Премини към съдържанието
Димитър Кунчев

Redirect-ва ме когато цъкна линк на PC-то; други проблеми

Препоръчан отговор


Драги компютърни експерти,

не знам как да опиша нещата с точната терминология, но имам сериозни проблеми в интернет пространството и Уеб браузването.

Искрено моля и ще съм благодарен за вашата помощ.

Проблемът е следният:

1. Когато цъкна да отворя някой линк или страница на лаптопа/pc-то ме редиректва към някакви рекламни сайтове. Отваря ми желаната страница на нов таб и старият/текущият го редиректва към разни рекламни/секс/спорт/"лъжливи" сайтове..

Това нещо искрено започна да ме дразни и се надявам вкрай на сметка да се намери решение.

2. Току-виж (с Chrome съм) когато си отворя началната страница ме праща на самотек на страница, която не съм задавал - http://swapgame.net/search/ ; И не мога да си върна Google от настройките на браузъра; и съответно отдолу табовете със страници, в които най-често съм влизал.

3. И сега, точно преди 5 минутки започнаха да ми излизат facebook ads (Recommended) както никога преди, под всеки пет поста??! За този случай не искам да използвам AddBlocker, защото имам проблем с фейсбук когато го ползвам.

 

Моля за помощ :)

FRST: 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 25-09-2017 01
Ran by User (administrator) on PC (26-09-2017 22:00:01)
Running from C:\Users\User\Desktop
Loaded Profiles: User (Available Profiles: User)
Platform: Windows 8.1 Enterprise N (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\HeciServer.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler64.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\Hotkey\TCrdMain_Win8.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe
(Badoo) C:\ProgramData\Badoo\Badoo Desktop\1.6.58.1220\Badoo.Desktop.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudDrive.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.Systray.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [TCrdMain] => C:\Program Files\TOSHIBA\Hotkey\TCrdMain_Win8.exe [2556768 2013-10-08] (TOSHIBA Corporation)
HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [303928 2017-07-14] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Dropbox] => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe [3486520 2017-08-04] (Dropbox, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Nikon Message Center 2] => C:\Program Files (x86)\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe [570880 2013-12-27] (Nikon Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1156824 2016-09-16] (Adobe Systems Incorporated)
HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3673728 2012-11-06] (DT Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [21644384 2014-07-02] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\...\Run: [iCloudServices] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [43816 2015-04-26] (Apple Inc.)
HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\...\Run: [ApplePhotoStreams] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe [43816 2015-04-26] (Apple Inc.)
HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\...\Run: [Badoo Desktop] => C:\ProgramData\Badoo\Badoo Desktop\1.6.58.1220\Badoo.Desktop.exe [1067280 2014-06-20] (Badoo)
HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\...\Run: [iCloudDrive] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudDrive.exe [43816 2015-04-26] (Apple Inc.)
HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\...\MountPoints2: {0c6622c1-163b-11e4-9bf4-008cfa934fae} - "F:\autorun.exe" 
GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{44E42C01-693C-4663-91E3-8CA97292F6E0}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{972E6317-A933-4ECE-B2A3-BC5C53C5D33A}: [DhcpNameServer] 92.247.168.66 8.8.8.8

