Премини към съдържанието
ItsPlamenBG

Помощ - сривове на разширения и приставки в Google Chrome, както и сривове на самия браузър.

Препоръчан отговор


Всичко започна когато брат ми ме попита да ли може да си изтегли някаква програма за неговата си игра. Той ми обясни за някакъв форцеоп, не го разбрах и му позволих. Когато отвори програмата всички приставки и разширения на Google Chrome започнаха да се сриват, заедно със съмия Google Chrome. Другите браузъри работят и сега пиша от Mozilla Firefox, но просто си харесвам Chrome и искам да го оправя. Някой може ли да помогне?

Файла Addition.txt:

Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:28-12-2015
Ran by ASRock (2015-12-29 00:05:27)
Running from C:\Users\ASRock\Downloads
Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) (2015-01-14 11:45:58)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-500 - Administrator - Disabled)
ASRock (S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\ASRock
Guest (S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-501 - Limited - Disabled)

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AS: Windows Defender (Enabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\uTorrent) (Version: 3.4.5.41372 - BitTorrent Inc.)
7-Zip 9.20 (x64 edition) (HKLM\...\{23170F69-40C1-2702-0920-000001000000}) (Version: 9.20.00.0 - Igor Pavlov)
7-Zip 9.22beta (HKLM-x32\...\7-Zip) (Version:  - )
Adobe Flash Player 16 ActiveX (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player ActiveX) (Version: 16.0.0.235 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 20 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 20.0.0.235 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Reader XI (11.0.13) (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AB0000000001}) (Version: 11.0.13 - Adobe Systems Incorporated)
Application Insights Tools for Visual Studio 2015 (x32 Version: 3.3 - Microsoft Corporation) Hidden
ASRock App Charger v1.0.6 (HKLM\...\ASRock App Charger_is1) (Version: 1.0.6 - ASRock Inc.)
Avira Antivirus (HKLM-x32\...\Avira Antivirus) (Version: 15.0.14.259 - Avira Operations GmbH & Co. KG)
Azure AD Authentication Connected Service (x32 Version: 14.0.23107 - Microsoft Corporation) Hidden
AzureTools.Notifications (x32 Version: 2.7.30611.1601 - Microsoft Corporation) Hidden
Blend for Visual Studio SDK for .NET 4.5 (x32 Version: 3.0.40218.0 - Microsoft Corporation) Hidden
BS.Player FREE (HKLM-x32\...\BSPlayerf) (Version: 2.66.1075 - AB Team, d.o.o.)
Camtasia Studio 8 (HKLM-x32\...\{904AC0F0-F69E-467E-A719-B083940F608A}) (Version: 8.5.2.1999 - TechSmith Corporation)
Chicken Invaders 5 - Cluck of the Dark Side 1.0 (HKLM-x32\...\Chicken Invaders 5 - Cluck of the Dark Side 1.0) (Version: 1.0 - Игры на Cat-A-Cat.NET)
CyberLink PowerDVD 9 (HKLM-x32\...\InstallShield_{A8516AC9-AAF1-47F9-9766-03E2D4CDBCF8}) (Version: 9.0.1719 - CyberLink Corp.)
DETOUR (HKLM-x32\...\Steam App 92100) (Version:  - Sandswept Studios)
Dotfuscator and Analytics Community Edition 5.18.1 (x32 Version: 5.18.1.2898 - PreEmptive Solutions) Hidden
Epic Games Launcher Prerequisites (x64) (Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
File Association Helper (HKLM\...\{C168639F-5810-4EC8-B1E8-0251AA8A771C}) (Version: 1.2.225.65451 - WinZip Computing International, LLC)
FileZilla Client 3.14.1 (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\FileZilla Client) (Version: 3.14.1 - Tim Kosse)
GameMaker Studio 1.4.1567 (HKLM-x32\...\GameMaker Studio) (Version: 1.4.1567 - YoYoGames)
GameMaker: Player (HKLM-x32\...\GameMakerPlayer) (Version: 1.4.908.40001 - YoYo Games Ltd.)
GameMaker-Studio 1.4 (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\GameMaker-Studio14) (Version:  - YoYo Games Ltd.)
GIMP 2.8.14 (HKLM\...\GIMP-2_is1) (Version: 2.8.14 - The GIMP Team)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 47.0.2526.106 - Google Inc.)
Google Photos Backup (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\Google Photos Backup) (Version: 1.1.1.276 - Google, Inc.)
Google Talk Plugin (HKLM-x32\...\{F9B579C2-D854-300A-BE62-A09EB9D722E4}) (Version: 5.41.3.0 - Google)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.29.1 - Google Inc.) Hidden
GTA San Andreas  Karma (HKLM-x32\...\GTA San Andreas  Karma_is1) (Version:  - )
GTA San Andreas (HKLM-x32\...\{D417C96A-FCC7-4590-A1BB-FAF73F5BC98E}) (Version: 1.00.00001 - Rockstar Games)
Intel(R) Manageability Engine Firmware Recovery Agent (HKLM-x32\...\{A6C48A9F-694A-4234-B3AA-62590B668927}) (Version: 1.0.0.36702 - Intel Corporation)
Intel(R) Management Engine Components (HKLM-x32\...\{65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A}) (Version: 9.0.0.1323 - Intel Corporation)
Intel(R) Rapid Storage Technology (HKLM\...\{409CB30E-E457-4008-9B1A-ED1B9EA21140}) (Version: 12.6.0.1033 - Intel Corporation)
Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver (HKLM-x32\...\{240C3DDD-C5E9-4029-9DF7-95650D040CF2}) (Version: 2.0.0.102 - Intel Corporation)
Java 8 Update 60 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218060F0}) (Version: 8.0.600.27 - Oracle Corporation)
Java 8 Update 65 (64-bit) (HKLM\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F86418065F0}) (Version: 8.0.650.17 - Oracle Corporation)
Java 8 Update 65 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218065F0}) (Version: 8.0.650.17 - Oracle Corporation)
Java SE Development Kit 8 Update 31 (64-bit) (HKLM\...\{64A3A4F4-B792-11D6-A78A-00B0D0180310}) (Version: 8.0.310.13 - Oracle Corporation)
Java SE Development Kit 8 Update 65 (64-bit) (HKLM\...\{64A3A4F4-B792-11D6-A78A-00B0D0180650}) (Version: 8.0.650.17 - Oracle Corporation)
K-Lite Codec Pack 10.9.0 Full (HKLM-x32\...\KLiteCodecPack_is1) (Version: 10.9.0 - )
Launcher Prerequisites (x64) (x32 Version: 1.0.0.0 - Epic Games, Inc.) Hidden
LibreOffice 4.3.5.2 (HKLM-x32\...\{1D4E90DA-C33C-40ED-BA00-75F6E6DF9CB0}) (Version: 4.3.5.2 - The Document Foundation)
Mari0 version 1.0 (HKLM-x32\...\{21533414-BEFC-489D-A3C1-C6BACD4887A0}_is1) (Version: 1.0 - StabYourself)
Mario Forever (HKLM-x32\...\Mario Forever) (Version:  - )
Microsoft .NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack (HKLM-x32\...\{56E962F0-4FB0-3C67-88DB-9EAA6EEFC493}) (Version: 4.5.50710 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack (ENU) (HKLM-x32\...\{D3517C62-68A5-37CF-92F7-93C029A89681}) (Version: 4.5.50932 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack (HKLM-x32\...\{6A0C6700-EA93-372C-8871-DCCF13D160A4}) (Version: 4.5.50932 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.5.1 SDK (HKLM-x32\...\{19A5926D-66E1-46FC-854D-163AA10A52D3}) (Version: 4.5.51641 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.5.2 Multi-Targeting Pack (ENU) (HKLM-x32\...\{290FC320-2F5A-329E-8840-C4193BD7A9EE}) (Version: 4.5.51209 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.5.2 Multi-Targeting Pack (HKLM-x32\...\{B941AFB4-8851-33A1-9E72-0C33D463C41C}) (Version: 4.5.51209 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.6 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.6.00081 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.6 SDK (HKLM-x32\...\{B5915D37-0637-4A26-A3AA-C5DC9F856370}) (Version: 4.6.00081 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.6 Targeting Pack (ENU) (HKLM-x32\...\{3D3CEBE6-40EA-4C48-97FD-73828281AB4A}) (Version: 4.6.00081 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.6 Targeting Pack (HKLM-x32\...\{2CC6A4A7-AAC2-46C9-9DBB-3727B5954F65}) (Version: 4.6.00081 - Microsoft Corporation)
