Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Преди време без да исках инсталирах една програма която уш беше със едно име , може би нарочно слагат други имена да се излъжеш да я инсталираш и хооп някакво подобие на вирус , та става следното: когато кликам сас мишката където и да е по десктопа дали отварям папка или какъвто и да е файл или пък натискам някакъв линк или пускам или спирам клип или като кликам 3 или 4 пъти подрет бурзо със мишката а бе кликане , се отваря интернет екплорер и ми показва там някакви си сайтове пробвам да го затворя със х но като го затворя ми се показват още 1 - 2 интернет експлорера пак със някакви си сайтове и след това като успея да ги затворя всичките и това се повтаря през няколко минути различно и ме побарква няма отърване , пробвах със Аваст антивирусната не открива нищо проверих във контрол панела във добавяне и премахване на програми да видя някаква сас странно ,чуждо име няма такава във програм файлс също и там всичко си е наред , по някой пат това подобие на вирус се активира различно или на първият или на вторият или на третият клик където и да е , деактивирах интернет експлорера и сега не се показва но се случва пак същото но за части от секундата отваря се нещо неможе да се разбере какво е и след това изчезва става така че примерно искам да пусна клип във ютуб и като натисна плея се случва първо това за част от секундата и на вторият клик на плея тогава клипа тръгва а бе много странна и ш'бана работа кажете има ли начин тази програма където я инсталирах без да искам да се е скрила някъде и да няма намиране , вирусната може да не я намира защото това може да нее вирус някаква обикновенна програма но да действа като вирус и много голямо досаждане . Веднъж си чистех компа триех стари исталационни пакети и съм я истрил тази гадина иначе щях да я разбера коя е ама... Та помагайте със каквото можете :)

Това е от сканиращата програма:

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:27-04-2016
Ran by PC (administrator) on PC-PC (28-04-2016 13:20:03)
Running from C:\Users\PC\Desktop
Loaded Profiles: PC (Available Profiles: PC)
Platform: Windows 7 Professional (X64) Language: Български (България)
Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Autodesk Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe
(Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler64.exe
() C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareService.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
() C:\Windows\SysWOW64\SecUPDUtilSvc.exe
() C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareTray.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_213.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_213.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [8317472 2009-11-03] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [] => [X]
HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareTray.exe [9581280 2016-01-28] ()
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [7021880 2016-01-16] (AVAST Software)
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\...\MountPoints2: {1487aa8f-b43d-11e5-bb69-002481039eea} - J:\LGAutoRun.exe
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco1] -> {AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco2] -> {853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco3] -> {42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
GroupPolicy: Restriction - Chrome <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{4F3A05CF-433E-48F5-91E2-8FCC2A1F40D7}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope value is missing
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: BitComet Helper -> {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} -> C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2013-11-29] (BitComet)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\ssv.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\jp2ssv.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
DPF: HKLM-x32 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default
FF NewTab: chrome://fvd.speeddial/content/fvd_about_blank.html
FF Homepage: chrome://fvd.speeddial/content/fvd_about_blank.html
about:preferences
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_213.dll [2016-04-08] ()
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-16] (VideoLAN)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [No File]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_213.dll [2016-04-08] ()
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2015-05-21] (Google)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-13] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-13] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [No File]
FF Extension: Speed Dial [FVD] - New Tab Page, Sync... - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\extensions\pavel.sherbakov@gmail.com [2016-04-16]
FF Extension: Greasemonkey - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\extensions\{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.xpi [2016-04-21]
FF Extension: APK Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\jid1-6MGm94JnyY2VkA@jetpack.xpi [2016-02-13]
FF Extension: Top Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\tvd@link64.xpi [2016-01-05]
FF Extension: Youtube and more - Easy Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\vdpure@link64.xpi [2016-01-22]
FF Extension: BitComet Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{B042753D-F57E-4e8e-A01B-7379A6D4CEFB} [2015-12-08] [not signed]
FF Extension: Video DownloadHelper - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2016-04-12]
FF Extension: YouTube Flash Video Player - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi [2016-03-26]
FF Extension: Skype - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2016-01-06]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2016-01-16]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF
FF Extension: Avast SafePrice - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF [2016-01-16]

Chrome:
=======
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
CHR Profile: C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-01-16]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-16]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-16]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-16]
CHR Extension: (Agar.io Skins) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ddmbokmmnnhmdllgjohoigfpfmaiahfh [2016-04-25]
CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2016-04-21]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-04-21]
CHR Extension: (tampermonkey) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lpeahjkbempddijjinnoppjbdegiggba [2016-04-21]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-21]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-01-16]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2016-01-16]

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AdAppMgrSvc; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe [599944 2014-12-05] (Autodesk Inc.)
R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2021592 2016-04-05] (Adobe Systems, Incorporated)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [226440 2016-01-16] (AVAST Software)
S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE; C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe [1296728 2013-11-29] (www.BitComet.com)
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1433216 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1773696 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareService.exe [712432 2016-01-28] ()
R2 SamsungUPDUtilSvc; C:\Windows\SysWOW64\SecUPDUtilSvc.exe [143664 2016-01-24] ()
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 andnetadb; C:\Windows\System32\Drivers\lgandnetadb.sys [31744 2012-07-03] (Google Inc)
S3 AndNetDiag; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetdiag64.sys [29184 2012-07-03] (LG Electronics Inc.)
S3 ANDNetModem; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetmodem64.sys [36352 2012-07-03] (LG Electronics Inc.)
S3 andnetndis; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetndis64.sys [93184 2012-07-04] (LG Electronics Inc.)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [28656 2016-01-16] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [97648 2016-01-16] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2016-01-16] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65224 2016-01-16] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1065720 2016-03-02] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [464256 2016-01-20] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [155304 2016-01-16] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [273784 2016-01-16] (AVAST Software)
R3 avc3; C:\Windows\System32\DRIVERS\avc3.sys [1600512 2016-01-05] (BitDefender)
R3 avchv; C:\Windows\System32\DRIVERS\avchv.sys [282000 2016-01-05] (BitDefender)
R3 avckf; C:\Windows\System32\DRIVERS\avckf.sys [775424 2016-01-05] (BitDefender)
R1 BdfNdisf; c:\program files\lavasoft\ad-aware antivirus\firewall engine\1.6.0.0\drivers\bdfndisf6.sys [93160 2015-01-06] (BitDefender LLC)
R1 bdfwfpf; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Firewall Engine\1.6.0.0\Drivers\bdfwfpf.sys [102992 2015-01-06] (BitDefender LLC)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.99.0\gzflt.sys [155912 2015-12-09] (BitDefender LLC)
S3 Trufos; C:\Windows\System32\DRIVERS\Trufos.sys [452040 2015-12-09] (BitDefender S.R.L.)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-04-28 13:20 - 2016-04-28 13:20 - 00016606 _____ C:\Users\PC\Desktop\FRST.txt
2016-04-28 13:18 - 2016-04-28 13:20 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-04-28 13:14 - 2016-04-28 13:14 - 02376704 _____ (Farbar) C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
2016-04-28 12:19 - 2016-04-28 12:19 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2016-04-27 18:34 - 2016-04-27 18:34 - 00007912 _____ C:\Users\PC\Desktop\AdwCleaner[C1].txt
2016-04-27 18:29 - 2016-04-27 18:29 - 03580480 _____ C:\Users\PC\Desktop\adwcleaner_5.113.exe
2016-04-27 08:46 - 2016-04-27 08:46 - 01033861 _____ C:\Users\PC\Desktop\Elliot Wave International Analisys All.zip
2016-04-26 19:54 - 2016-04-28 08:12 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-04-26 09:10 - 2016-04-26 09:10 - 00702784 _____ C:\Users\PC\Desktop\Elliot Wave International Analisys.zip
2016-04-26 09:07 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurusd
2016-04-26 09:06 - 2016-04-27 08:45 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdchf
2016-04-26 09:06 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurgbp
2016-04-26 09:05 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\gbpjpy
2016-04-26 09:05 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurcad
2016-04-26 09:04 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdjpy
2016-04-26 09:04 - 2016-04-26 09:05 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\audjpy
2016-04-26 09:03 - 2016-04-27 08:45 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurjpy
2016-04-26 09:03 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\audusd
2016-04-26 09:02 - 2016-04-28 06:51 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdcad
2016-04-25 16:20 - 2016-04-25 16:20 - 00002193 _____ C:\Users\PC\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-04-25 09:37 - 2016-04-25 09:37 - 00002117 _____ C:\Users\PC\Desktop\Stratton Oakmont Work Processing.zip
2016-04-21 05:26 - 2016-04-21 05:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LarmorVoronoi Plugin for Maya
2016-04-21 05:26 - 2016-04-21 05:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\LarmorVoronoiMayaPlugin
2016-04-21 05:13 - 2011-04-11 02:29 - 00001381 _____ C:\Users\PC\Documents\ReadMe.txt
2016-04-20 14:20 - 2016-04-20 14:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\elliott free week
2016-04-15 17:39 - 2016-04-26 19:49 - 00000000 ___RD C:\Users\PC\Desktop\vsichko
2016-04-13 23:25 - 2016-04-13 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\xgen
2016-04-13 21:47 - 2016-04-13 21:47 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Autodesk Application Manager
2016-04-13 21:41 - 2016-04-13 21:41 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Direct Connect
2016-04-09 13:21 - 2016-04-09 13:21 - 00001580 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Illustrator CS4.lnk
2016-04-09 13:21 - 2016-04-09 13:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ALM
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие.bmp
2016-04-06 18:54 - 2016-04-06 18:54 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\golemi snimki
2016-04-06 17:08 - 2016-04-06 17:08 - 01637298 _____ C:\Users\PC\Documents\13 popravka.bmp
2016-04-06 06:47 - 2016-04-06 06:47 - 01667014 _____ C:\Users\PC\Documents\8 POPRAVENAA.bmp
2016-04-06 06:42 - 2016-04-06 06:42 - 01706622 _____ C:\Users\PC\Documents\6 POPRAVENA.bmp
2016-04-05 22:28 - 2016-04-05 22:28 - 09651426 _____ C:\Users\PC\Documents\ANSWERS - IQTEST.DK - DANSK - YouTube_720p.mp4
2016-04-05 21:55 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31.bmp
2016-04-05 21:51 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29.bmp
2016-04-05 21:51 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28.bmp
2016-04-05 21:50 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27.bmp
2016-04-05 21:50 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26.bmp
2016-04-05 21:49 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23.bmp
2016-04-05 21:47 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20.bmp
2016-04-05 21:47 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19.bmp
2016-04-05 21:46 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17.bmp
2016-04-05 21:46 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16.bmp
2016-04-05 21:44 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13.bmp
2016-04-05 21:44 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11.bmp
2016-04-05 21:42 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8.bmp
2016-04-05 21:42 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5.bmp
2016-04-05 21:40 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2.bmp
2016-04-05 21:40 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3.bmp
2016-04-05 21:39 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1.bmp
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:50 - 112854153 _____ C:\Users\PC\Documents\zgradata popravka za render.obj
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:50 - 00005349 _____ C:\Users\PC\Documents\zgradata popravka za render.mtl
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:49 - 39581148 _____ C:\Users\PC\Documents\57.mb
2016-04-03 20:20 - 2016-04-03 20:20 - 39509528 _____ C:\Users\PC\Documents\56 posledno.mb
2016-04-03 20:17 - 2016-04-03 20:17 - 39504168 _____ C:\Users\PC\Documents\55.mb
2016-04-03 19:45 - 2016-04-03 19:45 - 38930804 _____ C:\Users\PC\Documents\54.mb
2016-04-03 19:41 - 2016-04-03 19:41 - 38930240 _____ C:\Users\PC\Documents\53.mb
2016-04-03 19:30 - 2016-04-03 19:30 - 33688768 _____ C:\Users\PC\Documents\52.mb
2016-04-03 19:14 - 2016-04-03 19:14 - 14480088 _____ C:\Users\PC\Documents\51.mb
2016-04-03 19:05 - 2016-04-03 19:13 - 14477956 _____ C:\Users\PC\Documents\50.mb
2016-04-03 14:54 - 2016-04-03 14:54 - 13429748 _____ C:\Users\PC\Documents\49.mb
2016-04-03 14:43 - 2016-04-03 14:43 - 10086224 _____ C:\Users\PC\Documents\48.mb
2016-04-03 14:28 - 2016-04-03 14:28 - 04194392 _____ C:\Users\PC\Documents\47.mb
2016-04-03 14:22 - 2016-04-03 14:22 - 03678512 _____ C:\Users\PC\Documents\46.mb
2016-04-03 14:04 - 2016-04-03 14:04 - 03255112 _____ C:\Users\PC\Documents\45.mb
2016-04-03 13:57 - 2016-04-03 13:57 - 03054136 _____ C:\Users\PC\Documents\44.mb
2016-04-03 13:49 - 2016-04-03 13:49 - 03049180 _____ C:\Users\PC\Documents\43.mb
2016-04-03 13:46 - 2016-04-03 13:46 - 00494712 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata gotova sas staklata .mb
2016-04-03 13:44 - 2016-04-03 13:44 - 02560804 _____ C:\Users\PC\Documents\42 probna.mb
2016-04-03 13:31 - 2016-04-03 13:31 - 02532616 _____ C:\Users\PC\Documents\41.mb
2016-04-03 13:21 - 2016-04-03 13:21 - 02032396 _____ C:\Users\PC\Documents\40.mb
2016-04-03 12:05 - 2016-04-03 12:05 - 01961352 _____ C:\Users\PC\Documents\39.mb
2016-04-03 12:03 - 2016-04-03 12:03 - 00032580 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata.obj
2016-04-03 12:03 - 2016-04-03 12:03 - 00000524 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata.mtl
2016-04-03 11:59 - 2016-04-03 11:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
2016-04-03 11:58 - 2016-04-03 11:59 - 00000000 ____D C:\Python27
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 18636800 _____ C:\Users\PC\Documents\python-2.7.11.msi
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender Foundation
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender Foundation
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 11293392 _____ C:\Users\PC\Documents\blender-2.49b-windows.exe
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Blender Foundation
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Blender Foundation
2016-04-03 11:51 - 2016-04-03 11:51 - 01959732 _____ C:\Users\PC\Documents\38.mb
2016-04-03 11:42 - 2016-04-03 11:42 - 01880568 _____ C:\Users\PC\Documents\37.mb
2016-04-03 11:38 - 2016-04-03 11:38 - 01878124 _____ C:\Users\PC\Documents\36.mb
2016-04-03 11:34 - 2016-04-03 11:34 - 01873592 _____ C:\Users\PC\Documents\35.mb
2016-04-03 11:07 - 2016-04-03 11:07 - 01759472 _____ C:\Users\PC\Documents\34.mb
2016-04-03 10:40 - 2016-04-03 10:40 - 01698768 _____ C:\Users\PC\Documents\32.mb
2016-04-03 10:38 - 2016-04-03 10:38 - 01697572 _____ C:\Users\PC\Documents\31.mb
2016-04-03 10:35 - 2016-04-03 10:35 - 01697320 _____ C:\Users\PC\Documents\30.mb
2016-04-03 10:27 - 2016-04-03 10:27 - 01695576 _____ C:\Users\PC\Documents\29.mb
2016-04-03 10:20 - 2016-04-03 10:20 - 01679860 _____ C:\Users\PC\Documents\28.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 21:58 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 21:58 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:32 - 07071572 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие.7z
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:23 - 01650856 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada  - Копие.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:23 - 00318419 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_ - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:06 - 01630404 _____ C:\Users\PC\Documents\23 zgradata - Копие.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 09:09 - 00146378 _____ C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat - Копие.bmp
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 09:06 - 00349737 _____ C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-04-01 14:45 - 00524728 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup - Копие.exe
2016-04-02 21:58 - 2016-03-31 15:08 - 00099786 _____ C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-01-28 20:45 - 00000757 _____ C:\Users\PC\Documents\Opera - Копие.lnk
2016-04-02 21:21 - 2016-04-02 21:21 - 01581236 _____ C:\Users\PC\Documents\st sas zelen background.bip
2016-04-02 20:57 - 2016-04-02 20:57 - 02567752 _____ C:\Users\PC\Documents\new render st.obj
2016-04-02 20:57 - 2016-04-02 20:57 - 00002116 _____ C:\Users\PC\Documents\new render st.mtl
2016-04-02 20:55 - 2016-04-02 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\MaterialTemplates
2016-04-02 20:55 - 2016-04-02 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Colors
2016-04-02 20:34 - 2016-04-02 20:34 - 02294378 _____ C:\Users\PC\Documents\ambient colore.bmp
2016-04-02 19:29 - 2016-04-02 19:29 - 01576701 _____ C:\Users\PC\Documents\probna.bip
2016-04-02 18:49 - 2016-04-02 18:49 - 01669324 _____ C:\Users\PC\Documents\27.mb
2016-04-02 18:48 - 2016-04-02 18:48 - 02657506 _____ C:\Users\PC\Documents\parvi model.bmp
2016-04-02 17:24 - 2016-04-02 17:24 - 00001164 _____ C:\Users\PC\Documents\keyshot4.lic
2016-04-02 17:22 - 2016-04-03 21:41 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4
2016-04-02 17:22 - 2016-04-02 17:22 - 00000736 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4 Resources.lnk
2016-04-02 17:21 - 2016-04-02 17:22 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot4 64
2016-04-02 17:21 - 2016-04-02 17:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\KeyShot4
2016-04-02 17:18 - 2016-04-03 21:49 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MetaTrader NordFX
2016-04-02 17:18 - 2016-04-02 17:18 - 00506472 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\nordgroupinv4setup.exe
2016-04-02 17:18 - 2016-04-02 17:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MetaTrader NordFX
2016-04-02 17:16 - 2016-04-02 17:16 - 01669100 _____ C:\Users\PC\Documents\26.mb
2016-04-02 17:07 - 2016-04-02 17:07 - 01646640 _____ C:\Users\PC\Documents\25.mb
2016-04-02 16:34 - 2016-04-02 17:17 - 556679184 _____ (Luxion) C:\Users\PC\Documents\keyshot_w64_4.3.18.exe
2016-04-02 16:33 - 2014-09-24 15:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack
2016-04-02 16:32 - 2016-04-02 16:32 - 07071572 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack.7z
2016-04-02 16:26 - 2016-04-02 16:26 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\KeyShot 6
2016-04-02 16:23 - 2016-04-02 16:23 - 01650856 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada .mb
2016-04-02 16:23 - 2016-04-02 16:23 - 00318419 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_.zip
2016-04-02 16:06 - 2016-04-02 16:06 - 01630404 _____ C:\Users\PC\Documents\23 zgradata.mb
2016-04-02 11:23 - 2016-04-02 11:23 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Нова папка
2016-04-02 11:16 - 2016-04-02 11:16 - 00001158 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CS4 (64 Bit).lnk
2016-04-02 11:14 - 2016-04-02 11:14 - 00001137 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CS4.lnk
2016-04-02 11:12 - 2016-04-02 11:12 - 00001099 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Bridge CS4.lnk
2016-04-02 11:11 - 2016-04-02 11:11 - 00001436 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Drive CS4.lnk
2016-04-02 11:11 - 2016-04-02 11:11 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\spool
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00001192 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Device Central CS4.lnk
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe Media Player
2016-04-02 11:08 - 2016-04-02 11:08 - 00001407 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe ExtendScript Toolkit CS4.lnk
2016-04-02 11:08 - 2016-04-02 11:08 - 00001283 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Extension Manager CS4.lnk
2016-04-02 10:55 - 2016-04-02 10:55 - 00000790 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.txt
2016-04-02 09:09 - 2016-04-02 09:09 - 00146378 _____ C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat.bmp
2016-04-02 09:06 - 2016-04-02 09:06 - 00349737 _____ C:\Users\PC\Documents\sm12d.zip
2016-04-02 09:06 - 2005-01-05 18:28 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\sm12d
2016-04-02 08:54 - 2016-04-02 08:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
2016-04-01 14:46 - 2016-04-01 14:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MFXTrader Terminal
2016-04-01 14:46 - 2016-04-01 14:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MFXTrader Terminal
2016-04-01 14:45 - 2016-04-01 14:45 - 00524728 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup.exe
2016-03-31 15:08 - 2016-03-31 15:08 - 00099786 _____ C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat.zip
2016-03-31 13:08 - 2016-03-31 13:08 - 00000933 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CC 2015.lnk
2016-03-31 13:08 - 2016-03-31 13:08 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Adobe
2016-03-31 12:47 - 2016-03-31 12:47 - 00001221 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk
2016-03-31 12:47 - 2016-03-31 12:47 - 00001209 _____ C:\Users\PC\Documents\Adobe Creative Cloud.lnk
2016-03-31 12:26 - 2016-03-31 13:45 - 00001306 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Update Management Tool.lnk
2016-03-31 11:29 - 2016-04-09 13:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
2016-03-31 11:29 - 2016-04-02 11:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Adobe
2016-03-31 11:10 - 2016-03-31 12:48 - 00000000 ___RD C:\Users\PC\Creative Cloud Files
2016-03-30 21:21 - 2016-03-30 21:21 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Updater
2016-03-30 21:14 - 2016-03-30 21:14 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Adobe PDF
2016-03-30 21:12 - 2016-04-09 13:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2016-03-30 21:12 - 2016-04-02 11:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2016-03-30 21:04 - 2016-03-30 21:04 - 00456612 _____ C:\Users\PC\Documents\st3.mb
2016-03-30 19:54 - 2016-03-30 19:54 - 00458464 _____ C:\Users\PC\Documents\ST2.mb
2016-03-30 19:51 - 2016-03-30 19:51 - 00455804 _____ C:\Users\PC\Documents\ST 1.mb
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Tallinex MetaTrader 4
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:40 - 00002002 _____ C:\Users\PC\Documents\Tallinex MetaTrader 4.lnk
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tallinex MetaTrader 4
2016-03-30 13:39 - 2016-03-30 13:39 - 01194888 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\tallinex4setup.exe
2016-03-30 13:01 - 2016-04-01 08:49 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\JForex
2016-03-30 12:59 - 2016-03-30 12:59 - 00001458 _____ C:\Users\PC\Documents\jforex.jnlp
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 03490488 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\itc4setup.exe
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00001912 _____ C:\Users\PC\Documents\InstaTrader.lnk
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\InstaTrader
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\InstaTrader
2016-03-29 14:43 - 2016-03-29 14:43 - 00771435 _____ C:\Users\PC\Documents\FuturoFX.rar
2016-03-29 14:43 - 2013-02-11 17:06 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\FuturoFX
2016-03-29 12:12 - 2013-04-24 01:58 - 00001490 _____ C:\Users\PC\Documents\subsunacs.net_91256.txt
2016-03-29 12:12 - 2013-04-23 21:32 - 00112648 _____ C:\Users\PC\Documents\Rogue Trader - The story of Nick Leeson.srt
2016-03-29 12:11 - 2016-03-29 12:11 - 00044747 _____ C:\Users\PC\Documents\rogue_trader_-_the_story_of_nick_leeson(subsunacs.net).zip
2016-03-29 11:00 - 2016-03-29 11:00 - 00010567 _____ C:\Users\PC\Documents\cryoxmma-centered.tpl

