Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

oli_to

Лаптопът и работи прекалено бавно

Препоръчан отговор


Здравейте, от известно време машинката ми забива, не зарежда някои сайтове напълно, загрява, а вече започна и самичка да се рестартира. Предполагам, че някой вирус е замесен. Бихте ли ми помогнали :) Windоws-а е 7-ца :)

 

dds.txt

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 9.10.9200.16635
Run by Oli at 15:14:25 on 2013-08-01
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1251.359.1026.18.1919.715 [GMT 3:00]
.
AV: Avira Desktop *Enabled/Outdated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C}
SP: Avira Desktop *Enabled/Outdated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691}
SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyASLDRSrv.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe
C:Program FilesAmIcoSingLunAmIcoSinglun.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyHControlUser.exe
C:Program FilesAviraAviraSpeedupAviraSpeedup.exe
C:Program FilesDAEMON Tools ProDTShellHlp.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyHControl.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe
C:ProgramDataBrowserDefender2.6.1339.144{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}BrowserDefender.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyATKOSD.exe
C:ProgramDataM-Tel NETAGENTOnlineUpdateouc.exe
C:ProgramDataDatacardServiceHWDeviceService.exe
C:ProgramDataBrowserDefender2.6.1339.144{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}BrowserDefender.exe
C:ProgramDataDatacardServiceDCSHelper.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyWDC.exe
C:Program FilesBrowserProtectsrvBrowserProtect.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavmailc.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Windowssystem32WUDFHost.exe
C:Program FilesSiS VGA UtilitiesSiSTray.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Program FilesAviraAntiVir DesktopAVWEBGRD.EXE
C:Windowssystem32taskeng.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopcheckt.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:WindowsSystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
 
 
 
 
uProxyOverride = <local>
 
 
uURLSearchHooks: {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - <orphaned>
mURLSearchHooks: {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - <orphaned>
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL
BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:program filesmicrosoft officeoffice14URLREDIR.DLL
BHO: Softonic Helper Object: {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} - c:program filessoftonicsoftonic1.8.19.3bhSoftonic.dll
TB: Softonic Toolbar: {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} - c:program filessoftonicsoftonic1.8.19.3SoftonicTlbr.dll
uRun: [uTorrent] "c:usersoliappdataroamingutorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED
uRun: [DAEMON Tools Pro Agent] "c:program filesdaemon tools proDTAgent.exe" -autorun
uRun: [AviraSpeedup] "c:program filesaviraaviraspeedupAviraSpeedup.exe" -autorun
uRun: [HW_OPENEYE_OUC_M-Tel NETAGENT] "c:program filesm-tel netagentupdatedogouc.exe"
mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min
mRun: [AmIcoSinglun] c:program filesamicosinglunAmIcoSinglun.exe
mRun: [HControlUser] c:program filesasusatk hotkeyHControlUser.exe
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:windowssystem32GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office14EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1micros~2office14ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIE.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIELinkedNotes.dll
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll
LSP: c:program filesaviraantivir desktopavsda.dll
 
 
TCP: NameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40
TCP: Interfaces{1C9E24D8-9E7B-44B8-9D48-1B88675C60B4} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces{56D73A8D-0AF7-44C5-8C76-13BD622B412B} : DHCPNameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40
TCP: Interfaces{A1FA2477-D338-4764-A589-41FB6F763538} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4
TCP: Interfaces{FF159427-053F-45A5-8E3E-C393BC97EB4F} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedoffice14MSOXMLMF.DLL
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - LocalServer32 - <no file>
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication28.0.1500.72installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:usersoliappdataroamingmozillafirefoxprofilesoh4rqerw.default
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Search the web (Softonic)
 
 
FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:program filesadobereader 9.0readerairnppdf32.dll
FF - plugin: c:program filesgooglepicasa3npPicasa3.dll
FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_7_700_224.dll
.
---- FIREFOX POLICIES ----
 
 
FF - user.js: extensions.Softonic.id - 88248c9c00000000000090e6baf12a3a
FF - user.js: extensions.Softonic.appId - {7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}
FF - user.js: extensions.Softonic.instlDay - 15917
FF - user.js: extensions.Softonic.vrsn - 1.8.19.3
FF - user.js: extensions.Softonic.vrsni - 1.8.19.3
FF - user.js: extensions.Softonic.vrsnTs - 1.8.19.314:59:48
FF - user.js: extensions.Softonic.prtnrId - softonic
FF - user.js: extensions.Softonic.prdct - Softonic
FF - user.js: extensions.Softonic.aflt - SD
FF - user.js: extensions.Softonic.smplGrp - none
FF - user.js: extensions.Softonic.tlbrId - 2013desingbrand
FF - user.js: extensions.Softonic.instlRef - INF00176
FF - user.js: extensions.Softonic.dfltLng - 
FF - user.js: extensions.Softonic.excTlbr - false
FF - user.js: extensions.Softonic.ffxUnstlRst - false
FF - user.js: extensions.Softonic.admin - false
FF - user.js: extensions.Softonic.autoRvrt - false
FF - user.js: extensions.Softonic.rvrt - false
FF - user.js: extensions.Softonic.hmpg - true
 
FF - user.js: extensions.Softonic.dfltSrch - true
FF - user.js: extensions.Softonic.srchPrvdr - Search the web (Softonic)
 
FF - user.js: extensions.Softonic.dnsErr - true
FF - user.js: extensions.Softonic.newTab - true
 
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 avgtp;avgtp;c:windowssystem32driversavgtpx86.sys [2013-5-16 37664]
R1 avkmgr;avkmgr;c:windowssystem32driversavkmgr.sys [2013-6-18 37352]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-5-16 242240]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:windowssystem32driversvwififlt.sys [2009-7-14 48128]
R2 AntiVirMailService;Avira Mail Protection;c:program filesaviraantivir desktopavmailc.exe [2013-6-18 371768]
R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;c:program filesaviraantivir desktopsched.exe [2013-6-18 84024]
R2 AntiVirService;Avira Real-Time Protection;c:program filesaviraantivir desktopavguard.exe [2013-6-18 108088]
R2 AntiVirWebService;Avira Web Protection;c:program filesaviraantivir desktopavwebgrd.exe [2013-6-18 589368]
R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2013-6-18 84744]
R2 BrowserDefendert;BrowserDefendert;c:programdatabrowserdefender2.6.1339.144{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}BrowserDefender.exe [2013-6-21 2827728]
R2 HWDeviceService.exe;HWDeviceService.exe;c:programdatadatacardservicehwdeviceservice.exe -/service --> c:programdatadatacardserviceHWDeviceService.exe -/service [?]
R2 srvBrowserProtect;Browser Protect;c:program filesbrowserprotectsrvBrowserProtect.exe [2013-3-22 60928]
R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:windowssystem32driversAmUStor.sys [2009-12-28 27136]
R3 GUCI_AVS;ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam;c:windowssystem32driversGUCI_AVS.sys [2013-7-1 598016]
R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys [2013-7-30 73216]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:windowssystem32driversRt86win7.sys [2013-5-16 187392]
R3 SiS6350;SiS6350;c:windowssystem32driversSISGRKMD.sys [2013-5-16 464384]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-5-16 116648]
S2 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-5-16 116648]
S2 M-Tel NETAGENT. RunOuc;M-Tel NETAGENT. OUC;c:program filesm-tel netagentupdatedogouc.exe [2013-7-30 218624]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-6-21 162408]
S2 vToolbarUpdater15.2.0;vToolbarUpdater15.2.0;c:program filescommon filesavg secure searchvtoolbarupdater15.2.0toolbarupdater.exe --> c:program filescommon filesavg secure searchvtoolbarupdater15.2.0ToolbarUpdater.exe [?]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2011-4-12 62464]
S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys [2013-7-30 102784]
S3 ewusbmbb;HUAWEI USB-WWAN miniport;c:windowssystem32driversewusbwwan.sys [2013-7-30 353280]
S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVE.EXE [2010-12-27 31124344]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:program filescommon filesmicrosoft sharedofficesoftwareprotectionplatformOSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [2010-11-21 15872]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:windowssystem32driversSynth3dVsc.sys [2011-4-12 77184]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:windowssystem32driversterminpt.sys [2011-4-12 25600]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:windowssystem32driversTsUsbFlt.sys [2010-11-21 52224]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:windowssystem32driversTsUsbGD.sys [2010-11-21 27264]
S3 tsusbhub;tsusbhub;c:windowssystem32driverstsusbhub.sys [2011-4-12 112640]
S3 udsstub;USBDeviceShare USB Device Stub;c:windowssystem32driversudsstub.sys [2013-5-16 16000]
S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;c:windowssystem32watWatAdminSvc.exe [2013-6-18 1343400]
S4 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:programdataskypetoolbarsskype c2c servicec2c_service.exe [2013-7-12 3289472]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-08-01 11:30:51 60872 ----a-w- c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{85df1fd0-12b4-4107-98c9-0afd98ac6e1b}offreg.dll
2013-07-31 11:59:22 -------- d-----w- c:program filesSoftonic
2013-07-31 11:58:58 -------- d-----w- c:usersoliappdataroamingSoftonic
2013-07-30 08:08:36 90112 ----a-w- c:windowssystem32driversew_jucdcacm.sys
2013-07-30 08:08:36 861696 ----a-w- c:windowssystem32driversmod7700.sys
2013-07-30 08:08:36 73216 ----a-w- c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys
2013-07-30 08:08:36 64384 ----a-w- c:windowssystem32driversew_jucdcecm.sys
2013-07-30 08:08:36 353280 ----a-w- c:windowssystem32driversewusbwwan.sys
2013-07-30 08:08:36 26624 ----a-w- c:windowssystem32driversew_juextctrl.sys
2013-07-30 08:08:36 25856 ----a-w- c:windowssystem32driversewdcsc.sys
2013-07-30 08:08:36 193792 ----a-w- c:windowssystem32driversewusbmdm.sys
2013-07-30 08:08:36 19200 ----a-w- c:windowssystem32driversew_hwupgrade.sys
2013-07-30 08:08:36 181760 ----a-w- c:windowssystem32driversew_juwwanecm.sys
2013-07-30 08:08:36 11136 ----a-w- c:windowssystem32driversew_usbenumfilter.sys
2013-07-30 08:08:36 102784 ----a-w- c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys
2013-07-30 07:57:35 -------- d-----w- c:program filesM-Tel NETAGENT
2013-07-29 20:35:03 7143960 ----a-w- c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{85df1fd0-12b4-4107-98c9-0afd98ac6e1b}mpengine.dll
2013-07-22 09:54:43 74072 ----a-w- c:windowssystem32XAPOFX1_5.dll
2013-07-22 09:53:52 2297552 ----a-w- c:windowssystem32d3dx9_26.dll
2013-07-22 09:48:24 -------- d-----w- c:windowssystem32directx
2013-07-22 09:29:47 -------- d-----w- c:programdataAPN
2013-07-18 07:58:39 -------- d-----w- c:programdataregid.1986-12.com.adobe
2013-07-17 10:39:10 7143960 ----a-w- c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updatesbackupmpengine.dll
2013-07-12 11:42:18 6129024 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxextensions{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}componentsSkypeFfComponent.dll
2013-07-12 11:42:18 6129024 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxbrowserextensions{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}componentsSkypeFfComponent.dll
2013-07-11 16:23:23 -------- d-----w- c:usersoliappdatalocalFacebook
2013-07-10 16:14:05 2706432 ----a-w- c:windowssystem32mshtml.tlb
2013-07-10 16:14:04 217600 ----a-w- c:program filesinternet explorersqmapi.dll
2013-07-10 16:14:02 61440 ----a-w- c:windowssystem32iesetup.dll
2013-07-10 16:14:02 2877440 ----a-w- c:windowssystem32jscript9.dll
2013-07-10 16:14:02 108032 ----a-w- c:program filesinternet explorerjsdebuggeride.dll
2013-07-10 16:14:00 257536 ----a-w- c:program filesinternet explorerieproxy.dll
2013-07-10 16:14:00 235520 ----a-w- c:program filesinternet explorerIEShims.dll
2013-07-10 16:13:59 71680 ----a-w- c:windowssystem32RegisterIEPKEYs.exe
2013-07-10 16:13:59 109056 ----a-w- c:windowssystem32iesysprep.dll
2013-07-10 16:13:57 817664 ----a-w- c:program filescommon filesmicrosoft sharedvgxVGX.dll
2013-07-10 16:13:55 770648 ----a-w- c:program filesinternet exploreriexplore.exe
2013-07-10 16:13:55 1767936 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll
2013-07-10 05:50:28 1247744 ----a-w- c:windowssystem32DWrite.dll
2013-07-10 05:50:24 1620480 ----a-w- c:windowssystem32WMVDECOD.DLL
2013-07-10 05:50:21 2347520 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys
2013-07-10 05:50:19 509440 ----a-w- c:windowssystem32qedit.dll
2013-07-10 05:50:17 936448 ----a-w- c:program filescommon filesmicrosoft sharedinkjournal.dll
2013-07-10 05:49:58 680960 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpSvc.dll
2013-07-10 05:49:58 392704 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpClient.dll
2013-07-10 05:49:58 224768 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpCommu.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-07-30 07:57:49 1112288 ----a-w- c:windowssystem32WdfCoInstaller01007.dll
2013-07-30 07:57:49 1112288 ----a-w- c:windowssystem32driversWdfCoInstaller01007.dll
2013-07-02 10:46:06 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-07-02 10:46:06 692104 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe
2013-06-24 11:26:57 67168 ----a-w- c:windowssystem32driversavnetflt.sys
2013-06-18 21:13:01 9728 ---ha-w- c:windowssystem32api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
2013-06-18 09:44:23 37352 ----a-w- c:windowssystem32driversavkmgr.sys
2013-06-18 09:44:21 84744 ----a-w- c:windowssystem32driversavgntflt.sys
2013-05-16 13:44:13 37664 ----a-w- c:windowssystem32driversavgtpx86.sys
2013-05-16 11:43:03 242240 ----a-w- c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys
2013-05-13 04:45:55 140288 ----a-w- c:windowssystem32cryptsvc.dll
2013-05-13 04:45:55 1160192 ----a-w- c:windowssystem32crypt32.dll
2013-05-13 04:45:55 103936 ----a-w- c:windowssystem32cryptnet.dll
2013-05-13 03:08:10 903168 ----a-w- c:windowssystem32certutil.exe
2013-05-13 03:08:06 43008 ----a-w- c:windowssystem32certenc.dll
2013-05-08 05:38:00 1293672 ----a-w- c:windowssystem32driverstcpip.sys
2013-05-06 05:06:47 3968872 ----a-w- c:windowssystem32ntkrnlpa.exe
2013-05-06 05:06:47 3913576 ----a-w- c:windowssystem32ntoskrnl.exe
.
============= FINISH: 15:16:17,53 ===============

