Премини към съдържанието

  Препоръчан отговор

  IvanRibarov    0

  Здравейте!

   

  Отскоро имам проблем с поведението на курсора на мишката под Windows 7 Ultimate x64. При задържане на лявото копче на мишката и опит за маркиране или преместване на нещо курсорът премигва и след секунда се появява на друго, по-отдалечено място от това, което е за маркиране. Особено досаден е проблемът при преместването на папки, документи или прозорци - тогава при премигването ги оставя там, където е изчезнал и така неведнъж вече ми се случи да постави даден документ в някоя папка и аз да не знам, че той е там.

   

  Сканирах системата с Avast Free Antivirus и Malwarebytes Anti-Malware Prebium (пробен лиценз), но и според двете програми няма зараза в системата. Тъй като обаче проблемът си остава, а не ми се иска да преинсталирам Windows, се обръщам за помощ тук. Не разполагам с диск с Windows, инсталиран е чрез USB-стик.

   

  Сканирах системата с програмата Farbar Recovery Scan Tool. Това е съдържанието на файла "FRST.txt":

   

  Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:13-06-2015
  Ran by Lenovo (administrator) on L580-LP on 17-06-2015 15:56:46
  Running from C:\Users\Lenovo\Desktop
  Loaded Profiles: Lenovo (Available Profiles: Lenovo & Administrator)
  Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) OS Language: Английски (Съединени щати)
  Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
  Boot Mode: Normal
  Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

  ==================== Processes (Whitelisted) =================

  (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

  (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
  (Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
  (Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\officeclicktorun.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  (Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
  (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
  (Lenovo (Beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe
  (Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\utility.exe
  (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  (Synaptics) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\StikyNot.exe
  (DVDFab Software) C:\Program Files\DVDFab Virtual Drive\vdrive.exe
  (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
  (Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
  (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
  (Dolby Laboratories Inc.) C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe
  (Vimicro) C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331_STI.EXE
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
  (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
  (Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTStackServer.exe
  ( ) C:\Program Files (x86)\LockKey\LockKey.exe
  (Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
  (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
  (Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\Bluetooth Headset Helper.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
  (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  (Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_18_0_0_160.exe
  (Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_18_0_0_160.exe
  (Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
  (Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


  ==================== Registry (Whitelisted) ==================

  (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

  HKLM\...\Run: [Energy Management] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe [8071680 2015-05-11] (Lenovo (Beijing) Limited)
  HKLM\...\Run: [EnergyUtility] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Utility.exe [6193152 2015-05-11] (Lenovo(beijing) Limited)
  HKLM\...\Run: [synTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2899216 2012-03-26] (Synaptics Incorporated)
  HKLM\...\Run: [synLenovoGestureMgr] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe [410896 2012-03-26] (Synaptics)
  HKLM\...\Run: [updatePRCShortCut] => C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-14] (CyberLink Corp.)
  HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2754704 2015-05-28] (NVIDIA Corporation)
  HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [472992 2013-03-21] (Adobe Systems Incorporated)
  HKLM-x32\...\Run: [uSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291648 2012-05-21] (Intel Corporation)
  HKLM-x32\...\Run: [iAStorIcon] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [284440 2011-11-30] (Intel Corporation)
  HKLM-x32\...\Run: [Dolby Advanced Audio v2] => C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe [507744 2011-12-21] (Dolby Laboratories Inc.)
  HKLM-x32\...\Run: [331BigDog] => C:\Program Files (x86)\USB Camera\VM331_STI.EXE [548864 2011-11-24] (Vimicro)
  HKLM-x32\...\Run: [LockKey] => C:\Program Files (x86)\LockKey\LockKey.exe [337776 2011-08-26] ( )
  HKLM-x32\...\Run: [updatePRCShortCut] => C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-14] (CyberLink Corp.)
  HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [5515496 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
  HKU\S-1-5-19\...\Run: [sidebar] => %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
  HKU\S-1-5-20\...\Run: [sidebar] => %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
  HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\...\Run: [] => [X]
  HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\...\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] => C:\Windows\System32\StikyNot.exe [427520 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
  HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\...\Run: [DVDFab VDrive] => C:\Program Files\DVDFab Virtual Drive\vdrive.exe [621472 2014-08-29] (DVDFab Software)
  AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [175880 2015-05-28] (NVIDIA Corporation)
  AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [154256 2015-05-28] (NVIDIA Corporation)
  Lsa: [Notification Packages] scecli C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BtwProximityCP.dll
  Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk [2015-05-11]
  ShortcutTarget: Bluetooth.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\amd64\FileSyncShell64.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive1] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive2] -> {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive3] -> {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive4] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive5] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} => C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.4604.0120\FileSyncShell.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe

  ==================== Internet (Whitelisted) ====================

  (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

  HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
  HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://google.bg/
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000 -> DefaultScope {FFAA161B-D2E3-4367-B197-C4F89C201DB8} URL = https://www.google.com/search?q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1879986746-3022356825-3974435321-1000 -> {FFAA161B-D2E3-4367-B197-C4F89C201DB8} URL = https://www.google.com/search?q={searchTerms}
  BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
  BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\URLREDIR.DLL [2015-04-14] (Microsoft Corporation)
  BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  BHO-x32: Помощник за влизане в акаунт в Microsoft -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
  BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2015-04-14] (Microsoft Corporation)
  BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-04-14] (Microsoft Corporation)
  Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  Handler-x32: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
  Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

  FireFox:
  ========
  FF ProfilePath: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default
  FF Homepage: https://google.bg
  FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_18_0_0_160.dll [2015-06-11] ()
  FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
  FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.40416.0\npctrl.dll [2015-04-16] ( Microsoft Corporation)
  FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\NPSPWRAP.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll [2013-03-21] (Adobe Systems)
  FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_160.dll [2015-06-11] ()
  FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.0.59 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-01-06] (Intel Corporation)
  FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-01-06] (Intel Corporation)
  FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
  FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.40416.0\npctrl.dll [2015-04-15] ( Microsoft Corporation)
  FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\NPSPWRAP.DLL [2015-05-11] (Microsoft Corporation)
  FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
  FF Plugin-x32: @nokia.com/EnablerPlugin -> C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\npNokiaSuiteEnabler.dll [2014-11-19] ( )
  FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll [2013-03-21] (Adobe Systems)
  FF SearchPlugin: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\searchplugins\4pj2uvdvs0c.xml [2015-06-10]
  FF SearchPlugin: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\searchplugins\google-.xml [2015-06-04]
  FF SearchPlugin: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\searchplugins\youtube---.xml [2015-05-13]
  FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\diribg.xml [2015-05-26]
  FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\portalbgdict.xml [2015-05-26]
  FF Extension: Fast Start - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\1431781891_xpi [2015-05-16]
  FF Extension: Bulgarian Dictionary - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\bg-BG@dictionaries.addons.mozilla.org [2015-05-12]
  FF Extension: HTTPS-Everywhere - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\https-everywhere@eff.org [2015-05-13]
  FF Extension: Super Start - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\superstart@enjoyfreeware.org [2015-05-30]
  FF Extension: ABV Notifier - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\abvnotifier@netinfo.bg.xpi [2015-05-19]
  FF Extension: Classic Theme Restorer (Customize UI) - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\ClassicThemeRestorer@ArisT2Noia4dev.xpi [2015-05-12]
  FF Extension: Ghostery - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\firefox@ghostery.com.xpi [2015-05-12]
  FF Extension: ZenMate Security, Privacy & Unblock VPN - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\firefox@zenmate.com.xpi [2015-05-20]
  FF Extension: Google™ Translator - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\jid1-dgnIBwQga0SIBw@jetpack.xpi [2015-06-14]
  FF Extension: YouTube™ Flash® Player - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\jid1-HAV2inXAnQPIeA@jetpack.xpi [2015-05-13]
  FF Extension: YouTube™ HD Plus - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\jid1-wkCmfgboni3B1Q@jetpack.xpi [2015-05-13]
  FF Extension: Webutation - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\{15fe27f3-e5ab-2d59-4c5c-dadc7945bdbd}.xpi [2015-05-12]
  FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hbemv60f.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-05-12]
  FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
  FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2015-05-11]

  Chrome:
  =======
  CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChromeSp.crx [2015-05-11]
  CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-05-11]

  ==================== Services (Whitelisted) =================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [343336 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R2 btwdins; C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe [945440 2012-02-02] (Broadcom Corporation.)
  R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe [2736824 2015-04-07] (Microsoft Corporation)
  R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [319080 2015-04-07] (Intel Corporation)
  R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [161560 2012-02-29] (Intel Corporation)
  R2 MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1871160 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  R2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1080120 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [273168 2011-12-08] ()
  R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [5495056 2015-06-01] (TeamViewer GmbH)
  R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2015-04-16] (Microsoft Corporation)
  R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [594704 2011-12-08] (Intel® Corporation)

  ==================== Drivers (Whitelisted) ====================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [29168 2015-05-11] ()
  R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [89944 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65736 2015-05-11] ()
  R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1047320 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [442264 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [137288 2015-05-11] (Avast Software s.r.o.)
  R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [272248 2015-05-11] ()
  R3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [134696 2012-02-02] (Broadcom Corporation.)
  R1 dvdfabio; C:\Windows\system32\drivers\dvdfabio.sys [12704 2014-08-29] (DVDFab Software)
  R3 L1C; C:\Windows\System32\DRIVERS\L1C60x64.sys [99440 2012-03-02] (Qualcomm Atheros Co., Ltd.)
  R4 mbamchameleon; C:\Windows\system32\drivers\mbamchameleon.sys [107736 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [136408 2015-06-17] (Malwarebytes Corporation)
  R3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
  R3 SmbDrvIntel; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [27408 2012-03-26] (Synaptics Incorporated)
  R3 vdrive; C:\Windows\System32\DRIVERS\vdrive.sys [44960 2014-08-29] (DVDFab Software)
  R3 vm331avs; C:\Windows\System32\Drivers\vm331avs.sys [952832 2011-12-06] (Vimicro Corporation)
  S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

  ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


  ==================== One Month Created files and folders ========

  (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

  2015-06-17 15:56 - 2015-06-17 15:57 - 00023158 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\FRST.txt
  2015-06-17 15:56 - 2015-06-17 15:56 - 00000000 ____D C:\FRST
  2015-06-17 15:54 - 2015-06-17 15:54 - 02109952 _____ (Farbar) C:\Users\Lenovo\Desktop\FRST64.exe
  2015-06-17 15:41 - 2015-06-17 15:41 - 00000059 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\kaldata.txt
  2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00001170 _____ C:\Users\Public\Desktop\Intel® Driver Update Utility 2.0.lnk
  2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Intel
  2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel Driver Update Utility
  2015-06-17 02:17 - 2015-06-17 02:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility
  2015-06-17 01:24 - 2015-06-17 01:24 - 00003916 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\recently-used.xbel
  2015-06-16 17:40 - 2015-06-16 17:40 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\TempTaskUpdateDetection2D7C6CEC-4B79-45C0-B5F9-52B7FB9825A4
  2015-06-16 13:58 - 2009-07-14 07:54 - 00001210 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Windows Fax and Scan.lnk
  2015-06-16 01:34 - 2015-06-16 01:34 - 00001097 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Content Viewer.lnk
  2015-06-16 01:33 - 2015-06-16 01:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Roaming\Macromedia
  2015-06-16 01:33 - 2015-06-16 01:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Macromedia
  2015-06-15 23:58 - 2015-06-15 23:58 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Russian Red • Agent Cooper [2014]
  2015-06-15 23:51 - 2015-06-15 23:52 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Russian Red - Fuerteventura mp3 320
  2015-06-15 23:49 - 2015-06-15 23:50 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Russian Red - I Love Your Glasses
  2015-06-15 19:26 - 2015-06-15 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Popcorn Time
  2015-06-15 19:25 - 2015-06-15 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Popcorn Time
  2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\Adobe
  2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\PACE Anti-Piracy
  2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\PACE Anti-Piracy
  2015-06-14 22:09 - 2015-06-14 22:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\PACE Anti-Piracy
  2015-06-14 22:00 - 2015-06-14 21:57 - 00001275 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\IPNetInfo.lnk
  2015-06-14 21:57 - 2015-06-14 21:57 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NirSoft IPNetInfo
  2015-06-14 21:57 - 2015-06-14 21:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NirSoft
  2015-06-14 18:54 - 2015-06-14 18:54 - 14300940 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\ОЖ.pptx
  2015-06-14 18:54 - 2015-06-14 18:54 - 10524647 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\таяпр.pptx
  2015-06-14 18:53 - 2015-06-14 20:25 - 02401889 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\ОЖ-всички.pptx
  2015-06-14 18:53 - 2015-06-14 18:53 - 08891298 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Онлайн-вестници-и-списания.pptx
  2015-06-14 16:19 - 2015-06-16 21:23 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен
  2015-06-14 16:19 - 2015-06-14 16:19 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен Дизайн_снимки
  2015-06-14 16:18 - 2015-06-14 16:18 - 00588465 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен Дизайн_снимки.7z
  2015-06-14 16:18 - 2015-06-14 16:18 - 00101925 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\Графичен.zip
  2015-06-14 15:49 - 2015-06-14 15:49 - 00118930 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\029.jpeg
  2015-06-12 02:49 - 2015-06-12 02:49 - 66051076 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Цветан Петров, №17 853.zip
  2015-06-12 00:57 - 2015-06-16 21:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\Tech Knowledge
  2015-06-11 22:13 - 2015-06-11 22:13 - 00001182 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\стаж в Труд.txt
  2015-06-10 23:10 - 2015-06-10 23:29 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Eternal.Sunshine.of.the.Spotless.Mind.2004.BDRip.x264-WAR
  2015-06-10 22:48 - 2015-06-10 22:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\cr3
  2015-06-10 17:57 - 2015-06-01 22:16 - 00389840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-06-01 21:07 - 00342736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-27 17:35 - 24917504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-27 17:08 - 19607040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:28 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:15 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:15 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:15 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:14 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:13 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:10 - 02278912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:09 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:08 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:06 - 00478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:05 - 00664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:05 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 06:04 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:57 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:52 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:49 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:48 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:47 - 04305920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:47 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:38 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:37 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:37 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:28 - 12829696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:20 - 01950720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:16 - 01309696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-23 05:14 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:16 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:16 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:01 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 02885632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 22:00 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:59 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:53 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:52 - 06026240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:52 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:48 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:47 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:40 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:36 - 00490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:29 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:25 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:24 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:21 - 00316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:07 - 00720384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:06 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:05 - 02125824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 21:05 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:57 - 14404096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:50 - 02426880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:38 - 01545728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
  2015-06-10 17:57 - 2015-05-22 20:26 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
  2015-06-10 13:13 - 2015-04-24 21:17 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
  2015-06-10 13:13 - 2015-04-24 20:56 - 00530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
  2015-06-10 13:12 - 2015-05-25 20:08 - 03206144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
  2015-06-07 22:54 - 2015-06-16 01:01 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\New folder
  2015-06-07 22:51 - 2015-06-07 22:53 - 51350568 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\New folder.7z
  2015-06-07 22:04 - 2015-06-07 22:04 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\StageManager.BD092818F67280F4B42B04877600987F0111B594.1
  2015-06-07 20:27 - 2015-06-07 20:27 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\NV
  2015-06-07 20:27 - 2015-06-07 20:27 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NV
  2015-06-07 20:24 - 2015-06-07 20:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 37741712 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 22946960 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 17486856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 15864064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 14987528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 14495448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 13304280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 12852152 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 11830512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 10995528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 02986392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 02932368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 02599056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01898312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6435306.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01557832 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6435306.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01059984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 01050440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00982856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00974480 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00150648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00128512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
  2015-06-07 20:24 - 2015-05-28 10:04 - 00031560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvpciflt.sys
  2015-06-06 13:01 - 2015-06-06 13:01 - 00014276 _____ C:\Users\Lenovo\Downloads\prisastvia.xlsx
  2015-06-05 21:14 - 2015-06-05 22:56 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Sansho.the.Bailiff.Dayu.1954.Criterion.dvdrip.xvid.ac3.2ch
  2015-06-05 13:03 - 2015-06-05 13:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AIMP3
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:24 - 05569984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:23 - 00155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:23 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:21 - 01728960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 01255424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 01162752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00728576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00424960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:19 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tracerpt.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logman.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\typeperf.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\relog.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:18 - 00019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diskperf.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:14 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:14 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:07 - 03989440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:07 - 03934144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:04 - 01310744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00635392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00551424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:01 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\logman.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\typeperf.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\relog.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 21:00 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\diskperf.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:59 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:57 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:57 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:55 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 20:00 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:50 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:50 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-25 19:48 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 01021440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00700416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00423424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepdu.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:18 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-22 21:13 - 01119232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-21 16:19 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 03147776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 02589184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:27 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:26 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:14 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
  2015-06-02 20:27 - 2015-05-09 06:13 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
  2015-06-02 20:23 - 2015-06-15 02:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
  2015-06-01 20:36 - 2015-06-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\My Weblog Posts
  2015-06-01 20:36 - 2015-06-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Windows Live Writer
  2015-06-01 20:36 - 2015-06-01 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Windows Live Writer
  2015-06-01 20:32 - 2015-06-01 20:32 - 00000000 ____D C:\Windows\bg
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00001374 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Photo Gallery.lnk
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00001305 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Movie Maker.lnk
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000020 _____ C:\Windows\0ч–
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Live
  2015-06-01 20:31 - 2015-06-01 20:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition
  2015-06-01 20:28 - 2015-06-14 22:03 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Windows Live
  2015-05-28 19:41 - 2015-06-01 20:24 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Desktop\Нова папка (2)
  2015-05-28 17:54 - 2015-05-28 17:54 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\TempTaskUpdateDetection396C5B79-AAFD-4ADF-AD25-9BC2EA1455F3
  2015-05-28 17:16 - 2015-06-10 22:54 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Downloads\Inserts.1975.DVDRip.x264.AAC-CG
  2015-05-24 15:35 - 2015-06-12 00:53 - 00001456 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
  2015-05-22 13:59 - 2015-06-01 21:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bluetooth устройства
  2015-05-21 22:13 - 2015-05-21 22:13 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\TeamViewer
  2015-05-21 22:09 - 2015-06-14 22:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
  2015-05-21 22:09 - 2015-06-14 22:06 - 00000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 10.lnk
  2015-05-21 22:09 - 2015-06-14 22:06 - 00000959 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 10.lnk
  2015-05-20 07:59 - 2015-04-11 06:19 - 00069888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stream.sys
  2015-05-20 01:18 - 2015-05-20 01:18 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\Шаблони на Office по избор
  2015-05-19 00:27 - 2015-05-19 00:30 - 00002119 _____ C:\Users\Public\Desktop\Xilisoft Audio Converter 6.lnk
  2015-05-19 00:27 - 2015-05-19 00:27 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Xilisoft
  2015-05-19 00:27 - 2015-05-19 00:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xilisoft
  2015-05-19 00:26 - 2015-05-19 00:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Xilisoft
  2015-05-19 00:26 - 2015-05-19 00:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Xilisoft
  2015-05-18 21:32 - 2015-05-18 21:32 - 00000000 __RHD C:\MSOCache
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-28 10:04 - 42719888 _____ C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-28 10:04 - 30480528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-28 10:04 - 16185352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-12 09:27 - 01898312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6435286.dll
  2015-05-18 14:03 - 2015-05-12 09:27 - 01557648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6435286.dll