Microsoft Help Viewer 2.2 (HKLM-x32\...\Microsoft Help Viewer 2.2) (Version: 2.2.23107 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server 2014 Management Objects  (HKLM-x32\...\{2774595F-BC2A-4B12-A25B-0C37A37049B0}) (Version: 12.0.2000.8 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server 2014 Management Objects  (x64) (HKLM\...\{1F9EB3B6-AED7-4AA7-B8F1-8E314B74B2A5}) (Version: 12.0.2000.8 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server 2014 Transact-SQL ScriptDom  (HKLM\...\{020CDFE0-C127-4047-B571-37C82396B662}) (Version: 12.0.2000.8 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server 2014 T-SQL Language Service  (HKLM-x32\...\{47D08E7A-92A1-489B-B0BF-415516497BCE}) (Version: 12.0.2000.8 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 x64 ENU (HKLM\...\{78909610-D229-459C-A936-25D92283D3FD}) (Version: 4.0.8876.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft System CLR Types for SQL Server 2014 (HKLM\...\{68BA34E8-9B9D-4A74-83F0-7D366B532D75}) (Version: 12.0.2402.11 - Microsoft Corporation)
Microsoft System CLR Types for SQL Server 2014 (HKLM-x32\...\{718FFB65-F6E4-4D62-861F-ED10ED32C936}) (Version: 12.0.2402.11 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}) (Version: 8.0.56336 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{A49F249F-0C91-497F-86DF-B2585E8E76B7}) (Version: 8.0.50727.42 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.60610 (HKLM-x32\...\{a1909659-0a08-4554-8af1-2175904903a1}) (Version: 11.0.60610.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.21005 (HKLM-x32\...\{7f51bdb9-ee21-49ee-94d6-90afc321780e}) (Version: 12.0.21005.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.21005 (HKLM-x32\...\{ce085a78-074e-4823-8dc1-8a721b94b76d}) (Version: 12.0.21005.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23026 (HKLM-x32\...\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}) (Version: 14.0.23026.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.23026 (HKLM-x32\...\{74d0e5db-b326-4dae-a6b2-445b9de1836e}) (Version: 14.0.23026.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual Studio 2015 Tools for Unity (HKLM-x32\...\{F0DB2786-18C8-4B0D-9DC2-BA58856A2821}) (Version: 2.1.0.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual Studio Community 2015 (HKLM-x32\...\{50b32652-69d2-4b93-9316-edcd12067b8b}) (Version: 14.0.23107.10 - Microsoft Corporation)
Microsoft XNA Framework Redistributable 3.1 (HKLM-x32\...\{19BFDA5D-1FE2-4F25-97F9-1A79DD04EE20}) (Version: 3.1.10527.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft XNA Framework Redistributable 4.0 (HKLM-x32\...\{2BFC7AA0-544C-4E3A-8796-67F3BE655BE9}) (Version: 4.0.20823.0 - Microsoft Corporation)
Minecraft (HKLM-x32\...\{1C16BCA3-EBC1-49F6-8623-8FBFB9CCC872}) (Version: 1.0.3.0 - Mojang)
Minecraft1.7.4 (HKLM-x32\...\Minecraft1.7.4) (Version:  - )
Minecraft1.8 (HKLM-x32\...\Minecraft1.8) (Version:  - )
Mozilla Firefox 43.0.2 (x86 bg) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 43.0.2 (x86 bg)) (Version: 43.0.2 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM-x32\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 43.0.2.5833 - Mozilla)
Multi-Device Hybrid Apps using C# - Templates - ENU (x32 Version: 14.0.23107 - Microsoft Corporation) Hidden
NVIDIA 3D Vision Controller Driver 347.09 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB) (Version: 347.09 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA 3D Vision Driver 347.09 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 347.09 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA GeForce Experience 2.1.5 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience) (Version: 2.1.5 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Graphics Driver 347.09 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 347.09 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA HD Audio Driver 1.3.33.0 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.3.33.0 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA PhysX System Software 9.14.0702 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.14.0702 - NVIDIA Corporation)
paint.net (HKLM\...\{DF3A46D9-67B3-44B2-9D01-25C8BA772C8A}) (Version: 4.0.6 - dotPDN LLC)
Picasa 3 (HKLM-x32\...\Picasa 3) (Version: 3.9.141.259 - Google, Inc.)
PreEmptive Analytics Visual Studio Components (x32 Version: 1.2.5134.1 - PreEmptive Solutions) Hidden
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 7.68.201.2013 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.6873 - Realtek Semiconductor Corp.)
Roslyn Language Services - x86 (x32 Version: 14.0.23107 - Microsoft Corporation) Hidden
SA Dictionary T4 (HKLM-x32\...\{0CD39B4C-5483-461D-ADE1-F7C4772C88FE}) (Version: 6.4 - Stefan Angelov)
SHIELD Streaming (Version: 3.1.3000 - NVIDIA Corporation) Hidden
SHIELD Wireless Controller Driver (Version: 16.18.9 - NVIDIA Corporation) Hidden
Skype™ 7.17 (HKLM-x32\...\{FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6}) (Version: 7.17.105 - Skype Technologies S.A.)
SmartFTP Client (HKLM\...\{10472E23-E16C-4036-AA57-94EEFFCC7727}) (Version: 6.0.2157.0 - SmartSoft Ltd.)
Steam (HKLM-x32\...\Steam) (Version: 2.10.91.91 - Valve Corporation)
Super Mario Bros. X (HKLM-x32\...\Super Mario Bros. X) (Version:  - )
Team Explorer for Microsoft Visual Studio 2015 (x32 Version: 14.0.23102 - Microsoft Corporation) Hidden
Team Fortress 2 (HKLM-x32\...\Steam App 440) (Version:  - Valve)
Terraria (HKLM-x32\...\1207665503_is1) (Version: 2.4.0.6 - GOG.com)
Test Tools for Microsoft Visual Studio 2015 (x32 Version: 14.0.23107 - Microsoft Corporation) Hidden
The Unreal World Project (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\The Unreal World Project) (Version:  - )
Thunder Master v2.5 (HKLM-x32\...\{EE04522C-0814-4B63-AE57-0B63E5A355BB}_is1) (Version: 2.5.0.4 - Palit Microsystems Ltd.)
Unity Web Player (HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\UnityWebPlayer) (Version: 5.2.3f1 - Unity Technologies ApS)
Unturned (HKLM-x32\...\Steam App 304930) (Version:  - Smartly Dressed Games)
Update for  (KB2504637) (HKLM-x32\...\{CFEF48A8-BFB8-3EAC-8BA5-DE4F8AA267CE}.KB2504637) (Version: 1 - Microsoft Corporation)
Visual Studio 2012 x64 Redistributables (HKLM\...\{8C775E70-A791-4DA8-BCC3-6AB7136F4484}) (Version: 14.0.0.1 - AVG Technologies)
Visual Studio 2012 x86 Redistributables (HKLM-x32\...\{98EFF19A-30AB-4E4B-B943-F06B1C63EBF8}) (Version: 14.0.0.1 - AVG Technologies CZ, s.r.o.)
WCF Data Services 5.6.4 Runtime (x32 Version: 5.6.62175.4 - Microsoft Corporation) Hidden
WCF Data Services Tools for Microsoft Visual Studio 2015 (x32 Version: 5.6.62175.4 - Microsoft Corporation) Hidden
Winamp (HKLM-x32\...\Winamp) (Version: 5.666  - Nullsoft, Inc)
WinRAR 5.01 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.01.0 - win.rar GmbH)

