Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Конзолни решения


tux
 Сподели

Препоръчан отговор

Конзолни решения

Ето няколко конзолни решения на някой програми от ежедневието.

Когато искаме да разделим DVD Филм но имаме само CD дискове

mencoder Филм.avi -ovc copy -oac copy -endpos 01:00:00 -o част1.avi
mencoder Филм.avi -ovc copy -oac copy -ss 01:00:00 -o част2.avi

Това разделя филма част1 е със дължина 1 час,част2 започва след това.

Когато разполагаме със слаб компютър,Линукс,и искаме да гледаме филм,но нямаме X сървър.

mplayer -vo fbdev2 -fs -zoom -x 1024 -y 768 Пътя до филма

x, и y всеки според минитора си може да определи.

Когато искаме да разделим архив на две части

split -b 100m пътя до големия файл място на запазването

Ако искаме да ги обединим отново

cat малкия–файл* > име на новия

Пример

Изход от командата

ls -lh

-rw-r--r-- 1 tux users 701M ное 26 19:34 ubuntu-12.04.1-alternate-amd64.iso
Убунти исо 701Mb

split -b 300m ubuntu-12.04.1-alternate-amd64.iso малко (малко е името на разделените файлове)

cat малко* > убунту.iso

Разархивиране не rar файл

unzip името на файла -d место до разархивирането

unzip архив.rar -d $HOME/.теми–за–десктоп

Записване DVD ДИСК

Ако е презаписваем и има информация го форматираме

dvd+rw-fromat -force/dev/sr0 пример

Създаване на iso

mkisofs -r -o /tmp/cd.iso /tmp/directory

Записване на iso на диск

growisofs -Z /dev/sr0=място до исото

cdrecord

cdrecord -scanbus
Изхода от командата показва къде се намира записвачката

4,1,0	 0) 'ATAPI ' 'CD-RW Panasonic	 ' 'Panasonic' Removable CD-ROM

Пример записвачката е на 4,1,0

cdrecord dev=4,1,0 -v speed=8 място до исо-то

Конвертиране на mp3 във wav

for i in *.mp3; do lame --decode "$i" "`basename "$i" .mp3`".wav; done

Записване на wav

cdrecord dev=4,1,0 -v speed=8 -dao -audio -swab Пътя до музиката *.wav

Заснемане на десктопа(снимка,видео)

За снимка

import -window root снимка.png

Запис на видео във високо качество

ffmpeg -f x11grab -r 30 -s $(xwininfo -root | grep 'geometry' | awk '{print $2;}') -r 30 -i :0.0 -f alsa -i hw:0,0 -vcodec ffv1 -acodec pcm_s16le -vcodec libx264 -vpre lossless_ultrafast -ac 2 -ar 48000 video.avi

Създаване на архив

tar -cf - файл/ | xz -9 -c - > архив.tar.xz
<< най-високо ниво на компресия

tar zcvfp име на архива.ta.gz файл за архива

tar -xJvf архив.tar.xz

Темата цели да покаже как стават нещата през конзолата,и какво всъщност правят някой GUI приложения

Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • Отговори 438
 • Създадено
 • Последен отговор

Потребители с най-много отговори

това никога не ми е тръвало ffmpeg -f x11grab -r 30 -s $(xwininfo -root | grep 'geometry' | awk '{print $2;}') -r 30 -i :0.0 -f alsa -i hw:0,0 -vcodec ffv1 -acodec pcm_s16le -vcodec libx264 -vpre lossless_ultrafast -ac 2 -ar 48000 video.avi ама това е без грешка ffmpeg -f alsa -ac 2 -i pulse -f x11grab -s `xdpyinfo | grep 'dimensions:'| awk '{print $2}'` -r 15 -i :0.0 -sameq out.mkv

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

тръгва уж, ама после забива и вади това - [alsa @ 0x9441dc0] ALSA buffer xrun. [avi @ 0x9452560] Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 1: 1499 >= 1499 av_interleaved_write_frame(): Invalid argument

Редактирано от Nebs Febs (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Сигурно е от фрейм рейта Ако го промениш на -r 15 ,10 или 5 трябва да проработи

Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

да беше се сетил да ползваш CODE за да стане по различимо кое е код, кое е коментар

find / -type d
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Създаване на торент чрез transmission

transmission-create -o моя–торент.torrent моя–торент.iso -t announce url на тракера

Примерен вариант

transmission-create -o ubuntu-12.04.1-alternate-amd64.iso.torrent ubuntu-12.04.1-alternate-amd64.iso -t http://tracker.zamunda.net/announce.php
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Създаване на LVM

Първо е pv физическото устройство

pvcreate /dev/sda

Следва създаване на vg група която принадлежи на физическия носител в случая групата се казва myvg

vgcreate myvg /dev/sda

Създаване на / root дял с големина 10gb

lvcreate -L 10G -n root myvg

Създаване на swap с големина 1gb

lvcreate -L 1G -n swap myvg

И останалата част от дика е за /home

lvcreate -l 100%free -n home myvg

Форматиране на swap дяла

mkswap /dev/myvg/swap

По време на инсталацията трябва да изберете

/dev/myvg/root за /

/dev/myvg/swap за swap дял

/dev/myvg/home за домашна директория

Преоразмеряване

Команда

lvs
листва логическите устройства

lvs
LV VG Attr	 LSize Pool Origin Data% Move Log Copy% Convert
home myvg -wi-a--- 26.00g
root myvg -wi-ao-- 13.00g
swap myvg -wi-ao-- 1.00g

Тук виждаме че home е със големина 26gb,root / е със 13gb

Искаме да увеличим / със 5gb

lvextend --size +5G /dev/myvg/root

Демонтираме мястото от къде искаме да вземе 5-те гигабайта

df
Показва куде е монтирано устройството и неговия размер.Може и със командата mount

/dev/mapper/myvg-home 26.3G 168M 4.9G 4% /home

Виждаме че /dev/myvg/home е монтирана във /home

Следва да я демонтираме със командата

umount /home

e2fsck -f /dev/myvg/home

Следва намаляне на размера на home със 5гб

lvreduce -L -5G /dev/myvg/home

Следва добавъне на 5-те гигабайта към root

lvextend --size +5G /dev/myvg/root

lvs
LV VG Attr	 LSize Pool Origin Data% Move Log Copy% Convert
home myvg -wi-a--- 21.00g
root myvg -wi-ao-- 18.00g
swap myvg -wi-ao-- 1.00g

Забавих се заради виртуалната машина за да бъдат по-пълни примерите.

Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Комбиниране на LUKS и LVM

ВАЖНО

Партиционирайте диска на две части,първата с големина 100mb за bootloader-a

/dev/sda1 = 100mb type 83

Първо създайте LUKS-Криптиран дял на /dev/sda2

Подготвяне на диска за криптиране,ще бъдете попитани два пъти за парола.

cryptsetup -s 256 -y liksFormat /dev/sda2

Същинско използване на диска.Мапнатия диск ще бъде

/dev/mapper/myluks
Ще бъдете попитани за паролато която въведохте с предната команда!

cryptsetup linksOpen /dev/sda2 myluks

Следва LVM,Създаване на физическо устройство на

/dev/mapper/myluks
,vg група наречена
cryptvg
може да ползвате и друго име

И три lv логически части във дисковата група vg.

pvcreate /dev/mapper/myluks

vgcreate cryptvg /dev/mapper/myluks

lvcreate -L 10G -n root cryptvg

lvcreate -L 1G -n swap cryptvg

lvcreate -l 100%free -n home cryptvg

Активиране на устройствата

vgscan --mknodes

vgchange -ay

Форматиране на swap дяла

mkswap /dev/cryptvg/swap

Може да продължите със инсталацията

Вашия / дял ще бъде /dev/cryptvg/root
Вашия swap дял /dev/cryptvg/swap
Вашия home дял /dev/cryptvg/home
Място за bootloader-a /dev/sda1

Накрая тябва да изглежда така

/dev/cryptvg/root /
/dev/cryptvg/home /home
/dev/sda1		 /boot

Вашия bootloader трябва да има този параметър за да зареди

root = /dev/cryptvg/root

Хибернация при тази ситуация става по този начин

Добавя се този boot параметър

resume=/dev/cryptvg/swap
Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Създаване на LVM

......

