Премини към съдържанието
Stalik

За култа към Яхве

Препоръчан отговор


Многократно съм предизвиквал озадачение у хората щом стане въпрос за религия. Както многократно съм заявявал - аз вярвам в разумната първопричина за битието. И както много по-многократно съм потвърждавал, определено не възприемам тая първопричина като библейското божество Яхве. Дори напротив - засвидетелствам несъгласие с възприемането на Яхве извън условния философски контекст. Основната причина за това аз опитах да обясня със свои думи в една статия относно произхода на библейския Бог. Получих цяла камара гневни мейли по тоя въпрос, защото подходът ми не бил правилен (???), но сега, повече от месец след публикуването й, реших да предложа статията тук. Няма да я копирам цялата, защото ме мързи (признавам си) да я преформатирам с BB Code. Приятно четене.

Приказки за Библията

Винаги когато започне да се говори по тема с избухливо съдържание, автора някак по принуда трябва да прибегне до captatio benevolentiж, та да се лиши от риска да бъде разбран едностранчиво. Така още преди да е казал, каквото има да казва, той трябва да обясни какво иска или не иска да каже. Аз няма да направя това в смисъла на извинение, каквато е класическата форма на тая реторична фигура. Ще кажа само, че възнамерявам да представя истината такава, каквато е установена, а не такава, каквато ни се ще да бъде, т.е. вярваме, че е.

Продължение...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Съдържанието на това име и старозаветния му заряд би могла да ни разкрие науката Кабала. Много повече, отколкото можем да си представим. За тези, които обичат да трупат знание и целят придобиването на окутни способности, запознаването и задълбочаването в нея са препоръчителни.

За тези, които се стремат към свободата, чистата истина и имат съзнание за отделеността си от божествения порядък - въобще не бих я препоръчал, защото тя е закотвяща в диалектиката.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Stalik, :speak: поздравления за статията,която си публикувал.Наистина е малко "постничка" cool.gif ,но предвид дълбочината на темата и като прегледах и източниците ти (та само " Западната митология" на Камбъл е над 500 страници) видях какъв труд си положил за да синтезираш всичко в тази статия ;)

Очаквам продължение,ей! Няма да се скрънзиш biggrin.gif

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Stalik, :ph34r: поздравления за статията,която си публикувал.Наистина е малко "постничка" cool.gif ,но предвид дълбочината на темата и като прегледах и източниците ти (та само " Западната митология" на Камбъл е над 500 страници) видях какъв труд си положил за да синтезираш всичко в тази статия ;)

Очаквам продължение,ей! Няма да се скрънзиш biggrin.gif

Трудът беше огромен. Не поради липсата на материал, а тъкмо обратното. Как да кажеш нещо, разстлано в десетки томове книги и още толкова периодични научни издания по археология и антропология, в една такава статия, предназначена все пак за блог!? Бих оприличил статията на "изсипан чувал" факти и аз напълно оправдавам това с вярата, че любознателния и обективен читател сам ще потърси (посредством библиографията или другояче) по-систематизираната и подробна информация по темата. Финала на статията отбелязва и целта й: излагането на фактите така, че в по-сетнешни статии тази да служи като препратка за онези неща, които иначе биха разпънали излишно съдържанието на другите статии. Своеобразни продължения ще има, но се боя, че повечето са на теми, обременени от обем като на тази статия. Ще се постарая в тях да не съм така "припрян" в изложението... :yanim:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Самото изучаване на Тората е такова средство, защото в текста са вложени "капани за мисълта" - самият текст, начинът за неговото структуриране и предаване предизвикват определени състояния в съзнанието на човека, който я чете и позволяват разкриването на скритите на подсъзнателно равнище проблеми. Техника типична за суфийските школи. Самите методи за постигане на такъв ефект посредством текст не се разкриват извън школата, защото подобно на техниките за хипноза действат пълноценно само докато "обекта на въздействие" не осъзнава целеният ефекти и методите за неговото предизвикване. В западното общество американският психиатър Милтън Ериксън е бил ненадминат майстор на този вид техника и той е човекът, който е въвел подобни методи в западната психотерапия. Разбирането на терапевтичните подходи на Милтън Ериксън е един от възможните ключове за разбирането на Тората, Евангелието и Курана.

