Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Преди време без да исках инсталирах една програма която уш беше със едно име , може би нарочно слагат други имена да се излъжеш да я инсталираш и хооп някакво подобие на вирус , та става следното: когато кликам сас мишката където и да е по десктопа дали отварям папка или какъвто и да е файл или пък натискам някакъв линк или пускам или спирам клип или като кликам 3 или 4 пъти подрет бурзо със мишката а бе кликане , се отваря интернет екплорер и ми показва там някакви си сайтове пробвам да го затворя със х но като го затворя ми се показват още 1 - 2 интернет експлорера пак със някакви си сайтове и след това като успея да ги затворя всичките и това се повтаря през няколко минути различно и ме побарква няма отърване , пробвах със Аваст антивирусната не открива нищо проверих във контрол панела във добавяне и премахване на програми да видя някаква сас странно ,чуждо име няма такава във програм файлс също и там всичко си е наред , по някой пат това подобие на вирус се активира различно или на първият или на вторият или на третият клик където и да е , деактивирах интернет експлорера и сега не се показва но се случва пак същото но за части от секундата отваря се нещо неможе да се разбере какво е и след това изчезва става така че примерно искам да пусна клип във ютуб и като натисна плея се случва първо това за част от секундата и на вторият клик на плея тогава клипа тръгва а бе много странна и ш'бана работа кажете има ли начин тази програма където я инсталирах без да искам да се е скрила някъде и да няма намиране , вирусната може да не я намира защото това може да нее вирус някаква обикновенна програма но да действа като вирус и много голямо досаждане . Веднъж си чистех компа триех стари исталационни пакети и съм я истрил тази гадина иначе щях да я разбера коя е ама... Та помагайте със каквото можете :)

Това е от сканиращата програма:

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:27-04-2016
Ran by PC (administrator) on PC-PC (28-04-2016 13:20:03)
Running from C:\Users\PC\Desktop
Loaded Profiles: PC (Available Profiles: PC)
Platform: Windows 7 Professional (X64) Language: Български (България)
Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Autodesk Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe
(Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\GoogleCrashHandler64.exe
() C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareService.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
() C:\Windows\SysWOW64\SecUPDUtilSvc.exe
() C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareTray.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_213.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_213.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [8317472 2009-11-03] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [] => [X]
HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareTray.exe [9581280 2016-01-28] ()
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [7021880 2016-01-16] (AVAST Software)
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\...\MountPoints2: {1487aa8f-b43d-11e5-bb69-002481039eea} - J:\LGAutoRun.exe
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco1] -> {AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco2] -> {853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco3] -> {42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB} => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2016-01-22] ()
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
GroupPolicy: Restriction - Chrome <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{4F3A05CF-433E-48F5-91E2-8FCC2A1F40D7}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope value is missing
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: BitComet Helper -> {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} -> C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2013-11-29] (BitComet)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\ssv.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2016-01-16] (AVAST Software)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\jp2ssv.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
DPF: HKLM-x32 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default
FF NewTab: chrome://fvd.speeddial/content/fvd_about_blank.html
FF Homepage: chrome://fvd.speeddial/content/fvd_about_blank.html
about:preferences
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_213.dll [2016-04-08] ()
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-16] (VideoLAN)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [No File]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_213.dll [2016-04-08] ()
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2015-05-21] (Google)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-01-04] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-13] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-13] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [No File]
FF Extension: Speed Dial [FVD] - New Tab Page, Sync... - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\extensions\pavel.sherbakov@gmail.com [2016-04-16]
FF Extension: Greasemonkey - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\extensions\{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.xpi [2016-04-21]
FF Extension: APK Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\jid1-6MGm94JnyY2VkA@jetpack.xpi [2016-02-13]
FF Extension: Top Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\tvd@link64.xpi [2016-01-05]
FF Extension: Youtube and more - Easy Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\vdpure@link64.xpi [2016-01-22]
FF Extension: BitComet Video Downloader - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{B042753D-F57E-4e8e-A01B-7379A6D4CEFB} [2015-12-08] [not signed]
FF Extension: Video DownloadHelper - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2016-04-12]
FF Extension: YouTube Flash Video Player - C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi [2016-03-26]
FF Extension: Skype - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2016-01-06]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2016-01-16]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF
FF Extension: Avast SafePrice - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF [2016-01-16]

Chrome:
=======
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
CHR Profile: C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-01-16]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-16]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-16]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-16]
CHR Extension: (Agar.io Skins) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ddmbokmmnnhmdllgjohoigfpfmaiahfh [2016-04-25]
CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2016-04-21]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-04-21]
CHR Extension: (tampermonkey) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lpeahjkbempddijjinnoppjbdegiggba [2016-04-21]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-21]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-01-16]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2016-01-16]