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.google.com/search?q={sear
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default [2017-09-18]
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> autoconfig_url", "hxxp://91.121.225.213/"
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> backup.ftp", "proxy.uni-sofia.bg"
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> backup.ftp_port", 8080
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> backup.socks", "91.121.225.213"
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> backup.socks_port", 2
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> backup.ssl", "proxy.uni-sofia.bg"
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> backup.ssl_port", 8080
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> ftp", "83.239.108.238"
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> ftp_port", 1080
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> http", "83.239.108.238"
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> http_port", 1080
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> share_proxy_settings", true
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> socks", "83.239.108.238"
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> socks_port", 1080
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> socks_version", 4
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> ssl", "83.239.108.238"
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> ssl_port", 1080
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default -> type", 2
FF Extension: (iCloud Bookmarks) - C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5o7xdam5.default\Extensions\firefoxdav@icloud.com [2016-10-20]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_7_700_169.dll [2014-07-28] ()
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_169.dll [2014-07-28] ()
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-27] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-27] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.1.5 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2014-07-23] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2016-10-01] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npMeetingJoinPluginOC.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2016-10-01] (Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR HomePage: Default -> search-results.com/?gct=hp
CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.search-results.com/web?q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Default -> search-results.com
CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://ssmsp.ask.com/query?sstype=prefix&li=ff&q={searchTerms}
CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-09-26]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-25]
CHR Extension: (Сookies Control) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfkpefbllpconnkfpdgagkifmflckkdp [2017-07-09]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-26]
CHR Extension: (Kick Ass Alians) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kjcacgdkacalnfdnoafiachfddbcpncp [2017-09-26]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-25]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-30]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-09-26]
CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2017-09-26]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [aaaaboojhahjgdjeknnemneiajjhhddi] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [aaaaboojhahjgdjeknnemneiajjhhddi] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iinglghmhcgdgjjlafobajghjamdchik] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S2 AntiVirMailService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe [1128432 2017-09-20] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [490968 2017-09-20] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [490968 2017-09-20] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S2 AntiVirWebService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe [1525240 2017-09-20] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2017-04-03] (Apple Inc.)
R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [312448 2013-10-01] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [File not signed]
R2 Avira.ServiceHost; C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe [402768 2017-08-30] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S2 dbupdate; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2015-12-15] (Dropbox, Inc.)
S3 dbupdatem; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2015-12-15] (Dropbox, Inc.)
R2 DbxSvc; C:\Windows\system32\DbxSvc.exe [49992 2017-08-04] (Dropbox, Inc.)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [296432 2014-04-23] (Intel Corporation)
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\HeciServer.exe [733696 2013-07-01] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\SocketHeciServer.exe [822232 2013-07-01] (Intel(R) Corporation)
S2 Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [691480 2013-11-20] () [File not signed]
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [346872 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23840 2013-08-22] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R3 athr; C:\Windows\system32\DRIVERS\athwbx.sys [3858944 2013-10-24] (Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
R0 avdevprot; C:\Windows\System32\DRIVERS\avdevprot.sys [60920 2017-06-18] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 avgntflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [176224 2017-09-20] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avipbb; C:\Windows\system32\DRIVERS\avipbb.sys [167464 2017-09-02] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avkmgr; C:\Windows\system32\DRIVERS\avkmgr.sys [44488 2017-03-02] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 avnetflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\avnetflt.sys [88488 2017-03-02] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys [283200 2014-07-28] (DT Soft Ltd)
R3 SmbDrvI; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-08-30] (Synaptics Incorporated)
R3 Thotkey; C:\Windows\System32\drivers\Thotkey.sys [33168 2013-11-01] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R3 TXEIx64; C:\Windows\System32\drivers\TXEIx64.sys [88592 2014-01-15] (Intel Corporation)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [34760 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [265056 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [124256 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 WirelessKeyboardFilter; C:\Windows\System32\drivers\WirelessKeyboardFilter.sys [49896 2016-07-22] (Microsoft Corporation)
S3 dbx; system32\DRIVERS\dbx.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-09-26 22:00 - 2017-09-26 22:02 - 000018387 _____ C:\Users\User\Desktop\FRST.txt
2017-09-26 21:59 - 2017-09-26 22:00 - 000000000 ____D C:\FRST
2017-09-26 21:59 - 2017-09-26 21:59 - 002399744 _____ (Farbar) C:\Users\User\Desktop\FRST64.exe
2017-09-26 21:39 - 2017-09-26 21:41 - 000038454 _____ C:\Windows\system32\KMSServer.exe
2017-09-26 21:24 - 2017-09-26 21:24 - 000171907 _____ C:\Users\User\Desktop\adblockpopups-snapshot.xpi
2017-09-25 15:33 - 2017-09-25 15:33 - 006754944 _____ (ESET spol. s r.o.) C:\Users\User\Desktop\esetonlinescanner_enu (1).exe
2017-09-25 15:33 - 2017-09-25 15:33 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\ESET
2017-09-25 15:32 - 2017-09-25 15:32 - 006754944 _____ (ESET spol. s r.o.) C:\Users\User\Desktop\esetonlinescanner_enu.exe
2017-09-20 17:20 - 2017-09-20 17:20 - 000003316 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avira_Antivirus_Systray
2017-09-20 17:20 - 2017-09-20 17:20 - 000003122 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avira SystrayStartTrigger
2017-09-02 23:04 - 2017-09-03 00:23 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\New folder (3)
2017-08-28 21:51 - 2017-08-28 21:55 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\iOS new photos