Чудесна теория, за която обаче трябва да се направи уточнение. Текстът на Тора не е еднороден и не е дело на един автор, а е компилиран в продължение на много време и по всичко изглежда - съдържа мотиви от други култури. Тората може да се интерпретира по този начин, но за умисъл в тази й роля, ролята на наръчник по психотерапия, според мен и дума не може да става. Още повече - исторически факт е, че ефекта на този наръчник далеч не е облекчителен, сиреч "терапевтичен", особено що се отнася до масовата психология.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Нали не мислиш, че авторът ще направи задачата толкова лесна? :angry:

Тората е еднородна и е дело на един автор, дори и да е трудно да се повярва. Всяка дума и всяка буква има определено значение. Затова в еврейската култура се е обръщало изключително голямо внимание на сършено точното предаване на текста при неговото преписване - равините са казвали, че промяната на една буква от Тората е разрушаване на цялата Вселена. Затова и Тората в превод не е истинската Тора. Нееднородността на Тората е ПРИВИДНА и отразява фрагментираното възприятие и мислене на човека, които я чете.

Факта, че всяка дума и буква имат определено значение, е ясен от само себе си. ;) Това по никакъв начин не доказва еднородността на Тората. Твърдението, че компилативния характер е само привиден, е плод на - ще използвам твоите думи - "начин на мислене и възприятие на света и човека", който "се "набива" в главата на човек в продължения на" векове от хора, които искат да вярваме, че е така. Компилативният характер на това писание е очевиден, не привиден. Като се започне с описаната от Моисей негова смърт и патетичното заключение след това. Митологично-фолклорните мотиви в това писание присъстват в културите на множество близки народи. Същевременно отсъстват всякакви исторически доказателства за по-голямата част от събитията в тази книга. Очевидно е избягването на всякаква историческа конкретика от страна на автора. Дори да приемем събитията, описани в тази книга символично, с един алегоричен смисъл, то пак е явна нееднородността на мирогледните позиции. Най-фрапиращи в това отношение са първите две книги от Битие. Няма да коментирам тук в подробности ОЧЕВИДНИТЕ несъответствия в текста. Явна е самостойността на Яхве и Елохим. Името на първия въобще не е еврейско по произход, както бе установено, а вторият... статията достатъчно красноречиво го коментира. :speak:

Тезата за митологичният и компилационен характер на Тората (а подобна теза има и за Евангелието и за Курана) се базира на един определен начин на мислене, типичен за западната култура (пък и не само) - познанието идва някъде от вън, за да постигне знание човек трябва да бъде научен, битието формира съзнанието и определя неговите рамки. Начин на мислене, които се отстоява дори когато води до очевидно нелепи резултати - марксистката докрина и практика е най-очебийният пример. Или идеята, че двигател на еволюцията е натрупването на "правописни грешки" при мейозата. Този начин на мислене гласи така: "Еврейте, включително автора/авторите на Тората са съществували в определна среда - културна, битова, икономическа и именно тази СРЕДА е източникът на техните идеи". Както казва дядо Маркс - битието определя съзнанието. Маркс само е дал словесен израз на убеждение, което е фундамент на културата, в която е живял, столетия преди да се роди Маркс.

В случая, уви, не говорим за нелепи резултати. В казаното тук от теб щеше да си прав, ако тези "начини на мислене" бяха само теоретични. Ние обаче разполагаме пред нас не само със самият текст и фактите, които бликат от него, но още с доказателствения апарат на историческата и археологически науки, анализиран от културната антропология. За съжаление теорията за компилативността не успява да срещне стабилни, доказуеми контрааргументи. Простото обявяване на "привидността" на нееднородния характер на писанието не е доказателство или факт, а вяра, подкрепена с хипотеза. Истинността й следва да означава, че си имаме работа с най-непоследователния и объркания автор. Теологичната доктрина е главния защитник на теорията за еднородността. Редно е човек да се запита защо!? :P Редакторската намеса в библейския текст лесно се засича при повторенията на мотиви и теми; сравненията между две събития (характера по който е направено сравнението); и най-сетне любимото ми: лексиката и стила на автора. Последната е най-любопитната част и с нея теолозите най-много спекулират в опит да съшият с бели конци парчетата.