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AdAppMgrSvc; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe [599944 2014-12-05] (Autodesk Inc.)
R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2021592 2016-04-05] (Adobe Systems, Incorporated)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [226440 2016-01-16] (AVAST Software)
S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE; C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe [1296728 2013-11-29] (www.BitComet.com)
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1433216 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1773696 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.10.767.8917\AdAwareService.exe [712432 2016-01-28] ()
R2 SamsungUPDUtilSvc; C:\Windows\SysWOW64\SecUPDUtilSvc.exe [143664 2016-01-24] ()
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 andnetadb; C:\Windows\System32\Drivers\lgandnetadb.sys [31744 2012-07-03] (Google Inc)
S3 AndNetDiag; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetdiag64.sys [29184 2012-07-03] (LG Electronics Inc.)
S3 ANDNetModem; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetmodem64.sys [36352 2012-07-03] (LG Electronics Inc.)
S3 andnetndis; C:\Windows\System32\DRIVERS\lgandnetndis64.sys [93184 2012-07-04] (LG Electronics Inc.)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [28656 2016-01-16] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [97648 2016-01-16] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2016-01-16] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65224 2016-01-16] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1065720 2016-03-02] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [464256 2016-01-20] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [155304 2016-01-16] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [273784 2016-01-16] (AVAST Software)
R3 avc3; C:\Windows\System32\DRIVERS\avc3.sys [1600512 2016-01-05] (BitDefender)
R3 avchv; C:\Windows\System32\DRIVERS\avchv.sys [282000 2016-01-05] (BitDefender)
R3 avckf; C:\Windows\System32\DRIVERS\avckf.sys [775424 2016-01-05] (BitDefender)
R1 BdfNdisf; c:\program files\lavasoft\ad-aware antivirus\firewall engine\1.6.0.0\drivers\bdfndisf6.sys [93160 2015-01-06] (BitDefender LLC)
R1 bdfwfpf; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Firewall Engine\1.6.0.0\Drivers\bdfwfpf.sys [102992 2015-01-06] (BitDefender LLC)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.99.0\gzflt.sys [155912 2015-12-09] (BitDefender LLC)
S3 Trufos; C:\Windows\System32\DRIVERS\Trufos.sys [452040 2015-12-09] (BitDefender S.R.L.)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-04-28 13:20 - 2016-04-28 13:20 - 00016606 _____ C:\Users\PC\Desktop\FRST.txt
2016-04-28 13:18 - 2016-04-28 13:20 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-04-28 13:14 - 2016-04-28 13:14 - 02376704 _____ (Farbar) C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
2016-04-28 12:19 - 2016-04-28 12:19 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2016-04-27 18:34 - 2016-04-27 18:34 - 00007912 _____ C:\Users\PC\Desktop\AdwCleaner[C1].txt
2016-04-27 18:29 - 2016-04-27 18:29 - 03580480 _____ C:\Users\PC\Desktop\adwcleaner_5.113.exe
2016-04-27 08:46 - 2016-04-27 08:46 - 01033861 _____ C:\Users\PC\Desktop\Elliot Wave International Analisys All.zip
2016-04-26 19:54 - 2016-04-28 08:12 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-04-26 09:10 - 2016-04-26 09:10 - 00702784 _____ C:\Users\PC\Desktop\Elliot Wave International Analisys.zip
2016-04-26 09:07 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurusd
2016-04-26 09:06 - 2016-04-27 08:45 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdchf
2016-04-26 09:06 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurgbp
2016-04-26 09:05 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\gbpjpy
2016-04-26 09:05 - 2016-04-27 08:44 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurcad
2016-04-26 09:04 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdjpy
2016-04-26 09:04 - 2016-04-26 09:05 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\audjpy
2016-04-26 09:03 - 2016-04-27 08:45 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\eurjpy
2016-04-26 09:03 - 2016-04-27 08:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\audusd
2016-04-26 09:02 - 2016-04-28 06:51 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\usdcad
2016-04-25 16:20 - 2016-04-25 16:20 - 00002193 _____ C:\Users\PC\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-04-25 09:37 - 2016-04-25 09:37 - 00002117 _____ C:\Users\PC\Desktop\Stratton Oakmont Work Processing.zip
2016-04-21 05:26 - 2016-04-21 05:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LarmorVoronoi Plugin for Maya
2016-04-21 05:26 - 2016-04-21 05:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\LarmorVoronoiMayaPlugin
2016-04-21 05:13 - 2011-04-11 02:29 - 00001381 _____ C:\Users\PC\Documents\ReadMe.txt
2016-04-20 14:20 - 2016-04-20 14:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Desktop\elliott free week
2016-04-15 17:39 - 2016-04-26 19:49 - 00000000 ___RD C:\Users\PC\Desktop\vsichko
2016-04-13 23:25 - 2016-04-13 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\xgen
2016-04-13 21:47 - 2016-04-13 21:47 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Autodesk Application Manager
2016-04-13 21:41 - 2016-04-13 21:41 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Direct Connect
2016-04-09 13:21 - 2016-04-09 13:21 - 00001580 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Illustrator CS4.lnk
2016-04-09 13:21 - 2016-04-09 13:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ALM
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:40 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие (2).bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 20:39 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3 - Копие.bmp
2016-04-06 19:28 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1 - Копие.bmp
2016-04-06 18:54 - 2016-04-06 18:54 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\golemi snimki
2016-04-06 17:08 - 2016-04-06 17:08 - 01637298 _____ C:\Users\PC\Documents\13 popravka.bmp
2016-04-06 06:47 - 2016-04-06 06:47 - 01667014 _____ C:\Users\PC\Documents\8 POPRAVENAA.bmp
2016-04-06 06:42 - 2016-04-06 06:42 - 01706622 _____ C:\Users\PC\Documents\6 POPRAVENA.bmp
2016-04-05 22:28 - 2016-04-05 22:28 - 09651426 _____ C:\Users\PC\Documents\ANSWERS - IQTEST.DK - DANSK - YouTube_720p.mp4
2016-04-05 21:55 - 2016-04-05 21:55 - 01662218 _____ C:\Users\PC\Documents\39.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01708214 _____ C:\Users\PC\Documents\37.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01701054 _____ C:\Users\PC\Documents\36.bmp
2016-04-05 21:54 - 2016-04-05 21:54 - 01690630 _____ C:\Users\PC\Documents\38.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01652826 _____ C:\Users\PC\Documents\35.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01648878 _____ C:\Users\PC\Documents\34.bmp
2016-04-05 21:53 - 2016-04-05 21:53 - 01642422 _____ C:\Users\PC\Documents\33.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01711510 _____ C:\Users\PC\Documents\30.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01695002 _____ C:\Users\PC\Documents\32.bmp
2016-04-05 21:52 - 2016-04-05 21:52 - 01663478 _____ C:\Users\PC\Documents\31.bmp
2016-04-05 21:51 - 2016-04-05 21:51 - 01684854 _____ C:\Users\PC\Documents\29.bmp
2016-04-05 21:51 - 2016-04-05 21:51 - 01659726 _____ C:\Users\PC\Documents\28.bmp
2016-04-05 21:50 - 2016-04-05 21:50 - 01712014 _____ C:\Users\PC\Documents\27.bmp
2016-04-05 21:50 - 2016-04-05 21:50 - 01658094 _____ C:\Users\PC\Documents\26.bmp
2016-04-05 21:49 - 2016-04-05 21:49 - 01663254 _____ C:\Users\PC\Documents\25.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:49 - 01689846 _____ C:\Users\PC\Documents\24.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01726250 _____ C:\Users\PC\Documents\21.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01689406 _____ C:\Users\PC\Documents\22.bmp
2016-04-05 21:48 - 2016-04-05 21:48 - 01618734 _____ C:\Users\PC\Documents\23.bmp
2016-04-05 21:47 - 2016-04-05 21:47 - 01764614 _____ C:\Users\PC\Documents\20.bmp
2016-04-05 21:47 - 2016-04-05 21:47 - 01697334 _____ C:\Users\PC\Documents\19.bmp
2016-04-05 21:46 - 2016-04-05 21:46 - 01666182 _____ C:\Users\PC\Documents\17.bmp
2016-04-05 21:46 - 2016-04-05 21:46 - 01665366 _____ C:\Users\PC\Documents\18.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01731062 _____ C:\Users\PC\Documents\15.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01730318 _____ C:\Users\PC\Documents\14.bmp
2016-04-05 21:45 - 2016-04-05 21:45 - 01717254 _____ C:\Users\PC\Documents\16.bmp
2016-04-05 21:44 - 2016-04-05 21:44 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\13.bmp
2016-04-05 21:44 - 2016-04-05 21:44 - 01671126 _____ C:\Users\PC\Documents\12.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01720242 _____ C:\Users\PC\Documents\9.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01698166 _____ C:\Users\PC\Documents\10.bmp
2016-04-05 21:43 - 2016-04-05 21:43 - 01674678 _____ C:\Users\PC\Documents\11.bmp
2016-04-05 21:42 - 2016-04-05 21:42 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\8.bmp
2016-04-05 21:42 - 2016-04-05 21:42 - 01781586 _____ C:\Users\PC\Documents\7.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 03686454 _____ C:\Users\PC\Documents\6.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 01758738 _____ C:\Users\PC\Documents\4.bmp
2016-04-05 21:41 - 2016-04-05 21:41 - 01739766 _____ C:\Users\PC\Documents\5.bmp
2016-04-05 21:40 - 2016-04-05 21:40 - 01740334 _____ C:\Users\PC\Documents\2.bmp
2016-04-05 21:40 - 2016-04-05 21:40 - 01719798 _____ C:\Users\PC\Documents\3.bmp
2016-04-05 21:39 - 2016-04-05 21:39 - 01773526 _____ C:\Users\PC\Documents\1.bmp
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:50 - 112854153 _____ C:\Users\PC\Documents\zgradata popravka za render.obj
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:50 - 00005349 _____ C:\Users\PC\Documents\zgradata popravka za render.mtl
2016-04-03 20:49 - 2016-04-03 20:49 - 39581148 _____ C:\Users\PC\Documents\57.mb
2016-04-03 20:20 - 2016-04-03 20:20 - 39509528 _____ C:\Users\PC\Documents\56 posledno.mb
2016-04-03 20:17 - 2016-04-03 20:17 - 39504168 _____ C:\Users\PC\Documents\55.mb
2016-04-03 19:45 - 2016-04-03 19:45 - 38930804 _____ C:\Users\PC\Documents\54.mb
2016-04-03 19:41 - 2016-04-03 19:41 - 38930240 _____ C:\Users\PC\Documents\53.mb
2016-04-03 19:30 - 2016-04-03 19:30 - 33688768 _____ C:\Users\PC\Documents\52.mb
2016-04-03 19:14 - 2016-04-03 19:14 - 14480088 _____ C:\Users\PC\Documents\51.mb
2016-04-03 19:05 - 2016-04-03 19:13 - 14477956 _____ C:\Users\PC\Documents\50.mb
2016-04-03 14:54 - 2016-04-03 14:54 - 13429748 _____ C:\Users\PC\Documents\49.mb
2016-04-03 14:43 - 2016-04-03 14:43 - 10086224 _____ C:\Users\PC\Documents\48.mb
2016-04-03 14:28 - 2016-04-03 14:28 - 04194392 _____ C:\Users\PC\Documents\47.mb
2016-04-03 14:22 - 2016-04-03 14:22 - 03678512 _____ C:\Users\PC\Documents\46.mb
2016-04-03 14:04 - 2016-04-03 14:04 - 03255112 _____ C:\Users\PC\Documents\45.mb
2016-04-03 13:57 - 2016-04-03 13:57 - 03054136 _____ C:\Users\PC\Documents\44.mb
2016-04-03 13:49 - 2016-04-03 13:49 - 03049180 _____ C:\Users\PC\Documents\43.mb
2016-04-03 13:46 - 2016-04-03 13:46 - 00494712 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata gotova sas staklata .mb
2016-04-03 13:44 - 2016-04-03 13:44 - 02560804 _____ C:\Users\PC\Documents\42 probna.mb
2016-04-03 13:31 - 2016-04-03 13:31 - 02532616 _____ C:\Users\PC\Documents\41.mb
2016-04-03 13:21 - 2016-04-03 13:21 - 02032396 _____ C:\Users\PC\Documents\40.mb
2016-04-03 12:05 - 2016-04-03 12:05 - 01961352 _____ C:\Users\PC\Documents\39.mb
2016-04-03 12:03 - 2016-04-03 12:03 - 00032580 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata.obj
2016-04-03 12:03 - 2016-04-03 12:03 - 00000524 _____ C:\Users\PC\Documents\vratata.mtl
2016-04-03 11:59 - 2016-04-03 11:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
2016-04-03 11:58 - 2016-04-03 11:59 - 00000000 ____D C:\Python27
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 18636800 _____ C:\Users\PC\Documents\python-2.7.11.msi
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender Foundation
2016-04-03 11:57 - 2016-04-03 11:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blender Foundation
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 11293392 _____ C:\Users\PC\Documents\blender-2.49b-windows.exe
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Blender Foundation
2016-04-03 11:56 - 2016-04-03 11:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Blender Foundation
2016-04-03 11:51 - 2016-04-03 11:51 - 01959732 _____ C:\Users\PC\Documents\38.mb
2016-04-03 11:42 - 2016-04-03 11:42 - 01880568 _____ C:\Users\PC\Documents\37.mb
2016-04-03 11:38 - 2016-04-03 11:38 - 01878124 _____ C:\Users\PC\Documents\36.mb
2016-04-03 11:34 - 2016-04-03 11:34 - 01873592 _____ C:\Users\PC\Documents\35.mb
2016-04-03 11:07 - 2016-04-03 11:07 - 01759472 _____ C:\Users\PC\Documents\34.mb
2016-04-03 10:40 - 2016-04-03 10:40 - 01698768 _____ C:\Users\PC\Documents\32.mb
2016-04-03 10:38 - 2016-04-03 10:38 - 01697572 _____ C:\Users\PC\Documents\31.mb
2016-04-03 10:35 - 2016-04-03 10:35 - 01697320 _____ C:\Users\PC\Documents\30.mb
2016-04-03 10:27 - 2016-04-03 10:27 - 01695576 _____ C:\Users\PC\Documents\29.mb
2016-04-03 10:20 - 2016-04-03 10:20 - 01679860 _____ C:\Users\PC\Documents\28.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 21:58 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 21:58 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:32 - 07071572 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие.7z
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:23 - 01650856 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada  - Копие.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:23 - 00318419 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_ - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 16:06 - 01630404 _____ C:\Users\PC\Documents\23 zgradata - Копие.mb
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 09:09 - 00146378 _____ C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat - Копие.bmp
2016-04-02 21:58 - 2016-04-02 09:06 - 00349737 _____ C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-04-01 14:45 - 00524728 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup - Копие.exe
2016-04-02 21:58 - 2016-03-31 15:08 - 00099786 _____ C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat - Копие.zip
2016-04-02 21:58 - 2016-01-28 20:45 - 00000757 _____ C:\Users\PC\Documents\Opera - Копие.lnk
2016-04-02 21:21 - 2016-04-02 21:21 - 01581236 _____ C:\Users\PC\Documents\st sas zelen background.bip
2016-04-02 20:57 - 2016-04-02 20:57 - 02567752 _____ C:\Users\PC\Documents\new render st.obj
2016-04-02 20:57 - 2016-04-02 20:57 - 00002116 _____ C:\Users\PC\Documents\new render st.mtl
2016-04-02 20:55 - 2016-04-02 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\MaterialTemplates
2016-04-02 20:55 - 2016-04-02 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Colors
2016-04-02 20:34 - 2016-04-02 20:34 - 02294378 _____ C:\Users\PC\Documents\ambient colore.bmp
2016-04-02 19:29 - 2016-04-02 19:29 - 01576701 _____ C:\Users\PC\Documents\probna.bip
2016-04-02 18:49 - 2016-04-02 18:49 - 01669324 _____ C:\Users\PC\Documents\27.mb
2016-04-02 18:48 - 2016-04-02 18:48 - 02657506 _____ C:\Users\PC\Documents\parvi model.bmp
2016-04-02 17:24 - 2016-04-02 17:24 - 00001164 _____ C:\Users\PC\Documents\keyshot4.lic
2016-04-02 17:22 - 2016-04-03 21:41 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4
2016-04-02 17:22 - 2016-04-02 17:22 - 00000736 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4 Resources.lnk
2016-04-02 17:21 - 2016-04-02 17:22 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeyShot4 64
2016-04-02 17:21 - 2016-04-02 17:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\KeyShot4
2016-04-02 17:18 - 2016-04-03 21:49 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MetaTrader NordFX
2016-04-02 17:18 - 2016-04-02 17:18 - 00506472 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\nordgroupinv4setup.exe
2016-04-02 17:18 - 2016-04-02 17:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MetaTrader NordFX
2016-04-02 17:16 - 2016-04-02 17:16 - 01669100 _____ C:\Users\PC\Documents\26.mb
2016-04-02 17:07 - 2016-04-02 17:07 - 01646640 _____ C:\Users\PC\Documents\25.mb
2016-04-02 16:34 - 2016-04-02 17:17 - 556679184 _____ (Luxion) C:\Users\PC\Documents\keyshot_w64_4.3.18.exe
2016-04-02 16:33 - 2014-09-24 15:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack
2016-04-02 16:32 - 2016-04-02 16:32 - 07071572 _____ C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack.7z
2016-04-02 16:26 - 2016-04-02 16:26 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\KeyShot 6
2016-04-02 16:23 - 2016-04-02 16:23 - 01650856 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada .mb
2016-04-02 16:23 - 2016-04-02 16:23 - 00318419 _____ C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_.zip
2016-04-02 16:06 - 2016-04-02 16:06 - 01630404 _____ C:\Users\PC\Documents\23 zgradata.mb
2016-04-02 11:23 - 2016-04-02 11:23 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Нова папка
2016-04-02 11:16 - 2016-04-02 11:16 - 00001158 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CS4 (64 Bit).lnk
2016-04-02 11:14 - 2016-04-02 11:14 - 00001137 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CS4.lnk
2016-04-02 11:12 - 2016-04-02 11:12 - 00001099 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Bridge CS4.lnk
2016-04-02 11:11 - 2016-04-02 11:11 - 00001436 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Drive CS4.lnk
2016-04-02 11:11 - 2016-04-02 11:11 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\spool
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00001192 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Device Central CS4.lnk
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe
2016-04-02 11:10 - 2016-04-02 11:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe Media Player
2016-04-02 11:08 - 2016-04-02 11:08 - 00001407 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe ExtendScript Toolkit CS4.lnk
2016-04-02 11:08 - 2016-04-02 11:08 - 00001283 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Extension Manager CS4.lnk
2016-04-02 10:55 - 2016-04-02 10:55 - 00000790 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.txt
2016-04-02 09:09 - 2016-04-02 09:09 - 00146378 _____ C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat.bmp
2016-04-02 09:06 - 2016-04-02 09:06 - 00349737 _____ C:\Users\PC\Documents\sm12d.zip
2016-04-02 09:06 - 2005-01-05 18:28 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\sm12d
2016-04-02 08:54 - 2016-04-02 08:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
2016-04-01 14:46 - 2016-04-01 14:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MFXTrader Terminal
2016-04-01 14:46 - 2016-04-01 14:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MFXTrader Terminal
2016-04-01 14:45 - 2016-04-01 14:45 - 00524728 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup.exe
2016-03-31 15:08 - 2016-03-31 15:08 - 00099786 _____ C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat.zip
2016-03-31 13:08 - 2016-03-31 13:08 - 00000933 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CC 2015.lnk
2016-03-31 13:08 - 2016-03-31 13:08 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Adobe
2016-03-31 12:47 - 2016-03-31 12:47 - 00001221 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk
2016-03-31 12:47 - 2016-03-31 12:47 - 00001209 _____ C:\Users\PC\Documents\Adobe Creative Cloud.lnk
2016-03-31 12:26 - 2016-03-31 13:45 - 00001306 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Update Management Tool.lnk
2016-03-31 11:29 - 2016-04-09 13:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
2016-03-31 11:29 - 2016-04-02 11:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Adobe
2016-03-31 11:10 - 2016-03-31 12:48 - 00000000 ___RD C:\Users\PC\Creative Cloud Files
2016-03-30 21:21 - 2016-03-30 21:21 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Updater
2016-03-30 21:14 - 2016-03-30 21:14 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Adobe PDF
2016-03-30 21:12 - 2016-04-09 13:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2016-03-30 21:12 - 2016-04-02 11:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2016-03-30 21:04 - 2016-03-30 21:04 - 00456612 _____ C:\Users\PC\Documents\st3.mb
2016-03-30 19:54 - 2016-03-30 19:54 - 00458464 _____ C:\Users\PC\Documents\ST2.mb
2016-03-30 19:51 - 2016-03-30 19:51 - 00455804 _____ C:\Users\PC\Documents\ST 1.mb
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Tallinex MetaTrader 4
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:40 - 00002002 _____ C:\Users\PC\Documents\Tallinex MetaTrader 4.lnk
2016-03-30 13:40 - 2016-03-30 13:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tallinex MetaTrader 4
2016-03-30 13:39 - 2016-03-30 13:39 - 01194888 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\tallinex4setup.exe
2016-03-30 13:01 - 2016-04-01 08:49 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\JForex
2016-03-30 12:59 - 2016-03-30 12:59 - 00001458 _____ C:\Users\PC\Documents\jforex.jnlp
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 03490488 _____ (MetaQuotes Software Corp.) C:\Users\PC\Documents\itc4setup.exe
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00001912 _____ C:\Users\PC\Documents\InstaTrader.lnk
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\InstaTrader
2016-03-30 11:54 - 2016-03-30 11:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\InstaTrader
2016-03-29 14:43 - 2016-03-29 14:43 - 00771435 _____ C:\Users\PC\Documents\FuturoFX.rar
2016-03-29 14:43 - 2013-02-11 17:06 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\FuturoFX
2016-03-29 12:12 - 2013-04-24 01:58 - 00001490 _____ C:\Users\PC\Documents\subsunacs.net_91256.txt
2016-03-29 12:12 - 2013-04-23 21:32 - 00112648 _____ C:\Users\PC\Documents\Rogue Trader - The story of Nick Leeson.srt
2016-03-29 12:11 - 2016-03-29 12:11 - 00044747 _____ C:\Users\PC\Documents\rogue_trader_-_the_story_of_nick_leeson(subsunacs.net).zip
2016-03-29 11:00 - 2016-03-29 11:00 - 00010567 _____ C:\Users\PC\Documents\cryoxmma-centered.tpl

