Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте! Имам проблеми по време на гледане на филм или видео на телевизора ми! Използвам HDMI кабел от PC към ТВ. По точно проблема е, че когато пускам филм от компютъра към телевизора и минават 1-2 минути започва да ми насича/лаг много, че дори не е възможно да се гледа филма. Пробвах много варианти да реша проблема и най-накрая пробвах да изключа мрежовият кабел т.е. интернета и проблема изчезна, в смисъл вече не ми лъги/насича. Възможно ли е да е вирус ? Пуснах едно сканиране с malware и ми откри някакви trojan agent на taskhost.exe

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:07-05-2016
Ran by Hellioob (administrator) on STEFAN (08-05-2016 22:15:33)
Running from C:\Users\Hellioob\Desktop
Loaded Profiles: Hellioob (Available Profiles: Hellioob)
Platform: Windows 8.1 Pro (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: IE)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
(DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
(VIA Technologies, Inc.) C:\Windows\System32\ViakaraokeSrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(IvoSoft) C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamUserAgent.exe
() C:\Users\Hellioob\AppData\Local\MiPhoneManager\main\MiPhoneHelper.exe
(Microsoft) C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Windows\taskhost.exe
(Elaborate Bytes AG) C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
() C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\ACEStream\updater\ace_update.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [Classic Start Menu] => C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe [161728 2015-08-09] (IvoSoft)
HKLM\...\Run: [HDAudDeck] => C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe [4700160 2015-07-02] (VIA)
HKLM\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [112512 2010-03-13] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2771576 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM-x32\...\Run: [VirtualCloneDrive] => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe [88984 2013-03-10] (Elaborate Bytes AG)
HKLM-x32\...\Run: [MTview] => C:\Program Files (x86)\MTV20160128\MTView.exe -mini
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [596504 2016-04-01] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [51656320 2016-04-08] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3077712 2016-04-30] (Valve Corporation)
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\Run: [Spotify] => C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe [6890608 2016-04-28] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\Run: [AceStream] => C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe [27000 2015-12-18] ()
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\Run: [MiPhoneManager] => C:\Users\Hellioob\AppData\Local\MiPhoneManager\main\MiPhoneHelper.exe [157624 2016-03-27] ()
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\Run: [Spotify Web Helper] => C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe [1525360 2016-04-28] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\Run: [Microsoft Viewer Monitor Manager] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Windows\taskhost.exe [2013184 2016-04-26] (Microsoft)
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\MountPoints2: {a5479d6d-e9d5-11e5-826d-50465d754618} - "G:\autorun.exe" 
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\MountPoints2: {d8b9fbcf-de43-11e5-825b-50465d754618} - "E:\setup.exe" 
ShellIconOverlayIdentifiers: [ShareOverlay] -> {594D4122-1F87-41E2-96C7-825FB4796516} => C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2015-08-09] (IvoSoft)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ShareOverlay] -> {594D4122-1F87-41E2-96C7-825FB4796516} => C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2015-08-09] (IvoSoft)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{2B7E88B3-58FD-47DA-BE66-0C763A6588BF}: [DhcpNameServer] 7.254.254.254
Tcpip\..\Interfaces\{4AD02373-853C-426F-91FA-B293659F0498}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=619797&pc=UE07&ocid=UE07DHP
HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?pc=UE07&ocid=UE07DHP
BHO: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2015-08-09] (IvoSoft)
BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2011-02-12] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
BHO: ClassicIEBHO Class -> {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIEDLL_64.dll [2015-08-09] (IvoSoft)
BHO-x32: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2015-08-09] (IvoSoft)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2011-02-12] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll [2016-04-22] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll [2016-04-22] (Oracle Corporation)
BHO-x32: ClassicIEBHO Class -> {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIEDLL_32.dll [2015-08-09] (IvoSoft)
Toolbar: HKLM - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2015-08-09] (IvoSoft)
Toolbar: HKLM-x32 - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2015-08-09] (IvoSoft)
Handler: csnet - {FF3EFE67-7569-11D2-9F80-00104B107C97} - C:\NormaCS\Demo Client\pph_demo_net.dll No File

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4tdasjcd.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_213.dll [2016-04-07] ()
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_213.dll [2016-04-07] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-08-09] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-08-09] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-04-22] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-04-22] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-27] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-27] (Google Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001: @acestream.net/acestreamplugin,version=3.1.2 -> C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\ACEStream\player\npace_plugin.dll [2015-08-06] (Innovative Digital Technologies)
FF HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\Firefox\Extensions: [acewebextension_unlisted@acestream.org] - C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi
FF Extension: Ace Stream Web Extension - C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi [2015-12-18]

Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://%66%65%65%64.%73%6E%61%70%64%6F.%63%6F%6D/?p=mKO_AwFzXIpYRaHdGIjVkxlyIP4NYe17aVLWqeVBuxgrc8GREvVYeuqlukOWlzmTqpykl1k91bsKMc6YZHbXwWU_Gxm_FjvTU6a_b-c8rYXFRWzocHcMUcWhj27WP1EA6G4BdJ_UEa_w1rsVFU4R_l0c17Fb2PM2nKNQvVpOuV-JV39LL2NN1-UiWzgTq01elx8sq-dyNFbj
CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
CHR Profile: C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Преводач) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb [2016-02-27]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-02-27]
CHR Extension: (Gismeteo) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bfegaehidkkcfaikpaijcdahnpikhobf [2016-04-27]
CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cpbekonjicgkldkmopnamgglbfaiojje [2016-02-27]
CHR Extension: (Dropbox for Gmail) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dpdmhfocilnekecfjgimjdeckachfbec [2016-02-27]
CHR Extension: (Gmail Офлайн) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ejidjjhkpiempkbhmpbfngldlkglhimk [2016-02-27]
CHR Extension: (Google Календар) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ejjicmeblgpmajnghnpcppodonldlgfn [2016-02-27]
CHR Extension: (Black & white theme) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fmohofkmppcgglcmlccpbokkkefigipi [2016-02-27]
CHR Extension: (Musixmatch Lyrics for YouTube) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gfenjblodoldnbiddmggcbkcapiolbig [2016-02-27]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-16]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2016-04-17]
CHR Extension: (Google Calendar (by Google)) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmbgaklkmjakoegficnlkhebmhkjfich [2016-02-27]
CHR Extension: (LastPass: Free Password Manager) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd [2016-04-26]
CHR Extension: (Google Keep – бележки и списъци) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hmjkmjkepdijhoojdojkdfohbdgmmhki [2016-05-03]
CHR Extension: (Google Проверка на пощата) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mihcahmgecmbnbcchbopgniflfhgnkff [2016-02-27]
CHR Extension: (Ace Stream Web Extension) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo [2016-03-11]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-03]
CHR HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 EasyAntiCheat; C:\Windows\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe [241936 2015-12-18] (EasyAntiCheat Ltd)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1156216 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [733696 2013-05-12] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [822232 2013-05-12] (Intel(R) Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-08-09] (Intel Corporation)
R2 MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1514464 2016-03-10] (Malwarebytes)
R2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1136608 2016-03-10] (Malwarebytes)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1872504 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
R3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [8185464 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [6477432 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
R2 ss_conn_service; C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [754784 2016-01-08] (DEVGURU Co., LTD.)
S3 TunngleService; C:\Program Files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe [814064 2015-12-22] (Tunngle.net GmbH)
R2 VIAKaraokeService; C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe [36504 2015-06-22] (VIA Technologies, Inc.)
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [366552 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23824 2015-07-07] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 ampa; C:\Windows\system32\ampa.sys [19568 2015-11-10] ()
S3 ampa; C:\Windows\SysWOW64\ampa.sys [19568 2015-11-10] ()
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [27008 2016-03-10] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [192216 2016-05-08] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [65408 2016-03-10] (Malwarebytes Corporation)
R3 MEIx64; C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [99288 2013-08-09] (Intel Corporation)
R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [19576 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [50472 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
R3 tap0901t; C:\Windows\system32\DRIVERS\tap0901t.sys [47736 2015-12-21] (Tunngle.net)
S3 usbrndis6; C:\Windows\system32\DRIVERS\usb80236.sys [20992 2015-04-25] (Microsoft Corporation)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44560 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [270168 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
R2 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [114520 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 FairplayKD; \??\C:\ProgramData\MTA San Andreas All\Common\temp\FairplayKD.sys [X]
S1 QMUdisk; \??\C:\Program Files (x86)\Tencent\QQPCMgr\11.2.17063.223\QMUdisk64.sys [X]
S1 softaal; \??\C:\Program Files (x86)\Tencent\QQPCMgr\11.2.17063.223\softaal64.sys [X]
S1 SRepairDrv; \??\C:\Windows\GJFix\SRepairDrv [X]
S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-05-08 22:15 - 2016-05-08 22:15 - 00020770 _____ C:\Users\Hellioob\Desktop\FRST.txt
2016-05-08 22:15 - 2016-05-08 22:15 - 00000542 _____ C:\Users\Hellioob\Desktop\New Text Document.txt
2016-05-08 22:15 - 2016-05-08 22:15 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-05-08 22:07 - 2016-05-08 22:07 - 02379264 _____ (Farbar) C:\Users\Hellioob\Desktop\FRST64.exe
2016-05-08 22:04 - 2016-05-08 22:04 - 00001776 _____ C:\Users\Hellioob\Desktop\1.txt
2016-05-08 21:30 - 2016-05-08 21:30 - 00000017 _____ C:\Users\Hellioob\AppData\Local\resmon.resmoncfg
2016-05-08 21:24 - 2016-05-08 21:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Temp
2016-05-08 21:17 - 2016-05-08 21:17 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\NVIDIA
2016-05-08 21:16 - 2016-05-08 21:16 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\NVIDIA Corporation
2016-05-08 21:16 - 2016-05-08 21:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2016-05-08 21:16 - 2015-12-16 20:34 - 01846016 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
2016-05-08 21:16 - 2015-12-16 20:34 - 01756424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspbridge64.dll
2016-05-08 21:16 - 2015-12-16 20:34 - 01530240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
2016-05-08 21:16 - 2015-12-16 20:34 - 01316184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspbridge.dll
2016-05-08 21:16 - 2015-12-16 20:34 - 00111520 _____ C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
2016-05-08 21:16 - 2015-12-16 17:39 - 00103032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
2016-05-08 21:15 - 2016-05-08 21:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2016-05-08 21:15 - 2016-05-08 21:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2016-05-08 21:15 - 2016-05-08 21:16 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 42977072 _____ C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 37609080 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 31061624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 24895792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 21122456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 20663816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 18716176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 17561432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 17156968 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 16981976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 16286888 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 14005408 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 12334200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 03637352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 03211760 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 03168376 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 02755704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 01915696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6436143.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 01572496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 01564976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6436143.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00938104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00878816 _____ C:\Windows\system32\nvmcumd.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00872056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00734512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00681592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00502080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00469144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00423264 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00416376 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00388560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00370808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00207152 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00205456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00194680 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00175368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00153392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00151184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00128696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00072504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00069416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00050472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00039240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 20:34 - 00034848 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 17:53 - 06359672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 17:53 - 02985080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 17:53 - 02554488 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 17:53 - 01256240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 17:53 - 00523384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 17:53 - 00385328 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 17:53 - 00075056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 17:53 - 00062768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
2016-05-08 21:15 - 2015-12-16 17:49 - 06090019 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
2016-05-08 21:14 - 2016-05-08 21:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2016-05-08 21:11 - 2016-05-08 21:12 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Desktop\New folder
2016-05-08 20:38 - 2016-05-08 20:38 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\PotPlayerMini64
2016-05-08 20:37 - 2016-05-08 20:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Daum
2016-05-08 20:37 - 2016-05-08 20:37 - 00000000 ____D C:\Program Files\DAUM
2016-05-08 20:36 - 2016-05-08 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Documents\CyberLink
2016-05-08 20:36 - 2016-05-08 20:36 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\CyberLink
2016-05-08 20:35 - 2016-05-08 21:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\CyberLink
2016-05-08 20:35 - 2016-05-08 20:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\PDVD
2016-05-08 20:35 - 2016-05-08 20:35 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\CyberLink
2016-05-08 20:35 - 2016-05-08 20:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NSIS Uninstall Information
2016-05-08 20:34 - 2016-05-08 21:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SUPPORTDIR
2016-05-08 20:34 - 2016-05-08 21:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\install_clap
2016-05-08 20:08 - 2016-05-08 20:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NR-CP
2016-05-08 20:08 - 2016-05-08 20:08 - 00000000 ____D C:\Program Files\NR-CP
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 11076688 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\system32\avcodec-lav-57.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 10672720 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\SysWOW64\avcodec-lav-57.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 01672272 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\SysWOW64\avformat-lav-57.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 01567312 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\system32\avformat-lav-57.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 01219664 _____ (1f0.de - Hendrik Leppkes) C:\Windows\system32\LAVVideo.ax
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 01013840 _____ (1f0.de - Hendrik Leppkes) C:\Windows\SysWOW64\LAVVideo.ax
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00629840 _____ (1f0.de - Hendrik Leppkes) C:\Windows\system32\LAVSplitter.ax
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00544848 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\SysWOW64\avutil-lav-55.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00534608 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\SysWOW64\swscale-lav-4.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00530512 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\system32\swscale-lav-4.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00521808 _____ (1f0.de - Hendrik Leppkes) C:\Windows\SysWOW64\LAVSplitter.ax
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00511056 _____ (Intel Corp.) C:\Windows\system32\IntelQuickSyncDecoder.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00494160 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\system32\avutil-lav-55.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00399952 _____ (Intel Corp.) C:\Windows\SysWOW64\IntelQuickSyncDecoder.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00315472 _____ C:\Windows\system32\libbluray.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00302672 _____ (1f0.de - Hendrik Leppkes) C:\Windows\system32\LAVAudio.ax
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00265296 _____ C:\Windows\SysWOW64\libbluray.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00256080 _____ (1f0.de - Hendrik Leppkes) C:\Windows\SysWOW64\LAVAudio.ax
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00182352 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\system32\avfilter-lav-6.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00178768 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\SysWOW64\avfilter-lav-6.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00168016 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\system32\avresample-lav-3.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:59 - 00160336 _____ (FFmpeg Project) C:\Windows\SysWOW64\avresample-lav-3.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:50 - 00000493 _____ C:\Windows\SysWOW64\LAVFilters.Dependencies.manifest
2016-05-08 20:08 - 2015-11-15 15:50 - 00000493 _____ C:\Windows\system32\LAVFilters.Dependencies.manifest
2016-05-08 20:08 - 2015-06-01 08:20 - 01943792 _____ (MPC-HC Team) C:\Windows\system32\VSFilter.dll
2016-05-08 20:08 - 2015-06-01 08:12 - 01570032 _____ (MPC-HC Team) C:\Windows\SysWOW64\VSFilter.dll
2016-05-07 17:34 - 2016-05-07 17:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
2016-05-07 17:34 - 2016-04-16 01:53 - 00130328 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
2016-05-07 17:34 - 2016-04-16 01:53 - 00040216 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
2016-05-07 17:34 - 2016-04-16 01:52 - 00130840 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
2016-05-07 17:34 - 2016-04-16 01:52 - 00045336 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
2016-05-07 17:32 - 2016-05-07 17:32 - 00000000 ____D C:\NVIDIA
2016-05-07 16:40 - 2016-05-07 16:40 - 00000000 ____D C:\Windows\LastGood.Tmp
2016-05-06 23:59 - 2016-05-07 20:59 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob
2016-05-06 22:24 - 2016-05-07 16:12 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Documents\RèÐ ĎEVΊĹ
2016-05-06 12:28 - 2016-05-08 17:58 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Ethash
2016-05-06 12:08 - 2016-05-06 12:23 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Ori and the Blind Forest DE
2016-05-06 12:03 - 2016-05-06 12:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ori and the Blind Forest Definitive Edition
2016-05-05 20:14 - 2016-05-05 20:14 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\calibre-cache
2016-05-05 20:13 - 2016-05-05 20:31 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Documents\Calibre Library
2016-05-05 20:13 - 2016-05-05 20:23 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\calibre
2016-05-05 20:13 - 2016-05-05 20:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\calibre 64bit - E-book Management
2016-05-05 20:13 - 2016-05-05 20:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\Calibre2
2016-05-02 18:30 - 2016-05-02 18:36 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Mozilla
2016-05-02 18:29 - 2016-05-02 18:29 - 00000948 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-05-02 18:29 - 2016-05-02 18:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2016-05-02 18:29 - 2016-05-02 18:29 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-05-02 14:34 - 2016-05-02 14:39 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Factorio
2016-05-02 14:34 - 2016-05-02 14:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Factorio
2016-05-02 12:08 - 2016-05-02 12:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\HitmanPro
2016-04-29 18:16 - 2016-04-29 18:16 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\LocalLow\Unity
2016-04-29 18:09 - 2016-04-29 18:09 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\LocalLow\Hyper Hippo Productions Ltd_
2016-04-28 19:34 - 2016-04-28 19:34 - 00000066 _____ C:\Windows\ATTODiskBenchmark.INI
2016-04-28 19:24 - 2016-04-28 19:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CrystalDiskInfo
2016-04-28 19:24 - 2016-04-28 19:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\CrystalDiskInfo
2016-04-28 19:23 - 2016-04-28 19:23 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\CrystalDiskMark5
2016-04-28 19:01 - 2016-04-28 19:01 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2016-04-27 14:12 - 2016-04-27 14:12 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Apps\2.0
2016-04-27 11:57 - 2016-05-08 17:59 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Documents\Outlook Files
2016-04-25 13:35 - 2016-04-25 13:35 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Introversion
2016-04-24 18:59 - 2016-04-24 18:59 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\StardewValley
2016-04-24 18:59 - 2016-04-24 18:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2016-04-23 22:51 - 2016-04-23 22:51 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Documents\Petroglyph
2016-04-20 13:23 - 2016-04-20 13:29 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Documents\Euro Truck Simulator 2
2016-04-16 01:53 - 2016-04-16 01:53 - 00130328 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1-1-0-8-1.dll
2016-04-16 01:53 - 2016-04-16 01:53 - 00040216 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo-1-1-0-8-1.exe
2016-04-16 01:52 - 2016-04-16 01:52 - 00130840 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1-1-0-8-1.dll
2016-04-16 01:52 - 2016-04-16 01:52 - 00045336 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-1-0-8-1.exe
2016-04-14 18:35 - 2016-04-14 18:35 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_WinUsb_01007.Wdf
2016-04-14 18:31 - 2016-04-14 19:32 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Samsung
2016-04-14 18:31 - 2016-04-14 19:32 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Samsung
2016-04-14 18:31 - 2016-04-14 18:31 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\NativeFus_Log
2016-04-14 18:30 - 2016-01-08 11:51 - 01490656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WdfCoInstaller01007.dll
2016-04-14 18:30 - 2016-01-08 11:51 - 00708168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinUSBCoInstaller.dll
2016-04-14 18:30 - 2016-01-08 11:51 - 00213088 _____ (DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr)) C:\Windows\system32\Drivers\ssudmdm.sys
2016-04-14 18:30 - 2016-01-08 11:51 - 00120416 _____ (DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr)) C:\Windows\system32\Drivers\ssudbus.sys
2016-04-14 18:29 - 2016-04-14 19:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Samsung
2016-04-14 18:29 - 2013-12-30 10:53 - 04659712 _____ (Dmitry Streblechenko) C:\Windows\SysWOW64\Redemption.dll
2016-04-14 18:29 - 2013-12-30 10:53 - 00144664 _____ (MAPILab Ltd. & Add-in Express Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\secman.dll
2016-04-14 18:28 - 2016-04-14 18:28 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Downloaded Installations
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 03:54 - 25817600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 03:31 - 02892800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 03:28 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 03:25 - 06052352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 03:17 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 03:03 - 20352512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:56 - 00145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:56 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:55 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:53 - 00496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:51 - 02285056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:50 - 01032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:45 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:45 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:43 - 00806400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:43 - 00725504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:43 - 00379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:42 - 02131968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:39 - 15415808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:30 - 04611072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:30 - 02596864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:30 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:30 - 00128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:27 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:24 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:23 - 02056192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:23 - 00693248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:23 - 00330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:21 - 13811712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:18 - 01547264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:06 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:05 - 02121216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:02 - 01311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-03-31 02:00 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-04-13 21:03 - 2016-02-02 21:16 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rasl2tp.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-04-04 09:35 - 00046768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-04-02 16:26 - 01386496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-04-02 16:26 - 01169408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-29 17:05 - 04175872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-03-28 16:21 - 00698368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-28 16:21 - 00499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-28 16:21 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-28 16:21 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-28 16:21 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-16 02:00 - 00561952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-03-15 17:14 - 01441792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-11 17:48 - 00833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 22:19 - 07452512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 22:17 - 01663192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 22:17 - 01523216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 22:17 - 01490128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 22:17 - 01358960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 22:17 - 01133752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 21:22 - 00201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 21:21 - 00401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 21:20 - 00284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 20:48 - 00862720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 20:44 - 00445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 20:43 - 00161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msorcl32.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 20:16 - 00324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 20:03 - 00111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samlib.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 19:55 - 00166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mtxoci.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 19:48 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\samlib.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 19:42 - 00116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mtxoci.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-03 19:47 - 02345472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-03 19:33 - 01556992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-03 19:13 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basesrv.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-03 04:39 - 01661576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-03 04:39 - 01212248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-09 04:31 - 22365472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-09 04:31 - 19794896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-09 04:31 - 02757616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-02-09 04:31 - 02412576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-02-09 04:31 - 00273264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 23:55 - 02712576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 23:15 - 02551808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themecpl.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 23:02 - 01197056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usercpl.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 22:48 - 12879360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 22:43 - 00524288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 22:40 - 00539648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hgcpl.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 22:39 - 00305152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\stobject.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 22:37 - 00141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingMonitor.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 22:35 - 00954880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.appcore.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 22:34 - 00667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 22:33 - 00520192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSync.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 21:50 - 03120640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 20:55 - 02592256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themecpl.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 20:33 - 01278464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usercpl.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 20:12 - 14466560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 20:02 - 00653824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncHost.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 20:00 - 00599552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hgcpl.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 19:58 - 00336384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\stobject.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 19:55 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingMonitor.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 19:53 - 02171904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlowUI.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 19:53 - 01348096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 19:50 - 01220096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 19:50 - 00841728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 19:48 - 00655872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSync.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 19:47 - 02819584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-08 19:44 - 00955392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-07 02:05 - 00551256 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vhdmp.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-02-07 01:41 - 00316760 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-02-05 22:07 - 00378712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-02-05 18:11 - 00845312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
2016-04-13 21:02 - 2016-02-05 18:11 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
2016-04-13 21:02 - 2016-02-05 18:07 - 00272384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
2016-04-13 21:02 - 2016-02-05 18:02 - 01083904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
2016-04-13 21:02 - 2016-02-05 17:46 - 01455104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VSSVC.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-02-04 21:07 - 00222720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpsapi.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-04 20:35 - 00142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpsapi.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-04 19:23 - 00713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-04 19:22 - 00561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-03 18:14 - 00080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\IPMIDrv.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-02-03 18:11 - 01673728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 20:51 - 00162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 20:19 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 20:18 - 01574912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbengine.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 20:15 - 00787456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkfoldersControl.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 20:01 - 00031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAgent.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 19:51 - 02609152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 19:48 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 19:46 - 00026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAgent.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 19:41 - 02170880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-02 19:39 - 00236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-01-27 18:18 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-01-26 22:15 - 00072024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vpci.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-01-26 17:48 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vpcivsp.sys
2016-04-13 21:02 - 2016-01-22 08:22 - 02487296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storagewmi.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-01-22 08:11 - 01482240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\storagewmi.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-01-21 22:35 - 00952928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-01-21 21:42 - 00786152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-01-21 01:40 - 00099672 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\disk.sys
2016-04-13 21:02 - 2014-11-08 05:38 - 00166912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll
2016-04-13 21:02 - 2014-11-08 05:17 - 00143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
2016-04-13 19:45 - 2016-04-24 19:00 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WebTorrent
2016-04-13 19:45 - 2016-04-24 19:00 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\WebTorrent
2016-04-13 19:45 - 2016-04-13 19:48 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\WebTorrent
2016-04-13 19:45 - 2016-04-13 19:45 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\SquirrelTemp
2016-04-08 20:22 - 2016-04-10 16:54 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\StardewValley
2016-04-08 20:22 - 2016-04-08 20:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-05-08 22:06 - 2016-02-27 03:43 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\ClassicShell
2016-05-08 22:02 - 2016-02-27 05:04 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Skype
2016-05-08 21:55 - 2016-03-09 00:54 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-05-08 21:51 - 2016-02-27 03:46 - 00000916 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-05-08 21:43 - 2016-02-27 03:04 - 00003598 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001
2016-05-08 21:39 - 2016-03-02 12:46 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-05-08 21:37 - 2016-03-02 12:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2016-05-08 21:37 - 2016-03-02 12:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2016-05-08 21:26 - 2016-02-27 05:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
2016-05-08 21:24 - 2016-02-27 03:03 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-05-08 21:23 - 2016-02-27 04:56 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\MPC-HC
2016-05-08 21:23 - 2014-11-21 10:38 - 00863592 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-05-08 21:23 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Inf
2016-05-08 21:17 - 2016-02-27 03:46 - 00000912 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-05-08 21:17 - 2013-08-22 17:45 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-05-08 21:16 - 2016-02-27 03:08 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\NVIDIA
2016-05-08 21:15 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Help
2016-05-08 21:12 - 2013-08-22 17:44 - 00485136 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-05-08 21:07 - 2016-02-27 11:14 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\qBittorrent
2016-05-08 20:04 - 2016-02-29 00:56 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\.ACEStream
2016-05-08 19:38 - 2016-02-27 05:37 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Spotify
2016-05-08 19:08 - 2016-02-27 05:38 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Spotify
2016-05-08 18:07 - 2016-02-27 03:20 - 00003930 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{47A8EEA2-0B68-4E52-A99A-6B8BA7194E30}
2016-05-07 13:59 - 2016-03-20 01:23 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Home Media Server
2016-05-06 16:11 - 2016-02-27 04:42 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2016-05-06 16:11 - 2013-08-22 18:20 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2016-05-06 16:02 - 2016-02-27 02:59 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob
2016-05-06 15:51 - 2016-02-27 03:09 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2016-05-04 14:48 - 2016-03-25 22:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Tunngle
2016-05-03 02:01 - 2016-02-27 03:46 - 00002215 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-05-02 18:30 - 2016-03-02 12:19 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Mozilla
2016-05-02 14:23 - 2016-03-25 22:15 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Tunngle
2016-05-01 18:51 - 2016-03-17 23:04 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\foobar2000
2016-04-29 20:28 - 2016-02-27 03:09 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-04-29 20:28 - 2016-02-27 03:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-04-29 17:42 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-04-29 17:42 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2016-04-27 14:55 - 2013-08-22 16:25 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-04-27 12:10 - 2016-02-27 03:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ClassicShell
2016-04-27 11:51 - 2016-02-27 04:56 - 00001129 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\foobar2000.lnk
2016-04-27 11:51 - 2016-02-27 04:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\foobar2000
2016-04-27 10:50 - 2016-02-27 05:04 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-04-27 10:50 - 2016-02-27 05:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2016-04-24 22:49 - 2016-03-06 15:39 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Desktop\РАБОТИЛНИЦА
2016-04-24 19:01 - 2016-03-22 19:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Vertus Fluid Mask 3
2016-04-24 19:01 - 2016-03-01 16:47 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\Photoshop2015
2016-04-22 22:22 - 2016-02-27 17:08 - 00097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2016-04-22 22:22 - 2016-02-27 17:08 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\.oracle_jre_usage
2016-04-22 22:22 - 2016-02-27 17:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2016-04-22 22:22 - 2016-02-27 17:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2016-04-22 22:22 - 2016-02-27 17:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2016-04-22 10:57 - 2016-02-27 04:04 - 00453288 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-04-15 18:56 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-04-14 19:32 - 2016-03-15 23:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Samsung
2016-04-14 00:03 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ___RD C:\Windows\ToastData
2016-04-13 21:08 - 2016-02-27 04:03 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-04-13 21:04 - 2016-02-27 04:03 - 135176864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 13:46 - 01737080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 13:46 - 01501488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-03-10 13:46 - 00246784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll
2016-04-13 21:02 - 2016-02-27 03:49 - 00177488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-04-13 20:45 - 2016-02-27 11:31 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Local\CrashDumps
2016-04-13 20:32 - 2016-02-27 17:09 - 00000000 ____D C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\.minecraft
2016-04-11 13:36 - 2016-03-13 18:33 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Games

