Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, от известно време машинката ми забива, не зарежда някои сайтове напълно, загрява, а вече започна и самичка да се рестартира. Предполагам, че някой вирус е замесен. Бихте ли ми помогнали :) Windоws-а е 7-ца :)

 

dds.txt

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 9.10.9200.16635
Run by Oli at 15:14:25 on 2013-08-01
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1251.359.1026.18.1919.715 [GMT 3:00]
.
AV: Avira Desktop *Enabled/Outdated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C}
SP: Avira Desktop *Enabled/Outdated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691}
SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyASLDRSrv.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe
C:Program FilesAmIcoSingLunAmIcoSinglun.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyHControlUser.exe
C:Program FilesAviraAviraSpeedupAviraSpeedup.exe
C:Program FilesDAEMON Tools ProDTShellHlp.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyHControl.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe
C:ProgramDataBrowserDefender2.6.1339.144{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}BrowserDefender.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyATKOSD.exe
C:ProgramDataM-Tel NETAGENTOnlineUpdateouc.exe
C:ProgramDataDatacardServiceHWDeviceService.exe
C:ProgramDataBrowserDefender2.6.1339.144{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}BrowserDefender.exe
C:ProgramDataDatacardServiceDCSHelper.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyWDC.exe
C:Program FilesBrowserProtectsrvBrowserProtect.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavmailc.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Windowssystem32WUDFHost.exe
C:Program FilesSiS VGA UtilitiesSiSTray.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Program FilesAviraAntiVir DesktopAVWEBGRD.EXE
C:Windowssystem32taskeng.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopcheckt.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:WindowsSystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
 
 
 
 
uProxyOverride = <local>
 
 
uURLSearchHooks: {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - <orphaned>
mURLSearchHooks: {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - <orphaned>
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL
BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:program filesmicrosoft officeoffice14URLREDIR.DLL
BHO: Softonic Helper Object: {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} - c:program filessoftonicsoftonic1.8.19.3bhSoftonic.dll
TB: Softonic Toolbar: {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} - c:program filessoftonicsoftonic1.8.19.3SoftonicTlbr.dll
uRun: [uTorrent] "c:usersoliappdataroamingutorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED
uRun: [DAEMON Tools Pro Agent] "c:program filesdaemon tools proDTAgent.exe" -autorun
uRun: [AviraSpeedup] "c:program filesaviraaviraspeedupAviraSpeedup.exe" -autorun
uRun: [HW_OPENEYE_OUC_M-Tel NETAGENT] "c:program filesm-tel netagentupdatedogouc.exe"
mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min
mRun: [AmIcoSinglun] c:program filesamicosinglunAmIcoSinglun.exe
mRun: [HControlUser] c:program filesasusatk hotkeyHControlUser.exe
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:windowssystem32GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office14EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1micros~2office14ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIE.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIELinkedNotes.dll
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll
LSP: c:program filesaviraantivir desktopavsda.dll
 
 
TCP: NameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40
TCP: Interfaces{1C9E24D8-9E7B-44B8-9D48-1B88675C60B4} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces{56D73A8D-0AF7-44C5-8C76-13BD622B412B} : DHCPNameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40
TCP: Interfaces{A1FA2477-D338-4764-A589-41FB6F763538} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4
TCP: Interfaces{FF159427-053F-45A5-8E3E-C393BC97EB4F} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedoffice14MSOXMLMF.DLL
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - LocalServer32 - <no file>
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication28.0.1500.72installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:usersoliappdataroamingmozillafirefoxprofilesoh4rqerw.default
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Search the web (Softonic)
 
 
FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:program filesadobereader 9.0readerairnppdf32.dll
FF - plugin: c:program filesgooglepicasa3npPicasa3.dll
FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_7_700_224.dll
.
---- FIREFOX POLICIES ----
 
 
FF - user.js: extensions.Softonic.id - 88248c9c00000000000090e6baf12a3a
FF - user.js: extensions.Softonic.appId - {7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}
FF - user.js: extensions.Softonic.instlDay - 15917
FF - user.js: extensions.Softonic.vrsn - 1.8.19.3
FF - user.js: extensions.Softonic.vrsni - 1.8.19.3
FF - user.js: extensions.Softonic.vrsnTs - 1.8.19.314:59:48
FF - user.js: extensions.Softonic.prtnrId - softonic
FF - user.js: extensions.Softonic.prdct - Softonic
FF - user.js: extensions.Softonic.aflt - SD
FF - user.js: extensions.Softonic.smplGrp - none
FF - user.js: extensions.Softonic.tlbrId - 2013desingbrand
FF - user.js: extensions.Softonic.instlRef - INF00176
FF - user.js: extensions.Softonic.dfltLng - 
FF - user.js: extensions.Softonic.excTlbr - false
FF - user.js: extensions.Softonic.ffxUnstlRst - false
FF - user.js: extensions.Softonic.admin - false
FF - user.js: extensions.Softonic.autoRvrt - false
FF - user.js: extensions.Softonic.rvrt - false
FF - user.js: extensions.Softonic.hmpg - true
 
FF - user.js: extensions.Softonic.dfltSrch - true
FF - user.js: extensions.Softonic.srchPrvdr - Search the web (Softonic)
 
FF - user.js: extensions.Softonic.dnsErr - true
FF - user.js: extensions.Softonic.newTab - true
 
