Премини към съдържанието
15 години Kaldata.com – време е да почерпим! Прочети още... ×

Препоръчан отговор


Преди време без да исках инсталирах една програма която уш беше със едно име , може би нарочно слагат други имена да се излъжеш да я инсталираш и хооп някакво подобие на вирус , та става следното: когато кликам сас мишката където и да е по десктопа дали отварям папка или какъвто и да е файл или пък натискам някакъв линк или пускам или спирам клип или като кликам 3 или 4 пъти подрет бурзо със мишката а бе кликане , се отваря интернет екплорер и ми показва там някакви си сайтове пробвам да го затворя със х но като го затворя ми се показват още 1 - 2 интернет експлорера пак със някакви си сайтове и след това като успея да ги затворя всичките и това се повтаря през няколко минути различно и ме побарква няма отърване , пробвах със Аваст антивирусната не открива нищо проверих във контрол панела във добавяне и премахване на програми да видя някаква сас странно ,чуждо име няма такава във програм файлс също и там всичко си е наред , по някой пат това подобие на вирус се активира различно или на първият или на вторият или на третият клик където и да е , деактивирах интернет експлорера и сега не се показва но се случва пак същото но за части от секундата отваря се нещо неможе да се разбере какво е и след това изчезва става така че примерно искам да пусна клип във ютуб и като натисна плея се случва първо това за част от секундата и на вторият клик на плея тогава клипа тръгва а бе много странна и ш'бана работа кажете има ли начин тази програма където я инсталирах без да искам да се е скрила някъде и да няма намиране , вирусната може да не я намира защото това може да нее вирус някаква обикновенна програма но да действа като вирус и много голямо досаждане . Веднъж си чистех компа триех стари исталационни пакети и съм я истрил тази гадина иначе щях да я разбера коя е ама... Та помагайте със каквото можете :)

Това е от сканиращата програма:

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:27-04-2016
Ran by PC (administrator) on PC-PC (28-04-2016 13:20:03)
Running from C:\Users\PC\Desktop
Loaded Profiles: PC (Available Profiles: PC)
Platform: Windows 7 Professional (X64) Language: Български (България)
Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Autodesk Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe
(Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler64.exe
() C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareService.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
() C:\Windows\SysWOW64\SecUPDUtilSvc.exe
() C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareTray.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_213.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_213.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [8317472 2009-11-03] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [] => [X]
HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareTray.exe [9581280 2016-01-28] ()
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [7021880 2016-01-16] (AVAST Software)
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\...\MountPoints2: {1487aa8f-b43d-11e5-bb69-002481039eea} - J:\LGAutoRun.exe
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco1] -> {AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco2] -> {853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco3] -> {42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
GroupPolicy: Restriction - Chrome <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{4F3A05CF-433E-48F5-91E2-8FCC2A1F40D7}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope value is missing
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: BitComet Helper -> {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} -> C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2013-11-29] (BitComet)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\ssv.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\jp2ssv.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
DPF: HKLM-x32 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default
FF NewTab: chrome://fvd.speeddial/content/fvd_about_blank.html
FF Homepage: chrome://fvd.speeddial/content/fvd_about_blank.html
about:preferences
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_213.dll [2016-04-08] ()
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-16] (VideoLAN)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [No File]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_213.dll [2016-04-08] ()
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2015-05-21] (Google)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-13] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-13] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [No File]
FF Extension: Speed Dial [FVD] - New Tab Page, Sync... - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\extensions\pavel.sherbakov@gmail.com [2016-04-16]
FF Extension: Greasemonkey - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\extensions\{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.xpi [2016-04-21]
FF Extension: APK Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\jid1-6MGm94JnyY2VkA@jetpack.xpi [2016-02-13]
FF Extension: Top Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\tvd@link64.xpi [2016-01-05]
FF Extension: Youtube and more - Easy Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\vdpure@link64.xpi [2016-01-22]
FF Extension: BitComet Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{B042753D-F57E-4e8e-A01B-7379A6D4CEFB} [2015-12-08] [not signed]
FF Extension: Video DownloadHelper - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2016-04-12]
FF Extension: YouTube Flash Video Player - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi [2016-03-26]
FF Extension: Skype - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2016-01-06]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2016-01-16]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF
FF Extension: Avast SafePrice - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF [2016-01-16]

Chrome:
=======
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
CHR Profile: C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-01-16]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-16]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-16]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-16]
CHR Extension: (Agar.io Skins) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ddmbokmmnnhmdllgjohoigfpfmaiahfh [2016-04-25]
CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2016-04-21]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-04-21]
CHR Extension: (tampermonkey) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lpeahjkbempddijjinnoppjbdegiggba [2016-04-21]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-21]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-01-16]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2016-01-16]

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AdAppMgrSvc; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe [599944 2014-12-05] (Autodesk Inc.)
R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2021592 2016-04-05] (Adobe Systems, Incorporated)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [226440 2016-01-16] (AVAST Software)
S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE; C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe [1296728 2013-11-29] (www.BitComet.com)
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1433216 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1773696 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareService.exe [712432 2016-01-28] ()
R2 SamsungUPDUtilSvc; C:\Windows\SysWOW64\SecUPDUtilSvc.exe [143664 2016-01-24] ()
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 andnetadb; C:\Windows\System32\Drivers\lgandnetadb.sys [31744 2012-07-03] (Google Inc)
S3 AndNetDiag; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetdiag64.sys [29184 2012-07-03] (LG Electronics Inc.)
S3 ANDNetModem; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetmodem64.sys [36352 2012-07-03] (LG Electronics Inc.)
S3 andnetndis; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetndis64.sys [93184 2012-07-04] (LG Electronics Inc.)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [28656 2016-01-16] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [97648 2016-01-16] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2016-01-16] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65224 2016-01-16] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1065720 2016-03-02] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [464256 2016-01-20] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [155304 2016-01-16] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [273784 2016-01-16] (AVAST Software)
R3 avc3; C:\Windows\System32\DRIVERS\avc3.sys [1600512 2016-01-05] (BitDefender)
R3 avchv; C:\Windows\System32\DRIVERS\avchv.sys [282000 2016-01-05] (BitDefender)
R3 avckf; C:\Windows\System32\DRIVERS\avckf.sys [775424 2016-01-05] (BitDefender)
R1 BdfNdisf; c:\program files\lavasoft\ad-aware antivirus\firewall engine\1.6.0.0\drivers\bdfndisf6.sys [93160 2015-01-06] (BitDefender LLC)
R1 bdfwfpf; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Firewall Engine\1.6.0.0\Drivers\bdfwfpf.sys [102992 2015-01-06] (BitDefender LLC)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.99.0\gzflt.sys [155912 2015-12-09] (BitDefender LLC)
S3 Trufos; C:\Windows\System32\DRIVERS\Trufos.sys [452040 2015-12-09] (BitDefender S.R.L.)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-04-28 13:20 - 2016-04-28 13:20 - 00016606 _____ C:\Users\PC\Desktop\FRST.txt
2016-04-28 13:18 - 2016-04-28 13:20 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-04-28 13:14 - 2016-04-28 13:14 - 02376704 _____ (Farbar) C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
2016-04-28 12:19 - 2016-04-28 12:19 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2016-04-27 18:34 - 2016-04-27 18:34 - 00007912 _____ C:\Users\PC\Desktop\AdwCleaner[C1].txt
2016-04-27 18:29 - 2016-04-27 18:29 - 03580480 _____ C:\Users\PC\Desktop\adwcleaner_5.113.exe
2016-04-27 08:46 - 2016-04-27 08:46 - 01033861 _____ C:\Users\PC\Desktop\Elliot Wave International Analisys All.zip
2016-04-26 19:54 - 2016-04-28 08:12 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-04-26 09:10 - 2016-04-26 09:10 - 00702784 _____ C:\Users\PC\Desktop\Elliot Wave International Analisys.zip
2016-04-26 09:07 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurusd
2016-04-26 09:06 - 2016-04-27 08:45 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdchf
2016-04-26 09:06 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurgbp
2016-04-26 09:05 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\gbpjpy
2016-04-26 09:05 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurcad
2016-04-26 09:04 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdjpy
2016-04-26 09:04 - 2016-04-26 09:05 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\audjpy
2016-04-26 09:03 - 2016-04-27 08:45 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurjpy
2016-04-26 09:03 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\audusd
2016-04-26 09:02 - 2016-04-28 06:51 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdcad
2016-04-25 16:20 - 2016-04-25 16:20 - 00002193 _____ C:\Users\PC\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-04-25 09:37 - 2016-04-25 09:37 - 00002117 _____ C:\Users\PC\Desktop\Stratton Oakmont Work Processing.zip
2016-04-21 05:26 - 2016-04-21 05:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LarmorVoronoi Plugin for Maya
2016-04-21 05:26 - 2016-04-21 05:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\LarmorVoronoiMayaPlugin
2016-04-21 05:13 - 2011-04-11 02:29 - 00001381 _____ C:\Users\PC\Documents\ReadMe.txt
2016-04-20 14:20 - 2016-04-20 14:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\elliott free week
2016-04-15 17:39 - 2016-04-26 19:49 - 00000000 ___RD C:\Users\PC\Desktop\vsichko
2016-04-13 23:25 - 2016-04-13 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\xgen
2016-04-13 21:47 - 2016-04-13 21:47 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Autodesk Application Manager
2016-04-13 21:41 - 2016-04-13 21:41 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Direct Connect
2016-04-09 13:21 - 2016-04-09 13:21 - 00001580 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Illustrator CS4.lnk
2016-04-09 13:21 - 2016-04-09 13:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ALM
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие.bmp
2016-04-06 18:54 - 2016-04-06 18:54 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\golemi snimki
2016-04-06 17:08 - 2016-04-06 17:08 - 01637298 _____ C:\Users\PC\Documents\13 popravka.bmp
2016-04-06 06:47 - 2016-04-06 06:47 - 01667014 _____ C:\Users\PC\Documents\8 POPRAVENAA.bmp
2016-04-06 06:42 - 2016-04-06 06:42 - 01706622 _____ C:\Users\PC\Documents\6 POPRAVENA.bmp
2016-04-05 22:28 - 2016-04-05 22:28 - 09651426 _____ C:\Users\PC\Documents\ANSWERS - IQTEST.DK - DANSK - YouTube_720p.mp4
2016-04-05 21:55 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31.bmp
2016-04-05 21:51 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29.bmp
2016-04-05 21:51 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28.bmp
2016-04-05 21:50 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27.bmp
2016-04-05 21:50 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26.bmp
2016-04-05 21:49 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23.bmp
2016-04-05 21:47 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20.bmp
2016-04-05 21:47 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19.bmp
2016-04-05 21:46 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17.bmp
2016-04-05 21:46 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16.bmp
2016-04-05 21:44 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13.bmp
2016-04-05 21:44 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11.bmp
2016-04-05 21:42 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8.bmp
2016-04-05 21:42 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5.bmp
2016-04-05 21:40 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2.bmp
2016-04-05 21:40 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3.bmp
2016-04-05 21:39 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1.bmp
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:50 - 112854153 _____ C:\Users\PC\Documents\zgradata popravka za render.obj
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:50 - 00005349 _____ C:\Users\PC\Documents\zgradata popravka za render.mtl
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:49 - 39581148 _____ C:\Users\PC\Documents\57.mb
2016-04-03 20:20 - 2016-04-03 20:20 - 39509528 _____ C:\Users\PC\Documents\56 posledno.mb
2016-04-03 20:17 - 2016-04-03 20:17 - 39504168 _____ C:\Users\PC\Documents\55.mb
2016-04-03 19:45 - 2016-04-03 19:45 - 38930804 _____ C:\Users\PC\Documents\54.mb
2016-04-03 19:41 - 2016-04-03 19:41 - 38930240 _____ C:\Users\PC\Documents\53.mb
2016-04-03 19:30 - 2016-04-03 19:30 - 33688768 _____ C:\Users\PC\Documents\52.mb
2016-04-03 19:14 - 2016-04-03 19:14 - 14480088 _____ C:\Users\PC\Documents\51.mb
2016-04-03 19:05 - 2016-04-03 19:13 - 14477956 _____ C:\Users\PC\Documents\50.mb
2016-04-03 14:54 - 2016-04-03 14:54 - 13429748 _____ C:\Users\PC\Documents\49.mb
2016-04-03 14:43 - 2016-04-03 14:43 - 10086224 _____ C:\Users\PC\Documents\48.mb
2016-04-03 14:28 - 2016-04-03 14:28 - 04194392 _____ C:\Users\PC\Documents\47.mb
2016-04-03 14:22 - 2016-04-03 14:22 - 03678512 _____ C:\Users\PC\Documents\46.mb
2016-04-03 14:04 - 2016-04-03 14:04 - 03255112 _____ C:\Users\PC\Documents\45.mb
2016-04-03 13:57 - 2016-04-03 13:57 - 03054136 _____ C:\Users\PC\Documents\44.mb
2016-04-03 13:49 - 2016-04-03 13:49 - 03049180 _____ C:\Users\PC\Documents\43.mb
2016-04-03 13:46 - 2016-04-03 13:46 - 00494712 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata gotova sas staklata .mb
2016-04-03 13:44 - 2016-04-03 13:44 - 02560804 _____ C:\Users\PC\Documents\42 probna.mb
2016-04-03 13:31 - 2016-04-03 13:31 - 02532616 _____ C:\Users\PC\Documents\41.mb
2016-04-03 13:21 - 2016-04-03 13:21 - 02032396 _____ C:\Users\PC\Documents\40.mb
2016-04-03 12:05 - 2016-04-03 12:05 - 01961352 _____ C:\Users\PC\Documents\39.mb
2016-04-03 12:03 - 2016-04-03 12:03 - 00032580 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata.obj
2016-04-03 12:03 - 2016-04-03 12:03 - 00000524 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata.mtl
2016-04-03 11:59 - 2016-04-03 11:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
2016-04-03 11:58 - 2016-04-03 11:59 - 00000000 ____D C:\Python27
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 18636800 _____ C:\Users\PC\Documents\python-2.7.11.msi
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender Foundation
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender Foundation
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 11293392 _____ C:\Users\PC\Documents\blender-2.49b-windows.exe
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Blender Foundation
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Blender Foundation
2016-04-03 11:51 - 2016-04-03 11:51 - 01959732 _____ C:\Users\PC\Documents\38.mb
2016-04-03 11:42 - 2016-04-03 11:42 - 01880568 _____ C:\Users\PC\Documents\37.mb
2016-04-03 11:38 - 2016-04-03 11:38 - 01878124 _____ C:\Users\PC\Documents\36.mb
2016-04-03 11:34 - 2016-04-03 11:34 - 01873592 _____ C:\Users\PC\Documents\35.mb
2016-04-03 11:07 - 2016-04-03 11:07 - 01759472 _____ C:\Users\PC\Documents\34.mb
2016-04-03 10:40 - 2016-04-03 10:40 - 01698768 _____ C:\Users\PC\Documents\32.mb
2016-04-03 10:38 - 2016-04-03 10:38 - 01697572 _____ C:\Users\PC\Documents\31.mb
2016-04-03 10:35 - 2016-04-03 10:35 - 01697320 _____ C:\Users\PC\Documents\30.mb
2016-04-03 10:27 - 2016-04-03 10:27 - 01695576 _____ C:\Users\PC\Documents\29.mb
2016-04-03 10:20 - 2016-04-03 10:20 - 01679860 _____ C:\Users\PC\Documents\28.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 21:58 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 21:58 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:32 - 07071572 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие.7z
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:23 - 01650856 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada  - Копие.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:23 - 00318419 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_ - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:06 - 01630404 _____ C:\Users\PC\Documents\23 zgradata - Копие.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 09:09 - 00146378 _____ C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat - Копие.bmp
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 09:06 - 00349737 _____ C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-04-01 14:45 - 00524728 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup - Копие.exe
2016-04-02 21:58 - 2016-03-31 15:08 - 00099786 _____ C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-01-28 20:45 - 00000757 _____ C:\Users\PC\Documents\Opera - Копие.lnk
2016-04-02 21:21 - 2016-04-02 21:21 - 01581236 _____ C:\Users\PC\Documents\st sas zelen background.bip
2016-04-02 20:57 - 2016-04-02 20:57 - 02567752 _____ C:\Users\PC\Documents\new render st.obj
2016-04-02 20:57 - 2016-04-02 20:57 - 00002116 _____ C:\Users\PC\Documents\new render st.mtl
2016-04-02 20:55 - 2016-04-02 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\MaterialTemplates
2016-04-02 20:55 - 2016-04-02 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Colors
2016-04-02 20:34 - 2016-04-02 20:34 - 02294378 _____ C:\Users\PC\Documents\ambient colore.bmp
2016-04-02 19:29 - 2016-04-02 19:29 - 01576701 _____ C:\Users\PC\Documents\probna.bip
2016-04-02 18:49 - 2016-04-02 18:49 - 01669324 _____ C:\Users\PC\Documents\27.mb
2016-04-02 18:48 - 2016-04-02 18:48 - 02657506 _____ C:\Users\PC\Documents\parvi model.bmp
2016-04-02 17:24 - 2016-04-02 17:24 - 00001164 _____ C:\Users\PC\Documents\keyshot4.lic
2016-04-02 17:22 - 2016-04-03 21:41 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4
2016-04-02 17:22 - 2016-04-02 17:22 - 00000736 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4 Resources.lnk
2016-04-02 17:21 - 2016-04-02 17:22 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot4 64
2016-04-02 17:21 - 2016-04-02 17:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\KeyShot4
2016-04-02 17:18 - 2016-04-03 21:49 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MetaTrader NordFX
2016-04-02 17:18 - 2016-04-02 17:18 - 00506472 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\nordgroupinv4setup.exe
2016-04-02 17:18 - 2016-04-02 17:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MetaTrader NordFX
2016-04-02 17:16 - 2016-04-02 17:16 - 01669100 _____ C:\Users\PC\Documents\26.mb
2016-04-02 17:07 - 2016-04-02 17:07 - 01646640 _____ C:\Users\PC\Documents\25.mb
2016-04-02 16:34 - 2016-04-02 17:17 - 556679184 _____ (Luxion) C:\Users\PC\Documents\keyshot_w64_4.3.18.exe
2016-04-02 16:33 - 2014-09-24 15:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack
2016-04-02 16:32 - 2016-04-02 16:32 - 07071572 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack.7z
2016-04-02 16:26 - 2016-04-02 16:26 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\KeyShot 6
2016-04-02 16:23 - 2016-04-02 16:23 - 01650856 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada .mb
2016-04-02 16:23 - 2016-04-02 16:23 - 00318419 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_.zip
2016-04-02 16:06 - 2016-04-02 16:06 - 01630404 _____ C:\Users\PC\Documents\23 zgradata.mb
2016-04-02 11:23 - 2016-04-02 11:23 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Нова папка
2016-04-02 11:16 - 2016-04-02 11:16 - 00001158 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CS4 (64 Bit).lnk
2016-04-02 11:14 - 2016-04-02 11:14 - 00001137 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CS4.lnk
2016-04-02 11:12 - 2016-04-02 11:12 - 00001099 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Bridge CS4.lnk
2016-04-02 11:11 - 2016-04-02 11:11 - 00001436 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Drive CS4.lnk
2016-04-02 11:11 - 2016-04-02 11:11 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\spool
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00001192 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Device Central CS4.lnk
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe Media Player
2016-04-02 11:08 - 2016-04-02 11:08 - 00001407 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe ExtendScript Toolkit CS4.lnk
2016-04-02 11:08 - 2016-04-02 11:08 - 00001283 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Extension Manager CS4.lnk
2016-04-02 10:55 - 2016-04-02 10:55 - 00000790 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.txt
2016-04-02 09:09 - 2016-04-02 09:09 - 00146378 _____ C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat.bmp
2016-04-02 09:06 - 2016-04-02 09:06 - 00349737 _____ C:\Users\PC\Documents\sm12d.zip
2016-04-02 09:06 - 2005-01-05 18:28 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\sm12d
2016-04-02 08:54 - 2016-04-02 08:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
2016-04-01 14:46 - 2016-04-01 14:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MFXTrader Terminal
2016-04-01 14:46 - 2016-04-01 14:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MFXTrader Terminal
2016-04-01 14:45 - 2016-04-01 14:45 - 00524728 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup.exe
2016-03-31 15:08 - 2016-03-31 15:08 - 00099786 _____ C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat.zip
2016-03-31 13:08 - 2016-03-31 13:08 - 00000933 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CC 2015.lnk
2016-03-31 13:08 - 2016-03-31 13:08 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Adobe
2016-03-31 12:47 - 2016-03-31 12:47 - 00001221 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk
2016-03-31 12:47 - 2016-03-31 12:47 - 00001209 _____ C:\Users\PC\Documents\Adobe Creative Cloud.lnk
2016-03-31 12:26 - 2016-03-31 13:45 - 00001306 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Update Management Tool.lnk
2016-03-31 11:29 - 2016-04-09 13:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
2016-03-31 11:29 - 2016-04-02 11:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Adobe
2016-03-31 11:10 - 2016-03-31 12:48 - 00000000 ___RD C:\Users\PC\Creative Cloud Files
2016-03-30 21:21 - 2016-03-30 21:21 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Updater
2016-03-30 21:14 - 2016-03-30 21:14 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Adobe PDF
2016-03-30 21:12 - 2016-04-09 13:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2016-03-30 21:12 - 2016-04-02 11:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2016-03-30 21:04 - 2016-03-30 21:04 - 00456612 _____ C:\Users\PC\Documents\st3.mb
2016-03-30 19:54 - 2016-03-30 19:54 - 00458464 _____ C:\Users\PC\Documents\ST2.mb
2016-03-30 19:51 - 2016-03-30 19:51 - 00455804 _____ C:\Users\PC\Documents\ST 1.mb
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Tallinex MetaTrader 4
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:40 - 00002002 _____ C:\Users\PC\Documents\Tallinex MetaTrader 4.lnk
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tallinex MetaTrader 4
2016-03-30 13:39 - 2016-03-30 13:39 - 01194888 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\tallinex4setup.exe
2016-03-30 13:01 - 2016-04-01 08:49 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\JForex
2016-03-30 12:59 - 2016-03-30 12:59 - 00001458 _____ C:\Users\PC\Documents\jforex.jnlp
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 03490488 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\itc4setup.exe
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00001912 _____ C:\Users\PC\Documents\InstaTrader.lnk
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\InstaTrader
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\InstaTrader
2016-03-29 14:43 - 2016-03-29 14:43 - 00771435 _____ C:\Users\PC\Documents\FuturoFX.rar
2016-03-29 14:43 - 2013-02-11 17:06 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\FuturoFX
2016-03-29 12:12 - 2013-04-24 01:58 - 00001490 _____ C:\Users\PC\Documents\subsunacs.net_91256.txt
2016-03-29 12:12 - 2013-04-23 21:32 - 00112648 _____ C:\Users\PC\Documents\Rogue Trader - The story of Nick Leeson.srt
2016-03-29 12:11 - 2016-03-29 12:11 - 00044747 _____ C:\Users\PC\Documents\rogue_trader_-_the_story_of_nick_leeson(subsunacs.net).zip
2016-03-29 11:00 - 2016-03-29 11:00 - 00010567 _____ C:\Users\PC\Documents\cryoxmma-centered.tpl

