Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, безстрашни вирусобиячи,

 

От известно време се наблюдава, че процесорът е постоянно натоварен. Когато се отвори сайт с flash(flash е up-to-date) видео, моментално скача на 100%, което, за жалост, е разбираемо и нормално. Проблемът е, че не е само тогава. Понякога има само един 3d party software пуснат и въпросният диспечер на задачите показва 100% CPU usage. Дори в покой, тоест без пуснати допълнителни програми, пак е над 10 или 20%. Не съм сигурен доколко това е нормално, защото и компътърът не е първа младост(athlon LE-1600; 2GB RAM), но и като цяло ОС работи мудно. Сори за непрофесионалното обяснение, но отдавна не използвам тази ОС и не знам как да я диагностицирам. Все пак, сякаш елиминирах всички други заподзрени, като проблеми с регистрите и т.н, bloatware и т.н. Остана само евентуалният spyware, adware или всакакъв друг -ware.

 

Никак не съм убеден, че има някакъв вирус. Може и да е хардуерен проблем и т.н.,  но трябва да съм сигурен, преди да продължа с по-нататъшно разследване.

 

Логове:

 

DDS:

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 9.10.9200.16618 Run by msn2009 at 15:48:24 on 2013-07-02 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.1791.899 [GMT 3:00] . AV: AVG AntiVirus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9} AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {3F839487-C7A2-C958-E30C-E2825BA31FB5} SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} SP: AVG AntiVirus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664} SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {84E27563-E198-C6D6-D9BC-D9F020245508} . ============== Running Processes ================ . C:Windowssystem32wininit.exe C:Windowssystem32lsm.exe C:Windowssystem32nvvsvc.exe c:Program FilesMicrosoft Security ClientMsMpEng.exe C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvxdsync.exe C:Windowssystem32nvvsvc.exe C:WindowsSystem32spoolsv.exe C:Windowssystem32taskhost.exe C:Windowssystem32Dwm.exe C:WindowsExplorer.EXE C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0armsvc.exe C:Program FilesAVGAVG2013avgwdsvc.exe C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe C:Windowssystem32HPSIsvc.exe C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvtray.exe C:Program FilesTeamViewerVersion7TeamViewer_Service.exe C:Program FilesAVGAVG PC TuneUpTuneUpUtilitiesService32.exe C:Windowssystem32schtasks.exe C:Windowssystem32conhost.exe C:Program FilesAVGAVG PC TuneUpTuneUpUtilitiesApp32.exe C:Windowssystem32SearchIndexer.exe c:Program FilesMicrosoft Security ClientNisSrv.exe C:Program FilesNVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe C:Windowssystem32wuauclt.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe C:Windowssystem32schtasks.exe C:Windowssystem32conhost.exe C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe C:Windowssystem32taskmgr.exe C:Program FilesMozilla Firefoxplugin-container.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:Windowssystem32taskeng.exe C:Windowssystem32conhost.exe C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs C:Windowssystem32svchost.exe -k GPSvcGroup C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:Windowssystem32svchost.exe -k SDRSVC . ============== Pseudo HJT Report =============== . BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:program filesmicrosoft officeoffice14URLREDIR.DLL uRun: [sidebar] c:program fileswindows sidebarsidebar.exe /autoRun uRun: [skype] "c:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun mRun: [bCSSync] "c:program filesmicrosoft officeoffice14BCSSync.exe" /DelayServices mRun: [MSC] "c:program filesmicrosoft security clientmsseces.exe" -hide -runkey mRun: [AVG_UI] "c:program filesavgavg2013avgui.exe" /TRAYONLY uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableLUA = dword:0 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0 IE: &Експортиране към Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office14EXCEL.EXE/3000 IE: &Изпрати към OneNote - c:progra~1micros~2office14ONBttnIE.dll/105 IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIE.dll IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIELinkedNotes.dll TCP: NameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{E353DA52-5DB7-4F7A-9B8D-D16871603F68} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedoffice14MSOXMLMF.DLL Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication27.0.1453.116installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:usersmsn2009appdataroamingmozillafirefoxprofilestxlrkk0b.default FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPAUTHZ.DLL FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPSPWRAP.DLL FF - plugin: c:program filesadobereader 11.0readerairnppdf32.dll FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.145npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:program filesmicrosoft silverlight5.1.20125.0npctrlui.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_7_700_224.dll . ---- FIREFOX POLICIES ---- . FF - user.js: extensions.delta.tlbrSrchUrl - FF - user.js: extensions.delta.id - 14cf84d30000000000000019669675dc FF - user.js: extensions.delta.appId - {C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} FF - user.js: extensions.delta.instlDay - 15763 FF - user.js: extensions.delta.vrsn - 1.8.10.0 FF - user.js: extensions.delta.vrsni - 1.8.10.0 FF - user.js: extensions.delta.vrsnTs - 1.8.10.012:25:34 FF - user.js: extensions.delta.prtnrId - delta FF - user.js: extensions.delta.prdct - delta FF - user.js: extensions.delta.aflt - babsst FF - user.js: extensions.delta.smplGrp - none FF - user.js: extensions.delta.tlbrId - base FF - user.js: extensions.delta.instlRef - sst FF - user.js: extensions.delta.dfltLng - en FF - user.js: extensions.delta.excTlbr - false FF - user.js: extensions.delta.admin - false FF - user.js: extensions.delta.autoRvrt - false FF - user.js: extensions.delta.rvrt - false FF - user.js: extensions.delta.newTab - false . . . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX;c:windowssystem32driversavgidshx.sys [2013-2-8 60216] R0 Avglogx;AVG Logging Driver;c:windowssystem32driversavglogx.sys [2013-2-8 245048] R0 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:windowssystem32driversavgmfx86.sys [2013-2-8 96568] R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:windowssystem32driversavgrkx86.sys [2013-2-8 39224] R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:windowssystem32driversMpFilter.sys [2013-1-20 195296] R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:windowssystem32driversavgidsdriverx.sys [2013-3-29 208184] R1 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:windowssystem32driversavgidsshimx.sys [2013-3-1 22328] R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:windowssystem32driversavgldx86.sys [2013-2-8 170808] R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:windowssystem32driversavgtdix.sys [2013-3-21 182072] R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:program filescommon filesadobearm1.0armsvc.exe [2013-5-11 65640] R2 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2013-2-8 163328] R2 avgwd;AVG WatchDog;c:program filesavgavg2013avgwdsvc.exe [2013-4-18 283136] R2 HPSIService;HP SI Service;c:windowssystem32HPSIsvc.exe [2013-2-1 99896] R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:windowssystem32driversNisDrvWFP.sys [2012-8-30 100328] R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:program filesnvidia corporationnvidia update coredaemonu.exe [2013-2-27 1259296] R2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:program filesteamviewerversion7TeamViewer_Service.exe [2013-1-16 2673064] R2 TuneUp.UtilitiesSvc;AVG PC TuneUp Service;c:program filesavgavg pc tuneupTuneUpUtilitiesService32.exe [2012-8-23 1532280] R3 mvusbews;USB EWS Device;c:windowssystem32driversmvusbews.sys [2012-12-24 17408] R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:program filesmicrosoft security clientNisSrv.exe [2013-1-27 295232] R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv;c:program filesavgavg pc tuneupTuneUpUtilitiesDriver32.sys [2012-7-4 10088] S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:program filesavgavg2013avgidsagent.exe [2013-5-14 4937264] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:windowsmicrosoft.netframeworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-2-12 116648] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-6-3 162408] S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888] S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2010-11-21 62464] S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-2-12 116648] S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVE.EXE [2012-9-20 30785672] S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2013-1-14 117144] S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:program filescommon filesmicrosoft sharedofficesoftwareprotectionplatformOSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000] S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [2013-1-12 14848] S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:windowssystem32driversSynth3dVsc.sys [2010-11-21 77184] S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:windowssystem32driversterminpt.sys [2013-1-12 24064] S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:windowssystem32driversTsUsbGD.sys [2013-1-12 27136] SUnknown TsUsbFlt;TsUsbFlt; [x] SUnknown tsusbhub;tsusbhub; [x] . =============== Created Last 30 ================ . 2013-07-02 06:54:11  7068072  ----a-w-  c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{b9c56aed-6c66-47c7-8d7c-2b16349461d2}mpengine.dll 2013-07-01 15:45:27  32120  ----a-w-  c:windowssystem32TURegOpt.exe 2013-07-01 15:45:18  21880  ----a-w-  c:windowssystem32authuitu.dll 2013-07-01 15:44:05  --------  d-----w-  c:usersmsn2009appdataroamingAVG 2013-07-01 15:42:32  --------  d-----w-  c:programdataAVG 2013-07-01 15:42:04  --------  d-sh--w-  c:programdata{D1D4879F-2279-49C9-AEBF-3B95C84EAA8F} 2013-07-01 15:29:33  --------  d-----w-  c:usersmsn2009appdataroamingAVG2013 2013-07-01 15:24:04  --------  d--h--w-  C:$AVG 2013-07-01 15:24:04  --------  d-----w-  c:programdataAVG2013 2013-07-01 15:20:59  --------  d-----w-  c:program filesAVG 2013-07-01 14:18:35  --------  d-----w-  c:program filesCCleaner 2013-07-01 05:53:06  7068072  ----a-w-  c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updatesbackupmpengine.dll 2013-06-24 09:11:59  817664  ----a-w-  c:program filescommon filesmicrosoft sharedvgxVGX.dll 2013-06-24 09:07:56  1505280  ----a-w-  c:windowssystem32d3d11.dll 2013-06-24 09:07:51  24576  ----a-w-  c:windowssystem32cryptdlg.dll 2013-06-24 09:07:40  1230336  ----a-w-  c:windowssystem32WindowsCodecs.dll 2013-06-24 09:07:34  903168  ----a-w-  c:windowssystem32certutil.exe 2013-06-24 09:07:32  1160192  ----a-w-  c:windowssystem32crypt32.dll 2013-06-24 09:07:31  43008  ----a-w-  c:windowssystem32certenc.dll 2013-06-24 09:07:31  140288  ----a-w-  c:windowssystem32cryptsvc.dll 2013-06-24 09:07:31  103936  ----a-w-  c:windowssystem32cryptnet.dll 2013-06-24 09:07:13  492544  ----a-w-  c:windowssystem32win32spl.dll 2013-06-24 09:04:53  3913576  ----a-w-  c:windowssystem32ntoskrnl.exe 2013-06-24 09:04:52  3968872  ----a-w-  c:windowssystem32ntkrnlpa.exe 2013-06-24 09:04:46  1293672  ----a-w-  c:windowssystem32driverstcpip.sys 2013-06-21 07:37:06  163328  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerUpdateService.exe 2013-06-21 07:37:03  --------  d-----w-  c:usersmsn2009appdataroamingFile Scout 2013-06-21 05:49:19  724464  ------w-  c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{a56083b8-2923-4375-8d00-47b778fd22a0}gapaengine.dll . ==================== Find3M  ==================== . 2013-06-24 09:12:06  745472  ----a-w-  c:windowssystem32MsSpellCheckingFacility.exe 2013-06-24 09:12:05  185344  ----a-w-  c:windowssystem32elshyph.dll 2013-06-24 09:12:04  71680  ----a-w-  c:windowssystem32RegisterIEPKEYs.exe 2013-06-24 09:12:03  1767936  ----a-w-  c:windowssystem32wininet.dll 2013-06-24 09:12:03  158720  ----a-w-  c:windowssystem32msls31.dll 2013-06-24 09:12:02  138752  ----a-w-  c:windowssystem32wextract.exe 2013-06-24 09:12:01  523264  ----a-w-  c:windowssystem32vbscript.dll 2013-06-24 09:12:01  150528  ----a-w-  c:windowssystem32iexpress.exe 2013-06-24 09:12:00  2706432  ----a-w-  c:windowssystem32mshtml.tlb 2013-06-24 09:12:00  137216  ----a-w-  c:windowssystem32ieUnatt.exe 2013-06-24 09:12:00  12800  ----a-w-  c:windowssystem32mshta.exe 2013-06-24 09:11:59  38400  ----a-w-  c:windowssystem32imgutil.dll 2013-06-24 09:11:59  110592  ----a-w-  c:windowssystem32IEAdvpack.dll 2013-06-24 09:11:58  73728  ----a-w-  c:windowssystem32SetIEInstalledDate.exe 2013-06-24 09:11:58  48640  ----a-w-  c:windowssystem32mshtmler.dll 2013-06-24 09:11:58  2877440  ----a-w-  c:windowssystem32jscript9.dll 2013-06-24 09:11:57  61952  ----a-w-  c:windowssystem32tdc.ocx 2013-06-24 09:11:57  109056  ----a-w-  c:windowssystem32iesysprep.dll 2013-06-24 09:11:56  361984  ----a-w-  c:windowssystem32html.iec 2013-06-24 09:11:55  719360  ----a-w-  c:windowssystem32mshtmlmedia.dll 2013-06-24 09:11:55  61440  ----a-w-  c:windowssystem32iesetup.dll 2013-06-24 09:11:54  23040  ----a-w-  c:windowssystem32licmgr10.dll 2013-06-24 09:11:54  1441280  ----a-w-  c:windowssystem32inetcpl.cpl 2013-06-12 08:48:09  692104  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-06-12 08:48:07  71048  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-05-02 15:28:50  238872  ------w-  c:windowssystem32MpSigStub.exe 2013-04-13 04:45:16  474624  ----a-w-  c:windowsapppatchAcSpecfc.dll 2013-04-13 04:45:15  2176512  ----a-w-  c:windowsapppatchAcGenral.dll 2013-04-12 13:45:29  1211752  ----a-w-  c:windowssystem32driversntfs.sys 2013-04-10 05:18:40  728424  ----a-w-  c:windowssystem32driversdxgkrnl.sys 2013-04-10 05:18:40  218984  ----a-w-  c:windowssystem32driversdxgmms1.sys 2013-04-10 03:14:06  2347520  ----a-w-  c:windowssystem32win32k.sys . ============= FINISH: 15:49:57,51 =============== Attach:

 

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows 7 Ultimate Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 12.1.2013 г. 11:18:02 System Uptime: 2.7.2013 г. 08:54:42 (7 hours ago) . Motherboard:   |  | N61P-S Processor: AMD Athlon Processor LE-1600 | CPUSocket | 2210/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 107 GiB total, 84,183 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 20 GiB total, 2,441 GiB free. E: is FIXED (NTFS) - 107 GiB total, 68,062 GiB free. F: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Description: Microsoft PS/2 Mouse Device ID: ACPIPNP0F034&36B01BB6&0 Manufacturer: Microsoft Name: Microsoft PS/2 Mouse PNP Device ID: ACPIPNP0F034&36B01BB6&0 Service: i8042prt . Class GUID: {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Description: Standard PS/2 Keyboard Device ID: ACPIPNP03034&36B01BB6&0 Manufacturer: (Standard keyboards) Name: Standard PS/2 Keyboard PNP Device ID: ACPIPNP03034&36B01BB6&0 Service: i8042prt . Class GUID: Description: Device ID: USBVID_093A&PID_2620&MI_006&122668A5&0&0000 Manufacturer: Name: PNP Device ID: USBVID_093A&PID_2620&MI_006&122668A5&0&0000 Service: . ==== System Restore Points =================== . RP70: 25.6.2013 г. 18:26:30 - Scheduled Checkpoint RP71: 28.6.2013 г. 08:24:49 - Windows Update RP72: 1.7.2013 г. 08:51:57 - Windows Update RP73: 1.7.2013 г. 18:18:57 - Installed AVG 2013 RP74: 1.7.2013 г. 18:21:53 - Installed AVG 2013 RP75: 1.7.2013 г. 18:42:47 - AVG PC TuneUp е инсталиран . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Reader XI (11.0.03) AVG 2013 AVG PC TuneUp AVG PC TuneUp Language Pack (en-US) BS.Player FREE CCleaner Definition Update for Microsoft Office 2010 (KB982726) 32-Bit Edition Google Chrome Google Update Helper HP LaserJet Professional P1100-P1560-P1600 Series Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2010 Microsoft Office Proof (English) 2010 Microsoft Office Proof (German) 2010 Microsoft Office Proof (Russian) 2010 Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2010 Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2010 Microsoft Security Client Microsoft Security Essentials Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 Mozilla Firefox 21.0 (x86 bg) Mozilla Maintenance Service NVIDIA Control Panel 307.83 NVIDIA Display Control Panel NVIDIA Drivers NVIDIA Graphics Driver 307.83 NVIDIA Install Application NVIDIA Update 1.10.8 NVIDIA Update Components PVSonyDll Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576) Security Update for Microsoft Excel 2010 (KB2597126) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Filter Pack 2.0 (KB2553501) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2687422) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2760406) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553091) Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553096) Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553371) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553447) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2589320) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2598243) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687501) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687510) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2760600) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Publisher 2010 (KB2553147) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Visio 2010 (KB2810068) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Visio Viewer 2010 (KB2687505) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Word 2010 (KB2760410) 32-Bit Edition Skype™ 6.5 TeamViewer 7 Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939) Update for Microsoft Office 2010 (KB2553065) Update for Microsoft Office 2010 (KB2553092) Update for Microsoft Office 2010 (KB2553181) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2553267) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2553310) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2553378) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2566458) Update for Microsoft Office 2010 (KB2596964) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2598242) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2687503) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2687509) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2760631) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2767886) 32-Bit Edition Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2553290) 32-Bit Edition Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2597090) 32-Bit Edition Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2687623) 32-Bit Edition Update for Microsoft Outlook Social Connector 2010 (KB2553406) 32-Bit Edition Update for Microsoft PowerPoint 2010 (KB2598240) 32-Bit Edition Update for Microsoft SharePoint Workspace 2010 (KB2589371) 32-Bit Edition VLC media player 2.0.2 WinRAR 4.20 (32-битова версия) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 29.6.2013 г. 08:31:07, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 29.6.2013 г. 08:30:09, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 28.6.2013 г. 09:37:27, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга Netman. 28.6.2013 г. 08:14:17, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 28.6.2013 г. 08:13:32, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 27.6.2013 г. 08:18:14, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 27.6.2013 г. 08:17:20, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 26.6.2013 г. 13:31:38, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 26.6.2013 г. 13:30:46, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 26.6.2013 г. 09:37:06, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 26.6.2013 г. 09:36:08, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 25.6.2013 г. 12:02:16, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 25.6.2013 г. 12:01:05, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 25.6.2013 г. 08:36:38, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 25.6.2013 г. 08:35:54, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 2.7.2013 г. 14:13:17, Error: Service Control Manager [7034]  - Услуга Adobe Flash Player Update Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). 2.7.2013 г. 09:43:50, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 2.7.2013 г. 08:46:47, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 2.7.2013 г. 08:45:32, Error: Service Control Manager [7006]  - Обръщението към ScRegSetValueExW е неуспешно заради FailureActions със следната грешка:  Достъпът е отказан. 2.7.2013 г. 08:17:34, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга Netman. 2.7.2013 г. 08:17:34, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга lmhosts. 2.7.2013 г. 00:00:37, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга ShellHWDetection. 1.7.2013 г. 17:47:24, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 1.7.2013 г. 17:46:58, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Windows Search беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service. 1.7.2013 г. 17:46:58, Error: Service Control Manager [7024]  - Услуга Windows Search прекъсна със следната специфична за услугите грешка %%-1073473535. 1.7.2013 г. 17:45:44, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 1.7.2013 г. 13:16:34, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно. 1.7.2013 г. 13:14:45, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. 1.7.2013 г. 08:38:59, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. . ==== End Of File ===========================  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Колегите от HJT Team ще ти помогнат. Може също така в момента да видиш, кой процес или процеси ти товарят компютъра и да кажеш кои са или да постнеш снимка.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Колегите от HJT Team ще ти помогнат. Може също така в момента да видиш, кой процес или процеси ти товарят компютъра и да кажеш кои са или да постнеш снимка.

 

Процесите са ясни. Когато налично flash видео, процесът му е на ~70%. Но все пак:

 

без flash:

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

 

с flash:

Публикувано изображение

 

Публикувано изображение

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Допълнение: В idle процесорът стои на 3-7-10%, но само с предвижването на курсора, скача до 70-80%.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Допълнение: В idle процесорът стои на 3-7-10%, но само с предвижването на курсора, скача до 70-80%.

От HJT Team ще проверят дали имаш вируси, но с този едноядрен процесор не те виждам.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

От HJT Team ще проверят дали имаш вируси, но с този едноядрен процесор не те виждам.

 

И аз започвам да си мисля, че CPU-то е bottleneck, но нека все пак да бъда на 100% сигурен.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Извиняваме се за закъснението, но с колегите сме доста заети тази седмица и сме малко на брой и затова така се получава.

