Премини към съдържанието
ItsPlamenBG

Помощ - сривове на разширения и приставки в Google Chrome, както и сривове на самия браузър.

  Препоръчан отговор

  ItsPlamenBG    3

  Всичко започна когато брат ми ме попита да ли може да си изтегли някаква програма за неговата си игра. Той ми обясни за някакъв форцеоп, не го разбрах и му позволих. Когато отвори програмата всички приставки и разширения на Google Chrome започнаха да се сриват, заедно със съмия Google Chrome. Другите браузъри работят и сега пиша от Mozilla Firefox, но просто си харесвам Chrome и искам да го оправя. Някой може ли да помогне?

  Файла Addition.txt:

  Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:28-12-2015
  Ran by ASRock (2015-12-29 00:05:27)
  Running from C:\Users\ASRock\Downloads
  Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) (2015-01-14 11:45:58)
  Boot Mode: Normal
  ==========================================================


  ==================== Accounts: =============================

  Administrator (S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-500 - Administrator - Disabled)
  ASRock (S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\ASRock
  Guest (S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-501 - Limited - Disabled)

  ==================== Security Center ========================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

  AS: Windows Defender (Enabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

  ==================== Installed Programs ======================

  (Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

  µTorrent (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\uTorrent) (Version: 3.4.5.41372 - BitTorrent Inc.)
  7-Zip 9.20 (x64 edition) (HKLM\...\{23170F69-40C1-2702-0920-000001000000}) (Version: 9.20.00.0 - Igor Pavlov)
  7-Zip 9.22beta (HKLM-x32\...\7-Zip) (Version:  - )
  Adobe Flash Player 16 ActiveX (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 16.0.0.235 - Adobe Systems Incorporated)
  Adobe Flash Player 20 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 20.0.0.235 - Adobe Systems Incorporated)
  Adobe Reader XI (11.0.13) (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AB0000000001}) (Version: 11.0.13 - Adobe Systems Incorporated)
  Application Insights Tools for Visual Studio 2015 (x32 Version: 3.3 - Microsoft Corporation) Hidden
  ASRock App Charger v1.0.6 (HKLM\...\ASRock App Charger_is1) (Version: 1.0.6 - ASRock Inc.)
  Avira Antivirus (HKLM-x32\...\Avira Antivirus) (Version: 15.0.14.259 - Avira Operations GmbH & Co. KG)
  Azure AD Authentication Connected Service (x32 Version: 14.0.23107 - Microsoft Corporation) Hidden
  AzureTools.Notifications (x32 Version: 2.7.30611.1601 - Microsoft Corporation) Hidden
  Blend for Visual Studio SDK for .NET 4.5 (x32 Version: 3.0.40218.0 - Microsoft Corporation) Hidden
  BS.Player FREE (HKLM-x32\...\BSPlayerf) (Version: 2.66.1075 - AB Team, d.o.o.)
  Camtasia Studio 8 (HKLM-x32\...\{904AC0F0-F69E-467E-A719-B083940F608A}) (Version: 8.5.2.1999 - TechSmith Corporation)
  Chicken Invaders 5 - Cluck of the Dark Side 1.0 (HKLM-x32\...\Chicken Invaders 5 - Cluck of the Dark Side 1.0) (Version: 1.0 - Игры на Cat-A-Cat.NET)
  CyberLink PowerDVD 9 (HKLM-x32\...\InstallShield_{A8516AC9-AAF1-47F9-9766-03E2D4CDBCF8}) (Version: 9.0.1719 - CyberLink Corp.)
  DETOUR (HKLM-x32\...\Steam App 92100) (Version:  - Sandswept Studios)
  Dotfuscator and Analytics Community Edition 5.18.1 (x32 Version: 5.18.1.2898 - PreEmptive Solutions) Hidden
  Epic Games Launcher Prerequisites (x64) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
  File Association Helper (HKLM\...\{C168639F-5810-4EC8-B1E8-0251AA8A771C}) (Version: 1.2.225.65451 - WinZip Computing International, LLC)
  FileZilla Client 3.14.1 (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\FileZilla Client) (Version: 3.14.1 - Tim Kosse)
  GameMaker Studio 1.4.1567 (HKLM-x32\...\GameMaker Studio) (Version: 1.4.1567 - YoYoGames)
  GameMaker: Player (HKLM-x32\...\GameMakerPlayer) (Version: 1.4.908.40001 - YoYo Games Ltd.)
  GameMaker-Studio 1.4 (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\GameMaker-Studio14) (Version:  - YoYo Games Ltd.)
  GIMP 2.8.14 (HKLM\...\GIMP-2_is1) (Version: 2.8.14 - The GIMP Team)
  Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 47.0.2526.106 - Google Inc.)
  Google Photos Backup (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\Google Photos Backup) (Version: 1.1.1.276 - Google, Inc.)
  Google Talk Plugin (HKLM-x32\...\{F9B579C2-D854-300A-BE62-A09EB9D722E4}) (Version: 5.41.3.0 - Google)
  Google Update Helper (x32 Version: 1.3.29.1 - Google Inc.) Hidden
  GTA San Andreas  Karma (HKLM-x32\...\GTA San Andreas  Karma_is1) (Version:  - )
  GTA San Andreas (HKLM-x32\...\{D417C96A-FCC7-4590-A1BB-FAF73F5BC98E}) (Version: 1.00.00001 - Rockstar Games)
  Intel(R) Manageability Engine Firmware Recovery Agent (HKLM-x32\...\{A6C48A9F-694A-4234-B3AA-62590B668927}) (Version: 1.0.0.36702 - Intel Corporation)
  Intel(R) Management Engine Components (HKLM-x32\...\{65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A}) (Version: 9.0.0.1323 - Intel Corporation)
  Intel(R) Rapid Storage Technology (HKLM\...\{409CB30E-E457-4008-9B1A-ED1B9EA21140}) (Version: 12.6.0.1033 - Intel Corporation)
  Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver (HKLM-x32\...\{240C3DDD-C5E9-4029-9DF7-95650D040CF2}) (Version: 2.0.0.102 - Intel Corporation)
  Java 8 Update 60 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218060F0}) (Version: 8.0.600.27 - Oracle Corporation)
  Java 8 Update 65 (64-bit) (HKLM\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F86418065F0}) (Version: 8.0.650.17 - Oracle Corporation)
  Java 8 Update 65 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218065F0}) (Version: 8.0.650.17 - Oracle Corporation)
  Java SE Development Kit 8 Update 31 (64-bit) (HKLM\...\{64A3A4F4-B792-11D6-A78A-00B0D0180310}) (Version: 8.0.310.13 - Oracle Corporation)
  Java SE Development Kit 8 Update 65 (64-bit) (HKLM\...\{64A3A4F4-B792-11D6-A78A-00B0D0180650}) (Version: 8.0.650.17 - Oracle Corporation)
  K-Lite Codec Pack 10.9.0 Full (HKLM-x32\...\KLiteCodecPack_is1) (Version: 10.9.0 - )
  Launcher Prerequisites (x64) (x32 Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
  LibreOffice 4.3.5.2 (HKLM-x32\...\{1D4E90DA-C33C-40ED-BA00-75F6E6DF9CB0}) (Version: 4.3.5.2 - The Document Foundation)
  Mari0 version 1.0 (HKLM-x32\...\{21533414-BEFC-489D-A3C1-C6BACD4887A0}_is1) (Version: 1.0 - StabYourself)
  Mario Forever (HKLM-x32\...\Mario Forever) (Version:  - )
  Microsoft .NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack (HKLM-x32\...\{56E962F0-4FB0-3C67-88DB-9EAA6EEFC493}) (Version: 4.5.50710 - Microsoft Corporation)
  Microsoft .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack (ENU) (HKLM-x32\...\{D3517C62-68A5-37CF-92F7-93C029A89681}) (Version: 4.5.50932 - Microsoft Corporation)
  Microsoft .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack (HKLM-x32\...\{6A0C6700-EA93-372C-8871-DCCF13D160A4}) (Version: 4.5.50932 - Microsoft Corporation)
  Microsoft .NET Framework 4.5.1 SDK (HKLM-x32\...\{19A5926D-66E1-46FC-854D-163AA10A52D3}) (Version: 4.5.51641 - Microsoft Corporation)
  Microsoft .NET Framework 4.5.2 Multi-Targeting Pack (ENU) (HKLM-x32\...\{290FC320-2F5A-329E-8840-C4193BD7A9EE}) (Version: 4.5.51209 - Microsoft Corporation)