 

 
 
attach.txt
 
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Ultimate 
Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
Install Date: 16.5.2013 г. 11:36:46
System Uptime: 1.8.2013 г. 02:26:15 (13 hours ago)
.
Motherboard: ASUS CORPORATION             |  | K50C      
Processor: Intel® Celeron® D CPU        220  @ 1.20GHz | CPU 1 | 1500/133mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 98 GiB total, 65,148 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 135 GiB total, 106,921 GiB free.
E: is CDROM ()
G: is CDROM ()
I: is Removable
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Description: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030
Manufacturer: Qualcomm Atheros Communications Inc.
Name: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
PNP Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030
Service: athr
.
==== System Restore Points ===================
.
RP59: 22.7.2013 г. 12:52:14 - Installed DirectX
RP60: 22.7.2013 г. 13:52:10 - Removed Facebook Messenger 2.1.4814.0
RP61: 23.7.2013 г. 23:07:15 - Windows Update
RP62: 29.7.2013 г. 23:34:22 - Windows Update
.
==== Installed Programs ======================
.
µTorrent
AC3Filter 2.5b
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Reader 9.5.5 - Bulgarian
Alcor Micro USB Card Reader
ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam
ATK Hotkey
AVG SafeGuard toolbar
Avira Antivirus Premium
Avira System Speedup
BrowserDefender
BrowserProtect
DAEMON Tools Pro
DriverIdentifier 4.0
Google Chrome
Google Update Helper
M-Tel NETAGENT
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Microsoft Office Access MUI (English) 2010
Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2010
Microsoft Office Excel MUI (English) 2010
Microsoft Office Groove MUI (English) 2010
Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2010
Microsoft Office OneNote MUI (English) 2010
Microsoft Office Outlook MUI (English) 2010
Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Office Proof (English) 2010
Microsoft Office Proof (French) 2010
Microsoft Office Proof (Spanish) 2010
Microsoft Office Proofing (English) 2010
Microsoft Office Publisher MUI (English) 2010
Microsoft Office Shared MUI (English) 2010
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2010
Microsoft Office Word MUI (English) 2010
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
Mozilla Firefox 22.0 (x86 bg)
Mozilla Maintenance Service
Picasa 3
Realtek Ethernet Controller  Driver
SiS VGA Utilities
Skype Click to Call
Skype™ 6.6
Softonic toolbar  on IE and Chrome
swMSM
The KMPlayer (remove only)
uTorrentControl_v6 Toolbar
WinRAR 4.20 (32-bit)
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
31.7.2013 г. 14:58:50, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Avira Web Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 2 път(и). След 0 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
31.7.2013 г. 14:58:24, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Avira Web Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 0 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
31.7.2013 г. 13:50:20, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
31.7.2013 г. 13:50:15, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
31.7.2013 г. 13:50:15, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 17:06:41, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005]  - DCOM got error "1053" attempting to start the service WSearch with arguments "" in order to run the server: {9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030}
30.7.2013 г. 17:06:40, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Windows Search да се свърже.
30.7.2013 г. 17:06:40, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга Windows Search не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 17:05:25, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
30.7.2013 г. 17:05:24, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Browser Protect да се свърже.
30.7.2013 г. 17:05:24, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга Browser Protect не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 17:04:52, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
30.7.2013 г. 17:04:52, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 12:18:30, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга AntiVirSchedulerService.
30.7.2013 г. 12:13:27, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
30.7.2013 г. 12:13:16, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
30.7.2013 г. 12:13:16, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 11:09:30, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
30.7.2013 г. 11:09:30, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 11:09:25, Error: Service Control Manager [7030]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC е маркирана като интерактивна услуга. Обаче системата е конфигурирана да не допуска интерактивни услуги. Тази услуга може да не функционира правилно.
30.7.2013 г. 11:08:55, Error: Service Control Manager [7030]  - Услуга HWDeviceService.exe е маркирана като интерактивна услуга. Обаче системата е конфигурирана да не допуска интерактивни услуги. Тази услуга може да не функционира правилно.
30.7.2013 г. 10:50:42, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
30.7.2013 г. 08:25:40, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга LanmanServer.
30.7.2013 г. 07:55:00, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
29.7.2013 г. 13:01:29, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
29.7.2013 г. 08:17:57, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
28.7.2013 г. 08:18:14, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
27.7.2013 г. 09:00:08, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно.
27.7.2013 г. 08:58:34, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
26.7.2013 г. 15:44:13, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
26.7.2013 г. 10:29:31, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
25.7.2013 г. 11:17:18, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
25.7.2013 г. 07:48:45, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
25.7.2013 г. 07:48:43, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга SysMain.
.
==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако загрява и се рестартира сама не е вирус. Виж как са температурите и занеси лаптопа да му се направи профилактика, 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Един въпрос...това компютъра от предишната ви тема ли е?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Един въпрос...това компютъра от предишната ви тема ли е?

 Не, това е лаптопът ми, настолния си е наред :)   

Ако загрява и се рестартира сама не е вирус. Виж как са температурите и занеси лаптопа да му се направи профилактика

 Под профилактика почистване или преинсталиране лиимаш предвид, защото ако става дума за почистване от прах и такива неща, тогава значи е профилактиран преди 4 дни :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да започнем така, че имате доста боклуци и адуер за почистване. :)

 

 

СТЪПКА 1

 

 

Публикувано изображение Изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner (by Xplode).

 • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Този път маркирайте Delete [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта. [*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си [*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s1].txt.

 

 

СТЪПКА 2

 

 

Публикувано изображение Моля изтеглете Junkware Removal Tool на вашия десктоп.


 • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 3

 

 

Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware

 

 • [*]Кликнете два пъти върху
mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата. [*]Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish. [*]Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира. [*]Стартирайте програмата и изберете "Perform Quick Scan", след това кликнете на Scan. [*]Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи. [*]Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата. [*]Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected. [*]Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. [*]Прикачете този лог в следващия си коментар в темата.

Забележка: Ако MalwareBytes'Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поискада рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 Не, това е лаптопът ми, настолния си е наред :)   

 Под профилактика почистване или преинсталиране лиимаш предвид, защото ако става дума за почистване от прах и такива неща, тогава значи е профилактиран преди 4 дни :)

 Става въпрос за почистване, продухване на праха, слагане на термопаста (ако се налага), проверка на вентилаторите и проверка за подути кондензатори, почистване на мръсотията с контактен спрей ( ако се налага). 

Зависи кой и как ти е правил профилактиката, но ако загрява и се изключва, това не е от вируси.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Резултатите: за съжаление обаче след рестарта лог-файла на malwarebytes ми изчезна. Незнам откъде да го отворя

 

AdwCleaner.txt

 

