allthatshewant

Пейо Яворов - въпроси, теми, есета

  25 мнения в тази тема

  публикувано (редактирано)


  спешно ми трябва анализ на произведението " Среща " на Пейо Яворов Мене ми е странно - ето те пред мен, мене ми е жадно - гледам те пленен, мене ми е страшно - дишаш ти за мен, - мене ми е тъмно, тъмно в ясен ден. Викнал бих от болка - времето лети, викнал бих от ужас - ще отминеш ти: сън в съня е сбъднат - миг след миг лети, няма да се върнат сбъднати мечти.

  Редактирано от backata (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  публикувано (редактирано)

  Пейо Яворов - анализ на Хайдушки песни Моля ви помогнете... с каквото можете :)

  Редактирано от arti (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Моля Ви помогнете ми ! Имам за домашна да опиша образа на Мила от произведението " В полите на Витоша" - Пейо Яворов..Благодаря Ви Предварително ... !!!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Търся всичко за Пейо Яворов, но най вече нализи на произведенията: “Градушка”, “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон”, „Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, „Маска” Благодаря предварително.

  Редактирано от b0ka7a (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Заповядай един страхотен сайт къзето можеш да намериш повечето теми: http://www.myschoolbel.info/Temi_LITER_11klas_Qvorov.html

  "Градушка" - виж

  Псалом 17 в "Градушка" на Яворов - виж

  Екзистенциалната предопределеност на страданието в "Две души" на П.К. Яворов - виж

  Състоянието на душата в "Две хубави очи" на П.К. Яворов - виж

  Аспекти на алиенацията в "Сенки" на П.К. Яворов - виж

  Пейо Яворов - "Заточеници"

  Ситуацията, обрисувана в "Заточеници", е типична за времето на националните борби-бунтовни мъже,заловени и осъдени,тръгват към своето наказание: смърт,заточение ,затвор.Литерат урата,от своя страна,изразява болката и скръбта на целия народ заради страданието на неговите най-верни синове.Тази ситуация е залегнала в много от най-добрите лирически произведения от края на Възраждането и началото на свободния живот-" Обесването на Васил Левски" и "Хаджи Димитър" от Ботев;"Левски" ,"Братя Миладинови"," Кочо" от Вазов;"В кулата край морето" от Пенчо Славейков и др.Във всички тях се обиграват едни и същи мотиви-верните и безрезервно отдадени на борбата народни синове,черното предателство,мъ ченичество,нака занието,всенаро дната жал." Заточеници" не излиза извън рамките на утвърдената схема.То просто я следва по своя неповторим начин.Всичко е познато и в същото време е така изкусно изказано с типчната яворовска сплав между пределна точност и конкретност при рисуване на единична случка-и висока обобщителна сила на образите.По този начин "Заточеници" на свой ред се превръща в едно от жалонните произведения,из граждащи символното чувстване на родното,превръщ ането му от абстрактна идея в жива емоция.

  Точно в това се състои и особеността на лирическата композиция на творбата.В нея,както вече казахме,основни те опорни точки са вече познатите символи на родното- Вардар,Дунав и Марица,Балкана, Странджа и Пирин;на бореца за свобода-" рушители на гнет вековен"," служители на дълг синовен";на предателството- "продаде ни предател клет";на борбата като особен вид почти религиозна жертвеност-"да водим бой-съдба завидна!-/край твоя свят олтар".Но,от друга страна,творбата потапя едва ли не сетично в преживяванията на героите-техните отдавна утвърдени,дори клиширани символни жестове оживяват.

