allthatshewant

Пейо Яворов - въпроси, теми, есета

  25 мнения в тази тема

  публикувано (редактирано)


  спешно ми трябва анализ на произведението " Среща " на Пейо Яворов Мене ми е странно - ето те пред мен, мене ми е жадно - гледам те пленен, мене ми е страшно - дишаш ти за мен, - мене ми е тъмно, тъмно в ясен ден. Викнал бих от болка - времето лети, викнал бих от ужас - ще отминеш ти: сън в съня е сбъднат - миг след миг лети, няма да се върнат сбъднати мечти.

  Редактирано от backata (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  публикувано (редактирано)

  Пейо Яворов - анализ на Хайдушки песни Моля ви помогнете... с каквото можете :)

  Редактирано от arti (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Моля Ви помогнете ми ! Имам за домашна да опиша образа на Мила от произведението " В полите на Витоша" - Пейо Яворов..Благодаря Ви Предварително ... !!!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Търся всичко за Пейо Яворов, но най вече нализи на произведенията: “Градушка”, “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон”, „Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, „Маска” Благодаря предварително.

  Редактирано от b0ka7a (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Заповядай един страхотен сайт къзето можеш да намериш повечето теми: http://www.myschoolbel.info/Temi_LITER_11klas_Qvorov.html

  "Градушка" - виж

  Псалом 17 в "Градушка" на Яворов - виж

  Екзистенциалната предопределеност на страданието в "Две души" на П.К. Яворов - виж

  Състоянието на душата в "Две хубави очи" на П.К. Яворов - виж

  Аспекти на алиенацията в "Сенки" на П.К. Яворов - виж

  Пейо Яворов - "Заточеници"

  Ситуацията, обрисувана в "Заточеници", е типична за времето на националните борби-бунтовни мъже,заловени и осъдени,тръгват към своето наказание: смърт,заточение ,затвор.Литерат урата,от своя страна,изразява болката и скръбта на целия народ заради страданието на неговите най-верни синове.Тази ситуация е залегнала в много от най-добрите лирически произведения от края на Възраждането и началото на свободния живот-" Обесването на Васил Левски" и "Хаджи Димитър" от Ботев;"Левски" ,"Братя Миладинови"," Кочо" от Вазов;"В кулата край морето" от Пенчо Славейков и др.Във всички тях се обиграват едни и същи мотиви-верните и безрезервно отдадени на борбата народни синове,черното предателство,мъ ченичество,нака занието,всенаро дната жал." Заточеници" не излиза извън рамките на утвърдената схема.То просто я следва по своя неповторим начин.Всичко е познато и в същото време е така изкусно изказано с типчната яворовска сплав между пределна точност и конкретност при рисуване на единична случка-и висока обобщителна сила на образите.По този начин "Заточеници" на свой ред се превръща в едно от жалонните произведения,из граждащи символното чувстване на родното,превръщ ането му от абстрактна идея в жива емоция.

  Точно в това се състои и особеността на лирическата композиция на творбата.В нея,както вече казахме,основни те опорни точки са вече познатите символи на родното- Вардар,Дунав и Марица,Балкана, Странджа и Пирин;на бореца за свобода-" рушители на гнет вековен"," служители на дълг синовен";на предателството- "продаде ни предател клет";на борбата като особен вид почти религиозна жертвеност-"да водим бой-съдба завидна!-/край твоя свят олтар".Но,от друга страна,творбата потапя едва ли не сетично в преживяванията на героите-техните отдавна утвърдени,дори клиширани символни жестове оживяват.

  За това спомага на първо място фактът,че стихотворението е написано от първо лице.За разлика от "Обесването на Васил Левски",където другите страдат за героя,тук героите страдат сами.Отдалечава щия се свиен свят е показан през техните очи,обласкан е от техните думи.И от това,колко точно тези думи ще предадат автентичността на чувството,ще зависи дали творбата ще окаже търсеното от нея въздействие-да превърне познатите и абстрактни символи в дълбоко преживяване у всеки читател или певец.Фактът,че стихотворението съвсем скоро се превръща в популярна песен,говори,че творбата е успяла в този свой стремеж,защото в песента по принцип не може да има разлика между преживяването на героя и преживяването на конкретния певец.Песента винаги се изпълнява от свое име,а това значи,че всеки който запее тази песен,ще трябва да изрече думите й,сякаш са негови.

  В търсенето на тази сложна сплав между конкретността на описанието и преживяването,о т една страна,и обобщителна символна сила-от друга,Яворов на няколко пъти нанася корекции в текста.Нека рагледаме две от тях,които са много важни.