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-04-28 13:15 - 2016-01-10 10:23 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-04-28 13:11 - 2016-03-24 22:35 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Deployment
2016-04-28 12:26 - 2015-12-24 11:15 - 00000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-04-28 10:26 - 2015-12-24 11:15 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-04-28 06:40 - 2009-07-14 10:45 - 00000000 ___RD C:\Users\Public\Recorded TV
2016-04-28 02:11 - 2015-12-08 21:36 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\BitComet
2016-04-27 18:42 - 2009-07-14 07:45 - 00020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-27 18:42 - 2009-07-14 07:45 - 00020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-04-27 18:33 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-04-27 18:30 - 2016-01-28 20:43 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-04-27 18:29 - 2015-12-23 21:01 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Programi
2016-04-26 09:46 - 2016-01-16 14:48 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-04-21 15:29 - 2016-01-16 14:53 - 00002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-04-21 15:05 - 2015-12-08 21:20 - 00453288 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-04-21 05:32 - 2015-12-26 22:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
2016-04-19 18:47 - 2015-12-09 21:43 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\vlc
2016-04-17 11:03 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\maya
2016-04-17 11:01 - 2015-12-08 23:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk
2016-04-17 11:01 - 2015-12-08 23:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
2016-04-17 10:59 - 2015-12-08 23:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Autodesk
2016-04-14 17:47 - 2016-01-01 10:47 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\Zipki
2016-04-14 16:58 - 2015-12-10 07:25 - 00003856 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1449721542
2016-04-14 16:58 - 2015-12-10 07:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2016-04-13 23:26 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Autodesk
2016-04-13 23:25 - 2015-12-08 22:39 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Autodesk
2016-04-13 23:25 - 2015-12-08 22:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Autodesk
2016-04-13 21:47 - 2015-12-12 21:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2016-04-13 21:11 - 2009-07-14 08:13 - 00788008 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-04-13 21:11 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-04-13 21:10 - 2015-12-08 22:42 - 00767008 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-04-13 20:29 - 2015-12-24 10:20 - 00000000 ____D C:\Users\PC\Documents\My Games
2016-04-13 20:29 - 2015-12-24 10:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Games
2016-04-10 10:54 - 2016-01-24 13:01 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-04-09 13:26 - 2015-12-17 19:00 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Roaming\Adobe
2016-04-08 21:15 - 2016-01-10 10:23 - 00003768 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-04-08 21:15 - 2015-12-17 18:59 - 00797376 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-04-08 21:15 - 2015-12-17 18:59 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-04-06 19:49 - 2016-01-14 19:11 - 00000193 _____ C:\Windows\WORDPAD.INI
2016-04-03 10:02 - 2009-07-14 07:45 - 02876488 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-04-02 17:24 - 2015-12-12 21:18 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Luxion
2016-04-02 15:46 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-04-02 14:01 - 2015-12-17 18:59 - 00000000 ____D C:\Users\PC\AppData\Local\Adobe
2016-04-02 11:18 - 2015-12-08 23:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\FLEXnet
2016-04-02 11:18 - 2015-12-08 21:43 - 00057944 _____ C:\Users\PC\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-04-01 23:28 - 2015-12-07 13:50 - 00000000 ____D C:\Users\PC
2016-03-29 14:43 - 2016-02-17 14:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4 Admiral Markets AS

==================== Files in the root of some directories =======

2016-01-04 15:25 - 2016-01-04 15:34 - 0001816 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\.starmoon_kst.cfg
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000100 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\Camdata.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000408 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamLayout.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0000408 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamShapes.ini
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 16:30 - 0004536 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\CamStudio.cfg
2015-12-25 15:47 - 2016-02-14 13:26 - 0000096 _____ () C:\Users\PC\AppData\Roaming\version2.xml

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\AcDeltree.exe
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\libeay32.dll
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\msvcr120.dll
C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-04-28 00:36

==================== End of FRST.txt ============================

 

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

На пръв поглед няма нищо интересно в логовете.

 

СТЪПКА 1

 

 • Изтеглете и стартирайте 6sv1DN9.jpgAdwCleaner.exe.
 • Натиснете бутона Scan.
 • AdwCleaner ще започне да проверява компютъра.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Clean.
 • Програмата ще затвори всички излишни процеси и след почистването ще иска да рестартира машината. Съгласете се.
 • Ще се появи автоматично лог файл с името (AdwCleaner[S1].txt и  AdwCleaner[С1].txt) в C:\Adwcleaner
 • Публикувайте съдържанието на  AdwCleaner[С1].txt в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете icon1448041809.pngJunkware Removal Tool на вашия десктоп.

 • Спрете временно работата на защитните програми. Вижте тук ако се затруднявате как.
 • Стартирайте инструмента JRT.exe
 • Ще се отвори ДОС прозорец. Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши.
 • Натиснете което и да е копче от клавиатурата.
 • Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt).
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

СТЪПКА 3

 

icon_zps423a0d9f.jpgМоля изтеглете ZHPcleaner и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте ZHPCleaner с десен клик върху файла и изберете от контекстното меню "Run as administrator"
 • Кликнете върху Ashampoo_Snap_20140819_13h09m50s_001__zp за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Изберете бутона y3pI4LR.png.
 • Браузърите ще бъдат затворени автоматично.
 • След края на проверката натиснете бутона Report
 • Ще се създаде лог файл на десктопа. Публикувайте лог файла в следващия си коментар.

 

Това е засега! :)

Поздрави! ;)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това е от Adw Cleaner : 

# AdwCleaner v5.113 - Logfile created 29/04/2016 at 07:36:14
# Updated 24/04/2016 by Xplode
# Database : 2016-04-27.1 [Server]
# Operating system : Windows 7 Professional  (X64)
# Username : PC - PC-PC
# Running from : C:\Users\PC\Desktop\adwcleaner_5.113.exe
# Option : Clean
# Support : http://toolslib.net/forum

***** [ Services ] *****


***** [ Folders ] *****


***** [ Files ] *****


***** [ DLLs ] *****


***** [ Shortcuts ] *****


***** [ Scheduled tasks ] *****


***** [ Registry ] *****

[-] Key Deleted : HKCU\Software\Conduit
[-] Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp

***** [ Web browsers ] *****


*************************

:: "Tracing" keys deleted
:: Winsock settings cleared

*************************

C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [789 bytes] - [29/04/2016 07:36:14]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [1018 bytes] - [29/04/2016 07:34:24]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [934 bytes] ##########

 

Това е от Junkware Removal Tool :

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.0.6 (04.25.2016)
Operating System: Windows 7 Professional x64
Ran by PC (Administrator) on ЇҐв 29.04.2016 Ј. at  7:52:45,23
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


File System: 19

Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\hitleap viewer.lnk (Shortcut)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\09T2UOVM (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\18723O5F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\42LXX10N (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPCRCCOW (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VZ0JKVN0 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\09T2UOVM (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\18723O5F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\42LXX10N (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPCRCCOW (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VZ0JKVN0 (Temporary Internet Files Folder)

 

Registry: 1

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\SearchAssistant (Registry Value)

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on ЇҐв 29.04.2016 Ј. at  7:56:20,03
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Това е от ZHPcleaner :

~ ZHPCleaner v2016.4.28.59 by Nicolas Coolman (2016/04/28)
~ Run by PC (Administrator)  (29/04/2016 07:58:22)
~ Site : http://www.nicolascoolman.com
~ Facebook : https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ State version : Version OK
~ Type : Scan
~ Report : C:\Users\PC\Desktop\ZHPCleaner.txt
~ Quarantine : C:\Users\PC\AppData\Roaming\ZHP\ZHPCleaner_Quarantine.txt
~ UAC : Deactivate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 7 Professional, 64-bit  (Build 7600)


---\\  Services (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Browser internet (1)
FOUND file: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi    =>Adware.Sambreel


---\\  Hosts file (1)
~ The hosts file is legitimate (39)


---\\  Scheduled automatic tasks. (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Explorer ( File, Folder) (2)
FOUND file: C:\Windows\System32\sst2cci.exe [SS - SSCoInstExe]  =>.Superfluous.SwiftSearch
FOUND folder: C:\Users\PC\Documents\Updater  =>PUP.Optional.Generic


---\\  Registry ( Key, Value, Data) (5)
FOUND key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp []  =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Data Services []  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Technologies []  =>PUP.Optional.Genesis
FOUND key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Summary of the elements found (5)
http://www.nicolascoolman.fr/pup-optional-sambreel/ =>Adware.Sambreel
http://www.nicolascoolman.fr/ppup-optional-swiftsearch/ =>.Superfluous.SwiftSearch
http://www.nicolascoolman.fr/?p=4664 =>PUP.Optional.Generic
http://www.nicolascoolman.fr/?p=712 =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
http://www.nicolascoolman.fr/?p=974 =>PUP.Optional.Genesis


---\\ Result of repair
~ Any repair made


---\\ Statistics
~ Items scanned : 61082
~ Items found : 8
~ Items cancelled : 0
~ Items repaired : 0


~ End of search in 00h05mn25s
~====================
ZHPCleaner--29042016-08_03_47.txt

 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Да продължим така:

 

СТЪПКА 1

 

Направете и нова проверка с ZPHCleaner и след като тя приключи този път натиснете бутона Repair.

Като се отвори списъка с намерените неща за почистване натиснете бутона Repair.

Като приключи натиснете бутона Report и запазете файла на десктопа и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете Malwarebytes Anti-Malware 2.2.1.1043 Final и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте файла mbam-setup-2.1.8.1057.exe и следвайте указанията за да инсталирате програмата.
 • След като инсталацията приключи се уверете че сте сложили отметка пред:
 • Launch Malwarebytes Anti-Malware
 • Отметката активираща пробния 14 дневен период също е маркиран по-подразбиране. Ако не желаете да тествате защитата в реално време на програмата през следващите 14 дни тогава премахнете отметката. Т.е. премахнете първата отметка:

DkgJ7Zr.png

 • Натиснете бутона Finish.
 • Отидете до табът Settings > Detection and Protection > и под категорията Detection Options включете опцията "Scan for rootkits".
 • Отидете до табът Scan, сложете радио-бутона пред Threat Scan и след това натиснете бутона Scan Now >> . Ако е намерена актуализация тогава натиснете бутона Update Now.
 • Ще започне проверка за зловреден софтуер.
 • При някои инфекции можете да видите съобщението:
 • "Could not load DDA driver"
 • Натиснете "Yes" на това съобщение за да позволите драйвера да се зареди след рестарт.
 • Разрешете на компютъра да се рестартира и след това продължете с останалите инструкции.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Apply Actions.
 • Изчакайте да се появи прозореца подканващ ви да рестартирате и след това натиснете бутона Yes.
 • След рестарта, когато се появи десктопа MBAM ще се зареди още веднъж.
 • Отидете то табът History > Application Logs.

65ZBqkR.jpg

 • Отворете рапорта с последната дата и час и натиснете бутона "Copy to Clipboard"
 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинация Ctrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 3

 

1.Изтеглете Hitman Pro.

За 32-битова система - dEMD6.gif.
За 64-битова система - Download-button3.gif

2.Стартирайте програмата.
3.След като сте стартирали програмата като кликнете върху иконата 5vo5F.jpg и натиснете бутона „Напред“ като се съгласите с лицензионното споразумение (EULA).

4.Сложете отметка пред "Не, искам да завърша еднократно сканиране на компютъра".

5.Натиснете бутона „Напред“.

6.Програмата ще започне да сканира. Времето за сканиране е около 2 минути.

7.След завършване на сканирането от списъка с намерените неща (ако има такива) изберете Apply to all => Ignore.

8.Натиснете "Next" и след това натиснете "Изнеси резултата в XML file" и запазете лог файла на десктопа.