# AdwCleaner v2.306 - Днвеник създаден на 01/08/2013 в 15:52:54 # Обновен на 19/07/2013 от Xplode # Операционна Система : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits) # Потребител : Oli - OLI-PC # Стартиращ режим : Нормален режим # Стартиран от : C:UsersOliDownloadsadwcleaner.exe # Настройка [Изтриване] ***** [Услуги] ***** Спрени & Изтрити : BrowserDefendert Спрени & Изтрити : srvBrowserProtect ***** [Файлове / Папки] ***** Изтрити при рестартиране : C:ProgramDataBrowserDefender Папка Изтрити : C:Program FilesBrowserProtect Папка Изтрити : C:Program FilesConduit Папка Изтрити : C:Program Filesmixidj Папка Изтрити : C:Program FilesSoftonic Папка Изтрити : C:Program FilesuTorrentControl_v6 Папка Изтрити : C:ProgramDataAPN Папка Изтрити : C:ProgramDataBabylon Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalConduit Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionselchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocaliac Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalTempSoftonic Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalTempDir Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalLowConduit Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalLowPriceGong Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalLowuTorrentControl_v6 Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingBabSolution Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingBabylon Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrowserDefender Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingOpenCandy Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingSoftonic Файл Изтрити : C:Program FilesMozilla Firefoxsearchpluginssearch-with-eazelbar.xml Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultbProtector Web Data Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultbprotectorpreferences Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultbprotector_extensions.sqlite Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultbprotector_prefs.js Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultsearchpluginssoftonic.xml Файл Изтрити : C:WindowsUninstall.exe ***** [Системен регистър] ***** Данни Изтрити : HKLM..Windows [AppInit_DLLs] = c:progra~3browse~1261339~1.144{c16c1~1browse~1.dll Ключ Изтрити : HKCUSoftware53edcddbc6fe512 Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAPN PIP Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareConduit Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareConduitSearchScopes Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwarePriceGong Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareSmartBar Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareuTorrentControl_v6 Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowToolbar Ключ Изтрити : HKCUSoftwareBabSolution Ключ Изтрити : HKCUSoftwareDataMngr Ключ Изтрити : HKCUSoftwareDataMngr_Toolbar Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9} Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{EBD839AE-B08C-4FB7-859B-F54AF16C159F} Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtbProtectSettings Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Ключ Изтрити : HKCUSoftwareSoftonic Ключ Изтрити : HKCUSoftwareuTorrentControl_v6 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWARE53edcddbc6fe512 Ключ Изтрити : HKLMSoftwareAVG Security Toolbar Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescort.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescortApp.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescortEng.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescorTlbr.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDesrv.EXE Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDScriptHelper.EXE Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDViProtocol.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{44B50C01-4993-48E2-ADEE-D812BAE2E9A2} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{A3E2F089-DDBB-4CBF-B06C-5D44DA316ED3} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{A5679AB0-C59E-49E7-83C4-5289F844A6E0} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{CA0167C2-6295-41B8-9BDA-704B2F5E4CD9} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesescort.escortIEPane Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesescort.escortIEPane.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{087CDC12-0A11-4D1D-8DCF-44185D7C3496} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{088BF3A9-6AE8-47B9-A3FB-26262F236C79} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{2AC7B9EB-3881-4EB9-8DEE-0A731A309FDE} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{349C0469-ACDD-49DF-9B3E-0D82E7C7DC4D} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{41226591-6F7A-4082-B63A-67FE4A0CF7A6} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{55D69CD1-6715-4C40-BF05-9519AC4DC6E6} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{66C8FD57-54C4-4D4F-BC95-DCCC763B410A} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{717BAE33-7061-4279-8AE5-6C13BC8AF3F9} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{84F06F7A-F811-48D7-8B34-3F4145183D8F} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{88F6D55F-AA3F-4003-BE69-4AC1998D6492} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{8DBCDED5-08AD-41A2-9BBC-235D84F4FE06} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{A0F66203-1A86-4812-9603-A57E09A4D7A3} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{BC39D1B3-4471-41C1-AACA-E097FAF4B7AA} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{DEB85542-1311-4EC6-8A32-5372EB27FC94} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesProd.cap Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesPROTOCOLSHandlerviprotocol Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesS Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesScriptHelper.ScriptHelperApi Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesScriptHelper.ScriptHelperApi.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.dskBnd Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.dskBnd.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.SoftonicHlpr Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.SoftonicHlpr.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonicApp.appCore Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonicApp.appCore.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassessrv.SoftonicSrvc Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassessrv.SoftonicSrvc.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{11D9E165-B8C1-4734-A56C-BC4FCACA966B} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesViProtocol.ViProtocolOLE Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesViProtocol.ViProtocolOLE.1 Ключ Изтрити : HKLMSoftwareConduit Ключ Изтрити : HKLMSoftwareDataMngr Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionselchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionsndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerExtensions{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{06700096-7E37-4F31-AF00-5667D233F94E} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{2E1DB5C2-84D0-46AB-AF3B-5C43F3ADBE30} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{9CF034EA-7B46-48D3-8895-8A14B32AE445} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{CD90659F-D5B2-4104-9504-7CA36E6532DF} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallSoftonic Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstalluTorrentControl_v6 Toolbar Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMozillaPlugins@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin Ключ Изтрити : HKLMSoftwarePIP Ключ Изтрити : HKLMSoftwareSoftonic Ключ Изтрити : HKLMSOFTWARESoftware Ключ Изтрити : HKLMSoftwareuTorrentControl_v6 Ключ Изтрити : HKUS-1-5-21-1697563886-2427380214-1232367923-1000SoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9} Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain [bprotector start page] Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes [bProtectorDefaultScope] Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] ***** [Интернет браузъри] ***** - Internet Explorer v10.0.9200.16635 - Mozilla Firefox v22.0 (bg) Файл : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultprefs.js C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultuser.js ... Изтрити ! Изтрити : user_pref("browser.search.order.1", "Search the web (Softonic)"); Изтрити : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Search the web (Softonic)"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.admin", false); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.aflt", "SD"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.appId", "{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.autoRvrt", "false"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.dfltLng", ""); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.dfltSrch", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.dnsErr", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.excTlbr", false); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.ffxUnstlRst", false); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.hmpg", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.id", "88248c9c00000000000090e6baf12a3a"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.instlDay", "15917"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.instlRef", "INF00176"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.newTab", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.prdct", "Softonic"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.prtnrId", "softonic"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.rvrt", "false"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.smplGrp", "none"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.srchPrvdr", "Search the web (Softonic)"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.tlbrId", "2013desingbrand"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.vrsn", "1.8.19.3"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.vrsnTs", "1.8.19.314:59:48"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.vrsni", "1.8.19.3"); - Google Chrome v28.0.1500.95 Файл : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultPreferences Изтрити [l.41] : keyword = "softonic", ************************* AdwCleaner[s1].txt - [16169 octets] - [01/08/2013 15:52:54] ########## EOF - C:AdwCleaner[s1].txt - [16230 octets] ##########  

 

JTR.txt

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu Version: 5.2.9 (07.30.2013:1) OS: Windows 7 Ultimate x86 Ran by Oli on зҐвў 01.08.2013 Ј. at 16:03:34,71 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ Services ~~~ Registry Values Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindowsAppInit_DLLs ~~~ Registry Keys Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftwindowscurrentversionextbprotectsettings Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosofttracingapnstub_rasapi32 Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosofttracingapnstub_rasmancs Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{356E8BBB-E397-4924-802E-3337B0C513FA} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{84596F29-69E1-45D6-8C44-0C3B8CE5F27A} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{9a216821-0ec5-49a3-85ac-fb72ae79a1e8} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{9a216821-0ec5-49a3-85ac-fb72ae79a1e8} ~~~ Files ~~~ Folders ~~~ FireFox Emptied folder: C:UsersOliAppDataRoamingmozillafirefoxprofilesoh4rqerw.defaultminidumps [19 files] ~~~ Event Viewer Logs were cleared ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scan was completed on зҐвў 01.08.2013 Ј. at 16:09:11,54 End of JRT log ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Лог файла на MBAM може да намерите като стартирате MBAM и след това кликнете върху табът LOGS.

Стартирайте последния лог файл и го копирайте в следващия си коментар. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300 www.malwarebytes.org Версия на базата от данни: v2013.08.01.05 Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS Internet Explorer 10.0.9200.16635 Oli :: OLI-PC [администратор] 1.8.2013 г. 16:13:57 ч. mbam-log-2013-08-01 (16-13-57).txt Тип сканиране: Бързо сканиране Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM Изключени опции за сканиране: P2P Сканирани обекти: 192390 Изминало време: 8 минута(и), 53 секунда(и) Открити процеси в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити модули в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити ключове в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити стойности в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити информационни обекти в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити папки: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити файлове: 3 C:UsersOliDownloadsSoftonicDownloader_for_everest (1).exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersOliDownloadsSoftonicDownloader_for_everest-portable.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersOliDownloadsSoftonicDownloader_for_everest.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. (край)  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

1.Деинсталирайте следните програми ако все още са налични в списъка за деинсталация:

 

AVG SafeGuard toolbar
Avira System Speedup

BrowserDefender
BrowserProtect

Mozilla Maintenance Service

Softonic toolbar  on IE and Chrome
Skype Click to Call => ако не го използвате

uTorrentControl_v6 Toolbar

 

 

2.Направете нова проверка с DDS и прикачете новите лог файлове.

 

3.Казахте, че се рестартира...Архивирайте файловете от папка C:WindowsMinidump и ги качете на този адрес => http://file.bg/

Публикувайте линк за изтегляне в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Папката, която посочихте е празна. Програмите ги нямаше, с изключение на две, които отстраних :)

 