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-09-26 22:03 - 2014-07-28 14:03 - 000003898 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{3D4E0590-D213-42B8-9177-8573053EC7D3}
2017-09-26 21:49 - 2014-07-28 12:54 - 000003594 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-809340242-2789781825-833888065-1001
2017-09-26 21:47 - 2015-12-15 01:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dropbox
2017-09-26 21:45 - 2015-11-01 23:41 - 000000000 ___RD C:\Users\User\iCloudDrive
2017-09-26 21:44 - 2015-12-15 01:05 - 000000906 _____ C:\Windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore.job
2017-09-26 21:39 - 2013-08-22 17:45 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-09-26 21:38 - 2013-08-22 16:25 - 000262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2017-09-26 21:30 - 2015-12-15 01:05 - 000000910 _____ C:\Windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA.job
2017-09-26 17:42 - 2014-07-28 14:52 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\Skype
2017-09-26 11:05 - 2014-07-28 14:41 - 000002215 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2017-09-25 18:43 - 2014-08-08 12:43 - 045682688 ___SH C:\Users\User\Desktop\Thumbs.db
2017-09-23 12:43 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2017-09-23 12:43 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2017-09-22 12:35 - 2014-08-20 02:09 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\Музика
2017-09-22 12:21 - 2014-07-29 19:54 - 004825088 ___SH C:\Users\User\Downloads\Thumbs.db
2017-09-21 22:21 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2017-09-21 19:46 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:\Windows\Inf
2017-09-20 22:24 - 2014-08-13 08:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2017-09-20 17:20 - 2014-07-28 14:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avira
2017-09-20 17:17 - 2014-07-28 14:46 - 000176224 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avgntflt.sys
2017-09-18 02:33 - 2016-12-07 12:36 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\LocalLow\Mozilla
2017-09-10 12:33 - 2013-08-22 18:36 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
2017-09-06 14:26 - 2014-10-03 14:22 - 000023552 ___SH C:\Users\User\Documents\Thumbs.db
2017-09-02 22:55 - 2014-07-28 12:47 - 000818732 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-09-02 12:20 - 2014-07-28 14:46 - 000167464 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Windows\system32\Drivers\avipbb.sys

==================== Files in the root of some directories =======

2016-04-18 10:21 - 2016-04-18 10:21 - 000000268 ___RH () C:\Users\User\AppData\Roaming\Rule Actions
2016-04-18 10:22 - 2016-04-18 10:22 - 000000268 ___RH () C:\Users\User\AppData\Roaming\Sample Delay
2016-04-18 10:21 - 2016-04-18 10:21 - 000000268 ___RH () C:\Users\User\AppData\Roaming\Sampler
2016-04-18 10:20 - 2016-04-18 10:20 - 000000268 ___RH () C:\Users\User\AppData\Roaming\Sound Effects
2014-08-15 18:49 - 2015-07-31 01:10 - 000003584 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2016-07-11 11:17 - 2016-07-11 11:17 - 000000000 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\{30CA4045-0752-4851-9FFE-164C86A692C7}
2016-07-25 10:19 - 2016-07-25 10:19 - 000000000 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\{87C3BD25-DD5B-472C-9739-C0873ABC23AA}
2016-07-25 10:19 - 2016-07-25 10:19 - 000000000 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\{8CB53016-578B-484F-8BCC-FBC3151BDC36}
2016-07-11 11:17 - 2016-07-11 11:17 - 000000000 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\{B4D44BD0-5255-4CA7-9D28-C5348D851E9F}
2016-07-16 21:16 - 2016-07-16 21:16 - 000000000 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\{D512D0D2-7A65-4318-B7D9-40A06C46AE3C}
2016-04-18 10:20 - 2016-04-18 10:20 - 000000020 ____H () C:\ProgramData\PKP_DLeo.DAT
2016-04-18 10:22 - 2016-04-18 10:22 - 000000020 ____H () C:\ProgramData\PKP_DLes.DAT
2016-04-18 10:21 - 2016-05-05 19:30 - 000000020 ____H () C:\ProgramData\PKP_DLet.DAT
2016-04-18 10:21 - 2016-05-05 19:33 - 000000020 ____H () C:\ProgramData\PKP_DLev.DAT
2016-04-18 10:21 - 2016-04-18 10:21 - 000000268 ___RH () C:\ProgramData\Sampler Instruments
2016-04-18 10:22 - 2016-04-18 10:22 - 000000268 ___RH () C:\ProgramData\Sci-Fi
2016-04-18 10:21 - 2016-04-18 10:21 - 000000268 ___RH () C:\ProgramData\Screen Saver
2016-04-18 10:20 - 2016-04-18 10:21 - 000000012 ___RH () C:\ProgramData\Spacious
2016-04-18 10:22 - 2016-04-18 10:22 - 000000012 ___RH () C:\ProgramData\Speech Enhancer
2016-04-18 10:21 - 2016-04-18 10:21 - 000000012 ___RH () C:\ProgramData\Standard
2016-04-18 10:20 - 2016-04-18 10:20 - 000000012 ___RH () C:\ProgramData\Textures