Малко грешки и забележки

1. липсва VG

mkswap /dev/myvg/swap
2.Не е задължително да се прави партиция, командата може да отбележи и целия диск

cfdisk /dev/sda
Изберете диска да е (формат)
type 8e - Linux LVM
Първо е pv физическото устройство

pvcreate /dev/sda1
3. А как се разширява, намалява, как се прави огледален волюм.... Иначе това по-горе става почти безсмислено упражнение Редактирано от capnemo (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Кой каза че Линукс е безплатен изпих вече 4 бири :) Видях грешките ще ги оправя и ще добавя resize командите

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

За mirror нищо не съм писал защото никога не съм го правил,пиша само неща които съм правил и работят.За mirror ще екперементирам още във виртуалната машина. Може и да напиша за RAID нещо,правил съм го само веднъж. А може и Вие да се включите. Всичко по-нагоре е поправено,ще добавя още един диск на виртуалната машина да покажа как се добавят физически устройства,как се премахват партиций от volume group

Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Изчиства не на кеш командата

free

free -m
			 total	 used	 free	 shared buffers	 cached
Mem:		 7951	 6305	 1646		 0	 131	 5278
-/+ buffers/cache:	 896	 7055
Swap:		 976		 0	 976

Изчистване то на кеша става по този начин

sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Ето и резултата

free -m
			 total	  used	  free	 shared  buffers	 cached
Mem:		 7951	  796	  7155		 0		 1	  159
-/+ buffers/cache:	  635	  7315
Swap:		 976		 0	  976
Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Премахване на логическо устройство от LVM

Командата

df -H
ни показва къде е монтирано.В случая искаме да премахнем /home

/dev/mapper/myvg-home 21.3G 168M 4.9G 4% /home
Следва демонтиране

За целта НЕ трябва да се намирате там.

Командада

pwd

Показва работещата директория,сиреч къде се намирате във момента.Отидете

примерно във /

със командата

cd

cd /

И демонтирайте тома така

umount /home

След въвеждане на долната команда потвърдете със "y"

lvremove /dev/myvg.home

Незабравяйте да едитнете /etc/fstab

Просто премахнете реда

/dev/myvg/home /home	 ext4	 defaults		 1		 2

Добавяне на физичеко устройство.

Имаме хард диск /dev/sdb1 с големина 8gb и искаме да го добавим към volum групата myvg

pvcreate /dev/sdb1

vgextend myvg /dev/sdb1

Командата

vgdisplay
Ни показва че вече разполагаме със

VG Size 47.99 Gib
Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Като начало няколко забележки:

1. free показва разпределението свободна/заета памет. Хубаво е командите да се обясняват

2. df има съвзем друго предназначение, не да показва кое къде е маунтнато. Има си команда за целта - mount

3. използването на разни нестандартни ключове като -H не е препоръчително, само командата df върши (в конкретния контекст) същата работа

4. Когато за изпълнява тази команда:

umount /home
потребителя не трябва да е в /home директорията или по-надолу

5. ползвайте един стил на описване на логическите томове. Или /dev/mapper/myvg-home или /dev/myvg/home

6. vgdisplay е много шумна (подробна), ако искате да видите само дисковото пространство ползвайте vgs/lvs/pvs

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

За df и mount писах по-нагоре,за free,просто ми трябваше за примера,за umount /home то ще си изквичи че се използва но не се сетих,сега ще го добавя.Просто ги пиша машинално извинявам се.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

За df и mount писах по-нагоре,за free,просто ми трябваше за примера,за umount /home то ще си изквичи че се използва но не се сетих,сега ще го добавя.Просто ги пиша машинално извинявам се.