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 avgtp;avgtp;c:windowssystem32driversavgtpx86.sys [2013-5-16 37664]
R1 avkmgr;avkmgr;c:windowssystem32driversavkmgr.sys [2013-6-18 37352]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-5-16 242240]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:windowssystem32driversvwififlt.sys [2009-7-14 48128]
R2 AntiVirMailService;Avira Mail Protection;c:program filesaviraantivir desktopavmailc.exe [2013-6-18 371768]
R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;c:program filesaviraantivir desktopsched.exe [2013-6-18 84024]
R2 AntiVirService;Avira Real-Time Protection;c:program filesaviraantivir desktopavguard.exe [2013-6-18 108088]
R2 AntiVirWebService;Avira Web Protection;c:program filesaviraantivir desktopavwebgrd.exe [2013-6-18 589368]
R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2013-6-18 84744]
R2 BrowserDefendert;BrowserDefendert;c:programdatabrowserdefender2.6.1339.144{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}BrowserDefender.exe [2013-6-21 2827728]
R2 HWDeviceService.exe;HWDeviceService.exe;c:programdatadatacardservicehwdeviceservice.exe -/service --> c:programdatadatacardserviceHWDeviceService.exe -/service [?]
R2 srvBrowserProtect;Browser Protect;c:program filesbrowserprotectsrvBrowserProtect.exe [2013-3-22 60928]
R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:windowssystem32driversAmUStor.sys [2009-12-28 27136]
R3 GUCI_AVS;ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam;c:windowssystem32driversGUCI_AVS.sys [2013-7-1 598016]
R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys [2013-7-30 73216]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:windowssystem32driversRt86win7.sys [2013-5-16 187392]
R3 SiS6350;SiS6350;c:windowssystem32driversSISGRKMD.sys [2013-5-16 464384]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-5-16 116648]
S2 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-5-16 116648]
S2 M-Tel NETAGENT. RunOuc;M-Tel NETAGENT. OUC;c:program filesm-tel netagentupdatedogouc.exe [2013-7-30 218624]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-6-21 162408]
S2 vToolbarUpdater15.2.0;vToolbarUpdater15.2.0;c:program filescommon filesavg secure searchvtoolbarupdater15.2.0toolbarupdater.exe --> c:program filescommon filesavg secure searchvtoolbarupdater15.2.0ToolbarUpdater.exe [?]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2011-4-12 62464]
S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys [2013-7-30 102784]
S3 ewusbmbb;HUAWEI USB-WWAN miniport;c:windowssystem32driversewusbwwan.sys [2013-7-30 353280]
S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVE.EXE [2010-12-27 31124344]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:program filescommon filesmicrosoft sharedofficesoftwareprotectionplatformOSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [2010-11-21 15872]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:windowssystem32driversSynth3dVsc.sys [2011-4-12 77184]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:windowssystem32driversterminpt.sys [2011-4-12 25600]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:windowssystem32driversTsUsbFlt.sys [2010-11-21 52224]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:windowssystem32driversTsUsbGD.sys [2010-11-21 27264]
S3 tsusbhub;tsusbhub;c:windowssystem32driverstsusbhub.sys [2011-4-12 112640]
S3 udsstub;USBDeviceShare USB Device Stub;c:windowssystem32driversudsstub.sys [2013-5-16 16000]
S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;c:windowssystem32watWatAdminSvc.exe [2013-6-18 1343400]
S4 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:programdataskypetoolbarsskype c2c servicec2c_service.exe [2013-7-12 3289472]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-08-01 11:30:51 60872 ----a-w- c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{85df1fd0-12b4-4107-98c9-0afd98ac6e1b}offreg.dll
2013-07-31 11:59:22 -------- d-----w- c:program filesSoftonic
2013-07-31 11:58:58 -------- d-----w- c:usersoliappdataroamingSoftonic
2013-07-30 08:08:36 90112 ----a-w- c:windowssystem32driversew_jucdcacm.sys
2013-07-30 08:08:36 861696 ----a-w- c:windowssystem32driversmod7700.sys
2013-07-30 08:08:36 73216 ----a-w- c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys
2013-07-30 08:08:36 64384 ----a-w- c:windowssystem32driversew_jucdcecm.sys
2013-07-30 08:08:36 353280 ----a-w- c:windowssystem32driversewusbwwan.sys
2013-07-30 08:08:36 26624 ----a-w- c:windowssystem32driversew_juextctrl.sys
2013-07-30 08:08:36 25856 ----a-w- c:windowssystem32driversewdcsc.sys
2013-07-30 08:08:36 193792 ----a-w- c:windowssystem32driversewusbmdm.sys
2013-07-30 08:08:36 19200 ----a-w- c:windowssystem32driversew_hwupgrade.sys
2013-07-30 08:08:36 181760 ----a-w- c:windowssystem32driversew_juwwanecm.sys
2013-07-30 08:08:36 11136 ----a-w- c:windowssystem32driversew_usbenumfilter.sys
2013-07-30 08:08:36 102784 ----a-w- c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys
2013-07-30 07:57:35 -------- d-----w- c:program filesM-Tel NETAGENT
2013-07-29 20:35:03 7143960 ----a-w- c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{85df1fd0-12b4-4107-98c9-0afd98ac6e1b}mpengine.dll
2013-07-22 09:54:43 74072 ----a-w- c:windowssystem32XAPOFX1_5.dll
2013-07-22 09:53:52 2297552 ----a-w- c:windowssystem32d3dx9_26.dll
2013-07-22 09:48:24 -------- d-----w- c:windowssystem32directx
2013-07-22 09:29:47 -------- d-----w- c:programdataAPN
2013-07-18 07:58:39 -------- d-----w- c:programdataregid.1986-12.com.adobe
2013-07-17 10:39:10 7143960 ----a-w- c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updatesbackupmpengine.dll
2013-07-12 11:42:18 6129024 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxextensions{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}componentsSkypeFfComponent.dll
2013-07-12 11:42:18 6129024 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxbrowserextensions{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}componentsSkypeFfComponent.dll
2013-07-11 16:23:23 -------- d-----w- c:usersoliappdatalocalFacebook
2013-07-10 16:14:05 2706432 ----a-w- c:windowssystem32mshtml.tlb
2013-07-10 16:14:04 217600 ----a-w- c:program filesinternet explorersqmapi.dll
2013-07-10 16:14:02 61440 ----a-w- c:windowssystem32iesetup.dll
2013-07-10 16:14:02 2877440 ----a-w- c:windowssystem32jscript9.dll
2013-07-10 16:14:02 108032 ----a-w- c:program filesinternet explorerjsdebuggeride.dll
2013-07-10 16:14:00 257536 ----a-w- c:program filesinternet explorerieproxy.dll
2013-07-10 16:14:00 235520 ----a-w- c:program filesinternet explorerIEShims.dll
2013-07-10 16:13:59 71680 ----a-w- c:windowssystem32RegisterIEPKEYs.exe
2013-07-10 16:13:59 109056 ----a-w- c:windowssystem32iesysprep.dll
2013-07-10 16:13:57 817664 ----a-w- c:program filescommon filesmicrosoft sharedvgxVGX.dll
2013-07-10 16:13:55 770648 ----a-w- c:program filesinternet exploreriexplore.exe
2013-07-10 16:13:55 1767936 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll
2013-07-10 05:50:28 1247744 ----a-w- c:windowssystem32DWrite.dll
2013-07-10 05:50:24 1620480 ----a-w- c:windowssystem32WMVDECOD.DLL
2013-07-10 05:50:21 2347520 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys
2013-07-10 05:50:19 509440 ----a-w- c:windowssystem32qedit.dll
2013-07-10 05:50:17 936448 ----a-w- c:program filescommon filesmicrosoft sharedinkjournal.dll
2013-07-10 05:49:58 680960 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpSvc.dll
2013-07-10 05:49:58 392704 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpClient.dll
2013-07-10 05:49:58 224768 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpCommu.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-07-30 07:57:49 1112288 ----a-w- c:windowssystem32WdfCoInstaller01007.dll
2013-07-30 07:57:49 1112288 ----a-w- c:windowssystem32driversWdfCoInstaller01007.dll
2013-07-02 10:46:06 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-07-02 10:46:06 692104 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe
2013-06-24 11:26:57 67168 ----a-w- c:windowssystem32driversavnetflt.sys
2013-06-18 21:13:01 9728 ---ha-w- c:windowssystem32api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
2013-06-18 09:44:23 37352 ----a-w- c:windowssystem32driversavkmgr.sys
2013-06-18 09:44:21 84744 ----a-w- c:windowssystem32driversavgntflt.sys
2013-05-16 13:44:13 37664 ----a-w- c:windowssystem32driversavgtpx86.sys
2013-05-16 11:43:03 242240 ----a-w- c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys
2013-05-13 04:45:55 140288 ----a-w- c:windowssystem32cryptsvc.dll
2013-05-13 04:45:55 1160192 ----a-w- c:windowssystem32crypt32.dll
2013-05-13 04:45:55 103936 ----a-w- c:windowssystem32cryptnet.dll
2013-05-13 03:08:10 903168 ----a-w- c:windowssystem32certutil.exe
2013-05-13 03:08:06 43008 ----a-w- c:windowssystem32certenc.dll
2013-05-08 05:38:00 1293672 ----a-w- c:windowssystem32driverstcpip.sys
2013-05-06 05:06:47 3968872 ----a-w- c:windowssystem32ntkrnlpa.exe
2013-05-06 05:06:47 3913576 ----a-w- c:windowssystem32ntoskrnl.exe
.
============= FINISH: 15:16:17,53 ===============

 

 
 
attach.txt
 
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Ultimate 
Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
Install Date: 16.5.2013 г. 11:36:46
System Uptime: 1.8.2013 г. 02:26:15 (13 hours ago)
.
Motherboard: ASUS CORPORATION             |  | K50C      
Processor: Intel® Celeron® D CPU        220  @ 1.20GHz | CPU 1 | 1500/133mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 98 GiB total, 65,148 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 135 GiB total, 106,921 GiB free.
E: is CDROM ()
G: is CDROM ()
I: is Removable
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Description: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030
Manufacturer: Qualcomm Atheros Communications Inc.
Name: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
PNP Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030
Service: athr
.
==== System Restore Points ===================
.
RP59: 22.7.2013 г. 12:52:14 - Installed DirectX
RP60: 22.7.2013 г. 13:52:10 - Removed Facebook Messenger 2.1.4814.0
RP61: 23.7.2013 г. 23:07:15 - Windows Update
RP62: 29.7.2013 г. 23:34:22 - Windows Update
.
==== Installed Programs ======================
.
µTorrent
AC3Filter 2.5b
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Reader 9.5.5 - Bulgarian
Alcor Micro USB Card Reader
ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam
ATK Hotkey
AVG SafeGuard toolbar
Avira Antivirus Premium
Avira System Speedup
BrowserDefender
BrowserProtect
DAEMON Tools Pro
DriverIdentifier 4.0
Google Chrome
Google Update Helper
M-Tel NETAGENT
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Microsoft Office Access MUI (English) 2010
Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2010
Microsoft Office Excel MUI (English) 2010
Microsoft Office Groove MUI (English) 2010
Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2010
Microsoft Office OneNote MUI (English) 2010
Microsoft Office Outlook MUI (English) 2010
Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Office Proof (English) 2010
Microsoft Office Proof (French) 2010
Microsoft Office Proof (Spanish) 2010
Microsoft Office Proofing (English) 2010
Microsoft Office Publisher MUI (English) 2010
Microsoft Office Shared MUI (English) 2010
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2010
Microsoft Office Word MUI (English) 2010
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
Mozilla Firefox 22.0 (x86 bg)
Mozilla Maintenance Service
Picasa 3
Realtek Ethernet Controller  Driver
SiS VGA Utilities
Skype Click to Call
Skype™ 6.6
Softonic toolbar  on IE and Chrome
swMSM
The KMPlayer (remove only)
uTorrentControl_v6 Toolbar
WinRAR 4.20 (32-bit)
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
31.7.2013 г. 14:58:50, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Avira Web Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 2 път(и). След 0 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
31.7.2013 г. 14:58:24, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Avira Web Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 0 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
31.7.2013 г. 13:50:20, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
31.7.2013 г. 13:50:15, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
31.7.2013 г. 13:50:15, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 17:06:41, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005]  - DCOM got error "1053" attempting to start the service WSearch with arguments "" in order to run the server: {9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030}
30.7.2013 г. 17:06:40, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Windows Search да се свърже.
30.7.2013 г. 17:06:40, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга Windows Search не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 17:05:25, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
30.7.2013 г. 17:05:24, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Browser Protect да се свърже.
30.7.2013 г. 17:05:24, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга Browser Protect не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 17:04:52, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
30.7.2013 г. 17:04:52, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 12:18:30, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга AntiVirSchedulerService.
30.7.2013 г. 12:13:27, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
30.7.2013 г. 12:13:16, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
30.7.2013 г. 12:13:16, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 11:09:30, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
30.7.2013 г. 11:09:30, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 11:09:25, Error: Service Control Manager [7030]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC е маркирана като интерактивна услуга. Обаче системата е конфигурирана да не допуска интерактивни услуги. Тази услуга може да не функционира правилно.
30.7.2013 г. 11:08:55, Error: Service Control Manager [7030]  - Услуга HWDeviceService.exe е маркирана като интерактивна услуга. Обаче системата е конфигурирана да не допуска интерактивни услуги. Тази услуга може да не функционира правилно.
30.7.2013 г. 10:50:42, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
30.7.2013 г. 08:25:40, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга LanmanServer.
30.7.2013 г. 07:55:00, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
29.7.2013 г. 13:01:29, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
29.7.2013 г. 08:17:57, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
28.7.2013 г. 08:18:14, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
27.7.2013 г. 09:00:08, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно.
27.7.2013 г. 08:58:34, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
26.7.2013 г. 15:44:13, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
26.7.2013 г. 10:29:31, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
25.7.2013 г. 11:17:18, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
25.7.2013 г. 07:48:45, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
25.7.2013 г. 07:48:43, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга SysMain.
.
==== End Of File ===========================
Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако загрява и се рестартира сама не е вирус. Виж как са температурите и занеси лаптопа да му се направи профилактика, 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Един въпрос...това компютъра от предишната ви тема ли е?