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{5C8C2A98-6133-4EBA-BBCC-34D9EA01FC2E}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.1\psuser_64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{78550997-5DEF-4A8A-BAF9-D5774E87AC98}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.13\psuser_64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{CC182BE1-84CE-4A57-B85C-FD4BBDF78CB2}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\psuser_64.dll (Google Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{D0336C0B-7919-4C04-8CCE-2EBAE2ECE8C9}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\psuser_64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{D1EDC4F5-7F4D-4B12-906A-614ECF66DDAF}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.28.15\psuser_64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000_Classes\CLSID\{E8CF3E55-F919-49D9-ABC0-948E6CB34B9F}\InprocServer32 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\psuser_64.dll (Google Inc.)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {1615769F-FBEF-4497-9F0D-CB0711B026E2} - System32\Tasks\1014avUpdateInfo => C:\ProgramData\Avg_Update_1014av\1014av_AVG-Secure-Search-Update.exe
Task: {1FB819B0-2C04-4994-8732-049EE243D6EE} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4.exe <==== ATTENTION
Task: {24B66517-8AD8-4534-B655-A42C1E9B8AF7} - System32\Tasks\klcp_update => C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe [2014-12-12] ()
Task: {281618DC-1527-4438-B000-578953CF815E} - System32\Tasks\BYAIAMUF => C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\BYAIAMUF.exe <==== ATTENTION
Task: {314D9FC9-AAEC-4A87-BE16-C1C1FB2CD040} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7.exe <==== ATTENTION
Task: {39D00A97-C370-4F42-81DE-0E5F078C173F} - System32\Tasks\ThunderMaster => C:\Program Files (x86)\Thunder Master\THPanel.exe [2014-08-28] (Palit Microsystems Ltd.)
Task: {40F459A0-7EC4-41D5-8F99-F6E8831DEFC3} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000Core => C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-27] (Google Inc.)
Task: {42F478CC-D5AC-4604-802C-220E7B87E61C} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-27] (Google Inc.)
Task: {4E677C97-94CF-48CC-A534-9A580A646706} - System32\Tasks\GNOK => C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\GNOK.exe <==== ATTENTION
Task: {64D56265-0FD0-4487-9D49-7FBFEF18560B} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10_user => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10.exe <==== ATTENTION
Task: {6B2B70A0-6F1E-4FFF-9FD8-6BFDC76ECFFE} - System32\Tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d-Logon => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe [2012-06-14] (Intel Corporation)
Task: {75CE9CE4-DCBD-4079-88EF-192DBEB72F1A} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2015-12-09] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {8401C930-E9D5-43C3-946C-98D29AC3634E} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3.exe <==== ATTENTION
Task: {847F1E67-0820-4054-9A03-B0ED25D8CAFE} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6.exe <==== ATTENTION
Task: {9300AC6B-1C02-4EED-BE1E-34433F0B4633} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2015-10-28] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {983E9085-5E3D-4095-B622-45D84FA51D13} - System32\Tasks\{F3A9124A-706F-452B-972C-2B8454ACEADB} => Chrome.exe hxxp://ui.skype.com/ui/0/7.2.0.103/bg/abandoninstall?page=tsBing
Task: {98AD6C93-4671-46DF-BF48-2F8DE07E97DA} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-27] (Google Inc.)
Task: {9E5CBE6F-28C8-4201-BD32-9BBFBB068C94} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5_user => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.exe <==== ATTENTION
Task: {C14B6CB1-52F3-4229-8561-B78D2C3BF3E6} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6.exe <==== ATTENTION
Task: {CD7CBA53-306E-40D7-82EF-9602007B84E6} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7.exe <==== ATTENTION
Task: {D94EC4A0-C246-474A-9465-B2B40A8A5DA0} - System32\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5 => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.exe <==== ATTENTION
Task: {E405A45A-B72A-48BD-9BC5-4784BAC32AD0} - System32\Tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe [2012-06-14] (Intel Corporation)
Task: {EFA122FC-DA17-42DD-82AB-A5B2D0719D42} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000UA => C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-27] (Google Inc.)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)

Task: C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
Task: C:\Windows\Tasks\BYAIAMUF.job => C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\BYAIAMUF.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10_user.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5_user.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7.job => C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\GNOK.job => C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\GNOK.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000Core.job => C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000UA.job => C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

==================== Shortcuts =============================

(The entries could be listed to be restored or removed.)

Shortcut: C:\Users\ASRock\Desktop\Ири\Chicken Invaders 5 - HE.lnk -> C:\GAMES\Chicken Invaders 5 - Halloween Edition\Start_Game.bat ()

ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422729013&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX

==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2015-01-14 14:59 - 2014-12-13 10:03 - 00117576 _____ () C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvSmartMax64.dll
2015-10-16 12:02 - 2015-10-16 12:02 - 00043480 _____ () C:\Program Files\FileZilla FTP Client\fzshellext_64.dll
2015-12-28 23:36 - 2015-11-26 18:19 - 00290304 _____ () C:\ProgramData\579950\win_update.exe
2015-12-05 10:21 - 2015-12-05 10:21 - 00933056 ____R () C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\ssScreenVVS2.dll
2015-10-16 12:02 - 2015-10-16 12:02 - 00039384 _____ () C:\Program Files\FileZilla FTP Client\fzshellext.dll

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)

AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:F549B434

==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)


==================== EXE Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)


==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)


==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2009-07-14 04:34 - 2009-06-10 23:00 - 00000824 ____A C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 185.82.217.89 - 8.8.8.8
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 0) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 0)
Windows Firewall is enabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

(Currently there is no automatic fix for this section.)