Относно df mount искам да кажа че за да се види кои са mount-атите файлови системи командата mount е по-подходяща. df е полезен в други случаи
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Създаване на бутваща флашка с възможност за използване в/у Уиндоус

Със командата

fdisk -l
Виждаме че флашката е :

Disk /dev/sdd: 2019 MB, 2019557376 bytes
54 heads, 8 sectors/track, 9130 cylinders, total 3944448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x6cb5c11f

Device Boot	 Start		 End	 Blocks Id System
/dev/sdd1 *	 2048	 3944447	 1971200 83 Linux

Следва да затрием mbr на носителя.ВНИМАВАЙТЕ ВСЪЩНОСТ КОЕ ВИ Е ФЛАШКАТА СЛЕДВАЩАТА

КОМАНДА ЩЕ ИЗТРИЕ АБСЛОЮТНО ВСИЧКО ОТ НЕЯ

dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=512 count=1

Следва да създадем нова fat32 файлова система

fdisk /dev/sdd <<EOF
> n
> p
> 1
>
>
> t
> b
> a
> 1
> w
> EOF

Двете празни места са важни.всъщност

fdisk /dev/sdd <<EOF
и завършването със EOF Е една цяла команда

Създаване на файлова система fat32

mkdosfs -F32 /dev/sdx1

Краен резултат

/dev/sdd1 *	 2048	 3944447	 1971200 b W95 FAT32

Обосновка на командата.

n
- нова партиция

p
- primary Главна

1
- първа

t
- вид

b
- fat32

a
- бутваща bootable

1
първата

w
- запише

В един ред искам нова партиция ,тя да бъде главна и да е първа,единствена във вид fat32,да бъде бутваща запише промените

Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавяне на потребител със командата

useradd

useradd -d /home/linux -s /bin/bash -g users -G audio,cdrom,floppy,plugdev,video,netdev,power linux
Тук добавяме потребителя
linux
със домашна директория
/home/linux
bash за shell

Потребителя принадлежи към групата

users
и потребителя принадлежи към групите

audio,cdrom,floppy,plugdev,video,netdev,power

Как да добавим група

groupadd linux2

Премахване на потребител с командата

userdel

userdel linux2

Така изпълне премахва само потребителя но оставя неговата домашна директория

userdel -r linux2

Премахва домашмата директория на потребителя и него самия.

Добвяне на потребител към група

usermod -a -G wheel linux

Така изпълнена командата добавя потребителя към групата wheel

usermod -a wheel linux

Така потребителя отново е към група wheel но се премахва "членството" му към другите групи.

Във кои групи "членува" даден потребител.Разбираме от командата

id

id root

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel)
Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Linux е многопотребителска операционна система. Поради това, файловете на системата са мулти-потребителски. Това означава, че всеки файл или директория има набор от разрешения, които могат да издават или отказват привилегии за различните потребители. Има три основни разрешения и три вида разрешения за всеки файл.Един примерен файл.

ls -l /bin/ls
-rwxr-xr-x 1 root root /bin/ls*

Команда

ls -l
показва правата на файла или директорията заедно със потребителя и групата която притежава файла.

rwxr-xr-x
ще ги разгледаме на три части.

Първите три

rwr
са разрешения издадени на потребителя който притежава файла.

Вторите три са тези предоставени на собственика на групата,а последните на всички останали

rwx
Собственика root може да чете,пише и изпълнява файла.

r-x
групата root може да чете и изпълнява в/у файла

r-x
всеки може да чете и изпълнява файла

ls -ld /home/tux/
drwx--x--x 53 tux users 4096 дек 5 16:53 /home/tux/

Тук виждаме правата на моята домашна директория и собственика.Директорията се притежава от потребител tux,

и група users,на потребителя са предоставени всички права.групата е само за четене ин изпълняване,а на всички останали е забранено да правят нещо по тази директория,със изключение на root.

Използване на

chown

touch file

ls -ld file

-rw-r--r-- 1 tux users 0 дек 5 18:05 file

Командата

chown
служи за смяна на собственика на файла,а може и собственика на групата

chown root file

ls -ld file
-rw-r--r-- 1 root users 0 дек 5 18:05 file

Файла вече принадлежи на root но е към групата users

chown root:root file

ls -ld file
-rw-r--r-- 1 root root 0 дек 5 18:05 file

Тук вече принадлежи на root потребителя и root групата.

mkdir -p -v ba/baba
mkdir: created directory ‘ba/baba’
[email protected]:/home/tux# ls -ld ba
drwxr-xr-x 3 root root 4096 дек 5 18:11 ba
[email protected]:/home/tux# ls -ld ba/baba/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 дек 5 18:11 ba/baba/

chown -R tux:users ba

Със горната команда направихме всички файлове и директорий във директория ba собственост на потребител tux

Мисля въобще да не пиша за

chgrp
,малко е безмислено.