  Microsoft .NET Framework 4.5.2 Multi-Targeting Pack (HKLM-x32\...\{B941AFB4-8851-33A1-9E72-0C33D463C41C}) (Version: 4.5.51209 - Microsoft Corporation)
  Microsoft .NET Framework 4.6 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.6.00081 - Microsoft Corporation)
  Microsoft .NET Framework 4.6 SDK (HKLM-x32\...\{B5915D37-0637-4A26-A3AA-C5DC9F856370}) (Version: 4.6.00081 - Microsoft Corporation)
  Microsoft .NET Framework 4.6 Targeting Pack (ENU) (HKLM-x32\...\{3D3CEBE6-40EA-4C48-97FD-73828281AB4A}) (Version: 4.6.00081 - Microsoft Corporation)
  Microsoft .NET Framework 4.6 Targeting Pack (HKLM-x32\...\{2CC6A4A7-AAC2-46C9-9DBB-3727B5954F65}) (Version: 4.6.00081 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Help Viewer 2.2 (HKLM-x32\...\Microsoft Help Viewer 2.2) (Version: 2.2.23107 - Microsoft Corporation)
  Microsoft SQL Server 2014 Management Objects  (HKLM-x32\...\{2774595F-BC2A-4B12-A25B-0C37A37049B0}) (Version: 12.0.2000.8 - Microsoft Corporation)
  Microsoft SQL Server 2014 Management Objects  (x64) (HKLM\...\{1F9EB3B6-AED7-4AA7-B8F1-8E314B74B2A5}) (Version: 12.0.2000.8 - Microsoft Corporation)
  Microsoft SQL Server 2014 Transact-SQL ScriptDom  (HKLM\...\{020CDFE0-C127-4047-B571-37C82396B662}) (Version: 12.0.2000.8 - Microsoft Corporation)
  Microsoft SQL Server 2014 T-SQL Language Service  (HKLM-x32\...\{47D08E7A-92A1-489B-B0BF-415516497BCE}) (Version: 12.0.2000.8 - Microsoft Corporation)
  Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 x64 ENU (HKLM\...\{78909610-D229-459C-A936-25D92283D3FD}) (Version: 4.0.8876.1 - Microsoft Corporation)
  Microsoft System CLR Types for SQL Server 2014 (HKLM\...\{68BA34E8-9B9D-4A74-83F0-7D366B532D75}) (Version: 12.0.2402.11 - Microsoft Corporation)
  Microsoft System CLR Types for SQL Server 2014 (HKLM-x32\...\{718FFB65-F6E4-4D62-861F-ED10ED32C936}) (Version: 12.0.2402.11 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}) (Version: 8.0.56336 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{A49F249F-0C91-497F-86DF-B2585E8E76B7}) (Version: 8.0.50727.42 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.60610 (HKLM-x32\...\{a1909659-0a08-4554-8af1-2175904903a1}) (Version: 11.0.60610.1 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.21005 (HKLM-x32\...\{7f51bdb9-ee21-49ee-94d6-90afc321780e}) (Version: 12.0.21005.1 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.21005 (HKLM-x32\...\{ce085a78-074e-4823-8dc1-8a721b94b76d}) (Version: 12.0.21005.1 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23026 (HKLM-x32\...\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}) (Version: 14.0.23026.0 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.23026 (HKLM-x32\...\{74d0e5db-b326-4dae-a6b2-445b9de1836e}) (Version: 14.0.23026.0 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual Studio 2015 Tools for Unity (HKLM-x32\...\{F0DB2786-18C8-4B0D-9DC2-BA58856A2821}) (Version: 2.1.0.0 - Microsoft Corporation)
  Microsoft Visual Studio Community 2015 (HKLM-x32\...\{50b32652-69d2-4b93-9316-edcd12067b8b}) (Version: 14.0.23107.10 - Microsoft Corporation)
  Microsoft XNA Framework Redistributable 3.1 (HKLM-x32\...\{19BFDA5D-1FE2-4F25-97F9-1A79DD04EE20}) (Version: 3.1.10527.0 - Microsoft Corporation)
  Microsoft XNA Framework Redistributable 4.0 (HKLM-x32\...\{2BFC7AA0-544C-4E3A-8796-67F3BE655BE9}) (Version: 4.0.20823.0 - Microsoft Corporation)
  Minecraft (HKLM-x32\...\{1C16BCA3-EBC1-49F6-8623-8FBFB9CCC872}) (Version: 1.0.3.0 - Mojang)
  Minecraft1.7.4 (HKLM-x32\...\Minecraft1.7.4) (Version:  - )
  Minecraft1.8 (HKLM-x32\...\Minecraft1.8) (Version:  - )
  Mozilla Firefox 43.0.2 (x86 bg) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 43.0.2 (x86 bg)) (Version: 43.0.2 - Mozilla)
  Mozilla Maintenance Service (HKLM-x32\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 43.0.2.5833 - Mozilla)
  Multi-Device Hybrid Apps using C# - Templates - ENU (x32 Version: 14.0.23107 - Microsoft Corporation) Hidden
  NVIDIA 3D Vision Controller Driver 347.09 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB) (Version: 347.09 - NVIDIA Corporation)
  NVIDIA 3D Vision Driver 347.09 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 347.09 - NVIDIA Corporation)
  NVIDIA GeForce Experience 2.1.5 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience) (Version: 2.1.5 - NVIDIA Corporation)
  NVIDIA Graphics Driver 347.09 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 347.09 - NVIDIA Corporation)
  NVIDIA HD Audio Driver 1.3.33.0 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.3.33.0 - NVIDIA Corporation)
  NVIDIA PhysX System Software 9.14.0702 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.14.0702 - NVIDIA Corporation)
  paint.net (HKLM\...\{DF3A46D9-67B3-44B2-9D01-25C8BA772C8A}) (Version: 4.0.6 - dotPDN LLC)
  Picasa 3 (HKLM-x32\...\Picasa 3) (Version: 3.9.141.259 - Google, Inc.)
  PreEmptive Analytics Visual Studio Components (x32 Version: 1.2.5134.1 - PreEmptive Solutions) Hidden
  Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 7.68.201.2013 - Realtek)
  Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.6873 - Realtek Semiconductor Corp.)
  Roslyn Language Services - x86 (x32 Version: 14.0.23107 - Microsoft Corporation) Hidden
  SA Dictionary T4 (HKLM-x32\...\{0CD39B4C-5483-461D-ADE1-F7C4772C88FE}) (Version: 6.4 - Stefan Angelov)
  SHIELD Streaming (Version: 3.1.3000 - NVIDIA Corporation) Hidden
  SHIELD Wireless Controller Driver (Version: 16.18.9 - NVIDIA Corporation) Hidden
  Skype™ 7.17 (HKLM-x32\...\{FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6}) (Version: 7.17.105 - Skype Technologies S.A.)
  SmartFTP Client (HKLM\...\{10472E23-E16C-4036-AA57-94EEFFCC7727}) (Version: 6.0.2157.0 - SmartSoft Ltd.)
  Steam (HKLM-x32\...\Steam) (Version: 2.10.91.91 - Valve Corporation)
  Super Mario Bros. X (HKLM-x32\...\Super Mario Bros. X) (Version:  - )
  Team Explorer for Microsoft Visual Studio 2015 (x32 Version: 14.0.23102 - Microsoft Corporation) Hidden
  Team Fortress 2 (HKLM-x32\...\Steam App 440) (Version:  - Valve)
  Terraria (HKLM-x32\...\1207665503_is1) (Version: 2.4.0.6 - GOG.com)
  Test Tools for Microsoft Visual Studio 2015 (x32 Version: 14.0.23107 - Microsoft Corporation) Hidden
  The Unreal World Project (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\The Unreal World Project) (Version:  - )
  Thunder Master v2.5 (HKLM-x32\...\{EE04522C-0814-4B63-AE57-0B63E5A355BB}_is1) (Version: 2.5.0.4 - Palit Microsystems Ltd.)
  Unity Web Player (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\UnityWebPlayer) (Version: 5.2.3f1 - Unity Technologies ApS)
  Unturned (HKLM-x32\...\Steam App 304930) (Version:  - Smartly Dressed Games)
  Update for  (KB2504637) (HKLM-x32\...\{CFEF48A8-BFB8-3EAC-8BA5-DE4F8AA267CE}.KB2504637) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
  Visual Studio 2012 x64 Redistributables (HKLM\...\{8C775E70-A791-4DA8-BCC3-6AB7136F4484}) (Version: 14.0.0.1 - AVG Technologies)
  Visual Studio 2012 x86 Redistributables (HKLM-x32\...\{98EFF19A-30AB-4E4B-B943-F06B1C63EBF8}) (Version: 14.0.0.1 - AVG Technologies CZ, s.r.o.)
  WCF Data Services 5.6.4 Runtime (x32 Version: 5.6.62175.4 - Microsoft Corporation) Hidden
  WCF Data Services Tools for Microsoft Visual Studio 2015 (x32 Version: 5.6.62175.4 - Microsoft Corporation) Hidden
  Winamp (HKLM-x32\...\Winamp) (Version: 5.666  - Nullsoft, Inc)
  WinRAR 5.01 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.01.0 - win.rar GmbH)