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-04-28 13:15 - 2016-01-10 10:23 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-04-28 13:11 - 2016-03-24 22:35 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Deployment
2016-04-28 12:26 - 2015-12-24 11:15 - 00000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-04-28 10:26 - 2015-12-24 11:15 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-04-28 06:40 - 2009-07-14 10:45 - 00000000 ___RD C:\Users\Public\Recorded TV
2016-04-28 02:11 - 2015-12-08 21:36 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\BitComet
2016-04-27 18:42 - 2009-07-14 07:45 - 00020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-27 18:42 - 2009-07-14 07:45 - 00020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-27 18:33 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-04-27 18:30 - 2016-01-28 20:43 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-04-27 18:29 - 2015-12-23 21:01 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Programi
2016-04-26 09:46 - 2016-01-16 14:48 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-04-21 15:29 - 2016-01-16 14:53 - 00002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-04-21 15:05 - 2015-12-08 21:20 - 00453288 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-04-21 05:32 - 2015-12-26 22:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
2016-04-19 18:47 - 2015-12-09 21:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\vlc
2016-04-17 11:03 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\maya
2016-04-17 11:01 - 2015-12-08 23:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk
2016-04-17 11:01 - 2015-12-08 23:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
2016-04-17 10:59 - 2015-12-08 23:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Autodesk
2016-04-14 17:47 - 2016-01-01 10:47 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Zipki
2016-04-14 16:58 - 2015-12-10 07:25 - 00003856 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1449721542
2016-04-14 16:58 - 2015-12-10 07:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2016-04-13 23:26 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Autodesk
2016-04-13 23:25 - 2015-12-08 22:39 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Autodesk
2016-04-13 23:25 - 2015-12-08 22:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Autodesk
2016-04-13 21:47 - 2015-12-12 21:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2016-04-13 21:11 - 2009-07-14 08:13 - 00788008 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-04-13 21:11 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-04-13 21:10 - 2015-12-08 22:42 - 00767008 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-04-13 20:29 - 2015-12-24 10:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\My Games
2016-04-13 20:29 - 2015-12-24 10:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Games
2016-04-10 10:54 - 2016-01-24 13:01 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-04-09 13:26 - 2015-12-17 19:00 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Adobe
2016-04-08 21:15 - 2016-01-10 10:23 - 00003768 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-04-08 21:15 - 2015-12-17 18:59 - 00797376 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-04-08 21:15 - 2015-12-17 18:59 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-04-06 19:49 - 2016-01-14 19:11 - 00000193 _____ C:\Windows\WORDPAD.INI
2016-04-03 10:02 - 2009-07-14 07:45 - 02876488 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-04-02 17:24 - 2015-12-12 21:18 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Luxion
2016-04-02 15:46 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-04-02 14:01 - 2015-12-17 18:59 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Adobe
2016-04-02 11:18 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\FLEXnet
2016-04-02 11:18 - 2015-12-08 21:43 - 00057944 _____ C:\Users\PC\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-04-01 23:28 - 2015-12-07 13:50 - 00000000 ____D C:\Users\PC
2016-03-29 14:43 - 2016-02-17 14:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4 Admiral Markets AS

==================== Files in the root of some directories =======

2016-01-04 15:25 - 2016-01-04 15:34 - 0001816 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\.starmoon_kst.cfg
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000100 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\Camdata.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000408 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamLayout.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000408 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamShapes.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0004536 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamStudio.cfg
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 13:26 - 0000096 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\version2.xml

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\AcDeltree.exe
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\libeay32.dll
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\msvcr120.dll
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-04-28 00:36

==================== End of FRST.txt ============================

 

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

На пръв поглед няма нищо интересно в логовете.

 

СТЪПКА 1

 

 • Изтеглете и стартирайте 6sv1DN9.jpgAdwCleaner.exe.
 • Натиснете бутона Scan.
 • AdwCleaner ще започне да проверява компютъра.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Clean.
 • Програмата ще затвори всички излишни процеси и след почистването ще иска да рестартира машината. Съгласете се.
 • Ще се появи автоматично лог файл с името (AdwCleaner[S1].txt и  AdwCleaner[С1].txt) в C:\Adwcleaner
 • Публикувайте съдържанието на  AdwCleaner[С1].txt в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете icon1448041809.pngJunkware Removal Tool на вашия десктоп.

 • Спрете временно работата на защитните програми. Вижте тук ако се затруднявате как.
 • Стартирайте инструмента JRT.exe
 • Ще се отвори ДОС прозорец. Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши.
 • Натиснете което и да е копче от клавиатурата.
 • Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt).
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

СТЪПКА 3

 

icon_zps423a0d9f.jpgМоля изтеглете ZHPcleaner и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте ZHPCleaner с десен клик върху файла и изберете от контекстното меню "Run as administrator"
 • Кликнете върху Ashampoo_Snap_20140819_13h09m50s_001__zp за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Изберете бутона y3pI4LR.png.
 • Браузърите ще бъдат затворени автоматично.
 • След края на проверката натиснете бутона Report
 • Ще се създаде лог файл на десктопа. Публикувайте лог файла в следващия си коментар.

 

Това е засега! :)

Поздрави! ;)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това е от Adw Cleaner : 

# AdwCleaner v5.113 - Logfile created 29/04/2016 at 07:36:14
# Updated 24/04/2016 by Xplode
# Database : 2016-04-27.1 [Server]
# Operating system : Windows 7 Professional  (X64)
# Username : PC - PC-PC
# Running from : C:\Users\PC\Desktop\adwcleaner_5.113.exe
# Option : Clean
# Support : http://toolslib.net/forum

***** [ Services ] *****


***** [ Folders ] *****


***** [ Files ] *****


***** [ DLLs ] *****


***** [ Shortcuts ] *****


***** [ Scheduled tasks ] *****


***** [ Registry ] *****

[-] Key Deleted : HKCU\Software\Conduit
[-] Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp

***** [ Web browsers ] *****


*************************

:: "Tracing" keys deleted
:: Winsock settings cleared

*************************

C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [789 bytes] - [29/04/2016 07:36:14]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [1018 bytes] - [29/04/2016 07:34:24]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [934 bytes] ##########

 

Това е от Junkware Removal Tool :

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.0.6 (04.25.2016)
Operating System: Windows 7 Professional x64
Ran by PC (Administrator) on ЇҐв 29.04.2016 Ј. at  7:52:45,23
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


File System: 19

Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\hitleap viewer.lnk (Shortcut)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\09T2UOVM (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\18723O5F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\42LXX10N (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPCRCCOW (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VZ0JKVN0 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\09T2UOVM (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\18723O5F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\42LXX10N (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPCRCCOW (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VZ0JKVN0 (Temporary Internet Files Folder)

 

Registry: 1

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\SearchAssistant (Registry Value)

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on ЇҐв 29.04.2016 Ј. at  7:56:20,03
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Това е от ZHPcleaner :

~ ZHPCleaner v2016.4.28.59 by Nicolas Coolman (2016/04/28)
~ Run by PC (Administrator)  (29/04/2016 07:58:22)
~ Site : http://www.nicolascoolman.com
~ Facebook : https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ State version : Version OK
~ Type : Scan
~ Report : C:\Users\PC\Desktop\ZHPCleaner.txt
~ Quarantine : C:\Users\PC\AppData\Roaming\ZHP\ZHPCleaner_Quarantine.txt
~ UAC : Deactivate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 7 Professional, 64-bit  (Build 7600)


---\\  Services (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Browser internet (1)
FOUND file: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi    =>Adware.Sambreel


---\\  Hosts file (1)
~ The hosts file is legitimate (39)


---\\  Scheduled automatic tasks. (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Explorer ( File, Folder) (2)
FOUND file: C:\Windows\System32\sst2cci.exe [SS - SSCoInstExe]  =>.Superfluous.SwiftSearch
FOUND folder: C:\Users\PC\Documents\Updater  =>PUP.Optional.Generic


---\\  Registry ( Key, Value, Data) (5)
FOUND key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp []  =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Data Services []  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Technologies []  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Summary of the elements found (5)
http://www.nicolascoolman.fr/pup-optional-sambreel/ =>Adware.Sambreel
http://www.nicolascoolman.fr/ppup-optional-swiftsearch/ =>.Superfluous.SwiftSearch
http://www.nicolascoolman.fr/?p=4664 =>PUP.Optional.Generic
http://www.nicolascoolman.fr/?p=712 =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
http://www.nicolascoolman.fr/?p=974 =>PUP.Optional.Genesis


---\\ Result of repair
~ Any repair made


---\\ Statistics
~ Items scanned : 61082
~ Items found : 8
~ Items cancelled : 0
~ Items repaired : 0


~ End of search in 00h05mn25s
~====================
ZHPCleaner--29042016-08_03_47.txt

 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Да продължим така:

 

СТЪПКА 1

 

Направете и нова проверка с ZPHCleaner и след като тя приключи този път натиснете бутона Repair.

Като се отвори списъка с намерените неща за почистване натиснете бутона Repair.

Като приключи натиснете бутона Report и запазете файла на десктопа и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете Malwarebytes Anti-Malware 2.2.1.1043 Final и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте файла mbam-setup-2.1.8.1057.exe и следвайте указанията за да инсталирате програмата.
 • След като инсталацията приключи се уверете че сте сложили отметка пред:
 • Launch Malwarebytes Anti-Malware
 • Отметката активираща пробния 14 дневен период също е маркиран по-подразбиране. Ако не желаете да тествате защитата в реално време на програмата през следващите 14 дни тогава премахнете отметката. Т.е. премахнете първата отметка:

DkgJ7Zr.png

 • Натиснете бутона Finish.
 • Отидете до табът Settings > Detection and Protection > и под категорията Detection Options включете опцията "Scan for rootkits".
 • Отидете до табът Scan, сложете радио-бутона пред Threat Scan и след това натиснете бутона Scan Now >> . Ако е намерена актуализация тогава натиснете бутона Update Now.
 • Ще започне проверка за зловреден софтуер.
 • При някои инфекции можете да видите съобщението:
 • "Could not load DDA driver"
 • Натиснете "Yes" на това съобщение за да позволите драйвера да се зареди след рестарт.
 • Разрешете на компютъра да се рестартира и след това продължете с останалите инструкции.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Apply Actions.
 • Изчакайте да се появи прозореца подканващ ви да рестартирате и след това натиснете бутона Yes.
 • След рестарта, когато се появи десктопа MBAM ще се зареди още веднъж.
 • Отидете то табът History > Application Logs.

65ZBqkR.jpg

 • Отворете рапорта с последната дата и час и натиснете бутона "Copy to Clipboard"
 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинация Ctrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 3

 

1.Изтеглете Hitman Pro.

За 32-битова система - dEMD6.gif.
За 64-битова система - Download-button3.gif

2.Стартирайте програмата.
3.След като сте стартирали програмата като кликнете върху иконата 5vo5F.jpg и натиснете бутона „Напред“ като се съгласите с лицензионното споразумение (EULA).

4.Сложете отметка пред "Не, искам да завърша еднократно сканиране на компютъра".

5.Натиснете бутона „Напред“.

6.Програмата ще започне да сканира. Времето за сканиране е около 2 минути.

7.След завършване на сканирането от списъка с намерените неща (ако има такива) изберете Apply to all => Ignore.

8.Натиснете "Next" и след това натиснете "Изнеси резултата в XML file" и запазете лог файла на десктопа.

9.Архивирайте файла и го прикачете в следващия си коментар или копирайте съдържанието му в следващия си коментар.
 
Забележка: Ако няма падащо меню, където да изберете ignore както на снимката:
 
6-scanfin-choose.jpg
 
Тогава просто затворете програмата след края на проверката (без да премахвате нищо)...след това отворете C:\Programdata\HitmanPro\Logs, отворете и публикувайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.

Забележка: Папката C:\ProgramData е скрита и затова трябва да направите скритите файлове видими по-следния начин:

От My Computer => Tools => Folder Options => View:

Сложете отметка пред "Show hidden files, folders and drives"

и махнете отметката пред "Hide protected operating system files (recommended)".

Натиснете Apply.

Сега проверете за лог файла в папката C:\Programdata\HitmanPro\Logs и го прикачете в следващия си коментар. :)

 

СТЪПКА 4

 

emsisoft_emergency_kit.pnglogo.png

 • Моля изтеглете EmsisoftEmergencyKit, стартирайте exe файла и посочете къде да се разархивира програмата - например в (C:\EEK), натискайки бутона Extract.
 • Стартирайте иконата на файла Start Emsisoft Emergency Kit от десктопа за да стартирате приложението.
 • Натиснете бутона"Yes", когато бъдете подканени да обновите дефинициите на програмата.

EKK.gif

 • След като процеса по обновяването на дефинициите приключи натиснете бутона "Scan".
 • Натиснете бутона "Yes", когато бъдете попитани дали да програмата да включи засичането на потенциално нежелани приложения (Potentially Unwanted Applications).
 • Сега вече изберете бутона Custom Scan. Премахнете от списъка всички дялове без C:\ (т.е. нека да остане само дял C:\ в списъка).
 • Натиснете Next за да започне проверката.
 • Когато проверката приключи натиснете бутона View Report.
 • Копирайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.