==================== Files in the root of some directories =======

2016-03-02 12:19 - 2016-03-02 12:19 - 8003072 _____ () C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\agent.dat
2016-03-02 12:19 - 2016-03-02 12:19 - 0072825 _____ () C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Doubleis.tst
2016-03-02 12:23 - 2016-03-02 12:23 - 0005120 _____ () C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\GiftBag.db
2016-03-02 12:19 - 2016-03-02 12:19 - 0127488 _____ () C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Installer.dat
2016-03-02 12:19 - 2016-03-02 12:19 - 0018432 _____ () C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Main.dat
2016-03-17 22:51 - 2016-03-17 22:54 - 0004751 _____ () C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\SpeedRunnersLog.txt
2016-03-02 12:19 - 2016-03-02 12:19 - 1894786 _____ () C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Stimquocore.tst
2016-05-08 21:30 - 2016-05-08 21:30 - 0000017 _____ () C:\Users\Hellioob\AppData\Local\resmon.resmoncfg

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\3d51890c7b88e4feeeed777176b46429.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\c0e36468fc0b05888bb6ed6a760e198d.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-2595015588636739178.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-3153040513499009260.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-3670542002207534080.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-4332971944192229166.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-4651562394124083652.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-4894875106116113450.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-4965188398689135629.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-5587898061108978450.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-5876414938220548752.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-7042361901882332408.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-7273704884229417585.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-7591950241856703297.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-7606884176299332275.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-768808310111513279.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-7798954140522189969.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-32-8056117445882664782.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-1396344374814088734.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-1769609885355114838.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-2061963716097499010.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-2140858723594764765.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-2310165196815639031.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-2409415276975776822.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-3547625142182033704.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-3871128433662209603.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-4339095692012153307.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-5026064828061285745.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-5348764894246140420.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-6401913983871496581.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-654428303940005394.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-7539140585193102041.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-7644037842133733711.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-7779534215315763445.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-7860868708013319332.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-7975759373402747975.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-810093193190372656.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-8173549267095820416.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-8316392092831757156.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-8554332652111969471.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-8734701927376154363.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-8961161108262856267.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-9094178754980046733.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jansi-64-957098154258252153.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jre-8u77-windows-au.exe
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jre-8u91-windows-au.exe
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\PidGenX.dll
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\Uninstall.exe
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\vcredist12_x86.exe
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\vcredist9_x86.exe
C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\xmlUpdater.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-05-08 18:28

==================== End of FRST.txt ============================

 

 

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Предоставете и лог файла от Malwarebytes Anti-Malware за да видя какво точно е премахнала.

Лог файла от FRST преди или след сканирането с Malwarebytes го направихте? Питам, защото в лог файла се вижда файла, за който говорите...и или не е успяла да го премахне или сте ми предоставили неактуален лог файл!

Брей...гадината има и описание на Microsoft

Цитат

 

(Microsoft) C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Windows\taskhost.exe

HKU\S-1-5-21-2496513731-3331037878-1672677334-1001\...\Run: [Microsoft Viewer Monitor Manager] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Windows\taskhost.exe [2013184 2016-04-26] (Microsoft)

 

По време на гледането защо не отворите един Task Manager и да видите дали се появява процес, който да товари системата?

Телевизора няма ли USB? Доста по-удобно е с флашка/външен хард да се гледат филми, защото така се използва и плеъра на самия телевизор, а с кабел използвате плеъра на компютъра и дори често звука се пуска от стерео уредбата ви, не от телевизора.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Моя грешка! Аз сканирах, но не изтрих вирусите, защото си помислих, че това е trojan и няма да се маха лесно. Сега правя наново сканира и ще изтрия, след което ще изпратя лог файла.