Сега малко да ми починат очите после пак :)

П.П

Не искам да бъда фанатик или така да прозвучи или омаловажа някой или да го обидя ама ако не се бях захванал със Slackware мисля трудно щях да науча нещата.

Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Сменяне на права на файл или директория със командата

chmod
Осмичен или цифров начин.Използват се цифрите от 0 до 7.

Всяко разрешение се получава от тези числа.И тези числа се сумират накрая за да се получи разрешение,едно от

разрешенията.

Пример

4 - ОЗНАЧАВА ЧЕТЕНЕ

2 - ОЗНАЧАВА ПИСАНЕ

1 - ОЗНАЧАВА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Можем да комбинираме всяко число м/у 0 и 7 за да достигнем всички възможни комбинаций за права.

Примерно искаме да зададем права само за чете и писане но да забраним изпълненито на файла.

[email protected]:~$ touch v
[email protected]:~$ chmod 750 v
[email protected]:~$ ls -l v
-rwxr-x--- 1 tux users 0 дек 5 18:48 v*

Също така можем да ползваме

+
или
-
да разрешим или забраним права.

r
четене

w
писане

x
изпълнение

u
потребител

g
група

o
всички останали

[email protected]:~/ba/baba$ touch a b c d
[email protected]:~/ba/baba$ ls
a b c d
[email protected]:~/ba/baba$ chmod u+x a
[email protected]:~/ba/baba$ ls -l
total 0
-rwxr--r-- 1 tux users 0 дек 5 18:54 a*
-rw-r--r-- 1 tux users 0 дек 5 18:54 b
-rw-r--r-- 1 tux users 0 дек 5 18:54 c
-rw-r--r-- 1 tux users 0 дек 5 18:54 d
[email protected]:~/ba/baba$ chmod g+w b
[email protected]:~/ba/baba$ chmod u+x,g+x,o-r c
[email protected]:~/ba/baba$ chmod u+rw-w,g+r,o-r d
[email protected]:~/ba/baba$ ls -l
total 0
-rwxr--r-- 1 tux users 0 дек 5 18:54 a*
-rw-rw-r-- 1 tux users 0 дек 5 18:54 b
-rwxr-x--- 1 tux users 0 дек 5 18:54 c*
-r--r----- 1 tux users 0 дек 5 18:54 d
Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Как даконфигурираме нашата интернет мрежа

Със командата

ifconfig
Поглеждаме нашия интерфейс

Ако той не присъства там,примерно разполагаме със две лан карти това е начина да "вдигнем" тази която искаме да ползваме

Долната команда показва всички

ifconfig -a

Долната команда "вдига" eth1 - нашата втора лан карата

ifconfig eth1 up

Ако нашето ip се раздава по dhcp сървър долната команда конфигурира интерфейса

dhcpcd eth0

Ако ip адреса ни е статичен Тук ползвайте вашия адрес

ifconfig eth1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

ifconfig eth1
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:e3:45:90:44 
     inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

route
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.1.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
loopback    *        255.0.0.0    U   0   0    0 lo

route add default gw 192.168.1.254

echo nameserver 192.168.66.254 >> /etc/resolv.conf

И това е

Настройка на wireless устройства

ifconfig

ifconfig -a

Ако не я вижда със първата команда

ifconfig wlan0 up

iwconfig wlan0 essid име на мрежата key парола
Редактирано от tux (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

...

Пропуски. Подминати са: l, s/S, t.

Иначе може да оживиш темата с:

adduser vs useradd,

как да работим с su,

$PATH,

cron/crontab.

Най-вече силата на Linux, да бъде многоползвателска в всеки един момент (Ctrl + Alt + F1 ~ F7).

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Сподели

×
×
 • Добави ново...