Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте!

Преди горе-долу два часа ми откраднаха стийм акаунта, но за щастие си го върнах, малко преди да изпратя съобщение за проблема на съпорта. Тъй като телефона ми се развали, а стийм ми пращат код за да мога да влизам в акунта по-защитено, реших да го премахна, тъй като няма да имам постоянен достъп до моя номер няколко дена. Остава ми защитата само чрез емайл, т.е. там ми пращат код за да вляза в акаунта си. Всичко е наред, докато изведнъж не ми показва прозорец в стийм да си попълня паролата отново. Без успех. От тук започна всичко, като ми промениха емайла, сложиха си и техен мобилен номер.

Но за да пусна тази тема, ме узадачи нещо много странно. Стийм ми пращат на пощата, че данните за акунта ми са променени. В този момент гледам как едно по едно ми изчезват писмата САМО от стийм, което ме въвежда към мисълта, че нарочно те ги изтриват, за да се затрудня с доказателствата към съпорта, че ми е откраднат акаунта.За информация: Имах една игра кракната, която я изтрих веднага след случая, поради причината, че единствено тя ме усъмни за случилото се. Проверих и с пълно сканиране на Нод32 за вируси - нищо нямаше. Уиндоуса е 64 бита с послени ъпдейти.

Ако може някой да ме насочи какво е станало и да разберем надеждно ли е всичко в системата ми.

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 11-06-2017
Ran by Excess (administrator) on EXCESS (11-06-2017 22:12:13)
Running from C:\Users\Excess\Desktop
Loaded Profiles: Excess (Available Profiles: defaultuser0 & Excess)
Platform: Windows 10 Pro Version 1703 (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD16\Kernel\DMS\CLMSMonitorServicePDVD16.exe
(Hi-Rez Studios) D:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe
(CyberGhost S.R.L) C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.Service.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
(Realtek semiconductor) C:\Windows\RTFTrack.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Elaborate Bytes AG) C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
(Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler64.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneMusic_10.17042.14111.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Music.UI.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD16\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD16.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_25_0_0_171.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_25_0_0_171.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Valve Corporation) D:\Steam\Steam.exe
(Valve Corporation) D:\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
(Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
(Valve Corporation) D:\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.425.10010.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\WWAHost.exe
(Valve Corporation) D:\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe

==================== Registry (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [629152 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [RtsFT] => C:\Windows\RTFTrack.exe [5060864 2015-09-03] (Realtek semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [16781824 2017-01-11] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_Dolby] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1483264 2017-01-11] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_DOLBYDRAGON] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1483264 2017-01-11] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_MICPKEY] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1483264 2017-01-11] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM-x32\...\Run: [VirtualCloneDrive] => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe [88984 2013-03-10] (Elaborate Bytes AG)
HKLM-x32\...\Run: [PowerDVD16Agent] => C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD16\PowerDVD16Agent.exe [525352 2016-05-13] (CyberLink Corp.)
HKU\S-1-5-21-3778179891-1135805482-3287728762-1001\...\Run: [World of Tanks] => D:\World_of_Tanks\WargamingGameUpdater.exe [3135752 2017-02-28] (Wargaming.net)
HKU\S-1-5-21-3778179891-1135805482-3287728762-1001\...\Run: [Steam] => D:\Steam\steam.exe [3042592 2017-06-08] (Valve Corporation)
GroupPolicy: Restriction <======= ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

ProxyServer: [S-1-5-21-3778179891-1135805482-3287728762-1001] => 23.111.130.210:3128
Hosts: 127.0.0.1 cap.cyberlink.com
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{187e4edd-27dd-44a6-b263-6cfcdedba360}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{496365e8-e050-44c6-b74d-11dde0f2580e}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================

FireFox:
========
FF DefaultProfile: jz7ani3q.default
FF ProfilePath: C:\Users\Excess\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jz7ani3q.default [2017-06-11]
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\jz7ani3q.default -> http", "75.151.213.85"
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\jz7ani3q.default -> http_port", 8080
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\jz7ani3q.default -> no_proxies_on", ""
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\jz7ani3q.default -> proxy_over_tls", false
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\jz7ani3q.default -> type", 0
FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Excess\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jz7ani3q.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-06-07]
FF Extension: (Follow-on Search Telemetry) - C:\Users\Excess\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jz7ani3q.default\features\{d5f0676c-30fd-45e6-9898-835e0231ee81}\followonsearch@mozilla.com.xpi [2017-06-10]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_25_0_0_171.dll [2017-05-13] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_25_0_0_171.dll [2017-05-13] ()
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2017-05-18] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2017-05-18] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-30] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-30] (Google Inc.)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-06-11]
CHR Extension: (Google Slides) - C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-01-11]
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-01-11]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-01-11]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-01-11]
CHR Extension: (Google Sheets) - C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-01-11]
CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-01-11]
CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-03-09]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-01-11]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Excess\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-05-15]

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 CG6Service; C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.Service.exe [77872 2017-03-08] (CyberGhost S.R.L)
R2 CyberLink PowerDVD 16 Media Server Monitor Service; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD16\Kernel\DMS\CLMSMonitorServicePDVD16.exe [119224 2016-03-31] (CyberLink)
R2 CyberLink PowerDVD 16 Media Server Service; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD16\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD16.exe [366520 2016-03-31] (CyberLink)
S3 EasyAntiCheat; C:\WINDOWS\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe [383016 2017-05-25] (EasyAntiCheat Ltd)
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2836296 2016-12-14] (ESET)
U2 HiPatchService; D:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe [9728 2017-05-12] (Hi-Rez Studios) [File not signed]
R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [495224 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [495224 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [462968 2017-05-18] (NVIDIA Corporation)
R2 NvTelemetryContainer; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [449984 2017-05-18] (NVIDIA Corporation)
S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [3913064 2017-03-19] (Microsoft Corporation)
R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [255096 2016-01-20] (Synaptics Incorporated)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [342264 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [102816 2017-03-18] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R3 CLVirtualBus02; C:\WINDOWS\System32\drivers\CLVirtualBus02.sys [103176 2016-03-28] (CyberLink)
R1 eamonm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eamonm.sys [132272 2016-12-14] (ESET)
S3 EasyAntiCheatSys; C:\WINDOWS\system32\drivers\EasyAntiCheat.sys [746024 2017-06-10] ()
S0 eelam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eelam.sys [15488 2016-12-14] (ESET)
R1 ehdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [180544 2016-12-14] (ESET)
R1 epfwwfpr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [70960 2016-12-14] (ESET)
R3 NETwNe64; C:\WINDOWS\System32\drivers\NETwew01.sys [3343872 2017-03-18] (Intel Corporation)
R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvlti.inf_amd64_ed616d55e0bead92\nvlddmkm.sys [14458264 2017-05-19] (NVIDIA Corporation)
S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30328 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvvad64v.sys [48248 2017-05-03] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvhci; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvhci.sys [57792 2017-05-18] (NVIDIA Corporation)
S3 ptun0901; C:\WINDOWS\System32\drivers\ptun0901.sys [27136 2016-06-15] (The OpenVPN Project)
R3 rtsuvc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [3068160 2015-09-03] (Realtek Semiconductor Corp.)
S3 SDFRd; C:\WINDOWS\System32\drivers\SDFRd.sys [31128 2017-03-18] ()
R3 SmbDrvI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [51320 2016-01-20] (Synaptics Incorporated)
R3 taphss6; C:\WINDOWS\System32\drivers\taphss6.sys [42064 2017-04-26] (Anchorfree Inc.)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [44632 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [294816 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [121248 2017-03-18] (Microsoft Corporation)
R2 {41E8078B-96D9-42DC-8789-A1CF102CD880}; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD16\Common\NavFilter\000.fcl [29624 2016-03-28] (CyberLink Corp.)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-06-11 22:12 - 2017-06-11 22:12 - 00013853 _____ C:\Users\Excess\Desktop\FRST.txt
2017-06-11 22:11 - 2017-06-11 22:12 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-06-11 22:11 - 2017-06-11 22:11 - 02438656 _____ (Farbar) C:\Users\Excess\Desktop\FRST64.exe
2017-06-11 20:30 - 2017-06-11 20:30 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\Desktop\steam stolen
2017-06-11 19:46 - 2017-06-11 20:19 - 00003072 ____H C:\Users\Excess\Desktop\photothumb.db
2017-06-11 19:45 - 2017-06-11 19:55 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Roaming\PhotoScape
2017-06-11 19:44 - 2017-06-11 19:44 - 00001104 _____ C:\Users\Excess\Desktop\PhotoScape.lnk
2017-06-11 19:44 - 2017-06-11 19:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\PhotoScape
2017-06-11 19:19 - 2017-06-11 19:20 - 39173612 _____ C:\Users\Excess\Desktop\MSIAfterburnerSetup.zip
2017-06-11 18:48 - 2017-06-11 18:48 - 00000560 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
2017-06-07 19:26 - 2017-06-07 19:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2017-06-05 23:18 - 2017-06-05 23:18 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\qBittorrent
2017-06-04 02:18 - 2017-06-04 02:18 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Local\UnrealEngine
2017-06-04 02:18 - 2017-06-04 02:18 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Local\SummerCamp
2017-06-04 02:17 - 2017-02-22 18:48 - 00633144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp140.dll
2017-06-04 02:16 - 2017-04-19 13:35 - 00095656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vcruntime140.dll
2017-06-03 18:03 - 2017-06-03 18:03 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\Documents\ViberDownloads
2017-06-02 01:02 - 2017-06-02 01:02 - 00042127 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Tai.Chi.Zero.2012.(subs.sab.bz) (1).rar
2017-06-02 00:58 - 2017-06-02 00:58 - 00042127 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Tai.Chi.Zero.2012.(subs.sab.bz).rar
2017-06-02 00:58 - 2017-06-02 00:58 - 00014875 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Tai.Chi.0.2012.BDRip.XviD.AC3-WAR.torrent
2017-06-02 00:57 - 2017-06-02 00:57 - 00021237 _____ C:\Users\Excess\Downloads\The.Tai_Chi.Master.1993.BDRip.x264.AC3_WAF.(subs.sab.bz).rar
2017-06-02 00:56 - 2017-06-02 00:56 - 00018426 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Tai.Chi.Hero.2012.720p.BRRip.Xvid-DiN (2).torrent
2017-06-02 00:56 - 2017-06-02 00:56 - 00008211 _____ C:\Users\Excess\Downloads\The.Tai-Chi.Master.1993.BDRip.x264.AC3-WAF.torrent
2017-06-02 00:54 - 2017-06-02 00:54 - 00063439 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Tai.Chi.Hero.(subs.sab.bz).rar
2017-06-02 00:54 - 2017-06-02 00:54 - 00018426 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Tai.Chi.Hero.2012.720p.BRRip.Xvid-DiN.torrent
2017-06-02 00:54 - 2017-06-02 00:54 - 00018426 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Tai.Chi.Hero.2012.720p.BRRip.Xvid-DiN (1).torrent
2017-06-02 00:52 - 2017-06-02 00:52 - 00020774 _____ C:\Users\Excess\Downloads\man.of.tai.chi.2013.bluray.720p.dts.x264-chd(subsunacs.net).rar
2017-06-02 00:51 - 2017-06-02 00:51 - 00011748 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Man.of.Tai.Chi.2013.BDRip.x264.AAC-WARHD.torrent
2017-06-02 00:48 - 2017-06-02 00:48 - 00024193 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Man.of.Tai.Chi.2013.BluRay.720p.DTS.x264-CHD.torrent
2017-06-02 00:47 - 2017-06-02 00:47 - 00015077 _____ C:\Users\Excess\Downloads\Tai Chi Zero 2012 BRRip XviD AC3 vigo.torrent
2017-05-24 02:32 - 2017-05-24 02:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Heroes of the Storm
2017-05-24 02:19 - 2017-05-24 02:53 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\Documents\Heroes of the Storm
2017-05-23 01:26 - 2017-05-18 10:35 - 00513144 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll
2017-05-23 01:26 - 2017-05-18 08:21 - 00134592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvStreaming.exe
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 40201848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 35390072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvoglv64.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 35282040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcompiler.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 28624504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvoglv32.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 11056456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvptxJitCompiler.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 11028664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 10551072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvopencl.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 09248144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuda.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 09014976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 08808488 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvopencl.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 03797112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 03256440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuvid.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 01988216 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6438233.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 01606592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6438233.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 01278528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncMFTH264.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 01056704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvFBC64.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00995736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncMFTH264.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00993912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvFBC.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00964032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFR64.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00914880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFR.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00775864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncodeAPI64.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00725112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvDecMFTMjpeg.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00688968 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvfatbinaryLoader.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00612272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00609728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFROpenGL.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00583800 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvDecMFTMjpeg.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00577728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-18 10:35 - 00499320 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
2017-05-23 01:15 - 2017-05-23 01:15 - 00004000 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-23 01:14 - 2017-05-03 23:21 - 00175736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvaudcap64v.dll
2017-05-23 01:14 - 2017-05-03 23:21 - 00143480 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2017-05-21 13:44 - 2017-05-21 13:44 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Local\DBG
2017-05-19 09:04 - 2017-05-19 09:04 - 00008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
2017-05-19 09:04 - 2017-05-18 22:12 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
2017-05-19 09:02 - 2017-05-19 09:02 - 00000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2017-05-19 09:02 - 2017-05-19 09:02 - 00000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2017-05-19 09:02 - 2017-05-19 09:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2017-05-19 09:02 - 2017-05-19 09:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2017-05-19 09:01 - 2017-02-10 22:26 - 01166520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationNative_v0300.dll
2017-05-19 09:01 - 2017-02-10 22:26 - 00124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2017-05-19 09:01 - 2017-02-10 22:26 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TsWpfWrp.exe
2017-05-19 09:01 - 2017-02-10 22:21 - 00778936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
2017-05-19 09:01 - 2017-02-10 22:21 - 00103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2017-05-19 09:01 - 2017-02-10 22:21 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
2017-05-19 08:43 - 2017-05-19 08:43 - 00000000 ____H C:\$WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 04:07 - 06759512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:57 - 03116184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:56 - 07904784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:55 - 21353200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:51 - 20505600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:46 - 19335168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:40 - 11870208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:40 - 06292992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:26 - 23677440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:04 - 23681024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 03:00 - 08244736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 02:58 - 12787200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 02:57 - 04730368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-28 02:57 - 02800128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-19 09:11 - 04446208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-19 09:10 - 04175872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-19 09:10 - 02765824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.UnifiedTile.CuratedTileCollections.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-14 03:35 - 04848440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
2017-05-19 00:52 - 2017-04-14 02:43 - 04469832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
2017-05-19 00:52 - 2017-04-14 02:39 - 07931392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-14 02:35 - 01433600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-14 02:33 - 01269760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-14 02:29 - 01295872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
2017-05-19 00:52 - 2017-04-14 02:21 - 06728192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:38 - 01411128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:19 - 01839872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:19 - 00605936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:18 - 02259760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:16 - 00599576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:12 - 01604312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:12 - 00543640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:11 - 02158544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:09 - 01557288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:08 - 08320920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:08 - 02399728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:08 - 02330520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:08 - 00775824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:07 - 00988168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:06 - 02969880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:06 - 00708712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:05 - 00923040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:04 - 00583160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:03 - 00667040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 04:00 - 02444192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:59 - 05477088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:59 - 02635336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:59 - 00388000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:59 - 00207264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:59 - 00027040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browser_broker.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:58 - 01852776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:58 - 00872472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipSVC.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:55 - 01325456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:53 - 00387928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpps.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:52 - 02957824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:52 - 00790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:52 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:49 - 00072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdc.ocx
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:49 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\odbcconf.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:46 - 00329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:46 - 00080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:45 - 00124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iepeers.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:44 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:44 - 00266240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:42 - 00806400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StoreAgent.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:42 - 00663040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:42 - 00636416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:42 - 00367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallAgentUserBroker.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:41 - 01248768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:40 - 02008576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:40 - 00799232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:40 - 00328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallAgent.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:40 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cldapi.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:39 - 05225984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:39 - 03655680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:39 - 02859520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:38 - 03667456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:38 - 01019904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadtb.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:37 - 04559360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbgeng.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:37 - 01626624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:34 - 00891904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autochk.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:33 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\olepro32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:15 - 03672064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:15 - 01051648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:14 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:11 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdc.ocx
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:11 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BasicRender.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:11 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\odbcconf.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:09 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MshtmlDac.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:09 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:08 - 00457728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:08 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:08 - 00096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:07 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:06 - 01302528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:06 - 00527360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:06 - 00386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:06 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:05 - 01075712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StoreAgent.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:05 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:04 - 01878016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:04 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:04 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallAgentUserBroker.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:03 - 01085440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:03 - 01027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:03 - 00925696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcWebFilter.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:03 - 00751104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:03 - 00056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cldapi.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:02 - 01260544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:01 - 02077184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 03:01 - 01886208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:59 - 04396032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_47.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:59 - 03307008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:59 - 02056192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:59 - 01293824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:59 - 00373760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallAgent.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:58 - 01054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:57 - 05557760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:57 - 01803264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:54 - 00985600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:54 - 00970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autochk.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:54 - 00722944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-28 02:52 - 00218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.ps.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 10:07 - 00712600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 10:06 - 00651680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncHost.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 10:04 - 00142240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wcifs.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 10:02 - 00716440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:19 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\musdialoghandlers.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:18 - 00118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netvsc.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:16 - 00280064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiDisplay.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:15 - 00232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmcsp.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:14 - 00646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:13 - 00980992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthport.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:13 - 00585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:13 - 00409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:12 - 00805888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:12 - 00590848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:12 - 00203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PackageStateRoaming.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:11 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:10 - 01600512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:08 - 01103872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:08 - 00681984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:07 - 01242624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedStartModel.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:07 - 00707072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:06 - 02651648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:04 - 01356800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:04 - 00624640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:02 - 00559000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 09:01 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:59 - 02435584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ResetEngine.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:59 - 01087488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:58 - 20374424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:37 - 00233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:36 - 01291776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:35 - 00476672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:34 - 00507392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:34 - 00358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:34 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PackageStateRoaming.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:32 - 01285120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbghelp.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:30 - 00909312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-19 08:29 - 02298880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 03:35 - 00741784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Shell.Broker.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 03:35 - 00673112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 03:33 - 02085280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 03:32 - 01320352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpx.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 03:30 - 00105456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imagehlp.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 03:25 - 01854880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 03:25 - 01452960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:43 - 00523296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:41 - 00164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseModernAppMgmtCSP.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:41 - 00128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:40 - 00095584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\imagehlp.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:39 - 00974848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmgaserver.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:39 - 00517632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:39 - 00334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wc_storage.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:39 - 00155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VEStoreEventHandlers.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:38 - 00251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Gaming.Preview.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:38 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.AppDefaults.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:37 - 00450048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcdedit.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:37 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationObjFactory.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:37 - 00301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:37 - 00246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:36 - 00524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TileDataRepository.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:36 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudBackupSettings.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:35 - 00510976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TDLMigration.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:35 - 00257024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:34 - 01468416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:34 - 00406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:33 - 00864256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationController.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:31 - 01611776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpeechPal.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:31 - 00673280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:29 - 02499584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:29 - 01583616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:29 - 00840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:29 - 00647168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:28 - 02443776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:26 - 01257472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnapps.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:25 - 00750080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:24 - 01628160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:21 - 00078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\offreg.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:18 - 00731136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmgaserver.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:18 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:15 - 00282112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\VEEventDispatcher.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:15 - 00232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudBackupSettings.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:13 - 00354304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:13 - 00232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webcheck.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:08 - 01463296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:06 - 00987648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wpnapps.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:04 - 00392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PlayToManager.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-14 02:01 - 00057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\offreg.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 04:05 - 00750560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 04:04 - 01147296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 04:04 - 01024416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 04:04 - 00382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:57 - 00626520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:57 - 00311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:52 - 00409504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:51 - 01760264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecs.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:29 - 01518088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:28 - 00354360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:11 - 00038912 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmlib.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:09 - 00094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:05 - 00047104 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:04 - 00364032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:04 - 00119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:02 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsDocumentTargetPrint.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 03:01 - 00429568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winspool.drv
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:58 - 01506816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\quartz.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:58 - 00433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msIso.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:56 - 01060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsPrint.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:55 - 00545792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winspool.drv
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:55 - 00347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsDocumentTargetPrint.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:52 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmjpegdec.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:52 - 00078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\asycfilt.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:50 - 01657344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsPrint.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:50 - 01605632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:45 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmjpegdec.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 02:44 - 00087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\asycfilt.dll
2017-05-19 00:51 - 2017-04-01 00:00 - 00032004 _____ C:\WINDOWS\system32\edgehtmlpluginpolicy.bin
2017-05-18 22:44 - 2017-05-18 22:44 - 00003274 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task v2
2017-05-18 22:44 - 2017-05-18 22:44 - 00002370 _____ C:\Users\Excess\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2017-05-18 22:41 - 2017-05-18 22:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2017-05-18 22:38 - 2017-05-18 22:38 - 00000020 ___SH C:\Users\Excess\ntuser.ini
2017-05-18 22:37 - 2017-05-18 22:37 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\My Documents
2017-05-18 22:35 - 2017-05-18 22:36 - 00011433 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
2017-05-18 22:35 - 2017-05-18 22:36 - 00011433 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
2017-05-18 22:33 - 2017-05-18 22:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
2017-05-18 22:30 - 2017-06-10 23:43 - 00959550 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2017-05-18 22:29 - 2017-06-10 23:38 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2017-05-18 22:29 - 2017-05-23 01:15 - 00004308 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-18 22:29 - 2017-05-23 01:15 - 00003994 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-18 22:29 - 2017-05-23 01:15 - 00003894 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-18 22:29 - 2017-05-23 01:15 - 00003866 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-18 22:29 - 2017-05-23 01:15 - 00003858 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-18 22:29 - 2017-05-23 01:15 - 00003696 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-18 22:29 - 2017-05-23 01:15 - 00003654 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-05-18 22:29 - 2017-05-18 22:29 - 00022744 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
2017-05-18 22:29 - 2017-05-18 22:29 - 00003344 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2017-05-18 22:29 - 2017-05-18 22:29 - 00003278 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2017-05-18 22:29 - 2017-05-18 22:29 - 00003120 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2017-05-18 22:29 - 2017-05-18 22:29 - 00002278 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\{CD52772C-C127-4B2A-B318-B0DAC4A35933}
2017-05-18 22:24 - 2017-05-18 22:34 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\CyberLink
2017-05-18 22:21 - 2017-05-18 22:21 - 00001576 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2017-05-18 22:19 - 2017-05-18 22:21 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\bbimigrate
2017-05-18 22:18 - 2017-06-10 23:40 - 00000000 ____D C:\Users\Excess
2017-05-18 22:18 - 2017-05-18 22:29 - 00000000 ____D C:\Users\defaultuser0
2017-05-18 22:18 - 2017-05-18 22:18 - 00000000 _SHDL C:\Users\Excess\My Documents
2017-05-18 22:18 - 2017-05-18 22:18 - 00000000 _SHDL C:\Users\Excess\Documents\My Videos
2017-05-18 22:18 - 2017-05-18 22:18 - 00000000 _SHDL C:\Users\Excess\Documents\My Pictures
2017-05-18 22:18 - 2017-05-18 22:18 - 00000000 _SHDL C:\Users\Excess\Documents\My Music
2017-05-18 22:18 - 2017-05-18 22:18 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\My Documents
2017-05-18 22:18 - 2017-05-18 22:18 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\My Videos
2017-05-18 22:18 - 2017-05-18 22:18 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\My Pictures
2017-05-18 22:18 - 2017-05-18 22:18 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\My Music
2017-05-18 22:16 - 2017-06-11 14:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2017-05-18 22:16 - 2017-05-23 01:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2017-05-18 22:16 - 2017-05-18 08:55 - 00001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
2017-05-18 22:16 - 2017-05-18 08:48 - 06437824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
2017-05-18 22:16 - 2017-05-18 08:48 - 02479736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
2017-05-18 22:16 - 2017-05-18 08:48 - 01762936 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
2017-05-18 22:16 - 2017-05-18 08:48 - 00548984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
2017-05-18 22:16 - 2017-05-18 08:48 - 00392312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
2017-05-18 22:16 - 2017-05-18 08:48 - 00146880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oemdspif.dll
2017-05-18 22:16 - 2017-05-18 08:48 - 00081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
2017-05-18 22:16 - 2017-05-18 08:48 - 00069752 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
2017-05-18 22:16 - 2017-05-16 21:09 - 07993157 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
2017-05-18 22:15 - 2017-05-23 01:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2017-05-18 22:15 - 2017-05-23 01:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2017-05-18 22:15 - 2017-05-18 22:15 - 00000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01011.Wdf
2017-05-18 22:15 - 2017-05-18 22:15 - 00000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2017-05-18 22:15 - 2017-05-18 22:15 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
2017-05-18 22:15 - 2017-03-18 23:56 - 02233344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
2017-05-18 22:14 - 2017-05-18 22:14 - 00000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_Smb_driver_Intel_01011.Wdf
2017-05-18 22:14 - 2017-05-18 22:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
2017-05-18 22:14 - 2017-05-18 22:14 - 00000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
2017-05-18 22:14 - 2017-05-18 22:14 - 00000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2017-05-18 22:12 - 2017-06-11 21:14 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2017-05-18 22:12 - 2017-06-10 23:39 - 00225552 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2017-05-14 15:11 - 2017-05-18 10:35 - 00057792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvvhci.sys
2017-05-14 15:11 - 2017-05-02 01:38 - 01600560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvhdagenco6420103.dll
2017-05-14 15:11 - 2017-05-02 01:38 - 00218040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvhda64v.sys
2017-05-14 15:11 - 2017-05-02 01:38 - 00046008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvhdap64.dll
2017-05-13 06:08 - 2017-05-13 06:08 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\Desktop\realtemp
2017-05-13 06:07 - 2017-05-13 06:07 - 00330853 _____ C:\Users\Excess\Desktop\RealTemp_370.zip