  ==================== One Month Modified files and folders ========

  (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

  2015-06-17 15:54 - 2015-05-13 22:38 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\AIMP3
  2015-06-17 15:39 - 2015-05-12 13:10 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
  2015-06-17 15:16 - 2015-05-11 10:54 - 01245920 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
  2015-06-17 13:53 - 2015-05-14 01:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
  2015-06-17 13:53 - 2015-05-14 00:56 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Adobe
  2015-06-17 13:50 - 2009-07-14 07:45 - 00026768 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  2015-06-17 13:50 - 2009-07-14 07:45 - 00026768 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  2015-06-17 13:48 - 2015-05-11 20:54 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Skype
  2015-06-17 13:39 - 2015-05-11 19:44 - 00136408 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
  2015-06-17 13:19 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
  2015-06-17 13:19 - 2009-07-14 07:51 - 00057376 _____ C:\Windows\setupact.log
  2015-06-17 02:17 - 2015-05-13 02:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
  2015-06-16 17:38 - 2015-05-12 21:57 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\Documents\Файлове на Outlook
  2015-06-16 13:58 - 2015-05-12 22:50 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Canon
  2015-06-16 12:51 - 2015-05-12 12:06 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\qBittorrent
  2015-06-16 12:51 - 2009-07-14 08:13 - 00782470 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
  2015-06-16 12:35 - 2015-05-13 22:41 - 00000973 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Daum Potplayer-64 Bits.lnk
  2015-06-16 01:34 - 2015-05-14 01:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
  2015-06-16 01:34 - 2015-05-14 01:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\Adobe
  2015-06-16 01:33 - 2015-05-14 00:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
  2015-06-16 01:33 - 2015-05-12 01:44 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Adobe
  2015-06-16 01:14 - 2015-05-16 16:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
  2015-06-16 01:14 - 2015-05-16 16:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack
  2015-06-15 21:48 - 2015-05-11 19:05 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
  2015-06-15 19:29 - 2015-05-16 15:48 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Popcorn-Time
  2015-06-15 19:26 - 2015-05-16 15:47 - 00002179 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Popcorn Time.lnk
  2015-06-15 09:33 - 2015-05-12 02:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
  2015-06-15 09:33 - 2010-11-21 06:47 - 00041808 _____ C:\Windows\PFRO.log
  2015-06-15 02:11 - 2015-05-12 02:50 - 00001163 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
  2015-06-14 22:00 - 2015-05-11 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo\AppData\Local\VirtualStore
  2015-06-11 12:46 - 2015-05-12 13:10 - 00778416 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
  2015-06-11 12:46 - 2015-05-12 13:10 - 00142512 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2015-06-11 12:46 - 2015-05-12 13:10 - 00003768 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
  2015-06-11 12:44 - 2015-05-11 02:30 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\AppData\Local\EmieUserList
  2015-06-11 12:44 - 2015-05-11 02:30 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\AppData\Local\EmieSiteList
  2015-06-11 12:44 - 2015-05-11 02:30 - 00000000 __SHD C:\Users\Lenovo\AppData\Local\EmieBrowserModeList
  2015-06-11 12:19 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
  2015-06-10 22:48 - 2015-05-11 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Lenovo
  2015-06-10 22:27 - 2009-07-14 08:08 - 00032648 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
  2015-06-10 20:31 - 2015-05-12 12:13 - 00000432 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
  2015-06-10 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\bg-BG
  2015-06-10 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\bg-BG
  2015-06-10 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
  2015-06-10 17:49 - 2009-07-14 07:45 - 05105000 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
  2015-06-10 13:21 - 2015-05-13 13:05 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
  2015-06-10 13:14 - 2015-05-11 10:58 - 140135120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
  2015-06-08 18:48 - 2015-05-11 11:14 - 00117264 _____ C:\Users\Lenovo\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2015-06-07 20:42 - 2015-05-11 20:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
  2015-06-07 20:28 - 2015-05-11 02:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
  2015-06-07 20:27 - 2015-05-11 02:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
  2015-06-05 13:03 - 2015-05-13 22:38 - 00000909 _____ C:\Users\Public\Desktop\AIMP3.lnk
  2015-06-05 13:03 - 2015-05-13 22:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AIMP3
  2015-06-02 23:42 - 2015-04-16 21:56 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
  2015-06-02 23:42 - 2015-04-16 21:56 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
  2015-06-01 20:31 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
  2015-06-01 20:29 - 2015-05-11 19:27 - 00010408 _____ C:\Windows\DirectX.log
  2015-05-31 21:00 - 2015-05-16 16:03 - 00126976 _____ C:\Windows\system32\ff_vfw.dll
  2015-05-31 21:00 - 2015-05-16 16:03 - 00112128 _____ C:\Windows\SysWOW64\ff_vfw.dll
  2015-05-30 16:57 - 2015-05-16 16:04 - 00003676 _____ C:\Windows\System32\Tasks\klcp_update
  2015-05-28 22:53 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Resources
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 03379680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 01099808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00939080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00175880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00154256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
  2015-05-28 10:04 - 2015-05-11 02:40 - 00030966 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 06872904 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 03491984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 02558608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 01059472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00937288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00579400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oemdspif.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00385168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00075080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
  2015-05-28 07:15 - 2015-05-11 02:46 - 00062608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
  2015-05-27 17:06 - 2015-05-13 01:51 - 00000094 _____ C:\Users\Lenovo\Desktop\Бележки.txt
  2015-05-27 13:48 - 2015-05-11 02:46 - 04408727 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
  2015-05-19 11:14 - 2015-05-11 11:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
  2015-05-18 14:04 - 2015-05-11 11:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation

  ==================== Files in the root of some directories =======

  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0117477 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\14F18FEA_stp.CIS
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0000290 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\14F18FEA_stp.CIS.part
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0385602 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\39587C67_stp.CIS
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0000204 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\39587C67_stp.CIS.part
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0069441 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\618015D5_stp.CIS
  2015-05-16 16:10 - 2015-05-16 16:10 - 0000293 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\618015D5_stp.CIS.part
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0178814 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6AD0D82B_stp.CIS
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0000238 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6AD0D82B_stp.CIS.part
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0683664 _____ (Opera Software) C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6D12D8D0_stp.EXE
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0000207 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\6D12D8D0_stp.EXE.part
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0076755 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\7FC1715A_stp.CIS
  2015-05-16 16:11 - 2015-05-16 16:11 - 0000225 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\7FC1715A_stp.CIS.part
  2015-05-24 15:35 - 2015-06-12 00:53 - 0001456 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
  2015-06-17 01:24 - 2015-06-17 01:24 - 0003916 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\recently-used.xbel
  2015-05-12 02:05 - 2015-05-13 02:44 - 0007600 _____ () C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

  Some files in TEMP:
  ====================
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\NOSEventMessages.dll
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ochelper.exe
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\_ft0wibl.dll
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\_isD299.exe
  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\_isD844.exe


  ==================== Bamital & volsnap Check =================

  (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

  C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


  LastRegBack: 2015-06-14 18:20

  ==================== End of log ============================

   

  Прикачам и файла "Addition.txt".

  Addition.txt

  Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  B-boy/StyLe/    19527

  Привет с извинение за закъснението. Пробвахте ли с друга мишка или да "пъхнете" тази в друг USB порт за теста?

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  • Подобни теми

   • от hjhj
    Здравейте.
    Съмнява ме, че системата е заразена с някоя гадинка. Почти през час се налага я рестартирам защото забива и нищо не се отваря. Понякога се губи интернета и се налага отново рестарт. Дори и диспечера със задачи не се отваря всекой път., а когато се отвори диска е почти на 100%  натовареност.
     
     
     
    Addition.txt
     
    FRST.txt
   • от kaloyan.k219
    Здравейте! Преди няколко дена си занесох лаптопа в сервиз, защото беше много бавничък и ми казаха, че са изтрили 36 вируса. Взех го вчера и забелязвам, че все още е бавен! Благодаря предварително! 
     
    Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 20-08-2017
    Ran by User (administrator) on PC (30-08-2017 12:20:06)
    Running from C:\Users\User\Desktop
    Loaded Profiles: User (Available Profiles: User)
    Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Български (България)
    Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
    Boot Mode: Normal
    Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
    ==================== Processes (Whitelisted) =================
    (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
    (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
    (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
    (AVAST Software) C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
    (Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
    (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files\HP\StatusAlerts\bin\HPStatusAlerts.exe
    (Nero AG) C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
    (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
    (AVAST Software) C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
    (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
    (Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\Dell System Manager\DCPSysMgr.exe
    (Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe
    (HP) C:\Program Files\HP\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe
    (Prolific Technology Inc.) C:\Windows\System32\IoctlSvc.exe
    (TeamViewer GmbH) C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe
    (Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\DellTPad\ApntEx.exe
    (Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\DellTPad\hidfind.exe
    (RaMMicHaeL) C:\Program Files\Unchecky\bin\unchecky_svc.exe
    (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
    (RaMMicHaeL) C:\Program Files\Unchecky\bin\unchecky_bg.exe
    (Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\Ambient Light Sensor\AlsSvc.exe
    (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
    (Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\Dell System Manager\DCPSysMgrSvc.exe
    (AVAST Software s.r.o.) C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswidsagent.exe
    (Nero AG) C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
    (Nero AG) C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
    (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
    (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
    (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
    ==================== Registry (Whitelisted) ====================
    (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
    HKLM\...\Run: [Apoint] => C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe [488816 2011-01-04] (Alps Electric Co., Ltd.)
    HKLM\...\Run: [NeroFilterCheck] => C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [570664 2008-05-28] (Nero AG)
    HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvLaunch.exe [213824 2017-04-16] (AVAST Software)
    HKLM\...\Run: [StatusAlerts] => C:\Program Files\HP\StatusAlerts\bin\HPStatusAlerts.exe [330040 2014-02-12] (Hewlett-Packard Company)
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000\...\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] => C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe [152872 2008-01-22] (Nero AG)
    HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [5282584 2014-11-21] (Piriform Ltd)
    HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [27815896 2017-07-28] (Skype Technologies S.A.)
    HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000\...\MountPoints2: F - F:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000\...\MountPoints2: {c54fd4f3-97a9-11e3-8443-0025644a7ccf} - F:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000\...\MountPoints2: {c54fd500-97a9-11e3-8443-0025644a7ccf} - G:\AutoRun.exe
    HKU\S-1-5-18\...\Run: [GarminExpressTrayApp] => "C:\Program Files\Garmin\Express Tray\tray.exe"
    Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dell System Manager.lnk [2012-11-23]
    ShortcutTarget: Dell System Manager.lnk -> C:\Program Files\Dell\Dell System Manager\DCPSysMgr.exe (Dell Inc.)
    GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
    ==================== Internet (Whitelisted) ====================
    (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
    Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
    Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.10.1
    Tcpip\..\Interfaces\{4F0D9387-60AA-46CC-A545-F4C0A516EA0C}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
    Tcpip\..\Interfaces\{DDAEF4EF-0718-4A0A-898E-481BCBE7DAE9}: [DhcpNameServer] 192.168.10.1
    Internet Explorer:
    ==================
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.msn.com/?pc=AV01
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
    HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
    HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.msn.com/?pc=AV01
    HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
    SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
    SearchScopes: HKLM -> {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000 -> DefaultScope {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-533062283-1319507512-3948496807-1000 -> {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
    BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll [2017-04-16] (AVAST Software)
    BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
    Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2017-06-01] (Skype Technologies)
    Filter: text/x-mrml - {C51721BE-858B-4A66-A8BF-D2882FF49820} - C:\Program Files\Common Files\A&W\MidRadio.ocx [2003-02-11] (YAMAHA CORPORATION)
    FireFox:
    ========
    FF DefaultProfile: 04k4c1sj.default-1495476444165
    FF ProfilePath: C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\04k4c1sj.default-1495476444165 [2017-08-30]
    FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\04k4c1sj.default-1495476444165 -> google.bg
    FF Extension: (Firefox Screenshots) - C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\04k4c1sj.default-1495476444165\features\{9d2e852d-caeb-40cd-972f-0baa543745c6}\screenshots@mozilla.org.xpi [2017-08-26]
    FF Extension: (No Name) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A} [2017-06-21] [not signed]
    FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\FF48
    FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\FF48 [2017-04-16]
    FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\SafePrice\FF48
    FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\SafePrice\FF48 [2017-04-16]
    FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_26_0_0_151.dll [2017-08-08] ()
    FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
    FF Plugin: @spoon.net/Spoon Plugin 3.33 -> C:\Program Files\Spoon\3.33.8.527\npMozillaSpoonPlugin.dll [No File]
    FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
    FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
    FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.0.5 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
    FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.2 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
    FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
    FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-03-28] (Adobe Systems Inc.)
    Chrome: 
    =======
    CHR DefaultProfile: Default
    CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.bg/"
    CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
    CHR DefaultSearchKeyword: Default -> bing1.com
    CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://api.bing.com/osjson.aspx?query={searchTerms}&language={language}&FORM=AVASDF&PC=AV01
    CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-08-30]
    CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-04-28]
    CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-11-27]
    CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-10-04]
    CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-27]
    CHR Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2017-08-29]
    CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-04-24]
    CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2017-08-29]
    CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-28]
    CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-28]
    CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-08-28]
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    ==================== Services (Whitelisted) ====================
    (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
    R2 alssvc; C:\Program Files\Dell\Ambient Light Sensor\AlsSvc.exe [382232 2008-06-03] (Dell Inc.)
    R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswidsagent.exe [5758120 2017-04-16] (AVAST Software s.r.o.)
    R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [261712 2017-04-16] (AVAST Software)
    R2 dcpsysmgrsvc; C:\Program Files\Dell\Dell System Manager\DCPSysMgrSvc.exe [390000 2011-07-28] (Dell Inc.)
    R2 HP LaserJet Service; C:\Program Files\HP\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe [176128 2014-06-24] (HP) [File not signed]
    R2 PLFlash DeviceIoControl Service; C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe [81920 2006-12-19] (Prolific Technology Inc.) [File not signed]
    R2 Unchecky; C:\Program Files\Unchecky\bin\unchecky_svc.exe [302872 2017-08-12] (RaMMicHaeL)
    S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
    ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
    (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
    R1 aswbidsdriver; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsdriverx.sys [255184 2017-04-16] (AVAST Software s.r.o.)
    R0 aswbidsh; C:\Windows\system32\drivers\aswbidshx.sys [148208 2017-04-16] (AVAST Software s.r.o.)
    R0 aswblog; C:\Windows\system32\drivers\aswblogx.sys [267528 2017-04-16] (AVAST Software s.r.o.)
    R0 aswbuniv; C:\Windows\system32\drivers\aswbunivx.sys [41176 2017-04-16] (AVAST Software s.r.o.)
    S3 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [34136 2017-04-16] (AVAST Software)
    R1 aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [31064 2017-04-16] (AVAST Software)
    R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [107928 2017-04-29] (AVAST Software)
    R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [90336 2017-04-16] (AVAST Software)
    R0 aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [62152 2017-04-16] (AVAST Software)
    R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [764064 2017-04-16] (AVAST Software)
    R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [472760 2017-04-29] (AVAST Software)
    R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [118800 2017-04-16] (AVAST Software)
    R0 aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [279800 2017-04-16] (AVAST Software)
    R1 ISODrive; C:\Program Files\UltraISO\drivers\ISODrive.sys [82168 2013-11-21] (EZB Systems, Inc.)
    S3 ssudobex; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudobex.sys [179520 2010-09-17] (DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr))
    ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
    (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