Марксистката доктрина е в основата си политическа теория и практика, която е ненаучна. С оглед на което сравнението ти губи почва, липсва "родовата прилика". Теорията за културно-историческия контекст на Писанието можем да основем най-напред на археологията, а сетне и на културната антропология. Първата от двете науки е най-неудобна за теолозите. Втората ги довършва. Както казваш ти, това все пак са хора, чието знание и вяра се базират "на един определен начин на мислене", типичен за институцията, която ги подслонява (в образен смисъл). Факта за недостоверната историчност на много от библейските събития (или преиначената историческа действителност) е безспорен или в най-добрия случай неопровержим по друг начин, освен чрез теоретизациите (като твоята), които често са с религиозно-идеологически отенък.

Този начин на мислене и възприятие на света и човека се "набива" в главата на човек в продължения на десетилетия. Първо посредством възпитанието, а след това посредством образованието. Това е един от многото примери за предвиждане, което се самоосъществява. Резултът е, че човек излиза от вратите на средното училище/университета с напълно "форматиран" мозък, практически неспособен за самостоятелно мислене и познание. И най-коварният момент в цялата история е, че форматирането и неспособността за самостоятелно мислене са толкова дълбоки, че разрушават способността да се осъзнае неспособността за самостоятелно мислене - ЧОВЕК Е ИСКРЕНО УБЕДЕН, ЧЕ МИСЛИ САМОСТОЯТЕЛНО. Липсата на инсайт е еднакво характерна за истинските психично болни и за "нормалните" хора. Но тъй като "нормалните" хора са подчертано мнозинство, липсата на инсайт не се възприема като признак на дълбоки нарушения в психичните процеси, приема се за признак на "нормалност". Пътят към самостоятелното мислене минава през бавен и мъчителен процес на вътрешно израстване, продължаващ 15-20 и повече години, процес при който човек малко по малко добива съзнание за същността на проблема и решимост за неговото преодоляване. Точно с това се занимава и Тората. Това е същността на работата, с която се занимават суфийските школи вече 8 000 години.

Интересна теория. Целта на суфийските школи обаче е по-скоро ориентирана към душата, отколкото към разума. А от нея следват влияния върху него. Тук далеч не става въпрос за самостоятелно мислене, която идея, мисля, доста опростява нещата. Колкото до теорията за "матрицата" и неспособността ни да мислим самостойно: нямам нито времето, нито желанието да я опровергавам, но ще отбележа само, че това е по-скоро опит за "пощипване" на чувството за собствена значимост у "мистично" ориентираните, отколкото действителност. Тая теория не е психологическа като конструкт, а философска. Следователно борави с материя, която според мен няма доказуем характер.

Това може да се прецени само с оглед на изходното състояние, състоянието което би било ако еврейте не бяха получили тази религия и промените възникнали в резултат на нейното съществуване - за тях и за другите народи. Всеки успех или провал е относителен - спрямо основата, с която сравняваме. Правилата, които е установил Мойсеи се базират на една от основните идеи на позитивната психотерапия - малките промени имат свойството да се натрупват и да водят до големи промени.

Това е въпрос от порядъка на психологията на масите. В тоя смисъл не винаги е благотворно влиянието на това писание, което непрестанно насажда чувство за вина и една патриархална по произхода си воля за "кръвнина". За мен Библията (и Корана) днес има преди всичко политическо влияние, което, признавам, отново се постига чрез психологията на масите. Тя е инструмент на културно-политическия сепаратизъм и тази й роля се обосновава от опитите за фундаменталистки интерпретации на писанията. Съгласен съм, че в основата на текстовете прозират идеите на вътрешното учение, което в истинския му вид едва ли някога ще научим с точност, и което ни отвежда именно към едни по-езотерични сфери на познанието (не психологични интроспекции, както твърдиш ти), но това не е доказателство за еднородност на текста и замисълът. Доказателство е за съществуването на такова вътрешно учение, дошло от някъде, взело за материал две (или няколко) мирогледни системи, и направило опит да ги съедини и да им придаде еднороден характер.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Stalik, поздравления и от мен за статията. Отличен опит да разчупиш теориите за непогрешимостта на Библията, че била Божие слово и т.н

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Stalik, поздравления и от мен за статията. Отличен опит да разчупиш теориите за непогрешимостта на Библията, че била Божие слово и т.н

А.Ти не вярваш ли, че Библията е Божие Слово?Бях останал с такова впечатление.Сори.