  Първата е свързана със заглавието на творбата.В пърчия си вариант тя е наречена "Към Подрумкале" и очевидно насочва към действително заточване на четиредесетте български бунтовници,арес тувани заради Солунските атентати.Конкре тността на случката е допринесла много и за конкретността на лирическите описания.Ако си представим сцената,ще установим,че творбата ействително описва едно отплаване именно от солунското пристанище по посока на Мала Азия.Тази конкретност помага за творбата в много голяма степен да утвърди усещането за достоверност и автентичност на преживяванията на героите- отдалечаващият се бряг,гледката на Атонския полуостров,ален ият залез над морските ширини и т.н.

  От друга страна обаче,ако искаме да си представим как все пак заточениците биха могли да видят Вардар,Дунав и Марица,Балкана, Странджа и Пирин,и то едновременно,ще разберем,че това е невъзможно.Така описан,образът на родината във всички случаи е обобщителен- това са символните граници на отечеството,так а,както то живее в национално съзнание.И фактът,че назованите места почти дословно съвпадат с изброяваните от Вазов в стихотворението "Де е България",не може да е случаен.Затова и в по-късните варианти на творбата Яворов засилва нейната обобщаваща сила,заменя конкретно название с двете начала на творбата- фактическото,ко ето придава достоверност,и символното,коет о осигурява обобщението и патоса.Тази особена сплав допринася в много голяма степен за ефективността на художественото въздействие.

  Втората корекция,която Яворов нанася само няколко месеца преди смъртта си през 1914 година,е замяната на стиха "в ограда е света за нас" със стиха "света ще бъде сън за нас".Не е пресилено да се каже,че в тази поправка личи искрата на гения.На мястото на фактически точното,но не твърде изразително "в ограда е светът за нас" идва "света ще бъде сън за нас".Така творбата добива следния вид:

  ...вода и суша-необятен,

  света ще бъде сън за нас!

  В първоначалния си вид смисълът на този стихов отрязък не дава възможност за разнопосочни тълкувания и остава затворен в своята конкретност.В окончателния му вариант обаче възможните тълкувания са най-малко две.Едното е,че загубени сред меобятността на живота,без реална опора около някакъв център,светът ще бъде пред очите на човека като сън,като илюзия.Другото тулкуване е,че без родината няма реалност,всичко е само илюзия,мечта,оч акване,сън.По този начин,съчетавай ки психологическит е със символните аспекти на усещането за родното,стихотв орението успява по един ненатрапчив,опо средстван начин да внуши съдбовната вътрешна връзка между човека и неговата родина.Самото съществуване на човека става невъзможно без роднината.

  Така творбата създава нов неочакван момент в самия символен образ на родното,преодол ява чисто възрожденските идеологии и влиза в интимния свят на личността-едно от най-важните постижения на новия тип светоусещане,пр окламиран от идеолозите на кръга "Мисъл".И по този начин успява да хвърли мост между мисията на певеца на националните борби и мисията на търсача на истините за човека.

  Пейо Яворов - Две хубави очи"

  По-голямата част от Яворовите любовни творби са не само лирическа изповед на най-съкровени чувства, а и израз на поетическо отношение към света. Сред тях с особена форма се отличава стихотворението “Две хубави очи”. Поетът съсредоточава вниманието си върху един външен елемент на любимата - очите - прозорецът на душата. Стихотворението започва нежно- съзерцателно:

  Две хубави очи. Душата на дете

  в две хубави очи. Музика, лъчи.

  Сравнението душа-музика- лъчи изгражда ангелски образ, който е в пълна хармония с най-чистото на този свят - душата на дете. Можем дори да усетим музиката на душата чрез широките вокали и сонорните съгласни. Осъзнаването на светостта на любовта кара автора да направи една спонтанна отчаяна молитва-зов:

  Душата ми се моли,

  дете,

  душата ми се моли!

  За миг, обладан от лоша мисъл, влюбеният изпада в ужас. Той познава злините на света, в който живеем, познава добре тъмната страна на живота и неговото пагубно действие върху крехкото детско съзнание. Тази изстрадана мъдрост внася горест и напрежение в светлината на любовното чувство:

  Страсти и неволи

  ще хвърлят утре върху тях

  булото на срам и грях.

  Черните мисли са потушени енергично - все пак, любовта не може да бъде толкова слаба, щом управлява живота на хората. Поетът вярва, че любовта може да побеждава, затова, в обратен ред на стиховете, отхвърля мисълта, че светът ще успее да опорочи чистата обич:

  Булото на срам и грях –

  не ще го хвърлят върху тях

  страсти и неволи.