 

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ZPHCleaner :

~ ZHPCleaner v2016.4.28.59 by Nicolas Coolman (2016/04/28)
~ Run by PC (Administrator)  (29/04/2016 09:38:53)
~ Site : http://www.nicolascoolman.com
~ Facebook : https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ State version : Version OK
~ Type : Repair
~ Report : C:\Users\PC\Desktop\ZHPCleaner.txt
~ Quarantine : C:\Users\PC\AppData\Roaming\ZHP\ZHPCleaner_Quarantine.txt
~ UAC : Deactivate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 7 Professional, 64-bit  (Build 7600)


---\\  Services (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Browser internet (0)


---\\  Hosts file (1)
~ The hosts file is legitimate (39)


---\\  Scheduled automatic tasks. (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Explorer ( File, Folder) (3)
MOVED file: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi    =>Adware.Sambreel
MOVED file: C:\Windows\System32\sst2cci.exe [SS - SSCoInstExe]  =>.Superfluous.SwiftSearch
MOVED folder: C:\Users\PC\Documents\Updater  =>PUP.Optional.Generic


---\\  Registry ( Key, Value, Data) (5)
DELETED key*: HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp []  =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Data Services []  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Technologies []  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Summary of the elements found (5)
http://www.nicolascoolman.fr/pup-optional-sambreel/ =>Adware.Sambreel
http://www.nicolascoolman.fr/ppup-optional-swiftsearch/ =>.Superfluous.SwiftSearch
http://www.nicolascoolman.fr/?p=4664 =>PUP.Optional.Generic
http://www.nicolascoolman.fr/?p=712 =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
http://www.nicolascoolman.fr/?p=974 =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Other deletions. (31)
~ Registry Keys Tracing deleted (31)
~ Remove the old reports ZHPCleaner. (0)


---\\ Result of repair
~ Repair carried out successfully


---\\ Statistics
~ Items scanned : 1138
~ Items found : 0
~ Items cancelled : 0
~ Items repaired : 8


~ End of clean in 00h00mn24s
~====================
ZHPCleaner-[R]-29042016-09_39_17.txt
ZHPCleaner--29042016-08_03_47.txt
ZHPCleaner--29042016-09_37_55.txt

 

 

Malwarebytes Anti-Malware :

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
<mbam-log>
<header>
<date>2016/04/29 09:49:25 +0300</date>
<logfile>mbam-log-2016-04-29 (09-49-20).xml</logfile>
<isadmin>yes</isadmin>
</header>
<engine>
<version>2.2.1.1043</version>
<malware-database>v2016.04.29.02</malware-database>
<rootkit-database>v2016.04.17.01</rootkit-database>
<license>free</license>
<file-protection>disabled</file-protection>
<web-protection>disabled</web-protection>
<self-protection>disabled</self-protection>
</engine>
<system>
<hostname>PC-PC</hostname>
<ip>192.168.1.2</ip>
<osversion>Windows 7</osversion>
<arch>x64</arch>
<username>PC</username>
<filesys>NTFS</filesys>
</system>
<summary>
<type>threat</type>
<result>completed</result>
<objects>438517</objects>
<time>1125</time>
<processes>0</processes>
<modules>0</modules>
<keys>0</keys>
<values>0</values>
<datas>0</datas>
<folders>0</folders>
<files>0</files>
<sectors>0</sectors>
</summary>
<options>
<memory>enabled</memory>
<startup>enabled</startup>
<filesystem>enabled</filesystem>
<archives>enabled</archives>
<rootkits>enabled</rootkits>
<deeprootkit>disabled</deeprootkit>
<heuristics>enabled</heuristics>
<pup>enabled</pup>
<pum>enabled</pum>
</options>
<items>
</items>
</mbam-log>

 

 

Hitman Pro :

 

	HitmanPro 3.7.14.263
	www.hitmanpro.com
	   Computer name . . . . : PC-PC
	   Windows . . . . . . . : 6.1.0.7600.X64/2
	   User name . . . . . . : PC-PC\PC
	   UAC . . . . . . . . . : Disabled
	   License . . . . . . . : Free
	   Scan date . . . . . . : 2016-04-29 10:25:05
	   Scan mode . . . . . . : Normal
	   Scan duration . . . . : 5m 32s
	   Disk access mode  . . : Direct disk access (SRB)
	   Cloud . . . . . . . . : Internet
	   Reboot  . . . . . . . : No
	   Threats . . . . . . . : 1
	   Traces  . . . . . . . : 294
	   Objects scanned . . . : 1 482 477
	   Files scanned . . . . : 43 408
	   Remnants scanned  . . : 350 913 files / 1 088 156 keys
	Malware _____________________________________________________________________
	   C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\trz79E6.tmp
	      Size . . . . . . . : 689 690 bytes
	      Age  . . . . . . . : 46.8 days (2016-03-13 14:11:42)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : B7912DCBEF532D39523F3A155598E2E21951B760D38141E3415D7C3191D38760
	      Product  . . . . . : badu                                                        
	      Publisher  . . . . :                                                             
	      Description  . . . : badu Setup                                                  
	      Version
	      LanguageID . . . . : 0
	    &gt; Bitdefender  . . . : Trojan.GenericKD.3090825
	    &gt; Kaspersky  . . . . : not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.Hidap.gen
	      Fuzzy  . . . . . . : 115.0
	