  За това спомага на първо място фактът,че стихотворението е написано от първо лице.За разлика от "Обесването на Васил Левски",където другите страдат за героя,тук героите страдат сами.Отдалечава щия се свиен свят е показан през техните очи,обласкан е от техните думи.И от това,колко точно тези думи ще предадат автентичността на чувството,ще зависи дали творбата ще окаже търсеното от нея въздействие-да превърне познатите и абстрактни символи в дълбоко преживяване у всеки читател или певец.Фактът,че стихотворението съвсем скоро се превръща в популярна песен,говори,че творбата е успяла в този свой стремеж,защото в песента по принцип не може да има разлика между преживяването на героя и преживяването на конкретния певец.Песента винаги се изпълнява от свое име,а това значи,че всеки който запее тази песен,ще трябва да изрече думите й,сякаш са негови.

  В търсенето на тази сложна сплав между конкретността на описанието и преживяването,о т една страна,и обобщителна символна сила-от друга,Яворов на няколко пъти нанася корекции в текста.Нека рагледаме две от тях,които са много важни.

  Първата е свързана със заглавието на творбата.В пърчия си вариант тя е наречена "Към Подрумкале" и очевидно насочва към действително заточване на четиредесетте български бунтовници,арес тувани заради Солунските атентати.Конкре тността на случката е допринесла много и за конкретността на лирическите описания.Ако си представим сцената,ще установим,че творбата ействително описва едно отплаване именно от солунското пристанище по посока на Мала Азия.Тази конкретност помага за творбата в много голяма степен да утвърди усещането за достоверност и автентичност на преживяванията на героите- отдалечаващият се бряг,гледката на Атонския полуостров,ален ият залез над морските ширини и т.н.

  От друга страна обаче,ако искаме да си представим как все пак заточениците биха могли да видят Вардар,Дунав и Марица,Балкана, Странджа и Пирин,и то едновременно,ще разберем,че това е невъзможно.Така описан,образът на родината във всички случаи е обобщителен- това са символните граници на отечеството,так а,както то живее в национално съзнание.И фактът,че назованите места почти дословно съвпадат с изброяваните от Вазов в стихотворението "Де е България",не може да е случаен.Затова и в по-късните варианти на творбата Яворов засилва нейната обобщаваща сила,заменя конкретно название с двете начала на творбата- фактическото,ко ето придава достоверност,и символното,коет о осигурява обобщението и патоса.Тази особена сплав допринася в много голяма степен за ефективността на художественото въздействие.

  Втората корекция,която Яворов нанася само няколко месеца преди смъртта си през 1914 година,е замяната на стиха "в ограда е света за нас" със стиха "света ще бъде сън за нас".Не е пресилено да се каже,че в тази поправка личи искрата на гения.На мястото на фактически точното,но не твърде изразително "в ограда е светът за нас" идва "света ще бъде сън за нас".Така творбата добива следния вид:

  ...вода и суша-необятен,

  света ще бъде сън за нас!

  В първоначалния си вид смисълът на този стихов отрязък не дава възможност за разнопосочни тълкувания и остава затворен в своята конкретност.В окончателния му вариант обаче възможните тълкувания са най-малко две.Едното е,че загубени сред меобятността на живота,без реална опора около някакъв център,светът ще бъде пред очите на човека като сън,като илюзия.Другото тулкуване е,че без родината няма реалност,всичко е само илюзия,мечта,оч акване,сън.По този начин,съчетавай ки психологическит е със символните аспекти на усещането за родното,стихотв орението успява по един ненатрапчив,опо средстван начин да внуши съдбовната вътрешна връзка между човека и неговата родина.Самото съществуване на човека става невъзможно без роднината.

  Така творбата създава нов неочакван момент в самия символен образ на родното,преодол ява чисто възрожденските идеологии и влиза в интимния свят на личността-едно от най-важните постижения на новия тип светоусещане,пр окламиран от идеолозите на кръга "Мисъл".И по този начин успява да хвърли мост между мисията на певеца на националните борби и мисията на търсача на истините за човека.