  ==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{5C8C2A98-6133-4EBA-BBCC-34D9EA01FC2E}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.1\psuser_64.dll => No File
  CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{78550997-5DEF-4A8A-BAF9-D5774E87AC98}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.13\psuser_64.dll => No File
  CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{CC182BE1-84CE-4A57-B85C-FD4BBDF78CB2}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\psuser_64.dll (Google Inc.)
  CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{D0336C0B-7919-4C04-8CCE-2EBAE2ECE8C9}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\psuser_64.dll => No File
  CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{D1EDC4F5-7F4D-4B12-906A-614ECF66DDAF}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.15\psuser_64.dll => No File
  CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{E8CF3E55-F919-49D9-ABC0-948E6CB34B9F}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\psuser_64.dll (Google Inc.)

  ==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  Task: {1615769F-FBEF-4497-9F0D-CB0711B026E2} - System32\Tasks\1014avUpdateInfo => C:\ProgramData\Avg_Update_1014av\1014av_AVG-Secure-Search-Update.exe
  Task: {1FB819B0-2C04-4994-8732-049EE243D6EE} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4.exe <==== ATTENTION
  Task: {24B66517-8AD8-4534-B655-A42C1E9B8AF7} - System32\Tasks\klcp_update => C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe [2014-12-12] ()
  Task: {281618DC-1527-4438-B000-578953CF815E} - System32\Tasks\BYAIAMUF => C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\BYAIAMUF.exe <==== ATTENTION
  Task: {314D9FC9-AAEC-4A87-BE16-C1C1FB2CD040} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7.exe <==== ATTENTION
  Task: {39D00A97-C370-4F42-81DE-0E5F078C173F} - System32\Tasks\ThunderMaster => C:\Program Files (x86)\Thunder Master\THPanel.exe [2014-08-28] (Palit Microsystems Ltd.)
  Task: {40F459A0-7EC4-41D5-8F99-F6E8831DEFC3} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000Core => C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-27] (Google Inc.)
  Task: {42F478CC-D5AC-4604-802C-220E7B87E61C} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-27] (Google Inc.)
  Task: {4E677C97-94CF-48CC-A534-9A580A646706} - System32\Tasks\GNOK => C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\GNOK.exe <==== ATTENTION
  Task: {64D56265-0FD0-4487-9D49-7FBFEF18560B} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10_user => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10.exe <==== ATTENTION
  Task: {6B2B70A0-6F1E-4FFF-9FD8-6BFDC76ECFFE} - System32\Tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d-Logon => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe [2012-06-14] (Intel Corporation)
  Task: {75CE9CE4-DCBD-4079-88EF-192DBEB72F1A} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2015-12-09] (Adobe Systems Incorporated)
  Task: {8401C930-E9D5-43C3-946C-98D29AC3634E} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3.exe <==== ATTENTION
  Task: {847F1E67-0820-4054-9A03-B0ED25D8CAFE} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6.exe <==== ATTENTION
  Task: {9300AC6B-1C02-4EED-BE1E-34433F0B4633} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2015-10-28] (Adobe Systems Incorporated)
  Task: {983E9085-5E3D-4095-B622-45D84FA51D13} - System32\Tasks\{F3A9124A-706F-452B-972C-2B8454ACEADB} => Chrome.exe hxxp://ui.skype.com/ui/0/7.2.0.103/bg/abandoninstall?page=tsBing
  Task: {98AD6C93-4671-46DF-BF48-2F8DE07E97DA} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-27] (Google Inc.)
  Task: {9E5CBE6F-28C8-4201-BD32-9BBFBB068C94} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5_user => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.exe <==== ATTENTION
  Task: {C14B6CB1-52F3-4229-8561-B78D2C3BF3E6} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6.exe <==== ATTENTION
  Task: {CD7CBA53-306E-40D7-82EF-9602007B84E6} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7.exe <==== ATTENTION
  Task: {D94EC4A0-C246-474A-9465-B2B40A8A5DA0} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.exe <==== ATTENTION
  Task: {E405A45A-B72A-48BD-9BC5-4784BAC32AD0} - System32\Tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe [2012-06-14] (Intel Corporation)
  Task: {EFA122FC-DA17-42DD-82AB-A5B2D0719D42} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000UA => C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-27] (Google Inc.)

  (If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)

  Task: C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
  Task: C:\Windows\Tasks\BYAIAMUF.job => C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\BYAIAMUF.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10_user.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5_user.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\GNOK.job => C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\GNOK.exe <==== ATTENTION
  Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000Core.job => C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000UA.job => C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  ==================== Shortcuts =============================

  (The entries could be listed to be restored or removed.)

  Shortcut: C:\Users\ASRock\Desktop\Ири\Chicken Invaders 5 - HE.lnk -> C:\GAMES\Chicken Invaders 5 - Halloween Edition\Start_Game.bat ()

  ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
  ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX

  ==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

  2015-01-14 14:59 - 2014-12-13 10:03 - 00117576 _____ () C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvSmartMax64.dll
  2015-10-16 12:02 - 2015-10-16 12:02 - 00043480 _____ () C:\Program Files\FileZilla FTP Client\fzshellext_64.dll
  2015-12-28 23:36 - 2015-11-26 18:19 - 00290304 _____ () C:\ProgramData\579950\win_update.exe
  2015-12-05 10:21 - 2015-12-05 10:21 - 00933056 ____R () C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\ssScreenVVS2.dll
  2015-10-16 12:02 - 2015-10-16 12:02 - 00039384 _____ () C:\Program Files\FileZilla FTP Client\fzshellext.dll

  ==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

  (If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)

  AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:F549B434

  ==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)


  ==================== EXE Association (Whitelisted) ===============

  (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)


  ==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)


  ==================== Hosts content: ===============================

  (If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

  2009-07-14 04:34 - 2009-06-10 23:00 - 00000824 ____A C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


  ==================== Other Areas ============================

  (Currently there is no automatic fix for this section.)

  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
  DNS Servers: 185.82.217.89 - 8.8.8.8
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 0) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 0)
  Windows Firewall is enabled.

  ==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

  (Currently there is no automatic fix for this section.)


