Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Преди време без да исках инсталирах една програма която уш беше със едно име , може би нарочно слагат други имена да се излъжеш да я инсталираш и хооп някакво подобие на вирус , та става следното: когато кликам сас мишката където и да е по десктопа дали отварям папка или какъвто и да е файл или пък натискам някакъв линк или пускам или спирам клип или като кликам 3 или 4 пъти подрет бурзо със мишката а бе кликане , се отваря интернет екплорер и ми показва там някакви си сайтове пробвам да го затворя със х но като го затворя ми се показват още 1 - 2 интернет експлорера пак със някакви си сайтове и след това като успея да ги затворя всичките и това се повтаря през няколко минути различно и ме побарква няма отърване , пробвах със Аваст антивирусната не открива нищо проверих във контрол панела във добавяне и премахване на програми да видя някаква сас странно ,чуждо име няма такава във програм файлс също и там всичко си е наред , по някой пат това подобие на вирус се активира различно или на първият или на вторият или на третият клик където и да е , деактивирах интернет експлорера и сега не се показва но се случва пак същото но за части от секундата отваря се нещо неможе да се разбере какво е и след това изчезва става така че примерно искам да пусна клип във ютуб и като натисна плея се случва първо това за част от секундата и на вторият клик на плея тогава клипа тръгва а бе много странна и ш'бана работа кажете има ли начин тази програма където я инсталирах без да искам да се е скрила някъде и да няма намиране , вирусната може да не я намира защото това може да нее вирус някаква обикновенна програма но да действа като вирус и много голямо досаждане . Веднъж си чистех компа триех стари исталационни пакети и съм я истрил тази гадина иначе щях да я разбера коя е ама... Та помагайте със каквото можете :)

Това е от сканиращата програма:

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:27-04-2016
Ran by PC (administrator) on PC-PC (28-04-2016 13:20:03)
Running from C:\Users\PC\Desktop
Loaded Profiles: PC (Available Profiles: PC)
Platform: Windows 7 Professional (X64) Language: Български (България)
Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Autodesk Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe
(Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler64.exe
() C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareService.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
() C:\Windows\SysWOW64\SecUPDUtilSvc.exe
() C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareTray.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_213.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_213.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [8317472 2009-11-03] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [] => [X]
HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareTray.exe [9581280 2016-01-28] ()
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [7021880 2016-01-16] (AVAST Software)
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\...\MountPoints2: {1487aa8f-b43d-11e5-bb69-002481039eea} - J:\LGAutoRun.exe
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco1] -> {AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco2] -> {853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco3] -> {42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
GroupPolicy: Restriction - Chrome <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{4F3A05CF-433E-48F5-91E2-8FCC2A1F40D7}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope value is missing
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: BitComet Helper -> {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} -> C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2013-11-29] (BitComet)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\ssv.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\jp2ssv.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
DPF: HKLM-x32 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default
FF NewTab: chrome://fvd.speeddial/content/fvd_about_blank.html
FF Homepage: chrome://fvd.speeddial/content/fvd_about_blank.html
about:preferences
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_213.dll [2016-04-08] ()
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-16] (VideoLAN)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [No File]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_213.dll [2016-04-08] ()
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2015-05-21] (Google)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-13] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-13] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [No File]
FF Extension: Speed Dial [FVD] - New Tab Page, Sync... - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\extensions\pavel.sherbakov@gmail.com [2016-04-16]
FF Extension: Greasemonkey - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\extensions\{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.xpi [2016-04-21]
FF Extension: APK Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\jid1-6MGm94JnyY2VkA@jetpack.xpi [2016-02-13]
FF Extension: Top Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\tvd@link64.xpi [2016-01-05]
FF Extension: Youtube and more - Easy Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\vdpure@link64.xpi [2016-01-22]
FF Extension: BitComet Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{B042753D-F57E-4e8e-A01B-7379A6D4CEFB} [2015-12-08] [not signed]
FF Extension: Video DownloadHelper - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2016-04-12]
FF Extension: YouTube Flash Video Player - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi [2016-03-26]
FF Extension: Skype - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2016-01-06]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2016-01-16]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF
FF Extension: Avast SafePrice - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF [2016-01-16]

Chrome:
=======
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
CHR Profile: C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-01-16]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-16]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-16]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-16]
CHR Extension: (Agar.io Skins) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ddmbokmmnnhmdllgjohoigfpfmaiahfh [2016-04-25]
CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2016-04-21]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-04-21]
CHR Extension: (tampermonkey) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lpeahjkbempddijjinnoppjbdegiggba [2016-04-21]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-21]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-01-16]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2016-01-16]

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AdAppMgrSvc; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe [599944 2014-12-05] (Autodesk Inc.)
R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2021592 2016-04-05] (Adobe Systems, Incorporated)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [226440 2016-01-16] (AVAST Software)
S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE; C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe [1296728 2013-11-29] (www.BitComet.com)
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1433216 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1773696 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareService.exe [712432 2016-01-28] ()
R2 SamsungUPDUtilSvc; C:\Windows\SysWOW64\SecUPDUtilSvc.exe [143664 2016-01-24] ()
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 andnetadb; C:\Windows\System32\Drivers\lgandnetadb.sys [31744 2012-07-03] (Google Inc)
S3 AndNetDiag; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetdiag64.sys [29184 2012-07-03] (LG Electronics Inc.)
S3 ANDNetModem; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetmodem64.sys [36352 2012-07-03] (LG Electronics Inc.)
S3 andnetndis; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetndis64.sys [93184 2012-07-04] (LG Electronics Inc.)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [28656 2016-01-16] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [97648 2016-01-16] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2016-01-16] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65224 2016-01-16] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1065720 2016-03-02] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [464256 2016-01-20] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [155304 2016-01-16] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [273784 2016-01-16] (AVAST Software)
R3 avc3; C:\Windows\System32\DRIVERS\avc3.sys [1600512 2016-01-05] (BitDefender)
R3 avchv; C:\Windows\System32\DRIVERS\avchv.sys [282000 2016-01-05] (BitDefender)
R3 avckf; C:\Windows\System32\DRIVERS\avckf.sys [775424 2016-01-05] (BitDefender)
R1 BdfNdisf; c:\program files\lavasoft\ad-aware antivirus\firewall engine\1.6.0.0\drivers\bdfndisf6.sys [93160 2015-01-06] (BitDefender LLC)
R1 bdfwfpf; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Firewall Engine\1.6.0.0\Drivers\bdfwfpf.sys [102992 2015-01-06] (BitDefender LLC)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.99.0\gzflt.sys [155912 2015-12-09] (BitDefender LLC)
S3 Trufos; C:\Windows\System32\DRIVERS\Trufos.sys [452040 2015-12-09] (BitDefender S.R.L.)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-04-28 13:20 - 2016-04-28 13:20 - 00016606 _____ C:\Users\PC\Desktop\FRST.txt
2016-04-28 13:18 - 2016-04-28 13:20 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-04-28 13:14 - 2016-04-28 13:14 - 02376704 _____ (Farbar) C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
2016-04-28 12:19 - 2016-04-28 12:19 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2016-04-27 18:34 - 2016-04-27 18:34 - 00007912 _____ C:\Users\PC\Desktop\AdwCleaner[C1].txt
2016-04-27 18:29 - 2016-04-27 18:29 - 03580480 _____ C:\Users\PC\Desktop\adwcleaner_5.113.exe
2016-04-27 08:46 - 2016-04-27 08:46 - 01033861 _____ C:\Users\PC\Desktop\Elliot Wave International Analisys All.zip
2016-04-26 19:54 - 2016-04-28 08:12 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-04-26 09:10 - 2016-04-26 09:10 - 00702784 _____ C:\Users\PC\Desktop\Elliot Wave International Analisys.zip
2016-04-26 09:07 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurusd
2016-04-26 09:06 - 2016-04-27 08:45 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdchf
2016-04-26 09:06 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurgbp
2016-04-26 09:05 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\gbpjpy
2016-04-26 09:05 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurcad
2016-04-26 09:04 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdjpy
2016-04-26 09:04 - 2016-04-26 09:05 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\audjpy
2016-04-26 09:03 - 2016-04-27 08:45 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurjpy
2016-04-26 09:03 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\audusd
2016-04-26 09:02 - 2016-04-28 06:51 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdcad
2016-04-25 16:20 - 2016-04-25 16:20 - 00002193 _____ C:\Users\PC\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-04-25 09:37 - 2016-04-25 09:37 - 00002117 _____ C:\Users\PC\Desktop\Stratton Oakmont Work Processing.zip
2016-04-21 05:26 - 2016-04-21 05:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LarmorVoronoi Plugin for Maya
2016-04-21 05:26 - 2016-04-21 05:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\LarmorVoronoiMayaPlugin
2016-04-21 05:13 - 2011-04-11 02:29 - 00001381 _____ C:\Users\PC\Documents\ReadMe.txt
2016-04-20 14:20 - 2016-04-20 14:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\elliott free week
2016-04-15 17:39 - 2016-04-26 19:49 - 00000000 ___RD C:\Users\PC\Desktop\vsichko
2016-04-13 23:25 - 2016-04-13 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\xgen
2016-04-13 21:47 - 2016-04-13 21:47 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Autodesk Application Manager
2016-04-13 21:41 - 2016-04-13 21:41 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Direct Connect
2016-04-09 13:21 - 2016-04-09 13:21 - 00001580 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Illustrator CS4.lnk
2016-04-09 13:21 - 2016-04-09 13:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ALM
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие.bmp
2016-04-06 18:54 - 2016-04-06 18:54 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\golemi snimki
2016-04-06 17:08 - 2016-04-06 17:08 - 01637298 _____ C:\Users\PC\Documents\13 popravka.bmp
2016-04-06 06:47 - 2016-04-06 06:47 - 01667014 _____ C:\Users\PC\Documents\8 POPRAVENAA.bmp
2016-04-06 06:42 - 2016-04-06 06:42 - 01706622 _____ C:\Users\PC\Documents\6 POPRAVENA.bmp
2016-04-05 22:28 - 2016-04-05 22:28 - 09651426 _____ C:\Users\PC\Documents\ANSWERS - IQTEST.DK - DANSK - YouTube_720p.mp4
2016-04-05 21:55 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31.bmp
2016-04-05 21:51 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29.bmp
2016-04-05 21:51 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28.bmp
2016-04-05 21:50 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27.bmp
2016-04-05 21:50 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26.bmp
2016-04-05 21:49 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23.bmp
2016-04-05 21:47 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20.bmp
2016-04-05 21:47 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19.bmp
2016-04-05 21:46 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17.bmp
2016-04-05 21:46 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16.bmp
2016-04-05 21:44 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13.bmp
2016-04-05 21:44 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11.bmp
2016-04-05 21:42 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8.bmp
2016-04-05 21:42 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5.bmp
2016-04-05 21:40 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2.bmp
2016-04-05 21:40 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3.bmp
2016-04-05 21:39 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1.bmp
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:50 - 112854153 _____ C:\Users\PC\Documents\zgradata popravka za render.obj
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:50 - 00005349 _____ C:\Users\PC\Documents\zgradata popravka za render.mtl
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:49 - 39581148 _____ C:\Users\PC\Documents\57.mb
2016-04-03 20:20 - 2016-04-03 20:20 - 39509528 _____ C:\Users\PC\Documents\56 posledno.mb
2016-04-03 20:17 - 2016-04-03 20:17 - 39504168 _____ C:\Users\PC\Documents\55.mb
2016-04-03 19:45 - 2016-04-03 19:45 - 38930804 _____ C:\Users\PC\Documents\54.mb
2016-04-03 19:41 - 2016-04-03 19:41 - 38930240 _____ C:\Users\PC\Documents\53.mb
2016-04-03 19:30 - 2016-04-03 19:30 - 33688768 _____ C:\Users\PC\Documents\52.mb
2016-04-03 19:14 - 2016-04-03 19:14 - 14480088 _____ C:\Users\PC\Documents\51.mb
2016-04-03 19:05 - 2016-04-03 19:13 - 14477956 _____ C:\Users\PC\Documents\50.mb
2016-04-03 14:54 - 2016-04-03 14:54 - 13429748 _____ C:\Users\PC\Documents\49.mb
2016-04-03 14:43 - 2016-04-03 14:43 - 10086224 _____ C:\Users\PC\Documents\48.mb
2016-04-03 14:28 - 2016-04-03 14:28 - 04194392 _____ C:\Users\PC\Documents\47.mb
2016-04-03 14:22 - 2016-04-03 14:22 - 03678512 _____ C:\Users\PC\Documents\46.mb
2016-04-03 14:04 - 2016-04-03 14:04 - 03255112 _____ C:\Users\PC\Documents\45.mb
2016-04-03 13:57 - 2016-04-03 13:57 - 03054136 _____ C:\Users\PC\Documents\44.mb
2016-04-03 13:49 - 2016-04-03 13:49 - 03049180 _____ C:\Users\PC\Documents\43.mb
2016-04-03 13:46 - 2016-04-03 13:46 - 00494712 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata gotova sas staklata .mb
2016-04-03 13:44 - 2016-04-03 13:44 - 02560804 _____ C:\Users\PC\Documents\42 probna.mb
2016-04-03 13:31 - 2016-04-03 13:31 - 02532616 _____ C:\Users\PC\Documents\41.mb
2016-04-03 13:21 - 2016-04-03 13:21 - 02032396 _____ C:\Users\PC\Documents\40.mb
2016-04-03 12:05 - 2016-04-03 12:05 - 01961352 _____ C:\Users\PC\Documents\39.mb
2016-04-03 12:03 - 2016-04-03 12:03 - 00032580 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata.obj
2016-04-03 12:03 - 2016-04-03 12:03 - 00000524 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata.mtl
2016-04-03 11:59 - 2016-04-03 11:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
2016-04-03 11:58 - 2016-04-03 11:59 - 00000000 ____D C:\Python27
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 18636800 _____ C:\Users\PC\Documents\python-2.7.11.msi
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender Foundation
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender Foundation
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 11293392 _____ C:\Users\PC\Documents\blender-2.49b-windows.exe
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Blender Foundation
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Blender Foundation
2016-04-03 11:51 - 2016-04-03 11:51 - 01959732 _____ C:\Users\PC\Documents\38.mb
2016-04-03 11:42 - 2016-04-03 11:42 - 01880568 _____ C:\Users\PC\Documents\37.mb
2016-04-03 11:38 - 2016-04-03 11:38 - 01878124 _____ C:\Users\PC\Documents\36.mb
2016-04-03 11:34 - 2016-04-03 11:34 - 01873592 _____ C:\Users\PC\Documents\35.mb
2016-04-03 11:07 - 2016-04-03 11:07 - 01759472 _____ C:\Users\PC\Documents\34.mb
2016-04-03 10:40 - 2016-04-03 10:40 - 01698768 _____ C:\Users\PC\Documents\32.mb
2016-04-03 10:38 - 2016-04-03 10:38 - 01697572 _____ C:\Users\PC\Documents\31.mb
2016-04-03 10:35 - 2016-04-03 10:35 - 01697320 _____ C:\Users\PC\Documents\30.mb
2016-04-03 10:27 - 2016-04-03 10:27 - 01695576 _____ C:\Users\PC\Documents\29.mb
2016-04-03 10:20 - 2016-04-03 10:20 - 01679860 _____ C:\Users\PC\Documents\28.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 21:58 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 21:58 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:32 - 07071572 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие.7z
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:23 - 01650856 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada  - Копие.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:23 - 00318419 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_ - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:06 - 01630404 _____ C:\Users\PC\Documents\23 zgradata - Копие.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 09:09 - 00146378 _____ C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat - Копие.bmp
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 09:06 - 00349737 _____ C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-04-01 14:45 - 00524728 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup - Копие.exe
2016-04-02 21:58 - 2016-03-31 15:08 - 00099786 _____ C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-01-28 20:45 - 00000757 _____ C:\Users\PC\Documents\Opera - Копие.lnk
2016-04-02 21:21 - 2016-04-02 21:21 - 01581236 _____ C:\Users\PC\Documents\st sas zelen background.bip
2016-04-02 20:57 - 2016-04-02 20:57 - 02567752 _____ C:\Users\PC\Documents\new render st.obj
2016-04-02 20:57 - 2016-04-02 20:57 - 00002116 _____ C:\Users\PC\Documents\new render st.mtl
2016-04-02 20:55 - 2016-04-02 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\MaterialTemplates
2016-04-02 20:55 - 2016-04-02 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Colors
2016-04-02 20:34 - 2016-04-02 20:34 - 02294378 _____ C:\Users\PC\Documents\ambient colore.bmp
2016-04-02 19:29 - 2016-04-02 19:29 - 01576701 _____ C:\Users\PC\Documents\probna.bip
2016-04-02 18:49 - 2016-04-02 18:49 - 01669324 _____ C:\Users\PC\Documents\27.mb
2016-04-02 18:48 - 2016-04-02 18:48 - 02657506 _____ C:\Users\PC\Documents\parvi model.bmp
2016-04-02 17:24 - 2016-04-02 17:24 - 00001164 _____ C:\Users\PC\Documents\keyshot4.lic
2016-04-02 17:22 - 2016-04-03 21:41 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4
2016-04-02 17:22 - 2016-04-02 17:22 - 00000736 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4 Resources.lnk
2016-04-02 17:21 - 2016-04-02 17:22 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot4 64
2016-04-02 17:21 - 2016-04-02 17:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\KeyShot4
2016-04-02 17:18 - 2016-04-03 21:49 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MetaTrader NordFX
2016-04-02 17:18 - 2016-04-02 17:18 - 00506472 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\nordgroupinv4setup.exe
2016-04-02 17:18 - 2016-04-02 17:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MetaTrader NordFX
2016-04-02 17:16 - 2016-04-02 17:16 - 01669100 _____ C:\Users\PC\Documents\26.mb
2016-04-02 17:07 - 2016-04-02 17:07 - 01646640 _____ C:\Users\PC\Documents\25.mb
2016-04-02 16:34 - 2016-04-02 17:17 - 556679184 _____ (Luxion) C:\Users\PC\Documents\keyshot_w64_4.3.18.exe
2016-04-02 16:33 - 2014-09-24 15:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack
2016-04-02 16:32 - 2016-04-02 16:32 - 07071572 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack.7z
2016-04-02 16:26 - 2016-04-02 16:26 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\KeyShot 6
2016-04-02 16:23 - 2016-04-02 16:23 - 01650856 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada .mb
2016-04-02 16:23 - 2016-04-02 16:23 - 00318419 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_.zip
2016-04-02 16:06 - 2016-04-02 16:06 - 01630404 _____ C:\Users\PC\Documents\23 zgradata.mb
2016-04-02 11:23 - 2016-04-02 11:23 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Нова папка
2016-04-02 11:16 - 2016-04-02 11:16 - 00001158 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CS4 (64 Bit).lnk
2016-04-02 11:14 - 2016-04-02 11:14 - 00001137 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CS4.lnk
2016-04-02 11:12 - 2016-04-02 11:12 - 00001099 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Bridge CS4.lnk
2016-04-02 11:11 - 2016-04-02 11:11 - 00001436 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Drive CS4.lnk
2016-04-02 11:11 - 2016-04-02 11:11 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\spool
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00001192 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Device Central CS4.lnk
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe Media Player
2016-04-02 11:08 - 2016-04-02 11:08 - 00001407 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe ExtendScript Toolkit CS4.lnk
2016-04-02 11:08 - 2016-04-02 11:08 - 00001283 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Extension Manager CS4.lnk
2016-04-02 10:55 - 2016-04-02 10:55 - 00000790 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.txt
2016-04-02 09:09 - 2016-04-02 09:09 - 00146378 _____ C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat.bmp
2016-04-02 09:06 - 2016-04-02 09:06 - 00349737 _____ C:\Users\PC\Documents\sm12d.zip
2016-04-02 09:06 - 2005-01-05 18:28 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\sm12d
2016-04-02 08:54 - 2016-04-02 08:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
2016-04-01 14:46 - 2016-04-01 14:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MFXTrader Terminal
2016-04-01 14:46 - 2016-04-01 14:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MFXTrader Terminal
2016-04-01 14:45 - 2016-04-01 14:45 - 00524728 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup.exe
2016-03-31 15:08 - 2016-03-31 15:08 - 00099786 _____ C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat.zip
2016-03-31 13:08 - 2016-03-31 13:08 - 00000933 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CC 2015.lnk
2016-03-31 13:08 - 2016-03-31 13:08 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Adobe
2016-03-31 12:47 - 2016-03-31 12:47 - 00001221 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk
2016-03-31 12:47 - 2016-03-31 12:47 - 00001209 _____ C:\Users\PC\Documents\Adobe Creative Cloud.lnk
2016-03-31 12:26 - 2016-03-31 13:45 - 00001306 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Update Management Tool.lnk
2016-03-31 11:29 - 2016-04-09 13:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
2016-03-31 11:29 - 2016-04-02 11:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Adobe
2016-03-31 11:10 - 2016-03-31 12:48 - 00000000 ___RD C:\Users\PC\Creative Cloud Files
2016-03-30 21:21 - 2016-03-30 21:21 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Updater
2016-03-30 21:14 - 2016-03-30 21:14 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Adobe PDF
2016-03-30 21:12 - 2016-04-09 13:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2016-03-30 21:12 - 2016-04-02 11:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2016-03-30 21:04 - 2016-03-30 21:04 - 00456612 _____ C:\Users\PC\Documents\st3.mb
2016-03-30 19:54 - 2016-03-30 19:54 - 00458464 _____ C:\Users\PC\Documents\ST2.mb
2016-03-30 19:51 - 2016-03-30 19:51 - 00455804 _____ C:\Users\PC\Documents\ST 1.mb
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Tallinex MetaTrader 4
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:40 - 00002002 _____ C:\Users\PC\Documents\Tallinex MetaTrader 4.lnk
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tallinex MetaTrader 4
2016-03-30 13:39 - 2016-03-30 13:39 - 01194888 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\tallinex4setup.exe
2016-03-30 13:01 - 2016-04-01 08:49 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\JForex
2016-03-30 12:59 - 2016-03-30 12:59 - 00001458 _____ C:\Users\PC\Documents\jforex.jnlp
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 03490488 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\itc4setup.exe
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00001912 _____ C:\Users\PC\Documents\InstaTrader.lnk
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\InstaTrader
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\InstaTrader
2016-03-29 14:43 - 2016-03-29 14:43 - 00771435 _____ C:\Users\PC\Documents\FuturoFX.rar
2016-03-29 14:43 - 2013-02-11 17:06 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\FuturoFX
2016-03-29 12:12 - 2013-04-24 01:58 - 00001490 _____ C:\Users\PC\Documents\subsunacs.net_91256.txt
2016-03-29 12:12 - 2013-04-23 21:32 - 00112648 _____ C:\Users\PC\Documents\Rogue Trader - The story of Nick Leeson.srt
2016-03-29 12:11 - 2016-03-29 12:11 - 00044747 _____ C:\Users\PC\Documents\rogue_trader_-_the_story_of_nick_leeson(subsunacs.net).zip
2016-03-29 11:00 - 2016-03-29 11:00 - 00010567 _____ C:\Users\PC\Documents\cryoxmma-centered.tpl