Stalik, доста си се потрудил, поздравления, но аз лично не виждам полза от толкоз писане за да докажеш нещо, което е писано писано.Само за да се присъединиш към плеядата хора, пробвали да "докажат", че Библията е само човешка мъдрост.Никой не знам да е успял, даже знам за някои дето са й повярвали.Но ти пробвай, може да успееш.Със здраве,

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Разбира се, че Библията не е Божието слово и няма нужда някой да се напъва, за да го доказва.

Божието слово, за всеки, който поне малко прозира в сътворението, това е Първородният син - Христос. Именно то е първоначалната изява на непроявения Бог - Логосът. Разбира се, от латински Логос си е слово. Това е Абсолюта, целия Универс, в негоата многомерна пълнота. Библия, а?

Не, тя не е човешка мъдрост, но от тази мъдрост до Словото има неизбродими пространства.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
А.Ти не вярваш ли, че Библията е Божие Слово?Бях останал с такова впечатление.Сори.

Stalik, доста си се потрудил, поздравления, но аз лично не виждам полза от толкоз писане за да докажеш нещо, което е писано писано.Само за да се присъединиш към плеядата хора, пробвали да "докажат", че Библията е само човешка мъдрост.Никой не знам да е успял, даже знам за някои дето са й повярвали.Но ти пробвай, може да успееш.Със здраве,

Бог не е в Библията, човече. Ако ти е необходима Библия за да разбереш че има Бог...

Може да се ползва като патерица - да, да повярваш.

Но Бог не е там. В Библията това което е истина са словата на Исус, по голямата част.

Затова има сила в нея, и затова хората вярват. Но покрай Словото на Исус, се набутват и много измислици и глупотевини. И хората вярват и в тях.

Но в Библията има още една истина, която е скрита, макар и явно казана, и ако я разбереш...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Бог не е в Библията, човече. Ако ти е необходима Библия за да разбереш че има Бог...

Може да се ползва като патерица - да, да повярваш.

Но Бог не е там. В Библията това което е истина са словата на Исус, по голямата част.

Затова има сила в нея, и затова хората вярват. Но покрай Словото на Исус, се набутват и много измислици и глупотевини. И хората вярват и в тях.

Но в Библията има още една истина, която е скрита, макар и явно казана, и ако я разбереш...

И каква е тя?Не, не ми е необходима Библия за да разбера, че има Бог, но тя ми е необходима за да имам нещо черно на бяло, че има Бог.Документ.По който да се ориентирам и да сравнявам.Нещо като пътна карта за небето, начертана от Бога.За Библията се казва че е меч и чук, ама патерца, незнам.Любопитен съм обаче, кое е Божието Слово, ако не е Библията?Айде някой да се напъне да изясни този въпрос.

Редактирано от alesys (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Само някоя забележка...имам

"Ще кажа само, че възнамерявам да представя истината такава, каквато е установена, а не такава, каквато ни се ще да бъде, т.е. вярваме, че е."

Мисля,че това изказване е твърде претенциозно.Звучи като-вижте сега,аз,понеже много четох,ще ви запозная с Истината,щото вече я знам.И силно контрастира със следното:"Не претендирам да съм специалист, а популяризатор - припомням фактите, на забравилите ги. "

Фактите?

"Историята на ханаанските религии и култове ни връща в 4-3 хилядолетие пр. Хр. на територията на Сирия, Финикия и Палестина. Изворите за нея, както стана ясно, са в най-добрия случай фрагментарни или ненадеждни."Така също използването на изрази като "някак си","вероятно"не говори за факти,а за предположения.

Още един детайл,направо се чудя как така ти е убягнал:

"според Корана, Авраам не е нищо друго, освен мюсюлманин:

Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите. — Сура 3:67"

След като си цитирал Библията повече от 10 пъти,трябвало е да забележиш,че Авраам е живял доста преди да се роди първия юдей или християнин.А думата мюсюлман(нека ме поправят знаещите),мисля че означава вярващ,а не човек исповядващ исляма.Същото с разликата във времето, в което е живял Авраам,може да се приложи и към следния цитат

"Авраам и рода му били част от ханаанско-аморейската група (угарити и финикийци, юдеи и израилтяни, моавитяни, амонитяни, едомитяни)"

Редактирано от arenas (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Яхве е народен гении на семитското племе, а християните са се объркали и го направили върховно божество.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

А какво имаш предвид под християни? Защото следовниците на Христос не са го правели нищо.