	Suspicious files ____________________________________________________________
	   C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	      Size . . . . . . . : 2 376 704 bytes
	      Age  . . . . . . . : 0.9 days (2016-04-28 13:14:13)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : A98590AE9F437ED9687478632B239ED887628E8ED5E60EF12CB6CA2F406180E6
	      Needs elevation  . : Yes
	      Fuzzy  . . . . . . : 24.0
	         Program has no publisher information but prompts the user for permission elevation.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	         Authors name is missing in version info. This is not common to most programs.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Time indicates that the file appeared recently on this computer.
	      References
	         HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache\C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	      Forensic Cluster
	         -118.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5A0D23898BACBD8A6D3E82B61B9EBBF8053844BF
	         -116.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\342CF614FB511B93914BDC908FA348313BEF3B3D
	         -116.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7DD37E0DE51CF8F86FA96591F683908A2F0FF581
	         -115.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E71E1D695534AFD70E2FAE68D8E03BCA5D5B83B
	         -114.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CB94CD94808B6F2702A10C90C57FF1150DAFECC5
	         -114.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EEC691AB2F4A95840469C10A0A167894CA6E169B
	         -114.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A4A4EC2FE312E3AC5ABC6EA831DB1FB3B6E50AD4
	         -91.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D091C83C4A8F858F9B2C1E67AB91EB10C1E3BE3A
	         -90.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AB4EBCAFC38E09B4521E085383F83F15A024FA2F
	         -90.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4619A45D199E90A8395D5271C4336CB0033ACB6E
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5F01629C89DF33DED89857E211A8DA5096F9FCEC
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FE1C9E1493A008DB998FEEBACAAFE99F68230122
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3C5A9ACE936775FF0628071CF154F438E75B9B72
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D4292178CDBBF5937135A885E245134B79E771FA
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C08FD794C2D5A6B250D9F723EB9C703159FE129E
	         -90.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\822CB48309789589328636BA2C1F39AA652C73D9
	         -90.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C58D1F3CC3B65157776897B7FD6CA7AFE484101
	         -89.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3B30BE363CBBCB9A1FD07A03BF4CD2BDCF80FB89
	         -89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\479D431A6A63732BBF8CFB5179772AA3B62C0020
	         -89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CB95CFE8F7C7769BF2510D28127A6B869912FFBD
	         -89.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\837EDA053E92AA603795A0FFF71458C714A470F1
	         -88.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C8C9AC33B96F82DD017962730F443621E8673163
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F1E047773642DBC33A305B121D593EE0AE658EB0
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BEA4159B30853CF08A168529400A539565E64544
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B0BCB3BF6B84108BBF471E0A299743576E9A52B6
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\289E399E67FD10F4D518B70C33BFA522EE9477E8
	         -88.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\295C954FB334A0FB9A9BCD47BB98275FBF831F66
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\75D20A73C0AADDC2FEAFC071478355CE2EC41D2A
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\06E32A6A3B3873A533784C415B93F2A69AC7ADD7
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\60B9BD11EC6C5E9877ECE10EB21902081C18DA97
	         -88.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ACEB9F5C636E843F3EA09B79A88D496350CD48F9
	         -88.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\654BF2469089533045A961F9B8E74156DA50B57A
	         -88.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\16F9AF25D72D82F68A1D0503BA1A977462DB089B
	         -87.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A81651EFF739014A4D2ADD8F250AC0C2501E07E3
	         -87.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\26BABF509C7C863E5F984226A1DB300B90AB257D
	         -83.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\242AEC1F03904BC0A4EAC1D85268C275C190A8F6
	         -83.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\22E0ABABA88BA61090C60D37DF8243004E05CE3A
	         -78.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0F204FD1526686A099F8BAAB25D6AD5509ED1F8F
	         -73.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6C2431D76E8281FF74CA978EDB5219C918B528E4
	         -73.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6980604C48CBD401F106CD11C795ECEB639CA2DD
	         -68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\71E8571A7C54B7CB32BC75403C0E59B12966E8BD
	         -68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\88288508CAE90DC24A53EA6F7EB7E8A40084E409
	         -63.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F3D2293463C9DBEF63F8C071321C6D6733E84EFB
	         -63.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3BD8A932EE2C42C0D1282571D9959954E39718D9
	         -58.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1EA43EDFB232CDF1A1CF1062211214BE7AF9C72F
	         -58.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\313B5DD99A776E8EFED80B3558AD6B177051706E
	         -53.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2666E267E2E774404314D7B3BDBEBD8056F998FC
	         -53.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\243DC9B1ED681DE05E6C3459A1ED4C79EF771FA6
	         -48.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F613DD8876620281A87B04198E0678B54325C29
	         -48.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2B40495B50859EC01F390ABDAA9137085C1A2E59
	         -43.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\23E18E33478F790491BDCB0BBAA51FFDD6E69FDF
	         -43.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\57593B81D0ED9487E25E619351522B9F099CF1D3
	         -38.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F21CF6D3F147119E62FD61D08F7082CEDB745B9
	         -33.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E35457F4D382D61AFF6A971307C449DE556B9AF
	         -28.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\635F32934902667A1C2A6EC4B1B329B4AF5A8299
	         -23.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BA30035848BA6FF9F6CC9B85E9D6FCD36AAD8EC8
	         -23.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\52AA91910B1F3741609E7346182E0FD186FDEF24
	         -17.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B08F84B99F3D327DED49CB304316A46F81F65C77
	         -16.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39B8A84FAC8AA31A6EE2BB3DCB951E1E067875DA
	         -16.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C614218046B1EAC2541A584DE1FEE41F880B2D59
	         -12.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CDC60FB9593259A6DA34F5CDF9595ADC20C08E2B
	         -12.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DF5645BA0177C9F0871569CD3476A4F9CE0D7769
	         -12.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2D81741D8B5BB870AA5DD8880FC31DD3AFB6A0D6
	         -12.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EFF568D8BFA07A91A0E81CA56EF71BC0D28BDF79
	         -11.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5AE862485CF59C1007C7480C721FC6949F3C8934
	         -11.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C533720F9FAEA51F43C3594C88A91D9D79B00C6C
	         -11.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E1BA49C2E5DF37767AD99DC9B721273BE31F36E
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1F6007A5F47737E3E62B306E61342B1A5B0734A5
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6831BAAABEA9AAA265BC2415C709F27C71B87612
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\06C6A58DB1F2B94050D8CB22EBBE3A892162D2F1
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D36B4E2EE7F5F8FD5961D5E863569D134F6B7B28
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\10B825D9F69F1319DE5AB6D88C675B21EBEA05E2
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\127DD175C17401269003AAD8D2A0C99B537985E3
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\15AAB05D1D0ED3771DAA3BC369C8B7AC33E0E421
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FCF91C0523352C3F72DEEBED75AE2D0A7CE0445C
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C146C56842C78B8B25F9067782ED9135A5DF190B
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4D566FB097B1D56EE826F12ADA66109DB16CF1C4
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\123A5F3CFF062101DF37149EEFBA78FFB2B5381D
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2A058FBA295BC024093B22366B0521AA03D84D50
	         -11.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FB7D3BDFDCB59A3AF506DB5B41B2772012F76D96
	         -11.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DA3B1F9A09481607CB0FFE408C5ED8EB177A0CC0
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\67B3A05ECAF8F133F5F3D5DD6CC24C80456D59E8
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8168E91D1AD229335B03C2E0D41BA6104F6A77D3
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8773AE16D44E01DA191C69485AA946491C596CDC
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3F6A0FEFC93BE4509C2DCA571365FB413EC9938E
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E68C178C97542866D5845A22DF1AD045768CDE8E
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EFC4D73724D1630B05449038AA6ED43E5AD16E3F
	         -10.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BBF810DB4B57F4405161508DA7DFEC026356BE93
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B86EBE27A99911505C0BCBE174BF8FD755620FE7
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\377FD4CE783531A49A60587AFFA4C886C0F67350
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\72E9AF1367745441A99C5EAB51ADAC239E39F7D7
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\67F7BD846141C05E066AB9D39B4250CD47D8A8D6
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AA2A8EF171D75C4A4363000494D87873CA91F294
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\70B43C10C8E9889857C8A76745BC1DE6264E0FA6
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B80A0ADC3A85EA08C23F2B844EB5ED60F2462EB1
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0146B07342B917A7C18E5336669B65981A5482C7
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BB48B7C749A33C53B00EFEEFC8283B2402225315
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\05C268D1AC1C384290292A76017DB7721F9AAF6F
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39F9BDF49DB87D3800DC9367456A4A9477E76A3D
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5F025E7AD222151311111F38F932DC0C8DE5A407
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\997A08F72068739620AC4BF1DEEAD12A65E34C60
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B6353EE5EB01D42A91931A561F6A28C2A531BBF9
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2E5FBC180BFCCB473B46BCA29732A7DE3B2013EE
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1A6527B84659B46727048F07CF141F05A9416636
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\34EA1BD6BE5D75388CB56CBCC086E63A7BC46B64
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\960EDB04D6819FD2A18C1D17D1DA22CAC5B3E9DD
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\91A9543BE4C8C1CB5FB252541278C417C6089EA1
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DAAFC4EE466FD3B3A6996BEEEC856864A4643D50
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E0EB05AD48B32B942B3A3E617B8D633730E67AD1
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\11C644791131111A35F05E8018B57EE03785A2CD
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DF1E71B831C26DB2E5F13D32E30519391E65897D
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\850458E71CE4E084C12A74D72F2CE435E2C6ADEA
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7F23B0CBDA6448E1FEAF043FB2E5FA0E40F0D79A
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2D3E39FBEFA2E35EC691CC8E06D575E5FB114CD7
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6CCCAA2DE863D50D6D1D21EEEA6D299A167D9BA8
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\50B04E66382CC3EBA1184C03BF914AB75D3A11BC
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\81B05C3B68C1D74A7F30F7FD306A84DA26119B0F
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A404DA93F5B4ECA0538EBB739F439DDE8A670970
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CBC671759CD58906CFF638DC443049A180F9E7CF
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5CC32C877F0EDC9B927DDB52AFBC7C48710BB155
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\23CC667A56309619CF4F2702CF9EBA423600077B
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0AE9A67038A3EB25F9958EE781A26DAC068194F6
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A3AB9E23329D7FCDA9D119325ED5B17B078F7EDC
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C1323A129F06C816B04F44F97DE766E760934CB4
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E3B9E5E5499E5DDE5BB47900B5C91CDC0B8395DB
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E8AE97C378444E603963F7E69108F3E85E67D1C
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\16263C5780AD5A63D2DDF0678366AD1916A2C171
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A0829FB9C4BD8B8357B0E7B70D1515C9607514BC
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B9F19AA0FE4888CAD5997F650A95936DBEFA153C
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F385E64330BD32580A4D15726EC81477E95A4B44
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7D18A2E1C7D1DE4E4F183546AED821538749A066
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B116ECF479AB49D33CB5C614CB37E334AFEAAAF3
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AEAE9687F313D816DD29058868B922945C429224
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6B36524F7FBAFFB4A8C2F94A865D7EE56008D1B4
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7CA4A2D644924122AF20170B90BC84AC628B7999
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\49EC605402E2B36C2AAE1DBF00FC971E89E6982A
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\88959A62DD35A6EC283AF55234D7DF9BAAF0B9BB
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\338827260BB4973AEC842F4CE3CC0986DE141356
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\869FBB133C511DB0EDF709E5C89BA30449ED7011
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DD2D14A50AC3D9D7C6DA48377C287A6B4582BF3D
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C41F78017485E9583DA99556357E7F678EDD2C18
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D820157DC05F558302E1E05DA7DECCD7EE0F8E7B
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1480A8D334A98AC37FD147D7707C27E07105ECB7
	         -9.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6FB04A798AE142C77E53D1BAE88BC4BD6EFB40B4
	         -9.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9B5983F4CA38226B9160312BBE60FBA38E1C60DF
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F4EA559F39DC1908FBD6969C7D2772A1894CAA6
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F013A6B578FB74E64515F97A6C19DB0E4455C6BE
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8DE55E0A7A2373B5FEA7B2B85B09E47E3A76BBE0
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\055A438160D1A1E359801028D3FACAE7DE695673
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\55A5120B22C63028CD67A1628A31051F90511E1C
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\49FAB8CE23F8367FD3D8EC68B58998342549245D
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BBA29FC691AD8AA2134D6FBABF979A7A3F201F45
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CDB880D62635C4A6223295FECB408E716B791EE6
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\034BACC274A911E71258068CE9C94DB8595D1F07
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C2ED3FEC02962033DA5E64BEE70B9584362A704
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6BBCC3809C8813DD06C4A787C5BEEDB2363EBC22
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B80D0F990A2D7E665502128184EFF4DA52D9A822
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A29ECDC5DE9B0E5F7F807E80F4B91B8E2F32FADB
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\01009CFE72B74A5A73F12B37FBBC5D3B75022D82
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\999C852C9E1472E724696F4BE06C1BFC6B9BCCA8
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\12FFD5FF89E470BB4A176A9089B63408E347E93C
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D5F0CFAE56B4E0445B0ED7670DE07DBE200C49EE
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1BE8DF3028E4A2BA92741D47B4861B69455AF499
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E69D8A7A2F5D55CBE2453E4F3CF1671BBF757790
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9D2BD72FECAE6A8F00F75B8AF5231756792AEDAA
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5A39FCB4CCAE4A6C76307026D7C882B4AE85B1F9
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FB4D1C5F36CCD48FF901A47289298D73E648DC38
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EE5749AA65B97C7399480A2604A0EF530FBBED14
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABB898AB73F6059FAF229B0B12D276E8898CC2D7
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\992A720C30B203E65A34C4CC09F80B5D5113AF68
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1DF7F584EA0428D43E662434B9C11E54C9CA1584
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9E6508FA9B1BE9B3567FE10F5A91E1EE18DB4FE8
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C52B8E55047A78041454C9651F7E8827044E08C4
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A857AB0942E16820F0344603BE9DE7E9463B76FE
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5317733EF58A11F656854EE06ADED00630BBCEC7
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2DE9A4AB6FFF35164C444F987D576AB835E3DE19
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2825BF1E5DD11D45753C8768C2066F189B107DAF
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\913932355B2DCAD6E729D891C0C6F4BA5942CCCE
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CE90B9A2B902B1557001E485A0B77DDE4109F874
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3B1A7ED8EE535542A9DC35ACF7B0B5BD2A89F531
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\37270647E3E5712B5CD000A42FE24E70759C733E
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8A58A8DD64D1600EAEFA911FF8C14C5EE60A4FA8
	         -8.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0F1A64601E1437CA23E26D5573CBE963E144C648
	         -8.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\07F7866BC05197FC876901252F31845BAF7BC280
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9D6C60269598B7D8943F694DBFE7C8C8B7CEA91B
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\578A45F3E49632DFC607EAD46DB89C0B6E482117
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4725DAA1C253F1DA17392958B168F2502F2B317D
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9477C4DEDBEB64DE1699A33B402CE375E52D1C49
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B8F77369F4C20E4E7307DE8F74CFB575CD151F1B
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39148838558BAE028C0DFCB66FD5A549A255E641
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\371E19D91153173C21FC87F13B51F4976FBE5A4D
	         -8.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E0623A6F986A184BA1D2A1467E75BD8223E5DC9
	         -8.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C656BD34DFD825CC20857E3FF6F831883CF9EA9B
	         -8.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CCA6CF0699114C8FE1338DD386880F0FABAFDFB3
	         -8.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A325AF5129394C957D6DDC5EF24C38704B4F0CB8
	         -7.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DCE72D39ABF13DCFE43437066048FDC4F0425C62
	         -7.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D2E71B03A5ED5D7E48836719767427A62D25F8CD
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C40311B89749B817CA2B999ADA65FBAB60E3562
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\18A147ED4DF3E8B9E38B43B21C25397B7ECA3A85
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AD86CF338900E2E35202A02B5E32544D75F2EB97
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C475A213F72C9FD8261C76C91BCA35C76524E3A3
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1F58B2F46F6C2DE8FF822405AC18A18128D0BBBC
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CED4CF0EE347B951FE80755955220113C186B4D3
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BED4D087A45FE7917F2E3CB126DFB7174EAF2F63
	         -7.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\18A856A5FC0A7290BAFE57C42140FB65B2E78499
	         -7.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A26160E14601432D1B74BCA1F0A69909B0C9F13B
	         -7.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\62AB44CF99E3FFF39AF7AAD6A9DB2ACE128B4D2E
	         -7.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D853D08D218AD39E003E1434DF2EB6AD4759FF87
	         -6.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EC3C3ACFD84EE2A104B16599BD6D6BC99D1C15F8
	         -6.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D1048671A6F1F1F453BB7911EF3545ADCC73E3FA
	         -6.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E9BFF33408C4555A4369F8FA71B75850B24D75FE
	         -6.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\869D722841F38D7748ADA7A4A1D99580948E159B
	         -5.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C67B1A4B480885471ACE2EE7403FC70655133620
	         -5.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1B8C9C17AB7279DC992316A08AD4AE89FB1547AF
	         -5.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\076948721455FA7E60367934FD043FD0031E3BF3
	         -5.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7D7D52152F08D69A8CCD8543B9983677DDC43347
	         -4.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\19310060C9D99F51BE68DD39228CD0460BC3BA9A
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1553F9F81C160C040E08A501951D888AA08FA8C1
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\20387FF75687652A8639630A4B69F6005BB35D69
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\38E6D951D6C97BD208D49FBD4F4AD6D23D609096
	         -4.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D13D8F914FEB1B91017F4A48D7A8A8052B982D21
	         -4.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2B49E2F9F938AD7E0EE886AE6285F07FB7A94F69
	         -4.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\64D406D459EFF976F2CFE5E9B0CC1760FE87BFC9
	         -4.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\91311FBEAC1EC54069C5A96016D8EEF95F621111
	         -3.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F54518097C0438142860B79A0AAACD997F42ACD8
	         -3.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9FD2FBDA3407A9A928B3E995995CB056BDE4DFF6
	         -2.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\41E051924A70899280B364D3A83B9DCBACCC7DBD
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8D86F0505DA1DE60ECEF81AF7BBD7CAF2DA7C287
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4B48E355922CDF4FDDDC82D915997DBF45D6F1A3
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AC69DD9235D1DBDBD5F8F9B6AEDE98A64B57454A
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8110E4186DC5081F9D29FD02371426C15AFF13CB
	         -0.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7335D620A7F444592276B6DDE617B63507EF4996
	          0.0s C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	          2.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6B57C82AC27639293DA3EE3F24E6CDFF526256B2
	          2.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\04EB255DA8DDB04EDDCB0DE14FB0A9B71F2B3E4C
	          4.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EB5E7F0BEAC96961290E389C0A1ABFBF9F8EE9D0
	          4.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\420C1966BCEA56516ACB1FB167D9B2A683737D1D
	          4.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9EE137A81926A1D00C8A98F68C812F98121A0E87
	          7.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F82EB090BE3F473F5AC965E26740FCEC29D235D
	          7.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8A53CB1B24296E484EDD1375DE1C7052B286FFD9
	         12.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CBB8420090CE09708DEA50112DFACC824EEF1FE6
	         16.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E80123C4EDC2F537817D8EA61E630D17438F1A59
	         17.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E8D677821CB8D7C75A09CBAD4BE4F7424B2F5CD0
	         26.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\47D4F288E5D6B5297FE9967030815D74B69AA1F0
	         32.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\27ABEF80FE90E0ED8BC4418921BB4046019829A6
	         36.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E6853A13560F05F2A4EEA83A7AD90F1E76D65B15
	         41.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F4442F073B1E594219828D98DBB677E03A5309FB
	         46.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABDB555C4A1E83F96DDD6E0258C24AC6D4B4BAB0
	         51.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EAD9ED59CC61AA2449A5DB3DC9C05FD9921C0E63
	         56.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D2FD8B01E25E90DF3C1959F01E9D5C212D4BBD3A
	         60.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\38A28BFE6BD9E87C2E79C39743A6B5180AAE6386
	         62.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F0265110974F3441949F9728C7DC004B4D38A016
	         62.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B537ACD19C6DFFD5FE4E021E56EB7DE66AF7E8E2
	         63.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\77E10CC14C69A7A3E85A8F7FAD5C03501FCF39CC
	         63.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\068AB67AABBB8E863160FC45CC0BDD1986BF03F9
	         63.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C4EFDFFDD9D1326FF3D3E2DAE9FD9EA09C1016E6
	         64.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\953547CD34F006709DA77B36428B025CB9991B63
	         66.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CD92C0441566EE30C468F63D67FBC6E4AAEB5227
	         67.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B0EFAA19BFA33B9F465EB55C5F524B5C4AC55C1F
	         67.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\00E4AF7DEA598B493B7010238FAD060C6F69A5AB
	         68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8240A8641163DD6190E088E01849ED19A6767EAC
	         68.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C9B4C78D6C143778C90C0EA213C6F330283479FE
	         68.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1AB8259A11CC548730103831F8B6B6A1538CC91E
	         68.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\77BFCBD99FD6E5629E4BD6C9237F00B66E5FF233
	         68.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FF7AF7312687D98B876633D14B5B6A0DE0521FD4
	         68.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F90F650378624471DEA0A0E27DAE9CEE126B0A4E
	         72.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1CF38D0211958AB0CCE6E6B9E0CCB9D382E379B6
	         72.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9950C1A734F50DBF3FEB232D0D11947E809FFF2D
	         74.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5480F0E9D082A8E820B298FDE8852EB325EBF129
	         79.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DCDD1171061D556B55FBC71F84CD4A28E6D06BAB
	         84.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\93C206B08DC90CFCDD605D13B58C96D5F277AB27
	         84.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E6F5ED019359ACA0F524B1AD31812BF0CDCD6543
	         87.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\205721E36A1B8A2029408B3A326F942F2B61B78B
	         89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7A41900D1F1FC62B4BF0023BA8C9601BF7C1546D
	         101.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B96377EBAB502168EB20D0F7754B4D52EA2AC53B
	         102.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F15F35FC1D6A68DBED28954B8645A8683089E719
	         102.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4363C156CADDB490FBDE0F2D75C1CD4BF1511EF1
	         107.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\152F4E054E8979F70B46B65E6A66960FCD452A4C
	         107.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FD91455B1AD00ECD3D89F82AD92124B0D20A3E62
	         107.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\36950F0F2CF3367D1CA4F7DEE1DFF24B61456368
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\779F8795670736110BCF1CF7F9C6FBB7AC97F9BA
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0B09584534D46CB27027FC676B110A6F80D3AB1A
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABBD9A22D1A45F64E2D2504161A247BDCC623C55
	         107.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4115F4DBC2C1DE442F4559F8C4F546945359F8F8
	         107.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D4D692D168C7A84C7EE6309DCAD14409E7AB21B6
	         108.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1BF2B2236ED284D7B5284C6C9CA993052C3C4C8D
	         108.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D9C90C2B9BA942AB93873A466831976979F88492
	         110.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F95E49709DE8EA14D3A7B4CCB78F527371675B83
	         112.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C6E26677B03CAE4D238AC74EF1428E158F658B14
	         118.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\71FB3DD8BD4BC0B5CA36AC9B7D3A916DFBE24ADC
	         118.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2DE171B2DE4135851ED7E5B890941DDDEFA72AF1
	         133.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D03B86C50E71E07BAD37455D6F8E192EC8661236
	         136.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8E85558A1DA3A137336C9C19C8807EA660C5EFD8
	         141.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4B0E51C060E33B3321F5F831179F88222F850A60
	         148.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1577899C7F1B8AC5DDA5BD646A7E21E914FCFF8E
	         149.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\784A47A0418C321F31C423FA16522DE9C68051EA
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\45DE95A80A92B449FA19D9FFCFA31C707123AAFF
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B72F095F18B7FCC381DB6658185CCEA6CC18F119
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\84F62EA571E4DC609234E9E43F307D2D3247ACF2
	         150.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\427F2D6FBE81B3A95732AA6352B21B256D5B10EC
	         150.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\575F82153BF4B561FB283FBE5BF880750F3459A5
	         150.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EC1E4F385D493EFCD42DB50E8A7BD1D3943139BA
	         151.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9676D3806FF938E979706F2AE3AC4E65DCC783DF
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7A91D969DC96C155283ACFE4D1F7A5878B6A8F3C
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\80163B745498DB9F5C631EFD1ADD63F1F1E92452
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7CE5C4BA8D84CC1A09C423F05D7180B3C50DF6ED
	         151.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FCB3A895C11A04407508627BF787E864938DECC2
	         151.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\26A06194CF4F283DC62E82A8235CAE845E8C87E9
	         151.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0D2E0AA6112CC3F5FE4544AEF700D2712A821977
	         151.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\942AAA8CB580196CAD0D3FC1A153A0F4647B3F45
	         151.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\214A008C677A2FEC23915535E2C228B2D2A74602
	         151.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A6A976A1D7B45EA6AAFB9C19B296EB5844FCEB11
	         152.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\32FA66FFDCF096D3781D03065B20F35DD2AB6A72
	         168.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CA9417412E0F06ACA96977E652C0C9E9FF17ABE0
	         169.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\43ACCDD58FB046259DDE5E58EBF3FADEC2E57BBD
	         169.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7800578041853663D33A43B801862093C45F7816
	         169.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E85B502CDFAA0062932057E4B4228C2E33637FE
	         169.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\62B6188C8C80DB120D865A381971C1FD2F9DF153
	         169.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4A9846D3A08414C158A8A44F1A30C22952C25185
	   C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keyshot4.exe
	      Size . . . . . . . : 12 309 752 bytes
	      Age  . . . . . . . : 26.5 days (2016-04-02 21:58:28)
	      Entropy  . . . . . : 7.4
	      SHA-256  . . . . . : B917AF2CEDE60A933B19EF4301472BA2BE3BB98902B65CC58D00FF54CAEF55CB
	      Product  . . . . . : KeyShot 4
	      Publisher  . . . . : Luxion
	      Description  . . . : KeyShot 4
	      Version  . . . . . : 
	      Copyright  . . . . : Copyright Luxion (C) 2010
	      RSA Key Size . . . : 2048
	      LanguageID . . . . : 1033
	      Authenticode . . . : Invalid
	      Fuzzy  . . . . . . : 25.0
	         Program is altered or corrupted since it was code signed by its author. This is typical for malware and pirated software.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	      Forensic Cluster
	         -2.3s C:\Users\PC\Documents\vatreshen krag vajen 1 - Копие.jpg
	         -2.3s C:\Users\PC\Documents\carq za vatre - Копие.jpg
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat - Копие.zip
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\Opera - Копие.lnk
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup - Копие.exe
	         -2.1s C:\Users\PC\Documents\free_2794715 - Копие.jpg
	         -2.0s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие.zip
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\demo
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\demo.bat
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\KazGerb.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r1.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r2.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r3.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\rusgerb.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\sealmaker12b.exe
	         -1.1s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\ukrgerb.bmp
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat - Копие.bmp
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\snimka 1 - Копие.jpg
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\pechat zavarshen 1 - Копие.jpg
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\23 zgradata - Копие.mb
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\24 zgrada  - Копие.mb
	         -0.9s C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_ - Копие.zip
	         -0.9s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие.7z
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\My new id card  - Копие.jpg
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\
	          0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keyshot4.exe
	          0.2s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\
	          0.2s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.exe
	          0.6s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.part1.rar
	          0.6s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.part2.rar
	   C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keyshot4.exe
	      Size . . . . . . . : 12 309 752 bytes
	      Age  . . . . . . . : 26.7 days (2016-04-02 16:33:03)
	      Entropy  . . . . . : 7.4
	      SHA-256  . . . . . : B917AF2CEDE60A933B19EF4301472BA2BE3BB98902B65CC58D00FF54CAEF55CB
	      Product  . . . . . : KeyShot 4
	      Publisher  . . . . : Luxion
	      Description  . . . : KeyShot 4
	      Version  . . . . . : 
	      Copyright  . . . . : Copyright Luxion (C) 2010
	      RSA Key Size . . . : 2048
	      LanguageID . . . . : 1033
	      Authenticode . . . : Invalid
	      Fuzzy  . . . . . . : 25.0
	         Program is altered or corrupted since it was code signed by its author. This is typical for malware and pirated software.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	      Forensic Cluster
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.part1.rar
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.part2.rar
	          0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keyshot4.exe
	         11.3s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.exe
	
	Potential Unwanted Programs _________________________________________________
	   ask.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{2d7406ab-9e68-42e7-a00a-0966593b63c7}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{bf2d6346-7e40-4561-ac08-418d432d200f}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EAF8EEB4-71A2-41DA-B91C-6E2904B188CA}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{2d7406ab-9e68-42e7-a00a-0966593b63c7}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{bf2d6346-7e40-4561-ac08-418d432d200f}\ (Yontoo)
	Cookies _____________________________________________________________________
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:2189240687.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:254a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:2o7.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:abmr.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:acuityplatform.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.360yield.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad1.adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adadvisor.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adaptv.advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adgrx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adhigh.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adnxs.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.betweendigital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.creative-serving.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.kiosked.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.p161.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.stickyadstv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsby.bidtheatre.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsrvr.org
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsymptotic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtech.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtechus.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:agkn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:angsrvr.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:at.atwola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atdmt.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atemda.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bidr.io
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bidswitch.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bluekai.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:c.appier.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:casalemedia.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:chango.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:connexity.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:contextweb.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:crwdcntrl.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ctnsnet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:d.adroll.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:diff3.smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dotomi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:doubleclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dpclk.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dpm.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:erne.co
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:everesttech.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:eyereturn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:eyeviewads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:gwallet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ibeu2.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ih.adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ipredictive.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:krxd.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:legolas-media.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:lijit.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:liverail.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:m6r.eu
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:match.rundsp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mathtag.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:nexac.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:openx.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:optimatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:owneriq.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pixel.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pixel.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pubmatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:revsci.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rfihub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rhythmxchange.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rlcdn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rtbidder.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:scorecardresearch.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:server.adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:servesharp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:simpli.fi
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:skimresources.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:swid.switchads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:sxp.smartclip.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap-secure.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap-t.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap2-cdn.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tapad.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tidaltv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tremorhub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tubemogul.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:turn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:virool.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:w55c.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:wtp101.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:www.googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:yadro.ru
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@at.atwola[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@atdmt[1].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@liverail[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@scorecardresearch[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:254a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:3135740712.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:3357130307.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:526710254.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:abmr.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:acuityplatform.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ad.360yield.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ad1.adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adadvisor.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adaptv.advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adbrn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adgrx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adhigh.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adingo.jp
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:admized.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adnxs.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adobe.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adobe.tt.omtrdc.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.ad4game.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.avocet.io
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.betweendigital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.bg-mamma.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.chargeads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.converge-digital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.creative-serving.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.deliverimp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kaldata.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kanal3.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kiosked.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.linkedin.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.manager.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.p161.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.stickyadstv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.undertone.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsby.bidtheatre.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adscience.nl
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adserver.cgchannel.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adserver.moitepari.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adservingfactory.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsrvr.org
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsymptotic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adtech.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adtechus.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adultfriendfinder.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advert.actionforex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advertere.***
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adx.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adzerk.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:agkn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:amazonservices.122.2o7.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:angsrvr.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:as.sexad.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:at.atwola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:atdmt.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:atemda.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:audienceiq.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:basebanner.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bidr.io
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bidswitch.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bizrate.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bluekai.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bs.serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:c.appier.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:c1.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:casalemedia.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:chango.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:clickbank.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:collective-media.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:connexity.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:contextweb.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:crwdcntrl.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ctnsnet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:d.adroll.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:daimlerag.d2.sc.omtrdc.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:de17a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:diff3.smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dotomi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:doubleclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dpclk.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dpm.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:engine.adzerk.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:erne.co
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:everesttech.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:exoclick.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:eyereturn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:eyeviewads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:fastclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:go.sonobi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:gssprt.jp
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:gwallet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ib.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ibeu2.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ibillboard.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ih.adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:imrworldwide.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:in.getclicky.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ipredictive.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:krxd.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:legolas-media.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:lijit.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:liverail.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:m6r.eu
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:match.rundsp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mathtag.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:media6degrees.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:metanetwork.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:metrigo.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mmstat.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mxptint.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:nexac.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:openx.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:optimatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:outbrain.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:owneriq.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ox-d.imgur.servedbyopenx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ox-d.wikihow.servedbyopenx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pagefair.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel-a.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:po.st
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pool.admedo.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:postrelease.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pubmatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:revsci.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rfihub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rhythmxchange.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rlcdn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rtbidder.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ru4.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:s7.addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:scorecardresearch.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:server.adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:simpli.fi
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:skimresources.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:statcounter.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:swid.switchads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:sxp.smartclip.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap-secure.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap-t.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap2-cdn.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tapad.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:thepornsurvey.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tidaltv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:track.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:trc.taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tremorhub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tribalfusion.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tubemogul.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:turn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:univide.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:virool.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:w55c.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:weborama.fr
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:wtp101.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:www.googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:xiti.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:yadro.ru
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:yieldlab.net
	