 Не, това е лаптопът ми, настолния си е наред :)   

Ако загрява и се рестартира сама не е вирус. Виж как са температурите и занеси лаптопа да му се направи профилактика

 Под профилактика почистване или преинсталиране лиимаш предвид, защото ако става дума за почистване от прах и такива неща, тогава значи е профилактиран преди 4 дни :)

Редактирано от oli_to (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да започнем така, че имате доста боклуци и адуер за почистване. :)

 

 

СТЪПКА 1

 

 

Публикувано изображение Изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner (by Xplode).

 • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Този път маркирайте Delete [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта. [*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си [*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s1].txt.

 

 

СТЪПКА 2

 

 

Публикувано изображение Моля изтеглете Junkware Removal Tool на вашия десктоп.


 • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 3

 

 

Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware

 

 • [*]Кликнете два пъти върху
mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата. [*]Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish. [*]Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира. [*]Стартирайте програмата и изберете "Perform Quick Scan", след това кликнете на Scan. [*]Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи. [*]Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата. [*]Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected. [*]Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. [*]Прикачете този лог в следващия си коментар в темата.

Забележка: Ако MalwareBytes'Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поискада рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.


 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 Не, това е лаптопът ми, настолния си е наред :)   

 Под профилактика почистване или преинсталиране лиимаш предвид, защото ако става дума за почистване от прах и такива неща, тогава значи е профилактиран преди 4 дни :)

 Става въпрос за почистване, продухване на праха, слагане на термопаста (ако се налага), проверка на вентилаторите и проверка за подути кондензатори, почистване на мръсотията с контактен спрей ( ако се налага). 

Зависи кой и как ти е правил профилактиката, но ако загрява и се изключва, това не е от вируси.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Резултатите: за съжаление обаче след рестарта лог-файла на malwarebytes ми изчезна. Незнам откъде да го отворя

 

AdwCleaner.txt

 

# AdwCleaner v2.306 - Днвеник създаден на 01/08/2013 в 15:52:54 # Обновен на 19/07/2013 от Xplode # Операционна Система : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits) # Потребител : Oli - OLI-PC # Стартиращ режим : Нормален режим # Стартиран от : C:UsersOliDownloadsadwcleaner.exe # Настройка [Изтриване] ***** [Услуги] ***** Спрени & Изтрити : BrowserDefendert Спрени & Изтрити : srvBrowserProtect ***** [Файлове / Папки] ***** Изтрити при рестартиране : C:ProgramDataBrowserDefender Папка Изтрити : C:Program FilesBrowserProtect Папка Изтрити : C:Program FilesConduit Папка Изтрити : C:Program Filesmixidj Папка Изтрити : C:Program FilesSoftonic Папка Изтрити : C:Program FilesuTorrentControl_v6 Папка Изтрити : C:ProgramDataAPN Папка Изтрити : C:ProgramDataBabylon Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalConduit Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionselchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocaliac Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalTempSoftonic Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalTempDir Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalLowConduit Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalLowPriceGong Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalLowuTorrentControl_v6 Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingBabSolution Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingBabylon Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrowserDefender Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingOpenCandy Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingSoftonic Файл Изтрити : C:Program FilesMozilla Firefoxsearchpluginssearch-with-eazelbar.xml Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultbProtector Web Data Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultbprotectorpreferences Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultbprotector_extensions.sqlite Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultbprotector_prefs.js Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultsearchpluginssoftonic.xml Файл Изтрити : C:WindowsUninstall.exe ***** [Системен регистър] ***** Данни Изтрити : HKLM..Windows [AppInit_DLLs] = c:progra~3browse~1261339~1.144{c16c1~1browse~1.dll Ключ Изтрити : HKCUSoftware53edcddbc6fe512 Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAPN PIP Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareConduit Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareConduitSearchScopes Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwarePriceGong Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareSmartBar Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareuTorrentControl_v6 Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowToolbar Ключ Изтрити : HKCUSoftwareBabSolution Ключ Изтрити : HKCUSoftwareDataMngr Ключ Изтрити : HKCUSoftwareDataMngr_Toolbar Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9} Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{EBD839AE-B08C-4FB7-859B-F54AF16C159F} Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtbProtectSettings Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Ключ Изтрити : HKCUSoftwareSoftonic Ключ Изтрити : HKCUSoftwareuTorrentControl_v6 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWARE53edcddbc6fe512 Ключ Изтрити : HKLMSoftwareAVG Security Toolbar Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescort.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescortApp.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescortEng.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescorTlbr.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDesrv.EXE Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDScriptHelper.EXE Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDViProtocol.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{44B50C01-4993-48E2-ADEE-D812BAE2E9A2} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{A3E2F089-DDBB-4CBF-B06C-5D44DA316ED3} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{A5679AB0-C59E-49E7-83C4-5289F844A6E0} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{CA0167C2-6295-41B8-9BDA-704B2F5E4CD9} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesescort.escortIEPane Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesescort.escortIEPane.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{087CDC12-0A11-4D1D-8DCF-44185D7C3496} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{088BF3A9-6AE8-47B9-A3FB-26262F236C79} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{2AC7B9EB-3881-4EB9-8DEE-0A731A309FDE} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{349C0469-ACDD-49DF-9B3E-0D82E7C7DC4D} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{41226591-6F7A-4082-B63A-67FE4A0CF7A6} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{55D69CD1-6715-4C40-BF05-9519AC4DC6E6} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{66C8FD57-54C4-4D4F-BC95-DCCC763B410A} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{717BAE33-7061-4279-8AE5-6C13BC8AF3F9} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{84F06F7A-F811-48D7-8B34-3F4145183D8F} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{88F6D55F-AA3F-4003-BE69-4AC1998D6492} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{8DBCDED5-08AD-41A2-9BBC-235D84F4FE06} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{A0F66203-1A86-4812-9603-A57E09A4D7A3} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{BC39D1B3-4471-41C1-AACA-E097FAF4B7AA} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{DEB85542-1311-4EC6-8A32-5372EB27FC94} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesProd.cap Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesPROTOCOLSHandlerviprotocol Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesS Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesScriptHelper.ScriptHelperApi Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesScriptHelper.ScriptHelperApi.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.dskBnd Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.dskBnd.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.SoftonicHlpr Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.SoftonicHlpr.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonicApp.appCore Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonicApp.appCore.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassessrv.SoftonicSrvc Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassessrv.SoftonicSrvc.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{11D9E165-B8C1-4734-A56C-BC4FCACA966B} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesViProtocol.ViProtocolOLE Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesViProtocol.ViProtocolOLE.1 Ключ Изтрити : HKLMSoftwareConduit Ключ Изтрити : HKLMSoftwareDataMngr Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionselchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionsndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerExtensions{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{06700096-7E37-4F31-AF00-5667D233F94E} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{2E1DB5C2-84D0-46AB-AF3B-5C43F3ADBE30} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{9CF034EA-7B46-48D3-8895-8A14B32AE445} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{CD90659F-D5B2-4104-9504-7CA36E6532DF} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallSoftonic Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstalluTorrentControl_v6 Toolbar Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMozillaPlugins@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin Ключ Изтрити : HKLMSoftwarePIP Ключ Изтрити : HKLMSoftwareSoftonic Ключ Изтрити : HKLMSOFTWARESoftware Ключ Изтрити : HKLMSoftwareuTorrentControl_v6 Ключ Изтрити : HKUS-1-5-21-1697563886-2427380214-1232367923-1000SoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9} Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain [bprotector start page] Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes [bProtectorDefaultScope] Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] ***** [Интернет браузъри] ***** - Internet Explorer v10.0.9200.16635 - Mozilla Firefox v22.0 (bg) Файл : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultprefs.js C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultuser.js ... Изтрити ! Изтрити : user_pref("browser.search.order.1", "Search the web (Softonic)"); Изтрити : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Search the web (Softonic)"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.admin", false); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.aflt", "SD"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.appId", "{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.autoRvrt", "false"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.dfltLng", ""); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.dfltSrch", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.dnsErr", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.excTlbr", false); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.ffxUnstlRst", false); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.hmpg", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.id", "88248c9c00000000000090e6baf12a3a"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.instlDay", "15917"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.instlRef", "INF00176"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.newTab", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.prdct", "Softonic"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.prtnrId", "softonic"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.rvrt", "false"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.smplGrp", "none"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.srchPrvdr", "Search the web (Softonic)"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.tlbrId", "2013desingbrand"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.vrsn", "1.8.19.3"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.vrsnTs", "1.8.19.314:59:48"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.vrsni", "1.8.19.3"); - Google Chrome v28.0.1500.95 Файл : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultPreferences Изтрити [l.41] : keyword = "softonic", ************************* AdwCleaner[s1].txt - [16169 octets] - [01/08/2013 15:52:54] ########## EOF - C:AdwCleaner[s1].txt - [16230 octets] ##########  