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-04-28 13:15 - 2016-01-10 10:23 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-04-28 13:11 - 2016-03-24 22:35 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Deployment
2016-04-28 12:26 - 2015-12-24 11:15 - 00000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-04-28 10:26 - 2015-12-24 11:15 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-04-28 06:40 - 2009-07-14 10:45 - 00000000 ___RD C:\Users\Public\Recorded TV
2016-04-28 02:11 - 2015-12-08 21:36 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\BitComet
2016-04-27 18:42 - 2009-07-14 07:45 - 00020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-27 18:42 - 2009-07-14 07:45 - 00020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-27 18:33 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-04-27 18:30 - 2016-01-28 20:43 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-04-27 18:29 - 2015-12-23 21:01 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Programi
2016-04-26 09:46 - 2016-01-16 14:48 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-04-21 15:29 - 2016-01-16 14:53 - 00002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-04-21 15:05 - 2015-12-08 21:20 - 00453288 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-04-21 05:32 - 2015-12-26 22:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
2016-04-19 18:47 - 2015-12-09 21:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\vlc
2016-04-17 11:03 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\maya
2016-04-17 11:01 - 2015-12-08 23:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk
2016-04-17 11:01 - 2015-12-08 23:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
2016-04-17 10:59 - 2015-12-08 23:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Autodesk
2016-04-14 17:47 - 2016-01-01 10:47 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Zipki
2016-04-14 16:58 - 2015-12-10 07:25 - 00003856 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1449721542
2016-04-14 16:58 - 2015-12-10 07:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2016-04-13 23:26 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Autodesk
2016-04-13 23:25 - 2015-12-08 22:39 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Autodesk
2016-04-13 23:25 - 2015-12-08 22:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Autodesk
2016-04-13 21:47 - 2015-12-12 21:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2016-04-13 21:11 - 2009-07-14 08:13 - 00788008 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-04-13 21:11 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-04-13 21:10 - 2015-12-08 22:42 - 00767008 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-04-13 20:29 - 2015-12-24 10:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\My Games
2016-04-13 20:29 - 2015-12-24 10:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Games
2016-04-10 10:54 - 2016-01-24 13:01 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-04-09 13:26 - 2015-12-17 19:00 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Adobe
2016-04-08 21:15 - 2016-01-10 10:23 - 00003768 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-04-08 21:15 - 2015-12-17 18:59 - 00797376 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-04-08 21:15 - 2015-12-17 18:59 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-04-06 19:49 - 2016-01-14 19:11 - 00000193 _____ C:\Windows\WORDPAD.INI
2016-04-03 10:02 - 2009-07-14 07:45 - 02876488 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-04-02 17:24 - 2015-12-12 21:18 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Luxion
2016-04-02 15:46 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-04-02 14:01 - 2015-12-17 18:59 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Adobe
2016-04-02 11:18 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\FLEXnet
2016-04-02 11:18 - 2015-12-08 21:43 - 00057944 _____ C:\Users\PC\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-04-01 23:28 - 2015-12-07 13:50 - 00000000 ____D C:\Users\PC
2016-03-29 14:43 - 2016-02-17 14:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4 Admiral Markets AS

==================== Files in the root of some directories =======

2016-01-04 15:25 - 2016-01-04 15:34 - 0001816 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\.starmoon_kst.cfg
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000100 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\Camdata.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000408 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamLayout.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000408 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamShapes.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0004536 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamStudio.cfg
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 13:26 - 0000096 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\version2.xml

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\AcDeltree.exe
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\libeay32.dll
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\msvcr120.dll
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-04-28 00:36

==================== End of FRST.txt ============================

 

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

На пръв поглед няма нищо интересно в логовете.

 

СТЪПКА 1

 

 • Изтеглете и стартирайте 6sv1DN9.jpgAdwCleaner.exe.
 • Натиснете бутона Scan.
 • AdwCleaner ще започне да проверява компютъра.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Clean.
 • Програмата ще затвори всички излишни процеси и след почистването ще иска да рестартира машината. Съгласете се.
 • Ще се появи автоматично лог файл с името (AdwCleaner[S1].txt и  AdwCleaner[С1].txt) в C:\Adwcleaner
 • Публикувайте съдържанието на  AdwCleaner[С1].txt в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете icon1448041809.pngJunkware Removal Tool на вашия десктоп.

 • Спрете временно работата на защитните програми. Вижте тук ако се затруднявате как.
 • Стартирайте инструмента JRT.exe
 • Ще се отвори ДОС прозорец. Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши.
 • Натиснете което и да е копче от клавиатурата.
 • Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt).
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

СТЪПКА 3

 

icon_zps423a0d9f.jpgМоля изтеглете ZHPcleaner и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте ZHPCleaner с десен клик върху файла и изберете от контекстното меню "Run as administrator"
 • Кликнете върху Ashampoo_Snap_20140819_13h09m50s_001__zp за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Изберете бутона y3pI4LR.png.
 • Браузърите ще бъдат затворени автоматично.
 • След края на проверката натиснете бутона Report
 • Ще се създаде лог файл на десктопа. Публикувайте лог файла в следващия си коментар.

 

Това е засега! :)

Поздрави! ;)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това е от Adw Cleaner : 

# AdwCleaner v5.113 - Logfile created 29/04/2016 at 07:36:14
# Updated 24/04/2016 by Xplode
# Database : 2016-04-27.1 [Server]
# Operating system : Windows 7 Professional  (X64)
# Username : PC - PC-PC
# Running from : C:\Users\PC\Desktop\adwcleaner_5.113.exe
# Option : Clean
# Support : http://toolslib.net/forum

***** [ Services ] *****


***** [ Folders ] *****


***** [ Files ] *****


***** [ DLLs ] *****


***** [ Shortcuts ] *****


***** [ Scheduled tasks ] *****


***** [ Registry ] *****

[-] Key Deleted : HKCU\Software\Conduit
[-] Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp

***** [ Web browsers ] *****


*************************

:: "Tracing" keys deleted
:: Winsock settings cleared

*************************

C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [789 bytes] - [29/04/2016 07:36:14]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [1018 bytes] - [29/04/2016 07:34:24]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [934 bytes] ##########

 

Това е от Junkware Removal Tool :

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.0.6 (04.25.2016)
Operating System: Windows 7 Professional x64
Ran by PC (Administrator) on ЇҐв 29.04.2016 Ј. at  7:52:45,23
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


File System: 19

Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\hitleap viewer.lnk (Shortcut)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\09T2UOVM (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\18723O5F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\42LXX10N (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPCRCCOW (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VZ0JKVN0 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\09T2UOVM (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\18723O5F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\42LXX10N (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPCRCCOW (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VZ0JKVN0 (Temporary Internet Files Folder)

 

Registry: 1

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\SearchAssistant (Registry Value)

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on ЇҐв 29.04.2016 Ј. at  7:56:20,03
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Това е от ZHPcleaner :

~ ZHPCleaner v2016.4.28.59 by Nicolas Coolman (2016/04/28)
~ Run by PC (Administrator)  (29/04/2016 07:58:22)
~ Site : http://www.nicolascoolman.com
~ Facebook : https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ State version : Version OK
~ Type : Scan
~ Report : C:\Users\PC\Desktop\ZHPCleaner.txt
~ Quarantine : C:\Users\PC\AppData\Roaming\ZHP\ZHPCleaner_Quarantine.txt
~ UAC : Deactivate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 7 Professional, 64-bit  (Build 7600)


---\\  Services (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Browser internet (1)
FOUND file: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi    =>Adware.Sambreel


---\\  Hosts file (1)
~ The hosts file is legitimate (39)


---\\  Scheduled automatic tasks. (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Explorer ( File, Folder) (2)
FOUND file: C:\Windows\System32\sst2cci.exe [SS - SSCoInstExe]  =>.Superfluous.SwiftSearch
FOUND folder: C:\Users\PC\Documents\Updater  =>PUP.Optional.Generic


---\\  Registry ( Key, Value, Data) (5)
FOUND key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp []  =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Data Services []  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Technologies []  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Summary of the elements found (5)
http://www.nicolascoolman.fr/pup-optional-sambreel/ =>Adware.Sambreel
http://www.nicolascoolman.fr/ppup-optional-swiftsearch/ =>.Superfluous.SwiftSearch
http://www.nicolascoolman.fr/?p=4664 =>PUP.Optional.Generic
http://www.nicolascoolman.fr/?p=712 =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
http://www.nicolascoolman.fr/?p=974 =>PUP.Optional.Genesis


---\\ Result of repair
~ Any repair made


---\\ Statistics
~ Items scanned : 61082
~ Items found : 8
~ Items cancelled : 0
~ Items repaired : 0


~ End of search in 00h05mn25s
~====================
ZHPCleaner--29042016-08_03_47.txt

 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Да продължим така:

 

СТЪПКА 1

 

Направете и нова проверка с ZPHCleaner и след като тя приключи този път натиснете бутона Repair.

Като се отвори списъка с намерените неща за почистване натиснете бутона Repair.

Като приключи натиснете бутона Report и запазете файла на десктопа и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете Malwarebytes Anti-Malware 2.2.1.1043 Final и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте файла mbam-setup-2.1.8.1057.exe и следвайте указанията за да инсталирате програмата.
 • След като инсталацията приключи се уверете че сте сложили отметка пред:
 • Launch Malwarebytes Anti-Malware
 • Отметката активираща пробния 14 дневен период също е маркиран по-подразбиране. Ако не желаете да тествате защитата в реално време на програмата през следващите 14 дни тогава премахнете отметката. Т.е. премахнете първата отметка:

DkgJ7Zr.png

 • Натиснете бутона Finish.
 • Отидете до табът Settings > Detection and Protection > и под категорията Detection Options включете опцията "Scan for rootkits".
 • Отидете до табът Scan, сложете радио-бутона пред Threat Scan и след това натиснете бутона Scan Now >> . Ако е намерена актуализация тогава натиснете бутона Update Now.
 • Ще започне проверка за зловреден софтуер.
 • При някои инфекции можете да видите съобщението:
 • "Could not load DDA driver"
 • Натиснете "Yes" на това съобщение за да позволите драйвера да се зареди след рестарт.
 • Разрешете на компютъра да се рестартира и след това продължете с останалите инструкции.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Apply Actions.
 • Изчакайте да се появи прозореца подканващ ви да рестартирате и след това натиснете бутона Yes.
 • След рестарта, когато се появи десктопа MBAM ще се зареди още веднъж.
 • Отидете то табът History > Application Logs.

65ZBqkR.jpg

 • Отворете рапорта с последната дата и час и натиснете бутона "Copy to Clipboard"
 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинация Ctrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 3

 

1.Изтеглете Hitman Pro.

За 32-битова система - dEMD6.gif.
За 64-битова система - Download-button3.gif

2.Стартирайте програмата.
3.След като сте стартирали програмата като кликнете върху иконата 5vo5F.jpg и натиснете бутона „Напред“ като се съгласите с лицензионното споразумение (EULA).

4.Сложете отметка пред "Не, искам да завърша еднократно сканиране на компютъра".

5.Натиснете бутона „Напред“.

6.Програмата ще започне да сканира. Времето за сканиране е около 2 минути.

7.След завършване на сканирането от списъка с намерените неща (ако има такива) изберете Apply to all => Ignore.

8.Натиснете "Next" и след това натиснете "Изнеси резултата в XML file" и запазете лог файла на десктопа.

9.Архивирайте файла и го прикачете в следващия си коментар или копирайте съдържанието му в следващия си коментар.
 
Забележка: Ако няма падащо меню, където да изберете ignore както на снимката:
 
6-scanfin-choose.jpg
 
Тогава просто затворете програмата след края на проверката (без да премахвате нищо)...след това отворете C:\Programdata\HitmanPro\Logs, отворете и публикувайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.

Забележка: Папката C:\ProgramData е скрита и затова трябва да направите скритите файлове видими по-следния начин:

От My Computer => Tools => Folder Options => View:

Сложете отметка пред "Show hidden files, folders and drives"

и махнете отметката пред "Hide protected operating system files (recommended)".

Натиснете Apply.

Сега проверете за лог файла в папката C:\Programdata\HitmanPro\Logs и го прикачете в следващия си коментар. :)

 

СТЪПКА 4

 

emsisoft_emergency_kit.pnglogo.png

 • Моля изтеглете EmsisoftEmergencyKit, стартирайте exe файла и посочете къде да се разархивира програмата - например в (C:\EEK), натискайки бутона Extract.
 • Стартирайте иконата на файла Start Emsisoft Emergency Kit от десктопа за да стартирате приложението.
 • Натиснете бутона"Yes", когато бъдете подканени да обновите дефинициите на програмата.

EKK.gif

 • След като процеса по обновяването на дефинициите приключи натиснете бутона "Scan".
 • Натиснете бутона "Yes", когато бъдете попитани дали да програмата да включи засичането на потенциално нежелани приложения (Potentially Unwanted Applications).
 • Сега вече изберете бутона Custom Scan. Премахнете от списъка всички дялове без C:\ (т.е. нека да остане само дял C:\ в списъка).
 • Натиснете Next за да започне проверката.
 • Когато проверката приключи натиснете бутона View Report.
 • Копирайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.

 

Поздрави!

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ZPHCleaner :

~ ZHPCleaner v2016.4.28.59 by Nicolas Coolman (2016/04/28)
~ Run by PC (Administrator)  (29/04/2016 09:38:53)
~ Site : http://www.nicolascoolman.com
~ Facebook : https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ State version : Version OK
~ Type : Repair
~ Report : C:\Users\PC\Desktop\ZHPCleaner.txt
~ Quarantine : C:\Users\PC\AppData\Roaming\ZHP\ZHPCleaner_Quarantine.txt
~ UAC : Deactivate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 7 Professional, 64-bit  (Build 7600)


---\\  Services (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Browser internet (0)


---\\  Hosts file (1)
~ The hosts file is legitimate (39)


---\\  Scheduled automatic tasks. (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Explorer ( File, Folder) (3)
MOVED file: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi    =>Adware.Sambreel
MOVED file: C:\Windows\System32\sst2cci.exe [SS - SSCoInstExe]  =>.Superfluous.SwiftSearch
MOVED folder: C:\Users\PC\Documents\Updater  =>PUP.Optional.Generic


---\\  Registry ( Key, Value, Data) (5)
DELETED key*: HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp []  =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Data Services []  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Technologies []  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Summary of the elements found (5)
http://www.nicolascoolman.fr/pup-optional-sambreel/ =>Adware.Sambreel
http://www.nicolascoolman.fr/ppup-optional-swiftsearch/ =>.Superfluous.SwiftSearch
http://www.nicolascoolman.fr/?p=4664 =>PUP.Optional.Generic
http://www.nicolascoolman.fr/?p=712 =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
http://www.nicolascoolman.fr/?p=974 =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Other deletions. (31)
~ Registry Keys Tracing deleted (31)
~ Remove the old reports ZHPCleaner. (0)


---\\ Result of repair
~ Repair carried out successfully


---\\ Statistics
~ Items scanned : 1138
~ Items found : 0
~ Items cancelled : 0
~ Items repaired : 8


~ End of clean in 00h00mn24s
~====================
ZHPCleaner-[R]-29042016-09_39_17.txt
ZHPCleaner--29042016-08_03_47.txt
ZHPCleaner--29042016-09_37_55.txt

 

 

Malwarebytes Anti-Malware :

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
<mbam-log>
<header>
<date>2016/04/29 09:49:25 +0300</date>
<logfile>mbam-log-2016-04-29 (09-49-20).xml</logfile>
<isadmin>yes</isadmin>
</header>
<engine>
<version>2.2.1.1043</version>
<malware-database>v2016.04.29.02</malware-database>
<rootkit-database>v2016.04.17.01</rootkit-database>
<license>free</license>
<file-protection>disabled</file-protection>
<web-protection>disabled</web-protection>
<self-protection>disabled</self-protection>
</engine>
<system>
<hostname>PC-PC</hostname>
<ip>192.168.1.2</ip>
<osversion>Windows 7</osversion>
<arch>x64</arch>
<username>PC</username>
<filesys>NTFS</filesys>
</system>
<summary>
<type>threat</type>
<result>completed</result>
<objects>438517</objects>
<time>1125</time>
<processes>0</processes>
<modules>0</modules>
<keys>0</keys>
<values>0</values>
<datas>0</datas>
<folders>0</folders>
<files>0</files>
<sectors>0</sectors>
</summary>
<options>
<memory>enabled</memory>
<startup>enabled</startup>
<filesystem>enabled</filesystem>
<archives>enabled</archives>
<rootkits>enabled</rootkits>
<deeprootkit>disabled</deeprootkit>
<heuristics>enabled</heuristics>
<pup>enabled</pup>
<pum>enabled</pum>
</options>
<items>
</items>
</mbam-log>

 

 

Hitman Pro :

 

	HitmanPro 3.7.14.263
	www.hitmanpro.com
	   Computer name . . . . : PC-PC
	   Windows . . . . . . . : 6.1.0.7600.X64/2
	   User name . . . . . . : PC-PC\PC
	   UAC . . . . . . . . . : Disabled
	   License . . . . . . . : Free
	   Scan date . . . . . . : 2016-04-29 10:25:05
	   Scan mode . . . . . . : Normal
	   Scan duration . . . . : 5m 32s
	   Disk access mode  . . : Direct disk access (SRB)
	   Cloud . . . . . . . . : Internet
	   Reboot  . . . . . . . : No
	   Threats . . . . . . . : 1
	   Traces  . . . . . . . : 294
	   Objects scanned . . . : 1 482 477
	   Files scanned . . . . : 43 408
	   Remnants scanned  . . : 350 913 files / 1 088 156 keys
	Malware _____________________________________________________________________
	   C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\trz79E6.tmp
	      Size . . . . . . . : 689 690 bytes
	      Age  . . . . . . . : 46.8 days (2016-03-13 14:11:42)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : B7912DCBEF532D39523F3A155598E2E21951B760D38141E3415D7C3191D38760
	      Product  . . . . . : badu                                                        
	      Publisher  . . . . :                                                             
	      Description  . . . : badu Setup                                                  
	      Version
	      LanguageID . . . . : 0
	    &gt; Bitdefender  . . . : Trojan.GenericKD.3090825
	    &gt; Kaspersky  . . . . : not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.Hidap.gen
	      Fuzzy  . . . . . . : 115.0
	