 

Относно филмите! Аз свалям bluray филми с повече от 20гб размер и няма как да ги сложа във флашка, за да гледам филма на ТВ.

Редактирано от Blue_Hulk (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това е лог файла! Направих ново сканиране, този път не открива вирус. Проблема относно сеч/лаг вече изчезна! 

Бих искал да направя цялостно сканиране на компютъра за вируси и тем заплахи,,malware сканира много бързо няма и 5 минути и ме съмнява да сканира подробно всяка папка. Каква програма би ми препоръчал за цялостно сканиране ?

protection-log-2016-05-09.xml

Редактирано от Blue_Hulk (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Купи си 32/64GB флашка. :)


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 1 час, Blue_Hulk написа:

Това е лог файла! Направих ново сканиране, този път не открива вирус. Проблема относно сеч/лаг вече изчезна! 

Бих искал да направя цялостно сканиране на компютъра за вируси и тем заплахи,,malware сканира много бързо няма и 5 минути и ме съмнява да сканира подробно всяка папка. Каква програма би ми препоръчал за цялостно сканиране ?

protection-log-2016-05-09.xml

Това не е правилния лог файл. Това е Protection log-a от защитата в реално време. Лог файла от сканирането и изобщо правилните логове в txt (а не в xml) се намират така:

 • Стартирайте Malwarebytes Anti-Malware
 • Отидете то табът History > Application Logs.

65ZBqkR.jpg

 • Отворете рапорта с последната дата и час (пред който пише Scan Log, не Protection Log) и натиснете бутона "Copy to Clipboard"
 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинация Ctrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.
 • Направете и нова проверка с FRST като сложите отметка пред Addition.txt преди да натиснете бутона SCAN и прикачете и новите резултати - FRST.txt и Addition.txt

Поздрави!

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Този конфликт . лаг може да се получава и при не достатъчно мошна видео карта . Аз преди имах проблеми на моя лаптоп когато за първи път пуснах филм да гледам на тв и след половин час лаптопа яко нагря . Явно HDMI кабела прави белята . Та реших да не мъча  лаптопа и да си пусна филм директно от флашката и да друго е там вече ефекта :) Но от време на време пускам лаптопа към тв за някоя игрица или за кеф да си чета нещо :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Дата на сканиране: 09-May-16
Час на сканиране: 13:02
Дневник: 
Администратор: Да

Версия: 2.2.1.1043
База от данни за злонамерен софтуер: v2016.05.09.01
База от данни за рууткити: v2016.05.06.01
Лиценз: Пробен период
Защита от злонамерен софтуер: Разрешено
Защита от злонамерени страници: Разрешено
Самозащита: Забранено

ОС: Windows 8.1
Процесор: x64
Файлова система: NTFS
Потребител: Hellioob

Тип сканиране: Сканиране за заплахи
Резултат: Завършено
Сканиране обекти: 304365
Изминало време: 4 мин. 23 сек.

Памет: Разрешено
Начално стартиране: Разрешено
Файлова система: Разрешено
Архиви: Разрешено
Рууткити: Забранено
Евристика: Разрешено
ПНП: Разрешено
ПНИ: Разрешено

Процеси: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Модули: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Ключове в системния регистър: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Стойности в системния регистър: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Данни в системния регистър: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Папки: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Файлове: 1
Trojan.Agent.E, C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Windows\taskhost.exe.config, Поставен под карантина, [34a1a82bb6e33303480be2ea9d6617e9], 

Физически сектори: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)


(end)

Addition.txt

FRST.txt

Редактирано от Blue_Hulk (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 4 часа, adersa написа:

Този конфликт . лаг може да се получава и при не достатъчно мошна видео карта . Аз преди имах проблеми на моя лаптоп когато за първи път пуснах филм да гледам на тв и след половин час лаптопа яко нагря . Явно HDMI кабела прави белята . Та реших да не мъча  лаптопа и да си пусна филм директно от флашката и да друго е там вече ефекта :) Но от време на време пускам лаптопа към тв за някоя игрица или за кеф да си чета нещо :)

В случая вируса е бил причината за проблема. ;)

преди 2 часа, Blue_Hulk написа:

Довечера ще напиша скрипт, защото съм на работа. В случая основния вредител си стои. Странно защо MBAM е премахнала само config файла. Ще им го пратя като приключим. ;)

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Изтеглете edit-text.giffixlist.txt и го запазете на десктопа.
Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
 
Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

След това пишете как е положението! ;)

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Радвам се. Иначе явно публикувания лог файл от FRST отново е бил стар, защото според скрипта, вируса е бил напълно премахнат (нещо, което не се видя в лог файла на MBAM, защото вируса още бе активен според последния FRST лог файл). Или сте почиствали и с други инструменти или просто FRST лог файла отново не е бил актуален. Както и да е.

Да направим финалните проверки:

 

СТЪПКА1 (ще повторим сканирането с MBAM, но този пък с включена проверка за рууткити).

 

Моля изтеглете Malwarebytes Anti-Malware 2.2.1.1043 Final и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте файла mbam-setup-2.1.8.1057.exe и следвайте указанията за да инсталирате програмата.
 • След като инсталацията приключи се уверете че сте сложили отметка пред:
 • Launch Malwarebytes Anti-Malware
 • Отметката активираща пробния 14 дневен период също е маркиран по-подразбиране. Ако не желаете да тествате защитата в реално време на програмата през следващите 14 дни тогава премахнете отметката. Т.е. премахнете първата отметка:

DkgJ7Zr.png

 • Натиснете бутона Finish.
 • Отидете до табът Settings > Detection and Protection > и под категорията Detection Options включете опцията "Scan for rootkits".
 • Отидете до табът Scan, сложете радио-бутона пред Threat Scan и след това натиснете бутона Scan Now >> . Ако е намерена актуализация тогава натиснете бутона Update Now.
 • Ще започне проверка за зловреден софтуер.
 • При някои инфекции можете да видите съобщението:
 • "Could not load DDA driver"
 • Натиснете "Yes" на това съобщение за да позволите драйвера да се зареди след рестарт.
 • Разрешете на компютъра да се рестартира и след това продължете с останалите инструкции.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Apply Actions.
 • Изчакайте да се появи прозореца подканващ ви да рестартирате и след това натиснете бутона Yes.
 • След рестарта, когато се появи десктопа MBAM ще се зареди още веднъж.
 • Отидете то табът History > Application Logs.

65ZBqkR.jpg

 • Отворете рапорта с последната дата и час и натиснете бутона "Copy to Clipboard"
 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинация Ctrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

1.Изтеглете Hitman Pro.

За 32-битова система - dEMD6.gif.
За 64-битова система - Download-button3.gif

2.Стартирайте програмата.
3.След като сте стартирали програмата като кликнете върху иконата 5vo5F.jpg и натиснете бутона „Напред“ като се съгласите с лицензионното споразумение (EULA).

4.Сложете отметка пред "Не, искам да завърша еднократно сканиране на компютъра".

5.Натиснете бутона „Напред“.

6.Програмата ще започне да сканира. Времето за сканиране е около 2 минути.

7.След завършване на сканирането от списъка с намерените неща (ако има такива) изберете Apply to all => Ignore.

8.Натиснете "Next" и след това натиснете "Изнеси резултата в XML file" и запазете лог файла на десктопа.

9.Архивирайте файла и го прикачете в следващия си коментар или копирайте съдържанието му в следващия си коментар.
 
Забележка: Ако няма падащо меню, където да изберете ignore както на снимката:
 
6-scanfin-choose.jpg
 
Тогава просто затворете програмата след края на проверката (без да премахвате нищо)...след това отворете C:\Programdata\HitmanPro\Logs, отворете и публикувайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар. Пак повтарям, не трийте нищо с програмата, защото е доста мощна и може да бъде опасна!

Забележка: Папката C:\ProgramData е скрита и затова трябва да направите скритите файлове видими по-следния начин:

От My Computer => Tools => Folder Options => View:

Сложете отметка пред "Show hidden files, folders and drives"

и махнете отметката пред "Hide protected operating system files (recommended)".

Натиснете Apply.

Сега проверете за лог файла в папката C:\Programdata\HitmanPro\Logs и го прикачете в следващия си коментар. :)

 

СТЪПКА 3

 

emsisoft_emergency_kit.pnglogo.png

 • Моля изтеглете EmsisoftEmergencyKit, стартирайте exe файла и посочете къде да се разархивира програмата - например в (C:\EEK), натискайки бутона Extract.
 • Стартирайте иконата на файла Start Emsisoft Emergency Kit от десктопа за да стартирате приложението.
 • Натиснете бутона"Yes", когато бъдете подканени да обновите дефинициите на програмата.

EKK.gif

 • След като процеса по обновяването на дефинициите приключи натиснете бутона "Scan".
 • Натиснете бутона "Yes", когато бъдете попитани дали да програмата да включи засичането на потенциално нежелани приложения (Potentially Unwanted Applications).
 • Сега вече изберете бутона Custom Scan. Премахнете от списъка всички дялове без C:\ (т.е. нека да остане само дял C:\ в списъка).
 • Натиснете Next за да започне проверката.
 • Когато проверката приключи натиснете бутона View Report.
 • Копирайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 4

 

Изтеглете Публикувано изображение Security Check от screen317 от този линк и го запаметете на вашия десктоп.

Кликнете два пъти върху SecurityCheck.exe и следвайте инструкциите.

Накрая, автоматично ще се отвори текстов документ, наречен checkup.txt, моля поставете съдържанието му в следващия ви коментар в тази тема.