 

JTR.txt

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu Version: 5.2.9 (07.30.2013:1) OS: Windows 7 Ultimate x86 Ran by Oli on зҐвў 01.08.2013 Ј. at 16:03:34,71 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ Services ~~~ Registry Values Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindowsAppInit_DLLs ~~~ Registry Keys Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftwindowscurrentversionextbprotectsettings Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosofttracingapnstub_rasapi32 Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosofttracingapnstub_rasmancs Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{356E8BBB-E397-4924-802E-3337B0C513FA} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{84596F29-69E1-45D6-8C44-0C3B8CE5F27A} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{9a216821-0ec5-49a3-85ac-fb72ae79a1e8} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{9a216821-0ec5-49a3-85ac-fb72ae79a1e8} ~~~ Files ~~~ Folders ~~~ FireFox Emptied folder: C:UsersOliAppDataRoamingmozillafirefoxprofilesoh4rqerw.defaultminidumps [19 files] ~~~ Event Viewer Logs were cleared ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scan was completed on зҐвў 01.08.2013 Ј. at 16:09:11,54 End of JRT log ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Лог файла на MBAM може да намерите като стартирате MBAM и след това кликнете върху табът LOGS.

Стартирайте последния лог файл и го копирайте в следващия си коментар. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300 www.malwarebytes.org Версия на базата от данни: v2013.08.01.05 Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS Internet Explorer 10.0.9200.16635 Oli :: OLI-PC [администратор] 1.8.2013 г. 16:13:57 ч. mbam-log-2013-08-01 (16-13-57).txt Тип сканиране: Бързо сканиране Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM Изключени опции за сканиране: P2P Сканирани обекти: 192390 Изминало време: 8 минута(и), 53 секунда(и) Открити процеси в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити модули в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити ключове в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити стойности в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити информационни обекти в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити папки: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити файлове: 3 C:UsersOliDownloadsSoftonicDownloader_for_everest (1).exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersOliDownloadsSoftonicDownloader_for_everest-portable.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersOliDownloadsSoftonicDownloader_for_everest.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. (край)  

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

1.Деинсталирайте следните програми ако все още са налични в списъка за деинсталация:

 

AVG SafeGuard toolbar
Avira System Speedup

BrowserDefender
BrowserProtect

Mozilla Maintenance Service

Softonic toolbar  on IE and Chrome
Skype Click to Call => ако не го използвате

uTorrentControl_v6 Toolbar

 

 

2.Направете нова проверка с DDS и прикачете новите лог файлове.

 

3.Казахте, че се рестартира...Архивирайте файловете от папка C:WindowsMinidump и ги качете на този адрес => http://file.bg/

Публикувайте линк за изтегляне в следващия си коментар.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Папката, която посочихте е празна. Програмите ги нямаше, с изключение на две, които отстраних :)

 