Иначе - JHVH - не е просто гений, макар и на мен да ми се струва, че не излиза от рамките на диалектиката, но все пак, самото име показва нещо доста по-обхватно от племенен дух-егрегор, или подобно...

Така или иначе, що се отнася до старозаветните култове, ясно е показано, че те са подчинени на природния закон. Не трябва да ги обвързваме със семитите, защото символиката на Писанията не е толкова повърхностна. И "израил" означава "Този, който вижда бога". И самоте ние сме в голяма степен все още старозаветни християни и не ни приляга да придаваме собствените си недостатъци на някаква малка група от хора. А егрегорния бог е адекватния такъв на 99% от т.нар. вярващи и важното тук е осъзнаването на обхватността на диал;ектичните заблуди.

За тези, които отново ще пожелаят да виждат високомерие в този постинг, ще подчертая, че когато говоря за маси, то в тях включвам и себе си, както е било и досега.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

:shake_puter:

А някой направи ли си труда да прочете цялата статия ТУК ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Само някоя забележка...имам

"Ще кажа само, че възнамерявам да представя истината такава, каквато е установена, а не такава, каквато ни се ще да бъде, т.е. вярваме, че е."

Мисля,че това изказване е твърде претенциозно.Звучи като-вижте сега,аз,понеже много четох,ще ви запозная с Истината,щото вече я знам.И силно контрастира със следното:"Не претендирам да съм специалист, а популяризатор - припомням фактите, на забравилите ги. "

Фактите?

"Историята на ханаанските религии и култове ни връща в 4-3 хилядолетие пр. Хр. на територията на Сирия, Финикия и Палестина. Изворите за нея, както стана ясно, са в най-добрия случай фрагментарни или ненадеждни."Така също използването на изрази като "някак си","вероятно"не говори за факти,а за предположения.

На теб изказването може да ти звучи както си намериш за угодно. Всеки може да интерпретира чуждите думи както му скимне, нали така? Въпросът е какво е искал да каже изреклият ги. Е, бъркаш, пък ще имам да ти казвам аз. :shake_puter:

Колкото до фактите: да, именно фактите. "Някак си" ще рече, че въпреки силно увредените исторически паметници и извори, съвременната наука разполага с достатъчно информация, за да си позволи по-конкретни заключения. За това как на теб ти звучи аз не мога да отговарям. Чувствай е свободен да се запознаеш с библиографските бележки към статията, както и сам да потърсиш научни източници, които да попълнят някои явни дупки в знанието. Човек най-напред трябва да познава принципите на работа на антропологията и археологията, преди изказва съмнения за популярни сред научното мнозинство тези. Иначе всекиму е лесно да е дървен философ.

Още един детайл,направо се чудя как така ти е убягнал:

"според Корана, Авраам не е нищо друго, освен мюсюлманин:

Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите. — Сура 3:67"

След като си цитирал Библията повече от 10 пъти,трябвало е да забележиш,че Авраам е живял доста преди да се роди първия юдей или християнин.А думата мюсюлман(нека ме поправят знаещите),мисля че означава вярващ,а не човек исповядващ исляма.Същото с разликата във времето, в което е живял Авраам,може да се приложи и към следния цитат

"Авраам и рода му били част от ханаанско-аморейската група (угарити и финикийци, юдеи и израилтяни, моавитяни, амонитяни, едомитяни)"

Очевидно не успяваш да разбереш какво ти казва текста и кое в него с какъв контекст е. Пояснението за Авраам има за цел да изясни защо се смята, че терминът "авраамически религии" е ислямски по произход, а не да твърди, че Авраам е бил мюсюлманин. Вземи прочети бавно и аналитично текста, преди да отправяш "някоя забележка".

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Венци, ще ми се да те попитам - ти виждаш ли обхватността на своите диалектични заблуди?

Кой според теб е Яхве?

Не знам, явно вие сте били в една детска градина. Предай му поздрави!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.