	Suspicious files ____________________________________________________________
	   C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	      Size . . . . . . . : 2 376 704 bytes
	      Age  . . . . . . . : 0.9 days (2016-04-28 13:14:13)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : A98590AE9F437ED9687478632B239ED887628E8ED5E60EF12CB6CA2F406180E6
	      Needs elevation  . : Yes
	      Fuzzy  . . . . . . : 24.0
	         Program has no publisher information but prompts the user for permission elevation.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	         Authors name is missing in version info. This is not common to most programs.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Time indicates that the file appeared recently on this computer.
	      References
	         HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache\C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	      Forensic Cluster
	         -118.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5A0D23898BACBD8A6D3E82B61B9EBBF8053844BF
	         -116.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\342CF614FB511B93914BDC908FA348313BEF3B3D
	         -116.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7DD37E0DE51CF8F86FA96591F683908A2F0FF581
	         -115.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E71E1D695534AFD70E2FAE68D8E03BCA5D5B83B
	         -114.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CB94CD94808B6F2702A10C90C57FF1150DAFECC5
	         -114.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EEC691AB2F4A95840469C10A0A167894CA6E169B
	         -114.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A4A4EC2FE312E3AC5ABC6EA831DB1FB3B6E50AD4
	         -91.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D091C83C4A8F858F9B2C1E67AB91EB10C1E3BE3A
	         -90.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AB4EBCAFC38E09B4521E085383F83F15A024FA2F
	         -90.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4619A45D199E90A8395D5271C4336CB0033ACB6E
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5F01629C89DF33DED89857E211A8DA5096F9FCEC
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FE1C9E1493A008DB998FEEBACAAFE99F68230122
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3C5A9ACE936775FF0628071CF154F438E75B9B72
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D4292178CDBBF5937135A885E245134B79E771FA
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C08FD794C2D5A6B250D9F723EB9C703159FE129E
	         -90.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\822CB48309789589328636BA2C1F39AA652C73D9
	         -90.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C58D1F3CC3B65157776897B7FD6CA7AFE484101
	         -89.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3B30BE363CBBCB9A1FD07A03BF4CD2BDCF80FB89
	         -89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\479D431A6A63732BBF8CFB5179772AA3B62C0020
	         -89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CB95CFE8F7C7769BF2510D28127A6B869912FFBD
	         -89.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\837EDA053E92AA603795A0FFF71458C714A470F1
	         -88.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C8C9AC33B96F82DD017962730F443621E8673163
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F1E047773642DBC33A305B121D593EE0AE658EB0
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BEA4159B30853CF08A168529400A539565E64544
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B0BCB3BF6B84108BBF471E0A299743576E9A52B6
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\289E399E67FD10F4D518B70C33BFA522EE9477E8
	         -88.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\295C954FB334A0FB9A9BCD47BB98275FBF831F66
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\75D20A73C0AADDC2FEAFC071478355CE2EC41D2A
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\06E32A6A3B3873A533784C415B93F2A69AC7ADD7
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\60B9BD11EC6C5E9877ECE10EB21902081C18DA97
	         -88.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ACEB9F5C636E843F3EA09B79A88D496350CD48F9
	         -88.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\654BF2469089533045A961F9B8E74156DA50B57A
	         -88.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\16F9AF25D72D82F68A1D0503BA1A977462DB089B
	         -87.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A81651EFF739014A4D2ADD8F250AC0C2501E07E3
	         -87.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\26BABF509C7C863E5F984226A1DB300B90AB257D
	         -83.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\242AEC1F03904BC0A4EAC1D85268C275C190A8F6
	         -83.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\22E0ABABA88BA61090C60D37DF8243004E05CE3A
	         -78.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0F204FD1526686A099F8BAAB25D6AD5509ED1F8F
	         -73.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6C2431D76E8281FF74CA978EDB5219C918B528E4
	         -73.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6980604C48CBD401F106CD11C795ECEB639CA2DD
	         -68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\71E8571A7C54B7CB32BC75403C0E59B12966E8BD
	         -68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\88288508CAE90DC24A53EA6F7EB7E8A40084E409
	         -63.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F3D2293463C9DBEF63F8C071321C6D6733E84EFB
	         -63.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3BD8A932EE2C42C0D1282571D9959954E39718D9
	         -58.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1EA43EDFB232CDF1A1CF1062211214BE7AF9C72F
	         -58.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\313B5DD99A776E8EFED80B3558AD6B177051706E
	         -53.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2666E267E2E774404314D7B3BDBEBD8056F998FC
	         -53.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\243DC9B1ED681DE05E6C3459A1ED4C79EF771FA6
	         -48.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F613DD8876620281A87B04198E0678B54325C29
	         -48.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2B40495B50859EC01F390ABDAA9137085C1A2E59
	         -43.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\23E18E33478F790491BDCB0BBAA51FFDD6E69FDF
	         -43.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\57593B81D0ED9487E25E619351522B9F099CF1D3
	         -38.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F21CF6D3F147119E62FD61D08F7082CEDB745B9
	         -33.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E35457F4D382D61AFF6A971307C449DE556B9AF
	         -28.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\635F32934902667A1C2A6EC4B1B329B4AF5A8299
	         -23.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BA30035848BA6FF9F6CC9B85E9D6FCD36AAD8EC8
	         -23.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\52AA91910B1F3741609E7346182E0FD186FDEF24
	         -17.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B08F84B99F3D327DED49CB304316A46F81F65C77
	         -16.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39B8A84FAC8AA31A6EE2BB3DCB951E1E067875DA
	         -16.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C614218046B1EAC2541A584DE1FEE41F880B2D59
	         -12.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CDC60FB9593259A6DA34F5CDF9595ADC20C08E2B
	         -12.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DF5645BA0177C9F0871569CD3476A4F9CE0D7769
	         -12.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2D81741D8B5BB870AA5DD8880FC31DD3AFB6A0D6
	         -12.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EFF568D8BFA07A91A0E81CA56EF71BC0D28BDF79
	         -11.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5AE862485CF59C1007C7480C721FC6949F3C8934
	         -11.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C533720F9FAEA51F43C3594C88A91D9D79B00C6C
	         -11.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E1BA49C2E5DF37767AD99DC9B721273BE31F36E
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1F6007A5F47737E3E62B306E61342B1A5B0734A5
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6831BAAABEA9AAA265BC2415C709F27C71B87612
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\06C6A58DB1F2B94050D8CB22EBBE3A892162D2F1
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D36B4E2EE7F5F8FD5961D5E863569D134F6B7B28
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\10B825D9F69F1319DE5AB6D88C675B21EBEA05E2
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\127DD175C17401269003AAD8D2A0C99B537985E3
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\15AAB05D1D0ED3771DAA3BC369C8B7AC33E0E421
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FCF91C0523352C3F72DEEBED75AE2D0A7CE0445C
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C146C56842C78B8B25F9067782ED9135A5DF190B
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4D566FB097B1D56EE826F12ADA66109DB16CF1C4
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\123A5F3CFF062101DF37149EEFBA78FFB2B5381D
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2A058FBA295BC024093B22366B0521AA03D84D50
	         -11.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FB7D3BDFDCB59A3AF506DB5B41B2772012F76D96
	         -11.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DA3B1F9A09481607CB0FFE408C5ED8EB177A0CC0
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\67B3A05ECAF8F133F5F3D5DD6CC24C80456D59E8
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8168E91D1AD229335B03C2E0D41BA6104F6A77D3
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8773AE16D44E01DA191C69485AA946491C596CDC
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3F6A0FEFC93BE4509C2DCA571365FB413EC9938E
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E68C178C97542866D5845A22DF1AD045768CDE8E
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EFC4D73724D1630B05449038AA6ED43E5AD16E3F
	         -10.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BBF810DB4B57F4405161508DA7DFEC026356BE93
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B86EBE27A99911505C0BCBE174BF8FD755620FE7
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\377FD4CE783531A49A60587AFFA4C886C0F67350
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\72E9AF1367745441A99C5EAB51ADAC239E39F7D7
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\67F7BD846141C05E066AB9D39B4250CD47D8A8D6
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AA2A8EF171D75C4A4363000494D87873CA91F294
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\70B43C10C8E9889857C8A76745BC1DE6264E0FA6
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B80A0ADC3A85EA08C23F2B844EB5ED60F2462EB1
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0146B07342B917A7C18E5336669B65981A5482C7
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BB48B7C749A33C53B00EFEEFC8283B2402225315
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\05C268D1AC1C384290292A76017DB7721F9AAF6F
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39F9BDF49DB87D3800DC9367456A4A9477E76A3D
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5F025E7AD222151311111F38F932DC0C8DE5A407
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\997A08F72068739620AC4BF1DEEAD12A65E34C60
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B6353EE5EB01D42A91931A561F6A28C2A531BBF9
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2E5FBC180BFCCB473B46BCA29732A7DE3B2013EE
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1A6527B84659B46727048F07CF141F05A9416636
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\34EA1BD6BE5D75388CB56CBCC086E63A7BC46B64
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\960EDB04D6819FD2A18C1D17D1DA22CAC5B3E9DD
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\91A9543BE4C8C1CB5FB252541278C417C6089EA1
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DAAFC4EE466FD3B3A6996BEEEC856864A4643D50
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E0EB05AD48B32B942B3A3E617B8D633730E67AD1
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\11C644791131111A35F05E8018B57EE03785A2CD
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DF1E71B831C26DB2E5F13D32E30519391E65897D
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\850458E71CE4E084C12A74D72F2CE435E2C6ADEA
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7F23B0CBDA6448E1FEAF043FB2E5FA0E40F0D79A
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2D3E39FBEFA2E35EC691CC8E06D575E5FB114CD7
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6CCCAA2DE863D50D6D1D21EEEA6D299A167D9BA8
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\50B04E66382CC3EBA1184C03BF914AB75D3A11BC
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\81B05C3B68C1D74A7F30F7FD306A84DA26119B0F
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A404DA93F5B4ECA0538EBB739F439DDE8A670970
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CBC671759CD58906CFF638DC443049A180F9E7CF
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5CC32C877F0EDC9B927DDB52AFBC7C48710BB155
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\23CC667A56309619CF4F2702CF9EBA423600077B
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0AE9A67038A3EB25F9958EE781A26DAC068194F6
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A3AB9E23329D7FCDA9D119325ED5B17B078F7EDC
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C1323A129F06C816B04F44F97DE766E760934CB4
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E3B9E5E5499E5DDE5BB47900B5C91CDC0B8395DB
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E8AE97C378444E603963F7E69108F3E85E67D1C
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\16263C5780AD5A63D2DDF0678366AD1916A2C171
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A0829FB9C4BD8B8357B0E7B70D1515C9607514BC
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B9F19AA0FE4888CAD5997F650A95936DBEFA153C
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F385E64330BD32580A4D15726EC81477E95A4B44
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7D18A2E1C7D1DE4E4F183546AED821538749A066
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B116ECF479AB49D33CB5C614CB37E334AFEAAAF3
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AEAE9687F313D816DD29058868B922945C429224
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6B36524F7FBAFFB4A8C2F94A865D7EE56008D1B4
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7CA4A2D644924122AF20170B90BC84AC628B7999
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\49EC605402E2B36C2AAE1DBF00FC971E89E6982A
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\88959A62DD35A6EC283AF55234D7DF9BAAF0B9BB
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\338827260BB4973AEC842F4CE3CC0986DE141356
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\869FBB133C511DB0EDF709E5C89BA30449ED7011
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DD2D14A50AC3D9D7C6DA48377C287A6B4582BF3D
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C41F78017485E9583DA99556357E7F678EDD2C18
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D820157DC05F558302E1E05DA7DECCD7EE0F8E7B
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1480A8D334A98AC37FD147D7707C27E07105ECB7
	         -9.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6FB04A798AE142C77E53D1BAE88BC4BD6EFB40B4
	         -9.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9B5983F4CA38226B9160312BBE60FBA38E1C60DF
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F4EA559F39DC1908FBD6969C7D2772A1894CAA6
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F013A6B578FB74E64515F97A6C19DB0E4455C6BE
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8DE55E0A7A2373B5FEA7B2B85B09E47E3A76BBE0
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\055A438160D1A1E359801028D3FACAE7DE695673
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\55A5120B22C63028CD67A1628A31051F90511E1C
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\49FAB8CE23F8367FD3D8EC68B58998342549245D
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BBA29FC691AD8AA2134D6FBABF979A7A3F201F45
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CDB880D62635C4A6223295FECB408E716B791EE6
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\034BACC274A911E71258068CE9C94DB8595D1F07
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C2ED3FEC02962033DA5E64BEE70B9584362A704
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6BBCC3809C8813DD06C4A787C5BEEDB2363EBC22
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B80D0F990A2D7E665502128184EFF4DA52D9A822
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A29ECDC5DE9B0E5F7F807E80F4B91B8E2F32FADB
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\01009CFE72B74A5A73F12B37FBBC5D3B75022D82
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\999C852C9E1472E724696F4BE06C1BFC6B9BCCA8
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\12FFD5FF89E470BB4A176A9089B63408E347E93C
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D5F0CFAE56B4E0445B0ED7670DE07DBE200C49EE
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1BE8DF3028E4A2BA92741D47B4861B69455AF499
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E69D8A7A2F5D55CBE2453E4F3CF1671BBF757790
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9D2BD72FECAE6A8F00F75B8AF5231756792AEDAA
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5A39FCB4CCAE4A6C76307026D7C882B4AE85B1F9
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FB4D1C5F36CCD48FF901A47289298D73E648DC38
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EE5749AA65B97C7399480A2604A0EF530FBBED14
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABB898AB73F6059FAF229B0B12D276E8898CC2D7
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\992A720C30B203E65A34C4CC09F80B5D5113AF68
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1DF7F584EA0428D43E662434B9C11E54C9CA1584
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9E6508FA9B1BE9B3567FE10F5A91E1EE18DB4FE8
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C52B8E55047A78041454C9651F7E8827044E08C4
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A857AB0942E16820F0344603BE9DE7E9463B76FE
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5317733EF58A11F656854EE06ADED00630BBCEC7
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2DE9A4AB6FFF35164C444F987D576AB835E3DE19
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2825BF1E5DD11D45753C8768C2066F189B107DAF
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\913932355B2DCAD6E729D891C0C6F4BA5942CCCE
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CE90B9A2B902B1557001E485A0B77DDE4109F874
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3B1A7ED8EE535542A9DC35ACF7B0B5BD2A89F531
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\37270647E3E5712B5CD000A42FE24E70759C733E
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8A58A8DD64D1600EAEFA911FF8C14C5EE60A4FA8
	         -8.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0F1A64601E1437CA23E26D5573CBE963E144C648
	         -8.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\07F7866BC05197FC876901252F31845BAF7BC280
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9D6C60269598B7D8943F694DBFE7C8C8B7CEA91B
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\578A45F3E49632DFC607EAD46DB89C0B6E482117
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4725DAA1C253F1DA17392958B168F2502F2B317D
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9477C4DEDBEB64DE1699A33B402CE375E52D1C49
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B8F77369F4C20E4E7307DE8F74CFB575CD151F1B
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39148838558BAE028C0DFCB66FD5A549A255E641
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\371E19D91153173C21FC87F13B51F4976FBE5A4D
	         -8.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E0623A6F986A184BA1D2A1467E75BD8223E5DC9
	         -8.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C656BD34DFD825CC20857E3FF6F831883CF9EA9B
	         -8.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CCA6CF0699114C8FE1338DD386880F0FABAFDFB3
	         -8.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A325AF5129394C957D6DDC5EF24C38704B4F0CB8
	         -7.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DCE72D39ABF13DCFE43437066048FDC4F0425C62
	         -7.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D2E71B03A5ED5D7E48836719767427A62D25F8CD
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C40311B89749B817CA2B999ADA65FBAB60E3562
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\18A147ED4DF3E8B9E38B43B21C25397B7ECA3A85
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AD86CF338900E2E35202A02B5E32544D75F2EB97
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C475A213F72C9FD8261C76C91BCA35C76524E3A3
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1F58B2F46F6C2DE8FF822405AC18A18128D0BBBC
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CED4CF0EE347B951FE80755955220113C186B4D3
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BED4D087A45FE7917F2E3CB126DFB7174EAF2F63
	         -7.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\18A856A5FC0A7290BAFE57C42140FB65B2E78499
	         -7.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A26160E14601432D1B74BCA1F0A69909B0C9F13B
	         -7.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\62AB44CF99E3FFF39AF7AAD6A9DB2ACE128B4D2E
	         -7.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D853D08D218AD39E003E1434DF2EB6AD4759FF87
	         -6.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EC3C3ACFD84EE2A104B16599BD6D6BC99D1C15F8
	         -6.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D1048671A6F1F1F453BB7911EF3545ADCC73E3FA
	         -6.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E9BFF33408C4555A4369F8FA71B75850B24D75FE
	         -6.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\869D722841F38D7748ADA7A4A1D99580948E159B
	         -5.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C67B1A4B480885471ACE2EE7403FC70655133620
	         -5.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1B8C9C17AB7279DC992316A08AD4AE89FB1547AF
	         -5.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\076948721455FA7E60367934FD043FD0031E3BF3
	         -5.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7D7D52152F08D69A8CCD8543B9983677DDC43347
	         -4.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\19310060C9D99F51BE68DD39228CD0460BC3BA9A
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1553F9F81C160C040E08A501951D888AA08FA8C1
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\20387FF75687652A8639630A4B69F6005BB35D69
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\38E6D951D6C97BD208D49FBD4F4AD6D23D609096
	         -4.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D13D8F914FEB1B91017F4A48D7A8A8052B982D21
	         -4.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2B49E2F9F938AD7E0EE886AE6285F07FB7A94F69
	         -4.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\64D406D459EFF976F2CFE5E9B0CC1760FE87BFC9
	         -4.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\91311FBEAC1EC54069C5A96016D8EEF95F621111
	         -3.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F54518097C0438142860B79A0AAACD997F42ACD8
	         -3.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9FD2FBDA3407A9A928B3E995995CB056BDE4DFF6
	         -2.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\41E051924A70899280B364D3A83B9DCBACCC7DBD
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8D86F0505DA1DE60ECEF81AF7BBD7CAF2DA7C287
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4B48E355922CDF4FDDDC82D915997DBF45D6F1A3
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AC69DD9235D1DBDBD5F8F9B6AEDE98A64B57454A
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8110E4186DC5081F9D29FD02371426C15AFF13CB
	         -0.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7335D620A7F444592276B6DDE617B63507EF4996
	          0.0s C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	          2.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6B57C82AC27639293DA3EE3F24E6CDFF526256B2
	          2.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\04EB255DA8DDB04EDDCB0DE14FB0A9B71F2B3E4C
	          4.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EB5E7F0BEAC96961290E389C0A1ABFBF9F8EE9D0
	          4.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\420C1966BCEA56516ACB1FB167D9B2A683737D1D
	          4.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9EE137A81926A1D00C8A98F68C812F98121A0E87
	          7.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F82EB090BE3F473F5AC965E26740FCEC29D235D
	          7.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8A53CB1B24296E484EDD1375DE1C7052B286FFD9
	         12.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CBB8420090CE09708DEA50112DFACC824EEF1FE6
	         16.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E80123C4EDC2F537817D8EA61E630D17438F1A59
	         17.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E8D677821CB8D7C75A09CBAD4BE4F7424B2F5CD0
	         26.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\47D4F288E5D6B5297FE9967030815D74B69AA1F0
	         32.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\27ABEF80FE90E0ED8BC4418921BB4046019829A6
	         36.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E6853A13560F05F2A4EEA83A7AD90F1E76D65B15
	         41.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F4442F073B1E594219828D98DBB677E03A5309FB
	         46.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABDB555C4A1E83F96DDD6E0258C24AC6D4B4BAB0
	         51.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EAD9ED59CC61AA2449A5DB3DC9C05FD9921C0E63
	         56.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D2FD8B01E25E90DF3C1959F01E9D5C212D4BBD3A
	         60.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\38A28BFE6BD9E87C2E79C39743A6B5180AAE6386
	         62.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F0265110974F3441949F9728C7DC004B4D38A016
	         62.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B537ACD19C6DFFD5FE4E021E56EB7DE66AF7E8E2
	         63.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\77E10CC14C69A7A3E85A8F7FAD5C03501FCF39CC
	         63.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\068AB67AABBB8E863160FC45CC0BDD1986BF03F9
	         63.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C4EFDFFDD9D1326FF3D3E2DAE9FD9EA09C1016E6
	         64.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\953547CD34F006709DA77B36428B025CB9991B63
	         66.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CD92C0441566EE30C468F63D67FBC6E4AAEB5227
	         67.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B0EFAA19BFA33B9F465EB55C5F524B5C4AC55C1F
	         67.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\00E4AF7DEA598B493B7010238FAD060C6F69A5AB
	         68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8240A8641163DD6190E088E01849ED19A6767EAC
	         68.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C9B4C78D6C143778C90C0EA213C6F330283479FE
	         68.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1AB8259A11CC548730103831F8B6B6A1538CC91E
	         68.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\77BFCBD99FD6E5629E4BD6C9237F00B66E5FF233
	         68.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FF7AF7312687D98B876633D14B5B6A0DE0521FD4
	         68.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F90F650378624471DEA0A0E27DAE9CEE126B0A4E
	         72.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1CF38D0211958AB0CCE6E6B9E0CCB9D382E379B6
	         72.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9950C1A734F50DBF3FEB232D0D11947E809FFF2D
	         74.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5480F0E9D082A8E820B298FDE8852EB325EBF129
	         79.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DCDD1171061D556B55FBC71F84CD4A28E6D06BAB
	         84.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\93C206B08DC90CFCDD605D13B58C96D5F277AB27
	         84.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E6F5ED019359ACA0F524B1AD31812BF0CDCD6543
	         87.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\205721E36A1B8A2029408B3A326F942F2B61B78B
	         89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7A41900D1F1FC62B4BF0023BA8C9601BF7C1546D
	         101.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B96377EBAB502168EB20D0F7754B4D52EA2AC53B
	         102.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F15F35FC1D6A68DBED28954B8645A8683089E719
	         102.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4363C156CADDB490FBDE0F2D75C1CD4BF1511EF1
	         107.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\152F4E054E8979F70B46B65E6A66960FCD452A4C
	         107.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FD91455B1AD00ECD3D89F82AD92124B0D20A3E62
	         107.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\36950F0F2CF3367D1CA4F7DEE1DFF24B61456368
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\779F8795670736110BCF1CF7F9C6FBB7AC97F9BA
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0B09584534D46CB27027FC676B110A6F80D3AB1A
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABBD9A22D1A45F64E2D2504161A247BDCC623C55
	         107.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4115F4DBC2C1DE442F4559F8C4F546945359F8F8
	         107.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D4D692D168C7A84C7EE6309DCAD14409E7AB21B6
	         108.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1BF2B2236ED284D7B5284C6C9CA993052C3C4C8D
	         108.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D9C90C2B9BA942AB93873A466831976979F88492
	         110.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F95E49709DE8EA14D3A7B4CCB78F527371675B83
	         112.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C6E26677B03CAE4D238AC74EF1428E158F658B14
	         118.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\71FB3DD8BD4BC0B5CA36AC9B7D3A916DFBE24ADC
	         118.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2DE171B2DE4135851ED7E5B890941DDDEFA72AF1
	         133.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D03B86C50E71E07BAD37455D6F8E192EC8661236
	         136.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8E85558A1DA3A137336C9C19C8807EA660C5EFD8
	         141.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4B0E51C060E33B3321F5F831179F88222F850A60
	         148.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1577899C7F1B8AC5DDA5BD646A7E21E914FCFF8E
	         149.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\784A47A0418C321F31C423FA16522DE9C68051EA
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\45DE95A80A92B449FA19D9FFCFA31C707123AAFF
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B72F095F18B7FCC381DB6658185CCEA6CC18F119
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\84F62EA571E4DC609234E9E43F307D2D3247ACF2
	         150.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\427F2D6FBE81B3A95732AA6352B21B256D5B10EC
	         150.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\575F82153BF4B561FB283FBE5BF880750F3459A5
	         150.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EC1E4F385D493EFCD42DB50E8A7BD1D3943139BA
	         151.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9676D3806FF938E979706F2AE3AC4E65DCC783DF
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7A91D969DC96C155283ACFE4D1F7A5878B6A8F3C
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\80163B745498DB9F5C631EFD1ADD63F1F1E92452
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7CE5C4BA8D84CC1A09C423F05D7180B3C50DF6ED
	         151.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FCB3A895C11A04407508627BF787E864938DECC2
	         151.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\26A06194CF4F283DC62E82A8235CAE845E8C87E9
	         151.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0D2E0AA6112CC3F5FE4544AEF700D2712A821977
	         151.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\942AAA8CB580196CAD0D3FC1A153A0F4647B3F45
	         151.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\214A008C677A2FEC23915535E2C228B2D2A74602
	         151.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A6A976A1D7B45EA6AAFB9C19B296EB5844FCEB11
	         152.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\32FA66FFDCF096D3781D03065B20F35DD2AB6A72
	         168.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CA9417412E0F06ACA96977E652C0C9E9FF17ABE0
	         169.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\43ACCDD58FB046259DDE5E58EBF3FADEC2E57BBD
	         169.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7800578041853663D33A43B801862093C45F7816
	         169.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E85B502CDFAA0062932057E4B4228C2E33637FE
	         169.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\62B6188C8C80DB120D865A381971C1FD2F9DF153
	         169.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4A9846D3A08414C158A8A44F1A30C22952C25185
	   C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keyshot4.exe
	      Size . . . . . . . : 12 309 752 bytes
	      Age  . . . . . . . : 26.5 days (2016-04-02 21:58:28)
	      Entropy  . . . . . : 7.4
	      SHA-256  . . . . . : B917AF2CEDE60A933B19EF4301472BA2BE3BB98902B65CC58D00FF54CAEF55CB
	      Product  . . . . . : KeyShot 4
	      Publisher  . . . . : Luxion
	      Description  . . . : KeyShot 4
	      Version  . . . . . : 
	      Copyright  . . . . : Copyright Luxion (C) 2010
	      RSA Key Size . . . : 2048
	      LanguageID . . . . : 1033
	      Authenticode . . . : Invalid
	      Fuzzy  . . . . . . : 25.0
	         Program is altered or corrupted since it was code signed by its author. This is typical for malware and pirated software.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	      Forensic Cluster
	         -2.3s C:\Users\PC\Documents\vatreshen krag vajen 1 - Копие.jpg
	         -2.3s C:\Users\PC\Documents\carq za vatre - Копие.jpg
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat - Копие.zip
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\Opera - Копие.lnk
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup - Копие.exe
	         -2.1s C:\Users\PC\Documents\free_2794715 - Копие.jpg
	         -2.0s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие.zip
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\demo
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\demo.bat
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\KazGerb.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r1.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r2.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r3.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\rusgerb.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\sealmaker12b.exe
	         -1.1s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\ukrgerb.bmp
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat - Копие.bmp
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\snimka 1 - Копие.jpg
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\pechat zavarshen 1 - Копие.jpg
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\23 zgradata - Копие.mb
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\24 zgrada  - Копие.mb
	         -0.9s C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_ - Копие.zip
	         -0.9s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие.7z
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\My new id card  - Копие.jpg
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\
	          0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keyshot4.exe
	          0.2s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\
	          0.2s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.exe
	          0.6s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.part1.rar
	          0.6s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.part2.rar
	   C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keyshot4.exe
	      Size . . . . . . . : 12 309 752 bytes
	      Age  . . . . . . . : 26.7 days (2016-04-02 16:33:03)
	      Entropy  . . . . . : 7.4
	      SHA-256  . . . . . : B917AF2CEDE60A933B19EF4301472BA2BE3BB98902B65CC58D00FF54CAEF55CB
	      Product  . . . . . : KeyShot 4
	      Publisher  . . . . : Luxion
	      Description  . . . : KeyShot 4
	      Version  . . . . . : 
	      Copyright  . . . . : Copyright Luxion (C) 2010
	      RSA Key Size . . . : 2048
	      LanguageID . . . . : 1033
	      Authenticode . . . : Invalid
	      Fuzzy  . . . . . . : 25.0
	         Program is altered or corrupted since it was code signed by its author. This is typical for malware and pirated software.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	      Forensic Cluster
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.part1.rar
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.part2.rar
	          0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keyshot4.exe
	         11.3s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.exe
	