 

Поздрави! ;)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Scan Date: 11-May-16
Scan Time: 23:37
Logfile: 
Administrator: Yes

Version: 2.2.1.1043
Malware Database: v2016.05.11.06
Rootkit Database: v2016.05.06.01
License: Trial
Malware Protection: Enabled
Malicious Website Protection: Enabled
Self-protection: Disabled

OS: Windows 8.1
CPU: x64
File System: NTFS
User: Hellioob

Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 305693
Time Elapsed: 7 min, 43 sec

Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Enabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled

Processes: 0
(No malicious items detected)

Modules: 0
(No malicious items detected)

Registry Keys: 0
(No malicious items detected)

Registry Values: 0
(No malicious items detected)

Registry Data: 0
(No malicious items detected)

Folders: 0
(No malicious items detected)

Files: 0
(No malicious items detected)

Physical Sectors: 0
(No malicious items detected)


(end)

	HitmanPro 3.7.14.265
	www.hitmanpro.com
	   Computer name . . . . : STEFAN
	   Windows . . . . . . . : 6.3.0.9600.X64/4
	   User name . . . . . . : STEFAN\Hellioob
	   UAC . . . . . . . . . : Enabled
	   License . . . . . . . : Free
	   Scan date . . . . . . : 2016-05-11 23:48:23
	   Scan mode . . . . . . : Normal
	   Scan duration . . . . : 1m 4s
	   Disk access mode  . . : Direct disk access (SRB)
	   Cloud . . . . . . . . : Internet
	   Reboot  . . . . . . . : No
	   Threats . . . . . . . : 1
	   Traces  . . . . . . . : 10
	   Objects scanned . . . : 1,747,519
	   Files scanned . . . . : 61,029
	   Remnants scanned  . . : 405,769 files / 1,280,721 keys
	Malware _____________________________________________________________________
	   C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\CheatEngine65.exe
	      Size . . . . . . . : 10,842,040 bytes
	      Age  . . . . . . . : 5.0 days (2016-05-06 22:48:37)
	      Entropy  . . . . . : 8.0
	      SHA-256  . . . . . : C0804C963983AAA16BFC1CBEAB63EF3E52784204192B1929FD3CDB8A7D4D7D3B
	      Product  . . . . . : Cheat Engine 6.5                                            
	      Publisher  . . . . : Cheat Engine                                                
	      Description  . . . : Cheat Engine 6.5 Setup                                      
	      Version  . . . . . : 6.5.0.3
	      RSA Key Size . . . : 2048
	      LanguageID . . . . : 0
	      Authenticode . . . : Valid
	    > Kaspersky  . . . . : not-a-virus:AdWare.Win32.OpenCandy.bp
	      Fuzzy  . . . . . . : 98.0
	      Forensic Cluster
	          0.0s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\CheatEngine65.exe
	          0.2s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Click here to install IRender_6_NJ15.exe
	          1.9s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\xampp-win32-5.5.30-6-VC11-installer.exe
	          2.9s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\ScanMaster-ELM-v2.1.rar
	          3.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\ScanMaster-ELM_DEMO_5.0.0.3100.zip
	          3.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Torque_Pro_v1.8.14.apk
	          3.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\
	          3.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\scantool_net113win\
	          3.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\scantool_net113win\scantool_net113win.rar
	          3.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\
	          3.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\
	          3.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\
	          3.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\DRemover98_2K.exe
	          3.8s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\ser2pl.sys
	          3.8s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\SER9PL.sys
	          3.8s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\SERSPL.INF
	          3.8s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\SERSPL.VXD
	          3.8s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\SERWPL.INF
	          3.8s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Vista\
	          4.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Vista\PL-2303 Vista Driver Installer.exe
	          4.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Win7\
	          4.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Win7\PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210.exe
	          4.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Win7\releasenote.txt
	          4.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\XP\
	          4.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB Driver\PL2303\XP\PL-2303_Driver_Installer.exe
	          4.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB driver ELM327\
	          4.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB driver ELM327\CDM v2.12.06 WHQL Certified.zip
	          4.7s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\4\33\B269ABE5BF1E2E35.dat
	          5.8s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB driver VAG-COM KKL\
	          5.8s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\Driver OB2\USB driver VAG-COM KKL\CP210x_VCP_Windows.zip
	          6.0s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\4\66\152253225BB28AF2.dat
	          6.2s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\4\98\D7E876EB1CBC9936.dat
	          6.4s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\4\84\BF7AC569C81BD89C.dat
	          6.5s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\4\13\60F42D8082FB236D.dat
	          6.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\
	          6.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\ScanMaster-ELM-v2.1.rar
	          6.9s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\ScanMaster-ELM_DEMO_5.0.0.3100.zip
	          7.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\
	          7.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\scantool_net113win\
	          7.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\scantool_net113win\scantool_net113win.exe
	          7.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\scantool_net113win\scantool_net113win.rar
	          7.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\
	          7.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\
	          7.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\
	          7.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\DRemover98_2K.exe
	          7.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\ser2pl.sys
	          7.5s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\SER9PL.sys
	          7.5s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\SERSPL.INF
	          7.5s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\SERSPL.VXD
	          7.5s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\98_ME_2K\SERWPL.INF
	          7.5s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Vista\
	          7.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Vista\PL-2303 Vista Driver Installer.exe
	          7.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Win7\
	          8.0s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Win7\PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210.exe
	          8.0s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\Win7\releasenote.txt
	          8.0s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\XP\
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\Driver OB2\USB Driver\PL2303\XP\PL-2303_Driver_Installer.exe
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\p,ic\
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\p,ic\1.glf
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\p,ic\1.png
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\p,ic\2.png
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\p,ic\3.png
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\p,ic\4.png
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\p,ic\5.png
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\ru\
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\ru\LC_MESSAGES\
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\ru\LC_MESSAGES\default.mo
	          8.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\ScanMaster-ELM v2.1\
	          8.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\ScanMaster-ELM v2.1\KeyGen-scanmaster-2.1.exe
	          8.5s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Програми\Програми за автомобили\OBD2\ScanMaster-ELM v2.1\ScanMasterELM_2.1.104.771.exe
	          8.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\logo.png
	          8.7s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\logo.psd
	          8.9s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\
	          8.9s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PlayOn.png
	          9.0s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PlayOn.psd
	          9.0s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PNG\
	          9.0s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PNG\ACU_Arno_Dorian_render.png
	          9.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PNG\call_of_duty_advanced_warfare_render_by_zero0kiryu-d7h39ua.png
	          9.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PNG\gta_5_michael_by_juniorbunny-d60p3ou.png
	          9.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PNG\image.jpg
	          9.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PNG\M3rT7Tr.png
	          9.2s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PNG\the_elder_scrolls_online_by_ivances-d5c2iam.png
	          9.2s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\PlayOnBg\PNG\watch-dogs-pngwatch-dogs-forum-----view-topic---vaas-carv3rs-image-gallery-pxb39zpr.png
	          9.3s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\Textures\
	          9.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\Textures\FreeWatercolorTextures.zip
	          9.4s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Photoshop\Textures\LRS_Jack_o_Lantern.zip
	          9.9s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Видео клипове\Amazing Balloon Skewer Party\
	          9.9s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Видео клипове\Amazing Balloon Skewer Party\Amazing Balloon Skewer Party Trick.mp4
	         10.1s C:\Users\Hellioob\Documents\Hellioob\Проект Видео клипове\Amazing Balloon Skewer Party\Amazing Balloon Skewer Party Trick.srt
	