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Emergency Kit:

 

Emsisoft Emergency Kit - Version 11.0
Last update: 29.4.2016 г. 10:45:33
User account: PC-PC\PC

Scan settings:

Scan type: Custom Scan
Objects: Rootkits, Memory, Traces, C:\

Detect PUPs: On
Scan archives: On
ADS Scan: On
File extension filter: Off
Advanced caching: On
Direct disk access: Off

Scan start:    29.4.2016 г. 10:46:55
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\RTG.PRISM     detected: Application.Win32.CasOnline (A)
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\RTG.PRISM     detected: Application.Win32.CasOnline (A)
C:\Users\PC\Documents\Forex Bobi\xmatforex.rar -> xmatforex\xmatforex\libraries\xmttrap.dll     detected: Gen:Variant.Kazy.782063 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143b1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143ae     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143a6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143df     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143b8     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143ab     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143e6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014433     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014422     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014443     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001443d     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014440     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014449     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001444f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014446     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014452     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014455     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001444c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014458     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001445b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001445e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014464     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014461     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014467     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001446f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001446a     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014472     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014478     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014475     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001447b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001447e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014487     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014484     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014481     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001448f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001448c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014495     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014492     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014498     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001449b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001449e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144aa     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a7     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b3     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ad     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b0     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144bc     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b9     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ca     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144cd     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c7     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d3     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d0     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144dc     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e2     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d9     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e5     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e8     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144df     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144eb     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ee     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144f1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144fe     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144f4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014501     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001450c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014514     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451a     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451d     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014528     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014522     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451e     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001452b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001453b     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\trz79E6.tmp     detected: Trojan.GenericKD.3090825 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001452d     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014538     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014535     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\_avast_\ws0F901A68.dat     detected: Trojan.GenericKD.3091695 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001453e     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)

Scanned    337715
Found    89

Scan end:    29.4.2016 г. 12:08:11
Scan time:    1:21:16

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не сте публикували правилния лог от Malwarebytes. Вижте пак инструкциите ми и опитайте да публикувате правилния лог файл.

Поздрави!

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Scan Date: 29.4.2016 г.
Scan Time: 14:33 ч.
Logfile: ok.txt
Administrator: Yes

Version: 2.2.1.1043
Malware Database: v2016.04.29.03
Rootkit Database: v2016.04.17.01
License: Free
Malware Protection: Disabled
Malicious Website Protection: Disabled
Self-protection: Disabled

OS: Windows 7
CPU: x64
File System: NTFS
User: PC

Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 438279
Time Elapsed: 19 min, 6 sec

Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Enabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled

Processes: 0
(No malicious items detected)

Modules: 0
(No malicious items detected)

Registry Keys: 0
(No malicious items detected)

Registry Values: 0
(No malicious items detected)

Registry Data: 0
(No malicious items detected)

Folders: 0
(No malicious items detected)

Files: 0
(No malicious items detected)

Physical Sectors: 0
(No malicious items detected)


(end)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Изтеглете edit-text.giffixlist.txt и го запазете на десктопа.
Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
 
Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

След това пишете как е положението! ;)

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виш сега,направих това което искаше последно взе да трие някакви файлове но иведнъж програмата замръзна , чаках чаках 1 час и половина никаква активност и си викам че се е бъгнала и зех че изключих компютърат след вклучването му и зареждането на уиндоуса включих прогреамата отново и ми каза че фиксинга е приключил и се получи лог файл , втори а първият се получи още на първата минута на фиксинга и сега ще прикача двата лог файла:

Fixlog1.txt

Fixlog2.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не се е изпълнил целия. Повторете стъпките използвайки новия скрипт => edit-text.giffixlist.txt

След това пишете и какво е положението.

Не е зле да поработите малко и върху правописа си.

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Има някакво катинарче на папката и като се опитам да изтрия съдържанието ми изписва: Трябва ви разрешение за да изпълните това действие . Поискайте разрешение от администратор,за да направите промени във тази папка  tmp00003f71 .

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изпълнете следния скрипт. Той ще я отключи и ще почисти съдържанието и => edit-text.giffixlist.txt

След това вече вижте има ли ги първоначалните проблеми с рекламите.

Поздрави и весело посрещане на празниците! :easter4:

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нищо не се е изтрило и папката си стои заключена :) Направих всичко точно дори и рестарт след това но...

Fixlog.txt

Редактирано от Боби Акулата (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тази папка започва да ме ядосва.

Изтеглете swxcacls.exe и го запазете на десктопа.

Копирайте файла SWXCACLS.EXE в папката C:\windows\system32.

Сега вече отворете Start > All Programs > Accessories, кликнете с десен бутон върху Command Prompt и изберете "Run as administrator".

С десен бутон Copy и след това с десен бутон Paste в Command Prompt въведете следните команди и натиснете Enter след всяка една от тях:

swxcacls "C:\WINDOWS\Temp" /reset /q

rd /s /q C:\WINDOWS\Temp

Пишете за резултатите.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тогава в търсачката на Start Menu-то въведете CMD.exe и десен бутон върху файла изберете Run as administrator.

След това ще се оправите...

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виж снимката :) Да не би да трябва да изключа антивирусната

виж това.jpg

Редактирано от Боби Акулата (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не, аз не целя изтриването на файловете на avast в папката, а на тези създадени от adware-a и в момента май не ги виждам. Направете нова проверка с HitmanPro и прикачете резултата.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Честно казано логовете са чисти вече. Проблема ще да е причинен от друго. Може и от някоя програма, която още не е класифицирана като зловредна.

Отворете Control Panel-a и списъка с инсталираните програми. Подредете ги по дата и вижте, кои са последните инсталирани там.

Във всички браузъри ли се появява проблема или само е някой конкретно? Проверете сега след почистването дали е само в един или във всички.

Според лог файла от Hitmanpro има само две неща за почистване в момента. За да ги премахне изпълнете следния скрипт => edit-text.giffixlist.txt

Неда да сканираме с още един инструмент:

Изтеглете ZOEK (by Smeenk) и да го запишете на вашия работен плот
Временно деактивирайте вашата антивирусна и антишпионска защита - инструкции при необходимост ще намерите тук

 • Щракнете с десния бутон върху тази икона  51a612a8b27e2-Zoek.pngи изберете RunAsAdmin.jpg Run as Administrator, за да стартирате инструмента.
 • Изчакайте търпеливо, докато  се появи  главната конзола (може да отнеме минута или две).

52b6de58f1952-Zoek_Startpagina_5.0.0.0.P

 • В главния прозорец, моля поставете в следния скрипт:
Цитат

createsrpoint;
IEDefaults;
FFDefaults;
CHRDefaults;
autoclean;

 • Уверете се, че  опцията Scan All Users е маркирана.
 • Натиснете Run Script и изчакайте. Сканирането може да отнеме няколко минути.
 • Когато сканирането приключи, ще се отвори лог файл с име zoek-results.
 • Ако е необходимо рестартиране, той ще се отвори след това.
 • Копирайте съдържанието му в следващия си отговор.