	Potential Unwanted Programs _________________________________________________
	   ask.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{2d7406ab-9e68-42e7-a00a-0966593b63c7}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{bf2d6346-7e40-4561-ac08-418d432d200f}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EAF8EEB4-71A2-41DA-B91C-6E2904B188CA}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{2d7406ab-9e68-42e7-a00a-0966593b63c7}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{bf2d6346-7e40-4561-ac08-418d432d200f}\ (Yontoo)
	Cookies _____________________________________________________________________
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:2189240687.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:254a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:2o7.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:abmr.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:acuityplatform.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.360yield.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad1.adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adadvisor.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adaptv.advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adgrx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adhigh.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adnxs.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.betweendigital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.creative-serving.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.kiosked.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.p161.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.stickyadstv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsby.bidtheatre.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsrvr.org
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsymptotic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtech.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtechus.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:agkn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:angsrvr.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:at.atwola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atdmt.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atemda.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bidr.io
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bidswitch.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bluekai.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:c.appier.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:casalemedia.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:chango.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:connexity.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:contextweb.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:crwdcntrl.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ctnsnet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:d.adroll.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:diff3.smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dotomi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:doubleclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dpclk.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dpm.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:erne.co
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:everesttech.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:eyereturn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:eyeviewads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:gwallet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ibeu2.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ih.adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ipredictive.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:krxd.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:legolas-media.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:lijit.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:liverail.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:m6r.eu
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:match.rundsp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mathtag.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:nexac.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:openx.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:optimatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:owneriq.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pixel.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pixel.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pubmatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:revsci.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rfihub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rhythmxchange.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rlcdn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rtbidder.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:scorecardresearch.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:server.adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:servesharp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:simpli.fi
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:skimresources.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:swid.switchads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:sxp.smartclip.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap-secure.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap-t.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap2-cdn.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tapad.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tidaltv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tremorhub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tubemogul.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:turn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:virool.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:w55c.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:wtp101.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:www.googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:yadro.ru
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@at.atwola[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@atdmt[1].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@liverail[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@scorecardresearch[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:254a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:3135740712.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:3357130307.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:526710254.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:abmr.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:acuityplatform.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ad.360yield.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ad1.adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adadvisor.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adaptv.advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adbrn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adgrx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adhigh.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adingo.jp
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:admized.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adnxs.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adobe.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adobe.tt.omtrdc.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.ad4game.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.avocet.io
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.betweendigital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.bg-mamma.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.chargeads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.converge-digital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.creative-serving.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.deliverimp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kaldata.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kanal3.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kiosked.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.linkedin.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.manager.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.p161.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.stickyadstv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.undertone.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsby.bidtheatre.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adscience.nl
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adserver.cgchannel.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adserver.moitepari.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adservingfactory.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsrvr.org
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsymptotic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adtech.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adtechus.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adultfriendfinder.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advert.actionforex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advertere.***
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adx.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adzerk.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:agkn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:amazonservices.122.2o7.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:angsrvr.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:as.sexad.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:at.atwola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:atdmt.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:atemda.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:audienceiq.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:basebanner.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bidr.io
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bidswitch.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bizrate.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bluekai.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bs.serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:c.appier.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:c1.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:casalemedia.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:chango.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:clickbank.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:collective-media.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:connexity.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:contextweb.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:crwdcntrl.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ctnsnet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:d.adroll.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:daimlerag.d2.sc.omtrdc.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:de17a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:diff3.smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dotomi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:doubleclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dpclk.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dpm.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:engine.adzerk.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:erne.co
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:everesttech.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:exoclick.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:eyereturn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:eyeviewads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:fastclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:go.sonobi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:gssprt.jp
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:gwallet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ib.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ibeu2.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ibillboard.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ih.adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:imrworldwide.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:in.getclicky.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ipredictive.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:krxd.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:legolas-media.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:lijit.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:liverail.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:m6r.eu
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:match.rundsp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mathtag.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:media6degrees.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:metanetwork.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:metrigo.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mmstat.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mxptint.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:nexac.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:openx.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:optimatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:outbrain.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:owneriq.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ox-d.imgur.servedbyopenx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ox-d.wikihow.servedbyopenx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pagefair.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel-a.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:po.st
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pool.admedo.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:postrelease.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pubmatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:revsci.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rfihub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rhythmxchange.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rlcdn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rtbidder.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ru4.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:s7.addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:scorecardresearch.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:server.adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:simpli.fi
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:skimresources.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:statcounter.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:swid.switchads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:sxp.smartclip.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap-secure.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap-t.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap2-cdn.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tapad.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:thepornsurvey.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tidaltv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:track.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:trc.taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tremorhub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tribalfusion.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tubemogul.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:turn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:univide.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:virool.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:w55c.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:weborama.fr
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:wtp101.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:www.googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:xiti.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:yadro.ru
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:yieldlab.net
	


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Emergency Kit:

 

Emsisoft Emergency Kit - Version 11.0
Last update: 29.4.2016 г. 10:45:33
User account: PC-PC\PC

Scan settings:

Scan type: Custom Scan
Objects: Rootkits, Memory, Traces, C:\

Detect PUPs: On
Scan archives: On
ADS Scan: On
File extension filter: Off
Advanced caching: On
Direct disk access: Off

Scan start:    29.4.2016 г. 10:46:55
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\RTG.PRISM     detected: Application.Win32.CasOnline (A)
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\RTG.PRISM     detected: Application.Win32.CasOnline (A)
C:\Users\PC\Documents\Forex Bobi\xmatforex.rar -> xmatforex\xmatforex\libraries\xmttrap.dll     detected: Gen:Variant.Kazy.782063 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143b1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143ae     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143a6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143df     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143b8     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143ab     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143e6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014433     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014422     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014443     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001443d     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014440     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014449     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001444f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014446     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014452     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014455     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001444c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014458     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001445b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001445e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014464     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014461     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014467     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001446f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001446a     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014472     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014478     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014475     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001447b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001447e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014487     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014484     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014481     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001448f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001448c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014495     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014492     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014498     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001449b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001449e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144aa     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a7     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b3     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ad     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b0     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144bc     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b9     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ca     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144cd     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c7     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d3     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d0     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144dc     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e2     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d9     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e5     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e8     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144df     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144eb     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ee     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144f1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144fe     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144f4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014501     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001450c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014514     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451a     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451d     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014528     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014522     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451e     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001452b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001453b     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\trz79E6.tmp     detected: Trojan.GenericKD.3090825 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001452d     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014538     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014535     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\_avast_\ws0F901A68.dat     detected: Trojan.GenericKD.3091695 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001453e     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)

Scanned    337715
Found    89

Scan end:    29.4.2016 г. 12:08:11
Scan time:    1:21:16

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не сте публикували правилния лог от Malwarebytes. Вижте пак инструкциите ми и опитайте да публикувате правилния лог файл.

Поздрави!

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Scan Date: 29.4.2016 г.
Scan Time: 14:33 ч.
Logfile: ok.txt
Administrator: Yes

Version: 2.2.1.1043
Malware Database: v2016.04.29.03
Rootkit Database: v2016.04.17.01
License: Free
Malware Protection: Disabled
Malicious Website Protection: Disabled
Self-protection: Disabled

OS: Windows 7
CPU: x64
File System: NTFS
User: PC

Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 438279
Time Elapsed: 19 min, 6 sec

Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Enabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled

Processes: 0
(No malicious items detected)

Modules: 0
(No malicious items detected)

Registry Keys: 0
(No malicious items detected)

Registry Values: 0
(No malicious items detected)

Registry Data: 0
(No malicious items detected)

Folders: 0
(No malicious items detected)

Files: 0
(No malicious items detected)

Physical Sectors: 0
(No malicious items detected)


(end)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Изтеглете edit-text.giffixlist.txt и го запазете на десктопа.
Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
 
Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

След това пишете как е положението! ;)

Поздрави!

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виш сега,направих това което искаше последно взе да трие някакви файлове но иведнъж програмата замръзна , чаках чаках 1 час и половина никаква активност и си викам че се е бъгнала и зех че изключих компютърат след вклучването му и зареждането на уиндоуса включих прогреамата отново и ми каза че фиксинга е приключил и се получи лог файл , втори а първият се получи още на първата минута на фиксинга и сега ще прикача двата лог файла:

Fixlog1.txt

Fixlog2.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не се е изпълнил целия. Повторете стъпките използвайки новия скрипт => edit-text.giffixlist.txt

След това пишете и какво е положението.

Не е зле да поработите малко и върху правописа си.

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Има някакво катинарче на папката и като се опитам да изтрия съдържанието ми изписва: Трябва ви разрешение за да изпълните това действие . Поискайте разрешение от администратор,за да направите промени във тази папка  tmp00003f71 .

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изпълнете следния скрипт. Той ще я отключи и ще почисти съдържанието и => edit-text.giffixlist.txt

След това вече вижте има ли ги първоначалните проблеми с рекламите.

Поздрави и весело посрещане на празниците! :easter4:

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нищо не се е изтрило и папката си стои заключена :) Направих всичко точно дори и рестарт след това но...

Fixlog.txt

Редактирано от Боби Акулата (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тази папка започва да ме ядосва.

Изтеглете swxcacls.exe и го запазете на десктопа.

Копирайте файла SWXCACLS.EXE в папката C:\windows\system32.

Сега вече отворете Start > All Programs > Accessories, кликнете с десен бутон върху Command Prompt и изберете "Run as administrator".

С десен бутон Copy и след това с десен бутон Paste в Command Prompt въведете следните команди и натиснете Enter след всяка една от тях:

swxcacls "C:\WINDOWS\Temp" /reset /q

rd /s /q C:\WINDOWS\Temp

Пишете за резултатите.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тогава в търсачката на Start Menu-то въведете CMD.exe и десен бутон върху файла изберете Run as administrator.

След това ще се оправите...

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виж снимката :) Да не би да трябва да изключа антивирусната

виж това.jpg

Редактирано от Боби Акулата (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не, аз не целя изтриването на файловете на avast в папката, а на тези създадени от adware-a и в момента май не ги виждам. Направете нова проверка с HitmanPro и прикачете резултата.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Честно казано логовете са чисти вече. Проблема ще да е причинен от друго. Може и от някоя програма, която още не е класифицирана като зловредна.

Отворете Control Panel-a и списъка с инсталираните програми. Подредете ги по дата и вижте, кои са последните инсталирани там.

Във всички браузъри ли се появява проблема или само е някой конкретно? Проверете сега след почистването дали е само в един или във всички.

Според лог файла от Hitmanpro има само две неща за почистване в момента. За да ги премахне изпълнете следния скрипт => edit-text.giffixlist.txt

Неда да сканираме с още един инструмент:

Изтеглете ZOEK (by Smeenk) и да го запишете на вашия работен плот
Временно деактивирайте вашата антивирусна и антишпионска защита - инструкции при необходимост ще намерите тук

 • Щракнете с десния бутон върху тази икона  51a612a8b27e2-Zoek.pngи изберете RunAsAdmin.jpg Run as Administrator, за да стартирате инструмента.
 • Изчакайте търпеливо, докато  се появи  главната конзола (може да отнеме минута или две).

52b6de58f1952-Zoek_Startpagina_5.0.0.0.P

 • В главния прозорец, моля поставете в следния скрипт:
Цитат

createsrpoint;
IEDefaults;
FFDefaults;
CHRDefaults;
autoclean;

 • Уверете се, че  опцията Scan All Users е маркирана.
 • Натиснете Run Script и изчакайте. Сканирането може да отнеме няколко минути.
 • Когато сканирането приключи, ще се отвори лог файл с име zoek-results.
 • Ако е необходимо рестартиране, той ще се отвори след това.
 • Копирайте съдържанието му в следващия си отговор.