Относно забавянето имаме доста неща за почистване от страна на bloatware-a и след това ще проверим дали е софтуерен или хардуерен проблема.

 

На първо време изберете само една антивирусна програма и деинсталирайте другата, защото в момента сте с две:

 

 

AV: AVG AntiVirus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}
AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {3F839487-C7A2-C958-E30C-E2825BA31FB5}

 

Ако решите да деинсталирате AVG - след като я премахнете от Control Panel-a след това използвайте този инструмент за да почистите остатъците от нея - AVG Remover(32bit) 2013

Ако пък решите да премахнете MSE - след като я деинсталирате почистете остатъците от нея с това - http://go.microsoft.com/?linkid=9775235

 

След това:

 

СТЪПКА 1

 

 

Публикувано изображение Изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner (by Xplode).

 • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Този път маркирайте Delete [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта. [*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си [*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s1].txt.

 

 

 

СТЪПКА 2

 

 

 

Публикувано изображение Моля изтеглете Junkware Removal Tool на вашия десктоп.


 • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 3

 

 

Направете нова проверка с DDS и публикувайте новия лог файл.

 

 

 

Поздрави!

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Премахнах AVG, защото две антивирусни са наистина излишество, но не мисля, че това е оказало някакво влияние, защото AVG-то го сложиш преди няколко дни(поради незнание за MSE), а оплакването е, че проблемът е от месеци. Нейсе. Ето и логовете:

 

AdwCleaner[s1].txt

 

# AdwCleaner v2.304 - Logfile created 07/09/2013 at 14:14:38
# Updated 03/07/2013 by Xplode
# Operating system : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits)
# User : msn2009 - MSN2009-PC
# Boot Mode : Normal
# Running from : C:Usersmsn2009Downloadsadwcleaner.exe
# Option [Delete]
 
 
***** [services] *****
 
 
***** [Files / Folders] *****
 
File Deleted : C:Program FilesMozilla Firefoxsearchpluginsbabylon.xml
File Deleted : C:Usersmsn2009AppDataRoamingBabMaint.exe
File Deleted : C:Usersmsn2009AppDataRoamingMozillaFirefoxProfilestxlrkk0b.defaultsearchpluginsBabylon.xml
File Deleted : C:Usersmsn2009AppDataRoamingMozillaFirefoxProfilestxlrkk0b.defaultsearchpluginsBrowserProtect.xml
File Deleted : C:Usersmsn2009AppDataRoamingMozillaFirefoxProfilestxlrkk0b.defaultsearchpluginsdelta.xml
Folder Deleted : C:ProgramDataBabylon
Folder Deleted : C:ProgramDataTarma Installer
Folder Deleted : C:Usersmsn2009AppDataRoamingBabSolution
Folder Deleted : C:Usersmsn2009AppDataRoamingBabylon
Folder Deleted : C:Usersmsn2009AppDataRoamingfile scout
 
***** [Registry] *****
 
Key Deleted : HKCUSoftware5a28d8fbc38b842
Key Deleted : HKCUSoftwareBabSolution
Key Deleted : HKCUSoftwareBabylonToolbar
Key Deleted : HKCUSoftwareConduit
Key Deleted : HKCUSoftwareDataMngr
Key Deleted : HKCUSoftwaredelta LTD
Key Deleted : HKCUSoftwarefilescout
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}
Key Deleted : HKLMSOFTWARE5a28d8fbc38b842
Key Deleted : HKLMSoftwareBabylon
Key Deleted : HKLMSoftwareBabylonToolbar
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAppID{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesProd.cap
Key Deleted : HKLMSoftwareConduit
Key Deleted : HKLMSoftwareDataMngr
Key Deleted : HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionseooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingMyBabylontb_RASAPI32
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingMyBabylontb_RASMANCS
Key Deleted : HKLMSoftwareTarma Installer
 
***** [internet Browsers] *****
 
- Internet Explorer v10.0.9200.16618
 
JRT.txt
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
Version: 5.0.2 (07.09.2013:1)
OS: Windows 7 Ultimate x86
Ran by msn2009 on ўв 09.07.2013 Ј. at 15:02:20,37
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
 
 
~~~ Services
 
 
 
~~~ Registry Values
 
 
 
~~~ Registry Keys
 
 
 
~~~ Files
 
 
 
~~~ Folders
 
 
 
~~~ Event Viewer Logs were cleared
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on ўв 09.07.2013 Ј. at 15:05:55,67
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
Този лог е малко по-празен, тъй като е пуснат повторно, защото забравих да спра MSE(въпреки че май не е оказало влияние).  Има два допълнителни реда:

 

~~~ Files
 
Successfully deleted: [File] "C:Windowssystem32turegopt.exe"
 
~~~ FireFox
 
Emptied folder: C:Usersmsn2009AppDataRoamingmozillafirefoxprofilestxlrkk0b.defaultminidumps [60 files]
 
 
~~~ Files
 
Successfully deleted: [File] "C:Windowssystem32turegopt.exe"
 
~~~ FireFox
 
Emptied folder: C:Usersmsn2009AppDataRoamingmozillafirefoxprofilestxlrkk0b.defaultminidumps [60 files]

 

 
DDS:
 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 9.10.9200.16618  BrowserJavaVersion: 10.25.2
Run by msn2009 at 15:08:19 on 2013-07-09
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1251.359.1033.18.1791.854 [GMT 3:00]
.
AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {3F839487-C7A2-C958-E30C-E2825BA31FB5}
SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {84E27563-E198-C6D6-D9BC-D9F020245508}
.
============== Running Processes ================
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
c:Program FilesMicrosoft Security ClientMsMpEng.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvxdsync.exe
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0armsvc.exe
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:Windowssystem32HPSIsvc.exe
C:Program FilesSafeIPSafeIPs.exe
C:Program FilesTeamViewerVersion7TeamViewer_Service.exe
C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe
C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe
C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvtray.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe
C:Windowssystem32wuauclt.exe
C:Windowsexplorer.exe
C:Windowssystem32schtasks.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:Windowssystem32svchost.exe -k GPSvcGroup
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
 
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:program filesmicrosoft officeoffice14URLREDIR.DLL
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll
uRun: [sidebar] c:program fileswindows sidebarsidebar.exe /autoRun
uRun: [skype] "c:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun
mRun: [bCSSync] "c:program filesmicrosoft officeoffice14BCSSync.exe" /DelayServices
mRun: [MSC] "c:program filesmicrosoft security clientmsseces.exe" -hide -runkey
mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:program filescommon filesjavajava updatejusched.exe"
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0
IE: &Експортиране към Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office14EXCEL.EXE/3000
IE: &Изпрати към OneNote - c:progra~1micros~2office14ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIE.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIELinkedNotes.dll
LSP: c:windowssystem32SafeIPs.dll
TCP: NameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces{E353DA52-5DB7-4F7A-9B8D-D16871603F68} : NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
TCP: Interfaces{E353DA52-5DB7-4F7A-9B8D-D16871603F68} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedoffice14MSOXMLMF.DLL
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication27.0.1453.116installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:usersmsn2009appdataroamingmozillafirefoxprofilestxlrkk0b.default
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
 
FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:program filesadobereader 11.0readerairnppdf32.dll
FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.145npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:program filesjavajre7binplugin2npjp2.dll
FF - plugin: c:program filesmicrosoft silverlight5.1.20125.0npctrlui.dll
FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_7_700_224.dll
FF - plugin: c:windowssystem32npDeployJava1.dll
FF - plugin: c:windowssystem32npmproxy.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:windowssystem32driversMpFilter.sys [2013-1-20 195296]
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:program filescommon filesadobearm1.0armsvc.exe [2013-5-11 65640]
R2 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2013-2-8 163328]
R2 HPSIService;HP SI Service;c:windowssystem32HPSIsvc.exe [2013-2-1 99896]
R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:program filesnvidia corporationnvidia update coredaemonu.exe [2013-2-27 1259296]
R2 SafeIPS;SafeIPS;c:program filessafeipSafeIPS.exe [2013-7-8 3860480]
R2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:program filesteamviewerversion7TeamViewer_Service.exe [2013-1-16 2673064]
R3 mvusbews;USB EWS Device;c:windowssystem32driversmvusbews.sys [2012-12-24 17408]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:windowsmicrosoft.netframeworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-2-12 116648]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-6-3 162408]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2010-11-21 62464]
S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-2-12 116648]
S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVE.EXE [2012-9-20 30785672]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2013-1-14 117144]
S3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:windowssystem32driversNisDrvWFP.sys [2012-8-30 100328]
S3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:program filesmicrosoft security clientNisSrv.exe [2013-1-27 295232]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:program filescommon filesmicrosoft sharedofficesoftwareprotectionplatformOSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [2013-1-12 14848]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:windowssystem32driversSynth3dVsc.sys [2010-11-21 77184]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:windowssystem32driversterminpt.sys [2013-1-12 24064]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:windowssystem32driversTsUsbGD.sys [2013-1-12 27136]
S3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv;c:program filesavgavg pc tuneupTuneUpUtilitiesDriver32.sys [2012-7-4 10088]
S4 TuneUp.UtilitiesSvc;AVG PC TuneUp Service;c:program filesavgavg pc tuneupTuneUpUtilitiesService32.exe [2012-8-23 1532280]
SUnknown TsUsbFlt;TsUsbFlt; [x]
SUnknown tsusbhub;tsusbhub; [x]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-07-09 11:26:38 -------- d-----w- c:windowsERUNT
2013-07-09 05:44:02 7068072 ----a-w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{46af591f-22a3-4f8d-9507-ff869d0a2de7}mpengine.dll
2013-07-08 09:15:32 373760 ----a-w- c:windowssystem32SafeIPs.dll
2013-07-08 09:15:11 -------- d-----w- c:program filesSafeIP
2013-07-08 09:14:53 -------- d-----w- c:usersmsn2009appdatalocalPrograms
2013-07-08 05:19:09 7068072 ------w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updatesbackupmpengine.dll
2013-07-04 14:14:22 867240 ----a-w- c:windowssystem32npDeployJava1.dll
2013-07-04 14:14:22 789416 ----a-w- c:windowssystem32deployJava1.dll
2013-07-04 14:14:05 94632 ----a-w- c:windowssystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-07-01 15:45:18 21880 ----a-w- c:windowssystem32authuitu.dll
2013-07-01 15:44:05 -------- d-----w- c:usersmsn2009appdataroamingAVG
2013-07-01 15:42:32 -------- d-----w- c:programdataAVG
2013-07-01 15:42:04 -------- d-sh--w- c:programdata{D1D4879F-2279-49C9-AEBF-3B95C84EAA8F}
2013-07-01 15:20:59 -------- d-----w- c:program filesAVG
2013-07-01 14:18:35 -------- d-----w- c:program filesCCleaner
2013-06-24 09:11:59 817664 ----a-w- c:program filescommon filesmicrosoft sharedvgxVGX.dll
2013-06-24 09:07:56 1505280 ----a-w- c:windowssystem32d3d11.dll
2013-06-24 09:07:51 24576 ----a-w- c:windowssystem32cryptdlg.dll
2013-06-24 09:07:40 1230336 ----a-w- c:windowssystem32WindowsCodecs.dll
2013-06-24 09:07:34 903168 ----a-w- c:windowssystem32certutil.exe
2013-06-24 09:07:32 1160192 ----a-w- c:windowssystem32crypt32.dll
2013-06-24 09:07:31 43008 ----a-w- c:windowssystem32certenc.dll
2013-06-24 09:07:31 140288 ----a-w- c:windowssystem32cryptsvc.dll
2013-06-24 09:07:31 103936 ----a-w- c:windowssystem32cryptnet.dll
2013-06-24 09:07:13 492544 ----a-w- c:windowssystem32win32spl.dll
2013-06-24 09:04:53 3913576 ----a-w- c:windowssystem32ntoskrnl.exe
2013-06-24 09:04:52 3968872 ----a-w- c:windowssystem32ntkrnlpa.exe
2013-06-24 09:04:46 1293672 ----a-w- c:windowssystem32driverstcpip.sys
2013-06-21 07:37:06 163328 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerUpdateService.exe
2013-06-21 05:49:19 724464 ------w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{a56083b8-2923-4375-8d00-47b778fd22a0}gapaengine.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-06-24 09:12:06 745472 ----a-w- c:windowssystem32MsSpellCheckingFacility.exe
2013-06-24 09:12:05 185344 ----a-w- c:windowssystem32elshyph.dll
2013-06-24 09:12:04 71680 ----a-w- c:windowssystem32RegisterIEPKEYs.exe
2013-06-24 09:12:03 1767936 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll
2013-06-24 09:12:03 158720 ----a-w- c:windowssystem32msls31.dll
2013-06-24 09:12:02 138752 ----a-w- c:windowssystem32wextract.exe
2013-06-24 09:12:01 523264 ----a-w- c:windowssystem32vbscript.dll
2013-06-24 09:12:01 150528 ----a-w- c:windowssystem32iexpress.exe
2013-06-24 09:12:00 2706432 ----a-w- c:windowssystem32mshtml.tlb
2013-06-24 09:12:00 137216 ----a-w- c:windowssystem32ieUnatt.exe
2013-06-24 09:12:00 12800 ----a-w- c:windowssystem32mshta.exe
2013-06-24 09:11:59 38400 ----a-w- c:windowssystem32imgutil.dll
2013-06-24 09:11:59 110592 ----a-w- c:windowssystem32IEAdvpack.dll
2013-06-24 09:11:58 73728 ----a-w- c:windowssystem32SetIEInstalledDate.exe
2013-06-24 09:11:58 48640 ----a-w- c:windowssystem32mshtmler.dll
2013-06-24 09:11:58 2877440 ----a-w- c:windowssystem32jscript9.dll
2013-06-24 09:11:57 61952 ----a-w- c:windowssystem32tdc.ocx
2013-06-24 09:11:57 109056 ----a-w- c:windowssystem32iesysprep.dll
2013-06-24 09:11:56 361984 ----a-w- c:windowssystem32html.iec
2013-06-24 09:11:55 719360 ----a-w- c:windowssystem32mshtmlmedia.dll
2013-06-24 09:11:55 61440 ----a-w- c:windowssystem32iesetup.dll
2013-06-24 09:11:54 23040 ----a-w- c:windowssystem32licmgr10.dll
2013-06-24 09:11:54 1441280 ----a-w- c:windowssystem32inetcpl.cpl
2013-06-12 08:48:09 692104 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe
2013-06-12 08:48:07 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-05-02 15:28:50 238872 ------w- c:windowssystem32MpSigStub.exe
2013-04-13 04:45:16 474624 ----a-w- c:windowsapppatchAcSpecfc.dll
2013-04-13 04:45:15 2176512 ----a-w- c:windowsapppatchAcGenral.dll
2013-04-12 13:45:29 1211752 ----a-w- c:windowssystem32driversntfs.sys
.
============= FINISH: 15:09:28,36 ===============

 

И те това е.

 

Благодаря за помощта!  :)

Редактирано от ftpkid (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

За натоварването определено не се дължи на зловреден софтуер а най-вероятно на многото процеси работещи във фонов режим!

 

Изтрийте ръчно остатъците от AVG:

 

c:usersmsn2009appdataroamingAVG
c:programdataAVG
c:programdata{D1D4879F-2279-49C9-AEBF-3B95C84EAA8F}
c:program filesAVG

 

След това отворете Start => в полето за търсене въведете CMD.exe => кликнете с десен бутон върху CMD.exe => изберете Run as administrator

 

В конзолата въведете командите една по една и след всяка натиснете Enter

 

sc delete TuneUp.UtilitiesSvc

 

sc delete TuneUpUtilitiesDrv

 

Затворете конзолата...

 

Сега да спрем ненужните процеси. В start => въведете services.msc => натиснете Enter => от списъка с услугите кликнете на следните услуги една по една и натиснете Stop, а от падащото меню на Startup Type изберете - Disabled!

 

Adobe Acrobat Update Service

Adobe Flash Player Update Service

NVIDIA Update Service (този компонент направо можете да го деинсталирате от Control Panel-a).

Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86

Skype Updater

Mozilla Maintenance Service (този компонент направо можете да го деинсталирате от Control Panel-a).

TeamViewer 7 => този го сложете на Manual, не на Disabled за да се стартира само тогава, когато е нужен.

Windows Search

Windows Media Player Network Sharing Service

 

Затворете списъка с услугите.

 

След това от Start => въведете msconfig => натиснете Enter => отидете до Startup табът и премахнете отметките пред следните два обекта и изберете Apply.

 

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:program filescommon filesjavajava updatejusched.exe"
mRun: [bCSSync] "c:program filesmicrosoft officeoffice14BCSSync.exe" /DelayServices

 

След това рестартирайте системата и вижте дали има подобрение.

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето и седмичната загадка:

 

whoami в конзолата връща:

Публикувано изображение
screen shot on pc

 

А при опит за изтриване на c:programdataAVG:

Публикувано изображение
image

 

Греда!

 

Инак другите инструкции ги изпълних, но резултат няма.

 

И пак благодаря за съдействието!

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Вие стартирахте ли този инструмент?

 

AVG Remover(32bit) 2013

 

Ако да, тогава ще трябва да ги махнем ръчно:

 

Изтеглете GrantPerms.zip и го разархивирайте в папка по избор. Стартирайте GrantPerms.exe и въведете следната информация:
 

c:usersmsn2009appdataroamingAVG
c:programdataAVG
c:programdata{D1D4879F-2279-49C9-AEBF-3B95C84EAA8F}
c:program filesAVG

Натиснете Unlock и след това List Permissions. Публикувайте лог файла в следващия си пост.

 

След това пробвайте да изтриете папките ръчно отново.

 

Колкото до това, ако няма резултат, както сам казахте:

 

Никак не съм убеден, че има някакъв вирус. Може и да е хардуерен проблем и т.н.,  но трябва да съм сигурен, преди да продължа с по-нататъшно разследване.

 

 

Освен да продължите с разследването, защото определено не мисля, че има malware в системата.

 

Мога да предложа да обновите флаша:

 

Публикувано изображение Изтегли: Adobe Flash Player 11.8.800.94 Final за (Internet Explorer) (8.80 MB)
Публикувано изображение Изтегли: Adobe Flash Player 11.8.800.94 Final за (Firefox, Safari, Opera) (9.37 MB)

 

И да направим една финална проверка за рууткити:

 

Моля изтеглете последната версия на TDSSKiller оттук и я запазете на вашия декстоп.

 • [*]Стартирайте
TDSSKiller.exe за да стартирате приложението. След това кликнете върху бутона Change parameters.

Публикувано изображение [*]Сложете отметка през Loaded Modules.

Публикувано изображение [*]Необходим е рестарт за осъществяване на промените. Направете го! [*]TDSSKiller ще стартира автоматично след рестарта. Важно е да се отбележи, че вашия компютър може да изглежда по-бавен, на моменти неизползваем и с по-ниска производителност. Това е нормално и ще трае само един рестарт. Дайте му достатъчно време да зареди приложенията стартиращи с Операционната Система във фонов режим. [*]След това натиснете Change parameters в TDSSKiller отново. [*]Сложете всички отметки (този път рестарт не се изисква).

Публикувано изображение [*]Натиснете бутона Start Scan.

Публикувано изображение [*]Проверката не би трябвало да отмене повече от 2 minutes. [*]Ако подозрителен обект бъде засечен, действието по подразбиране ще бъде Skip, кликнете върху Continue.

Публикувано изображение [*]Ако зловредни обекти бъдат намерени, тогава от падащото меню ще имате три възможности.
Бъдете сигурни, че избраното действие е Cure и натиснете върху Continue > Рестартирайте за да бъде завършена поправката.

Публикувано изображение

Забележка: Ако Cure бутона не е наличен от възможностите, тогава моля изберете Skip бутона, не избирайте Delete освен ако не сте инструктирани затова. [*]Лог файл ще бъде създаден в свободната директория на дял C: . Потърсете за лог с името "TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt" и копирайте съдържанието му в следващия си пост.

Вижте и тази тема (първата в резултатите на търсачката и започнете да изпълнявате инструкциите от темата).

 • Харесва ми 4

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Въпросната папка показва завидна упоритост и поредният ми опит да я затрия завърши с неуспех. А ето и лога:

 

GrantPerms by Farbar 
Ran by msn2009 (administrator) at 2013-07-12 14:19:59
 
===============================================
ERROR: Parsing the SD of <?c:usersmsn2009appdataroamingAVG> failed with: ????????? ?? ???? ?? ?????? ???????? ????.
 