Some files in TEMP:
====================
2014-07-28 14:48 - 2014-08-13 08:40 - 000000000 ____D () C:\Users\User\AppData\Local\Temp\avgnt.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2017-09-20 23:29

==================== End of FRST.txt ============================

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Направете следното:

 

СТЪПКА 1

 

 • Изтеглете и стартирайте 6sv1DN9.jpgAdwCleaner.exe
 • Натиснете бутона Scan.
 • AdwCleaner ще започне да проверява компютъра.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Clean.
 • Програмата ще затвори всички излишни процеси и след почистването ще иска да рестартира машината. Съгласете се.
 • Ще се появи автоматично лог файл с името (AdwCleaner[S0].txt и AdwCleaner[С0].txt) в C:\Adwcleaner
 • Публикувайте съдържанието на  AdwCleaner[С0].txt в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете Malwarebytes Anti-Malware 3.2.2.2018 Final и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте файла mb3-setup-consumer-3.2.2.2018.exe и следвайте указанията за да инсталирате програмата.
 • След като инсталацията приключи програмата ще стартира автоматично.
 • Отидете до табът Settings => Protection > и под категорията Scan Options включете опцията "Scan for rootkits" като преместите плъзгача надясно.

xTvORSF.png

 • Отидете до табът Scan, и изберете Threat Scan и след това натиснете бутона Start Scan.

RUSrqgW.png

 • Ще започне проверка за зловреден софтуер.

4CJ90KI.png

 • При някои инфекции можете да видите съобщението:
 • "Could not load DDA driver"
 • Натиснете "Yes" на това съобщение за да позволите драйвера да се зареди след рестарт.
 • Разрешете на компютъра да се рестартира и след това продължете с останалите инструкции.
 • След като проверката приключи ще се появи списъка с резултатите (ако има намерени обекти). Ако програмата е минимизирана докато сканира ще се появи следното съобщение ако има открити заплахи. Натиснете бутона View Scan Results.

37b.png

 • . Натиснете бутона Quarantine Selected.

2CfXEk1.png

 • Изчакайте да се появи прозореца подканващ ви да рестартирате и след това натиснете бутона Yes.

8Jc9dl9.png

 • След рестарта, стартирайте отново Malwarebytes Anti-Malware.
 • Отидете то табът Reports и отворете лог файла с името Scan Report.

X0ha4sd.png

 • Натиснете бутона Export и след това =>  "Copy to Clipboard"

fE9qzai.png

 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинация Ctrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 3

 

Направете нова проверка с FRST (Farbar Recovery Scan Tool) и публикувайте новите логове - FRST.txt и Addition.txt.

 

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Благодаря ви.

Впрочем,  вчера след като публикувах поста, си изтеглих един читав Eset (Попринцип съм с Avira, фабрично) и след един хубав скан нещата се оправиха.

Няма вече редиректове, Гугъл с най-посещаваните табове отново е на първата/текущата страница и отново имам защити/катинарчето на страничките Facebook/Google/... 

Заформи се само един проблем, който е по-повърхностен и отново ще ви помоля за съдействие.

Фейсбука ми си върви с нормалната скорост. Само че известията (лайковете) не ми излизат и съобщенията/месинджъра не се рефрешват; смисъл някой ми е писал, но не ми показва. Или ми показва след рефреш. В прозорчето на чата си ми стои числото "20" (на линия), а те варират между 450-500 онлайн при сумати приятели.

Пробвах с рестарт - същият ефект. Не е от браузърът, нито от сайта. Пак повтарям, скороста си е същата. Но не ми рефрешва чата, съобщенията и известията. :)

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Радвам се, че се е оправил проблема.

Други проблеми не решаваме тук. Отворете си тема в подходящия за целта раздел => https://www.kaldata.com/forums/forum/275-facebook-проблеми-въпроси-вируси/

Тази тема се маркира като приключена!