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Васил Джамбазов
   Както казва заглавието когато влизам в различни страници и трябва да ми излезе това captcha дето проверавя дали съм робот но не ми излиза нищо. Или само си върти или напълно нищо не показва. Пробвал съм със 4 различни браузъри и наквсякъде е същото. Рових в нета сумати време и нищо не ми помага. Де-инсталирах антивирусна, махах всички екстенжъни на браузърите и няма резултат. Мисля че проблема ми е в самия компютър някъде.  
   - Не разполагам с компакт диск за ОС. 
    
    
   Addition.txt
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 23-12-2017 01
   Ran by userr (administrator) on USERR-PC (24-12-2017 01:13:05)
   Running from E:\scoped_dir3952_30355
   Loaded Profiles: userr (Available Profiles: userr)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Bulgarian (Bulgaria)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Opera)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (ABBYY Production LLC) C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 12\NetworkLicenseServer.exe
   (Autodesk) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
   () C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_64server.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
   () C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XBoxStat.exe
   () C:\Program Files (x86)\qBittorrent\qbittorrent.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Gaijin Entertainment) C:\Users\userr\AppData\Local\Gaijin\Program Files (x86)\NetAgent\gjagent.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE
   (Wondershare) C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe
   () C:\Program Files (x86)\Common Files\Freemake Shared\ProductUpdater\ProductUpdater.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Nullsoft, Inc.) C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13636824 2013-07-26] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [108144 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [XboxStat] => C:\Program Files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XboxStat.exe [825184 2009-09-30] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => "C:\Windows\system32\rundll32.exe" C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [246120 2017-12-23] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [41056 2013-05-08] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [958576 2013-04-04] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [Wondershare Helper Compact.exe] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe [2087264 2014-09-11] (Wondershare)
   HKLM-x32\...\Run: [Bonus.SSR.FR12] => C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 12\Bonus.ScreenshotReader.exe [1472312 2014-01-30] (ABBYY Production LLC.)
   HKLM-x32\...\Run: [ProductUpdater] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Freemake Shared\ProductUpdater\ProductUpdater.exe [73216 2016-03-03] ()
   HKLM-x32\...\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] => "D:\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-09-05] (Oracle Corporation)
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\Run: [qBittorrent] => C:\Program Files (x86)\qBittorrent\qbittorrent.exe [15377920 2014-04-29] ()
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3672640 2013-03-14] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\Run: [GalaxyClient] => C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient.exe /launchViaAutoStart
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\Run: [Gaijin.Net Agent] => C:\Users\userr\AppData\Local\Gaijin\Program Files (x86)\NetAgent\gjagent.exe [2268232 2017-11-01] (Gaijin Entertainment)
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\MountPoints2: {87819dae-0c57-11e4-9eea-d050991a0dfa} - G:\setup.exe
   AppInit_DLLs: C:\Users\userr\AppData\Local\Linkey\IEEXTE~1\iedll64.dll => No File
   IFEO\bitguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\bprotect.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\bpsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\browserdefender.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\browserprotect.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\browsersafeguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\dprotectsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\jumpflip: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\protectedsearch.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchinstaller.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchprotection.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchprotector.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchsettings.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchsettings64.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\snapdo.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\stinst32.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\stinst64.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\umbrella.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\utiljumpflip.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\volaro: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\vonteera: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\websteroids.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\websteroidsservice.exe: [Debugger] tasklist.exe
   Startup: C:\Users\userr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Изрязване на екран и стартиране на OneNote 2010.lnk [2017-04-19]
   ShortcutTarget: Изрязване на екран и стартиране на OneNote 2010.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE (Microsoft Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   AutoConfigURL: [S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000] => hxxp://un-stop.net/wpad.dat?c88dfa84e125e454a786d466e2e3db8a7686672
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
   Tcpip\..\Interfaces\{5650381A-159B-4673-BC63-260706D9F749}: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
   ManualProxies: 0hxxp://un-stop.net/wpad.dat?c88dfa84e125e454a786d466e2e3db8a7686672
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.msn.com/?pc=MSSE
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.com/?bcutc=sp-006
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.oursurfing.com/web/?type=ds&ts=1431722512&z=0e848d89476fca2279bb4ddg5z8c2g4m8o3o2w1gcq&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&q={searchTerms}
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.oursurfing.com/web/?type=ds&ts=1431722512&z=0e848d89476fca2279bb4ddg5z8c2g4m8o3o2w1gcq&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&q={searchTerms}
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.istartsurf.com/?type=hppp&ts=1431722435&z=60bd0491cc64661fd12a8edg0zcc0g3m0oeo1zbcat&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?type=ds&ts=1431722512&z=0e848d89476fca2279bb4ddg5z8c2g4m8o3o2w1gcq&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&q={searchTerms}
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://www.google.com/search?bcutc=sp-006&q={searchTerms}
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.com/?bcutc=sp-006
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKLM -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2503} URL = hxxp://www.default-search.net/search?sid=503&aid=100&itype=n&ver=13800&tm=449&src=ds&p={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?bcutc=sp-006&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2503} URL = hxxp://www.default-search.net/search?sid=503&aid=100&itype=n&ver=13800&tm=449&src=ds&p={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?bcutc=sp-006&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSSEDF&pc=MSSE
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2503} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?bcutc=sp-006&q={searchTerms}
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2017-12-23] (AVAST Software)
   BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-08-18] (Microsoft Corporation)
   BHO: No Name -> {A5A51D2A-505A-4D84-AFC6-E0FA87E47B8C} -> No File
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2013-05-08] (Adobe Systems Incorporated)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2017-12-23] (AVAST Software)
   BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-08-18] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://www.istartsurf.com/?type=sc&ts=1431722400&z=cc566e9454f28cf2ca26295g0z7cdgamco6odz3eec&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default [2017-12-24]
   FF user.js: detected! => C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default\user.js [2016-03-15]
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2017-12-23]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2017-12-23]
   FF SearchPlugin: C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default\searchplugins\default-search.xml [2014-08-24]
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll [2014-05-13] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll [2013-12-05] (Adobe Systems, Inc.)
   FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll [2014-05-13] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2017-04-01] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2017-04-01] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2013-05-08] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR Profile: C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-24]
   CHR Extension: (Assassin's Creed IV Black Flag) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\agibflpbghgmiinfaefgnldmfajdance [2017-06-01]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-03-19]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-03-20]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-19]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-23]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-03-19]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-12-13]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fpmeembnagmagppkgghhfjfdfajdfcah] - C:\Users\userr\AppData\Local\Linkey\ChromeExtension\ChromeExtension.crx [2014-08-24]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   Opera: 
   =======
   OPR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\userr\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\oidhhegpmlfpoeialbgcdocjalghfpkp [2017-09-29]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.12.0; C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 12\NetworkLicenseServer.exe [925904 2014-01-23] (ABBYY Production LLC)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7538536 2017-12-23] (AVAST Software)
   R2 Autodesk Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe [79360 2015-09-25] (Autodesk) [File not signed]
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [301168 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 BRSptStub; C:\ProgramData\BitRaider\BRSptStub.exe [363208 2016-01-26] (BitRaider, LLC)
   S3 GalaxyCommunication; C:\ProgramData\GOG.com\Galaxy\redists\GalaxyCommunication.exe [6532664 2016-08-06] (GOG.com)
   S3 IDriverT; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [69632 2005-04-03] (Macrovision Corporation) [File not signed]
   R2 mi-raysat_3dsMax2009_64; C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_64server.exe [65536 2008-03-09] () [File not signed]
   S3 npggsvc; C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des [4121080 2011-06-13] (INCA Internet Co., Ltd.) [File not signed]
   R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [495224 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [495224 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [462784 2017-04-01] (NVIDIA Corporation)
   R2 NvTelemetryContainer; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [450168 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   R2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [76888 2014-10-24] ()
   S3 TunngleService; D:\Tunngle\TnglCtrl.exe [809424 2015-10-27] (Tunngle.net GmbH) [File not signed]
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S2 Ds3Service; "D:\Downloads\SCP DS3 Driver Package\ScpServer\bin\ScpService.exe" [X]
   S3 GalaxyClientService; "C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClientService.exe" [X]
   S2 Hamachi2Svc; "D:\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe" -s [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [185096 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [321512 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [199448 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [343768 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [57696 2017-12-23] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [149344 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46976 2017-12-23] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [146664 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [110336 2017-12-23] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [84384 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1025176 2017-12-23] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [457400 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [204456 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [358672 2017-12-23] (AVAST Software)
   S2 atksgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\atksgt.sys [312480 2016-06-30] ()
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2014-07-15] (DT Soft Ltd)
   S3 hxsyol; C:\Windows\system32\hxsy64.sys [86352 2015-01-24] ()
   R2 lirsgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\lirsgt.sys [43168 2016-06-30] ()
   R3 MotioninJoyXFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MijXfilt.sys [121416 2014-09-16] (MotioninJoy) [File not signed]
   S3 NPPTNT2; C:\Windows\SysWOW64\npptNT2.sys [4682 2005-01-04] (INCA Internet Co., Ltd.) [File not signed]
   S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30328 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [48248 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvvhci; C:\Windows\System32\DRIVERS\nvvhci.sys [76840 2017-04-01] (NVIDIA Corporation)
   R3 ScpVBus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ScpVBus.sys [39168 2013-05-05] (Scarlet.Crush Productions)
   S3 SynasUSB; C:\Windows\System32\drivers\SynUSB64.sys [21888 2006-01-29] (Syncrosoft GmbH) [File not signed]
   R3 tap0901t; C:\Windows\System32\DRIVERS\tap0901t.sys [31232 2009-09-16] (Tunngle.net)
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   S3 BRDriver64_1_3_3_E02B25FC; \??\C:\ProgramData\BitRaider\support\1.3.3\E02B25FC\BRDriver64.sys [X]
   S3 dump_wmimmc; \??\D:\Phantasy Star Universe\PHANTASY STAR UNIVERSE\GameGuard\dump_wmimmc.sys [X]
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-24 01:12 - 2017-12-24 01:13 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-23 12:34 - 2017-12-23 12:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp
   2017-12-23 03:20 - 2017-12-23 03:20 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-12-23 03:20 - 2017-12-23 03:20 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-12-23 03:20 - 2017-12-23 03:20 - 000004474 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2017-12-23 03:20 - 2017-12-23 03:20 - 000004324 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-12-23 02:44 - 2017-12-23 02:44 - 000003914 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2017-12-23 02:44 - 2017-12-23 02:44 - 000001882 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2017-12-23 02:44 - 2017-12-23 02:44 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\AVAST Software
   2017-12-23 02:44 - 2017-12-23 02:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000457400 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000365680 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000358672 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000204456 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000185096 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000146664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000110336 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000084384 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000046976 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 001025176 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000343768 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000321512 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000199448 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000149344 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000057696 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2017-12-23 02:39 - 2017-12-23 02:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2017-12-23 02:30 - 2017-12-23 02:38 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Local\AvgSetupLog
   2017-12-23 02:07 - 2017-12-24 01:10 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\LocalLow\Mozilla
   2017-12-23 02:06 - 2017-12-23 02:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2017-12-23 02:06 - 2017-12-23 02:06 - 000000896 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
   2017-12-10 18:50 - 2017-12-10 19:16 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\Kodi
   2017-12-10 18:50 - 2017-12-10 18:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kodi
   2017-12-10 18:49 - 2017-12-10 18:50 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Kodi
   2017-12-06 22:46 - 2017-12-06 22:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Avast Software
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-24 00:38 - 2014-07-15 18:17 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-23 12:42 - 2009-07-14 06:45 - 000026544 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-23 12:42 - 2009-07-14 06:45 - 000026544 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-23 12:34 - 2014-07-15 17:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2017-12-23 12:33 - 2014-08-24 19:53 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\AVG
   2017-12-23 12:33 - 2014-08-24 19:53 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Local\AVG
   2017-12-23 12:33 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-12-23 03:20 - 2014-08-26 10:46 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Local\Adobe
   2017-12-23 03:20 - 2014-07-15 18:17 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-23 03:16 - 2016-01-03 00:01 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Local\CrashDumps
   2017-12-23 02:38 - 2016-05-15 19:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2017-12-23 02:38 - 2014-08-24 19:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
   2017-12-23 02:07 - 2014-07-15 18:21 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla
   2017-12-23 02:06 - 2014-07-15 18:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2017-12-21 04:29 - 2014-10-16 22:00 - 000003846 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1413489654
   2017-12-21 04:29 - 2014-07-15 18:15 - 000003430 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2017-12-21 04:29 - 2014-07-15 18:15 - 000003302 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2017-12-20 12:42 - 2014-07-15 22:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
   2017-12-12 02:54 - 2014-07-15 18:15 - 000002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-12-10 19:02 - 2014-07-18 10:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Winamp
   2017-12-02 15:06 - 2016-02-27 13:58 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\vlc
   2017-11-30 19:55 - 2009-07-14 07:13 - 000800086 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-11-30 19:55 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-06-28 11:25 - 2015-06-28 12:50 - 000003958 _____ () C:\Users\userr\AppData\Roaming\LTspiceIV.ini
   2016-01-01 23:01 - 2016-01-15 22:41 - 000007168 _____ () C:\Users\userr\AppData\Roaming\SQLiteManager3.pref
   2016-03-10 19:19 - 2016-03-10 19:19 - 000003584 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-07-23 18:59 - 2016-02-24 12:08 - 000000601 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\DialogChoices.xml
   2016-12-14 12:38 - 2016-12-14 12:38 - 000000600 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\PUTTY.RND
   2015-05-29 13:21 - 2015-05-29 13:21 - 000003992 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\recently-used.xbel
   2016-01-01 23:13 - 2009-09-24 21:36 - 000000486 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\uninstall.html
   Some files in TEMP:
   ====================
   2015-09-25 10:11 - 2014-07-31 18:54 - 000015752 _____ (Autodesk, Inc.) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\AcDeltree.exe
   2016-12-09 15:51 - 2016-12-09 15:51 - 000223744 _____ (Un4seen Developments) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Bass.dll
   2016-12-09 15:51 - 2016-12-09 15:51 - 000647168 _____ (radio42) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Bass.Net.dll
   2016-04-16 11:05 - 2016-04-16 11:05 - 000385024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Crysis_Patch_1_2_launcher.exe
   2016-04-22 16:02 - 2016-04-23 19:52 - 000208896 _____ (Sony DADC Austria AG) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\drm_dyndata_7340014.dll
   2016-04-22 16:08 - 2016-04-23 19:41 - 000204800 _____ (Sony DADC Austria AG) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\drm_dyndata_7370014.dll
   2016-04-23 19:57 - 2016-04-24 10:30 - 000204800 _____ (Sony DADC Austria AG) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\drm_dyndata_7390004.dll
   2015-08-04 14:25 - 2015-08-04 14:25 - 000027352 _____ (AVG Technologies) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\DseShExt-x64.dll
   2015-08-04 14:25 - 2015-08-04 14:25 - 000029912 _____ (AVG Technologies) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\DseShExt-x86.dll
   2015-12-15 08:20 - 2015-12-15 08:20 - 000010240 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\fh2communityupdaterselfupdate.exe
   2016-06-13 18:37 - 2016-06-13 18:37 - 001962752 _____ (Flexera Software LLC) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\FNP_ACT_InstallerCA.dll
   2015-01-29 15:58 - 2006-01-09 06:35 - 000159744 ____R () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\GMfc.dll
   2016-03-21 16:06 - 2016-03-21 16:06 - 001022043 _____ (                                                            ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\ICReinstall_HDVideoPlayer.exe
   2016-07-28 09:16 - 2016-07-28 09:16 - 000741440 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u101-windows-au.exe
   2016-10-22 10:00 - 2016-10-22 10:00 - 000737856 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u111-windows-au.exe
   2017-01-21 09:41 - 2017-01-21 09:41 - 000739904 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u121-windows-au.exe
   2017-04-25 10:50 - 2017-04-25 10:50 - 000739904 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u131-windows-au.exe
   2017-07-21 08:54 - 2017-07-21 08:54 - 000739904 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u141-windows-au.exe
   2017-11-15 11:43 - 2017-11-15 11:43 - 001856576 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u151-windows-au.exe
   2016-03-27 09:48 - 2016-03-27 09:48 - 000736320 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u77-windows-au.exe
   2016-04-24 10:15 - 2016-04-24 10:15 - 000739904 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u91-windows-au.exe
   2015-01-29 15:58 - 1999-12-17 14:00 - 000995383 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Mfc42.dll
   2015-01-29 15:58 - 1999-12-17 14:00 - 000295000 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\MSVCRT.dll
   2016-03-07 10:20 - 2016-03-07 10:20 - 005495448 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.61.14.exe
   2016-08-16 17:42 - 2016-08-16 17:42 - 006359496 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.61.23.exe
   2016-01-25 13:38 - 2016-01-25 13:38 - 006350128 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.61.6.exe
   2017-01-02 12:39 - 2017-01-02 12:39 - 006456560 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.63.11.exe