 
Operating system error message: ????????? ?? ???? ?? ?????? ???????? ????.
?c:programdataAVG
 
   Owner: BUILTINAdministrators
 
   DACL(NP)(AI):
   NT AUTHORITYSYSTEM   FULL   ALLOW   (CI)(OI)(I)
   BUILTINAdministrators   FULL   ALLOW   (CI)(OI)(I)
   CREATOR OWNER   FULL   ALLOW   (CI)(OI)(IO)(I)
   BUILTINUsers   READ/EXECUTE   ALLOW   (CI)(OI)(I)
   BUILTINUsers   write   ALLOW   (CI)(I)
 
 
?c:programdata{D1D4879F-2279-49C9-AEBF-3B95C84EAA8F}
 
   Owner: BUILTINAdministrators
 
   DACL(NP)(AI):
   NT AUTHORITYSYSTEM   FULL   ALLOW   (CI)(OI)(I)
   BUILTINAdministrators   FULL   ALLOW   (CI)(OI)(I)
   CREATOR OWNER   FULL   ALLOW   (CI)(OI)(IO)(I)
   BUILTINUsers   READ/EXECUTE   ALLOW   (CI)(OI)(I)
   BUILTINUsers   write   ALLOW   (CI)(I)
 
 
?c:program filesAVG
 
   Owner: BUILTINAdministrators
 
   DACL(NP)(AI):
   BUILTINAdministrators   FULL   ALLOW   (CI)(OI)
   NT AUTHORITYSYSTEM   FULL   ALLOW   (CI)(OI)
   BUILTINUsers   READ/EXECUTE   ALLOW   (CI)(OI)
   NT SERVICETrustedInstaller   FULL   ALLOW   (I)
   NT SERVICETrustedInstaller   FULL   ALLOW   (CI)(IO)(I)
   NT AUTHORITYSYSTEM   FULL   ALLOW   (I)
   NT AUTHORITYSYSTEM   FULL   ALLOW   (CI)(OI)(IO)(I)
   BUILTINAdministrators   FULL   ALLOW   (I)
   BUILTINAdministrators   FULL   ALLOW   (CI)(OI)(IO)(I)
   BUILTINUsers   READ/EXECUTE   ALLOW   (I)
   BUILTINUsers   READ/EXECUTE   ALLOW   (CI)(OI)(IO)(I)
   CREATOR OWNER   FULL   ALLOW   (CI)(OI)(IO)(I)
 
Използването на процесорът е някак по-нормално, TDSSKiller-ът не откри нищо, а вече е очевадно, че няма никаква форма на malware в системата.
 
Благодаря за оказаната помощ! :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да включим малко груба сила:

 

 • [*]Изтеглете
BlitzBlank от emsisoft и го запазете на вашия десктоп. [*]Стартирайте Blitzblank.exe. [*]Натиснете OK на предупредителното съобщение [*]Натиснете Script и с копи/пейст въведете следната информация.
DeleteFolder:
c:usersmsn2009appdataroamingAVG
c:programdataAVG
c:programdata{D1D4879F-2279-49C9-AEBF-3B95C84EAA8F}
c:program filesAVG
[*]Натиснете Execute Now. Компютъра ще се рестартира в опит за изтриване на папките. [*]Когато процедурата завърши ще се създаде лог файл в C: => Публикувайте го в следващия си коментар. [*]Вижте и дали папките са още там.

 • Харесва ми 4

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

Да включим малко груба сила:

 

[*]Изтеглете BlitzBlank от emsisoft и го запазете на вашия десктоп.

[*]Стартирайте Blitzblank.exe.

[*]Натиснете OK на предупредителното съобщение

[*]Натиснете Script и с копи/пейст въведете следната информация.

[*]Натиснете Execute Now. Компютъра ще се рестартира в опит за изтриване на папките.

[*]Когато процедурата завърши ще се създаде лог файл в C: => Публикувайте го в следващия си коментар.

[*]Вижте и дали папките са още там.

 

 

За единия от редовете крещеше за синтактична грешка, но този път успях ръчно да изтрия въпросната директория. Та единствената оцеляла папка е: c:programdataAVG.

 

Лог:

 

BlitzBlank 1.0.0.32
 
File/Registry Modification Engine native application
MoveDirectoryOnReboot: sourceDirectory = "??c:programdataavg", destinationDirectory = "(null)", replaceWithDummy = 0
MoveDirectoryOnReboot: sourceDirectory = "??c:programdataavgAWL2012", destinationDirectory = "(null)", replaceWithDummy = 0
MoveDirectoryOnReboot: sourceDirectory = "??c:programdataavgAWL2012en-US", destinationDirectory = "(null)", replaceWithDummy = 0
MoveDirectoryOnReboot: ZwCreateFile(sourceDirectory) failed: status = c0000022
MoveDirectoryOnReboot: ProcessElement failed: status = c0000022
MoveDirectoryOnReboot: ProcessElement failed: status = c0000022
MoveDirectoryOnReboot: sourceDirectory = "??c:programdata{d1d4879f-2279-49c9-aebf-3b95c84eaa8f}", destinationDirectory = "(null)", replaceWithDummy = 0
Редактирано от ftpkid (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Синтетичната грешка дава при две ситуации...или ако папката е вече изтрита или ако има празно място в името на пътя до папката/файла. При втория случай се добавя допълнителна команда, но при вас няма нужда. :)

 

Изтеглете The Avenger и го разархивирайте на вашия десктоп.

Стартирайте The Avenger и копирайте следния скрипт и го поставете в текстовото поле на програмата:
 

 

Folders to delete:

c:programdataAVG

 

Накрая изберете Execute и при въпрос от страна на програмата, посочете Yes. Така компютъра ще се рестартира. След рестартирането, копирайте и поставете тук, съдържанието на лог файла от програмата, намиращ се в C:avenger.txt

 • Харесва ми 5

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Директорията е изтрита, ето и лога:

 

Logfile of The Avenger Version 2.0, © by Swandog46
 
Platform:  Windows Vista
 
*******************
 
Script file opened successfully.
Script file read successfully.
 
Backups directory opened successfully at C:Avenger
 
*******************
 
Beginning to process script file:
 
Rootkit scan active.
No rootkits found!
 
Folder "c:programdataAVG" deleted successfully.
 
Completed script processing.
 
*******************
 
Finished!  Terminate.
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

За да почистим използваните от нас неща направете следното:

 

Изтеглете OTC.exe и го стартирайте. Натиснете бутона CleanUp!. Рестартирайте компютъра, ако ви попита! Изтеглете Delfix.exe и го стартирайте. Сложете отметка пред Remove disinfection tools => натиснете бутона Run

Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

 

Поздрави! :)