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-06-11 22:09 - 2017-05-02 01:21 - 00001629 _____ C:\Users\Excess\Desktop\New Text Document.txt
2017-06-11 21:31 - 2017-03-18 23:51 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2017-06-11 16:19 - 2017-01-11 04:36 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\LocalLow\Mozilla
2017-06-11 01:30 - 2017-01-11 05:32 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Local\CrashDumps
2017-06-11 01:29 - 2017-01-30 13:28 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Local\Battle.net
2017-06-10 23:48 - 2017-01-30 13:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Hearthstone
2017-06-10 23:43 - 2017-01-30 13:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Battle.net
2017-06-10 23:37 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2017-06-10 22:49 - 2017-03-31 15:02 - 00746024 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\EasyAntiCheat.sys
2017-06-10 20:49 - 2017-01-11 06:58 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Roaming\qBittorrent
2017-06-10 16:39 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2017-06-09 20:30 - 2017-01-11 04:21 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Local\NVIDIA Corporation
2017-06-09 18:57 - 2017-03-19 00:01 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2017-06-08 19:08 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2017-06-07 02:24 - 2017-01-26 03:27 - 00000000 ____D C:\KMPlayer
2017-05-25 22:08 - 2017-03-31 13:58 - 00383016 _____ (EasyAntiCheat Ltd) C:\WINDOWS\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe
2017-05-25 01:10 - 2017-03-18 14:40 - 01572864 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2017-05-25 01:02 - 2017-01-18 07:17 - 00000552 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2017-05-24 19:53 - 2017-01-11 11:00 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2017-05-24 19:51 - 2017-01-11 11:00 - 132223576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2017-05-24 17:46 - 2017-01-11 04:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2017-05-24 17:46 - 2017-01-11 04:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2017-05-24 02:52 - 2017-01-30 13:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Blizzard Entertainment
2017-05-23 01:26 - 2017-01-11 04:04 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
2017-05-23 01:15 - 2017-01-11 04:21 - 00001489 _____ C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk
2017-05-22 00:34 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2017-05-19 19:00 - 2017-01-11 03:39 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2017-05-19 17:44 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2017-05-19 17:44 - 2017-03-18 14:40 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2017-05-19 09:11 - 2017-03-19 00:03 - 00028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
2017-05-19 09:05 - 2017-03-19 00:06 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
2017-05-19 04:48 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
2017-05-18 22:56 - 2017-01-11 03:39 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Local\Packages
2017-05-18 22:44 - 2017-01-11 03:41 - 00000000 ___RD C:\Users\Excess\OneDrive
2017-05-18 22:39 - 2017-05-08 04:29 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
2017-05-18 22:36 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
2017-05-18 22:36 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
2017-05-18 22:34 - 2016-07-16 14:47 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks_Migrated
2017-05-18 22:33 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
2017-05-18 22:33 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2017-05-18 22:30 - 2017-03-19 05:31 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\HoloShell
2017-05-18 22:29 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
2017-05-18 22:26 - 2017-01-11 21:26 - 00002272 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2017-05-18 22:21 - 2017-05-03 19:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\UNP
2017-05-18 22:21 - 2017-05-01 20:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberGhost 6
2017-05-18 22:21 - 2017-04-07 16:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hearthstone
2017-05-18 22:21 - 2017-03-31 13:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hi-Rez Studios
2017-05-18 22:21 - 2017-01-30 13:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battle.net
2017-05-18 22:21 - 2017-01-26 06:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Realtek
2017-05-18 22:21 - 2017-01-26 03:27 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The KMPlayer
2017-05-18 22:21 - 2017-01-11 04:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2017-05-18 22:20 - 2017-05-09 23:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID
2017-05-18 22:20 - 2017-03-19 05:30 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
2017-05-18 22:20 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
2017-05-18 22:20 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicy
2017-05-18 22:20 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
2017-05-18 22:20 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2017-05-18 22:20 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
2017-05-18 22:20 - 2017-01-11 07:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Elaborate Bytes
2017-05-18 22:20 - 2017-01-11 05:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
2017-05-18 22:20 - 2017-01-11 04:27 - 00000000 ___HD C:\WINDOWS\system32\WLANProfiles
2017-05-18 22:20 - 2017-01-11 04:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2017-05-18 22:19 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2017-05-18 22:19 - 2017-01-11 04:25 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2017-05-18 22:19 - 2017-01-11 03:37 - 00000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Packages
2017-05-18 22:19 - 2016-07-16 14:47 - 00000000 ___HD C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2017-05-18 22:17 - 2017-03-18 14:40 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
2017-05-18 22:16 - 2017-03-19 00:03 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Help
2017-05-18 10:35 - 2017-04-30 20:13 - 04114248 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll
2017-05-18 10:35 - 2017-04-30 20:13 - 03624784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvapi.dll
2017-05-18 10:35 - 2017-04-30 20:13 - 00045061 _____ C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb
2017-05-18 10:35 - 2017-04-07 19:55 - 00001951 _____ C:\WINDOWS\NvTelemetryContainerRecovery.bat
2017-05-18 10:35 - 2017-03-19 05:31 - 00418752 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\opencl.dll
2017-05-16 00:17 - 2017-01-11 21:26 - 00002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2017-05-13 05:35 - 2017-01-18 00:40 - 00000000 ____D C:\Users\Excess\AppData\Local\Adobe

==================== Files in the root of some directories =======

2017-05-18 22:15 - 2017-05-18 22:15 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl

Some files in TEMP:
====================
2017-05-14 15:16 - 2017-05-01 23:14 - 0869200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Excess\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI64.dll
2017-05-23 01:22 - 2017-05-01 23:14 - 0367552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Excess\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2017-06-01 22:46

==================== End of FRST.txt ============================

 

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Ще оставя колегите да поемат случая (на бърз преглед логовете изглеждат наред), но имам един въпрос. Като сте си активирали Steam Guard преди би трябвало да ви е даден и Steam Recovery code или нещо такова. Освен да пробвате с него ако го имате, макар че щом сте премахнали телефона и щом данните вече са сменени едва ли може да се направи нещо повече (остава да се надявате на Steam съпорта). Трябвало е като сте си върнали акаунта веднага да смените паролата на пощата първо и след това и на steam акаунта. Двойната верификация трябва да е активна и за пощата. Това в наши дни си е направо задължително като условие. Неудобството е, че се нуждаете от смартфон.

Поздрави!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

За щастие акаунта съм си го върнал, както съм писал в първия пост(явно не много коректно), направо на късмет беше. Смених веднага емайла с друг и паролата също, но за съжаление мобилния номер ще изчака, докато си взема нов телефон. Кода за стийм рековъри съм го изгубил, явно. :(

Като цяло ми е любопитно как специално писмата от стийм се изтриваха пред очите ми. Ако трябва и ще кажа на коя поща бях. Може би в нея е проблема.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Е как сте си върнали акаунта като после са ви сменили отново паролата за него и не може да се логнете?

Лошо е да не си пазите Recovery кодовете. В случай на загубен/повреден/отраднат телефон или акаунт могат много да помогнат, но вие не можете да се възползвате от тази задача.

Какво странно има за пощата...не е задължително да ви хакнат системата за да го направят...Вие не ползвате десктоп базирана поща така че, простото условие е да ви откраднат самия e-mail (нещо, което ги олеснява ако не сте имали двойна проверка с изпращането на код на телефона и ако не сте забранили секретните въпроси и сте използвали сравнително лесна парола). Но пък ако сте видяли как ги изтриват пред очите ви значи и двамата сте били логнати по едно и също време (което е малко вероятно, защото малко пощи дават май логването на повече от 1 потребител по едно и също време). Все пак е добре да пишете на съпорта на пощата по този въпрос и особено ако в момента не сте си върнали и пощата (защото честно от обяснението ви не става ясно или поне аз не можах да разбера).

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Това е странното, че както писах на стийм съпорта видях в пощата, че имам ново писмо от стиийм в което има код за вход към акаунта. Реших да си вляза в профила със старата парола и успях. От там нататък си промених и поща и парола. Когато ми беше взет акаунта видях в пощата, че имам нови промени в стийм акаунта. Започнах да пиша на стийм съпорта, като през това време всичките стийм писма започнаха едно по едно да се изтриват(явно е имал достъп до пощата). Случайно видях тъй като правих снимки на изпратените от стиийм писма, като снимково доказателство.Относно за Recovery code, няма как да го въведа, тъй като вече си бях премахнал телефона и единствената защита беше емайла, през който и ми беше взет акаунта. Вече няма да ползвам този сайт,  в който ползвам пощата, поради съмнения, че от там може да е проблема.

Като цяло исках профилактично да проверим дали всичко е наред с компютъра(колкото и филмарско да зчучи).

Едит: Сега прегледах и видях, че вече Secret question са го премахнали, т.е. е оставена е само двойната защита.

Редактирано от kikooo (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Щом на пръв преглед логовете са наред и системата няма проблем, може да се заключва темата.

Благодаря на потребителите отделили време за проблема ми.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от z3ra7ul
   С Edge отваря всички страници, но с chrome въобще не се зареждат. Инсталирах си някаква добавка на avira за web и chrome се оправи, но сега пак не иска да отваря никакви сайтове
    
    
    