==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [{8E755960-45E3-49DE-998E-35FB4C58891A}] => (Allow) C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{BC6CBA8B-4DB2-492C-B9B2-1B2C5F2686D4}] => (Allow) C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{271171C2-8DCB-4579-96C1-5C0FAE183BF9}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PowerDVD Cinema\PowerDVDCinema.exe
FirewallRules: [{3F7D249E-9CAB-45F6-89AF-D36E0838A995}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\PowerDVD9.EXE
FirewallRules: [{9EDCC081-620B-4A95-AB29-E48D2534A4B4}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe
FirewallRules: [{8180DB40-1F4E-4057-A027-8FB9DA66C4F0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe
FirewallRules: [{8D6EAEA6-625A-482F-A0EE-062B0C01C514}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{2E54AA03-545A-402F-B140-188B37221DCE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
FirewallRules: [{E866ED51-72DC-4F14-A63B-94112ABBAA33}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
FirewallRules: [{657A318C-BD32-4010-A2A6-56A329E588E9}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
FirewallRules: [{3E5EF0F8-C6E8-4823-9955-185C22B4274B}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
FirewallRules: [{9E7B7451-E01C-4947-9454-4892FEE3DC08}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe
FirewallRules: [{94707B1A-E2C8-4529-8AB4-B8A93E50F13A}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe
FirewallRules: [TCP Query User{A240516E-D6C0-4B29-BCEF-C2886C4197BA}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\javaw.exe] => (Block) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\javaw.exe
FirewallRules: [UDP Query User{6AD0B896-163B-46D7-8E06-B26C861911B9}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\javaw.exe] => (Block) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\javaw.exe
FirewallRules: [{E967B8EB-DB47-4C6D-9EC5-2E91C4C46475}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{E77CE902-2E0E-43B0-A9FA-C6EA46BB236E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [TCP Query User{2A6832ED-1CA7-4922-84D5-02096D6D993F}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\java.exe] => (Block) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\java.exe
FirewallRules: [UDP Query User{CC615AC6-74D1-4D7A-9A04-CD010B9C53A9}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\java.exe] => (Block) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_25\bin\java.exe
FirewallRules: [{DE603C03-0236-428A-85C5-0B6363633928}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgmfapx.exe
FirewallRules: [{11E897D2-A0C2-49F3-8B61-AD4588E404F5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgmfapx.exe
FirewallRules: [TCP Query User{0C9B2CA0-2E93-495B-B286-5F33D2A112DE}C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\javaw.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\javaw.exe
FirewallRules: [UDP Query User{3C391E21-27B5-470B-8502-8C3E3906825C}C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\javaw.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\javaw.exe
FirewallRules: [TCP Query User{3EFCFCEC-0ECC-4F8C-BCFB-F110C2D162C0}D:\games\the unreal world.exe] => (Block) D:\games\the unreal world.exe
FirewallRules: [UDP Query User{095C9323-CF05-49DE-AF97-10F5C23B4633}D:\games\the unreal world.exe] => (Block) D:\games\the unreal world.exe
FirewallRules: [TCP Query User{5AADF6DB-5C25-4C00-85EE-FB6893E98211}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] => (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
FirewallRules: [UDP Query User{56E1E36B-962A-4484-89C1-9DACAA4B9B49}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] => (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
FirewallRules: [TCP Query User{F6BC7EF2-B35F-4FF1-915C-A8AF2F92482A}C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\java.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\java.exe
FirewallRules: [UDP Query User{6F697C86-A14D-4B8F-BCAA-A048AD0CD237}C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\java.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_31\bin\java.exe
FirewallRules: [TCP Query User{B0977780-2289-40DE-B41C-A317654D06A8}D:\games\cstrike.exe] => (Block) D:\games\cstrike.exe
FirewallRules: [UDP Query User{4D417BC9-B1AD-4C9E-8935-E9D00842812A}D:\games\cstrike.exe] => (Block) D:\games\cstrike.exe
FirewallRules: [{B4CD9622-A043-492A-92B2-98B0387F7A96}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{5755C9CE-C437-418B-A638-9E8E8F27D633}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{DDEB1409-5E24-4103-9814-70B7BD3D670E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{FC90209B-9C41-4D33-A1CE-3ACCDA808928}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{39A7AAF1-905E-4BE1-AA55-F920AB24EE5B}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\DETOUR\Detour.exe
FirewallRules: [{83219A03-82C1-4B07-918A-E340A4609CC3}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\DETOUR\Detour.exe
FirewallRules: [TCP Query User{F79898BC-102B-4B9F-BEEF-7F209166DB44}D:\games\cs\cstrike.exe] => (Block) D:\games\cs\cstrike.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F2ACBB4E-4423-4499-BBD8-F6EEBBB132C1}D:\games\cs\cstrike.exe] => (Block) D:\games\cs\cstrike.exe
FirewallRules: [TCP Query User{4BCBF178-259C-4C09-BBE9-1401AA3A1128}C:\gog games\terraria\terrariaserver.exe] => (Allow) C:\gog games\terraria\terrariaserver.exe
FirewallRules: [UDP Query User{720F74C7-67E6-414C-B966-6A4635B0C232}C:\gog games\terraria\terrariaserver.exe] => (Allow) C:\gog games\terraria\terrariaserver.exe
FirewallRules: [{0FAAEE53-3FFE-4A5B-9867-724835CB9BE7}] => (Allow) LPort=8317
FirewallRules: [{5EAFA969-9FFA-473F-A00F-FFF9AA15D107}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\Team Fortress 2\hl2.exe
FirewallRules: [{3D77E4C9-A4E5-40BA-B0CC-558C05FB9861}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\Team Fortress 2\hl2.exe
FirewallRules: [TCP Query User{C9BF52AD-D5FC-4271-810C-10F21C0C81D5}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe
FirewallRules: [UDP Query User{6641303A-17C0-4355-B250-EE0E80C96E8F}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe
FirewallRules: [{496629D1-4654-4D0F-B77E-36D1C04CAF24}] => (Allow) C:\Program Files\SmartFTP Client\SmartFTP.exe
FirewallRules: [TCP Query User{4D96D350-D881-45E2-8C50-F152F6A804ED}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\java.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\java.exe
FirewallRules: [UDP Query User{D7779807-7672-43F2-99F0-12BBB2C71731}C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\java.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\java\jre1.8.0_60\bin\java.exe
FirewallRules: [TCP Query User{50D51AFD-C497-4A11-A098-B89D3479B38A}C:\program files (x86)\minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_25\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_25\bin\javaw.exe
FirewallRules: [UDP Query User{256D1534-85F9-4FDE-B323-1B0B56202828}C:\program files (x86)\minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_25\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files (x86)\minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_25\bin\javaw.exe
FirewallRules: [TCP Query User{4BECA237-A302-4985-9AB6-5053FB1C0CA1}C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\javaw.exe
FirewallRules: [UDP Query User{78332485-FB7A-477D-9BD5-959DB876F70C}C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\javaw.exe] => (Allow) C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\javaw.exe
FirewallRules: [TCP Query User{290F20C7-0146-47F5-8F84-4820B01B43F8}C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\java.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\java.exe
FirewallRules: [UDP Query User{85DF7864-BFF6-4EC8-89E1-8193FD356B7B}C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\java.exe] => (Block) C:\program files\java\jre1.8.0_65\bin\java.exe
FirewallRules: [{385E3BCF-E2AB-44FB-9C40-586FB21163CF}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{0EF06ABB-DC4C-4366-BEB2-280D6505CBA3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [TCP Query User{3E8FD3BE-B3C3-42D5-886E-CEBEE9CB4203}D:\games\chicken invaders 3 christmas edition\ci3xmas.exe] => (Allow) D:\games\chicken invaders 3 christmas edition\ci3xmas.exe
FirewallRules: [UDP Query User{3470F654-C9B2-4779-9764-DDF6987A37AB}D:\games\chicken invaders 3 christmas edition\ci3xmas.exe] => (Allow) D:\games\chicken invaders 3 christmas edition\ci3xmas.exe
FirewallRules: [TCP Query User{AC7D846C-75C1-40BD-AE4C-E85B17B7CA71}D:\editor\unity.exe] => (Allow) D:\editor\unity.exe
FirewallRules: [UDP Query User{219F9E54-C8F9-4CF7-8C83-236758E1183D}D:\editor\unity.exe] => (Allow) D:\editor\unity.exe
FirewallRules: [{B6DF032C-4555-46B3-B1DD-BE038B9AE19F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe
FirewallRules: [{4E0A4777-62AD-47FB-967A-6E27FCA4E224}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio Tools for Unity\2015\UnityVS.OpenFile.exe
FirewallRules: [{FEC4B120-4074-47A8-AD98-0F97362E7DDA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe
FirewallRules: [{13AC5AA8-6784-4542-AFB4-123174515FC9}] => (Allow) C:\PROGRA~1\Unity\Editor\Unity.exe
FirewallRules: [{476A7191-601C-46CA-9525-C2EF846365F2}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\Unturned\Unturned.exe
FirewallRules: [{EE97829E-9770-4B8D-8EC3-647A54C71A25}] => (Allow) D:\steam games\steamapps\common\Unturned\Unturned.exe
FirewallRules: [{AC5CBDFA-7FD9-47E6-BA73-C2260701A829}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==================== Restore Points =========================

22-12-2015 15:20:53 Планирана контролна точка
27-12-2015 20:07:25 Removed SmartFTP Client
28-12-2015 16:11:30 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030
28-12-2015 16:11:58 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610

==================== Faulty Device Manager Devices =============


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (12/29/2015 12:05:37 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Име на приложение с грешки: plugin-container.exe, версия: 43.0.2.5833, времево клеймо: 0x5678a0b1
Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
Код на изключение: 0xc0000005
Отместване на грешка: 0x71cdfff6
ИД на процес на грешка: 0x748
Начален час на приложението с грешки: 0xplugin-container.exe0
Път на приложението с грешки: plugin-container.exe1
Път на модула с грешки: plugin-container.exe2
ИД на доклад: plugin-container.exe3

Error: (12/29/2015 12:04:49 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Име на приложение с грешки: ERUNT.exe, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x2a425e19
Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
Код на изключение: 0xc0000005
Отместване на грешка: 0x71cdfff6
ИД на процес на грешка: 0x1348
Начален час на приложението с грешки: 0xERUNT.exe0
Път на приложението с грешки: ERUNT.exe1
Път на модула с грешки: ERUNT.exe2
ИД на доклад: ERUNT.exe3

Error: (12/29/2015 12:03:57 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Име на приложение с грешки: ChromeSetup.exe, версия: 1.3.29.1, времево клеймо: 0x564f5084
Име на модул с грешки: apphelp.dll, версия: 6.1.7601.17514, времево клеймо: 0x4ce7b73e
Код на изключение: 0xc0000005
Отместване на грешка: 0x0000fff6
ИД на процес на грешка: 0x1278
Начален час на приложението с грешки: 0xChromeSetup.exe0
Път на приложението с грешки: ChromeSetup.exe1
Път на модула с грешки: ChromeSetup.exe2
ИД на доклад: ChromeSetup.exe3

