 000000000 ____D C:\2014
   2017-11-22 16:04 - 2010-12-03 14:28 - 000000000 ____D C:\2011
   2017-11-22 16:03 - 2011-12-09 14:39 - 000000000 ____D C:\2012
   2017-11-22 15:40 - 2013-08-02 13:28 - 000002515 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Microsoft Office Word 2007.lnk
   2017-11-22 14:28 - 2014-12-29 16:42 - 000000000 ____D C:\2015
   2017-11-22 14:25 - 2015-12-23 11:32 - 000000000 ____D C:\2016
   2017-11-16 10:55 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\istartsurf
   2017-11-16 10:48 - 2012-12-20 13:57 - 000000000 ____D C:\2013
   2017-11-16 10:38 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IePluginServices
   2017-11-16 09:28 - 2010-09-30 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\ough
   2017-11-16 09:01 - 2013-09-23 15:54 - 002755382 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Thumbs.db
   2017-11-10 13:23 - 2013-08-02 13:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Skype
   2017-11-08 15:00 - 2014-03-28 08:20 - 000000210 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-08-17 11:04 - 2015-08-17 11:08 - 000304492 _____ (AYURvmkth8) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\adobe.exe
   2013-10-07 13:55 - 2014-04-09 12:28 - 000000531 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\burnaware.ini
   2013-08-02 13:31 - 2017-08-18 12:25 - 000036352 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-02-27 17:15 - 2014-02-28 09:48 - 000000600 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PUTTY.RND
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2011-03-11 09:28 - 2011-03-11 09:28 - 000000016 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.7486160831680234
   2008-10-31 09:19 - 2008-10-31 09:19 - 000000041 ___SH () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.zreglib
   2008-09-13 13:47 - 2016-04-26 08:08 - 000001669 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000024772 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210DEF.css
   2014-08-15 11:57 - 2016-01-22 14:22 - 000015499 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210OS.HTM
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000002944 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210SIG.GIF
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-10-13 09:08 - 2011-12-29 11:44 - 001275396 _____ (NCH Software) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp\uninst.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.