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-04-28 13:15 - 2016-01-10 10:23 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-04-28 13:11 - 2016-03-24 22:35 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Deployment
2016-04-28 12:26 - 2015-12-24 11:15 - 00000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-04-28 10:26 - 2015-12-24 11:15 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-04-28 06:40 - 2009-07-14 10:45 - 00000000 ___RD C:\Users\Public\Recorded TV
2016-04-28 02:11 - 2015-12-08 21:36 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\BitComet
2016-04-27 18:42 - 2009-07-14 07:45 - 00020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-27 18:42 - 2009-07-14 07:45 - 00020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-27 18:33 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-04-27 18:30 - 2016-01-28 20:43 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-04-27 18:29 - 2015-12-23 21:01 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Programi
2016-04-26 09:46 - 2016-01-16 14:48 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-04-21 15:29 - 2016-01-16 14:53 - 00002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-04-21 15:05 - 2015-12-08 21:20 - 00453288 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-04-21 05:32 - 2015-12-26 22:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
2016-04-19 18:47 - 2015-12-09 21:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\vlc
2016-04-17 11:03 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\maya
2016-04-17 11:01 - 2015-12-08 23:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk
2016-04-17 11:01 - 2015-12-08 23:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
2016-04-17 10:59 - 2015-12-08 23:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Autodesk
2016-04-14 17:47 - 2016-01-01 10:47 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Zipki
2016-04-14 16:58 - 2015-12-10 07:25 - 00003856 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1449721542
2016-04-14 16:58 - 2015-12-10 07:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2016-04-13 23:26 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Autodesk
2016-04-13 23:25 - 2015-12-08 22:39 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Autodesk
2016-04-13 23:25 - 2015-12-08 22:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Autodesk
2016-04-13 21:47 - 2015-12-12 21:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2016-04-13 21:11 - 2009-07-14 08:13 - 00788008 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-04-13 21:11 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-04-13 21:10 - 2015-12-08 22:42 - 00767008 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-04-13 20:29 - 2015-12-24 10:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\My Games
2016-04-13 20:29 - 2015-12-24 10:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Games
2016-04-10 10:54 - 2016-01-24 13:01 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-04-09 13:26 - 2015-12-17 19:00 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Adobe
2016-04-08 21:15 - 2016-01-10 10:23 - 00003768 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-04-08 21:15 - 2015-12-17 18:59 - 00797376 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-04-08 21:15 - 2015-12-17 18:59 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-04-06 19:49 - 2016-01-14 19:11 - 00000193 _____ C:\Windows\WORDPAD.INI
2016-04-03 10:02 - 2009-07-14 07:45 - 02876488 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-04-02 17:24 - 2015-12-12 21:18 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Luxion
2016-04-02 15:46 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-04-02 14:01 - 2015-12-17 18:59 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Adobe
2016-04-02 11:18 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\FLEXnet
2016-04-02 11:18 - 2015-12-08 21:43 - 00057944 _____ C:\Users\PC\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-04-01 23:28 - 2015-12-07 13:50 - 00000000 ____D C:\Users\PC
2016-03-29 14:43 - 2016-02-17 14:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4 Admiral Markets AS

==================== Files in the root of some directories =======

2016-01-04 15:25 - 2016-01-04 15:34 - 0001816 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\.starmoon_kst.cfg
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000100 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\Camdata.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000408 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamLayout.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000408 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamShapes.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0004536 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamStudio.cfg
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 13:26 - 0000096 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\version2.xml

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\AcDeltree.exe
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\libeay32.dll
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\msvcr120.dll
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-04-28 00:36

==================== End of FRST.txt ============================

 

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

На пръв поглед няма нищо интересно в логовете.

 

СТЪПКА 1

 

 • Изтеглете и стартирайте 6sv1DN9.jpgAdwCleaner.exe.
 • Натиснете бутона Scan.
 • AdwCleaner ще започне да проверява компютъра.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Clean.
 • Програмата ще затвори всички излишни процеси и след почистването ще иска да рестартира машината. Съгласете се.
 • Ще се появи автоматично лог файл с името (AdwCleaner[S1].txt и  AdwCleaner[С1].txt) в C:\Adwcleaner
 • Публикувайте съдържанието на  AdwCleaner[С1].txt в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете icon1448041809.pngJunkware Removal Tool на вашия десктоп.

 • Спрете временно работата на защитните програми. Вижте тук ако се затруднявате как.
 • Стартирайте инструмента JRT.exe
 • Ще се отвори ДОС прозорец. Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши.
 • Натиснете което и да е копче от клавиатурата.
 • Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt).
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

СТЪПКА 3

 

icon_zps423a0d9f.jpgМоля изтеглете ZHPcleaner и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте ZHPCleaner с десен клик върху файла и изберете от контекстното меню "Run as administrator"
 • Кликнете върху Ashampoo_Snap_20140819_13h09m50s_001__zp за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Изберете бутона y3pI4LR.png.
 • Браузърите ще бъдат затворени автоматично.
 • След края на проверката натиснете бутона Report
 • Ще се създаде лог файл на десктопа. Публикувайте лог файла в следващия си коментар.

 

Това е засега! :)

Поздрави! ;)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това е от Adw Cleaner : 

# AdwCleaner v5.113 - Logfile created 29/04/2016 at 07:36:14
# Updated 24/04/2016 by Xplode
# Database : 2016-04-27.1 [Server]
# Operating system : Windows 7 Professional  (X64)
# Username : PC - PC-PC
# Running from : C:\Users\PC\Desktop\adwcleaner_5.113.exe
# Option : Clean
# Support : http://toolslib.net/forum

***** [ Services ] *****


***** [ Folders ] *****


***** [ Files ] *****


***** [ DLLs ] *****


***** [ Shortcuts ] *****


***** [ Scheduled tasks ] *****


***** [ Registry ] *****

[-] Key Deleted : HKCU\Software\Conduit
[-] Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp

***** [ Web browsers ] *****


*************************

:: "Tracing" keys deleted
:: Winsock settings cleared

*************************

C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [789 bytes] - [29/04/2016 07:36:14]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [1018 bytes] - [29/04/2016 07:34:24]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [934 bytes] ##########

 

Това е от Junkware Removal Tool :

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.0.6 (04.25.2016)
Operating System: Windows 7 Professional x64
Ran by PC (Administrator) on ЇҐв 29.04.2016 Ј. at  7:52:45,23
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


File System: 19

Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\hitleap viewer.lnk (Shortcut)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\09T2UOVM (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\18723O5F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\42LXX10N (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPCRCCOW (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VZ0JKVN0 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\09T2UOVM (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\18723O5F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\42LXX10N (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPCRCCOW (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VZ0JKVN0 (Temporary Internet Files Folder)

 

Registry: 1

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\SearchAssistant (Registry Value)

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on ЇҐв 29.04.2016 Ј. at  7:56:20,03
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Това е от ZHPcleaner :

~ ZHPCleaner v2016.4.28.59 by Nicolas Coolman (2016/04/28)
~ Run by PC (Administrator)  (29/04/2016 07:58:22)
~ Site : http://www.nicolascoolman.com
~ Facebook : https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ State version : Version OK
~ Type : Scan
~ Report : C:\Users\PC\Desktop\ZHPCleaner.txt
~ Quarantine : C:\Users\PC\AppData\Roaming\ZHP\ZHPCleaner_Quarantine.txt
~ UAC : Deactivate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 7 Professional, 64-bit  (Build 7600)


---\\  Services (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Browser internet (1)
FOUND file: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi    =>Adware.Sambreel


---\\  Hosts file (1)
~ The hosts file is legitimate (39)


---\\  Scheduled automatic tasks. (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Explorer ( File, Folder) (2)
FOUND file: C:\Windows\System32\sst2cci.exe [SS - SSCoInstExe]  =>.Superfluous.SwiftSearch
FOUND folder: C:\Users\PC\Documents\Updater  =>PUP.Optional.Generic


---\\  Registry ( Key, Value, Data) (5)
FOUND key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp []  =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Data Services []  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Technologies []  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Summary of the elements found (5)
http://www.nicolascoolman.fr/pup-optional-sambreel/ =>Adware.Sambreel
http://www.nicolascoolman.fr/ppup-optional-swiftsearch/ =>.Superfluous.SwiftSearch
http://www.nicolascoolman.fr/?p=4664 =>PUP.Optional.Generic
http://www.nicolascoolman.fr/?p=712 =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
http://www.nicolascoolman.fr/?p=974 =>PUP.Optional.Genesis


---\\ Result of repair
~ Any repair made


---\\ Statistics
~ Items scanned : 61082
~ Items found : 8
~ Items cancelled : 0
~ Items repaired : 0


~ End of search in 00h05mn25s
~====================
ZHPCleaner--29042016-08_03_47.txt

 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Да продължим така:

 

СТЪПКА 1

 

Направете и нова проверка с ZPHCleaner и след като тя приключи този път натиснете бутона Repair.

Като се отвори списъка с намерените неща за почистване натиснете бутона Repair.

Като приключи натиснете бутона Report и запазете файла на десктопа и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете Malwarebytes Anti-Malware 2.2.1.1043 Final и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте файла mbam-setup-2.1.8.1057.exe и следвайте указанията за да инсталирате програмата.
 • След като инсталацията приключи се уверете че сте сложили отметка пред:
 • Launch Malwarebytes Anti-Malware
 • Отметката активираща пробния 14 дневен период също е маркиран по-подразбиране. Ако не желаете да тествате защитата в реално време на програмата през следващите 14 дни тогава премахнете отметката. Т.е. премахнете първата отметка:

DkgJ7Zr.png

 • Натиснете бутона Finish.
 • Отидете до табът Settings > Detection and Protection > и под категорията Detection Options включете опцията "Scan for rootkits".
 • Отидете до табът Scan, сложете радио-бутона пред Threat Scan и след това натиснете бутона Scan Now >> . Ако е намерена актуализация тогава натиснете бутона Update Now.
 • Ще започне проверка за зловреден софтуер.
 • При някои инфекции можете да видите съобщението:
 • "Could not load DDA driver"
 • Натиснете "Yes" на това съобщение за да позволите драйвера да се зареди след рестарт.
 • Разрешете на компютъра да се рестартира и след това продължете с останалите инструкции.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Apply Actions.
 • Изчакайте да се появи прозореца подканващ ви да рестартирате и след това натиснете бутона Yes.
 • След рестарта, когато се появи десктопа MBAM ще се зареди още веднъж.
 • Отидете то табът History > Application Logs.

65ZBqkR.jpg

 • Отворете рапорта с последната дата и час и натиснете бутона "Copy to Clipboard"
 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинация Ctrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 3

 

1.Изтеглете Hitman Pro.

За 32-битова система - dEMD6.gif.
За 64-битова система - Download-button3.gif

2.Стартирайте програмата.
3.След като сте стартирали програмата като кликнете върху иконата 5vo5F.jpg и натиснете бутона „Напред“ като се съгласите с лицензионното споразумение (EULA).

4.Сложете отметка пред "Не, искам да завърша еднократно сканиране на компютъра".

5.Натиснете бутона „Напред“.

6.Програмата ще започне да сканира. Времето за сканиране е около 2 минути.

7.След завършване на сканирането от списъка с намерените неща (ако има такива) изберете Apply to all => Ignore.

8.Натиснете "Next" и след това натиснете "Изнеси резултата в XML file" и запазете лог файла на десктопа.

9.Архивирайте файла и го прикачете в следващия си коментар или копирайте съдържанието му в следващия си коментар.
 
Забележка: Ако няма падащо меню, където да изберете ignore както на снимката:
 
6-scanfin-choose.jpg
 
Тогава просто затворете програмата след края на проверката (без да премахвате нищо)...след това отворете C:\Programdata\HitmanPro\Logs, отворете и публикувайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.