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от mamasve
   Здравейте , 
   имам вирус на компютъра , който постоянно ми инсталира икона на десктопа Panda viewer и когато отворя който и да е браузър започва да ме пренасочва към всевъзможни сайтове и практически не мога да си ползвам компа вече . Помощ , моля ! 
  • от AHybuC
   Здравейте!
   От тази сутрин не съм способен нормално да стартирам компютъра си. Веднага щом зареди Windows-a, появява се прозорче, в което пише "Windows has encountered a critical problem and will restart automatically in one minute" и както съобщението гласи, след една минута се рестартирва компютъра. Понякога дори се появява директно синия екран, още преди да е успял да зареди Windows-a, с код на грешката 0x000000F4. Направих пълно сканиране с Malwarebytes и Kaspersky Rescue CD 10, отстраниха проблемите, които откриха, но проблемът с рестартирването е все още присъстващ. Редно е да спомена, че в Safe Mode не изпитвам автоматични рестартирвания. Също така, премахнах отметката от Startup and Recovery -> System Failure -> Automatically Restart, но продължават да са налични рестартирванията, само че отметката я бях премахнал, докато бях в Safe Mode. Не знам дали това е от значение, но все пак исках да спомена това.
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 15.04.2018
   Ran by IvailoCOMP (administrator) on IVAILOCOMP-PC (18-04-2018 19:02:33)
   Running from C:\Users\IvailoCOMP\Desktop
   Loaded Profiles: IvailoCOMP (Available Profiles: IvailoCOMP)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Safe Mode (with Networking)
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (LogMeIn Inc.) C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
   (LogMeIn, Inc.) C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\LMIGuardianSvc.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [] => [X]
   HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1
   HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001\...\Policies\Explorer: [NoSMBalloonTip] 0
   HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001\...\Policies\Explorer: [NoDesktopCleanupWizard] 1
   HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\scrnsave.scr [10240 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\..\Interfaces\{1290CD49-798E-4B6B-9CB6-A0F176F07BD0}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Adobe PDF Reader Link Helper -> {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2012-09-23] (Adobe Systems Incorporated)
   BHO: BitComet Helper -> {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} -> C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2011-04-11] (BitComet)
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll [2016-05-12] (Oracle Corporation)
   BHO: ArcPluginIEBHO Class -> {84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F} -> C:\Program Files\Perfect World Entertainment\Arc\plugins\ArcPluginIE.dll => No File
   BHO: Microsoft Web Test Recorder 10.0 Helper -> {876d9f09-c6d6-4324-a2cc-04dd9a4de12f} -> C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.QualityTools.RecorderBarBHO100.dll [2012-07-26] (Microsoft Corporation)
   BHO: Adobe Acrobat Create PDF Helper -> {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll [2016-05-12] (Oracle Corporation)
   BHO: Adobe Acrobat Create PDF from Selection -> {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
   Toolbar: HKLM - Adobe Acrobat Create PDF Toolbar - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2017-07-18] (Skype Technologies)
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default [2018-04-18]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default -> google.bg
   FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default -> about:home
   FF Session Restore: Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default -> is enabled.
   FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default -> Enabled: newtaboverride@agenedia.com
   FF Extension: (Adblocker X) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\@adblock57.xpi [2018-04-11]
   FF Extension: (MEGA) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\firefox@mega.co.nz.xpi [2018-04-13]
   FF Extension: (UniverseView Extension) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\firefox@universeview.ext.xpi [2017-03-01]
   FF Extension: (h264ify) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\jid1-TSgSxBhncsPBWQ@jetpack.xpi [2017-08-03]
   FF Extension: (New Tab Override) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\newtaboverride@agenedia.com.xpi [2018-02-04]
   FF Extension: (Greasemonkey) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.xpi [2018-03-17]
   FF Extension: (TLS 1.3 gradual roll-out) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\features\{15eba6de-45fd-4321-9dcb-85b0a795c148}\tls13-rollout-bug1442042@mozilla.org.xpi [2018-04-08] [Legacy]
   FF SearchPlugin: C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\searchplugins\yahoo-lavasoft.xml [2016-07-21]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [web2pdfextension@web2pdf.adobedotcom] - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Browser\WCFirefoxExtn
   FF Extension: (Adobe Acrobat - Create PDF) - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Browser\WCFirefoxExtn [2014-09-28] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_29_0_0_140.dll [2018-04-11] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-05-12] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-05-12] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @ngm.nexoneu.com/NxGame -> C:\ProgramData\NexonEU\NGM\npnxgameEU.dll [2017-03-22] (Nexon)
   FF Plugin: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2016-01-29] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2016-01-29] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin: @perfectworld.com/npArcPlayNowPlugin -> C:\Program Files\Perfect World Entertainment\Arc\plugins\npArcPluginFF.dll [No File]
   FF Plugin: @Webzen.com/NPBrowserExt -> C:\Program Files\WEBZEN\BrowserExtension\NPWZCmnCtrl.dll [2012-03-27] (WEBZEN)
   FF Plugin: Adobe Acrobat -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Air\nppdf32.dll [2014-09-12] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll [2013-03-21] (Adobe Systems)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001: @fancyguo.com/FancyGame,version=1.0.0.1 -> C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Fancy\npfancygame.dll [2015-05-10] (Hongfeng Hengyu (Beijing) Tech Ltd.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\IvailoCOMP\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-06-13] (Unity Technologies ApS)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001: xyzgl-plugin@xyz-soft.com -> C:\Program Files\Alfheim\npxyzgl.dll [2012-06-13] (XYZ-SOFT Inc.)
   Chrome:
   =======
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Browser\WCChromeExtn\WCChromeExtn.crx [2014-09-12]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S2 CachemanService; C:\Program Files\Cacheman\CachemanServ.exe [210944 2009-05-16] (Outertech) [File not signed]
   S3 EasyAntiCheat; C:\Windows\system32\EasyAntiCheat.exe [382504 2017-05-17] (EasyAntiCheat Ltd)
   S2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [1353720 2015-07-08] (ESET)
   S2 EslWireHelper; D:\Games\EslWire\service\WireHelperSvc.exe [614416 2014-01-28] ()
   S3 fussvc; C:\Program Files\Windows Kits\8.0\App Certification Kit\fussvc.exe [133632 2012-07-25] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [930240 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   R2 Hamachi2Svc; C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe [2283432 2017-06-29] (LogMeIn Inc.)
   S2 HiPatchService; D:\Program Files\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe [9728 2017-05-11] (Hi-Rez Studios) [File not signed]
   S2 LMIGuardianSvc; C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\LMIGuardianSvc.exe [405424 2016-05-27] (LogMeIn, Inc.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4707104 2018-03-27] (Malwarebytes)
   S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.309\McCHSvc.exe [239880 2016-03-11] (McAfee, Inc.)
   S3 npggsvc; C:\Windows\system32\GameMon.des [5284208 2013-10-30] (INCA Internet Co., Ltd.)
   S2 NvNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1879488 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   S3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [2904000 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   S2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [2016704 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   S2 OracleOraDb11g_home1TNSListener; D:\app\IvailoCOMP\product\11.2.0\dbhome_1\BIN\TNSLSNR.exe [512000 2010-03-31] (Oracle Corporation) [File not signed]
   S3 OverwolfUpdater; C:\Program Files\Overwolf\OverwolfUpdater.exe [1453384 2018-04-08] (Overwolf LTD)
   S2 PnkBstrA; C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe [66872 2014-10-13] ()
   S3 Te.Service; C:\Program Files\Windows Kits\8.0\Testing\Runtimes\TAEF\Wex.Services.exe [94208 2012-07-25] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 TeamViewer; C:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [10803440 2017-07-26] (TeamViewer GmbH)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 1394hub; C:\Windows\System32\svchost.exe [20992 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S3 apf004; C:\Windows\system32\apf004.sys [15112 2015-02-14] ()
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [242240 2013-11-22] (DT Soft Ltd)
   S1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [202704 2015-07-14] (ESET)
   S1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [144536 2015-07-14] (ESET)
   S2 epfwwfpr; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [132152 2015-07-14] (ESET)
   R0 ESLWireAC; C:\Windows\System32\drivers\ESLWireACD.sys [31008 2015-02-12] (<Turtle Entertainment>)
   S3 EuMusDesignVirtualAudioCableWdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\vrtaucbl.sys [42496 2007-05-15] (Eugene V. Muzychenko) [File not signed]
   R3 hamachi; C:\Windows\System32\DRIVERS\hamachi.sys [26176 2009-03-18] (LogMeIn, Inc.)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [167656 2018-04-18] (Malwarebytes)
   S3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [40160 2018-04-18] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [220896 2018-04-18] (Malwarebytes)
   S3 NPPTNT2; C:\Windows\system32\npptNT2.sys [4682 2005-01-04] (INCA Internet Co., Ltd.) [File not signed]
   S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [26048 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   S3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad32v.sys [50744 2016-04-14] (NVIDIA Corporation)
   S3 SDGame; C:\Windows\System32\svchost.exe [20992 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S0 sfdrv01a; C:\Windows\System32\drivers\sfdrv01a.sys [63352 2006-07-05] (Protection Technology (StarForce))
   S0 sfsync04; C:\Windows\System32\drivers\sfsync04.sys [59776 2006-08-11] (Protection Technology (StarForce))
   S3 tap0901; C:\Windows\System32\DRIVERS\tap0901.sys [33664 2016-03-11] (The OpenVPN Project)
   S3 VSPerfDrv110; C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Team Tools\Performance Tools\VSPerfDrv110.sys [55416 2012-07-13] (Microsoft Corporation)
   U4 CiSvc; no ImagePath
   U4 Messenger; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-18 19:02 - 2018-04-18 19:04 - 000014732 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\FRST.txt
   2018-04-18 19:02 - 2018-04-18 19:02 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-04-18 19:01 - 2018-04-18 19:02 - 001763840 _____ (Farbar) C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\FRST.exe
   2018-04-18 18:29 - 2018-04-18 18:55 - 000040160 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-04-18 18:29 - 2018-04-18 18:29 - 000167656 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000220896 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000002024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-04-18 18:28 - 2018-03-19 12:57 - 000058656 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-04-18 18:27 - 2018-04-18 18:27 - 073254968 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\mb3-setup-consumer-3.4.5.2467-1.0.342-1.0.4766.exe
   2018-04-18 18:22 - 2018-04-18 18:22 - 000001270 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\asda.lnk
   2018-04-18 18:04 - 2018-04-18 18:07 - 000005192 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Rkill.txt
   2018-04-18 17:54 - 2018-04-18 17:54 - 000003408 ____N C:\bootsqm.dat
   2018-04-18 17:52 - 2018-04-18 17:52 - 000000000 __SHD C:\found.000
   2018-04-18 17:37 - 2018-04-18 17:37 - 000151072 _____ C:\Windows\Minidump\041818-20997-01.dmp
   2018-04-18 17:11 - 2018-04-18 17:11 - 000151312 _____ C:\Windows\Minidump\041818-23821-01.dmp
   2018-04-18 13:42 - 2018-04-18 20:07 - 000000000 ____D C:\Kaspersky Rescue Disk 10.0
   2018-04-18 10:33 - 2018-04-18 10:33 - 000001261 _____ C:\Users\Public\Desktop\Ashampoo Burning Studio 18.lnk
   2018-04-18 10:33 - 2018-04-18 10:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo
   2018-04-18 10:26 - 2018-04-18 10:33 - 000000221 _____ C:\Users\Public\Desktop\Ashampoo Deals.url
   2018-04-18 10:26 - 2018-04-18 10:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Ashampoo
   2018-04-18 10:14 - 2018-04-18 10:18 - 338960384 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\kav_rescue_10.iso
   2018-04-18 10:12 - 2018-04-18 10:12 - 000001270 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\shutdown.exe.lnk
   2018-04-18 10:11 - 2018-04-18 18:54 - 000424982 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
   2018-04-18 10:10 - 2018-04-18 10:10 - 000000000 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\New shortcut.lnk
   2018-04-18 09:57 - 2018-04-18 09:57 - 000151696 _____ C:\Windows\Minidump\041818-19999-01.dmp
   2018-04-18 09:54 - 2018-04-18 09:54 - 000151696 _____ C:\Windows\Minidump\041818-18954-01.dmp
   2018-04-18 09:40 - 2018-04-18 17:37 - 286301067 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
   2018-04-18 09:40 - 2018-04-18 17:37 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-04-18 09:40 - 2018-04-18 09:40 - 000152656 _____ C:\Windows\Minidump\041818-29546-01.dmp
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 004046528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 003958464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000190144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\halmacpi.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000190144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000137920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\halacpi.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000137920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000067264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:12 - 001310480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 001063424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000655360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:49 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:49 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-28 10:18 - 002404352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-23 20:59 - 000348824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-23 00:26 - 020287488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-23 00:04 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-23 00:04 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:52 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:52 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:51 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:51 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:50 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:48 - 002295296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:45 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:45 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:43 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:42 - 000661504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:42 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:42 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:41 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:36 - 000668160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:33 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:29 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:28 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:28 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:25 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:25 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:24 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:22 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:21 - 004496896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:20 - 013680128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:17 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:15 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:15 - 000692224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:14 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:14 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 22:55 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 22:52 - 001313792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 22:51 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-10 20:11 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msexcl40.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:18 - 000309440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:12 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:12 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:12 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:11 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 20:31 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-06 21:13 - 000148160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-06 21:11 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-06 21:11 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-22 06:06 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-19 00:34 - 000535616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000162496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000154304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000104640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000057024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000053440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\termdd.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000052928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000052928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\VIAAGP.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000051904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\SISAGP.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000046272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000032448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vdrvroot.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000027840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssmbios.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000021696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\streamci.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000013504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000011840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\swenum.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:48 - 000274624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:48 - 000052928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AMDAGP.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:48 - 000052928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:23 - 002292224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:23 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:23 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\racpldlg.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:23 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrahc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000537600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdchange.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wmiacpi.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsraLegacy.tlb
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\errdev.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:54 - 000105152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:29 - 002365952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:29 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:29 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:28 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:28 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 20:46 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000922944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000066392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000019800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-15 22:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:29 - 001309928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:29 - 000250600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:29 - 000240872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:29 - 000187624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:26 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:05 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:05 - 000025728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:05 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001004032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000872448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000564736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000377344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000328192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000294400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000010752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:54 - 001214184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:54 - 000712936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:54 - 000201960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:54 - 000173288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:50 - 000317952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:44 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:41 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:38 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:38 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:38 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:38 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:36 - 000314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:36 - 000313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000514048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 18:54 - 000334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-04-14 17:05 - 2018-04-15 21:31 - 000003238 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Стражева Кула 14.04.2018.txt
   2018-04-14 14:36 - 2016-06-18 07:13 - 039293587 ____N C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\MPS-temi.pdf
   2018-04-11 21:09 - 2018-04-15 22:57 - 000000340 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Програма за четене на Библията.txt
   2018-04-11 20:05 - 2018-04-11 20:05 - 000724759 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\sbr_BL.pdf
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 20:18 - 000116928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 20:14 - 000535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 001893376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 001319424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000507392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-04-09 21:55 - 2018-04-09 21:55 - 000003743 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Ще бъде ли тя добра съпруга.txt
   2018-04-01 23:39 - 2018-04-01 23:39 - 010353227 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\yp2_BL.pdf
   2018-03-23 22:10 - 2018-03-23 22:10 - 002276028 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Илиянка.rar
   2018-03-23 22:02 - 2018-03-23 22:14 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Илиянка
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-18 19:00 - 2010-11-21 00:01 - 000785704 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-18 19:00 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-04-18 18:57 - 2016-11-18 12:35 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-04-18 18:51 - 2013-11-21 16:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-18 18:51 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-04-18 18:06 - 2014-10-30 10:05 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
   2018-04-18 17:58 - 2017-11-23 09:54 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\LogMeIn Hamachi
   2018-04-18 10:38 - 2013-11-21 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\BitComet
   2018-04-18 10:34 - 2013-11-21 16:05 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Ashampoo
   2018-04-18 10:34 - 2013-11-21 16:05 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Ashampoo
   2018-04-18 10:32 - 2013-11-21 16:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Ashampoo
   2018-04-18 10:19 - 2013-11-22 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
   2018-04-18 01:15 - 2009-07-14 07:34 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-18 01:15 - 2009-07-14 07:34 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-18 01:09 - 2013-12-23 20:48 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Skype
   2018-04-17 23:11 - 2016-02-29 01:23 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\CrashDumps
   2018-04-17 10:17 - 2009-07-14 07:33 - 000452024 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-17 10:13 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-04-16 22:13 - 2013-11-21 17:15 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\vlc
   2018-04-15 10:51 - 2013-11-21 16:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-04-12 19:52 - 2016-07-07 19:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Overwolf
   2018-04-12 19:52 - 2013-12-14 11:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Overwolf
   2018-04-12 01:04 - 2014-12-11 09:05 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-04-11 11:04 - 2017-07-31 12:21 - 000804864 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-04-11 11:04 - 2017-07-31 12:21 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-04-11 03:13 - 2014-07-15 11:08 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-04-11 03:06 - 2017-10-11 01:18 - 133987696 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-11 03:06 - 2014-07-15 11:08 - 133987696 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-04-08 17:50 - 2018-03-01 23:22 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\.minecraft
   2018-03-29 09:46 - 2013-12-21 10:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
   2018-03-28 11:20 - 2016-11-16 21:09 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-03-26 12:53 - 2018-02-26 10:26 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Songs
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-03-26 15:29 - 2016-03-28 23:17 - 000000646 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\MPQEditor.ini
   2013-11-21 17:59 - 2017-11-03 12:59 - 000007599 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-09-29 10:49 - 2017-10-30 16:41 - 000000000 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\88653d972532a3bfb1eacaae78f1f650.dll
   2017-09-29 10:49 - 2017-10-30 14:33 - 000000088 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\a4c3de51ada6927383f066bdc8c54e16.dll
   2018-04-08 08:12 - 2018-04-08 08:12 - 058834376 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
   2018-03-01 23:34 - 2018-03-01 23:23 - 000069259 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\Uninstall.exe
   2017-08-13 10:55 - 2017-08-13 10:55 - 000750560 _____ (adaware) C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\WCU002.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2016-05-09 08:13
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от desperado88
   Здравейте, от няколко дена лаптопа ми започна да работи много бавно, Malwarebytes постоянно ми блокира Уебсайт, който аз не го отварям.Явно вируса кара системата автоматично да зарежда този уебсайт.След сканиране с Malwarebytes изчистих около 500 най различни вируса, сред които и Trojan.BitCoinMiner.За съжаление системата все още е инфектирана.Прилагам и снимка от Malwarebytes със блокирания уебсайт.
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 14.03.2018
   Ran by Denis (administrator) on DENIS-PC (15-04-2018 13:26:58)
   Running from C:\Users\Denis\Desktop
   Loaded Profiles: Denis (Available Profiles: Denis)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Английски (Съединени щати)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Opera)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (SUPERAntiSpyware.com) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCore64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe
   (Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry.exe
   (Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera_crashreporter.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\mobsync.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2818800 2014-09-17] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-04-13] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [FxSound Enhancer] => C:\Program Files (x86)\DFX\dfx.exe [1663992 2017-06-25] ()
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-2840518248-2148612227-1552303534-1000\...\Run: [FreeAC] => C:\Program Files (x86)\FreeAlarmClock\FreeAlarmClock.exe [3015072 2016-01-19] (Comfort Software Group)
   HKU\S-1-5-21-2840518248-2148612227-1552303534-1000\...\Run: [xACRX1n5Od.exe] => C:\Program Files\Windows Photo Viewer\ZYZV3IM54U2LXOJ32IAQ2X\xACRX1n5Od.exe 
   HKU\S-1-5-21-2840518248-2148612227-1552303534-1000\...\Run: [SUPERAntiSpyware] => C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [8887216 2018-03-22] (SUPERAntiSpyware)
   HKU\S-1-5-21-2840518248-2148612227-1552303534-1000\...\MountPoints2: {03fa777c-d793-11e7-aaf8-2c337a8d8b7c} - G:\Lenovo_Suite.exe
   HKU\S-1-5-18\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Ralink Wireless Utility.lnk [2017-12-05]
   ShortcutTarget: Ralink Wireless Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe (Ralink Technology, Corp.)
   GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.50.1
   Tcpip\..\Interfaces\{268216B3-DCC9-4E85-BC1A-BE63B8E8A6F5}: [DhcpNameServer] 192.168.50.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2018-04-01] (AVAST Software)
   BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2018-04-01] (AVAST Software)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: du8cfbta.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default [2018-04-15]
   FF user.js: detected! => C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default\user.js [2017-06-30]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default -> hxxps://www.malwarebytes.org/restorebrowser/
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-04-04]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-04-01]
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-02-12] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   Opera: 
   =======
   OPR Extension: (Adblocker for Youtube™) - C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\epeomjakeffkfofnidikcpbacmfliolc [2018-04-01]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 !SASCORE; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [173472 2017-01-31] (SUPERAntiSpyware.com)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7603408 2018-04-13] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [313640 2018-04-13] (AVAST Software)
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [330136 2015-08-27] (Intel Corporation)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6479136 2018-03-27] (Malwarebytes)
   S3 RaMediaServer; C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaMediaServer.exe [621632 2011-03-04] ()
   R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [291032 2014-08-18] (Realtek Semiconductor)
   R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [191728 2014-09-17] (Synaptics Incorporated)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2014-08-16] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [196640 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [227504 2018-04-01] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [199440 2018-04-01] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [343752 2018-04-01] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [57680 2018-04-01] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [227784 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46968 2018-04-13] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [147224 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111352 2018-04-13] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [84368 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1026696 2018-04-13] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [460520 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [205976 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [380528 2018-04-13] (AVAST Software)
   R1 butldsk; C:\Windows\System32\drivers\butldsk.sys [192408 2018-03-21] ()
   S3 DFX11_1; C:\Windows\System32\drivers\dfx11_1x64.sys [28008 2017-06-19] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
   R3 DFX12; C:\Windows\System32\drivers\dfx12x64.sys [29688 2017-06-19] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
   R0 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-04-01] (Malwarebytes)
   R3 RSP2STOR; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsP2Stor.sys [294104 2014-08-19] (Realtek Semiconductor Corp.)
   R3 RTWlanE; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtwlane.sys [3502296 2014-08-04] (Realtek Semiconductor Corporation )
   R1 SASDIFSV; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [14928 2011-07-22] (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
   R1 SASKUTIL; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL64.SYS [12368 2011-07-13] (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
   R3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [33008 2014-09-17] (Synaptics Incorporated)
   R3 TXEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TXEIx64.sys [97320 2015-05-28] (Intel Corporation)
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-15 13:26 - 2018-04-15 13:27 - 000011629 _____ C:\Users\Denis\Desktop\FRST.txt
   2018-04-14 21:08 - 2018-04-14 21:25 - 000000064 _____ C:\Users\Denis\Desktop\rufus.ini
   2018-04-14 21:06 - 2018-04-14 21:08 - 000967800 _____ (Akeo Consulting (hxxp://akeo.ie)) C:\Users\Denis\Desktop\rufus-2.18p.exe
   2018-04-13 07:28 - 2018-04-13 07:28 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
   2018-04-13 07:27 - 2018-04-13 07:26 - 000376536 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 20:14 - 000135360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 20:09 - 000656384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 001993728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 001559552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000739840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000599552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000450048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000291840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-04-11 10:53 - 2018-04-11 10:53 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\Turkce
   2018-04-11 10:52 - 2018-04-11 11:52 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\Нова папка (2)
   2018-04-08 16:31 - 2018-04-15 13:26 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-04-08 16:28 - 2018-04-08 16:28 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\Denis\Desktop\FRST64.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:39 - 000154816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:47 - 001314064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:38 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:38 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:37 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:34 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:33 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:31 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:30 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:29 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:29 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:26 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:22 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:22 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:22 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-28 11:31 - 005583040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-28 11:09 - 004046016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-28 11:09 - 004026048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:39 - 000708288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:39 - 000262336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:39 - 000095424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:18 - 000631640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:09 - 001665336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 001461248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 001212928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:38 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:34 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:30 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:22 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:22 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:21 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:21 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:21 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:21 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-02-19 00:34 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-04-01 14:11 - 2018-04-01 14:11 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Local\AVAST Software
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 11:44 - 025740288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:29 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:17 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:17 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:16 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:10 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:09 - 005782016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:07 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:06 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:06 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:01 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:52 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:48 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:33 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:27 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:20 - 020274176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:57 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:57 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:56 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:52 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:50 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:49 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:49 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:35 - 004498944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:35 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:27 - 000694784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:26 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:14 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:08 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 22:52 - 000395928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 22:03 - 000347296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:30 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:19 - 002900480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:16 - 000577536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:10 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:06 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:06 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:58 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:52 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:51 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:49 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:46 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:45 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:36 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:36 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:34 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:34 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:32 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:14 - 001546240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:08 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:02 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:54 - 002294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:51 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:49 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:42 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:39 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:38 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:38 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:36 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:35 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:34 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:33 - 013680640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:29 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:27 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:10 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-12 19:44 - 001894120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-11 19:09 - 003224064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-05 19:25 - 000383720 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-05 19:14 - 000309480 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:21 - 001680616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:21 - 000948968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:59 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:42 - 000460288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:42 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-04-01 12:39 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2017-12-05 20:36 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-04-01 12:39 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-04-01 12:38 - 2018-02-10 10:17 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-02-10 08:57 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-02-10 08:57 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:44 - 000377064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:44 - 000371432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:44 - 000287976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:40 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:26 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:16 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:16 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:15 - 000032896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:31 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:31 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:30 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:30 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:30 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:11 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:11 - 000071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:11 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 18:50 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:21 - 000114408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:54 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:42 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:41 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:41 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-04-01 12:30 - 2018-04-01 12:30 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\AVAST Software
   2018-04-01 12:28 - 2018-04-01 12:28 - 000001922 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-04-01 12:28 - 2018-04-01 12:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-04-01 12:26 - 2018-04-13 07:28 - 000003910 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:28 - 000147224 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 001026696 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000460520 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000380528 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000227784 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000205976 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000196640 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000111352 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000084368 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000046968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-01 12:21 - 000343752 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-01 12:21 - 000227504 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-01 12:21 - 000199440 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-01 12:21 - 000057680 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-04-01 12:23 - 2018-04-01 12:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-13 03:45 - 000000510 _____ C:\Windows\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task 91abd3e0-5990-4aa4-ba5f-3e0e60b47fa2.job
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-13 02:00 - 000000510 _____ C:\Windows\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task 2636bd95-9cca-4d29-aa0d-132b9a2981d6.job
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000003584 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task 2636bd95-9cca-4d29-aa0d-132b9a2981d6
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000003510 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task 91abd3e0-5990-4aa4-ba5f-3e0e60b47fa2
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000001808 _____ C:\Users\Public\Desktop\SUPERAntiSpyware Professional.lnk
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SUPERAntiSpyware
   2018-04-01 11:44 - 2018-04-06 16:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
   2018-04-01 11:44 - 2018-04-01 11:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com
   2018-04-01 11:42 - 2018-04-01 11:44 - 032580552 _____ (SUPERAntiSpyware) C:\Users\Denis\Desktop\SUPERAntiSpywarePro.exe
   2018-04-01 11:38 - 2018-04-01 11:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
   2018-04-01 11:31 - 2018-04-01 11:31 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Local\Chromium
   2018-04-01 11:03 - 2018-04-01 11:03 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-04-01 11:03 - 2018-04-01 11:03 - 000001867 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-04-01 11:03 - 2018-04-01 11:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-04-01 11:02 - 2018-03-19 12:57 - 000076192 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-04-01 11:00 - 2018-04-01 11:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-04-01 11:00 - 2018-04-01 11:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-04-01 10:58 - 2018-04-01 10:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\5TK02URXOS
   2018-04-01 10:56 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\w1ue4fa2w2e
   2018-04-01 10:55 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\udvovefa0ze
   2018-04-01 10:55 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\h2g3qje1ew5
   2018-04-01 10:55 - 2018-04-01 10:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\VS2P538RN4
   2018-04-01 10:51 - 2018-04-01 10:51 - 000000290 __RSH C:\Users\Denis\ntuser.pol
   2018-04-01 10:48 - 2018-04-07 14:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\10b45edb-3473-4b10-b57e-0ad402f4c858
   2018-04-01 10:46 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\yoasfgt1ylr
   2018-04-01 10:46 - 2018-04-01 10:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\JC60L5XO5O
   2018-04-01 10:46 - 2018-04-01 10:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\7JP1TF3RPR
   2018-04-01 10:45 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\qzoaexvthyw
   2018-04-01 10:45 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\l4vhnklvv4b
   2018-04-01 10:42 - 2018-04-01 10:42 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\4fypyupwbhn
   2018-04-01 10:41 - 2018-04-07 14:05 - 000000000 ____D C:\Browse
   2018-04-01 10:41 - 2018-04-01 11:33 - 000000000 ____D C:\Applications
   2018-04-01 10:41 - 2018-04-01 10:41 - 000000000 ____D C:\Winsys
   2018-04-01 10:40 - 2018-04-01 11:10 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Sikimi
   2018-04-01 10:40 - 2018-04-01 10:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\My Program
   2018-04-01 10:38 - 2018-04-01 11:10 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Local\GenericTools
   2018-04-01 10:38 - 2018-04-01 10:38 - 001986226 _____ C:\Users\Denis\AppData\Local\Inis.tst
   2018-04-01 10:37 - 2018-04-01 11:04 - 000929792 _____ C:\Users\Denis\AppData\Local\sham.db
   2018-04-01 10:37 - 2018-04-01 10:37 - 000140800 _____ C:\Users\Denis\AppData\Local\installer.dat
   2018-04-01 10:36 - 2018-04-01 15:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2018-04-01 10:36 - 2018-04-01 10:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-03-31 17:51 - 2018-04-11 07:29 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\BangBros18 - Emma Hix - Blonde Makes Juan Fuck Her Hard
   2018-03-31 17:51 - 2018-03-31 17:51 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\VW Golf 4 (1997+)
   2018-03-25 20:22 - 2018-03-25 20:24 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Desktop\gh
   2018-03-24 00:04 - 2018-03-24 00:04 - 000043872 _____ (Connectify) C:\Windows\system32\Drivers\cnnctfy3.sys
   2018-03-24 00:04 - 2018-03-24 00:04 - 000036736 _____ (Connectify) C:\Windows\system32\Drivers\cfywlan1.sys
   2018-03-24 00:01 - 2018-03-24 00:02 - 016026232 _____ (Connectify) C:\Users\Denis\Desktop\Connectify2018Installer.exe
   2018-03-21 11:38 - 2018-03-21 11:38 - 000192408 _____ C:\Windows\system32\Drivers\butldsk.sys
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-15 13:26 - 2018-01-12 17:39 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\AIMP
   2018-04-15 10:43 - 2009-07-14 07:45 - 000021280 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-15 10:43 - 2009-07-14 07:45 - 000021280 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-15 10:35 - 2017-12-06 14:35 - 000000000 __SHD C:\Users\Denis\IntelGraphicsProfiles
   2018-04-15 10:35 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-04-14 21:31 - 2017-12-02 22:27 - 000003834 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1512242838
   2018-04-14 21:31 - 2017-12-02 22:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
   2018-04-14 21:25 - 2017-12-02 23:41 - 000004738 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-04-14 21:07 - 2009-07-14 08:13 - 000781790 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-14 21:07 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-04-13 03:22 - 2017-12-07 12:43 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-04-13 03:06 - 2017-12-07 15:19 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-04-13 03:01 - 2017-12-07 15:19 - 136971704 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-13 03:01 - 2017-12-02 20:46 - 136971704 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-04-11 10:53 - 2017-12-11 23:51 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\new
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000804864 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000004474 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000004324 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-04-10 18:01 - 2018-03-01 14:27 - 000000000 ___HD C:\Users\Denis\Desktop\.picasaoriginals
   2018-04-07 15:10 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-04-07 10:30 - 2017-12-28 15:27 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\EurekaLog
   2018-04-06 23:02 - 2017-12-02 22:26 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-04-06 18:40 - 2017-12-25 17:35 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-04-06 18:32 - 2017-12-25 17:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-04-02 16:28 - 2009-07-14 07:45 - 000268392 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-01 16:05 - 2017-12-07 11:14 - 000774404 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-04-01 11:32 - 2017-12-02 20:48 - 000001393 _____ C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-04-01 11:23 - 2017-12-28 15:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Ashampoo
   2018-04-01 10:51 - 2017-12-02 20:47 - 000000000 ____D C:\Users\Denis
   2018-04-01 10:46 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
   2018-04-01 10:39 - 2009-07-14 08:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-01 10:38 - 2017-12-27 16:26 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-04-01 10:38 - 2018-04-01 10:38 - 001986226 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\Inis.tst
   2018-04-01 10:37 - 2018-04-01 10:37 - 000140800 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\installer.dat
   2018-04-01 10:37 - 2018-04-01 11:04 - 000929792 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\sham.db
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-10-24 03:51 - 2017-10-24 03:51 - 000164424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\atl110.dll
   2015-09-22 20:06 - 2015-09-22 20:06 - 002382216 _____ (Mooii) C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\GoogleSetup.exe
   2017-10-24 03:51 - 2017-10-24 03:51 - 000069632 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\HwInfo.dll
   2016-10-07 06:26 - 2016-10-07 06:26 - 000270336 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\NSISPromotionEx.dll
   2018-04-01 10:41 - 2018-04-01 10:52 - 048475773 _____ (My Company, Inc.                                            ) C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\setupsb.exe
   2017-12-03 00:07 - 2017-08-29 03:30 - 000070656 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\ShellHook.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-04-15 11:30
   ==================== End of FRST.txt ============================