Поздрави и лека вечер!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Don Omar
   Проблемът ми е, когато пускам компютъра и след зареждане(може би дори първият приорите от персоналните програми) е да зареди google chrome със сайт(руски). Вероятно не е моя вината(брат ми си играе също)... Но до сега такъв проблем не съм имал-да не мога да намеря проблема. Ползвам дребни но ефикасни трикчета за справяне с такива неща, ако ли не използвам програми. Пробвах Iobit malware fighter 5.5, но явно(предполагах че) проблема е за професионалисти. Веднъж май хванах самият процес в "процесите"(task manager) и намирам същото име като на сайта в папката на Steam.
  • от bobivg
   Здравейте, от известно време ми направи впечатление, че след като изгасне монитора (не се ползва компютъра) се увеличават оборотите на вентилатора на процесора. Проблема изчезва веднага след като размърдам мишката. Предположих, че имам някакъв миньор и от предходните теми за подобен проблем качих и сканирах с Malwarebytes, който не откри нищо. Сканирах с free версията (с крака не можах да се оправя).
   Прилагам снимки от Resoursce Monitor и Task Manager. Aко е необходима повече информация казвайте.  
   Предварително благодаря за помощта.
   п.п Шума със сигурност е вентилатора на процесора, защото до скоро нямах видео карта и звученето си го познавам добре.
   п.п. 2  Farbar Recovery Scan Tool  FRST.txt и Addition.txt
    

  • от Emilyr
   Здравейте, не знам дали темата е в правилния раздел, просто съм нова в сайта,  съжалявам ако нещо не е както трябва..  Преди малко получих известие от антивирусната ми система, че е блокиран вирус на име 64win malware-gen.. Който е преместен в "затвора за вируси" Какво трябва да предприема, това опасен вирус ли е... Не разбирам от компютри, и не знам как да постъпя, пък ме е страх и за информацията на лаптопа ми. Моля ви дайте ми съвет какво да направя или не трябва да предприемам действия.. Страх ме е да няма и други вируси, защото отдолу на снимката не се вижда добре, но пише че "може да се спотайват и още други заплахи ".   Ще приложа и снимка на съобщението от антивирусната система.. Благодаря Ви предварително..
   Пс:съжалявам за лошото качество на снимката, но трябваше да намалявам размерите й, защото иначе не можех да я кача..