  Драматичният сблъсък е силен и кратък, решението е намерено веднага и възстановил за миг разрушената хармония на любовта, поетът отново коленичи пред олтара на чистата обич:

  Душата ми се моли,

  дете,

  душата ми се моли...

  Погледът отново се връща към образа на любимата и чак сега, след тревожната мисъл “Не искат и не обещават те!”, поетът изведнъж осъзнава колко прелестно е детското незнание на любимата. Тя, за разлика от него, не познава огорченията на живота. Непокварена, душата й е изпълнена с красота и надежди. В очите й той намира своето щастие и повтаря унесено:

  Две хубави очи. Музика, лъчи

  в две хубави очи. Душата на дете.

  Яворов се е постарал да приложи т.нар. огледална симетрия, която прави стихотворението му изключително и е едно доказателство за това, че той е творец на световно ниво.


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Еееее благода мнооогоо за помощта ;) Сайта е направо невероятет има всичко което ми е нужно.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте,имам да пиша тема за образът на любимата и любовта в следните стихотворения:Две хубави очи, Благовещение, Вълшебница, Ще бъдеш в бяло и Пръстен с опал Благодаря предварително! :P П.С. това ми трябва за понеделник - 12.05.2008г

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  публикувано (редактирано)

  Здравейте трябват ми накакви материали за "Стон/На Лора" и "Две души" по темата "Драмата на любовта".Търся анализи или теми и за двете произведения.Специално за първото не можах да намеря никакви материали, моля ви помогнете.

  Редактирано от the_crazy_girl (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  моля ако може да ми помогнете, трябва ми анализ или някаква тема върху "Песента на човека" от Пейо Яворов.....

  доста се рових и нищо не намерих Публикувано изображение

  благодаря много !

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте спешно ми трябва тема за класната ми работа която за съжаление е в четвъртък търсих къде ли не и накрая реших да поискам помощ от вас.... темата е следната Възторгът и страданието на любовта в " Две хубави очи " на Пейо Яворов....дано да има някой, който може дами помогне :speak:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте спешно ми трябва тема за класната ми работа която за съжаление е в четвъртък търсих къде ли не и накрая реших да поискам помощ от вас.... темата е следната Възторгът и страданието на любовта в " Две хубави очи " на Пейо Яворов....дано да има някой, който може дами помогне :doh:

  Аз мога да ти развия невероятно темата, но защо да ти правя мечешка услуга. Тази тема е прекрасна, не може ли да я развиеш сам/сама? Какво толкова трудно има тук...

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Знам, че мога да си развия, но проблема е че ме чакат 3 реферата за петък :) моля те помогни ми :angry:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Трябва ми тема : Копнението по любовния блян в стихотворението "Ще бъдеш в бяло"

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  публикувано (редактирано)

  Ето една малка помощ от мен едно към едно отговаря на темата, а не нещо подобно, кратко е, но дано да ти свърше работа успеххххх Публикувано изображение

  КОПНЕНИЕТО ПО ЛЮБОВНИЯ БЛЯН В СТИХОТВОРЕНИЕТО

  ”ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО”

  Пейо Яворов е сред първомайсторите на българската любовна лирика и автор на едни от най-хубавите любовни стихотворения в българската поезия.

  За Яворов обичаната жена е ангел, чистотата и невинността са доминиращи белези в нейния образ. Любовта на поета към Мина Тодорова му дава възможност за ново душевно равновесие, облекчение, спокойствие и удовлетвореност. Това съживяване на духа намира израз в едно от най-хубавите стихотворения на Яворов, ”Ще бъдеш в бяло”.Тук лирическият герой копнее да се освободи от безверието, жадува успокоение и радостни тръпки в живота. Любовта му дава жажда за живот, желание отново да почувства трепетите при откриване на света. Моралната мощ, която тя вдъхва на поета, е по-силна от всички тежести и разочарования , защото нейната опора е мъдрият опит от предишното лутане в „среднощни тъмнини”.

  В творбата любимата идва сякаш от бъдещето, за да освети със сиянието си душата на лирическия аз. Ползваният символ - на маслиновата клонка е знак на надеждата, на новото начало. Белия цвят и светлината са носители на чистотата и непорочността на любимата:

  ”Ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина и като ангел в бяло облекло”

  Тук жената е видяна като въплъщение на не досегнатия от злото дух, като съвършено творение, идващо от райските градини. Любимата дава едно жизнено чувство, провокиращо увереността в доброто и красотата:

  ”света прогнил от зло не е, щом то е твоята родина”

  Новите битки ,огорчения и тежки изпитания няма да са все така страшни и пагубни за поета. Дори целият свят да се окаже в развалини ,той би имал сили да го изгради отново за любовта си:

  "Аз бих намерил и тогава даже

  отломки ,от които да създам

  нов свят за двама ни ,и свят ,и храм".