  ==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  FirewallRules: [{8E755960-45E3-49DE-998E-35FB4C58891A}] => (Allow) C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
  FirewallRules: [{BC6CBA8B-4DB2-492C-B9B2-1B2C5F2686D4}] => (Allow) C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
  FirewallRules: [{271171C2-8DCB-4579-96C1-5C0FAE183BF9}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PowerDVD Cinema\PowerDVDCinema.exe
  FirewallRules: [{3F7D249E-9CAB-45F6-89AF-D36E0838A995}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PowerDVD9.EXE
  FirewallRules: [{9EDCC081-620B-4A95-AB29-E48D2534A4B4}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe
  FirewallRules: [{8180DB40-1F4E-4057-A027-8FB9DA66C4F0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe
  FirewallRules: [{8D6EAEA6-625A-482F-A0EE-062B0C01C514}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
  FirewallRules: [{2E54AA03-545A-402F-B140-188B37221DCE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
  FirewallRules: [{E866ED51-72DC-4F14-A63B-94112ABBAA33}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
  FirewallRules: [{657A318C-BD32-4010-A2A6-56A329E588E9}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
  FirewallRules: [{3E5EF0F8-C6E8-4823-9955-185C22B4274B}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
  FirewallRules: [{9E7B7451-E01C-4947-9454-4892FEE3DC08}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe
  FirewallRules: [{94707B1A-E2C8-4529-8AB4-B8A93E50F13A}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{A240516E-D6C0-4B29-BCEF-C2886C4197BA}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\javaw.exe] => (Block) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{6AD0B896-163B-46D7-8E06-B26C861911B9}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\javaw.exe] => (Block) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [{E967B8EB-DB47-4C6D-9EC5-2E91C4C46475}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  FirewallRules: [{E77CE902-2E0E-43B0-A9FA-C6EA46BB236E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{2A6832ED-1CA7-4922-84D5-02096D6D993F}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\java.exe] => (Block) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\java.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{CC615AC6-74D1-4D7A-9A04-CD010B9C53A9}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\java.exe] => (Block) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\java.exe
  FirewallRules: [{DE603C03-0236-428A-85C5-0B6363633928}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgmfapx.exe
  FirewallRules: [{11E897D2-A0C2-49F3-8B61-AD4588E404F5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgmfapx.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{0C9B2CA0-2E93-495B-B286-5F33D2A112DE}C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\javaw.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{3C391E21-27B5-470B-8502-8C3E3906825C}C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\javaw.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{3EFCFCEC-0ECC-4F8C-BCFB-F110C2D162C0}D:\games\the unreal world.exe] => (Block) D:\games\the unreal world.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{095C9323-CF05-49DE-AF97-10F5C23B4633}D:\games\the unreal world.exe] => (Block) D:\games\the unreal world.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{5AADF6DB-5C25-4C00-85EE-FB6893E98211}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] => (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{56E1E36B-962A-4484-89C1-9DACAA4B9B49}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] => (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{F6BC7EF2-B35F-4FF1-915C-A8AF2F92482A}C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\java.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\java.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{6F697C86-A14D-4B8F-BCAA-A048AD0CD237}C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\java.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\java.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{B0977780-2289-40DE-B41C-A317654D06A8}D:\games\cstrike.exe] => (Block) D:\games\cstrike.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{4D417BC9-B1AD-4C9E-8935-E9D00842812A}D:\games\cstrike.exe] => (Block) D:\games\cstrike.exe
  FirewallRules: [{B4CD9622-A043-492A-92B2-98B0387F7A96}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
  FirewallRules: [{5755C9CE-C437-418B-A638-9E8E8F27D633}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
  FirewallRules: [{DDEB1409-5E24-4103-9814-70B7BD3D670E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\steamwebhelper.exe
  FirewallRules: [{FC90209B-9C41-4D33-A1CE-3ACCDA808928}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\steamwebhelper.exe
  FirewallRules: [{39A7AAF1-905E-4BE1-AA55-F920AB24EE5B}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\DETOUR\Detour.exe
  FirewallRules: [{83219A03-82C1-4B07-918A-E340A4609CC3}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\DETOUR\Detour.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{F79898BC-102B-4B9F-BEEF-7F209166DB44}D:\games\cs\cstrike.exe] => (Block) D:\games\cs\cstrike.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{F2ACBB4E-4423-4499-BBD8-F6EEBBB132C1}D:\games\cs\cstrike.exe] => (Block) D:\games\cs\cstrike.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{4BCBF178-259C-4C09-BBE9-1401AA3A1128}C:\gog games\terraria\terrariaserver.exe] => (Allow) C:\gog games\terraria\terrariaserver.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{720F74C7-67E6-414C-B966-6A4635B0C232}C:\gog games\terraria\terrariaserver.exe] => (Allow) C:\gog games\terraria\terrariaserver.exe
  FirewallRules: [{0FAAEE53-3FFE-4A5B-9867-724835CB9BE7}] => (Allow) LPort=8317
  FirewallRules: [{5EAFA969-9FFA-473F-A00F-FFF9AA15D107}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\Team Fortress 2\hl2.exe
  FirewallRules: [{3D77E4C9-A4E5-40BA-B0CC-558C05FB9861}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\Team Fortress 2\hl2.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{C9BF52AD-D5FC-4271-810C-10F21C0C81D5}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{6641303A-17C0-4355-B250-EE0E80C96E8F}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [{496629D1-4654-4D0F-B77E-36D1C04CAF24}] => (Allow) C:\Program Files\SmartFTP Client\SmartFTP.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{4D96D350-D881-45E2-8C50-F152F6A804ED}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\java.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\java.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{D7779807-7672-43F2-99F0-12BBB2C71731}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\java.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\java.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{50D51AFD-C497-4A11-A098-B89D3479B38A}C:\program files (x86)\minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_25\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_25\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{256D1534-85F9-4FDE-B323-1B0B56202828}C:\program files (x86)\minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_25\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_25\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{4BECA237-A302-4985-9AB6-5053FB1C0CA1}C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{78332485-FB7A-477D-9BD5-959DB876F70C}C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\javaw.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{290F20C7-0146-47F5-8F84-4820B01B43F8}C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\java.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\java.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{85DF7864-BFF6-4EC8-89E1-8193FD356B7B}C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\java.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\java.exe
  FirewallRules: [{385E3BCF-E2AB-44FB-9C40-586FB21163CF}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  FirewallRules: [{0EF06ABB-DC4C-4366-BEB2-280D6505CBA3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{3E8FD3BE-B3C3-42D5-886E-CEBEE9CB4203}D:\games\chicken invaders 3 christmas edition\ci3xmas.exe] => (Allow) D:\games\chicken invaders 3 christmas edition\ci3xmas.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{3470F654-C9B2-4779-9764-DDF6987A37AB}D:\games\chicken invaders 3 christmas edition\ci3xmas.exe] => (Allow) D:\games\chicken invaders 3 christmas edition\ci3xmas.exe
  FirewallRules: [TCP Query User{AC7D846C-75C1-40BD-AE4C-E85B17B7CA71}D:\editor\unity.exe] => (Allow) D:\editor\unity.exe
  FirewallRules: [UDP Query User{219F9E54-C8F9-4CF7-8C83-236758E1183D}D:\editor\unity.exe] => (Allow) D:\editor\unity.exe
  FirewallRules: [{B6DF032C-4555-46B3-B1DD-BE038B9AE19F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe
  FirewallRules: [{4E0A4777-62AD-47FB-967A-6E27FCA4E224}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio Tools for Unity\2015\UnityVS.OpenFile.exe
  FirewallRules: [{FEC4B120-4074-47A8-AD98-0F97362E7DDA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe
  FirewallRules: [{13AC5AA8-6784-4542-AFB4-123174515FC9}] => (Allow) C:\PROGRA~1\Unity\Editor\Unity.exe
  FirewallRules: [{476A7191-601C-46CA-9525-C2EF846365F2}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\Unturned\Unturned.exe
  FirewallRules: [{EE97829E-9770-4B8D-8EC3-647A54C71A25}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\Unturned\Unturned.exe
  FirewallRules: [{AC5CBDFA-7FD9-47E6-BA73-C2260701A829}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  ==================== Restore Points =========================

  22-12-2015 15:20:53 Планирана контролна точка
  27-12-2015 20:07:25 Removed SmartFTP Client
  28-12-2015 16:11:30 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030
  28-12-2015 16:11:58 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610

  ==================== Faulty Device Manager Devices =============


  ==================== Event log errors: =========================

  Application errors:
  ==================
  Error: (12/29/2015 12:05:37 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
  Description: Име на приложение с грешки: plugin-container.exe, версия: 43.0.2.5833, времево клеймо: 0x5678a0b1
  Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
  Код на изключение: 0xc0000005
  Отместване на грешка: 0x71cdfff6
  ИД на процес на грешка: 0x748
  Начален час на приложението с грешки: 0xplugin-container.exe0
  Път на приложението с грешки: plugin-container.exe1
  Път на модула с грешки: plugin-container.exe2
  ИД на доклад: plugin-container.exe3

  Error: (12/29/2015 12:04:49 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
  Description: Име на приложение с грешки: ERUNT.exe, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x2a425e19
  Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
  Код на изключение: 0xc0000005
  Отместване на грешка: 0x71cdfff6
  ИД на процес на грешка: 0x1348
  Начален час на приложението с грешки: 0xERUNT.exe0
  Път на приложението с грешки: ERUNT.exe1
  Път на модула с грешки: ERUNT.exe2
  ИД на доклад: ERUNT.exe3

  Error: (12/29/2015 12:03:57 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
  Description: Име на приложение с грешки: ChromeSetup.exe, версия: 1.3.29.1, времево клеймо: 0x564f5084
  Име на модул с грешки: apphelp.dll, версия: 6.1.7601.17514, времево клеймо: 0x4ce7b73e
  Код на изключение: 0xc0000005
  Отместване на грешка: 0x0000fff6
  ИД на процес на грешка: 0x1278
  Начален час на приложението с грешки: 0xChromeSetup.exe0
  Път на приложението с грешки: ChromeSetup.exe1
  Път на модула с грешки: ChromeSetup.exe2
  ИД на доклад: ChromeSetup.exe3

  Error: (12/29/2015 12:00:11 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
  Description: Име на приложение с грешки: chrome.exe, версия: 47.0.2526.106, времево клеймо: 0x566a3406
  Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
  Код на изключение: 0xc0000005
  Отместване на грешка: 0x71cdfff6
  ИД на процес на грешка: 0x4f8
  Начален час на приложението с грешки: 0xchrome.exe0
  Път на приложението с грешки: chrome.exe1
  Път на модула с грешки: chrome.exe2
  ИД на доклад: chrome.exe3