Забележка: Папката C:\ProgramData е скрита и затова трябва да направите скритите файлове видими по-следния начин:

От My Computer => Tools => Folder Options => View:

Сложете отметка пред "Show hidden files, folders and drives"

и махнете отметката пред "Hide protected operating system files (recommended)".

Натиснете Apply.

Сега проверете за лог файла в папката C:\Programdata\HitmanPro\Logs и го прикачете в следващия си коментар. :)

 

СТЪПКА 4

 

emsisoft_emergency_kit.pnglogo.png

 • Моля изтеглете EmsisoftEmergencyKit, стартирайте exe файла и посочете къде да се разархивира програмата - например в (C:\EEK), натискайки бутона Extract.
 • Стартирайте иконата на файла Start Emsisoft Emergency Kit от десктопа за да стартирате приложението.
 • Натиснете бутона"Yes", когато бъдете подканени да обновите дефинициите на програмата.

EKK.gif

 • След като процеса по обновяването на дефинициите приключи натиснете бутона "Scan".
 • Натиснете бутона "Yes", когато бъдете попитани дали да програмата да включи засичането на потенциално нежелани приложения (Potentially Unwanted Applications).
 • Сега вече изберете бутона Custom Scan. Премахнете от списъка всички дялове без C:\ (т.е. нека да остане само дял C:\ в списъка).
 • Натиснете Next за да започне проверката.
 • Когато проверката приключи натиснете бутона View Report.
 • Копирайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.

 

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ZPHCleaner :

~ ZHPCleaner v2016.4.28.59 by Nicolas Coolman (2016/04/28)
~ Run by PC (Administrator)  (29/04/2016 09:38:53)
~ Site : http://www.nicolascoolman.com
~ Facebook : https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ State version : Version OK
~ Type : Repair
~ Report : C:\Users\PC\Desktop\ZHPCleaner.txt
~ Quarantine : C:\Users\PC\AppData\Roaming\ZHP\ZHPCleaner_Quarantine.txt
~ UAC : Deactivate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 7 Professional, 64-bit  (Build 7600)


---\\  Services (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Browser internet (0)


---\\  Hosts file (1)
~ The hosts file is legitimate (39)


---\\  Scheduled automatic tasks. (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Explorer ( File, Folder) (3)
MOVED file: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi    =>Adware.Sambreel
MOVED file: C:\Windows\System32\sst2cci.exe [SS - SSCoInstExe]  =>.Superfluous.SwiftSearch
MOVED folder: C:\Users\PC\Documents\Updater  =>PUP.Optional.Generic


---\\  Registry ( Key, Value, Data) (5)
DELETED key*: HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp []  =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Data Services []  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Technologies []  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Summary of the elements found (5)
http://www.nicolascoolman.fr/pup-optional-sambreel/ =>Adware.Sambreel
http://www.nicolascoolman.fr/ppup-optional-swiftsearch/ =>.Superfluous.SwiftSearch
http://www.nicolascoolman.fr/?p=4664 =>PUP.Optional.Generic
http://www.nicolascoolman.fr/?p=712 =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
http://www.nicolascoolman.fr/?p=974 =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Other deletions. (31)
~ Registry Keys Tracing deleted (31)
~ Remove the old reports ZHPCleaner. (0)


---\\ Result of repair
~ Repair carried out successfully


---\\ Statistics
~ Items scanned : 1138
~ Items found : 0
~ Items cancelled : 0
~ Items repaired : 8


~ End of clean in 00h00mn24s
~====================
ZHPCleaner-[R]-29042016-09_39_17.txt
ZHPCleaner--29042016-08_03_47.txt
ZHPCleaner--29042016-09_37_55.txt

 

 

Malwarebytes Anti-Malware :

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
<mbam-log>
<header>
<date>2016/04/29 09:49:25 +0300</date>
<logfile>mbam-log-2016-04-29 (09-49-20).xml</logfile>
<isadmin>yes</isadmin>
</header>
<engine>
<version>2.2.1.1043</version>
<malware-database>v2016.04.29.02</malware-database>
<rootkit-database>v2016.04.17.01</rootkit-database>
<license>free</license>
<file-protection>disabled</file-protection>
<web-protection>disabled</web-protection>
<self-protection>disabled</self-protection>
</engine>
<system>
<hostname>PC-PC</hostname>
<ip>192.168.1.2</ip>
<osversion>Windows 7</osversion>
<arch>x64</arch>
<username>PC</username>
<filesys>NTFS</filesys>
</system>
<summary>
<type>threat</type>
<result>completed</result>
<objects>438517</objects>
<time>1125</time>
<processes>0</processes>
<modules>0</modules>
<keys>0</keys>
<values>0</values>
<datas>0</datas>
<folders>0</folders>
<files>0</files>
<sectors>0</sectors>
</summary>
<options>
<memory>enabled</memory>
<startup>enabled</startup>
<filesystem>enabled</filesystem>
<archives>enabled</archives>
<rootkits>enabled</rootkits>
<deeprootkit>disabled</deeprootkit>
<heuristics>enabled</heuristics>
<pup>enabled</pup>
<pum>enabled</pum>
</options>
<items>
</items>
</mbam-log>

 

 

Hitman Pro :

 

	HitmanPro 3.7.14.263
	www.hitmanpro.com
	   Computer name . . . . : PC-PC
	   Windows . . . . . . . : 6.1.0.7600.X64/2
	   User name . . . . . . : PC-PC\PC
	   UAC . . . . . . . . . : Disabled
	   License . . . . . . . : Free
	   Scan date . . . . . . : 2016-04-29 10:25:05
	   Scan mode . . . . . . : Normal
	   Scan duration . . . . : 5m 32s
	   Disk access mode  . . : Direct disk access (SRB)
	   Cloud . . . . . . . . : Internet
	   Reboot  . . . . . . . : No
	   Threats . . . . . . . : 1
	   Traces  . . . . . . . : 294
	   Objects scanned . . . : 1 482 477
	   Files scanned . . . . : 43 408
	   Remnants scanned  . . : 350 913 files / 1 088 156 keys
	Malware _____________________________________________________________________
	   C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\trz79E6.tmp
	      Size . . . . . . . : 689 690 bytes
	      Age  . . . . . . . : 46.8 days (2016-03-13 14:11:42)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : B7912DCBEF532D39523F3A155598E2E21951B760D38141E3415D7C3191D38760
	      Product  . . . . . : badu                                                        
	      Publisher  . . . . :                                                             
	      Description  . . . : badu Setup                                                  
	      Version
	      LanguageID . . . . : 0
	    &gt; Bitdefender  . . . : Trojan.GenericKD.3090825
	    &gt; Kaspersky  . . . . : not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.Hidap.gen
	      Fuzzy  . . . . . . : 115.0
	
