Премини към съдържанието
Ценко

Проблем със задачи c# моля помогнете

Препоръчан отговор


Добър ден! Нов съм положението ми се закучи на няколко задачи, може ли да ми помогнете с решенията? Става дума за c#? Мерси предварително!

Задача 1. Семейство Иванови
Семейство Иванови имат три деца. Коледа наближава и г-жа Иванова трябва да купи подаръци за всяко едно от децата си. Тя разполага с конкретен бюджет, който не трябва да надвишава. Всяка година тя ходи в един и същ магазин за подаръци. Там обаче, тя винаги дарява остатъкa от бюджета за деца в нужда, за да могат и те да се радват на една красива и пълна с подаръци Коледа. От крайната цена, която тя има в магазина се взимат 10% за данъци. Вашата задача е да създадете програма, която да пресмята, колко пари г-жа Иванова оставя за децата в нужда.
Вход
От конзолата се четат 4 числа:
• На първия ред – бюджетът на г-жа Иванова. Реално число в интервала [30.00…300.00]
• На втория ред – цената за подаръка на първото дете. Реално число в интервала [10.00… 90.00]
• На третия ред – цената за подаръка на второто дете. Реално число в интервала [10.00… 90.00]
• На четвъртия ред – цената за подаръка на третото дете. Реално число в интервала[10.00… 90.00]
Изход
На конзолата да се отпечата 1 число – сумата, която г-жа Иванова дарява за децата в нужда. Резултатът да се ФОРМАТИРА до втория знак след запетаята.
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
50
10
12
13 13.50 Обща сума за подаръците: 10 + 12 + 13 = 35
Оставащ бюджет с данъците = (50 – 35) – 10% = 13.50
Дарение: 13.50 лв
Вход Изход Вход Изход
60
11.50
10.30
12.20 23.40 65.50
12.70
15
11 24.12

Задача 2. Новогодишно парти
Семейство Иванови организират фирмено парти по случай Нова Година. Те разполагат с точно определен бюджет, който са събрали заедно с гостите седмица преди празника. За партито има предвиден куверт, който е на цена 20 лв на човек. Ако парите дадени за куверт са по-малко от бюджета, с който Иванови разполагат, 40% от остатъка от бюджета отива за фойерверки, а останалите са за дарение. Ако парите за куверт са повече от бюджета, с който разполагат Иванови, те трябва да доплатят недостигащите пари.
Вход
Входът се чете от конзолата и съдържа точно 2 реда:
• На първия ред са броят на гостите – цяло число в интервала [0 ... 200 000]
• На втория ред е бюджетът на Иванови – цяло число в интервала [0 ... 20 000]
Изход
Да се отпечата на конзолата един ред:
• Ако бюджетът е достатъчен:
o “Yes!{40 % от оставащите пари} lv are for fireworks and {оставащите пари} lv are for donation.”
• Ако бюджетът НЕ Е достатъчен:
o “They won't have enough money to pay the covert. They will need {недостигащите пари} lv more.“
Резултатът да бъде ЗАКРЪГЛЕН до цяло число!
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
20
1000 Yes! 240 lv are for fireworks and 360 lv are for donation. Цена за куверт: 20 * 20 = 400 лв
400 < 1000
Оставащи пари: 1000 – 400 = 600 лв
Пари за фойерверки: 40% от 600 лв = 240 лв
Пари за дарение: 600 – 240 = 360 лв
Вход Изход Обяснения
10
150 They won't have enough money to pay the covert. They will need 50 lv more. Цена за куверт: 20 * 10 = 200 лв
200 > 150
Недостигащи пари: 200 – 150 = 50 лв

Задача 3. Ваканцията на Иванови
След Новогодишното парти, семейство Иванови решават да отидат на почивка. Заедно със себе си те взимат трите си деца и кучето. Семейството трябва да избере дестинация. В зависимост от мястото където ще отседнат, цената е различна. Дестинациите и цените за нощувка са както следва:
Miami Canary Islands Philippines
Нощувки 1 - 10 11 – 15 > 15 1 - 10 11 - 15 >15 1 - 10 11 - 15 >15
Възрастни 24.99 лв 22.99 лв 20.00 лв 32.50 лв 30.50 лв 28.00 лв 42.99 лв 41.00 лв 38.50 лв
Деца 14.99 лв 11.99 лв 10.00 лв 28.50 лв 25.60 лв 22.00 лв 39.99 лв 36.00 лв 32.40 лв

Тъй като семейството има куче, към крайната цена за престоя им се добавят още 25%.
Семейство Иванови трябва да изберат вида на транспорта, с който ще пристигнат на посочената от тях дестинация. Видовете транспорт и цените са както следва:
train bus airplane
Възрастни 22.30 лв 45.00 лв 90.00 лв
Деца 12.50 лв 37.00 лв 68.50 лв
Вход
От конзолата се четат 3 реда:
• Първият ред – броят нощувки. Цяло число в интервала [1…100]
• Вторият ред – вид дестинация - “Miami”, “Canary Islands”, “Philippines”.
• Третият ред – вид транспорт – “train”, “bus” или “airplane”
Изход
Да се отпечата на конзолата едно число – цялата сума, форматирана с точност до ТРЕТИЯ знак след десетичния разделител.
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
10
Miami
airplane 1572.375 Разход дестинация > Miami => (10 нощувки * (2 възрастни * 24.99 + 3 деца * 14.99)) + 25% = 1186.8749
Разход транспорт > airplane => 2 възрастни * 90 + 3 деца * 68.50 = 385.5
Разход за цялата почивка = 1572.375
Вход Изход
5
Philippines
train 1369.288