dds.txt

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 9.10.9200.16635 Run by Oli at 19:40:35 on 2013-08-01 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.1919.747 [GMT 3:00] . AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C} SP: Avira Desktop *Disabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691} SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes ================ . C:Windowssystem32wininit.exe C:Windowssystem32lsm.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyASLDRSrv.exe C:Windowssystem32Dwm.exe C:WindowsExplorer.EXE C:WindowsSystem32spoolsv.exe C:Windowssystem32taskeng.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe C:Windowssystem32taskhost.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyHControl.exe C:ProgramDataDatacardServiceHWDeviceService.exe C:ProgramDataDatacardServiceDCSHelper.exe C:ProgramDataM-Tel NETAGENTOnlineUpdateouc.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyATKOSD.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyWDC.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavmailc.exe C:Program FilesAviraAntiVir DesktopAVWEBGRD.EXE C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe C:Windowssystem32WUDFHost.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamgui.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe C:Program FilesAmIcoSingLunAmIcoSinglun.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyHControlUser.exe C:Program FilesDAEMON Tools ProDTShellHlp.exe C:UsersOliAppDataRoaminguTorrentuTorrent.exe C:Windowssystem32SearchIndexer.exe C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe C:Program FilesSiS VGA UtilitiesSiSTray.exe C:PROGRA~1THEKMP~1KMPlayer.exe C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE C:Windowssystem32msiexec.exe C:Program FilesMozilla Firefoxplugin-container.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe C:Windowssystem32conhost.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopcheckt.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs C:WindowsSystem32svchost.exe -k swprv . ============== Pseudo HJT Report =============== . uProxyServer = hxxp=127.0.0.1:0 uProxyOverride = <local> BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:program filesmicrosoft officeoffice14URLREDIR.DLL uRun: [uTorrent] "c:usersoliappdataroamingutorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED uRun: [DAEMON Tools Pro Agent] "c:program filesdaemon tools proDTAgent.exe" -autorun uRun: [HW_OPENEYE_OUC_M-Tel NETAGENT] "c:program filesm-tel netagentupdatedogouc.exe" mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min mRun: [AmIcoSinglun] c:program filesamicosinglunAmIcoSinglun.exe mRun: [HControlUser] c:program filesasusatk hotkeyHControlUser.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableLUA = dword:0 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0 IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:windowssystem32GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office14EXCEL.EXE/3000 IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1micros~2office14ONBttnIE.dll/105 IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIE.dll IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIELinkedNotes.dll LSP: c:program filesaviraantivir desktopavsda.dll TCP: NameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40 TCP: Interfaces{1C9E24D8-9E7B-44B8-9D48-1B88675C60B4} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{56D73A8D-0AF7-44C5-8C76-13BD622B412B} : DHCPNameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40 TCP: Interfaces{A1FA2477-D338-4764-A589-41FB6F763538} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4 TCP: Interfaces{FF159427-053F-45A5-8E3E-C393BC97EB4F} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4 Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedoffice14MSOXMLMF.DLL Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication28.0.1500.95installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:usersoliappdataroamingmozillafirefoxprofilesoh4rqerw.default FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPAUTHZ.DLL FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPSPWRAP.DLL FF - plugin: c:program filesadobereader 9.0readerairnppdf32.dll FF - plugin: c:program filesgooglepicasa3npPicasa3.dll FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_7_700_224.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 avgtp;avgtp;c:windowssystem32driversavgtpx86.sys [2013-5-16 37664] R1 avkmgr;avkmgr;c:windowssystem32driversavkmgr.sys [2013-6-18 37352] R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-5-16 242240] R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2013-6-18 84744] R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:windowssystem32driversAmUStor.sys [2009-12-28 27136] R3 GUCI_AVS;ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam;c:windowssystem32driversGUCI_AVS.sys [2013-7-1 598016] R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys [2013-7-30 73216] S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888] S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2011-4-12 62464] S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys [2013-7-30 102784] S3 ewusbmbb;HUAWEI USB-WWAN miniport;c:windowssystem32driversewusbwwan.sys [2013-7-30 353280] . =============== Created Last 30 ================ . 2013-08-01 13:12:27  22856  ----a-w-  c:windowssystem32driversmbam.sys 2013-08-01 13:12:27  --------  d-----w-  c:program filesMalwarebytes' Anti-Malware 2013-08-01 13:03:31  --------  d-----w-  c:windowsERUNT 2013-07-30 08:08:36  90112  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_jucdcacm.sys 2013-07-30 08:08:36  861696  ----a-w-  c:windowssystem32driversmod7700.sys 2013-07-30 08:08:36  73216  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys 2013-07-30 08:08:36  64384  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_jucdcecm.sys 2013-07-30 08:08:36  353280  ----a-w-  c:windowssystem32driversewusbwwan.sys 2013-07-30 08:08:36  26624  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_juextctrl.sys 2013-07-30 08:08:36  25856  ----a-w-  c:windowssystem32driversewdcsc.sys 2013-07-30 08:08:36  193792  ----a-w-  c:windowssystem32driversewusbmdm.sys 2013-07-30 08:08:36  19200  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_hwupgrade.sys 2013-07-30 08:08:36  181760  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_juwwanecm.sys 2013-07-30 08:08:36  11136  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_usbenumfilter.sys 2013-07-30 08:08:36  102784  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys 2013-07-30 07:57:35  --------  d-----w-  c:program filesM-Tel NETAGENT 2013-07-29 20:35:03  7143960  ----a-w-  c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{85df1fd0-12b4-4107-98c9-0afd98ac6e1b}mpengine.dll 2013-07-22 09:54:43  74072  ----a-w-  c:windowssystem32XAPOFX1_5.dll 2013-07-22 09:53:52  2297552  ----a-w-  c:windowssystem32d3dx9_26.dll 2013-07-22 09:48:24  --------  d-----w-  c:windowssystem32directx 2013-07-18 07:58:39  --------  d-----w-  c:programdataregid.1986-12.com.adobe 2013-07-17 10:39:10  7143960  ----a-w-  c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updatesbackupmpengine.dll 2013-07-11 16:23:23  --------  d-----w-  c:usersoliappdatalocalFacebook 2013-07-10 16:14:05  2706432  ----a-w-  c:windowssystem32mshtml.tlb 2013-07-10 16:14:04  217600  ----a-w-  c:program filesinternet explorersqmapi.dll 2013-07-10 16:14:02  61440  ----a-w-  c:windowssystem32iesetup.dll 2013-07-10 16:14:02  2877440  ----a-w-  c:windowssystem32jscript9.dll 2013-07-10 16:14:02  108032  ----a-w-  c:program filesinternet explorerjsdebuggeride.dll 2013-07-10 16:14:00  257536  ----a-w-  c:program filesinternet explorerieproxy.dll 2013-07-10 16:14:00  235520  ----a-w-  c:program filesinternet explorerIEShims.dll 2013-07-10 16:13:59  71680  ----a-w-  c:windowssystem32RegisterIEPKEYs.exe 2013-07-10 16:13:59  109056  ----a-w-  c:windowssystem32iesysprep.dll 2013-07-10 16:13:57  817664  ----a-w-  c:program filescommon filesmicrosoft sharedvgxVGX.dll 2013-07-10 16:13:55  770648  ----a-w-  c:program filesinternet exploreriexplore.exe 2013-07-10 16:13:55  1767936  ----a-w-  c:windowssystem32wininet.dll 2013-07-10 05:50:28  1247744  ----a-w-  c:windowssystem32DWrite.dll 2013-07-10 05:50:24  1620480  ----a-w-  c:windowssystem32WMVDECOD.DLL 2013-07-10 05:50:21  2347520  ----a-w-  c:windowssystem32win32k.sys 2013-07-10 05:50:19  509440  ----a-w-  c:windowssystem32qedit.dll 2013-07-10 05:50:17  936448  ----a-w-  c:program filescommon filesmicrosoft sharedinkjournal.dll 2013-07-10 05:49:58  680960  ----a-w-  c:program fileswindows defenderMpSvc.dll 2013-07-10 05:49:58  392704  ----a-w-  c:program fileswindows defenderMpClient.dll 2013-07-10 05:49:58  224768  ----a-w-  c:program fileswindows defenderMpCommu.dll . ==================== Find3M  ==================== . 2013-07-30 07:57:49  1112288  ----a-w-  c:windowssystem32WdfCoInstaller01007.dll 2013-07-30 07:57:49  1112288  ----a-w-  c:windowssystem32driversWdfCoInstaller01007.dll 2013-07-02 10:46:06  71048  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-07-02 10:46:06  692104  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-06-24 11:26:57  67168  ----a-w-  c:windowssystem32driversavnetflt.sys 2013-06-18 21:13:01  9728  ---ha-w-  c:windowssystem32api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll 2013-06-18 09:44:23  37352  ----a-w-  c:windowssystem32driversavkmgr.sys 2013-06-18 09:44:21  84744  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgntflt.sys 2013-05-16 13:44:13  37664  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgtpx86.sys 2013-05-16 11:43:03  242240  ----a-w-  c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys 2013-05-13 04:45:55  140288  ----a-w-  c:windowssystem32cryptsvc.dll 2013-05-13 04:45:55  1160192  ----a-w-  c:windowssystem32crypt32.dll 2013-05-13 04:45:55  103936  ----a-w-  c:windowssystem32cryptnet.dll 2013-05-13 03:08:10  903168  ----a-w-  c:windowssystem32certutil.exe 2013-05-13 03:08:06  43008  ----a-w-  c:windowssystem32certenc.dll 2013-05-08 05:38:00  1293672  ----a-w-  c:windowssystem32driverstcpip.sys 2013-05-06 05:06:47  3968872  ----a-w-  c:windowssystem32ntkrnlpa.exe 2013-05-06 05:06:47  3913576  ----a-w-  c:windowssystem32ntoskrnl.exe . ============= FINISH: 19:43:15,13 ===============  

 

attach.txt

 

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows 7 Ultimate Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 16.5.2013 г. 11:36:46 System Uptime: 1.8.2013 г. 16:23:59 (3 hours ago) . Motherboard: ASUS CORPORATION |  | K50C   Processor: Intel® Celeron® D CPU   220  @ 1.20GHz | CPU 1 | 1500/133mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 98 GiB total, 65,587 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 135 GiB total, 103,669 GiB free. E: is CDROM () G: is CDROM () I: is Removable . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Description: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030 Manufacturer: Qualcomm Atheros Communications Inc. Name: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter PNP Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030 Service: athr . ==== System Restore Points =================== . RP59: 22.7.2013 г. 12:52:14 - Installed DirectX RP60: 22.7.2013 г. 13:52:10 - Removed Facebook Messenger 2.1.4814.0 RP61: 23.7.2013 г. 23:07:15 - Windows Update RP62: 29.7.2013 г. 23:34:22 - Windows Update RP63: 1.8.2013 г. 19:35:15 - Removed Skype Click to Call . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent AC3Filter 2.5b Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Reader 9.5.5 - Bulgarian Alcor Micro USB Card Reader ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam ATK Hotkey AVG SafeGuard toolbar Avira Antivirus Premium BrowserProtect DAEMON Tools Pro DriverIdentifier 4.0 Google Chrome Google Update Helper M-Tel NETAGENT Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.75.0.1300 Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) Microsoft Office Access MUI (English) 2010 Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2010 Microsoft Office Excel MUI (English) 2010 Microsoft Office Groove MUI (English) 2010 Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2010 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2010 Microsoft Office Outlook MUI (English) 2010 Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2010 Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Office Proof (English) 2010 Microsoft Office Proof (French) 2010 Microsoft Office Proof (Spanish) 2010 Microsoft Office Proofing (English) 2010 Microsoft Office Publisher MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2010 Microsoft Office Word MUI (English) 2010 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 Mozilla Firefox 22.0 (x86 bg) Mozilla Maintenance Service Picasa 3 Realtek Ethernet Controller  Driver SiS VGA Utilities Skype™ 6.6 swMSM The KMPlayer (remove only) WinRAR 4.20 (32-bit) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 1.8.2013 г. 16:24:57, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл. 1.8.2013 г. 16:24:40, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже. 1.8.2013 г. 16:24:40, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление. . ==== End Of File ===========================  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Според логовете, две от програмите са все още на компютъра и затова:

 

AVG SafeGuard toolbar
BrowserProtect

 

Изтеглете и стартирайте следните два инструмента за да премахнете първата програма:

 

AVG Remover(32bit) 2012

AVG Remover(32bit) 2013

 

А за втората направете това:

 • [*]

Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.

[*]Стартирайте файла Публикувано изображение с двукратен клик на мишката (ако е необходимо, потвърдете през UAC). [*]Направете следните настройки: [*]Сложете отметка пред Scan All Users [*]Под менюто File Age изберете 90 days [*]Под менюто Standard Registry променете на ALL [*]Сложете отметки пред LOP и Purity Check

Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

 

netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%SYSTEMDRIVE%*.*
%USERPROFILE%*.*
%USERPROFILE%temp*.exe
%USERPROFILE%AppDataLocal*.*
%USERPROFILE%AppDataLocal*.
%USERPROFILE%AppDataLocaltemp*.exe
%USERPROFILE%AppDataRoaming*.*
%USERPROFILE%AppDataRoaming*.
%Public%DocumentsFonts*.exe
%Public%DocumentsConfig*.exe
%Public%Documents*.*
%ProgramData%*.*
%ProgramData%*.
%CommonProgramFiles%*.*
%CommonProgramFiles%ComObjects*.exe
%commonprogramfiles(x86)%*.*
%ProgramFiles%*.*
%ProgramFiles%*.
%ProgramFiles(x86)%*.*
%ProgramFiles(x86)%*.
%programdata%MicrosoftWindowsDRM*.tmp
%programdata%MicrosoftDRM*.tmp
%systemroot%system32configsystemprofileAppDataLocal*.*
%systemroot%system32configsystemprofileAppDataRoaming*.*
%windir%SysWOW64configsystemprofileAppDataLocal*.*
%windir%SysWOW64configsystemprofileAppDataRoaming*.*
%windir%ServiceProfilesLocalServiceAppDataLocalTemp*.tlb
%windir%ServiceProfilesNetworkServiceAppDataLocalTemp*.tlb
%windir%temp*.exe
%windir%minidump*.*
%windir%*.
%windir%installer*.
%windir%system32*.
%windir%sysnative*.
%Temp%smtmp1*.*
%Temp%smtmp2*.*
%Temp%smtmp3*.*
%Temp%smtmp4*.*
%systemroot%system32*.dll /lockedfiles
%systemroot%syswow64*.dll /lockedfiles
%systemroot%Tasks*.job /lockedfiles
%systemroot%system32drivers*.sys /90
%systemroot%system32drivers*.sys /lockedfiles
%systemroot%syswow64drivers*.sys /90
%systemroot%syswow64drivers*.sys /lockedfiles
%systemroot%system32Spoolprtprocsw32x86*.dll
%SYSTEMDRIVE%*. /rp /s
%systemroot%assemblytmp*.* /S /MD5
%systemroot%assemblytemp*.* /S /MD5
%systemroot%assemblyGAC*.ini
%systemroot%assemblyGAC_32*.ini
%systemroot%assemblyGAC_64*.ini
%SystemRoot%assemblyGAC_MSIL*.ini
wsSystemRoot|l,n,u,@;True;False;True;$,{ /fn
%systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fp
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{7C857801-7381-11CF-884D-00AA004B2E24} /s
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1} /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{7C857801-7381-11CF-884D-00AA004B2E24} /s
HKEY_CLASSES_ROOTclsid{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F} /s
HKEY_CLASSES_ROOTclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F} /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{12d0253a-7c96-815c-11e0-3034bbd97cc0}] /s
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{312BFDCE-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887} /s
HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryShellexCopyHookHandlersMSCopy /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMSOLoad /s
bcdedit /enum all /v >C:boot.txt /c
type C:Windowsntbtlog.txt >> text.txt /c
>C:commands.txt echo list vol /raw /hide /c
/wait
>C:DiskReport.txt diskpart /s C:commands.txt /raw /hide /c
/wait
type c:diskreport.txt /c
/wait
erase c:commands.txt /hide /c
/wait
erase c:diskreport.txt /hide /c
/md5start
eventlog.dll
scecli.dll
netlogon.dll
cngaudit.dll
sceclt.dll
ntelogon.dll
logevent.dll
consrv.dll
services.exe
explorer.exe
lsass.exe
svchost.exe
wininit.exe
winlogon.exe
userinit.exe
igdkmd64.sys
imapi.sys
fastfat.sys
atapi.sys
iaStor.sys
serial.sys
volsnap.sys
disk.sys
redbook.sys
i8042prt.sys
afd.sys
netbt.sys
csc.sys
tcpip.sys
kbdclass.sys
kbdhid.sys
mouclass.sys
mouhid.sys
dfsc.sys
hlp.dat
str.sys
crexv.ocx
/md5stop
 • [*]Натиснете маркираният в синьо бутон:
Run Scan. [*]Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Не, не е необходим лога от AVG Remover-a.