	Suspicious files ____________________________________________________________
	   C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	      Size . . . . . . . : 2 376 704 bytes
	      Age  . . . . . . . : 0.9 days (2016-04-28 13:14:13)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : A98590AE9F437ED9687478632B239ED887628E8ED5E60EF12CB6CA2F406180E6
	      Needs elevation  . : Yes
	      Fuzzy  . . . . . . : 24.0
	         Program has no publisher information but prompts the user for permission elevation.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	         Authors name is missing in version info. This is not common to most programs.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Time indicates that the file appeared recently on this computer.
	      References
	         HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache\C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	      Forensic Cluster
	         -118.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5A0D23898BACBD8A6D3E82B61B9EBBF8053844BF
	         -116.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\342CF614FB511B93914BDC908FA348313BEF3B3D
	         -116.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7DD37E0DE51CF8F86FA96591F683908A2F0FF581
	         -115.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E71E1D695534AFD70E2FAE68D8E03BCA5D5B83B
	         -114.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CB94CD94808B6F2702A10C90C57FF1150DAFECC5
	         -114.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EEC691AB2F4A95840469C10A0A167894CA6E169B
	         -114.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A4A4EC2FE312E3AC5ABC6EA831DB1FB3B6E50AD4
	         -91.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D091C83C4A8F858F9B2C1E67AB91EB10C1E3BE3A
	         -90.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AB4EBCAFC38E09B4521E085383F83F15A024FA2F
	         -90.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4619A45D199E90A8395D5271C4336CB0033ACB6E
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5F01629C89DF33DED89857E211A8DA5096F9FCEC
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FE1C9E1493A008DB998FEEBACAAFE99F68230122
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3C5A9ACE936775FF0628071CF154F438E75B9B72
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D4292178CDBBF5937135A885E245134B79E771FA
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C08FD794C2D5A6B250D9F723EB9C703159FE129E
	         -90.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\822CB48309789589328636BA2C1F39AA652C73D9
	         -90.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C58D1F3CC3B65157776897B7FD6CA7AFE484101
	         -89.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3B30BE363CBBCB9A1FD07A03BF4CD2BDCF80FB89
	         -89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\479D431A6A63732BBF8CFB5179772AA3B62C0020
	         -89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CB95CFE8F7C7769BF2510D28127A6B869912FFBD
	         -89.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\837EDA053E92AA603795A0FFF71458C714A470F1
	         -88.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C8C9AC33B96F82DD017962730F443621E8673163
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F1E047773642DBC33A305B121D593EE0AE658EB0
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BEA4159B30853CF08A168529400A539565E64544
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B0BCB3BF6B84108BBF471E0A299743576E9A52B6
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\289E399E67FD10F4D518B70C33BFA522EE9477E8
	         -88.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\295C954FB334A0FB9A9BCD47BB98275FBF831F66
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\75D20A73C0AADDC2FEAFC071478355CE2EC41D2A
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\06E32A6A3B3873A533784C415B93F2A69AC7ADD7
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\60B9BD11EC6C5E9877ECE10EB21902081C18DA97
	         -88.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ACEB9F5C636E843F3EA09B79A88D496350CD48F9
	         -88.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\654BF2469089533045A961F9B8E74156DA50B57A
	         -88.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\16F9AF25D72D82F68A1D0503BA1A977462DB089B
	         -87.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A81651EFF739014A4D2ADD8F250AC0C2501E07E3
	         -87.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\26BABF509C7C863E5F984226A1DB300B90AB257D
	         -83.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\242AEC1F03904BC0A4EAC1D85268C275C190A8F6
	         -83.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\22E0ABABA88BA61090C60D37DF8243004E05CE3A
	         -78.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0F204FD1526686A099F8BAAB25D6AD5509ED1F8F
	         -73.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6C2431D76E8281FF74CA978EDB5219C918B528E4
	         -73.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6980604C48CBD401F106CD11C795ECEB639CA2DD
	         -68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\71E8571A7C54B7CB32BC75403C0E59B12966E8BD
	         -68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\88288508CAE90DC24A53EA6F7EB7E8A40084E409
	         -63.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F3D2293463C9DBEF63F8C071321C6D6733E84EFB
	         -63.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3BD8A932EE2C42C0D1282571D9959954E39718D9
	         -58.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1EA43EDFB232CDF1A1CF1062211214BE7AF9C72F
	         -58.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\313B5DD99A776E8EFED80B3558AD6B177051706E
	         -53.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2666E267E2E774404314D7B3BDBEBD8056F998FC
	         -53.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\243DC9B1ED681DE05E6C3459A1ED4C79EF771FA6
	         -48.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F613DD8876620281A87B04198E0678B54325C29
	         -48.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2B40495B50859EC01F390ABDAA9137085C1A2E59
	         -43.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\23E18E33478F790491BDCB0BBAA51FFDD6E69FDF
	         -43.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\57593B81D0ED9487E25E619351522B9F099CF1D3
	         -38.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F21CF6D3F147119E62FD61D08F7082CEDB745B9
	         -33.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E35457F4D382D61AFF6A971307C449DE556B9AF
	         -28.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\635F32934902667A1C2A6EC4B1B329B4AF5A8299
	         -23.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BA30035848BA6FF9F6CC9B85E9D6FCD36AAD8EC8
	         -23.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\52AA91910B1F3741609E7346182E0FD186FDEF24
	         -17.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B08F84B99F3D327DED49CB304316A46F81F65C77
	         -16.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39B8A84FAC8AA31A6EE2BB3DCB951E1E067875DA
	         -16.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C614218046B1EAC2541A584DE1FEE41F880B2D59
	         -12.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CDC60FB9593259A6DA34F5CDF9595ADC20C08E2B
	         -12.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DF5645BA0177C9F0871569CD3476A4F9CE0D7769
	         -12.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2D81741D8B5BB870AA5DD8880FC31DD3AFB6A0D6
	         -12.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EFF568D8BFA07A91A0E81CA56EF71BC0D28BDF79
	         -11.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5AE862485CF59C1007C7480C721FC6949F3C8934
	         -11.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C533720F9FAEA51F43C3594C88A91D9D79B00C6C
	         -11.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E1BA49C2E5DF37767AD99DC9B721273BE31F36E
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1F6007A5F47737E3E62B306E61342B1A5B0734A5
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6831BAAABEA9AAA265BC2415C709F27C71B87612
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\06C6A58DB1F2B94050D8CB22EBBE3A892162D2F1
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D36B4E2EE7F5F8FD5961D5E863569D134F6B7B28
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\10B825D9F69F1319DE5AB6D88C675B21EBEA05E2
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\127DD175C17401269003AAD8D2A0C99B537985E3
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\15AAB05D1D0ED3771DAA3BC369C8B7AC33E0E421
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FCF91C0523352C3F72DEEBED75AE2D0A7CE0445C
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C146C56842C78B8B25F9067782ED9135A5DF190B
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4D566FB097B1D56EE826F12ADA66109DB16CF1C4
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\123A5F3CFF062101DF37149EEFBA78FFB2B5381D
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2A058FBA295BC024093B22366B0521AA03D84D50
	         -11.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FB7D3BDFDCB59A3AF506DB5B41B2772012F76D96
	         -11.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DA3B1F9A09481607CB0FFE408C5ED8EB177A0CC0
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\67B3A05ECAF8F133F5F3D5DD6CC24C80456D59E8
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8168E91D1AD229335B03C2E0D41BA6104F6A77D3
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8773AE16D44E01DA191C69485AA946491C596CDC
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3F6A0FEFC93BE4509C2DCA571365FB413EC9938E
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E68C178C97542866D5845A22DF1AD045768CDE8E
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EFC4D73724D1630B05449038AA6ED43E5AD16E3F
	         -10.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BBF810DB4B57F4405161508DA7DFEC026356BE93
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B86EBE27A99911505C0BCBE174BF8FD755620FE7
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\377FD4CE783531A49A60587AFFA4C886C0F67350
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\72E9AF1367745441A99C5EAB51ADAC239E39F7D7
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\67F7BD846141C05E066AB9D39B4250CD47D8A8D6
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AA2A8EF171D75C4A4363000494D87873CA91F294
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\70B43C10C8E9889857C8A76745BC1DE6264E0FA6
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B80A0ADC3A85EA08C23F2B844EB5ED60F2462EB1
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0146B07342B917A7C18E5336669B65981A5482C7
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BB48B7C749A33C53B00EFEEFC8283B2402225315
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\05C268D1AC1C384290292A76017DB7721F9AAF6F
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39F9BDF49DB87D3800DC9367456A4A9477E76A3D
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5F025E7AD222151311111F38F932DC0C8DE5A407
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\997A08F72068739620AC4BF1DEEAD12A65E34C60
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B6353EE5EB01D42A91931A561F6A28C2A531BBF9
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2E5FBC180BFCCB473B46BCA29732A7DE3B2013EE
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1A6527B84659B46727048F07CF141F05A9416636
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\34EA1BD6BE5D75388CB56CBCC086E63A7BC46B64
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\960EDB04D6819FD2A18C1D17D1DA22CAC5B3E9DD
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\91A9543BE4C8C1CB5FB252541278C417C6089EA1
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DAAFC4EE466FD3B3A6996BEEEC856864A4643D50
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E0EB05AD48B32B942B3A3E617B8D633730E67AD1
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\11C644791131111A35F05E8018B57EE03785A2CD
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DF1E71B831C26DB2E5F13D32E30519391E65897D
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\850458E71CE4E084C12A74D72F2CE435E2C6ADEA
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7F23B0CBDA6448E1FEAF043FB2E5FA0E40F0D79A
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2D3E39FBEFA2E35EC691CC8E06D575E5FB114CD7
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6CCCAA2DE863D50D6D1D21EEEA6D299A167D9BA8
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\50B04E66382CC3EBA1184C03BF914AB75D3A11BC
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\81B05C3B68C1D74A7F30F7FD306A84DA26119B0F
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A404DA93F5B4ECA0538EBB739F439DDE8A670970
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CBC671759CD58906CFF638DC443049A180F9E7CF
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5CC32C877F0EDC9B927DDB52AFBC7C48710BB155
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\23CC667A56309619CF4F2702CF9EBA423600077B
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0AE9A67038A3EB25F9958EE781A26DAC068194F6
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A3AB9E23329D7FCDA9D119325ED5B17B078F7EDC
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C1323A129F06C816B04F44F97DE766E760934CB4
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E3B9E5E5499E5DDE5BB47900B5C91CDC0B8395DB
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E8AE97C378444E603963F7E69108F3E85E67D1C
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\16263C5780AD5A63D2DDF0678366AD1916A2C171
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A0829FB9C4BD8B8357B0E7B70D1515C9607514BC
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B9F19AA0FE4888CAD5997F650A95936DBEFA153C
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F385E64330BD32580A4D15726EC81477E95A4B44
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7D18A2E1C7D1DE4E4F183546AED821538749A066
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B116ECF479AB49D33CB5C614CB37E334AFEAAAF3
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AEAE9687F313D816DD29058868B922945C429224
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6B36524F7FBAFFB4A8C2F94A865D7EE56008D1B4
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7CA4A2D644924122AF20170B90BC84AC628B7999
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\49EC605402E2B36C2AAE1DBF00FC971E89E6982A
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\88959A62DD35A6EC283AF55234D7DF9BAAF0B9BB
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\338827260BB4973AEC842F4CE3CC0986DE141356
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\869FBB133C511DB0EDF709E5C89BA30449ED7011
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DD2D14A50AC3D9D7C6DA48377C287A6B4582BF3D
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C41F78017485E9583DA99556357E7F678EDD2C18
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D820157DC05F558302E1E05DA7DECCD7EE0F8E7B
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1480A8D334A98AC37FD147D7707C27E07105ECB7
	         -9.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6FB04A798AE142C77E53D1BAE88BC4BD6EFB40B4
	         -9.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9B5983F4CA38226B9160312BBE60FBA38E1C60DF
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F4EA559F39DC1908FBD6969C7D2772A1894CAA6
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F013A6B578FB74E64515F97A6C19DB0E4455C6BE
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8DE55E0A7A2373B5FEA7B2B85B09E47E3A76BBE0
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\055A438160D1A1E359801028D3FACAE7DE695673
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\55A5120B22C63028CD67A1628A31051F90511E1C
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\49FAB8CE23F8367FD3D8EC68B58998342549245D
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BBA29FC691AD8AA2134D6FBABF979A7A3F201F45
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CDB880D62635C4A6223295FECB408E716B791EE6
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\034BACC274A911E71258068CE9C94DB8595D1F07
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C2ED3FEC02962033DA5E64BEE70B9584362A704
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6BBCC3809C8813DD06C4A787C5BEEDB2363EBC22
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B80D0F990A2D7E665502128184EFF4DA52D9A822
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A29ECDC5DE9B0E5F7F807E80F4B91B8E2F32FADB
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\01009CFE72B74A5A73F12B37FBBC5D3B75022D82
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\999C852C9E1472E724696F4BE06C1BFC6B9BCCA8
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\12FFD5FF89E470BB4A176A9089B63408E347E93C
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D5F0CFAE56B4E0445B0ED7670DE07DBE200C49EE
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1BE8DF3028E4A2BA92741D47B4861B69455AF499
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E69D8A7A2F5D55CBE2453E4F3CF1671BBF757790
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9D2BD72FECAE6A8F00F75B8AF5231756792AEDAA
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5A39FCB4CCAE4A6C76307026D7C882B4AE85B1F9
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FB4D1C5F36CCD48FF901A47289298D73E648DC38
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EE5749AA65B97C7399480A2604A0EF530FBBED14
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABB898AB73F6059FAF229B0B12D276E8898CC2D7
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\992A720C30B203E65A34C4CC09F80B5D5113AF68
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1DF7F584EA0428D43E662434B9C11E54C9CA1584
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9E6508FA9B1BE9B3567FE10F5A91E1EE18DB4FE8
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C52B8E55047A78041454C9651F7E8827044E08C4
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A857AB0942E16820F0344603BE9DE7E9463B76FE
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5317733EF58A11F656854EE06ADED00630BBCEC7
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2DE9A4AB6FFF35164C444F987D576AB835E3DE19
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2825BF1E5DD11D45753C8768C2066F189B107DAF
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\913932355B2DCAD6E729D891C0C6F4BA5942CCCE
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CE90B9A2B902B1557001E485A0B77DDE4109F874
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3B1A7ED8EE535542A9DC35ACF7B0B5BD2A89F531
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\37270647E3E5712B5CD000A42FE24E70759C733E
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8A58A8DD64D1600EAEFA911FF8C14C5EE60A4FA8
	         -8.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0F1A64601E1437CA23E26D5573CBE963E144C648
	         -8.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\07F7866BC05197FC876901252F31845BAF7BC280
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9D6C60269598B7D8943F694DBFE7C8C8B7CEA91B
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\578A45F3E49632DFC607EAD46DB89C0B6E482117
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4725DAA1C253F1DA17392958B168F2502F2B317D
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9477C4DEDBEB64DE1699A33B402CE375E52D1C49
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B8F77369F4C20E4E7307DE8F74CFB575CD151F1B
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39148838558BAE028C0DFCB66FD5A549A255E641
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\371E19D91153173C21FC87F13B51F4976FBE5A4D
	         -8.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E0623A6F986A184BA1D2A1467E75BD8223E5DC9
	         -8.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C656BD34DFD825CC20857E3FF6F831883CF9EA9B
	         -8.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CCA6CF0699114C8FE1338DD386880F0FABAFDFB3
	         -8.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A325AF5129394C957D6DDC5EF24C38704B4F0CB8
	         -7.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DCE72D39ABF13DCFE43437066048FDC4F0425C62
	         -7.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D2E71B03A5ED5D7E48836719767427A62D25F8CD
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C40311B89749B817CA2B999ADA65FBAB60E3562
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\18A147ED4DF3E8B9E38B43B21C25397B7ECA3A85
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AD86CF338900E2E35202A02B5E32544D75F2EB97
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C475A213F72C9FD8261C76C91BCA35C76524E3A3
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1F58B2F46F6C2DE8FF822405AC18A18128D0BBBC
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CED4CF0EE347B951FE80755955220113C186B4D3
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BED4D087A45FE7917F2E3CB126DFB7174EAF2F63
	         -7.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\18A856A5FC0A7290BAFE57C42140FB65B2E78499
	         -7.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A26160E14601432D1B74BCA1F0A69909B0C9F13B
	         -7.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\62AB44CF99E3FFF39AF7AAD6A9DB2ACE128B4D2E
	         -7.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D853D08D218AD39E003E1434DF2EB6AD4759FF87
	         -6.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EC3C3ACFD84EE2A104B16599BD6D6BC99D1C15F8
	         -6.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D1048671A6F1F1F453BB7911EF3545ADCC73E3FA
	         -6.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E9BFF33408C4555A4369F8FA71B75850B24D75FE
	         -6.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\869D722841F38D7748ADA7A4A1D99580948E159B
	         -5.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C67B1A4B480885471ACE2EE7403FC70655133620
	         -5.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1B8C9C17AB7279DC992316A08AD4AE89FB1547AF
	         -5.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\076948721455FA7E60367934FD043FD0031E3BF3
	         -5.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7D7D52152F08D69A8CCD8543B9983677DDC43347
	         -4.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\19310060C9D99F51BE68DD39228CD0460BC3BA9A
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1553F9F81C160C040E08A501951D888AA08FA8C1
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\20387FF75687652A8639630A4B69F6005BB35D69
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\38E6D951D6C97BD208D49FBD4F4AD6D23D609096
	         -4.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D13D8F914FEB1B91017F4A48D7A8A8052B982D21
	         -4.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2B49E2F9F938AD7E0EE886AE6285F07FB7A94F69
	         -4.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\64D406D459EFF976F2CFE5E9B0CC1760FE87BFC9
	         -4.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\91311FBEAC1EC54069C5A96016D8EEF95F621111
	         -3.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F54518097C0438142860B79A0AAACD997F42ACD8
	         -3.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9FD2FBDA3407A9A928B3E995995CB056BDE4DFF6
	         -2.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\41E051924A70899280B364D3A83B9DCBACCC7DBD
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8D86F0505DA1DE60ECEF81AF7BBD7CAF2DA7C287
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4B48E355922CDF4FDDDC82D915997DBF45D6F1A3
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AC69DD9235D1DBDBD5F8F9B6AEDE98A64B57454A
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8110E4186DC5081F9D29FD02371426C15AFF13CB
	         -0.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7335D620A7F444592276B6DDE617B63507EF4996
	          0.0s C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	          2.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6B57C82AC27639293DA3EE3F24E6CDFF526256B2
	          2.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\04EB255DA8DDB04EDDCB0DE14FB0A9B71F2B3E4C
	          4.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EB5E7F0BEAC96961290E389C0A1ABFBF9F8EE9D0
	          4.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\420C1966BCEA56516ACB1FB167D9B2A683737D1D
	          4.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9EE137A81926A1D00C8A98F68C812F98121A0E87
	          7.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F82EB090BE3F473F5AC965E26740FCEC29D235D
	          7.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8A53CB1B24296E484EDD1375DE1C7052B286FFD9
	         12.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CBB8420090CE09708DEA50112DFACC824EEF1FE6
	         16.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E80123C4EDC2F537817D8EA61E630D17438F1A59
	         17.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E8D677821CB8D7C75A09CBAD4BE4F7424B2F5CD0
	         26.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\47D4F288E5D6B5297FE9967030815D74B69AA1F0
	         32.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\27ABEF80FE90E0ED8BC4418921BB4046019829A6
	         36.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E6853A13560F05F2A4EEA83A7AD90F1E76D65B15
	         41.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F4442F073B1E594219828D98DBB677E03A5309FB
	         46.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABDB555C4A1E83F96DDD6E0258C24AC6D4B4BAB0
	         51.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EAD9ED59CC61AA2449A5DB3DC9C05FD9921C0E63
	         56.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D2FD8B01E25E90DF3C1959F01E9D5C212D4BBD3A
	         60.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\38A28BFE6BD9E87C2E79C39743A6B5180AAE6386
	         62.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F0265110974F3441949F9728C7DC004B4D38A016
	         62.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B537ACD19C6DFFD5FE4E021E56EB7DE66AF7E8E2
	         63.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\77E10CC14C69A7A3E85A8F7FAD5C03501FCF39CC
	         63.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\068AB67AABBB8E863160FC45CC0BDD1986BF03F9
	         63.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C4EFDFFDD9D1326FF3D3E2DAE9FD9EA09C1016E6
	         64.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\953547CD34F006709DA77B36428B025CB9991B63
	         66.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CD92C0441566EE30C468F63D67FBC6E4AAEB5227
	         67.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B0EFAA19BFA33B9F465EB55C5F524B5C4AC55C1F
	         67.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\00E4AF7DEA598B493B7010238FAD060C6F69A5AB
	         68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8240A8641163DD6190E088E01849ED19A6767EAC
	         68.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C9B4C78D6C143778C90C0EA213C6F330283479FE
	         68.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1AB8259A11CC548730103831F8B6B6A1538CC91E
	         68.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\77BFCBD99FD6E5629E4BD6C9237F00B66E5FF233
	         68.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FF7AF7312687D98B876633D14B5B6A0DE0521FD4
	         68.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F90F650378624471DEA0A0E27DAE9CEE126B0A4E
	         72.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1CF38D0211958AB0CCE6E6B9E0CCB9D382E379B6
	         72.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9950C1A734F50DBF3FEB232D0D11947E809FFF2D
	         74.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5480F0E9D082A8E820B298FDE8852EB325EBF129
	         79.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DCDD1171061D556B55FBC71F84CD4A28E6D06BAB
	         84.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\93C206B08DC90CFCDD605D13B58C96D5F277AB27
	         84.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E6F5ED019359ACA0F524B1AD31812BF0CDCD6543
	         87.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\205721E36A1B8A2029408B3A326F942F2B61B78B
	         89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7A41900D1F1FC62B4BF0023BA8C9601BF7C1546D
	         101.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B96377EBAB502168EB20D0F7754B4D52EA2AC53B
	         102.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F15F35FC1D6A68DBED28954B8645A8683089E719
	         102.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4363C156CADDB490FBDE0F2D75C1CD4BF1511EF1
	         107.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\152F4E054E8979F70B46B65E6A66960FCD452A4C
	         107.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FD91455B1AD00ECD3D89F82AD92124B0D20A3E62
	         107.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\36950F0F2CF3367D1CA4F7DEE1DFF24B61456368
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\779F8795670736110BCF1CF7F9C6FBB7AC97F9BA
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0B09584534D46CB27027FC676B110A6F80D3AB1A
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABBD9A22D1A45F64E2D2504161A247BDCC623C55
	         107.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4115F4DBC2C1DE442F4559F8C4F546945359F8F8
	         107.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D4D692D168C7A84C7EE6309DCAD14409E7AB21B6
	         108.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1BF2B2236ED284D7B5284C6C9CA993052C3C4C8D
	         108.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D9C90C2B9BA942AB93873A466831976979F88492
	         110.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F95E49709DE8EA14D3A7B4CCB78F527371675B83
	         112.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C6E26677B03CAE4D238AC74EF1428E158F658B14
	         118.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\71FB3DD8BD4BC0B5CA36AC9B7D3A916DFBE24ADC
	         118.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2DE171B2DE4135851ED7E5B890941DDDEFA72AF1
	         133.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D03B86C50E71E07BAD37455D6F8E192EC8661236
	         136.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8E85558A1DA3A137336C9C19C8807EA660C5EFD8
	         141.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4B0E51C060E33B3321F5F831179F88222F850A60
	         148.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1577899C7F1B8AC5DDA5BD646A7E21E914FCFF8E
	         149.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\784A47A0418C321F31C423FA16522DE9C68051EA
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\45DE95A80A92B449FA19D9FFCFA31C707123AAFF
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B72F095F18B7FCC381DB6658185CCEA6CC18F119
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\84F62EA571E4DC609234E9E43F307D2D3247ACF2
	         150.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\427F2D6FBE81B3A95732AA6352B21B256D5B10EC
	         150.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\575F82153BF4B561FB283FBE5BF880750F3459A5
	         150.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EC1E4F385D493EFCD42DB50E8A7BD1D3943139BA
	         151.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9676D3806FF938E979706F2AE3AC4E65DCC783DF
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7A91D969DC96C155283ACFE4D1F7A5878B6A8F3C
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\80163B745498DB9F5C631EFD1ADD63F1F1E92452
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7CE5C4BA8D84CC1A09C423F05D7180B3C50DF6ED
	         151.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FCB3A895C11A04407508627BF787E864938DECC2
	         151.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\26A06194CF4F283DC62E82A8235CAE845E8C87E9
	         151.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0D2E0AA6112CC3F5FE4544AEF700D2712A821977
	         151.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\942AAA8CB580196CAD0D3FC1A153A0F4647B3F45
	         151.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\214A008C677A2FEC23915535E2C228B2D2A74602
	         151.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A6A976A1D7B45EA6AAFB9C19B296EB5844FCEB11
	         152.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\32FA66FFDCF096D3781D03065B20F35DD2AB6A72
	         168.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CA9417412E0F06ACA96977E652C0C9E9FF17ABE0
	         169.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\43ACCDD58FB046259DDE5E58EBF3FADEC2E57BBD
	         169.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7800578041853663D33A43B801862093C45F7816
	         169.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E85B502CDFAA0062932057E4B4228C2E33637FE
	         169.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\62B6188C8C80DB120D865A381971C1FD2F9DF153
	         169.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4A9846D3A08414C158A8A44F1A30C22952C25185
	   C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keyshot4.exe
	      Size . . . . . . . : 12 309 752 bytes
	      Age  . . . . . . . : 26.5 days (2016-04-02 21:58:28)
	      Entropy  . . . . . : 7.4
	      SHA-256  . . . . . : B917AF2CEDE60A933B19EF4301472BA2BE3BB98902B65CC58D00FF54CAEF55CB
	      Product  . . . . . : KeyShot 4
	      Publisher  . . . . : Luxion
	      Description  . . . : KeyShot 4
	      Version  . . . . . : 
	      Copyright  . . . . : Copyright Luxion (C) 2010
	      RSA Key Size . . . : 2048
	      LanguageID . . . . : 1033
	      Authenticode . . . : Invalid
	      Fuzzy  . . . . . . : 25.0
	         Program is altered or corrupted since it was code signed by its author. This is typical for malware and pirated software.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	      Forensic Cluster
	         -2.3s C:\Users\PC\Documents\vatreshen krag vajen 1 - Копие.jpg
	         -2.3s C:\Users\PC\Documents\carq za vatre - Копие.jpg
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat - Копие.zip
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\Opera - Копие.lnk
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup - Копие.exe
	         -2.1s C:\Users\PC\Documents\free_2794715 - Копие.jpg
	         -2.0s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие.zip
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\demo
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\demo.bat
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\KazGerb.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r1.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r2.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r3.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\rusgerb.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\sealmaker12b.exe
	         -1.1s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\ukrgerb.bmp
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat - Копие.bmp
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\snimka 1 - Копие.jpg
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\pechat zavarshen 1 - Копие.jpg
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\23 zgradata - Копие.mb
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\24 zgrada  - Копие.mb
	         -0.9s C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_ - Копие.zip
	         -0.9s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие.7z
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\My new id card  - Копие.jpg
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\
	          0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keyshot4.exe
	          0.2s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\
	          0.2s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.exe
	          0.6s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.part1.rar
	          0.6s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.part2.rar
	   C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keyshot4.exe
	      Size . . . . . . . : 12 309 752 bytes
	      Age  . . . . . . . : 26.7 days (2016-04-02 16:33:03)
	      Entropy  . . . . . : 7.4
	      SHA-256  . . . . . : B917AF2CEDE60A933B19EF4301472BA2BE3BB98902B65CC58D00FF54CAEF55CB
	      Product  . . . . . : KeyShot 4
	      Publisher  . . . . : Luxion
	      Description  . . . : KeyShot 4
	      Version  . . . . . : 
	      Copyright  . . . . : Copyright Luxion (C) 2010
	      RSA Key Size . . . : 2048
	      LanguageID . . . . : 1033
	      Authenticode . . . : Invalid
	      Fuzzy  . . . . . . : 25.0
	         Program is altered or corrupted since it was code signed by its author. This is typical for malware and pirated software.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	      Forensic Cluster
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.part1.rar
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.part2.rar
	          0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keyshot4.exe
	         11.3s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.exe
	