   2017-06-14 10:20 - 2017-06-14 10:20 - 006441096 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.63.14.exe
   2015-09-01 18:07 - 2016-08-25 22:50 - 000746088 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI.dll
   2015-11-22 12:40 - 2015-11-14 07:54 - 000835776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI64.dll
   2015-10-13 12:53 - 2015-07-23 02:46 - 000783688 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe
   2015-08-04 14:25 - 2015-08-04 14:25 - 000032984 _____ (AVG Technologies) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\SDShelEx-win32.dll
   2015-08-04 14:25 - 2015-08-04 14:25 - 000031960 _____ (AVG Technologies) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\SDShelEx-x64.dll
   2006-01-04 09:04 - 2006-01-04 09:04 - 000098304 ____R () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Setup.exe
   2016-06-23 10:10 - 2016-07-05 21:28 - 000192512 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\sfamcc00001.dll
   2015-02-10 19:56 - 2015-02-10 19:56 - 000105984 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\sfextra.dll
   2016-09-12 19:41 - 2016-09-12 19:42 - 036634172 _____ (Bogdan Ureche                                               ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\SQLiteExpertPersSetup.exe
   2015-01-29 15:58 - 2006-01-09 18:37 - 000393216 ____R () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\UnivUI.dll
   2015-12-20 20:03 - 2015-12-20 20:03 - 013977352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\vcredist_2015_Update_1_x86.exe
   2016-09-02 18:27 - 2016-09-02 18:28 - 000003584 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\_j5iljyu.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-12-19 00:16
   ==================== End of FRST.txt ============================
   FRST.txt
  • от Емилиян Радоев
   Лаптома ми се товарии загрява мисля, че имам вируси в системата
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 17-12-2017
   Ran by Emiliyan (administrator) on WISE (20-12-2017 16:03:52)
   Running from C:\Users\Emiliyan\Downloads
   Loaded Profiles: Emiliyan (Available Profiles: Emiliyan)
   Platform: Windows 8 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 10 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   () C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\GFNEXSrv.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\System32\TODDSrv.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\TrueKey\McTkSchedulerService.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\systemcore\mfefire.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\Teco\TecoService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\System Setting\TSleepSrv.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\Teco\TecoResident.exe
   (SRS Labs, Inc.) C:\Program Files\SRS Labs\SRS Control Panel\SRSPanel_64.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\systemcore\mcshield.exe
   (Nero AG) C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\Hotkey\TCrdMain_Win8.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [] => [X]
   HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [12936848 2012-07-13] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [TCrdMain] => C:\Program Files\TOSHIBA\Hotkey\TCrdMain_Win8.exe [2608040 2012-08-13] (TOSHIBA Corporation)
   HKLM\...\Run: [TSleepSrv] => C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\System Setting\TSleepSrv.exe [1548952 2012-08-04] (TOSHIBA Corporation)
   HKLM\...\Run: [TODDMain] => C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\System Setting\TODDMain.exe [213136 2012-08-04] ()
   HKLM\...\Run: [TecoResident] => C:\Program Files\TOSHIBA\Teco\TecoResident.exe [169896 2012-08-13] (TOSHIBA Corporation)
   HKLM\...\Run: [TosWaitSrv] => C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TosWaitSrv.exe [356776 2012-07-11] (TOSHIBA Corporation)
   HKLM\...\Run: [SRS Premium Sound HD] => C:\Program Files\SRS Labs\SRS Control Panel\SRSPanel_64.exe [2170784 2012-07-27] (SRS Labs, Inc.)
   HKLM\...\Run: [Toshiba TEMPRO] => C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [253344 2017-12-19] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [ToshibaDynamicIconUtility] => C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Places Icon Utility\TosDIMonitor.exe [1498624 2012-08-09] (Toshiba)
   HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [642216 2012-08-08] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [TPUReg(x86)] => "C:\Program Files\TOSHIBA\Password Utility\TosPU.exe" /Retimes
   HKLM-x32\...\Run: [TPUReg] => C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\TosPU.exe [6884352 2012-08-22] (Pegatron Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4836032 2017-08-17] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\...\Run: [Chromium] => "c:\users\emiliyan\appdata\local\chromium\application\chrome.exe" --auto-launch-at-startup --profile-directory=Default --restore-last-session
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\...\MountPoints2: {3200876f-a128-11e7-be97-74e543b067e1} - "E:\stp-fifa17.exe" 
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\...\MountPoints2: {5d49cdaf-cde8-11e7-bea2-74e543b067e1} - "F:\Install.exe" 
   Lsa: [Notification Packages] scecli "C:\Program Files\TrueKey\McAfeeTrueKeyPasswordFilter"
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 88.87.0.2 88.87.10.2
   Tcpip\..\Interfaces\{4162F2B5-AEAE-42DB-9CD1-CF34657B6E2D}: [DhcpNameServer] 88.87.0.2 88.87.10.2
   Tcpip\..\Interfaces\{72560D0F-2D93-4ECB-9356-DBA41E983165}: [DhcpNameServer] 88.87.0.2 88.87.10.2
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://toshiba13.msn.com
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://toshiba13.msn.com
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001 -> DefaultScope {0117524D-8F49-4D9B-B308-983D78D06507} URL = 
   BHO: True Key Helper -> {0F4B8786-5502-4803-8EBC-F652A1153BB6} -> C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie64.dll [2017-06-05] (Intel Security)
   BHO-x32: True Key Helper -> {0F4B8786-5502-4803-8EBC-F652A1153BB6} -> C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll [2017-06-05] (Intel Security)
   Toolbar: HKLM - True Key - {4BAAC1B8-0800-42C9-8FA6-08B211F356B8} - C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie64.dll [2017-06-05] (Intel Security)
   Toolbar: HKLM-x32 - True Key - {4BAAC1B8-0800-42C9-8FA6-08B211F356B8} - C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll [2017-06-05] (Intel Security)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 1dnbjirw.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1dnbjirw.default [2017-12-20]
   FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK => not found
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_126.dll [2017-12-12] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-12] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.42 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-06-06] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-06-06] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @Nero.com/KM -> C:\PROGRA~2\COMMON~1\Nero\BROWSE~1\NPBROW~1.DLL [2012-07-24] (Nero AG)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll [2011-09-28] ()
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-20]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-21]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-21]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-09-21]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-09-21]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-21]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-12-14]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7549928 2017-12-19] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [281416 2017-12-19] (AVAST Software)
   R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [2291392 2017-08-17] (Disc Soft Ltd)
   R2 GFNEXSrv; C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\GFNEXSrv.exe [156672 2011-10-13] () [File not signed]
   R2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [129856 2012-06-27] (Intel Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [166720 2012-06-25] (Intel Corporation)
   R2 McShield; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe [237920 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R2 mfefire; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [218320 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R2 mfevtp; C:\Windows\system32\mfevtps.exe [177144 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   S3 TemproMonitoringService; C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe [114656 2012-08-14] (Toshiba Europe GmbH)
   R2 TrueKey; C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe [1001920 2017-05-26] (McAfee, Inc.)
   R2 TrueKeyScheduler; C:\Program Files\TrueKey\McTkSchedulerService.exe [16928 2017-05-26] (McAfee, Inc.)
   R2 TrueKeyServiceHelper; C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe [87760 2017-05-26] (McAfee, Inc.)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [16056 2015-07-06] (Microsoft Corporation)
   S2 InstallerService; C:\Program Files\TrueKey\Mcafee.TrueKey.InstallerService.exe [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [183584 2017-12-19] (AVAST Software)
   S1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [321032 2017-12-19] (AVAST Software s.r.o.)
   R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsha.sys [198968 2017-12-19] (AVAST Software s.r.o.)
   R0 aswblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbloga.sys [343288 2017-12-19] (AVAST Software s.r.o.)
   R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniva.sys [57728 2017-12-19] (AVAST Software s.r.o.)
   S3 aswHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [47008 2017-12-19] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [148288 2017-12-19] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [110376 2017-12-19] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [84416 2017-12-19] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [1026232 2017-12-19] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [455376 2017-12-19] (AVAST Software)
   R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [203976 2017-12-19] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [364464 2017-12-19] (AVAST Software)
   R3 AtiHDAudioService; C:\WINDOWS\system32\drivers\AtihdW86.sys [98472 2012-07-17] (Advanced Micro Devices)
   S3 cfwids; C:\WINDOWS\System32\drivers\cfwids.sys [69672 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2017-09-24] (Disc Soft Ltd)
   R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2017-09-24] (Disc Soft Ltd)
   R3 mfeapfk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeapfk.sys [169320 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R3 mfeavfk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeavfk.sys [300392 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   S0 mfeelamk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeelamk.sys [66736 2012-07-19] (McAfee, Inc.)
   R3 mfefirek; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfefirek.sys [513456 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R0 mfehidk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfehidk.sys [752672 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   S3 mferkdet; C:\WINDOWS\System32\drivers\mferkdet.sys [106112 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R0 mfewfpk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfewfpk.sys [335784 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R2 PEGAGFN; C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\PEGAGFN.sys [14344 2009-09-11] (PEGATRON)
   R3 SmbDrvI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [43832 2012-08-14] (Synaptics Incorporated)
   S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R3 Thotkey; C:\WINDOWS\System32\drivers\Thotkey.sys [28632 2012-07-31] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
   S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [44560 2015-07-06] (Microsoft Corporation)
   S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [281944 2015-07-06] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-20 16:03 - 2017-12-20 16:04 - 000015501 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\FRST.txt
   2017-12-20 16:03 - 2017-12-20 16:03 - 002392064 _____ (Farbar) C:\Users\Emiliyan\Downloads\FRST64.exe
   2017-12-20 16:03 - 2017-12-20 16:03 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-20 15:51 - 2017-12-20 15:51 - 001931969 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\ProcessExplorer.zip
   2017-12-19 22:11 - 2017-12-20 00:14 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\In.Time.2011.BRRip.XviD.BGAudio-SLSS
   2017-12-19 22:10 - 2017-12-19 22:23 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\We're.the.Millers.2013.BDRip.XviD.BGAUDiO-SLSS
   2017-12-19 19:41 - 2017-12-19 19:42 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\Spico
   2017-12-19 19:35 - 2017-12-19 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\KMSpico 9.2.3
   2017-12-19 19:32 - 2017-12-19 19:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp
   2017-12-19 19:27 - 2017-12-19 19:27 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\KMSpico_10.2.0
   2017-12-19 19:12 - 2017-12-20 15:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
   2017-12-19 19:12 - 2017-12-19 19:12 - 000003742 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Optimize Thumbnail Cache Files
   2017-12-19 19:12 - 2017-12-19 19:12 - 000003272 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\InstallShield® Update Service Scheduler
   2017-12-19 18:45 - 2017-12-19 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\AVAST Software
   2017-12-19 18:43 - 2017-12-19 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avast Software
   2017-12-19 18:43 - 2017-12-19 18:43 - 000001933 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2017-12-19 18:43 - 2017-12-19 18:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2017-12-19 18:43 - 2017-12-19 18:43 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Avast Software
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:43 - 000455376 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:42 - 000001087 _____ C:\Users\Emiliyan\Desktop\Your Unin-staller!.lnk
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Your Uninstaller! 7
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Your Uninstaller! 7
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000364464 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000203976 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000183584 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000148288 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000110376 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000084416 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000047008 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 001026232 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 000343288 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 000321032 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 000198968 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 000057728 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-20 15:36 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\{F5EAC3B6-D142-AF0E-BCDA-8AE698B2767E}
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-19 18:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-19 18:41 - 006822592 _____ (URSoft, Inc. ) C:\Users\Emiliyan\Downloads\your_uninstaller [1].exe
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-19 18:41 - 000365168 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-19 18:41 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\URSoft
   2017-12-19 18:39 - 2017-12-20 15:37 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Opera Software
   2017-12-19 18:39 - 2017-12-20 15:37 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Opera Software
   2017-12-19 18:39 - 2017-12-19 18:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2017-12-19 18:38 - 2017-12-19 18:38 - 007289800 _____ (URSoft, Inc. ) C:\Users\Emiliyan\Downloads\yusetup7.exe
   2017-12-19 18:38 - 2017-12-19 18:38 - 000002657 _____ C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WarThunder.lnk
   2017-12-19 13:42 - 2017-12-19 13:42 - 000281568 _____ C:\WINDOWS\Minidump\121917-26937-01.dmp
   2017-12-19 13:30 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\DigitalPlayground -  Janice Griffith (50 Ways To Fuck) 12 november 2014 [.mp4]
   2017-12-19 13:28 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\TeensLikeItBig - Elsa Jean, Gia Paige, Gina Valentina (The Cocksuckers Club)
   2017-12-19 13:27 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\Naughty Bookworms - Lexi Diamond
   2017-12-19 13:27 - 2017-12-19 13:27 - 000008240 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\TeensLikeItBig - Elsa Jean, Gia Paige, Gina Valentina (The Cocksuckers Club).torrent
   2017-12-19 13:26 - 2017-12-19 13:26 - 000017308 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\Naughty Bookworms - Lexi Diamond.torrent
   2017-12-19 13:26 - 2017-12-19 13:26 - 000013206 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\DigitalPlayground -  Janice Griffith (50 Ways To Fuck) 12 november 2014 [.mp4].torrent
   2017-12-19 13:22 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\Tiny4K- Elsa Jean - Big Game Tiny Hole
   2017-12-19 13:22 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\KAYLEE HAZE aka Kylie Nicole - Break My Hymen
   2017-12-19 13:22 - 2017-12-19 13:22 - 000019856 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\Tiny4K- Elsa Jean - Big Game Tiny Hole.torrent
   2017-12-19 13:22 - 2017-12-19 13:22 - 000016441 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\KAYLEE HAZE aka Kylie Nicole - Break My Hymen.torrent
   2017-12-19 13:18 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\RKPrimeReality - Apolonia Lapiedra - Apolonias Blew Movie
   2017-12-19 13:17 - 2017-12-19 13:17 - 000013807 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\RKPrimeReality - Apolonia Lapiedra - Apolonias Blew Movie.torrent
   2017-12-19 13:15 - 2017-12-19 13:15 - 000019694 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\TeensLikeItBig - Janice Griffith.torrent
   2017-12-19 13:15 - 2017-12-19 13:15 - 000018341 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\BangbrosClips - Piper Perri (Pipe Her!! And By Her, We Mean Pipeperr!) NEW February 19 2015 SD MP4s.torrent
   2017-12-19 13:08 - 2017-12-19 13:08 - 000014431 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\RKPrime - Tiffany Watson (Naughty Trainer).torrent
   2017-12-19 12:57 - 2017-12-19 12:57 - 000016656 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\Elsa Jean - Bubble Blonde.torrent
   2017-12-19 12:19 - 2017-12-19 12:19 - 018316917 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\Drift Pack.rar
   2017-12-17 23:39 - 2017-12-17 23:39 - 000000627 _____ C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\arhiv.lnk
   2017-12-14 00:48 - 2017-12-14 00:48 - 000000000 _____ C:\Users\Emiliyan\Desktop\New Text Document (2).txt
   2017-12-12 14:12 - 2017-12-12 14:12 - 000281512 _____ C:\WINDOWS\Minidump\121217-37562-01.dmp
   2017-12-11 20:22 - 2017-12-11 20:22 - 000000000 ____D C:\Mu BattleZone Hard (No Sound)(1)
   2017-12-11 20:01 - 2017-12-11 20:02 - 092586941 _____ C:\Mu BattleZone Hard (No Sound)(1).rar
   2017-12-07 16:14 - 2017-12-07 16:14 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\1231
   2017-12-07 16:13 - 2017-12-07 16:14 - 092586941 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\1231.rar
   2017-12-07 13:12 - 2017-12-07 13:12 - 000015260 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\ReVolt_17.1124a.exe.torrent
   2017-11-24 14:44 - 2017-11-24 14:44 - 016270006 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\sa-mp-0.3.7-install (1).exe
   2017-11-24 14:38 - 2017-12-18 18:43 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Documents\GTA San Andreas User Files
   2017-11-24 14:38 - 2017-11-24 14:38 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer
   2017-11-24 14:38 - 2017-11-24 14:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer
   2017-11-24 14:28 - 2017-11-24 14:28 - 000001914 _____ C:\Users\Public\Desktop\GTA San Andreas.lnk
   2017-11-24 14:28 - 2017-11-24 14:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games
   2017-11-24 14:28 - 2017-11-24 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Rockstar Games
   2017-11-24 14:04 - 2017-11-24 14:04 - 016270006 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\sa-mp-0.3.7-install.exe
   2017-11-24 14:04 - 2017-11-24 14:04 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\crack
   2017-11-24 14:03 - 2017-11-24 14:03 - 004811976 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\crack.rar
   2017-11-24 14:03 - 2017-11-24 14:03 - 000162504 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\[ArenaBG.com]-Grand Theft Auto (GTA) San Andreas-HOODLUM.torrent
   2017-11-23 17:55 - 2017-12-19 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-20 15:51 - 2017-06-22 01:33 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\uTorrent
   2017-12-20 15:46 - 2017-06-22 14:55 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\LocalLow\Mozilla
   2017-12-20 12:14 - 2017-06-22 14:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
   2017-12-19 19:37 - 2012-07-26 09:28 - 000848230 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-19 19:37 - 2012-07-26 07:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Inf
   2017-12-19 19:31 - 2017-06-22 00:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\WPD
   2017-12-19 19:30 - 2012-07-26 09:22 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2017-12-19 19:12 - 2012-08-29 23:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\Toshiba
   2017-12-19 19:10 - 2017-07-07 21:08 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\simson
   2017-12-19 18:52 - 2012-08-30 09:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2017-12-19 18:52 - 2012-07-26 10:12 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2017-12-19 18:52 - 2012-07-26 10:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AUInstallAgent
   2017-12-19 18:41 - 2017-09-24 18:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2017-12-19 13:56 - 2017-11-19 22:13 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads1
   2017-12-19 13:42 - 2017-06-22 12:00 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2017-12-19 13:42 - 2017-06-22 11:59 - 715990818 _____ C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
   2017-12-18 21:49 - 2017-10-12 12:37 - 000222208 ___SH C:\Users\Emiliyan\Desktop\Thumbs.db
   2017-12-12 22:20 - 2012-07-26 10:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2017-12-12 22:20 - 2012-07-26 10:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2017-12-12 14:11 - 2017-06-22 14:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2017-12-12 08:49 - 2017-09-21 16:27 - 000002206 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-12-12 08:49 - 2017-09-21 16:27 - 000002194 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2017-12-11 00:40 - 2017-06-22 14:53 - 000000947 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
   2017-11-24 15:37 - 2017-09-25 19:03 - 000281088 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2017-11-24 15:36 - 2012-07-26 07:26 - 000262144 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2017-11-24 14:28 - 2012-08-29 23:39 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
   2017-11-23 17:56 - 2017-06-22 14:55 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Mozilla
   2017-11-23 17:56 - 2017-06-22 14:53 - 000000935 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2017-06-22 01:24 - 2017-06-22 01:24 - 000007606 _____ () C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-12-15 14:17
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от embolado
   Здравейте! От няколко дни NOD32 периодично ми изкарва съобщението от картинката, което ме кара да се съмянвам, че компютъра ми има вирус.