Error: (12/29/2015 12:00:11 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Име на приложение с грешки: chrome.exe, версия: 47.0.2526.106, времево клеймо: 0x566a3406
Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
Код на изключение: 0xc0000005
Отместване на грешка: 0x71cdfff6
ИД на процес на грешка: 0x4f8
Начален час на приложението с грешки: 0xchrome.exe0
Път на приложението с грешки: chrome.exe1
Път на модула с грешки: chrome.exe2
ИД на доклад: chrome.exe3

Error: (12/29/2015 12:00:06 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Име на приложение с грешки: chrome.exe, версия: 47.0.2526.106, времево клеймо: 0x566a3406
Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
Код на изключение: 0xc0000005
Отместване на грешка: 0x71cdfff6
ИД на процес на грешка: 0x3e0
Начален час на приложението с грешки: 0xchrome.exe0
Път на приложението с грешки: chrome.exe1
Път на модула с грешки: chrome.exe2
ИД на доклад: chrome.exe3

Error: (12/28/2015 11:59:35 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Име на приложение с грешки: chrome.exe, версия: 47.0.2526.106, времево клеймо: 0x566a3406
Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
Код на изключение: 0xc0000005
Отместване на грешка: 0x71cdfff6
ИД на процес на грешка: 0xfa0
Начален час на приложението с грешки: 0xchrome.exe0
Път на приложението с грешки: chrome.exe1
Път на модула с грешки: chrome.exe2
ИД на доклад: chrome.exe3

Error: (12/28/2015 11:58:43 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Име на приложение с грешки: chrome.exe, версия: 47.0.2526.106, времево клеймо: 0x566a3406
Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
Код на изключение: 0xc0000005
Отместване на грешка: 0x71cdfff6
ИД на процес на грешка: 0xfd4
Начален час на приложението с грешки: 0xchrome.exe0
Път на приложението с грешки: chrome.exe1
Път на модула с грешки: chrome.exe2
ИД на доклад: chrome.exe3

Error: (12/28/2015 11:57:36 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Име на приложение с грешки: NvBackend.exe, версия: 16.18.9.0, времево клеймо: 0x548b805a
Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
Код на изключение: 0xc0000005
Отместване на грешка: 0x71cdfff6
ИД на процес на грешка: 0x908
Начален час на приложението с грешки: 0xNvBackend.exe0
Път на приложението с грешки: NvBackend.exe1
Път на модула с грешки: NvBackend.exe2
ИД на доклад: NvBackend.exe3

Error: (12/28/2015 11:57:36 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Име на приложение с грешки: THPanel.exe, версия: 2.5.0.4, времево клеймо: 0x53fed8e1
Име на модул с грешки: unknown, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x00000000
Код на изключение: 0xc0000005
Отместване на грешка: 0x71cdfff6
ИД на процес на грешка: 0x7b8
Начален час на приложението с грешки: 0xTHPanel.exe0
Път на приложението с грешки: THPanel.exe1
Път на модула с грешки: THPanel.exe2
ИД на доклад: THPanel.exe3

Error: (12/28/2015 11:57:32 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003


System errors:
=============
Error: (12/28/2015 11:57:31 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
cdrom

Error: (12/28/2015 11:57:00 PM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
Description: The previous system shutdown at 23:56:17 ч. on ‎28.‎12.‎2015 ‎г. was unexpected.

Error: (12/28/2015 11:39:37 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
cdrom

Error: (12/28/2015 11:38:17 PM) (Source: EventLog) (EventID: 6008) (User: )
Description: The previous system shutdown at 23:37:03 ч. on ‎28.‎12.‎2015 ‎г. was unexpected.

Error: (12/28/2015 09:58:38 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
cdrom

Error: (12/27/2015 11:30:04 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
cdrom

Error: (12/27/2015 10:12:50 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
cdrom

Error: (12/27/2015 11:25:18 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
cdrom

Error: (12/26/2015 01:54:30 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
cdrom

Error: (12/25/2015 03:50:21 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:
cdrom


==================== Memory info ===========================

Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
Percentage of memory in use: 51%
Total physical RAM: 4035.6 MB
Available physical RAM: 1973.5 MB
Total Virtual: 8069.38 MB
Available Virtual: 5522.24 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:146.39 GB) (Free:73.04 GB) NTFS
Drive d: () (Fixed) (Total:785.03 GB) (Free:342.14 GB) NTFS

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 4B3465B7)
Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=146.4 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=785 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== End of Addition.txt ============================

Ето и какво пише във файла FRST.txt:

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:28-12-2015
Ran by ASRock (administrator) on ASROCK-PC (29-12-2015 00:04:51)
Running from C:\Users\ASRock\Downloads
Loaded Profiles: ASRock (Available Profiles: ASRock)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
Internet Explorer Version 9 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\GoogleCrashHandler.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
(Nico Mak Computing) C:\Program Files\File Association Helper\FAHWindow.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\GoogleCrashHandler64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
() C:\ProgramData\579950\win_update.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\GUM8D12.tmp\GoogleUpdate.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13513288 2013-03-29] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [286704 2013-04-30] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2531472 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM\...\Run: [FAHConsole] => C:\Program Files\File Association Helper\FAHConsole.exe [729272 2014-01-28] (Nico Mak Computing)
HKLM-x32\...\Winlogon: [Userinit] userinit.exe,"C:\Windows\system32\clientmonitor.exe" [X]
HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\RunOnce: [winx86_sys] => C:\ProgramData\579950\win_update.exe [290304 2015-11-26] ()
HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\MountPoints2: {0dd9fd4e-9bea-11e4-8028-806e6f6e6963} - E:\DVDSetup.exe
HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\MountPoints2: {adaf6a52-9c0c-11e4-b1cc-c8d56f63186f} - E:\ASRSetup.exe
HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\...\Winlogon: [Shell] explorer.exe,"C:\ProgramData\579950\win_update.exe" <==== ATTENTION
ShellIconOverlayIdentifiers: [SmartFTP Drop] -> {EA5A76F7-8138-4B53-B0F5-ADCC730CAFBD} => C:\Program Files\SmartFTP Client\ShellTools.dll [2015-08-15] (SmartSoft Ltd.)
Startup: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Download Winrar 5.01.7 For Life Time Free Full Version.lnk [2015-12-28]
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 185.82.217.89 8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{5C467BA0-A390-432A-A817-1BBB03FE40CF}: [DhcpNameServer] 185.82.217.89 8.8.8.8

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.google.com/ie
HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://safesearch.avira.com/#web/result?source=art&q=
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> {7D441AE5-1D13-45D9-9064-588216FB1F28} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=obw&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=obw&uid=TOSHIBAXDT01ACA100_X4T3W5XFSXXX4T3W5XFSX&ts=1422729082&type=default&q={searchTerms}
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\ssv.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\jp2ssv.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\ssv.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\jp2ssv.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default
FF SelectedSearchEngine: omiga-plus
FF Homepage: google.bg
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_235.dll [2015-12-09] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_235.dll [2015-12-09] ()
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=3.0.72 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-03-12] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-03-12] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-11-01] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=10 -> C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll [No File]
FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=4 -> C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll [No File]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-09-27] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-04] (Google Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-04] (Google Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\ASRock\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-11-15] (Unity Technologies ApS)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
FF SearchPlugin: C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\searchplugins\omiga-plus.xml [2015-02-12]
FF Extension: youtubeadblocker - C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\Extensions\743O@xn.edu [2015-01-19] [not signed]
FF Extension: youtubeadblocker - C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\Extensions\U@NRO8uLJ.org [2015-03-17] [not signed]
FF Extension: unnisaeles - C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\Extensions\ySAHp@aW2IE.org [2015-01-19] [not signed]
FF Extension: UnuiDealSe - C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\g9vi81xg.default\Extensions\Zf@CAeY.edu [2015-03-17] [not signed]