Задача 4.Тренировка
Г-жа Иванова иска да отслабне за празниците. Започвайки тренировка, първия ден тя пробягва М километра. Следващите N дни, тя увеличава дневната си норма с К%. За да успее да отслабне, тя трябва да избяга минимум 1 000 км. Съставете програма, която при получени начални километри, брой дни и проценти, с които тя ще увеличава всеки ден нормата си, ще проверява дали километрите, които тя е избягала са достатъчни. Ако километрите не са достатъчни, на конзолата да се изведат недостигащите километри. Ако са достатъчни да се изведе съобщение в което г-жа Иванова е поздравена за добре свършената работа.
Вход
От конзолата се четат поредица от числа, всяко на отделен ред:
• На първия ред – N – брой дни, в които г-жа Иванова тренира – цяло число в интервала [1...50]
• На втория ред – M – километрите, които тя е избягала първия ден – реално число в интервала [1.00…500.00]
• За всеки един ден на отделен ред :
 Процентите, с които се увеличава дневната и норма – цяло число в интервала [1…100]
Изход
Да се отпечата на конзолата 1 ред, както следва:
• Ако пробяганите километри са >= 1 000 км – да се отпечатва съобщение:
„You've done a great job running {избяганите километри повече от 1000} more kilometers! “
• Ако пробяганите километри са < 1 000 км – да се отпечата съобщение:
„Sorry Mrs. Ivanova, you need to run {недостигащите километри} more kilometers“

Резултатът да се ФОРМАТИРА до по-високото цяло число.
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
5
30
10
15
20
5
12 Sorry Mrs. Ivanova, you need to run 783 more kilometers 1 ден: 30 = 30 км
2 ден: 30 + 10% = 33 км
3 ден: 33 + 15% = 37.95 км
4 ден: 37.95 + 20% = 45.54 км
5 ден: 45.54 + 5% = 47.817 км
6 ден: 47.817 + 12% = 53.55504 км
Общо километри: 247.86204
247.86204 < 1000 =>
Недостигащи километри : 1000 – 247.86204= 752.13796-> 753

Вход Изход
4
100
30
50
60
80 You've done a great job running 299 more kilometers!

Задача 5. Коледен чорап
Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число N и чертае коледен чорап с:
• Височина 3 * N + 3 реда
Вход
Входът е цяло число в интервала [3…50].
Изход
Да се отпечатат на конзолата 3 * N + 3 текстови редове, изобразяващи коледния чорап - точно както в примерите.
Примерен вход и изход
Вход Изход Вход Изход
3 |------|
|******|
|------|
|--~~--|
|-~~~~-|
|--~~--|
\.......\
-\.MERRY.\
--\.......\
---\.X-MAS.\
----\.......\
-----\_______) 6 |------------|
|************|
|------------|
|-----~~-----|
|----~~~~----|
|---~~~~~~---|
|--~~~~~~~~--|
|-~~~~~~~~~~-|
|--~~~~~~~~--|
|---~~~~~~---|
|----~~~~----|
|-----~~-----|
\.............\
-\.............\
--\.............\
---\....MERRY....\
----\.............\
-----\....X-MAS....\
------\.............\
-------\.............\
--------\_____________)

Задача 6. Таблица за умножение
Най-малкият син на сем. Иванови все още не знае таблицата за умножение. Веднага след коледните празници, той ще има контролно и вие трябва да му помогнете да я научи. Вашата задача е да съставите програма, в която се въвежда цяло трицифрено число, и се извежда таблицата за умножение. Поради особености на вашата програма вземаме цифрите на въведеното число в обратен ред. Максималната стойност на множителите е определена от всяка една от 3-те цифри на въведеното число.
Вход
Входът е цяло трицифрено число в интервала [111…999].
Изход
Да се отпечатат на конзолата няколко на брой реда в следния формат:
{първата цифра} * {втората цифра} * {третата цифра} = {резултатът от умножението на трите цифри}
Първата, втората и третата цифра не могат да бъдат отрицателно или равно на 0 число!
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения Вход Изход
324 1 * 1 * 1 = 1;
1 * 1 * 2 = 2;
1 * 1 * 3 = 3;
1 * 2 * 1 = 2;
1 * 2 * 2 = 4;
1 * 2 * 3 = 6;
2 * 1 * 1 = 2;
2 * 1 * 2 = 4;
2 * 1 * 3 = 6;
2 * 2 * 1 = 4;
2 * 2 * 2 = 8;
2 * 2 * 3 = 12;
3 * 1 * 1 = 3;
3 * 1 * 2 = 6;
3 * 1 * 3 = 9;
3 * 2 * 1 = 6;
3 * 2 * 2 = 12;
3 * 2 * 3 = 18;
4 * 1 * 1 = 4;
4 * 1 * 2 = 8;
4 * 1 * 3 = 12;
4 * 2 * 1 = 8;
4 * 2 * 2 = 16;
4 * 2 * 3 = 24; Вземаме цифрите от числото както следва: неговата последна за първо, средната за второ, и първата за трето число. 222 1 * 1 * 1 = 1;
1 * 1 * 2 = 2;
1 * 2 * 1 = 2;
1 * 2 * 2 = 4;
2 * 1 * 1 = 2;
2 * 1 * 2 = 4;
2 * 2 * 1 = 4;
2 * 2 * 2 = 8;