	Suspicious files ____________________________________________________________
	   C:\Users\Hellioob\Desktop\FRST-OlderVersion\FRST64.exe
	      Size . . . . . . . : 2,379,264 bytes
	      Age  . . . . . . . : 3.1 days (2016-05-08 22:07:35)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : 87FBF1A3EA732E39FAFCE6E348EF141693D5C79B56C1A9472ABD94CC18D5501D
	      Needs elevation  . : Yes
	      Fuzzy  . . . . . . : 24.0
	         Program has no publisher information but prompts the user for permission elevation.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	         Authors name is missing in version info. This is not common to most programs.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Time indicates that the file appeared recently on this computer.
	      Forensic Cluster
	          0.0s C:\Users\Hellioob\Desktop\FRST-OlderVersion\FRST64.exe
	          1.3s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\1\31\BD1247CE1A350F53.dat
	          1.3s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\4\31\BD1247CE1A350F53.dat
	   C:\Users\Hellioob\Desktop\FRST64.exe
	      Size . . . . . . . : 2,381,312 bytes
	      Age  . . . . . . . : 0.1 days (2016-05-11 21:23:59)
	      Entropy  . . . . . : 7.6
	      SHA-256  . . . . . : 1CA0034CA00C4197E3BA9112F61D854AAA72C6D21EAA7C199E4B4BC1A1E0327A
	      Needs elevation  . : Yes
	      Fuzzy  . . . . . . : 24.0
	         Program has no publisher information but prompts the user for permission elevation.
	         Entropy (or randomness) indicates the program is encrypted, compressed or obfuscated. This is not typical for most programs.
	         Authors name is missing in version info. This is not common to most programs.
	         Version control is missing. This file is probably created by an individual. This is not typical for most programs.
	         Time indicates that the file appeared recently on this computer.
	      Forensic Cluster
	         -2.3s C:\Windows\Prefetch\NVTRAY.EXE-DB83881B.pf
	          0.0s C:\Users\Hellioob\Desktop\FRST64.exe
	          0.6s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\1\95\D692D99A6825A11B.dat
	          0.7s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\1\68\7E43BDF9BABC8E74.dat
	          2.8s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store\0448989D66188EA3EA8B41F62BB66681
	          3.4s C:\Windows\Prefetch\DLLHOST.EXE-766398D2.pf
	          3.6s C:\Users\Hellioob\Desktop\FRST-OlderVersion\
	          4.0s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Results\Resource\{7046EC60-ABAC-4E63-823D-9E9D9D292830}
	          4.5s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\1\24\90EC2479B42ABEF0.dat
	          4.6s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\1\80\6BB8A6DDF695E3B4.dat
	          8.8s C:\Users\Hellioob\Desktop\Fixlog.txt
	          8.8s C:\FRST\Logs\ct
	         12.7s C:\System Volume Information\SPP\OnlineMetadataCache\{874469cb-c77e-42ea-aa22-80ba0a0bd0e4}_OnDiskSnapshotProp
	         12.9s C:\System Volume Information\{41f3b7e2-17a5-11e6-828c-50465d754618}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
	         14.0s C:\Windows\Prefetch\DLLHOST.EXE-B2EB1806.pf
	         14.0s C:\Windows\Prefetch\SRTASKS.EXE-4F77756F.pf
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Program Files (x86)\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Windows\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\Hellioob\AppData\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\Hellioob\AppData\Roaming\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\Hellioob\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\
	         14.7s C:\FRST\Quarantine\C\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\
	         15.4s C:\FRST\Quarantine\C\Windows\System32\Drivers\etc\
	         15.4s C:\FRST\Quarantine\C\Windows\System32\
	         15.4s C:\FRST\Quarantine\C\Windows\System32\Drivers\
	         17.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Caches\{3DA71D5A-20CC-432F-A115-DFE92379E91F}.1.ver0x0000000000000159.db
	         25.4s C:\Windows\Prefetch\BITSADMIN.EXE-71339457.pf
	         31.8s C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-F1B6DA12.pf
	         31.8s C:\Windows\Prefetch\IPCONFIG.EXE-912F3D5B.pf
	         31.8s C:\Windows\Prefetch\DLLHOST.EXE-A8DE6D5B.pf
	         32.6s C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Winsock-WS2HELP%4Operational.evtx
	         34.9s C:\Users\Hellioob\Documents\Outlook Files\~Outlook.pst.tmp
	         38.8s C:\FRST\Logs\Fixlog_11-05-2016_21-24-37.txt
	         38.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Caches\{AFBF9F1A-8EE8-4C77-AF34-C647E37CA0D9}.1.ver0x0000000000000068.db
	         56.9s C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTUBPM.etl
	         58.7s C:\ProgramData\NVIDIA\Resource.dat
	         58.7s C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat
	         58.7s C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat
	         58.7s C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTEventLog-Microsoft-Windows-WorkFolders-WHC.etl
	         58.7s C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTEventlog-Security.etl
	         59.0s C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTWFP-IPsec Diagnostics.etl
	         59.6s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Support\MpWppTracing-05112016-212458-00000003-ffffffff.bin
	         60.5s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\IMpService77BDAF73-B396-481F-9042-AD358843EC24.lock
	         69.2s C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTDiagtrack-Listener.etl
	         70.1s C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc\
	         71.7s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\
	         71.7s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5\
	         71.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_idx.db
	         71.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_16.db
	         71.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_32.db
	         71.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_48.db
	         71.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_96.db
	         71.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_256.db
	         71.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_1024.db
	         71.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_1600.db
	         71.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_sr.db
	         71.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_wide.db
	         71.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_exif.db
	         71.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_wide_alternate.db
	         72.0s C:\ProgramData\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat
	         72.0s C:\ProgramData\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat
	         72.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Notifications\fb883c80dce411e5824f50465d754618\BBmYVNe[2].jpg
	         72.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Notifications\fb883c80dce411e5824f50465d754618\BBsVQQ9[1].jpg
	         72.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\container.dat
	         73.5s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\4\80\6BB8A6DDF695E3B4.dat
	         73.6s C:\Windows\Temp\MpCmdRun.log
	         73.6s C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\MpCmdRun.log
	         74.0s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store\FDC47674F5C5F886B916B86C37FB89EC
	         74.0s C:\Windows\Temp\MPInstrumentation\
	         76.4s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Results\Resource\{361465F3-70F3-4AC3-BB2B-8BD8517AEF5C}
	         76.9s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\RtSigs\Data\6325f8f33d33c68027e7b6d156bcfe7600f14f87
	         77.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\container.dat
	         80.7s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Caches\{3DA71D5A-20CC-432F-A115-DFE92379E91F}.1.ver0x000000000000015a.db
	         84.5s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History
	         84.5s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History-journal
	         84.7s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal
	         84.7s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies
	         84.7s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies-journal
	         84.7s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\index
	         84.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Visited Links
	         84.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\data_0
	         84.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\data_1
	         84.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\data_2
	         84.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\data_3
	         85.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Temp\jusched.log
	         85.2s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\GPUCache\index
	         85.2s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\GPUCache\data_0
	         85.2s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\GPUCache\data_1
	         85.2s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\GPUCache\data_2
	         85.2s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\GPUCache\data_3
	         85.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network Action Predictor-journal
	         86.4s C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\2\83\DA05D50629A7B61F.dat
	         86.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\QuotaManager-journal
	         86.6s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\SyncData.sqlite3-journal
	         86.7s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Top Sites-journal
	         86.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000002
	         86.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000003
	         87.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Last Session
	         87.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Session
	         87.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000004
	         87.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000005
	         87.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000006
	         87.5s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000007
	         87.5s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000008
	         89.5s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Steam\htmlcache\Visited Links
	         90.1s C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTSteam Event Tracing.etl
	         90.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\
	         90.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\5d696d521de238c3.customDestinations-ms
	         91.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gfenjblodoldnbiddmggcbkcapiolbig_0.localstorage
	         91.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gfenjblodoldnbiddmggcbkcapiolbig_0.localstorage-journal
	         91.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_mihcahmgecmbnbcchbopgniflfhgnkff_0.localstorage
	         91.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_mihcahmgecmbnbcchbopgniflfhgnkff_0.localstorage-journal
	         91.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_cpbekonjicgkldkmopnamgglbfaiojje_0.localstorage
	         91.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_cpbekonjicgkldkmopnamgglbfaiojje_0.localstorage-journal
	         91.6s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bfegaehidkkcfaikpaijcdahnpikhobf_0.localstorage
	         91.6s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bfegaehidkkcfaikpaijcdahnpikhobf_0.localstorage-journal
	         91.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gmbgaklkmjakoegficnlkhebmhkjfich_0.localstorage
	         91.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gmbgaklkmjakoegficnlkhebmhkjfich_0.localstorage-journal
	         93.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Last Tabs
	         93.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Tabs
	         93.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\ec3e36af0cdcb3e1.customDestinations-ms
	         95.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Steam\htmlcache\Cookies
	         95.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Steam\htmlcache\Cookies-journal
	         96.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000009
	         96.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Service Worker\CacheStorage\24f804365b7b82b4e5172f8521d8eae0449eaf9b\AF6EEE43-F779-4594-8A33-504A42091773\ea3673de69e721fd_0
	         97.3s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00000a
	         97.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00000b
	         97.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00000c
	         97.5s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00000d
	         97.5s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00000e
	         97.5s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00000f
	         97.6s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000010
	         97.6s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000011
	         97.6s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000012
	         97.7s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000013
	         97.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000014
	         97.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000015
	         98.1s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000016
	         98.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000017
	         98.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom_0.localstorage
	         98.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom_0.localstorage-journal
	         116.4s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extension Cookies-journal
	         119.6s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Steam\htmlcache\ChromeDWriteFontCache
	         120.7s C:\Windows\Prefetch\STEAMWEBHELPER.EXE-9361376C.pf
	         122.3s C:\Windows\System32\spp\store\2.0\data.dat
	         140.6s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd_0.localstorage
	         140.6s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd_0.localstorage-journal
	         140.8s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000018
	         140.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000019
	         140.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00001a
	         140.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00001b
	         140.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00001c
	         141.2s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Favicons-journal
	         146.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00001d
	         146.9s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00001e
	         147.0s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_00001f
	         147.1s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000020
	         147.2s C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\f_000021
	
	Potential Unwanted Programs _________________________________________________
	   C:\Program Files (x86)\Baidu\BaiduAn\ (Baidu)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\s\ (Softonic)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DA624F8F-98BF-4B03-AD11-A12D07119E81}\ (Baidu)
	   HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{DA624F8F-98BF-4B03-AD11-A12D07119E81}\ (Baidu)
	Cookies _____________________________________________________________________
	   C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:addthis.com
	   C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:doubleclick.net
	   C:\Users\Hellioob\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:krxd.net
	


 

Emsisoft Emergency Kit - Version 11.0
Last update: 11-May-16 23:57:39
User account: STEFAN\Hellioob

Scan settings:

Scan type: Custom Scan
Objects: Rootkits, Memory, Traces, C:\

Detect PUPs: On
Scan archives: On
ADS Scan: On
File extension filter: Off
Advanced caching: On
Direct disk access: Off

Scan start:    11-May-16 23:58:30
C:\Program Files (x86)\baidu     detected: Application.AppInstall (A)
C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\baidu     detected: Application.AppInstall (A)
C:\Users\Hellioob\Documents\RèÐ ĎEVΊĹ\Android\Apps\Framaroot-1.9.2.apk -> META-INF/CERT.RSA     detected: Android.Riskware.Rooter.L (B)
C:\Users\Hellioob\Documents\RèÐ ĎEVΊĹ\Android\Apps\Framaroot-1.9.3.apk -> META-INF/CERT.RSA     detected: Android.Riskware.Rooter.L (B)