   Ето и логовете от FRST
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 23-12-2017 01
   Ran by USER (administrator) on USER-PC (23-12-2017 17:16:05)
   Running from C:\Users\USER\Desktop
   Loaded Profiles: USER (Available Profiles: USER)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 10 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
   (Fork, Ltd.) C:\Windows\Prey\wpxsvc.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe
   (Node.js) C:\Windows\Prey\versions\1.7.2\bin\node.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
   () D:\Install\Testing Tools\quietHDD\quietHDD.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe
   (Fork, Ltd.) C:\Windows\Prey\versions\1.7.2\node_modules\triggers\bin\lightevt.exe
   (HP) C:\Windows\System32\HPSIsvc.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [324352 2017-12-21] (ESET)
   HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292088 2013-09-17] (Intel Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [QLBController] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe [322432 2012-04-04] (Hewlett-Packard Company)
   HKLM-x32\...\Run: [BtTray] => C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe [387832 2013-05-14] (IVT Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   Winlogon\Notify\WgaLogon:
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [27832264 2017-10-10] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {027c0954-011d-11e7-92c7-b4b52f788ef4} - F:\DriverPack.exe
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {95871b5f-00b7-11e7-8cf1-b4b52f788ef4} - F:\DriverPack.exe
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {d96b13d4-6d84-11e5-92f1-b4b52f788ef4} - H:\setup.exe
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {e6bf35c6-0111-11e7-8df9-b4b52f788ef4} - F:\DriverPack.exe
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {e80d797e-c983-11e5-bc97-b4b52f788ef4} - F:\setup.exe
   AppInit_DLLs: C:\Windows\Jaksta\AC\x64\jaudcap.dll => C:\Windows\Jaksta\AC\x64\jaudcap.dll [311584 2014-05-16] (Jaksta Technologies Pty Ltd)
   Startup: C:\Users\USER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\quietHDD.lnk [2013-03-09]
   ShortcutTarget: quietHDD.lnk -> D:\Install\Testing Tools\quietHDD\quietHDD.exe ()
   GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   ProxyServer: [S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000] => https=127.0.0.1:54745
   Hosts: 127.0.0.1   www.martau.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{3D41CC7B-1CA0-4A34-B378-EF83D183B83F}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
   Tcpip\..\Interfaces\{42A1B73C-2FD5-4744-A1AC-DD4C68DBB756}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://google.bg/
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000 -> {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL =
   BHO: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
   BHO-x32: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
   Toolbar: HKLM - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
   Toolbar: HKLM-x32 - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: bx4xcpl7.default
   FF ProfilePath: C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default [2017-12-23]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default -> google.bg
   FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default -> Enabled: "id":"{66E978CD-981F-47DF-AC42-E3CF417C1467
   FF Extension: (MEGA) - C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default\Extensions\firefox@mega.co.nz.xpi [2017-11-17]
   FF Extension: (New Tab Homepage) - C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default\Extensions\{66E978CD-981F-47DF-AC42-E3CF417C1467}.xpi [2017-11-18]
   FF Extension: (image-save) - C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default\Extensions\{6f99b5da-d696-4a33-8cc4-072873422204}.xpi [2017-11-17]
   FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-12-12]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_126.dll [2017-12-13] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-13] ()
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 BlueSoleilCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1630456 2013-06-07] (IVT Corporation)
   R3 BsHelpCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [145656 2013-05-14] (IVT Corporation)
   R2 CronService; C:\Windows\Prey\wpxsvc.exe [611854 2017-11-22] (Fork, Ltd.) [File not signed]
   R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [1940584 2017-12-21] (ESET)
   R2 hpHotkeyMonitor; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe [368512 2012-04-04] (Hewlett-Packard Company)
   S2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [165144 2012-03-28] (Intel Corporation)
   S3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6234056 2017-11-01] (Malwarebytes)
   S4 NetMsmqActivator; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [139680 2012-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S4 NetPipeActivator; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [139680 2012-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S4 NetTcpActivator; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [139680 2012-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S4 NetTcpPortSharing; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [139680 2012-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [754784 2016-09-06] (DEVGURU Co., LTD.)
   S4 STacSV; C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe [323072 2012-09-20] (IDT, Inc.) [File not signed]
   S4 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 BazisPortableCDBus; C:\Windows\System32\drivers\BazisPortableCDBus.sys [283480 2017-03-04] (Sysprogs OU)
   U5 BlueletAudio; C:\Windows\System32\Drivers\BlueletAudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   R3 BtAudioBusSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtAudioBus.sys [23136 2012-06-15] (IVT Corporation)
   R0 BtHidBus; C:\Windows\System32\Drivers\BtHidBus.sys [24840 2009-01-07] (IVT Corporation.)
   S3 BthL2caScoIfSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtL2caScoIf.sys [54064 2013-04-26] (Ralink Corporation)
   S3 btnetBUs; C:\Windows\System32\Drivers\btnetBus.sys [35848 2008-12-07] ()
   S3 btUrbFilterDrv; C:\Windows\System32\Drivers\IvtUrbBtFlt.sys [49584 2013-03-25] (Ralink Corporation)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131712 2016-09-06] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30352 2015-06-04] (Disc Soft Ltd)
   S3 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2015-10-08] (DT Soft Ltd)
   R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [134368 2017-12-08] (ESET)
   R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [180088 2017-12-08] (ESET)
   R1 epfwwfp; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys [106304 2017-12-08] (ESET)
   S1 ISODrive; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\ISODrv64.sys [115600 2010-01-29] (EZB Systems, Inc.)
   S3 IvtBtBUs; C:\Windows\System32\Drivers\IvtBtBus.sys [31624 2008-07-02] (IVT Corporation.)
   S3 mvusbews; C:\Windows\System32\Drivers\mvusbews.sys [19968 2012-11-08] (Marvell Semiconductor, Inc.)
   R3 rtbth; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtbth.sys [1162952 2013-07-13] (Ralink Technology, Corp.)
   R3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [1864328 2012-10-03] ()
   S3 ssudmdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [165504 2016-09-06] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   U5 UnlockerDriver5; C:\Program Files\Unlocker\UnlockerDriver5.sys [12352 2010-07-01] ()
   U5 BlueletAudio; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\BlueletAudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   S3 BT; system32\DRIVERS\btnetdrv.sys [X]
   S3 BTCOM; system32\DRIVERS\btcomport.sys [X]
   S3 BTCOMBUS; System32\Drivers\btcombus.sys [X]
   S3 LgBttPort; system32\DRIVERS\lgbtpt64.sys [X]
   S3 lgbusenum; system32\DRIVERS\lgbtbs64.sys [X]
   S3 LGVMODEM; system32\DRIVERS\lgvmdm64.sys [X]
   S3 NSNDIS5; \??\C:\Windows\system32\NSNDIS5.SYS [X]
   S3 pccsmcfd; system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [X]
   S3 usbbus; system32\DRIVERS\lgx64bus.sys [X]
   S3 UsbDiag; system32\DRIVERS\lgx64diag.sys [X]
   S3 USBModem; system32\DRIVERS\lgx64modem.sys [X]
   S3 VComm; system32\DRIVERS\VComm.sys [X]
   S3 VcommMgr; System32\Drivers\VcommMgr.sys [X]
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   S3 vmci; \SystemRoot\system32\DRIVERS\vmci.sys [X]
   S3 VMnetAdapter; system32\DRIVERS\vmnetadapter.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-23 17:16 - 2017-12-23 17:16 - 000012226 _____ C:\Users\USER\Desktop\FRST.txt
   2017-12-23 17:15 - 2017-12-23 17:16 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-23 16:58 - 2017-12-23 16:58 - 002392064 _____ (Farbar) C:\Users\USER\Desktop\FRST64.exe
   2017-12-14 23:52 - 2017-12-14 23:52 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Local\Viber
   2017-11-29 17:30 - 2017-11-29 17:30 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\ABBYY
   2017-11-28 23:28 - 2017-11-28 23:28 - 000002697 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2017-11-28 23:28 - 2017-11-28 23:28 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2017-11-28 23:28 - 2017-11-28 23:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   2017-11-24 13:58 - 2017-12-11 17:13 - 000001438 _____ C:\Users\USER\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-23 17:15 - 2017-03-03 19:29 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\LocalLow\Mozilla
   2017-12-23 17:14 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-23 17:14 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-23 17:09 - 2017-05-08 00:51 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\Skype
   2017-12-23 17:08 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2017-12-23 17:06 - 2017-11-22 20:05 - 000000000 ____D C:\Windows\Prey
   2017-12-23 17:06 - 2013-09-13 16:20 - 000001017 _____ C:\Windows\SysWOW64\bscs.ini
   2017-12-23 17:06 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-12-23 16:55 - 2009-07-14 07:13 - 000785302 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-23 02:05 - 2013-04-26 22:50 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Local\CrashDumps
   2017-12-23 00:51 - 2017-11-22 19:54 - 000077432 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
   2017-12-22 18:37 - 2014-11-03 20:17 - 000004096 _____ C:\Users\USER\AppData\Local\keyfile3.drm
   2017-12-22 01:38 - 2017-07-11 22:53 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\uTorrent
   2017-12-21 21:59 - 2013-11-26 22:18 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\vlc
   2017-12-18 15:30 - 2016-03-18 02:15 - 000012288 ___SH C:\Users\USER\AppData\Roaming\Thumbs.db
   2017-12-17 10:12 - 2017-10-21 08:34 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\ViberPC
   2017-12-13 01:23 - 2017-11-17 22:38 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-12-13 01:23 - 2017-11-17 22:38 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-12-13 01:23 - 2017-11-17 22:38 - 000004324 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-12-13 01:23 - 2013-03-28 20:01 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-13 01:23 - 2012-12-29 22:02 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-09 11:17 - 2017-11-17 21:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2017-12-08 23:22 - 2017-11-17 21:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2017-12-08 20:25 - 2017-11-02 09:02 - 000134368 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\eamonm.sys
   2017-12-08 20:25 - 2017-10-09 16:49 - 000180088 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\ehdrv.sys
   2017-12-08 20:25 - 2017-09-19 09:05 - 000106304 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\epfwwfp.sys
   2017-11-28 23:28 - 2012-12-30 00:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-03-18 02:15 - 2017-12-18 15:30 - 000012288 ___SH () C:\Users\USER\AppData\Roaming\Thumbs.db
   2016-02-08 01:25 - 2016-02-08 01:25 - 000006529 _____ () C:\Users\USER\AppData\Roaming\UserTile.png
   2015-06-08 18:55 - 2015-08-20 17:08 - 000000031 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\burnaware.ini
   2013-04-18 15:40 - 2015-08-23 12:48 - 000007680 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2017-09-25 20:21 - 2017-09-25 20:21 - 000000036 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\housecall.guid.cache
   2014-11-03 20:17 - 2017-12-22 18:37 - 000004096 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\keyfile3.drm
   2013-02-05 23:18 - 2013-02-05 23:18 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\llftool.4.25.agreement
   2015-06-19 18:43 - 2015-06-19 18:43 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\llftool.4.40.agreement
   2017-06-20 18:27 - 2017-06-20 18:27 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\RawCopy.1.10.agreement
   2017-08-28 22:48 - 2017-08-28 22:48 - 000000013 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\RawCopy.savedialog.dir
   2017-08-28 22:48 - 2017-08-28 22:48 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\RawCopy.savedialog.filterindex
   2017-06-20 18:27 - 2017-08-29 12:08 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\RawCopy.sourcedisk.index
   2013-02-18 20:48 - 2017-11-11 20:47 - 000007652 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-12-19 02:06
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition.txt
  • от D101149
   Здравейте! Имам проблеми със системата си, за пореден път се обръщам към вас с надеждата отново да ми помогнете.  Просто искам да кажа, че направих голяма глупост и се нахаках с куп вируси, ако ударите едно рамо ще съм ви много благодарен за пореден път
   FRST.txt
   Addition.txt
  • от Tania Simeonova
   Нямам представа какъв е вирусът, но компютърът не работи правилно, не се отварят напълно страниците, голяма част от изображенията не се зареждат!
   резултатите от сканирането: FRST.txt
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 13-12-2017
   Ran by krasi (administrator) on KRASI-PC (13-12-2017 18:19:54)
   Running from C:\Users\krasi\Downloads
   Loaded Profiles: krasi (Available Profiles: krasi)
   Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser not detected!)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (阿里巴巴(中国)有限公司) C:\Program Files (x86)\AliSafeEngine\5.0.2\AliSafeEngine.exe
   (Apple Computer, Inc.) C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
   () C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\hsswd.exe
   () C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
   () C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
   (Informer Technologies, Inc.) C:\Program Files\Software Informer\softinfo.exe
   (Alibaba (China) Co., LTD. All rights reserved.) C:\Program Files (x86)\TaobaoProtect\TBSecSvc.exe
   (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
   (Alibaba Group) C:\Program Files (x86)\Alibaba\wwbizsrv\wwbizsrv.exe
   (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler.exe
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler64.exe
   (阿里巴巴(中国)有限公司) C:\Users\krasi\AppData\Roaming\TaobaoProtect\TaobaoProtect.exe
   (Informer Technologies, Inc.) C:\Program Files\Software Informer\softinfo.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE
   (© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\krasi\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
   () C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
   () C:\Users\krasi\AppData\Local\Ivideon\IvideonServer\IvideonServer.exe
   (Alibaba (China) Co., Ltd.) C:\Program Files (x86)\TradeManager\AliIM.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.599\SSScheduler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE
   () C:\Program Files (x86)\STDU Viewer\STDUViewerApp.exe
   (阿里巴巴(中国)有限公司) C:\Program Files (x86)\AliSafeEngine\5.0.2\AliIMSafeUI.exe
   (Elaborate Bytes AG) C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
   () C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe
   (Hewlett-Packard) C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
   (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\IPC\AdobeIPCBroker.exe
   () C:\Users\krasi\AppData\Local\Ivideon\IvideonServer\IvideonServerWatchDog.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   () C:\Program Files (x86)\TradeManager\AliApp.exe
   () C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSync\CoreSync.exe
   () C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
   (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\HEX\Adobe CEF Helper.exe
   () C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Skype Technologies) C:\Program Files (x86)\Skype\Browser\SkypeBrowserHost.exe
   (Skype Technologies) C:\Program Files (x86)\Skype\Browser\SkypeBrowserHost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [108144 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [APSDaemon] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [59280 2012-10-11] (Apple Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [VirtualCloneDrive] => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe [88984 2013-03-10] (Elaborate Bytes AG)
   HKLM-x32\...\Run: [DivXMediaServer] => C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe [450560 2013-09-11] (DivX, LLC)
   HKLM-x32\...\Run: [DivXUpdate] => C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe [1861968 2013-08-29] ()
   HKLM-x32\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [96056 2013-05-30] (Hewlett-Packard)
   HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
   HKLM-x32\...\Run: [Adobe Creative Cloud] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe [2691480 2014-03-21] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [vProt] => "C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\vprot.exe"
   HKLM-x32\...\Run: [zenvpn] => C:\Program Files (x86)\ZenVPN OpenVPN bundle\bin\zenvpn.exe
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2016-12-12] (Oracle Corporation)
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3673696 2013-08-01] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [Software Informer] => C:\Program Files\Software Informer\softinfo.exe [1634304 2015-06-26] (Informer Technologies, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [Facebook Update] => C:\Users\krasi\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [138096 2014-03-20] (Facebook Inc.)
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [OfficeSyncProcess] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE [912480 2015-09-02] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [BingSvc] => C:\Users\krasi\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2015-11-17] (© 2015 Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [GoogleDriveSync] => C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe [41061856 2017-11-20] ()
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [Ivideon Server] => C:\Users\krasi\AppData\Local\Ivideon\IvideonServer\IvideonServer.exe [2745384 2016-04-06] ()
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [Auto Hide IP] => C:\Program Files (x86)\AutoHideIP\AutoHideIP.exe
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [ProxyFirewall] => C:\Program Files (x86)\ProxyFirewall\ProxyFirewall.exe************************************************************************************************************************************************** (the data entry has 59 more characters).
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [Vidalia] => "C:\Program Files (x86)\Vidalia Bundle\Vidalia\vidalia.exe"
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [aliim] => C:\Program Files (x86)\TradeManager\AliIM.exe [556472 2017-09-21] (Alibaba (China) Co., Ltd.)
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [27832264 2017-10-10] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\MountPoints2: F - F:\HTC_Sync_Manager_PC.exe
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\MountPoints2: {360dbedc-faa0-11e6-8f8e-002215d5bbf6} - F:\HTC_Sync_Manager_PC.exe
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\MountPoints2: {601ad4bf-24f1-11e3-9659-002215d5bbf6} - E:\Autorun.exe
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\MountPoints2: {ad78493c-8f26-11e7-a40c-002215d5bbf6} - F:\HTC_Sync_Manager_PC.exe
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\...\MountPoints2: {c6bba659-6e94-11e3-b0c9-002215d5bbf6} - F:\HTC_Sync_Manager_PC.exe
   HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\Mystify.scr [242688 2010-11-20] (Microsoft Corporation)
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2017-11-15]
   ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.599\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
   Startup: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Изрязване на екран и стартиране на OneNote 2010.lnk [2017-01-10]
   ShortcutTarget: Изрязване на екран и стартиране на OneNote 2010.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE (Microsoft Corporation)
   GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 31.211.159.254 31.211.159.253
   Tcpip\..\Interfaces\{4E2EDFE8-1AE1-40D1-8B42-FACE1D9B1466}: [DhcpNameServer] 31.211.159.254 31.211.159.253
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18] (Microsoft Corporation)
   BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
   BHO: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2016-04-25] (Google Inc.)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll [2017-02-20] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
   BHO-x32: AVG Web TuneUp -> {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} -> C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\4.3.2.18\AVG Web TuneUp.dll => No File
   BHO-x32: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2016-04-25] (Google Inc.)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll [2017-02-20] (Oracle Corporation)
   Toolbar: HKLM - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2016-04-25] (Google Inc.)
   Toolbar: HKLM-x32 - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2016-04-25] (Google Inc.)
   Handler-x32: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2017-07-18] (Skype Technologies)
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default [2017-12-13]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default -> hxxps://www.google.bg/
   FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default -> http", "1.160.3.133"
   FF Extension: (Best Proxy Switcher) - C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\Extensions\bestproxyswitcher@bestproxyswitcher.com.xpi [2017-10-16]
   FF Extension: (Firebug) - C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\Extensions\firebug@software.joehewitt.com.xpi [2017-10-24] [Legacy]
   FF Extension: (Fox Web Security) - C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\Extensions\s3fox@security.xpi [2017-10-16] [Legacy]
   FF Extension: (Test Pilot) - C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\Extensions\testpilot@labs.mozilla.com.xpi [2016-09-08] [Legacy]
   FF Extension: (NoScript) - C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\Extensions\{73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232}.xpi [2017-12-04]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\aol-search.xml [2013-06-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-1.xml [2015-02-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-10.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-100.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-101.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-102.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-103.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-104.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-105.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-106.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-107.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-108.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-109.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-11.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-110.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-111.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-112.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-113.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-114.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-115.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-116.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-117.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-118.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-119.xml [2015-06-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-12.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-120.xml [2015-07-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-121.xml [2015-07-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-122.xml [2015-07-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-123.xml [2015-07-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-124.xml [2015-07-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-125.xml [2015-07-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-126.xml [2015-07-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-127.xml [2015-07-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-128.xml [2015-07-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-129.xml [2015-07-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-13.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-130.xml [2015-07-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-131.xml [2015-07-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-132.xml [2015-08-12]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-133.xml [2015-08-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-134.xml [2015-08-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-135.xml [2015-08-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-136.xml [2015-08-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-137.xml [2015-08-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-138.xml [2015-08-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-139.xml [2015-08-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-14.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-140.xml [2015-08-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-141.xml [2015-08-26]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-142.xml [2015-08-26]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-143.xml [2015-08-26]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-144.xml [2015-08-26]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-145.xml [2015-08-30]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-146.xml [2015-08-30]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-147.xml [2015-08-30]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-148.xml [2015-08-30]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-149.xml [2015-08-30]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-15.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-150.xml [2015-09-07]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-151.xml [2015-09-07]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-152.xml [2015-09-07]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-153.xml [2015-09-07]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-154.xml [2015-09-07]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-155.xml [2015-09-07]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-156.xml [2015-09-10]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-157.xml [2015-09-10]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-16.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-17.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-18.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-19.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-2.xml [2015-02-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-20.xml [2015-02-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-21.xml [2015-02-25]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-22.xml [2015-02-25]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-23.xml [2015-02-25]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-24.xml [2015-02-25]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-25.xml [2015-03-13]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-26.xml [2015-03-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-27.xml [2015-03-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-28.xml [2015-03-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-29.xml [2015-03-23]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-3.xml [2015-02-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-30.xml [2015-03-23]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-31.xml [2015-03-23]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-32.xml [2015-03-23]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-33.xml [2015-03-23]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-34.xml [2015-03-23]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-35.xml [2015-03-27]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-36.xml [2015-03-27]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-37.xml [2015-03-27]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-38.xml [2015-03-27]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-39.xml [2015-03-27]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-4.xml [2015-02-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-40.xml [2015-04-05]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-41.xml [2015-04-05]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-42.xml [2015-04-05]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-43.xml [2015-04-05]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-44.xml [2015-04-14]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-45.xml [2015-04-14]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-46.xml [2015-04-14]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-47.xml [2015-04-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-48.xml [2015-04-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-49.xml [2015-04-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-5.xml [2015-02-17]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-50.xml [2015-04-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-51.xml [2015-04-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-52.xml [2015-04-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-53.xml [2015-04-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-54.xml [2015-04-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-55.xml [2015-04-15]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-56.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-57.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-58.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-59.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-6.xml [2015-02-17]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-60.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-61.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-62.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-63.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-64.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-65.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-66.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-67.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-68.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-69.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-7.xml [2015-02-17]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-70.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-71.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-72.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-73.xml [2015-04-16]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-74.xml [2015-04-21]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-75.xml [2015-04-21]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-76.xml [2015-04-21]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-77.xml [2015-04-21]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-78.xml [2015-04-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-79.xml [2015-04-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-8.xml [2015-02-17]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-80.xml [2015-04-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-81.xml [2015-04-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-82.xml [2015-04-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-83.xml [2015-04-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-84.xml [2015-04-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-85.xml [2015-04-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-86.xml [2015-04-24]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-87.xml [2015-05-13]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-88.xml [2015-05-13]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-89.xml [2015-05-13]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-9.xml [2015-02-17]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-90.xml [2015-05-13]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-91.xml [2015-05-13]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-92.xml [2015-05-13]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-93.xml [2015-05-13]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-94.xml [2015-05-26]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-95.xml [2015-05-26]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-96.xml [2015-05-26]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-97.xml [2015-05-26]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-98.xml [2015-05-26]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1-99.xml [2015-05-29]
