SteFo

Немски език - ресурси, теми, преводи, изпити, курсове

  243 мнения в тази тема


  Представям ви няколко сайта,който може да използвате за проверка и обогатяване на знанията си по немски език чрез най-различни методи.Заповядайте :

  Deutsch als Fremdsprache

  Публикувано изображение

  DaFnet, die Startseite für Deutschlehrer und Deutschlerner!

  DaFnet,стартовата страница за учители по немски и ученици,учещи немски!

  В този сайт можете да намерите връзки към други полезни немски сайтове,можете да прочетете някой граматични правила,можете да проверите знанията си чрез тестове.Препоръчвам ви да използвате страницата като портал към други сайтове,защото найстина има много полезни линкове.

  Deutsch Lernen

  Публикувано изображение

  LEARN GERMAN ONLINE - FREE INTERNET GERMAN COURSE!

  Научете немския в интернет - безплатен интернет курс по немски език!

  В този сайт ще откриете множество безплатни уроци,които ще подобрят знанията ви по немски език.След всеки урок има упражнения с различна степен на трудност.Нужна ви е регистрация.Сайтът подържа английски и немски език на борда,който могът да бъдат променени от контролния панел след регистрация - чрез нея можете да се запознаете с някой германец и да си пишете писма.

  Juma

  Публикувано изображение

  JUMA - das Jugendmagazin für junge Deutschlerner !

  Juma - списанието за младите ученици,учещи немски език !

  В този сайт можете да прочетете някой статий от списанието с цел подобряване на лексикалните си знания.Можете да се регистрирате и да участвате в "Размяната на писма ( Brieffreundschaft ),която е доста популярна след германците.

  Deutsch Online

  Публикувано изображение

  В този сайт можете да намерите голямо количество граматични правила,текстове,който можете да използвате за превод и още много неща.

  Ако знаете други сайтове освен тези тук и дадените в DaF моля споделете ги с нас :yanim:

  Редактирано от SteFo (преглед на промените)
  2 души харесват това

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Много ви моля някой да ми даде линк за съчинение по немски на тема "Българските великденски обичаи"!

  Само ви моля да се съобразите в това:

  Учил съм немски половин година в СМГ! Взели сме около 3000 думи! Моля ви да не е прекалено сложно съчинението, а да е що годе на ниво ученик!

  Не повече от 300 думи!

  Мерси предварително!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Много ви моля някой да ми даде линк за съчинение по немски на тема "Българските великденски обичаи"!

  Само ви моля да се съобразите в това:

  Учил съм немски половин година в СМГ! Взели сме около 3000 думи! Моля ви да не е прекалено сложно съчинението, а да е що годе на ниво ученик!

  Не повече от 300 думи!

  Мерси предварително!

  <{POST_SNAPBACK}>

  виж дали това ти върши работа :wors:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Много ви благодаря! Нямате си представа колко много ми помагате! :) Мноооого благодаря!


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Много се извинявам за безпокойството, но класната ми по немски ме прецака яко и вместо съчинение на тема Великден в БГ ми даде за Гергьовден! Как се празнува, кога е, и т.н. Моля ви да е някаде между 10 и 25 изречения и да е що годе по-просто, а не много сложно! Danke!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  6. Mai – Georgstag Das große Frühlingsfest Georgstag hat mit dem Weiden der Schafe und Zicken zu tun. Georgius kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Landwirt. In Ostbulgarien gingen die jungen Menschen am Abend vor Georgstag auf die Felder, um die bösen Kräfte zu verjagen. Anschließend tanzten sie drei spezielle Tänze und legten sich in den frischen Tau. Bevor die Mädchen und Jungen ins Bett gingen, tranken sie vom „stillen Wasser“, das gesund ist. Für das Fest bereiteten die Hausfrauen verschiedene Ritualbrote – manche wurden von der ältesten Frau gebacken, andere von den frisch verheirateten Frauen. Das spezielle Brot für den Hl. Georg wurde aber stets von der jungen Braut in der Familie zubereitet. Es war rund und hatte ein Kreuz aus Teig darauf. Auf dem Kreuz machte man ebenfalls aus Teig einen stilisierten Stall. Der Hausherr musste ein Opfertier schlachten – ein Lamm. Das Lamm war zuvor bestimmt und mit frischen Blumen und grünem Gras geschmückt. Der Familienvater strich die Kinder mit dem Blut des geschlachteten Lamms auf der Stirn, damit sie gesund bleiben. Nach dem Festmahl versammelten sich alle Dorfbewohner, um gemeinsam zu tanzen und zu singen. Die jungen Mädchen tanzten besonders freudige Tänze. Am Georgstag feieren alle, die Georgi, Gergana, Gantscho oder Ganka heißen, ihren Namenstag. Можеш да си го опростиш още, не знам точно каква граматика сте взели.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Мерси много, ама много! Въпреки това очаквам и други мнения по въпроса :blink: !