   Addition.txt
  • от pyrpyl
   Здравейте, от няколко дни антивирусната при стартиране ми изкарва следното съобщение(прилагам снимка).
    
    
   След премахването на файла, при стартирането следващият път ми изкарва същото съобщение и така...... Не виждам видима промяна в работата на машината. Прилагам логовете от сканирането
    
   :Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 14.03.2018
   Ran by Pyrpyl_HP (administrator) on PYRPYL_HP-PC (11-04-2018 18:30:44)
   Running from C:\Download
   Loaded Profiles: Pyrpyl_HP (Available Profiles: Pyrpyl_HP)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avfwsvc.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
   () C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
   (PDF Complete Inc) C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
   (Validity Sensors, Inc.) C:\Windows\System32\vcsFPService.exe
   (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
   (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
   (Sony) C:\Program Files\Sony\Xperia Companion\Service\XperiaCompanionService.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
   (Symantec) C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapServicex64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
   (IrisTech) C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Iris\Iris.exe
   (Sony) C:\Program Files (x86)\Sony\Xperia Companion\XperiaCompanionAgent.exe
   (AMD) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe
   (AMD) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM64.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerSt.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   () C:\Windows\SysWOW64\x86.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   (Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\AllShareDMS.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IMSS\PrivacyIconClient.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\usrreq.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [286056 2013-07-30] (Intel Corporation)
   HKLM\...\Run: [SysTrayApp] => C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [1703424 2013-11-07] (IDT, Inc.)
   HKLM\...\Run: [Keyboard Suite Daemon] => C:\Windows\system32\xManager\PELKBD.EXE
   HKLM\...\Run: [TPMXKST KB Suite Daemon] => C:\Windows\system32\xManager\PKSKBD.EXE
   HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
   HKLM-x32\...\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerST.exe [77088 2013-10-16] (Hewlett-Packard Company)
   HKLM-x32\...\Run: [BtTray] => C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe [388344 2013-12-25] (IVT Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [IMSS] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe [134616 2013-12-10] (Intel Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [QLBController] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe [336672 2014-05-16] (Hewlett-Packard Company)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292848 2013-12-20] (Intel Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [x86] => C:\Windows\SysWOW64\x86.exe [26624 2013-08-09] ()
   HKLM-x32\...\Run: [HP HD Webcam Driver_Monitor] => C:\Program Files (x86)\HP HD Webcam Driver\monitor.exe
   HKLM-x32\...\Run: [avgnt] => C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [777392 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   HKLM-x32\...\Run: [PDF Complete] => C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe [1194048 2018-02-01] (PDF Complete Inc)
   HKLM\...\RunOnce: [Uninstall] => C:\Windows\system32\pmuninst.exe /DeleteSelf********䄐z**້䈁**匙﷡߾*************Ȃ***້䈁**********䢖睄********Ȃ***ĵ***********້䈁**ᕰv߾*p*********************************』***墑睃**້䈁**ᕰv߾*ꑀ***�睅******ゔv߾* (the data entry has 311 more characters).
   Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\Run: [Iris] => C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Iris\Iris.exe [7589376 2017-01-01] (IrisTech)
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\Run: [XperiaCompanionAgent] => C:\Program Files (x86)\Sony\Xperia Companion\XperiaCompanionAgent.exe [2102112 2017-11-09] (Sony)
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\Run: [HydraVisionDesktopManager] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe [1967616 2014-04-17] (AMD)
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_29_0_0_113_pepper.exe [1362432 2018-03-18] (Adobe Systems Incorporated)
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\MountPoints2: {0561ff80-a839-11e7-9000-a01d48a8ba41} - F:\Password.exe
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\MountPoints2: {13bd9843-7c87-11e6-89f9-fc4dd454ccdd} - F:\LaunchU3.exe -a
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\MountPoints2: {2ddd6712-3309-11e7-a61c-a01d48a8ba41} - F:\Startme.exe
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\MountPoints2: {f2deb810-5a1a-11e5-91fa-a01d48a8ba41} - F:\AutoRun.exe
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\Winlogon: [Shell] C:\Windows\explorer.exe [3229696 2016-08-29] (Microsoft Corporation) <==== ATTENTION
   GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{E3DE5057-8568-4811-8439-B2FF78B3C830}: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://ruse-news.com/
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
   SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
   SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\ssv.dll [2015-04-16] (Oracle Corporation)
   BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-01-16] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\jp2ssv.dll [2015-04-16] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-01-16] (Microsoft Corporation)
   Handler: gopher - {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} -  No File
   Handler-x32: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2017-07-18] (Skype Technologies)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_24_0_0_221.dll [2017-02-15] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.45.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-04-16] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.45.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-04-16] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-04] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_24_0_0_221.dll [2017-02-15] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-01-10] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-13] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-13] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-12-07] (Unity Technologies ApS)
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR HomePage: Default -> hxxp://ruse-news.com/
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://ruse-news.com/"
   CHR Profile: C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-04-11]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-11-16]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-11-16]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-01-27]
   CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-16]
   CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2018-01-09]
   CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-11-16]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-15]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-07]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-11-16]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-03-24]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bcppagjoiockigjlojpeiggninmghfim] - C:\Program Files (x86)\Bigasoft\Video Downloader\extensions\3.8.14.5499\BVDChromeExt.crx [2015-05-02]
   Opera: 
   =======
   StartMenuInternet: (HKLM) Opera - G:\Programs\Opera 12.17\Opera.exe hxxp://www.oursurfing.com/?type=sc&ts=1430546455&z=b64b22ea9949ec1e8149b57g7z9cfebwfz1qbz0q1e&from=exp&uid=HGSTXHTS541010A9E680_JDA000CCHDDD2SHDDD2SX
   StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - G:\Programs\Opera\Launcher.exe
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AntiVirFirewallService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avfwsvc.exe [1053968 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirMailService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe [871584 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [465832 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [465832 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirWebService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe [1047744 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 BlueSoleilCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1579880 2013-12-27] (IVT Corporation)
   R3 BsHelpCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [145656 2013-12-16] (IVT Corporation)
   S3 GenericMount Helper Service; C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Shared\Drivers\GenericMountHelperx64.exe [2227216 2010-02-12] (Symantec)
   R2 hpHotkeyMonitor; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe [683296 2014-05-16] (Hewlett-Packard Company)
   R3 hpqwmiex; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe [1006424 2013-01-23] (Hewlett-Packard Company) [File not signed]
   R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [14696 2013-07-30] (Intel Corporation)
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [362880 2018-01-24] (Intel Corporation)
   R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; c:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
   S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; c:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
   R2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-10] (Intel Corporation)
   S3 LiveUpdate; C:\Program Files (x86)\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_2.EXE [2999664 2007-09-12] (Symantec Corporation)
   R2 Norton Ghost; C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe [4590432 2010-03-03] (Symantec Corporation)
   R2 PassThru Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [166912 2013-10-17] () [File not signed]
   R2 pdfcDispatcher; C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe [1795136 2018-02-01] (PDF Complete Inc)
   R2 SpyHunter 4 Service; C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe [770432 2014-01-09] (Enigma Software Group USA, LLC.)
   R2 STacSV; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [340480 2013-11-07] (IDT, Inc.) [File not signed]
   R3 SymSnapService; C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapServicex64.exe [2963960 2009-09-21] (Symantec)
   R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [255584 2017-08-19] (Synaptics Incorporated)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   R2 XperiaCompanionService; C:\Program Files\Sony\Xperia Companion\Service\XperiaCompanionService.exe [2201440 2017-11-09] (Sony)
   S3 Symantec SymSnap VSS Provider; C:\Windows\system32\dllhost.exe /Processid:{7C6B734B-F40D-4C7E-9C4C-95715C0D84F9}
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\DRIVERS\amdkmpfd.sys [36608 2013-12-13] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R3 avfwim; C:\Windows\System32\DRIVERS\avfwim.sys [114608 2014-11-24] (Avira GmbH)
   R1 avfwot; C:\Windows\System32\DRIVERS\avfwot.sys [141376 2014-11-24] (Avira GmbH)
   R2 avgntflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [167704 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R1 avipbb; C:\Windows\System32\DRIVERS\avipbb.sys [139272 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R1 avkmgr; C:\Windows\System32\DRIVERS\avkmgr.sys [28600 2014-11-24] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 avnetflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avnetflt.sys [44088 2015-07-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   S3 BstkDrv; C:\Program Files (x86)\BlueStacks\BstkDrv.sys [269408 2018-02-21] (Bluestack System Inc. )
   S3 BthL2caScoIfSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtL2caScoIf.sys [54064 2013-04-26] (Ralink Corporation)
   S3 btUrbFilterDrv; C:\Windows\System32\Drivers\IvtUrbBtFlt.sys [50272 2013-12-16] (Ralink Corporation)
   R1 CLVirtualDrive; C:\Windows\System32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys [90608 2011-12-26] (CyberLink)
   S3 esgiguard; C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [14872 2014-01-07] ()
   S3 EsgScanner; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\EsgScanner.sys [19984 2012-06-22] ()
   S3 FileDisk; C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Temp\filedisk.sys [9216 2004-08-09] (Bo Brantén) [File not signed] <==== ATTENTION
   R3 GenericMount; C:\Windows\System32\DRIVERS\GenericMount.sys [66608 2010-02-12] (Symantec Corporation)
   S3 HtcVCom32; C:\Windows\System32\DRIVERS\HtcVComV64.sys [121800 2010-03-08] (QUALCOMM Incorporated)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28008 2013-07-30] (Intel Corporation)
   R3 m76usb; C:\Windows\System32\DRIVERS\m76usb.sys [539848 2014-02-12] (Ralink Technology Corp.)
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R3 netr28x; C:\Windows\System32\DRIVERS\netr28x.sys [2473616 2014-12-10] (MediaTek Inc.)
   R2 NPF; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\npf64.sys [36600 2016-08-17] (Riverbed Technology, Inc.)
   S3 pwdrvio; C:\Windows\system32\pwdrvio.sys [19912 2009-12-21] ()
   S3 pwdspio; C:\Windows\system32\pwdspio.sys [13264 2009-12-21] ()
   S3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [476888 2014-03-21] (Realsil Semiconductor Corporation)
   S3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-10-25] (Synaptics Incorporated)
   R3 SPUVCbv; C:\Windows\System32\Drivers\SPUVCbv_x64.sys [700128 2015-06-16] (Sunplus)
   R0 symsnap; C:\Windows\System32\DRIVERS\symsnap.sys [170032 2009-09-21] (StorageCraft)
   S3 VProEventMonitor; C:\Windows\System32\DRIVERS\vproeventmonitor.sys [20528 2009-09-21] (Symantec Corporation)
   S3 massfilter; system32\drivers\massfilter.sys [X]
   S3 SliceDisk5; \??\C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Temp\FindAndMount\slicedisk-x64.sys [X] <==== ATTENTION
   S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
   S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
   U2 V2iMount; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
   S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
   S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-11 18:30 - 2018-04-11 18:30 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-04-09 08:57 - 2018-04-09 08:57 - 000000000 ____D C:\iVMS-4200
   2018-04-07 16:43 - 2018-04-07 16:43 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\cache
   2018-04-07 09:19 - 2018-04-07 09:19 - 000937343 _____ C:\Users\Pyrpyl_HP\Desktop\zzp_jan_2017.pdf
   2018-03-24 19:28 - 2018-03-24 19:28 - 000776380 _____ C:\Users\Pyrpyl_HP\Desktop\rez_240318.pdf
   2018-03-23 07:26 - 2018-04-11 18:05 - 000000000 __SHD C:\Users\Pyrpyl_HP\IntelGraphicsProfiles
   2018-03-23 00:45 - 2018-04-11 18:03 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
   2018-03-23 00:11 - 2018-03-23 00:11 - 130364688 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-03-23 00:03 - 2017-04-28 01:50 - 003550208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
   2018-03-23 00:03 - 2017-04-12 16:05 - 004296704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:48 - 025739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:34 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:21 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:21 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:21 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:15 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:12 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:11 - 005780992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:11 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:10 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:05 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:56 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:52 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:38 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:36 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:36 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:35 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:29 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:26 - 020274176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:06 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:05 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:05 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:04 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:00 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:58 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:57 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:57 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:43 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:42 - 004498944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:39 - 013680640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:35 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:35 - 000694784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:34 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:22 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:16 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-10-12 03:55 - 014635008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-10-12 03:37 - 011410944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:29 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:29 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:14 - 002651136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:12 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:00 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:00 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 22:48 - 000395928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 21:57 - 000347288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:34 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:23 - 002900480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:22 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:21 - 000577536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:14 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:11 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:10 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:02 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:56 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:55 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:53 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:50 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:49 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:40 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:38 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:17 - 001546240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:16 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:05 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:05 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:02 - 002294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:00 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:57 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:50 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:47 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:46 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:46 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:44 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:43 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:42 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:37 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:18 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-15 22:59 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-15 22:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:46 - 000631680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 005581544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 001894120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000708328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000377064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000371432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000287976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000262376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000154856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000095464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 001460736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 001212928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:33 - 001665384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:29 - 004014312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:29 - 003959016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:27 - 001314112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:16 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:16 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:15 - 000032896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:11 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:11 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:11 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:10 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:07 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:06 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:03 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:02 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:02 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:02 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:01 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:01 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:56 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:56 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:56 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:56 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-11 19:09 - 003224064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:31 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:31 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:30 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:30 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:30 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:25 - 000383720 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:14 - 000309480 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:11 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:11 - 000071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:11 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 18:50 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 001680616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 000948968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 000114408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:59 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:54 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:42 - 000460288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:42 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:42 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:41 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:41 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-21 09:27 - 000634312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-04 18:31 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-04 18:31 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-04 18:10 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-04 18:10 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 19:55 - 000281600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 19:55 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 19:55 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprdim.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 19:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtprio.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 18:11 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 18:11 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 18:11 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 17:56 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtprio.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-17 02:04 - 001001984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpedit.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-17 01:46 - 000953344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpedit.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-17 00:55 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 012574720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 002319872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 002222080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 002058240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Query.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msshooks.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:39 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:38 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:38 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 012574208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 001400320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Query.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:26 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:26 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:25 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msshooks.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:24 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:20 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:20 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\luafv.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000448512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanhlp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanmsm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlansec.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanhlp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-08 18:30 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-08 18:10 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-08 17:20 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-08 17:20 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 18:31 - 002851328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themeui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 18:12 - 002755072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themeui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000995272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000922432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:28 - 004121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:28 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:28 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:28 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:10 - 003209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:10 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:10 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:10 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:08 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:08 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 17:57 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 17:57 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-16 18:29 - 000806912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-16 18:10 - 000629760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 003203584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcndmgr.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 002150912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcndmgr.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 001032192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000827904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000355328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cic.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcshext.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcshext.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icaapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:34 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cic.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 00:45 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tssecsrv.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 00:37 - 002144256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 00:30 - 001401344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nsisvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winnsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:34 - 000971776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:34 - 000166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetpp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:34 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetppui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:20 - 000071680 _____ C:\Windows\system32\PrintBrmUi.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:20 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:20 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnpinst.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winnsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:12 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netbtugc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:09 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:03 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netbtugc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:00 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 08:58 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nsiproxy.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-29 17:56 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-21 17:26 - 000518144 _____ C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-21 17:26 - 000409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexch40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-21 17:26 - 000290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-21 17:26 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstext40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 18:29 - 000486400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 18:29 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 18:10 - 000382976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 17:57 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 17:50 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 17:50 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-07 18:33 - 000363752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgrx.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-07 18:29 - 001143296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DXPTaskRingtone.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-07 18:10 - 000973312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DXPTaskRingtone.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-06 07:56 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthpan.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswdat10.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000616448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrepl40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxbde40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspbde40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd2x40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msltus40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:49 - 001363456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:49 - 000594432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:49 - 000475136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmon.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:49 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdhui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:29 - 001227264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:29 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:29 - 000390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sysmon.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:28 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pdhui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:14 - 000379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msinfo32.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:14 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perfmon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:14 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resmon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:06 - 000303616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msinfo32.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:06 - 000157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\perfmon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:06 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resmon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-02 11:10 - 000733696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-16 18:35 - 000986856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-16 18:35 - 000265448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-16 18:30 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-12 19:25 - 001251328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-12 18:58 - 001648128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-12 18:58 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:33 - 000091368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MigAutoPlay.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:29 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:28 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:16 - 000091368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MigAutoPlay.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:00 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:00 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-07 18:33 - 000094440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-07 18:29 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmmsp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-03-30 18:03 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rundll32.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-03-30 17:58 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:53 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kbdgeoqw.dll
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:53 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZEL.DLL
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:53 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZE.DLL
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:48 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDAZE.DLL
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:48 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kbdgeoqw.dll
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:48 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDAZEL.DLL
   2018-03-22 23:55 - 2016-08-29 18:04 - 003229696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
   2018-03-22 23:55 - 2016-08-29 17:55 - 002972672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 21:17 - 000136384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 21:10 - 000655872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 001994752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000740864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000600576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000451072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000380928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000237568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-11 18:30 - 2015-12-28 23:01 - 000000000 ____D C:\Download
   2018-04-11 18:27 - 2018-01-09 09:39 - 000367616 ___SH C:\Users\Pyrpyl_HP\Desktop\Thumbs.db
   2018-04-11 18:12 - 2009-07-14 07:45 - 000021024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-11 18:12 - 2009-07-14 07:45 - 000021024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-11 18:09 - 2009-07-14 08:13 - 000784286 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-11 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-04-11 18:05 - 2014-09-21 10:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\PDFC
   2018-04-11 18:04 - 2018-03-04 13:25 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Viber
   2018-04-11 18:04 - 2015-12-19 13:15 - 000000482 _____ C:\Windows\Tasks\Wise Memory Optimizer Task.job
   2018-04-11 18:04 - 2015-09-13 18:26 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\Ikeext.etl
   2018-04-11 18:04 - 2014-09-20 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP
   2018-04-11 18:04 - 2014-09-20 16:41 - 000000208 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
   2018-04-11 18:04 - 2013-12-27 18:06 - 000001077 _____ C:\Windows\SysWOW64\bscs.ini
   2018-04-11 18:04 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-04-11 18:03 - 2017-11-01 07:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iVMS-4200 Station
   2018-04-11 18:03 - 2014-08-20 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\bluesoleil
   2018-04-11 18:03 - 2009-07-14 08:09 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\WPD
   2018-04-11 18:02 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\registration
   2018-04-09 05:49 - 2017-10-29 11:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\iVMS-4200 Station
   2018-03-23 20:20 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-03-23 07:36 - 2014-12-14 11:55 - 000002222 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-03-23 07:26 - 2016-07-09 09:45 - 000000401 _____ C:\Windows\system32\{F33C3B9B-72AF-418A-B3FD-560646F7CDA2}.bat
   2018-03-23 07:26 - 2014-09-20 08:47 - 000000000 ____D C:\Intel
   2018-03-23 07:24 - 2009-07-14 07:45 - 000442096 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-03-23 07:21 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Setup
   2018-03-23 07:21 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\migwiz
   2018-03-23 07:20 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Setup
   2018-03-23 07:20 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
   2018-03-23 07:19 - 2014-12-10 16:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-03-23 00:46 - 2014-09-20 19:04 - 000768596 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-03-23 00:38 - 2014-09-20 22:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
   2018-03-23 00:37 - 2014-09-20 22:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
   2018-03-23 00:37 - 2014-09-20 22:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
   2018-03-23 00:37 - 2014-09-20 18:09 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-03-23 00:27 - 2014-09-20 19:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-03-23 00:11 - 2014-09-20 19:14 - 130364688 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-03-18 18:21 - 2014-08-20 13:55 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Adobe
   2018-03-18 18:20 - 2017-03-17 22:56 - 000004490 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2018-03-18 18:20 - 2014-08-20 13:55 - 000804352 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-03-18 18:20 - 2014-08-20 13:55 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-03-18 18:20 - 2014-08-20 13:55 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-03-18 18:20 - 2014-08-20 13:55 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-03-17 10:01 - 2016-05-07 09:41 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Roaming\ViberPC
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2017-01-04 22:48 - 2017-01-10 08:07 - 000000146 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Roaming\gamma_ramp.reg
   2014-09-01 11:18 - 2014-09-01 11:18 - 000001248 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Roaming\OZWDNTC
   2014-09-01 11:18 - 2014-09-01 11:18 - 000001248 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Roaming\ZRZYR
   2015-01-18 00:28 - 2015-01-18 00:28 - 000003584 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-10-17 22:18 - 2014-10-17 22:18 - 001065984 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\file__0.localstorage
   2014-12-11 14:08 - 2017-12-15 23:25 - 000007601 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   2017-03-17 18:54 - 2017-03-26 11:30 - 000000552 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\TroubleshooterConfig.json
   2017-01-04 22:48 - 2017-01-04 22:48 - 000017408 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\WebpageIcons.db
   2016-06-10 07:30 - 2016-06-10 07:30 - 000000000 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\{C101F823-7CF0-464A-9871-F23C7FFC200B}
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-07-16 17:47 - 2017-07-16 17:47 - 000000000 ____D () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-04-08 00:07
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
    