Chrome:
=======
CHR dev: Chrome dev build detected! <======= ATTENTION
CHR Profile: C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (CinemaP-1.9cV16.03) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\acklnhgjphbhhomkneonohbjnbmkclfb [2015-03-19]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-02-04] [UpdateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] <==== ATTENTION
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
CHR Extension: (DuckDuckGo for Chrome) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bpphkkgodbfncbcpgopijlfakfgmclao [2015-03-17] [UpdateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] <==== ATTENTION
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-27]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-11-18]
CHR Extension: (AgarioMods Evergreen Script) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nhjgdbihpkphlammdaeicdemggagfbdo [2015-11-21]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-07-24]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ASRock\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-28]
CHR Extension: (UnuiDealSe) - C:\ProgramData\flcmhajhbdbipnpencgegikgkmhblpnc\ []

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S2 AntiVirMailService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe [948392 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [466408 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [466408 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S2 AntiVirWebService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe [1418560 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1148560 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15344 2013-04-30] (Intel Corporation)
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [731648 2013-02-13] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [820184 2013-02-13] (Intel(R) Corporation)
R2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2013-03-12] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-03-12] (Intel Corporation)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1701520 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [19823248 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
S3 VSStandardCollectorService140; C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Team Tools\DiagnosticsHub\Collector\StandardCollector.Service.exe [52968 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
S3 globalUpdatem; C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe /medsvc [X] <==== ATTENTION

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 avgntflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [162072 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avipbb; C:\Windows\System32\DRIVERS\avipbb.sys [140448 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avkmgr; C:\Windows\System32\DRIVERS\avkmgr.sys [28600 2015-03-17] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 avnetflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avnetflt.sys [75472 2015-12-01] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
S3 ENTECH64; C:\Windows\system32\DRIVERS\ENTECH64.sys [12744 2007-08-20] (EnTech Taiwan)
S3 ENTECH64; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\ENTECH64.sys [5632 2004-06-22] (EnTech Taiwan) [File not signed]
R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28656 2013-04-30] (Intel Corporation)
R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [19600 2014-12-13] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [38032 2014-11-22] (NVIDIA Corporation)
R2 {B154377D-700F-42cc-9474-23858FBDF4BD}; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD9\000.fcl [146928 2009-05-07] (CyberLink Corp.)
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2015-12-29 00:04 - 2015-12-29 00:05 - 00019795 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\FRST.txt
2015-12-29 00:04 - 2015-12-29 00:04 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-12-29 00:03 - 2015-12-29 00:03 - 06420480 _____ C:\Program Files (x86)\GUT8D13.tmp
2015-12-29 00:03 - 2015-12-29 00:03 - 02370560 _____ (Farbar) C:\Users\ASRock\Downloads\FRST64.exe
2015-12-29 00:03 - 2015-12-29 00:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM8D12.tmp
2015-12-28 23:56 - 2015-12-28 23:56 - 06420480 _____ C:\Program Files (x86)\GUT6E2E.tmp
2015-12-28 23:56 - 2015-12-28 23:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM6E2D.tmp
2015-12-28 23:48 - 2015-12-28 23:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM9BC2.tmp
2015-12-28 23:48 - 2015-12-28 23:48 - 00000000 _____ C:\Program Files (x86)\GUT9BC3.tmp
2015-12-28 23:46 - 2015-12-28 23:46 - 06420480 _____ C:\Program Files (x86)\GUT97FB.tmp
2015-12-28 23:46 - 2015-12-28 23:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM97FA.tmp
2015-12-28 23:45 - 2015-12-28 23:45 - 00927824 _____ (Google Inc.) C:\Users\ASRock\Downloads\ChromeSetup.exe
2015-12-28 23:42 - 2015-12-28 23:42 - 02970984 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\ASRock\Downloads\AVG_Protection_Free_698.exe
2015-12-28 23:40 - 2015-11-26 18:19 - 00290304 _____ C:\Windows\SysWOW64\clientmonitor.exe
2015-12-28 23:38 - 2015-12-28 23:38 - 00000000 ___RD C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink PowerDVD 9
2015-12-28 23:36 - 2015-12-28 23:36 - 00000006 ____S C:\ProgramData\85cb9bfd259328dff075a98555c34704c23b14da
2015-12-28 23:36 - 2015-12-28 23:36 - 00000000 _RSHD C:\ProgramData\580050
2015-12-28 23:36 - 2015-12-28 23:36 - 00000000 _RSHD C:\ProgramData\579950
2015-12-28 23:31 - 2015-12-28 23:31 - 00181496 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Непотвърдено 645493.crdownload
2015-12-28 23:31 - 2015-12-28 23:31 - 00181496 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Непотвърдено 394226.crdownload
2015-12-28 19:08 - 2015-12-28 19:08 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\1945_Vs_Spy_Chase1
2015-12-28 19:07 - 2015-12-28 19:07 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\Veg_Ninja_Vs_Duck_Shoot1
2015-12-28 19:03 - 2015-12-28 19:03 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\CardWar_Alpha_1_0_0
2015-12-28 17:25 - 2015-12-28 17:26 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Downloads\super_mario_bros_big_world.gmx
2015-12-28 17:23 - 2015-12-28 17:23 - 02499388 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\super_mario_bros_big_world.gmk
2015-12-28 17:22 - 2015-12-28 17:22 - 03793048 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Hello Mario Engine Source v6.1.3.zip
2015-12-28 17:18 - 2015-12-28 17:18 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\3D_First
2015-12-28 17:17 - 2015-12-28 17:18 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Documents\GameMaker
2015-12-28 17:14 - 2015-12-28 17:15 - 00000972 _____ C:\Users\ASRock\Desktop\Game Maker Studio 1.4 Master.lnk
2015-12-28 17:14 - 2015-12-28 17:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\gamemaker_studio
2015-12-28 17:14 - 2015-12-28 17:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\F39F8B1D10FAD333043D8502F0C01438
2015-12-28 17:12 - 2015-12-28 17:17 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\GameMaker_Studio
2015-12-28 17:12 - 2015-12-28 17:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameMaker Studio
2015-12-28 17:12 - 2015-12-28 17:12 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameMaker Studio
2015-12-28 17:11 - 2015-12-28 17:18 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\GameMaker_Studio
2015-12-28 16:14 - 2015-12-28 17:10 - 313681936 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\GMStudio141567.zip
2015-12-28 16:11 - 2015-12-28 16:11 - 00000897 _____ C:\Users\Public\Desktop\GameMaker Player.lnk
2015-12-28 16:11 - 2015-12-28 16:11 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\GameMakerPlayer
2015-12-28 16:10 - 2015-12-28 16:10 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameMaker-Studio 1.4
2015-12-28 16:02 - 2015-12-28 16:04 - 120444880 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\GMStudio-Installer-1.4.1657.exe
2015-12-28 16:02 - 2015-12-28 16:02 - 00016391 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker v8.1.135.torrent
2015-12-28 15:57 - 2015-12-28 15:57 - 00002821 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker.torrent
2015-12-28 15:57 - 2015-12-28 15:57 - 00002821 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker (1).torrent
2015-12-28 15:00 - 2015-12-28 15:00 - 00003181 _____ C:\Users\ASRock\AppData\Local\recently-used.xbel
2015-12-27 20:43 - 2015-12-28 15:57 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\LocalLow\uTorrent
2015-12-27 20:09 - 2015-12-28 15:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Game Maker 7
2015-12-27 20:09 - 2015-12-28 15:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Game_Maker7
2015-12-27 20:06 - 2015-12-27 20:06 - 00005800 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker 7.1 (PRO).torrent
2015-12-27 20:06 - 2015-12-27 20:06 - 00005800 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Game Maker 7.1 (PRO) (1).torrent
2015-12-27 20:00 - 2015-12-27 20:00 - 00189561 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\marioengine.gmk
2015-12-27 19:57 - 2015-12-27 19:57 - 00033240 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\3D First.gmk
2015-12-27 17:10 - 2015-12-27 17:10 - 00000394 _____ C:\Users\ASRock\Desktop\nsh.txt
2015-12-27 14:50 - 2015-12-27 14:51 - 33982756 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\thereturnen.mp4
2015-12-27 14:02 - 2015-12-27 14:04 - 132650126 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\thereturn.mp4
2015-12-27 13:54 - 2015-12-27 13:59 - 146221810 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Steven Universe Season 1 Episode 51 The Return - S01E51.avi
2015-12-25 09:44 - 2015-12-25 09:44 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2015-12-25 09:44 - 2015-12-25 09:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
2015-12-24 19:08 - 2015-12-24 19:14 - 148125534 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Steven Universe Season 1 Episode 1 Gem Glow.avi
2015-12-23 16:31 - 2015-12-24 12:18 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2015-12-21 20:46 - 2015-12-21 20:46 - 14560586 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Стивън Вселенски (Втората среща с Перидот).avi
2015-12-21 20:43 - 2015-12-21 20:53 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Audacity
2015-12-21 12:15 - 2015-12-21 12:15 - 10925636 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\Steven_Universe_-_Intro_2_Latino.avi
2015-12-18 21:27 - 2015-12-21 19:31 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Desktop\Нова папка
2015-12-13 18:50 - 2015-12-13 18:50 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2015-12-13 10:42 - 2015-12-13 10:42 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Downloads\play_files
2015-12-12 15:42 - 2015-12-12 15:54 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\Desktop\SMBXXX
2015-12-11 23:35 - 2015-12-11 23:35 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Super Mario Bros. X
2015-12-11 23:35 - 2015-12-11 23:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Super Mario Bros. X