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Das große Frühlingsfest Georgstag hat mit dem Weiden der Schafe und Zicken zu tun. Georgius kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Landwirt. In Ostbulgarien gingen die jungen Menschen am Abend vor Georgstag auf die Felder, um die bösen Kräfte zu verjagen. Anschließend tanzten sie drei spezielle Tänze und legten sich in den frischen Tau. Bevor die Mädchen und Jungen ins Bett gingen, tranken sie vom „stillen Wasser“, das gesund ist. Für das Fest bereiteten die Hausfrauen verschiedene Ritualbrote – manche wurden von der ältesten Frau gebacken, andere von den frisch verheirateten Frauen. Das spezielle Brot für den Hl. Georg wurde aber stets von der jungen Braut in der Familie zubereitet. Es war rund und hatte ein Kreuz aus Teig darauf. Auf dem Kreuz machte man ebenfalls aus Teig einen stilisierten Stall. Der Hausherr musste ein Opfertier schlachten – ein Lamm. Das Lamm war zuvor bestimmt und mit frischen Blumen und grünem Gras geschmückt. Der Familienvater strich die Kinder mit dem Blut des geschlachteten Lamms auf der Stirn, damit sie gesund bleiben. Nach dem Festmahl versammelten sich alle Dorfbewohner, um gemeinsam zu tanzen und zu singen. Die jungen Mädchen tanzten besonders freudige Tänze. Am Georgstag feieren alle, die Georgi, Gergana, Gantscho oder Ganka heißen, ihren Namenstag.

  Някой може ли да ми направи преводче! Много ми трябва! Ще ми помогнете страшно много!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Работя по БГ но ето на английски: The large spring celebration George day has to do with the feasting of the sheep and Zicken. Georgius comes from the oldGreek and means farmer. Into east Bulgaria young humans in the evening went George day ago on the fields, in order to hunt the bad forces. Subsequently, they danced three special dances and put into the fresh rope before the girls and boys went to bed, drank them of "satisfied to water", which is healthy. For the celebration the housewives prepared different ritual bread - some were baked by the oldest woman, others by the freshly married women. Special bread for the Hl. George was however always prepared by the recent bride in the family. It was round and had a cross from paste on it. On the cross one made a representative stable likewise from paste. The hausherr had to slaughter a opfertier - a lamb. The lamb was before certainly and with fresh flowers and green grass decorated. The family father painted the children with the blood of the slaughtered lamb on the forehead, so that they remain healthy. After the fixed meal all village inhabitants met, in order to dance and sing together. The young girls danced particularly joyful dances. On the George day all, which are called Georgi, Gergana, Gantscho or Ganka, feieren their name day.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Големият пролетен празник "Гергьовден" се свързва с извеждането на овците и козите на паша. Georgius пройзлиза от старогръцки и означава "селски стопанин, земеделец". В източна Бълария излизали младите хора вечерта преди Гергеовден на полята за да прогонят лошите сили. След това танцували три специални танца и лягали на свежата роса.Преди да си легнат пиели момчетата и момичетата от "уталожилата се вода"(има се впредвид водата, която се утаява от росата) , която е здравословна. За празника приготвяли домакините различни ритулани хляба- някой от коите изпечени от възрастните жени, другите от скоро омъжените жени. Но специалният хляб за свети Георги е от млада булка приготвен. Той е бил кръгъл с един кръст от тесто отгоре. Върху кръста се правело също така от тесо един (декоративен сигурно са имали навпредвид) обор. Домакинят (чорбаджията) трябвало да принесе в жертва едно агне. Това е било определено предварително агне, което е било с свежи цветя и желена трева окичено.Бащата намазвал челата на децата с кръвта от убитото агне за да останат те здрави. след угощението се събирали всички съселяни за да играят и пеят заедно. Младите момичета танцували особенно радостни танци. На Гергьовден празнуват всички, които се казват Георги, Гергана, Ганчо или Ганка своят именден. Еми това е от мен. Превел съм го дословно, просто нямам време да го доуформя, но това може да го направиш и сам. П.п Ще ме извиниш, ако съм допуснал превописни грешки.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Втори вариант :headphones:

  Големият пролетен празни Георгьов ден се прави с "яденето" на овца или агне.Името Георги идва от старогръдски и означава фермер.В източна България младите хора ходят вечерта преди празника в полето,за да пропъдят лошите духове.След това те танцуват 3 специални танца и лягът в свежата роса.Преди да си легнат момчетата и момичетата пият от святата вода,която е полезна(здравословна).За празника домакините(жените) приготвят различни ритуални хлебчета - някой се приготвят от най-старите домакини,а други от свежо оженителите се жени.Специалният хляб за Свети Георги обаче се приготвя винаги от младата булка в семейството.Той е кръгъл и има кръст от "нещо,което не разбирам".Върху кръга се прави "нещо,което не разбирам".Домакина трябва да заколи едно жертвено животно - едно агне.Преди това агнето е било определено и украсено със свежи цветя и зелена трева.Главата на семейството помазва децата с кръвта на закланото агне по челата,за да останът здрави.След празненството се сабират всички съжители(съселяни) от селото,за да пеят и танцуват заедно.Младите момичета танцуват радостни танци.На Георгьо ден своя именен ден празнуват всички,който се казват Георги,Гергана,Ганчо или Генка.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  публикувано (редактирано)

  Здравейте,

  трябват ми два доклада на немски език! Първият от тях е за провинцията "Nordrhein-Westfalen", а вторият е за града "Bremen"!Много ви моля намерете ми докладчета!

  Мога само да ви кажа с каква форма трябва да са съчиненията!

  1. Къде се намира (2-3 изречения)
  2. Брой жители (1-2 изречения)
  3. Важни промишлени клонове (4-5 изречения)
  4. Университети (2-3 изречения)
  5. Исторически данни (незадължително)
  6. Културни забележителности (5-6 изречения)
  
  Да бъде с размер горе долу 1 страничка (формат А4)

  Моля ви помогнете - разчитам на вашата помощ!

  Редактирано от lyulin (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  публикувано (редактирано)

  Здравейте! През ваканцията имам да наиша текст за Потсдам,а навън времето е толкова хубаво....само за игра. Така че ще ви помоля ако може да ми дадете линкове към снимки и текс за града на немски(нека текстът да не бъде сложен. В момента съм в началото на втората част на учебника DELFIN). Предварително благодаря! Публикувано изображение

  Редактирано от kal (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте! За ваканцията имам да наиша текст за немската провинция Нийдерзахен,а навън времето е толкова хубаво....само за игра. Така че ще ви помоля ако може да ми дадете линкове към снимки и текс за провинцията на немски(нека текстът да не бъде сложен. В момента съм в началото на втората част на учебника DELFIN). Предварително благодаря! Публикувано изображение

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здрасти Ванка! Аз съм Симеон от твоя клас! Дано това да ти помогне - на мен ми помогна!

  Цък

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте! Имам нещо като доклад за немската провинция Mecklenburg-Vorpommerns . Ако някой може да даде на немски някаква информация за граници, градове, реки, планини, забележителности, индустрия, история, университети и др. ще бъда благодарен ! Трябва ми сглобен текст към една страница А4 печат + допълнително снимки (ако има). Немски уча от около 8 месеца.

  Предварително благодаря ако някой ми помогне! Публикувано изображение

  Редактирано от DieseL (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Засега мога да ти помогна само с официалния сайт на провинциата. Мисля, че в него ще намериш всичко, което ти е нужно. Ако имаш някакви проблеми, пиши.

  http://www.mvweb.de/

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Много ви моля да ми преведете 3 изречения на немски:

  В стаята беше толкова шумно, че той трябваше добре да се концентрира за задачата, за да я реши правилно и да се подготви за часа по математика на следващия ден!

  Колата, която току-що задминахме е на машино строителния завод, чиито директор е мой стар познат, който от 3 години е на този пост и ако не се лъжа той сам шофираше колата, може би заминава в командировка!

  От година на година бива разширявано икономическото сътрудничество в общноста на Европейските страни, не само за за бъдат постигнати високи резултати в развитието на икономиката и да бъде подобрен животът, но и за да се докаже икономическа помощ на страните от Африка и Азия, чиито народи живеят при лоши условия!

  Превеждайте ги поотделно и последователно (ако изобщо някой ги преведе)!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Im Zimmer ist es so laut gewesen, dass er sich auf das Aufgabe konzentrieren sollte um es richtig zu lösen und sich auf das Mathe Stunde vorzubereiten. Das Auto, das wir gerade überholt haben, gehört dem Maschinenfabrik, deren Direktor ein alter Bekannte von mir ist, der seit drei Jahre diese Stellung inne hat und wenn Ich mich nicht irre, ist er das Auto selbst gefahren. Vom Jahr zu Jahr wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit in die Gemeinschaft der europäischen Ländern erweitern, nicht nur um bessere Ergebnisse der ökonomischen Entwicklung und der Verbesserung des Lebens zu erreichen, sondern auch die ökonomische Hilfe den afrikanischen und asiatischen Ländern zu beweisen, deren Völker in schlechte Lebensbedingungen leben. Надявам се не е твърде късно. Няма да е зле да ги попрегледаш за всеки случай. Може да има някоя-друга грешка, но в общи линии би трябвало да е така.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Имам само една забележка. В първото изречение е die Aufgabe, а не das Aufgabe. Сбъркал си артикъла.

  Редактирано от Carcass (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!


  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.


  Вход