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 06.10.2018
   Ran by Ivancho (administrator) on DESKTOP-5L5J3IR (09-10-2018 12:17:45)
   Running from C:\Users\Ivancho\Desktop
   Loaded Profiles: Ivancho (Available Profiles: Ivancho)
   Platform: Windows 10 Home Version 1803 17134.320 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AMD) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0328911.inf_amd64_a81756cbffedb936\B328940\atiesrxx.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0328911.inf_amd64_a81756cbffedb936\B328940\atieclxx.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Antivirus\sched.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Antivirus\avguard.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe
   (Windscribe Limited) D:\Програмии\Windscribe\WindscribeService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
   (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler64.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Antivirus\avshadow.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\amddvr.exe
   (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\amdow.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Antivirus\avgnt.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.Systray.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
   () C:\Users\Ivancho\Desktop\Claymore's Dual Ethereum+Decred_Siacoin_Lbry_Pascal_Blake2s_Keccak AMD+NVIDIA GPU Miner v11.9\EthDcrMiner64.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2018.18081.14710.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\browser_broker.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [Avira SystrayStartTrigger] => C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.SystrayStartTrigger.exe [98024 2018-09-10] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 190.169.100.1
   Tcpip\..\Interfaces\{82249e38-742a-41d7-bd00-2eca6de44cfc}: [DhcpNameServer] 190.169.100.1
   Internet Explorer:
   ==================
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\Ivancho\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\HpH3FRhF.default [2018-10-09]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-10-08] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-10-08] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-09]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-09]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-08]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-09]
   CHR Extension: (Avira Browser Safety) - C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk [2018-10-09]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-09]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\glkfpmcniebkbeakjdpobddpjghbapec [2018-10-09]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-09]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-09]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-09]
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AMD External Events Utility; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0328911.inf_amd64_a81756cbffedb936\B328940\atiesrxx.exe [481656 2018-05-22] (AMD)
   S2 AntiVirMailService; C:\Program Files (x86)\Avira\Antivirus\avmailc7.exe [895056 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files (x86)\Avira\Antivirus\sched.exe [226000 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirService; C:\Program Files (x86)\Avira\Antivirus\avguard.exe [226000 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   S2 AntiVirWebService; C:\Program Files (x86)\Avira\Antivirus\avwebg7.exe [1148568 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 Avira.ServiceHost; C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe [437360 2018-09-10] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   S2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6347056 2018-09-19] (Malwarebytes)
   S4 ssh-agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
   S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1809.2-0\NisSrv.exe [3847376 2018-10-08] (Microsoft Corporation)
   S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1809.2-0\MsMpEng.exe [114200 2018-10-08] (Microsoft Corporation)
   R2 WindscribeService; D:\Програмии\Windscribe\WindscribeService.exe [493232 2018-09-07] (Windscribe Limited)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 amdgpio2; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdgpio2.sys [43400 2018-10-07] (Advanced Micro Devices, Inc)
   R3 amdgpio3; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdgpio3.sys [24424 2018-10-08] (Advanced Micro Devices, Inc)
   S0 amdkmafd; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmafd.sys [58136 2018-05-22] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   S3 amdkmcsp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdkmcsp.sys [101232 2018-10-08] (Advanced Micro Devices, Inc. )
   R3 amdkmdag; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0328911.inf_amd64_a81756cbffedb936\B328940\atikmdag.sys [44682104 2018-05-22] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R3 amdkmdap; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0328911.inf_amd64_a81756cbffedb936\B328940\atikmpag.sys [552824 2018-05-22] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R0 amdkmpfd; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmpfd.sys [101224 2018-05-22] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R3 AMDPCIDev; C:\WINDOWS\System32\drivers\AMDPCIDev.sys [31592 2018-10-08] (Advanced Micro Devices)
   R0 amdpsp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\amdpsp.sys [243056 2018-10-08] (Advanced Micro Devices, Inc. )
   R3 AtiHDAudioService; C:\WINDOWS\system32\drivers\AtihdWT6.sys [110104 2018-10-07] (Advanced Micro Devices)
   R0 avdevprot; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avdevprot.sys [69656 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 avgntflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [179376 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R1 avipbb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys [169864 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R1 avkmgr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avkmgr.sys [44488 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 avnetflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avnetflt.sys [88488 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R0 avusbflt; C:\WINDOWS\System32\Drivers\avusbflt.sys [38048 2018-08-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2018-04-12] (Realtek )
   R3 VGAOCTool; C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Temp\VGAOCTool.sys [27008 2018-10-09] () <==== ATTENTION
   S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [46184 2018-10-08] (Microsoft Corporation)
   S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [352424 2018-10-08] (Microsoft Corporation)
   S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [60584 2018-10-08] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-09 12:17 - 2018-10-09 12:18 - 000010699 _____ C:\Users\Ivancho\Desktop\FRST.txt
   2018-10-09 12:17 - 2018-10-09 12:17 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\Ivancho\Desktop\FRST64.exe
   2018-10-09 12:17 - 2018-10-09 12:17 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-09 12:14 - 2018-10-09 12:14 - 000001074 _____ C:\Users\Ivancho\Desktop\Winamp.lnk
   2018-10-09 12:13 - 2018-10-09 12:13 - 000001146 _____ C:\Users\Ivancho\Desktop\Windscribe.lnk
   2018-10-09 12:11 - 2018-10-09 12:12 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\Desktop\MSIAfterburnerSetup i sapphire
   2018-10-09 12:11 - 2018-10-09 12:11 - 000001155 _____ C:\Users\Ivancho\Desktop\MSI Afterburner.lnk
   2018-10-09 12:11 - 2018-10-09 12:11 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner
   2018-10-09 12:11 - 2018-10-09 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
   2018-10-09 12:10 - 2018-10-09 12:10 - 000001111 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sapphire TRIXX.lnk
   2018-10-09 12:10 - 2018-10-09 12:10 - 000001099 _____ C:\Users\Public\Desktop\Sapphire TRIXX.lnk
   2018-10-09 12:10 - 2018-10-09 12:10 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Sapphire TRIXX
   2018-10-09 11:56 - 2018-10-09 11:57 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\Desktop\Claymore's Dual Ethereum+Decred_Siacoin_Lbry_Pascal_Blake2s_Keccak AMD+NVIDIA GPU Miner v11.9
   2018-10-09 11:55 - 2018-10-09 11:55 - 021195501 _____ C:\Users\Ivancho\Downloads\Claymore's Dual Ethereum+Decred_Siacoin_Lbry_Pascal_Blake2s_Keccak AMD+NVIDIA GPU Miner v11.9 - Catalyst 15.12-18.x - CUDA .zip
   2018-10-09 11:55 - 2018-10-09 11:55 - 000000263 _____ C:\Users\Ivancho\Desktop\start.txt
   2018-10-09 11:35 - 2018-10-09 11:35 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-10-09 11:35 - 2018-10-09 11:35 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\mbamtray
   2018-10-09 11:35 - 2018-10-09 11:35 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\mbam
   2018-10-09 11:35 - 2018-10-09 11:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-10-09 11:35 - 2018-10-09 11:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-10-09 11:35 - 2018-10-09 11:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-10-09 11:35 - 2018-09-11 13:18 - 000152688 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-10-09 11:31 - 2018-10-09 11:31 - 081176816 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Ivancho\Downloads\mb3-setup-consumer-3.6.1.2711-1.0.463-1.0.7197.exe
   2018-10-09 10:52 - 2018-10-09 10:52 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\Desktop\s7 edge
   2018-10-09 10:52 - 2018-10-09 10:52 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\Desktop\diskove
   2018-10-09 10:52 - 2018-10-09 10:52 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\Desktop\desktop papki
   2018-10-09 10:52 - 2018-10-09 10:52 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\Desktop\Camera
   2018-10-09 10:52 - 2018-10-09 10:52 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\Desktop\BMW M3
   2018-10-09 10:52 - 2018-10-09 10:52 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\Desktop\banski billabong
   2018-10-08 21:37 - 2018-10-08 21:49 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-10-08 21:37 - 2018-10-08 21:37 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
   2018-10-08 21:37 - 2018-10-08 21:37 - 000000993 _____ C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk
   2018-10-08 21:37 - 2018-10-08 21:37 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Mozilla
   2018-10-08 21:37 - 2018-10-08 21:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-10-08 21:37 - 2018-10-08 21:37 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2018-10-08 21:36 - 2018-10-08 21:36 - 000314464 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Ivancho\Downloads\Firefox%20Installer.exe
   2018-10-08 21:34 - 2018-10-08 21:34 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Opera Software
   2018-10-08 21:33 - 2018-10-08 21:33 - 000004238 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1539023638
   2018-10-08 21:33 - 2018-10-08 21:33 - 000001370 _____ C:\Users\Ivancho\Desktop\Браузър Opera.lnk
   2018-10-08 21:33 - 2018-10-08 21:33 - 000001370 _____ C:\Users\Ivancho\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Браузър Opera.lnk
   2018-10-08 21:33 - 2018-10-08 21:33 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Roaming\Opera Software
   2018-10-08 21:28 - 2018-10-08 21:28 - 001921624 _____ (Opera Software) C:\Users\Ivancho\Downloads\OperaSetup.exe
   2018-10-08 21:25 - 2018-10-08 21:25 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\OneDrive
   2018-10-08 21:23 - 2018-10-08 21:23 - 000003374 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avira_Antivirus_Systray
   2018-10-08 21:23 - 2018-10-08 21:23 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_avusbflt_01011.Wdf
   2018-10-08 21:23 - 2018-08-27 15:28 - 000179376 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgntflt.sys
   2018-10-08 21:23 - 2018-08-27 15:28 - 000169864 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avipbb.sys
   2018-10-08 21:23 - 2018-08-27 15:28 - 000088488 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avnetflt.sys
   2018-10-08 21:23 - 2018-08-27 15:28 - 000069656 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avdevprot.sys
   2018-10-08 21:23 - 2018-08-27 15:28 - 000044488 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avkmgr.sys
   2018-10-08 21:23 - 2018-08-27 15:28 - 000038048 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avusbflt.sys
   2018-10-08 21:22 - 2018-10-08 21:37 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Roaming\Mozilla
   2018-10-08 21:22 - 2018-10-08 21:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avira
   2018-10-08 21:22 - 2018-10-08 21:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Avira
   2018-10-08 21:22 - 2018-10-08 21:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Avira
   2018-10-08 21:22 - 2018-10-08 21:22 - 000001261 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avira.lnk
   2018-10-08 21:05 - 2018-10-08 21:05 - 005428808 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Users\Ivancho\Downloads\avira_en_av_5bbb9a6e896e7__ws.exe
   2018-10-08 20:53 - 2018-10-08 20:53 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\DBG
   2018-10-08 20:46 - 2018-10-08 20:46 - 000003518 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-10-08 20:46 - 2018-10-08 20:46 - 000003394 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-10-08 20:46 - 2018-10-08 20:46 - 000002371 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-10-08 20:46 - 2018-10-08 20:46 - 000002330 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-10-08 20:40 - 2018-10-09 10:48 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
   2018-10-08 20:23 - 2018-10-08 20:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\S-1-5-21-1334881061-1912046351-577820150-1001
   2018-10-08 20:19 - 2018-10-08 20:19 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Windscribe
   2018-10-08 19:25 - 2018-10-08 18:29 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2018-10-08 19:04 - 2018-10-08 19:04 - 000003160 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\StartCN
   2018-10-08 19:04 - 2018-10-08 19:04 - 000003074 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\StartDVR
   2018-10-08 19:04 - 2018-10-08 19:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LastGood.Tmp
   2018-10-08 19:04 - 2018-10-08 19:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Radeon Settings
   2018-10-08 19:04 - 2018-10-08 19:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
   2018-10-08 19:04 - 2018-10-08 19:04 - 000000000 ____D C:\6749525315573233238
   2018-10-08 19:04 - 2018-05-22 17:53 - 000101224 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\amdkmpfd.sys
   2018-10-08 19:04 - 2018-05-22 17:53 - 000058136 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\amdkmafd.sys
   2018-10-08 18:53 - 2018-10-08 18:54 - 041622193 _____ C:\Users\Ivancho\Downloads\radeon-crimson-minimalsetup.zip
   2018-10-08 18:45 - 2018-10-08 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
   2018-10-08 18:32 - 2018-09-05 01:36 - 001476904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
   2018-10-08 18:31 - 2018-10-08 18:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-10-08 18:30 - 2018-10-08 18:30 - 000000000 ___HD C:\Users\Ivancho\MicrosoftEdgeBackups
   2018-10-08 18:30 - 2018-10-08 18:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-09 12:07 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\D3DSCache
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-09 11:41 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-08 18:32 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-08 18:30 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-08 18:29 - 000022744 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-08 18:29 - 000007623 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-08 18:29 - 000007623 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-08 18:29 - 000002856 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1334881061-1912046351-577820150-1001
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-08 18:29 - 000000020 ___SH C:\Users\Ivancho\ntuser.ini
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-08 18:29 - 000000000 ___RD C:\Users\Ivancho\3D Objects
   2018-10-08 18:29 - 2018-10-08 18:29 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Comms
   2018-10-08 18:29 - 2018-04-12 02:33 - 002752000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-10-08 18:27 - 2018-10-08 21:32 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho
   2018-10-08 18:27 - 2018-10-08 18:27 - 000001576 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-10-08 18:27 - 2018-04-12 02:34 - 000001105 _____ C:\Users\Ivancho\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
   2018-10-08 18:26 - 2018-10-08 18:26 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_amdpsp_01011.Wdf
   2018-10-08 18:25 - 2018-10-09 11:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-10-08 18:25 - 2018-10-08 19:05 - 000233880 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-10-08 13:49 - 2018-10-08 19:25 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\bbimigrate
   2018-10-08 13:49 - 2018-10-08 13:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-10-08 13:41 - 2018-10-08 13:41 - 013570560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-10-08 13:41 - 2018-10-08 13:41 - 012500480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-10-08 13:41 - 2018-10-08 13:41 - 004491264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
   2018-10-08 13:41 - 2018-10-08 13:41 - 003397632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-10-08 13:41 - 2018-10-08 13:41 - 001773056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActiveSyncProvider.dll
   2018-10-08 13:41 - 2018-10-08 13:41 - 001537024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
   2018-10-08 13:41 - 2018-10-08 13:41 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EASPolicyManagerBrokerHost.exe
   2018-10-08 13:41 - 2018-10-08 13:41 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EasPolicyManagerBrokerPS.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 022009856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 019403776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 011901952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 006813744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 006527056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 005777920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 004790160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 004559872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 004404720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 004331008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 003711488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002590400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVDECOD.DLL
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002563984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002535032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002395056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVCORE.DLL
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002371416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002331576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002307336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002206528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVCORE.DLL
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002163184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 002062488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001946752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001784584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001710240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetsrc.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001611584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetsrc.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001559368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001466368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001397192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001380192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001342976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001307648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001305088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001295360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001288840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001242112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmkvsrcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001153536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001150408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVP9DEC.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001148800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001144664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetcore.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001143096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetcore.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001129760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001112600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001097744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001034096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfreadwrite.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001017088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyDecMFT.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001017080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2adec.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 001012408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfreadwrite.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000988640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000908800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSMPEG2ENC.DLL
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000861616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000861096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DolbyDecMFT.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000845824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000839680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000770152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000753056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000744976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fvevol.sys
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000713272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000669696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000668160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fveapi.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000661056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000581808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000500552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000482304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srcore.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000472136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000457152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAudDecMFT.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000416144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSAudDecMFT.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000402944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bdesvc.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000287232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rstrui.exe
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000261008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000247984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RESAMPLEDMO.DLL
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000232488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpd_ci.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\spp.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000129088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bowser.sys
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpdbusenum.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSHEIF.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSHEIF.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winshfhc.dll
   2018-10-08 13:40 - 2018-10-08 13:40 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winshfhc.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 025845760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 023862784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 022714880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 020381784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 019525632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 013873152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 012709376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 007987712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 007577088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 006661632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 006647296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingMaps.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 006569856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 006039560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 005883392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mos.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 005821544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10warp.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 005669888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 005391360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aclui.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 004866560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 004469832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 004191232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 004050432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 003932672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 003611368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 003553792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 003444224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002962944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002900992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002841312 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002789376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msftedit.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002700288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002583552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002486992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002449408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapRouter.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002417840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002401792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcGenral.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002258944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssrch.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002253696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002084864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 002016768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001986560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapGeocoder.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001932288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeangle.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001805752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioEng.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001703936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Controls.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001655296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winmsipc.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001627648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001626656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\user32.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001620880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001584128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\propsys.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001558016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpserverbase.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001530368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001508352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msdt.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001490144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001469952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001462824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001455960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001452544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_fs.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001427968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxPackaging.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001380864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lpasvc.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001356800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjet40.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001308672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_health.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001299056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001274368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\certutil.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001274368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloSI.PCShell.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001251736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001235968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpbase.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001192448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001189376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Globalization.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001124352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdprt.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadtb.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsPrint.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001026896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001011968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001006080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wpnapps.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 001000448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000993792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\JpMapControl.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000972800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sysmain.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000950272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000949760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000917408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ReAgent.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000908288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSWorkspace.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000897536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autochk.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000864768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmsys.cpl
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasdlg.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000860160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasapi32.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000858112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FlightSettings.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000851968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autoconv.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32spl.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000831488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autofmt.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000829752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000808448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winipcsecproc.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000788992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DHolographicDisplay.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000786176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000781824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000775680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\clusapi.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000747520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SndVolSSO.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000743320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssvp.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NMAA.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlightSettings.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000717208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapControlCore.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000704000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000681984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WFDSConMgrSvc.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000678400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000663128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000660896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000648192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000645112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000630784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000622080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdh.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000622080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dsreg.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000613144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Web.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000581120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000568720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryPS.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000560488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000548864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cryptui.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000539168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000534016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActivationManager.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nwifi.sys
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winspool.drv
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TextInputFramework.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\resutils.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000482080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TileDataRepository.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasplap.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000453104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dpx.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000443216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\policymanager.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000431104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provhandlers.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000429568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\certreq.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winspool.drv
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapConfiguration.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provengine.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000387584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RTMediaFrame.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpencom.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000359424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winipcfile.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafWfdProvider.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\zipfldr.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Phoneutil.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Proximity.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.System.Diagnostics.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiDisplay.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000295416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\thumbcache.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnrollUI.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000286824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000286200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provops.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000281080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExecModelClient.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000269104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sechost.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NmaDirect.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000257536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MixedReality.Broker.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BioCredProv.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FSClient.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TtlsAuth.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloShellRuntime.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\scksp.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidcredprov.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shdocvw.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bthprops.cpl
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TtlsCfg.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000221120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EditionUpgradeManagerObj.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provisioningcsp.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GlobCollationHost.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autopilot.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Core.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000181288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\basecsp.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000178688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dinput8.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TtlsAuth.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\enrollmentapi.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TtlsCfg.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Cortana.Analog.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxdav.sys
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallServiceTasks.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BluetoothApis.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dinput.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\smartscreenps.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000134936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.XamlHost.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fdeploy.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\raschap.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000101288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rmclient.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hlink.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mcbuilder.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000077040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CompPkgSup.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ProvSysprep.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WFDSConMgr.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000064648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LanguageOverlayUtil.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msiexec.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fdBth.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000050208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel.appcore.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cellulardatacapabilityhandler.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf3216.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tbauth.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvcpal.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerCookies.exe
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perfnet.dll
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000018716 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\srms-apr.dat
   2018-10-08 13:39 - 2018-10-08 13:39 - 000018716 _____ C:\WINDOWS\system32\srms-apr.dat
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 021386888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 009089848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 008624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 007520088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 006602752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 005505024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aclui.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 004708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 004615680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 004527680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 004392448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 004382720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 004049408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 003999232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 003733320 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 003649024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 003640832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 003601920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Bluetooth.Service.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 003492864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 003396096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 003376640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 003320320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002922496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002868536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002765344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002719216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002571128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002420768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002368000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OpcServices.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002328064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmsipc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002172928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002052096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_fs.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 002019840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ResetEngine.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001980984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001947720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001921944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refs.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001855488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001804288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001787904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_health.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001747968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpserverbase.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001724928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001719808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dui70.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001676800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreShell.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001665024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001661440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001659904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsPrint.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001649760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001639352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\user32.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001636232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001617728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppobjs.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001610552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001581568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001560576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdt.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001557504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\certutil.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001551360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001543680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001520744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001456720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001456640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcDesktopMonSvc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001421312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpbase.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001376576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001304064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001288192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001285536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001257864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001214976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationController.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001190152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001180672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001171968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001140672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001128448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001127936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nettrace.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001121792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001046944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ReAgent.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 001035256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000990720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IKEEXT.DLL
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000986112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbiosrvc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000982600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000978432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000976384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Spectrum.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000960512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000947712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmsys.cpl
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000945568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refsv1.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000944640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000941056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000933376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autoconv.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000930616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000907776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autofmt.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcWebFilter.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000889344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winipcsecproc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000878592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CPFilters.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000869376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000849408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneService.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000827392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000808960 _____ C:\WINDOWS\system32\MBR2GPT.EXE
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000804352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SndVolSSO.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000792376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PCPKsp.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000790304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000778752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000766872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicensingWinRT.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000761344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nshwfp.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000760888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000740864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000736256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000723360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimgapi.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedRealitySvc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000689464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000677888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HeadTrackerStorage.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000676864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Devices.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000661160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GenValObj.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000636944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\services.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000632296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dpx.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BootMenuUX.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000612360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptui.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000577024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SppExtComObj.Exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.UX.EapRequestHandler.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000566272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000540984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\QuietHours.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000527328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000527264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimserv.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000522752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000517120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\certreq.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000514560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nltest.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000510392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\policymanager.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netprofmsvc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000506184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\systemreset.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winipcfile.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\defragsvc.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000486912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasplap.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DXP.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\das.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000452112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cldflt.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ks.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rascustom.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000375712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000368448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sechost.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000356960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RasMediaManager.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BioCredProv.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000326144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnrollUI.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000324000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DiagnosticLogCSP.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000309560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcLayers.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcredprov.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SIHClient.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ubpm.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000272384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Bluetooth.Proxy.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafBth.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SCardSvr.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\scksp.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000253544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppwinob.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HttpsDataSource.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000236624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000228768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthAgent.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000228136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Ucx01000.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Cortana.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TtlsExt.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000217088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dinput8.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwpolicyiomgr.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000204800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\basecsp.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Geolocation.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000192920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\appid.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VideoHandlers.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000189440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BluetoothApis.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000188928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\certprop.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000183808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bthserv.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\easwrt.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EditionUpgradeHelper.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.XamlHost.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dinput.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000164768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wfplwfs.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdeploy.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManagerAPI.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedPCCSP.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDMAppInstaller.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000144696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000139672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000131232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rmclient.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000115640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdnet.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bthci.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000107008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NotificationControllerPS.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSoftwareInstallationClient.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BthRadioMedia.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hlink.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TelephonyInteractiveUser.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000093600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcbuilder.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000088472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\crashdmp.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\INETRES.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000072768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WindowsTrustedRT.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000069944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdBth.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edpnotify.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf3216.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SCardBi.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000046592 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mskssrv.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DsmUserTask.exe
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Dumpstorport.sys
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perfnet.dll
   2018-10-08 13:38 - 2018-10-08 13:38 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 016592384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 009084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingMaps.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 008189440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 007900984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 007432120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 007057920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mos.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 006032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 005951488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 004970360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 004929024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbgeng.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 004771840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 004706816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 003392512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 003381248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapRouter.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 003348992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msftedit.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 003296896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 003293696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\esent.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 003283408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 003180176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 003148288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnroll.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 003088384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002904064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002893824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnroll.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002891776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002825728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapGeocoder.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002824704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002738688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002697216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Controls.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002548736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreen.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002546592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002479272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002248192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002236928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002178136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 002061824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIAutomationCore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001989496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001934400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001825792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001817600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpncore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001798552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001792808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\propsys.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001768448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001767064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001742272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001724928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001675264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001668096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdprt.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001659296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001613200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001589248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Globalization.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001585664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001567744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpeechPal.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001566720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxPackaging.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001514352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001487360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001462784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dui70.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001457664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001395200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001375744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001371136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001364184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webservices.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001363632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001348096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpcServices.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001328056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001318400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ISM.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001308672 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessor.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001292288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001285120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\JpMapControl.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001225216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsStore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001221120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001213368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipUp.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnapps.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001209800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001174448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001070080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001062920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001034240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001029648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001026456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001016984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 001004544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000981920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000953856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autochk.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000943616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingOnlineServices.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000916992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000916480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000910848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000906752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Globalization.PhoneNumberFormatting.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000898760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapControlCore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NMAA.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000880152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000873472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000811520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Gaming.Input.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000806416 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\locale.nls
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000806416 _____ C:\WINDOWS\system32\locale.nls
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000797184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\certca.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000796672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000792888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000788216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000783360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyHrtfEnc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000777400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pkeyhelper.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000776880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000766608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdh.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000748512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dsreg.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000735560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000722880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000719552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000715776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000709936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000692240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StructuredQuery.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000684544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000678840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SHCore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FrameServer.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000670720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppReadiness.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000659096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StateRepository.Core.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000652800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActivationManager.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000652288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\certca.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000642088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp_win.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\resutils.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs4.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000613176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TextInputFramework.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000607648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wimgapi.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000606448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000604664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PCPKsp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000596992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TileDataRepository.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000594128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs3.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000573904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000566776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000562080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\untfs.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulationExtensions.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000553248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SHCore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000550608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000542888 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessorCore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapConfiguration.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000515072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\untfs.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000494488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFault.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000491304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000483328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RTMediaFrame.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000482384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase_enclave.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000481280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000480568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000474624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs2.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000466944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DscCore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000462880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000460288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\certcli.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cloudAP.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDEServer.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneCoreCommonProxyStub.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs1.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000434584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000413816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000413080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpencom.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000395776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WaaSMedicSvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.System.Diagnostics.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Phoneutil.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000382872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000380728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000376120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fastfat.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000373248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcLayers.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000368440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\thumbcache.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000361544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\exfat.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000350208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\certcli.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000348328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotifyIcon.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000347704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Proximity.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000338352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSrvPolicyManager.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000335776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshostcore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NmaDirect.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptprov.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000326024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GlobCollationHost.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000313592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsensorgroup.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincorlib.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ProximityService.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FSClient.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000294912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TDLMigration.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.th.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptprov.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000272408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000269336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave_secure.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000267576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psmsrv.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PushToInstall.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000241664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.win81.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Core.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtutil.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManager.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyMATEnc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\winnat.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RdpRelayTransport.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000205312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneCoreCommonProxyStub.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000203568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreenps.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000194456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\skci.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallServiceTasks.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\HoloShellRuntime.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000183992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rsaenh.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000176640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000170808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wevtutil.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vertdll.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000155112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dssvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\datamarketsvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatepolicy.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.win8rtm.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\raschap.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputLocaleManager.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000137568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcrypt.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000130456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvsocket.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000125600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptxml.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\updatepolicy.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000118872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000116632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandler.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatecsp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WaaSAssessment.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppHostRegistrationVerifier.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000105376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptsslp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\utcutil.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000099208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cryptxml.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000097176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usoapi.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsCSP.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosHostClient.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshost.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000089984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompPkgSup.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MosStorage.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000084288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LanguageOverlayUtil.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dtdump.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000072800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\winhvr.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000061736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvhostsvc.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000061032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000057960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel.appcore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000057440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.ShellCommon.Broker.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapstoasttask.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000052736 _____ C:\WINDOWS\system32\runexehelper.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnrollCtrl.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcimage.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tokenbinding.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tbauth.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnrollCtrl.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapsupdatetask.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryCore.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tokenbinding.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerCookies.exe
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000031648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\winhv.sys
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsTelemetry.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netevent.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netevent.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandlerPS.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nativemap.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvcProxy.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tzres.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzres.dll
   2018-10-08 13:37 - 2018-10-08 13:37 - 000001310 _____ C:\WINDOWS\system32\tcbres.wim
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 001953280 _____ C:\WINDOWS\system32\rdpnano.dll
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 001605632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 001077504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webservices.dll
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000885952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000857088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000705440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vhdmp.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000611232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000602112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000567256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000566568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000375704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\xboxgip.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tpm.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAC3ENC.DLL
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cdrom.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000128920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\scmbus.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidbth.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000114080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmbus.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000105368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\stornvme.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000094112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000083360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000075160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vpci.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000048544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storufs.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000029600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\uefi.sys
   2018-10-08 13:36 - 2018-10-08 13:36 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmgid.sys
   2018-10-08 12:37 - 2018-04-11 06:48 - 000100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XPSSHHDR.dll
   2018-10-08 12:37 - 2018-04-11 06:41 - 000925696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsFilt.dll
   2018-10-08 12:37 - 2018-04-11 05:14 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSSHHDR.dll
   2018-10-08 12:37 - 2018-04-11 05:09 - 000575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsFilt.dll
   2018-10-08 12:37 - 2017-10-29 18:03 - 000076060 _____ C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.xml
   2018-10-08 12:37 - 2017-10-29 16:42 - 000076060 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.xml
   2018-10-08 12:32 - 2018-10-08 12:32 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
   2018-10-08 12:32 - 2018-10-08 12:32 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\notepad.exe
   2018-10-08 12:32 - 2018-10-08 12:32 - 000058524 _____ C:\WINDOWS\system32\srms.dat
   2018-10-08 12:25 - 2018-10-08 12:25 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-10-08 11:15 - 2018-10-08 11:15 - 000031592 _____ (Advanced Micro Devices) C:\WINDOWS\system32\Drivers\AMDPCIDev.sys
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 001804672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WdfCoInstaller01011.dll
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000243056 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\Drivers\amdpsp.sys
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000129008 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\tbaseregistry64.dll
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000108528 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\tbaseregistry32.dll
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000106480 _____ (AMD) C:\WINDOWS\system32\pspcoins.dll
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000101232 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\Drivers\amdkmcsp.sys
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000091632 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\amdumcsp.dll
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000071664 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\amdumcsp.dll
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000026096 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\t-base_client_api.dll
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000024424 _____ (Advanced Micro Devices, Inc) C:\WINDOWS\system32\Drivers\amdgpio3.sys
   2018-10-08 11:14 - 2018-10-08 11:14 - 000022000 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\SysWOW64\t-base_client_api.dll
   2018-10-08 09:57 - 2018-10-08 18:29 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
   2018-10-07 18:33 - 2018-10-08 12:30 - 000000000 ____H C:\$WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER
   2018-10-07 15:58 - 2018-10-07 15:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
   2018-10-07 15:58 - 2018-09-27 15:06 - 000025440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Luadgmgt.dll
   2018-10-07 15:57 - 2018-10-07 15:57 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\UpdateAssistant
   2018-10-07 15:56 - 2018-10-07 15:57 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-10-07 15:56 - 2018-10-07 15:56 - 139184408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-10-07 15:54 - 2018-07-17 01:02 - 000563832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-10-07 13:22 - 2018-10-07 13:22 - 000000000 ___RD C:\Users\Ivancho\Documents\Notes
   2018-10-07 12:03 - 2018-10-08 19:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Problem Report Wizard
   2018-10-07 12:02 - 2018-10-08 19:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
   2018-10-07 12:02 - 2018-10-07 12:02 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Roaming\ATI
   2018-10-07 12:02 - 2018-10-07 12:02 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\ATI
   2018-10-07 12:02 - 2018-10-07 12:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ATI
   2018-10-07 12:02 - 2018-03-02 05:04 - 000828216 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkan-1.dll
   2018-10-07 12:02 - 2018-03-02 05:03 - 000960312 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkan-1.dll
   2018-10-07 12:02 - 2018-03-02 05:03 - 000683832 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo.exe
   2018-10-07 12:02 - 2018-03-02 05:03 - 000575800 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkaninfo.exe
   2018-10-07 12:01 - 2018-10-07 12:01 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\RadeonInstaller
   2018-10-07 11:58 - 2018-10-07 12:00 - 353509534 _____ C:\Users\Ivancho\Downloads\Win10_X64_Adrenalin18.3.1_Mar5.zip
   2018-10-07 11:54 - 2018-10-07 11:54 - 352830483 _____ C:\Users\Ivancho\Downloads\Unconfirmed 118984.crdownload
   2018-10-07 11:49 - 2018-10-07 11:49 - 000001047 _____ C:\Users\Ivancho\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Опционални функции.lnk
   2018-10-07 11:43 - 2018-10-08 20:46 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Google
   2018-10-07 11:43 - 2018-10-08 20:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-10-07 11:43 - 2018-10-08 19:08 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\LocalLow\AMD
   2018-10-07 11:43 - 2018-10-07 11:43 - 001130840 _____ (Google Inc.) C:\Users\Ivancho\Downloads\ChromeSetup.exe
   2018-10-07 11:41 - 2018-10-07 11:41 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-10-07 11:37 - 2018-10-07 11:37 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\MSfree Inc
   2018-10-07 11:23 - 2018-10-09 11:45 - 000793700 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-07 11:21 - 2018-10-08 19:04 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\AMD
   2018-10-07 11:20 - 2018-10-08 21:22 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-10-07 11:19 - 2018-10-08 16:44 - 1188144578 _____ C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-09 11:40 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\spu_storage.bin
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-09 11:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reimage
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-08 19:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-08 19:02 - 000000000 ____D C:\AMD
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-08 13:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 032741248 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SET248C.tmp
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 028806528 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\SET29A4.tmp
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 012311976 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\SET2DD6.tmp
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 002388856 _____ C:\WINDOWS\system32\amdoclvp9lib64.dll
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 002299264 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\amdoclvp9lib32.dll
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 001676224 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\SET3B39.tmp
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 001516416 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SET2CEA.tmp
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 000528760 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\SET3AA4.tmp
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 000411008 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\system32\atiapfxx.exe
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 000245112 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\SET3AE8.tmp
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 000218552 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\SET3AD6.tmp
   2018-10-07 11:18 - 2018-10-07 11:18 - 000164224 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\WINDOWS\system32\SET46F1.tmp
   2018-10-07 11:18 - 2018-05-22 17:54 - 001068408 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\atiadlxy.dll
   2018-10-07 11:17 - 2018-10-09 11:39 - 000000000 ____D C:\rei
   2018-10-07 11:16 - 2018-10-07 11:17 - 000000000 ___RD C:\Users\Ivancho\OneDrive
   2018-10-07 11:16 - 2018-10-07 11:16 - 000043400 _____ (Advanced Micro Devices, Inc) C:\WINDOWS\system32\Drivers\amdgpio2.sys
   2018-10-07 11:15 - 2018-10-07 11:15 - 000113392 _____ (Advanced Micro Devices) C:\WINDOWS\system32\DelayAPO.dll
   2018-10-07 11:15 - 2018-10-07 11:15 - 000110104 _____ (Advanced Micro Devices) C:\WINDOWS\system32\Drivers\AtihdWT6.sys
   2018-10-07 11:15 - 2018-10-07 11:15 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Publishers
   2018-10-07 11:14 - 2018-10-09 10:48 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\Packages
   2018-10-07 11:14 - 2018-10-08 18:29 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-10-07 11:14 - 2018-10-07 11:14 - 000016148 _____ C:\WINDOWS\system32\DESKTOP-5L5J3IR_defaultuser0_HistoryPrediction.bin
   2018-10-07 11:14 - 2018-10-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Roaming\Adobe
   2018-10-07 11:14 - 2018-10-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\VirtualStore
   2018-10-07 11:14 - 2018-10-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Users\Ivancho\AppData\Local\TileDataLayer
   2018-10-07 11:09 - 2018-10-07 11:09 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-09 12:12 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-10-09 11:45 - 2018-04-12 02:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-10-09 11:40 - 2018-04-12 00:04 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-10-09 10:58 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-10-09 10:48 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-10-09 08:50 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-10-09 08:50 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-10-08 20:54 - 2018-04-12 02:30 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-10-08 20:34 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-10-08 19:25 - 2018-04-12 02:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-10-08 19:25 - 2018-04-12 02:38 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-10-08 19:25 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-10-08 19:25 - 2015-07-10 14:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks_Migrated
   2018-10-08 18:32 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
   2018-10-08 18:30 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-10-08 18:29 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-10-08 18:29 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-10-08 18:29 - 2018-04-12 00:04 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-10-08 18:26 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-10-08 18:26 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-10-08 13:49 - 2018-04-12 19:25 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
   2018-10-08 13:49 - 2018-04-12 19:25 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 19:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-in
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-lk
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExperiences
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-et
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-10-08 13:44 - 2018-04-12 00:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-10-08 12:41 - 2018-04-12 02:33 - 000424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
   2018-10-08 12:38 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lv-LV
   2018-10-08 12:38 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lt-LT
   2018-10-08 12:38 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\et-EE
   2018-10-08 12:38 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\es-MX
   2018-10-08 12:38 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lv-LV
   2018-10-08 12:38 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lt-LT
   2018-10-08 12:38 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\et-EE
   2018-10-08 12:38 - 2018-04-12 02:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\es-MX
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-10-08 18:25
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от Атанас Славов
   Здравейте! Реших онзи да направя сканиране с Malwarebytes и открих 21 заплахи,  току що направих сканиране отново с Malwarebytes и открих 1 заплаха. Всичко е преместено под карантина. Ето и нужните логове:

    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 10.10.2018
   Ran by Ba7Nask0 (administrator) on DESKTOP-JC0IUSH (24-10-2018 18:18:43)
   Running from C:\Users\Bai NaS\Desktop
   Loaded Profiles: Ba7Nask0 & Bai NaS (Available Profiles: defaultuser0 & Ba7Nask0 & Bai NaS)
   Platform: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Version 1607 14393.2551 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Exploit\mbae-svc.exe
   (Reason Software Company Inc.) C:\Program Files (x86)\Unchecky\bin\unchecky_svc.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1810.5-0\MsMpEng.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
   (Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Exploit\mbae64.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
   (Electronic Arts) D:\Programs\Origin\OriginWebHelperService.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1810.5-0\NisSrv.exe
   (Reason Software Company Inc.) C:\Program Files (x86)\Unchecky\bin\unchecky_bg.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
   (Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Logitech Inc.) C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe
   (Logitech Inc.) C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe
   (Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Exploit\mbae.exe
   (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\ConnectCenter\bin\CCFManager.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\STCServ\STCServ.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1810.5-0\MpCmdRun.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
   (Electronic Arts) D:\Programs\Origin\OriginThinSetupInternal.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2018-08-23] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [322472 2015-07-27] (Intel Corporation)
   HKLM\...\Run: [IntelConnectCenter] => C:\Program Files\Intel\ConnectCenter\bin\ICCLauncher.exe [90112 2015-03-16] (Intel® Corporation)
   HKLM\...\Run: [Start WingMan Profiler] => C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe [190536 2010-06-14] (Logitech Inc.)
   HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [508128 2016-05-05] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [2670056 2018-09-10] (Adobe Systems, Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [Discord] => C:\ProgramData\SquirrelMachineInstalls\Discord.exe [54332920 2017-12-02] (Discord Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [LWS] => C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe [204136 2012-09-13] (Logitech Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [Malwarebytes Anti-Exploit] => C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Exploit\mbae.exe [2480336 2018-10-01] (Malwarebytes Corporation)
   HKU\S-1-5-19\...\Run: [OneDriveSetup] => C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup
   HKU\S-1-5-20\...\Run: [OneDriveSetup] => C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup
   HKU\S-1-5-21-650965369-1158686809-1402928332-1001\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe --minimize 
   HKU\S-1-5-21-650965369-1158686809-1402928332-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [729704 2018-03-21] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-650965369-1158686809-1402928332-1001\...\Run: [Steam] => D:\Games\Steam\steam.exe [3208992 2018-10-13] (Valve Corporation)
   HKU\S-1-5-21-650965369-1158686809-1402928332-1001\...\MountPoints2: {eb5ad9da-3979-11e8-8920-bc5ff4c8d822} - "F:\setup.exe" 
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Tcpip\..\Interfaces\{6e11bf07-0768-47b5-bd80-a2e00de60f1e}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-650965369-1158686809-1402928332-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10419__180104__yaie
   HKU\S-1-5-21-650965369-1158686809-1402928332-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   HKU\S-1-5-21-650965369-1158686809-1402928332-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-650965369-1158686809-1402928332-1001 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__ch_WCYID10419__180104__yaie&p={searchTerms}
   BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-07-22] (Microsoft Corporation)
   Handler: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-06-12] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-06-12] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-06-12] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-06-12] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office16\NPSPWRAP.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office16\NPSPWRAP.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2018-10-11] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2018-10-11] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-18] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-16]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-12-10]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-12-10]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-12-10]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-09-27]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-09-27]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-12-10]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-27]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AGMService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [2910696 2018-09-10] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2704872 2018-09-10] (Adobe Systems, Incorporated)
   S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [6076936 2018-04-28] ()
   R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [3639400 2018-03-21] (Disc Soft Ltd)
   S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [774272 2018-03-18] (EasyAntiCheat Ltd)
   R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [18856 2015-07-27] (Intel Corporation)
   R2 MbaeSvc; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Exploit\mbae-svc.exe [152272 2018-10-01] (Malwarebytes Corporation)
   S3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-09] (Malwarebytes)
   R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [773160 2018-10-10] (NVIDIA Corporation)
   S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [773160 2018-10-10] (NVIDIA Corporation)
   S3 Origin Client Service; D:\Programs\Origin\OriginClientService.exe [2216256 2018-10-01] (Electronic Arts)
   R2 Origin Web Helper Service; D:\Programs\Origin\OriginWebHelperService.exe [3087176 2018-10-01] (Electronic Arts)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [2889856 2018-04-28] (Microsoft Corporation)
   R2 STCServ; C:\Program Files\Intel\STCServ\STCServ.exe [8095456 2015-03-16] (Intel Corporation)
   R2 unchecky; C:\Program Files (x86)\Unchecky\bin\unchecky_svc.exe [297240 2018-04-09] (Reason Software Company Inc.)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1810.5-0\NisSrv.exe [3917016 2018-10-23] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1810.5-0\MsMpEng.exe [114208 2018-10-23] (Microsoft Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000 
   R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 cmuda3; C:\Windows\system32\drivers\cmudax3.sys [3852800 2014-03-23] (C-Media Inc)
   S3 DroidCam; C:\Windows\system32\DRIVERS\droidcam.sys [33592 2015-05-24] (Dev47Apps)
   S3 DroidCamVideo; C:\Windows\system32\DRIVERS\droidcamvideo.sys [230712 2015-05-24] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
   R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2018-03-03] (Disc Soft Ltd)
   R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2018-03-03] (Disc Soft Ltd)
   R1 ESProtectionDriver; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Exploit\mbae64.sys [152688 2018-10-01] (Malwarebytes)
   R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2018-03-13] (REALiX(tm))
   S3 LGJoyXlCore; C:\Windows\system32\drivers\LGJoyXlCore.sys [67736 2018-03-19] (Logitech Inc.)
   S3 NetAdapterCx; C:\Windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [90624 2016-07-16] ()
   S3 nuviocir; C:\Windows\system32\DRIVERS\nuviocir_x64.sys [40464 2015-05-07] (Nuvoton Technology Corp.)
   R3 nvlddmkm; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_f4187dc256a67a6b\nvlddmkm.sys [20337064 2018-10-12] (NVIDIA Corporation)
   S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30792 2018-08-21] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [69544 2018-06-08] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [65792 2018-04-24] (NVIDIA Corporation)
   R3 Phosgene; C:\Windows\system32\DRIVERS\Phosgene.sys [34168 2015-08-28] (Adoriasoft LLC)
   S3 RTCore64; C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\RTCore64.sys [14024 2017-08-27] ()
   S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46184 2018-10-23] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [328696 2018-10-23] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [60408 2018-10-23] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-24 18:18 - 2018-10-24 18:19 - 000014953 _____ C:\Users\Bai NaS\Desktop\FRST.txt
   2018-10-24 18:18 - 2018-10-24 18:18 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-24 18:17 - 2018-10-24 18:17 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\Bai NaS\Desktop\FRST64.exe
   2018-10-22 23:00 - 2018-10-11 01:38 - 000133432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-22 22:59 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-12 18:38 - 000552504 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-12 18:38 - 000456632 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-11 02:10 - 005939056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-11 02:10 - 002611696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-11 02:09 - 001767816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-11 02:09 - 000635704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-11 02:09 - 000450416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-11 02:09 - 000124400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-11 02:09 - 000083256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-11 01:37 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
   2018-10-22 22:59 - 2018-10-08 12:08 - 008379002 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:38 - 000978312 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:38 - 000978312 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:38 - 000845184 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1-999-0-0-0.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:38 - 000845184 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:38 - 000268168 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:38 - 000268168 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:38 - 000243616 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:38 - 000243616 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:37 - 002017888 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6441634.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:37 - 001997736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:37 - 001508112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:37 - 001468464 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6441634.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:37 - 001455560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:37 - 001122672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:37 - 000631664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:37 - 000522184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:36 - 040254128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:36 - 035151944 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:36 - 004937960 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:36 - 004310600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:36 - 000750256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvDecMFTMjpeg.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 18:36 - 000608488 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvDecMFTMjpeg.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 035298072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 029973400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 015907200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 013202856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 001462184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncMFTH264.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 001167376 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 001145512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncMFTH264.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 000914552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 000794416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:36 - 000637456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:35 - 019705728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:35 - 016984816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:35 - 004990000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 15:35 - 004249528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 02:16 - 001685104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 02:16 - 000227856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-12 02:16 - 000047576 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll
   2018-10-22 22:56 - 2018-10-11 10:19 - 000048056 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
   2018-10-22 22:56 - 2018-04-24 20:29 - 000065792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvhci.sys
   2018-10-21 23:10 - 2018-10-21 23:10 - 000003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AdobeGCInvoker-1.0-DESKTOP-JC0IUSH-Bai NaS
   2018-10-21 23:02 - 2018-10-21 23:03 - 000003249 _____ C:\Users\Bai NaS\Desktop\New Text Document.txt
   2018-10-21 21:46 - 2018-10-21 21:46 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Приложения в Chrome
   2018-10-21 18:10 - 2018-10-21 18:10 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsigned43403d072682ea
   2018-10-21 13:59 - 2018-10-21 13:59 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsign533c9e430654d882
   2018-10-21 13:58 - 2018-10-21 13:58 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsignb9f4d5ab3abb9337
   2018-10-21 13:58 - 2018-10-21 13:58 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsign8bcfd9199eab6208
   2018-10-21 13:58 - 2018-10-21 13:58 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsign73b6327004269589
   2018-10-21 13:58 - 2018-10-21 13:58 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsign3aa719a731fd4159
   2018-10-21 13:58 - 2018-10-21 13:58 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsign0a620a4ffaec2b99
   2018-10-16 22:37 - 2018-10-16 22:37 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\Desktop\Mercedes Benz G65 AMG 1.5.6
   2018-10-16 19:45 - 2018-10-16 19:45 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsign6415612b90fcf43c
   2018-10-16 19:35 - 2018-10-21 13:57 - 000000033 _____ C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\AdobeWLCMCache.dat
   2018-10-16 19:35 - 2018-10-16 19:35 - 000001815 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Illustrator CC 2015.3.lnk
   2018-10-16 19:35 - 2018-10-16 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\LocalLow\Adobe
   2018-10-16 19:35 - 2018-10-16 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsignd6d843c191ac2a6e
   2018-10-16 19:35 - 2018-10-16 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsignc216c2cab6639e67
   2018-10-16 19:35 - 2018-10-16 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsign9b3c3ee2f282ba42
   2018-10-16 19:35 - 2018-10-16 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsign205acad8e043c479
   2018-10-16 19:35 - 2018-10-16 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Tempzxpsign07edd92a58495fe2
   2018-10-16 19:35 - 2018-10-16 19:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2018-10-16 19:32 - 2018-10-16 19:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
   2018-10-16 19:32 - 2018-10-16 19:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
   2018-10-14 01:22 - 2018-10-14 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\Documents\Assetto Corsa Competizione
   2018-10-14 01:22 - 2018-10-14 01:22 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\AC2
   2018-10-13 18:51 - 2018-10-13 18:51 - 000000881 _____ C:\Users\Public\Desktop\City Car Driving.lnk
   2018-10-13 17:59 - 2018-10-14 00:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
   2018-10-13 17:05 - 2018-10-13 17:59 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0\Documents\Forward Development
   2018-10-13 17:05 - 2018-10-13 17:05 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Roaming\SmartSteamEmu
   2018-10-13 16:26 - 2018-10-13 18:07 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\Documents\Forward Development
   2018-10-13 16:26 - 2018-10-13 16:26 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\SmartSteamEmu
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 02:17 - 000263568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 02:16 - 001981696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 02:02 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:59 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:56 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:56 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBrokerCookies.exe
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:50 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:50 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apprepapi.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:49 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apprepsync.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:47 - 000596480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:45 - 000675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:45 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LogonController.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:44 - 001572864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-10-05 01:44 - 000695808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-31 00:00 - 000218976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offlinesam.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:43 - 002050936 _____ C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:41 - 001505992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:41 - 001432920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:40 - 000975816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:40 - 000861096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:39 - 002170728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:39 - 000847976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:38 - 006679480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:38 - 004024136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:38 - 000641560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:38 - 000121440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:31 - 005690368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:27 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:27 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcastdvr.proxy.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:27 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataLanguageUtil.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:26 - 004615168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:26 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XInputUap.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:25 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Radios.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:25 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ContactActivation.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:24 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDeviceRegistration.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:24 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BcastDVRHelper.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:24 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DisplayManager.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000332800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\unimdm.tsp
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000177664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.Diagnostics.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppCapture.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.System.SystemManagement.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepositoryClient.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.ServiceDiscovery.Dnssd.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepositoryBroker.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:23 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataPlatformHelperUtil.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000528896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StateRepository.Core.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000505856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcastdvr.exe
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.LowLevel.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.XboxLive.Storage.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.BioFeedback.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserMgrProxy.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgent.exe
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.WiFi.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppointmentActivation.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:22 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDeviceRegistration.Ngc.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:21 - 000670208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:21 - 000557568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StoreAgent.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:21 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincorlib.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:21 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AuthBroker.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 003307520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.AllJoyn.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 000298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgentUserBroker.exe
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 000218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WwaApi.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 000202752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:20 - 000185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Identity.Provider.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:19 - 000355328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RTMediaFrame.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:19 - 000343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToDevice.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:19 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ErrorDetailsUpdate.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:18 - 001255936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:18 - 000795648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MiracastReceiver.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:18 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpnapps.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:18 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dialclient.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:17 - 000895488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:17 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToReceiver.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:17 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\olepro32.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:16 - 001221120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:16 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.SmartCards.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:16 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:16 - 000325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleacc.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:16 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\deviceaccess.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:16 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Scanners.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:16 - 000134144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ErrorDetails.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:15 - 000821760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctfuimanager.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:15 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\efswrt.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:15 - 000415232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winspool.drv
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:15 - 000400384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToManager.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:15 - 000357376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Geolocation.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:14 - 001247744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Globalization.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:14 - 000819200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppContracts.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:14 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mbsmsapi.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:14 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppcext.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:14 - 000348160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Midi.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:14 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Picker.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:13 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintDialogs.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:13 - 000314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Usb.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:13 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:13 - 000253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:13 - 000238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:12 - 006474752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspaint.exe
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:12 - 005062144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:12 - 001228288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:12 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CryptoWinRT.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:11 - 003369984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:11 - 002748416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:11 - 001574912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:11 - 000827904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:11 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.AccountsControl.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 001886720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 001232384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 001170944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 001013248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.Http.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 001004544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 000901632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Bluetooth.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 000751104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 000654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 000589312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 000566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:10 - 000443904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:09 - 000709632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:09 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 23:09 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GlobCollationHost.dll
   2018-10-10 07:13 - 2018-08-30 22:51 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 002868688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 001610704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000792528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000689616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000612304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000480504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcntel.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000452048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000309496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000254712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000144848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000070096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:37 - 000035064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:36 - 000211192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aepic.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:31 - 007787456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:31 - 002256832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:29 - 000501200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:29 - 000409848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:28 - 007217176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:28 - 002182392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:28 - 000658368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:28 - 000402168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:28 - 000328104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:27 - 002447824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:27 - 001144256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:27 - 001002744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:27 - 000948160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.efi
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:27 - 000811968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:27 - 000447224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:27 - 000076224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:26 - 022208048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:25 - 001600728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppobjs.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:25 - 001568232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:25 - 000752624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppwinob.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:25 - 000241600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHost.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:24 - 002534648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:24 - 000292768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpeffects.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:16 - 005726824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:14 - 020954536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:13 - 001412544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:12 - 000254560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpeffects.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:01 - 022577152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 02:00 - 007627264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:58 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnrollCtrl.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:55 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpshell.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:54 - 001323008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:54 - 000823808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:54 - 000410112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:53 - 018371584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:51 - 019419648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:51 - 012358144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:51 - 009129984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:51 - 001640448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:50 - 001605120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtctm.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:50 - 000193024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\unregmp2.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:48 - 000493056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:48 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:48 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:47 - 023682560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:47 - 007470592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:47 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\indexeddbserver.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:47 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:46 - 002682880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netshell.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:46 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tbauth.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:45 - 000235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\unregmp2.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:45 - 000227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:45 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnrollCtrl.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:44 - 013448192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:44 - 006075392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:44 - 002649600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnroll.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:44 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpshell.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:44 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBrokerCookies.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:43 - 008078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:43 - 004744704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:43 - 002999296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:43 - 002813952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themeui.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:43 - 001081856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:43 - 000379904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apprepsync.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:43 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:42 - 000783360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:42 - 000261632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\indexeddbserver.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:42 - 000176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apprepapi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:41 - 008136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:41 - 000560128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppReadiness.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:40 - 002800128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netshell.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:39 - 002919936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnroll.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:39 - 000913920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:39 - 000881152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBroker.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:39 - 000819712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:38 - 003616768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:38 - 001985024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:38 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LogonController.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:37 - 001827328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-10-05 01:37 - 000999424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-09-18 04:35 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:28 - 000245664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinesam.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:26 - 001357448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipUp.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:26 - 001045928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPolicy.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:26 - 000983976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVManifest.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:26 - 000766888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:26 - 000603560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:26 - 000569768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVCatalog.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:26 - 000101288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceReactivation.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:25 - 005623512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:23 - 001050120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:23 - 000893656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:22 - 001355424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:22 - 001173496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:21 - 002681712 _____ C:\Windows\system32\CoreUIComponents.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:20 - 001000688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:20 - 000766328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CoreMessaging.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:20 - 000359400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:20 - 000170224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 002918144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 001861976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 001739136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 001293224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicenseManager.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 001267584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 001157080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 000624120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 000576424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spaceport.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 000509864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 000431528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:18 - 000221600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:17 - 008176664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:17 - 004262544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:17 - 000755760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:17 - 000525136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DMRServer.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:17 - 000246240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:17 - 000108440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WindowsTrustedRT.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:17 - 000093936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:16 - 004675784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:16 - 000894456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-31 00:15 - 001098152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:51 - 000712192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:46 - 006288896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:45 - 007219200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:45 - 003778048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:44 - 001921024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_fs.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:44 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RTMediaFrame.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:44 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Energy.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:44 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\filecrypt.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:44 - 000072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ErrorDetailsUpdate.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:43 - 003291648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mispace.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:43 - 001105408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MiracastReceiver.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:43 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:43 - 000862208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnapps.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:43 - 000734208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clusapi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:43 - 000442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToDevice.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:42 - 001908736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:42 - 001550848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbengine.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:42 - 001078272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Streaming.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:42 - 000627200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpaceControl.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:42 - 000482464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:42 - 000372736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RDXTaskFactory.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:42 - 000279552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToReceiver.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:42 - 000255240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:42 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dialclient.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:41 - 001217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:41 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resutils.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:41 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:41 - 000167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ErrorDetails.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:41 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dialserver.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:41 - 000130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpaceAgent.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:41 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:39 - 000539136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToManager.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:39 - 000467456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Geolocation.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:39 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvr.proxy.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:39 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:39 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTypeHelperUtil.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:39 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataLanguageUtil.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:39 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:38 - 004312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:38 - 000460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Midi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:38 - 000065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\POSyncServices.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\unimdm.tsp
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000263680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExSMime.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.SyncEngine.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Diagnostics.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BcastDVRHelper.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DisplayManager.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000178088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.Client.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.SystemManagement.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storqosflt.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nsiproxy.sys