	Potential Unwanted Programs _________________________________________________
	   ask.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{2d7406ab-9e68-42e7-a00a-0966593b63c7}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{bf2d6346-7e40-4561-ac08-418d432d200f}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EAF8EEB4-71A2-41DA-B91C-6E2904B188CA}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{2d7406ab-9e68-42e7-a00a-0966593b63c7}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{bf2d6346-7e40-4561-ac08-418d432d200f}\ (Yontoo)
	Cookies _____________________________________________________________________
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:2189240687.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:254a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:2o7.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:abmr.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:acuityplatform.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.360yield.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad1.adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adadvisor.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adaptv.advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adgrx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adhigh.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adnxs.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.betweendigital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.creative-serving.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.kiosked.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.p161.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.stickyadstv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsby.bidtheatre.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsrvr.org
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsymptotic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtech.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtechus.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:agkn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:angsrvr.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:at.atwola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atdmt.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atemda.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bidr.io
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bidswitch.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bluekai.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:c.appier.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:casalemedia.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:chango.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:connexity.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:contextweb.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:crwdcntrl.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ctnsnet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:d.adroll.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:diff3.smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dotomi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:doubleclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dpclk.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dpm.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:erne.co
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:everesttech.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:eyereturn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:eyeviewads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:gwallet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ibeu2.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ih.adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ipredictive.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:krxd.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:legolas-media.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:lijit.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:liverail.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:m6r.eu
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:match.rundsp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mathtag.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:nexac.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:openx.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:optimatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:owneriq.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pixel.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pixel.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pubmatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:revsci.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rfihub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rhythmxchange.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rlcdn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rtbidder.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:scorecardresearch.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:server.adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:servesharp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:simpli.fi
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:skimresources.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:swid.switchads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:sxp.smartclip.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap-secure.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap-t.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap2-cdn.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tapad.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tidaltv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tremorhub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tubemogul.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:turn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:virool.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:w55c.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:wtp101.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:www.googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:yadro.ru
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@at.atwola[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@atdmt[1].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@liverail[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@scorecardresearch[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:254a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:3135740712.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:3357130307.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:526710254.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:abmr.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:acuityplatform.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ad.360yield.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ad1.adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adadvisor.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adaptv.advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adbrn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adgrx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adhigh.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adingo.jp
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:admized.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adnxs.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adobe.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adobe.tt.omtrdc.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.ad4game.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.avocet.io
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.betweendigital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.bg-mamma.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.chargeads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.converge-digital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.creative-serving.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.deliverimp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kaldata.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kanal3.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kiosked.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.linkedin.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.manager.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.p161.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.stickyadstv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.undertone.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsby.bidtheatre.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adscience.nl
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adserver.cgchannel.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adserver.moitepari.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adservingfactory.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsrvr.org
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsymptotic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adtech.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adtechus.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adultfriendfinder.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advert.actionforex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advertere.***
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adx.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adzerk.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:agkn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:amazonservices.122.2o7.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:angsrvr.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:as.sexad.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:at.atwola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:atdmt.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:atemda.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:audienceiq.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:basebanner.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bidr.io
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bidswitch.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bizrate.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bluekai.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bs.serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:c.appier.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:c1.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:casalemedia.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:chango.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:clickbank.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:collective-media.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:connexity.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:contextweb.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:crwdcntrl.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ctnsnet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:d.adroll.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:daimlerag.d2.sc.omtrdc.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:de17a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:diff3.smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dotomi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:doubleclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dpclk.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dpm.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:engine.adzerk.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:erne.co
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:everesttech.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:exoclick.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:eyereturn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:eyeviewads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:fastclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:go.sonobi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:gssprt.jp
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:gwallet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ib.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ibeu2.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ibillboard.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ih.adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:imrworldwide.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:in.getclicky.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ipredictive.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:krxd.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:legolas-media.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:lijit.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:liverail.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:m6r.eu
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:match.rundsp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mathtag.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:media6degrees.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:metanetwork.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:metrigo.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mmstat.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mxptint.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:nexac.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:openx.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:optimatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:outbrain.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:owneriq.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ox-d.imgur.servedbyopenx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ox-d.wikihow.servedbyopenx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pagefair.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel-a.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:po.st
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pool.admedo.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:postrelease.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pubmatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:revsci.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rfihub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rhythmxchange.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rlcdn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rtbidder.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ru4.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:s7.addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:scorecardresearch.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:server.adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:simpli.fi
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:skimresources.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:statcounter.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:swid.switchads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:sxp.smartclip.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap-secure.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap-t.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap2-cdn.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tapad.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:thepornsurvey.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tidaltv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:track.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:trc.taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tremorhub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tribalfusion.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tubemogul.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:turn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:univide.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:virool.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:w55c.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:weborama.fr
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:wtp101.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:www.googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:xiti.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:yadro.ru
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:yieldlab.net
	


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Emergency Kit:

 

Emsisoft Emergency Kit - Version 11.0
Last update: 29.4.2016 г. 10:45:33
User account: PC-PC\PC

Scan settings:

Scan type: Custom Scan
Objects: Rootkits, Memory, Traces, C:\

Detect PUPs: On
Scan archives: On
ADS Scan: On
File extension filter: Off
Advanced caching: On
Direct disk access: Off

Scan start:    29.4.2016 г. 10:46:55
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\RTG.PRISM     detected: Application.Win32.CasOnline (A)
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\RTG.PRISM     detected: Application.Win32.CasOnline (A)
C:\Users\PC\Documents\Forex Bobi\xmatforex.rar -> xmatforex\xmatforex\libraries\xmttrap.dll     detected: Gen:Variant.Kazy.782063 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143b1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143ae     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143a6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143df     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143b8     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143ab     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143e6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014433     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014422     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014443     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001443d     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014440     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014449     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001444f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014446     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014452     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014455     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001444c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014458     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001445b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001445e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014464     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014461     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014467     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001446f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001446a     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014472     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014478     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014475     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001447b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001447e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014487     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014484     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014481     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001448f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001448c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014495     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014492     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014498     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001449b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001449e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144aa     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a7     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b3     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ad     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b0     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144bc     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b9     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ca     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144cd     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c7     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d3     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d0     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144dc     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e2     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d9     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e5     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e8     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144df     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144eb     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ee     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144f1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144fe     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144f4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014501     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001450c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014514     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451a     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451d     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014528     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014522     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451e     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001452b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001453b     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\trz79E6.tmp     detected: Trojan.GenericKD.3090825 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001452d     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014538     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014535     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\_avast_\ws0F901A68.dat     detected: Trojan.GenericKD.3091695 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001453e     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)

Scanned    337715
Found    89

Scan end:    29.4.2016 г. 12:08:11
Scan time:    1:21:16

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не сте публикували правилния лог от Malwarebytes. Вижте пак инструкциите ми и опитайте да публикувате правилния лог файл.

Поздрави!

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Scan Date: 29.4.2016 г.
Scan Time: 14:33 ч.
Logfile: ok.txt
Administrator: Yes

Version: 2.2.1.1043
Malware Database: v2016.04.29.03
Rootkit Database: v2016.04.17.01
License: Free
Malware Protection: Disabled
Malicious Website Protection: Disabled
Self-protection: Disabled

OS: Windows 7
CPU: x64
File System: NTFS
User: PC

Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 438279
Time Elapsed: 19 min, 6 sec

Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Enabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled

Processes: 0
(No malicious items detected)

Modules: 0
(No malicious items detected)

Registry Keys: 0
(No malicious items detected)

Registry Values: 0
(No malicious items detected)

Registry Data: 0
(No malicious items detected)

Folders: 0
(No malicious items detected)

Files: 0
(No malicious items detected)

Physical Sectors: 0
(No malicious items detected)


(end)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Изтеглете edit-text.giffixlist.txt и го запазете на десктопа.
Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
 
Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

След това пишете как е положението! ;)

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виш сега,направих това което искаше последно взе да трие някакви файлове но иведнъж програмата замръзна , чаках чаках 1 час и половина никаква активност и си викам че се е бъгнала и зех че изключих компютърат след вклучването му и зареждането на уиндоуса включих прогреамата отново и ми каза че фиксинга е приключил и се получи лог файл , втори а първият се получи още на първата минута на фиксинга и сега ще прикача двата лог файла:

Fixlog1.txt

Fixlog2.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не се е изпълнил целия. Повторете стъпките използвайки новия скрипт => edit-text.giffixlist.txt

След това пишете и какво е положението.

Не е зле да поработите малко и върху правописа си.

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтрийте съдържанието на папката - C:\Windows\Temp ръчно.

След това пишете как е положението.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Има някакво катинарче на папката и като се опитам да изтрия съдържанието ми изписва: Трябва ви разрешение за да изпълните това действие . Поискайте разрешение от администратор,за да направите промени във тази папка  tmp00003f71 .

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изпълнете следния скрипт. Той ще я отключи и ще почисти съдържанието и => edit-text.giffixlist.txt

След това вече вижте има ли ги първоначалните проблеми с рекламите.

Поздрави и весело посрещане на празниците! :easter4:

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нищо не се е изтрило и папката си стои заключена :) Направих всичко точно дори и рестарт след това но...

Fixlog.txt

Редактирано от Боби Акулата (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тази папка започва да ме ядосва.

Изтеглете swxcacls.exe и го запазете на десктопа.

Копирайте файла SWXCACLS.EXE в папката C:\windows\system32.

Сега вече отворете Start > All Programs > Accessories, кликнете с десен бутон върху Command Prompt и изберете "Run as administrator".

С десен бутон Copy и след това с десен бутон Paste в Command Prompt въведете следните команди и натиснете Enter след всяка една от тях:

swxcacls "C:\WINDOWS\Temp" /reset /q

rd /s /q C:\WINDOWS\Temp

Пишете за резултатите.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тогава в търсачката на Start Menu-то въведете CMD.exe и десен бутон върху файла изберете Run as administrator.

След това ще се оправите...

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виж снимката :) Да не би да трябва да изключа антивирусната

виж това.jpg

Редактирано от Боби Акулата (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не, аз не целя изтриването на файловете на avast в папката, а на тези създадени от adware-a и в момента май не ги виждам. Направете нова проверка с HitmanPro и прикачете резултата.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Честно казано логовете са чисти вече. Проблема ще да е причинен от друго. Може и от някоя програма, която още не е класифицирана като зловредна.

Отворете Control Panel-a и списъка с инсталираните програми. Подредете ги по дата и вижте, кои са последните инсталирани там.

Във всички браузъри ли се появява проблема или само е някой конкретно? Проверете сега след почистването дали е само в един или във всички.

Според лог файла от Hitmanpro има само две неща за почистване в момента. За да ги премахне изпълнете следния скрипт => edit-text.giffixlist.txt

Неда да сканираме с още един инструмент:

Изтеглете ZOEK (by Smeenk) и да го запишете на вашия работен плот
Временно деактивирайте вашата антивирусна и антишпионска защита - инструкции при необходимост ще намерите тук

 • Щракнете с десния бутон върху тази икона  51a612a8b27e2-Zoek.pngи изберете RunAsAdmin.jpg Run as Administrator, за да стартирате инструмента.
 • Изчакайте търпеливо, докато  се появи  главната конзола (може да отнеме минута или две).

52b6de58f1952-Zoek_Startpagina_5.0.0.0.P

 • В главния прозорец, моля поставете в следния скрипт:
Цитат

createsrpoint;
IEDefaults;
FFDefaults;
CHRDefaults;
autoclean;

 • Уверете се, че  опцията Scan All Users е маркирана.
 • Натиснете Run Script и изчакайте. Сканирането може да отнеме няколко минути.
 • Когато сканирането приключи, ще се отвори лог файл с име zoek-results.
 • Ако е необходимо рестартиране, той ще се отвори след това.
 • Копирайте съдържанието му в следващия си отговор.