  Error: (12/29/2015 12:00:06 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
  Description: Име на приложение с грешки: chrome.exe, версия: 47.0.2526.106, времево клеймо: 0x566a3406
  Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
  Код на изключение: 0xc0000005
  Отместване на грешка: 0x71cdfff6
  ИД на процес на грешка: 0x3e0
  Начален час на приложението с грешки: 0xchrome.exe0
  Път на приложението с грешки: chrome.exe1
  Път на модула с грешки: chrome.exe2
  ИД на доклад: chrome.exe3

  Error: (12/28/2015 11:59:35 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
  Description: Име на приложение с грешки: chrome.exe, версия: 47.0.2526.106, времево клеймо: 0x566a3406
  Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
  Код на изключение: 0xc0000005
  Отместване на грешка: 0x71cdfff6
  ИД на процес на грешка: 0xfa0
  Начален час на приложението с грешки: 0xchrome.exe0
  Път на приложението с грешки: chrome.exe1
  Път на модула с грешки: chrome.exe2
  ИД на доклад: chrome.exe3

  Error: (12/28/2015 11:58:43 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
  Description: Име на приложение с грешки: chrome.exe, версия: 47.0.2526.106, времево клеймо: 0x566a3406
  Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
  Код на изключение: 0xc0000005
  Отместване на грешка: 0x71cdfff6
  ИД на процес на грешка: 0xfd4
  Начален час на приложението с грешки: 0xchrome.exe0
  Път на приложението с грешки: chrome.exe1
  Път на модула с грешки: chrome.exe2
  ИД на доклад: chrome.exe3

  Error: (12/28/2015 11:57:36 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
  Description: Име на приложение с грешки: NvBackend.exe, версия: 16.18.9.0, времево клеймо: 0x548b805a
  Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
  Код на изключение: 0xc0000005
  Отместване на грешка: 0x71cdfff6
  ИД на процес на грешка: 0x908
  Начален час на приложението с грешки: 0xNvBackend.exe0
  Път на приложението с грешки: NvBackend.exe1
  Път на модула с грешки: NvBackend.exe2
  ИД на доклад: NvBackend.exe3

  Error: (12/28/2015 11:57:36 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
  Description: Име на приложение с грешки: THPanel.exe, версия: 2.5.0.4, времево клеймо: 0x53fed8e1
  Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
  Код на изключение: 0xc0000005
  Отместване на грешка: 0x71cdfff6
  ИД на процес на грешка: 0x7b8
  Начален час на приложението с грешки: 0xTHPanel.exe0
  Път на приложението с грешки: THPanel.exe1
  Път на модула с грешки: THPanel.exe2
  ИД на доклад: THPanel.exe3

  Error: (12/28/2015 11:57:32 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
  Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003


  System errors:
  =============
  Error: (12/28/2015 11:57:31 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
  Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
  cdrom

  Error: (12/28/2015 11:57:00 PM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
  Description: The previous system shutdown at 23:56:17 ч. on ‎28.‎12.‎2015 ‎г. was unexpected.

  Error: (12/28/2015 11:39:37 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
  Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
  cdrom

  Error: (12/28/2015 11:38:17 PM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
  Description: The previous system shutdown at 23:37:03 ч. on ‎28.‎12.‎2015 ‎г. was unexpected.

  Error: (12/28/2015 09:58:38 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
  Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
  cdrom

  Error: (12/27/2015 11:30:04 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
  Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
  cdrom

  Error: (12/27/2015 10:12:50 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
  Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
  cdrom

  Error: (12/27/2015 11:25:18 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
  Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
  cdrom

  Error: (12/26/2015 01:54:30 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
  Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
  cdrom

  Error: (12/25/2015 03:50:21 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
  Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
  cdrom


  ==================== Memory info ===========================

  Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
  Percentage of memory in use: 51%
  Total physical RAM: 4035.6 MB
  Available physical RAM: 1973.5 MB
  Total Virtual: 8069.38 MB
  Available Virtual: 5522.24 MB

  ==================== Drives ================================

  Drive c: () (Fixed) (Total:146.39 GB) (Free:73.04 GB) NTFS
  Drive d: () (Fixed) (Total:785.03 GB) (Free:342.14 GB) NTFS

  ==================== MBR & Partition Table ==================

  ========================================================
  Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 4B3465B7)
  Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
  Partition 2: (Not Active) - (Size=146.4 GB) - (Type=07 NTFS)
  Partition 3: (Not Active) - (Size=785 GB) - (Type=07 NTFS)

  ==================== End of Addition.txt ============================

  Ето и какво пише във файла FRST.txt:

  Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:28-12-2015
  Ran by ASRock (administrator) on ASROCK-PC (29-12-2015 00:04:51)
  Running from C:\Users\ASRock\Downloads
  Loaded Profiles: ASRock (Available Profiles: ASRock)
  Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
  Internet Explorer Version 9 (Default browser: Chrome)
  Boot Mode: Normal
  Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

  ==================== Processes (Whitelisted) =================

  (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

  (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
  (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
  (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\GoogleCrashHandler.exe
  (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
  (Nico Mak Computing) C:\Program Files\File Association Helper\FAHWindow.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\GoogleCrashHandler64.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
  (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
  () C:\ProgramData\579950\win_update.exe
  (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
  (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
  (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\GUM8D12.tmp\GoogleUpdate.exe


  ==================== Registry (Whitelisted) ===========================

  (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

  HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13513288 2013-03-29] (Realtek Semiconductor)
  HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [286704 2013-04-30] (Intel Corporation)
  HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2531472 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
  HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
  HKLM\...\Run: [FAHConsole] => C:\Program Files\File Association Helper\FAHConsole.exe [729272 2014-01-28] (Nico Mak Computing)
  HKLM-x32\...\Winlogon: [Userinit] userinit.exe,"C:\Windows\system32\clientmonitor.exe" [X]
  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\RunOnce: [winx86_sys] => C:\ProgramData\579950\win_update.exe [290304 2015-11-26] ()
  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\MountPoints2: {0dd9fd4e-9bea-11e4-8028-806e6f6e6963} - E:\DVDSetup.exe
  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\MountPoints2: {adaf6a52-9c0c-11e4-b1cc-c8d56f63186f} - E:\ASRSetup.exe
  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\Winlogon: [Shell] explorer.exe,"C:\ProgramData\579950\win_update.exe" <==== ATTENTION
  ShellIconOverlayIdentifiers: [SmartFTP Drop] -> {EA5A76F7-8138-4B53-B0F5-ADCC730CAFBD} => C:\Program Files\SmartFTP Client\ShellTools.dll [2015-08-15] (SmartSoft Ltd.)
  Startup: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Download Winrar 5.01.7 For Life Time Free Full Version.lnk [2015-12-28]
  CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION

  ==================== Internet (Whitelisted) ====================

  (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

  Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 185.82.217.89 8.8.8.8
  Tcpip\..\Interfaces\{5C467BA0-A390-432A-A817-1BBB03FE40CF}: [DhcpNameServer] 185.82.217.89 8.8.8.8

  Internet Explorer:
  ==================
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.google.com/ie
  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
  SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
  SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> {7D441AE5-1D13-45D9-9064-588216FB1F28} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
  SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
  BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\ssv.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
  BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\jp2ssv.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
  BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\ssv.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
  BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\jp2ssv.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)

  FireFox:
  ========
  FF ProfilePath: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default
  FF SelectedSearchEngine: omiga-plus
  FF Homepage: google.bg
  FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_235.dll [2015-12-09] ()
  FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
  FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
  FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_235.dll [2015-12-09] ()
  FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
  FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=3.0.72 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-03-12] (Intel Corporation)
  FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-03-12] (Intel Corporation)
  FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
  FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
  FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
  FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
  FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=10 -> C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll [No File]
  FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=4 -> C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll [No File]
  FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-02] (Google Inc.)
  FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-02] (Google Inc.)
  FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-09-27] (Adobe Systems Inc.)
  FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
  FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
  FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-04] (Google Inc.)
  FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-04] (Google Inc.)
  FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\ASRock\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-11-15] (Unity Technologies ApS)
  FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
  FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
  FF SearchPlugin: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\searchplugins\omiga-plus.xml [2015-02-12]
  FF Extension: youtubeadblocker - C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\Extensions\743O@xn.edu [2015-01-19] [not signed]
  FF Extension: youtubeadblocker - C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\Extensions\U@NRO8uLJ.org [2015-03-17] [not signed]
  FF Extension: unnisaeles - C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\Extensions\ySAHp@aW2IE.org [2015-01-19] [not signed]
  FF Extension: UnuiDealSe - C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\Extensions\Zf@CAeY.edu [2015-03-17] [not signed]