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryBroker.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\findnetprinters.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:37 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataPlatformHelperUtil.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000467968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.XboxLive.Storage.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.BioFeedback.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\compstui.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000205824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netiohlp.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000201216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fwpolicyiomgr.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000196096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDeviceRegistration.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.WiFi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VCardParser.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppCapture.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MediaFoundation.DefaultPerceptionProvider.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryClient.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.ServiceDiscovery.Dnssd.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDeviceRegistration.Ngc.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContactActivation.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:36 - 000021576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nsi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 004596736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 001587200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000691712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsm.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000568320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.LowLevel.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000547840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.Input.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000505856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000469504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\daxexec.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000289792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeveloperOptionsSettingsHandlers.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000279552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000260608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgentUserBroker.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Scanners.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgent.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Radios.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Lights.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppointmentActivation.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:35 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DafPrintProvider.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usercpl.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000963072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebcamUi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000912384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SmartCards.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctfuimanager.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000748544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StoreAgent.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000651264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.AllJoyn.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StateRepository.Core.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000590336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efswrt.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000577024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000558080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usocore.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000538112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcext.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000472064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000471040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slui.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000437248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Usb.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000425472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcdedit.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000407552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AboveLockAppHost.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000268800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserMgrProxy.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiapi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthBroker.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:34 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setupugc.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 001060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppContracts.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 001009664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MessagingDataModel2.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000672256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mbsmsapi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000620544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvr.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000527872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winspool.drv
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dsreg.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000425984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadcloudap.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleacc.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Picker.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\deviceaccess.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000320000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Identity.Provider.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WwaApi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:33 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceEnroller.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 006664192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mspaint.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 005611008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 005511680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aclui.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 004136960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepository.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 003135488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 001486848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 000896512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.AccountsControl.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 000779776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscui.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 000775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GamePanel.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 000673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PrintDialogs.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 000540160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSync.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:32 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:31 - 004149760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:31 - 002321408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:31 - 001745408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:31 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:31 - 001294336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorDataService.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:31 - 000984576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcsvc.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:31 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:31 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:31 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcomapi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 004476416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 002695680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 001949696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 001369088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 001328128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Http.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 001275392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Bluetooth.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 001266176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 000945664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcWebFilter.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 000924672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 000893952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 000845824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MbaeApiPublic.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 000774656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 000716800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ShareHost.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:30 - 000376832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CryptoWinRT.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:29 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:29 - 000322048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GlobCollationHost.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:29 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spaceman.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:27 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTypeHelperUtil.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:26 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\POSyncServices.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:26 - 000019968 _____ C:\Windows\SysWOW64\GamePanelExternalHook.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:25 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\framedynos.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:25 - 000224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExSMime.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:25 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:25 - 000055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\findnetprinters.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:24 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiapi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:23 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:23 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:23 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VCardParser.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:23 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.System.UserDeviceAssociation.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:22 - 000792576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\azroles.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:22 - 000290304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\compstui.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:22 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netiohlp.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:22 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Lights.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:22 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DafPrintProvider.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:21 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dsreg.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:20 - 001326592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_fs.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:20 - 000332288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Bluetooth.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:20 - 000114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setupugc.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:18 - 002750976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mispace.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:18 - 000572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clusapi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:16 - 000298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resutils.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:16 - 000198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:16 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:15 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Devices.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:14 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webio.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:13 - 005398016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aclui.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:13 - 000846336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebcamUi.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:13 - 000788480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sbe.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:13 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:13 - 000661504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:13 - 000592384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GamePanel.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:13 - 000368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiobj.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:12 - 003521536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:11 - 000468992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.InkControls.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:10 - 003736064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
   2018-10-10 07:12 - 2018-08-30 23:08 - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-10-05 01:52 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LaunchWinApp.exe
   2018-10-10 07:11 - 2018-10-05 01:44 - 000257024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudDomainJoinDataModelServer.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-10-05 01:38 - 002862080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themeui.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:27 - 000071200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winbrand.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 001670568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVIntegration.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 001409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000813480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000779688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVReporting.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000704424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000699304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPublishing.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000513440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TransportDSA.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000412584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVScripting.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000241576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVShNotify.exe
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000202664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVStreamingUX.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000187304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVDllSurrogate.exe
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:26 - 000035240 _____ C:\Windows\system32\SyncAppvPublishingServer.exe
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:19 - 000653776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:17 - 000116648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:17 - 000026480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:16 - 000208112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-31 00:15 - 000456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\securekernel.exe
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:53 - 000292864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\framedynos.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:40 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Devices.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:38 - 000173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:38 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VmApplicationHealthMonitorProxy.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:37 - 000257024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:37 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XInputUap.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:35 - 000907264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\azroles.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:33 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:33 - 000305152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icsvc.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:32 - 000967168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sbe.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:31 - 001021952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usermgr.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:31 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\deviceregistration.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:30 - 000948224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:29 - 000886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
   2018-10-10 07:11 - 2018-08-30 23:28 - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-10-08 07:18 - 2018-10-08 07:18 - 000000732 _____ C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Twitch.lnk
   2018-10-08 07:13 - 2018-10-08 07:13 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\TradeSkillMaster
   2018-10-03 19:13 - 2018-10-22 22:51 - 000003976 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:13 - 2018-10-22 22:51 - 000003940 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:12 - 2018-10-22 22:51 - 000004308 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:12 - 2018-10-22 22:51 - 000004106 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvBatteryBoostCheckOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:12 - 2018-10-22 22:50 - 000003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepCR3_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:12 - 2018-10-22 22:50 - 000003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepCR2_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:12 - 2018-10-22 22:50 - 000003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepCR1_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:12 - 2018-10-22 22:50 - 000003894 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:12 - 2018-10-22 22:50 - 000003866 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:12 - 2018-10-22 22:50 - 000003858 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-10-03 19:12 - 2018-10-22 22:50 - 000003654 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
   2018-09-24 15:45 - 2018-09-24 15:45 - 000000665 _____ C:\Users\Bai NaS\Desktop\LFS.lnk
   2018-09-24 15:45 - 2018-09-24 15:45 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Live for Speed
   2018-09-24 15:34 - 2018-10-19 21:57 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\TS3Client
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-24 18:11 - 2017-11-30 20:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-10-24 18:09 - 2017-11-30 20:14 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-10-24 18:08 - 2016-07-16 09:04 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
   2018-10-24 17:53 - 2018-06-19 20:24 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-10-24 17:53 - 2018-01-22 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Adobe
   2018-10-24 17:53 - 2017-11-30 20:35 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-10-24 17:53 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
   2018-10-24 16:20 - 2017-12-02 23:04 - 000004170 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{A2A0ED2E-E7BB-41A3-BF98-942A5E1C2576}
   2018-10-24 15:01 - 2017-12-10 00:33 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\CrashDumps
   2018-10-24 14:21 - 2017-11-30 20:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
   2018-10-23 22:08 - 2017-12-02 20:07 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS
   2018-10-23 22:06 - 2017-12-02 22:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes Anti-Exploit
   2018-10-23 21:53 - 2017-12-02 22:31 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Battle.net
   2018-10-23 21:26 - 2018-09-21 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Roaming\TS3Client
   2018-10-23 21:26 - 2018-01-14 14:01 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Roaming\obs-studio
   2018-10-23 21:18 - 2018-02-18 16:53 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wd
   2018-10-23 21:13 - 2017-11-30 20:20 - 002359298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-23 21:13 - 2016-07-16 14:45 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
   2018-10-22 23:00 - 2018-05-25 11:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-10-22 23:00 - 2018-04-29 11:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-10-22 23:00 - 2017-11-30 20:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-10-22 22:59 - 2018-04-29 11:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-10-22 22:59 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\Help
   2018-10-21 22:45 - 2018-01-07 00:33 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\Documents\Euro Truck Simulator 2
   2018-10-21 21:54 - 2018-01-04 23:38 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-10-21 21:42 - 2018-03-26 20:59 - 000002385 _____ C:\Users\Bai NaS\Desktop\StreamLabels.lnk
   2018-10-21 21:42 - 2018-02-20 00:27 - 000001628 _____ C:\Users\Bai NaS\Desktop\Sony Vegas 13 Pro.lnk
   2018-10-21 21:42 - 2017-12-02 23:02 - 000002243 _____ C:\Users\Bai NaS\Desktop\Discord.lnk
   2018-10-21 21:26 - 2017-12-02 20:07 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\Adobe
   2018-10-20 22:49 - 2017-11-06 21:18 - 009966680 _____ (AcClub) C:\Users\Bai NaS\Desktop\Content Manager.exe
   2018-10-18 21:59 - 2018-06-03 19:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TruckersMP
   2018-10-17 17:58 - 2018-01-22 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Adobe
   2018-10-16 22:40 - 2017-12-02 20:07 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Packages
   2018-10-16 20:43 - 2017-11-30 20:50 - 000559880 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2018-10-16 19:35 - 2017-11-30 20:35 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Roaming\Adobe
   2018-10-16 19:25 - 2018-03-03 23:10 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Disc_Soft_Ltd
   2018-10-14 01:30 - 2017-12-03 23:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server
   2018-10-14 01:30 - 2017-12-03 23:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
   2018-10-13 17:59 - 2017-12-02 22:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Unchecky
   2018-10-13 17:50 - 2017-11-30 20:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-10-13 17:08 - 2018-03-23 00:56 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\CrashDumps
   2018-10-13 16:24 - 2017-12-03 23:42 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
   2018-10-12 22:20 - 2018-03-26 20:59 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\streamlabels
   2018-10-12 22:19 - 2017-11-30 20:34 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0
   2018-10-12 19:43 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-10-10 23:04 - 2018-05-25 11:54 - 002620456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
   2018-10-10 23:04 - 2018-05-25 11:54 - 002248232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
   2018-10-10 23:04 - 2018-05-25 11:54 - 001311784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
   2018-10-10 21:22 - 2018-05-25 11:53 - 000001951 _____ C:\Windows\NvTelemetryContainerRecovery.bat
   2018-10-10 18:34 - 2017-11-30 20:14 - 000215808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 14:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 09:04 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 09:04 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\AdvancedInstallers
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 09:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Sysprep
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 09:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
   2018-10-10 07:46 - 2016-07-16 09:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\AdvancedInstallers
   2018-10-10 07:24 - 2016-07-16 14:36 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
   2018-10-10 07:18 - 2017-12-01 22:48 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-10-10 07:16 - 2017-12-01 22:48 - 136745976 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-10-09 22:55 - 2018-08-15 19:33 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XamlTileRender.dll
   2018-10-09 22:55 - 2018-03-30 10:07 - 000642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.InkControls.dll
   2018-10-09 22:55 - 2016-07-16 14:42 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-10-09 22:54 - 2018-08-15 19:35 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Energy.dll
   2018-10-08 07:18 - 2018-05-21 21:26 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Roaming\Twitch
   2018-10-04 22:54 - 2018-07-12 10:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Exploit
   2018-10-04 22:54 - 2018-07-12 10:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Exploit
   2018-10-03 19:13 - 2017-12-02 20:07 - 000000000 ____D C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-10-02 21:18 - 2016-07-16 14:49 - 000835152 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-02 21:18 - 2016-07-16 14:49 - 000179792 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-09-27 21:23 - 2017-12-02 22:58 - 000000000 ____D C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Google
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2017-12-17 20:29 - 2017-12-17 20:29 - 000007598 _____ () C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-05-25 11:40 - 2018-09-25 20:59 - 000730992 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI64.dll
   2018-05-25 11:26 - 2018-09-25 20:59 - 000395120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Ba7Nask0\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe
   2018-05-25 01:38 - 2018-05-24 22:06 - 000331072 _____ () C:\Users\Bai NaS\AppData\Local\Temp\UninstallTwitch.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-10-16 20:43
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
   Log_Malwarebytes_1.txt
   Log_Malwarebytes_2.txt
  • от Traxex
   Здравейте!
   След като вчера и онзи ден инсталирах две различни версии на програмата CIMCO, компютъра ми май се зарази с разни "боклуци". Предполагам, че се случи, вследствие на използван крак, за програмата. На своя глава използвах Malwarebytes и изтрих това, което засече, но ако кажете, ще сканирам отново и ще пусна лог. Надявам се да получа помощ от вас, за което ще бъда много благодарен! По-долу копирам съдържанието на FRST.txt и прикачвам файла Addition.txt.
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 15.09.2018
   Ran by user (administrator) on USER-PC (19-09-2018 21:03:57)
   Running from C:\Users\user\Desktop
   Loaded Profiles: user (Available Profiles: user & UpdatusUser & DefaultAppPool)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 9 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
   (Dassault Systèmes SolidWorks Corp.) E:\Install\SolidWorks 2013\SolidWorks\sldworks_fs.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
   (Autodata Limited) C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
   (Autodesk, Inc.) C:\Program Files\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
   (Mentor Graphics Corporation) E:\Install\SolidWorks 2013\SolidWorks Flow Simulation\binCFW\remotesolverdispatcherservice.exe
   (Mentor Graphics Corporation) E:\Install\SolidWorks 2013\SolidWorks Flow Simulation\binCFW\dispatcher.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.Systray.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [Avira SystrayStartTrigger] => C:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.SystrayStartTrigger.exe [98024 2018-08-17] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-2890759512-461326267-1525351829-1000\...\Policies\Explorer: []
   HKU\S-1-5-18\...\Run: [Autodesk Sync] => C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\AdSync.exe [894344 2013-02-05] (Autodesk, Inc.)
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\SolidWorks 2013 Fast Start.lnk [2014-05-16]
   ShortcutTarget: SolidWorks 2013 Fast Start.lnk -> C:\Windows\Installer\{B85DDD77-4A6A-4811-B241-EDADBF996BD0}\NewShortcut2_F1630D75496847DD999177A077E0CA0F.exe (Flexera Software, Inc.)
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Winsock: Catalog9 01 C:\Windows\system32\sslsp105.dll [73984 2015-07-13] (SumRando)
   Winsock: Catalog9 02 C:\Windows\system32\sslsp105.dll [73984 2015-07-13] (SumRando)
   Winsock: Catalog9 09 C:\Windows\system32\sslsp105.dll [73984 2015-07-13] (SumRando)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 10.11.2.1
   Tcpip\..\Interfaces\{6D7A384E-CF67-4AC2-983B-FEE7D2A85FA9}: [DhcpNameServer] 10.11.2.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-2890759512-461326267-1525351829-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2890759512-461326267-1525351829-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-10-23] (Oracle Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-10-23] (Oracle Corporation)
   Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 35llrj8x.default-1417880167796
   FF ProfilePath: C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\35llrj8x.default-1417880167796 [2018-09-19]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\35llrj8x.default-1417880167796 -> hxxps://www.google.bg/
   FF Extension: (Adblock Plus Pop-up Addon) - C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\35llrj8x.default-1417880167796\Extensions\adblockpopups@jessehakanen.net.xpi [2016-04-27] [Legacy]
   FF Extension: (Firefox Monitor) - C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\35llrj8x.default-1417880167796\features\{05b8e13e-849c-420a-9d82-d3552b5fd4c5}\fxmonitor@mozilla.org.xpi [2018-09-18]
   FF Extension: (Telemetry coverage) - C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\35llrj8x.default-1417880167796\features\{05b8e13e-849c-420a-9d82-d3552b5fd4c5}\telemetry-coverage-bug1487578@mozilla.org.xpi [2018-09-18] [Legacy]
   FF HKU\S-1-5-21-2890759512-461326267-1525351829-1000\...\Firefox\Extensions: [acewebextension_unlisted@acestream.org] - C:\Users\user\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi
   FF Extension: (Ace Script) - C:\Users\user\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi [2017-10-10] [Legacy]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_108.dll [2018-09-16] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=10.71.2 -> C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2014-10-23] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=10.71.2 -> C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll [2014-10-23] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2012-10-02] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2012-10-02] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin: @pandonetworks.com/PandoWebPlugin -> C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll [No File]
   FF Plugin: @t.garena.com/garenatalk -> E:\Games\Стратегии\Warcraft III 1.26\Garena Plus\bbtalk\plugins\npPlugin\npGarenaTalkPlugin.dll [No File]
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-2890759512-461326267-1525351829-1000: @acestream.net/acestreamplugin,version=3.1.20.1 -> C:\Users\user\AppData\Roaming\ACEStream\player\npace_plugin.dll [2017-01-13] (Innovative Digital Technologies)
   Chrome:
   =======
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.bg/"
   CHR Profile: C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-17]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-17]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-17]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-31]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-10-31]
   CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-31]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-04]
   CHR Extension: (Avira Browser Safety) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk [2018-05-27]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-30]
   CHR Extension: (Ace Script) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo [2017-10-25]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-10-31]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-14]
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKU\S-1-5-21-2890759512-461326267-1525351829-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S2 AntiVirMailService; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe [895056 2018-09-04] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [226000 2018-09-04] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirService; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [226000 2018-09-04] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   S2 AntiVirWebService; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe [1148568 2018-09-04] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 Autodata Limited License Service; C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe [72704 2017-09-13] (Autodata Limited) [File not signed]
   R2 Autodesk Content Service; C:\Program Files\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe [12288 2012-12-13] (Autodesk, Inc.) [File not signed]
   R2 Avira.ServiceHost; C:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe [436848 2018-08-17] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   S3 CoordinatorServiceHost; E:\Install\SolidWorks 2013\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe [76904 2012-09-28] (Dassault Systèmes SolidWorks Corp.)
   S3 FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [1064312 2015-10-30] (Flexera Software LLC)
   S3 IDriverT; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [69632 2005-04-04] (Macrovision Corporation) [File not signed]
   S4 MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1513784 2015-10-05] (Malwarebytes)
   S4 msvsmon80; C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\msvsmon.exe [2799808 2005-09-23] (Microsoft Corporation)
   R2 RemoteSolverDispatcher; E:\Install\SolidWorks 2013\SolidWorks Flow Simulation\binCFW\remotesolverdispatcherservice.exe [46728 2012-09-13] (Mentor Graphics Corporation) [File not signed]
   S3 SolidWorks Licensing Service; C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe [79360 2014-05-16] (SolidWorks) [File not signed]
   S3 SwitchBoard; C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S4 WinGateEngine; E:\Install\VPN\WinGate.exe [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 AsIO; C:\Windows\System32\drivers\AsIO.sys [12400 2007-12-17] ()
   S3 aswTap; C:\Windows\System32\DRIVERS\aswTap.sys [38984 2014-09-05] (The OpenVPN Project)
   S3 Atc002; C:\Windows\System32\DRIVERS\l260x86.sys [29184 2009-07-14] (Atheros Communications, Inc.)
   S0 avdevprot; C:\Windows\System32\DRIVERS\avdevprot.sys [46440 2017-06-17] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 avgntflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [132448 2018-07-05] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R1 avipbb; C:\Windows\System32\DRIVERS\avipbb.sys [147880 2018-07-05] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R1 avkmgr; C:\Windows\System32\DRIVERS\avkmgr.sys [35840 2017-03-02] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 avnetflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avnetflt.sys [59000 2017-03-02] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 cpuz132; C:\Windows\system32\drivers\cpuz132_x32.sys [12672 2009-03-27] (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider) [File not signed]
   R3 MTsensor; C:\Windows\System32\DRIVERS\ASACPI.sys [6504 2009-05-13] ()
   S1 QbikHkVista; C:\Windows\System32\DRIVERS\QbikHkVista32.sys [303264 2015-10-13] ()
   R0 sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [691696 2012-04-06] ()
   S3 tap0901; C:\Windows\System32\DRIVERS\tap0901.sys [35288 2013-08-22] (The OpenVPN Project)
   U3 a0i415en; C:\Windows\system32\Drivers\a0i415en.sys [0 ] (Microsoft Corporation) <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   S3 GGSAFERDriver; \??\E:\Games\Стратегии\Warcraft III 1.26\Garena Plus\Room\safedrv.sys [X]
   S3 gkernel; \??\C:\Users\user\AppData\Local\Temp\gkernel.sys [X] <==== ATTENTION
   S3 taphss6; system32\DRIVERS\taphss6.sys [X]
   U5 UnlockerDriver5; C:\Program Files\Unlocker\UnlockerDriver5.sys [4096 2010-07-04] () [File not signed]
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-19 21:03 - 2018-09-19 21:04 - 000015877 _____ C:\Users\user\Desktop\FRST.txt
   2018-09-19 19:54 - 2018-09-19 19:54 - 001774080 _____ (Farbar) C:\Users\user\Desktop\FRST.exe
   2018-09-19 18:59 - 2018-09-19 18:59 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\mbam
   2018-09-19 18:55 - 2018-09-19 18:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-09-18 23:01 - 2018-09-19 18:35 - 000000000 ____D C:\Windows\{F3C70089-653A-40EE-A681-9499F3097E6A}
   2018-09-18 22:32 - 2018-09-18 22:32 - 000000290 __RSH C:\Users\user\ntuser.pol
   2018-09-18 21:28 - 2018-09-18 21:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CIMCO V8
   2018-09-18 21:12 - 2018-09-18 21:19 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\WhiteClick
   2018-09-18 21:11 - 2018-09-19 18:35 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\dnlgxlauhck
   2018-09-18 21:11 - 2018-09-18 21:11 - 000003676 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-09-18 21:11 - 2018-09-18 21:11 - 000000003 _____ C:\Users\user\AppData\Local\wbem.ini
   2018-09-16 19:12 - 2018-09-16 19:13 - 000000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Sicario_Day_Of_The_Soldado.(subs.sab.bz)
   2018-09-16 19:12 - 2018-09-16 19:13 - 000000000 ____D C:\Users\user\Desktop\SC
   2018-09-16 18:39 - 2018-09-16 18:39 - 000023220 _____ C:\Users\user\Desktop\Sicario_Day_Of_The_Soldado.(subs.sab.bz).zip
   2018-09-16 12:50 - 2018-09-17 18:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CIMCO 7
   2018-09-16 12:37 - 2018-09-16 12:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\btscService
   2018-09-16 12:24 - 2018-09-16 12:24 - 000030375 _____ C:\Users\user\AppData\Local\3C6F3B2ED1664B0EC90A
   2018-09-16 12:24 - 2018-09-16 12:24 - 000017012 _____ C:\Users\user\AppData\Roaming\C53563B5E2C653F11250
   2018-09-16 12:20 - 2018-09-16 12:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\CIMCO AS
   2018-09-10 21:23 - 2018-09-10 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Seal.Team.S01E02.(subs.sab.bz)
   2018-09-10 21:22 - 2018-09-10 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\user\Desktop\ST
   2018-09-10 21:20 - 2018-09-10 21:20 - 000107506 _____ C:\Users\user\Desktop\Seal.Team.S01E02.(subs.sab.bz).zip
   2018-08-20 22:09 - 2018-08-20 23:37 - 000000000 ___HD C:\_acestream_cache_
   2018-08-20 22:08 - 2018-09-17 19:55 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\.ACEStream
   2018-08-20 22:06 - 2018-08-20 22:07 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\ACEStream
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-19 21:03 - 2015-10-10 14:23 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-19 21:02 - 2012-02-27 16:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-09-19 21:02 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-19 20:59 - 2009-07-14 07:34 - 000021072 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-19 20:59 - 2009-07-14 07:34 - 000021072 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-19 20:50 - 2012-02-27 20:22 - 000000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Games
   2018-09-19 20:09 - 2016-11-15 23:11 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-09-19 18:55 - 2012-08-05 12:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-09-18 21:22 - 2018-05-25 14:43 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\LocalLow\uTorrent
   2018-09-18 21:22 - 2014-09-16 12:33 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-09-18 21:11 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\GroupPolicy
   2018-09-18 18:26 - 2015-10-31 13:13 - 000002168 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-18 18:26 - 2015-10-31 13:13 - 000002127 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-09-16 19:13 - 2017-09-09 13:04 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\SmartView2
   2018-09-16 12:50 - 2014-02-21 13:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-09-16 11:51 - 2014-12-21 01:21 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-09-16 11:51 - 2014-12-21 01:21 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-09-16 11:51 - 2014-08-20 15:57 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\Adobe
   2018-09-16 11:51 - 2012-02-27 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-09-06 18:05 - 2017-04-20 19:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-09-06 18:05 - 2014-12-06 18:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
   2018-09-04 20:32 - 2016-07-26 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avira
   2018-08-31 22:34 - 2014-08-15 23:06 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\Skype
   2018-08-28 18:04 - 2014-05-31 14:34 - 000000000 ____D C:\Users\user\Documents\Outlook Files
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-09-16 12:24 - 2018-09-16 12:24 - 000017012 _____ () C:\Users\user\AppData\Roaming\C53563B5E2C653F11250
   2012-08-05 14:53 - 2015-12-29 20:28 - 000045270 _____ () C:\Users\user\AppData\Roaming\room_v3.dat
   2018-09-16 12:24 - 2018-09-16 12:24 - 000030375 _____ () C:\Users\user\AppData\Local\3C6F3B2ED1664B0EC90A
   2013-06-22 12:26 - 2013-06-22 12:43 - 000001456 _____ () C:\Users\user\AppData\Local\Adobe Save for Web 12.0 Prefs
   1601-01-03 21:33 - 1601-01-03 21:33 - 000073216 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\user\AppData\Local\kxaPASjRAC.exe
   2016-08-07 13:37 - 2016-08-07 13:40 - 000000156 _____ () C:\Users\user\AppData\Local\prepatch.log
   2014-10-12 12:30 - 2018-07-30 09:49 - 000007592 _____ () C:\Users\user\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   2018-09-18 21:11 - 2018-09-18 21:11 - 000000003 _____ () C:\Users\user\AppData\Local\wbem.ini
   2016-05-27 18:39 - 2016-05-27 18:39 - 000000000 _____ () C:\Users\user\AppData\Local\{1646A5E3-C87D-4217-9458-D830E5C491DF}
   2012-02-27 18:27 - 2012-02-27 18:27 - 000000000 _____ () C:\Users\user\AppData\Local\{1722D3AE-A621-4943-B344-E181F8BD6C9D}
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-15 19:46
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от acnekt
   Ще махам Win10 и ще инсталирам Arch Linux през идващата седмица. Може да се изтрие темата. 
   Лек ден. 
   FRST.txt
   Addition.txt
  • от bmwww
   Здравейте . От известно време търся кола в интернет . Главно ровя в 2 големи европейски сайта . Проблема е ,че като намеря дадената кола и пусна имейл на продавача той ми отговаря ,че колата не е при него и той се преместил да живее в друга държава и затова я продава . Бил я оставил на някоя си транспортна компания и да съм му бил дал три имена,адрес,телефонен номер ,а в някой случай и ЕГН за да ми я изпрати чрез тази компания право до адреса ми в БГ . Интересното е ,че от 40 обяви на които съм пуснал запитване и 40-те ми излизат със тази история . Вече съм 100% сигурен ,че имам вирус или нещо следи активноста ми в нета и ми показва това което искам да видя за да "клъвна" . Казвам го защото вече същото ми се случи с един анцунг който търсих миналата година търсех и абсол'тно никъде не го намирах първите 2 дена защото и производителя го беше спрял от производство за момента . След 2-3 дена изведнъж започнаха да ми излизат оферти за същия анцунг във всякакви сайтове и "клъвнах" . Изгорях със 150 паунда и се опарих . Та мисълта ми е как да проверя имам ли вирус ? Аваст и Малуеър нищо не показват ,а съм 100% сигурен ,че "нещо" следи какво търся в нета и ми го "предлага" . 