  Пейо Яворов - Две хубави очи"

  По-голямата част от Яворовите любовни творби са не само лирическа изповед на най-съкровени чувства, а и израз на поетическо отношение към света. Сред тях с особена форма се отличава стихотворението “Две хубави очи”. Поетът съсредоточава вниманието си върху един външен елемент на любимата - очите - прозорецът на душата. Стихотворението започва нежно- съзерцателно:

  Две хубави очи. Душата на дете

  в две хубави очи. Музика, лъчи.

  Сравнението душа-музика- лъчи изгражда ангелски образ, който е в пълна хармония с най-чистото на този свят - душата на дете. Можем дори да усетим музиката на душата чрез широките вокали и сонорните съгласни. Осъзнаването на светостта на любовта кара автора да направи една спонтанна отчаяна молитва-зов:

  Душата ми се моли,

  дете,

  душата ми се моли!

  За миг, обладан от лоша мисъл, влюбеният изпада в ужас. Той познава злините на света, в който живеем, познава добре тъмната страна на живота и неговото пагубно действие върху крехкото детско съзнание. Тази изстрадана мъдрост внася горест и напрежение в светлината на любовното чувство:

  Страсти и неволи

  ще хвърлят утре върху тях

  булото на срам и грях.

  Черните мисли са потушени енергично - все пак, любовта не може да бъде толкова слаба, щом управлява живота на хората. Поетът вярва, че любовта може да побеждава, затова, в обратен ред на стиховете, отхвърля мисълта, че светът ще успее да опорочи чистата обич:

  Булото на срам и грях –

  не ще го хвърлят върху тях

  страсти и неволи.

  Драматичният сблъсък е силен и кратък, решението е намерено веднага и възстановил за миг разрушената хармония на любовта, поетът отново коленичи пред олтара на чистата обич:

  Душата ми се моли,

  дете,

  душата ми се моли...

  Погледът отново се връща към образа на любимата и чак сега, след тревожната мисъл “Не искат и не обещават те!”, поетът изведнъж осъзнава колко прелестно е детското незнание на любимата. Тя, за разлика от него, не познава огорченията на живота. Непокварена, душата й е изпълнена с красота и надежди. В очите й той намира своето щастие и повтаря унесено:

  Две хубави очи. Музика, лъчи

  в две хубави очи. Душата на дете.

  Яворов се е постарал да приложи т.нар. огледална симетрия, която прави стихотворението му изключително и е едно доказателство за това, че той е творец на световно ниво.


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Еееее благода мнооогоо за помощта ;) Сайта е направо невероятет има всичко което ми е нужно.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте,имам да пиша тема за образът на любимата и любовта в следните стихотворения:Две хубави очи, Благовещение, Вълшебница, Ще бъдеш в бяло и Пръстен с опал Благодаря предварително! :P П.С. това ми трябва за понеделник - 12.05.2008г

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  публикувано (редактирано)

  Здравейте трябват ми накакви материали за "Стон/На Лора" и "Две души" по темата "Драмата на любовта".Търся анализи или теми и за двете произведения.Специално за първото не можах да намеря никакви материали, моля ви помогнете.

  Редактирано от the_crazy_girl (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  моля ако може да ми помогнете, трябва ми анализ или някаква тема върху "Песента на човека" от Пейо Яворов.....

  доста се рових и нищо не намерих Публикувано изображение

  благодаря много !

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте спешно ми трябва тема за класната ми работа която за съжаление е в четвъртък търсих къде ли не и накрая реших да поискам помощ от вас.... темата е следната Възторгът и страданието на любовта в " Две хубави очи " на Пейо Яворов....дано да има някой, който може дами помогне :speak:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте спешно ми трябва тема за класната ми работа която за съжаление е в четвъртък търсих къде ли не и накрая реших да поискам помощ от вас.... темата е следната Възторгът и страданието на любовта в " Две хубави очи " на Пейо Яворов....дано да има някой, който може дами помогне :doh:

  Аз мога да ти развия невероятно темата, но защо да ти правя мечешка услуга. Тази тема е прекрасна, не може ли да я развиеш сам/сама? Какво толкова трудно има тук...