    ==================== One Month Created files and folders ========
    (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
    2017-08-30 12:13 - 2017-08-30 12:20 - 000014792 _____ C:\Users\User\Desktop\FRST.txt
    2017-08-30 12:13 - 2017-08-30 12:13 - 000000000 ____D C:\FRST
    2017-08-30 12:10 - 2017-08-30 12:10 - 001792512 _____ (Farbar) C:\Users\User\Desktop\FRST.exe
    2017-08-30 09:33 - 2017-08-30 09:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp
    2017-08-29 17:30 - 2009-07-30 20:08 - 008418199 _____ C:\Users\User\Desktop\Teст Температури.exe
    2017-08-29 16:18 - 2012-03-08 11:55 - 007170657 _____ C:\Users\User\Desktop\Тест хард диск.exe
    2017-08-29 16:17 - 2017-08-29 16:17 - 000001164 _____ C:\Users\User\Desktop\Auslogics Disk Defrag.lnk
    2017-08-29 16:17 - 2017-08-29 16:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Auslogics
    2017-08-29 16:17 - 2017-08-29 16:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Auslogics
    2017-08-29 15:56 - 2017-08-29 15:57 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\от работен плот
    2017-08-29 14:40 - 2017-08-29 14:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
    ==================== One Month Modified files and folders ========
    (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
    2017-08-30 12:14 - 2009-07-14 07:34 - 000021472 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
    2017-08-30 12:14 - 2009-07-14 07:34 - 000021472 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
    2017-08-30 11:51 - 2016-02-09 21:35 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\Хотел
    2017-08-30 09:36 - 2010-11-21 00:01 - 000786558 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
    2017-08-30 09:36 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
    2017-08-30 09:34 - 2012-11-23 08:41 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\Skype
    2017-08-30 09:33 - 2013-06-01 18:15 - 000000428 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.ics
    2017-08-30 09:31 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
    2017-08-29 17:26 - 2015-03-21 14:49 - 000000432 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
    2017-08-29 15:31 - 2012-12-30 22:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
    2017-08-29 15:30 - 2015-02-27 23:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks
    2017-08-29 15:28 - 2013-02-21 17:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Scratch
    2017-08-29 15:27 - 2016-08-08 11:08 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\iFunbox_UserCache
    2017-08-29 15:19 - 2016-09-09 18:05 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\JAM Software
    2017-08-29 15:06 - 2011-04-12 04:37 - 000000000 __SHD C:\Windows\BitLockerDiscoveryVolumeContents
    2017-08-29 14:35 - 2015-12-31 17:35 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
    2017-08-29 14:21 - 2012-12-29 15:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab
    2017-08-29 14:21 - 2012-12-29 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\Kaspersky Lab
    2017-08-29 14:18 - 2012-12-29 17:38 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\elam
    2017-08-29 14:17 - 2015-12-04 01:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
    2017-08-29 09:45 - 2014-05-21 23:12 - 000002099 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
    2017-08-29 09:45 - 2014-05-21 23:12 - 000002087 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
    2017-08-27 08:15 - 2014-05-04 13:41 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
    2017-08-26 14:53 - 2017-06-21 12:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
    2017-08-17 11:06 - 2016-11-18 17:33 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\LocalLow\Mozilla
    2017-08-08 12:43 - 2012-11-23 16:40 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
    2017-08-08 12:43 - 2012-11-23 08:40 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
    2017-08-08 12:43 - 2012-11-23 08:40 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
    2017-08-05 17:05 - 2016-03-09 10:09 - 000000984 _____ C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk
    2017-08-05 17:04 - 2012-11-23 08:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR
    2017-08-03 23:20 - 2012-11-23 08:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
    2017-08-02 14:11 - 2013-01-13 18:31 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
    2017-08-02 12:18 - 2016-08-15 19:31 - 000012304 _____ C:\Windows\system32\Native.exe
    ==================== Files in the root of some directories =======
    2012-12-25 20:32 - 2012-12-25 20:32 - 000000000 ____H () C:\Users\User\AppData\Roaming\76f77676ff6f.txt
    2012-12-25 19:51 - 2012-12-27 10:24 - 000000000 ____H () C:\Users\User\AppData\Roaming\789g979gg.txt
    2012-12-25 10:12 - 2012-12-25 10:12 - 000000000 ____H () C:\Users\User\AppData\Roaming\futf6d786d.txt
    2013-09-17 09:07 - 2014-03-31 09:51 - 000000175 _____ () C:\Users\User\AppData\Roaming\WB.CFG
    2013-03-04 14:58 - 2013-03-04 14:58 - 000003584 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
    2013-02-06 19:13 - 2013-02-06 19:13 - 000004096 ____H () C:\Users\User\AppData\Local\keyfile3.drm
    2014-04-27 11:17 - 2014-04-27 11:17 - 000000017 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\resmon.resmoncfg
    2012-11-25 19:22 - 2012-11-25 19:22 - 004446016 ____N () C:\Users\User\AppData\Local\Tempmusic.ogg
    Some files in TEMP:
    ====================
    2017-08-29 22:56 - 2017-08-29 22:56 - 000000000 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\Temp\iieim70b.dll
    ==================== Bamital & volsnap ======================
    (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
    C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
    LastRegBack: 2017-08-21 09:54
    ==================== End of FRST.txt ============================
    Addition.txt
   • от mustang_94
    Здравейте! Първо искам да кажа, че не съм сигурен дали лаптопа е заразен и какво точно се случва. Проблема е, че лаптопа започва да товари твърдия диск на 100% започва да работи адски бавно... Нищо не може да се бутне по него през това време. Прави го когато си иска. И товаренето продължава от минути  до часове и няма никаква закономерност, кога се появява проблема и кога изчезва. През този период няма значение дали го изключвам, рестартирам, вадя му батерията. Като го изключа и включа, той се включва по 20-30мин. и ефекта е никакъв! Мисля, че е хардуерен проблем защото преди месец го преинсталирах същия проблем, нямаше никакви проблеми до преди 2-3 дни. Прикачил съм и допълнителни снимки показващи точно момента когато проблема изчезва от само себе си, както и кой е процеса, който уж го товари.
     
    Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 20-08-2017
    Ran by CrossX (administrator) on DESKTOP-092OIEH (31-08-2017 02:59:58)
    Running from C:\Users\CrossX\Desktop
    Loaded Profiles: CrossX (Available Profiles: defaultuser0 & CrossX)
    Platform: Windows 10 Pro Version 1607 (X64) Language: Bulgarian (Bulgaria)
    Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
    Boot Mode: Normal
    Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
    ==================== Processes (Whitelisted) =================
    (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
    (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
    (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
    (Synaptics Incorporated) C:\Windows\System32\valWBFPolicyService.exe
    (Synaptics Incorporated) C:\Windows\System32\valWbioSyncSvc.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler64.exe
    (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
    (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynFP\Shared\SensorDBSynch.exe
    (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
    (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
    () C:\Windows\System32\igfxTray.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
    (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
    (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
    (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
    (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
    (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
    (Rainmeter) C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe
    (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
    (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
    (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
    (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
    (BitTorrent Inc.) C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe
    (BitTorrent Inc.) C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\BitTorrent\updates\7.10.0_43917\bittorrentie.exe
    (BitTorrent Inc.) C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\BitTorrent\updates\7.10.0_43917\bittorrentie.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Microsoft® Windows® Operating System) C:\Windows\System32\Taskmgr.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
    ==================== Registry (Whitelisted) ====================
    (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
    HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
    HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [16404224 2015-08-27] (Realtek Semiconductor)
    HKLM\...\Run: [RtHDVBg_Dolby] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1408752 2015-08-27] (Realtek Semiconductor)
    HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_DOLBYDRAGON] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1408752 2015-08-27] (Realtek Semiconductor)
    HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_MICPKEY] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1408752 2015-08-27] (Realtek Semiconductor)
    HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [3947704 2015-08-13] (Synaptics Incorporated)
    HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-07-21] (Oracle Corporation)
    HKU\S-1-5-21-536562023-1860876538-2531301155-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3062560 2017-07-18] (Valve Corporation)
    Startup: C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Rainmeter.lnk [2017-08-18]
    ShortcutTarget: Rainmeter.lnk -> C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe (Rainmeter)
    ==================== Internet (Whitelisted) ====================
    (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
    Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.43.1
    Tcpip\..\Interfaces\{3ce54f89-b0c8-4ba3-9c26-2b1a1a04db7e}: [DhcpNameServer] 192.168.43.1
    Tcpip\..\Interfaces\{53b1fcd2-f23a-4596-bab5-5824234c9980}: [DhcpNameServer] 77.78.60.2 192.168.0.1
    Internet Explorer:
    ==================
    HKU\S-1-5-21-536562023-1860876538-2531301155-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
    BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\ssv.dll [2017-08-17] (Oracle Corporation)
    BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\jp2ssv.dll [2017-08-17] (Oracle Corporation)
    FireFox:
    ========
    FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-08-17] (Oracle Corporation)
    FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-08-17] (Oracle Corporation)
    FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-08-03] (Google Inc.)
    FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-08-03] (Google Inc.)
    Chrome: 
    =======
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1440100543&z=f4e9d116117aded271319cfg1z0z0e4g5e5e4z3zeg&from=obw&uid=HitachiXHDP725050GLA360_GEA534RV0T05SA0T05SAX"
    CHR Profile: C:\Users\CrossX\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-08-31]
    CHR Extension: (Отдалечен работен плот на Chrome) - C:\Users\CrossX\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp [2017-08-23]
    CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\CrossX\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2017-08-03]
    CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\CrossX\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-23]
    CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\CrossX\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-08-03]
    ==================== Services (Whitelisted) ====================
    (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
    R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [373752 2017-04-23] (Intel Corporation)
    S3 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2168672 2017-08-16] (Electronic Arts)
    S2 Origin Web Helper Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [3148128 2017-08-16] (Electronic Arts)
    S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [2889888 2017-08-01] (Microsoft Corporation)
    R2 valWBFPolicyService; C:\Windows\system32\valWBFPolicyService.exe [86544 2016-10-21] (Synaptics Incorporated)
    R2 valWbioSyncSvc; C:\Windows\system32\valWbioSyncSvc.exe [56848 2016-10-21] (Synaptics Incorporated)
    R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [347320 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
    R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [103712 2017-08-01] (Microsoft Corporation)
    ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
    (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
    R3 amdkmdag; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0316467.inf_amd64_3d8fbd78102e53d7\atikmdag.sys [38439848 2017-07-27] (Advanced Micro Devices, Inc.)
    R3 amdkmdap; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0316467.inf_amd64_3d8fbd78102e53d7\atikmpag.sys [549800 2017-07-27] (Advanced Micro Devices, Inc.)
    R1 MpKslc5eb8e2e; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{539CC724-0E5D-4C84-B9BD-25E6741151DE}\MpKslc5eb8e2e.sys [44928 2017-08-30] (Microsoft Corporation)
    S3 NetAdapterCx; C:\Windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [90624 2016-07-16] ()
    R3 RSP2STOR; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsP2Stor.sys [310528 2015-09-23] (Realtek Semiconductor Corp.)
    R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [886528 2015-07-22] (Realtek )
    R3 RtkBtFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [600832 2015-08-29] (Realtek Semiconductor Corporation)
    R3 RTWlanE; C:\Windows\System32\drivers\rtwlane.sys [6625792 2017-01-20] (Realtek Semiconductor Corporation )
    R3 SmbDrvI; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [44216 2015-08-13] (Synaptics Incorporated)
    R1 SMIDriverGen; C:\Windows\system32\DRIVERS\smi.sys [40176 2016-10-21] (Synaptics Incorporated)
    R3 SNP2UVC; C:\Windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys [3481696 2015-06-24] (Sonix Co. Ltd.)
    S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44056 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
    R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [290144 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
    R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [123232 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
    ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
    (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