В лога от OTL не се забелязват зловредни обекти, само остатъци от такива, както и остатъци от деинсталирани програми за сигурност и ненужни процеси работещи във фонов режим, които ще премахнем/спрем със следния скрипт:

 

 • [*]Стартирайте файла
Публикувано изображение с двукратен клик на мишката. [*]Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

:OTL
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater15.2.0ToolbarUpdater.exe -- (vToolbarUpdater15.2.0)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Unknown] -- C:UsersOliAppDataLocalTempmbr.sys -- (mbr)
IE - HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-19SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-20SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-21-1697563886-2427380214-1232367923-1000SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
[2013.06.19 09:52:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp Software
[2013.06.19 09:52:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:ProgramDataTuneUp Software
[2013.06.19 09:51:46 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:ProgramData{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F}
[2013.06.16 18:46:12 | 000,229,648 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:WindowsSystem32aswBoot.exe
[2013.06.16 18:43:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesAVAST Software
[2013.06.16 18:41:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:ProgramDataAVAST Software
[2013.05.16 16:44:39 | 000,037,664 | ---- | C] (AVG Technologies) -- C:WindowsSystem32driversavgtpx86.sys
[2013.06.06 23:41:04 | 000,489,392 | ---- | M] (Ask Partner Network) -- C:UsersOliDocumentsAPNSetup.exe
[2013.05.16 16:44:13 | 001,059,504 | ---- | M] (AVG Secure Search) -- C:UsersOliAppDataLocaltempUNINSTALL.EXE
[2013.05.16 16:39:57 | 000,004,974 | ---- | M] () -- C:ProgramDatamtbjfghn.xbe
:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules]
"{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6}"=-
"{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1}"=-
"{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7}"=-
"{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C}"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch]
"Start"=dword:00000004
:commands
[emptytemp]

 

[*]След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix [*]Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар. [*]След това пишете как е положението. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Възможно ли е от тях да се товари системата, защото сега е дори по-бавна от преди. Показва почти постоянно, че процесорът се работи на 100% дори когато работи само един скайп. 

 

All processes killed
========== OTL ==========
Service vToolbarUpdater15.2.0 stopped successfully!
Service vToolbarUpdater15.2.0 deleted successfully!
File C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater15.2.0ToolbarUpdater.exe not found.
Error: No service named mbr was found to stop!
ServiceDriver key mbr not found.
File C:UsersOliAppDataLocalTempmbr.sys not found.
HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-19SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-20SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-21-1697563886-2427380214-1232367923-1000SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013TuningIndex folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013StartUp Manager folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013Dashboard folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013Backups folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013 folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp Software folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTuneUp Utilities 2013 folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTuneUp UtilitiesProgram Statistics folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTuneUp Utilities folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTU2013 folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp Software folder moved successfully.
C:ProgramData{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F} folder moved successfully.
C:WindowsSystem32aswBoot.exe moved successfully.
C:Program FilesAVAST SoftwareAvastSetup folder moved successfully.
C:Program FilesAVAST SoftwareAvast folder moved successfully.
C:Program FilesAVAST Software folder moved successfully.
C:ProgramDataAVAST Software folder moved successfully.
C:WindowsSystem32driversavgtpx86.sys moved successfully.
C:UsersOliDocumentsAPNSetup.exe moved successfully.
C:UsersOliAppDataLocaltempUNINSTALL.EXE moved successfully.
C:ProgramDatamtbjfghn.xbe moved successfully.
File EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules] not found.
File KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar] not found.
File KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect] not found.
File KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service] not found.
Folder EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend] not found.
File EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc] not found.
File EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch] not found.
File ptytemp] not found.
 
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 08022013_183906
 
FilesFolders moved on Reboot...
 
PendingFileRenameOperations files...
 
Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължавай да си държиш компютъра така и да загрява и да се изключва постоянно и няма да може и логове да изкараш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължавай да си държиш компютъра така и да загрява и да се изключва постоянно и няма да може и логове да изкараш.

Ако се опитваш акъл да дадеш можеш да кажеш конкретно решение. Ако и ти не разполагаш с такова, ще те помоля да не се месиш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не сте копирала правилно целия скрипт. :)

 

Повторете процедурата, но само с тази част от скрипта:

 

Всяка команда трябва да е на нов ред и да няма празно място в началото на всеки ред.

 

Трябва да се получи нещо такова:

 

Публикувано изображение

 


:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules]
"{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6}"=-
"{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1}"=-
"{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7}"=-
"{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C}"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch]
"Start"=dword:00000004
:commands
[emptytemp]

 

Колкото до процесора - може да е от всичко...ще проверим по-надълбоко за зловреден код, може да е хардуерен проблем или конфликти на драйвъри (IRQ) и т.н.

Ще се наложи да излезна за 2 часа и после ще продължим.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако се опитваш акъл да дадеш можеш да кажеш конкретно решение. Ако и ти не разполагаш с такова, ще те помоля да не се месиш.

Аз акъла и решението съм ти го написал по-горе в темата. Това, че ти не го вземаш под внимание си е лично твое решение. Няма да се меся повече и да давам коментар в твоя случай, само че да не пуснеш след няколко дена тема:" Помощ лаптопа ми изгасна и не иска да се включи".

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз акъла и решението съм ти го написал по-горе в темата. Това, че ти не го вземаш под внимание си е лично твое решение. Няма да се меся повече и да давам коментар в твоя случай, само че да не пуснеш след няколко дена тема:" Помощ лаптопа ми изгасна и не иска да се включи".

Обясних, че съм го занесла да му правят профилактика, но това не подобри кой знае колко състоянието му. Поради тази причина и не мисля, че това е решението. Нищо лично. Просто видях, че това не помогна, затова се обръщам за помощ тук.

Резултата:

 

All processes killed
========== REGISTRY ==========
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C} not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service not found.
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend"Start"|dword:00000004 /E : value set successfully!
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc"Start"|dword:00000004 /E : value set successfully!
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch"Start"|dword:00000004 /E : value set successfully!
========== COMMANDS ==========
 
[EMPTYTEMP]
 
User: All Users
 
User: Default
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
User: Oli
->Temp folder emptied: 290167 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 430549 bytes
->FireFox cache emptied: 382161355 bytes
->Google Chrome cache emptied: 14616771 bytes
->Flash cache emptied: 1345 bytes
 
User: Public
 
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%System32drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 90509639 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
 
Total Files Cleaned = 465,00 mb
 
 
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 08022013_190156
 
FilesFolders moved on Reboot...
 
PendingFileRenameOperations files...
 
Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това че си го занесла на профилактика, не значи че е направена както трябва. Ако компютъра продължава да прегрява и да се гаси сам в един момент ще изгори някой елемент или ще се отпои чипа на видеокартата и лаптопа ще стане неизползваем. Не казвам, че е лошо да си направиш проверка за вируси, но компютъра ти не се гаси от тях. Дори и след като се изчисти системата ще продължи да работи бавно и да бави поради прегряването на самата машина.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да видим какво още можем да подобрим (ако проблема е софтуерен разбира се):

 

 

СТЪПКА 1

 

 

Публикувано изображение

 • [*]Изтеглете
MiniToolBox.exe и го запазете на десктопа. [*]Сложете всички отметки и натиснете Go. [*]Прикачете лог файла Result.txt в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 2

 

 

Публикувано изображение

 • [*]Отворете
следния сайт и изтеглете RKill.exe и ги запазете на вашия десктоп. [*]Стартирате програмата с двоен клик върху файла и изчакайте търпеливо. [*]След приключване на проверката ще се генерира лог файл с извършените процедури. [*]Прикачете лог файла в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 3

 

 

Изтеглете Autoruns и:

 • [*]Стартирайте програмата; [*]Изберете
Options => Filter Options => сложете отметки пред Verify Code Signature и Hide Microsoft Entries; [*]От менюто File -> Refresh; [*]От менюто File -> Save...; [*]Запазете файла някъде с желано от вас име (във формат arn), архивирайте го с програма по желание и го прикачете към темата за да ви кажа, кои отметки да премахнете.

 

 

СТЪПКА 4

 

 

Изтеглете Process Explorer.
Разархивирайте инструмента и стартирайте файла procexp.exe

Сега кликнете на File => Save as.
Запазете документа на десктопа и след това го прикачете в следващия си коментар.

 

 

СТЪПКА 5

 

 

Изтеглете Hwmonitor 1.23 и я стартирайте.

Направете снимка на прозореца и я качете тук.

Публикувайте линк към нея в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами за файла Autoruns - просто то архивирайте и го качете на file.bg и публикувайте линк към него в следващия си коментар.

 

Сега да започнем с някой ремонтни дейности...Първо направете бекъп на важните си документи в случай, че нещо се обърка.

 

Направете и точка за възстановяване => Създаване на точка за възстановяване

 

След това да започнем така.

 

Отворете Start => в полето за търсене въведете CMD.exe => с десен бутон на мишката изберете CMD.exe и кликнете Run as administrator

 

Сега въведете командата: sc delete avgtp и натиснете Enter

 

Сега вече въведете командата: sfc /scannow и натиснете Enter
 

Изчакайте проверката да приключи и след това с copy и с десен бутон на мишката в CMD.exe изберете paste и натиснете Enter за следната команда:

 

findstr /c:"[sR]" %windir%LogsCBSCBS.log >"%userprofile%Desktopsfcdetails.txt"

 

Прикачете съдържанието на лог файла - sfcdetails.txt, който ще се създаде на вашия десктоп.

 

Изтеглете този файл и го запазете на десктопа. Стартирайте го и изберете YES на диалоговия прозорец.

 

От лога на Process Explorer се вижда, че за момента товари процеса отговорен за Aero интерфейса на Windows...ако не държита на прозрачността спирането му ще намали малко натоварването на системата.

 

Отворете Start => в полето за търсене въведете services.exe => натиснете Enter В списъка намерете услугата - Desktop Window Manager Session Manager и я изберете с двукратен клик на мишката. Изберете бутона Stop, и след това от падащото меню на Startup Type я сложете на Disabled. Натиснете Apply и затворете прозореца и списъка с услугите.

 

Рестартирайте системата и вижте дали има подобрение.

 

От снимката се вижда, че температурите са леко високички. Ако това е лаптоп е добре в тези жеги (ако наистина е почистван и са сменили термопастата на процесора) да се снабдите с една ей таката джаджа за охлаждане. Изберете според размера на лаптопа и бюджета си.

 

За оправянето на следните грешки в Event Viewer-a:
 

 

Error: (08/02/2013 07:10:52 PM) (Source: WinMgmt) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003
 
Error: (08/02/2013 06:42:11 PM) (Source: WinMgmt) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003

 

Можете да опитате следния fixit от Microsoft (но на ваша отговорност)...Аз съм го прилагал на моя компютър успешно...отделно съм го прилагал и на двама потребителя...на първия с Windows 7 успешно, но на Windows Vista се появи проблем и системата стана незареждаща и се наложи връщане на System resore - точка през Recovery Environment средата (от инсталационния диск на Windows Vista).