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Знам, че мога да си развия, но проблема е че ме чакат 3 реферата за петък :) моля те помогни ми :angry:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Трябва ми тема : Копнението по любовния блян в стихотворението "Ще бъдеш в бяло"

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  публикувано (редактирано)

  Ето една малка помощ от мен едно към едно отговаря на темата, а не нещо подобно, кратко е, но дано да ти свърше работа успеххххх Публикувано изображение

  КОПНЕНИЕТО ПО ЛЮБОВНИЯ БЛЯН В СТИХОТВОРЕНИЕТО

  ”ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО”

  Пейо Яворов е сред първомайсторите на българската любовна лирика и автор на едни от най-хубавите любовни стихотворения в българската поезия.

  За Яворов обичаната жена е ангел, чистотата и невинността са доминиращи белези в нейния образ. Любовта на поета към Мина Тодорова му дава възможност за ново душевно равновесие, облекчение, спокойствие и удовлетвореност. Това съживяване на духа намира израз в едно от най-хубавите стихотворения на Яворов, ”Ще бъдеш в бяло”.Тук лирическият герой копнее да се освободи от безверието, жадува успокоение и радостни тръпки в живота. Любовта му дава жажда за живот, желание отново да почувства трепетите при откриване на света. Моралната мощ, която тя вдъхва на поета, е по-силна от всички тежести и разочарования , защото нейната опора е мъдрият опит от предишното лутане в „среднощни тъмнини”.

  В творбата любимата идва сякаш от бъдещето, за да освети със сиянието си душата на лирическия аз. Ползваният символ - на маслиновата клонка е знак на надеждата, на новото начало. Белия цвят и светлината са носители на чистотата и непорочността на любимата:

  ”Ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина и като ангел в бяло облекло”

  Тук жената е видяна като въплъщение на не досегнатия от злото дух, като съвършено творение, идващо от райските градини. Любимата дава едно жизнено чувство, провокиращо увереността в доброто и красотата:

  ”света прогнил от зло не е, щом то е твоята родина”

  Новите битки ,огорчения и тежки изпитания няма да са все така страшни и пагубни за поета. Дори целият свят да се окаже в развалини ,той би имал сили да го изгради отново за любовта си:

  "Аз бих намерил и тогава даже

  отломки ,от които да създам

  нов свят за двама ни ,и свят ,и храм".

  Любимата изглежда повече като отражение на един блян в душата на лирическия герой, отколкото реалистично отражение на жена. Образът й е безплътен, поетът по този начин издига в култ духовното начало в жената.

  Любовта, която вдъхновява и събужда духа на човек за нещо красиво, е като пътеводител в творчеството на Яворов. Той я идеализира и утвърждава мястото й в човешкия живот, като дарител на душевния мир.

  Редактирано от muki_1985 (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ето една малка помощ от мен едно към едно отговаря на темата, а не нещо подобно, кратко е, но дано да ти свърше работа успеххххх Публикувано изображение

  КОПНЕНИЕТО ПО ЛЮБОВНИЯ БЛЯН В СТИХОТВОРЕНИЕТО

  ”ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО”

  Пейо Яворов е сред първомайсторите на българската любовна лирика и автор на едни от най-хубавите любовни стихотворения в българската поезия.

  За Яворов обичаната жена е ангел, чистотата и невинността са доминиращи белези в нейния образ. Любовта на поета към Мина Тодорова му дава възможност за ново душевно равновесие, облекчение, спокойствие и удовлетвореност. Това съживяване на духа намира израз в едно от най-хубавите стихотворения на Яворов, ”Ще бъдеш в бяло”.Тук лирическият герой копнее да се освободи от безверието, жадува успокоение и радостни тръпки в живота. Любовта му дава жажда за живот, желание отново да почувства трепетите при откриване на света. Моралната мощ, която тя вдъхва на поета, е по-силна от всички тежести и разочарования , защото нейната опора е мъдрият опит от предишното лутане в „среднощни тъмнини”.