    ==================== One Month Created files and folders ========
    (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
    2017-08-31 02:59 - 2017-08-31 03:00 - 000010509 _____ C:\Users\CrossX\Desktop\FRST.txt
    2017-08-31 02:59 - 2017-08-31 02:59 - 000000000 ____D C:\FRST
    2017-08-31 02:55 - 2017-08-31 02:55 - 002395648 _____ (Farbar) C:\Users\CrossX\Desktop\FRST64.exe
    2017-08-20 12:41 - 2015-12-15 16:08 - 000075671 _____ C:\Users\CrossX\Downloads\The.Visit.2015.HDRip.XviD.AC3-EVO.srt
    2017-08-20 12:39 - 2017-08-30 13:57 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\LocalLow\BitTorrent
    2017-08-17 02:50 - 2017-08-17 02:50 - 000001220 _____ C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft.lnk
    2017-08-17 02:50 - 2017-08-17 02:50 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\java
    2017-08-17 02:48 - 2017-08-17 02:48 - 000097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
    2017-08-17 02:48 - 2017-08-17 02:48 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Sun
    2017-08-17 02:48 - 2017-08-17 02:48 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\LocalLow\Sun
    2017-08-17 02:48 - 2017-08-17 02:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
    2017-08-17 02:47 - 2017-08-17 02:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
    2017-08-17 02:47 - 2017-08-17 02:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
    2017-08-17 02:45 - 2017-08-17 02:53 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\.minecraft
    2017-08-16 04:10 - 2017-08-16 04:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Battle.net
    2017-08-16 04:08 - 2017-08-16 04:08 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Origin
    2017-08-16 04:07 - 2017-08-16 04:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin
    2017-08-16 04:07 - 2017-08-16 04:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Origin
    2017-08-16 04:04 - 2017-08-16 04:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Origin
    2017-08-16 04:04 - 2017-08-16 04:04 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\Origin
    2017-08-16 04:04 - 2017-08-16 04:04 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\.QtWebEngineProcess
    2017-08-16 04:04 - 2017-08-16 04:04 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\.Origin
    2017-08-16 02:58 - 2017-08-16 02:58 - 000001747 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rainmeter.lnk
    2017-08-16 02:58 - 2017-08-16 02:58 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\Documents\Rainmeter
    2017-08-16 02:58 - 2017-08-16 02:58 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Rainmeter
    2017-08-16 02:58 - 2017-08-16 02:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Rainmeter
    2017-08-13 23:55 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
    2017-08-13 23:55 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
    2017-08-13 23:55 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
    2017-08-13 23:55 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
    2017-08-13 23:55 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
    2017-08-13 23:55 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
    2017-08-13 23:55 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
    2017-08-13 23:55 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
    2017-08-13 23:54 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
    2017-08-13 23:54 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
    2017-08-13 23:54 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_31.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
    2017-08-13 23:54 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
    2017-08-13 23:54 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
    2017-08-13 23:54 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
    2017-08-13 23:54 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
    2017-08-13 23:53 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
    2017-08-13 23:53 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
    2017-08-13 23:53 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
    2017-08-13 23:53 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
    2017-08-13 23:53 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
    2017-08-13 23:53 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
    2017-08-13 21:59 - 2017-08-19 20:11 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\Steam
    2017-08-13 21:59 - 2017-08-13 21:59 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\CEF
    2017-08-13 21:53 - 2017-08-30 01:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
    2017-08-13 21:53 - 2017-08-13 21:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
    2017-08-11 19:51 - 2017-08-31 02:37 - 000007593 _____ C:\Users\CrossX\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
    2017-08-11 16:43 - 2017-08-11 16:43 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\UNP
    2017-08-11 16:38 - 2017-08-11 16:39 - 000001410 _____ C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Update and Privacy Settings.lnk
    2017-08-11 16:37 - 2017-07-31 18:14 - 000835576 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
    2017-08-11 16:37 - 2017-07-31 18:14 - 000177648 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
    2017-08-11 16:33 - 2017-08-29 04:00 - 000079846 _____ C:\Windows\system32\perfh002.dat
    2017-08-11 16:33 - 2017-08-29 04:00 - 000024344 _____ C:\Windows\system32\perfc002.dat
    2017-08-11 16:26 - 2017-08-11 16:27 - 000000000 ___SD C:\Windows\UpdateAssistantV2
    2017-08-10 19:51 - 2017-08-10 19:51 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\PeerDistRepub
    2017-08-10 19:01 - 2017-08-10 19:03 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
    2017-08-10 19:01 - 2017-08-10 19:01 - 140394280 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
    2017-08-10 19:00 - 2017-08-11 16:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
    2017-08-10 19:00 - 2017-08-11 15:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\UNP
    2017-08-10 19:00 - 2017-08-10 19:00 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\UNP
    2017-08-10 18:55 - 2017-04-22 00:53 - 000029376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aspnet_counters.dll
    2017-08-10 18:55 - 2017-04-22 00:50 - 000030912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aspnet_counters.dll
    2017-08-10 18:55 - 2017-04-22 00:50 - 000018592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcr100_clr0400.dll
    2017-08-10 18:55 - 2017-04-11 21:27 - 000690008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcp120_clr0400.dll
    2017-08-10 18:55 - 2017-03-15 21:15 - 000485576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp120_clr0400.dll
    2017-08-10 18:54 - 2017-04-22 00:53 - 000018600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr100_clr0400.dll
    2017-08-10 18:54 - 2017-04-11 21:27 - 000993632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcr120_clr0400.dll
    2017-08-10 18:54 - 2017-03-15 21:15 - 000987840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr120_clr0400.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-08-01 19:47 - 000846336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebcamUi.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-08-01 19:39 - 001255936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-08-01 19:36 - 007468544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-06-21 10:22 - 000361104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tsmf.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-06-21 09:59 - 000255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\unimdm.tsp
    2017-08-10 18:44 - 2017-06-21 09:56 - 000237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SyncSettings.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-06-21 09:35 - 000732160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MsSpellCheckingFacility.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-06-21 09:30 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tlscsp.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-04-28 04:28 - 000965472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ReAgent.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-04-28 03:35 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\input.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-04-28 03:22 - 000165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ReInfo.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-04-28 03:08 - 001228288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usercpl.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-28 08:08 - 000299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RADCUI.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:45 - 000173408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:42 - 001260784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:29 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctfp.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:25 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscandui.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:25 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WPDShServiceObj.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:24 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:24 - 000093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctfui.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:21 - 000196608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tapi32.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:20 - 000632832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sud.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:20 - 000424960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msutb.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:20 - 000368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanui.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:19 - 000318464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFolder.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:16 - 001456640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:13 - 002458112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themecpl.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:01 - 000560640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
    2017-08-10 18:44 - 2017-03-04 09:00 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSync.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-11-11 10:26 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ReAgentc.exe
    2017-08-10 18:44 - 2016-11-11 10:18 - 001336320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsecedit.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-11-11 10:04 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\stobject.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-11-02 14:04 - 000596832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-11-02 13:48 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-10-15 06:52 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\systemcpl.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-09-15 20:00 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-09-15 19:58 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlancfg.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-08-06 06:41 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-08-05 12:10 - 000939872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pidgenx.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-08-05 11:23 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppc.dll
    2017-08-10 18:44 - 2016-08-05 11:18 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\slc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 20:20 - 002264344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 20:20 - 001431232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 20:20 - 000781144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWAHost.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 20:16 - 006665952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 20:15 - 020967840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 20:10 - 000306800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 20:07 - 005686784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:59 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tokenbinding.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:58 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:56 - 000177664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.Diagnostics.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:54 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgent.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:53 - 000557568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StoreAgent.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:52 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AuthBroker.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:51 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:51 - 000388608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:51 - 000306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieproxy.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:51 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgentUserBroker.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:51 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWWIN.EXE
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:50 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\efswrt.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:50 - 000260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Phoneutil.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:49 - 004615168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:48 - 000297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:47 - 000787968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sbe.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:47 - 000661504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:47 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintDialogs.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:47 - 000396288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werui.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:47 - 000368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiobj.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:45 - 002333184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:45 - 001985536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certmgr.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:39 - 007626240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:38 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidprov.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:37 - 003520512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:37 - 002641920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:37 - 000647168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comuid.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:37 - 000468992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.InkControls.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:34 - 001170944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:34 - 000886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aadtb.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:34 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:33 - 006031872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:33 - 000589312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:32 - 002682880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netshell.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:32 - 002648576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnroll.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:31 - 003664896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:31 - 001988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:31 - 000773120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:31 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBroker.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:31 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:30 - 002997248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:30 - 002482688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:30 - 001886720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:30 - 001556992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:30 - 001013248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.Http.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:30 - 000711168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:29 - 003106304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 19:28 - 000783360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswdat10.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000616448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrepl40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000518144 _____ C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxbde40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspbde40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd2x40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000272896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstext40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msltus40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-08-01 17:15 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 09:12 - 001573280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:32 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\frprov.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:31 - 000130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdeploy.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:31 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\perfnet.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:23 - 000671232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:23 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\updatepolicy.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:21 - 000711680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:13 - 000855040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\autofmt.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:12 - 002750464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mispace.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:11 - 002154496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\storagewmi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-12 08:10 - 000878592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\autoconv.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:49 - 000340824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:20 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\l2gpstore.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:19 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eapprovp.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:18 - 000450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:18 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\onex.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:17 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\raschap.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:11 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:10 - 000755200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:09 - 000637952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:09 - 000506368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:02 - 001313280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 10:00 - 000476160 _____ (Microsoft® Windows® Operating System) C:\Windows\SysWOW64\wvc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 09:54 - 002027008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 09:52 - 004561408 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\dbgeng.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 09:52 - 001599488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-07-07 09:52 - 001413632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OpcServices.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:42 - 000601712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:38 - 000790752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:28 - 001504056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:27 - 000975744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:27 - 000861024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManager.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:27 - 000549088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SHCore.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:24 - 000154432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntmarta.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:21 - 001557808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winmde.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:00 - 000519168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ngccredprov.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 10:00 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDeviceRegistration.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:59 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:59 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.System.SystemManagement.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:58 - 000136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinRtTracing.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:58 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepositoryClient.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:58 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.System.UserDeviceAssociation.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:57 - 000122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sendmail.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:57 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDeviceRegistration.Ngc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:56 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:56 - 000315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.XboxLive.Storage.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:56 - 000299520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataAccountApis.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:55 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dsreg.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:55 - 000265728 _____ C:\Windows\SysWOW64\Windows.Perception.Stub.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:55 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Core.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:55 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:54 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\easwrt.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:53 - 000325120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleacc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:53 - 000218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WwaApi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:53 - 000185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Identity.Provider.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:53 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Scanners.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:52 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BioCredProv.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:51 - 000747520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Ocr.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:51 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:51 - 000258048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsDocumentTargetPrint.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:50 - 001167360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certutil.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:50 - 000857600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EmailApis.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:50 - 000529920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:49 - 000500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:49 - 000295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Graphics.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:48 - 000336384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\azroleui.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:46 - 001323008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_fs.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:46 - 001137152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_health.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:46 - 001077760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Editing.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:46 - 000355328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RTMediaFrame.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:45 - 000471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:44 - 000343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToDevice.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:44 - 000027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdProxy.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:43 - 001534464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.3D.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:43 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpnapps.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:43 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cnvfat.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:42 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:41 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:40 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToReceiver.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:40 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\olepro32.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:37 - 000400384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToManager.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:35 - 001656320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Perception.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:35 - 001232384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:35 - 000827904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.appcore.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:34 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-21 09:33 - 001170944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-03 12:33 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-03 12:31 - 000224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExSMime.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-03 12:26 - 000100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AuthBrokerUI.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-03 12:22 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netcorehc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-06-03 12:22 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tcpipcfg.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:45 - 000493920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:20 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\virtdisk.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:19 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:15 - 000334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastlsext.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:13 - 000506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DevicePairing.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:13 - 000114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setupugc.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:10 - 000819200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppContracts.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:10 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NaturalLanguage6.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:10 - 000764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprddm.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:07 - 000256512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\thumbcache.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 03:03 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adsnt.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 02:57 - 000719872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_sr.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 02:55 - 001004544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 02:54 - 002747904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 02:54 - 001509376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-04-28 02:53 - 000798208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 09:21 - 000167848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wscapi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 08:40 - 000049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XblAuthManagerProxy.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 08:38 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XblAuthTokenBrokerExt.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 08:37 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apds.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 08:36 - 000769024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ipsecsnp.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 08:33 - 000436736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ipsmsnap.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 08:25 - 001196544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wscui.cpl
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 08:22 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidcli.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 08:13 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-28 08:12 - 000862208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 10:09 - 001969912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hevcdecoder.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 10:04 - 001362512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpmde.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 10:02 - 000184416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IPHLPAPI.DLL
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:56 - 000263472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:53 - 000313568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanapi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:52 - 000272720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:30 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:29 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:29 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XInputUap.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:29 - 000019968 _____ C:\Windows\SysWOW64\GamePanelExternalHook.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:27 - 000055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\findnetprinters.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:27 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ddrawex.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:26 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VCardParser.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:26 - 000065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.UI.GameBar.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:26 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:26 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfdprov.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:26 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netiougc.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:25 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiapi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:25 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:25 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:24 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBrokerCookies.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:23 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:23 - 000291840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:23 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netiohlp.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:22 - 000822784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:22 - 000212992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cemapi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:22 - 000183296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:22 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DafPrintProvider.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:21 - 001243136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.FaceAnalysis.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:21 - 000631296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\main.cpl
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:21 - 000575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:20 - 000534528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PCPTpm12.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:20 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:20 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vaultcli.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:19 - 000714752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:19 - 000635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:19 - 000414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winspool.drv
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:18 - 001231360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcnwiz.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:18 - 000567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ChatApis.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:18 - 000548352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ddraw.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:18 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:18 - 000253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:18 - 000140800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:16 - 000968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Unistore.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:16 - 000850432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasgcw.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:16 - 000760832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appwiz.cpl
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:16 - 000636928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:16 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:15 - 001543680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmc.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:14 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:13 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppointmentApis.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:12 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:12 - 000700416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Storage.Search.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:11 - 001320448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:10 - 000300544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\regedit.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:10 - 000259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdtcuiu.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:09 - 000570368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clusapi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:09 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ProximityCommon.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:07 - 000935936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srmclient.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:05 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vssapi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:05 - 000298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resutils.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:03 - 000409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:03 - 000359936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mtxclu.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:02 - 000580608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hgcpl.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:02 - 000510464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PhotoScreensaver.scr
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:01 - 003478528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIRibbon.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:01 - 001493504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wpc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:01 - 001293312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPDMC.exe
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:01 - 001154560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Pimstore.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:01 - 000422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 09:00 - 000850944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ContactApis.dll
    2017-08-10 18:43 - 2017-03-04 08:57 - 000449024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TpmCoreProvisioning.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-12-21 07:41 - 000253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.BioFeedback.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-12-21 07:40 - 000318976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpencom.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-12-21 07:38 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Cred.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-12-21 07:30 - 005398016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aclui.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-12-14 07:45 - 000147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32k.sys
    2017-08-10 18:43 - 2016-12-14 07:42 - 000167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-12-14 07:35 - 000553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-12-09 12:52 - 001435896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-12-09 12:18 - 000165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mdmregistration.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:54 - 000122208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\migisol.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:42 - 000152416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RTWorkQ.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:41 - 000157536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:18 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wscinterop.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:17 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:15 - 001357824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:15 - 000348672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:15 - 000285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptngc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:05 - 003370496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:04 - 000912896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-11 10:03 - 000772608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntshrui.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-02 14:01 - 001425000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d9.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-02 13:46 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininetlui.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-02 13:44 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AuthExt.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-02 13:43 - 000731136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d8.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-02 13:42 - 000549376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActionCenterCPL.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-02 13:39 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-02 13:28 - 000807424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-11-02 13:23 - 002356736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 07:15 - 000687936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvproc.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 07:10 - 000254656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpeffects.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 07:00 - 000018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlb
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 06:57 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dtdump.exe
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 06:56 - 000306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esentutl.exe
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 06:54 - 000410112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SndVolSSO.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 06:54 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\autoplay.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 06:54 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpshell.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 06:44 - 000747008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RemoteNaturalLanguage.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 06:42 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\powercfg.exe
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-15 06:36 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cmifw.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-05 12:31 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ConfigureExpandedStorage.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-05 12:17 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adsmsext.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-10-05 12:13 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offreg.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 20:37 - 000402352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ws2_32.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 20:22 - 000433832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWanAPI.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 20:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TempSignedLicenseExchangeTask.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:58 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Background.SystemEventsBroker.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:57 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ClipboardServer.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:56 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pdh.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:56 - 000057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManagerApi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:55 - 000455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetworkCollectionAgent.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:54 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webio.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:54 - 000431104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:53 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppcext.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:50 - 000071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pwrshplugin.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:44 - 000209920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSAC3ENC.DLL