  Chrome:
  =======
  CHR dev: Chrome dev build detected! <======= ATTENTION
  CHR Profile: C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
  CHR Extension: (CinemaP-1.9cV16.03) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\acklnhgjphbhhomkneonohbjnbmkclfb [2015-03-19]
  CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-02-04] [UpdateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] <==== ATTENTION
  CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
  CHR Extension: (DuckDuckGo for Chrome) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bpphkkgodbfncbcpgopijlfakfgmclao [2015-03-17] [UpdateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] <==== ATTENTION
  CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-27]
  CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-11-18]
  CHR Extension: (AgarioMods Evergreen Script) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nhjgdbihpkphlammdaeicdemggagfbdo [2015-11-21]
  CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-07-24]
  CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-28]
  CHR Extension: (UnuiDealSe) - C:\ProgramData\flcmhajhbdbipnpencgegikgkmhblpnc\ []

  ==================== Services (Whitelisted) ========================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  S2 AntiVirMailService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe [948392 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
  R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [466408 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
  R2 AntiVirService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [466408 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
  S2 AntiVirWebService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe [1418560 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
  R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1148560 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
  R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15344 2013-04-30] (Intel Corporation)
  R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [731648 2013-02-13] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
  S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [820184 2013-02-13] (Intel(R) Corporation)
  R2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2013-03-12] (Intel Corporation)
  R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-03-12] (Intel Corporation)
  R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1701520 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
  R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [19823248 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
  S3 VSStandardCollectorService140; C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Team Tools\DiagnosticsHub\Collector\StandardCollector.Service.exe [52968 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
  R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
  S3 globalUpdatem; C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe /medsvc [X] <==== ATTENTION

  ===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  R2 avgntflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [162072 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
  R1 avipbb; C:\Windows\System32\DRIVERS\avipbb.sys [140448 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
  R1 avkmgr; C:\Windows\System32\DRIVERS\avkmgr.sys [28600 2015-03-17] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
  R2 avnetflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avnetflt.sys [75472 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
  S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
  S3 ENTECH64; C:\Windows\system32\DRIVERS\ENTECH64.sys [12744 2007-08-20] (EnTech Taiwan)
  S3 ENTECH64; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\ENTECH64.sys [5632 2004-06-22] (EnTech Taiwan) [File not signed]
  R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28656 2013-04-30] (Intel Corporation)
  R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [19600 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
  R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [38032 2014-11-22] (NVIDIA Corporation)
  R2 {B154377D-700F-42cc-9474-23858FBDF4BD}; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\000.fcl [146928 2009-05-07] (CyberLink Corp.)
  S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

  ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


  ==================== One Month Created files and folders ========

  (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

  2015-12-29 00:04 - 2015-12-29 00:05 - 00019795 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\FRST.txt
  2015-12-29 00:04 - 2015-12-29 00:04 - 00000000 ____D C:\FRST
  2015-12-29 00:03 - 2015-12-29 00:03 - 06420480 _____ C:\Program Files (x86)\GUT8D13.tmp
  2015-12-29 00:03 - 2015-12-29 00:03 - 02370560 _____ (Farbar) C:\Users\ASRock\Downloads\FRST64.exe
  2015-12-29 00:03 - 2015-12-29 00:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM8D12.tmp
  2015-12-28 23:56 - 2015-12-28 23:56 - 06420480 _____ C:\Program Files (x86)\GUT6E2E.tmp
  2015-12-28 23:56 - 2015-12-28 23:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM6E2D.tmp
  2015-12-28 23:48 - 2015-12-28 23:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM9BC2.tmp
  2015-12-28 23:48 - 2015-12-28 23:48 - 00000000 _____ C:\Program Files (x86)\GUT9BC3.tmp
  2015-12-28 23:46 - 2015-12-28 23:46 - 06420480 _____ C:\Program Files (x86)\GUT97FB.tmp
  2015-12-28 23:46 - 2015-12-28 23:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM97FA.tmp
  2015-12-28 23:45 - 2015-12-28 23:45 - 00927824 _____ (Google Inc.) C:\Users\ASRock\Downloads\ChromeSetup.exe
  2015-12-28 23:42 - 2015-12-28 23:42 - 02970984 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\ASRock\Downloads\AVG_Protection_Free_698.exe
  2015-12-28 23:40 - 2015-11-26 18:19 - 00290304 _____ C:\Windows\SysWOW64\clientmonitor.exe
  2015-12-28 23:38 - 2015-12-28 23:38 - 00000000 ___RD C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink PowerDVD 9
  2015-12-28 23:36 - 2015-12-28 23:36 - 00000006 ____S C:\ProgramData\85cb9bfd259328dff075a98555c34704c23b14da
  2015-12-28 23:36 - 2015-12-28 23:36 - 00000000 _RSHD C:\ProgramData\580050
  2015-12-28 23:36 - 2015-12-28 23:36 - 00000000 _RSHD C:\ProgramData\579950
  2015-12-28 23:31 - 2015-12-28 23:31 - 00181496 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Непотвърдено 645493.crdownload
  2015-12-28 23:31 - 2015-12-28 23:31 - 00181496 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Непотвърдено 394226.crdownload
  2015-12-28 19:08 - 2015-12-28 19:08 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\1945_Vs_Spy_Chase1
  2015-12-28 19:07 - 2015-12-28 19:07 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\Veg_Ninja_Vs_Duck_Shoot1
  2015-12-28 19:03 - 2015-12-28 19:03 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\CardWar_Alpha_1_0_0
  2015-12-28 17:25 - 2015-12-28 17:26 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Downloads\super_mario_bros_big_world.gmx
  2015-12-28 17:23 - 2015-12-28 17:23 - 02499388 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\super_mario_bros_big_world.gmk
  2015-12-28 17:22 - 2015-12-28 17:22 - 03793048 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Hello Mario Engine Source v6.1.3.zip
  2015-12-28 17:18 - 2015-12-28 17:18 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\3D_First
  2015-12-28 17:17 - 2015-12-28 17:18 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Documents\GameMaker
  2015-12-28 17:14 - 2015-12-28 17:15 - 00000972 _____ C:\Users\ASRock\Desktop\Game Maker Studio 1.4 Master.lnk
  2015-12-28 17:14 - 2015-12-28 17:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\gamemaker_studio
  2015-12-28 17:14 - 2015-12-28 17:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\F39F8B1D10FAD333043D8502F0C01438
  2015-12-28 17:12 - 2015-12-28 17:17 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\GameMaker_Studio
  2015-12-28 17:12 - 2015-12-28 17:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameMaker Studio
  2015-12-28 17:12 - 2015-12-28 17:12 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameMaker Studio
  2015-12-28 17:11 - 2015-12-28 17:18 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\GameMaker_Studio
  2015-12-28 16:14 - 2015-12-28 17:10 - 313681936 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\GMStudio141567.zip
  2015-12-28 16:11 - 2015-12-28 16:11 - 00000897 _____ C:\Users\Public\Desktop\GameMaker Player.lnk
  2015-12-28 16:11 - 2015-12-28 16:11 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\GameMakerPlayer
  2015-12-28 16:10 - 2015-12-28 16:10 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameMaker-Studio 1.4
  2015-12-28 16:02 - 2015-12-28 16:04 - 120444880 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\GMStudio-Installer-1.4.1657.exe
  2015-12-28 16:02 - 2015-12-28 16:02 - 00016391 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker v8.1.135.torrent
  2015-12-28 15:57 - 2015-12-28 15:57 - 00002821 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker.torrent
  2015-12-28 15:57 - 2015-12-28 15:57 - 00002821 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker (1).torrent
  2015-12-28 15:00 - 2015-12-28 15:00 - 00003181 _____ C:\Users\ASRock\AppData\Local\recently-used.xbel
  2015-12-27 20:43 - 2015-12-28 15:57 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\LocalLow\uTorrent
  2015-12-27 20:09 - 2015-12-28 15:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Game Maker 7
  2015-12-27 20:09 - 2015-12-28 15:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Game_Maker7
  2015-12-27 20:06 - 2015-12-27 20:06 - 00005800 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker 7.1 (PRO).torrent
  2015-12-27 20:06 - 2015-12-27 20:06 - 00005800 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker 7.1 (PRO) (1).torrent
  2015-12-27 20:00 - 2015-12-27 20:00 - 00189561 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\marioengine.gmk
  2015-12-27 19:57 - 2015-12-27 19:57 - 00033240 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\3D First.gmk
  2015-12-27 17:10 - 2015-12-27 17:10 - 00000394 _____ C:\Users\ASRock\Desktop\nsh.txt
  2015-12-27 14:50 - 2015-12-27 14:51 - 33982756 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\thereturnen.mp4
  2015-12-27 14:02 - 2015-12-27 14:04 - 132650126 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\thereturn.mp4
  2015-12-27 13:54 - 2015-12-27 13:59 - 146221810 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Steven Universe Season 1 Episode 51 The Return - S01E51.avi
  2015-12-25 09:44 - 2015-12-25 09:44 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
  2015-12-25 09:44 - 2015-12-25 09:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
  2015-12-24 19:08 - 2015-12-24 19:14 - 148125534 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Steven Universe Season 1 Episode 1 Gem Glow.avi
  2015-12-23 16:31 - 2015-12-24 12:18 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
  2015-12-21 20:46 - 2015-12-21 20:46 - 14560586 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Стивън Вселенски (Втората среща с Перидот).avi
  2015-12-21 20:43 - 2015-12-21 20:53 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Audacity
  2015-12-21 12:15 - 2015-12-21 12:15 - 10925636 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Steven_Universe_-_Intro_2_Latino.avi
  2015-12-18 21:27 - 2015-12-21 19:31 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Desktop\Нова папка
  2015-12-13 18:50 - 2015-12-13 18:50 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
  2015-12-13 10:42 - 2015-12-13 10:42 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Downloads\play_files
  2015-12-12 15:42 - 2015-12-12 15:54 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Desktop\SMBXXX
  2015-12-11 23:35 - 2015-12-11 23:35 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Super Mario Bros. X
  2015-12-11 23:35 - 2015-12-11 23:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Super Mario Bros. X