 

След това споделете има ли някаква промяна... :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Така, много задачи, почти нищо свършено. services.exe не се отваря. Намира го, натискам Enter и нищо не се случва после. Опитах с fixit,  но не можах да подкарам скрипта, така че, май ще мина без него :)

 

http://file.bg/c249399aLmci

 

sfcdetails.txt

 

2013-08-03 12:54:02, Info   CSI   00000009 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:02, Info   CSI   0000000a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:14, Info   CSI   0000000c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:17, Info   CSI   0000000d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:17, Info   CSI   0000000e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:35, Info   CSI   00000010 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:37, Info   CSI   00000011 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:37, Info   CSI   00000012 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:40, Info   CSI   00000014 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:41, Info   CSI   00000015 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:41, Info   CSI   00000016 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:45, Info   CSI   00000018 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:46, Info   CSI   00000019 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:46, Info   CSI   0000001a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:57, Info   CSI   0000001c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:58, Info   CSI   0000001d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:58, Info   CSI   0000001e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:09, Info   CSI   00000020 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:10, Info   CSI   00000021 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:10, Info   CSI   00000022 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:15, Info   CSI   00000024 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:17, Info   CSI   00000025 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:17, Info   CSI   00000026 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:27, Info   CSI   00000028 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:28, Info   CSI   00000029 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:28, Info   CSI   0000002a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:38, Info   CSI   0000002c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:39, Info   CSI   0000002d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:39, Info   CSI   0000002e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:45, Info   CSI   00000030 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:46, Info   CSI   00000031 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:46, Info   CSI   00000032 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:50, Info   CSI   00000034 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:51, Info   CSI   00000035 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:51, Info   CSI   00000036 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:06, Info   CSI   00000038 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:07, Info   CSI   00000039 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:07, Info   CSI   0000003a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:21, Info   CSI   0000003d [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:22, Info   CSI   0000003e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:22, Info   CSI   0000003f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:31, Info   CSI   00000042 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:32, Info   CSI   00000043 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:32, Info   CSI   00000044 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:43, Info   CSI   00000048 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:44, Info   CSI   00000049 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:44, Info   CSI   0000004a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:54, Info   CSI   0000004c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:55, Info   CSI   0000004d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:55, Info   CSI   0000004e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:57:13, Info   CSI   00000056 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:57:14, Info   CSI   00000057 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:57:14, Info   CSI   00000058 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:57:28, Info   CSI   0000005e [sR] Verify complete 2013-08-03 12:57:29, Info   CSI   0000005f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:57:29, Info   CSI   00000060 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:57:48, Info   CSI   00000062 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:57:49, Info   CSI   00000063 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:57:49, Info   CSI   00000064 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:58:04, Info   CSI   00000066 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:58:08, Info   CSI   00000067 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:58:08, Info   CSI   00000068 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:58:37, Info   CSI   0000006a [sR] Verify complete 2013-08-03 12:58:42, Info   CSI   0000006b [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:58:42, Info   CSI   0000006c [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:59:17, Info   CSI   0000006e [sR] Verify complete 2013-08-03 12:59:19, Info   CSI   0000006f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:59:19, Info   CSI   00000070 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:59:30, Info   CSI   00000072 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:59:31, Info   CSI   00000073 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:59:31, Info   CSI   00000074 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:59:49, Info   CSI   00000078 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:59:50, Info   CSI   00000079 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:59:50, Info   CSI   0000007a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:00:07, Info   CSI   0000007c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:00:08, Info   CSI   0000007d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:00:08, Info   CSI   0000007e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:00:51, Info   CSI   00000080 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:00:52, Info   CSI   00000081 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:00:52, Info   CSI   00000082 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:07, Info   CSI   00000084 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:08, Info   CSI   00000085 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:08, Info   CSI   00000086 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:16, Info   CSI   00000088 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:17, Info   CSI   00000089 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:17, Info   CSI   0000008a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:26, Info   CSI   0000008c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:27, Info   CSI   0000008d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:27, Info   CSI   0000008e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:32, Info   CSI   00000090 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:33, Info   CSI   00000091 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:33, Info   CSI   00000092 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:39, Info   CSI   00000094 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:40, Info   CSI   00000095 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:40, Info   CSI   00000096 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:02:03, Info   CSI   00000098 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:02:06, Info   CSI   00000099 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:02:06, Info   CSI   0000009a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:03:03, Info   CSI   000000b8 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:03:06, Info   CSI   000000b9 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:03:06, Info   CSI   000000ba [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:03:28, Info   CSI   000000bc [sR] Verify complete 2013-08-03 13:03:35, Info   CSI   000000bd [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:03:35, Info   CSI   000000be [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:04:12, Info   CSI   000000c0 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:04:15, Info   CSI   000000c1 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:04:15, Info   CSI   000000c2 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:04:29, Info   CSI   000000c4 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:04:33, Info   CSI   000000c5 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:04:33, Info   CSI   000000c6 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:05:04, Info   CSI   000000c8 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:05:07, Info   CSI   000000c9 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:05:07, Info   CSI   000000ca [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:05:55, Info   CSI   000000cd [sR] Verify complete 2013-08-03 13:05:58, Info   CSI   000000ce [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:05:58, Info   CSI   000000cf [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:06:18, Info   CSI   000000d1 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:06:20, Info   CSI   000000d2 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:06:20, Info   CSI   000000d3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:06:29, Info   CSI   000000d5 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:06:30, Info   CSI   000000d6 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:06:30, Info   CSI   000000d7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:06:40, Info   CSI   000000d9 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:06:41, Info   CSI   000000da [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:06:41, Info   CSI   000000db [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:07:25, Info   CSI   000000dd [sR] Verify complete 2013-08-03 13:07:28, Info   CSI   000000de [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:07:28, Info   CSI   000000df [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:08:08, Info   CSI   000000e1 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:08:09, Info   CSI   000000e2 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:08:09, Info   CSI   000000e3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:08:30, Info   CSI   000000e5 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:08:34, Info   CSI   000000e6 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:08:34, Info   CSI   000000e7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:09:30, Info   CSI   000000e9 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:09:33, Info   CSI   000000ea [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:09:33, Info   CSI   000000eb [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:10:54, Info   CSI   0000010c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:11:02, Info   CSI   0000010d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:11:02, Info   CSI   0000010e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:11:34, Info   CSI   00000115 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:11:35, Info   CSI   00000116 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:11:35, Info   CSI   00000117 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:12:47, Info   CSI   00000119 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:12:50, Info   CSI   0000011a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:12:50, Info   CSI   0000011b [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:14:14, Info   CSI   0000011d [sR] Verify complete 2013-08-03 13:14:15, Info   CSI   0000011e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:14:15, Info   CSI   0000011f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:14:33, Info   CSI   00000121 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:14:35, Info   CSI   00000122 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:14:35, Info   CSI   00000123 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:14:49, Info   CSI   00000125 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:14:50, Info   CSI   00000126 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:14:50, Info   CSI   00000127 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:15:18, Info   CSI   00000129 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:15:21, Info   CSI   0000012a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:15:21, Info   CSI   0000012b [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:01, Info   CSI   0000012d [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:03, Info   CSI   0000012e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:03, Info   CSI   0000012f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:19, Info   CSI   00000131 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:20, Info   CSI   00000132 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:20, Info   CSI   00000133 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:34, Info   CSI   00000136 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:35, Info   CSI   00000137 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:35, Info   CSI   00000138 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:45, Info   CSI   0000013a [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:46, Info   CSI   0000013b [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:46, Info   CSI   0000013c [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:17:18, Info   CSI   0000013e [sR] Verify complete 2013-08-03 13:17:20, Info   CSI   0000013f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:17:20, Info   CSI   00000140 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:17:40, Info   CSI   00000142 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:17:41, Info   CSI   00000143 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:17:41, Info   CSI   00000144 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:07, Info   CSI   00000147 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:08, Info   CSI   00000148 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:08, Info   CSI   00000149 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:18, Info   CSI   0000014b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:19, Info   CSI   0000014c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:19, Info   CSI   0000014d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:35, Info   CSI   0000014f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:36, Info   CSI   00000150 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:36, Info   CSI   00000151 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:54, Info   CSI   00000153 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:55, Info   CSI   00000154 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:55, Info   CSI   00000155 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:19:37, Info   CSI   00000158 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:19:38, Info   CSI   00000159 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:19:38, Info   CSI   0000015a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:19:58, Info   CSI   0000015c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:19:59, Info   CSI   0000015d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:19:59, Info   CSI   0000015e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:18, Info   CSI   00000160 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:19, Info   CSI   00000161 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:19, Info   CSI   00000162 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:30, Info   CSI   00000165 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:31, Info   CSI   00000166 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:31, Info   CSI   00000167 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:43, Info   CSI   00000169 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:44, Info   CSI   0000016a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:44, Info   CSI   0000016b [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:54, Info   CSI   0000016d [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:55, Info   CSI   0000016e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:55, Info   CSI   0000016f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:21:04, Info   CSI   00000171 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:21:05, Info   CSI   00000172 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:21:05, Info   CSI   00000173 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:21:19, Info   CSI   00000175 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:21:20, Info   CSI   00000176 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:21:20, Info   CSI   00000177 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:21:37, Info   CSI   0000017b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:21:49, Info   CSI   0000017c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:21:49, Info   CSI   0000017d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:22:44, Info   CSI   0000017f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:22:46, Info   CSI   00000180 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:22:46, Info   CSI   00000181 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:23:10, Info   CSI   00000183 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:23:12, Info   CSI   00000184 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:23:12, Info   CSI   00000185 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:23:37, Info   CSI   00000187 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:23:40, Info   CSI   00000188 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:23:40, Info   CSI   00000189 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:24:07, Info   CSI   0000018b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:24:11, Info   CSI   0000018c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:24:11, Info   CSI   0000018d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:24:48, Info   CSI   0000018f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:24:49, Info   CSI   00000190 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:24:49, Info   CSI   00000191 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:03, Info   CSI   00000193 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:25:05, Info   CSI   00000194 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:25:05, Info   CSI   00000195 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:19, Info   CSI   00000197 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:25:21, Info   CSI   00000198 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:25:21, Info   CSI   00000199 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:40, Info   CSI   0000019b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:25:42, Info   CSI   0000019c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:25:42, Info   