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:42 - 000049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BackgroundMediaPolicy.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-15 19:35 - 000331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SessEnv.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:59 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExtrasXmlParser.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:58 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\POSyncServices.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:58 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AddressParser.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:58 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTypeHelperUtil.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:58 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataLanguageUtil.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:58 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataAccessRes.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:58 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PhoneutilRes.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:57 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:56 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ContactActivation.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:54 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataPlatformHelperUtil.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:53 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppointmentActivation.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-09-07 07:31 - 000461312 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\DbgModel.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-20 08:04 - 000592384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GamePanel.exe
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-20 08:00 - 000141824 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\SysWOW64\DscCoreConfProv.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-20 07:58 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\storagewmi_passthru.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-20 07:56 - 000020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\delegatorprovider.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-06 06:48 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanhlp.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-06 06:44 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\deviceassociation.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-06 06:33 - 000020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\smphost.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-05 11:29 - 000568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Speech.UXRes.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-05 11:29 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\slcext.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-02 07:47 - 000079536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32u.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-08-02 07:37 - 000121344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakrathunk.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-07-22 04:18 - 000297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wevtapi.dll
    2017-08-10 18:43 - 2016-05-29 21:38 - 008886976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:20 - 000116576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudExperienceHostCommon.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:19 - 001980776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:19 - 000577976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:19 - 000339896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Faultrep.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:19 - 000266080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:19 - 000120416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WerFaultSecure.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:18 - 000139104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:16 - 004023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:16 - 001845512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:15 - 001360464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetsrc.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:15 - 001277856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 20:15 - 000981888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:56 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.HostName.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:55 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.ServiceDiscovery.Dnssd.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:54 - 000505856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcastdvr.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:54 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserMgrProxy.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:52 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FXSCOMEX.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:51 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.AllJoyn.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:50 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apprepsync.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:50 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apprepapi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:48 - 000267776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncryptprov.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:42 - 018364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:41 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dlnashext.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:40 - 019415040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:40 - 012187136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:37 - 012349440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:35 - 000675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:31 - 000566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ShareHost.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:31 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.Connectivity.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-08-01 19:30 - 000751104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 09:15 - 000496872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 09:12 - 001706488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:55 - 000607072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:55 - 000111968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:52 - 004312760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:35 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dabapi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:32 - 000227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\container.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:30 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshhttp.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:29 - 000328192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\daxexec.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:29 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\httpapi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:25 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupShim.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:19 - 006474752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspaint.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:18 - 000525312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LogonController.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:15 - 000893440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\autochk.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:15 - 000029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iscsium.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:14 - 000536064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\untfs.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:10 - 000546304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uReFS.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:09 - 000641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:07 - 001572352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-12 08:05 - 000565248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasapi32.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-07 10:19 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-07 10:14 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-07 10:14 - 000126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-07 10:13 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-07 10:03 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msinfo32.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-07 09:57 - 000691712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-07-07 09:55 - 004423680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 11:18 - 001470816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppVEntSubsystems32.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:39 - 002048496 _____ C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:30 - 000869848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MrmCoreR.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:30 - 000196960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ifsutil.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:29 - 005722320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:28 - 002277288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:28 - 000524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:28 - 000170960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:27 - 001122344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dcomp.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:25 - 002168288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:24 - 000846560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:21 - 000952416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:21 - 000374448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFPlay.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:20 - 000962768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:20 - 000312472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mftranscode.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:04 - 001631232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:04 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbcconf.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:01 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Radios.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:00 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uudf.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 10:00 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DisplayManager.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:58 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:57 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.WiFi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:56 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.LowLevel.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:56 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:56 - 000203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credprovhost.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:56 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Lights.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:54 - 000609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Import.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:54 - 000298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:53 - 000390656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CredProvDataModel.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:53 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:53 - 000332288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Bluetooth.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:53 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\deviceaccess.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:53 - 000202752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:53 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExecModelClient.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:52 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Picker.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:51 - 000314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Usb.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:50 - 000238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:49 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CryptoWinRT.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:48 - 000395264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dmenrollengine.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:47 - 013873664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:45 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:45 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uexfat.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:44 - 000795648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MiracastReceiver.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:44 - 000136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ufat.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:43 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.AccountsControl.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:42 - 003307008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:42 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uReFSv1.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:40 - 000901120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Bluetooth.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:40 - 000895488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:38 - 003733504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:38 - 001221120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:38 - 000753152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imapi2fs.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:37 - 006109696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mos.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:37 - 000357376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Geolocation.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:37 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Devices.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:36 - 001247232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Globalization.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:35 - 002740224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msftedit.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:35 - 000348160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Midi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:34 - 000654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:32 - 000353280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TextInputFramework.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-21 09:10 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-03 13:50 - 000315744 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-03 12:52 - 001021784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxPackaging.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-03 12:44 - 001412640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-03 12:44 - 000545944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-03 12:32 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-03 12:31 - 000037376 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-03 12:28 - 000232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edputil.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-03 12:05 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hnetcfg.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-06-03 12:04 - 002006528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:53 - 000616048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:43 - 001557224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:40 - 001202936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:40 - 000352760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MMDevAPI.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:21 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:21 - 000027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BthTelemetry.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:17 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BluetoothApis.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:15 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bthprops.cpl
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:13 - 001755136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DeviceFlows.DataModel.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:12 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:09 - 000352256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Enumeration.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:07 - 003689984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 03:03 - 000318464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LocationApi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 02:58 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imapi2.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 02:57 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CameraCaptureUI.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 02:56 - 000333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SensorsApi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-04-28 02:55 - 001993216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-28 09:04 - 000136032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudExperienceHostUser.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-28 08:58 - 001344448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-28 08:20 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmjpegdec.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-28 08:19 - 000746496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdtcprx.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-28 08:16 - 003198464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdp.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-28 08:11 - 001576448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-28 08:08 - 001564160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-16 07:38 - 000034088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CompPkgSup.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 10:57 - 000484584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 10:09 - 002206496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:56 - 000248992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\policymanager.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:47 - 001123912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:47 - 000976184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:47 - 000640976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:47 - 000530480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:46 - 000321792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LockAppHost.exe
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:45 - 000112120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpapi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:27 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\accountaccessor.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:26 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BcastDVRHelper.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:25 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MCCSEngineShared.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:23 - 000334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DavSyncProvider.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:22 - 001299968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVPXENC.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:22 - 000332288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapConfiguration.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:22 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudBackupSettings.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:22 - 000230912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:21 - 000670208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:20 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.SmartCards.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:19 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mbsmsapi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:19 - 000226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore6.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:18 - 000896512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontext.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:18 - 000198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\indexeddbserver.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:16 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:16 - 000465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LockAppBroker.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:11 - 001357312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSPhotography.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:07 - 000545280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:06 - 005380608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingMaps.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:05 - 000134144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ErrorDetails.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:03 - 002363904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapRouter.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:03 - 002109952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapGeocoder.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:02 - 002484736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gameux.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:02 - 002138112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputService.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:02 - 001709056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 09:02 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
    2017-08-10 18:42 - 2017-03-04 08:59 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-21 08:59 - 000218976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offlinesam.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-21 07:24 - 005061120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-14 08:01 - 000382784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-14 08:01 - 000076984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\remoteaudioendpoint.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-14 07:40 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.UI.Logon.ProxyStub.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-14 07:38 - 000213504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.CredDialogController.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-14 07:32 - 000806400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3D12.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-09 13:01 - 002323728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10warp.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-09 13:00 - 000106896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-09 12:51 - 000117240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-09 12:41 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WordBreakers.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-09 12:34 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincorlib.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-09 12:15 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputLocaleManager.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-12-09 12:15 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EditBufferTestHook.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:42 - 000091936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfaudiocnv.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:27 - 000065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetCfgNotifyObjectHost.exe
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:25 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapsBtSvc.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:25 - 000071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MosStorage.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:23 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppCapture.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:21 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:17 - 000333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActivationManager.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:15 - 000838144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JpMapControl.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:08 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xolehlp.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:04 - 000715264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapControlCore.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-11 10:03 - 000760832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NMAA.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 14:08 - 000186424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\weretw.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 13:48 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\efsext.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 13:45 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsensorgroup.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 13:43 - 000198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FSClient.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 13:36 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ErrorDetailsUpdate.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 13:29 - 000122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NPSM.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 13:28 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\chartv.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 13:23 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GlobCollationHost.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 12:11 - 000788624 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
    2017-08-10 18:42 - 2016-11-02 12:11 - 000788624 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
    2017-08-10 18:42 - 2016-10-15 07:33 - 000455040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DolbyDecMFT.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-10-15 07:18 - 000749920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drvstore.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-10-15 06:59 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfksproxy.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-10-15 06:57 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpdxm.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-10-15 06:41 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iscsiwmi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-10-15 06:35 - 002708992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esent.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-10-05 12:26 - 000137216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credprovs.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-10-05 12:15 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dialclient.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-15 20:33 - 000083120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-15 20:18 - 000856872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfreadwrite.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-15 20:13 - 000113504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-15 19:59 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credprovslegacy.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-15 19:56 - 000257536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DataExchange.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-15 19:55 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\biwinrt.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-15 19:52 - 000445952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprapi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-15 19:47 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Energy.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 08:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft-Windows-MosTrace.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 08:00 - 000009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft-Windows-MosHost.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:59 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MosResource.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:59 - 000110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft-Windows-MapControls.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:59 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapControlStringsRes.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:58 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MosHostClient.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:58 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:54 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappprxy.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:53 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappgnui.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:52 - 000536576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:52 - 000289280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NmaDirect.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:52 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eapp3hst.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:50 - 000235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eapphost.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:47 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappcfg.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:46 - 000575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-09-07 07:36 - 002423296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSAJApi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-27 07:58 - 000121368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-27 07:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\encapi.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-20 08:14 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\C_G18030.DLL
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-20 08:14 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\C_IS2022.DLL
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-20 08:14 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\c_GSM7.DLL
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 07:03 - 000036168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 06:50 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 06:48 - 000009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 06:48 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 06:48 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 06:46 - 009260032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 06:45 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 06:44 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 06:28 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\samlib.dll
    2017-08-10 18:42 - 2016-08-06 06:21 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offlinelsa.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-08-01 21:53 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-08-01 21:46 - 000349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
    2017-08-10 18:35 - 2017-08-01 21:33 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windowslivelogin.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-08-01 21:32 - 003401216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-08-01 21:30 - 001643008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Speech.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-08-01 21:27 - 002538496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-08-01 21:27 - 000903680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
    2017-08-10 18:35 - 2017-07-12 09:17 - 000081760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stornvme.sys
    2017-08-10 18:35 - 2017-07-12 08:24 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\scmdisk0101.sys
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 10:52 - 000088416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\scmbus.sys
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 10:40 - 000328008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 10:00 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinRtTracing.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 10:00 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Background.SystemEventsBroker.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 10:00 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.UserDeviceAssociation.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 10:00 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryBroker.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:59 - 000467968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.XboxLive.Storage.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:59 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Core.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:59 - 000122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryClient.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:58 - 000547840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.Input.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:56 - 001507840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.FaceAnalysis.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:55 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:54 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblGameSave.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:51 - 000634368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:49 - 002104320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:41 - 001080320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Ocr.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-06-21 09:38 - 002424320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Perception.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 10:07 - 000116064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:36 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:33 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.UI.GameBar.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:33 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XInputUap.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:30 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:29 - 000730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:29 - 000126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblGameSaveExt.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:28 - 000390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:27 - 000778752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:25 - 001060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppContracts.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:25 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:24 - 001025536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XboxNetApiSvc.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:22 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:20 - 000893952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
    2017-08-10 18:35 - 2017-03-04 09:14 - 000588288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidprov.dll
    2017-08-10 18:35 - 2016-11-11 12:24 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VPNv2CSP.dll
    2017-08-10 18:35 - 2016-11-11 12:05 - 004136448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepository.dll
    2017-08-10 18:35 - 2016-09-15 20:29 - 000074080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vpci.sys
    2017-08-10 18:35 - 2016-09-15 19:46 - 000049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ffbroker.dll
    2017-08-10 18:35 - 2016-09-15 19:43 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cmintegrator.dll
    2017-08-10 18:35 - 2016-09-15 19:35 - 001087488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
    2017-08-10 18:35 - 2016-08-06 06:44 - 000226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbvideo.sys
    2017-08-10 18:35 - 2016-08-06 06:43 - 000200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipboardServer.dll
    2017-08-10 18:35 - 2016-08-05 11:29 - 000568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Speech.UXRes.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 22:27 - 000118112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 22:22 - 001860288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 22:21 - 000857440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWAHost.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 22:18 - 008169536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 22:17 - 022220856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 22:13 - 002532192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:58 - 000299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpinit.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:57 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpshell.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:54 - 000042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tokenbinding.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:52 - 000237568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Diagnostics.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:48 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgent.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:47 - 000748544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StoreAgent.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:47 - 000049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBrokerUI.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:46 - 000315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Phoneutil.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:46 - 000260608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgentUserBroker.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:46 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:46 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsqmcons.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:45 - 000561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:44 - 000642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.InkControls.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:43 - 000966144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sbe.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:43 - 000963584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebcamUi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:42 - 000775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GamePanel.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:40 - 002716672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:40 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:39 - 009129984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:35 - 001908224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:32 - 004596224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:30 - 002916864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnroll.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:30 - 000305152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:29 - 000874496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBroker.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:27 - 008076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:27 - 002695680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:27 - 001984000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:27 - 000774656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:27 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:26 - 001513472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:25 - 001726976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:24 - 003299840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:24 - 000998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-08-01 21:23 - 003615744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 09:00 - 000223072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:23 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:23 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RdpRelayTransport.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:23 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:17 - 000552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:17 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:12 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatepolicy.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:09 - 003291136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mispace.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:08 - 002861056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storagewmi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:06 - 000549376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usocore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 08:02 - 000869888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 07:59 - 002318336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 07:58 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-12 05:49 - 000448629 _____ C:\Windows\system32\ApnDatabase.xml
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-07 09:47 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ScDeviceEnum.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-07 09:46 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shutdownux.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-07 09:44 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certprop.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-07 09:39 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-07-07 09:24 - 005388800 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\dbgeng.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 10:38 - 001738560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 10:37 - 001157008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 10:33 - 000408600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tsmf.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 10:03 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rootmdm.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 10:02 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.SystemManagement.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 10:01 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.Client.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 10:01 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VEDataLayerHelpers.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 10:01 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\snmptrap.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 10:00 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\unimdm.tsp