 • Харесва ми 5

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от stefanbkanev
   Здравейте имам проблеми с браузъра и компютъра ми доста често засича.... Отварят се постоянно някакви реклами и страници от само себе си (имам адблокър, но и преди съм имал и не са ставали такива проблеми). Ще се радвам, ако ми помогнете да разрешим проблема.
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 14.03.2018
   Ran by Stefan (administrator) on STEFAN-PC (15-03-2018 19:54:33)
   Running from C:\Users\Stefan\Downloads
   Loaded Profiles: Stefan (Available Profiles: Stefan)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   () C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Q72b3mECjZq12zf0\0LuPuDDUlwHJ.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler64.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
   (Blizzard Entertainment) C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net.9854\Battle.net Helper.exe
   (Blizzard Entertainment) C:\ProgramData\Battle.net\Agent\Agent.6082\Agent.exe
   (Blizzard Entertainment) C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net.9887\Battle.net Helper.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Blizzard Entertainment) C:\ProgramData\Battle.net\Agent\Agent.6082\Agent.exe
   (Blizzard Entertainment) C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net.exe
   (Blizzard Entertainment) C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net.9887\Battle.net Helper.exe
   (Blizzard Entertainment) C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net.9887\Battle.net Helper.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [112512 2010-03-13] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-1138422693-3855770178-890708622-1000\...\Run: [Overwolf] => C:\Program Files (x86)\Overwolf\OverwolfLauncher.exe [1207112 2018-03-05] ()
   HKU\S-1-5-21-1138422693-3855770178-890708622-1000\...\Run: [Skype for Desktop] => C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe [58899912 2018-02-02] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-1138422693-3855770178-890708622-1000\...\Run: [Discord] => C:\Users\Stefan\AppData\Local\Discord\app-0.0.300\Discord.exe [57821176 2018-01-08] (Discord Inc.)
   HKU\S-1-5-21-1138422693-3855770178-890708622-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4471536 2015-05-21] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-1138422693-3855770178-890708622-1000\...\MountPoints2: {f58cc662-09e3-11e8-8edf-606c665b70ec} - F:\SETUP.EXE
   HKU\S-1-5-21-1138422693-3855770178-890708622-1000\...\Winlogon: [Shell] "C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Q72b3mECjZq12zf0\0LuPuDDUlwHJ.exe",explorer.exe <==== ATTENTION
   AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [181280 2017-01-25] (NVIDIA Corporation)
   AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [158392 2017-01-25] (NVIDIA Corporation)
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\Parameters: [NameServer] 82.163.143.176 82.163.142.178
   Tcpip\..\Interfaces\{083BFCEF-CB63-4EA3-A4FF-CEE046393EDD}: [NameServer] 82.163.143.176 82.163.142.178
   Tcpip\..\Interfaces\{083BFCEF-CB63-4EA3-A4FF-CEE046393EDD}: [DhcpNameServer] 82.163.143.176
   Tcpip\..\Interfaces\{2E27C145-51D0-4556-9C2C-0E2441CFD2DE}: [NameServer] 82.163.143.176 82.163.142.178
   Tcpip\..\Interfaces\{2E27C145-51D0-4556-9C2C-0E2441CFD2DE}: [DhcpNameServer] 82.163.143.176
   Tcpip\..\Interfaces\{82F15432-F21B-4575-809F-754B40549B71}: [NameServer] 82.163.143.176 82.163.142.178
   Tcpip\..\Interfaces\{82F15432-F21B-4575-809F-754B40549B71}: [DhcpNameServer] 82.163.143.176
   Tcpip\..\Interfaces\{8FEEE6C2-2C34-4DE5-9AD1-F9A1B13F1A84}: [NameServer] 82.163.143.176 82.163.142.178
   Tcpip\..\Interfaces\{8FEEE6C2-2C34-4DE5-9AD1-F9A1B13F1A84}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{CE8462F4-4F8C-4B6A-A02E-5901E757BD66}: [NameServer] 82.163.143.176 82.163.142.178
   Tcpip\..\Interfaces\{CE8462F4-4F8C-4B6A-A02E-5901E757BD66}: [DhcpNameServer] 82.163.143.176
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-1138422693-3855770178-890708622-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2011-02-12] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2011-02-12] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 5mi4sz4p.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5mi4sz4p.default [2018-03-15]
   FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5mi4sz4p.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2018-01-26]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_29_0_0_113.dll [2018-03-14] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_29_0_0_113.dll [2018-03-14] ()
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2018-01-23] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2018-01-23] (Google Inc.)
   Chrome:
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-03-15]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-01-23]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-01-23]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-01-23]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-01-23]
   CHR Extension: (Foxtrick) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bpfbbngccefbbndginomofgpagkjckik [2018-01-26]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-01-23]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-01-23]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-01-23]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-01-23]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-03-09]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1272560 2015-05-21] (Disc Soft Ltd)
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [330136 2015-08-27] (Intel Corporation)
   S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [273168 2011-12-08] ()
   S3 OverwolfUpdater; C:\Program Files (x86)\Overwolf\OverwolfUpdater.exe [1452360 2018-03-05] (Overwolf LTD)
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [10945776 2017-12-15] (TeamViewer GmbH)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [594704 2011-12-08] (Intel® Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem"
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30264 2018-02-28] (Disc Soft Ltd)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-15 19:54 - 2018-03-15 19:55 - 000011699 _____ C:\Users\Stefan\Downloads\FRST.txt
   2018-03-15 19:54 - 2018-03-15 19:54 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\Stefan\Downloads\FRST64.exe
   2018-03-15 19:54 - 2018-03-15 19:54 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-03-14 19:40 - 2018-03-14 19:40 - 000004466 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-03-07 08:17 - 2018-03-07 08:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-65d7-1
   2018-03-07 08:17 - 2018-03-07 08:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-07c5-0
   2018-03-06 22:03 - 2018-03-06 22:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-4027-0
   2018-03-06 22:03 - 2018-03-06 22:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-2463-1
   2018-03-06 12:01 - 2018-03-06 14:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-1683-0
   2018-03-06 12:01 - 2018-03-06 14:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-0153-1
   2018-03-06 04:03 - 2018-03-06 04:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-6337-0
   2018-03-06 04:03 - 2018-03-06 04:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-2bb1-1
   2018-03-06 03:16 - 2018-03-06 03:16 - 001743789 _____ ( ) C:\Users\Stefan\Downloads\JavaSetup_0062159658.exe
   2018-03-05 22:15 - 2018-03-05 22:15 - 000003730 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CAADFADF-EC91-42D5-AEAA-CDCB1A45B15A}
   2018-03-05 22:15 - 2018-03-05 22:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\cbcdaaae-71a3-0
   2018-03-05 22:15 - 2018-03-05 22:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\cbcdaaae-0765-1
   2018-03-05 22:15 - 2018-03-05 22:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\9db6a9f8
   2018-03-05 22:14 - 2018-03-05 22:15 - 000004396 _____ C:\Windows\System32\Tasks\5A431ED8-BAC5-ECA5-E830-978D5C3B4E31
   2018-03-05 22:14 - 2018-03-05 22:15 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\85A0D816-3ABA-0B19-770D-C62137D36FB8
   2018-03-05 22:10 - 2018-03-05 22:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{543674dd-212c-0}
   2018-03-05 22:10 - 2018-03-05 22:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{1d3e7d30-212c-1}
   2018-02-28 22:04 - 2018-02-28 22:04 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform
   2018-02-28 22:03 - 2018-03-15 14:39 - 000000278 _____ C:\Windows\Tasks\One System CarePeriod.job
   2018-02-28 22:03 - 2018-02-28 22:03 - 000002856 _____ C:\Windows\System32\Tasks\One System CarePeriod
   2018-02-28 22:03 - 2018-02-28 22:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SharePoint
   2018-02-28 22:03 - 2018-02-28 22:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office
   2018-02-28 22:03 - 2018-02-28 22:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-02-28 22:02 - 2018-02-28 22:02 - 000000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH
   2018-02-28 22:02 - 2018-02-28 22:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Synchronization Services
   2018-02-28 22:02 - 2018-02-28 22:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Sync Framework
   2018-02-28 22:02 - 2018-02-28 22:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
   2018-02-28 22:00 - 2018-02-28 22:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8
   2018-02-28 21:59 - 2018-02-28 22:03 - 000000000 ____D C:\Windows\SHELLNEW
   2018-02-28 21:59 - 2018-02-28 22:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-02-28 21:59 - 2018-02-28 21:59 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-02-28 21:59 - 2018-02-28 21:59 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-02-28 21:59 - 2018-02-28 21:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
   2018-02-28 21:59 - 2018-02-28 21:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-02-28 21:59 - 2018-02-28 21:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
   2018-02-28 21:58 - 2018-03-05 22:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-4095-0
   2018-02-28 21:58 - 2018-03-05 22:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\91c0a3a2-2991-1
   2018-02-28 21:58 - 2018-02-28 22:04 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\One System Care
   2018-02-28 21:58 - 2018-02-28 22:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\OneSystemCare
   2018-02-28 21:58 - 2018-02-28 21:58 - 000024210 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{090B0547-7804-0879-0F11-7F0D7F08110B}
   2018-02-28 21:58 - 2018-02-28 21:58 - 000003570 _____ C:\Windows\System32\Tasks\OneSystemCare Task
   2018-02-28 21:58 - 2018-02-28 21:58 - 000003326 _____ C:\Windows\System32\Tasks\One System Care Monitor
   2018-02-28 21:58 - 2018-02-28 21:58 - 000003318 _____ C:\Windows\System32\Tasks\One System Care Delayed
   2018-02-28 21:58 - 2018-02-28 21:58 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Disc_Soft_Ltd
   2018-02-28 21:58 - 2018-02-28 21:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\One System Care
   2018-02-28 21:58 - 2018-02-28 21:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\9aa09a6d-1dc7-485c-83f5-e9da458d08eb
   2018-02-28 21:57 - 2018-02-28 21:58 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
   2018-02-28 21:57 - 2018-02-28 21:57 - 000030264 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\dtlitescsibus.sys
   2018-02-28 21:57 - 2018-02-28 21:57 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\OneSystemCare
   2018-02-28 21:57 - 2018-02-28 21:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
   2018-02-28 21:56 - 2018-02-28 21:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite
   2018-02-28 21:56 - 2018-02-28 21:56 - 019312736 ____R (Disc Soft Ltd) C:\Users\Stefan\Downloads\DAEMON Tools Lite 10.0.0.54.exe
   2018-02-28 21:47 - 2018-02-28 21:47 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\Downloads\Microsoft Office Professional Plus 2010 with Service Pack 1 VL EN x64
   2018-02-24 19:24 - 2018-02-24 19:24 - 000071680 _____ C:\Users\Stefan\Downloads\Klasirane Ataka 2016.xls
   2018-02-14 03:25 - 2018-02-14 03:25 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\TeamViewer
   2018-02-14 03:19 - 2018-02-15 02:52 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\Documents\888poker
   2018-02-14 03:18 - 2018-02-14 20:26 - 000001953 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\888poker.lnk
   2018-02-14 03:18 - 2018-02-14 20:26 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\pacificpoker
   2018-02-14 03:18 - 2018-02-14 20:26 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information
   2018-02-14 03:18 - 2018-02-14 20:26 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Downloaded Installations
   2018-02-14 03:18 - 2018-02-14 03:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\PacificPoker
   2018-02-14 03:17 - 2018-02-14 03:18 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\Documents\PokerInstallerLogs
   2018-02-14 03:17 - 2018-02-14 03:17 - 000641328 _____ (Random-Logic) C:\Users\Stefan\Downloads\888poker_installer.exe
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-15 19:50 - 2018-01-26 17:47 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Battle.net
   2018-03-15 19:48 - 2018-01-26 17:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Battle.net
   2018-03-15 19:44 - 2009-07-14 06:45 - 000026112 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-03-15 19:44 - 2009-07-14 06:45 - 000026112 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-03-15 13:45 - 2018-01-23 12:48 - 000003974 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{5D3F7C17-CFD3-45C5-AD70-212AB69F4E91}
   2018-03-14 19:40 - 2018-01-26 18:30 - 000804352 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-03-14 19:40 - 2018-01-26 18:30 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-03-14 19:40 - 2018-01-26 18:30 - 000004324 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-03-14 19:40 - 2018-01-26 18:30 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-03-14 19:40 - 2018-01-26 18:30 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-03-14 01:09 - 2018-01-23 13:03 - 000002222 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-03-14 01:09 - 2018-01-23 13:03 - 000002181 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-03-12 19:34 - 2018-01-26 17:50 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Hearthstone
   2018-03-08 20:59 - 2018-02-03 00:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Overwolf
   2018-03-06 01:54 - 2018-02-10 01:25 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\discord
   2018-03-02 23:19 - 2018-02-03 00:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Overwolf
   2018-03-02 21:22 - 2009-07-14 07:13 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-03-02 21:22 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-03-02 18:04 - 2018-02-03 00:58 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Overwolf
   2018-03-02 18:04 - 2018-01-23 12:38 - 000000000 __SHD C:\Users\Stefan\IntelGraphicsProfiles
   2018-03-02 18:03 - 2018-01-23 12:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-03-02 18:03 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-03-02 18:02 - 2009-07-14 06:45 - 000409192 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-02-28 23:04 - 2018-01-23 12:54 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-02-28 22:09 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-02-28 22:09 - 2009-07-14 04:34 - 000000478 _____ C:\Windows\win.ini
   2018-02-28 22:04 - 2018-01-23 12:53 - 000109280 _____ C:\Users\Stefan\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-02-28 22:03 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-02-28 22:02 - 2009-07-14 07:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-02-17 03:01 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
   2018-02-15 00:25 - 2018-01-28 14:06 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-02-13 07:15 - 2018-02-07 00:06 - 000000000 ____D C:\Users\Stefan\Desktop\finansi
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2014-11-18 11:22 - 2014-11-18 11:22 - 033160370 ____R () C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\K.J_121026.exe
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-02-14 03:17 - 2018-02-14 03:18 - 124311352 _____ (888) C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\888pokersetup.exe
   2017-12-07 11:15 - 2017-12-07 11:15 - 000656069 _____ (Random-Logic) C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\installer.exe
   2017-11-29 11:49 - 2017-11-29 11:49 - 124499168 _____ (888) C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\setup.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe
   [2018-01-23 12:54] - [2011-01-16 02:01] - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) 81257415084B84F3C0D95C381A8D4C8F
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) 0B864E15A0BADFF0E7BB8B59009FDDCF
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-01-23 11:50
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от bftd
   Здравейте, проблемът е следния- днес към 13:40 отворих файл, които започна да изтегля програми, игри, без мое позволение, развали ми шрифта на иконите. След това изтеглих https://www.malwarebytes.com/ [free], пуснах да сканира системата ми (ОС: Windows 10 Pro x64).Откри ми 350 вируса, които поставих под карантина и след това изтрих. След това потърсих из C диска си подозрителни папки, такива със странни имена, ориентирах се и по дата на промяната. Изтрих няколко папки и файлове от "Програмни файлове" и "Програмни файлове x86", мисля че също и от Програмни файлове>Common Files. След това почистих папката си "Изтеглени файлове", тоест изтрих проблемната програма с размер ~2мб. Изпразних кошчето. Установих, че Windows Defender не може да се стартира (е спрян) и браузъра (Windows Edge) не отваря никоя уеб страница.
   В момента пиша от Google Chrome, изтеглен през Internet Explorer. Изтеглих си и https://www.eset.com/bg/download/home/detail/family/2/ [също free], пуснах също да сканира (първоначална проверка) и откри 2/3 инфектирани файла, след което изпълних действието на програмата по подразбиране. 
   Ще ви помоля да ми дадете насоки как да изтрия остатъците от злонамерения софтуер, също и как да поправя browser-a си.
   ----------------------------------------------------------------------
   Edit : https://imgur.com/uLQpR9U - [Time ~ 15:33:xx]
             https://imgur.com/vpYByT8
             https://imgur.com/4bffc0e
             https://imgur.com/78uz1SZ
             https://imgur.com/I4jSuXP
   ----------------------------------------------------------------------
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 10.03.2018
   Ran by Administrator 1 (administrator) on DESKTOP-BQT0R28 (11-03-2018 15:16:40)
   Running from C:\Users\Administrator 1\Desktop
   Loaded Profiles: Administrator 1 (Available Profiles: Administrator 1)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1709 16299.251 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_daa5fd44d52a5762\igfxCUIService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_daa5fd44d52a5762\IntelCpHDCPSvc.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver and Support Assistant\DSAService.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\IPROSetMonitor.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\SurSvc.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_daa5fd44d52a5762\IntelCpHeciSvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_daa5fd44d52a5762\igfxEM.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver and Support Assistant\DSATray.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler64.exe
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2018.18021.12420.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.9029.22105.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxOutlook.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.9029.22105.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.9029.22105.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxAccounts.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11802.1001.8.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [16697352 2016-08-26] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [320568 2016-09-20] (Intel Corporation)
   HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [508128 2016-07-01] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [315880 2018-01-05] (Adobe Systems, Incorporated)
   HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [324352 2017-12-18] (ESET)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-12-19] (Oracle Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [DSATray] => C:\Program Files (x86)\Intel Driver and Support Assistant\DsaTray.exe [131360 2018-01-17] (Intel)
   HKLM-x32\...\Run: [HDD Regenerator] => "C:\Program Files (x86)\HDD Regenerator\HDD Regenerator.exe"
   HKLM-x32\...\Run: [boostPc] => "C:\Program Files (x86)\boostPc\boostPc.exe"
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-2054842250-3291440368-2934754424-1001\...\Run: [Steam] => D:\Programs\Steam\steam.exe [3111712 2017-12-15] (Valve Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2054842250-3291440368-2934754424-1001\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\ProgramData\DreamScreen\DreamCompress.scr
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
   Tcpip\Parameters: [NameServer] 8.8.8.8
   Tcpip\..\Interfaces\{274671e8-1989-11e8-8a52-806e6f6e6963}: [NameServer] 8.8.8.8
   Tcpip\..\Interfaces\{a326f77b-de8f-45ae-8bb6-a7b69897c43d}: [NameServer] 8.8.8.8
   Tcpip\..\Interfaces\{a326f77b-de8f-45ae-8bb6-a7b69897c43d}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{a7c65fd3-ca06-4f8f-8438-e57df76fada1}: [NameServer] 8.8.8.8
   Internet Explorer:
   ==================
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2054842250-3291440368-2934754424-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\ssv.dll [2018-02-24] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jp2ssv.dll [2018-02-24] (Oracle Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.161.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-02-24] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.161.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-02-24] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2018-03-11] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2018-03-11] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-03-11]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-03-11]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-03-11]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-03-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-03-11]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-03-11]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-03-11]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-03-11]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-03-11]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-03-11]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2319848 2018-01-05] (Adobe Systems, Incorporated)
   S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [6971400 2018-03-02] ()
   S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE; C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe [1296728 2013-11-29] (www.BitComet.com)
   R2 DSAService; C:\Program Files (x86)\Intel Driver and Support Assistant\DSAService.exe [22304 2018-01-17] (Intel)
   R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [1940584 2017-12-18] (ESET)
   S2 ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\esrv_svc.exe [886032 2018-01-11] ()
   R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [17976 2016-09-20] (Intel Corporation)
   S3 Intel(R) SUR QC SAM; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [18168 2017-07-13] (Intel Corporation)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6440736 2018-03-03] (Malwarebytes)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2018-02-24] (Microsoft Corporation)
   R2 SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\SurSvc.exe [182544 2018-01-11] ()
   S3 USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\esrv_svc.exe [886032 2018-01-11] ()
   S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.12.17007.18022-0\NisSrv.exe [356152 2018-03-01] (Microsoft Corporation)
   S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.12.17007.18022-0\MsMpEng.exe [106280 2018-03-01] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 AsrDrv102; C:\WINDOWS\SysWOW64\Drivers\AsrDrv102.sys [22248 2018-03-07] (ASRock Incorporation) [File not signed]
   R3 e1dexpress; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e1d65x64.sys [543184 2016-07-26] (Intel Corporation)
   R1 eamonm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eamonm.sys [134368 2018-01-19] (ESET)
   S0 eelam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eelam.sys [15872 2018-03-11] (ESET)
   R1 ehdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [180088 2018-01-19] (ESET)
   R1 epfwwfp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [106304 2018-01-19] (ESET)
   R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [76200 2018-01-18] ()
   S3 FairplayKD; C:\ProgramData\MTA San Andreas All\Common\temp\FairplayKD.sys [88072 2018-03-01] (Multi Theft Auto)
   R1 HWiNFO32; C:\WINDOWS\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2018-02-26] (REALiX(tm))
   R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [193248 2018-03-11] (Malwarebytes)
   S3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [109800 2018-03-11] (Malwarebytes)
   S3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [45960 2018-03-11] (Malwarebytes)
   R0 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-03-11] (Malwarebytes)
   S3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [101600 2018-03-11] (Malwarebytes)
   S1 MpKsl19b6e120; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{9BB4AB41-6449-4A74-B0BD-74CD8156514E}\MpKsl19b6e120.sys [58120 2018-03-11] () [File not signed]
   S3 semav6msr64; C:\WINDOWS\system32\drivers\semav6msr64.sys [41512 2018-01-11] ()
   S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-03-01] (Microsoft Corporation)
   S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [288296 2018-03-01] (Microsoft Corporation)
   S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [129568 2018-03-01] (Microsoft Corporation)
   S3 cpuz143; \??\C:\WINDOWS\temp\cpuz143\cpuz143_x64.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-11 15:16 - 2018-03-11 15:17 - 000013422 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\FRST.txt
   2018-03-11 15:16 - 2018-03-11 15:16 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\Administrator 1\Desktop\FRST64.exe
   2018-03-11 15:16 - 2018-03-11 15:16 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-03-11 15:15 - 2018-03-11 15:16 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\Administrator 1\Downloads\FRST64.exe
   2018-03-11 14:07 - 2018-03-11 14:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
   2018-03-11 14:07 - 2018-03-11 14:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ESET
   2018-03-11 14:07 - 2018-03-11 14:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\ESET
   2018-03-11 14:01 - 2018-03-11 14:01 - 004260984 _____ (ESET) C:\Users\Administrator 1\Downloads\eset_nod32_antivirus_live_installer.exe
   2018-03-11 13:46 - 2018-03-11 13:46 - 000002375 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-03-11 13:46 - 2018-03-11 13:46 - 000002334 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-03-11 13:45 - 2018-03-11 13:45 - 000003516 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-03-11 13:45 - 2018-03-11 13:45 - 000003392 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-03-11 13:44 - 2018-03-11 13:45 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Deployment
   2018-03-11 13:44 - 2018-03-11 13:44 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Apps\2.0
   2018-03-11 13:32 - 2018-03-11 13:32 - 000000290 __RSH C:\Users\Administrator 1\ntuser.pol
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\DreamScreen
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\DreamCompress
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:24 - 000101600 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:23 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:23 - 000193248 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:23 - 000109800 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:23 - 000045960 ____N (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:23 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:23 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\DreamScreen
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-03-11 13:23 - 2018-03-11 13:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-03-11 13:23 - 2018-01-18 08:03 - 000076200 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-03-11 13:22 - 2018-03-11 13:22 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lightning
   2018-03-11 13:20 - 2018-03-11 13:32 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\x2pre4hjvjk
   2018-03-11 13:20 - 2018-03-11 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\swuwjqiseok
   2018-03-11 13:20 - 2018-03-11 13:22 - 000003228 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-03-11 13:20 - 2018-03-11 13:20 - 000000003 _____ C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\wbem.ini
   2018-03-11 13:20 - 2018-03-11 13:20 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\OneSystemCare
   2018-03-11 11:31 - 2018-03-11 11:32 - 069202856 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Administrator 1\Downloads\mb3-setup-consumer-3.4.4.2398-1.0.322-1.0.4284.exe
   2018-03-11 11:27 - 2018-03-11 11:27 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\LocalLow\Adobe
   2018-03-11 11:24 - 2018-03-11 11:24 - 000000589 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CC 2018.lnk
   2018-03-11 11:20 - 2018-03-11 11:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2018-03-10 17:22 - 2018-01-05 20:04 - 000002449 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\settings.xml
   2018-03-10 15:00 - 2018-03-10 15:00 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\Desktop\Rockstar Games
   2018-03-10 14:54 - 2018-03-10 14:54 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\Documents\OpenIV
   2018-03-10 14:38 - 2018-03-10 14:38 - 000002746 _____ C:\Users\Administrator 1\Downloads\818058-GTA 5 For Super Low PC's 10.1.zip
   2018-03-10 14:27 - 2018-03-10 14:27 - 000001316 _____ C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\OpenIV.lnk
   2018-03-10 14:27 - 2018-03-10 14:27 - 000001314 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\OpenIV.lnk
   2018-03-10 14:27 - 2018-03-10 14:27 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\New Technology Studio
   2018-03-10 14:26 - 2018-03-10 14:26 - 004555776 _____ (New Technology Studio) C:\Users\Administrator 1\Downloads\ovisetup.exe
   2018-03-10 12:37 - 2018-03-10 12:37 - 000000279 _____ C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Кошче.lnk
   2018-03-10 12:37 - 2018-03-10 12:37 - 000000279 _____ C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Кошче (2).lnk
   2018-03-10 12:02 - 2018-03-10 12:02 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Downloaded Installations
   2018-03-10 12:02 - 2018-03-10 12:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
   2018-03-10 12:01 - 2018-03-10 12:01 - 006791440 _____ (Abstradrome ) C:\Users\Administrator 1\Downloads\hr2011.exe
   2018-03-10 11:38 - 2018-03-10 11:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID
   2018-03-10 11:37 - 2018-03-10 11:37 - 001754192 _____ (CPUID, Inc. ) C:\Users\Administrator 1\Downloads\cpu-z_1.83-en.exe
   2018-03-10 10:12 - 2018-03-10 10:12 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\Documents\Rockstar Games
   2018-03-10 10:12 - 2018-03-10 10:12 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Rockstar Games
   2018-03-10 10:12 - 2018-03-10 10:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Steam
   2018-03-10 10:11 - 2018-03-10 10:11 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Apple Computer
   2018-03-10 10:11 - 2018-03-10 10:11 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Apple Computer
   2018-03-10 10:06 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-03-10 10:06 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-03-10 10:06 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-03-10 10:06 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-03-10 10:06 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-03-10 10:06 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-03-10 10:05 - 2018-03-10 10:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Rockstar Games
   2018-03-10 10:05 - 2018-03-10 10:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Rockstar Games
   2018-03-10 09:53 - 2018-03-10 09:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Socialclub
   2018-03-10 09:53 - 2018-03-10 09:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Games
   2018-03-07 21:30 - 2018-03-07 21:39 - 571870790 _____ C:\Users\Administrator 1\Downloads\_Oceanofgames.com_Half_Life_1.zip
   2018-03-07 20:48 - 2016-10-05 02:37 - 000426104 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\PROUnstl.exe
   2018-03-07 20:48 - 2016-08-24 17:10 - 000002291 ____N C:\WINDOWS\system32\SetupBD.din
   2018-03-07 20:39 - 2018-03-07 20:39 - 000022248 _____ (ASRock Incorporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Drivers\AsrDrv102.sys
   2018-03-07 18:15 - 2018-03-07 18:15 - 000327221 _____ C:\Users\Administrator 1\Downloads\Grand_Theft_Auto_V_R.G._Games.torrent
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:23 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:23 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:14 - 000270752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:13 - 000279456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:13 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:12 - 000613280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:11 - 000138136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:11 - 000109984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmbus.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:10 - 001577880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:10 - 000285080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sdbus.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:09 - 000070040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:08 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:08 - 001055648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:08 - 000758168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:08 - 000571288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:08 - 000387488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:07 - 008603040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:07 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:07 - 001209248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:07 - 000194456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ataport.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:07 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:06 - 002003352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:06 - 000662936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:06 - 000460704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:06 - 000272792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:03 - 000733600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\acpi.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:03 - 000712600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vhdmp.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:03 - 000082848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:02 - 000149400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storahci.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:00 - 000494488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 04:00 - 000187296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dumpsd.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 03:59 - 021351624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 03:54 - 000437144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 03:52 - 000103328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\stornvme.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 03:51 - 000555424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 03:51 - 000097176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sdstor.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 03:51 - 000045472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storufs.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 03:50 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 03:50 - 000229272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tpm.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:53 - 000211872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:50 - 025253376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:41 - 020286120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:31 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\UcmUcsi.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:31 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BasicRender.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:30 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:30 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netvsc.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:30 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:30 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RfxVmt.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:28 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:27 - 001282048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:26 - 023671808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:26 - 000441344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HdAudio.sys
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:25 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cldapi.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:22 - 008110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:20 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:18 - 019352576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:18 - 018923008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:18 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:16 - 001286144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:16 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:16 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:12 - 006031360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-03-06 18:18 - 2018-02-22 02:12 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cldapi.dll
   2018-03-06 17:44 - 2018-03-06 17:44 - 000003628 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\AdobeGCInvoker-1.0-DESKTOP-BQT0R28-Administrator 1
   2018-03-05 14:21 - 2018-03-11 11:24 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\Documents\Adobe
   2018-03-05 14:16 - 2018-03-11 11:26 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Adobe
   2018-03-05 14:16 - 2018-03-11 11:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
   2018-03-05 14:16 - 2018-03-05 14:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
   2018-03-03 14:05 - 2018-03-10 18:07 - 000007597 _____ C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   2018-03-02 12:49 - 2018-03-01 18:47 - 000000219 ___SH C:\Users\Public\Libraries.ini
   2018-03-02 12:39 - 2018-03-02 12:39 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-03-02 12:38 - 2018-03-02 12:38 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\FortniteGame
   2018-03-01 13:46 - 2018-03-01 13:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-02-28 19:15 - 2018-02-28 19:15 - 000000677 _____ C:\Users\Public\Desktop\Rules of Survival.lnk
   2018-02-28 19:15 - 2018-02-28 19:15 - 000000677 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rules of Survival.lnk
   2018-02-28 15:18 - 2018-02-28 15:18 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Binding of Isaac
   2018-02-28 14:02 - 2018-02-28 14:02 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\Documents\Assassin's Creed III
   2018-02-28 14:02 - 2018-02-28 14:02 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Theta
   2018-02-27 21:12 - 2018-02-27 21:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Adobe
   2018-02-27 12:56 - 2018-03-02 12:38 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-02-27 12:56 - 2018-02-27 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\UnrealEngineLauncher
   2018-02-27 12:56 - 2018-02-27 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\EpicGamesLauncher
   2018-02-27 12:55 - 2018-02-27 13:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Epic
   2018-02-27 12:55 - 2018-02-27 12:55 - 000000897 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Epic Games Launcher.lnk
   2018-02-26 20:28 - 2018-03-07 21:32 - 000022280 _____ (ASRock Incorporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Drivers\AsrAutoChkUpdDrv.sys
   2018-02-26 20:28 - 2018-02-26 20:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASRock Utility
   2018-02-26 20:28 - 2018-02-26 20:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ASRock
   2018-02-26 20:28 - 2018-02-26 20:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ASRock Utility
   2018-02-26 20:09 - 2018-02-26 20:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
   2018-02-26 20:09 - 2018-02-26 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IObit
   2018-02-26 20:08 - 2018-02-26 20:14 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\IObit
   2018-02-26 20:08 - 2018-02-26 20:10 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\LocalLow\IObit
   2018-02-26 20:08 - 2018-02-26 20:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
   2018-02-26 20:08 - 2018-02-26 20:09 - 000003078 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Administrator 1)
   2018-02-26 20:08 - 2018-02-26 20:08 - 000027552 _____ (REALiX(tm)) C:\WINDOWS\SysWOW64\Drivers\HWiNFO64A.SYS
   2018-02-26 18:50 - 2018-02-26 18:50 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\MAXON
   2018-02-26 16:59 - 2018-02-26 17:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MTA San Andreas 1.5
   2018-02-26 16:59 - 2018-02-26 16:59 - 000002193 _____ C:\Users\Public\Desktop\MTA San Andreas 1.5.lnk
   2018-02-26 16:59 - 2018-02-26 16:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MTA San Andreas 1.5
   2018-02-26 16:57 - 2018-03-08 13:03 - 000000712 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\GTA San Andreas.lnk