  • от Studenta
   Здравейте, от доста време насам браузъра ми е заразен с някаква руска търсачка. Пробвал съм да трия браузъра да променям настройките да премахвам всички добавки но без успех. Мисля,че с тоя боклук вървят в с още 2 с нея. Когато съм изгасил браузъра и си играя някоя игра примерно изведнъж ми се отваря някакъв шибан руски сайт asap.ru нещо подобно. 
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 26-12-2017
   Ran by ASUS (administrator) on ASUS-PC (30-12-2017 20:36:37)
   Running from C:\Users\ASUS\Downloads
   Loaded Profiles: ASUS & UpdatusUser (Available Profiles: ASUS & UpdatusUser)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 9 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler64.exe
   () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
   (Atheros) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
   () C:\Windows\Microsoft\svchost.exe
   (The CefSharp Authors) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\CefSharp.BrowserSubprocess.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291280 2012-12-20] (Intel Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [SandboxieControl] => C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe [797328 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [vyrtapcchc] => explorer "hxxp://granena.ru/?utm_source=uoua03n&utm_content=e739009bccd5f1e6d71a91bff5994529&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526" <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [10021040 2017-10-18] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [Skype for Desktop] => C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe [57446848 2017-12-10] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\MountPoints2: {7e52b7ab-80b8-11e5-abf8-ac220bd789b4} - G:\Install.exe
   AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [245872 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [201576 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   Startup: C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Facebook Games Arcade (BETA).lnk [2016-09-19]
   ShortcutTarget: Facebook Games Arcade (BETA).lnk -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe ()
   GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
   GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{7B128963-1D6F-410F-B447-36004838DDB1}: [DhcpNameServer] 10.0.0.13
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> DefaultScope {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.google.com/search?q={sear
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {FFEBBF0A-C22C-4172-89FF-45215A135AC7} URL = hxxp://go.mail.ru/distib/ep/?q={SearchTerms}&product_id=%7BA4B52271-83DE-44E1-91D2-F540224D09C8%7D&gp=811014
   BHO-x32: Searchgo Class -> {598AEFC6-DD3C-4A63-9AC3-53FCF6155931} -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   BHO-x32: Поиск@Mail.Ru -> {8E8F97CD-60B5-456F-A201-73065652D099} -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Mail.Ru\Sputnik\IESearchPlugin.dll [2016-05-26] (Mail.Ru)
   Toolbar: HKLM-x32 - Searchgo - {2BC46CFA-4B00-4193-A7BD-6AD1D0BCB5BC} - C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xdp -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xfdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-06-08] (Unity Technologies ApS)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> mail.ru
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526"
   CHR NewTab: Default ->  Not-active:"chrome-extension://nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp/newtab.html"
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> GoSearch
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://suggest.yandex.net/suggest-ff.cgi?part={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-30]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-01]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Cleaner Pro) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ccjleegmemocfpghkhpjmiccjcacackp [2017-11-12]
   CHR Extension: (Save Tabs) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dgjepfldodmdfmdidhhgamnklbdibndi [2017-11-05]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-01]
   CHR Extension: (Skype) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2017-12-30]
   CHR Extension: (Microcosm - New Tab) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp [2017-11-05]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-22]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-11-16]
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2017-11-12]
   CHR Extension: (No Name) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Extensions\ahggfmgiidlaceichjfemgbaggnbaloe [2017-08-25]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bgcifljfapbhgiehkjlckfjmgeojijcb] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lbjjfiihgfegniolckphpnfaokdkbmdm] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [oelpkepjlgmehajehfeicfbjdiobdkfj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 SbieSvc; C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe [197264 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [743688 2014-12-03] (DEVGURU Co., LTD.)
   R2 SvcHost Service Host; C:\Windows\Microsoft\svchost.exe [0 ] () <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAtheros Wlan Agent; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe [77824 2012-06-19] (Atheros) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2015-11-01] (DT Soft Ltd)
   R3 SbieDrv; C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys [204944 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   S3 ssudmdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 ssudserd; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudserd.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 taphss6; C:\Windows\System32\DRIVERS\taphss6.sys [42064 2016-05-27] (Anchorfree Inc.)
   S3 usbrndis6; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb80236.sys [19968 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:37 - 000014515 _____ C:\Users\ASUS\Downloads\FRST.txt
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-30 20:35 - 2017-12-30 20:35 - 002391552 _____ (Farbar) C:\Users\ASUS\Downloads\FRST64.exe
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000001310 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:15 - 2016-03-17 20:38 - 000000000 ___RD C:\Users\ASUS\Desktop\Снимки
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\SearchGo
   2017-12-30 20:03 - 2017-07-09 14:45 - 000002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-12-30 20:03 - 2016-05-26 03:39 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\PowerMonitor
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 07:13 - 000782154 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-30 19:57 - 2017-03-06 20:25 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2017-12-30 19:57 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2017-12-30 19:55 - 2016-04-06 12:07 - 000001382 _____ C:\Windows\Sandboxie.ini
   2017-12-30 19:54 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 05:25 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Skype
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-03-30 13:19 - 2016-03-30 13:19 - 000000036 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\housecall.guid.cache
   2016-07-12 22:16 - 2016-07-12 22:16 - 000004096 ____H () C:\Users\ASUS\AppData\Local\keyfile3.drm
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-11-24 23:55 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\113.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1214.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1B95.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1C50.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\27E4.tmp.exe
   2017-11-12 15:44 - 2017-11-12 11:13 - 000775168 ____N (PhoneLine SOFT Inc) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\28DE.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2AE7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2B1F.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2E2B.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\30E9.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\31B4.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3212.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3443.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\34A1.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3665.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3B45.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C01.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C3F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C4F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CAC.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CCB.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4DCC.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4EB6.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5403.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5480.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5885.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5D75.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E6F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E7E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E8E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5EFB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\62A3.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\67A2.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\6A8F.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\727B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7327.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7420.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7568.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7F37.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\8F4E.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\949B.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\9EC8.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A129.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A5BB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A934.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\AA4D.tmp.exe
   2017-11-27 07:14 - 2017-11-27 01:56 - 000930776 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\B082.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\BF81.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C184.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C1D2.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C838.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CA7F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD09.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD7B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CDD4.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CF4A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CFD6.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\D275.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DB8A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DFCE.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E05A.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E662.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\EDF7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F512.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F6D6.tmp.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) 81257415084B84F3C0D95C381A8D4C8F
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) 0B864E15A0BADFF0E7BB8B59009FDDCF
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-11-19 01:44
   ==================== End of FRST.txt ============================
    

   Addition.txt
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.