  В творбата любимата идва сякаш от бъдещето, за да освети със сиянието си душата на лирическия аз. Ползваният символ - на маслиновата клонка е знак на надеждата, на новото начало. Белия цвят и светлината са носители на чистотата и непорочността на любимата:

  ”Ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина и като ангел в бяло облекло”

  Тук жената е видяна като въплъщение на не досегнатия от злото дух, като съвършено творение, идващо от райските градини. Любимата дава едно жизнено чувство, провокиращо увереността в доброто и красотата:

  ”света прогнил от зло не е, щом то е твоята родина”

  Новите битки ,огорчения и тежки изпитания няма да са все така страшни и пагубни за поета. Дори целият свят да се окаже в развалини ,той би имал сили да го изгради отново за любовта си:

  "Аз бих намерил и тогава даже

  отломки ,от които да създам

  нов свят за двама ни ,и свят ,и храм".

  Любимата изглежда повече като отражение на един блян в душата на лирическия герой, отколкото реалистично отражение на жена. Образът й е безплътен, поетът по този начин издига в култ духовното начало в жената.

  Любовта, която вдъхновява и събужда духа на човек за нещо красиво, е като пътеводител в творчеството на Яворов. Той я идеализира и утвърждава мястото й в човешкия живот, като дарител на душевния мир.

  Мерси за помощта. :)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Аз също много ви благодаря за помощта. :);)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте,ако може да ми помогнете на тема Драматизмът в "Заточеници" Защото ще трябва да правя сравнение със Под Игото,задал съм подобен въпрос в другата тема за да не нарушв правилата.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте , търся спешно анализ на стихотворението "Пръстен с опал" ,благодаря предварително

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте спешно ми трябва тема за ''Не бой се и ела'' на Пейо Яворов....дано да има някой, който може дами помогне :)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Трябва ми анализ на "На нивата"

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  Моля ви много,помогнете ми ,трябва ми съчинение ,което да разглежда някакъв проблем в едно от тези стихотворения на Яворов : заточеници,калиопа,две хубави очи,сенки,на лора (или стон) или ще бъдеш в бяло моля ви помогнете ми много мике важно !!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте! Трябва ми анализ на стихотворението "Вълшебница". Моля ви, помогнете! Обърнах целия Гугъл, и нищо. Дори в няколко учебника и в помагала проверих. До четвъртък е. Много ще съмн ви благодарен :huh:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте! Може ли някой да ми помогне с ЛИС на тема "Познанието за живота и смъртта в стиховете на Яворов" .

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!


  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.


  Вход

  • Известия

   • Калин Карабойчев

    Бъди специален, вземи своя VIP Абонамент   14.06.2016

    Със своя VIP Абонамент получаваш:  Форум без никакви реклами.  5 пъти повече точки репутация, с които да гласуваш.  Табелка Специален потребител под аватара си.  Възможност да съхраняваш до 1000 лични съобщения в пощата си.  Специален различен цвят на ника ти, който те отличава от останалите.  До 50 мегабайта пространство за прикачване на файлове.  Използваш търсачката без да чакаш между честите търсения.  Възможност да отваряш и затваряш своите теми.  2 снимки, 3 линка и 5 реда в подписа ти.  Възможност да създаваш теми с Анкети в тях.  Възможност да прикачваш файлове към личните си съобщения.  Не чакаш между честите изпращания на лични съобщения.  Достъп до специален VIP форум, в който можеш да се включиш в дискусии с администрацията на форума относно нововъведения и нови услуги касаещи целия сайт и форум. Не чакай, бъди специален Поръчай сега!
                         VIP - 3 месеца                         VIP - 1 година        5.00 EUR с ДДС                      10.00 EUR с ДДС
  • Разглеждащи в момента   0 потребители

   Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

  • Дарение