9.Архивирайте файла и го прикачете в следващия си коментар или копирайте съдържанието му в следващия си коментар.
 
Забележка: Ако няма падащо меню, където да изберете ignore както на снимката:
 
6-scanfin-choose.jpg
 
Тогава просто затворете програмата след края на проверката (без да премахвате нищо)...след това отворете C:\Programdata\HitmanPro\Logs, отворете и публикувайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.

Забележка: Папката C:\ProgramData е скрита и затова трябва да направите скритите файлове видими по-следния начин:

От My Computer => Tools => Folder Options => View:

Сложете отметка пред "Show hidden files, folders and drives"

и махнете отметката пред "Hide protected operating system files (recommended)".

Натиснете Apply.

Сега проверете за лог файла в папката C:\Programdata\HitmanPro\Logs и го прикачете в следващия си коментар. :)

 

СТЪПКА 4

 

emsisoft_emergency_kit.pnglogo.png

 • Моля изтеглете EmsisoftEmergencyKit, стартирайте exe файла и посочете къде да се разархивира програмата - например в (C:\EEK), натискайки бутона Extract.
 • Стартирайте иконата на файла Start Emsisoft Emergency Kit от десктопа за да стартирате приложението.
 • Натиснете бутона"Yes", когато бъдете подканени да обновите дефинициите на програмата.

EKK.gif

 • След като процеса по обновяването на дефинициите приключи натиснете бутона "Scan".
 • Натиснете бутона "Yes", когато бъдете попитани дали да програмата да включи засичането на потенциално нежелани приложения (Potentially Unwanted Applications).
 • Сега вече изберете бутона Custom Scan. Премахнете от списъка всички дялове без C:\ (т.е. нека да остане само дял C:\ в списъка).
 • Натиснете Next за да започне проверката.
 • Когато проверката приключи натиснете бутона View Report.
 • Копирайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.

 

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ZPHCleaner :

~ ZHPCleaner v2016.4.28.59 by Nicolas Coolman (2016/04/28)
~ Run by PC (Administrator)  (29/04/2016 09:38:53)
~ Site : http://www.nicolascoolman.com
~ Facebook : https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ State version : Version OK
~ Type : Repair
~ Report : C:\Users\PC\Desktop\ZHPCleaner.txt
~ Quarantine : C:\Users\PC\AppData\Roaming\ZHP\ZHPCleaner_Quarantine.txt
~ UAC : Deactivate
~ Boot Mode : Normal (Normal boot)
Windows 7 Professional, 64-bit  (Build 7600)


---\\  Services (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Browser internet (0)


---\\  Hosts file (1)
~ The hosts file is legitimate (39)


---\\  Scheduled automatic tasks. (0)
~ No malicious or unnecessary items found.


---\\  Explorer ( File, Folder) (3)
MOVED file: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\Extensions\{f3bd3dd2-2888-44c5-91a2-2caeb33fb898}.xpi    =>Adware.Sambreel
MOVED file: C:\Windows\System32\sst2cci.exe [SS - SSCoInstExe]  =>.Superfluous.SwiftSearch
MOVED folder: C:\Users\PC\Documents\Updater  =>PUP.Optional.Generic


---\\  Registry ( Key, Value, Data) (5)
DELETED key*: HKCU\Software\AppDataLow\Software\adawarebp []  =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Data Services []  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key*: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Genesis Financial Technologies []  =>PUP.Optional.Genesis
DELETED key: [X64] HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\NavSuite.exe [C:\Genesis\Navigator Suite\NavSuite.exe (Not File)]  =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Summary of the elements found (5)
http://www.nicolascoolman.fr/pup-optional-sambreel/ =>Adware.Sambreel
http://www.nicolascoolman.fr/ppup-optional-swiftsearch/ =>.Superfluous.SwiftSearch
http://www.nicolascoolman.fr/?p=4664 =>PUP.Optional.Generic
http://www.nicolascoolman.fr/?p=712 =>PUP.Optional.ToolbarCleaner
http://www.nicolascoolman.fr/?p=974 =>PUP.Optional.Genesis


---\\  Other deletions. (31)
~ Registry Keys Tracing deleted (31)
~ Remove the old reports ZHPCleaner. (0)


---\\ Result of repair
~ Repair carried out successfully


---\\ Statistics
~ Items scanned : 1138
~ Items found : 0
~ Items cancelled : 0
~ Items repaired : 8


~ End of clean in 00h00mn24s
~====================
ZHPCleaner-[R]-29042016-09_39_17.txt
ZHPCleaner--29042016-08_03_47.txt
ZHPCleaner--29042016-09_37_55.txt

 

 

Malwarebytes Anti-Malware :

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
<mbam-log>
<header>
<date>2016/04/29 09:49:25 +0300</date>
<logfile>mbam-log-2016-04-29 (09-49-20).xml</logfile>
<isadmin>yes</isadmin>
</header>
<engine>
<version>2.2.1.1043</version>
<malware-database>v2016.04.29.02</malware-database>
<rootkit-database>v2016.04.17.01</rootkit-database>
<license>free</license>
<file-protection>disabled</file-protection>
<web-protection>disabled</web-protection>
<self-protection>disabled</self-protection>
</engine>
<system>
<hostname>PC-PC</hostname>
<ip>192.168.1.2</ip>
<osversion>Windows 7</osversion>
<arch>x64</arch>
<username>PC</username>
<filesys>NTFS</filesys>
</system>
<summary>
<type>threat</type>
<result>completed</result>
<objects>438517</objects>
<time>1125</time>
<processes>0</processes>
<modules>0</modules>
<keys>0</keys>
<values>0</values>
<datas>0</datas>
<folders>0</folders>
<files>0</files>
<sectors>0</sectors>
</summary>
<options>
<memory>enabled</memory>
<startup>enabled</startup>
<filesystem>enabled</filesystem>
<archives>enabled</archives>
<rootkits>enabled</rootkits>
<deeprootkit>disabled</deeprootkit>
<heuristics>enabled</heuristics>
<pup>enabled</pup>
<pum>enabled</pum>
</options>
<items>
</items>
</mbam-log>

 

 

Hitman Pro :

 

	HitmanPro 3.7.14.263
	www.hitmanpro.com
	   Computer name . . . . : PC-PC
	   Windows . . . . . . . : 6.1.0.7600.X64/2
	   User name . . . . . . : PC-PC\PC
	   UAC . . . . . . . . . : Disabled
	   License . . . . . . . : Free
	   Scan date . . . . . . : 2016-04-29 10:25:05
	   Scan mode . . . . . . : Normal
	   Scan duration . . . . : 5m 32s
	   Disk access mode  . . : Direct disk access (SRB)
	   Cloud . . . . . . . . : Internet
	   Reboot  . . . . . . . : No
	   Threats . . . . . . . : 1
	   Traces  . . . . . . . : 294
	   Objects scanned . . . : 1 482 477
	   Files scanned . . . . : 43 408
	   Remnants scanned  . . : 350 913 files / 1 088 156 keys
	Malware _____________________________________________________________________
	   C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\trz79E6.tmp
	      Size . . . . . . . : 689 690 bytes
	      Age  . . . . . . . : 46.8 days (2016-03-13 14:11:42)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : B7912DCBEF532D39523F3A155598E2E21951B760D38141E3415D7C3191D38760
	      Product  . . . . . : badu                                                        
	      Publisher  . . . . :                                                             
	      Description  . . . : badu Setup                                                  
	      Version
	      LanguageID . . . . : 0
	    &gt; Bitdefender  . . . : Trojan.GenericKD.3090825
	    &gt; Kaspersky  . . . . : not-a-virus:HEUR:RiskTool.Win32.Hidap.gen
	      Fuzzy  . . . . . . : 115.0
	