dds.txt

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 9.10.9200.16635 Run by Oli at 19:40:35 on 2013-08-01 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.1919.747 [GMT 3:00] . AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C} SP: Avira Desktop *Disabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691} SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes ================ . C:Windowssystem32wininit.exe C:Windowssystem32lsm.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyASLDRSrv.exe C:Windowssystem32Dwm.exe C:WindowsExplorer.EXE C:WindowsSystem32spoolsv.exe C:Windowssystem32taskeng.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe C:Windowssystem32taskhost.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyHControl.exe C:ProgramDataDatacardServiceHWDeviceService.exe C:ProgramDataDatacardServiceDCSHelper.exe C:ProgramDataM-Tel NETAGENTOnlineUpdateouc.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyATKOSD.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyWDC.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavmailc.exe C:Program FilesAviraAntiVir DesktopAVWEBGRD.EXE C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe C:Windowssystem32WUDFHost.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamgui.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe C:Program FilesAmIcoSingLunAmIcoSinglun.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyHControlUser.exe C:Program FilesDAEMON Tools ProDTShellHlp.exe C:UsersOliAppDataRoaminguTorrentuTorrent.exe C:Windowssystem32SearchIndexer.exe C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe C:Program FilesSiS VGA UtilitiesSiSTray.exe C:PROGRA~1THEKMP~1KMPlayer.exe C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE C:Windowssystem32msiexec.exe C:Program FilesMozilla Firefoxplugin-container.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe C:Windowssystem32conhost.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopcheckt.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs C:WindowsSystem32svchost.exe -k swprv . ============== Pseudo HJT Report =============== . uProxyServer = hxxp=127.0.0.1:0 uProxyOverride = <local> BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:program filesmicrosoft officeoffice14URLREDIR.DLL uRun: [uTorrent] "c:usersoliappdataroamingutorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED uRun: [DAEMON Tools Pro Agent] "c:program filesdaemon tools proDTAgent.exe" -autorun uRun: [HW_OPENEYE_OUC_M-Tel NETAGENT] "c:program filesm-tel netagentupdatedogouc.exe" mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min mRun: [AmIcoSinglun] c:program filesamicosinglunAmIcoSinglun.exe mRun: [HControlUser] c:program filesasusatk hotkeyHControlUser.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableLUA = dword:0 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0 IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:windowssystem32GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office14EXCEL.EXE/3000 IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1micros~2office14ONBttnIE.dll/105 IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIE.dll IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIELinkedNotes.dll LSP: c:program filesaviraantivir desktopavsda.dll TCP: NameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40 TCP: Interfaces{1C9E24D8-9E7B-44B8-9D48-1B88675C60B4} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{56D73A8D-0AF7-44C5-8C76-13BD622B412B} : DHCPNameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40 TCP: Interfaces{A1FA2477-D338-4764-A589-41FB6F763538} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4 TCP: Interfaces{FF159427-053F-45A5-8E3E-C393BC97EB4F} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4 Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedoffice14MSOXMLMF.DLL Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication28.0.1500.95installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:usersoliappdataroamingmozillafirefoxprofilesoh4rqerw.default FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPAUTHZ.DLL FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPSPWRAP.DLL FF - plugin: c:program filesadobereader 9.0readerairnppdf32.dll FF - plugin: c:program filesgooglepicasa3npPicasa3.dll FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_7_700_224.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 avgtp;avgtp;c:windowssystem32driversavgtpx86.sys [2013-5-16 37664] R1 avkmgr;avkmgr;c:windowssystem32driversavkmgr.sys [2013-6-18 37352] R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-5-16 242240] R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2013-6-18 84744] R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:windowssystem32driversAmUStor.sys [2009-12-28 27136] R3 GUCI_AVS;ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam;c:windowssystem32driversGUCI_AVS.sys [2013-7-1 598016] R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys [2013-7-30 73216] S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888] S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2011-4-12 62464] S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys [2013-7-30 102784] S3 ewusbmbb;HUAWEI USB-WWAN miniport;c:windowssystem32driversewusbwwan.sys [2013-7-30 353280] . =============== Created Last 30 ================ . 2013-08-01 13:12:27  22856  ----a-w-  c:windowssystem32driversmbam.sys 2013-08-01 13:12:27  --------  d-----w-  c:program filesMalwarebytes' Anti-Malware 2013-08-01 13:03:31  --------  d-----w-  c:windowsERUNT 2013-07-30 08:08:36  90112  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_jucdcacm.sys 2013-07-30 08:08:36  861696  ----a-w-  c:windowssystem32driversmod7700.sys 2013-07-30 08:08:36  73216  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys 2013-07-30 08:08:36  64384  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_jucdcecm.sys 2013-07-30 08:08:36  353280  ----a-w-  c:windowssystem32driversewusbwwan.sys 2013-07-30 08:08:36  26624  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_juextctrl.sys 2013-07-30 08:08:36  25856  ----a-w-  c:windowssystem32driversewdcsc.sys 2013-07-30 08:08:36  193792  ----a-w-  c:windowssystem32driversewusbmdm.sys 2013-07-30 08:08:36  19200  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_hwupgrade.sys 2013-07-30 08:08:36  181760  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_juwwanecm.sys 2013-07-30 08:08:36  11136  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_usbenumfilter.sys 2013-07-30 08:08:36  102784  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys 2013-07-30 07:57:35  --------  d-----w-  c:program filesM-Tel NETAGENT 2013-07-29 20:35:03  7143960  ----a-w-  c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{85df1fd0-12b4-4107-98c9-0afd98ac6e1b}mpengine.dll 2013-07-22 09:54:43  74072  ----a-w-  c:windowssystem32XAPOFX1_5.dll 2013-07-22 09:53:52  2297552  ----a-w-  c:windowssystem32d3dx9_26.dll 2013-07-22 09:48:24  --------  d-----w-  c:windowssystem32directx 2013-07-18 07:58:39  --------  d-----w-  c:programdataregid.1986-12.com.adobe 2013-07-17 10:39:10  7143960  ----a-w-  c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updatesbackupmpengine.dll 2013-07-11 16:23:23  --------  d-----w-  c:usersoliappdatalocalFacebook 2013-07-10 16:14:05  2706432  ----a-w-  c:windowssystem32mshtml.tlb 2013-07-10 16:14:04  217600  ----a-w-  c:program filesinternet explorersqmapi.dll 2013-07-10 16:14:02  61440  ----a-w-  c:windowssystem32iesetup.dll 2013-07-10 16:14:02  2877440  ----a-w-  c:windowssystem32jscript9.dll 2013-07-10 16:14:02  108032  ----a-w-  c:program filesinternet explorerjsdebuggeride.dll 2013-07-10 16:14:00  257536  ----a-w-  c:program filesinternet explorerieproxy.dll 2013-07-10 16:14:00  235520  ----a-w-  c:program filesinternet explorerIEShims.dll 2013-07-10 16:13:59  71680  ----a-w-  c:windowssystem32RegisterIEPKEYs.exe 2013-07-10 16:13:59  109056  ----a-w-  c:windowssystem32iesysprep.dll 2013-07-10 16:13:57  817664  ----a-w-  c:program filescommon filesmicrosoft sharedvgxVGX.dll 2013-07-10 16:13:55  770648  ----a-w-  c:program filesinternet exploreriexplore.exe 2013-07-10 16:13:55  1767936  ----a-w-  c:windowssystem32wininet.dll 2013-07-10 05:50:28  1247744  ----a-w-  c:windowssystem32DWrite.dll 2013-07-10 05:50:24  1620480  ----a-w-  c:windowssystem32WMVDECOD.DLL 2013-07-10 05:50:21  2347520  ----a-w-  c:windowssystem32win32k.sys 2013-07-10 05:50:19  509440  ----a-w-  c:windowssystem32qedit.dll 2013-07-10 05:50:17  936448  ----a-w-  c:program filescommon filesmicrosoft sharedinkjournal.dll 2013-07-10 05:49:58  680960  ----a-w-  c:program fileswindows defenderMpSvc.dll 2013-07-10 05:49:58  392704  ----a-w-  c:program fileswindows defenderMpClient.dll 2013-07-10 05:49:58  224768  ----a-w-  c:program fileswindows defenderMpCommu.dll . ==================== Find3M  ==================== . 2013-07-30 07:57:49  1112288  ----a-w-  c:windowssystem32WdfCoInstaller01007.dll 2013-07-30 07:57:49  1112288  ----a-w-  c:windowssystem32driversWdfCoInstaller01007.dll 2013-07-02 10:46:06  71048  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-07-02 10:46:06  692104  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-06-24 11:26:57  67168  ----a-w-  c:windowssystem32driversavnetflt.sys 2013-06-18 21:13:01  9728  ---ha-w-  c:windowssystem32api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll 2013-06-18 09:44:23  37352  ----a-w-  c:windowssystem32driversavkmgr.sys 2013-06-18 09:44:21  84744  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgntflt.sys 2013-05-16 13:44:13  37664  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgtpx86.sys 2013-05-16 11:43:03  242240  ----a-w-  c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys 2013-05-13 04:45:55  140288  ----a-w-  c:windowssystem32cryptsvc.dll 2013-05-13 04:45:55  1160192  ----a-w-  c:windowssystem32crypt32.dll 2013-05-13 04:45:55  103936  ----a-w-  c:windowssystem32cryptnet.dll 2013-05-13 03:08:10  903168  ----a-w-  c:windowssystem32certutil.exe 2013-05-13 03:08:06  43008  ----a-w-  c:windowssystem32certenc.dll 2013-05-08 05:38:00  1293672  ----a-w-  c:windowssystem32driverstcpip.sys 2013-05-06 05:06:47  3968872  ----a-w-  c:windowssystem32ntkrnlpa.exe 2013-05-06 05:06:47  3913576  ----a-w-  c:windowssystem32ntoskrnl.exe . ============= FINISH: 19:43:15,13 ===============  

 

attach.txt

 

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows 7 Ultimate Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 16.5.2013 г. 11:36:46 System Uptime: 1.8.2013 г. 16:23:59 (3 hours ago) . Motherboard: ASUS CORPORATION |  | K50C   Processor: Intel® Celeron® D CPU   220  @ 1.20GHz | CPU 1 | 1500/133mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 98 GiB total, 65,587 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 135 GiB total, 103,669 GiB free. E: is CDROM () G: is CDROM () I: is Removable . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Description: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030 Manufacturer: Qualcomm Atheros Communications Inc. Name: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter PNP Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030 Service: athr . ==== System Restore Points =================== . RP59: 22.7.2013 г. 12:52:14 - Installed DirectX RP60: 22.7.2013 г. 13:52:10 - Removed Facebook Messenger 2.1.4814.0 RP61: 23.7.2013 г. 23:07:15 - Windows Update RP62: 29.7.2013 г. 23:34:22 - Windows Update RP63: 1.8.2013 г. 19:35:15 - Removed Skype Click to Call . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent AC3Filter 2.5b Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Reader 9.5.5 - Bulgarian Alcor Micro USB Card Reader ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam ATK Hotkey AVG SafeGuard toolbar Avira Antivirus Premium BrowserProtect DAEMON Tools Pro DriverIdentifier 4.0 Google Chrome Google Update Helper M-Tel NETAGENT Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.75.0.1300 Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) Microsoft Office Access MUI (English) 2010 Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2010 Microsoft Office Excel MUI (English) 2010 Microsoft Office Groove MUI (English) 2010 Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2010 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2010 Microsoft Office Outlook MUI (English) 2010 Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2010 Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Office Proof (English) 2010 Microsoft Office Proof (French) 2010 Microsoft Office Proof (Spanish) 2010 Microsoft Office Proofing (English) 2010 Microsoft Office Publisher MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2010 Microsoft Office Word MUI (English) 2010 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 Mozilla Firefox 22.0 (x86 bg) Mozilla Maintenance Service Picasa 3 Realtek Ethernet Controller  Driver SiS VGA Utilities Skype™ 6.6 swMSM The KMPlayer (remove only) WinRAR 4.20 (32-bit) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 1.8.2013 г. 16:24:57, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл. 1.8.2013 г. 16:24:40, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже. 1.8.2013 г. 16:24:40, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление. . ==== End Of File ===========================  

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Според логовете, две от програмите са все още на компютъра и затова:

 

AVG SafeGuard toolbar
BrowserProtect

 

Изтеглете и стартирайте следните два инструмента за да премахнете първата програма:

 

AVG Remover(32bit) 2012

AVG Remover(32bit) 2013

 

А за втората направете това:

 • [*]

Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.