   2018-02-26 16:23 - 2018-03-02 21:06 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\Documents\GTA San Andreas User Files
   2018-02-26 16:15 - 2018-02-26 16:15 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\Documents\League of Legends
   2018-02-26 15:47 - 2018-02-26 15:47 - 000000617 _____ C:\Users\Public\Desktop\League of Legends.lnk
   2018-02-26 15:47 - 2018-02-26 15:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of Legends
   2018-02-26 11:48 - 2018-03-05 18:03 - 000004210 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleaner Update
   2018-02-26 11:48 - 2018-02-26 11:48 - 000002890 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
   2018-02-26 11:48 - 2018-02-26 11:48 - 000000863 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
   2018-02-26 11:48 - 2018-02-26 11:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
   2018-02-26 11:48 - 2018-02-26 11:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
   2018-02-26 11:12 - 2018-02-26 11:12 - 001201242 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-02-26 11:12 - 2018-02-26 11:12 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
   2018-02-26 11:12 - 2018-02-26 11:12 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Intel Corporation
   2018-02-26 11:09 - 2018-02-26 11:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NortonInstaller
   2018-02-26 11:01 - 2018-02-26 11:01 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-02-26 11:01 - 2018-02-26 11:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-02-26 11:01 - 2018-02-26 11:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
   2018-02-26 11:01 - 2018-02-26 11:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-02-26 11:00 - 2018-02-26 11:00 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
   2018-02-26 11:00 - 2018-02-26 11:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 072520720 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RCoRes64.dat
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 024414760 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioRenderAVX64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 024323312 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioRender64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 017377488 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioCapture64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 015202040 _____ (Yamaha Corporation) C:\WINDOWS\system32\YamahaAE3.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 014057256 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioRealtek64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 013122584 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxVoiceAPO3064.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 012988352 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxVoiceAPO4064.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 010534696 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\IntelSSTAPO.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 007172920 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEP64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 007096192 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPP64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 006947183 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 006374320 _____ (Nahimic Inc) C:\WINDOWS\system32\NAHIMICV3apo.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 006264640 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPP64AF3.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 005804772 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\rtvienna.dat
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 005793528 _____ (Nahimic Inc) C:\WINDOWS\system32\NAHIMICV2apo.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 005593616 _____ (Nahimic Inc) C:\WINDOWS\system32\NAHIMICAPOlfx.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 005341352 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOv211.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 005293064 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 003299824 _____ (Yamaha Corporation) C:\WINDOWS\system32\YamahaAE2.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 003291320 _____ (Fortemedia Corporation) C:\WINDOWS\system32\FMAPO64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 003283248 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkApi64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 003203592 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtPgEx64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 003134720 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RltkAPO64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002895104 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RTSnMg64.cpl
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002825104 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioAPO7064.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002776224 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\RltkAPO.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002706864 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\sltech64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002439048 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOv201.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002203752 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\slcnt64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002190992 _____ (Yamaha Corporation) C:\WINDOWS\system32\YamahaAE.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002110600 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\WavesGUILib64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002073096 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RCoInstII64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 002050184 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioEQ64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001965816 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPD64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001959608 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPD64AF3.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001920820 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\rtkSSTsetting.dat
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001780624 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001607136 _____ (Conexant Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\CX64APO.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001591064 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001529144 _____ (Conexant Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\CX64Proxy.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001508936 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSBoostDLL64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001435144 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRRPTR64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001422928 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioAPO6064.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001382240 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\WINDOWS\system32\tosade.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001360520 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RTCOM64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001337648 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\tossaeapo64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001334384 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxSpeechAPO64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001213664 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioAPO5064.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001186840 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\IntelSstCApoPropPage.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001166160 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioAPO4064.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001115144 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOProp.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001041744 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\sl3apo64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001003864 _____ (Nahimic Inc) C:\WINDOWS\system32\NahimicAPONSControl.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 001001800 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEHDHF64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000999856 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxVoiceAPO2064.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000965032 _____ (Sony Corporation) C:\WINDOWS\system32\SFSS_APO.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000962136 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\tosasfapo64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000931624 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioAPOShell64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000923744 _____ (Sony Corporation) C:\WINDOWS\system32\MISS_APO.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000873464 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\WINDOWS\system32\tadefxapo264.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000864344 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SEHDHF32.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000858200 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEHDRA64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000854032 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SECOMN64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000743968 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000727440 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSSymmetryDLL64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000725944 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SECOMN32.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000708312 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000689888 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtDataProc64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000678184 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioAPO30.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000677672 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxVolumeSDAPO.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000618192 _____ (Knowles Acoustics ) C:\WINDOWS\system32\KAAPORT64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000601144 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\tossaemaxapo64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000574760 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\WINDOWS\system32\AERTAC64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000571376 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\tbb_waves.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000532384 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSTSX64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000514528 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSU2PLFX64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000504312 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSNeoPCDLL64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000500560 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSU2PGFX64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000498648 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEAPO64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000472312 _____ (ICEpower a/s) C:\WINDOWS\system32\ICEsoundAPO64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000467160 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRAPO64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000447720 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EED64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000447184 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\toseaeapo64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000445400 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSLimiterDLL64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000441272 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000438696 _____ (Conexant Systems, Inc.) C:\WINDOWS\system32\CAF64APO2.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000428232 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSU2PREC64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000416512 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMUI.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000387320 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEP64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000381416 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRCOM64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000372744 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\HiFiDAX2API.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000366128 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\system32\HMAPO.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000362056 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPO64AF3.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000360344 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMClariFi.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000343712 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtlCPAPI64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000341152 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRCOM.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000341152 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRCOM.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000330568 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\WINDOWS\system32\MaxxAudioAPO20.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000327456 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPO64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000321720 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RP3DHT64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000321720 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RP3DAA64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000310424 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPA64F3.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000272720 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPA64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000258864 _____ (TODO: <Company name>) C:\WINDOWS\system32\slprp64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000253904 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSGFXAPO64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000253864 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSLFXAPO64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000252880 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSGFXAPONS64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000231920 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SFNHK64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000221968 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSTSH64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000214832 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEED64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000209536 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSHP64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000203848 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMHVS.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000192984 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkCfg64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000190936 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMEQ_Voice.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000190936 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMEQ.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000179600 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMLimiter.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000166208 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSWOW64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000158704 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\WINDOWS\system32\tadefxapo.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000154368 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HarmanAudioInterface.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000151792 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEL64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000134200 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEA64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000122320 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\WINDOWS\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000118600 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\WINDOWS\system32\AERTAR64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000118592 _____ C:\WINDOWS\system32\AcpiServiceVnA64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000112496 _____ (Conexant Systems, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Caf64api.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000110984 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEL64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000105304 _____ C:\WINDOWS\system32\audioLibVc.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000090920 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SFCOM64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000088352 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEG64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000088328 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SFAPO64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000084616 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEG64A.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000083632 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\WINDOWS\SysWOW64\SFCOM.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000075544 _____ (TOSHIBA CORPORATION.) C:\WINDOWS\system32\tepeqapo64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000023696 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkCoLDR64.dll
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000005604 _____ C:\WINDOWS\system32\cxapo.lncs
   2018-02-26 11:00 - 2016-08-26 03:18 - 000000736 _____ C:\WINDOWS\system32\cxapo.prop
   2018-02-26 10:59 - 2018-02-26 11:02 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
   2018-02-26 10:59 - 2016-04-11 07:38 - 002838232 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RtlExUpd.dll
   2018-02-25 22:01 - 2018-02-25 22:01 - 000000717 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\Сияна.lnk
   2018-02-25 22:01 - 2018-02-25 22:00 - 000000728 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\Иванчо.lnk
   2018-02-25 22:00 - 2018-02-25 22:00 - 000000695 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\Ива.lnk
   2018-02-25 20:26 - 2018-02-25 20:26 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\Intel
   2018-02-25 19:48 - 2018-02-25 19:48 - 000003834 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473
   2018-02-25 19:43 - 2018-02-25 19:43 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Intel
   2018-02-25 19:40 - 2018-02-25 19:40 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
   2018-02-25 19:40 - 2017-09-14 01:20 - 000798008 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkan-1.dll
   2018-02-25 19:40 - 2017-09-14 01:20 - 000490296 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkaninfo.exe
   2018-02-25 19:40 - 2017-09-14 01:19 - 000927544 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkan-1.dll
   2018-02-25 19:40 - 2017-09-14 01:19 - 000591160 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo.exe
   2018-02-25 19:19 - 2018-03-11 13:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel Driver and Support Assistant
   2018-02-25 19:19 - 2018-02-26 11:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Intel
   2018-02-25 19:19 - 2018-02-25 19:19 - 000003762 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132
   2018-02-25 19:19 - 2018-02-25 19:19 - 000003528 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132-Logon
   2018-02-25 19:19 - 2018-02-25 19:19 - 000002690 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK
   2018-02-25 19:19 - 2018-02-25 19:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel Driver and Support Assistant
   2018-02-25 19:19 - 2018-01-11 01:25 - 000041512 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\semav6msr64.sys
   2018-02-25 15:57 - 2018-02-25 15:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Riot Games
   2018-02-25 15:55 - 2008-07-12 08:18 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_39.dll
   2018-02-25 15:55 - 2008-07-12 08:18 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
   2018-02-25 15:55 - 2008-07-12 08:18 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_39.dll
   2018-02-25 15:40 - 2018-02-25 15:40 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\Documents\FeedbackHub
   2018-02-25 13:23 - 2018-02-25 13:23 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Macromedia
   2018-02-25 13:15 - 2018-02-25 13:17 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\DevilDaggers
   2018-02-25 13:15 - 2018-02-25 13:15 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Steam
   2018-02-25 13:11 - 2018-02-25 18:00 - 000000840 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\Devil Daggers.lnk
   2018-02-25 09:45 - 2018-02-25 19:55 - 000003398 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-2054842250-3291440368-2934754424-1001
   2018-02-24 21:30 - 2018-02-25 19:43 - 000016976 _____ C:\WINDOWS\system32\results.xml
   2018-02-24 21:28 - 2018-03-11 13:32 - 000000000 __SHD C:\Users\Administrator 1\IntelGraphicsProfiles
   2018-02-24 21:28 - 2018-03-07 20:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-02-24 21:28 - 2018-02-26 16:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\MTA San Andreas All
   2018-02-24 21:28 - 2018-02-26 11:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
   2018-02-24 21:26 - 2018-02-24 21:28 - 000000000 ____D C:\Intel
   2018-02-24 21:08 - 2015-11-05 17:30 - 001070232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mscomctl.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2015-11-05 17:30 - 000617896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2015-03-16 13:58 - 000444840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshflxgd.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2014-09-10 10:14 - 000163480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000660120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mscomct2.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000416408 _____ (Microsoft Corporation ) C:\WINDOWS\SysWOW64\comct332.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000279192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msdatgrd.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000259736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msflxgrd.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000253080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msdatlst.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000222360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tabctl32.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000219288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\richtx32.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000218776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dblist32.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000212112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mci32.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000179352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmask32.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000170920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comct232.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000131728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msinet.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000130712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msstdfmt.dll
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000127640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mswinsck.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000119960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mscomm32.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000108696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msstkprp.dll
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000104088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\picclp32.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2013-11-25 06:27 - 000084624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sysinfo.ocx
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:36 - 001054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71u.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:25 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71deu.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:25 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71ita.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:25 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71fra.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:25 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71esp.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:25 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71enu.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:25 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71kor.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:25 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71jpn.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:25 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71cht.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:25 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71chs.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 13:19 - 001060864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc71.dll
   2018-02-24 21:08 - 2011-01-12 12:53 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\atl71.dll
   2018-02-24 21:08 - 2007-02-01 22:13 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcp71.dll
   2018-02-24 21:08 - 2007-02-01 19:11 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcr71.dll
   2018-02-24 21:08 - 2007-01-30 22:04 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcr70.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:28 - 001017344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70u.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:15 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70ita.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:15 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70fra.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:15 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70esp.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:15 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70deu.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:15 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70enu.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:15 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70kor.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:15 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70jpn.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:15 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70cht.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:15 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70chs.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-26 00:07 - 001024000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfc70.dll
   2018-02-24 21:08 - 2006-08-25 23:17 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\atl70.dll
   2018-02-24 21:08 - 2005-01-20 19:25 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvci70.dll
   2018-02-24 21:08 - 2002-01-05 05:40 - 000487424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcp70.dll
   2018-02-24 21:08 - 1996-01-12 03:00 - 000722192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vb40032.dll
   2018-02-24 21:08 - 1993-07-23 19:31 - 000210944 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcrt10.dll
   2018-02-24 21:05 - 2018-03-11 11:38 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\libraries
   2018-02-24 20:55 - 2018-03-11 13:37 - 000698248 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh002.dat
   2018-02-24 20:55 - 2018-03-11 13:37 - 000212472 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc002.dat
   2018-02-24 20:54 - 2018-02-24 20:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-02-24 20:54 - 2018-02-24 20:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-02-24 20:54 - 2018-02-24 20:54 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-02-24 20:54 - 2018-02-24 20:54 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-02-24 20:52 - 2017-09-28 15:50 - 001166520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationNative_v0300.dll
   2018-02-24 20:52 - 2017-09-28 15:50 - 000124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
   2018-02-24 20:52 - 2017-09-28 15:50 - 000035456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TsWpfWrp.exe
   2018-02-24 20:52 - 2017-09-22 18:19 - 000778936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
   2018-02-24 20:52 - 2017-09-22 18:19 - 000103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
   2018-02-24 20:52 - 2017-09-22 18:19 - 000035456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
   2018-02-24 20:50 - 2018-03-11 11:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-02-24 20:50 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_7.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_43.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
   2018-02-24 20:50 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
   2018-02-24 20:50 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-02-24 20:50 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-02-24 20:50 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-02-24 20:50 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-02-24 20:50 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-02-24 20:50 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-02-24 20:49 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_38.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_38.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_0.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_0.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_37.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
   2018-02-24 20:49 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_37.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_10.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_36.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_36.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_9.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_35.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_35.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_8.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_34.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_34.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_7.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_33.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_33.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
   2018-02-24 20:49 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_6.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_5.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_32.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_4.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_3.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_30.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_1.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_29.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_0.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
   2018-02-24 20:49 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_28.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_27.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_26.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_25.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
   2018-02-24 20:48 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_24.dll
   2018-02-24 20:46 - 2018-02-26 16:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
   2018-02-24 20:46 - 2018-02-24 20:53 - 000000944 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.lnk
   2018-02-24 20:46 - 2018-02-24 20:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike Global Offensive
   2018-02-24 20:31 - 2018-02-24 20:31 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\DBG
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 08:16 - 002406456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 08:14 - 004504464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 08:10 - 000614160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StateRepository.Core.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 08:09 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 08:08 - 007675784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 08:04 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 08:03 - 001619808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppobjs.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 07:17 - 002255112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 07:09 - 006092152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 07:06 - 006481640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 07:06 - 004670728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 07:04 - 001491352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppVEntSubsystems32.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:50 - 003665408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:47 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:47 - 013704192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:45 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:43 - 008020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:43 - 006466560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:40 - 012831744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:40 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:40 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:39 - 011925504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:39 - 004748288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:39 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:38 - 006567936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:38 - 005833216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-10 06:38 - 003169280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-02-09 05:35 - 004959688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtmpltfm.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-01-01 14:50 - 005905752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-01-01 14:48 - 007831760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-01-01 13:15 - 012687872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-02-24 20:10 - 2018-01-01 13:13 - 013657600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-24 20:09 - 000000335 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\computer.lnk
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:21 - 000479912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase_enclave.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:20 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:19 - 001133888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVP9DEC.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:18 - 001193192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryPS.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:18 - 000319864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:18 - 000098272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FsIso.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:18 - 000022400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64cpu.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:16 - 000739696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:15 - 002514944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:15 - 001954048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:15 - 000471968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:14 - 002395032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:14 - 001002592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:13 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:13 - 000535960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netio.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:13 - 000408984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:13 - 000373656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:12 - 004537040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:12 - 001313016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Taskmgr.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:12 - 001277848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:11 - 001029528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\efscore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:11 - 000711432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:11 - 000677784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:10 - 002447768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:10 - 000749976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:10 - 000246168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:10 - 000154520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryClient.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:09 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:09 - 000525208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimserv.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:09 - 000491264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\policymanager.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:09 - 000075160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:08 - 003010248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:08 - 002574232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:08 - 000687552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StructuredQuery.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:08 - 000398824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:08 - 000096200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winbrand.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:08 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:07 - 004506576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:07 - 002710728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:07 - 000705944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimgapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:07 - 000436632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudExperienceHostCommon.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 004486904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000824896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipSVC.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000727448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fvevol.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000594048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000519144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000494488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000356952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000189336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthAgent.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000100248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryBroker.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:06 - 000087384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\remoteaudioendpoint.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:05 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:05 - 000413888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:05 - 000070856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 006791984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 001628056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 001430760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 001426672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 001254144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 001170008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 000614296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\afd.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 000603920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 000374032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vac.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 000339872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 000260896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 000212880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsensorgroup.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:04 - 000093592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:03 - 000849304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicensingWinRT.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:03 - 000722616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppwinob.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:03 - 000706600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:03 - 000404888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudExperienceHost.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:03 - 000098712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceReactivation.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 002773400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 002220952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystems64.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 001420696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 001103768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000831384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000813976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000744856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000645528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000628632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp_win.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000617304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TextInputFramework.