   Ето лог файл 

    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 23.09.2018
   Ran by xXx (administrator) on XXXXX (25-09-2018 11:38:09)
   Running from C:\Users\xXx\Desktop
   Loaded Profiles: xXx (Available Profiles: xXx)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-09-17] (AVAST Software)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 1.1.1.1 8.8.8.8
   Tcpip\..\Interfaces\{1E48BD92-6675-4034-8524-3BD7A95E0A62}: [DhcpNameServer] 1.1.1.1 8.8.8.8
   Internet Explorer:
   ==================
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-09-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-09-17] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-25]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-09-17]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-09-17]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-09-17]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-09-17]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-09-17]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-09-17]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-09-17]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-09-17]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-09-17]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-17]
   CHR Extension: (uBlock Adblocker Plus) - C:\Users\xXx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pnhflmgomffaphmnbcogleagmloijbkd [2018-09-17]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7994520 2018-09-17] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-09-17] (AVAST Software)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000 
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [199712 2018-09-17] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229384 2018-09-17] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201320 2018-09-17] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-09-17] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59568 2018-09-17] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [249016 2018-09-17] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46968 2018-09-17] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163392 2018-09-17] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111864 2018-09-17] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [87904 2018-09-17] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1027720 2018-09-17] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467320 2018-09-17] (AVAST Software)
   R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [215920 2018-09-17] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381560 2018-09-17] (AVAST Software)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ========================== Drivers MD5 =======================
   C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\ACPI.sys DCA5495CA17AEB2F4FD8AC60812C3999
   C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\afd.sys 0DC2A9882540DEA4A55B08785E09D8FC
   C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys 466BF4170DC41BB939F1F9AB8F97F8F5
   C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys 24BB1011B63B01CDD1CC1780C2C883DC
   C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys CC76850B771641B1B6237538F69CB4E5
   C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys D4121AE6D0C0E7E13AA221AA57EF2D49
   C:\Windows\system32\drivers\amdsbs.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\amdxata.sys 540DAF1CEA6094886D72126FD7C33048
   C:\Windows\system32\drivers\appid.sys 88FC69B50011362B4024A83C7ED89B32
   C:\Windows\system32\drivers\arc.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys 0E34F3CC80C6D48641DA9D3F4A27ABDB
   C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys 0F694CC36070FBA937E5CACA2AB2232C
   C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys 856A45E9BB7B1107B0D81FDB35AD238C
   C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys F80B3616C1E88CBC65C57A29D5A1FAE4
   C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys BC38B048C762CD7A3A1F298D85C5E639
   C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys 5369861BD2563F5C1A7F7483BC26AC81
   C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys 1B8D49A9DBBBA7A03A2774A1DC31CAF7
   C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys 39FD6862F3E106D8763FA1D12B6E1034
   C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys 0CE9E1E72C3F203032B9DDD5F377A8E7
   C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys 117FA0A4C53C1C6F2FA3F3E24C848E49
   C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys 9628AFB8D616B2DBE06DEE6CF4B6D81F
   C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys E12048F50021DC52F56AED5A07BA6AFC
   C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys 1FB261CD681492815D85DA0CE1684703
   C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys 71CC55B11A8046A41AE789D9DC421F1C
   C:\Windows\System32\DRIVERS\asyncmac.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\bxvbda.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\b57nd60a.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\Beep.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\blbdrive.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\bowser.sys D7E5C916557268B3DCC9E7DAD58E7727
   C:\Windows\system32\drivers\BrFiltLo.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\BrFiltUp.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\bthmodem.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\cdfs.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\cdrom.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\CLFS.sys B5D7A0638CA817BA7D8A4DFD3499BA2A
   C:\Windows\system32\drivers\CmBatt.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\cng.sys 9DE8D00626F01DBD1879A6655D7A752D
   C:\Windows\system32\drivers\compbatt.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\CompositeBus.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\csc.sys 80BC9D418607974E4940EBC42F69BC8D
   C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys 63705A08981F7EDD376241D6E0A9C2AC
   C:\Windows\System32\drivers\discache.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\disk.sys 616387BBD83372220B09DE95F4E67BBC
   C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys 5DB085A8A6600BE6401F2B24EECB5415
   C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys 26FE888505E5A945B0536AF9A2A27A6F
   C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys 5CEF80AE869336376F550ECAE91E424A
   C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys 9002EED07FD7FCFF6B8C5C06B454AC19
   C:\Windows\System32\Drivers\exfat.sys 7E45F8B117419ABA3BB26579F6E70324
   C:\Windows\System32\Drivers\fastfat.sys 6EDFA237D25433C03F42FBFDB16BDD24
   C:\Windows\System32\DRIVERS\fdc.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\fileinfo.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\filetrace.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\flpydisk.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\fltmgr.sys DC591A7A196E99EFB5A48D708CB989FD
   C:\Windows\System32\drivers\FsDepends.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\Fs_Rec.sys 6BD9295CC032DD3077C671FCCF579A7B
   C:\Windows\System32\DRIVERS\fvevol.sys 8F6322049018354F45F05A2FD2D4E5E0
   C:\Windows\system32\drivers\gagp30kx.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\HdAudio.sys 975761C778E33CD22498059B91E7373A
   C:\Windows\System32\DRIVERS\HDAudBus.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\HidBatt.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\hidusb.sys 90D91013D16A15B22A4B4EB6D4140A5B
   C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\HTTP.sys 93C367EA831FB39DEE3BA96539A187FB
   C:\Windows\System32\drivers\hwpolicy.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\i8042prt.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys AAAF44DB3BD0B9D1FB6969B23ECC8366
   C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\RTKVHD64.sys 906CE221363B3EBE4BDA1E0F0135A941
   C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\intelppm.sys FA4475BE23137E680B53C9384F77A85D
   C:\Windows\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\ipnat.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\irenum.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys 905E9D664F38B93B53FA05422165F5B5
   C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys 96BB922A0981BC7432C8CF52B5410FE6
   C:\Windows\system32\drivers\kbdclass.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\kbdhid.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\ksecdd.sys 2A37E1867C1B0187E48D87AD36DB15D2
   C:\Windows\System32\Drivers\ksecpkg.sys 5C42CED47415DC06C62B56AABD35B2A2
   C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\lltdio.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas2.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys 5416CEB2916BBE635288C4D1075B045E
   C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\MegaSR.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\modem.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\monitor.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\mouclass.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\mouhid.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\mountmgr.sys 072D8646E23ECF8A3F5F0157017B4DB6
   C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys 3F829492638A86A3C4E0BB06778F0C23
   C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys 98DB1790F0A584E0A2528B92B052417F
   C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys FEBE1FE31AEE1F4D9A71D8EDEE646F1E
   C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb10.sys 1545FC773D6069A3BCD361EA2B3A6FB2
   C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb20.sys BD0394F9F6E98BE4E909424D5DF338C8
   C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\Msfs.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\msisadrv.sys 6FE3DBEEA730A857CA3DF603B7DEADA2
   C:\Windows\System32\drivers\MSKSSRV.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\MSPCLOCK.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\MSPQM.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\MsRPC.sys 94275393BB85D1E2B74BFEFEC386B4A0
   C:\Windows\system32\drivers\mssmbios.sys 1FC0BF25FFCB9F751BCBC6C6AC577078
   C:\Windows\System32\drivers\MSTEE.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\MTConfig.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\mup.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\nwifi.sys 9FB2A095B1166CB3C9A06651863B3452
   C:\Windows\System32\drivers\ndis.sys CBE5C2A3353A367734989E335D6AF194
   C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiscap.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\ndistapi.sys 3F217F77899654833B650ED6A1372BE4
   C:\Windows\System32\DRIVERS\ndisuio.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiswan.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\NDProxy.sys E46AF308E96F7730F59B0F250A884CD6
   C:\Windows\System32\DRIVERS\netbios.sys 2E19EB10185992AB08BC3688AACA4CE2
   C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys 734837208CAFD6E0959A7A0333C95C9D
   C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\Npfs.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys BE313E566EEA2A4B7F9AAC9782A567D4
   C:\Windows\System32\Drivers\Ntfs.sys 8422AFBD1C2D30FFC913309D7F1A366D
   C:\Windows\System32\Drivers\Null.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\nvm62x64.sys A85B4F2EF3A7304A5399EF0526423040
   C:\Windows\System32\drivers\nvhda64v.sys 4FD4739B359C2923965FE99B03AFD090
   C:\Windows\System32\DRIVERS\nvlddmkm.sys 242C397942424B8489C562A6B66E4323
   C:\Windows\System32\DRIVERS\nvmf6264.sys 0AD267A4674805B61A5D7B911D2A978A
   C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys 0A92CB65770442ED0DC44834632F66AD
   C:\Windows\System32\drivers\nvstor.sys DAB0E87525C10052BF65F06152F37E4A
   C:\Windows\System32\DRIVERS\nvstor64.sys 71B6ECD3C56FBF12FB1968DA3953B703
   C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys 7425A6B64F5D37D0565F2581B886E5E3
   C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\parport.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\partmgr.sys E9766131EEADE40A27DC27D2D68FBA9C
   C:\Windows\System32\drivers\pci.sys 481DADB90C1D4E9F19328079C7A9E63D
   C:\Windows\System32\drivers\pciide.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\pcmcia.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\pcw.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\peauth.sys EA4D67448BE493D543F1730D6CD04694
   C:\Windows\System32\DRIVERS\raspptp.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\processr.sys 6EB8C1862FE4AEE0C6D940CBECDCA0A2
   C:\Windows\System32\DRIVERS\pacer.sys 4CE827A5433451551E99C2C1D20E4A43
   C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\rasacd.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\AgileVpn.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\rasl2tp.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\raspppoe.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\rassstp.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys FB45727105E27756B3252572A138FA19
   C:\Windows\System32\DRIVERS\rdpbus.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\rdpencdd.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\rdprefmp.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys 313F68E1A3E6345A4F47A36B07062F34
   C:\Windows\System32\Drivers\RDPWD.sys FE571E088C2D83619D2D48D4E961BF41
   C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys F4287A980C0AA41DE3073F053E5EA73C
   C:\Windows\System32\DRIVERS\rspndr.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\secdrv.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\serenum.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\serial.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\SiSRaid2.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\smb.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\Drivers\spldr.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\srv.sys 1145EC013B72D4E6C60497707BB1A4B6
   C:\Windows\System32\DRIVERS\srv2.sys 2D8FFA3B636368130F909E0CD935B555
   C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys 4B1C343E11065819F687EAC68A5E13F3
   C:\Windows\system32\drivers\stexstor.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\vmstorfl.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\swenum.sys 10DCD3BDFA785E1482EC02304A7E9B96
   C:\Windows\System32\drivers\synth3dvsc.sys C3A39C4079305480972D29C44B868C78
   C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys F9EE4B0C1783FB393B28CC93121117FE
   C:\Windows\System32\DRIVERS\tcpip.sys F9EE4B0C1783FB393B28CC93121117FE
   C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys 7FE5586314EE7D6AA8483264A089E5AF
   C:\Windows\System32\drivers\tdpipe.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\tdtcp.sys 51C5ECEB1CDEE2468A1748BE550CFBC8
   C:\Windows\System32\DRIVERS\tdx.sys 4DD986720F7CB7A8A5D1226793097B9A
   C:\Windows\system32\drivers\termdd.sys AC24D7A7D9EEDE11E2926F9001BEAFB5
   C:\Windows\system32\drivers\terminpt.sys EF4469AB69EB15E5D3754E6AEAFBCD3D
   C:\Windows\System32\DRIVERS\tssecsrv.sys 2CF58216424757ED29605B4F18EC443C
   C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys E9981ECE8D894CEF7038FD1D040EB426
   C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys AD64450A4ABE076F5CB34CC08EEACB07
   C:\Windows\System32\drivers\tsusbhub.sys E1748D04AE40118B62BC18AC86032192
   C:\Windows\System32\DRIVERS\tunnel.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\udfs.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys B70E26A57F35ECA5199E6D6B9592A67C
   C:\Windows\System32\DRIVERS\umbus.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\umpass.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys E6DFE1F33B1250A6E26EA6F6CE10B09C
   C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31
   C:\Windows\System32\DRIVERS\usbehci.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys 0A33C9EC6822B24E26687F1EC6346922
   C:\Windows\System32\DRIVERS\usbohci.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\usbprint.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS D029DD09E22EB24318A8FC3D8138BA43
   C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\vdrvroot.sys 7BDCE021786C3DCCFD2C22EBF643EE36
   C:\Windows\System32\DRIVERS\vgapnp.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\vga.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\volmgr.sys 8EDE91FBAC7BF7605323C517C717A253
   C:\Windows\System32\drivers\volmgrx.sys 85C5468BC395819AE2A0C747334BA14C
   C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys DC4CB3626E7423B9D83CF1B4857FDF15
   C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys DC4CB3626E7423B9D83CF1B4857FDF15
   C:\Windows\system32\drivers\wd.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8
   C:\Windows\System32\DRIVERS\wfplwf.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\wimmount.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\SysWOW64\drivers\wimmount.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\DRIVERS\WinUsb.sys FE88B288356E7B47B74B13372ADD906D
   C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys 43471A750D4F3918AC92F5131AE252D3
   C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys ==> MD5 is legit
   C:\Windows\System32\drivers\WudfPf.sys AB886378EEB55C6C75B4F2D14B6C869F
   C:\Windows\System32\DRIVERS\WUDFRd.sys DDA4CAF29D8C0A297F886BFE561E6659
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== Three Months Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-25 11:38 - 2018-09-25 11:38 - 000024882 _____ C:\Users\xXx\Desktop\FRST.txt
   2018-09-25 11:37 - 2018-09-25 11:38 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-25 11:37 - 2018-09-25 11:37 - 002414080 _____ (Farbar) C:\Users\xXx\Desktop\FRST64.exe
   2018-09-23 22:25 - 2018-09-23 22:25 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\Bacon
   2018-09-23 22:25 - 2018-09-23 22:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\GRETECH
   2018-09-23 22:24 - 2018-09-23 22:24 - 000002067 _____ C:\Users\xXx\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\GOM Player.lnk
   2018-09-23 22:24 - 2018-09-23 22:24 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\GRETECH
   2018-09-23 22:24 - 2018-09-23 22:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOM
   2018-09-23 22:24 - 2018-09-23 22:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\GRETECH
   2018-09-23 22:24 - 2018-09-23 22:24 - 000000000 _____ C:\end
   2018-09-23 21:34 - 2018-09-23 21:34 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
   2018-09-23 20:24 - 2018-09-23 22:20 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\Desktop\Intersection.1994.WS.DVDRip.XViD.iNT-EwDp
   2018-09-23 20:19 - 2018-09-23 22:20 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\Desktop\Side.Effects.2013.BDRip.XviD-SPARKS
   2018-09-23 20:16 - 2018-09-23 22:20 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\Desktop\Rock.of.Ages.2012.EXTENDED.BRRip.XviD-LYCAN
   2018-09-19 17:19 - 2018-09-19 17:19 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
   2018-09-19 17:19 - 2018-09-19 17:19 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-09-19 16:50 - 2018-09-19 16:50 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\OpenOffice
   2018-09-19 16:16 - 2018-09-19 16:16 - 000000000 ___SD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.5
   2018-09-19 16:16 - 2016-05-12 18:18 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\olepro32.dll
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-13 19:23 - 000140992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-13 19:18 - 000680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-08 16:05 - 002860032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-08 16:05 - 001602048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-08 16:05 - 000783872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-08 16:05 - 000612352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-08 16:05 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-08 16:05 - 000443392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-08 16:05 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-09-19 16:15 - 2018-06-08 16:05 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-09-19 16:15 - 2015-07-16 22:12 - 006131200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-09-19 16:15 - 2015-07-16 22:12 - 000856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdvidcrl.dll
   2018-09-19 16:15 - 2015-07-16 22:12 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tsgqec.dll
   2018-09-19 16:15 - 2015-07-16 22:11 - 007077376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
   2018-09-19 16:15 - 2015-07-16 22:11 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdvidcrl.dll
   2018-09-19 16:15 - 2015-07-16 22:11 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tsgqec.dll
   2018-09-19 16:15 - 2015-07-11 16:15 - 000429568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wksprt.exe
   2018-09-19 16:15 - 2014-12-11 20:47 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe
   2018-09-19 16:15 - 2013-11-26 11:16 - 003419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
   2018-09-19 16:15 - 2013-11-23 01:48 - 003928064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
   2018-09-19 16:14 - 2018-09-19 16:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 05:03 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDYAK.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 05:03 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDTAT.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 05:03 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDRU1.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 05:03 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDBASH.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 05:03 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDRU.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 04:31 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDYAK.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 04:31 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDTAT.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 04:31 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDRU1.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 04:31 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDRU.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2014-07-09 04:31 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDBASH.DLL
   2018-09-19 16:14 - 2011-03-11 09:41 - 000410496 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorV.sys
   2018-09-19 16:14 - 2011-03-11 09:41 - 000148352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvraid.sys
   2018-09-19 16:14 - 2011-03-11 09:41 - 000107904 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\amdsata.sys
   2018-09-19 16:14 - 2011-03-11 09:41 - 000027008 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\amdxata.sys
   2018-09-19 16:14 - 2011-03-11 09:33 - 002565632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esent.dll
   2018-09-19 16:14 - 2011-03-11 09:30 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fsutil.exe
   2018-09-19 16:14 - 2011-03-11 08:33 - 001699328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esent.dll
   2018-09-19 16:14 - 2011-03-11 08:31 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fsutil.exe
   2018-09-19 12:45 - 2018-09-19 12:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\MetaQuotes
   2018-09-19 12:43 - 2018-09-19 13:03 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\MetaQuotes
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-30 04:47 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-30 04:10 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 22:47 - 000398424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 21:47 - 000350296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 02:05 - 025736704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:56 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:45 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:44 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:43 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:43 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:43 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:43 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:37 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:36 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:34 - 005779456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:34 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:33 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:33 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:33 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:33 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:27 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:24 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:19 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:18 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:17 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:15 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:15 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:13 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:12 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:03 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:01 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:01 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 01:00 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:59 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:59 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:52 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:40 - 001555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:28 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:27 - 020279296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:15 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:14 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:14 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:13 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:12 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:09 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:09 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:07 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:06 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:06 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:06 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-24 00:00 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:56 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:56 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:55 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:54 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:53 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:52 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:51 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:51 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:48 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:46 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:44 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:44 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:44 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:30 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:27 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-09-18 14:16 - 2018-08-23 23:24 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-09-18 14:16 - 2017-05-12 19:25 - 001251328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
   2018-09-18 14:16 - 2017-05-12 18:58 - 001648128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
   2018-09-18 14:16 - 2017-05-12 18:58 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
   2018-09-18 14:16 - 2016-03-24 01:40 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
   2018-09-18 14:16 - 2016-03-24 01:40 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RdpGroupPolicyExtension.dll
   2018-09-18 14:15 - 2018-08-24 01:56 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-09-18 14:15 - 2018-08-24 00:25 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-09-18 14:15 - 2018-08-24 00:14 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-09-18 14:15 - 2017-03-07 17:05 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
   2018-09-18 14:15 - 2016-10-11 16:33 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll
   2018-09-18 14:15 - 2016-10-11 16:06 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
   2018-09-18 14:12 - 2016-04-14 16:49 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10level9.dll
   2018-09-18 14:12 - 2016-04-14 16:21 - 000647680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 002285056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 001620992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 001568768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVENCOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 001325056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 000902144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 000815616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOE.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpmde.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 000739328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 000665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 000541184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSDECD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:54 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VIDRESZR.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000829952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFWMAAEC.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP4SDECD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MPG4DECD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP43DECD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qasf.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksproxy.ax
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\COLORCNV.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfvdsp.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-09 00:53 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksuser.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 002777088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 001955328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVENCOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 001888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 001575424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOE.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 001307136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2adec.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 001232896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 001160192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSMPEG2ENC.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 001153024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOE.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 001026048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpmde.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 001010688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcmde.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSDECD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000653824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP4SDECD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVXENCD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFWMAAEC.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSENCD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000378880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SysFxUI.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000292352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VIDRESZR.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qasf.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RESAMPLEDMO.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPG4DECD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP43DECD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\COLORCNV.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP3DMOD.DLL
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfvdsp.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:07 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksuser.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 22:06 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksproxy.ax
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 21:54 - 000116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmk.sys
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 21:12 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\portcls.sys
   2018-09-18 14:12 - 2015-12-08 21:11 - 000005632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmkaud.sys
   2018-09-18 14:12 - 2015-07-30 21:06 - 002565120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
   2018-09-18 14:12 - 2015-07-30 20:57 - 001987584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10warp.dll
   2018-09-18 14:07 - 2015-02-04 06:16 - 000465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
   2018-09-18 14:07 - 2015-02-04 05:54 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll
   2018-09-18 13:23 - 2015-01-09 06:14 - 000950272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perftrack.dll
   2018-09-18 13:23 - 2015-01-09 06:14 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdi.dll
   2018-09-18 13:23 - 2015-01-09 06:14 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\powertracker.dll
   2018-09-18 13:23 - 2015-01-09 05:48 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdi.dll
   2018-09-18 13:13 - 2016-07-22 17:58 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
   2018-09-18 13:13 - 2016-07-22 17:51 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
   2018-09-18 11:31 - 2018-09-18 11:31 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\Adobe
   2018-09-18 02:51 - 2015-07-30 16:13 - 000124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
   2018-09-18 02:51 - 2015-07-30 16:13 - 000103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
   2018-09-18 02:46 - 2013-10-14 18:00 - 000028368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEUDINIT.EXE
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000942592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsIntl.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsIntl.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dat
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dat
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000247808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msls31.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\url.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\elshyph.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\url.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\elshyph.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msls31.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iexpress.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iexpress.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wextract.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wextract.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IEAdvpack.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesysprep.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardie.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SetIEInstalledDate.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardie.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pngfilt.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pngfilt.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmler.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmler.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imgutil.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imgutil.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\licmgr10.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\licmgr10.dll
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshta.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
   2018-09-18 02:25 - 2018-09-18 02:25 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 05:22 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\TsUsbFlt.sys
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 05:11 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyControl.exe
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 05:08 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyExtension.dll
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 04:48 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsRdpWebAccess.dll
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 04:48 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wksprtPS.dll
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 04:10 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsUsbGDCoInstaller.dll
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 03:14 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MsRdpWebAccess.dll
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 03:14 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wksprtPS.dll
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 02:31 - 001147392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe
   2018-09-18 01:20 - 2013-10-02 01:34 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-09-18 00:13 - 2012-08-23 17:12 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\terminpt.sys
   2018-09-18 00:13 - 2012-08-23 17:10 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpvideominiport.sys
   2018-09-18 00:13 - 2012-08-23 17:08 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\TsUsbGD.sys
   2018-09-18 00:13 - 2012-08-23 14:12 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpendp_winip.dll
   2018-09-18 00:13 - 2012-08-23 13:51 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpendp_winip.dll
   2018-09-17 23:35 - 2018-09-17 23:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-09-17 23:35 - 2018-09-17 23:35 - 139184408 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-09-17 23:15 - 2018-09-19 16:34 - 000765280 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-09-17 22:58 - 2012-07-26 06:08 - 000744448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFx.dll
   2018-09-17 22:58 - 2012-07-26 06:08 - 000229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
   2018-09-17 22:58 - 2012-07-26 06:08 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll
   2018-09-17 22:58 - 2012-07-26 06:08 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll
   2018-09-17 22:58 - 2012-07-26 06:08 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll
   2018-09-17 22:58 - 2012-07-26 05:26 - 000198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFRd.sys
   2018-09-17 22:58 - 2012-07-26 05:26 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFPf.sys
   2018-09-17 22:58 - 2012-06-02 17:57 - 000000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-14 00:17 - 000009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-14 00:17 - 000002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-14 00:16 - 000010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-14 00:12 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-14 00:11 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-14 00:11 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-14 00:11 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-14 00:11 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-14 00:11 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:35 - 000010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:35 - 000009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:35 - 000002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:32 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:31 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:31 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:31 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:31 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:31 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:20 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:09 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1core.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 23:08 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10core.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 22:53 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecsExt.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 22:49 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 22:48 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 22:46 - 001080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 22:38 - 000333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 22:38 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10core.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 22:25 - 000245248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 22:20 - 001238528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 22:20 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 21:34 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsGdiConverter.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 21:09 - 000522752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 20:26 - 001158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsPrint.dll
   2018-09-17 22:29 - 2013-01-13 20:05 - 001682432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
   2018-09-17 22:25 - 2012-03-01 09:46 - 000023408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fs_rec.sys
   2018-09-17 22:25 - 2012-03-01 09:28 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmi.dll
   2018-09-17 22:25 - 2012-03-01 08:29 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmi.dll
   2018-09-17 21:55 - 2014-07-01 01:24 - 000008856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardres.dll
   2018-09-17 21:55 - 2014-07-01 01:14 - 000008856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardres.dll
   2018-09-17 21:55 - 2014-06-06 09:16 - 000035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
   2018-09-17 21:55 - 2014-06-06 09:12 - 000035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe
   2018-09-17 21:55 - 2014-03-10 00:48 - 001389208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardagt.exe
   2018-09-17 21:55 - 2014-03-10 00:48 - 000171160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\infocardapi.dll
   2018-09-17 21:55 - 2014-03-10 00:47 - 000619672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardagt.exe
   2018-09-17 21:55 - 2014-03-10 00:47 - 000099480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\infocardapi.dll
   2018-09-17 21:51 - 2015-07-15 06:19 - 000052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basesrv.dll
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:19 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:18 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tracerpt.exe
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:18 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logman.exe
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\typeperf.exe
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:18 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\relog.exe
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:18 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diskperf.exe
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:01 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:00 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:00 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\logman.exe
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:00 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\typeperf.exe
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:00 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\relog.exe
   2018-09-17 21:51 - 2015-05-25 21:00 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\diskperf.exe
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 16:20 - 000441856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wpc.dll
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 16:15 - 002746368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gameux.dll
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 15:26 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 15:20 - 002576384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gameux.dll
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:20 - 000045568 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\oflc-nz.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:20 - 000044544 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegibbfc.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:20 - 000043520 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\csrr.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:20 - 000030720 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\usk.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:20 - 000023552 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\oflc.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:20 - 000020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi-pt.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:20 - 000020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi-fi.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:19 - 000055296 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\cero.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:19 - 000051712 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\esrb.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:19 - 000046592 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\fpb.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:19 - 000040960 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\cob-au.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:19 - 000021504 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\grb.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:19 - 000020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 14:19 - 000015360 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\djctq.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000055296 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\cero.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000051712 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\esrb.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000046592 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\fpb.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000045568 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\oflc-nz.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000044544 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegibbfc.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000043520 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\csrr.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000040960 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\cob-au.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000030720 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\usk.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000023552 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\oflc.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000021504 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\grb.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegi-pt.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegi-fi.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegi.rs
   2018-09-17 21:51 - 2012-12-07 13:46 - 000015360 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\djctq.rs
   2018-09-17 21:50 - 2016-01-22 09:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