[*]Стартирайте файла Публикувано изображение с двукратен клик на мишката (ако е необходимо, потвърдете през UAC). [*]Направете следните настройки: [*]Сложете отметка пред Scan All Users [*]Под менюто File Age изберете 90 days [*]Под менюто Standard Registry променете на ALL [*]Сложете отметки пред LOP и Purity Check

Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

 

netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%SYSTEMDRIVE%*.*
%USERPROFILE%*.*
%USERPROFILE%temp*.exe
%USERPROFILE%AppDataLocal*.*
%USERPROFILE%AppDataLocal*.
%USERPROFILE%AppDataLocaltemp*.exe
%USERPROFILE%AppDataRoaming*.*
%USERPROFILE%AppDataRoaming*.
%Public%DocumentsFonts*.exe
%Public%DocumentsConfig*.exe
%Public%Documents*.*
%ProgramData%*.*
%ProgramData%*.
%CommonProgramFiles%*.*
%CommonProgramFiles%ComObjects*.exe
%commonprogramfiles(x86)%*.*
%ProgramFiles%*.*
%ProgramFiles%*.
%ProgramFiles(x86)%*.*
%ProgramFiles(x86)%*.
%programdata%MicrosoftWindowsDRM*.tmp
%programdata%MicrosoftDRM*.tmp
%systemroot%system32configsystemprofileAppDataLocal*.*
%systemroot%system32configsystemprofileAppDataRoaming*.*
%windir%SysWOW64configsystemprofileAppDataLocal*.*
%windir%SysWOW64configsystemprofileAppDataRoaming*.*
%windir%ServiceProfilesLocalServiceAppDataLocalTemp*.tlb
%windir%ServiceProfilesNetworkServiceAppDataLocalTemp*.tlb
%windir%temp*.exe
%windir%minidump*.*
%windir%*.
%windir%installer*.
%windir%system32*.
%windir%sysnative*.
%Temp%smtmp1*.*
%Temp%smtmp2*.*
%Temp%smtmp3*.*
%Temp%smtmp4*.*
%systemroot%system32*.dll /lockedfiles
%systemroot%syswow64*.dll /lockedfiles
%systemroot%Tasks*.job /lockedfiles
%systemroot%system32drivers*.sys /90
%systemroot%system32drivers*.sys /lockedfiles
%systemroot%syswow64drivers*.sys /90
%systemroot%syswow64drivers*.sys /lockedfiles
%systemroot%system32Spoolprtprocsw32x86*.dll
%SYSTEMDRIVE%*. /rp /s
%systemroot%assemblytmp*.* /S /MD5
%systemroot%assemblytemp*.* /S /MD5
%systemroot%assemblyGAC*.ini
%systemroot%assemblyGAC_32*.ini
%systemroot%assemblyGAC_64*.ini
%SystemRoot%assemblyGAC_MSIL*.ini
wsSystemRoot|l,n,u,@;True;False;True;$,{ /fn
%systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fp
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{7C857801-7381-11CF-884D-00AA004B2E24} /s
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1} /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{7C857801-7381-11CF-884D-00AA004B2E24} /s
HKEY_CLASSES_ROOTclsid{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F} /s
HKEY_CLASSES_ROOTclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F} /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{12d0253a-7c96-815c-11e0-3034bbd97cc0}] /s
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{312BFDCE-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887} /s
HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryShellexCopyHookHandlersMSCopy /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMSOLoad /s
bcdedit /enum all /v >C:boot.txt /c
type C:Windowsntbtlog.txt >> text.txt /c
>C:commands.txt echo list vol /raw /hide /c
/wait
>C:DiskReport.txt diskpart /s C:commands.txt /raw /hide /c
/wait
type c:diskreport.txt /c
/wait
erase c:commands.txt /hide /c
/wait
erase c:diskreport.txt /hide /c
/md5start
eventlog.dll
scecli.dll
netlogon.dll
cngaudit.dll
sceclt.dll
ntelogon.dll
logevent.dll
consrv.dll
services.exe
explorer.exe
lsass.exe
svchost.exe
wininit.exe
winlogon.exe
userinit.exe
igdkmd64.sys
imapi.sys
fastfat.sys
atapi.sys
iaStor.sys
serial.sys
volsnap.sys
disk.sys
redbook.sys
i8042prt.sys
afd.sys
netbt.sys
csc.sys
tcpip.sys
kbdclass.sys
kbdhid.sys
mouclass.sys
mouhid.sys
dfsc.sys
hlp.dat
str.sys
crexv.ocx
/md5stop
 • [*]Натиснете маркираният в синьо бутон:
Run Scan. [*]Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Не, не е необходим лога от AVG Remover-a.

В лога от OTL не се забелязват зловредни обекти, само остатъци от такива, както и остатъци от деинсталирани програми за сигурност и ненужни процеси работещи във фонов режим, които ще премахнем/спрем със следния скрипт:

 

 • [*]Стартирайте файла
Публикувано изображение с двукратен клик на мишката. [*]Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

:OTL
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater15.2.0ToolbarUpdater.exe -- (vToolbarUpdater15.2.0)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Unknown] -- C:UsersOliAppDataLocalTempmbr.sys -- (mbr)
IE - HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-19SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-20SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-21-1697563886-2427380214-1232367923-1000SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
[2013.06.19 09:52:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp Software
[2013.06.19 09:52:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:ProgramDataTuneUp Software
[2013.06.19 09:51:46 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:ProgramData{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F}
[2013.06.16 18:46:12 | 000,229,648 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:WindowsSystem32aswBoot.exe
[2013.06.16 18:43:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesAVAST Software
[2013.06.16 18:41:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:ProgramDataAVAST Software
[2013.05.16 16:44:39 | 000,037,664 | ---- | C] (AVG Technologies) -- C:WindowsSystem32driversavgtpx86.sys
[2013.06.06 23:41:04 | 000,489,392 | ---- | M] (Ask Partner Network) -- C:UsersOliDocumentsAPNSetup.exe
[2013.05.16 16:44:13 | 001,059,504 | ---- | M] (AVG Secure Search) -- C:UsersOliAppDataLocaltempUNINSTALL.EXE
[2013.05.16 16:39:57 | 000,004,974 | ---- | M] () -- C:ProgramDatamtbjfghn.xbe
:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules]
"{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6}"=-
"{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1}"=-
"{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7}"=-
"{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C}"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch]
"Start"=dword:00000004
:commands
[emptytemp]

 

[*]След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix [*]Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар. [*]След това пишете как е положението. :)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Възможно ли е от тях да се товари системата, защото сега е дори по-бавна от преди. Показва почти постоянно, че процесорът се работи на 100% дори когато работи само един скайп. 

 

All processes killed
========== OTL ==========
Service vToolbarUpdater15.2.0 stopped successfully!
Service vToolbarUpdater15.2.0 deleted successfully!
File C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater15.2.0ToolbarUpdater.exe not found.
Error: No service named mbr was found to stop!
ServiceDriver key mbr not found.
File C:UsersOliAppDataLocalTempmbr.sys not found.
HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-19SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-20SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-21-1697563886-2427380214-1232367923-1000SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013TuningIndex folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013StartUp Manager folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013Dashboard folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013Backups folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013 folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp Software folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTuneUp Utilities 2013 folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTuneUp UtilitiesProgram Statistics folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTuneUp Utilities folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTU2013 folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp Software folder moved successfully.
C:ProgramData{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F} folder moved successfully.
C:WindowsSystem32aswBoot.exe moved successfully.
C:Program FilesAVAST SoftwareAvastSetup folder moved successfully.
C:Program FilesAVAST SoftwareAvast folder moved successfully.
C:Program FilesAVAST Software folder moved successfully.
C:ProgramDataAVAST Software folder moved successfully.
C:WindowsSystem32driversavgtpx86.sys moved successfully.
C:UsersOliDocumentsAPNSetup.exe moved successfully.
C:UsersOliAppDataLocaltempUNINSTALL.EXE moved successfully.
C:ProgramDatamtbjfghn.xbe moved successfully.
File EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules] not found.
File KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar] not found.
File KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect] not found.
File KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service] not found.
Folder EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend] not found.
File EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc] not found.
File EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch] not found.
File ptytemp] not found.
 
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 08022013_183906
 
FilesFolders moved on Reboot...
 
PendingFileRenameOperations files...
 
Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължавай да си държиш компютъра така и да загрява и да се изключва постоянно и няма да може и логове да изкараш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължавай да си държиш компютъра така и да загрява и да се изключва постоянно и няма да може и логове да изкараш.

Ако се опитваш акъл да дадеш можеш да кажеш конкретно решение. Ако и ти не разполагаш с такова, ще те помоля да не се месиш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не сте копирала правилно целия скрипт. :)

 

Повторете процедурата, но само с тази част от скрипта:

 

Всяка команда трябва да е на нов ред и да няма празно място в началото на всеки ред.

 

Трябва да се получи нещо такова:

 

Публикувано изображение

 


:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules]
"{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6}"=-
"{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1}"=-
"{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7}"=-
"{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C}"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch]
"Start"=dword:00000004
:commands
[emptytemp]

 

Колкото до процесора - може да е от всичко...ще проверим по-надълбоко за зловреден код, може да е хардуерен проблем или конфликти на драйвъри (IRQ) и т.н.