	Suspicious files ____________________________________________________________
	   C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	      Size . . . . . . . : 2 376 704 bytes
	      Age  . . . . . . . : 0.9 days (2016-04-28 13:14:13)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : A98590AE9F437ED9687478632B239ED887628E8ED5E60EF12CB6CA2F406180E6
	      Needs elevation  . : Yes
	      Fuzzy  . . . . . . : 24.0
	         Program has no publisher information but prompts the user for permission elevation.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	         Authors name is missing in version info. This is not common to most programs.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Time indicates that the file appeared recently on this computer.
	      References
	         HKU\S-1-5-21-980120291-2013881790-653846445-1000\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache\C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	      Forensic Cluster
	         -118.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5A0D23898BACBD8A6D3E82B61B9EBBF8053844BF
	         -116.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\342CF614FB511B93914BDC908FA348313BEF3B3D
	         -116.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7DD37E0DE51CF8F86FA96591F683908A2F0FF581
	         -115.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E71E1D695534AFD70E2FAE68D8E03BCA5D5B83B
	         -114.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CB94CD94808B6F2702A10C90C57FF1150DAFECC5
	         -114.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EEC691AB2F4A95840469C10A0A167894CA6E169B
	         -114.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A4A4EC2FE312E3AC5ABC6EA831DB1FB3B6E50AD4
	         -91.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D091C83C4A8F858F9B2C1E67AB91EB10C1E3BE3A
	         -90.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AB4EBCAFC38E09B4521E085383F83F15A024FA2F
	         -90.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4619A45D199E90A8395D5271C4336CB0033ACB6E
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5F01629C89DF33DED89857E211A8DA5096F9FCEC
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FE1C9E1493A008DB998FEEBACAAFE99F68230122
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3C5A9ACE936775FF0628071CF154F438E75B9B72
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D4292178CDBBF5937135A885E245134B79E771FA
	         -90.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C08FD794C2D5A6B250D9F723EB9C703159FE129E
	         -90.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\822CB48309789589328636BA2C1F39AA652C73D9
	         -90.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C58D1F3CC3B65157776897B7FD6CA7AFE484101
	         -89.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3B30BE363CBBCB9A1FD07A03BF4CD2BDCF80FB89
	         -89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\479D431A6A63732BBF8CFB5179772AA3B62C0020
	         -89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CB95CFE8F7C7769BF2510D28127A6B869912FFBD
	         -89.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\837EDA053E92AA603795A0FFF71458C714A470F1
	         -88.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C8C9AC33B96F82DD017962730F443621E8673163
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F1E047773642DBC33A305B121D593EE0AE658EB0
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BEA4159B30853CF08A168529400A539565E64544
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B0BCB3BF6B84108BBF471E0A299743576E9A52B6
	         -88.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\289E399E67FD10F4D518B70C33BFA522EE9477E8
	         -88.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\295C954FB334A0FB9A9BCD47BB98275FBF831F66
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\75D20A73C0AADDC2FEAFC071478355CE2EC41D2A
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\06E32A6A3B3873A533784C415B93F2A69AC7ADD7
	         -88.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\60B9BD11EC6C5E9877ECE10EB21902081C18DA97
	         -88.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ACEB9F5C636E843F3EA09B79A88D496350CD48F9
	         -88.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\654BF2469089533045A961F9B8E74156DA50B57A
	         -88.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\16F9AF25D72D82F68A1D0503BA1A977462DB089B
	         -87.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A81651EFF739014A4D2ADD8F250AC0C2501E07E3
	         -87.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\26BABF509C7C863E5F984226A1DB300B90AB257D
	         -83.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\242AEC1F03904BC0A4EAC1D85268C275C190A8F6
	         -83.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\22E0ABABA88BA61090C60D37DF8243004E05CE3A
	         -78.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0F204FD1526686A099F8BAAB25D6AD5509ED1F8F
	         -73.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6C2431D76E8281FF74CA978EDB5219C918B528E4
	         -73.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6980604C48CBD401F106CD11C795ECEB639CA2DD
	         -68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\71E8571A7C54B7CB32BC75403C0E59B12966E8BD
	         -68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\88288508CAE90DC24A53EA6F7EB7E8A40084E409
	         -63.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F3D2293463C9DBEF63F8C071321C6D6733E84EFB
	         -63.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3BD8A932EE2C42C0D1282571D9959954E39718D9
	         -58.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1EA43EDFB232CDF1A1CF1062211214BE7AF9C72F
	         -58.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\313B5DD99A776E8EFED80B3558AD6B177051706E
	         -53.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2666E267E2E774404314D7B3BDBEBD8056F998FC
	         -53.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\243DC9B1ED681DE05E6C3459A1ED4C79EF771FA6
	         -48.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F613DD8876620281A87B04198E0678B54325C29
	         -48.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2B40495B50859EC01F390ABDAA9137085C1A2E59
	         -43.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\23E18E33478F790491BDCB0BBAA51FFDD6E69FDF
	         -43.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\57593B81D0ED9487E25E619351522B9F099CF1D3
	         -38.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F21CF6D3F147119E62FD61D08F7082CEDB745B9
	         -33.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E35457F4D382D61AFF6A971307C449DE556B9AF
	         -28.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\635F32934902667A1C2A6EC4B1B329B4AF5A8299
	         -23.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BA30035848BA6FF9F6CC9B85E9D6FCD36AAD8EC8
	         -23.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\52AA91910B1F3741609E7346182E0FD186FDEF24
	         -17.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B08F84B99F3D327DED49CB304316A46F81F65C77
	         -16.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39B8A84FAC8AA31A6EE2BB3DCB951E1E067875DA
	         -16.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C614218046B1EAC2541A584DE1FEE41F880B2D59
	         -12.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CDC60FB9593259A6DA34F5CDF9595ADC20C08E2B
	         -12.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DF5645BA0177C9F0871569CD3476A4F9CE0D7769
	         -12.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2D81741D8B5BB870AA5DD8880FC31DD3AFB6A0D6
	         -12.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EFF568D8BFA07A91A0E81CA56EF71BC0D28BDF79
	         -11.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5AE862485CF59C1007C7480C721FC6949F3C8934
	         -11.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C533720F9FAEA51F43C3594C88A91D9D79B00C6C
	         -11.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E1BA49C2E5DF37767AD99DC9B721273BE31F36E
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1F6007A5F47737E3E62B306E61342B1A5B0734A5
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6831BAAABEA9AAA265BC2415C709F27C71B87612
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\06C6A58DB1F2B94050D8CB22EBBE3A892162D2F1
	         -11.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D36B4E2EE7F5F8FD5961D5E863569D134F6B7B28
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\10B825D9F69F1319DE5AB6D88C675B21EBEA05E2
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\127DD175C17401269003AAD8D2A0C99B537985E3
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\15AAB05D1D0ED3771DAA3BC369C8B7AC33E0E421
	         -11.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FCF91C0523352C3F72DEEBED75AE2D0A7CE0445C
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C146C56842C78B8B25F9067782ED9135A5DF190B
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4D566FB097B1D56EE826F12ADA66109DB16CF1C4
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\123A5F3CFF062101DF37149EEFBA78FFB2B5381D
	         -11.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2A058FBA295BC024093B22366B0521AA03D84D50
	         -11.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FB7D3BDFDCB59A3AF506DB5B41B2772012F76D96
	         -11.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DA3B1F9A09481607CB0FFE408C5ED8EB177A0CC0
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\67B3A05ECAF8F133F5F3D5DD6CC24C80456D59E8
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8168E91D1AD229335B03C2E0D41BA6104F6A77D3
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8773AE16D44E01DA191C69485AA946491C596CDC
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3F6A0FEFC93BE4509C2DCA571365FB413EC9938E
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E68C178C97542866D5845A22DF1AD045768CDE8E
	         -11.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EFC4D73724D1630B05449038AA6ED43E5AD16E3F
	         -10.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BBF810DB4B57F4405161508DA7DFEC026356BE93
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B86EBE27A99911505C0BCBE174BF8FD755620FE7
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\377FD4CE783531A49A60587AFFA4C886C0F67350
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\72E9AF1367745441A99C5EAB51ADAC239E39F7D7
	         -10.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\67F7BD846141C05E066AB9D39B4250CD47D8A8D6
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AA2A8EF171D75C4A4363000494D87873CA91F294
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\70B43C10C8E9889857C8A76745BC1DE6264E0FA6
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B80A0ADC3A85EA08C23F2B844EB5ED60F2462EB1
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0146B07342B917A7C18E5336669B65981A5482C7
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BB48B7C749A33C53B00EFEEFC8283B2402225315
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\05C268D1AC1C384290292A76017DB7721F9AAF6F
	         -10.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39F9BDF49DB87D3800DC9367456A4A9477E76A3D
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5F025E7AD222151311111F38F932DC0C8DE5A407
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\997A08F72068739620AC4BF1DEEAD12A65E34C60
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B6353EE5EB01D42A91931A561F6A28C2A531BBF9
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2E5FBC180BFCCB473B46BCA29732A7DE3B2013EE
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1A6527B84659B46727048F07CF141F05A9416636
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\34EA1BD6BE5D75388CB56CBCC086E63A7BC46B64
	         -10.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\960EDB04D6819FD2A18C1D17D1DA22CAC5B3E9DD
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\91A9543BE4C8C1CB5FB252541278C417C6089EA1
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DAAFC4EE466FD3B3A6996BEEEC856864A4643D50
	         -10.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E0EB05AD48B32B942B3A3E617B8D633730E67AD1
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\11C644791131111A35F05E8018B57EE03785A2CD
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DF1E71B831C26DB2E5F13D32E30519391E65897D
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\850458E71CE4E084C12A74D72F2CE435E2C6ADEA
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7F23B0CBDA6448E1FEAF043FB2E5FA0E40F0D79A
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2D3E39FBEFA2E35EC691CC8E06D575E5FB114CD7
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6CCCAA2DE863D50D6D1D21EEEA6D299A167D9BA8
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\50B04E66382CC3EBA1184C03BF914AB75D3A11BC
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\81B05C3B68C1D74A7F30F7FD306A84DA26119B0F
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A404DA93F5B4ECA0538EBB739F439DDE8A670970
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CBC671759CD58906CFF638DC443049A180F9E7CF
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5CC32C877F0EDC9B927DDB52AFBC7C48710BB155
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\23CC667A56309619CF4F2702CF9EBA423600077B
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0AE9A67038A3EB25F9958EE781A26DAC068194F6
	         -10.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A3AB9E23329D7FCDA9D119325ED5B17B078F7EDC
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C1323A129F06C816B04F44F97DE766E760934CB4
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E3B9E5E5499E5DDE5BB47900B5C91CDC0B8395DB
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E8AE97C378444E603963F7E69108F3E85E67D1C
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\16263C5780AD5A63D2DDF0678366AD1916A2C171
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A0829FB9C4BD8B8357B0E7B70D1515C9607514BC
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B9F19AA0FE4888CAD5997F650A95936DBEFA153C
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F385E64330BD32580A4D15726EC81477E95A4B44
	         -9.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7D18A2E1C7D1DE4E4F183546AED821538749A066
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B116ECF479AB49D33CB5C614CB37E334AFEAAAF3
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AEAE9687F313D816DD29058868B922945C429224
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6B36524F7FBAFFB4A8C2F94A865D7EE56008D1B4
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7CA4A2D644924122AF20170B90BC84AC628B7999
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\49EC605402E2B36C2AAE1DBF00FC971E89E6982A
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\88959A62DD35A6EC283AF55234D7DF9BAAF0B9BB
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\338827260BB4973AEC842F4CE3CC0986DE141356
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\869FBB133C511DB0EDF709E5C89BA30449ED7011
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DD2D14A50AC3D9D7C6DA48377C287A6B4582BF3D
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C41F78017485E9583DA99556357E7F678EDD2C18
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D820157DC05F558302E1E05DA7DECCD7EE0F8E7B
	         -9.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1480A8D334A98AC37FD147D7707C27E07105ECB7
	         -9.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6FB04A798AE142C77E53D1BAE88BC4BD6EFB40B4
	         -9.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9B5983F4CA38226B9160312BBE60FBA38E1C60DF
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F4EA559F39DC1908FBD6969C7D2772A1894CAA6
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F013A6B578FB74E64515F97A6C19DB0E4455C6BE
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8DE55E0A7A2373B5FEA7B2B85B09E47E3A76BBE0
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\055A438160D1A1E359801028D3FACAE7DE695673
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\55A5120B22C63028CD67A1628A31051F90511E1C
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\49FAB8CE23F8367FD3D8EC68B58998342549245D
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BBA29FC691AD8AA2134D6FBABF979A7A3F201F45
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CDB880D62635C4A6223295FECB408E716B791EE6
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\034BACC274A911E71258068CE9C94DB8595D1F07
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C2ED3FEC02962033DA5E64BEE70B9584362A704
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6BBCC3809C8813DD06C4A787C5BEEDB2363EBC22
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B80D0F990A2D7E665502128184EFF4DA52D9A822
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A29ECDC5DE9B0E5F7F807E80F4B91B8E2F32FADB
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\01009CFE72B74A5A73F12B37FBBC5D3B75022D82
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\999C852C9E1472E724696F4BE06C1BFC6B9BCCA8
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\12FFD5FF89E470BB4A176A9089B63408E347E93C
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D5F0CFAE56B4E0445B0ED7670DE07DBE200C49EE
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1BE8DF3028E4A2BA92741D47B4861B69455AF499
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E69D8A7A2F5D55CBE2453E4F3CF1671BBF757790
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9D2BD72FECAE6A8F00F75B8AF5231756792AEDAA
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5A39FCB4CCAE4A6C76307026D7C882B4AE85B1F9
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FB4D1C5F36CCD48FF901A47289298D73E648DC38
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EE5749AA65B97C7399480A2604A0EF530FBBED14
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABB898AB73F6059FAF229B0B12D276E8898CC2D7
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\992A720C30B203E65A34C4CC09F80B5D5113AF68
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1DF7F584EA0428D43E662434B9C11E54C9CA1584
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9E6508FA9B1BE9B3567FE10F5A91E1EE18DB4FE8
	         -9.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C52B8E55047A78041454C9651F7E8827044E08C4
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A857AB0942E16820F0344603BE9DE7E9463B76FE
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5317733EF58A11F656854EE06ADED00630BBCEC7
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2DE9A4AB6FFF35164C444F987D576AB835E3DE19
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2825BF1E5DD11D45753C8768C2066F189B107DAF
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\913932355B2DCAD6E729D891C0C6F4BA5942CCCE
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CE90B9A2B902B1557001E485A0B77DDE4109F874
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\3B1A7ED8EE535542A9DC35ACF7B0B5BD2A89F531
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\37270647E3E5712B5CD000A42FE24E70759C733E
	         -9.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8A58A8DD64D1600EAEFA911FF8C14C5EE60A4FA8
	         -8.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0F1A64601E1437CA23E26D5573CBE963E144C648
	         -8.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\07F7866BC05197FC876901252F31845BAF7BC280
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9D6C60269598B7D8943F694DBFE7C8C8B7CEA91B
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\578A45F3E49632DFC607EAD46DB89C0B6E482117
	         -8.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4725DAA1C253F1DA17392958B168F2502F2B317D
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9477C4DEDBEB64DE1699A33B402CE375E52D1C49
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B8F77369F4C20E4E7307DE8F74CFB575CD151F1B
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\39148838558BAE028C0DFCB66FD5A549A255E641
	         -8.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\371E19D91153173C21FC87F13B51F4976FBE5A4D
	         -8.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1E0623A6F986A184BA1D2A1467E75BD8223E5DC9
	         -8.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C656BD34DFD825CC20857E3FF6F831883CF9EA9B
	         -8.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CCA6CF0699114C8FE1338DD386880F0FABAFDFB3
	         -8.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A325AF5129394C957D6DDC5EF24C38704B4F0CB8
	         -7.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DCE72D39ABF13DCFE43437066048FDC4F0425C62
	         -7.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D2E71B03A5ED5D7E48836719767427A62D25F8CD
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2C40311B89749B817CA2B999ADA65FBAB60E3562
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\18A147ED4DF3E8B9E38B43B21C25397B7ECA3A85
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AD86CF338900E2E35202A02B5E32544D75F2EB97
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C475A213F72C9FD8261C76C91BCA35C76524E3A3
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1F58B2F46F6C2DE8FF822405AC18A18128D0BBBC
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CED4CF0EE347B951FE80755955220113C186B4D3
	         -7.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\BED4D087A45FE7917F2E3CB126DFB7174EAF2F63
	         -7.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\18A856A5FC0A7290BAFE57C42140FB65B2E78499
	         -7.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A26160E14601432D1B74BCA1F0A69909B0C9F13B
	         -7.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\62AB44CF99E3FFF39AF7AAD6A9DB2ACE128B4D2E
	         -7.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D853D08D218AD39E003E1434DF2EB6AD4759FF87
	         -6.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EC3C3ACFD84EE2A104B16599BD6D6BC99D1C15F8
	         -6.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D1048671A6F1F1F453BB7911EF3545ADCC73E3FA
	         -6.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E9BFF33408C4555A4369F8FA71B75850B24D75FE
	         -6.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\869D722841F38D7748ADA7A4A1D99580948E159B
	         -5.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C67B1A4B480885471ACE2EE7403FC70655133620
	         -5.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1B8C9C17AB7279DC992316A08AD4AE89FB1547AF
	         -5.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\076948721455FA7E60367934FD043FD0031E3BF3
	         -5.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7D7D52152F08D69A8CCD8543B9983677DDC43347
	         -4.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\19310060C9D99F51BE68DD39228CD0460BC3BA9A
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1553F9F81C160C040E08A501951D888AA08FA8C1
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\20387FF75687652A8639630A4B69F6005BB35D69
	         -4.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\38E6D951D6C97BD208D49FBD4F4AD6D23D609096
	         -4.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D13D8F914FEB1B91017F4A48D7A8A8052B982D21
	         -4.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2B49E2F9F938AD7E0EE886AE6285F07FB7A94F69
	         -4.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\64D406D459EFF976F2CFE5E9B0CC1760FE87BFC9
	         -4.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\91311FBEAC1EC54069C5A96016D8EEF95F621111
	         -3.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F54518097C0438142860B79A0AAACD997F42ACD8
	         -3.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9FD2FBDA3407A9A928B3E995995CB056BDE4DFF6
	         -2.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\41E051924A70899280B364D3A83B9DCBACCC7DBD
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8D86F0505DA1DE60ECEF81AF7BBD7CAF2DA7C287
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4B48E355922CDF4FDDDC82D915997DBF45D6F1A3
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\AC69DD9235D1DBDBD5F8F9B6AEDE98A64B57454A
	         -2.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8110E4186DC5081F9D29FD02371426C15AFF13CB
	         -0.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7335D620A7F444592276B6DDE617B63507EF4996
	          0.0s C:\Users\PC\Desktop\FRST64.exe
	          2.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\6B57C82AC27639293DA3EE3F24E6CDFF526256B2
	          2.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\04EB255DA8DDB04EDDCB0DE14FB0A9B71F2B3E4C
	          4.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EB5E7F0BEAC96961290E389C0A1ABFBF9F8EE9D0
	          4.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\420C1966BCEA56516ACB1FB167D9B2A683737D1D
	          4.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9EE137A81926A1D00C8A98F68C812F98121A0E87
	          7.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4F82EB090BE3F473F5AC965E26740FCEC29D235D
	          7.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8A53CB1B24296E484EDD1375DE1C7052B286FFD9
	         12.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CBB8420090CE09708DEA50112DFACC824EEF1FE6
	         16.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E80123C4EDC2F537817D8EA61E630D17438F1A59
	         17.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E8D677821CB8D7C75A09CBAD4BE4F7424B2F5CD0
	         26.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\47D4F288E5D6B5297FE9967030815D74B69AA1F0
	         32.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\27ABEF80FE90E0ED8BC4418921BB4046019829A6
	         36.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E6853A13560F05F2A4EEA83A7AD90F1E76D65B15
	         41.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F4442F073B1E594219828D98DBB677E03A5309FB
	         46.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABDB555C4A1E83F96DDD6E0258C24AC6D4B4BAB0
	         51.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EAD9ED59CC61AA2449A5DB3DC9C05FD9921C0E63
	         56.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D2FD8B01E25E90DF3C1959F01E9D5C212D4BBD3A
	         60.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\38A28BFE6BD9E87C2E79C39743A6B5180AAE6386
	         62.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F0265110974F3441949F9728C7DC004B4D38A016
	         62.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B537ACD19C6DFFD5FE4E021E56EB7DE66AF7E8E2
	         63.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\77E10CC14C69A7A3E85A8F7FAD5C03501FCF39CC
	         63.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\068AB67AABBB8E863160FC45CC0BDD1986BF03F9
	         63.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C4EFDFFDD9D1326FF3D3E2DAE9FD9EA09C1016E6
	         64.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\953547CD34F006709DA77B36428B025CB9991B63
	         66.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CD92C0441566EE30C468F63D67FBC6E4AAEB5227
	         67.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B0EFAA19BFA33B9F465EB55C5F524B5C4AC55C1F
	         67.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\00E4AF7DEA598B493B7010238FAD060C6F69A5AB
	         68.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8240A8641163DD6190E088E01849ED19A6767EAC
	         68.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C9B4C78D6C143778C90C0EA213C6F330283479FE
	         68.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1AB8259A11CC548730103831F8B6B6A1538CC91E
	         68.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\77BFCBD99FD6E5629E4BD6C9237F00B66E5FF233
	         68.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FF7AF7312687D98B876633D14B5B6A0DE0521FD4
	         68.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F90F650378624471DEA0A0E27DAE9CEE126B0A4E
	         72.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1CF38D0211958AB0CCE6E6B9E0CCB9D382E379B6
	         72.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9950C1A734F50DBF3FEB232D0D11947E809FFF2D
	         74.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\5480F0E9D082A8E820B298FDE8852EB325EBF129
	         79.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\DCDD1171061D556B55FBC71F84CD4A28E6D06BAB
	         84.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\93C206B08DC90CFCDD605D13B58C96D5F277AB27
	         84.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\E6F5ED019359ACA0F524B1AD31812BF0CDCD6543
	         87.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\205721E36A1B8A2029408B3A326F942F2B61B78B
	         89.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7A41900D1F1FC62B4BF0023BA8C9601BF7C1546D
	         101.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B96377EBAB502168EB20D0F7754B4D52EA2AC53B
	         102.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F15F35FC1D6A68DBED28954B8645A8683089E719
	         102.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4363C156CADDB490FBDE0F2D75C1CD4BF1511EF1
	         107.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\152F4E054E8979F70B46B65E6A66960FCD452A4C
	         107.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FD91455B1AD00ECD3D89F82AD92124B0D20A3E62
	         107.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\36950F0F2CF3367D1CA4F7DEE1DFF24B61456368
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\779F8795670736110BCF1CF7F9C6FBB7AC97F9BA
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0B09584534D46CB27027FC676B110A6F80D3AB1A
	         107.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\ABBD9A22D1A45F64E2D2504161A247BDCC623C55
	         107.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4115F4DBC2C1DE442F4559F8C4F546945359F8F8
	         107.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D4D692D168C7A84C7EE6309DCAD14409E7AB21B6
	         108.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1BF2B2236ED284D7B5284C6C9CA993052C3C4C8D
	         108.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D9C90C2B9BA942AB93873A466831976979F88492
	         110.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\F95E49709DE8EA14D3A7B4CCB78F527371675B83
	         112.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\C6E26677B03CAE4D238AC74EF1428E158F658B14
	         118.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\71FB3DD8BD4BC0B5CA36AC9B7D3A916DFBE24ADC
	         118.2s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\2DE171B2DE4135851ED7E5B890941DDDEFA72AF1
	         133.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\D03B86C50E71E07BAD37455D6F8E192EC8661236
	         136.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\8E85558A1DA3A137336C9C19C8807EA660C5EFD8
	         141.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4B0E51C060E33B3321F5F831179F88222F850A60
	         148.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\1577899C7F1B8AC5DDA5BD646A7E21E914FCFF8E
	         149.3s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\784A47A0418C321F31C423FA16522DE9C68051EA
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\45DE95A80A92B449FA19D9FFCFA31C707123AAFF
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\B72F095F18B7FCC381DB6658185CCEA6CC18F119
	         149.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\84F62EA571E4DC609234E9E43F307D2D3247ACF2
	         150.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\427F2D6FBE81B3A95732AA6352B21B256D5B10EC
	         150.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\575F82153BF4B561FB283FBE5BF880750F3459A5
	         150.9s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\EC1E4F385D493EFCD42DB50E8A7BD1D3943139BA
	         151.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\9676D3806FF938E979706F2AE3AC4E65DCC783DF
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7A91D969DC96C155283ACFE4D1F7A5878B6A8F3C
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\80163B745498DB9F5C631EFD1ADD63F1F1E92452
	         151.1s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7CE5C4BA8D84CC1A09C423F05D7180B3C50DF6ED
	         151.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\FCB3A895C11A04407508627BF787E864938DECC2
	         151.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\26A06194CF4F283DC62E82A8235CAE845E8C87E9
	         151.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\0D2E0AA6112CC3F5FE4544AEF700D2712A821977
	         151.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\942AAA8CB580196CAD0D3FC1A153A0F4647B3F45
	         151.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\214A008C677A2FEC23915535E2C228B2D2A74602
	         151.8s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\A6A976A1D7B45EA6AAFB9C19B296EB5844FCEB11
	         152.7s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\32FA66FFDCF096D3781D03065B20F35DD2AB6A72
	         168.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\CA9417412E0F06ACA96977E652C0C9E9FF17ABE0
	         169.0s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\43ACCDD58FB046259DDE5E58EBF3FADEC2E57BBD
	         169.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7800578041853663D33A43B801862093C45F7816
	         169.4s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\7E85B502CDFAA0062932057E4B4228C2E33637FE
	         169.5s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\62B6188C8C80DB120D865A381971C1FD2F9DF153
	         169.6s C:\Users\PC\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cache2\entries\4A9846D3A08414C158A8A44F1A30C22952C25185
	   C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keyshot4.exe
	      Size . . . . . . . : 12 309 752 bytes
	      Age  . . . . . . . : 26.5 days (2016-04-02 21:58:28)
	      Entropy  . . . . . : 7.4
	      SHA-256  . . . . . : B917AF2CEDE60A933B19EF4301472BA2BE3BB98902B65CC58D00FF54CAEF55CB
	      Product  . . . . . : KeyShot 4
	      Publisher  . . . . : Luxion
	      Description  . . . : KeyShot 4
	      Version  . . . . . : 
	      Copyright  . . . . : Copyright Luxion (C) 2010
	      RSA Key Size . . . : 2048
	      LanguageID . . . . : 1033
	      Authenticode . . . : Invalid
	      Fuzzy  . . . . . . : 25.0
	         Program is altered or corrupted since it was code signed by its author. This is typical for malware and pirated software.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	      Forensic Cluster
	         -2.3s C:\Users\PC\Documents\vatreshen krag vajen 1 - Копие.jpg
	         -2.3s C:\Users\PC\Documents\carq za vatre - Копие.jpg
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\Stratton Oakmont firmen pechat - Копие.zip
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\Opera - Копие.lnk
	         -2.2s C:\Users\PC\Documents\mfxbroker4setup - Копие.exe
	         -2.1s C:\Users\PC\Documents\free_2794715 - Копие.jpg
	         -2.0s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие.zip
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\demo
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\demo.bat
	         -1.9s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\KazGerb.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r1.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r2.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\r3.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\rusgerb.bmp
	         -1.8s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\sealmaker12b.exe
	         -1.1s C:\Users\PC\Documents\sm12d - Копие\ukrgerb.bmp
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\carq za vatre za pechat - Копие.bmp
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\snimka 1 - Копие.jpg
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\pechat zavarshen 1 - Копие.jpg
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\23 zgradata - Копие.mb
	         -1.0s C:\Users\PC\Documents\24 zgrada  - Копие.mb
	         -0.9s C:\Users\PC\Documents\24 zgrada_ - Копие.zip
	         -0.9s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие.7z
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\My new id card  - Копие.jpg
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\
	          0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keyshot4.exe
	          0.2s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\
	          0.2s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.exe
	          0.6s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.part1.rar
	          0.6s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack - Копие\keygen\keygen.part2.rar
	   C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keyshot4.exe
	      Size . . . . . . . : 12 309 752 bytes
	      Age  . . . . . . . : 26.7 days (2016-04-02 16:33:03)
	      Entropy  . . . . . : 7.4
	      SHA-256  . . . . . : B917AF2CEDE60A933B19EF4301472BA2BE3BB98902B65CC58D00FF54CAEF55CB
	      Product  . . . . . : KeyShot 4
	      Publisher  . . . . : Luxion
	      Description  . . . : KeyShot 4
	      Version  . . . . . : 
	      Copyright  . . . . : Copyright Luxion (C) 2010
	      RSA Key Size . . . : 2048
	      LanguageID . . . . : 1033
	      Authenticode . . . : Invalid
	      Fuzzy  . . . . . . : 25.0
	         Program is altered or corrupted since it was code signed by its author. This is typical for malware and pirated software.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	      Forensic Cluster
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.part1.rar
	         -0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.part2.rar
	          0.0s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keyshot4.exe
	         11.3s C:\Users\PC\Documents\KeyShot 4.3.18 Win64 Crack\keygen\keygen.exe
	