   2018-09-17 21:50 - 2016-01-22 09:18 - 000723968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDec.dll
   2018-09-17 21:50 - 2016-01-22 09:04 - 000642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
   2018-09-17 21:50 - 2016-01-22 09:04 - 000535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EncDec.dll
   2018-09-17 21:50 - 2015-07-09 20:58 - 001632256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
   2018-09-17 21:50 - 2015-07-09 20:58 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmapi.dll
   2018-09-17 21:50 - 2015-07-09 20:42 - 001372160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-09-17 21:50 - 2015-07-09 20:42 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll
   2018-09-17 21:50 - 2012-11-02 08:59 - 000478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnet.dll
   2018-09-17 21:50 - 2012-11-02 08:11 - 000376832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnet.dll
   2018-09-17 21:48 - 2015-07-23 03:02 - 000879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
   2018-09-17 21:48 - 2015-07-22 20:53 - 000635392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-12-19 06:06 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:44 - 000722944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\objsel.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:44 - 000039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincredprovider.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:43 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cngprovider.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:43 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adprovider.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:43 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\capiprovider.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:43 - 000052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapiprovider.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:43 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dimsroam.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:17 - 000538112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\objsel.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:17 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cngprovider.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:17 - 000049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adprovider.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:17 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\capiprovider.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:17 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpapiprovider.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:17 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dimsroam.dll
   2018-09-17 21:47 - 2014-03-04 12:17 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincredprovider.dll
   2018-09-17 21:46 - 2016-03-16 21:50 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mtxoci.dll
   2018-09-17 21:46 - 2016-03-16 21:28 - 000176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msorcl32.dll
   2018-09-17 21:46 - 2016-03-16 21:28 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mtxoci.dll
   2018-09-17 21:45 - 2014-07-17 05:07 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsta.dll
   2018-09-17 21:45 - 2014-07-17 05:07 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll
   2018-09-17 21:45 - 2014-07-17 04:40 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winsta.dll
   2018-09-17 21:45 - 2014-07-17 04:21 - 000212480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpwd.sys
   2018-09-17 21:45 - 2012-04-26 08:41 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpwsx.dll
   2018-09-17 21:45 - 2012-04-26 08:34 - 000009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdrmemptylst.exe
   2018-09-17 21:44 - 2015-12-16 21:53 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kbdgeoqw.dll
   2018-09-17 21:44 - 2015-12-16 21:53 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZEL.DLL
   2018-09-17 21:44 - 2015-12-16 21:53 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZE.DLL
   2018-09-17 21:44 - 2015-12-16 21:48 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDAZE.DLL
   2018-09-17 21:44 - 2015-12-16 21:48 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kbdgeoqw.dll
   2018-09-17 21:44 - 2015-12-16 21:48 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDAZEL.DLL
   2018-09-17 21:44 - 2014-10-14 05:13 - 000683520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\termsrv.dll
   2018-09-17 21:43 - 2014-11-11 06:08 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pku2u.dll
   2018-09-17 21:43 - 2014-11-11 05:44 - 000186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pku2u.dll
   2018-09-17 21:43 - 2012-10-03 20:44 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netcorehc.dll
   2018-09-17 21:43 - 2012-10-03 20:42 - 000569344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll
   2018-09-17 21:43 - 2012-10-03 19:42 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netcorehc.dll
   2018-09-17 21:34 - 2013-12-04 05:16 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_isv.exe
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:27 - 000488448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:27 - 000485888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_isv.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:27 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_ssp_isv.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:27 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_ssp.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:26 - 000528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdrm.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:16 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate.exe
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:16 - 000553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_ssp.exe
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:16 - 000552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:03 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:03 - 000423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc_isv.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:03 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp_isv.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:03 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 05:02 - 000390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdrm.dll
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 04:54 - 000594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_isv.exe
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 04:54 - 000572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate.exe
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 04:54 - 000510976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp.exe
   2018-09-17 21:33 - 2013-12-04 04:54 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp_isv.exe
   2018-09-17 21:32 - 2016-08-29 18:04 - 003229696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
   2018-09-17 21:32 - 2016-08-29 17:55 - 002972672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
   2018-09-17 21:32 - 2016-03-09 22:00 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll
   2018-09-17 21:32 - 2016-03-09 21:40 - 000316416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webio.dll
   2018-09-17 21:32 - 2013-06-26 01:55 - 000785624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Wdf01000.sys
   2018-09-17 21:32 - 2013-05-13 08:50 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certenc.dll
   2018-09-17 21:32 - 2013-05-13 06:43 - 001192448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certutil.exe
   2018-09-17 21:32 - 2013-05-13 06:08 - 000903168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certutil.exe
   2018-09-17 21:32 - 2013-05-13 06:08 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certenc.dll
   2018-09-17 21:32 - 2012-11-29 01:56 - 000054376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfLdr.sys
   2018-09-17 21:32 - 2012-11-29 01:56 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wdfres.dll
   2018-09-17 21:32 - 2012-11-29 01:56 - 000000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf
   2018-09-17 21:32 - 2012-09-26 01:47 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\synceng.dll
   2018-09-17 21:32 - 2012-09-26 01:46 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\synceng.dll
   2018-09-17 21:32 - 2012-08-22 00:01 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OxpsConverter.exe
   2018-09-17 21:32 - 2011-06-16 08:49 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xmllite.dll
   2018-09-17 21:32 - 2011-06-16 07:33 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xmllite.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 20:15 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winipsec.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 20:14 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpsvc.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 20:14 - 000793088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpprefcl.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 20:14 - 000502272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IPSECSVC.DLL
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 20:14 - 000373760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\polstore.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 20:14 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpapi.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 20:14 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FwRemoteSvr.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 20:14 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpscript.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 18:18 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpprefcl.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 18:18 - 000274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\polstore.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 18:18 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpapi.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 18:18 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winipsec.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 18:18 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FwRemoteSvr.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 18:06 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpscript.exe
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 17:57 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpscript.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-05-12 17:57 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpscript.exe
   2018-09-17 21:31 - 2016-02-05 21:56 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tbs.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-02-05 21:54 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapibase.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-02-05 20:33 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tbs.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-02-05 04:19 - 000381440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
   2018-09-17 21:31 - 2016-02-04 21:41 - 000296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
   2018-09-17 21:31 - 2015-11-03 22:04 - 000241664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\els.dll
   2018-09-17 21:31 - 2015-11-03 21:55 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\els.dll
   2018-09-17 21:31 - 2015-07-09 20:57 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\notepad.exe
   2018-09-17 21:31 - 2015-07-09 20:57 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notepad.exe
   2018-09-17 21:31 - 2015-07-09 20:42 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
   2018-09-17 21:31 - 2015-06-03 23:21 - 000451080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
   2018-09-17 21:31 - 2014-02-04 05:35 - 000274880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-09-17 21:31 - 2014-02-04 05:35 - 000190912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
   2018-09-17 21:31 - 2014-02-04 05:35 - 000027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Diskdump.sys
   2018-09-17 21:31 - 2014-02-04 05:28 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iologmsg.dll
   2018-09-17 21:31 - 2014-02-04 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iologmsg.dll
   2018-09-17 21:31 - 2013-08-05 05:25 - 000155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ataport.sys
   2018-09-17 21:31 - 2013-07-12 13:41 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbcir.sys
   2018-09-17 21:31 - 2013-05-10 08:49 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptdlg.dll
   2018-09-17 21:31 - 2013-05-10 06:20 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptdlg.dll
   2018-09-17 21:31 - 2013-04-26 02:30 - 001505280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
   2018-09-17 21:31 - 2013-04-01 01:52 - 001887232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
   2018-09-17 21:31 - 2013-02-12 07:12 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usb8023.sys
   2018-09-17 21:31 - 2012-07-05 01:16 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netapi32.dll
   2018-09-17 21:31 - 2012-07-05 01:13 - 000136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browser.dll
   2018-09-17 21:31 - 2012-07-05 01:13 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browcli.dll
   2018-09-17 21:31 - 2012-07-05 00:16 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netapi32.dll
   2018-09-17 21:31 - 2012-07-05 00:14 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\browcli.dll
   2018-09-17 21:31 - 2012-03-17 10:58 - 000075120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\partmgr.sys
   2018-09-17 21:31 - 2012-01-04 13:44 - 000509952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntshrui.dll
   2018-09-17 21:31 - 2012-01-04 11:58 - 000442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntshrui.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-12-16 11:46 - 000634880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcrt.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-12-16 10:52 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcrt.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-06-15 13:02 - 000212992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbctrac.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-06-15 13:02 - 000163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccp32.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-06-15 13:02 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccu32.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-06-15 13:02 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccr32.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-06-15 11:55 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbcjt32.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-06-15 11:55 - 000163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbctrac.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-06-15 11:55 - 000122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbccp32.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-06-15 11:55 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbccu32.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-06-15 11:55 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbccr32.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-02-05 20:10 - 000020352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kdusb.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-02-05 20:10 - 000019328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kd1394.dll
   2018-09-17 21:31 - 2011-02-05 20:10 - 000017792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kdcom.dll
   2018-09-17 21:30 - 2016-03-09 21:54 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
   2018-09-17 21:30 - 2016-03-09 21:34 - 000216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
   2018-09-17 21:30 - 2016-02-03 21:07 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
   2018-09-17 21:30 - 2016-01-21 03:51 - 000073664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\disk.sys
   2018-09-17 21:30 - 2015-06-02 03:07 - 000254976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cewmdm.dll
   2018-09-17 21:30 - 2015-06-02 02:47 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cewmdm.dll
   2018-09-17 21:30 - 2015-04-24 21:17 - 000633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
   2018-09-17 21:30 - 2015-04-24 20:56 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
   2018-09-17 21:30 - 2015-02-03 06:31 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
   2018-09-17 21:30 - 2015-02-03 06:12 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ubpm.dll
   2018-09-17 21:30 - 2014-10-30 05:03 - 000165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\charmap.exe
   2018-09-17 21:30 - 2014-10-30 04:45 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\charmap.exe
   2018-09-17 21:30 - 2014-08-01 14:53 - 001031168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
   2018-09-17 21:30 - 2014-08-01 14:35 - 000793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
   2018-09-17 21:30 - 2013-10-12 05:32 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshom.ocx
   2018-09-17 21:30 - 2013-10-12 05:31 - 000202752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scrrun.dll
   2018-09-17 21:30 - 2013-10-12 05:04 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshom.ocx
   2018-09-17 21:30 - 2013-10-12 05:03 - 000163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll
   2018-09-17 21:30 - 2013-10-12 04:33 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscript.exe
   2018-09-17 21:30 - 2013-10-12 04:33 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscript.exe
   2018-09-17 21:30 - 2013-10-12 04:15 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wscript.exe
   2018-09-17 21:30 - 2013-10-12 04:15 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-31 18:08 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-31 18:08 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-28 08:50 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ks.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-13 18:54 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-13 18:54 - 001888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-13 18:54 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-13 18:53 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-13 18:41 - 000313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-13 18:40 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-13 18:40 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-13 18:40 - 001241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-13 18:40 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-12 23:32 - 000378464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-12 23:31 - 001894496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-12 23:31 - 000289376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-12 23:28 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-12 23:14 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:59 - 000154800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:58 - 000385120 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:58 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:58 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:56 - 001664296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:55 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:55 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:55 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:55 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:55 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:55 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:55 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:55 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:55 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:54 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:45 - 000309424 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:44 - 003961440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:42 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:41 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:39 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:27 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:22 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:22 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:22 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:21 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:20 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:17 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:17 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:17 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:15 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:13 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:13 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:13 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:12 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:12 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:12 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:12 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:10 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:10 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:10 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:10 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:09 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:09 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:09 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-10 18:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-08-03 18:55 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-07-29 18:55 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-07-18 18:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-07-07 18:24 - 003226112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-07-06 19:09 - 000947904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-29 18:55 - 000695808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscsvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-29 18:55 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-29 18:55 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscdll.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-29 18:40 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscdll.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-29 18:14 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-29 18:09 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:55 - 003246592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:55 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:55 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:55 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:54 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:43 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:42 - 002366464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:42 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:42 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:41 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:21 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 18:16 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-27 16:19 - 000419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 19:21 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 19:20 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 19:20 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 19:19 - 000357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 19:19 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 19:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 18:55 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 18:55 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 18:54 - 000269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 18:44 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-06-08 18:28 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnscacheugc.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-30 16:05 - 000467856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 07:16 - 001681088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:44 - 004120576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:44 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:44 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:24 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:23 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:13 - 003207168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:13 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:13 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:01 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-15 06:01 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-12 05:07 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-12 05:07 - 000033152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-12 05:07 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-12 00:19 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-12 00:19 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-11 03:40 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-11 03:40 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-05-02 18:32 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000918296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000065880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000063832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000021848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000020824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000019288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000018776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000015192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000013152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-25 19:02 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wkssvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-25 18:18 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-23 03:00 - 000876032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-23 02:40 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-18 19:03 - 000701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-18 19:03 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhsetup.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-18 18:51 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-18 18:51 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhsetup.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-18 18:41 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\hh.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-18 18:35 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hh.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-11 19:38 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-11 19:38 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-11 19:36 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-11 19:36 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 19:36 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 19:36 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sscore.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 19:35 - 001735168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 19:34 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 19:33 - 001241600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 19:32 - 000487936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 19:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sscore.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 18:48 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 18:47 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-10 18:47 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-04-07 19:41 - 000371392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 20:16 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 20:12 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 20:12 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 20:07 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:57 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:57 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:57 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:57 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:53 - 002651648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:53 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:52 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:52 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-14 19:52 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-06 21:13 - 000148160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-06 21:11 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-06 21:11 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsnmp32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-06 21:10 - 000170176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-06 21:07 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-03-06 21:07 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-22 06:28 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-22 06:06 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000367296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000334528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000185024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000122560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000068288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000064192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000063168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\termdd.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000060608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000036032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vdrvroot.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000031936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssmbios.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000023744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\streamci.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000015040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:35 - 000012096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\swenum.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:23 - 002292224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:23 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\racpldlg.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:11 - 003665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 21:11 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\racpldlg.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdchange.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MsraLegacy.tlb
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 20:25 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wmiacpi.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 20:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\errdev.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-02-10 20:25 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsraLegacy.tlb
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-22 22:13 - 000297984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-22 22:12 - 000249352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-12 19:40 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-09-17 21:29 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-11-02 19:55 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprdim.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-11-02 19:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtprio.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-11-02 18:11 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-17 01:46 - 000953344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpedit.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 014635008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 012574720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 002319872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 002222080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 002058240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Query.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msshooks.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:39 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:38 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:38 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 012574208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 011410944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 001400320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Query.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:37 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:26 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:26 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:25 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msshooks.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:20 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-10-12 03:20 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\luafv.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-13 18:28 - 000886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-13 18:28 - 000448512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-13 18:28 - 000414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-13 18:28 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanhlp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-13 18:28 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-13 18:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-08 17:20 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-08 17:20 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-07 18:31 - 002851328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themeui.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-09-07 18:12 - 002755072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themeui.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-19 18:28 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-19 18:10 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 003203584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcndmgr.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 002150912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcndmgr.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 001032192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 000827904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 000355328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcbase.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcbase.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cic.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcshext.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcshext.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:35 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icaapi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 20:34 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cic.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 00:45 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tssecsrv.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 00:37 - 002144256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmc.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-14 00:30 - 001401344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmc.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:35 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:35 - 000346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:35 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:35 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nsisvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:35 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winnsi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:35 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nsi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:34 - 000971776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:34 - 000166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetpp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:34 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetppui.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:20 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:20 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnpinst.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:19 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:19 - 000299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:19 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:19 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winnsi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nsi.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:12 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netbtugc.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:09 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:03 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netbtugc.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 09:00 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-08-11 08:58 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nsiproxy.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-29 17:56 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-21 17:26 - 000518144 _____ C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-21 17:26 - 000409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexch40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-21 17:26 - 000290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-21 17:26 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstext40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-14 18:29 - 000486400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-14 18:29 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-14 18:10 - 000382976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-14 17:57 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-14 17:50 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-14 17:50 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-07 18:33 - 000363752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgrx.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-07 18:29 - 001143296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DXPTaskRingtone.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-07 18:10 - 000973312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DXPTaskRingtone.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-01 16:05 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswdat10.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-01 16:05 - 000616448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrepl40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-01 16:05 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxbde40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-01 16:05 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspbde40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-01 16:05 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-01 16:05 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd2x40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-01 16:05 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msltus40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-07-01 16:05 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:49 - 001363456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:49 - 000594432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:49 - 000475136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmon.ocx
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:49 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdhui.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:29 - 001227264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:29 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:29 - 000390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sysmon.ocx
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:28 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pdhui.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:14 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perfmon.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:14 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resmon.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:06 - 000157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\perfmon.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-13 01:06 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resmon.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-06-02 11:10 - 000733696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-05-16 18:35 - 000986856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-05-16 18:35 - 000265448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-05-16 18:30 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-05-10 18:33 - 000091368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MigAutoPlay.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-05-10 18:16 - 000091368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MigAutoPlay.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-05-07 18:33 - 000094440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-05-07 18:29 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmmsp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-04-28 01:50 - 003550208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-04-12 16:05 - 004296704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-04-04 17:53 - 000496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-30 17:58 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-10 19:32 - 001389056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pla.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-10 19:32 - 000300544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdh.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-10 19:20 - 001508352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pla.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-10 19:20 - 000237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pdh.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-10 18:57 - 000009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\plasrv.exe
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-10 18:55 - 000205312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fastfat.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-10 18:55 - 000195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\exfat.sys
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-07 19:30 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-07 19:17 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-04 04:27 - 001574912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-04 04:27 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmjpegdec.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-04 04:14 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-03-04 04:14 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmjpegdec.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-02-09 19:32 - 000769536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-02-09 19:32 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samlib.dll
   2018-09-17 21:29 - 2017-02-09 19:14 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\samlib.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-11-10 19:19 - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-10-11 18:31 - 001148416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10.IME
   2018-09-17 21:29 - 2016-10-11 18:31 - 000878080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10K.DLL
   2018-09-17 21:29 - 2016-10-11 18:31 - 000457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imkr80.ime
   2018-09-17 21:29 - 2016-10-11 18:31 - 000246784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\input.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-10-11 18:18 - 001027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10.IME
   2018-09-17 21:29 - 2016-10-11 18:18 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL
   2018-09-17 21:29 - 2016-10-11 18:18 - 000430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imkr80.ime
   2018-09-17 21:29 - 2016-10-11 18:18 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\input.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-10-11 17:55 - 000346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcdedit.exe
   2018-09-17 21:29 - 2016-09-15 17:56 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-09-13 00:08 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adsmsext.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-09-12 23:49 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adsmsext.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-09-08 23:34 - 000263680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-09-08 23:34 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-09-08 23:34 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-09-08 23:34 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-09-08 17:55 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-22 19:19 - 001386496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-12 19:26 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scavengeui.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:31 - 002023424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:31 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:31 - 000310784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:31 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:31 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmplpxy.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:15 - 001178112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:15 - 000249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:15 - 000214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:15 - 000146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:01 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 18:01 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmprovhost.exe
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 17:53 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 17:53 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmprovhost.exe
   2018-09-17 21:29 - 2016-08-06 17:53 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmplpxy.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 001202176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmv2clt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\blackbox.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmdrmsdk.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000680448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmmgrtn.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000440320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msnetobj.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 20:16 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 001005056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmv2clt.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000744960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\blackbox.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmdrmsdk.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmmgrtn.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msnetobj.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000195072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:21 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsp.dll