    
    
    
    
   Addition.txt
  • от мирослав24
   Здравейте,всеки път като стартирам компютъра ми се появява инсталатор и ми пише че ми липсва BPD Software и се налага много пъти да отказвам всеки прозорец който се появи.На това отгоре и принтера ми не печата като му дам задачата,но пък пусна ли му тест страница я печата.На прозореца със задачи на принтера стои надписа-Offline.Деинсталирах софтуера му,инсталирах наново ,но по някаква причина не довърши нацяла инсталацията.Опитах да деинсталирам пак-този път и деиснталатора му не можа да се включи.Третото което забелязах браузъра стана бавен и като има оворени 5-6 страници му трябва около минута на превлюча от едната на другата .Прилагам резултатите от сканиране с FRST:
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 14.03.2018
   Ran by User1 (administrator) on PC1 (26-03-2018 11:32:15)
   Running from C:\Documents and Settings\User1\Desktop
   Loaded Profiles: User1 (Available Profiles: User1 & User2 & Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   () C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
   () C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
   (MyCity) C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [tsnpstd3] => C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe [262144 2006-06-19] ()
   HKLM\...\Run: [snpstd3] => C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe [827392 2006-09-19] ()
   HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe [8063200 2016-07-18] ()
   HKLM\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49152 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.)
   HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [252848 2012-07-03] (Sun Microsystems, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Messenger (Yahoo!)] => "F:\SKYPE_~1\yahoo\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe [395640 2011-05-02] (BitTorrent, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6490904 2015-08-20] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Google Update] => C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\GoogleUpdateCore.exe [601680 2017-12-02] (Google Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [MCShield Monitor] => C:\Program Files\MCShield\mcshieldrtm.exe [650816 2014-04-11] (MyCity)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [RunNarrator] => C:\WINDOWS\system32\Narrator.exe [53760 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_27_0_0_187_pepper.exe [1319936 2017-12-08] (Adobe Systems Incorporated)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk [2017-09-02]
   ShortcutTarget: HP Digital Imaging Monitor.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\VPN Client.lnk [2018-03-26]
   ShortcutTarget: VPN Client.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{B0BF7057-6869-4E4B-920C-EA2A58DA07F0}\Icon3E5562ED7.ico ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{0227FD86-8C54-4C88-8029-3F44137A8ADF}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\jp2ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_09-windows-i586.cab
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll [2017-12-08] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-12-08] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   S2 Browser; C:\WINDOWS\System32\browser.dll [78336 2012-07-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 CVPND; C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe [1528616 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 DcomLaunch; C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Dnscache; C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll [45568 2009-04-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 DragonUpdater; C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe [2060848 2016-02-05] (Comodo)
   R2 Eventlog; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 EventSystem; C:\WINDOWS\system32\es.dll [253952 2008-07-07] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 FastUserSwitchingCompatibility; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 hpqcxs08; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll [217088 2007-06-04] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   R2 hpqddsvc; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll [131072 2007-06-04] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [170912 2013-01-12] (Oracle Corporation)
   R2 LanmanServer; C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll [99840 2010-08-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 lanmanworkstation; C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll [132096 2009-06-10] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe [664040 2016-07-18] ()
   S3 MSIServer; C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe [95744 2008-05-19] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.dll [43520 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R3 Nla; C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll [245248 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 PlugPlay; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.dll [53248 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R2 RpcSs; C:\WINDOWS\System32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 ShellHWDetection; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   R2 Spooler; C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [58880 2010-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Themes; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Wmi; C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll [617472 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 AFD; C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [138496 2011-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 AmdK8; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AmdK8.sys [36864 2006-06-18] (Advanced Micro Devices)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   S3 CVirtA; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CVirtA.sys [5275 2007-01-18] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 CVPNDRVA; C:\WINDOWS\system32\Drivers\CVPNDRVA.sys [308859 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.) [File not signed]
   R3 DNE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\dne2000.sys [131984 2008-11-16] (Deterministic Networks, Inc.)
   R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.129.0\gzflt.sys [175008 2016-04-28] (BitDefender LLC)
   R3 HPZid412; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZid412.sys [49920 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZipr12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZipr12.sys [16496 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZius12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZius12.sys [21568 2007-01-19] (HP)
   R3 HTTP; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [265728 2009-10-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 IntcAzAudAddService; C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkHDAud.sys [4368896 2006-08-15] (Realtek Semiconductor Corp.) [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R0 KSecDD; C:\WINDOWS\system32\Drivers\KSecDD.sys [92928 2009-06-24] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 MRxSmb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [456320 2011-07-15] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R0 Mup; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Mup.sys [105472 2011-04-21] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 NdisTapi; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [10496 2011-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NDProxy; C:\WINDOWS\system32\Drivers\NDProxy.sys [40960 2013-11-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NVENETFD; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NVENETFD.sys [57856 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvnetbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvnetbus.sys [20480 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SNPSTD3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\snpstd3.sys [10252544 2007-03-27] (Sonix Co. Ltd.)
   R3 Srv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [357888 2011-02-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 Tcpip; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [361600 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Trufos; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Trufos.sys [428832 2016-04-28] (BitDefender S.R.L.)
   S3 usbaudio; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbaudio.sys [60160 2013-07-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbccgp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [32384 2013-08-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbehci; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbehci.sys [30336 2009-03-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 usbscan; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbscan.sys [14976 2013-07-03] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 vsdatant; C:\WINDOWS\system32\vsdatant.sys [394952 2007-11-14] (Zone Labs, LLC)
   S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\User1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   S2 StarOpen; no ImagePath
   S1 ZAM; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys [X]
   S1 ZAM_Guard; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-26 11:32 - 2018-03-26 11:32 - 000014199 _____ C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.txt
   2018-03-26 11:31 - 2018-03-26 11:32 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-03-26 11:31 - 2018-03-26 11:31 - 001764352 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.exe
   2018-03-24 12:57 - 2018-03-24 12:57 - 000025128 _____ C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-03-24 12:49 - 2018-03-26 11:08 - 000002704 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-03-24 12:49 - 2018-03-24 12:49 - 000146016 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-03-24 12:46 - 2018-03-24 12:46 - 000000000 ____D C:\SecurityCheck
   2018-03-24 12:46 - 2018-03-24 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\HP
   2018-03-24 12:46 - 2018-03-24 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP Product Assistant
   2018-03-23 14:34 - 2018-03-23 14:42 - 000155923 _____ C:\WINDOWS\hpwins12.dat
   2018-03-15 13:23 - 2018-03-15 13:23 - 000420352 _____ C:\Documents and Settings\User2\Desktop\ценова листа-март 2018.xls
   2018-03-14 12:57 - 2018-03-16 15:10 - 000059904 _____ C:\Documents and Settings\User2\Desktop\Животни родени 2017 Valta.xls
   2018-03-08 12:19 - 2018-03-08 12:19 - 000163394 _____ C:\Documents and Settings\User2\Desktop\Крушаре милк.htm
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-26 11:32 - 2015-07-18 13:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp
   2018-03-26 11:17 - 2016-02-20 13:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MCShield
   2018-03-26 11:17 - 2015-06-22 14:14 - 000000222 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2018-03-26 11:17 - 2014-01-31 13:39 - 000002051 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Ad-Aware Antivirus.lnk
   2018-03-26 11:17 - 2011-05-02 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Application Data\uTorrent
   2018-03-26 11:17 - 2011-05-02 10:20 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-03-26 10:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001078 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003UA.job
   2018-03-26 10:21 - 2015-04-26 09:48 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Application Data\Skype
   2018-03-26 09:01 - 2011-05-02 13:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Local Settings\Temp
   2018-03-26 08:09 - 2011-05-02 13:03 - 000509828 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-03-26 08:07 - 2001-08-23 12:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2018-03-24 13:18 - 2011-05-02 12:10 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\User1\ntuser.ini
   2018-03-24 12:48 - 2011-09-09 16:58 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 13:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 12:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 10:20 - 000000000 ___SD C:\Documents and Settings\LocalService
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 10:17 - 000000000 ___SD C:\Documents and Settings\NetworkService
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 10:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-03-24 12:46 - 2017-09-02 13:00 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP
   2018-03-24 12:46 - 2017-09-02 12:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\HP
   2018-03-24 12:46 - 2016-02-20 13:29 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unchecky
   2018-03-24 12:46 - 2011-05-02 12:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\inf
   2018-03-24 11:48 - 2017-01-16 13:16 - 000000892 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
   2018-03-24 11:48 - 2011-05-02 10:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-03-23 13:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001026 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003Core.job
   2018-03-22 16:28 - 2015-06-22 14:14 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2011-05-02 13:33 - 2014-09-24 16:20 - 000014848 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-01-01 13:07 - 2014-01-01 13:07 - 000000036 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\housecall.guid.cache
   2011-05-15 13:35 - 2011-05-15 13:35 - 000000056 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsidmv.dat
   2017-09-02 12:57 - 2018-03-26 11:15 - 000006476 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-03-23 13:51 - 2007-05-22 04:45 - 001140312 ____N (Hewlett-Packard) C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp\hpzmsi01.exe
   2018-03-23 13:51 - 2007-05-22 04:39 - 001099352 ____N (Hewlett-Packard) C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp\hpzscr01.exe
   2017-12-20 06:57 - 2017-12-20 06:57 - 001864256 _____ (Oracle Corporation) C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp\jre-8u161-windows-au.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×