  Любимата изглежда повече като отражение на един блян в душата на лирическия герой, отколкото реалистично отражение на жена. Образът й е безплътен, поетът по този начин издига в култ духовното начало в жената.

  Любовта, която вдъхновява и събужда духа на човек за нещо красиво, е като пътеводител в творчеството на Яворов. Той я идеализира и утвърждава мястото й в човешкия живот, като дарител на душевния мир.

  Редактирано от muki_1985 (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ето една малка помощ от мен едно към едно отговаря на темата, а не нещо подобно, кратко е, но дано да ти свърше работа успеххххх Публикувано изображение

  КОПНЕНИЕТО ПО ЛЮБОВНИЯ БЛЯН В СТИХОТВОРЕНИЕТО

  ”ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО”

  Пейо Яворов е сред първомайсторите на българската любовна лирика и автор на едни от най-хубавите любовни стихотворения в българската поезия.

  За Яворов обичаната жена е ангел, чистотата и невинността са доминиращи белези в нейния образ. Любовта на поета към Мина Тодорова му дава възможност за ново душевно равновесие, облекчение, спокойствие и удовлетвореност. Това съживяване на духа намира израз в едно от най-хубавите стихотворения на Яворов, ”Ще бъдеш в бяло”.Тук лирическият герой копнее да се освободи от безверието, жадува успокоение и радостни тръпки в живота. Любовта му дава жажда за живот, желание отново да почувства трепетите при откриване на света. Моралната мощ, която тя вдъхва на поета, е по-силна от всички тежести и разочарования , защото нейната опора е мъдрият опит от предишното лутане в „среднощни тъмнини”.

  В творбата любимата идва сякаш от бъдещето, за да освети със сиянието си душата на лирическия аз. Ползваният символ - на маслиновата клонка е знак на надеждата, на новото начало. Белия цвят и светлината са носители на чистотата и непорочността на любимата:

  ”Ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина и като ангел в бяло облекло”

  Тук жената е видяна като въплъщение на не досегнатия от злото дух, като съвършено творение, идващо от райските градини. Любимата дава едно жизнено чувство, провокиращо увереността в доброто и красотата:

  ”света прогнил от зло не е, щом то е твоята родина”

  Новите битки ,огорчения и тежки изпитания няма да са все така страшни и пагубни за поета. Дори целият свят да се окаже в развалини ,той би имал сили да го изгради отново за любовта си:

  "Аз бих намерил и тогава даже

  отломки ,от които да създам

  нов свят за двама ни ,и свят ,и храм".

  Любимата изглежда повече като отражение на един блян в душата на лирическия герой, отколкото реалистично отражение на жена. Образът й е безплътен, поетът по този начин издига в култ духовното начало в жената.

  Любовта, която вдъхновява и събужда духа на човек за нещо красиво, е като пътеводител в творчеството на Яворов. Той я идеализира и утвърждава мястото й в човешкия живот, като дарител на душевния мир.

  Мерси за помощта. :)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Аз също много ви благодаря за помощта. :);)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте,ако може да ми помогнете на тема Драматизмът в "Заточеници" Защото ще трябва да правя сравнение със Под Игото,задал съм подобен въпрос в другата тема за да не нарушв правилата.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте , търся спешно анализ на стихотворението "Пръстен с опал" ,благодаря предварително

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте спешно ми трябва тема за ''Не бой се и ела'' на Пейо Яворов....дано да има някой, който може дами помогне :)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Трябва ми анализ на "На нивата"

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  Моля ви много,помогнете ми ,трябва ми съчинение ,което да разглежда някакъв проблем в едно от тези стихотворения на Яворов : заточеници,калиопа,две хубави очи,сенки,на лора (или стон) или ще бъдеш в бяло моля ви помогнете ми много мике важно !!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте! Трябва ми анализ на стихотворението "Вълшебница". Моля ви, помогнете! Обърнах целия Гугъл, и нищо. Дори в няколко учебника и в помагала проверих. До четвъртък е. Много ще съмн ви благодарен :huh:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте! Може ли някой да ми помогне с ЛИС на тема "Познанието за живота и смъртта в стиховете на Яворов" .

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!


  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.


  Вход