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:59 - 000196096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDeviceRegistration.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:59 - 000137216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdlrecover.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:59 - 000136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sendmail.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:59 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDeviceRegistration.Ngc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:58 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpd_ci.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:57 - 000418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:57 - 000360448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpencom.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:57 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:56 - 000267264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vaultcli.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:56 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Scanners.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:55 - 000310784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncSettings.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:54 - 000574976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tileobjserver.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:54 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WwaApi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:53 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Graphics.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:49 - 001913856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_fs.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:49 - 001584128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_health.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:41 - 001359872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SharedStartModel.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:39 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:39 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:39 - 000673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:36 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:35 - 001369088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:34 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tssrvlic.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:33 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wksprt.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-21 09:33 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tlscsp.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-03 13:11 - 000128864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tm.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-03 12:49 - 000509280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-03 12:16 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-06-03 12:10 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthBrokerUI.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 03:56 - 001117024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReAgent.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 03:47 - 000699744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimgapi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 03:46 - 000410464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 03:42 - 000526176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimserv.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 03:40 - 000578400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncHost.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 03:30 - 000322912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\input.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 03:03 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIRibbonRes.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 03:02 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vwifimp.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 03:01 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\virtdisk.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:51 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:51 - 000409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:47 - 000649216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vds.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:46 - 001443328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VSSVC.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:45 - 000946688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_sr.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:43 - 001184256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Unistore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:43 - 000646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wiaservc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:43 - 000320512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\thumbcache.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:42 - 002390016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smartscreen.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:38 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usercpl.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:37 - 003134976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:37 - 001266176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:34 - 000394240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpclip.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-04-28 02:33 - 001817088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngine.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-28 09:32 - 000198856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscapi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-28 08:37 - 000078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblAuthManagerProxy.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-28 08:34 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblAuthTokenBrokerExt.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-28 08:16 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vss_ps.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-28 08:09 - 001064448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:24 - 002186896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hevcdecoder.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:24 - 000354264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\systemreset.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:23 - 002512304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:19 - 002049480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpmde.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:18 - 000219040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:17 - 000409952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:09 - 001293152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicenseManager.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:09 - 000681312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SHCore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:09 - 000527808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWanAPI.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:08 - 000450400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:08 - 000342456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:08 - 000130912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storahci.sys
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:03 - 001694712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winmde.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:01 - 000201568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 10:01 - 000137936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthHost.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:58 - 001416224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:37 - 000025088 _____ C:\Windows\system32\GamePanelExternalHook.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:36 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctfp.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:36 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DuCsps.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:36 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:36 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LaunchWinApp.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:34 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctfui.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:33 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tbauth.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:33 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netiougc.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:32 - 000263680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExSMime.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:32 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:32 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MediaFoundation.DefaultPerceptionProvider.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:31 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VCardParser.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:30 - 000300544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscandui.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:30 - 000205824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netiohlp.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:30 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:30 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBrokerCookies.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:29 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cemapi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:29 - 000235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tapi32.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:29 - 000203264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PimIndexMaintenance.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:27 - 006574592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanmm.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:26 - 000468992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanconn.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:26 - 000464896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msutb.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:26 - 000409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanui.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:26 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Shell.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:25 - 001388544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Cred.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:25 - 001016320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblAuthManager.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:25 - 000748544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ChatApis.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:25 - 000526848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:25 - 000320000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:24 - 001293312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcnwiz.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:24 - 000655872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sud.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:23 - 001145856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EmailApis.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:23 - 000715776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:23 - 000541696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ipnathlp.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:21 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabletPC.cpl
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:20 - 000282112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:19 - 000166912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Tabbtn.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:19 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tabcal.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:17 - 001082368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\reseteng.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:14 - 001562112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vssapi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:13 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MultiDigiMon.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:11 - 001656832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:11 - 001312768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorDataService.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:11 - 000818176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:10 - 001555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPDMC.exe
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:10 - 001536000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpeechPal.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:10 - 001399296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Pimstore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:10 - 001282048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:09 - 000771072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppointmentApis.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:09 - 000653824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserLanguagesCpl.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:08 - 000540160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSync.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:07 - 002512384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themecpl.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:07 - 001512448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataService.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:07 - 001348608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifinetworkmanager.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:07 - 000909312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Search.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:07 - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\stobject.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:06 - 004060672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIRibbon.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:06 - 001013760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContactApis.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:06 - 000483328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:05 - 001328640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Http.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:04 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmCoreProvisioning.dll
    2017-08-10 18:34 - 2017-03-04 09:04 - 000340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RADCUI.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-12-21 10:09 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.BioFeedback.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-12-14 08:17 - 000319288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-12-14 07:46 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
    2017-08-10 18:34 - 2016-12-14 07:39 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbiosrvc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-12-14 07:36 - 001002496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-12-14 07:25 - 002009600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRHInproc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-12-09 13:10 - 001461200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 13:15 - 000101216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceReactivation.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:55 - 000882680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:26 - 000042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\modem.sys
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:26 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReAgentc.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:24 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VEStoreEventHandlers.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:19 - 000388096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:16 - 000184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscsvc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:16 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeHelper.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:15 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:13 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorSvc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:11 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\umpoext.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:04 - 001709056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:04 - 000691712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsm.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-11 12:03 - 000283648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wkssvc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-02 14:13 - 000423776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifitask.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-02 13:27 - 000545792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\timedate.cpl
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-02 13:26 - 000273920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-02 13:18 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-11-02 13:13 - 003496960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-10-15 07:41 - 005622088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-10-15 07:26 - 000691080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvproc.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-10-15 07:21 - 000584032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
    2017-08-10 18:34 - 2016-10-15 07:00 - 000323584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.pcshell.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-10-15 06:54 - 000717312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskbarcpl.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-10-15 06:54 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmTasks.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-10-15 06:50 - 000438784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDec.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-10-05 12:31 - 000480768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dsreg.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-10-05 12:20 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 20:29 - 000424640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ws2_32.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 19:42 - 000492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nltest.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 19:37 - 000680448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 19:37 - 000296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlancfg.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 19:36 - 000686592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dsregcmd.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 19:35 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorService.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 19:34 - 000560640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 19:27 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Sens.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 19:16 - 000387072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SessEnv.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-15 19:16 - 000221696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tspubwmi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 08:03 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataAccessRes.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 08:02 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTypeHelperUtil.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 08:02 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataLanguageUtil.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 08:02 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExtrasXmlParser.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 08:02 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneutilRes.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 08:02 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneServiceRes.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 08:01 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wificonnapi.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 08:01 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AddressParser.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 08:01 - 000065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\POSyncServices.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 07:59 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataPlatformHelperUtil.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 07:59 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContactActivation.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 07:56 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppointmentActivation.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 07:55 - 000781824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneService.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 07:54 - 000678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneProviders.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 07:45 - 000248320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
    2017-08-10 18:34 - 2016-09-07 07:35 - 000650240 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\DbgModel.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-20 08:20 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-20 08:08 - 000204288 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\system32\DscCoreConfProv.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-20 08:06 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storagewmi_passthru.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-20 08:04 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\delegatorprovider.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 07:31 - 000041824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SysResetErr.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 07:16 - 000026408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:48 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:48 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngine.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:46 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinBioDataModelOOBE.exe
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:45 - 000049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorageUsage.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:41 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinBioDataModel.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:40 - 000234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcpipcfg.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:40 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncPolicy.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:35 - 000471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DscCore.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:34 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smphost.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-06 06:23 - 000520192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\w32time.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-08-02 11:44 - 000114192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32u.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-07-16 05:29 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CspCellularSettings.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-07-16 05:28 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseAPNCsp.dll
    2017-08-10 18:34 - 2016-07-16 05:26 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CfgSPCellular.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:32 - 000133984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:31 - 007780192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:25 - 000168800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:22 - 000360040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:21 - 002759712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:21 - 000624048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:20 - 002446704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:18 - 004260064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:18 - 001983408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:18 - 001702392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:18 - 000092512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:17 - 001600632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppobjs.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:17 - 001072248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:17 - 000244816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 22:13 - 000387872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpps.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:57 - 000372736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RDXTaskFactory.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:52 - 022569472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:51 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.ServiceDiscovery.Dnssd.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:48 - 000289792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeveloperOptionsSettingsHandlers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:48 - 000223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:47 - 000691200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieproxy.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:47 - 000223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.HostName.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:46 - 000590336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efswrt.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:45 - 000805888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:45 - 000472064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:45 - 000456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:45 - 000425984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadcloudap.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:42 - 006288384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:40 - 000945664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcWebFilter.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:39 - 000323072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncryptprov.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:38 - 013441536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:37 - 013091328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:33 - 004749824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_nt.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:32 - 008114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:30 - 000913920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:29 - 004743680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:29 - 002852864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:28 - 001490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:27 - 004149248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:26 - 001949696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:26 - 000701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Connectivity.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:24 - 001121280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadtb.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-08-01 21:24 - 000924672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 09:15 - 002213760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 09:14 - 001886896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 09:13 - 002253664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 09:09 - 001181024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 09:02 - 002186592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 09:02 - 000402776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 09:01 - 000156000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wfplwfs.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 09:00 - 000160608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:59 - 000857952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupEngine.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:59 - 000148832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupApi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:24 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perfnet.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:21 - 000042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshhttp.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:19 - 000488960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupShim.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:16 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvcext.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:13 - 001478656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RecoveryDrive.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:06 - 000937984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MCRecvSrc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:03 - 000779776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscui.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:01 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupSvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 08:00 - 002370048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 07:59 - 006664192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mspaint.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 07:59 - 000632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasapi32.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 07:58 - 001130496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 07:57 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LogonController.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-12 07:56 - 001826816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 10:44 - 000108896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pdc.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 10:37 - 000468320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 10:32 - 000404824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:49 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bridge.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:48 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\l2gpstore.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:48 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eapprovp.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:46 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpipreg.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:45 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:44 - 000502784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:44 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\onex.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:44 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:44 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\raschap.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:43 - 000387584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:43 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:42 - 000352256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:36 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msinfo32.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:35 - 001397760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:33 - 000576000 _____ (Microsoft® Windows® Operating System) C:\Windows\system32\wvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:29 - 000932864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:28 - 000759296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-07-07 09:28 - 000589312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:53 - 000794928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Shell.Broker.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:52 - 000774224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:50 - 000126304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:38 - 007220192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:02 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbcconf.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:01 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.Authentication.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:00 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.SyncEngine.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:00 - 000233984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvisioningHandlers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:00 - 000224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_SignInOptions.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 10:00 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.Profile.RetailInfo.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:59 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KdsCli.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:58 - 000418304 _____ C:\Windows\system32\Windows.Perception.Stub.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:56 - 000852480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Import.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:56 - 000719872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:55 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Identity.Provider.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:54 - 000671744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mbsmsapi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:54 - 000472064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:54 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\easwrt.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:53 - 000284160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AboveLockAppHost.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:52 - 000352256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsDocumentTargetPrint.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:52 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NgcCtnrSvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:49 - 003778048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:49 - 001403392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Editing.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:49 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RTMediaFrame.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:49 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.DeviceEncryptionHandlers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:47 - 007655424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mos.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:47 - 001105408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MiracastReceiver.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:47 - 000442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToDevice.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:46 - 000627200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpaceControl.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:43 - 001217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:43 - 000130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpaceAgent.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:42 - 000981504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:42 - 000539136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToManager.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:42 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Devices.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:41 - 000983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcsvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:40 - 001891328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnidui.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:40 - 000611328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Graphics.Printing.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:39 - 002208768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Graphics.Printing.3D.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:38 - 000846336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MbaeApiPublic.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:36 - 000881152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-21 09:34 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spaceman.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-03 13:14 - 000136024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ImplatSetup.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-03 12:11 - 000353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cloudAP.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-03 12:09 - 000441344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netcorehc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-03 12:09 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-03 11:52 - 002510848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-06-03 11:48 - 000834048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-05-25 08:56 - 000038752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OOBEUpdater.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:49 - 000700936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:47 - 000501088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwizeng.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:38 - 000431968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:35 - 001302136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:35 - 000596040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:34 - 000443232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MMDevAPI.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:28 - 000453536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:03 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:03 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\raspppoe.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:01 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_ClosedCaptioning.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 03:00 - 000165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storewuauth.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:59 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastlsext.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:57 - 000132096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PrintWSDAHost.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:56 - 000947712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.Handlers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:55 - 000657920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:53 - 003059200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:53 - 000579584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.UX.EapRequestHandler.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:50 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LocationApi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:50 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvecpl.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:48 - 000798720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pwcreator.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:47 - 000796672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvewiz.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:46 - 000501248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imapi2.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:45 - 000411648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorsApi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:45 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:44 - 001366016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:43 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winspool.drv
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:41 - 000860160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprddm.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:41 - 000650752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RDXService.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:40 - 001040896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NaturalLanguage6.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-04-28 02:37 - 001637888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 09:26 - 000218520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LsaIso.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 09:09 - 000097128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Credentials.UI.CredentialPicker.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 09:05 - 001848584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 08:29 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psmsrv.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 08:27 - 000645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 08:27 - 000441856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AccountsRt.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 08:24 - 001220096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscui.cpl
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 08:20 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmjpegdec.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 08:14 - 000947712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVP9DEC.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 08:14 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-28 08:04 - 000119808 ____R (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecureAssessmentHandlers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:24 - 002482280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:20 - 000128352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\partmgr.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:15 - 001000280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:09 - 000658784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:09 - 000396168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanapi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:04 - 001063472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:03 - 001723560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcMon.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:03 - 001473048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:03 - 001454512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetsrc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:03 - 001062480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:03 - 000811416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFCaptureEngine.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:03 - 000424616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFPlay.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 10:03 - 000382272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LockAppHost.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:36 - 000027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mskssrv.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:34 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfdprov.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:33 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BluetoothDesktopHandlers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:32 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MCCSEngineShared.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:31 - 000322048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\accountaccessor.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:31 - 000280064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_WorkAccess.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:31 - 000247808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:30 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:30 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Flights.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:30 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Credentials.UI.UserConsentVerifier.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:30 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DafPrintProvider.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:29 - 001291264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVPXENC.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:29 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:29 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshost.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:28 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\internetmail.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:28 - 000587776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vpnike.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:28 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:28 - 000462848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:28 - 000394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ks.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:28 - 000264192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ppcsnap.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:27 - 000446976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapConfiguration.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:27 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleacc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:27 - 000200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiapi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:26 - 000643072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\main.cpl