Scanned    310950
Found    4

Scan end:    12-May-16 00:10:10
Scan time:    0:11:40
 

 Results of screen317's Security Check version 1.014 --- 12/23/15  
   x64 (UAC is enabled)  
 Internet Explorer 11  
``````````````Antivirus/Firewall Check:`````````````` 
 Windows Firewall Enabled!  
Windows Defender   
 WMI entry may not exist for antivirus; attempting automatic update. 
`````````Anti-malware/Other Utilities Check:````````` 
 Java 8 Update 91  
 Java version 32-bit out of Date! 
 Adobe Flash Player     21.0.0.213  
 Google Chrome (49.0.2623.112) 
 Google Chrome (50.0.2661.94) 
 Google Chrome (SetupMetrics.pma..) 
````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````  
 Windows Defender MSMpEng.exe 
 Malwarebytes Anti-Malware mbamservice.exe  
 Malwarebytes Anti-Malware mbam.exe  
 Malwarebytes Anti-Malware mbamscheduler.exe   
 Windows Defender MpCmdRun.exe   
`````````````````System Health check````````````````` 
 Total Fragmentation on Drive C:  % 
````````````````````End of Log`````````````````````` 
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Готови сме. Логовете са чисти. Има само няколко безобидни остатъци:

,

СТЪПКА 1

 

Изтеглете edit-text.giffixlist.txt и го запазете на десктопа.
Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
 
Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

 

СТЪПКА 2

 

Обновете остарелите програми с помощта на PatchMyPC

Поздрави!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Поправи линка към  PatchMyPC  и ми обясни за какви остарели програми става въпрос, задължително ли е това ?

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:09-05-2016
Ran by Hellioob (2016-05-14 12:35:56) Run:2
Running from C:\Users\Hellioob\Desktop
Loaded Profiles: Hellioob (Available Profiles: Hellioob)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
C:\Program Files (x86)\Baidu
C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\baidu
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Classes\s
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DA624F8F-98BF-4B03-AD11-A12D07119E81}
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{DA624F8F-98BF-4B03-AD11-A12D07119E81}
end

*****************

Restore point was successfully created.
Processes closed successfully.
C:\Program Files (x86)\Baidu => moved successfully
C:\Users\Hellioob\AppData\Roaming\baidu => moved successfully
HKLM\SOFTWARE\Classes\s => key removed successfully
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DA624F8F-98BF-4B03-AD11-A12D07119E81} => could not remove at first attempt (ErrorCode: C0000121), see next line.
HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DA624F8F-98BF-4B03-AD11-A12D07119E81} => key removed successfully
HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{DA624F8F-98BF-4B03-AD11-A12D07119E81} => key not found. 


The system needed a reboot.

==== End of Fixlog 12:36:03 ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами линка си бе наред, но може би форума се е бъгнал докато съм поствал. Ето го линка:

https://patchmypc.net/freeupdater/PatchMyPC.exe

И да, задължително е да се обновят старите програми - особено Java и Adobe Flash Player:

Java 8 Update 91  => последната версия е Java 8 Update 92

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

Adobe Flash Player 21.0.0.213 => последната версия е 21.0.0.242

https://www.kaldata.com/comments.php?catid=1&id=47908

А защо трябва да се обновят може да се прочете тук:

https://www.kaldata.com/IT-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE-110481.html

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Благодаря много! Относно програмите Hitman Pro, FRST, EmsisoftEmergencyKit и т.н просто да ги изтрия от десктопа ?

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето малко финални препоръки: (Не е задължително да ги прилагате всичките, а само тези, които сметнете за необходими. Направете обаче една нова точка за възстановяване докато всичко работи преди да започнете да прилагате съветите):

http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows7/create-a-restore-point

1. За да почистим използваните от нас инструменти направете следното:

Изтеглете Delfix.exe и го стартирайте. Сложете отметка пред Remove disinfection tools и Purge system restore (трябва да има такава по-подразбиране, но все пак да си кажа) => натиснете бутона Run. Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

HitmanPro има папка и в C:\Programdata\HitmanPro. EmsisoftEmergencyKit има папка в C:\EEK, FRST освен изпълнимия файл има папка в C:\FRST. Тези папки могат да се изтрият ръчно ако Delfix не ги премахне.

Ако има папки, които не са се изтрили след гореспоменатите процедури пишете и ще ги премахнем ръчно.

2. Инсталирайте Unchecky за да се предпазите от адуер по време на инсталацията на даден софтуер.

3. За защита от криптовирусите, освен обновяване на ОС и антивирусната програма е добре да имунизирате системата си с CryptoPrevent и профила Maximum Protection: (Не използвайте последната опция, защото още е бъгава и не работи коректно).

mtBkCIZ.jpg

Ако имате проблеми с инсталацията на програми след използването на CryptoPrevent вижте следните съвети както и тези.

Не забравяйте да изключите и Autorun в Windows, защото криптовирусите могат да се настанят и на външните дискове и флашки и да заразят информацията на тези носители при свързването им с инфектирана система и след това да заразят и други системи при свързването на външните дискове към други компютри (и така да го предадете и на тях). Microsoft са създали автоматичен инструмент за целта => MSFixIt. Добре е също така след като вкарате външния диск дори и при спрян Autorun просто да сканирате буквата на устройството с обновена антивирусна програма преди да започнете да прехвърляте данни от и към външния диск.

Има и други програми, но са главно за напреднали потребители и няма да се спирам много задълбочено на тях, защото са сравнително по-сложни за употреба на средностатистическите потребители.. Затова ще ги пропусна. Добре е да не се спира System RestoreFile History в Windows 8), да не се спира UAC - User Account Control (даже да се направи на максималното ниво на защита), да не се спира SmartScreen (наличен само в Windows 8), да се внимава с прикачените файлове към електронната поща. Добра идея е и да забраните скриптовете, ако не използвате такива с помощта на инструмента - Noscript.exe. Стартирайте го и изберете Disable. Ако ви потрябва да стартирате някога (js или vbs файлове, просто стартирайте инструмента и го направете на Enable). Добре е да се внимава и с PDF файловете (повечето програми позволяват да се изключи java script в PDF четците, да се забрани на PDF файловете да стартират външни програми и да комуникират с интернет и прочие), да се внимава с офис файловете за макрос вируси и експлоити (пак може да се затегне сигурността от настройките на офис пакетите), добре е да се внимава за файлове с двойни разширения (например ако в My Computer => Tools => Folder Options => не е премахната отметката пред "Hide extensions for known file types" ако свалите даден файл от интернет с името image.exe.jpg, вие ще го видите като image.jpg, но всъщност файла ще е image.exe и щом го стартирате това ще задейства и вируса).

4. Добра идея е да инсталирате Malwarebytes Anti-Exploit и Malwarebytes Anti-Ransomware за да си осигурите спокойствие при сърфиране. Трудничко е, но просто няма как. Потребителите трябва да се научат да проявяват бдителност и хигиена при сърфиране.

5. За подобряване на производителността (ако системата ви се вижда мудна) вижте следните няколко теми:

Оптимизиране на Windows с цел по-добра производителност

Ръководство за поддръжка на Windows (XP, Vista и 7) [Revision 2.0]

Какво да направя, ако компютърът ми работи бавно

6. Проверете системата си актуални драйвери от сайтовете на производителите на компонентите ако ви се занимава (не използвайте програми за автоматично обновяване на драйверите за да си спестите главоболията после) и направете пълна проверка за гадини с наличната ви антивирусна програма за всеки случай.

7. Винаги правете бекъп на важните си документи на външни носители и за не толкова ценните неща на cloud услуги. Научете се да не инсталирате програми от съмнителни източници. Добра идея е да се научите да си създавате огледални образи на текущото работещо състояние на дяла на който се намира Операционната Система. Възстановяването на такъв образ при нужда в пъти по-лесен и бърз начин за връщане на работещото състояние на системата от преинсталация или опит за ръчно премахване на даден проблем. Такъв образ може да се създаде с външна програма като Macrium Reflect Free. Можете да видите и тази тема

Поздрави!

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от ℒℴ♥e
   Значи проблема е, че ми се товари процесора без видима причина, и към бонус това ми спами, някакви рандом реклами в браузера през (период от-време) без, да го стартирам, дори! (той сам се стартира)
   Вече съм с win10 pro и не знам какви са пръвите стъпки, които да направя (ако нещо се е променило (от преди време) да ми кажете), какво се правеше от самото начало?
   Като се има в предвид, че евентуално вирусите ми блокират "Malwarebytes Anti-Malware" (не се стартира след инстал) и може би, да са двойно повече от посл. път (към 500, да кажем сега).
   Не мога и да изтегля Farbar Recovery Scan Tool да кача! Не мога да го download изобщо. Браузера, които и да е, изключва при стартиране на линка!!
   Не завиждам, всъщност на този, който би се занимал с мен. И предварително, се извинявам на всеки, който съм обидил по-някакъв начин!
   И също така, съм много признателен на всички Вас, които ми оправихте последния мега-тера-гига-удар, който понесе компютъра ми, преди време и до-сега работи безотказно !!!
  • от ivan_pop
   Здравейте!
   Компютъра е с Win 8.1/32bit.През 2-3 минути в горния десен ъгъл ми излиза това съобщение.
   post a picture
   Това е от днес около обяд.Не съм забелязал да има проблем с работата на компютъра.Пуснах ъпдейти и съобщението пак си излиза.
   А в долния десен ъгъл,заедно с горното съобщение,излиза това.
   image hosting over 5mb
   Моля за помощ!
  • от Erkant Etem
   Здравейте , 
   Беше ми нужно инсталирането на Microsoft Office Pack-ет , по - стара версия и поради това използвах keygen (portable) версия потърсена чрез google търсачката и от тогава имам проблем с изкачащ прозорец от време на време ... С Windows 10 64 bit съм и използвам Chrome  и от време на време само тръгва да зарежда един и същ сайт при което аз го махам , но ми се струва , че е нещо сериозно ... Също ми се случи и без отворен Chrome , само да си зарежда Chrome и да стартира съответния сайт , мисля , че е някъкъв руски , защото изписва .ru и нещо си - "checker id" после пренасочва към някъкъв друг сайт - "3305382455.linkshort.pro"  .  
   Едит: Сайта , който изписва checking visitor , a не checker id e - di1stero.com  и отново само си пусна chorme и започна да зарежда споменатата страница... винаги е едно и също..  От .ru на checker id - di1stero.com   и след това 3305382455.linkshort.pro"  ...
   Благодаря предварително.
    
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 16.05.2018 01
   Ran by Erkant (administrator) on DESKTOP-LLNRL7P (21-05-2018 16:15:21)
   Running from C:\Users\Erkant\Downloads
   Loaded Profiles: Erkant (Available Profiles: Erkant)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1709 16299.431 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1813.286.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18381792 2017-06-29] (Realtek Semiconductor)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [646680 2017-12-19] (Oracle Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-449665086-573856661-688635114-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3200800 2018-05-19] (Valve Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: 127.0.0.1 keystone.mwbsys.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Tcpip\..\Interfaces\{6f7c230f-23f8-4da3-a985-6efa2206f6cc}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-21]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-25]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-25]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-25]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-04-25]
   CHR Extension: (Extension optimizator) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Optimizator\1.3_0 [2018-05-20]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-03] (Malwarebytes)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-14] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe [4632736 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe [104680 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [152184 2018-04-26] (Malwarebytes)
   R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [190696 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [112864 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [44768 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [103648 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R1 MpKslf3e4cdd1; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F82E94D3-DD78-498F-9C67-3E8291EE6843}\MpKslf3e4cdd1.sys [58120 2018-05-21] (Microsoft Corporation)
   R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ref_pubwu.inf_amd64_2e7fa54192fe16d0\nvlddmkm.sys [16936048 2017-11-09] (NVIDIA Corporation)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2017-09-29] (Realtek )
   S3 smbdirect; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [151552 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [313888 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61472 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:16 - 000010704 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\FRST.txt
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:15 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-05-21 16:13 - 2018-05-21 16:13 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\Erkant\Downloads\FRST64.exe
   2018-05-21 15:19 - 2018-05-21 15:19 - 000044768 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:22 - 000103648 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000190696 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000112864 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-04-26 05:36 - 000152184 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000880 _____ C:\Users\Erkant\Documents\hosts.txt
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Obsidium
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   2018-05-21 01:16 - 2018-05-21 01:16 - 000000258 __RSH C:\Users\Erkant\ntuser.pol
   2018-05-21 00:08 - 2018-05-21 00:08 - 000001181 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Android Studio.lnk
   2018-05-20 23:59 - 2018-05-20 23:59 - 000000998 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Xampp.lnk
   2018-05-20 23:57 - 2018-05-20 23:57 - 000001779 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\MySQL.lnk
   2018-05-20 21:43 - 2018-05-20 21:43 - 000002468 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000004608 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.exe
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\FileModule
   2018-05-20 21:40 - 2018-05-20 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\winhttp 5.1
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-21 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-20 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\qBittorrent
   2018-05-20 21:21 - 2018-05-20 22:32 - 000005246 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-LLNRL7P-Erkant DESKTOP-LLNRL7P
   2018-05-20 20:20 - 2018-05-20 20:20 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\JetBrains
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-21 00:08 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Postman
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000002210 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Postman.lnk
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Postman
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\SquirrelTemp
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Postman
   2018-05-20 19:21 - 2018-05-20 19:22 - 067730552 _____ (Postman) C:\Users\Erkant\Downloads\Postman-win64-6.1.2-Setup.exe
   2018-05-20 19:07 - 2018-05-20 19:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MySQL
   2018-05-20 18:51 - 2018-05-20 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MySQL
   2018-05-20 18:21 - 2018-05-20 18:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-05-20 18:07 - 2018-05-20 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PCHEALTH
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:01 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 17:59 - 2018-05-20 17:59 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-05-20 17:58 - 2018-05-20 23:52 - 000000000 ____D C:\xampp
   2018-05-20 17:54 - 2018-05-20 18:25 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\MySQL
   2018-05-20 17:53 - 2018-05-20 18:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\MySQL
   2018-05-20 17:48 - 2018-05-20 17:49 - 129956760 _____ (Bitnami) C:\Users\Erkant\Downloads\xampp-win32-7.2.5-0-VC15-installer.exe
   2018-05-20 17:47 - 2018-05-20 17:47 - 029601792 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\mysql-workbench-community-6.3.10-winx64.msi
   2018-05-20 17:07 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Desktop\TimeAttendance
   2018-05-19 13:43 - 2018-05-19 13:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stickman Destruction 2.url
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\OtakuMaker
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AGEIA
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
   2018-05-15 19:48 - 2018-05-15 19:48 - 000000221 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Watchmen The End Is Nigh.url
   2018-05-14 10:15 - 2018-05-14 16:19 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2018-05-13 18:06 - 2018-05-13 18:06 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 002276378 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\app-debug.apk
   2018-05-10 16:17 - 2018-05-10 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Notepad++
   2018-05-10 13:02 - 2018-05-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\ApkProjects
   2018-05-10 11:55 - 2018-05-10 11:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA
   2018-05-09 20:06 - 2018-05-09 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Icycle On Thin Ice
   2018-05-09 20:05 - 2018-05-09 20:05 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Icycle On Thin Ice.url
   2018-05-09 19:05 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Stories
   2018-05-09 18:50 - 2018-05-09 18:50 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stories The Path of Destinies.url