	Potential Unwanted Programs _________________________________________________
	   ask.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{2d7406ab-9e68-42e7-a00a-0966593b63c7}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{bf2d6346-7e40-4561-ac08-418d432d200f}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EAF8EEB4-71A2-41DA-B91C-6E2904B188CA}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{2d7406ab-9e68-42e7-a00a-0966593b63c7}\ (Yontoo)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{bf2d6346-7e40-4561-ac08-418d432d200f}\ (Yontoo)
	Cookies _____________________________________________________________________
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:2189240687.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:254a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:2o7.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:abmr.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:acuityplatform.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.360yield.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad1.adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adadvisor.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adaptv.advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adgrx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adhigh.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adnxs.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.betweendigital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.creative-serving.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.kiosked.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.p161.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.stickyadstv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsby.bidtheatre.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsrvr.org
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adsymptotic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtech.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtechus.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:agkn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:angsrvr.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:at.atwola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atdmt.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atemda.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bidr.io
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bidswitch.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bluekai.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:c.appier.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:casalemedia.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:chango.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:connexity.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:contextweb.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:crwdcntrl.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ctnsnet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:d.adroll.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:diff3.smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dotomi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:doubleclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dpclk.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dpm.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:erne.co
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:everesttech.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:eyereturn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:eyeviewads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:gwallet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ibeu2.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ih.adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ipredictive.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:krxd.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:legolas-media.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:lijit.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:liverail.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:m6r.eu
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:match.rundsp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mathtag.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:nexac.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:openx.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:optimatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:owneriq.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pixel.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pixel.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:pubmatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:revsci.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rfihub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rhythmxchange.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rlcdn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rtbidder.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:scorecardresearch.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:server.adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:servesharp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:simpli.fi
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:skimresources.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:swid.switchads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:sxp.smartclip.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap-secure.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap-t.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tap2-cdn.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tapad.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tidaltv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tremorhub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tubemogul.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:turn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:virool.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:w55c.net
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:wtp101.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:www.googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:yadro.ru
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@at.atwola[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@atdmt[1].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@liverail[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\pc@scorecardresearch[2].txt
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:254a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:3135740712.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:3357130307.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:526710254.log.optimizely.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:abmr.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:acuityplatform.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ad.360yield.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ad1.adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adadvisor.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adaptv.advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adbrn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adfarm1.adition.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adgrx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adhigh.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adingo.jp
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:admized.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adnxs.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adobe.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adobe.tt.omtrdc.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.ad4game.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.avocet.io
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.betweendigital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.bg-mamma.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.chargeads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.converge-digital.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.creative-serving.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.deliverimp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kaldata.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kanal3.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.kiosked.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.linkedin.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.manager.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.p161.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.stickyadstv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ads.undertone.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsby.bidtheatre.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adscience.nl
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adserver.cgchannel.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adserver.moitepari.bg
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adservingfactory.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsrvr.org
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adsymptotic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adtech.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adtechus.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adultfriendfinder.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advert.actionforex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advertere.***
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:advertising.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adx.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:adzerk.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:agkn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:amazonservices.122.2o7.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:angsrvr.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:as.sexad.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:at.atwola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:atdmt.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:atemda.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:audienceiq.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:basebanner.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bidr.io
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bidswitch.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bizrate.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bluekai.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:bs.serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:c.appier.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:c1.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:casalemedia.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:chango.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:clickbank.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:collective-media.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:connexity.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:contextweb.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:crwdcntrl.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ctnsnet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:d.adroll.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:daimlerag.d2.sc.omtrdc.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:de17a.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:diff3.smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dotomi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:doubleclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dpclk.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:dpm.demdex.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:engine.adzerk.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:erne.co
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:everesttech.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:exoclick.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:eyereturn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:eyeviewads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:fastclick.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:go.sonobi.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:gssprt.jp
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:gwallet.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ib.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ibeu2.mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ibillboard.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ih.adscale.de
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:imrworldwide.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:in.getclicky.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ipredictive.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:krxd.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:legolas-media.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:lijit.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:liverail.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:m6r.eu
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:match.rundsp.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mathtag.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:media6degrees.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:metanetwork.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:metrigo.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mmstat.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mookie1.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:mxptint.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:nexac.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:openx.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:optimatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:outbrain.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:owneriq.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ox-d.imgur.servedbyopenx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ox-d.wikihow.servedbyopenx.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pagefair.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel-a.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pixel.sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:po.st
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pool.admedo.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:postrelease.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:pubmatic.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:revsci.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rfihub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rhythmxchange.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rlcdn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rtbidder.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:ru4.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:s7.addthis.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:scorecardresearch.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:server.adformdsp.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:serving-sys.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:simpli.fi
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:sitescout.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:skimresources.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:smartadserver.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:statcounter.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:swid.switchads.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:sxp.smartclip.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap-secure.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap-t.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tap2-cdn.rubiconproject.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tapad.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:thepornsurvey.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tidaltv.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:track.adform.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:trc.taboola.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tremorhub.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tribalfusion.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:tubemogul.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:turn.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:univide.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:virool.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:w55c.net
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:weborama.fr
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:wtp101.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:www.googleadservices.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:xiti.com
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:yadro.ru
	   C:\Users\PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptl62h1t.default\cookies.sqlite:yieldlab.net
	