  ==================== One Month Modified files and folders ========

  (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

  2015-12-29 00:04 - 2009-07-14 06:45 - 00026544 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  2015-12-29 00:04 - 2009-07-14 06:45 - 00026544 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  2015-12-29 00:04 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows
  2015-12-29 00:00 - 2015-01-14 14:32 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Skype
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:55 - 00002442 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5_user.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:55 - 00002442 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:54 - 00004490 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:54 - 00003470 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:54 - 00003134 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:54 - 00001338 _____ C:\Windows\Tasks\GNOK.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00005514 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00005178 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00004490 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00002108 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10_user.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00001690 _____ C:\Windows\Tasks\BYAIAMUF.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-01-14 19:27 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  2015-12-28 23:57 - 2015-01-14 15:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
  2015-12-28 23:57 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
  2015-12-28 23:54 - 2015-01-14 19:27 - 00000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
  2015-12-28 23:50 - 2015-02-01 14:58 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\CrashDumps
  2015-12-28 23:47 - 2015-07-05 15:55 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\Deployment
  2015-12-28 23:38 - 2015-06-03 11:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
  2015-12-28 23:37 - 2015-01-14 13:50 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\uTorrent
  2015-12-28 23:24 - 2015-01-14 19:56 - 00001012 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000UA.job
  2015-12-28 23:22 - 2015-03-16 21:16 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
  2015-12-28 23:14 - 2015-11-07 16:50 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mine_imator
  2015-12-28 22:55 - 2015-01-14 19:49 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\.minecraft
  2015-12-28 17:22 - 2015-10-01 21:06 - 03178147 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\HelloMarioEngine.gmz
  2015-12-28 17:14 - 2015-01-24 10:55 - 00000000 ___RD C:\Users\ASRock\Desktop\Ири
  2015-12-28 17:10 - 2015-06-22 08:19 - 313616489 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\GMStudio141567.exe
  2015-12-28 16:12 - 2015-05-07 11:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
  2015-12-28 16:12 - 2015-03-12 14:47 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
  2015-12-28 16:11 - 2015-01-14 13:45 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock
  2015-12-28 16:10 - 2015-11-26 14:48 - 00000000 ____D C:\GameMaker-Studio 1.4
  2015-12-28 16:10 - 2015-03-12 14:58 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\GameMaker-Studio
  2015-12-28 15:00 - 2015-03-10 17:35 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\.gimp-2.8
  2015-12-28 15:00 - 2015-01-21 09:35 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\gtk-2.0
  2015-12-28 12:55 - 2009-03-02 00:00 - 00002645 _____ C:\Users\Public\Documents\Global.sw2
  2015-12-28 11:24 - 2015-01-14 19:56 - 00000960 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000Core.job
  2015-12-27 23:41 - 2015-11-15 17:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Unity
  2015-12-27 20:07 - 2015-11-26 16:30 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\GameMaker 8.1
  2015-12-27 20:07 - 2015-08-25 10:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SmartFTP FTP Library
  2015-12-25 09:44 - 2015-01-14 14:32 - 00002697 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
  2015-12-25 09:44 - 2015-01-14 14:32 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\Skype
  2015-12-25 09:44 - 2015-01-14 14:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
  2015-12-25 09:43 - 2015-01-14 13:52 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
  2015-12-22 16:00 - 2015-08-05 20:15 - 00001201 ____H C:\Users\ASRock\Downloads\.picasa.ini
  2015-12-18 09:49 - 2009-07-14 07:13 - 00783598 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
  2015-12-18 09:49 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
  2015-12-16 09:26 - 2015-01-14 13:52 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla
  2015-12-13 14:54 - 2015-01-14 14:25 - 00074120 _____ C:\Users\ASRock\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2015-12-13 14:53 - 2009-07-14 06:45 - 00337344 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
  2015-12-11 23:43 - 2015-09-26 15:03 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\FileZilla
  2015-12-09 19:22 - 2015-03-16 21:16 - 00003768 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
  2015-12-09 19:22 - 2015-01-14 13:53 - 00796864 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
  2015-12-09 19:22 - 2015-01-14 13:53 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2015-12-07 22:37 - 2015-10-29 17:13 - 00001132 _____ C:\Windows\SysWOW64\nativelog.txt
  2015-12-04 11:27 - 2015-11-27 13:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
  2015-12-04 11:19 - 2015-01-14 19:56 - 00003988 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000UA
  2015-12-04 11:19 - 2015-01-14 19:56 - 00003592 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000Core
  2015-12-02 15:49 - 2015-01-14 19:27 - 00003994 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
  2015-12-02 15:49 - 2015-01-14 19:27 - 00003742 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
  2015-12-01 12:09 - 2015-03-19 21:54 - 00162072 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avgntflt.sys
  2015-12-01 12:09 - 2015-03-19 21:54 - 00140448 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avipbb.sys
  2015-12-01 12:09 - 2015-03-19 21:54 - 00075472 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avnetflt.sys

  ==================== Files in the root of some directories =======

  2015-12-28 23:56 - 2015-12-28 23:56 - 6420480 _____ () C:\Program Files (x86)\GUT6E2E.tmp
  2015-12-29 00:03 - 2015-12-29 00:03 - 6420480 _____ () C:\Program Files (x86)\GUT8D13.tmp
  2015-12-28 23:46 - 2015-12-28 23:46 - 6420480 _____ () C:\Program Files (x86)\GUT97FB.tmp
  2015-12-28 23:48 - 2015-12-28 23:48 - 0000000 _____ () C:\Program Files (x86)\GUT9BC3.tmp
  2015-03-09 23:30 - 2015-03-09 23:30 - 0005487 _____ () C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\BYAIAMUF
  2015-01-25 18:12 - 2015-01-25 18:12 - 0002086 _____ () C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\GNOK
  2015-12-28 15:00 - 2015-12-28 15:00 - 0003181 _____ () C:\Users\ASRock\AppData\Local\recently-used.xbel
  2015-12-28 23:36 - 2015-12-28 23:36 - 0000006 ____S () C:\ProgramData\85cb9bfd259328dff075a98555c34704c23b14da