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:26 - 000631296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WlanMediaManager.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:26 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DavSyncProvider.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:26 - 000366080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFolder.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:26 - 000307200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PrintDialogs3D.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:26 - 000261632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\indexeddbserver.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:24 - 001092096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplicationFrame.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:24 - 000495104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DataSenseHandlers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:23 - 000945152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasgcw.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:23 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PrintRenderAPIHost.DLL
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:23 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PrintDialogs.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:23 - 000496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:21 - 001937920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmc.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:21 - 000809984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Storage.Search.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:21 - 000347648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascustom.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:19 - 000552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:18 - 001762816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSPhotography.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:18 - 001189376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdengin2.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:18 - 000320512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\regedit.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:18 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RelPost.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:17 - 007812096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingMaps.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:17 - 000864256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnapps.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:16 - 000870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmkvsrcsnk.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:16 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpninprc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:15 - 001078784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Streaming.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:14 - 000279552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToReceiver.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:13 - 000982528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:13 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdshext.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:12 - 000805888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FrameServer.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:11 - 003441664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapRouter.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:11 - 002953216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapGeocoder.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:11 - 000572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhotoScreensaver.scr
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:10 - 001917440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActiveSyncProvider.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:10 - 001033216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsStore.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:10 - 000960000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\modernexecserver.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:10 - 000806400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pmcsnap.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:10 - 000579072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LockAppBroker.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:08 - 002800128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netshell.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:08 - 000792576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:07 - 001792512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wpc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:06 - 003202048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msftedit.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:06 - 002820096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:06 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntshrui.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:04 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TextInputFramework.dll
    2017-08-10 18:33 - 2017-03-04 09:02 - 000140800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Management.SecureAssessment.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-21 10:13 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCsp.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-21 10:12 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvPluginEng.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-21 10:10 - 000234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCore.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-21 10:09 - 000368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneBackupHandler.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-21 10:08 - 000349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provengine.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-14 07:42 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-09 13:27 - 000172528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-09 12:45 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WordBreakers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-09 12:42 - 000227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-09 12:20 - 000730624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-09 12:20 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mdmregistration.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-09 12:19 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-09 12:19 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputLocaleManager.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-12-09 12:19 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditBufferTestHook.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 13:08 - 000142176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\migisol.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:56 - 000163752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RTWorkQ.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:56 - 000126568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfaudiocnv.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:55 - 000743224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppwinob.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:27 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetCfgNotifyObjectHost.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:27 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpremove.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:25 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:25 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosStorage.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:24 - 000110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:23 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NgcCtnr.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:21 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshostcore.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:20 - 000641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngccredprov.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:20 - 000574464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:20 - 000381952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptngc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:20 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IdCtrls.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:18 - 000278016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netplwiz.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:17 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvSysprep.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:16 - 001477632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsecedit.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:16 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RjvMDMConfig.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:15 - 000159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscinterop.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:14 - 000615424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnprv.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:14 - 000178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppnp.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:07 - 001060864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JpMapControl.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:06 - 003400192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncCenter.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:03 - 000905216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapControlCore.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-11 12:02 - 000936448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NMAA.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-02 13:55 - 000048992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iorate.sys
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-02 13:34 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-02 13:31 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-02 13:30 - 000321536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PsmServiceExtHost.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-02 13:29 - 000314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FSClient.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-02 13:29 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsensorgroup.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-02 13:28 - 000321024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkUXBroker.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-02 13:28 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkDesktopSettings.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-11-02 13:19 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NPSM.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 07:21 - 000292872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpeffects.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:59 - 000130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\splwow64.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:59 - 000018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\stdole2.tlb
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:57 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpdxm.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:56 - 000065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OnDemandConnRouteHelper.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:55 - 000126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpshell.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:50 - 000509440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Bluetooth.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:49 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDMAppInstaller.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:47 - 000720896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:46 - 000718848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:45 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:44 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\powercfg.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-15 06:36 - 000983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RemoteNaturalLanguage.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-05 13:17 - 001322848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpx.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-05 12:32 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthBroker.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-05 12:30 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-05 12:29 - 000368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-10-05 12:22 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offreg.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 20:29 - 000512416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSAudDecMFT.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 20:25 - 000280472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdeunlock.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 20:15 - 000649568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 20:11 - 000862064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 20:11 - 000725664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVideoDSP.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:41 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NfcRadioMedia.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:40 - 000140800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMapi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:39 - 000295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdh.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:38 - 000671232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkCollectionAgent.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:38 - 000573952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NgcCtnrGidsHandler.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:38 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provops.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:36 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usbmon.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:36 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapibase.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:35 - 000538112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcext.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:35 - 000496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprdim.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:35 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:33 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprapi.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:32 - 001037312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nettrace.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:32 - 000361472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdesvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:31 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pwrshplugin.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:30 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\baaupdate.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:28 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveprompt.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:27 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveui.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:27 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSAC3ENC.DLL
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:27 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\manage-bde.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:27 - 000171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvenotify.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:26 - 000361472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdechangepin.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:26 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BitLockerDeviceEncryption.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:26 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdeui.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-15 19:25 - 000057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BackgroundMediaPolicy.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:33 - 000681304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ClipSp.sys
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:24 - 000057400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:04 - 000009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-MosHost.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:03 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosResource.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:03 - 000110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-MapControls.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:03 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsCSP.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:03 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-MosTrace.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:02 - 000078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosHostClient.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:02 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nativemap.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:02 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvcProxy.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:02 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:02 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapControlStringsRes.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 08:00 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapstoasttask.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 07:59 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapsupdatetask.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 07:55 - 000820736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingOnlineServices.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-09-07 07:54 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NmaDirect.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-20 08:22 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Management.Provisioning.ProxyStub.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-20 08:21 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RemovableMediaProvisioningPlugin.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-20 08:20 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BarcodeProvisioningPlugin.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-20 08:19 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NFCProvisioningPlugin.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-20 08:18 - 000200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provisioningcsp.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-20 08:18 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provtool.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-20 08:17 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicenseManagerSvc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-20 08:15 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provhandlers.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-20 08:14 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provdatastore.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 07:29 - 000199008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wof.sys
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 07:26 - 001176664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 07:13 - 000044472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:48 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:48 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanhlp.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:48 - 000010752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:47 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:47 - 000027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiConfigSP.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:47 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:47 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:46 - 009260032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:46 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dasHost.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:45 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:44 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\deviceassociation.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:43 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvcpal.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:41 - 000412160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:39 - 000298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifiprofilessettinghandler.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:36 - 000447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\das.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-06 06:19 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinelsa.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-05 12:14 - 001066328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pidgenx.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-05 12:05 - 000665768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GenValObj.exe
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-05 11:28 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slcext.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-05 11:22 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-05 11:08 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slc.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-02 11:21 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakrathunk.dll
    2017-08-10 18:33 - 2016-08-02 11:13 - 001081856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:29 - 000376672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\clfs.sys
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:21 - 000295264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFault.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:21 - 000124072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFaultSecure.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:21 - 000026976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browser_broker.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:20 - 000684344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:20 - 000383776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Faultrep.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:20 - 000144736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:17 - 000241504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHost.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:13 - 001102176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 22:01 - 007218176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:50 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserbroker.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:46 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wercplsupport.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:45 - 000451072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werui.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:45 - 000171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWWIN.EXE
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:44 - 001010176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:43 - 000945664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:43 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wersvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:41 - 002222080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certmgr.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:39 - 001281536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werconcpl.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:39 - 000353280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:38 - 001589760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtctm.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:36 - 023677440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:34 - 001837056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:32 - 000821248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comuid.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:28 - 002895360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-08-01 21:23 - 000886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 09:16 - 000646688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:55 - 004674872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:25 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wcnfs.sys
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:24 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dabapi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:23 - 000328192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\container.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:23 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\frprov.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:22 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcimage.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:21 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wc_storage.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:21 - 000110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dab.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:20 - 000031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\httpapi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:19 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdeploy.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:16 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpAXHolder.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:15 - 000265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:12 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iscsium.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:11 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\untfs.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:10 - 000927232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autofmt.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:07 - 000954880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autoconv.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 08:07 - 000629248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uReFS.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-12 07:58 - 001231872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-07 09:28 - 002096640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-07 09:25 - 004708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-07 09:24 - 002217472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OpcServices.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-07-07 09:24 - 001783296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:54 - 000603488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:51 - 000434528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:48 - 002681200 _____ C:\Windows\system32\CoreUIComponents.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:40 - 001069720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:40 - 000224096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ifsutil.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:37 - 001369240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcomp.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:35 - 002915704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:35 - 001267512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:31 - 001277824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:31 - 000160096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHostBroker.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:04 - 001631232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:03 - 000167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uudf.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:01 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DisplayManager.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 10:00 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.WiFi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:59 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceDirectoryClient.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:58 - 000257024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudDomainJoinDataModelServer.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:58 - 000186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Radios.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:58 - 000144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:57 - 000505856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:57 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credprovhost.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:57 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:57 - 000144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Lights.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:56 - 000912384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SmartCards.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:56 - 000568320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.LowLevel.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:55 - 000407552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Management.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:54 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:54 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Picker.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:54 - 000247808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExecModelClient.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:53 - 000437248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Usb.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:52 - 017198592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:52 - 000410112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DevicesFlowBroker.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:50 - 001054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qmgr.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:49 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Energy.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:48 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uexfat.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:47 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ufat.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:46 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uReFSv1.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:46 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cnvfat.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:43 - 000961536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imapi2fs.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:42 - 000467968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Geolocation.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:42 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LocationFrameworkInternalPS.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:41 - 000460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Midi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:40 - 004474368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:40 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:40 - 001421824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certutil.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:40 - 000376832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CryptoWinRT.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:38 - 005611008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:38 - 001275392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Bluetooth.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-21 09:36 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enrollmentapi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 13:14 - 000379232 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 12:48 - 001112416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxPackaging.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 12:40 - 001566552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 12:40 - 000628552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontdrvhost.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 12:16 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 12:14 - 000045056 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 12:10 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edputil.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 12:07 - 000255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HNetCfgClient.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 12:06 - 000198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapisrv.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 12:01 - 000856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efscore.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 11:52 - 000975872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 11:49 - 002475520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 11:49 - 001845248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 11:49 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hnetcfg.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-06-03 09:08 - 000080078 _____ C:\Windows\system32\normidna.nls
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 03:44 - 000062816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fsdepends.sys
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 03:38 - 001852200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 03:03 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BthTelemetry.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 03:01 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Printers.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:59 - 000635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FlightSettings.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:59 - 000567296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DevicePairing.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:58 - 000130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ConsentUX.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:57 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dafBth.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:56 - 000692224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CellularAPI.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:55 - 002084352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceFlows.DataModel.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:55 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bthprops.cpl
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:54 - 000339456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ConhostV2.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:53 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Enumeration.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:46 - 001547264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbengine.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:46 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resutils.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:46 - 000049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvps.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:45 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CameraCaptureUI.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:43 - 000600576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:41 - 000890368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:40 - 000770560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bisrv.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-04-28 02:37 - 002286592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-28 08:37 - 000031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DdcWnsListener.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-28 08:34 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmcertinst.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-28 08:31 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SmartCards.Phone.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-28 08:30 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dafpos.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-28 08:21 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CastLaunch.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-28 08:19 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\flvprophandler.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-28 08:17 - 005114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdp.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-28 08:07 - 000122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FontProvider.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-28 08:05 - 001633792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-16 07:47 - 000038768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompPkgSup.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:24 - 001051112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:24 - 000894096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:22 - 001354312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:22 - 001172984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:20 - 000379744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Classpnp.sys
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:15 - 000063328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dam.sys
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:13 - 000635456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:11 - 000266544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanager.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:10 - 002828384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:09 - 000635864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:03 - 000755648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:03 - 000523712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DMRServer.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 10:01 - 000128648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpapi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:35 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ddrawex.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:34 - 000078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dggpext.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:31 - 000266240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:30 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Cortana.OneCore.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:29 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BrowserSettingSync.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:28 - 000623104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PCPTpm12.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:28 - 000279552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:27 - 000460288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CredProvDataModel.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:27 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudBackupSettings.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:26 - 000579072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ddraw.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:26 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Cortana.Desktop.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:24 - 000478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DXP.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:23 - 003753984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bootux.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:19 - 001639424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:18 - 001227264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpsvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:17 - 000730624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clusapi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:17 - 000440320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fhcfg.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:16 - 000654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srmscan.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:16 - 000583168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BootMenuUX.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:16 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dialclient.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:15 - 001345024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srmclient.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:13 - 000222720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFoldersShell.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:13 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFoldersGPExt.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:11 - 002611200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gameux.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:11 - 000821248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:11 - 000774656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkfoldersControl.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:10 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFolders.exe
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:08 - 001714688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dui70.dll
    2017-08-10 18:32 - 2017-03-04 09:08 - 000629248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hgcpl.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-21 11:08 - 000245600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinesam.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-21 09:59 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-21 09:57 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fhsettingsprovider.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-14 07:42 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.UI.Logon.ProxyStub.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-14 07:40 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ConsoleLogon.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-14 07:39 - 000257024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.CredDialogController.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-14 07:24 - 001005568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3D12.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-09 13:20 - 002677544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-09 13:19 - 000168424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-09 12:41 - 000380928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincorlib.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-12-09 12:20 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceEnroller.exe
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 13:13 - 000352096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fastfat.sys
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:56 - 000187520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudStorageWizard.exe
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:28 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CbtBackgroundManagerPolicy.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:26 - 000109056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReportingCSP.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:25 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HttpsDataSource.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:23 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EAMProgressHandler.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:20 - 000339456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdpusersvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:20 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setupugc.exe