CSI   0000019d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:58, Info   CSI   0000019f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:26:00, Info   CSI   000001a0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:26:00, Info   CSI   000001a1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:26:30, Info   CSI   000001a3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:26:33, Info   CSI   000001a4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:26:33, Info   CSI   000001a5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:27:14, Info   CSI   000001a7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:27:15, Info   CSI   000001a8 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:27:15, Info   CSI   000001a9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:28:32, Info   CSI   000001ab [sR] Verify complete 2013-08-03 13:28:33, Info   CSI   000001ac [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:28:33, Info   CSI   000001ad [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:30:20, Info   CSI   000001af [sR] Verify complete 2013-08-03 13:30:21, Info   CSI   000001b0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:30:21, Info   CSI   000001b1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:30:43, Info   CSI   000001b3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:30:43, Info   CSI   000001b4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:30:43, Info   CSI   000001b5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:06, Info   CSI   000001b7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:07, Info   CSI   000001b8 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:07, Info   CSI   000001b9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:14, Info   CSI   000001bb [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:15, Info   CSI   000001bc [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:15, Info   CSI   000001bd [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:29, Info   CSI   000001bf [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:30, Info   CSI   000001c0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:30, Info   CSI   000001c1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:46, Info   CSI   000001c3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:54, Info   CSI   000001c4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:54, Info   CSI   000001c5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:32:29, Info   CSI   000001c7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:32:30, Info   CSI   000001c8 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:32:30, Info   CSI   000001c9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:32:38, Info   CSI   000001cb [sR] Verify complete 2013-08-03 13:32:40, Info   CSI   000001cc [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:32:40, Info   CSI   000001cd [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:32:46, Info   CSI   000001cf [sR] Verify complete 2013-08-03 13:32:51, Info   CSI   000001d0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:32:51, Info   CSI   000001d1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:33:39, Info   CSI   000001d3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:33:39, Info   CSI   000001d4 [sR] Verifying 4 components 2013-08-03 13:33:39, Info   CSI   000001d5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001d7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001d8 [sR] Repairing 0 components 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001d9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001db [sR] Repair complete  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от B0rn T0 P0rN (Forest*)
   Нещо не схванах каква е цялата схема на раздела, но моето не е чак толкова голям проблем. Изтеглих си Bandicam от "някакъв" сайт, но когато тръгнах да го инсталирам ми изкара прозорче, в което искаше да му дам достъп като админ, за да продължи инсталацията. Направи ми впечатление, че искаше да инсталира някакъв друг software и направо му цъкнах Cancel, след това компютъра заби за около 1-2 секунди, отворих Task manager-a, поне над 6-7 процеса (непознати) работеха, както и да е, инсталира ми някакви програмки, премахнах ги, всичко ток ама без жицата. Остана един друг проблееем.. Сега от цялата история остана един AD който не намирам начин да го премахна.. Гледах, суках, струвах, изтеглих Junkware Removal Tool-a дето уж щял да помогне но уви, не помогна. Ето ей таз глупост не успявам да я премахна > ЦЪК < На антивирустни изобщо не се доверявам, хем компютъра цикли повече от тях, хем двойно повече вируси се бъкат.. Абе като дъвка са за вирусите. Ето и log-a след края на JRT; 
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes Version: 8.1.4 (07.09.2017) Operating System: Windows 7 Ultimate x64 Ran by idk (Administrator) on ўв 15.01.2019 Ј. at 3:38:08,89 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ File System: 17 Failed to delete: C:\Program Files (x86)\proxygate (Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F68ZGOQX (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FIQK8NQU (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HML355FN (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R1LRYOEA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F68ZGOQX (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FIQK8NQU (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HML355FN (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R1LRYOEA (Temporary Internet Files Folder) Registry: 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scan was completed on ўв 15.01.2019 Ј. at 3:40:09,86 End of JRT log ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Само ми направи впечатление ей това > "Failed to delete: C:\Program Files (x86)\proxygate (Folder)", нещо ми е много мерак да го изтрия ръчно?
  • от legolas69
   Здравейте, въпросният лаптоп се използва от майка ми за ежедневни дейности и то рядко. При стартирането на системата ESET засича PUP.Optional.Reimage, позволих си да сканирам с Malwarebytes, БЕЗ да предприемам действия. Каква е тази папка и има ли нещо притеснително ? Благодаря предварително. 
   Addition.txt
   FRST.txt
   malwarebytes.txt
  • от v3cko
   Здравейте и за много години,моят проблем хром бавно отваря забива и се срива- отварят се по няколко страници . В момента съм safe mode иначе забива
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 01-01-2019
   Ran by ВЕС (administrator) on WIN-SKFJ6HLGST2 (03-01-2019 20:43:32)
   Running from C:\Users\ВЕС\Downloads
   Loaded Profiles: ВЕС (Available Profiles: ВЕС)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Safe Mode (with Networking)
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\Run: [DHY0GM3ATCSFE7M] => "C:\Program Files\x0h1djdcnoe\3OQCH.exe"
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe --minimize 
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\MountPoints2: {41be252d-0f82-11e9-a624-002713343a56} - F:\Lenovo_Suite.exe
   HKLM\...\Drivers32: [MSVideo8] => C:\Windows\system32\VfWWDM32.dll [56832 2010-11-20] (Microsoft Corporation)
   HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}] -> C:\Windows\System32\iedkcs32.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
   HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\Installer\chrmstp.exe [2019-01-03] (Google Inc.)
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{840DEA2A-8553-4D25-A5FB-7DB86C5BFBE5}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{EE11610E-0BCC-42A7-A0AC-89B4A3B92BF1}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000 -> {BDF61FAE-9D19-40F0-8F34-688DEB334CA9} URL = hxxp://securedsearch.lavasoft.com/results.php?pr=vmn&id=webcompa&ent=ch_WCYID10477_754_190103&q={searchTerms}
   BHO: YoutubeAdBlock -> {984AFA40-4BEC-457F-AEDE-FE3404A646FA} -> C:\Program Files\VKkhWVSisIE\kwTiXoR.dll => No File
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon\oytl87x0.default [2019-01-03]
   FF user.js: detected! => C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon\oytl87x0.default\user.js [2006-04-06]
   FF Extension: (NewsFox) - C:\Users\ВЕС\Downloads\k-meleon\browser\extensions\{899DF1F8-2F43-4394-8315-37F6744E6319}.xpi [2016-01-04] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
   CHR Profile: C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-01-03]
   CHR Extension: (Lightshot (скрииншот инструмент)) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp [2019-01-03]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2019-01-03]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2019-01-03]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   "qamplvkj" => service was unlocked. <==== ATTENTION
   S3 GoogleChromeElevationService; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\elevation_service.exe [375776 2018-12-12] (Google Inc.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [5073376 2018-09-19] (Malwarebytes)
   S2 qamplvkj; C:\Windows\system32\qamplvkj\dfaricjc.exe [0 ] () <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   S2 gupdate; "C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [172280 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [106144 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [63760 2019-01-03] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [230120 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [83648 2019-01-03] (Malwarebytes)
   U3 TrueSight; \??\C:\Windows\System32\drivers\truesight.sys [X]
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-04 03:15 - 2019-01-04 03:15 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2019-01-04 03:15 - 2019-01-04 03:15 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2019-01-04 03:14 - 2019-01-04 03:14 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   2019-01-04 03:10 - 2019-01-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2019-01-04 03:03 - 2019-01-04 03:03 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 001783808 _____ (Farbar) C:\Users\ВЕС\Downloads\FRST.exe
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 000007564 _____ C:\Users\ВЕС\Downloads\FRST.txt
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 000000000 ____D C:\FRST
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000106144 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000083648 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000063760 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2019-01-03 20:03 - 2019-01-03 20:03 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\mbam
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:42 - 000172280 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000230120 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000002020 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\mbamtray
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2018-12-04 08:09 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2019-01-03 20:00 - 2019-01-03 20:01 - 081227760 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\ВЕС\Downloads\mb3-setup-consumer-3.6.1.2711-1.0.508-1.0.8211.exe
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 20:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 029162424 _____ (Adlice Software ) C:\Users\ВЕС\Downloads\RogueKiller_setup.exe
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000001001 _____ C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\RogueKiller
   2019-01-03 19:34 - 2019-01-03 20:42 - 000265284 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
   2019-01-03 19:30 - 2019-01-03 19:30 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\teiqv2gvtfm
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\imgn0qmwmwh
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\acysy1vaoki
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 19:10 - 006161408 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\dump007.dat
   2019-01-03 19:09 - 2019-01-03 19:09 - 000000009 _____ C:\Users\ВЕС\rstr1.ini
   2019-01-03 19:08 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\3zxuksmazmq
   2019-01-03 19:07 - 2019-01-03 19:07 - 000000258 __RSH C:\Users\ВЕС\ntuser.pol
   2019-01-03 19:04 - 2019-01-03 19:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\qamplvkj
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\vi5lm2mflim
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\sq0zlve2tqj
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\qc1oa2vrskn
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 19:02 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\LocalLow\yHNPHHIzKpsCK
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\423viiu5lfu
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Michael
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:19 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\ShopMore
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:07 - 000002964 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000493800 _____ (VideoDriver) C:\Windows\D04DE5140B2D.sys
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000140800 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\installer.dat
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Python
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\ezc3lfxnx4j
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000003 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\wbem.ini
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{AC10FE2E-1A46-0496-3E07-15883EE04CD9}
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{59403C6F-D807-F1C6-7FC5-457D7F221C2C}
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000008906 _____ C:\Users\NYBMYXMIG-DECRYPT.txt
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000008906 _____ C:\NYBMYXMIG-DECRYPT.txt
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000000000 ____H C:\d85105b2d85102533b.lock
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HCRGWPOIZH4OHCKX91M2
   2019-01-03 18:56 - 2015-08-03 08:53 - 000384000 _____ (SafeIP) C:\Windows\system32\SafeIPs.dll
   2019-01-03 18:55 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSPico 10.2.1 Final
   2019-01-03 18:53 - 2018-12-10 23:04 - 000499424 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2019-01-03 18:48 - 2019-01-03 18:48 - 001259736 _____ (Plarium) C:\Users\ВЕС\Downloads\PlariumPlaySetup (1).exe
   2019-01-03 18:46 - 2019-01-03 18:46 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Package Cache
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 19:03 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Mozilla
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\K-Meleon
   2019-01-03 18:44 - 2019-01-03 18:44 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Plarium
   2019-01-03 18:44 - 2019-01-03 18:44 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\CEF
   2019-01-03 18:39 - 2019-01-03 18:39 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Google
   2019-01-03 18:38 - 2019-01-03 19:53 - 000002202 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2019-01-03 18:38 - 2019-01-03 19:53 - 000002161 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 19:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000057560 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Deployment
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Apps\2.0
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 001973728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 000045536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:17 - 002425856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 09:23 - 000179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 09:17 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 19:53 - 000001335 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 19:09 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 18:33 - 000000020 ___SH C:\Users\ВЕС\ntuser.ini
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 18:33 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\VirtualStore
   2019-01-03 18:33 - 2010-11-21 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2019-01-03 16:27 - 2019-01-03 16:27 - 000000000 ____D C:\My Drivers
   2018-12-30 08:50 - 2018-12-30 08:50 - 005183296 _____ (Marcin Szeniak ) C:\Users\ВЕС\Downloads\BCUninstaller_4.12.1_setup.exe
   2018-12-29 13:35 - 2018-12-29 13:35 - 000000000 ____D C:\SWSetup
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-04 03:15 - 2009-07-14 05:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2019-01-04 03:15 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2019-01-04 03:12 - 2010-11-21 01:46 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   2019-01-04 03:10 - 2009-07-14 05:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2019-01-03 20:30 - 2010-11-20 22:01 - 000713888 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2019-01-03 20:30 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2019-01-03 20:18 - 2009-07-14 05:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2019-01-03 20:17 - 2009-07-14 05:34 - 000016640 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2019-01-03 20:17 - 2009-07-14 05:34 - 000016640 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2019-01-03 19:01 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\GroupPolicy
   2019-01-03 18:57 - 2018-08-11 19:54 - 000000000 ____D C:\Intel
   2019-01-03 18:57 - 2017-10-21 13:53 - 000000000 ____D C:\LFS
   2019-01-03 18:57 - 2017-09-25 20:50 - 000000000 ___RD C:\BECKO-PC
   2019-01-03 18:57 - 2017-04-14 15:10 - 000036892 ____H C:\iCS Source.suo.nybmyxmig
   2019-01-03 18:33 - 2009-07-14 05:33 - 000266808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2019-01-03 18:31 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2019-01-03 17:30 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2019-01-03 15:34 - 2018-08-11 14:17 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\Downloads\k-meleon
   2019-01-01 13:09 - 2018-09-02 13:32 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\Documents\TalkHelper
   ==================== Files in the root of some directories =======
   1601-01-03 21:26 - 1601-01-03 21:26 - 000186368 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\aIQEonJ.exe
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 19:10 - 006161408 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\dump007.dat
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000140800 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\installer.dat
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000003 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\wbem.ini
   Some files in TEMP:
   ====================
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 000710464 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\3.exe
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 001312696 _____ (                                                            ) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\fastdatax.exe
   2019-01-03 19:09 - 2019-01-03 20:19 - 000000000 ____D () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\IEShims.dll
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 003520512 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\installer_mi.exe
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 002715792 _____ (SafeIP, LLC.                                                ) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\update.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2019-01-04 03:11
   ==================== End of FRST.txt ===========================
   Addition.txt