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2015-12-29 00:04 - 2009-07-14 06:45 - 00026544 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-12-29 00:04 - 2009-07-14 06:45 - 00026544 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-12-29 00:04 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows
2015-12-29 00:00 - 2015-01-14 14:32 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Skype
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:55 - 00002442 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5_user.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:55 - 00002442 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:54 - 00004490 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-4.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:54 - 00003470 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:54 - 00003134 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:54 - 00001338 _____ C:\Windows\Tasks\GNOK.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00005514 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00005178 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00004490 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00002108 _____ C:\Windows\Tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10_user.job
2015-12-28 23:57 - 2015-03-19 21:53 - 00001690 _____ C:\Windows\Tasks\BYAIAMUF.job
2015-12-28 23:57 - 2015-01-14 19:27 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-12-28 23:57 - 2015-01-14 15:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2015-12-28 23:57 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-12-28 23:54 - 2015-01-14 19:27 - 00000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-12-28 23:50 - 2015-02-01 14:58 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\CrashDumps
2015-12-28 23:47 - 2015-07-05 15:55 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\Deployment
2015-12-28 23:38 - 2015-06-03 11:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
2015-12-28 23:37 - 2015-01-14 13:50 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\uTorrent
2015-12-28 23:24 - 2015-01-14 19:56 - 00001012 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000UA.job
2015-12-28 23:22 - 2015-03-16 21:16 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-12-28 23:14 - 2015-11-07 16:50 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mine_imator
2015-12-28 22:55 - 2015-01-14 19:49 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\.minecraft
2015-12-28 17:22 - 2015-10-01 21:06 - 03178147 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\HelloMarioEngine.gmz
2015-12-28 17:14 - 2015-01-24 10:55 - 00000000 ___RD C:\Users\ASRock\Desktop\Ири
2015-12-28 17:10 - 2015-06-22 08:19 - 313616489 _____ C:\Users\ASRock\Downloads\GMStudio141567.exe
2015-12-28 16:12 - 2015-05-07 11:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2015-12-28 16:12 - 2015-03-12 14:47 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
2015-12-28 16:11 - 2015-01-14 13:45 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock
2015-12-28 16:10 - 2015-11-26 14:48 - 00000000 ____D C:\GameMaker-Studio 1.4
2015-12-28 16:10 - 2015-03-12 14:58 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\GameMaker-Studio
2015-12-28 15:00 - 2015-03-10 17:35 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\.gimp-2.8
2015-12-28 15:00 - 2015-01-21 09:35 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\gtk-2.0
2015-12-28 12:55 - 2009-03-02 00:00 - 00002645 _____ C:\Users\Public\Documents\Global.sw2
2015-12-28 11:24 - 2015-01-14 19:56 - 00000960 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000Core.job
2015-12-27 23:41 - 2015-11-15 17:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Unity
2015-12-27 20:07 - 2015-11-26 16:30 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\GameMaker 8.1
2015-12-27 20:07 - 2015-08-25 10:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SmartFTP FTP Library
2015-12-25 09:44 - 2015-01-14 14:32 - 00002697 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
2015-12-25 09:44 - 2015-01-14 14:32 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Local\Skype
2015-12-25 09:44 - 2015-01-14 14:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2015-12-25 09:43 - 2015-01-14 13:52 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2015-12-22 16:00 - 2015-08-05 20:15 - 00001201 ____H C:\Users\ASRock\Downloads\.picasa.ini
2015-12-18 09:49 - 2009-07-14 07:13 - 00783598 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-12-18 09:49 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2015-12-16 09:26 - 2015-01-14 13:52 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\Mozilla
2015-12-13 14:54 - 2015-01-14 14:25 - 00074120 _____ C:\Users\ASRock\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-12-13 14:53 - 2009-07-14 06:45 - 00337344 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2015-12-11 23:43 - 2015-09-26 15:03 - 00000000 ____D C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\FileZilla
2015-12-09 19:22 - 2015-03-16 21:16 - 00003768 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2015-12-09 19:22 - 2015-01-14 13:53 - 00796864 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2015-12-09 19:22 - 2015-01-14 13:53 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-12-07 22:37 - 2015-10-29 17:13 - 00001132 _____ C:\Windows\SysWOW64\nativelog.txt
2015-12-04 11:27 - 2015-11-27 13:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2015-12-04 11:19 - 2015-01-14 19:56 - 00003988 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000UA
2015-12-04 11:19 - 2015-01-14 19:56 - 00003592 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2933937353-4169221245-1447872778-1000Core
2015-12-02 15:49 - 2015-01-14 19:27 - 00003994 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2015-12-02 15:49 - 2015-01-14 19:27 - 00003742 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2015-12-01 12:09 - 2015-03-19 21:54 - 00162072 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avgntflt.sys
2015-12-01 12:09 - 2015-03-19 21:54 - 00140448 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avipbb.sys
2015-12-01 12:09 - 2015-03-19 21:54 - 00075472 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avnetflt.sys

==================== Files in the root of some directories =======

2015-12-28 23:56 - 2015-12-28 23:56 - 6420480 _____ () C:\Program Files (x86)\GUT6E2E.tmp
2015-12-29 00:03 - 2015-12-29 00:03 - 6420480 _____ () C:\Program Files (x86)\GUT8D13.tmp
2015-12-28 23:46 - 2015-12-28 23:46 - 6420480 _____ () C:\Program Files (x86)\GUT97FB.tmp
2015-12-28 23:48 - 2015-12-28 23:48 - 0000000 _____ () C:\Program Files (x86)\GUT9BC3.tmp
2015-03-09 23:30 - 2015-03-09 23:30 - 0005487 _____ () C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\BYAIAMUF
2015-01-25 18:12 - 2015-01-25 18:12 - 0002086 _____ () C:\Users\ASRock\AppData\Roaming\GNOK
2015-12-28 15:00 - 2015-12-28 15:00 - 0003181 _____ () C:\Users\ASRock\AppData\Local\recently-used.xbel
2015-12-28 23:36 - 2015-12-28 23:36 - 0000006 ____S () C:\ProgramData\85cb9bfd259328dff075a98555c34704c23b14da