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000397720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000231320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 08:02 - 000040352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClientPS.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:22 - 001930224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:21 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:18 - 001384288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:18 - 000022424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hvsicontainerservice.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:17 - 000597160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:17 - 000542856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryPS.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:15 - 001145624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:12 - 004382032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\setupapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:11 - 001250528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Taskmgr.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:10 - 000422592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\policymanager.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:09 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:09 - 002338776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:09 - 001123456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:09 - 000559976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:09 - 000354200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudExperienceHostCommon.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:08 - 003980720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:08 - 002193168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:08 - 000592792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wimgapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:07 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:07 - 000527864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StateRepository.Core.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:07 - 000284112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:07 - 000123808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryClient.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:07 - 000089504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryBroker.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:07 - 000083216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winbrand.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:07 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:06 - 006014688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:06 - 000982528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 001246432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioEng.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 001149272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000718232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000662208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000654456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EditionUpgradeManagerObj.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000551672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000386424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000193248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsensorgroup.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000129184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000079256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DeviceReactivation.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:05 - 000074992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\remoteaudioendpoint.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:04 - 000027032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppVClientPS.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 07:03 - 000505160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcp_win.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:50 - 001313792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:50 - 001294848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:50 - 000849920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:50 - 000496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:49 - 001664512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:49 - 000848896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:49 - 000536576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:49 - 000385536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cldflt.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:49 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:49 - 000326656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:49 - 000232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\convertvhd.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:49 - 000211456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:49 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\musdialoghandlers.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:48 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:48 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mskssrv.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:48 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtClient.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:47 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:47 - 000201216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedPCCSP.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:47 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:47 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\virtdisk.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:47 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcimage.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:47 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:47 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzres.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 002393600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcGenral.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 001470976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\winnat.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDeviceRegistration.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000173568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shsetup.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MshtmlDac.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\setup16.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PCShellCommonProxyStub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:46 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\user.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:45 - 000306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FSClient.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:45 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authz.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:45 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winsku.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:45 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatepolicy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:45 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:45 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nlaapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:45 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:45 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nshhttp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:45 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EnterpriseAppMgmtClient.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Magnify.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000579072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Payments.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000539136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HolographicExtensions.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msIso.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000427008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OneCoreCommonProxyStub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000388608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000336896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppLockerCSP.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000302592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shutdownux.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tetheringservice.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssprxy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\virtdisk.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:44 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tzres.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 003756032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bootux.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000580608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webio.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000570368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TileDataRepository.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000566272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DevicePairing.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtmsft.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ks.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000311808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeveloperOptionsSettingsHandlers.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000247296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winsku.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppManagementConfiguration.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shsetup.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppCapture.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:43 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PCShellCommonProxyStub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 001216000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 001113600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvr.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000975872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbiosrvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000950784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasgcw.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000813568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000731136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Magnify.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000708096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000634880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\efswrt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000397824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000286720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ListSvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FSClient.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkDesktopSettings.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000233984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLockerCSP.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\authz.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockScreenContent.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDeviceRegistration.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rshx32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\updatepolicy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nshhttp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:42 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000815616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000721408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DevicePairing.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\efswrt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000451072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TileDataRepository.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Payments.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000401408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncsi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000369152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edputil.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netplwiz.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppManagementConfiguration.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sendmail.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:41 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 004498432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 002873344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 001234432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SEMgrSvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 001002496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000940544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000939520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000930816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcastdvr.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000856576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasgcw.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000800256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cscui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000756736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000691200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dsreg.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000601088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ipnathlp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\timedate.cpl
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rastls.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\timedate.cpl
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000366080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nlasvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edputil.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000195072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OneCoreCommonProxyStub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:40 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EditionUpgradeHelper.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 005500928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aclui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 004592640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 002677760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000908800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontext.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssvp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sud.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000462848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webio.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rastls.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\zipfldr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sysdm.cpl
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:39 - 000020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\regsvr32.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 006722560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 004815360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 003125760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 002184192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssrch.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 002082304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 001968640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FntCache.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 001547776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 001228800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 001167360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ISM.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 001166336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000939520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000885248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appwiz.cpl
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000699904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsm.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000668160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sud.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000509440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rascustom.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:38 - 000174592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EditionUpgradeHelper.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 004839424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbgeng.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 003678720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 003578368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SRH.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 003419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 002523648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 001822208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 001488384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 000862208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasdlg.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srchadmin.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:37 - 000198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 002859520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRH.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 002035712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 001759744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpncore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 001559552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000915968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000685056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DbgModel.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000599552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sppcomapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FontProvider.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 005388800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aclui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 004384768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 002349568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 002013184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000963584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000943104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000941568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000918528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000862208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasapi32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000796160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntshrui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FrameServer.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\authui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000402944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000332288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srchadmin.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:35 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:34 - 006532096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mspaint.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:34 - 004249600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:34 - 002983936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:34 - 000624640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVXENCD.DLL
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:34 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:34 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVSENCD.DLL
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:34 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.ProxyStub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 001936384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 001661440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vssapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 001570816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RecoveryDrive.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 001557504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VSSVC.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 000621568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 000620544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 000604672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 000482816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srcore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmcbase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rstrui.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 000217088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebClnt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:33 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\davclnt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:32 - 002427904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmcndmgr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:32 - 000681472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:32 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:32 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\npfs.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:32 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.ProxyStub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:31 - 001488896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmc.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:31 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vssapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:31 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmcbase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:31 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WebClnt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 06:31 - 000078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\davclnt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 04:59 - 000804240 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\locale.nls
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-10 04:59 - 000804240 _____ C:\WINDOWS\system32\locale.nls
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-09 05:35 - 001234888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtmpal.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-09 05:35 - 001002952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtmcodecs.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-09 05:35 - 000892872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ortcengine.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-09 05:35 - 000065992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtmmvrortc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-02 05:36 - 003903944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtmpltfm.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-02 05:36 - 000921032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtmpal.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-02 05:36 - 000854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtmcodecs.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-02 05:36 - 000649672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ortcengine.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-02-02 05:36 - 000054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtmmvrortc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 19:15 - 000956416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Spectrum.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:52 - 000066712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iumcrypt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:51 - 000191816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\skci.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:51 - 000059800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bam.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:50 - 000780464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:49 - 000292376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:48 - 000382360 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:46 - 000898216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:45 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:43 - 001173576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:43 - 000367336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:43 - 000062872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fsdepends.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:42 - 000184984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sspicli.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:41 - 000559512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:41 - 000549552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWanAPI.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:39 - 000902416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:39 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\systemreset.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:39 - 000129432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvsocket.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:38 - 000038808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Diskdump.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:37 - 000461720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifitask.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:36 - 000166296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\partmgr.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:36 - 000113560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icfupgd.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:36 - 000057752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:34 - 001336344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:27 - 000163736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wfplwfs.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:26 - 000428952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:26 - 000081304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmbkmcl.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:25 - 000615768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\services.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:25 - 000147864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wcifs.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:06 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:03 - 000777904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:03 - 000650328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:03 - 000566664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 14:03 - 000123512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:49 - 000481464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:49 - 000258808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wscapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:46 - 000289816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:45 - 005615968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10warp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:45 - 000450928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWanAPI.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:42 - 001003152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:34 - 000703568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:25 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:25 - 000097792 _____ C:\WINDOWS\system32\runexehelper.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:24 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboutSettingsHandlers.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:24 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:24 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:24 - 000038912 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:23 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieui.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:23 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:23 - 000121344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:23 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vmbkmclr.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:23 - 000047104 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:22 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rfxvmt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:22 - 000031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Management.Provisioning.ProxyStub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:22 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Dumpstorport.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:22 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VmApplicationHealthMonitorProxy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:21 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wificonnapi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:21 - 000097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:21 - 000097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\raspptp.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:21 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:21 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:21 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rfxvmt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000524288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwpolicyiomgr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000212992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\container.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provisioningcsp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ACPBackgroundManagerPolicy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WcnApi.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iepeers.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasauto.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:20 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SCardDlg.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000795136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NaturalAuth.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansec.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Bluetooth.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000416768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\html.iec
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000366080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\html.iec
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dusmsvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PimIndexMaintenance.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000174592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\P2P.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\container.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msoert2.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:19 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provtool.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000748032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneProviders.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000699904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000588800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmsRouterSvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcncsvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provengine.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000427008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provhandlers.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000425984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vmrdvcore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000380928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EncDec.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\APHostService.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000261632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SCardSvr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\P2P.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appinfo.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:18 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provdatastore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:17 - 001485312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpserverbase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:17 - 000791552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneService.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:17 - 000616960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:17 - 000555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SensorService.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:17 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FirewallAPI.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:17 - 000423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\p2psvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:17 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pnrpsvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:17 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:16 - 000966656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Unistore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:16 - 000956928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpbase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:16 - 000664576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:16 - 000624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncController.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:16 - 000594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:16 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:16 - 000235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:15 - 001657856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpserverbase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:15 - 001245184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Unistore.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:15 - 000970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sysmain.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:15 - 000951808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usermgr.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:15 - 000588800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:15 - 000434176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EncDec.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:15 - 000258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:14 - 001097728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpbase.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:14 - 000985600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:14 - 000870912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CPFilters.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:13 - 003121664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Bluetooth.Profiles.Gatt.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:13 - 000897024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:12 - 002633216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:12 - 001573376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataService.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:12 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwansvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:12 - 000760320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:11 - 001955328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:11 - 001816576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:11 - 001343488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifinetworkmanager.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:11 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:11 - 000812032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:11 - 000715776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:10 - 002528256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:10 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wscproxystub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:09 - 000925184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:08 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:08 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\taskcomp.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:08 - 000424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:06 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscproxystub.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:05 - 002510848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ResetEngine.dll
   2018-02-24 20:09 - 2018-01-01 13:05 - 001160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
   2018-02-24 19:55 - 2018-03-02 13:51 - 000000758 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\Kpuc.lnk
   2018-02-24 19:53 - 2018-02-24 19:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-02-24 19:52 - 2018-02-24 19:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-02-24 19:51 - 2018-02-24 19:51 - 000000000 ___HD C:\Users\Administrator 1\MicrosoftEdgeBackups
   2018-02-24 19:50 - 2018-03-06 18:28 - 000000000 ___RD C:\Users\Administrator 1\3D Objects
   2018-02-24 19:50 - 2018-02-24 19:50 - 000000020 ___SH C:\Users\Administrator 1\ntuser.ini
   2018-02-24 19:49 - 2018-03-11 13:37 - 002219070 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-02-24 19:48 - 2018-03-11 13:32 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-02-24 19:48 - 2018-02-24 19:48 - 000001888 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Launch BitComet
   2018-02-24 19:48 - 2018-02-24 19:48 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\S-1-5-21-2054842250-3291440368-2934754424-1001
   2018-02-24 19:47 - 2018-02-24 19:48 - 000007623 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
   2018-02-24 19:47 - 2018-02-24 19:48 - 000007623 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
   2018-02-24 19:47 - 2018-02-24 19:47 - 000022744 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
   2018-02-24 19:44 - 2018-02-24 19:44 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\GfxValDisplayLog.bin
   2018-02-24 19:43 - 2018-03-05 13:23 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Comms
   2018-02-24 19:43 - 2018-02-24 19:43 - 000001576 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-02-24 19:42 - 2018-02-24 09:59 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-02-24 19:39 - 2018-02-25 19:55 - 000002425 _____ C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
   2018-02-24 19:39 - 2018-02-25 19:55 - 000000000 ___RD C:\Users\Administrator 1\OneDrive
   2018-02-24 19:39 - 2018-02-24 20:21 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Packages
   2018-02-24 19:38 - 2018-03-11 13:32 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1
   2018-02-24 19:38 - 2017-09-29 15:41 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-02-24 19:37 - 2018-01-03 09:32 - 000144832 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.DLL
   2018-02-24 19:36 - 2018-03-11 13:32 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-02-24 19:36 - 2018-03-11 11:29 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Adobe
   2018-02-24 19:36 - 2018-03-06 18:28 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-02-24 19:36 - 2018-02-26 20:35 - 000222000 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-02-24 19:36 - 2018-02-24 19:50 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\TileDataLayer
   2018-02-24 19:36 - 2018-02-24 19:36 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\VirtualStore
   2018-02-24 19:36 - 2018-02-24 19:36 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Publishers
   2018-02-24 19:36 - 2018-02-24 19:36 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-02-24 19:35 - 2018-02-24 19:35 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-02-24 19:29 - 2018-02-24 19:29 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   2018-02-24 18:04 - 2018-02-24 18:04 - 000001383 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\cstrike.lnk
   2018-02-24 16:45 - 2018-02-24 18:08 - 871262472 _____ C:\Users\Administrator 1\Downloads\_Oceanofgames.com_GT (1).zip
   2018-02-24 16:01 - 2018-02-24 19:34 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\bbimigrate
   2018-02-24 16:00 - 2018-02-24 16:02 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-02-24 15:58 - 2018-02-24 15:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\containers
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 002717392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 002465848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 002269080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001970520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001776272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001558856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winmde.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001522176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001507736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001454568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001377080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 001015008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-02-24 15:57 - 2018-02-24 15:57 - 000285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 021754368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 017084416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 002491112 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 001663488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\batmeter.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 001474680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 001432816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 001280000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000769096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcrt.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000676352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SndVolSSO.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DHolographicDisplay.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mswstr10.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000618496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000614912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\apphelp.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000514560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iprtrmgr.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000487424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sppcext.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000336896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HolographicRuntimes.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\scrobj.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wscript.exe