   FF SearchPlugin: C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8979hrxg.default\searchplugins\doctype-html-public--w3cdtd-xhtml-1.xml [2015-02-15]
   FF HKLM\...\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird => not found
   FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird => not found
   FF Plugin: @divx.com/DivX VOD Helper,version=1.0.0 -> C:\Program Files\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll [2013-09-17] (DivX, LLC.)
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect_x86_64 -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [2014-03-21] (Adobe Systems)
   FF Plugin-x32: @alibaba.com/nptrademanager;version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\TradeManager\nptrademanager.dll [2017-09-21] ( )
   FF Plugin-x32: @alibaba.com/npwangwang;version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\TradeManager\npwangwang.dll [2017-09-21] ( )
   FF Plugin-x32: @alipay.com/npaliedit -> C:\Program Files (x86)\alipay\aliedit\4.0.0.101\npaliedit.dll [2015-03-24] (Alipay.com co.,ltd)
   FF Plugin-x32: @alipay.com/npAliSecCtrl -> C:\Program Files (x86)\alipay\aliedit\4.0.0.101\npAliSecCtrl.dll [2015-03-24] (Alipay.com Inc. )
   FF Plugin-x32: @divx.com/DivX Player Plugin,version=1.0.0 -> C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Player\npDivxPlayerPlugin.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @divx.com/DivX VOD Helper,version=1.0.0 -> C:\Program Files (x86)\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll [2013-09-17] (DivX, LLC.)
   FF Plugin-x32: @divx.com/DivX Web Player Plug-In,version=1.0.0 -> C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Web Player\npdivx32.dll [2013-10-28] (DivX, LLC)
   FF Plugin-x32: @inhatch.com,version=0.7.5 -> C:\Program Files (x86)\InhatchTeam\Inhatch\npinhatch.dll [2010-12-04] (Inhatch)
   FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.121.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-02-20] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.121.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-02-20] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3508.0205 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2013-02-05] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @rocketlife.com/RocketLife Secure Plug-In Layer;version=1.0.5 -> C:\ProgramData\Visan\plugins\npRLSecurePluginLayer.dll [2011-09-20] (RocketLife, LLP)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.0.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-11-04] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [2014-03-21] (Adobe Systems)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001: @alibaba.com/npAliSSOLogin;version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\TradeManager\npAliSSOLogin.dll [2014-10-08] (Alibaba software (Shanghai) Corporation.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001: @alibaba.com/nptrademanager;version=1.0 -> "C:\Program Files (x86)\TradeManager\nptrademanager.dll" [No File]
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001: @alibaba.com/npwangwang;version=1.0 -> "C:\Program Files (x86)\TradeManager\npwangwang.dll" [No File]
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001: @alipay.com/npalicert -> C:\Users\krasi\AppData\Roaming\alipay\cf\npalicdo.dll [2014-10-21] (alipay.com)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001: @Skype Limited.com/Facebook Video Calling Plugin -> C:\Users\krasi\AppData\Local\Facebook\Video\Skype\npFacebookVideoCalling.dll [2014-07-24] (Skype Limited)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\krasi\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2014-05-01] (Unity Technologies ApS)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-12-10]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-12-10]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-12-10]
   CHR Extension: (Skype) - C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2017-12-10]
   CHR Extension: (Application Launcher for Drive (by Google)) - C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh [2017-12-10]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-12-10]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-12-10]
   CHR Profile: C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2017-11-17]
   CHR HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] - C:\Users\krasi\AppData\Local\Google\Drive\user_default\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf_live.crx [2016-07-29]
   CHR HKU\S-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bpeeepmahhfjiediknjejcmcfmjcjdck] - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\serach.crx <not found>
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dkdkpmmkgdbglmfmmmmehbkmnkopingb] - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\v9-toolbar.crx <not found>
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gnfaiijpfcmdehcgcnnippmnhjjnbllp] - C:\Program Files (x86)\Blingee Plus\blingee_plus_nt.crx <not found>
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   Opera: 
   =======
   StartMenuInternet: (HKLM) Opera - C:\Program Files\Opera x64\Opera.exe
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 Adobe LM Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe [72704 2015-07-29] (Adobe Systems) [File not signed]
   R2 AliSafeEngine Service; C:\Program Files (x86)\AliSafeEngine\5.0.2\AliSafeEngine.exe [594080 2016-05-10] (阿里巴巴(中国)有限公司)
   R2 Bonjour Service; C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe [229376 2006-02-28] (Apple Computer, Inc.) [File not signed]
   R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2770312 2017-09-05] (ESET)
   S3 FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [654848 2015-08-07] (Macrovision Europe Ltd.) [File not signed]
   R2 HssWd; C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\hsswd.exe [850128 2015-10-12] ()
   S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.599\McCHSvc.exe [404376 2017-09-05] (McAfee, Inc.)
   R2 PassThru Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [166912 2013-10-17] () [File not signed]
   R2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [75064 2013-12-15] ()
   R2 TBSecSvc; C:\Program Files (x86)\TaobaoProtect\TBSecSvc.exe [227296 2017-02-05] (Alibaba (China) Co., LTD. All rights reserved.)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   R2 wwbizsrv; C:\Program Files (x86)\Alibaba\wwbizsrv\wwbizsrv.exe [2904176 2016-07-14] (Alibaba Group)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283064 2013-09-27] (Disc Soft Ltd)
   R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [262792 2017-09-05] (ESET)
   R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [197248 2017-09-05] (ESET)
   R2 epfwwfpr; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [181384 2017-09-05] (ESET)
   S3 HtcVCom32; C:\Windows\System32\DRIVERS\HtcVComV64.sys [121800 2010-03-08] (QUALCOMM Incorporated)
   R3 MTsensor; C:\Windows\System32\DRIVERS\ASACPI.sys [8192 2005-03-29] ()
   S3 qcusbser; C:\Windows\System32\DRIVERS\qcusbser.sys [254520 2017-03-15] (QUALCOMM Incorporated)
   R3 taphss6; C:\Windows\System32\DRIVERS\taphss6.sys [42064 2016-03-01] (Anchorfree Inc.)
   S3 wdm_usb; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb2ser.sys [159936 2016-08-16] (MBB)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-13 18:14 - 2017-12-13 18:19 - 000071574 _____ C:\Users\krasi\Downloads\Addition.txt
   2017-12-13 18:11 - 2017-12-13 18:20 - 000050702 _____ C:\Users\krasi\Downloads\FRST.txt
   2017-12-13 18:10 - 2017-12-13 18:19 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-13 18:09 - 2017-12-13 18:10 - 002392064 _____ (Farbar) C:\Users\krasi\Downloads\FRST64.exe
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-17 06:23 - 003222528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-15 03:27 - 000395968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-15 02:36 - 000347336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:57 - 025731072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:43 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:43 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:32 - 002903552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:31 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:31 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:30 - 000577024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:30 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:30 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:25 - 005925888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:24 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:24 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:21 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:20 - 000817152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:20 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:20 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:20 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:15 - 000968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:12 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:06 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:06 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:05 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:03 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:02 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 05:00 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:59 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:51 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:48 - 015267328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:48 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:48 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:47 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:46 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:39 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:27 - 001544192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 04:16 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 03:37 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 03:15 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 03:15 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 03:15 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 03:10 - 020269056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 02:32 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-14 02:31 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:56 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:46 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:46 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:46 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:44 - 002293760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:41 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:41 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:40 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:39 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:38 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:38 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:29 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:28 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:28 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:27 - 004509696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:26 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:24 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:19 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:18 - 000694272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:17 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:17 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:04 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 22:01 - 001313280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 21:58 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 18:31 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-07 18:13 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-04 17:31 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-04 17:31 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-04 17:10 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-04 17:10 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-02 18:55 - 000281600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-02 18:55 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtm.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-02 18:55 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprdim.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-02 18:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtprio.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-02 17:11 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-02 17:11 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtm.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-02 17:11 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-11-02 16:56 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtprio.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-10-17 01:04 - 001001984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpedit.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-10-17 00:46 - 000953344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpedit.dll
   2017-12-12 20:58 - 2017-10-12 02:20 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
   2017-12-12 07:23 - 2017-12-12 07:23 - 002989952 _____ C:\Users\krasi\Downloads\ZHPCleaner (2).exe
   2017-12-12 06:50 - 2017-12-12 06:50 - 000605424 _____ (Reimage) C:\Users\krasi\Downloads\ReimageRepair (2).exe
   2017-12-12 06:15 - 2017-12-12 06:15 - 000605424 _____ (Reimage) C:\Users\krasi\Downloads\ReimageRepair (1).exe
   2017-12-11 16:29 - 2017-12-13 07:47 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
   2017-12-11 16:26 - 2017-12-11 16:29 - 008187336 _____ (Malwarebytes) C:\Users\krasi\Downloads\adwcleaner_7.0.5.0.exe
   2017-12-11 14:20 - 2017-12-11 14:21 - 002989952 _____ C:\Users\krasi\Downloads\ZHPCleaner (1).exe
   2017-12-10 16:31 - 2017-12-11 14:39 - 000002450 _____ C:\Users\krasi\Desktop\ZHPCleaner.txt
   2017-12-10 16:12 - 2017-12-13 06:25 - 000000830 _____ C:\Users\krasi\Desktop\ZHPCleaner.lnk
   2017-12-10 16:12 - 2017-12-13 06:25 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\ZHP
   2017-12-10 16:12 - 2017-12-10 16:12 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Local\ZHP
   2017-12-10 16:09 - 2017-12-10 16:11 - 002988416 _____ C:\Users\krasi\Downloads\ZHPCleaner.exe
   2017-12-09 10:41 - 2017-12-09 10:41 - 000262144 ____N C:\Windows\Minidump\120917-31761-01.dmp
   2017-12-06 15:41 - 2017-12-06 15:41 - 002694408 _____ C:\Users\krasi\Downloads\13-0392-5-Prog_ovoshtni (3).pdf
   2017-12-05 16:11 - 2017-12-05 16:11 - 000262144 ____N C:\Windows\Minidump\120517-27565-01.dmp
   2017-12-04 11:18 - 2017-12-04 11:18 - 000190568 _____ C:\Users\krasi\Downloads\ECCNET-complaint (1).pdf
   2017-12-03 16:25 - 2017-12-03 16:25 - 000262144 ____N C:\Windows\Minidump\120317-15553-01.dmp
   2017-12-03 11:45 - 2017-12-03 11:45 - 000262144 ____N C:\Windows\Minidump\120317-17206-01.dmp
   2017-12-03 09:19 - 2017-12-03 09:19 - 000190568 _____ C:\Users\krasi\Downloads\ECCNET-complaint.pdf
   2017-12-03 08:51 - 2017-12-03 08:51 - 002694408 _____ C:\Users\krasi\Downloads\13-0392-5-Prog_ovoshtni (2).pdf
   2017-12-03 07:45 - 2017-12-03 07:45 - 000262144 ____N C:\Windows\Minidump\120317-20482-01.dmp
   2017-11-26 16:42 - 2017-11-26 16:42 - 000262144 ____N C:\Windows\Minidump\112617-157389-01.dmp
   2017-11-25 17:37 - 2017-12-12 20:36 - 000004324 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-11-25 17:36 - 2017-12-12 20:36 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-11-25 17:36 - 2017-12-12 20:36 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-11-20 06:22 - 2017-11-20 06:24 - 141015434 _____ C:\Users\krasi\Downloads\AdbeRdr11000_mui_Std (1).zip
   2017-11-20 06:22 - 2017-11-20 06:23 - 040116224 _____ C:\Users\krasi\Downloads\AdbeRdrUpd11021_MUI.msp
   2017-11-18 10:51 - 2017-11-18 10:53 - 141015434 _____ C:\Users\krasi\Downloads\AdbeRdr11000_mui_Std.zip
   2017-11-18 07:16 - 2017-11-18 07:16 - 020771800 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\krasi\Downloads\install_flash_player (1).exe
   2017-11-18 07:16 - 2017-11-18 07:16 - 020250592 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\krasi\Downloads\install_flash_player_ax.exe
   2017-11-18 07:15 - 2017-11-18 07:16 - 020732888 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\krasi\Downloads\install_flash_player_ppapi.exe
   2017-11-17 08:25 - 2017-11-17 08:26 - 010849904 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\krasi\Downloads\ccsetup537.exe
   2017-11-17 08:22 - 2017-11-17 08:23 - 048123704 _____ (TuneUp Software) C:\Users\krasi\Downloads\TuneUpUtilities2014_en-US.exe
   2017-11-16 08:01 - 2017-11-16 08:01 - 001205232 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\krasi\Downloads\flashplayer27pp_id_install.exe
   2017-11-16 07:45 - 2017-11-16 07:45 - 020771840 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\krasi\Downloads\install_flash_player.exe
   2017-11-16 07:34 - 2017-11-16 07:35 - 000311248 _____ (Mozilla) C:\Users\krasi\Downloads\Firefox Installer(1).exe
   2017-11-15 19:32 - 2017-11-15 19:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
   2017-11-15 19:32 - 2017-11-15 19:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
   2017-11-15 19:32 - 2017-11-15 19:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
   2017-11-15 19:01 - 2017-11-15 19:32 - 000001964 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
   2017-11-15 19:01 - 2017-11-15 19:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan
   2017-11-15 13:22 - 2017-11-15 13:22 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2017-11-15 09:01 - 2017-11-15 09:01 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Opera Software
   2017-11-15 09:01 - 2017-11-15 09:01 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Local\Opera Software
   2017-11-15 08:59 - 2017-11-19 12:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
   2017-11-15 08:58 - 2017-11-15 08:59 - 001258640 _____ (Opera Software) C:\Users\krasi\Downloads\OperaSetup.exe
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-18 04:06 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-18 04:06 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-18 04:06 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-18 04:06 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-18 04:06 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-18 04:06 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-18 04:06 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-17 01:07 - 001680616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-16 23:55 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:58 - 000382696 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 014635008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 012574720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 002319872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 002222080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 002058240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Query.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msshooks.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:40 - 000308456 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:39 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:38 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:38 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 012574208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 011410944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 001400320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Query.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:37 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:26 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:26 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:25 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msshooks.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:24 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:20 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\luafv.sys
   2017-11-15 02:16 - 2017-10-12 02:16 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000995272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000922432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2017-11-15 02:16 - 2017-09-07 15:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-18 04:34 - 000134376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-18 04:30 - 000605184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-16 00:04 - 000407392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-04 15:04 - 002023936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-04 15:04 - 001570304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-04 15:04 - 000670208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-04 15:04 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-04 15:04 - 000370688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-04 15:04 - 000241664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2017-11-15 02:13 - 2017-10-04 15:04 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2017-11-13 15:49 - 2017-11-13 15:49 - 025614068 _____ C:\Users\krasi\Downloads\php-7.2.0RC6-Win32-VC15-x64.zip
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-13 18:19 - 2014-03-20 15:14 - 000000928 _____ C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001UA.job
   2017-12-13 18:18 - 2013-12-23 16:04 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Software Informer
   2017-12-13 18:08 - 2017-02-07 06:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AliAntiVirusED
   2017-12-13 18:08 - 2017-02-05 17:01 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\TaobaoProtect
   2017-12-13 18:01 - 2015-08-28 17:56 - 000000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d0e1aaf219f40.job
   2017-12-13 18:01 - 2015-07-16 00:56 - 000000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d0bf516b0a7118.job
   2017-12-13 18:00 - 2015-05-17 02:50 - 000000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d0903b82a18cc0.job
   2017-12-13 17:55 - 2013-01-18 09:54 - 000000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
   2017-12-13 17:55 - 2013-01-05 12:16 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Skype
   2017-12-13 17:52 - 2013-12-23 12:25 - 000000338 _____ C:\Windows\Tasks\HP Photo Creations Communicator.job
   2017-12-13 17:43 - 2014-03-16 16:21 - 000000398 _____ C:\Windows\Tasks\WpsUpdateTask_krasi.job
   2017-12-13 16:02 - 2009-07-14 06:45 - 000025424 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-13 16:02 - 2009-07-14 06:45 - 000025424 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-13 15:19 - 2014-03-20 15:14 - 000000906 _____ C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-237019498-3253715406-2815218077-1001Core.job
   2017-12-13 15:01 - 2015-08-28 17:56 - 000000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1d0e1aae22cce0.job
   2017-12-13 11:11 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2017-12-13 07:55 - 2015-11-29 13:07 - 000000000 ___RD C:\Users\krasi\Google Drive
   2017-12-13 07:54 - 2017-02-05 16:36 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TradeManager
   2017-12-13 07:53 - 2017-02-05 17:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
   2017-12-13 07:50 - 2015-07-16 00:55 - 000000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1d0bf516a17d3b8.job
   2017-12-13 07:50 - 2015-05-17 02:50 - 000000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1d0903b81e14a00.job
   2017-12-13 07:50 - 2013-01-18 09:54 - 000000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
   2017-12-13 07:49 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-12-13 07:36 - 2015-03-06 07:46 - 000000058 _____ C:\Users\krasi\AppData\Local\DonationCoder_ScreenshotCaptor_InstallInfo.dat
   2017-12-13 03:42 - 2009-07-14 06:45 - 005445240 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2017-12-13 03:35 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Setup
   2017-12-13 03:35 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Setup
   2017-12-13 03:14 - 2013-08-03 02:00 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2017-12-13 03:06 - 2017-10-12 02:17 - 133326408 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
   2017-12-13 03:06 - 2013-01-03 13:48 - 133326408 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2017-12-12 20:36 - 2013-01-03 13:06 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-12 20:36 - 2013-01-03 13:06 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-11 16:43 - 2013-01-03 10:40 - 000000000 ____D C:\Users\krasi
   2017-12-11 16:41 - 2013-09-22 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Yahoo!
   2017-12-10 23:54 - 2013-12-24 06:52 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Local\CrashDumps
   2017-12-09 15:38 - 2016-11-30 07:32 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\LocalLow\Mozilla
   2017-12-09 10:43 - 2013-06-18 06:30 - 000000048 _____ C:\RB.rdat
   2017-12-09 10:43 - 2013-06-18 06:30 - 000000048 _____ C:\License_Time.rdat
   2017-12-09 10:41 - 2013-01-06 07:08 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2017-12-08 00:03 - 2017-11-03 11:04 - 000002000 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Sheets.lnk
   2017-12-08 00:03 - 2017-09-14 00:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Backup and Sync from Google
   2017-12-08 00:03 - 2015-11-29 13:04 - 000002002 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Slides.lnk
   2017-12-08 00:03 - 2015-11-29 13:04 - 000001990 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Docs.lnk
   2017-12-04 10:31 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2017-12-04 09:34 - 2014-05-17 08:26 - 000192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
   2017-12-03 12:43 - 2009-07-14 07:13 - 000784210 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-03 12:43 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2017-12-01 09:40 - 2017-02-05 17:00 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Local\aef
   2017-11-30 19:01 - 2015-11-17 12:02 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2017-11-26 16:40 - 2016-12-20 07:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2017-11-26 16:40 - 2016-09-25 14:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2017-11-25 17:37 - 2013-03-27 09:34 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Local\Adobe
   2017-11-17 12:26 - 2015-11-29 05:55 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\PhotoScape
   2017-11-17 12:26 - 2014-01-09 09:29 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\Tracing
   2017-11-17 12:26 - 2013-09-27 10:29 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
   2017-11-17 12:26 - 2013-09-22 17:19 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Media Player Classic
   2017-11-17 10:39 - 2013-01-03 20:33 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2017-11-17 08:23 - 2015-04-21 13:28 - 000000000 __SHD C:\ProgramData\{FE8D473A-6F06-4F99-B5F4-BED72B2A038C}
   2017-11-16 07:36 - 2016-09-25 14:24 - 000000936 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
   2017-11-16 07:36 - 2016-09-25 14:24 - 000000924 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
   2017-11-16 07:15 - 2013-01-03 10:47 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\Mozilla
   2017-11-16 04:08 - 2013-01-18 09:54 - 000002155 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-11-16 04:08 - 2013-01-18 09:54 - 000002143 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2017-11-15 19:00 - 2013-01-03 13:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
   2017-11-15 17:42 - 2014-05-28 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\AppData\Roaming\uTorrent
   2017-11-15 13:31 - 2013-01-05 12:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2017-11-15 13:22 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   2017-11-15 10:55 - 2014-12-27 14:50 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2017-11-15 07:09 - 2016-04-20 16:11 - 000000000 ____D C:\Users\krasi\Documents\Файлове на Outlook
   2017-11-15 03:32 - 2014-12-11 03:28 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2017-11-15 03:09 - 2013-12-23 16:24 - 000768076 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2017-11-14 17:01 - 2015-09-17 13:56 - 000003430 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d0f13fdda07310
   2017-11-14 17:01 - 2015-09-17 13:56 - 000003302 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1d0f13fdca9de10
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2009-05-10 17:40 - 2000-06-09 01:00 - 000995383 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\krasi\Mfc42.dll
   2009-05-10 17:40 - 2001-05-04 20:05 - 000290869 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\krasi\MSVCRT.DLL
   2009-05-10 17:40 - 1999-12-07 20:00 - 000253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\krasi\MSVCRT20.DLL
   2009-05-10 17:40 - 2001-05-04 20:05 - 000431376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\krasi\RICHED20.DLL
   2009-05-10 17:40 - 1999-12-07 20:00 - 000003856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\krasi\RICHED32.DLL
   2009-05-10 17:40 - 2005-04-03 17:16 - 000126976 _____ () C:\Users\krasi\Setup.exe
   2013-09-17 15:15 - 2014-06-22 23:58 - 000003730 _____ () C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefoxavg-secure-search.xml
   2013-09-17 15:28 - 2017-08-13 15:16 - 000000387 _____ () C:\Users\krasi\AppData\Roaming\burnaware.ini
   2015-01-25 18:12 - 2015-01-25 18:12 - 000001248 _____ () C:\Users\krasi\AppData\Roaming\PKEISIJ
   2015-01-25 18:12 - 2015-01-25 18:12 - 000002086 _____ () C:\Users\krasi\AppData\Roaming\QBBYB
   2015-03-06 07:46 - 2017-12-13 07:36 - 000000058 _____ () C:\Users\krasi\AppData\Local\DonationCoder_ScreenshotCaptor_InstallInfo.dat
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-10-26 10:07 - 2017-10-26 10:07 - 000488960 _____ () C:\Users\krasi\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-12-09 00:46
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition.txt
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×