Ще се наложи да излезна за 2 часа и после ще продължим.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако се опитваш акъл да дадеш можеш да кажеш конкретно решение. Ако и ти не разполагаш с такова, ще те помоля да не се месиш.

Аз акъла и решението съм ти го написал по-горе в темата. Това, че ти не го вземаш под внимание си е лично твое решение. Няма да се меся повече и да давам коментар в твоя случай, само че да не пуснеш след няколко дена тема:" Помощ лаптопа ми изгасна и не иска да се включи".

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз акъла и решението съм ти го написал по-горе в темата. Това, че ти не го вземаш под внимание си е лично твое решение. Няма да се меся повече и да давам коментар в твоя случай, само че да не пуснеш след няколко дена тема:" Помощ лаптопа ми изгасна и не иска да се включи".

Обясних, че съм го занесла да му правят профилактика, но това не подобри кой знае колко състоянието му. Поради тази причина и не мисля, че това е решението. Нищо лично. Просто видях, че това не помогна, затова се обръщам за помощ тук.

Резултата:

 

All processes killed
========== REGISTRY ==========
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C} not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service not found.
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend"Start"|dword:00000004 /E : value set successfully!
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc"Start"|dword:00000004 /E : value set successfully!
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch"Start"|dword:00000004 /E : value set successfully!
========== COMMANDS ==========
 
[EMPTYTEMP]
 
User: All Users
 
User: Default
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
User: Oli
->Temp folder emptied: 290167 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 430549 bytes
->FireFox cache emptied: 382161355 bytes
->Google Chrome cache emptied: 14616771 bytes
->Flash cache emptied: 1345 bytes
 
User: Public
 
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%System32drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 90509639 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
 
Total Files Cleaned = 465,00 mb
 
 
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 08022013_190156
 
FilesFolders moved on Reboot...
 
PendingFileRenameOperations files...
 
Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това че си го занесла на профилактика, не значи че е направена както трябва. Ако компютъра продължава да прегрява и да се гаси сам в един момент ще изгори някой елемент или ще се отпои чипа на видеокартата и лаптопа ще стане неизползваем. Не казвам, че е лошо да си направиш проверка за вируси, но компютъра ти не се гаси от тях. Дори и след като се изчисти системата ще продължи да работи бавно и да бави поради прегряването на самата машина.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да видим какво още можем да подобрим (ако проблема е софтуерен разбира се):

 

 

СТЪПКА 1

 

 

Публикувано изображение

 • [*]Изтеглете
MiniToolBox.exe и го запазете на десктопа. [*]Сложете всички отметки и натиснете Go. [*]Прикачете лог файла Result.txt в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 2

 

 

Публикувано изображение

 • [*]Отворете
следния сайт и изтеглете RKill.exe и ги запазете на вашия десктоп. [*]Стартирате програмата с двоен клик върху файла и изчакайте търпеливо. [*]След приключване на проверката ще се генерира лог файл с извършените процедури. [*]Прикачете лог файла в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 3

 

 

Изтеглете Autoruns и:

 • [*]Стартирайте програмата; [*]Изберете
Options => Filter Options => сложете отметки пред Verify Code Signature и Hide Microsoft Entries; [*]От менюто File -> Refresh; [*]От менюто File -> Save...; [*]Запазете файла някъде с желано от вас име (във формат arn), архивирайте го с програма по желание и го прикачете към темата за да ви кажа, кои отметки да премахнете.

 

 

СТЪПКА 4

 

 

Изтеглете Process Explorer.
Разархивирайте инструмента и стартирайте файла procexp.exe

Сега кликнете на File => Save as.
Запазете документа на десктопа и след това го прикачете в следващия си коментар.

 

 

СТЪПКА 5

 

 

Изтеглете Hwmonitor 1.23 и я стартирайте.

Направете снимка на прозореца и я качете тук.

Публикувайте линк към нея в следващия си коментар.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами за файла Autoruns - просто то архивирайте и го качете на file.bg и публикувайте линк към него в следващия си коментар.

 

Сега да започнем с някой ремонтни дейности...Първо направете бекъп на важните си документи в случай, че нещо се обърка.

 

Направете и точка за възстановяване => Създаване на точка за възстановяване

 

След това да започнем така.

 

Отворете Start => в полето за търсене въведете CMD.exe => с десен бутон на мишката изберете CMD.exe и кликнете Run as administrator

 

Сега въведете командата: sc delete avgtp и натиснете Enter

 

Сега вече въведете командата: sfc /scannow и натиснете Enter
 

Изчакайте проверката да приключи и след това с copy и с десен бутон на мишката в CMD.exe изберете paste и натиснете Enter за следната команда:

 

findstr /c:"[sR]" %windir%LogsCBSCBS.log >"%userprofile%Desktopsfcdetails.txt"

 

Прикачете съдържанието на лог файла - sfcdetails.txt, който ще се създаде на вашия десктоп.

 

Изтеглете този файл и го запазете на десктопа. Стартирайте го и изберете YES на диалоговия прозорец.

 

От лога на Process Explorer се вижда, че за момента товари процеса отговорен за Aero интерфейса на Windows...ако не държита на прозрачността спирането му ще намали малко натоварването на системата.

 

Отворете Start => в полето за търсене въведете services.exe => натиснете Enter В списъка намерете услугата - Desktop Window Manager Session Manager и я изберете с двукратен клик на мишката. Изберете бутона Stop, и след това от падащото меню на Startup Type я сложете на Disabled. Натиснете Apply и затворете прозореца и списъка с услугите.

 

Рестартирайте системата и вижте дали има подобрение.

 

От снимката се вижда, че температурите са леко високички. Ако това е лаптоп е добре в тези жеги (ако наистина е почистван и са сменили термопастата на процесора) да се снабдите с една ей таката джаджа за охлаждане. Изберете според размера на лаптопа и бюджета си.

 

За оправянето на следните грешки в Event Viewer-a:
 

 

Error: (08/02/2013 07:10:52 PM) (Source: WinMgmt) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003
 
Error: (08/02/2013 06:42:11 PM) (Source: WinMgmt) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003

 

Можете да опитате следния fixit от Microsoft (но на ваша отговорност)...Аз съм го прилагал на моя компютър успешно...отделно съм го прилагал и на двама потребителя...на първия с Windows 7 успешно, но на Windows Vista се появи проблем и системата стана незареждаща и се наложи връщане на System resore - точка през Recovery Environment средата (от инсталационния диск на Windows Vista).

 

След това споделете има ли някаква промяна... :)

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Така, много задачи, почти нищо свършено. services.exe не се отваря. Намира го, натискам Enter и нищо не се случва после. Опитах с fixit,  но не можах да подкарам скрипта, така че, май ще мина без него :)

 

http://file.bg/c249399aLmci

 

sfcdetails.txt

 