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cscript.exe
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msscript.ocx
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\acppage.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usoapi.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000047000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KeyboardFilterShim.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msdtcVSp1res.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\slcext.dll
   2018-02-24 15:56 - 2018-02-24 15:56 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjint40.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 003478016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mispace.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 003331520 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 003211776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 003186688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 002864640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mispace.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 002666496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\storagewmi.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 002596352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreen.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 002412168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 002117632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pnidui.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001990160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001980928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\storagewmi.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001925296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001806336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Speech.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001694224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001670656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\batmeter.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001666048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001642520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001636376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001634288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\user32.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001554216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001528904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\user32.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001490328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001488792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001463856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001323840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001321472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001261864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001124760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 001012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Services.TargetedContent.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000979352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000975872 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessor.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000899584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\samsrv.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000891800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000887296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000840440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Perception.Stub.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9on12.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000823808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000791960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000770048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000768512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PCPKsp.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000746904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Services.TargetedContent.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000708096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SndVolSSO.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000703536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TpmCoreProvisioning.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000660480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000654848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000630752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PCPKsp.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000590944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000566272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TpmCoreProvisioning.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iprtrmgr.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9on12.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000534528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000529408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nwifi.sys
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActivationManager.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000506256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Perception.Stub.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000479912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64win.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NgcCtnr.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000474112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DictationManager.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000464408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcryptprimitives.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActivationManager.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptngc.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000418712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000401304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcLayers.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000362176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BioIso.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpatializerApo.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000354304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WwaApi.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000353848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000353688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000351232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DictationManager.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000326144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cryptngc.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcLayers.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000293888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WwaApi.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000292864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SpatializerApo.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000269696 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessorCore.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SIHClient.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000264040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotifyIcon.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000254976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PushToInstall.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000242176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExecModelClient.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreenps.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManager.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000230296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000222208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\scrobj.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gamingtcui.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_ContentDeliveryManager.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_SIUF.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscript.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cscript.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\smartscreenps.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\umpo.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000137544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcrypt.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gamingtcui.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_CapabilityAccess.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptcatsvc.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\luafv.sys
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\UcmCx.sys
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000097144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usoapi.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XblAuthTokenBrokerExt.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hascsp.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acppage.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XblAuthTokenBrokerExt.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CapabilityAccessManagerClient.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000060824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\urscx01000.sys
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadjcsp.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TpmTasks.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuautoappupdate.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdrleakdiag.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdrleakdiag.exe
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vwifimp.sys
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcVSp1res.dll
   2018-02-24 15:55 - 2018-02-24 15:55 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\slcext.dll
   2018-02-24 15:41 - 2018-02-24 15:41 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-02-24 13:54 - 2018-03-10 20:23 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\CC
   2018-02-24 13:50 - 2018-02-24 13:50 - 000000016 _____ C:\ProgramData\mntemp
   2018-02-24 13:50 - 2018-02-24 13:50 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Netease
   2018-02-24 13:48 - 2018-01-16 12:18 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
   2018-02-24 13:48 - 2018-01-16 12:18 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_43.dll
   2018-02-24 13:38 - 2018-02-24 13:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
   2018-02-24 13:38 - 2018-02-24 11:40 - 000548000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-02-24 13:36 - 2018-02-24 13:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-02-24 13:36 - 2018-02-24 13:36 - 130067560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-02-24 13:36 - 2018-02-24 13:36 - 130067560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-02-24 13:36 - 2018-01-09 16:44 - 000108584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\osrss.dll
   2018-02-24 12:03 - 2018-02-24 19:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BS.Player
   2018-02-24 12:03 - 2018-02-24 12:03 - 000001205 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\BS.Player FREE.lnk
   2018-02-24 12:01 - 2018-02-24 12:08 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\BSplayer
   2018-02-24 12:01 - 2018-02-24 12:01 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\BSplayer Pro
   2018-02-24 12:01 - 2018-02-24 12:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Webteh
   2018-02-24 12:00 - 2018-03-04 15:34 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
   2018-02-24 11:52 - 2018-02-24 11:52 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\WinRAR
   2018-02-24 11:51 - 2018-02-24 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-02-24 11:51 - 2018-02-24 19:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-02-24 11:51 - 2018-02-24 11:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
   2018-02-24 10:58 - 2018-02-24 10:58 - 000001118 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\Minecraft.lnk
   2018-02-24 10:57 - 2018-03-11 10:55 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\.minecraft
   2018-02-24 10:57 - 2018-02-24 10:57 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\java
   2018-02-24 10:42 - 2018-02-24 19:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitComet (64-bit)
   2018-02-24 10:42 - 2018-02-24 10:42 - 000000853 _____ C:\Users\Public\Desktop\BitComet.lnk
   2018-02-24 10:41 - 2018-03-11 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\BitComet
   2018-02-24 10:41 - 2018-02-24 10:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\BitComet
   2018-02-24 10:25 - 2018-03-11 13:55 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Google
   2018-02-24 10:25 - 2018-03-11 13:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-02-24 10:22 - 2018-02-24 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-02-24 10:22 - 2018-02-24 10:22 - 000000207 _____ C:\Users\Administrator 1\Desktop\Counter-Strike.url
   2018-02-24 10:14 - 2018-02-24 10:14 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Steam
   2018-02-24 10:14 - 2018-02-24 10:14 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\CEF
   2018-02-24 10:11 - 2018-02-24 19:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
   2018-02-24 10:11 - 2018-02-24 10:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
   2018-02-24 10:11 - 2018-02-24 10:11 - 000097344 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
   2018-02-24 10:11 - 2018-02-24 10:11 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\Sun
   2018-02-24 10:11 - 2018-02-24 10:11 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\LocalLow\Sun
   2018-02-24 10:11 - 2018-02-24 10:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
   2018-02-24 10:08 - 2018-02-24 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Wondershare
   2018-02-24 10:03 - 2018-02-24 19:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-02-24 09:39 - 2018-02-24 09:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\DIFX
   2018-02-24 09:38 - 2016-07-26 09:48 - 000543184 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\e1d65x64.sys
   2018-02-24 09:38 - 2014-04-18 22:17 - 000125728 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\NicCo4.dll
   2018-02-24 09:29 - 2018-03-10 18:46 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-02-24 09:28 - 2018-02-24 09:28 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\PeerDistRepub
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-11 14:09 - 2018-01-19 15:31 - 000015872 _____ (ESET) C:\WINDOWS\system32\Drivers\eelam.sys
   2018-03-11 14:09 - 2017-09-29 15:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-03-11 14:08 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
   2018-03-11 13:43 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-03-11 13:42 - 2017-09-29 15:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-03-11 13:20 - 2017-03-18 23:03 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2018-03-11 11:45 - 2017-09-29 10:45 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-03-10 09:21 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-03-10 09:21 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-03-09 13:28 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-03-07 15:17 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
   2018-03-06 18:25 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-03-06 18:25 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-03-06 18:19 - 2017-09-29 15:41 - 000140800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-03-06 18:19 - 2017-09-29 15:41 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-03-04 15:34 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-03-01 13:52 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
   2018-02-25 09:41 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-02-24 21:51 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-02-24 21:51 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-02-24 21:50 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-02-24 21:50 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-02-24 21:50 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
   2018-02-24 21:50 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-02-24 21:50 - 2017-09-29 10:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-02-24 21:49 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-02-24 21:49 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
   2018-02-24 21:49 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-02-24 21:07 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-02-24 20:07 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-02-24 19:49 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-02-24 19:48 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-02-24 19:48 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-02-24 19:48 - 2017-09-29 10:45 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-02-24 19:46 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-02-24 19:40 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-02-24 19:37 - 2017-09-29 10:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-02-24 19:35 - 2017-09-29 15:46 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-02-24 19:34 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-02-24 19:34 - 2017-03-18 23:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks_Migrated
   2018-02-24 19:33 - 2017-09-29 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-30 16:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-02-24 15:58 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\PerfLogs
   ==================== Files in the root of some directories =======
   1624-02-24 06:22 - 1624-02-24 06:22 - 000059904 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\Administrator 1\XoNezueoQ.exe
   1624-02-24 06:22 - 1624-02-24 06:22 - 000059904 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\Administrator 1\AppData\Roaming\ZtUgOmaosEy.exe
   2018-03-03 14:05 - 2018-03-10 18:07 - 000007597 _____ () C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   2018-03-11 13:20 - 2018-03-11 13:20 - 000000003 _____ () C:\Users\Administrator 1\AppData\Local\wbem.ini
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-03-07 15:15
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от Rada Beliata
   Здравейте, преди две седмици личния ми лаптоп направи проблем със захранването, занесох го в сервиз , казах, че проблема е в женския жак , след ден се обадиха, че имам бужда от ново дъно или нов комп.Т.к. не мога да си позволя в момента закупуване, тъкмо излязох от болница след тежка операция , даже и до ремонт и на комп не ми беше, но то ато е тръгнало да се ремонтира .....Сега мъж-о ми услужи с неговия комп, докато е няолко дни на път, но ми прави впечатление , че лаптопа му зарежда изключително бавно, забива постянно , рестартвах го не можах да излезя от профила му във ФБ, защото половината опции не работят и т.н. Имам съмнение , че има нещо зловредно. Благодая предварително за  помощта!
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 04.03.2018
   Ran by User (administrator) on USER-PC (09-03-2018 14:20:00)
   Running from C:\Users\User\Downloads
   Loaded Profiles: User (Available Profiles: User)
   Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: "C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe" "%1")
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ========================================================
   C:\FRST\ChromeSetup.exe => Win32/Suweezy? - moved successfully
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
   (VoipConnect) C:\Program Files (x86)\VoipConnect.com\VoipConnect\voipconnect.exe
   (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Users\User\AppData\Roaming\Zain Connect\ouc.exe
   () C:\ProgramData\DataCardService\HWDeviceService64.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Users\User\AppData\Local\Viber\Viber.exe
   (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DataCardService\DCSHelper.exe
   (© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerSt.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
   () C:\ProgramData\MTN High Speed Internet\OnlineUpdate\ouc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [287592 2013-08-30] (Intel Corporation)
   HKLM\...\Run: [SysTrayApp] => C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [1703424 2013-12-05] (IDT, Inc.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2795248 2013-10-25] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [MSC] => C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [1353680 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [108144 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292848 2013-04-26] (Intel Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [642816 2013-05-18] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerST.exe [77088 2013-03-01] (Hewlett-Packard Company)
   HKLM-x32\...\Run: [BtTray] => C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe [387832 2013-11-01] (IVT Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [*LABAL*] => [X]
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [VoipConnect] => C:\Program Files (x86)\VoipConnect.com\VoipConnect\voipconnect.exe [36547168 2016-05-14] (VoipConnect)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [HW_OPENEYE_OUC_Zain Connect] => C:\Program Files (x86)\Zain Connect\UpdateDog\ouc.exe [110592 2009-07-27] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\User\AppData\Local\Viber\Viber.exe [35950152 2018-02-22] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [BingSvc] => C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2015-11-05] (© 2015 Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [Skype for Desktop] => C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe [58899912 2018-02-16] (Skype Technologies S.A.)
   GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
   GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{7019DF92-BFEA-4C0F-A4AA-C467798353EB}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{E4892BF8-78CB-47BB-A25E-41FFC8B7FFE9}: [NameServer] 41.95.252.117 41.95.252.116
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   DPF: HKLM-x32 {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} hxxps://online.bulbank.bg/capicom.cab
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -  No File
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: aewkzmml.default
   FF ProfilePath: C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\aewkzmml.default [2017-07-11]
   FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\aewkzmml.default -> autoconfig_url", "hxxp://aiidatapro.net/proxy2.js"
   FF Extension: (Skype) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2016-05-25] [Legacy]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_161.dll [2018-02-06] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_161.dll [2018-02-06] ()
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.1.5 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-02-12] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR HomePage: Default -> msn.com
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.bing.com/search?FORM=__PARAM__DF&PC=__PARAM__&q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> bing.com
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://www.bing.com/osjson.aspx?FORM=__PARAM__DF&PC=__PARAM__&query={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-03-09]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-15]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
   CHR Extension: (Skype Calling) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blakpkgjpemejpbmfiglncklihnhjkij [2017-09-06]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-26]
   CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-29]
   CHR Extension: (Bing) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd [2018-03-09]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-04-24]
   CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-03-07]
   CHR Extension: (Skype) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2017-12-03]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-31]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-29]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-02-27]
   CHR HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 BlueSoleilCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1706744 2013-11-01] (IVT Corporation)
   R3 BsHelpCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [145656 2013-11-01] (IVT Corporation)
   R2 HWDeviceService64.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe [346976 2011-03-14] ()
   R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15720 2013-08-30] (Intel Corporation)
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [314696 2014-05-20] (Intel Corporation)
   S2 JWC; C:\Jeppesen\JWC\JWC.exe [658016 2014-10-06] (Jeppesen)
   R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [119864 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
   S2 MTN High Speed Internet. RunOuc; C:\Program Files (x86)\MTN High Speed Internet\UpdateDog\ouc.exe [657504 2016-02-08] ()
   R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [361816 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
   R2 STacSV; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [340480 2013-12-05] (IDT, Inc.) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [7500048 2016-09-20] (TeamViewer GmbH)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\DRIVERS\amdkmpfd.sys [35936 2013-04-10] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   S3 BlueletAudio; C:\Windows\System32\DRIVERS\blueletaudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   S3 BlueletAudio; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\blueletaudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   R3 BtAudioBusSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtAudioBus.sys [23136 2012-06-15] (IVT Corporation)
   R3 BthL2caScoIfSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtL2caScoIf.sys [54064 2013-04-26] (Ralink Corporation)
   R3 btUrbFilterDrv; C:\Windows\System32\Drivers\IvtUrbBtFlt.sys [49584 2013-03-25] (Ralink Corporation)
   R3 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283064 2014-08-25] (Disc Soft Ltd)
   S3 huawei_wwanecm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [244736 2016-02-08] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28008 2013-08-30] (Intel Corporation)
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [99288 2013-12-19] (Intel Corporation)
   R0 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [295000 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
   R3 netr28x; C:\Windows\System32\DRIVERS\netr28x.sys [2473616 2014-12-10] (MediaTek Inc.)
   R3 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [135928 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
   R3 rtbth; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtbth.sys [1204424 2013-12-02] (Ralink Technology, Corp.)
   S3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [444632 2013-09-26] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-10-25] (Synaptics Incorporated)
   S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-09 14:20 - 2018-03-09 14:20 - 000017861 _____ C:\Users\User\Downloads\FRST.txt
   2018-03-09 14:19 - 2018-03-09 14:19 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\User\Downloads\FRST64.exe
   2018-03-07 16:26 - 2018-03-07 16:26 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\Flying Book R.I
   2018-03-06 18:57 - 2018-03-06 18:57 - 000033280 _____ C:\Users\User\Downloads\STATUS NC 2016.xls
   2018-03-06 12:57 - 2018-03-06 12:57 - 000012669 _____ C:\Users\User\Downloads\Tablica-Taksi.xlsx
   2018-03-06 12:56 - 2018-03-06 12:56 - 000426596 _____ C:\Users\User\Downloads\Info_Sformirane_na_Taksi.pdf
   2018-03-06 12:50 - 2018-03-06 12:50 - 000974647 _____ C:\Users\User\Downloads\18 - 053 - Diana Vitanova - Profesionalen Domoupravitel - VHODOVE.bg.pdf
   2018-03-05 15:04 - 2018-03-05 15:05 - 000035970 _____ C:\Users\User\Downloads\Invoce_1020013384913_01032018.pdf
   2018-02-28 12:53 - 2018-02-28 12:53 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\ATI
   2018-02-28 12:53 - 2018-02-28 12:53 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\ATI
   2018-02-28 12:53 - 2018-02-28 12:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ATI
   2018-02-25 19:00 - 2018-02-25 19:00 - 001558479 _____ C:\Users\User\Downloads\OMM_amend.1.pdf
   2018-02-25 18:28 - 2018-02-25 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\Viber
   2018-02-16 20:44 - 2018-02-16 20:44 - 000066536 _____ C:\Users\User\Downloads\Crew forms 2018 (1).xlsx
   2018-02-16 20:39 - 2018-02-16 20:39 - 000321093 _____ C:\Users\User\Downloads\Analiz 12 2017.pdf
   2018-02-16 20:28 - 2018-02-16 20:28 - 000630954 _____ C:\Users\User\Downloads\Analiz 2017.pdf
   2018-02-16 20:11 - 2018-02-16 20:11 - 009960037 _____ C:\Users\User\Downloads\SOP S Sudan amendm.2.pdf
   2018-02-16 19:57 - 2018-02-16 19:58 - 000095847 _____ C:\Users\User\Downloads\RZFZ31019 (7).PDF
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 21:52 - 000395928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 21:03 - 000347296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 10:44 - 025740288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:30 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:29 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:19 - 002900480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:17 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:17 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:17 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:16 - 000577536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:16 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:10 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:10 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:09 - 005782016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:07 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:06 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:06 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:06 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:06 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 09:01 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:58 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:52 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:52 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:51 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:49 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:48 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:46 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:45 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:36 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:36 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:34 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:34 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:33 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:32 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:27 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:20 - 020274176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:14 - 001546240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:08 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 08:02 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:57 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:57 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:57 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:57 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:56 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:54 - 002294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:52 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:51 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:50 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:49 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:49 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:49 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:42 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:39 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:38 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:38 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:36 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:35 - 004498944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:35 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:35 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:34 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:33 - 013680640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:29 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:27 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:27 - 000694784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:26 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:14 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:10 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-02-10 07:08 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:46 - 000631680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:44 - 005581544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:44 - 001894120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:44 - 000708328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:44 - 000377064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:44 - 000371432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:44 - 000287976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:44 - 000262376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:44 - 000154856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:44 - 000095464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 001460736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 001212928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:33 - 001665384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:29 - 004014312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:29 - 003959016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:27 - 001314112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:16 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:16 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:15 - 000032896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:11 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:11 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:11 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:10 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:07 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:06 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:03 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:02 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:02 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:02 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:01 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 18:01 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 17:57 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 17:57 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 17:57 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 17:57 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 17:57 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 17:56 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 17:56 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 17:56 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-12 17:56 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-11 18:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-11 18:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-11 18:09 - 003224064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:31 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:31 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:30 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:30 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:30 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:25 - 000383720 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:14 - 000309480 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:11 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:11 - 000071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 18:11 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2018-01-05 17:50 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:36 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:08 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 19:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-02-14 09:49 - 2017-12-05 18:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-22 01:50 - 000136424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-22 01:40 - 000654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-19 16:05 - 001994752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-19 16:05 - 001569280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-19 16:05 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-19 16:05 - 000604672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-19 16:05 - 000450048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-19 16:05 - 000378880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-19 16:05 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-02-14 09:37 - 2018-01-19 16:05 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-02-13 12:05 - 2018-02-13 12:05 - 000257710 _____ C:\Users\User\Downloads\IFBP - effective 9JAN14 Ver 7.pdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-09 14:20 - 2014-12-05 22:10 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-03-09 14:14 - 2009-07-14 06:45 - 000031504 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-03-09 14:14 - 2009-07-14 06:45 - 000031504 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-03-09 14:05 - 2017-06-11 17:28 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-03-09 14:04 - 2016-08-05 15:18 - 000003620 _____ C:\Windows\SysWOW64\LOCALSERVICE.INI
   2018-03-09 14:04 - 2013-11-20 09:44 - 000001077 _____ C:\Windows\SysWOW64\bscs.ini
   2018-03-09 14:02 - 2016-08-05 15:18 - 000000061 _____ C:\Windows\SysWOW64\LOCALDEVICE.INI
   2018-03-09 14:01 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-03-09 09:56 - 2017-09-04 09:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\KMSAutoS
   2018-03-09 09:45 - 2016-10-20 10:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-03-05 14:55 - 2016-01-21 09:58 - 001691648 _____ C:\Users\User\Desktop\R_Ivanov_DBT (1).xls
   2018-03-05 14:52 - 2017-06-11 17:30 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\ViberDownloads
   2018-02-28 20:00 - 2014-12-30 11:03 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2018-02-27 15:00 - 2009-07-14 07:13 - 000783606 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-02-27 15:00 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-02-26 19:04 - 2016-08-05 15:20 - 000000566 _____ C:\Windows\SysWOW64\REMOTEDEVICE.INI
   2018-02-26 11:12 - 2018-01-08 17:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   2018-02-26 11:12 - 2017-09-06 14:09 - 000001310 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2018-02-25 18:39 - 2014-12-08 23:49 - 000002224 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-02-25 18:39 - 2014-12-08 23:49 - 000002183 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-02-25 18:37 - 2017-03-06 14:12 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-02-19 12:28 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-02-16 19:47 - 2009-07-14 06:45 - 000410984 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-02-16 19:43 - 2015-04-16 07:01 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-02-14 11:58 - 2014-08-18 18:28 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-02-14 11:57 - 2017-10-12 22:51 - 130067560 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-02-14 11:57 - 2014-08-18 18:28 - 130067560 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-02-14 11:54 - 2014-08-18 16:35 - 000767916 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-02-12 12:50 - 2017-12-11 20:09 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\Jungle Jepps
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-05-14 20:19 - 2016-05-14 20:19 - 000000017 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\resmon.resmoncfg
   2017-07-13 22:04 - 2017-07-13 22:04 - 000000000 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\{08496EBD-3675-4FFD-9190-C60ED46C2602}
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-06-20 03:59 - 2017-06-20 03:59 - 000164424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\User\AppData\Local\Temp\atl110.dll
   2017-09-06 14:31 - 2017-09-06 14:31 - 001118360 _____ (© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BSvcProcessor.exe
   2017-09-06 14:31 - 2017-09-06 14:31 - 000170128 _____ (© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BSvcUpdater.exe
   2017-06-20 03:59 - 2017-06-20 03:59 - 000069632 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\Temp\HwInfo.dll
   2017-06-20 03:59 - 2017-06-20 03:59 - 000900096 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\Temp\NSISPromotionEx.dll
   2018-01-08 17:18 - 2018-01-08 17:30 - 059165632 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\User\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
   2017-04-08 12:08 - 2017-04-08 12:08 - 014456872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\User\AppData\Local\Temp\vc_redist.x86.exe
   2017-02-03 07:09 - 2017-02-03 07:24 - 030533688 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\Temp\vlc-2.2.4-win32.exe
   2017-08-10 11:37 - 2017-08-10 11:37 - 030950664 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\Temp\vlc-2.2.6-win32.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-03-09 10:55
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от G.I.Ganev
   Здравейте,първо писах другаде понеже предположих,че антивируса си е свършил работата.С уин 10 про х64 съм,антивируса е Есет смарт секюрити.Когато пуснах компа откри някакъв троянец,след което пуснах да сканира...и уж изтри всички зарази.Сега като пусна компа излиза това от снимката,не стартира някакъв файл.Прикачам снимка.