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:57 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000748448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000608160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:51 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000664992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000423328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000069536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:49 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000793960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 008600472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 001209760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 002395040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 000711936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000702568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000373664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:41 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:38 - 002574240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000749984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000408992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 007675792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000437664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000397728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000247200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 002472864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 001628064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000831392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000645536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 021356824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 000070864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000744864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000231328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:31 - 001420704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000813984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:44 - 000595448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:43 - 000594056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:39 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:36 - 025254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 006092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:29 - 000285144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:28 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:26 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:25 - 020290248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:17 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 023674880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000657408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:11 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:07 - 001822720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:06 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:04 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:03 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:02 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:59 - 018924544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 006467072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 002677248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:55 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:54 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 007813120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 006060544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:49 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:47 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:07 - 001463344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:04 - 000779952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:03 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:57 - 000279968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:51 - 002513920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:50 - 001925760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 001954056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000563632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 001638424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:47 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 003180720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 000979360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:36 - 002376088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:34 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 001269616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:30 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001873944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 000198440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:28 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 002711176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 001430768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 000661920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:23 - 001101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001929712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001490856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001323336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 001123464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 000444280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:37 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 002386832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 001575896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000832648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:35 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 006482664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:33 - 001623960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:16 - 003995136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 003490816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AssignedAccessManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:13 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001576960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 006576128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000735232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.Schema.Shell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 012689920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 008031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 013660672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 011924480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 012833280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002523136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001236480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003177472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002628608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 004814336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000518144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 002223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000682496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 22:58 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
   2018-05-08 21:13 - 2017-11-26 16:26 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:15 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcadm.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaevts.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:57 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:53 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:48 - 000408576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000327008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:24 - 000063656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000572312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000279472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000166408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000052248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:13 - 000084992 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssitlb.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2010CustomActions.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidsvc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:05 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:03 - 000697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:02 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\coredpus.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 001332736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsecedit.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:58 - 001472000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
   2018-05-08 17:27 - 2018-05-08 17:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-05-08 17:27 - 2017-08-21 17:13 - 000126584 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\IntelHaxm.sys
   2018-05-08 17:14 - 2018-05-08 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-20 21:01 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.AndroidStudio3.1
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
   2018-05-08 17:08 - 2018-05-08 17:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Android
   2018-05-08 17:06 - 2018-05-08 17:08 - 794908256 _____ (Google Inc.) C:\Users\Erkant\Downloads\android-studio-ide-173.4720617-windows.exe
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.gradle
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance
   2018-05-08 17:03 - 2018-05-08 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University
   2018-05-08 17:02 - 2018-05-08 17:02 - 004162176 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University.rar
   2018-05-07 18:08 - 2018-05-07 18:08 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
   2018-05-03 13:33 - 2018-05-03 13:33 - 000469851 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance.rar
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 001438086 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Erkant\Downloads\7z1805-x64.exe
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
   2018-05-03 12:57 - 2018-05-03 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Temp
   2018-05-02 19:37 - 2018-05-02 19:37 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Fossil Hunters.url
   2018-04-27 19:49 - 2018-04-27 19:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-04-27 19:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:44 - 2018-04-27 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\TekkenGame
   2018-04-27 19:13 - 2018-04-27 19:15 - 022930498 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\programming-basics-java-bg.pdf
   2018-04-27 17:59 - 2018-04-27 17:59 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\TEKKEN 7.url
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:36 - 000548000 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-04-26 11:37 - 2018-05-08 21:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InfusedApps
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-26 00:13 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-25 13:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-04-26 00:11 - 2018-04-26 00:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-04-26 00:10 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\containers
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bg
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 15:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 23:58 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 21:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:12 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 13:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-18 00:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-10 21:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-27 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 11:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\WINDOWS\BitLockerDiscoveryVolumeContents
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\media
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\AppV
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hydrogen
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RemotePackages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000027136 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\opencl.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017572 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000004096 _____ C:\WINDOWS\system32\config\VSMIDK
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:25 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:19 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-04-25 23:56 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-04-25 23:42 - 2018-05-08 21:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 088342528 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 013107200 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000024576 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-26 00:14 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 13:26 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-04-25 23:37 - 2018-04-26 00:15 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:41 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 21:49 - 2018-04-25 21:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\DBG
   2018-04-25 21:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-04-25 20:26 - 2018-04-25 20:26 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Bastion.url
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-26 11:11 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Steam
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-25 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\CEF
   2018-04-25 14:35 - 2018-05-20 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Eclipse
   2018-04-25 14:35 - 2018-04-25 14:35 - 000001087 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Eclipse Java Oxygen.lnk
   2018-04-25 14:30 - 2018-05-21 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-04-25 14:30 - 2018-04-25 14:30 - 000001028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
   2018-04-25 14:27 - 2018-05-10 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:27 - 000000865 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000003734 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\JavaUpdateSched
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Sun
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:20 - 000144448 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
   2018-04-25 14:14 - 2018-04-25 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
   2018-04-25 14:10 - 2018-04-25 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
   2018-04-25 13:54 - 2018-04-25 13:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Google
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002301 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003418 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003294 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-04-25 13:49 - 2018-05-21 01:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-04-25 13:49 - 2018-04-25 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google
   2018-04-25 13:48 - 2018-04-25 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\PeerDistRepub
   2018-04-25 13:33 - 2018-04-25 13:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-04-25 13:31 - 2018-04-25 13:32 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\OneDrive
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Comms
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-04-25 13:29 - 2018-05-21 14:13 - 000996206 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Publishers
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-04-25 13:28 - 2018-05-20 23:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Packages
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000020 ___SH C:\Users\Erkant\ntuser.ini
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Adobe
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\VirtualStore
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
   2018-04-25 13:26 - 2018-05-21 15:17 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-04-25 13:22 - 2018-05-21 13:51 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant
   2018-04-25 13:19 - 2018-03-13 08:02 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-04-25 13:18 - 2018-05-21 15:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX3
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:36 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 002587768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000607168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000449656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000123000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-25 13:33 - 007802921 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 13:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 01:16 - 000393320 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-21 22:43 - 2018-04-21 22:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Reptoid Games
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-20 01:46 - 2018-03-14 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.p2
   2018-05-19 14:46 - 2018-04-17 11:42 - 000000073 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Key.txt
   2018-05-16 00:46 - 2018-03-13 12:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-05-10 16:38 - 2018-03-14 17:58 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse-workspace
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\3D Objects
   2018-05-08 21:16 - 2017-09-29 16:42 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000073112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000020888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdhvcom.dll
   2018-05-03 13:24 - 2018-03-13 15:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
   2018-04-25 14:32 - 2018-03-14 17:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse
   2018-04-25 14:30 - 2018-03-14 15:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-04-25 14:27 - 2018-03-14 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
   2018-04-25 14:21 - 2018-03-14 17:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit
   2018-04-25 13:25 - 2018-04-05 13:24 - 000000000 ___SD C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.2
   2018-04-25 13:25 - 2018-03-14 17:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Eclipse
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-05-21 13:39 - 2018-05-21 13:26 - 078346672 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.3.1.2183.exe
   2018-05-21 15:15 - 2018-05-21 15:14 - 074288784 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.365-1.0.4968.exe
   2017-10-26 11:07 - 2017-10-26 11:07 - 000488960 _____ () C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-05-18 00:28
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition_21-05-2018 16.20.10.txt
  • от kalinm
   Здравейте,
   Имам проблем с JRT и AdwCleaner. Имам ги и двете, но не могат да се стартират. Като щракна в папката на AdwCleaner, се затваря файловия мениджър (експлорер) и не мога да достигна до .ехе файла. Същото се случва и когато отида на страницата за изтегляне на AdwCleaner. Явно имам някаква зараза. Това се случи, след сваляне на една програма  и се накачиха вируси, които засече Windows Defender и уж ги изчисти, но това остана като проблем.
   Промени се и началната страница за зареждане на мозилата, но го оправих. Дори текстов файл, в заглавието на който има име AdwCleaner не се отворя. По някакъв начин един път успях да отворя програмата AdwCleaner и сканирам компа, която откри доста неща, които  видях в лог файла след сканирането, че са премахнати и докато се наканих да го запаша в друга директория, той се затвори и се е записал в папката на AdwCleaner, която не мога да отворя. Добре че първия текстов лог файл при първоначалното сканиране записах какво е открил, но го преименувах с име промяна.txt , защото с име AdwCleaner(...).тхт не се отваря. Прикачвам го.
   JRT уж се стартира, но приключва без видимо стартиране.
   Въпросът ми е, може ли да ми помогнете с решаването на този проблем.
   За всеки случай, моят Е-майл: kalinm@gbg.bg. Използвам лицензиран Windows 10 Home, който актуализирах да последната версия 1803 на 7 май.
   Интересното е, че и точките за възстановяване на системата ги няма. Все едно че тази опция не е избирана, т.е. казва ми да включа опцията за възстановяване. А беше включена...
   Дефендера казва, че няма вируси, но явно има нещо много нередно.
   А не ми се иска да преинсталирам
   В момента не разполагам с компакт диск за операционната система WINDOWS 10 Home 64 bit for OEM версия 1511, тъй като съм в друго населено място. Имам диск дори и втори, който създадох миналата година с по-новата версия  1607, но не са при мен, но разполагам с  Регистрационния 25-знаков продуктов ключ. Сега съм с Windows 10 Home последната версия 1803, който обнових, но след заразата.
  • от Rustislav Petrov
   Здравейте, от някакво време забелязвам, че компютърът ми започва да се натоварва и вентилаторите бучат по-силно като го оставя да стои без да го пипам да кажем след около 30 мин, също някой път много ми забива, отварям си Task Manager-а и най-натоварващата програма откъм диск и рам е мозилата, която със отворен 1 таб на ютюб и 1 таб facebook ми точи около 3гб рам(което мисля че е твърде много)
   Addition.txt
   FRST.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.