  • от Шабан Талипов
   Някой може ли дами помогне, тази грешка забранява достъпа на обновление на windows-a и не позволява включването на защитната стена. Пробвах с антивирусна програма bitdefender без успех
  • от Йорданка Т. Иванова
   Здравейте, при опит за възстановяване на системата към предишна дата, Avast направи пълно сканиране на компютъра и ми премести в клетка заразените файлове.
   Има ли възможност да се почисти компютъра от въпросните заплахи и съответно да си възстановя файловете, най-вече тези /ако има такива/, които са необходими за правилното функциониране на системата.
   П.П.: Пълен лаик съм на тема антивирусни програми.
   Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx


   Ето го резултата от файла FRST
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 24.10.2018
   Ran by Rosko (administrator) on ROSKO-PC (28-10-2018 14:36:09)
   Running from C:\Users\Rosko\Downloads
   Loaded Profiles: Rosko (Available Profiles: Rosko)
   Platform: Windows 7 Ultimate (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\AdminService.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BAVSvc.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe
   (Qualcomm®Atheros®) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSATray.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   () C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\calendar.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\bavhm.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Baidu Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\bavadvtools2\8C8AEEC1-5166-4CE7-BBAD-7C37409D0C73\tool\bdMiniDownloaderGB_BAV-Mini_32_1002.exe
   (Baidu Inc.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   () C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\FMAPP.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2778352 2014-01-24] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13672304 2014-03-21] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-18] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Baidu Antivirus] => C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe [2553328 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [DSATray] => C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DsaTray.exe [132856 2017-05-18] (Intel)
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [BtvStack] => C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [133760 2013-12-24] (Qualcomm®Atheros®)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe [36762184 2018-10-22] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\MountPoints2: {c4a92fbb-e173-11e7-9426-f8a963743fcb} - G:\LG_PC_Programs.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{2FB69C23-4CBD-4252-994A-27D31EDC0D6D}: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 2csmqmsd.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default [2018-07-05]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default -> about:blank
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2015-08-18] (Sun Microsystems, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
   FF ExtraCheck: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\enpsysau.js [2017-09-10]
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-28]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-10-02]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-02]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-02]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2018-10-02]
   CHR Extension: (Avast SafePrice | Сравнение, сделки, купони) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-10-19]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-08]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\glkfpmcniebkbeakjdpobddpjghbapec [2018-10-28]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-02]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-02]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-28]
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey [2018-10-28] <==== ATTENTION
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-23]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-23]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
   CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-02]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\cpbekonjicgkldkmopnamgglbfaiojje [2015-11-25]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-08]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-11]
   CHR Extension: (Farmville2 X-Press) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gbgjpdhhnbgmnafojckjmjogcpoinlim [2018-10-24]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-12]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-23]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-01]
   CHR HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [8188768 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\adminservice.exe [318592 2013-12-24] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [File not signed]
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [325024 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 BavSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavSvc.exe [2805208 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandboxSrv; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdSandboxSrv64.exe [490480 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R2 BHipsSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe [544032 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BsrSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\BavAdvTools2\128B4BEC-5D89-43AD-BAA8-207084AA0E4F\tool\BsrSvc.exe [3503416 2015-07-08] (Baidu, Inc.)
   R2 DSAService; C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe [21240 2017-05-18] (Intel)
   R2 ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [355232 2015-08-09] (Intel Corporation)
   R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
   S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R2 MiniService; C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe [103616 2018-10-28] (Baidu Inc.) [File not signed] <==== ATTENTION
   R2 SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe [157456 2017-03-07] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-09-10] (TeamViewer GmbH)
   R2 TheCalendarService; C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe [152720 2017-08-09] ()
   S3 USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [201408 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [230512 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201928 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346760 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59664 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [185240 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [47064 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [42456 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163376 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111968 2018-10-18] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [88112 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1028840 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467904 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [208640 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381144 2018-10-18] (AVAST Software)
   U3 BdApiUtil; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdApiUtil64.sys [116936 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 bdark64; C:\Windows\system32\drivers\bdark64.sys [78792 2015-04-20] ()
   U3 BdCameraProtect; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdCameraProtect64.sys [25000 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandbox; C:\Windows\System32\drivers\BdSandbox.sys [235976 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfilter; C:\Windows\System32\drivers\Bfilter.sys [62920 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfmon; C:\Windows\System32\drivers\Bfmon.sys [38344 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bnbase; C:\Windows\System32\drivers\bnbasex64.sys [62792 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bndef; C:\Windows\System32\drivers\bndef64.sys [487144 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 Bnmon; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\Bnmon64.sys [82376 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bprotect; C:\Windows\System32\drivers\Bprotect.sys [171464 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BTATH_LWFLT; C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [77464 2013-12-24] (Qualcomm Atheros)
   R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2016-08-08] (REALiX(tm))
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [466136 2014-01-14] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 semav6msr64; C:\Windows\system32\drivers\semav6msr64.sys [21984 2016-10-18] ()
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   U0 Partizan; system32\drivers\Partizan.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:35 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\Rosko\Downloads\FRST64.exe
   2018-10-28 14:28 - 2018-10-28 14:36 - 000021836 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\FRST.txt
   2018-10-28 14:26 - 2018-10-28 14:27 - 000020080 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Addition.txt
   2018-10-28 13:34 - 2018-10-28 13:34 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService
   2018-10-28 13:29 - 2018-10-28 13:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BsrSvc_exe
   2018-10-28 13:19 - 2018-10-28 13:20 - 000617400 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx
   2018-10-28 12:40 - 2018-10-28 13:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BavSvc_exe
   2018-10-28 12:37 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber
   2018-10-28 09:17 - 2018-10-28 11:16 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Desktop\официялни споразумения 2018-2019г
   2018-10-26 17:03 - 2018-10-26 17:03 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive (1).zip
   2018-10-24 10:41 - 2018-10-24 10:41 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\AVAST Software
   2018-10-24 10:39 - 2018-10-24 10:39 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975 (1).pdf
   2018-10-24 10:32 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\AVAST Software
   2018-10-22 15:05 - 2018-10-22 15:06 - 000103383 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718185275-040-001_archive.zip
   2018-10-20 07:48 - 2018-10-20 07:48 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10 (1).pdf
   2018-10-20 07:40 - 2018-10-20 07:40 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10.pdf
   2018-10-19 08:51 - 2018-10-19 08:51 - 002437339 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec92_2016_1010_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-18 18:17 - 2018-10-18 18:17 - 000665976 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Re6enie_VAS_27.02.2018 (1).pdf
   2018-10-18 11:52 - 2018-10-18 11:52 - 000039854 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\nlnazadyljenia[1] (1).pdf
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000001922 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-10-18 10:15 - 2018-10-18 10:15 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
   2018-10-18 10:14 - 2018-10-26 00:45 - 000004168 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000467904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000381144 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000378584 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000208640 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000201408 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000163376 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000111968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000088112 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000047064 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001028840 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001001272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000346760 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000230512 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000201928 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000185240 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000059664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000042456 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 11:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 10:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 16:40 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Documents\ViberDownloads
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 10:09 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber Media S.à r.l
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-28 13:47 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000956 _____ C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000954 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Viber
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\cache
   2018-10-18 10:07 - 2018-10-18 10:07 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Package Cache
   2018-10-18 10:06 - 2018-10-18 10:07 - 089186064 _____ (Viber Media Inc.) C:\Users\Rosko\Downloads\ViberSetup.exe
   2018-10-17 22:33 - 2018-10-17 22:33 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (4).pdf
   2018-10-17 22:08 - 2018-10-17 22:09 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (2).pptx
   2018-10-17 21:41 - 2018-10-17 21:41 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (1).pptx
   2018-10-17 21:14 - 2018-10-17 21:14 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (3).pdf
   2018-10-17 16:19 - 2018-10-17 16:19 - 000289368 _____ C:\Windows\Minidump\101718-14539-01.dmp
   2018-10-17 15:07 - 2018-10-17 15:07 - 003833305 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2017_19.03.2018.rar
   2018-10-17 14:45 - 2018-10-17 14:45 - 004074946 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2016_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-17 12:55 - 2018-10-17 12:55 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (2).pdf
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000012846 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000000165 ____H C:\Users\Rosko\Downloads\~$Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-16 13:59 - 2018-10-16 13:59 - 070935933 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\wetransfer-a3a156.zip
   2018-10-16 12:10 - 2018-10-16 12:10 - 001266784 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (21).pdf
   2018-10-16 12:09 - 2018-10-16 12:09 - 001105420 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (20).pdf
   2018-10-16 10:58 - 2018-10-16 10:58 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (1).pdf
   2018-10-16 08:14 - 2018-10-16 08:14 - 001939889 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\95_09.pdf
   2018-10-15 16:01 - 2018-10-15 16:01 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint.pptx
   2018-10-15 15:57 - 2018-10-15 15:57 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive.zip
   2018-10-15 13:54 - 2018-10-15 13:54 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Ползване на данъчни облекчения и наличие на задължения.pdf
   2018-10-15 13:47 - 2018-10-15 13:47 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM.pdf
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000009969 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\РОСТИСЛАВ НЕДКОВ БОРИСОВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000001382 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:48 - 2018-10-12 13:48 - 000001499 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_БОЖУРОВО.ZIP
   2018-10-12 09:23 - 2018-10-12 09:23 - 000075048 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Crystal Reports - sp_invoice_text_only_2007_5_l.rpt (1).pdf
   2018-10-10 12:50 - 2018-10-10 12:50 - 004808921 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-004-001_archive.zip
   2018-10-06 15:09 - 2018-10-06 15:09 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975.pdf
   2018-10-04 13:28 - 2018-10-04 13:28 - 000156030 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-040-001_archive.zip
   2018-10-01 18:27 - 2018-10-01 18:27 - 000143428 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Информационна брошура за бъдещите майки.pdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:19 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\PerfLogs
   2018-10-28 14:11 - 2017-08-24 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\CalendarTool
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 07:13 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-10-28 12:36 - 2017-06-10 14:47 - 000000000 __SHD C:\Users\Rosko\IntelGraphicsProfiles
   2018-10-28 12:36 - 2015-04-23 13:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-10-28 12:35 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-10-28 11:44 - 2016-08-08 17:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\m3yE3E0
   2018-10-28 10:43 - 2015-04-23 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-10-28 10:29 - 2017-01-10 10:04 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-10-27 19:48 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
   2018-10-24 07:25 - 2015-04-24 13:10 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Skype
   2018-10-23 08:18 - 2017-02-01 21:07 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2018-07-09 15:03 - 000000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2016-02-04 18:11 - 000002998 _____ C:\Windows\wininit.ini
   2018-10-17 16:19 - 2015-06-12 12:20 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-10-17 16:18 - 2015-06-12 12:20 - 375178840 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
   2018-10-15 10:59 - 2009-07-14 07:08 - 000032534 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-10-09 21:41 - 2018-03-14 11:33 - 000004462 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-10-04 13:28 - 2015-11-03 22:05 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\LocalLow\Adobe
   2018-10-01 21:10 - 2015-04-23 13:18 - 000000000 ____D C:\KMPlayer
   2018-10-01 08:27 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-10-10 07:33 - 2015-10-10 07:33 - 000229019 _____ () C:\ProgramData\KTLVGTHRCQSO.dat
   2017-06-08 17:31 - 2017-06-08 17:31 - 000000017 _____ () C:\Users\Rosko\AppData\Local\resmon.resmoncfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-10-26 08:40
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.