  • от Минков
   Здравейте,
   От около седмица, две вече забелязвам, че лаптопа ми е прекалено бавен и често просто "крашва" и се налага принудително да го изключа. Странно е, защото е сравнително нов, а и параметрите му са по-добри от това, което показва. Мисля, че е някакъв вид вирус, който засяга рам-паметта ми, защото когато отворя повече от една програма и просто забива или направо си спира. Дано да можете да ми помогнете. 
   First.txt: 
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 28.02.2018
   Ran by Hristo-PC (administrator) on DESKTOP-IPF6QLL (28-02-2018 17:38:01)
   Running from C:\Users\Hristo-PC\Desktop
   Loaded Profiles: Hristo-PC (Available Profiles: Hristo-PC)
   Platform: Windows 10 Home Version 1709 16299.125 (X64) Language: English (United Kingdom)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Edge)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/ ==================== Processes (Whitelisted) ================= (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.) (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ki125183.inf_amd64_cb49708b33bad074\igfxCUIService.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ki125183.inf_amd64_cb49708b33bad074\IntelCpHDCPSvc.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\Intel\DPTF\esif_uf.exe
   (Waves Audio Ltd.) C:\Program Files\Waves\MaxxAudio\WavesSysSvc64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\TPMProvisioningService.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ki125183.inf_amd64_cb49708b33bad074\IntelCpHeciSvc.exe
   (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Dell Wireless\Bluetooth Suite\AdminService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.12.17007.18011-0\MsMpEng.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.12.17007.18011-0\NisSrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\Temp\DPTF\esif_assist_64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cncmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ki125183.inf_amd64_cb49708b33bad074\igfxEM.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_10.17122.16211.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1807.264.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_17.8830.7600.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Office16\OfficeHubTaskHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
   (Waves Audio Ltd.) C:\Program Files\Waves\MaxxAudio\WavesSvc64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\browser_broker.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Innovative Digital Technologies) C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
   () C:\Windows\System32\Windows.WARP.JITService.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVRulesProcessor.exe
   (Innovative Digital Technologies) C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wbem\WMIADAP.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   () C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\ACEStream\updater\ace_update.exe
   (Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\SupportAssistAgent\bin\SupportAssistAgent.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdgeCP.exe
   (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe ==================== Registry (Whitelisted) =========================== (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.) HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9080848 2016-11-22] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [320568 2016-09-20] (Intel Corporation)
   HKLM\...\Run: [WavesSvc] => C:\Program Files\Waves\MaxxAudio\WavesSvc64.exe [940976 2016-11-19] (Waves Audio Ltd.)
   HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-177013023-3291954148-2200271736-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4836032 2017-07-03] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-177013023-3291954148-2200271736-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3111712 2017-12-15] (Valve Corporation)
   HKU\S-1-5-21-177013023-3291954148-2200271736-1001\...\Run: [AceStream] => C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe [27992 2017-10-04] (Innovative Digital Technologies)
   IFEO\SppExtComObj.exe: [Debugger] SppExtComObjPatcher.exe ==================== Internet (Whitelisted) ==================== (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.) Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 194.168.4.100 194.168.8.100
   Tcpip\..\Interfaces\{453c6fe6-5bde-4349-9db0-cb0210e84815}: [DhcpNameServer] 194.168.4.100 194.168.8.100 Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2018-02-07] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-02-07] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2018-02-07] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-02-07] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-02-07] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-02-07] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-02-07] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-02-07] (Microsoft Corporation) FireFox:
   ========
   FF HKU\S-1-5-21-177013023-3291954148-2200271736-1001\...\Firefox\Extensions: [acewebextension_unlisted@acestream.org] - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi
   FF Extension: (__MSG_extName__) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi [2018-01-24]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2018-01-21] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2018-01-21] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-15] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-15] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-177013023-3291954148-2200271736-1001: @acestream.net/acestreamplugin,version=3.1.20.3 -> C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\ACEStream\player\npace_plugin.dll [2017-01-13] (Innovative Digital Technologies) Chrome:
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-01-07]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-12-15]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-12-15]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-12-15]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-12-15]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-12-15]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-12-15]
   CHR Extension: (Ace Script) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo [2017-12-15]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-12-15]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-12-15]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-12-15]
   CHR HKU\S-1-5-21-177013023-3291954148-2200271736-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx ==================== Services (Whitelisted) ==================== (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.) R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Dell Wireless\Bluetooth Suite\adminservice.exe [325600 2016-08-28] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
   S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [6971400 2017-12-03] ()
   R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [7968424 2018-02-08] (Microsoft Corporation)
   S2 DDVCollectorSvcApi; C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVCollectorSvcApi.exe [208792 2017-12-14] (Dell Inc.)
   S2 DDVDataCollector; C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVDataCollector.exe [3294608 2017-12-14] (Dell Inc.)
   R2 DDVRulesProcessor; C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVRulesProcessor.exe [217488 2017-12-14] (Dell Inc.)
   R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [2291904 2017-07-03] (Disc Soft Ltd)
   R2 esifsvc; C:\WINDOWS\system32\Intel\DPTF\esif_uf.exe [2223864 2017-02-01] (Intel Corporation)
   R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [17976 2016-09-20] (Intel Corporation)
   S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [743728 2017-11-08] (Intel(R) Corporation)
   R2 Intel(R) TPM Provisioning Service; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\TPMProvisioningService.exe [720184 2017-11-08] (Intel(R) Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [213648 2017-11-22] (Intel Corporation)
   R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [329736 2016-11-22] (Realtek Semiconductor)
   R2 SupportAssistAgent; C:\Program Files\Dell\SupportAssistAgent\bin\SupportAssistAgent.exe [41432 2018-02-14] (Dell Inc.)
   R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [265792 2017-05-18] (Synaptics Incorporated)
   S3 VSStandardCollectorService150; C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Common\DiagnosticsHub.Collection.Service\StandardCollector.Service.exe [142432 2017-11-09] (Microsoft Corporation)
   R2 WavesSysSvc; C:\Program Files\Waves\MaxxAudio\WavesSysSvc64.exe [410032 2016-11-19] (Waves Audio Ltd.)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.12.17007.18011-0\NisSrv.exe [356168 2018-02-28] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.12.17007.18011-0\MsMpEng.exe [105792 2018-02-28] (Microsoft Corporation) ===================== Drivers (Whitelisted) ====================== (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.) R3 amdkmdag; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0314514.inf_amd64_3717c4b4be5f4851\atikmdag.sys [36574056 2017-05-29] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R3 amdkmdap; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0314514.inf_amd64_3717c4b4be5f4851\atikmpag.sys [537960 2017-05-29] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R3 athr; C:\WINDOWS\System32\drivers\athw10x.sys [4318648 2016-08-29] (Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
   R3 DDDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\DDDriver64Dcsa.sys [41608 2017-12-14] (Dell Inc.)
   R3 DellProf; C:\WINDOWS\system32\drivers\DellProf.sys [41208 2017-12-14] (Dell Computer Corporation)
   R3 dptf_cpu; C:\WINDOWS\System32\drivers\dptf_cpu.sys [75320 2017-02-01] (Intel Corporation)
   R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2017-07-07] (Disc Soft Ltd)
   R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2017-07-07] (Disc Soft Ltd)
   R3 esif_lf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\esif_lf.sys [358968 2017-02-01] (Intel Corporation)
   R3 HidEventFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\HidEventFilter.sys [63496 2017-01-18] (Intel Corporation)
   R1 MpKsl93d9320a; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{B87D87E9-A063-4C17-94E2-582A872B161F}\MpKsl93d9320a.sys [58120 2018-02-28] (Microsoft Corporation)
   R1 MpKsl93ecc5b4; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{9E11CB3F-505B-40B6-AD48-1084E66DF93C}\MpKsl93ecc5b4.sys [58120 2018-02-28] (Microsoft Corporation)
   S3 PCDSRVC{3B54B31B-D06B6431-06020200}_0; c:\program files\dell\supportassist\pcdsrvc_x64.pkms [25584 2017-09-12] (PC-Doctor, Inc.)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [955392 2016-12-07] (Realtek )
   R3 RTSUER; C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys [436224 2016-12-15] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 SynRMIHID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynRMIHID.sys [66112 2017-05-18] (Synaptics Incorporated)
   R1 VBoxNetLwf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VBoxNetLwf.sys [211704 2018-01-15] (Oracle Corporation)
   S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-02-28] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [288848 2018-02-28] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [129616 2018-02-28] (Microsoft Corporation)
   R1 ZAM_Guard; C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [203680 2017-07-09] (Zemana Ltd.) ==================== NetSvcs (Whitelisted) =================== (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   ==================== One Month Created files and folders ======== (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.) 2018-02-28 17:38 - 2018-02-28 17:39 - 000017999 _____ C:\Users\Hristo-PC\Desktop\FRST.txt
   2018-02-28 17:37 - 2018-02-28 17:38 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-02-28 17:37 - 2018-02-28 17:37 - 002403840 _____ (Farbar) C:\Users\Hristo-PC\Desktop\FRST64.exe
   2018-02-28 17:32 - 2018-02-28 17:32 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-02-28 14:13 - 2017-09-12 03:14 - 000037832 _____ (Intel Corporation ) C:\WINDOWS\system32\Drivers\iqvw64e.sys
   2018-02-28 13:18 - 2018-02-28 13:18 - 000000000 ____D C:\CrashTokens
   2018-02-28 13:15 - 2018-02-26 20:28 - 032623040 _____ (Epic Games, Inc.) C:\Users\Hristo-PC\Desktop\EpicGamesLauncher.exe
   2018-02-28 01:06 - 2018-02-28 01:06 - 118489088 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
   2018-02-28 00:57 - 2018-02-28 01:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Microsoft Antimalware
   2018-02-28 00:47 - 2018-02-28 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\TotalAV
   2018-02-27 22:16 - 2018-02-27 22:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-02-27 22:14 - 2018-02-27 22:14 - 000000000 ___HD C:\Users\Hristo-PC\MicrosoftEdgeBackups
   2018-02-27 22:12 - 2018-02-27 22:12 - 000000000 ___RD C:\Users\Hristo-PC\3D Objects
   2018-02-27 22:11 - 2018-02-27 22:11 - 000000020 ___SH C:\Users\Hristo-PC\ntuser.ini
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-28 17:32 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-28 00:53 - 000004174 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{AC3C9014-AB9E-4C8F-9525-AFF51F5BEBB0}
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:08 - 000003914 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\PCDoctorBackgroundMonitorTask
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:08 - 000003344 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:08 - 000003252 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Dell SupportAssistAgent AutoUpdate
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:08 - 000003204 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\PCDDataUploadTask
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:08 - 000003188 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Dell SupportAssistAgent AnonymousRegistration
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:08 - 000003086 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\SystemToolsDailyTest
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:08 - 000002996 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\PCDEventLauncherTask
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:08 - 000002872 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Pcd.DriverScan.FKC71
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:08 - 000002856 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-177013023-3291954148-2200271736-1001
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:07 - 000003120 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:07 - 000002722 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\{D201824E-7SP1-4321-8GH5-LA32311B16CA}
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:07 - 000002304 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\RtHDVBg_PushButton
   2018-02-27 22:07 - 2018-02-27 22:07 - 000002146 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\StartCN
   2018-02-27 22:05 - 2018-02-28 17:39 - 000914400 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-02-27 22:05 - 2018-02-27 22:07 - 000007623 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
   2018-02-27 22:05 - 2018-02-27 22:07 - 000007623 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
   2018-02-27 22:04 - 2018-02-27 22:04 - 000022744 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
   2018-02-27 21:54 - 2018-02-27 21:54 - 000001576 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-02-27 21:51 - 2018-02-27 21:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-02-27 21:46 - 2018-02-28 17:33 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC
   2018-02-27 21:46 - 2018-02-27 22:31 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Packages
   2018-02-27 21:45 - 2018-02-27 21:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Settings
   2018-02-27 21:45 - 2018-02-27 21:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
   2018-02-27 21:44 - 2018-02-27 21:44 - 000001113 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Waves MaxxAudioPro.lnk
   2018-02-27 21:44 - 2018-02-27 21:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Waves
   2018-02-27 21:43 - 2017-09-29 13:41 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-02-27 21:40 - 2018-02-28 17:32 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-02-27 21:40 - 2018-02-27 21:57 - 000398592 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-02-27 21:36 - 2018-02-27 22:10 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2018-02-27 21:28 - 2018-02-27 21:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\bbimigrate
   2018-02-27 21:27 - 2018-02-27 21:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-02-27 21:27 - 2018-02-27 21:27 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 013655552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 012687360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 006791472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 006015200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 004814848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 004648528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 004487968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 004249600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 002717392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 002465848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 002269080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001970520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001776272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001558856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winmde.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001522176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001507736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001454568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001377080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001259344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001148216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 001015008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 000422912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
   2018-02-27 21:24 - 2018-02-27 21:24 - 000285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 025245696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 023652864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 021754368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 021352136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 020286120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 019336192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 018916352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 017159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 017084416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 013703168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 012829696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 011923456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 008590744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 008097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 007831248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 007676296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 007385088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 006478528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 006466048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 006092664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 006037504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 005905752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 005615968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10warp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 004740608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 004592640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 004504456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003903784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003678208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003669504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003578368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SRH.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003484840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003478016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mispace.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003331520 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003211776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003186688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003163648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003121664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Bluetooth.Profiles.Gatt.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 003010720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002972672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002905600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002864640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mispace.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002862080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002859520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRH.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002783744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002709200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002666496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\storagewmi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002633216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002596352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreen.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002573208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002510336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ResetEngine.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002491112 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002467840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002446744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002412168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002395032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002393600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcGenral.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002339296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002208768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002192112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002117632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pnidui.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 002105856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001990160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001980928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\storagewmi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001954048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001925296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001822208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001806336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Speech.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001694224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001670656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\batmeter.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001666048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001664000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001663488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\batmeter.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001642520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001636376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001634288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\user32.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001615720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001585376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001570816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RecoveryDrive.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001559552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001554216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001547264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001528904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\user32.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001495040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001490328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001488792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001487872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001474680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001470976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001463856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001432816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001426152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwansvc.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001413760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001323840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001321472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001313792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001289216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001280000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001277848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001261864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001246432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioEng.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001208184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001200536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001170000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001167360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ISM.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001145104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001124760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001090440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001058304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001053592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001015296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthport.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Services.TargetedContent.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 001003104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000979352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000975872 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessor.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000956416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Spectrum.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000925184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000924136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000902416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000899584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\samsrv.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000891800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000887296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000841728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000840440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Perception.Stub.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9on12.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000823808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000815616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000813056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000812032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000791960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000779440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000770048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000769096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcrt.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000768512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PCPKsp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000754688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000749976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000746904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Services.TargetedContent.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000739696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000721592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppwinob.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000720896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000713624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vhdmp.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000710912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000708096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SndVolSSO.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000708096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000705944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimgapi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000703568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000703536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000685056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000677272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000676352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SndVolSSO.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DHolographicDisplay.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TpmCoreProvisioning.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000664576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000661664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000660480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000654848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000654048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mswstr10.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000630752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000618496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000615768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\services.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000614912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\apphelp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000612760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000610712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000603920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000601088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ipnathlp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000597160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000592280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wimgapi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PCPKsp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000590944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000588288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000571288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TileDataRepository.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000566272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TpmCoreProvisioning.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iprtrmgr.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000559512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9on12.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000555416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FirewallAPI.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000539136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HolographicExtensions.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000536064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000534528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000529408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nwifi.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000525208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimserv.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000519152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActivationManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000514560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iprtrmgr.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000506256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Perception.Stub.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000487424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sppcext.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000479912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64win.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NgcCtnr.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000474112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DictationManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000471960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000464408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcryptprimitives.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansec.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000450048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TileDataRepository.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActivationManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptngc.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000437144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000436120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudExperienceHostCommon.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provengine.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msIso.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000428952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000424960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provhandlers.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000418712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000404888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudExperienceHost.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000401304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ks.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000374032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vac.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000373656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcLayers.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000369152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000362176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BioIso.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SpatializerApo.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000354304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WwaApi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000354200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudExperienceHostCommon.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000353848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000353688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000351232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DictationManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000336896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HolographicRuntimes.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dusmsvc.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000326144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cryptngc.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000319352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FSClient.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcLayers.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000293888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WwaApi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000292864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000285080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sdbus.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SpatializerApo.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000269696 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessorCore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SIHClient.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000264040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotifyIcon.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000261632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000254976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PushToInstall.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000246168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000242176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExecModelClient.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreenps.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FSClient.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000230296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000222208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\scrobj.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000211456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\scrobj.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provisioningcsp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000198888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netvsc.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000187288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dumpsd.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000184984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sspicli.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gamingtcui.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_ContentDeliveryManager.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_SIUF.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000166296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\partmgr.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscript.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cscript.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\smartscreenps.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\umpo.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000149400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storahci.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000147864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wcifs.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wscript.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cscript.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000140800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000137544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcrypt.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gamingtcui.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_CapabilityAccess.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000129432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvsocket.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cryptcatsvc.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\luafv.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000123512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatepolicy.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\UcmCx.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msscript.ocx
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\updatepolicy.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000097792 _____ C:\WINDOWS\system32\runexehelper.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000097144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usoapi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XblAuthTokenBrokerExt.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hascsp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000082840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acppage.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provtool.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XblAuthTokenBrokerExt.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\acppage.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usoapi.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CapabilityAccessManagerClient.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000060824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\urscx01000.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000059800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bam.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadjcsp.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TpmTasks.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuautoappupdate.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\UcmUcsi.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdrleakdiag.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000045464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storufs.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdrleakdiag.exe
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vwifimp.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BasicRender.sys
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msdtcVSp1res.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcVSp1res.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\slcext.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\slcext.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjint40.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tzres.dll
   2018-02-27 21:23 - 2018-02-27 21:23 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzres.dll
   2018-02-27 21:15 - 2018-02-27 21:15 - 004164608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NlsLexicons0002.dll
   2018-02-27 21:15 - 2018-02-27 21:15 - 004164608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NlsLexicons0002.dll
   2018-02-27 21:15 - 2018-02-27 21:15 - 001914368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MLS2.dll
   2018-02-27 21:15 - 2018-02-27 21:15 - 001867264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MLS2.dll
   2018-02-27 21:15 - 2018-02-27 21:15 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NlsData0002.dll
   2018-02-27 21:15 - 2018-02-27 21:15 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NlsData0002.dll
   2018-02-27 20:44 - 2018-02-27 20:44 - 000000000 ____H C:\$WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER
   2018-02-26 21:16 - 2018-02-26 01:14 - 000000235 _____ C:\Users\Public\Libraries.ini
   2018-02-26 21:15 - 2018-02-26 21:15 - 000017468 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\[ArenaBG.ch]-The.Walking.Dead.S08E09.720p.HDTV.x264-AVS.torrent
   2018-02-26 21:12 - 2018-02-26 21:12 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-02-26 11:42 - 2018-02-26 11:42 - 000040823 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\[ArenaBG.ch]-Mr Robot S01 720p HDTV x264.torrent
   2018-02-20 15:37 - 2018-02-28 11:34 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
   2018-02-19 13:04 - 2018-02-19 13:04 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\Documents\My Web Sites
   2018-02-19 13:04 - 2018-02-19 13:04 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\Documents\IISExpress
   2018-02-18 23:28 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-02-18 23:28 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-02-18 23:27 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-02-18 23:27 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-02-18 23:27 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-02-18 23:27 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-02-18 23:27 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-02-18 23:27 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-02-18 23:27 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-02-18 23:27 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-02-18 22:45 - 2018-02-18 22:45 - 000000219 _____ C:\Users\Hristo-PC\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.url
   2018-02-18 11:49 - 2018-02-19 14:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2018-02-18 11:46 - 2018-02-18 11:46 - 000014737 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\[ArenaBG.ch]-Skype 7.17.0.105.torrent
   2018-02-18 11:03 - 2018-02-18 11:04 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\UpdateAssistantV2
   2018-02-17 18:42 - 2018-02-17 18:42 - 000081812 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\cmplt_final_ss_77576.rar
   2018-02-17 15:26 - 2018-02-17 15:30 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-02-17 15:26 - 2018-02-17 15:26 - 130067560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-02-17 15:25 - 2018-02-17 15:25 - 130067560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-02-17 15:24 - 2018-02-17 15:24 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01011.Wdf
   2018-02-17 15:24 - 2018-01-18 01:05 - 000108584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\osrss.dll
   2018-02-17 15:24 - 2017-05-18 02:55 - 000886336 _____ (Synaptics Incorporated) C:\WINDOWS\system32\Drivers\SynTP.sys
   2018-02-17 15:24 - 2017-05-18 02:55 - 000066112 _____ (Synaptics Incorporated) C:\WINDOWS\system32\Drivers\SynRMIHID.sys
   2018-02-17 15:23 - 2018-02-27 21:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
   2018-02-17 15:21 - 2018-02-27 21:43 - 000000000 ____D C:\AMD
   2018-02-17 15:21 - 2018-02-27 21:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
   2018-02-16 14:13 - 2018-02-16 14:01 - 000548000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-02-15 17:15 - 2018-02-15 17:15 - 001684592 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\FM17 Transfers & Data Update Final Pack (by pr0).rar
   2018-02-15 16:54 - 2018-02-15 16:54 - 001405966 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\stp-fm-18-crack-only.rar
   2018-02-15 16:43 - 2018-02-15 16:44 - 099589135 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\[CPYGAMES.COM]Football.Manager.2018.Crack.rar
   2018-02-15 16:43 - 2018-02-15 16:43 - 987774976 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\[CPYGAMES.COM]Football Manager 2018.rar.zdpa8sx (1).partial
   2018-02-15 16:20 - 2018-02-15 16:42 - 987774976 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\[CPYGAMES.COM]Football Manager 2018.rar.zdpa8sx.partial
   2018-02-15 14:33 - 2018-02-15 14:33 - 000001047 _____ C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Optional Features.lnk
   2018-02-15 11:51 - 2018-02-23 09:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
   2018-02-14 12:45 - 2018-02-14 12:45 - 000015031 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\[ArenaBG.ch]-Dark.SEASON.01.S01.COMPLETE.DUAL-AUDIO.GER-ENG.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA (1).torrent
   2018-02-13 16:53 - 2018-02-13 16:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NuGet
   2018-02-13 16:53 - 2018-02-13 16:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft ASP.NET Core 1.1 Local Feed - Visual Studio 2017
   2018-02-13 16:51 - 2018-02-13 16:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft ASP.NET Core 1.0 Local Feed - Visual Studio 2017
   2018-02-13 16:50 - 2018-02-27 21:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Azure
   2018-02-13 16:50 - 2018-02-13 16:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\VS2012Schemas
   2018-02-13 16:50 - 2018-02-13 16:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\VS2010Schemas
   2018-02-13 16:50 - 2018-02-13 16:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SDKs
   2018-02-13 16:48 - 2018-02-27 21:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\1033
   2018-02-13 16:48 - 2018-02-27 21:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1033
   2018-02-13 16:47 - 2018-02-13 16:49 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Web Tools
   2018-02-13 16:46 - 2018-02-27 21:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\IIS
   2018-02-13 16:46 - 2018-02-13 16:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\IIS
   2018-02-13 16:44 - 2018-02-13 16:44 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Entity Framework Tools
   2018-02-13 16:38 - 2018-02-13 16:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2018-02-13 16:38 - 2018-02-13 16:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
   2018-02-13 16:35 - 2018-02-13 16:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft ASP.NET Core Runtime Package Store
   2018-02-13 16:32 - 2018-02-13 16:50 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs
   2018-02-13 16:32 - 2018-02-13 16:35 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Kits
   2018-02-13 16:32 - 2018-02-13 16:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-02-13 16:31 - 2018-02-13 16:36 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-02-13 16:30 - 2018-02-13 16:30 - 000001495 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017.lnk
   2018-02-13 16:17 - 2018-02-13 16:17 - 000001355 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio Installer.lnk
   2018-02-12 13:41 - 2018-02-12 13:41 - 000015031 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\[ArenaBG.ch]-Dark.SEASON.01.S01.COMPLETE.DUAL-AUDIO.GER-ENG.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.torrent
   2018-02-10 17:03 - 2018-02-10 17:03 - 000098665 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\Arianna.Backroom.Casting.Couch.anal.mp4.torrent
   2018-02-10 15:52 - 2018-02-10 15:52 - 000023188 _____ C:\Users\Hristo-PC\Downloads\[ArenaBG.ch]-Coco.2017.720p.BluRay.x264-SPARKS.torrent
   2018-02-09 14:51 - 2018-02-09 14:51 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\npm-cache
   2018-02-09 14:26 - 2018-02-09 14:26 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\ASP.NET
   2018-02-09 14:15 - 2018-02-09 14:15 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\LocalLow\Temp
   2018-02-09 14:13 - 2018-02-09 14:13 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\NuGet
   2018-02-09 14:13 - 2018-02-09 14:13 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\NuGet
   2018-02-09 14:13 - 2018-02-09 14:13 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\bower
   2018-02-09 14:13 - 2018-02-09 14:13 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\.nuget
   2018-02-09 14:13 - 2018-02-09 14:13 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\.config
   2018-02-09 14:10 - 2018-02-09 14:10 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\.templateengine
   2018-02-09 14:09 - 2018-02-09 14:09 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\source
   2018-02-09 14:08 - 2018-02-09 14:08 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\.IdentityService
   2018-02-09 14:01 - 2018-02-09 14:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft Visual Studio
   2018-02-09 13:59 - 2018-02-23 11:39 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\Documents\Visual Studio 2017
   2018-02-09 13:56 - 2018-02-09 13:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\dftmp
   2018-02-09 13:52 - 2018-02-13 16:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\IIS Express
   2018-02-09 13:52 - 2018-02-13 16:49 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\IIS Express
   2018-02-09 13:40 - 2018-02-09 15:26 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\.dotnet
   2018-02-09 13:33 - 2018-02-13 16:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\dotnet
   2018-02-09 13:31 - 2018-02-27 21:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017
   2018-02-09 13:26 - 2018-02-13 16:56 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\Visual Studio Setup
   2018-02-09 13:26 - 2018-02-13 16:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio
   2018-02-09 13:26 - 2018-02-09 13:26 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\vstelemetry
   2018-02-09 13:26 - 2018-02-09 13:26 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\ServiceHub
   2018-02-07 14:56 - 2018-02-07 14:56 - 000000037 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartFlow.txt
   2018-01-30 14:22 - 2018-02-02 17:32 - 000000020 _____ C:\Users\Hristo-PC\Desktop\mac address.txt
   2018-01-30 13:39 - 2018-02-07 18:51 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\VirtualBox VMs
   2018-01-30 13:38 - 2018-02-27 21:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle VM VirtualBox
   2018-01-30 13:38 - 2018-02-07 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\.VirtualBox
   2018-01-30 13:38 - 2018-01-30 13:38 - 000001149 _____ C:\Users\Public\Desktop\Oracle VM VirtualBox.lnk
   2018-01-30 13:37 - 2018-01-30 13:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Oracle
   2018-01-30 13:37 - 2018-01-15 15:59 - 000972192 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\VBoxDrv.sys
   2018-01-30 13:37 - 2018-01-15 15:59 - 000157672 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\VBoxUSBMon.sys ==================== One Month Modified files and folders ======== (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.) 2018-02-28 17:39 - 2017-07-09 06:49 - 000032275 _____ C:\WINDOWS\ZAM_Guard.krnl.trace
   2018-02-28 17:36 - 2017-07-07 12:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-02-28 17:35 - 2017-07-09 09:26 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\.ACEStream
   2018-02-28 17:33 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-02-28 17:33 - 2017-07-07 12:05 - 000000000 __SHD C:\Users\Hristo-PC\IntelGraphicsProfiles
   2018-02-28 16:22 - 2017-07-07 12:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
   2018-02-28 11:59 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-02-28 11:49 - 2017-09-29 13:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-02-28 01:09 - 2017-09-29 13:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-02-28 00:56 - 2017-09-29 08:45 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-02-27 23:46 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-02-27 23:19 - 2017-12-15 12:05 - 000002301 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-02-27 23:18 - 2017-12-15 12:05 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-02-27 22:30 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-02-27 22:13 - 2017-07-07 13:34 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\TileDataLayer
   2018-02-27 22:12 - 2017-07-07 13:34 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-02-27 22:11 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-02-27 22:08 - 2017-09-29 08:45 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-02-27 22:05 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-02-27 22:03 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-02-27 22:02 - 2017-07-07 12:16 - 000891264 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-02-27 21:56 - 2018-01-21 16:36 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ace Stream Media
   2018-02-27 21:56 - 2017-10-14 10:38 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GitHub, Inc
   2018-02-27 21:56 - 2017-07-27 14:53 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-02-27 21:56 - 2017-07-07 12:30 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-02-27 21:51 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-02-27 21:50 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-02-27 21:49 - 2017-10-24 21:55 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
   2018-02-27 21:45 - 2017-09-29 08:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-02-27 21:45 - 2017-07-07 11:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\RTCOM
   2018-02-27 21:45 - 2017-07-07 11:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-02-27 21:44 - 2017-07-07 12:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
   2018-02-27 21:44 - 2017-07-07 11:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sda
   2018-02-27 21:43 - 2017-07-07 12:05 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\GfxValDisplayLog.bin
   2018-02-27 21:39 - 2017-09-29 13:46 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-02-27 21:36 - 2017-10-14 15:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Git
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-30 22:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2016 Tools
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-30 22:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-29 13:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-02-27 21:36 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-02-27 21:36 - 2017-07-11 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pro Evolution Soccer 2017
   2018-02-27 21:36 - 2017-07-07 12:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-02-27 21:36 - 2017-07-07 12:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-02-27 21:36 - 2017-07-07 12:15 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
   2018-02-27 21:36 - 2017-07-07 12:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-02-27 21:36 - 2017-03-18 21:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks_Migrated
   2018-02-27 21:29 - 2017-07-07 14:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SEGA
   2018-02-27 21:29 - 2017-07-07 11:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Intel
   2018-02-27 21:28 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-02-27 21:28 - 2017-07-09 08:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FinalWire
   2018-02-27 21:28 - 2017-07-07 12:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell
   2018-02-27 21:28 - 2017-07-07 11:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\en-GB
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 13:46 - 000000000 ____D C:\PerfLogs
   2018-02-27 21:24 - 2017-09-29 08:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-02-27 21:15 - 2017-09-30 14:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
   2018-02-27 19:38 - 2017-07-10 08:08 - 000000000 ___HD C:\_acestream_cache_
   2018-02-27 14:59 - 2017-10-24 21:55 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\discord
   2018-02-27 14:57 - 2017-12-09 23:20 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\Discord
   2018-02-27 14:57 - 2017-10-24 21:55 - 000002253 _____ C:\Users\Hristo-PC\Desktop\Discord.lnk
   2018-02-26 21:11 - 2017-12-03 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-02-26 11:44 - 2018-01-20 17:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SupportAssist
   2018-02-26 11:43 - 2017-07-12 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-02-22 10:52 - 2017-09-30 22:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-02-19 14:56 - 2017-07-07 12:21 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\Skype
   2018-02-18 11:17 - 2017-07-07 22:04 - 000000000 ____D C:\Users\Hristo-PC\AppData\Local\AMD
   2018-02-16 19:36 - 2017-07-07 13:37 - 000002375 _____ C:\Users\Hristo-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
   2018-02-16 19:36 - 2017-07-07 13:37 - 000000000 ___RD C:\Users\Hristo-PC\OneDrive
   2018-02-13 16:49 - 2017-07-07 12:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache ==================== Bamital & volsnap ====================== (There is no automatic fix for files that do not pass verification.) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed Addition.txt
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.