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:19 - 000411648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdpsvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:19 - 000285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:13 - 000306176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtcuiu.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:12 - 000870912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtcprx.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:09 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dialserver.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:07 - 000991232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comdlg32.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-11 12:04 - 000455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmenrollengine.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 14:02 - 000238056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\weretw.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:56 - 001609920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d9.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:32 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efsext.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:31 - 000226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcTok.exe
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:31 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininetlui.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:28 - 000566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActionCenterCPL.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:28 - 000411136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCenter.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:28 - 000274432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ListSvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:24 - 000940032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontext.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:23 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:19 - 000130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\chartv.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:18 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcRefreshTask.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:16 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActionCenter.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-11-02 13:13 - 000322048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GlobCollationHost.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 07:48 - 000498952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DolbyDecMFT.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 07:29 - 000908640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drvstore.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 07:29 - 000079200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\crashdmp.sys
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:59 - 000272384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfksproxy.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:56 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esentutl.exe
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:56 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BthRadioMedia.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:54 - 000217088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DevicePairingFolder.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:52 - 000163328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autoplay.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:45 - 001790464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LocationFramework.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:43 - 000574976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\energy.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:43 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iscsiwmi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:37 - 000093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cmifw.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:36 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Display.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:36 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fhcpl.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-15 06:35 - 003054080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esent.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-05 12:33 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credprovs.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-10-05 12:31 - 000425472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcdedit.exe
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 20:29 - 000023392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cmimcext.sys
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 20:26 - 000090400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devenum.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 20:16 - 000206096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 20:14 - 000119648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wcifs.sys
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 20:07 - 000128864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmapi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 19:37 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\biwinrt.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 19:36 - 000166912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credprovslegacy.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 19:35 - 000280064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DataExchange.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 19:27 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\discan.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-15 19:22 - 001709056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtsvc.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-07 08:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-07 07:59 - 000071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappprxy.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-07 07:56 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eapp3hst.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-07 07:56 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappgnui.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-07 07:55 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappcfg.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-07 07:53 - 000302592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eapphost.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-07 07:43 - 000484352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDEServer.exe
    2017-08-10 18:32 - 2016-09-07 07:33 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-08-27 07:44 - 000027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\encapi.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-08-20 08:21 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\C_G18030.DLL
    2017-08-10 18:32 - 2016-08-20 08:21 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\c_GSM7.DLL
    2017-08-10 18:32 - 2016-08-20 08:20 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\C_IS2022.DLL
    2017-08-10 18:32 - 2016-08-19 04:33 - 000162850 _____ C:\Windows\system32\C_932.NLS
    2017-08-10 18:32 - 2016-08-06 06:29 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samlib.dll
    2017-08-10 18:32 - 2016-07-22 04:25 - 000389000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtapi.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 22:21 - 000146784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHostCommon.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 22:20 - 000557408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spaceport.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 22:20 - 000079712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vmbkmcl.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 21:52 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vmbkmclr.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 21:47 - 000651264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.AllJoyn.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 21:47 - 000268800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserMgrProxy.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 21:46 - 000379904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apprepsync.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 21:46 - 000176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apprepapi.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 21:36 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dlnashext.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 21:33 - 000167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ErrorDetails.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-08-01 21:27 - 000716800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ShareHost.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 09:15 - 000101216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 09:01 - 000715104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vhdmp.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 09:00 - 000095584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdstor.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:59 - 001100128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:59 - 000989024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:59 - 000947040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.efi
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:56 - 000277856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msiscsi.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:21 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BthLEEnum.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:19 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\daxexec.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:12 - 000970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autochk.exe
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:06 - 000956416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:03 - 001692160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-12 08:01 - 002279424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-07 09:47 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthpan.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-07-07 09:28 - 000927744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:56 - 001405280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystemController.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:55 - 002170720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystems64.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:54 - 001669984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVIntegration.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:54 - 000822624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVClient.exe
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:54 - 000813408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntStreamingManager.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:54 - 000758624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVOrchestration.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:54 - 000704352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntVirtualization.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:54 - 000696160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPublishing.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:54 - 000565088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVCatalog.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:54 - 000406368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVScripting.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:47 - 000764392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CoreMessaging.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 10:36 - 000129888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 09:57 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XamlTileRender.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 09:56 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 09:53 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\deviceaccess.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 09:52 - 000896512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.AccountsControl.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 09:52 - 000560128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppReadiness.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 09:51 - 000410112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 09:47 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdProxy.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-21 09:41 - 001021440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usermgr.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-03 13:16 - 000279904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-03 12:54 - 000187232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-03 12:50 - 000381792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-03 12:39 - 000455520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\securekernel.exe
    2017-08-10 18:31 - 2017-06-03 12:15 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BasicRender.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 03:02 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 03:00 - 000120832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BluetoothApis.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 02:59 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 02:58 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.AppDefaults.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 02:57 - 000157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bthserv.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 02:54 - 000967680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthport.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 02:50 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adsnt.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 02:48 - 000337920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 02:47 - 000942080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 02:41 - 000828416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appwiz.cpl
    2017-08-10 18:31 - 2017-04-28 02:37 - 000881664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-28 09:10 - 000178528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHostUser.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-28 08:36 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BasicDisplay.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-28 08:08 - 003542016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-04 10:35 - 000590952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-04 10:24 - 000090976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\IPMIDrv.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-04 10:07 - 000811872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.exe
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-04 10:07 - 000110944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvsocket.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-04 09:57 - 000372432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-04 09:34 - 000258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\xboxgip.sys
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-04 09:33 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzautoupdate.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-04 09:28 - 000349696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icsvcext.dll
    2017-08-10 18:31 - 2017-03-04 09:20 - 000203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-21 09:54 - 005511680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aclui.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:33 - 001356864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipUp.exe
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:33 - 001054048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPolicy.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:33 - 000992096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVManifest.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:33 - 000779616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVReporting.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:33 - 000513376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TransportDSA.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:33 - 000241504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVShNotify.exe
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:33 - 000190816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVDllSurrogate.exe
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:18 - 000335712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:14 - 000418952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-14 08:14 - 000089416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\remoteaudioendpoint.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-12-09 12:37 - 000411136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\facecredentialprovider.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-11 13:00 - 000219488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tpm.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-11 12:26 - 000163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseModernAppMgmtCSP.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-11 12:25 - 000198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BcastDVRHelper.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-11 12:24 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppCapture.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-11 12:24 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ACPBackgroundManagerPolicy.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-11 12:22 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EDPCleanup.exe
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-11 12:19 - 000620544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvr.exe
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-11 12:19 - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActivationManager.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-11 12:07 - 001691136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-02 14:00 - 000534096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-11-02 13:23 - 000072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ErrorDetailsUpdate.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-10-15 07:38 - 000500064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-10-15 06:56 - 000219648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSrvPolicyManager.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-10-15 06:55 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-10-15 06:51 - 000429568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SndVolSSO.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-10-15 06:39 - 000631296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationController.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-10-15 06:31 - 000227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ahcache.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-10-05 13:09 - 000064352 _____ (Avago Technologies) C:\Windows\system32\Drivers\MegaSas2i.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-10-05 12:24 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adsmsext.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-09-15 20:29 - 000169056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\skci.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-09-15 20:29 - 000127328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AppVStrm.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-09-15 19:43 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\kbdhid.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-09-15 19:42 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winhvr.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-09-15 19:38 - 000427008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmrdvcore.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-09-15 19:35 - 000305152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icsvc.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-09-15 19:35 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rshx32.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-09-07 08:29 - 000118112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\EhStorTcgDrv.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-09-07 07:39 - 003116544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSAJApi.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-08-20 08:20 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\xinputhid.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-08-20 08:18 - 000114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthenum.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-08-20 08:15 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BTHUSB.SYS
    2017-08-10 18:31 - 2016-08-06 07:16 - 000073568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvservice.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-08-06 07:16 - 000020320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kdhvcom.dll
    2017-08-10 18:31 - 2016-08-06 06:47 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
    2017-08-10 18:31 - 2016-08-06 06:46 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
    2017-08-10 18:30 - 2016-09-10 16:21 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\capimg.sys
    2017-08-10 17:44 - 2016-12-21 10:08 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
    2017-08-10 17:44 - 2016-12-21 07:44 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:50 - 000192856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aepic.dll
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:14 - 001564512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:14 - 001214816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:14 - 000629088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:14 - 000544096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:14 - 000335712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcntel.dll
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:14 - 000334176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:14 - 000233824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:14 - 000096608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
    2017-08-10 17:43 - 2017-06-03 13:14 - 000034648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
    2017-08-10 17:00 - 2017-06-03 12:15 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\musdialoghandlers.dll
    2017-08-10 17:00 - 2017-04-28 02:56 - 000293888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatehandlers.dll
    2017-08-10 17:00 - 2017-03-28 08:42 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usoapi.dll
    2017-08-10 17:00 - 2017-03-04 09:36 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usoapi.dll
    2017-08-10 17:00 - 2016-12-14 07:40 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\domgmt.dll
    2017-08-04 02:20 - 2017-08-04 02:18 - 000565416 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
    2017-08-03 03:29 - 2017-08-03 03:29 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Macromedia
    2017-08-03 03:28 - 2017-08-30 17:38 - 000000000 ____D C:\KMPlayer
    2017-08-03 03:28 - 2017-08-03 03:28 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The KMPlayer
    2017-08-03 03:06 - 2017-08-03 03:06 - 000004608 _____ C:\Windows\SECOH-QAD.exe
    2017-08-03 03:06 - 2017-08-03 03:06 - 000003584 _____ C:\Windows\SECOH-QAD.dll
    2017-08-03 03:04 - 2017-08-03 03:04 - 000000712 _____ C:\Users\CrossX\Desktop\Download.lnk
    2017-08-03 03:03 - 2017-08-03 03:03 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\WinRAR
    2017-08-03 03:03 - 2017-08-03 03:03 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
    2017-08-03 03:03 - 2017-08-03 03:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
    2017-08-03 03:03 - 2017-08-03 03:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
    2017-08-03 02:59 - 2017-08-31 03:00 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\BitTorrent
    2017-08-03 02:59 - 2017-08-03 02:59 - 000000897 _____ C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\BitTorrent.lnk
    2017-08-03 02:55 - 2017-01-20 04:15 - 006625792 _____ (Realtek Semiconductor Corporation ) C:\Windows\system32\Drivers\rtwlane.sys
    2017-08-03 02:55 - 2017-01-20 04:15 - 001156096 _____ (Realtek Semiconductor Corp. ) C:\Windows\system32\Rtlihvs.dll
    2017-08-03 02:55 - 2017-01-20 00:12 - 000022454 _____ C:\Windows\system32\Drivers\rtldata.txt
    2017-08-03 02:49 - 2017-08-03 02:49 - 000003160 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartCN
    2017-08-03 02:49 - 2017-08-03 02:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Settings
    2017-08-03 02:49 - 2017-08-03 02:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Problem Report Wizard
    2017-08-03 02:48 - 2017-08-03 02:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
    2017-08-03 02:44 - 2017-08-03 02:44 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\ATI
    2017-08-03 02:44 - 2017-08-03 02:44 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\ATI
    2017-08-03 02:44 - 2017-08-03 02:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ATI
    2017-08-03 02:44 - 2017-08-03 02:44 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
    2017-08-03 02:44 - 2017-06-15 22:32 - 000541984 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
    2017-08-03 02:44 - 2017-06-15 22:32 - 000525088 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
    2017-08-03 02:44 - 2017-06-15 22:32 - 000254240 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
    2017-08-03 02:44 - 2017-06-15 22:32 - 000233760 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000555432 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\Rapidfire64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000540072 _____ C:\Windows\system32\GameManager64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000486824 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Rapidfire.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000374184 _____ C:\Windows\SysWOW64\GameManager32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000285096 _____ C:\Windows\system32\hsa-thunk64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000250792 _____ C:\Windows\SysWOW64\hsa-thunk.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000200104 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantle64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000178600 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantleaxl64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000159656 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantle32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000144296 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantleaxl32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000053664 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\RapidFireServer64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:06 - 000051112 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\RapidFireServer.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000933288 _____ (AMD) C:\Windows\system32\coinst_17.30.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000789928 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atieclxx.exe
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000561064 _____ C:\Windows\system32\dgtrayicon.exe
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000560552 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000492456 _____ C:\Windows\system32\atieah64.exe
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000378280 _____ C:\Windows\system32\clinfo.exe
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000342952 _____ C:\Windows\SysWOW64\atieah32.exe
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000253864 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atig6txx.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000212392 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000176552 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atisamu64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000142248 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atisamu32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000133032 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atimuixx.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000123816 _____ C:\Windows\system32\atidxx64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000037800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\detoured.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:05 - 000037800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\detoured.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 012502952 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdvlk64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 010283432 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdvlk32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 002920360 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amfrt64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 002535336 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amfrt32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 001061792 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 001061792 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxx.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000674728 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atiapfxx.exe
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000476072 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atidemgy.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000165440 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\aticfx64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000157176 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000144800 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000123304 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000121256 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdxc64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000110504 _____ C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000107944 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdxc32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:04 - 000077736 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\ati2erec.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:03 - 000872872 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdlvr64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:03 - 000704424 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdlvr32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:03 - 000141344 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atimpc64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:03 - 000112224 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:03 - 000100264 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdmcl64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:03 - 000083880 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdmcl32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:02 - 000587648 _____ C:\Windows\system32\amdmiracast.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:02 - 000523176 _____ C:\Windows\system32\amdgfxinfo64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:02 - 000369064 _____ C:\Windows\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:02 - 000206784 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdhcp64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:02 - 000174688 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdhcp32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:02 - 000149216 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdave64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:02 - 000141344 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdpcom64.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:02 - 000125920 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdave32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-27 02:02 - 000112216 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 003471376 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 003437632 _____ C:\Windows\system32\atiumd6a.cap
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 000814864 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 000814864 _____ C:\Windows\system32\atiapfxx.blb
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 000154384 _____ C:\Windows\system32\samu_krnl_ci.sbin
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 000120880 _____ C:\Windows\system32\kapp_ci.sbin
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 000114704 _____ C:\Windows\system32\kapp_si.sbin
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 000031039 _____ C:\Windows\system32\AMDKernelEvents.man
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 000000145 _____ C:\Windows\SysWOW64\amd-vulkan32.json
    2017-08-03 02:43 - 2017-07-26 22:35 - 000000145 _____ C:\Windows\system32\amd-vulkan64.json
    2017-08-03 02:32 - 2017-08-03 02:56 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\AMD
    2017-08-03 02:17 - 2017-08-03 02:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
    2017-08-03 02:16 - 2017-08-03 02:16 - 000000000 ____D C:\AMD
    2017-08-03 02:13 - 2017-08-03 02:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
    2017-08-03 02:13 - 2017-08-03 02:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
    2017-08-03 02:05 - 2017-08-03 02:05 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sda
    2017-08-03 02:00 - 2017-08-03 02:00 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\Comms
    2017-08-03 01:53 - 2017-08-29 10:27 - 000000000 __SHD C:\Users\CrossX\IntelGraphicsProfiles
    2017-08-03 01:52 - 2017-08-29 10:26 - 000000180 _____ C:\Windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
    2017-08-03 01:52 - 2017-08-03 01:59 - 000000000 ____D C:\Intel
    2017-08-03 01:52 - 2017-08-03 01:52 - 000000200 _____ C:\Windows\system32\{EC94D02F-D200-4428-9531-05AF7F9799CB}.bat
    2017-08-03 01:52 - 2017-08-03 01:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
    2017-08-03 01:52 - 2017-08-03 01:52 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
    2017-08-03 01:52 - 2017-08-03 01:52 - 000000000 _____ C:\Windows\system32\GfxValDisplayLog.bin
    2017-08-03 01:47 - 2017-08-03 00:54 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
    2017-08-03 01:18 - 2017-08-03 01:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Lenovo
    2017-08-03 01:16 - 2017-08-03 01:16 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
    2017-08-03 01:16 - 2017-08-03 01:16 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
    2017-08-03 01:16 - 2017-08-03 01:16 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\DAX2
    2017-08-03 01:16 - 2017-08-03 01:16 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
    2017-08-03 01:12 - 2017-08-03 01:12 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01011.Wdf
    2017-08-03 01:12 - 2017-08-03 01:12 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_Smb_driver_Intel_01011.Wdf
    2017-08-03 01:12 - 2015-08-13 20:25 - 000044216 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\Smb_driver_Intel.sys
    2017-08-03 01:11 - 2017-08-29 03:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Synaptics
    2017-08-03 01:11 - 2017-08-03 01:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
    2017-08-03 01:11 - 2017-08-03 01:11 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_wbf_vfs_lvcmn_01_11_00.Wdf
    2017-08-03 01:10 - 2017-08-03 01:10 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Приложения в Chrome
    2017-08-03 01:09 - 2017-08-03 01:09 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Google
    2017-08-03 01:07 - 2017-08-29 03:13 - 000002270 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
    2017-08-03 01:06 - 2017-08-03 01:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
    2017-08-03 01:06 - 2017-08-03 01:06 - 000003516 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
    2017-08-03 01:06 - 2017-08-03 01:06 - 000003392 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
    2017-08-03 01:05 - 2017-08-03 01:21 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\Google
    2017-08-03 01:03 - 2017-08-03 01:04 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\MicrosoftEdge
    2017-08-03 01:02 - 2017-08-29 04:00 - 000994792 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
    2017-08-03 01:02 - 2017-08-03 01:02 - 000002394 _____ C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
    2017-08-03 01:02 - 2017-08-03 01:02 - 000000000 ___RD C:\Users\CrossX\OneDrive
    2017-08-03 01:02 - 2017-08-03 01:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
    2017-08-03 00:59 - 2017-08-27 22:28 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\Packages
    2017-08-03 00:59 - 2017-08-11 16:38 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
    2017-08-03 00:59 - 2017-08-03 02:25 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
    2017-08-03 00:59 - 2017-08-03 00:59 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
    2017-08-03 00:59 - 2017-08-03 00:59 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Roaming\Adobe
    2017-08-03 00:59 - 2017-08-03 00:59 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\VirtualStore
    2017-08-03 00:59 - 2017-08-03 00:59 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\TileDataLayer
    2017-08-03 00:59 - 2017-08-03 00:59 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX\AppData\Local\Publishers
    2017-08-03 00:59 - 2017-04-28 04:01 - 002717184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
    2017-08-03 00:58 - 2017-08-29 04:01 - 000000000 ____D C:\Users\CrossX
    2017-08-03 00:58 - 2017-08-03 00:58 - 000000020 ___SH C:\Users\CrossX\ntuser.ini
    2017-08-03 00:58 - 2017-08-03 00:58 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\VirtualStore
    2017-08-03 00:58 - 2017-08-03 00:58 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\TileDataLayer
    2017-08-03 00:58 - 2017-08-03 00:58 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Packages
    2017-08-03 00:58 - 2017-08-03 00:58 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
    2017-08-03 00:57 - 2017-08-03 00:57 - 000000020 ___SH C:\Users\defaultuser0\ntuser.ini
    2017-08-03 00:56 - 2017-08-03 00:57 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0
    2017-08-03 00:50 - 2017-08-03 00:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
    2017-08-03 00:49 - 2017-08-29 03:55 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
    2017-08-03 00:48 - 2017-08-31 02:34 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
    2017-08-03 00:48 - 2017-08-11 16:32 - 000194192 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
    2017-08-03 00:48 - 2017-08-03 00:48 - 000000000 ____D C:\Windows\ServiceProfiles
    ==================== One Month Modified files and folders ========
    (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
    2017-08-27 22:28 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
    2017-08-27 22:28 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
    2017-08-27 13:27 - 2016-07-16 09:04 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
    2017-08-27 13:24 - 2016-07-16 14:45 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
    2017-08-13 23:52 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
    2017-08-12 18:05 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\F12
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\F12
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\dsc
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\DiagSvcs
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\setup
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SystemResetPlatform
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\setup
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\lv-LV
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\lt-LT
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\et-EE
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\es-MX
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\en-GB
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\Provisioning
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 09:04 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 09:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Sysprep
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 09:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
    2017-08-11 16:27 - 2016-07-16 09:04 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
    2017-08-11 16:26 - 2016-07-17 01:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
    2017-08-11 16:26 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
    2017-08-11 16:26 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
    2017-08-11 16:26 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
    2017-08-11 16:23 - 2016-07-16 14:47 - 000015425 _____ C:\Windows\system32\OEMDefaultAssociations.xml
    2017-08-10 19:11 - 2016-07-16 14:36 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
    2017-08-03 16:52 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\appcompat
    2017-08-03 02:15 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioDatabase
    2017-08-03 01:47 - 2016-07-16 14:47 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
    2017-08-03 01:46 - 2016-07-17 01:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\WCN
    2017-08-03 01:46 - 2016-07-17 01:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WCN
    2017-08-03 01:46 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ___RD C:\Windows\MiracastView
    2017-08-03 00:59 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\spool
    2017-08-03 00:59 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\FxsTmp
    2017-08-03 00:50 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
    2017-08-03 00:50 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
    2017-08-03 00:49 - 2016-07-16 09:04 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
    ==================== Files in the root of some directories =======
    2017-08-11 19:51 - 2017-08-31 02:37 - 000007593 _____ () C:\Users\CrossX\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
    2017-08-03 01:16 - 2017-08-03 01:16 - 000000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
    ==================== Bamital & volsnap ======================
    (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
    C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
    C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
    LastRegBack: 2017-08-28 17:08
    ==================== End of FRST.txt ============================


    Addition.txt
   • от piston79
    Здравейте!
    От известно време насам имам проблем при браузване в интернет, постоянно изкачат прозорки с реклама на ефбет, а вчера даже нещо като видео от каунтър страйк ((макар и за секунди)
    Използвам аваст и малуеърбайтс, отделно adon за  мозила -Адблок +,
    При сканиране и от двете не излиза нищо особени като инфекция (само някакъв .длл от една стара игра).
     
    П.С. Обикновено съм на компютъра късно вечер и то не всеки ден, така че може би няма да мога да изпълнявам бързо съветите Ви....
     
     
     
    Addition.txt
   • от Девнелийска
    Здравейте всички, днес офисния компютър се зарази и всички файлове на него се криптираха с разширение ".lukitus".
    Моля за помощ! Има ли начин да бъдат възстановени?
  • Разглеждащи в момента   0 потребители

   Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

  • Дарение

  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.