  Some files in TEMP:
  ====================
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2981jnks.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-1.7.9-R0.2-173-g9e41463.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-1543.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1081219922722146237.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1085890252955578993.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1231023353700572261.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1865342528379026371.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2345124665943630861.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2486716692072288308.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3462082499765345990.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3851377276835890819.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3938845028192450485.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4432545115938344806.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4581862222461063627.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-511232591693629594.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5339988819150241037.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5379185647800665575.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5433363314694528834.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5536875642067092655.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5773132355327992930.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6293806038618735109.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6647017557477087176.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6917117333746312703.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7509838328619767604.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8285858875621421251.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8439720995473398987.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8725932108964722576.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-9108834265429730024.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-1149237833931556569.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-1409998591923348670.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-3133734836738237260.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-3217685441409897267.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-3234405730413305132.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-3598819120221192699.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-4644236017335086743.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-5034557697397905611.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-5079717685257361328.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-8656231513191163146.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-1.6.4-R2.0-b2918jnks.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2981jnks.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-33d5de3-5537539018761917412.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-529e4cd-1465026286315174883.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-529e4cd-7347100067213198514.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-529e4cd-880478880168555319.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-1.7.9-R0.2-173-g9e41463.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-1642.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1188430608935580187.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1194774326175440186.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1217719317711091847.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-123325155671459944.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1238174311766928327.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1327101861305717513.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1331007087595215178.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1397491709537143895.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1479356623401023652.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1493331683430900569.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1498333420525544320.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1601274429880652459.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1699161345650976293.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1808181762978046204.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1837652492493260476.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1895092657585638138.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1914203217658583071.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1952889501987064376.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-215342484815440573.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2178262902327223301.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2230297272782861444.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2287899048009701127.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2414978683421794481.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2436462129128355328.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2492206141171570682.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2521544862202548648.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2545444299946707578.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2559523839845589123.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2604255639874766271.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2652097188045715017.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2666114734636244550.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-269416003873178170.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2745350816598989712.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2856445218567414083.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2973550949988507382.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3000554971290718105.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-302453782971276793.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3025420358990512092.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3062717666669169603.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3116963546353333459.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3125813476244677288.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3128736375149192479.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-327600793427813393.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-329895889137739299.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3317929373310726480.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3323643276764875569.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-333166771424319962.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3382526117492229535.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3462818387967836400.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3499406180597181999.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-350428075915252050.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-36296355007338169.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3694409615004410371.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3774372017352749554.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3794956231422516239.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3852920683770190228.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3979440425811547836.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4012914682629009954.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4056176359470321023.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4134817604998080707.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4298066266319264522.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4298971215322063812.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4356607998787576022.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4378255294369307652.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4409252571785295265.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4482696976224881465.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4550628646741621400.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4750256013439758888.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4770558611292221678.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4797082655177197279.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-480670726065870855.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4861976712540943318.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4910863258543711314.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4948403685876591305.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4992974102486609023.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5018919942431562612.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5077145472641632790.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5188919261628263690.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5334002218284233187.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5347315902000968011.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5390068218085256810.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5398492527518986008.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5459572746647703417.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5539082964682144335.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5540567987143398010.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5661892945124538171.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5727759352026730088.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-575474295525096526.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5831861759317833312.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5910860680409113000.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5964440488448270795.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5991382172594575495.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6087071036715742824.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6253048697094604196.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6433850142623906207.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6447494128990307467.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-647638206987036510.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6548011622250247060.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6598302813538746475.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6657970918065441298.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6659054602691063112.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6683673518987756821.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6776621696996942603.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6785825619091866810.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6957577615614578728.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7045440855690749790.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7057202826033526479.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7136188744358021313.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7210227513812065589.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7282492004447377264.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7283182408731131914.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7308236538569299516.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7310406877993531105.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7322289874807667852.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7330780108405938088.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7342658328764124559.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7410274808168138381.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7569843704243607483.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7570511642795645696.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7593731856604523696.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7596003560406730431.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7610215876376832838.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7614572200575710486.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7627215079673684278.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7692236778147461633.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7791460918776016890.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7816810028580108613.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7829907180875045952.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7861732472941034419.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7872638882303818490.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7952858523263702092.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8119694161550615883.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8147696246234028369.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8256485560108556738.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8260603330740407054.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8279052719312006586.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8289700665326752035.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8357992325609864901.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8367666168452001435.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8413372905800225091.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8452651754941067319.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8457867304712025935.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8591410796054732819.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8641377318384642000.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8656257362025864093.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8761671346381722034.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8844780200848182332.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8848471770696889366.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8850057211143911510.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8858360094440288798.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8878136141874702821.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8896156139140512527.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8934348687120963914.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-9084955260170198108.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-9088236148631253487.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-912367634923462368.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-9123997949720771548.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-1134878225216649301.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-2383955420174808272.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-246962166188737472.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-2710560100403128041.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-4122135691556635783.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-4308755267450616805.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-5299642978665270100.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-819284361950479387.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-9151973578325769402.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-1128487133628858432.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-1901102096330268717.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-202322644541159253.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-2272151900353948394.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-3147633586042581443.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-3832182155499437922.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-4003679054163583055.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-4700530659975529621.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-4870078051374246236.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-5336176866736991894.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-5387852333036455505.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-6068104485241601281.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-6762595207117816764.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-8819420941089339760.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-897996629953320591.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\nvSCPAPISvr.exe
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\sqlite-3.7.2-sqlitejdbc.dll
  C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\xmlUpdater.exe


  ==================== Bamital & volsnap =================

  (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

  C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


  LastRegBack: 2015-12-22 15:13

  ==================== End of FRST.txt ============================

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  B-boy/StyLe/    19535

  Здравейте,

   

  СТЪПКА 1

  Изтеглете edit-text.giffixlist.txt и го запазете на десктопа.
  Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
  След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
   
  Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

   

  СТЪПКА 2

   

  Ще се наложи да деинсталираме временно Google Chrome, защото адуера го е обновил до последната версия на разработчиците, където всички защитни механизми са свалени и дори да го почистим гадината пак ще го зарази в най-скоро време. Решението в този случай е само едно - преинсталиране на браузъра. Преди това обаче направете бекъп на паролите и любимите страници:

  Експортиране на отметки от Chrome:

  1. В горния десен ъгъл на прозореца на браузъра кликнете върху менюто на Chrome.
  2. Изберете Отметки > Диспечер на отметките.
  3. Кликнете върху менюто „Организиране“ в диспечера.
  4. Сега изберете Export bookmarks to HTML file.

  Тук са даден инструкции след това как да ги импортнете обратно след преинсталацията на браузъра:

  https://support.google.com/chrome/answer/96816?hl=bg

  http://www.wikihow.com/Export-Bookmarks-from-Chrome

  За паролите вижте дали следния инструмент сработва:

  http://www.intowindo...chrome-browser/

  Засичането на инструмента от антивирусните програми е нормално, защото те не знаят дали вие или зловреден софтуер се опитва да достигне паролите в браузъра. Просто игнорирайте засичането.

  След това задължително спрете синхронизацията на акаунта си, защото ако имате такава и тя е заразена, след новата преинсталация на браузъра, заразата отново ще се прехвърли на машината ви:

  https://support.google.com/chrome/answer/2390059?hl=bg

  Сега вече изтеглете програмата GeekUninstaller и я запазете на десктопа.

  Разархивирайте я и стартирайте файла geek.exe IxXO5oO.jpg
  От списъка намерете Google Chrome (примера е за Mozilla Firefox, но това е просто за показно).

  Кликнете с десен бутон върху програмата и изберете Uninstall
   
  XhV2QLa.png

  След края на инсталацията ще се отвори прозорец подканващ ви да премахнете всички остатъци от програмата (ако има такива, ако няма този прозорец няма да се появи):

  Пример за Mozilla браузъра:

  geekuninstaller-3.png

  Натиснете бутона Finish за да изтриете останките от програмата.

   

  СТЪПКА 3

   

  Сега вече можете да изтеглите и инсталирате последната СТАБИЛНА версия на Google Chrome оттук.

  След това пишете дали има подобрение.

   

  Поздрави! :02:

  • Харесва ми 3

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  ItsPlamenBG    3

  Благодаря за ясния отговор. Още не съм изтрил Chrome (за всеки случай) , защото файлът за инсталация не се отваря.

  Това ще се оправи ли след изтриване на Chrome?

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  B-boy/StyLe/    19535

  Да, ако не ще го оправим. В момента Chrome е с две зарази, които не могат да се почистят без да е напълно изтрит!

  Firefox също е заразен, но поне няма нужда от преинсталация...в скрипта съм включил и неговото почистване!

  • Харесва ми 3

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  ItsPlamenBG    3

  Огромно благодаря!

  Благодаря ти, че ми даде скрипта и , че ми обясни стъпка по стъпка как да оправя проблема.

  Също скрипта не само ми оправи браузъра, но и почисти целия диск. От 70 GB станаха 97GB.

  Отново - благодаря ти!


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  B-boy/StyLe/    19535

  Моля? Освен ако не сте имали 27GB в папката TEMP не виждам как съм освободил толкова място...

  А лог файл няма ли да видя все пак?

  • Харесва ми 2

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.