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 10 минути, eXceLLen7 написа:

Какъв е проблемът със задачите? 

На изпит съм видях, че не ставам, искам поне да ми са верни после се отказвам, ся просто да не ме е срам давам 20 лева по еконт за моя сметка, ако ги решите до 1.30, най-късно до 14.00!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

По-добре се почерпи с тея 20 лева, дори и някой да ти реши тея задачи - ти реално пак няма да ставаш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 14 минути, ined написа:

По-добре се почерпи с тея 20 лева, дори и някой да ти реши тея задачи - ти реално пак няма да ставаш.

Аз за това ще се откажа от това програмиране, но те моля сега да ми ги решиш поне да не се червя!


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Почвам ги. Не се притеснявай, до два ще са готови.

Само кажи, каква версия на платформата ползвате, че да не стане гаф...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 6 минути, mr mcwolf написа:

Почвам ги. Не се притеснявай, до два ще са готови.

Само кажи, каква версия на платформата ползвате, че да не стане гаф...

c#  visual studio

 

дай си адреса да знам де да пращам парата!

Редактирано от Ценко (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 15 минути, Ценко написа:

Аз за това ще се откажа от това програмиране, но те моля сега да ми ги решиш поне да не се червя!

Като не знаеш трябва да се научи и да се червиш

Opyat_dvoyka.jpg

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

C# e език за програмиране, Visual Studio e IDE. Аз те питам за версията на платформата която ползвате (.NET).

Къде си на изпит?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 14 минути, mr mcwolf написа:

Почвам ги. Не се притеснявай, до два ще са готови.

Само кажи, каква версия на платформата ползвате, че да не стане гаф...

c#  visual studio

 

преди 2 минути, mr mcwolf написа:

C# e език за програмиране, Visual Studio e IDE. Аз те питам за версията на платформата която ползвате (.NET).

Къде си на изпит?

софтуни варна, айде че 14.00 идва, дай си адреса, който да пращам парата!

 

Редактирано от Ценко (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ама кажи версията на .NET-a де. 3 ли е, 3.5 ли е, 4 ли е или 4.5.

Питай квестора ако не знаеш за какво иде реч.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

да аз съм от силистра имаме 2 ма квестори, айде решавай и пращай , че ма хвана инсулта!

 

Редактирано от Ценко (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 4 минути, mr mcwolf написа:

Дистанционен ли е тоя изпит?

реши ли някоя, пращай има 10 минути на кръст

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Е нали до 14:30 бе пич?

Я кажи, колко ти струва курсът?

Редактирано от mr mcwolf (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

НЕ ДО 14.20, ЗАСЕГА БЕЗ ПАРИ

 

РЕШИ ЛИ НЕЩО?

 

СЛОЖИ ГИ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ, ЧЕ ВС МИ ВИДЯ СМЕТКАТА НА КОМПА И ДАДОХ 135 ЛВ ЗА ХАРД ДИСК!

Редактирано от Ценко (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 1 минута, mr mcwolf написа:

Да бе пич, спокойно. Почти са готови. Не го мисли.

СЛОЖИ ГИ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ, ЧЕ ВС МИ ВИДЯ СМЕТКАТА НА КОМПА И ДАДОХ 135 ЛВ ЗА ХАРД ДИСК!

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да бе.

Какво ползвате за десетичен сепаратор точка или запетая?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 2 минути, mr mcwolf написа:

Да бе.

Какво ползвате за десетичен сепаратор точка или запетая?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace  Ivanovi
{
  class Program
  {
    static void Main (string[]args)
    {
var budget = double.Parse(Console.Readline());
var price1 = double.Parse(Console.Readline());
var price2 = double.Parse(Console.Readline());
var price3 = double.Parse(Console.Readline());

var sum = (budget - (price1+price2+price3))

АЙДЕ, ЧЕ ЩЕ ПОМЕТНА ОСТАВАТ 5 МИНУТИ!!!!!!!

 

преди 3 минути, mr mcwolf написа:

Да бе.

Какво ползвате за десетичен сепаратор точка или запетая?

КВЕСТОРИТЕ ПОЧНАХА ДА СЕ МУСЯТ, АЙДЕ ЧЕ ТРЯБВА ДА КОПВАМ!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.