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Emergency Kit:

 

Emsisoft Emergency Kit - Version 11.0
Last update: 29.4.2016 г. 10:45:33
User account: PC-PC\PC

Scan settings:

Scan type: Custom Scan
Objects: Rootkits, Memory, Traces, C:\

Detect PUPs: On
Scan archives: On
ADS Scan: On
File extension filter: Off
Advanced caching: On
Direct disk access: Off

Scan start:    29.4.2016 г. 10:46:55
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\RTG.PRISM     detected: Application.Win32.CasOnline (A)
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\RTG.PRISM     detected: Application.Win32.CasOnline (A)
C:\Users\PC\Documents\Forex Bobi\xmatforex.rar -> xmatforex\xmatforex\libraries\xmttrap.dll     detected: Gen:Variant.Kazy.782063 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143b1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143ae     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143a6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143df     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143b8     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143ab     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000143e6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014433     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014422     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014443     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001443d     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014440     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014449     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001444f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014446     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014452     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014455     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001444c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014458     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001445b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001445e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014464     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014461     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014467     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001446f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001446a     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014472     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014478     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014475     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001447b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001447e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014487     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014484     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014481     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001448f     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001448c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014495     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014492     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014498     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001449b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001449e     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144aa     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144a7     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b3     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ad     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b0     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144bc     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144b9     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ca     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144cd     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144c7     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d3     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d6     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d0     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144dc     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e2     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144d9     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e5     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144e8     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144df     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144eb     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144ee     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144f1     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144fe     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp000144f4     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014501     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001450c     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014514     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451a     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451d     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014528     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014522     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001451e     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001452b     detected: Trojan.Agent.BQTL (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001453b     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\trz79E6.tmp     detected: Trojan.GenericKD.3090825 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001452d     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014538     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp00014535     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)
C:\Windows\Temp\_avast_\ws0F901A68.dat     detected: Trojan.GenericKD.3091695 (B)
C:\Windows\Temp\98463bf1-c715-47a4-b0c3-8aedf18d09ce\tmp00006726\tmp0001453e     detected: Trojan.Agent.BQTK (B)

Scanned    337715
Found    89

Scan end:    29.4.2016 г. 12:08:11
Scan time:    1:21:16

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не сте публикували правилния лог от Malwarebytes. Вижте пак инструкциите ми и опитайте да публикувате правилния лог файл.

Поздрави!

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Scan Date: 29.4.2016 г.
Scan Time: 14:33 ч.
Logfile: ok.txt
Administrator: Yes

Version: 2.2.1.1043
Malware Database: v2016.04.29.03
Rootkit Database: v2016.04.17.01
License: Free
Malware Protection: Disabled
Malicious Website Protection: Disabled
Self-protection: Disabled

OS: Windows 7
CPU: x64
File System: NTFS
User: PC

Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 438279
Time Elapsed: 19 min, 6 sec

Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Enabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled

Processes: 0
(No malicious items detected)

Modules: 0
(No malicious items detected)

Registry Keys: 0
(No malicious items detected)

Registry Values: 0
(No malicious items detected)

Registry Data: 0
(No malicious items detected)

Folders: 0
(No malicious items detected)

Files: 0
(No malicious items detected)

Physical Sectors: 0
(No malicious items detected)


(end)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Изтеглете edit-text.giffixlist.txt и го запазете на десктопа.
Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
 
Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

След това пишете как е положението! ;)

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виш сега,направих това което искаше последно взе да трие някакви файлове но иведнъж програмата замръзна , чаках чаках 1 час и половина никаква активност и си викам че се е бъгнала и зех че изключих компютърат след вклучването му и зареждането на уиндоуса включих прогреамата отново и ми каза че фиксинга е приключил и се получи лог файл , втори а първият се получи още на първата минута на фиксинга и сега ще прикача двата лог файла:

Fixlog1.txt

Fixlog2.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не се е изпълнил целия. Повторете стъпките използвайки новия скрипт => edit-text.giffixlist.txt

След това пишете и какво е положението.

Не е зле да поработите малко и върху правописа си.

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Има някакво катинарче на папката и като се опитам да изтрия съдържанието ми изписва: Трябва ви разрешение за да изпълните това действие . Поискайте разрешение от администратор,за да направите промени във тази папка  tmp00003f71 .

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изпълнете следния скрипт. Той ще я отключи и ще почисти съдържанието и => edit-text.giffixlist.txt

След това вече вижте има ли ги първоначалните проблеми с рекламите.

Поздрави и весело посрещане на празниците! :easter4:

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нищо не се е изтрило и папката си стои заключена :) Направих всичко точно дори и рестарт след това но...

Fixlog.txt

Редактирано от Боби Акулата (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тази папка започва да ме ядосва.

Изтеглете swxcacls.exe и го запазете на десктопа.

Копирайте файла SWXCACLS.EXE в папката C:\windows\system32.

Сега вече отворете Start > All Programs > Accessories, кликнете с десен бутон върху Command Prompt и изберете "Run as administrator".

С десен бутон Copy и след това с десен бутон Paste в Command Prompt въведете следните команди и натиснете Enter след всяка една от тях:

swxcacls "C:\WINDOWS\Temp" /reset /q

rd /s /q C:\WINDOWS\Temp

Пишете за резултатите.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тогава в търсачката на Start Menu-то въведете CMD.exe и десен бутон върху файла изберете Run as administrator.

След това ще се оправите...

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виж снимката :) Да не би да трябва да изключа антивирусната

виж това.jpg

Редактирано от Боби Акулата (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не, аз не целя изтриването на файловете на avast в папката, а на тези създадени от adware-a и в момента май не ги виждам. Направете нова проверка с HitmanPro и прикачете резултата.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Честно казано логовете са чисти вече. Проблема ще да е причинен от друго. Може и от някоя програма, която още не е класифицирана като зловредна.

Отворете Control Panel-a и списъка с инсталираните програми. Подредете ги по дата и вижте, кои са последните инсталирани там.

Във всички браузъри ли се появява проблема или само е някой конкретно? Проверете сега след почистването дали е само в един или във всички.

Според лог файла от Hitmanpro има само две неща за почистване в момента. За да ги премахне изпълнете следния скрипт => edit-text.giffixlist.txt

Неда да сканираме с още един инструмент:

Изтеглете ZOEK (by Smeenk) и да го запишете на вашия работен плот
Временно деактивирайте вашата антивирусна и антишпионска защита - инструкции при необходимост ще намерите тук

 • Щракнете с десния бутон върху тази икона  51a612a8b27e2-Zoek.pngи изберете RunAsAdmin.jpg Run as Administrator, за да стартирате инструмента.
 • Изчакайте търпеливо, докато  се появи  главната конзола (може да отнеме минута или две).

52b6de58f1952-Zoek_Startpagina_5.0.0.0.P

 • В главния прозорец, моля поставете в следния скрипт:
Цитат

createsrpoint;
IEDefaults;
FFDefaults;
CHRDefaults;
autoclean;

 • Уверете се, че  опцията Scan All Users е маркирана.
 • Натиснете Run Script и изчакайте. Сканирането може да отнеме няколко минути.
 • Когато сканирането приключи, ще се отвори лог файл с име zoek-results.
 • Ако е необходимо рестартиране, той ще се отвори след това.
 • Копирайте съдържанието му в следващия си отговор.

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от CaptainJord
   Здравейте, откакто изтеглих един файл и го стартирах антивирусната ми засече някакъв вирус относно видеокартата ми (няма как файлове от видеокартата ми да са вирус) .. не знам и аз точно какво е та за по ясно ето снимка .. Колкото и да се опитвам да го махна то пак излиза ..
    
    

   Addition.txt
  • от D101149
   Здравейте! Имам вируси в компютъра. Имах Malwebytes anti-virus, изтече му лиценза пробният и го махнах и сега съм с есет за 30 дена. По-добър от Malwerbytes обаче постоянно ми вади някакъв вирус като вляза в chrome за CoinMiner
   прикачам файловете, които са ви нужни. благодаря!

   FRST.txt
   Addition.txt
  • от ℒℴ♥e
   Значи проблема е, че ми се товари процесора без видима причина, и към бонус това ми спами, някакви рандом реклами в браузера през (период от-време) без, да го стартирам, дори! (той сам се стартира)
   Вече съм с win10 pro и не знам какви са пръвите стъпки, които да направя (ако нещо се е променило (от преди време) да ми кажете), какво се правеше от самото начало?
   Като се има в предвид, че евентуално вирусите ми блокират "Malwarebytes Anti-Malware" (не се стартира след инстал) и може би, да са двойно повече от посл. път (към 500, да кажем сега).
   Не мога и да изтегля Farbar Recovery Scan Tool да кача! Не мога да го download изобщо. Браузера, които и да е, изключва при стартиране на линка!!
   Не завиждам, всъщност на този, който би се занимал с мен. И предварително, се извинявам на всеки, който съм обидил по-някакъв начин!
   И също така, съм много признателен на всички Вас, които ми оправихте последния мега-тера-гига-удар, който понесе компютъра ми, преди време и до-сега работи безотказно !!!
  • от ivan_pop
   Здравейте!
   Компютъра е с Win 8.1/32bit.През 2-3 минути в горния десен ъгъл ми излиза това съобщение.
   post a picture
   Това е от днес около обяд.Не съм забелязал да има проблем с работата на компютъра.Пуснах ъпдейти и съобщението пак си излиза.
   А в долния десен ъгъл,заедно с горното съобщение,излиза това.
   image hosting over 5mb
   Моля за помощ!
  • от Erkant Etem
   Здравейте , 
   Беше ми нужно инсталирането на Microsoft Office Pack-ет , по - стара версия и поради това използвах keygen (portable) версия потърсена чрез google търсачката и от тогава имам проблем с изкачащ прозорец от време на време ... С Windows 10 64 bit съм и използвам Chrome  и от време на време само тръгва да зарежда един и същ сайт при което аз го махам , но ми се струва , че е нещо сериозно ... Също ми се случи и без отворен Chrome , само да си зарежда Chrome и да стартира съответния сайт , мисля , че е някъкъв руски , защото изписва .ru и нещо си - "checker id" после пренасочва към някъкъв друг сайт - "3305382455.linkshort.pro"  .  
   Едит: Сайта , който изписва checking visitor , a не checker id e - di1stero.com  и отново само си пусна chorme и започна да зарежда споменатата страница... винаги е едно и също..  От .ru на checker id - di1stero.com   и след това 3305382455.linkshort.pro"  ...
   Благодаря предварително.
    