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:15 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcawrk.exe
   2018-09-17 21:29 - 2016-06-14 18:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-13 18:54 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-13 18:54 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-13 18:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-13 18:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-13 18:53 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-13 18:40 - 012880896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-13 18:40 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-13 18:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-13 18:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:59 - 005552816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:57 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:57 - 000631624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:55 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:55 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:55 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:54 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:54 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:54 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:54 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:53 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:53 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:41 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:40 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:39 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-10 18:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-08-03 18:39 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-06-29 18:55 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CscMig.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-06-27 19:01 - 000114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-09-17 21:28 - 2018-06-27 18:54 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-06-27 16:20 - 000419648 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
   2018-09-17 21:28 - 2018-06-21 06:33 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-06-21 06:09 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-06-08 19:20 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-06-08 18:55 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-06-08 18:29 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-05-30 16:05 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-09-17 21:28 - 2018-05-30 16:05 - 000459632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-05-15 06:44 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-05-15 06:13 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-05-02 18:32 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
   2018-09-17 21:28 - 2018-03-14 20:12 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-02-10 21:11 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrahc.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-02-10 20:36 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msra.exe
   2018-09-17 21:28 - 2018-02-10 20:26 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
   2018-09-17 21:28 - 2018-02-10 20:26 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdchange.exe
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-22 22:12 - 000546656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-09-17 21:28 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-09-17 21:28 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-11-02 19:55 - 000281600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-11-02 19:55 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtm.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-11-02 18:11 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-11-02 18:11 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtm.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-11-02 17:56 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtprio.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-10-17 02:04 - 001001984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpedit.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-10-12 03:24 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-09-13 18:28 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-09-13 18:09 - 000830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-09-13 18:09 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanmsm.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-09-13 18:09 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlansec.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-09-13 18:09 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanhlp.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-09-13 18:09 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanapi.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-08-16 18:29 - 000806912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-08-16 18:10 - 000629760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
   2018-09-17 21:28 - 2017-08-11 09:20 - 000071680 _____ C:\Windows\system32\PrintBrmUi.exe
   2018-09-17 21:28 - 2017-06-13 01:14 - 000379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msinfo32.exe
   2018-09-17 21:28 - 2017-06-13 01:06 - 000303616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msinfo32.exe
   2018-09-17 21:28 - 2017-03-30 18:03 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rundll32.exe
   2018-09-17 21:28 - 2016-11-10 19:32 - 001009152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:32 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlsbres.dll
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:31 - 000176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tintlgnt.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quick.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qintlgnt.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\phon.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cintlgnt.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:31 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\chajei.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:31 - 000132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pintlgnt.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:18 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tintlgnt.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quick.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qintlgnt.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\phon.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cintlgnt.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\chajei.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pintlgnt.ime
   2018-09-17 21:28 - 2016-10-11 18:18 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlsbres.dll
   2018-09-17 21:28 - 2016-08-06 18:31 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmRes.dll
   2018-09-17 21:28 - 2016-08-06 18:15 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmRes.dll
   2018-09-17 21:28 - 2016-06-14 20:11 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\PEAuth.sys
   2018-09-17 21:27 - 2014-06-18 05:18 - 000692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\osk.exe
   2018-09-17 21:27 - 2014-06-18 04:51 - 000646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\osk.exe
   2018-09-17 21:27 - 2010-12-23 13:42 - 001118720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sbe.dll
   2018-09-17 21:27 - 2010-12-23 13:36 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mpg2splt.ax
   2018-09-17 21:27 - 2010-12-23 08:54 - 000850944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sbe.dll
   2018-09-17 21:27 - 2010-12-23 08:50 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mpg2splt.ax
   2018-09-17 21:26 - 2016-07-07 18:08 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpipreg.sys
   2018-09-17 21:26 - 2016-02-09 12:55 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\seclogon.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-12-09 00:53 - 000509952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-12-09 00:53 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-12-08 22:07 - 000624640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-12-08 22:07 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devenum.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-11-14 02:09 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapistub.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-11-14 02:09 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapi32.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-11-14 02:08 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fixmapi.exe
   2018-09-17 21:26 - 2015-11-14 01:50 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mapistub.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-11-14 01:50 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mapi32.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-11-14 01:49 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fixmapi.exe
   2018-09-17 21:26 - 2015-11-05 22:05 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshrm.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-11-05 22:02 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshrm.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-11-05 12:53 - 000146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rmcast.sys
   2018-09-17 21:26 - 2015-04-13 06:28 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
   2018-09-17 21:26 - 2015-03-04 07:41 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfsw32.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-03-04 07:10 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clfsw32.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-01-29 06:19 - 002543104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdshext.dll
   2018-09-17 21:26 - 2015-01-29 06:02 - 002311168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpdshext.dll
   2018-09-17 21:26 - 2014-10-25 04:57 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\packager.dll
   2018-09-17 21:26 - 2014-10-25 04:32 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\packager.dll
   2018-09-17 21:26 - 2014-06-19 01:23 - 001943696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dfshim.dll
   2018-09-17 21:26 - 2014-06-19 01:23 - 001131664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dfshim.dll
   2018-09-17 21:26 - 2014-06-19 01:23 - 000156824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscorier.dll
   2018-09-17 21:26 - 2014-06-19 01:23 - 000156312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscorier.dll
   2018-09-17 21:26 - 2014-06-19 01:23 - 000081560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscories.dll
   2018-09-17 21:26 - 2014-06-19 01:23 - 000073880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscories.dll
   2018-09-17 21:26 - 2013-10-19 05:18 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imagehlp.dll
   2018-09-17 21:26 - 2013-10-19 04:36 - 000159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imagehlp.dll
   2018-09-17 21:26 - 2013-10-04 05:28 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-09-17 21:26 - 2013-10-04 05:25 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credui.dll
   2018-09-17 21:26 - 2013-10-04 04:58 - 000152576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-09-17 21:26 - 2013-10-04 04:56 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credui.dll
   2018-09-17 21:26 - 2012-10-09 21:17 - 000226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll
   2018-09-17 21:26 - 2012-10-09 21:17 - 000055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll
   2018-09-17 21:26 - 2012-10-09 20:40 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore6.dll
   2018-09-17 21:26 - 2012-10-09 20:40 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcsvc6.dll
   2018-09-17 21:26 - 2012-07-04 23:26 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\RNDISMP.sys
   2018-09-17 21:26 - 2012-02-17 07:57 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdtcp.sys
   2018-09-17 21:26 - 2011-08-27 08:37 - 000331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleacc.dll
   2018-09-17 21:26 - 2011-08-27 07:26 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleacc.dll
   2018-09-17 21:26 - 2011-03-11 09:34 - 001395712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc42.dll
   2018-09-17 21:26 - 2011-03-11 09:34 - 001359872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc42u.dll
   2018-09-17 21:26 - 2011-03-11 08:33 - 001164288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc42u.dll
   2018-09-17 21:26 - 2011-03-11 08:33 - 001137664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc42.dll
   2018-09-17 21:26 - 2011-02-12 14:34 - 000267776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FXSCOVER.exe
   2018-09-17 21:25 - 2015-10-29 20:50 - 000342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apphelp.dll
   2018-09-17 21:25 - 2015-10-29 20:50 - 000072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aelupsvc.dll
   2018-09-17 21:25 - 2015-10-29 20:50 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdbinst.exe
   2018-09-17 21:25 - 2015-10-29 20:50 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shimeng.dll
   2018-09-17 21:25 - 2015-10-29 20:50 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shimeng.dll
   2018-09-17 21:25 - 2015-10-29 20:49 - 000295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apphelp.dll
   2018-09-17 21:25 - 2015-10-29 20:49 - 000020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdbinst.exe
   2018-09-17 21:25 - 2015-04-11 06:19 - 000069888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stream.sys
   2018-09-17 21:25 - 2013-10-30 05:32 - 000335360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msieftp.dll
   2018-09-17 21:25 - 2013-10-30 05:19 - 000301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msieftp.dll
   2018-09-17 21:25 - 2011-12-30 09:26 - 000515584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\timedate.cpl
   2018-09-17 21:25 - 2011-12-30 08:27 - 000478720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\timedate.cpl
   2018-09-17 21:25 - 2011-02-18 13:51 - 000031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\prevhost.exe
   2018-09-17 21:25 - 2011-02-18 08:39 - 000031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\prevhost.exe
   2018-09-17 21:24 - 2016-05-11 20:02 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswsock.dll
   2018-09-17 21:24 - 2016-05-11 20:02 - 000296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ws2_32.dll
   2018-09-17 21:24 - 2016-05-11 18:19 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll
   2018-09-17 21:24 - 2016-05-11 18:19 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ws2_32.dll
   2018-09-17 21:24 - 2014-09-04 08:23 - 000424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll
   2018-09-17 21:24 - 2014-09-04 08:04 - 000372736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll
   2018-09-17 21:24 - 2014-01-28 05:32 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll
   2018-09-17 21:24 - 2013-03-19 08:53 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll
   2018-09-17 21:24 - 2013-01-24 09:01 - 000223752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys
   2018-09-17 21:24 - 2012-11-23 06:13 - 000068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhost.exe
   2018-09-17 21:24 - 2011-08-17 08:26 - 000613888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psisdecd.dll
   2018-09-17 21:24 - 2011-08-17 08:25 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psisrndr.ax
   2018-09-17 21:24 - 2011-08-17 07:24 - 000465408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\psisdecd.dll
   2018-09-17 21:24 - 2011-08-17 07:19 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\psisrndr.ax
   2018-09-17 21:24 - 2011-05-24 14:42 - 000404480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
   2018-09-17 21:24 - 2011-05-24 13:40 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devobj.dll
   2018-09-17 21:24 - 2011-05-24 13:40 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devrtl.dll
   2018-09-17 21:24 - 2011-05-24 13:39 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cfgmgr32.dll
   2018-09-17 21:24 - 2011-05-24 13:37 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drvinst.exe
   2018-09-17 16:50 - 2018-09-17 16:50 - 010314904 _____ (FinalWire Ltd. ) C:\Users\xXx\Downloads\everest.exe
   2018-09-17 16:44 - 2018-09-23 21:14 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Local\AVAST Software
   2018-09-17 16:44 - 2018-09-17 16:44 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\AVAST Software
   2018-09-17 16:44 - 2018-09-17 16:44 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Local\CEF
   2018-09-17 16:44 - 2018-09-17 16:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000467320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000381560 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000379608 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000215920 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000199712 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000163392 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000111864 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000087904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000046968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000003910 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:43 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:42 - 001027720 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:42 - 000346664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:42 - 000249016 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:42 - 000229384 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:42 - 000201320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-09-17 16:43 - 2018-09-17 16:42 - 000059568 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-09-17 16:42 - 2018-09-17 16:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-09-17 16:41 - 2018-09-17 20:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2018-09-17 16:33 - 2018-09-17 16:33 - 000000945 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk
   2018-09-17 16:33 - 2018-09-17 16:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\uTorrent
   2018-09-17 16:32 - 2018-09-23 21:29 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-09-17 16:28 - 2018-09-18 14:01 - 000007588 _____ C:\Users\xXx\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   2018-09-17 16:28 - 2010-08-12 12:07 - 000350952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvmf6264.sys
   2018-09-17 16:28 - 2010-08-12 11:46 - 000953344 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\fdco2.dll
   2018-09-17 16:28 - 2010-08-12 11:46 - 000758272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\cohelper.dll
   2018-09-17 16:28 - 2010-08-12 10:14 - 000263784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvconrm.dll
   2018-09-17 16:28 - 2010-08-09 22:33 - 000011164 _____ C:\Windows\system32\Drivers\nvphy.bin
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-25 09:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-17 16:27 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-17 16:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 21:30 - 000551768 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 21:30 - 000456592 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 04:18 - 005947704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 04:18 - 002612616 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 04:17 - 008330242 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 04:17 - 001767280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 04:17 - 000634248 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 04:17 - 000450416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 04:17 - 000124112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-06 04:17 - 000083256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-09-17 16:24 - 2018-09-05 21:12 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
   2018-09-17 16:22 - 2018-09-17 16:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-09-17 16:22 - 2018-09-17 16:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-09-17 16:22 - 2018-09-17 16:22 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\unknown
   2018-09-17 16:22 - 2018-09-17 16:22 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
   2018-09-17 16:21 - 2018-09-06 21:29 - 017014560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
   2018-09-17 16:21 - 2018-09-06 21:28 - 023306368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
   2018-09-17 16:21 - 2018-09-06 21:28 - 020331240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
   2018-09-17 16:21 - 2018-09-06 05:50 - 000041866 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 040190064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 032457848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 003967664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 003505224 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 001563904 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 001420464 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 001217440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 001093704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 000628912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:29 - 000518912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:28 - 031248872 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:28 - 013732232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:28 - 011277048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:28 - 000505696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:28 - 000420144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 025965064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 019088408 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 015698384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 001159400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 000906904 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 000546808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 000464832 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 000182552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 000164904 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 000159848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
   2018-09-17 16:20 - 2018-09-06 21:27 - 000142592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
   2018-09-17 16:19 - 2018-09-06 21:29 - 040346696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
   2018-09-17 16:19 - 2018-09-06 21:29 - 002014624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6439924.dll
   2018-09-17 16:19 - 2018-09-06 21:29 - 001467624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6439924.dll
   2018-09-17 16:19 - 2018-09-06 21:28 - 035251048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
   2018-09-17 16:19 - 2018-09-06 21:27 - 017754464 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
   2018-09-17 16:19 - 2018-09-06 21:27 - 015168800 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
   2018-09-17 16:19 - 2018-09-06 21:27 - 004615416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
   2018-09-17 16:19 - 2018-09-06 21:27 - 004084200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
   2018-09-17 16:18 - 2018-09-17 15:24 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-09-17 16:18 - 2018-09-06 05:50 - 000000669 _____ C:\Windows\SysWOW64\nv-vk32.json
   2018-09-17 16:18 - 2018-09-06 05:50 - 000000669 _____ C:\Windows\system32\nv-vk64.json
   2018-09-17 15:59 - 2018-09-17 15:59 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-09-17 15:59 - 2018-09-17 15:59 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
   2018-09-17 15:59 - 2018-09-17 15:59 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\DAX3
   2018-09-17 15:59 - 2018-09-17 15:59 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\DAX2
   2018-09-17 15:59 - 2018-09-17 15:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
   2018-09-17 15:59 - 2018-09-17 15:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:36 - 072520576 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoRes64.dat
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:36 - 007178336 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEP64A.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:36 - 006374240 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:36 - 003677240 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:36 - 003215296 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:36 - 002930016 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInstII64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:36 - 000266624 _____ (TODO: <Company name>) C:\Windows\system32\slprp64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:36 - 000023560 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCoLDR64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:35 - 000416376 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMUI.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:35 - 000378248 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\HiFiDAX2API.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 23:35 - 000154232 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HarmanAudioInterface.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 015218656 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE3.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 003418048 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\slcnt64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 003306856 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE2.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 003128848 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\sltech64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 002198016 _____ (Yamaha Corporation) C:\Windows\system32\YamahaAE.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 001435176 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRRPTR64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 001382272 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tosade.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 001337680 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\Windows\system32\tossaeapo64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000994720 _____ (DTS, Inc.) C:\Windows\system32\sl3apo64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000964888 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\SFSS_APO.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000873496 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tadefxapo264.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000852176 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\Windows\system32\tosasfapo64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000604832 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\Windows\system32\tossaemaxapo64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000541152 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000467192 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRAPO64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000447216 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\Windows\system32\toseaeapo64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000381448 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRCOM64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000341184 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SRCOM.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000341184 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SRCOM.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000231784 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFNHK64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000230744 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000218312 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSHP64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000174976 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000158736 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\system32\tadefxapo.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:37 - 000075576 _____ (TOSHIBA CORPORATION.) C:\Windows\system32\tepeqapo64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 003757312 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RltkAPO64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 003319280 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 003277448 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RltkAPO.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 001397136 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SECOMN64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 001353184 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 001312944 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEHDHF64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 001273064 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEAPO64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 001182008 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\system32\SEHDRA64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 001073312 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\SECOMN32.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 001024320 _____ (Sound Research, Corp.) C:\Windows\SysWOW64\SEHDHF32.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000872376 _____ (ICEpower a/s) C:\Windows\system32\ICEsoundAPO64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000734848 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSSymmetryDLL64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000715728 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000692032 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtDataProc64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000453144 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EED64A.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000406528 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\HiFiDAX2APIPCLL.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000392736 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000366200 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\system32\HMAPO.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000360424 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMClariFi.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000343576 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000327136 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000327136 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000220256 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000203704 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMHVS.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000192848 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000191008 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMEQ_Voice.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000191008 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMEQ.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000179464 _____ (Harman) C:\Windows\system32\HMLimiter.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000157208 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEL64A.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000139624 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEA64A.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000116408 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000093768 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000090784 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFCOM64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000090040 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEG64A.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000088184 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFAPO64.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:36 - 000083488 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\SysWOW64\SFCOM.dll
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:10 - 021068272 _____ C:\Windows\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
   2018-09-17 15:58 - 2018-09-05 20:10 - 005804772 _____ C:\Windows\system32\Drivers\rtvienna.dat
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 23:35 - 007101608 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64A.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 23:35 - 006270056 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64AF3.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 23:35 - 001159048 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOProp.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 23:35 - 000122184 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\Windows\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 23:35 - 000118456 _____ C:\Windows\system32\AcpiServiceVnA64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 23:35 - 000105176 _____ C:\Windows\system32\audioLibVc.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 005347072 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOv211.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 002992048 _____ (Audyssey Labs) C:\Windows\system32\AudysseyEfx.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 002444760 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOv201.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001971448 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64A.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001965240 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64AF3.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001788032 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001598472 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001544120 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DAX3APOProp.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001516344 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBoostDLL64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001448856 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyAPOv251gm.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001372256 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DAX3APOv251.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001259808 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOvlldp.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 001164696 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyAPOvlldpgm.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000751376 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000511720 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSNeoPCDLL64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000452816 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLimiterDLL64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000448680 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000367688 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64AF3.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000333088 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64A.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000316056 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64F3.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000278352 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000261312 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPO64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000261280 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLFXAPO64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000260288 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPONS64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-09-05 20:36 - 000167064 _____ (ASUSTeK COMPUTER INC.) C:\Windows\system32\ATKWMI.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-08-21 15:08 - 001688848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
   2018-09-17 15:57 - 2018-08-21 15:08 - 000227928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
   2018-09-17 15:57 - 2018-08-21 15:08 - 000047648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:34 - 000019048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoPtb.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:34 - 000018536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoSv.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:34 - 000018536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoRu.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:34 - 000018536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoNo.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:34 - 000018536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoNl.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:34 - 000016488 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoKo.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:34 - 000015976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoZht.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:34 - 000015976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoZhc.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000403560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvraiins.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000403560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvraidco.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000244328 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvstor64.sys
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000019048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoIt.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000019048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoFr.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000019048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoEsm.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000019048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoEs.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000019048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoDe.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000018536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoFi.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000018536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoDa.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000018024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoENU.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000018024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoEng.dll
   2018-09-17 15:57 - 2010-04-09 03:33 - 000016488 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRCoJa.dll
   2018-09-17 15:36 - 2018-09-17 15:36 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\WinRAR
   2018-09-17 15:34 - 2018-09-17 22:00 - 000002222 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-17 15:32 - 2018-09-19 17:00 - 000064024 _____ C:\Users\xXx\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-09-17 15:32 - 2018-09-17 17:04 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Local\Google
   2018-09-17 15:32 - 2018-09-17 15:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-09-17 15:32 - 2018-09-17 15:32 - 000003432 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-09-17 15:32 - 2018-09-17 15:32 - 000003304 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-09-17 15:32 - 2018-09-17 15:32 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Local\Deployment
   2018-09-17 15:32 - 2018-09-17 15:32 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Local\Apps\2.0
   2018-09-17 15:29 - 2018-09-17 17:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
   2018-09-17 15:29 - 2018-09-17 16:51 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-09-17 15:29 - 2018-09-17 16:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-09-17 15:25 - 2018-09-18 11:31 - 000001393 _____ C:\Users\xXx\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-09-17 15:24 - 2018-09-23 22:25 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Local\VirtualStore
   2018-09-17 15:24 - 2018-09-17 15:25 - 000000000 ____D C:\Users\xXx
   2018-09-17 15:24 - 2018-09-17 15:24 - 000000020 ___SH C:\Users\xXx\ntuser.ini
   2018-09-17 15:24 - 2011-04-12 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\xXx\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2018-09-17 15:22 - 2018-09-17 15:22 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2018-09-17 15:22 - 2018-09-17 15:22 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2018-09-17 15:21 - 2018-09-17 15:21 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   ==================== Three Months Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-25 09:16 - 2009-07-14 07:45 - 000021280 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-25 09:16 - 2009-07-14 07:45 - 000021280 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-25 09:12 - 2009-07-14 08:13 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-25 09:12 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-25 09:07 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-20 13:19 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\AppCompat
   2018-09-19 19:35 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-09-19 17:20 - 2009-07-14 07:45 - 000294536 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-09-19 17:03 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
   2018-09-19 16:05 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-09-18 14:26 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-09-18 13:34 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
   2018-09-18 11:23 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-09-18 11:22 - 2009-07-14 08:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
   2018-09-18 11:22 - 2009-07-14 08:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker
   2018-09-18 11:22 - 2009-07-14 08:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-09-18 11:22 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Setup
   2018-09-18 11:22 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\migwiz
   2018-09-18 11:22 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
   2018-09-18 11:22 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
   2018-09-18 11:22 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\AdvancedInstallers
   2018-09-18 11:21 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Setup
   2018-09-18 11:21 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
   2018-09-17 16:24 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\Help
   2018-09-17 16:17 - 2009-07-14 08:32 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-09-17 15:22 - 2009-07-14 08:32 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2018-09-17 15:22 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2018-09-17 15:20 - 2011-04-12 11:34 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-09-17 16:28 - 2018-09-18 14:01 - 000007588 _____ () C:\Users\xXx\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-09-20 08:33 - 2018-09-20 08:33 - 000164424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\xXx\AppData\Local\Temp\atl110.dll
   2018-09-20 08:33 - 2018-09-20 08:33 - 000069632 _____ () C:\Users\xXx\AppData\Local\Temp\HwInfo.dll
   2018-09-20 08:33 - 2018-09-20 08:33 - 001202688 _____ () C:\Users\xXx\AppData\Local\Temp\NSISPromotionEx.dll
   2018-09-20 08:33 - 2018-09-20 08:33 - 000099328 _____ () C:\Users\xXx\AppData\Local\Temp\NSISTrigger.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== BCD ================================
   Windows Boot Manager
   --------------------
   identifier              {bootmgr}
   device                  partition=\Device\HarddiskVolume1
   description             Windows Boot Manager
   locale                  bg-BG
   inherit                 {globalsettings}
   default                 {current}
   resumeobject            {45169362-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9}
   displayorder            {current}
   toolsdisplayorder       {memdiag}
   timeout                 30
   Windows Boot Loader
   -------------------
   identifier              {current}
   device                  partition=C:
   path                    \Windows\system32\winload.exe
   description             Windows 7
   locale                  bg-BG
   inherit                 {bootloadersettings}
   recoverysequence        {45169364-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9}
   recoveryenabled         Yes
   osdevice                partition=C:
   systemroot              \Windows
   resumeobject            {45169362-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9}
   nx                      OptIn
   Windows Boot Loader
   -------------------
   identifier              {45169364-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9}
   device                  ramdisk=[C:]\Recovery\45169364-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9\Winre.wim,{45169365-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9}
   path                    \windows\system32\winload.exe
   description             Windows Recovery Environment
   inherit                 {bootloadersettings}
   osdevice                ramdisk=[C:]\Recovery\45169364-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9\Winre.wim,{45169365-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9}
   systemroot              \windows
   nx                      OptIn
   winpe                   Yes
   Resume from Hibernate
   ---------------------
   identifier              {45169362-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9}
   device                  partition=C:
   path                    \Windows\system32\winresume.exe
   description             Windows Resume Application
   locale                  bg-BG
   inherit                 {resumeloadersettings}
   filedevice              partition=C:
   filepath                \hiberfil.sys
   debugoptionenabled      No
   Windows Memory Tester
   ---------------------
   identifier              {memdiag}
   device                  partition=\Device\HarddiskVolume1
   path                    \boot\memtest.exe
   description             Windows Memory Diagnostic
   locale                  bg-BG
   inherit                 {globalsettings}
   badmemoryaccess         Yes
   EMS Settings
   ------------
   identifier              {emssettings}
   bootems                 Yes
   Debugger Settings
   -----------------
   identifier              {dbgsettings}
   debugtype               Serial
   debugport               1
   baudrate                115200
   RAM Defects
   -----------
   identifier              {badmemory}
   Global Settings
   ---------------
   identifier              {globalsettings}
   inherit                 {dbgsettings}
                           {emssettings}
                           {badmemory}
   Boot Loader Settings
   --------------------
   identifier              {bootloadersettings}
   inherit                 {globalsettings}
                           {hypervisorsettings}
   Hypervisor Settings
   -------------------
   identifier              {hypervisorsettings}
   hypervisordebugtype     Serial
   hypervisordebugport     1
   hypervisorbaudrate      115200
   Resume Loader Settings
   ----------------------
   identifier              {resumeloadersettings}
   inherit                 {globalsettings}
   Device options
   --------------
   identifier              {45169365-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9}
   description             Ramdisk Options
   ramdisksdidevice        partition=C:
   ramdisksdipath          \Recovery\45169364-ba7a-11e8-b0d4-db2a1b2a80b9\boot.sdi

   LastRegBack: 2018-09-17 18:43
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.