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2981jnks.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-1.7.9-R0.2-173-g9e41463.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-1543.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1081219922722146237.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1085890252955578993.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1231023353700572261.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1865342528379026371.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2345124665943630861.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2486716692072288308.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3462082499765345990.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3851377276835890819.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3938845028192450485.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4432545115938344806.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4581862222461063627.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-511232591693629594.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5339988819150241037.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5379185647800665575.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5433363314694528834.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5536875642067092655.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5773132355327992930.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6293806038618735109.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6647017557477087176.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6917117333746312703.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7509838328619767604.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8285858875621421251.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8439720995473398987.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8725932108964722576.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-32-git-Spigot-f928e7a-f27339c-9108834265429730024.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-1149237833931556569.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-1409998591923348670.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-3133734836738237260.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-3217685441409897267.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-3234405730413305132.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-3598819120221192699.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-4644236017335086743.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-5034557697397905611.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-5079717685257361328.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-BungeeCord-8656231513191163146.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-1.6.4-R2.0-b2918jnks.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2981jnks.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-33d5de3-5537539018761917412.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-529e4cd-1465026286315174883.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-529e4cd-7347100067213198514.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Bukkit-529e4cd-880478880168555319.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-1.7.9-R0.2-173-g9e41463.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-1642.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1188430608935580187.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1194774326175440186.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1217719317711091847.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-123325155671459944.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1238174311766928327.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1327101861305717513.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1331007087595215178.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1397491709537143895.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1479356623401023652.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1493331683430900569.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1498333420525544320.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1601274429880652459.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1699161345650976293.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1808181762978046204.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1837652492493260476.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1895092657585638138.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1914203217658583071.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-1952889501987064376.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-215342484815440573.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2178262902327223301.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2230297272782861444.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2287899048009701127.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2414978683421794481.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2436462129128355328.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2492206141171570682.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2521544862202548648.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2545444299946707578.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2559523839845589123.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2604255639874766271.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2652097188045715017.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2666114734636244550.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-269416003873178170.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2745350816598989712.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2856445218567414083.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-2973550949988507382.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3000554971290718105.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-302453782971276793.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3025420358990512092.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3062717666669169603.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3116963546353333459.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3125813476244677288.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3128736375149192479.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-327600793427813393.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-329895889137739299.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3317929373310726480.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3323643276764875569.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-333166771424319962.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3382526117492229535.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3462818387967836400.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3499406180597181999.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-350428075915252050.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-36296355007338169.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3694409615004410371.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3774372017352749554.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3794956231422516239.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3852920683770190228.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-3979440425811547836.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4012914682629009954.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4056176359470321023.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4134817604998080707.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4298066266319264522.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4298971215322063812.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4356607998787576022.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4378255294369307652.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4409252571785295265.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4482696976224881465.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4550628646741621400.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4750256013439758888.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4770558611292221678.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4797082655177197279.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-480670726065870855.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4861976712540943318.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4910863258543711314.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4948403685876591305.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-4992974102486609023.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5018919942431562612.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5077145472641632790.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5188919261628263690.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5334002218284233187.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5347315902000968011.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5390068218085256810.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5398492527518986008.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5459572746647703417.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5539082964682144335.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5540567987143398010.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5661892945124538171.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5727759352026730088.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-575474295525096526.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5831861759317833312.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5910860680409113000.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5964440488448270795.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-5991382172594575495.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6087071036715742824.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6253048697094604196.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6433850142623906207.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6447494128990307467.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-647638206987036510.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6548011622250247060.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6598302813538746475.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6657970918065441298.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6659054602691063112.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6683673518987756821.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6776621696996942603.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6785825619091866810.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-6957577615614578728.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7045440855690749790.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7057202826033526479.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7136188744358021313.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7210227513812065589.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7282492004447377264.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7283182408731131914.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7308236538569299516.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7310406877993531105.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7322289874807667852.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7330780108405938088.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7342658328764124559.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7410274808168138381.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7569843704243607483.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7570511642795645696.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7593731856604523696.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7596003560406730431.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7610215876376832838.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7614572200575710486.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7627215079673684278.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7692236778147461633.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7791460918776016890.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7816810028580108613.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7829907180875045952.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7861732472941034419.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7872638882303818490.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-7952858523263702092.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8119694161550615883.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8147696246234028369.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8256485560108556738.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8260603330740407054.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8279052719312006586.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8289700665326752035.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8357992325609864901.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8367666168452001435.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8413372905800225091.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8452651754941067319.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8457867304712025935.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8591410796054732819.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8641377318384642000.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8656257362025864093.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8761671346381722034.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8844780200848182332.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8848471770696889366.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8850057211143911510.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8858360094440288798.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8878136141874702821.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8896156139140512527.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-8934348687120963914.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-9084955260170198108.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-9088236148631253487.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-912367634923462368.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f928e7a-f27339c-9123997949720771548.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-1134878225216649301.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-2383955420174808272.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-246962166188737472.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-2710560100403128041.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-4122135691556635783.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-4308755267450616805.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-5299642978665270100.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-819284361950479387.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-git-Spigot-f94fe8f-2642f9b-9151973578325769402.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-1128487133628858432.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-1901102096330268717.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-202322644541159253.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-2272151900353948394.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-3147633586042581443.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-3832182155499437922.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-4003679054163583055.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-4700530659975529621.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-4870078051374246236.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-5336176866736991894.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-5387852333036455505.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-6068104485241601281.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-6762595207117816764.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-8819420941089339760.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\jansi-64-HysteriaCraft-unknown-897996629953320591.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\nvSCPAPISvr.exe
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\sqlite-3.7.2-sqlitejdbc.dll
C:\Users\ASRock\AppData\Local\Temp\xmlUpdater.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2015-12-22 15:13

==================== End of FRST.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

СТЪПКА 1

Изтеглете edit-text.giffixlist.txt и го запазете на десктопа.
Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
 
Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

 

СТЪПКА 2

 

Ще се наложи да деинсталираме временно Google Chrome, защото адуера го е обновил до последната версия на разработчиците, където всички защитни механизми са свалени и дори да го почистим гадината пак ще го зарази в най-скоро време. Решението в този случай е само едно - преинсталиране на браузъра. Преди това обаче направете бекъп на паролите и любимите страници:

Експортиране на отметки от Chrome:

  1. В горния десен ъгъл на прозореца на браузъра кликнете върху менюто на Chrome.
  2. Изберете Отметки > Диспечер на отметките.
  3. Кликнете върху менюто „Организиране“ в диспечера.
  4. Сега изберете Export bookmarks to HTML file.

Тук са даден инструкции след това как да ги импортнете обратно след преинсталацията на браузъра:

https://support.google.com/chrome/answer/96816?hl=bg

http://www.wikihow.com/Export-Bookmarks-from-Chrome

За паролите вижте дали следния инструмент сработва:

http://www.intowindo...chrome-browser/

Засичането на инструмента от антивирусните програми е нормално, защото те не знаят дали вие или зловреден софтуер се опитва да достигне паролите в браузъра. Просто игнорирайте засичането.

След това задължително спрете синхронизацията на акаунта си, защото ако имате такава и тя е заразена, след новата преинсталация на браузъра, заразата отново ще се прехвърли на машината ви:

https://support.google.com/chrome/answer/2390059?hl=bg

Сега вече изтеглете програмата GeekUninstaller и я запазете на десктопа.

Разархивирайте я и стартирайте файла geek.exe IxXO5oO.jpg
От списъка намерете Google Chrome (примера е за Mozilla Firefox, но това е просто за показно).

Кликнете с десен бутон върху програмата и изберете Uninstall
 
XhV2QLa.png

След края на инсталацията ще се отвори прозорец подканващ ви да премахнете всички остатъци от програмата (ако има такива, ако няма този прозорец няма да се появи):

Пример за Mozilla браузъра:

geekuninstaller-3.png

Натиснете бутона Finish за да изтриете останките от програмата.

 

СТЪПКА 3

 

Сега вече можете да изтеглите и инсталирате последната СТАБИЛНА версия на Google Chrome оттук.

След това пишете дали има подобрение.

 

Поздрави! :02:

  • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Благодаря за ясния отговор. Още не съм изтрил Chrome (за всеки случай) , защото файлът за инсталация не се отваря.

Това ще се оправи ли след изтриване на Chrome?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да, ако не ще го оправим. В момента Chrome е с две зарази, които не могат да се почистят без да е напълно изтрит!

Firefox също е заразен, но поне няма нужда от преинсталация...в скрипта съм включил и неговото почистване!

  • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Огромно благодаря!

Благодаря ти, че ми даде скрипта и , че ми обясни стъпка по стъпка как да оправя проблема.

Също скрипта не само ми оправи браузъра, но и почисти целия диск. От 70 GB станаха 97GB.

Отново - благодаря ти!


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Моля? Освен ако не сте имали 27GB в папката TEMP не виждам как съм освободил толкова място...

А лог файл няма ли да видя все пак?

  • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.