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 16.05.2018 01
   Ran by Erkant (administrator) on DESKTOP-LLNRL7P (21-05-2018 16:15:21)
   Running from C:\Users\Erkant\Downloads
   Loaded Profiles: Erkant (Available Profiles: Erkant)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1709 16299.431 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1813.286.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18381792 2017-06-29] (Realtek Semiconductor)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [646680 2017-12-19] (Oracle Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-449665086-573856661-688635114-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3200800 2018-05-19] (Valve Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: 127.0.0.1 keystone.mwbsys.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Tcpip\..\Interfaces\{6f7c230f-23f8-4da3-a985-6efa2206f6cc}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-21]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-25]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-25]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-25]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-04-25]
   CHR Extension: (Extension optimizator) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Optimizator\1.3_0 [2018-05-20]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-03] (Malwarebytes)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-14] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe [4632736 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe [104680 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [152184 2018-04-26] (Malwarebytes)
   R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [190696 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [112864 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [44768 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [103648 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R1 MpKslf3e4cdd1; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F82E94D3-DD78-498F-9C67-3E8291EE6843}\MpKslf3e4cdd1.sys [58120 2018-05-21] (Microsoft Corporation)
   R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ref_pubwu.inf_amd64_2e7fa54192fe16d0\nvlddmkm.sys [16936048 2017-11-09] (NVIDIA Corporation)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2017-09-29] (Realtek )
   S3 smbdirect; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [151552 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [313888 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61472 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:16 - 000010704 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\FRST.txt
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:15 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-05-21 16:13 - 2018-05-21 16:13 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\Erkant\Downloads\FRST64.exe
   2018-05-21 15:19 - 2018-05-21 15:19 - 000044768 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:22 - 000103648 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000190696 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000112864 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-04-26 05:36 - 000152184 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000880 _____ C:\Users\Erkant\Documents\hosts.txt
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Obsidium
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   2018-05-21 01:16 - 2018-05-21 01:16 - 000000258 __RSH C:\Users\Erkant\ntuser.pol
   2018-05-21 00:08 - 2018-05-21 00:08 - 000001181 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Android Studio.lnk
   2018-05-20 23:59 - 2018-05-20 23:59 - 000000998 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Xampp.lnk
   2018-05-20 23:57 - 2018-05-20 23:57 - 000001779 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\MySQL.lnk
   2018-05-20 21:43 - 2018-05-20 21:43 - 000002468 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000004608 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.exe
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\FileModule
   2018-05-20 21:40 - 2018-05-20 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\winhttp 5.1
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-21 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-20 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\qBittorrent
   2018-05-20 21:21 - 2018-05-20 22:32 - 000005246 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-LLNRL7P-Erkant DESKTOP-LLNRL7P
   2018-05-20 20:20 - 2018-05-20 20:20 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\JetBrains
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-21 00:08 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Postman
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000002210 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Postman.lnk
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Postman
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\SquirrelTemp
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Postman
   2018-05-20 19:21 - 2018-05-20 19:22 - 067730552 _____ (Postman) C:\Users\Erkant\Downloads\Postman-win64-6.1.2-Setup.exe
   2018-05-20 19:07 - 2018-05-20 19:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MySQL
   2018-05-20 18:51 - 2018-05-20 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MySQL
   2018-05-20 18:21 - 2018-05-20 18:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-05-20 18:07 - 2018-05-20 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PCHEALTH
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:01 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 17:59 - 2018-05-20 17:59 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-05-20 17:58 - 2018-05-20 23:52 - 000000000 ____D C:\xampp
   2018-05-20 17:54 - 2018-05-20 18:25 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\MySQL
   2018-05-20 17:53 - 2018-05-20 18:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\MySQL
   2018-05-20 17:48 - 2018-05-20 17:49 - 129956760 _____ (Bitnami) C:\Users\Erkant\Downloads\xampp-win32-7.2.5-0-VC15-installer.exe
   2018-05-20 17:47 - 2018-05-20 17:47 - 029601792 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\mysql-workbench-community-6.3.10-winx64.msi
   2018-05-20 17:07 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Desktop\TimeAttendance
   2018-05-19 13:43 - 2018-05-19 13:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stickman Destruction 2.url
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\OtakuMaker
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AGEIA
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
   2018-05-15 19:48 - 2018-05-15 19:48 - 000000221 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Watchmen The End Is Nigh.url
   2018-05-14 10:15 - 2018-05-14 16:19 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2018-05-13 18:06 - 2018-05-13 18:06 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 002276378 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\app-debug.apk
   2018-05-10 16:17 - 2018-05-10 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Notepad++
   2018-05-10 13:02 - 2018-05-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\ApkProjects
   2018-05-10 11:55 - 2018-05-10 11:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA
   2018-05-09 20:06 - 2018-05-09 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Icycle On Thin Ice
   2018-05-09 20:05 - 2018-05-09 20:05 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Icycle On Thin Ice.url
   2018-05-09 19:05 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Stories
   2018-05-09 18:50 - 2018-05-09 18:50 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stories The Path of Destinies.url
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:57 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000748448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000608160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:51 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000664992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000423328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000069536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:49 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000793960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 008600472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 001209760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 002395040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 000711936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000702568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000373664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:41 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:38 - 002574240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000749984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000408992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 007675792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000437664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000397728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000247200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 002472864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 001628064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000831392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000645536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 021356824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 000070864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000744864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000231328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:31 - 001420704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000813984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:44 - 000595448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:43 - 000594056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:39 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:36 - 025254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 006092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:29 - 000285144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:28 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:26 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:25 - 020290248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:17 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 023674880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000657408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:11 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:07 - 001822720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:06 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:04 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:03 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:02 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:59 - 018924544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 006467072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 002677248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:55 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:54 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 007813120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 006060544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:49 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:47 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:07 - 001463344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:04 - 000779952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:03 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:57 - 000279968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:51 - 002513920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:50 - 001925760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 001954056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000563632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 001638424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:47 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 003180720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 000979360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:36 - 002376088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:34 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 001269616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:30 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001873944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 000198440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:28 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 002711176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 001430768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 000661920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:23 - 001101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001929712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001490856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001323336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 001123464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 000444280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:37 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 002386832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 001575896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000832648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:35 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 006482664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:33 - 001623960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:16 - 003995136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 003490816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AssignedAccessManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:13 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001576960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 006576128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000735232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.Schema.Shell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 012689920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 008031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 013660672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 011924480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 012833280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002523136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001236480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003177472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002628608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 004814336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000518144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 002223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000682496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 22:58 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
   2018-05-08 21:13 - 2017-11-26 16:26 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:15 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcadm.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaevts.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:57 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:53 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:48 - 000408576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000327008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:24 - 000063656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000572312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000279472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000166408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000052248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:13 - 000084992 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssitlb.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2010CustomActions.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidsvc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:05 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:03 - 000697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:02 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\coredpus.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 001332736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsecedit.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:58 - 001472000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
   2018-05-08 17:27 - 2018-05-08 17:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-05-08 17:27 - 2017-08-21 17:13 - 000126584 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\IntelHaxm.sys
   2018-05-08 17:14 - 2018-05-08 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-20 21:01 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.AndroidStudio3.1
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
   2018-05-08 17:08 - 2018-05-08 17:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Android
   2018-05-08 17:06 - 2018-05-08 17:08 - 794908256 _____ (Google Inc.) C:\Users\Erkant\Downloads\android-studio-ide-173.4720617-windows.exe
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.gradle
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance
   2018-05-08 17:03 - 2018-05-08 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University
   2018-05-08 17:02 - 2018-05-08 17:02 - 004162176 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University.rar
   2018-05-07 18:08 - 2018-05-07 18:08 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
   2018-05-03 13:33 - 2018-05-03 13:33 - 000469851 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance.rar
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 001438086 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Erkant\Downloads\7z1805-x64.exe
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
   2018-05-03 12:57 - 2018-05-03 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Temp
   2018-05-02 19:37 - 2018-05-02 19:37 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Fossil Hunters.url
   2018-04-27 19:49 - 2018-04-27 19:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-04-27 19:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:44 - 2018-04-27 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\TekkenGame
   2018-04-27 19:13 - 2018-04-27 19:15 - 022930498 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\programming-basics-java-bg.pdf
   2018-04-27 17:59 - 2018-04-27 17:59 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\TEKKEN 7.url
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:36 - 000548000 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-04-26 11:37 - 2018-05-08 21:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InfusedApps
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-26 00:13 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-25 13:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-04-26 00:11 - 2018-04-26 00:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-04-26 00:10 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\containers
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bg
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 15:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 23:58 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 21:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:12 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 13:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-18 00:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-10 21:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-27 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 11:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\WINDOWS\BitLockerDiscoveryVolumeContents
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\media
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\AppV
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hydrogen
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RemotePackages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000027136 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\opencl.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017572 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000004096 _____ C:\WINDOWS\system32\config\VSMIDK
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:25 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:19 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-04-25 23:56 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-04-25 23:42 - 2018-05-08 21:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 088342528 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 013107200 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000024576 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-26 00:14 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 13:26 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-04-25 23:37 - 2018-04-26 00:15 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:41 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 21:49 - 2018-04-25 21:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\DBG
   2018-04-25 21:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-04-25 20:26 - 2018-04-25 20:26 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Bastion.url
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-26 11:11 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Steam
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-25 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\CEF
   2018-04-25 14:35 - 2018-05-20 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Eclipse
   2018-04-25 14:35 - 2018-04-25 14:35 - 000001087 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Eclipse Java Oxygen.lnk
   2018-04-25 14:30 - 2018-05-21 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-04-25 14:30 - 2018-04-25 14:30 - 000001028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
   2018-04-25 14:27 - 2018-05-10 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:27 - 000000865 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000003734 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\JavaUpdateSched
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Sun
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:20 - 000144448 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
   2018-04-25 14:14 - 2018-04-25 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
   2018-04-25 14:10 - 2018-04-25 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
   2018-04-25 13:54 - 2018-04-25 13:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Google
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002301 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003418 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003294 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-04-25 13:49 - 2018-05-21 01:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-04-25 13:49 - 2018-04-25 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google
   2018-04-25 13:48 - 2018-04-25 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\PeerDistRepub
   2018-04-25 13:33 - 2018-04-25 13:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-04-25 13:31 - 2018-04-25 13:32 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\OneDrive
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Comms
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-04-25 13:29 - 2018-05-21 14:13 - 000996206 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Publishers
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-04-25 13:28 - 2018-05-20 23:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Packages
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000020 ___SH C:\Users\Erkant\ntuser.ini
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Adobe
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\VirtualStore
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
   2018-04-25 13:26 - 2018-05-21 15:17 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-04-25 13:22 - 2018-05-21 13:51 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant
   2018-04-25 13:19 - 2018-03-13 08:02 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-04-25 13:18 - 2018-05-21 15:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX3
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:36 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 002587768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000607168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000449656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000123000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-25 13:33 - 007802921 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 13:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 01:16 - 000393320 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-21 22:43 - 2018-04-21 22:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Reptoid Games
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-20 01:46 - 2018-03-14 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.p2
   2018-05-19 14:46 - 2018-04-17 11:42 - 000000073 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Key.txt
   2018-05-16 00:46 - 2018-03-13 12:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-05-10 16:38 - 2018-03-14 17:58 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse-workspace
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\3D Objects
   2018-05-08 21:16 - 2017-09-29 16:42 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000073112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000020888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdhvcom.dll
   2018-05-03 13:24 - 2018-03-13 15:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
   2018-04-25 14:32 - 2018-03-14 17:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse
   2018-04-25 14:30 - 2018-03-14 15:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-04-25 14:27 - 2018-03-14 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
   2018-04-25 14:21 - 2018-03-14 17:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit
   2018-04-25 13:25 - 2018-04-05 13:24 - 000000000 ___SD C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.2
   2018-04-25 13:25 - 2018-03-14 17:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Eclipse
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-05-21 13:39 - 2018-05-21 13:26 - 078346672 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.3.1.2183.exe
   2018-05-21 15:15 - 2018-05-21 15:14 - 074288784 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.365-1.0.4968.exe
   2017-10-26 11:07 - 2017-10-26 11:07 - 000488960 _____ () C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-05-18 00:28
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition_21-05-2018 16.20.10.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.