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Rada Beliata
   Здравейте, 
   Все още не съм успяла да си купя нов комп. С мъж-о ползваме неговия, преди няколко дена като пътувахме и ползвахме различен доставчик чрез телефон за връзка с мобилен  интернет изведнъж при отваряне на ИЕ (IE) вместо гугъл се появи Vivakom . Не можах по никакъв начин да го махна. Сега пи всеки опит да отворя Интернет Експлоер ми се появява страница на Виваком( не ползваме този доставчик на услуги нито като телефони , нито като домашен Интернет) . Нямам и идея от къде се настани и защо не успявам да го махна. Изтеглих  instrumenta Malwаrebytes , нищо не показа, после изтеглих и AdwCleaner , но и след тези ми действия това нахално "нещо" стои . Явно аз не съм в час какво трябва да направя. Моля за помощта ви и предварително благодаря!
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 23.09.2018
   Ran by User (administrator) on USER-PC (28-09-2018 22:57:32)
   Running from C:\Users\User\Downloads
   Loaded Profiles: User (Available Profiles: User)
   Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
   (VoipConnect) C:\Program Files (x86)\VoipConnect.com\VoipConnect\voipconnect.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Users\User\AppData\Local\Viber\Viber.exe
   () C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbService.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerSt.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\mspaint.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [287592 2013-08-30] (Intel Corporation)
   HKLM\...\Run: [SysTrayApp] => C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [1703424 2013-12-05] (IDT, Inc.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2795248 2013-10-25] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [MSC] => C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [1353680 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [108144 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [2670056 2018-09-10] (Adobe Systems, Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292848 2013-04-26] (Intel Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [642816 2013-05-18] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerST.exe [77088 2013-03-01] (Hewlett-Packard Company)
   HKLM-x32\...\Run: [BtTray] => C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe [387832 2013-11-01] (IVT Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [*LABAL*] => [X]
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [VoipConnect] => C:\Program Files (x86)\VoipConnect.com\VoipConnect\voipconnect.exe [36547168 2016-05-14] (VoipConnect)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\User\AppData\Local\Viber\Viber.exe [35790408 2018-09-17] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [BingSvc] => C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2015-11-05] (© 2015 Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [Skype for Desktop] => C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe [50100160 2018-03-02] (Skype Technologies S.A.)
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{4F635613-A958-44D2-ABE6-D3CC1A3DABC3}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{7019DF92-BFEA-4C0F-A4AA-C467798353EB}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   DPF: HKLM-x32 {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} hxxps://online.bulbank.bg/capicom.cab
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -  No File
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: aewkzmml.default
   FF ProfilePath: C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\aewkzmml.default [2018-03-10]
   FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\aewkzmml.default -> autoconfig_url", "hxxp://aiidatapro.net/proxy2.js"
   FF Extension: (Skype) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2016-05-25] [Legacy]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_108.dll [2018-09-14] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_108.dll [2018-09-14] ()
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.1.5 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR HomePage: Default -> msn.com
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.bing.com/search?FORM=__PARAM__DF&PC=__PARAM__&q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> bing.com
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://www.bing.com/osjson.aspx?FORM=__PARAM__DF&PC=__PARAM__&query={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-28]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-15]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
   CHR Extension: (Skype Calling) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blakpkgjpemejpbmfiglncklihnhjkij [2017-09-06]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-26]
   CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-29]
   CHR Extension: (Bing) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd [2018-09-28]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-22]
   CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-09-19]
   CHR Extension: (Skype) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2017-12-03]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-29]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-19]
   CHR HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AGMService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [2910696 2018-09-10] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2704872 2018-09-10] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 BlueSoleilCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1706744 2013-11-01] (IVT Corporation)
   R3 BsHelpCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [145656 2013-11-01] (IVT Corporation)
   R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15720 2013-08-30] (Intel Corporation)
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [314696 2014-05-21] (Intel Corporation)
   S2 JWC; C:\Jeppesen\JWC\JWC.exe [658016 2014-10-06] (Jeppesen)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6347056 2018-09-19] (Malwarebytes)
   R2 Mobile Broadband HL Service; C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbservice.exe [242256 2014-08-20] ()
   R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [119864 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
   R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [361816 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
   R2 STacSV; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [340480 2013-12-05] (IDT, Inc.) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [7500048 2016-09-20] (TeamViewer GmbH)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\DRIVERS\amdkmpfd.sys [35936 2013-04-10] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   S3 BlueletAudio; C:\Windows\System32\DRIVERS\blueletaudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   S3 BlueletAudio; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\blueletaudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   R3 BtAudioBusSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtAudioBus.sys [23136 2012-06-15] (IVT Corporation)
   R3 BthL2caScoIfSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtL2caScoIf.sys [54064 2013-04-26] (Ralink Corporation)
   R3 btUrbFilterDrv; C:\Windows\System32\Drivers\IvtUrbBtFlt.sys [49584 2013-03-25] (Ralink Corporation)
   R3 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283064 2014-08-25] (Disc Soft Ltd)
   R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [152688 2018-09-11] (Malwarebytes)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28008 2013-08-30] (Intel Corporation)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [200232 2018-09-27] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [118584 2018-09-28] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [58400 2018-09-28] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [260384 2018-09-28] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [100664 2018-09-28] (Malwarebytes)
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [99288 2013-12-19] (Intel Corporation)
   R0 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [295000 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
   R3 netr28x; C:\Windows\System32\DRIVERS\netr28x.sys [2473616 2014-12-10] (MediaTek Inc.)
   R3 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [135928 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
   R3 rtbth; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtbth.sys [1204424 2013-12-02] (Ralink Technology, Corp.)
   S3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [444632 2013-09-26] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-10-25] (Synaptics Incorporated)
   S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
   S3 ewusbmbb; system32\DRIVERS\ewusbwwan.sys [X]
   S3 ew_hwusbdev; system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
   S3 ew_usbenumfilter; system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [X]
   S3 huawei_cdcacm; system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [X]
   S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
   S3 huawei_ext_ctrl; system32\DRIVERS\ew_juextctrl.sys [X]
   S3 huawei_wwanecm; system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [X]
   S3 hwdatacard; system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-28 22:57 - 2018-09-28 22:59 - 000019536 _____ C:\Users\User\Downloads\FRST.txt
   2018-09-28 22:57 - 2018-09-28 22:57 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-28 22:56 - 2018-09-28 22:56 - 002414080 _____ (Farbar) C:\Users\User\Downloads\FRST64.exe
   2018-09-28 22:38 - 2018-09-28 22:38 - 000118584 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-09-28 22:38 - 2018-09-28 22:38 - 000100664 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-09-28 22:38 - 2018-09-28 22:38 - 000058400 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-09-28 22:35 - 2018-09-28 22:35 - 000260384 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-09-28 22:27 - 2018-09-28 22:29 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
   2018-09-28 22:27 - 2018-09-28 22:27 - 007592144 _____ (Malwarebytes) C:\Users\User\Downloads\adwcleaner_7.2.4.0.exe
   2018-09-27 23:44 - 2018-09-27 23:44 - 000200232 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-09-27 23:44 - 2018-09-27 23:44 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\mbamtray
   2018-09-27 23:44 - 2018-09-27 23:44 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\mbam
   2018-09-27 23:43 - 2018-09-27 23:43 - 000001867 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-09-27 23:43 - 2018-09-27 23:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-09-27 23:43 - 2018-09-11 13:18 - 000152688 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-09-27 23:42 - 2018-09-27 23:43 - 080334792 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\User\Downloads\mb3-setup-consumer-3.6.1.2711-1.0.463-1.0.6985.exe
   2018-09-27 17:21 - 2018-09-27 17:21 - 000515494 _____ C:\Users\User\Downloads\20180621_BEG_Vacation Regulation for BEG FCM & CCM.pdf
   2018-09-27 11:00 - 2018-09-27 11:01 - 000656891 _____ C:\Users\User\Documents\viewtickets.pdf
   2018-09-26 13:36 - 2018-09-26 13:37 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\Viber
   2018-09-16 10:51 - 2018-09-16 10:51 - 000022032 _____ C:\Users\User\Desktop\molba-za-napuskane-na-rabota-na-osnovanie-chl325-t1-ot-kt.pdf
   2018-09-14 22:21 - 2018-09-14 22:21 - 000018446 _____ C:\Users\User\Downloads\Новата такса + нов фонд ремонт.xlsx
   2018-09-14 22:19 - 2018-09-14 22:19 - 000018453 _____ C:\Users\User\Downloads\Новата такса.xlsx
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-31 18:08 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-31 18:08 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-30 04:47 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-30 04:10 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-28 08:50 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ks.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 22:47 - 000398424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 21:47 - 000350296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 02:05 - 025736704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:56 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:56 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:45 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:44 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:43 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:43 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:43 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:43 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:37 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:36 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:34 - 005779456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:34 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:33 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:33 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:33 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:33 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:27 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:24 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:19 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:18 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:17 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:15 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:15 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:13 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:12 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:03 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:01 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:01 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:00 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:59 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:59 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:52 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:40 - 001555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:28 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:27 - 020279296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:25 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:15 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:14 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:14 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:14 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:13 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:12 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:09 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:09 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:07 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:06 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:06 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:06 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:00 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:56 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:56 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:55 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:54 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:53 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:52 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:51 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:51 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:48 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:46 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:44 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:44 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:44 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:30 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:27 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:24 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 001888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:53 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:53 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:41 - 000313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 012880896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 001241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:32 - 000378464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:31 - 001894496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:31 - 000289376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:28 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:14 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:59 - 005552816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:59 - 000154800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:58 - 000385120 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:58 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:58 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:57 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:57 - 000631624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:56 - 001664296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:45 - 000309424 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:44 - 003961440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:42 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:39 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:39 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:27 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:22 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:22 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:22 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:21 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:20 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:17 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:17 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:17 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:15 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:13 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:13 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:13 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:10 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:10 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:10 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:10 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-07-29 18:55 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-07-18 18:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-06-27 16:20 - 000419648 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
   2018-09-12 18:35 - 2018-06-27 16:19 - 000419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-28 22:44 - 2009-07-14 07:45 - 000031504 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-28 22:44 - 2009-07-14 07:45 - 000031504 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-28 22:35 - 2016-08-05 16:18 - 000003620 _____ C:\Windows\SysWOW64\LOCALSERVICE.INI
   2018-09-28 22:34 - 2013-11-20 10:44 - 000001077 _____ C:\Windows\SysWOW64\bscs.ini
   2018-09-28 22:32 - 2016-08-05 16:18 - 000000061 _____ C:\Windows\SysWOW64\LOCALDEVICE.INI
   2018-09-28 22:31 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-28 13:43 - 2016-08-05 16:20 - 000000713 _____ C:\Windows\SysWOW64\REMOTEDEVICE.INI
   2018-09-28 12:07 - 2009-07-14 08:13 - 000783606 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-28 12:07 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-27 23:43 - 2014-12-09 01:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-09-27 23:33 - 2017-06-11 18:30 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\ViberDownloads
   2018-09-27 10:07 - 2017-06-11 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-09-26 17:00 - 2016-08-05 16:22 - 000000680 _____ C:\Windows\SysWOW64\SHORTCUT.INI
   2018-09-26 13:44 - 2014-12-30 12:03 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2018-09-26 13:42 - 2017-03-06 15:12 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-09-19 18:08 - 2014-12-09 00:49 - 000002184 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-19 18:08 - 2014-12-09 00:49 - 000002143 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-09-16 10:47 - 2016-10-20 11:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-09-14 20:15 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-09-14 18:44 - 2018-03-13 14:57 - 000004458 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-09-14 17:41 - 2014-08-18 17:35 - 000110008 _____ C:\Users\User\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-09-14 17:38 - 2009-07-14 07:45 - 000410984 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-09-12 23:27 - 2014-08-18 19:28 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-09-12 23:23 - 2014-08-18 19:28 - 139184408 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-09-12 23:20 - 2014-08-18 17:35 - 000767916 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-09-01 11:30 - 2018-03-31 21:36 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\Flying Book R.I
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-05-14 21:19 - 2016-05-14 21:19 - 000000017 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\resmon.resmoncfg
   2017-07-13 23:04 - 2017-07-13 23:04 - 000000000 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\{08496EBD-3675-4FFD-9190-C60ED46C2602}
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-26 14:18
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
   Addition.txt

  • от rvp
   здравейте,
    
   Проблема е че след рестарт или изключване процесът отива на 100% и трябва да го спирам ръчно. ето логовете:
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 01.09.2018 03
   Ran by kpacko (administrator) on KPACKO-MOBILEPC (07-09-2018 10:02:30)
   Running from C:\Users\kpacko\Desktop
   Loaded Profiles: kpacko (Available Profiles: kpacko)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
   () C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   (Renesas Electronics Corporation) C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\WinRAR\Precomp\precomp.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [6611048 2011-02-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2188904 2011-01-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [FreeFallProtection] => C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe [727664 2010-09-24] ()
   HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [298296 2018-07-06] (Apple Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [NUSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [113288 2010-11-17] (Renesas Electronics Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3672640 2013-03-14] (Disc Soft Ltd)
   IFEO\LogTransport2.exe: [Debugger] 0
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Windows.vbs [2018-02-26] ()
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{EDC66EE9-FC63-456B-9263-6FA1362BFECA}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{F056F4A9-7DE8-4608-90FE-D6F4B68785AC}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:NewsFeed
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR NewTab: Default ->  Active:"chrome-extension://jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik/newtab.html"
   CHR Session Restore: Default -> is enabled.
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-07]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-15]
   CHR Extension: (Auto Copy) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bijpdibkloghppkbmhcklkogpjaenfkg [2018-01-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-15]
   CHR Extension: (Forecastfox (fix version)) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\boljdehmejbffnfiiicckjhafabdepnd [2018-08-05]
   CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2018-08-27]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-17]
   CHR Extension: (Speed Dial 2 Нов раздел) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik [2018-03-28]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-15]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-07]
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-04-26]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S4 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2227312 2017-02-27] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2018-07-05] (Apple Inc.)
   S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [268704 2016-04-04] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2017-07-17] (Microsoft Corporation)
   R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3833248 2016-04-04] (Intel® Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 CisUtMonitor; C:\Windows\System32\DRIVERS\CisUtMonitor.sys [54192 2017-07-04] (CrystalIdea Software)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2017-09-16] (DT Soft Ltd)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28216 2012-12-11] (Intel Corporation)
   R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [59240 2018-03-16] (NVIDIA Corporation)
   U4 AdobeARMservice; no ImagePath
   U3 SwitchBoard; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:03 - 000009284 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\FRST.txt
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:02 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-07 10:01 - 2018-09-07 10:01 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\kpacko\Desktop\FRST64.exe
   2018-09-06 22:25 - 2018-09-06 13:48 - 000083968 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\Working_Schedule_01-10_Sep_Update_4.xls
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-03 18:55 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:18 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:07 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:02 - 001665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 003959984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:43 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:25 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:22 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 02:53 - 000396936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 01:58 - 000350272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:48 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:47 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:35 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:34 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:32 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:30 - 005778432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:26 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:25 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:23 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 020286464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:21 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:16 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:14 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:11 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:01 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:57 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:54 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:47 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:42 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:39 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:38 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:35 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:32 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:31 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:30 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:27 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:20 - 001554944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:06 - 001329152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:04 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 001894080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000377024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000287936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:08 - 000383680 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:02 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:01 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:47 - 000309440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:42 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:09 - 000947904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:03 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 18:48 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000695808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:40 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:14 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:09 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 19:01 - 000114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:43 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 002366464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:41 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:21 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:16 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-16 08:11 - 000467856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:20 - 014185984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:19 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:55 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:54 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:21 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:20 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:54 - 000269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:29 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 19:19 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:57 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:49 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:34 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:44 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:24 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:23 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 003207168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000033152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 00:19 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000918296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000065880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000063832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000021848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000020824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000019288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000018776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 19:02 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wkssvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 18:18 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-23 02:40 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:41 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:35 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:38 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:36 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:34 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:33 - 001241600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:32 - 000487936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:48 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-07 19:41 - 000371392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:16 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:07 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 002651648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:11 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:07 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:28 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:06 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000367296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000334528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000185024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000122560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000068288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000064192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000063168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\termdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000060608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000036032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vdrvroot.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000031936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssmbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000015040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000012096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\swenum.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 002292224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:11 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wmiacpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\errdev.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:40 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-03 18:39 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:20 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:06 - 000156256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:05 - 005553760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:00 - 000633080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:40 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 09:15 - 025745408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 07:04 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:01 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:42 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-07 18:24 - 003226112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 19:03 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 18:48 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-29 18:55 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CscMig.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 003246592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:42 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:33 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:09 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:24 - 000459632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:11 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:23 - 000140992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:18 - 000680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:55 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:44 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:28 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 002860032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 001602048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000783872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000612352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000443392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:20 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 07:16 - 001681088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 004120576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:13 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-12 00:19 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-23 03:00 - 000876032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:38 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:36 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-10 19:35 - 001735168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-10 20:11 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:13 - 000148160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:11 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:10 - 000170176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:07 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:35 - 000023744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\streamci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 003665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrahc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2017-09-16 15:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 08:13 - 000772130 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-07 07:49 - 2017-09-15 22:54 - 000002269 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-16 17:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-15 18:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-09-07 07:45 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-07 00:19 - 2017-10-22 09:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-09-06 23:59 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-09-04 22:42 - 2017-09-17 23:54 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\FileZilla
   2018-09-04 00:58 - 2009-07-14 07:45 - 000295648 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-09-04 00:56 - 2017-09-16 19:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-09-04 00:56 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-09-04 00:51 - 2017-07-17 23:37 - 000756356 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-09-02 00:28 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-09-02 00:27 - 2018-07-02 00:59 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\Viber
   2018-09-02 00:26 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\Documents\ViberDownloads
   2018-08-19 17:49 - 2017-11-02 01:00 - 000001018 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-08 00:53 - 2017-10-02 09:30 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-08-08 00:53 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-05-04 13:56 - 2018-05-01 20:53 - 001527138 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccseetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-04-30 15:50 - 015816144 ____R (Piriform Ltd) C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:36 - 001371485 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542proo.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:34 - 000211375 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542prro.exe
   2017-11-30 16:35 - 2018-02-22 12:29 - 000007603 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-04-30 12:09 - 2018-04-30 12:09 - 011491456 _____ (Raxco Software, Inc.                                        ) C:\Users\kpacko\AppData\Local\Temp\PD140p_x64.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-06 23:52
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от мирослав24
   Здравейте,сблъсках се със следния проблем-неизвестно лице или лица правят опити за проникване в мои акаунти в електронни  пощи и  сайтове където съм се регистрирал.Получих писмо от единия сайт че е правен опит за вписване с моето потребителско име,но с грешна парола,и аналогично съобщение от е-майл провайдър.Ползвам десктоп компютър и лаптоп и не знам дали някое от устройствата не е със зловреден софтуер.Видимо нямам проблеми с машините,освен че и на двата компютъра като исках да си сменя паролата на един сайт,ми излезе прозорец с искане да си напиша електронната поща с който съм регистриран в сайта и като я написах след това ми излезе втори прозорец с подкана да напиша и паролата си за съответната поща.Нищо не смених в крайна сметка докато не установя къде е проблема.Изпращам резултатите от сканиране с FRST на настолния компютър :
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 23.08.2018
   Ran by User1 (administrator) on PC1 (30-08-2018 15:49:50)
   Running from C:\Documents and Settings\User1\Desktop
   Loaded Profiles: User1 (Available Profiles: User1 & User2 & Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe
   () C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
   () C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (BitTorrent, Inc.) C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
   (MyCity) C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [tsnpstd3] => C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe [262144 2006-06-19] ()
   HKLM\...\Run: [snpstd3] => C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe [827392 2006-09-19] ()
   HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe [8063200 2016-07-18] ()
   HKLM\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49152 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.)
   HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [252848 2012-07-03] (Sun Microsystems, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Messenger (Yahoo!)] => "F:\SKYPE_~1\yahoo\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe [395640 2011-05-02] (BitTorrent, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6490904 2015-08-20] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Google Update] => C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\GoogleUpdateCore.exe [601680 2017-12-02] (Google Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [MCShield Monitor] => C:\Program Files\MCShield\mcshieldrtm.exe [650816 2014-04-11] (MyCity)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [RunNarrator] => C:\WINDOWS\system32\Narrator.exe [53760 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [1447936 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk [2018-03-28]
   ShortcutTarget: HP Digital Imaging Monitor.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\VPN Client.lnk [2018-08-30]
   ShortcutTarget: VPN Client.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{B0BF7057-6869-4E4B-920C-EA2A58DA07F0}\Icon3E5562ED7.ico ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\..\Interfaces\{0227FD86-8C54-4C88-8029-3F44137A8ADF}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{1524681E-CD57-4084-9846-709C0A2CC0ED}: [NameServer] 192.168.100.40,192.168.100.140
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\jp2ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_09-windows-i586.cab
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll [2017-12-08] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335872 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   S2 Browser; C:\WINDOWS\System32\browser.dll [78336 2012-07-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 CVPND; C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe [1528616 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 DcomLaunch; C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Dnscache; C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll [45568 2009-04-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 DragonUpdater; C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe [2060848 2016-02-05] (Comodo)
   R2 Eventlog; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 EventSystem; C:\WINDOWS\system32\es.dll [253952 2008-07-07] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 FastUserSwitchingCompatibility; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 hpqcxs08; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll [217088 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   R2 HPSLPSVC; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL [602112 2007-06-04] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [170912 2013-01-12] (Oracle Corporation)
   R2 LanmanServer; C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll [99840 2010-08-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 lanmanworkstation; C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll [132096 2009-06-10] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe [664040 2016-07-18] ()
   S3 MSIServer; C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe [95744 2008-05-19] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.dll [43520 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R3 Nla; C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll [245248 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 PlugPlay; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.dll [53248 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R2 RpcSs; C:\WINDOWS\System32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 ShellHWDetection; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   R2 Spooler; C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [58880 2010-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Themes; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Wmi; C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll [617472 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 hpqddsvc; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 AFD; C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [138496 2011-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 AmdK8; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AmdK8.sys [36864 2006-06-18] (Advanced Micro Devices)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 CVirtA; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CVirtA.sys [5275 2007-01-18] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 CVPNDRVA; C:\WINDOWS\system32\Drivers\CVPNDRVA.sys [308859 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.) [File not signed]
   R3 DNE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\dne2000.sys [131984 2008-11-16] (Deterministic Networks, Inc.)
   R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.129.0\gzflt.sys [175008 2016-04-28] (BitDefender LLC)
   R3 HPZid412; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZid412.sys [49920 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZipr12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZipr12.sys [16496 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZius12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZius12.sys [21568 2007-01-19] (HP)
   R3 HTTP; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [265728 2009-10-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 IntcAzAudAddService; C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkHDAud.sys [4368896 2006-08-15] (Realtek Semiconductor Corp.) [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R0 KSecDD; C:\WINDOWS\system32\Drivers\KSecDD.sys [92928 2009-06-24] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 MRxSmb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [456320 2011-07-15] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R0 Mup; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Mup.sys [105472 2011-04-21] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 NdisTapi; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [10496 2011-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NDProxy; C:\WINDOWS\system32\Drivers\NDProxy.sys [40960 2013-11-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NVENETFD; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NVENETFD.sys [57856 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvnetbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvnetbus.sys [20480 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SNPSTD3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\snpstd3.sys [10252544 2007-03-27] (Sonix Co. Ltd.)
   R3 Srv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [357888 2011-02-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 Tcpip; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [361600 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Trufos; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Trufos.sys [428832 2016-04-28] (BitDefender S.R.L.)
   S3 usbaudio; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbaudio.sys [60160 2013-07-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbccgp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [32384 2013-08-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbehci; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbehci.sys [30336 2009-03-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 usbscan; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbscan.sys [14976 2013-07-03] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 vsdatant; C:\WINDOWS\system32\vsdatant.sys [394952 2007-11-14] (Zone Labs, LLC)
   S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\User1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   S2 StarOpen; no ImagePath
   S1 ZAM; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys [X]
   S1 ZAM_Guard; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:49 - 2018-08-30 15:50 - 000014109 _____ C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.txt
   2018-08-30 15:15 - 2018-08-30 15:15 - 001773568 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.exe
   2018-08-10 12:36 - 2018-08-10 12:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\куче Анжело 0887999938
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:50 - 2015-07-18 13:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp
   2018-08-30 15:49 - 2018-03-26 11:31 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-30 15:48 - 2011-05-02 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Application Data\uTorrent
   2018-08-30 15:31 - 2011-05-02 12:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
   2018-08-30 14:58 - 2016-02-20 13:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MCShield
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000222 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   2018-08-30 14:58 - 2011-05-02 10:20 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-08-30 14:57 - 2018-03-27 15:50 - 000032638 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\User1\ntuser.ini
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1
   2018-08-30 14:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001078 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003UA.job
   2018-08-30 14:47 - 2015-04-26 09:48 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Application Data\Skype
   2018-08-30 14:47 - 2011-05-02 13:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Local Settings\Temp
   2018-08-30 12:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001026 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003Core.job
   2018-08-30 07:50 - 2001-08-23 12:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2018-08-25 12:48 - 2017-01-16 13:16 - 000000892 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
   2018-08-25 12:48 - 2011-05-02 10:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-08-09 12:25 - 2011-05-16 16:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Recuva
   2018-08-02 14:29 - 2013-12-09 13:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\образци PDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2011-05-02 13:33 - 2014-09-24 16:20 - 000014848 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-01-01 13:07 - 2014-01-01 13:07 - 000000036 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\housecall.guid.cache
   2011-05-15 13:35 - 2011-05-15 13:35 - 000000056 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsidmv.dat
   2017-09-02 12:57 - 2018-04-11 15:32 - 000021736 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от d1cho
   Привет преди два дни ми изпищя windows defender-a и антивируснта програма,пише, че гадината е Trojan:Win32/Killav.DR. Компютрите са в мрежа, единя е с vista business 64 bit, a другия с windows 10 32bit. Този с vistata не ми да ва да включа защитната стена и да инсталриам антивирусна. Мъчих компютъра с windows 10 с различни антивирусни понеже ми позволява да инсталриам,но само ги слага под карантина,а мен ме е страх да ги трия понеже имаме софтуер за работа и ме тревожи да не би да повредя нещо и да замине информацията.
   Моля за съдействие, понеже е почти невъзможно да се работи на компютрите.
   Ето тоша ми е от лог файла на компѝтъра с вистата FRST.txt
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02.08.2018
   Ran by DBPROTOOLS (administrator) on DBPROTOOLS-PC (17-08-2018 10:17:44)
   Running from C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop
   Loaded Profiles: DBPROTOOLS (Available Profiles: DBPROTOOLS)
   Platform: Windows Vista (TM) Business Service Pack 2 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 7 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SLsvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCtrlCntr.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcUxSys.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_w32.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_x64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\conime.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [Windows Defender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [1584184 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [ControlCenter4] => C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe [139264 2013-01-23] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsMon00] => C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe [4509184 2012-12-27] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsInd00] => C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe [1885184 2012-12-18] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [mqzelo] => C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKLM-x32\...\Run: [qapanwkyhpts] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM-x32\...\RunOnce: [zeoucgp] => mebupgcypfryjpcztshe.exe .
   HKLM-x32\...\RunOnce: [tcqamuhucjm] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [oufmvaku] => C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [bemqw] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [fmygqwhsy] => C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [mqzelo] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [ygtcnugszf] => fuoewkdwkxgksvfzq.exe .
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [zeoucgp] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Policies\system: [DisableRegistryTools] 1
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {175dbd82-9a45-11e8-861a-0019990d7d87} - E:\tyquftktfbz.bat
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {1b56a57f-9a44-11e8-a149-8748c642f7d2} - E:\setup.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{16F65250-913D-4F56-B2DA-49AF5C765191}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-17]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-07]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-07]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-07]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-07]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-07]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-07]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 BrYNSvc; C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe [282112 2012-10-26] (Brother Industries, Ltd.) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   S2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [383544 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 IpInIp; system32\DRIVERS\ipinip.sys [X]
   S3 NwlnkFlt; system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys [X]
   S3 NwlnkFwd; system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 10:17 - 2018-08-17 10:18 - 000008964 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST.txt
   2018-08-17 10:16 - 2018-08-17 10:17 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-17 10:15 - 2018-08-17 10:15 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST64.exe
   2018-08-17 09:35 - 2018-08-17 09:36 - 046625016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Windows-KB890830-x64-V5.63.exe
   2018-08-16 12:03 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
   2018-08-16 12:02 - 2018-08-16 11:36 - 007460520 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\avg_antivirus_free_setup.exe
   2018-08-15 16:13 - 2018-08-15 16:33 - 000038147 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Documents\ПРОТОКОЛ КОНСИГНАЦИЯ.odt
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\SysWOW64\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-15 10:03 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-08 19:55 - 2018-08-08 19:55 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control8.lnk
   2018-08-08 19:53 - 2018-08-08 19:54 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control7.lnk
   2018-08-08 10:50 - 2018-08-08 10:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
   2018-08-08 10:49 - 2018-08-08 10:49 - 020227746 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\FTS_RealtekHDAudio_6015911_1039707.zip
   2018-08-08 10:36 - 2018-08-08 10:36 - 000529696 _____ (Fujitsu) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\AutoDetect_CR.exe
   2018-08-08 10:19 - 2018-08-08 10:19 - 000870768 _____ (PDFLogic Corporation ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\pdfvista.exe
   2018-08-08 10:14 - 2018-08-08 10:14 - 000127389 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\received_1656658347796650.jpeg
   2018-08-08 09:51 - 2018-08-08 09:51 - 000131068 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\ACFrOgD5qMx8urBDsFoSA7F_JPxuDeiEhFOgmeQLIU44kuc2fxOLoZfY-xq9ebf1sM-mw4X0coR12Y2kOz69foLufsDyMtHGIiFwi_Ya2E4BRTKHCOlw-VxJoiTp7S8=
   2018-08-08 09:41 - 2018-08-08 09:41 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup (1).exe
   2018-08-08 09:40 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\YcanPDF
   2018-08-08 09:39 - 2018-08-08 09:39 - 003451040 _____ (PDFZilla, Inc. ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\freepdfreader.exe
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 17:15 - 000008192 ___RS C:\BOOTSECT.BAK
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 16:22 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-07 17:15 - 2009-04-11 19:22 - 000333257 __RSH C:\bootmgr
   2018-08-07 16:21 - 2018-08-07 16:21 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf
   2018-08-07 16:18 - 2018-08-07 16:18 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   2018-08-07 12:34 - 2018-08-07 12:34 - 000044749 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\logo_db_protools.pdf
   2018-08-07 12:29 - 2018-08-07 12:29 - 001207800 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\readerdc_en_ha_install.exe
   2018-08-07 12:27 - 2018-08-07 12:27 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup.exe
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 12:19 - 2018-08-07 12:19 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Оферти Доставчици
   2018-08-07 12:16 - 2018-08-07 12:16 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\ControlCenter4
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000001975 _____ C:\Users\Public\Desktop\Brother Creative Center.lnk
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\BrownyInd
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Browny02
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000180224 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BROSNMP.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000113744 _____ (Brother Industries Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRRBTOOL.EXE
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000077824 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000045056 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRTCPCON.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000025299 _____ (Brother Industries, Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRLM03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000000114 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.INI
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:29 - 000000050 _____ C:\Windows\system32\BRADM12A.DAT
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-13 19:00 - 000226816 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BRCOM12A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:07 - 001441792 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrWi212c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:03 - 000054272 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrUsi12c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-07-06 13:56 - 000012800 _____ (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\system32\BrCiImg.dll
   2018-08-07 12:11 - 2011-09-08 12:36 - 000279040 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrJDec.dll
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Brother
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:10 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
   2018-08-07 12:10 - 2012-11-02 18:15 - 000245760 ____N (brother) C:\Windows\SysWOW64\NSSearch.dll
   2018-08-07 12:10 - 2012-02-02 11:21 - 000002560 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2S.dll
   2018-08-07 12:10 - 2010-03-15 19:45 - 000073728 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2.dll
   2018-08-07 12:10 - 2007-12-13 22:16 - 000005120 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2L.dll
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Brother
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:09 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\install
   2018-08-07 12:08 - 2018-08-07 12:08 - 141297272 _____ (A.I.SOFT,INC.) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\DCP-1510-inst-A1-eeu.EXE
   2018-08-07 10:22 - 2018-08-07 10:22 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\OpenOffice
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000985 _____ C:\Users\Public\Desktop\OpenOffice 4.1.5.lnk
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ___SD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.5
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:44 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 (bg) Installation Files
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 013057882 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_langpack_bg.exe
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 Language Pack (Bulgarian) Installation Files
   2018-08-07 09:39 - 2018-08-07 09:40 - 129515834 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_install_bg.exe
   2018-08-07 09:34 - 2018-08-07 09:34 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Нова папка
   2018-08-07 09:34 - 2013-06-28 14:49 - 001732096 _____ (Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athurx.sys
   2018-08-07 09:31 - 2018-08-07 09:32 - 245571584 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_5.4.7_Win_x64.msi
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-08 09:45 - 000054608 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000979 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000974 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000949 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-10 15:00 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 12:20 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:22 - 000000915 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Mail.lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:21 - 000000020 ___SH C:\Users\DBPROTOOLS\ntuser.ini
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-16 17:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000882 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000870 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-07 00:52 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\TeamViewer
   2018-08-07 00:51 - 2018-08-07 00:51 - 020688888 _____ (TeamViewer GmbH) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\TeamViewer_Setup.exe
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002037 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002025 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Deployment
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Apps\2.0
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003332 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003204 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-08-06 19:35 - 2018-08-06 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\TeamViewer
   2018-08-06 16:30 - 2018-08-06 16:30 - 000000693 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Downloads - Shortcut.lnk
   2018-08-06 16:29 - 2018-08-06 16:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM4368.tmp
   2018-08-06 14:37 - 2018-08-06 14:38 - 274317312 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_6.0.6_Win_x64.msi
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 15:46 - 000690960 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-16 17:01 - 2006-11-02 18:38 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-16 14:51 - 2006-11-02 18:38 - 000011762 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-08-08 09:44 - 2006-11-02 18:20 - 000256016 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-07 17:15 - 2006-11-02 18:05 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-07 09:44 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-08-07 09:43 - 2006-11-02 16:34 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   2018-08-07 07:21 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   Files to move or delete:
   ====================
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe .
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe .

   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000327680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\gegdhvgwcqz.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000708608 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-17 05:08
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от v3cko
   malwarbytes засече троянец и други гадинки
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (administrator) on BECKO-PC (12-08-2018 08:46:39)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Loaded Profiles: BECKO (Available Profiles: BECKO)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Английски (Съединени щати)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wuauclt.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [1791272 2018-08-11] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [ZAM] => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\...\Run: [Chromium] => "c:\users\becko\appdata\local\chromium\application\chrome.exe" --auto-launch-at-startup --profile-directory="Default" --restore-last-session
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{4447F6FC-1164-470A-9CC4-84A798333B40}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{566E0D37-D76E-44FA-984D-4A40BF15E2B7}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default [2018-08-12]
   FF user.js: detected! => C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default\user.js [2006-04-06]
   FF Homepage: K-Meleon\ignaeef5.default -> google.bg
   FF Extension: (NewsFox) - C:\Program Files\K-Meleon\browser\extensions\{899DF1F8-2F43-4394-8315-37F6744E6319}.xpi [2016-01-04] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_134.dll [2018-08-11] ()
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
   CHR Profile: C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-12]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-11]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-11]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-08-11]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-11]
   CHR Extension: (Lightshot (скрииншот инструмент)) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp [2018-08-11]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-11]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-11]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-08-11]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 BcmBtRSupport; C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe [1680088 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4753104 2018-05-09] (Malwarebytes)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAMSvc; C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [175320 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   S3 btwampfl; C:\Windows\System32\DRIVERS\btwampfl.sys [144600 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae.sys [129248 2018-06-19] (Malwarebytes)
   S3 hitmanpro37; C:\Windows\system32\drivers\hitmanpro37.sys [38224 2018-08-11] ()
   R0 iaStorA; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorA.sys [527344 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [26096 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 IFXTPM; C:\Windows\System32\DRIVERS\IFXTPM.SYS [44800 2018-08-11] (Infineon Technologies AG)
   R3 KMWDFILTER; C:\Windows\System32\DRIVERS\KMWDFILTER.sys [17408 2018-08-11] (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [165608 2018-08-11] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [95488 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [42728 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [220896 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [73336 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 NETwNs32; C:\Windows\System32\DRIVERS\NETwNs32.sys [7523840 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 whfltr2k; C:\Windows\System32\DRIVERS\whfltr2k.sys [7424 2018-08-11] ()
   R1 ZAM; C:\Windows\System32\drivers\zam32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   R1 ZAM_Guard; C:\Windows\System32\drivers\zamguard32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:47 - 000008916 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.txt
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:46 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-12 08:44 - 2018-08-12 08:44 - 001773056 _____ (Farbar) C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.exe
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000032169 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000011705 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zamguard32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zam32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000001892 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:06 - 2018-08-12 08:06 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Zemana
   2018-08-12 08:05 - 2018-08-12 08:05 - 006625600 _____ (Zemana Ltd. ) C:\Users\BECKO\Downloads\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
   2018-08-12 07:45 - 2018-08-12 07:45 - 007417040 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.2.2.exe
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:45 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:44 - 007277776 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.1.1.exe
   2018-08-12 07:12 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CrashDumps
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:16 - 000024688 _____ C:\Windows\system32\Drivers\TrueSight.sys
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000001005 _____ C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\RogueKiller
   2018-08-12 06:41 - 2018-08-12 06:41 - 036826200 _____ (Adlice Software ) C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller_setup.exe
   2018-08-12 06:39 - 2018-08-12 06:39 - 000000000 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller.exe
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   2018-08-12 00:38 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-12 00:32 - 2018-08-12 00:32 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2018-08-12 00:20 - 2018-08-12 00:20 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000214312 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCtrl.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000173352 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCOM.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000120104 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPCo4.dll
   2018-08-11 22:14 - 2018-08-11 22:14 - 000165160 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPAPI.dll
   2018-08-11 22:11 - 2018-08-11 22:11 - 001303728 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\SynTP.sys
   2018-08-11 22:09 - 2018-08-11 22:09 - 000046592 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\risdptsk.sys
   2018-08-11 22:04 - 2018-08-11 22:04 - 000044800 _____ (Infineon Technologies AG) C:\Windows\system32\Drivers\ifxtpm.sys
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_ATSwpWDF_01009.Wdf
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\AuthenTec
   2018-08-11 21:54 - 2018-08-11 21:54 - 000000000 ____D C:\Intel
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:53 - 000571904 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumdx32.dll
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:52 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
   2018-08-11 21:51 - 2018-08-11 21:52 - 004411392 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igd10umd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:51 - 011405312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\ig4icd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000004096 _____ ( ) C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000000268 _____ C:\Windows\system32\GfxUI.exe.config
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:48 - 003157784 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\GfxUI.exe
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000189552 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.th-TH.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000121173 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.tr-TR.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000120320 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000104044 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-TW.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000102883 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-CN.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:47 - 000119360 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sv-SE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000178407 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.el-GR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000165395 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ru-RU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000139909 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ar-SA.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000136401 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ja-JP.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000133746 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.he-IL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000125558 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.it-IT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000123230 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ko-KR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122927 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.es-ES.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122709 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.de-DE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120800 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fr-FR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120366 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-BR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119616 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.hu-HU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119586 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nl-NL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119067 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-PT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118745 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.cs-CZ.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118697 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fi-FI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118409 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pl-PL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118058 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sk-SK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114852 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nb-NO.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114372 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sl-SI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114261 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.da-DK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000110214 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.en-US.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrell.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxresn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrita.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrara.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:45 - 008198936 _____ (Intel(R) Corporation) C:\Windows\system32\TVWSetup.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000261632 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxTMM.dll
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000179480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxext.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000023552 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxexps.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:43 - 000172824 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpers.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000828928 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxress.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000268056 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000228864 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdev.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000208896 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhsip32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000195584 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpph.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000171288 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hkcmd.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000147456 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhcp32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000138008 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxtray.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000130048 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdo.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000115200 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000095232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hccutils.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000057856 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:42 - 001921265 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.cpa
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000439308 _____ C:\Windows\system32\igcompkrng500.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000092356 _____ C:\Windows\system32\igfcg500m.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v2555.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060254 _____ C:\Windows\system32\iglhxg32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060226 _____ C:\Windows\system32\iglhxc32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060015 _____ C:\Windows\system32\iglhxo32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000051628 _____ C:\Windows\system32\iglhxs32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000001090 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.vp
   2018-08-11 21:40 - 2018-08-11 21:41 - 000982240 _____ C:\Windows\system32\igkrng500.bin
   2018-08-11 21:37 - 2018-08-11 21:37 - 000017408 _____ (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider) C:\Windows\system32\Drivers\KMWDFILTER.sys
   2018-08-11 21:36 - 2018-08-11 21:36 - 000007424 _____ () C:\Windows\system32\Drivers\whfltr2k.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000220896 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000095488 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000073336 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000042728 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-11 20:30 - 000165608 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-08-11 20:27 - 2018-08-11 20:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2
   2018-08-11 20:26 - 2018-08-11 20:26 - 001768154 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2.zip
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 078989872 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\BECKO\Downloads\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.391-1.0.6237.exe
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000002024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-19 14:09 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-08-11 19:15 - 2018-08-11 19:15 - 000038224 _____ C:\Windows\system32\Drivers\hitmanpro37.sys
   2018-08-11 19:14 - 2018-08-11 19:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HitmanPro
   2018-08-11 18:56 - 2018-08-12 08:13 - 000001134 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chromium.lnk
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-11 18:53 - 2018-08-12 06:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\41B13405-F6F9-0E07-41F8-1ED9F82C4739
   2018-08-11 18:52 - 2018-08-11 19:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
   2018-08-11 18:51 - 2018-08-12 00:31 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\yiuxtdsr
   2018-08-11 18:50 - 2018-08-11 19:43 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Sound Volume Control
   2018-08-11 18:47 - 2018-08-11 18:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 017142784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 011220992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 004240384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003969472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003914176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002166272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001926656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001818112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001156608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001051136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsIntl.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dat
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000610304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000454656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000244736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000238288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\url.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\elshyph.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msls31.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iexpress.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wextract.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesysprep.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardie.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pngfilt.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmler.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imgutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\licmgr10.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshta.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\LocalLow\Temp
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 001294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000868352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000240496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswsock.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000187752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 003419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 002284544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001247744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001230336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000906240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:23 - 2018-08-11 18:23 - 001505280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
   2018-08-11 18:22 - 2018-08-11 18:22 - 031194832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\IE11-Windows6.1-x86-bg-bg.exe
   2018-08-11 17:59 - 2018-08-11 18:02 - 009037312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\igdkmd32.sys
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:58 - 002760704 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNr32.dll
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:57 - 000684032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNc32.dll
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:57 - 007523840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NETwNs32.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000527344 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorA.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000026096 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorF.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000232664 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\e1y6232.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000121440 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\e1000msg.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000081600 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicInstY.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000028792 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicCo36.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000003313 _____ C:\Windows\system32\e1y6232.din
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000144600 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwampfl.sys
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000060120 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\btwdi.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:53 - 001680088 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 001640152 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BcmBtRSupport.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 000175320 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\bcbtums.sys
   2018-08-11 17:50 - 2018-08-11 17:50 - 000048128 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\rimmptsk.sys
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 001461992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WdfCoinstaller01009.dll
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 000015544 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\CPQBttn.sys
   2018-08-11 17:44 - 2018-08-11 17:44 - 000971752 _____ (AuthenTec, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\ATSwpWDF.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000035896 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\Accelerometer.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000026168 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\hpservice.exe
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000025656 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\hpdskflt.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000016952 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\accelerometerdll.DLL
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000014392 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\HPMDPCoInst12.dll
   2018-08-11 17:40 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Easy
   2018-08-11 17:39 - 2018-08-11 17:39 - 004107032 _____ (Easeware ) C:\Users\BECKO\Downloads\DriverEasy_Setup.exe
   2018-08-11 16:22 - 2018-08-11 16:22 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Macromedia
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CEF
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 17:11 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001079 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001067 _____ C:\Users\Public\Desktop\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\k-meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Mozilla
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\K-Meleon
   2018-08-11 16:14 - 2018-08-11 16:14 - 032875887 _____ (kmeleonbrowser.org) C:\Users\BECKO\Downloads\K-Meleon76RC.exe
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Coinstaller_Critical.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_avusbflt_01011.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000526952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Wdf01000.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000047720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfLdr.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 05:46 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wdfres.dll
   2018-08-11 16:04 - 2012-06-02 17:34 - 000000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf
   2018-08-11 14:20 - 2018-07-17 01:02 - 000480888 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2018-08-11 14:18 - 2018-08-11 14:18 - 000000492 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\LFS.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002244 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002203 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:18 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
   2018-08-11 14:02 - 2018-08-11 14:02 - 000057560 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-11 13:49 - 2018-08-11 13:49 - 000001417 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 001973728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000581600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000045536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000036320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 002425856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:23 - 000179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:17 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-12 08:13 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000020 ___SH C:\Users\BECKO\ntuser.ini
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-11 13:48 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2018-08-11 13:43 - 2018-08-11 13:43 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2018-08-11 13:42 - 2018-08-11 13:42 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2018-08-11 13:41 - 2018-08-11 13:41 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:56 - 2010-11-21 00:01 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-12 07:56 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-12 07:51 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-12 00:38 - 2009-07-14 07:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-11 21:57 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
   2018-08-11 21:40 - 2009-07-14 01:09 - 004967424 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumd32.dll
   2018-08-11 18:36 - 2009-07-14 07:33 - 000266808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-11 18:34 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-08-11 17:30 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-08-11 17:24 - 2010-11-21 03:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WCN
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
   2018-08-11 17:23 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-08-11 14:05 - 2017-10-21 15:53 - 000000000 ____D C:\LFS
   2018-08-11 13:48 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-08-11 13:43 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2018-08-11 13:39 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ () C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\dllnt_dump.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-11 13:38
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (12-08-2018 08:47:38)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) (2018-08-11 10:48:46)
   Boot Mode: Normal
   ==========================================================

   ==================== Accounts: =============================
   Administrator (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-500 - Administrator - Disabled)
   BECKO (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\BECKO
   Guest (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-501 - Limited - Disabled)
   HomeGroupUser$ (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1002 - Limited - Enabled)
   ==================== Security Center ========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)
   AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
   AS: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
   AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
   ==================== Installed Programs ======================
   (Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)
   Adobe Flash Player 30 NPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Adobe Flash Player 30 PPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Driver Easy 5.6.4 (HKLM\...\DriverEasy_is1) (Version: 5.6.4 - Easeware)
   Google Chrome (HKLM\...\Google Chrome) (Version: 68.0.3440.106 - Google Inc.)
   Google Update Helper (HKLM\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
   K-Meleon 76.0 (x86 en-US) (HKLM\...\K-Meleon 76.0 (x86 en-US)) (Version: 76.0 - kmeleonbrowser.org)
   Malwarebytes, версия 3.5.1.2522 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.5.1.2522 - Malwarebytes)
   Microsoft .NET Framework 4.6.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.6.01590 - Microsoft Corporation)
   RogueKiller version 12.12.31.0 (HKLM\...\8B3D7924-ED89-486B-8322-E8594065D5CB_is1) (Version: 12.12.31.0 - Adlice Software)
   Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 15.0.24.0 - Synaptics Incorporated)
   Zemana AntiMalware (HKLM\...\{8F0CD7D1-42F3-4195-95CD-833578D45057}_is1) (Version: 2.74.0.150 - Zemana Ltd.)
   ==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001_Classes\CLSID\{d33c6260-dafc-4b90-bf39-8ad6a5f19b7d}\localserver32 -> "C:\Program Files\Avira\SoftwareUpdater\AviraSoftwareUpdaterToastNotificationsBridge.exe" -ToastActivated => No File
   ContextMenuHandlers1: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => C:\Windows\system32\igfxpph.dll [2018-08-11] (Intel Corporation)
   ContextMenuHandlers6: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   Task: {15D51586-5D78-42F1-9AC0-F11850F32BB2} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {4311FBF7-FF23-4B96-8A7A-7C848E6879A9} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {755ADDF9-F707-4126-9FD6-5EE5C09A6ED0} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {87310821-94B6-4F2B-B233-805F8167F2AD} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {A663C5B5-F8F8-4769-83E9-A86545183E28} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_Plugin.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   (If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)

   ==================== Shortcuts & WMI ========================
   (The entries could be listed to be restored or removed.)

   ==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============
   2018-08-11 19:36 - 2018-07-03 12:59 - 002077904 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-18 13:32 - 002169040 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\SelfProtectionSdk.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 004076888 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libglesv2.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 000096088 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libegl.dll
   ==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========
   (If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)
   AlternateDataStreams: C:\Windows\system32\config\systemprofile:.repos [6121592]
   ==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" value will be restored.)
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
   ==================== Association (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)

   ==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)

   ==================== Hosts content: ===============================
   (If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)
   2009-07-14 05:04 - 2009-06-11 00:39 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts

   ==================== Other Areas ============================
   (Currently there is no automatic fix for this section.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
   DNS Servers: 192.168.0.1
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
   Windows Firewall is enabled.
   ==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

   ==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   FirewallRules: [{38F020BD-9D8B-47A7-BA58-523640743E70}] => (Allow) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{73CDBD4B-E707-4433-90BB-0CA4D37853D5}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{43AE0B81-FBBA-40D9-9930-B10662946E5D}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [{EB2B59E7-24DC-4376-8CA5-5C73EB6B45AC}] => (Allow) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{3CA70832-11D6-43D6-996B-CE4FD0FFCA2F}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{A8FAE1F8-F48D-463D-9467-C469B6224C66}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [{C20D9306-3310-4603-955A-D8750AB02ABC}] => (Allow) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Chromium\Application\chrome.exe
   ==================== Restore Points =========================
   11-08-2018 13:48:58 Windows Update
   11-08-2018 14:19:49 Windows Update
   11-08-2018 16:16:29 Windows Backup
   11-08-2018 16:53:14 Language Pack Installation
   11-08-2018 18:23:09 Програма за инсталиране на модули за Windows
   11-08-2018 18:41:57 Windows Update
   11-08-2018 18:46:40 Removed Avira Software Updater
   11-08-2018 19:18:13 Точка на възстановяване на HitmanPro
   11-08-2018 19:29:58 Точка на възстановяване на HitmanPro
   ==================== Faulty Device Manager Devices =============
   Name: RICOH Bay8Controller
   Description: RICOH Bay8Controller
   Class Guid: 
   Manufacturer: 
   Service: 
   Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
   Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.

   ==================== Event log errors: =========================
   Application errors:
   ==================
   Error: (08/12/2018 07:53:07 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:48:58 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:16:25 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:12:39 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
   Description: Име на приложение с грешки: rundll32.exe_rasapi32.dll, версия: 6.1.7600.16385, времево клеймо: 0x4a5bc637
   Име на модул с грешки: rasapi32.dll_unloaded, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x5b51fcfc
   Код на изключение: 0xc0000005
   Отместване на грешка: 0x5d2300fb
   ИД на процес на грешка: 0xc58
   Начален час на приложението с грешки: 0x01d431b9f55ad649
   Път на приложението с грешки: C:\Windows\System32\rundll32.exe
   Път на модула с грешки: rasapi32.dll
   ИД на доклад: f345bb24-9de5-11e8-8c5b-002713343a56
   Error: (08/12/2018 12:27:39 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 10:30:43 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 08:31:45 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 07:56:18 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

   System errors:
   =============
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Software Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 120000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:46:28 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service не може да бъде стартирана поради следната грешка: 
   Системата не може да намери указания път.
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.

   Windows Defender:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:49:37.775
   Description: 
   Windows Defender has detected spyware or other potentially unwanted software.
   For more information please see the following:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=SoftwareBundler:Win32/Prepscram&threatid=226289
   Name:SoftwareBundler:Win32/Prepscram
   ID:226289
   Severity:High
   Category:Software Bundler
   Path Found:file:C:\Program Files\KMSPico 10.2.1 Final\WindowsLoader.exe;process:pid:1664
   Detection Type:Concrete
   Detection Source:Real-Time Protection
   Status:Unknown
   Process Name:
   CodeIntegrity:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:47:53.133
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:47:33.024
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:46:32.355
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:36:54.706
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:34:39.836
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:29:33.389
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:26:43.817
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:19:33.847
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   ==================== Memory info =========================== 
   Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
   Percentage of memory in use: 57%
   Total physical RAM: 3000.26 MB
   Available physical RAM: 1266.7 MB
   Total Virtual: 7094.55 MB
   Available Virtual: 5571.67 MB
   ==================== Drives ================================
   Drive c: () (Fixed) (Total:100.1 GB) (Free:34 GB) NTFS
   Drive d: () (Fixed) (Total:365.12 GB) (Free:278.48 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5893-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ (Резервирана за системата) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.06 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5896-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ () (Fixed) (Total:0.44 GB) (Free:0.16 GB) NTFS
   ==================== MBR & Partition Table ==================
   ========================================================
   Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 0FD73A73)
   Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 2: (Not Active) - (Size=100.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 3: (Not Active) - (Size=365.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 4: (Not Active) - (Size=450 MB) - (Type=27)
   ==================== End of Addition.txt ============================
   това беше открито снощи 
   Malwarebytes
   www.malwarebytes.com
   -Детайли за регистъра-
   Дата на сканиране: 11.08.18 г.
   Час на сканиране: 19:39
   Файл на регистъра: 1355b5a2-9d85-11e8-97c9-002713343a56.json
   Администратор: Да
   -Информация за софтуера-
   Версия: 3.5.1.2522
   Версия на компонентите: 1.0.391
   Актуализирай версията на пакета: 1.0.6301
   Лиценз: Пробен период
   -Системна информация-
   OS: Windows 7 Service Pack 1
   CPU: x86
   Файлова система: NTFS
   Потребител: BECKO-PC\BECKO
   -Резюме на сканирането-
   Тип сканиране: Threat Scan
   Сканирането е стартирано от: Ръчно
   Резултат: Завършено
   Сканирани обекти: 158748
   Открити заплахи: 85
   Заплахи под карантина: 85
   Изтекло време: 3 мин, 55 сек
   -Опции за сканиране-
   Памет: Разрешено
   Стартиране: Разрешено
   Файлова система: Разрешено
   Архиви: Разрешено
   руткитове: Разрешено
   Евристика: Разрешено
   PUP: Открий
   PUM: Открий
   -Детайли за сканирането-
   Процес: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Модул: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Ключ на регистъра: 16
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\Multitimer_is1, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.FastDataX, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\FastDataX, Под карантина, [3932], [484533],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\campaign9961, Под карантина, [417], [518478],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\multitimercampaign84170, Под карантина, [417], [518476],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Speedycar, Под карантина, [417], [518473],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TechnologyDesktopnew, Под карантина, [417], [518479],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{D2A33A63-8223-EBE3-33A3-9B63E32348E3}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Стойност на регистъра: 6
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|Multitimer, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.NotChromeRun, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|GOOGLECHROMEAUTOLAUNCH_A26881468A4EFB18BAF645F9B1FB72E9, Под карантина, [6940], [241243],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|QWTD433SW12, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   Adware.NeoBar, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|AwRWNQQxQn, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}|PATH, Под карантина, [103], [535907],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}|PATH, Под карантина, [3754], [483378],1.0.6301
   Данни на регистъра: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Поток данни: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Папка: 8
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   Adware.NeoBar, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\CYPJMERAKY, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Файл: 55
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0\BITAC33.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1\BIT96A0.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712\ic-0.9290ec7e4e043.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\845712\ic-0.ab640b600fd5f8.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\allradio_4.27_portable.exe, Под карантина, [103], [536191],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER\UNINS000.DAT, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\Multitimer.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\unins000.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\fado, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat1, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat2, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.Tuto4PC.Generic, C:\PROGRAM FILES\YUYFG\5138832.EXE, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   Adware.NeoBar, C:\Users\BECKO\AppData\Local\cypjMERAky\activation.exe, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HowToRemove.lnk, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HOWTOREMOVE\HOWTOREMOVE.HTML, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\chromium-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\control panel-min-min.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\down.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff menu.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff search engine-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ff.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ie.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\search engine.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\setup pages.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\sp-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\start-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\up.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lilacisa, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lonadel, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninst.exe, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninstp.dat, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Ransom.Crysis, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\REACSRHG\UIFBACFE.EXE, Под карантина, [7210], [551188],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\Sound Volume Control.lnk, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\SOUND VOLUME CONTROL\SNDVOL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\REGISTRY_ACTIVATION_2751393056.EXE, Под карантина, [407], [505351],1.0.6301
   Trojan.MalPack, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\WINDOWSLOADER.EXE, Под карантина, [4152], [500527],1.0.6301
   Backdoor.Bot, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\ACTIVATION.EXE, Под карантина, [806], [419768],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\IS-AT1Q7.TMP\ZRGVBV.DLL, Под карантина, [103], [539849],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP2_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP3_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP4_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\EYEKAZXXJYM.EXE, Под карантина, [2764], [474076],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\REFSUTIL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\BEAD.TMP.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Физически сектор: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   WMI: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)

   (end)
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.