2013-08-03 12:54:02, Info   CSI   00000009 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:02, Info   CSI   0000000a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:14, Info   CSI   0000000c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:17, Info   CSI   0000000d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:17, Info   CSI   0000000e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:35, Info   CSI   00000010 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:37, Info   CSI   00000011 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:37, Info   CSI   00000012 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:40, Info   CSI   00000014 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:41, Info   CSI   00000015 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:41, Info   CSI   00000016 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:45, Info   CSI   00000018 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:46, Info   CSI   00000019 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:46, Info   CSI   0000001a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:57, Info   CSI   0000001c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:58, Info   CSI   0000001d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:58, Info   CSI   0000001e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:09, Info   CSI   00000020 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:10, Info   CSI   00000021 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:10, Info   CSI   00000022 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:15, Info   CSI   00000024 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:17, Info   CSI   00000025 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:17, Info   CSI   00000026 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:27, Info   CSI   00000028 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:28, Info   CSI   00000029 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:28, Info   CSI   0000002a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:38, Info   CSI   0000002c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:39, Info   CSI   0000002d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:39, Info   CSI   0000002e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:45, Info   CSI   00000030 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:46, Info   CSI   00000031 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:46, Info   CSI   00000032 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:50, Info   CSI   00000034 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:51, Info   CSI   00000035 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:51, Info   CSI   00000036 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:06, Info   CSI   00000038 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:07, Info   CSI   00000039 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:07, Info   CSI   0000003a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:21, Info   CSI   0000003d [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:22, Info   CSI   0000003e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:22, Info   CSI   0000003f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:31, Info   CSI   00000042 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:32, Info   CSI   00000043 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:32, Info   CSI   00000044 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:43, Info   CSI   00000048 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:44, Info   CSI   00000049 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:44, Info   CSI   0000004a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:54, Info   CSI   0000004c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:55, Info   CSI   0000004d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:55, Info   CSI   0000004e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:57:13, Info   CSI   00000056 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:57:14, Info   CSI   00000057 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:57:14, Info   CSI   00000058 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:57:28, Info   CSI   0000005e [sR] Verify complete 2013-08-03 12:57:29, Info   CSI   0000005f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:57:29, Info   CSI   00000060 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:57:48, Info   CSI   00000062 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:57:49, Info   CSI   00000063 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:57:49, Info   CSI   00000064 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:58:04, Info   CSI   00000066 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:58:08, Info   CSI   00000067 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:58:08, Info   CSI   00000068 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:58:37, Info   CSI   0000006a [sR] Verify complete 2013-08-03 12:58:42, Info   CSI   0000006b [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:58:42, Info   CSI   0000006c [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:59:17, Info   CSI   0000006e [sR] Verify complete 2013-08-03 12:59:19, Info   CSI   0000006f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:59:19, Info   CSI   00000070 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:59:30, Info   CSI   00000072 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:59:31, Info   CSI   00000073 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:59:31, Info   CSI   00000074 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:59:49, Info   CSI   00000078 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:59:50, Info   CSI   00000079 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:59:50, Info   CSI   0000007a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:00:07, Info   CSI   0000007c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:00:08, Info   CSI   0000007d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:00:08, Info   CSI   0000007e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:00:51, Info   CSI   00000080 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:00:52, Info   CSI   00000081 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:00:52, Info   CSI   00000082 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:07, Info   CSI   00000084 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:08, Info   CSI   00000085 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:08, Info   CSI   00000086 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:16, Info   CSI   00000088 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:17, Info   CSI   00000089 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:17, Info   CSI   0000008a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:26, Info   CSI   0000008c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:27, Info   CSI   0000008d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:27, Info   CSI   0000008e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:32, Info   CSI   00000090 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:33, Info   CSI   00000091 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:33, Info   CSI   00000092 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:39, Info   CSI   00000094 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:40, Info   CSI   00000095 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:40, Info   CSI   00000096 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:02:03, Info   CSI   00000098 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:02:06, Info   CSI   00000099 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:02:06, Info   CSI   0000009a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:03:03, Info   CSI   000000b8 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:03:06, Info   CSI   000000b9 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:03:06, Info   CSI   000000ba [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:03:28, Info   CSI   000000bc [sR] Verify complete 2013-08-03 13:03:35, Info   CSI   000000bd [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:03:35, Info   CSI   000000be [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:04:12, Info   CSI   000000c0 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:04:15, Info   CSI   000000c1 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:04:15, Info   CSI   000000c2 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:04:29, Info   CSI   000000c4 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:04:33, Info   CSI   000000c5 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:04:33, Info   CSI   000000c6 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:05:04, Info   CSI   000000c8 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:05:07, Info   CSI   000000c9 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:05:07, Info   CSI   000000ca [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:05:55, Info   CSI   000000cd [sR] Verify complete 2013-08-03 13:05:58, Info   CSI   000000ce [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:05:58, Info   CSI   000000cf [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:06:18, Info   CSI   000000d1 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:06:20, Info   CSI   000000d2 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:06:20, Info   CSI   000000d3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:06:29, Info   CSI   000000d5 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:06:30, Info   CSI   000000d6 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:06:30, Info   CSI   000000d7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:06:40, Info   CSI   000000d9 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:06:41, Info   CSI   000000da [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:06:41, Info   CSI   000000db [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:07:25, Info   CSI   000000dd [sR] Verify complete 2013-08-03 13:07:28, Info   CSI   000000de [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:07:28, Info   CSI   000000df [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:08:08, Info   CSI   000000e1 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:08:09, Info   CSI   000000e2 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:08:09, Info   CSI   000000e3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:08:30, Info   CSI   000000e5 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:08:34, Info   CSI   000000e6 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:08:34, Info   CSI   000000e7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:09:30, Info   CSI   000000e9 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:09:33, Info   CSI   000000ea [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:09:33, Info   CSI   000000eb [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:10:54, Info   CSI   0000010c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:11:02, Info   CSI   0000010d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:11:02, Info   CSI   0000010e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:11:34, Info   CSI   00000115 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:11:35, Info   CSI   00000116 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:11:35, Info   CSI   00000117 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:12:47, Info   CSI   00000119 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:12:50, Info   CSI   0000011a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:12:50, Info   CSI   0000011b [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:14:14, Info   CSI   0000011d [sR] Verify complete 2013-08-03 13:14:15, Info   CSI   0000011e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:14:15, Info   CSI   0000011f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:14:33, Info   CSI   00000121 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:14:35, Info   CSI   00000122 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:14:35, Info   CSI   00000123 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:14:49, Info   CSI   00000125 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:14:50, Info   CSI   00000126 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:14:50, Info   CSI   00000127 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:15:18, Info   CSI   00000129 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:15:21, Info   CSI   0000012a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:15:21, Info   CSI   0000012b [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:01, Info   CSI   0000012d [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:03, Info   CSI   0000012e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:03, Info   CSI   0000012f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:19, Info   CSI   00000131 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:20, Info   CSI   00000132 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:20, Info   CSI   00000133 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:34, Info   CSI   00000136 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:35, Info   CSI   00000137 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:35, Info   CSI   00000138 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:45, Info   CSI   0000013a [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:46, Info   CSI   0000013b [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:46, Info   CSI   0000013c [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:17:18, Info   CSI   0000013e [sR] Verify complete 2013-08-03 13:17:20, Info   CSI   0000013f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:17:20, Info   CSI   00000140 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:17:40, Info   CSI   00000142 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:17:41, Info   CSI   00000143 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:17:41, Info   CSI   00000144 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:07, Info   CSI   00000147 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:08, Info   CSI   00000148 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:08, Info   CSI   00000149 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:18, Info   CSI   0000014b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:19, Info   CSI   0000014c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:19, Info   CSI   0000014d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:35, Info   CSI   0000014f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:36, Info   CSI   00000150 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:36, Info   CSI   00000151 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:54, Info   CSI   00000153 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:55, Info   CSI   00000154 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:55, Info   CSI   00000155 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:19:37, Info   CSI   00000158 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:19:38, Info   CSI   00000159 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:19:38, Info   CSI   0000015a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:19:58, Info   CSI   0000015c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:19:59, Info   CSI   0000015d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:19:59, Info   CSI   0000015e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:18, Info   CSI   00000160 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:19, Info   CSI   00000161 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:19, Info   CSI   00000162 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:30, Info   CSI   00000165 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:31, Info   CSI   00000166 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:31, Info   CSI   00000167 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:43, Info   CSI   00000169 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:44, Info   CSI   0000016a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:44, Info   CSI   0000016b [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:54, Info   CSI   0000016d [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:55, Info   CSI   0000016e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:55, Info   CSI   0000016f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:21:04, Info   CSI   00000171 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:21:05, Info   CSI   00000172 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:21:05, Info   CSI   00000173 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:21:19, Info   CSI   00000175 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:21:20, Info   CSI   00000176 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:21:20, Info   CSI   00000177 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:21:37, Info   CSI   0000017b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:21:49, Info   CSI   0000017c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:21:49, Info   CSI   0000017d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:22:44, Info   CSI   0000017f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:22:46, Info   CSI   00000180 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:22:46, Info   CSI   00000181 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:23:10, Info   CSI   00000183 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:23:12, Info   CSI   00000184 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:23:12, Info   CSI   00000185 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:23:37, Info   CSI   00000187 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:23:40, Info   CSI   00000188 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:23:40, Info   CSI   00000189 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:24:07, Info   CSI   0000018b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:24:11, Info   CSI   0000018c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:24:11, Info   CSI   0000018d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:24:48, Info   CSI   0000018f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:24:49, Info   CSI   00000190 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:24:49, Info   CSI   00000191 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:03, Info   CSI   00000193 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:25:05, Info   CSI   00000194 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:25:05, Info   CSI   00000195 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:19, Info   CSI   00000197 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:25:21, Info   CSI   00000198 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:25:21, Info   CSI   00000199 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:40, Info   CSI   0000019b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:25:42, Info   CSI   0000019c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:25:42, Info   CSI   0000019d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:58, Info   CSI   0000019f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:26:00, Info   CSI   000001a0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:26:00, Info   CSI   000001a1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:26:30, Info   CSI   000001a3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:26:33, Info   CSI   000001a4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:26:33, Info   CSI   000001a5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:27:14, Info   CSI   000001a7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:27:15, Info   CSI   000001a8 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:27:15, Info   CSI   000001a9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:28:32, Info   CSI   000001ab [sR] Verify complete 2013-08-03 13:28:33, Info   CSI   000001ac [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:28:33, Info   CSI   000001ad [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:30:20, Info   CSI   000001af [sR] Verify complete 2013-08-03 13:30:21, Info   CSI   000001b0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:30:21, Info   CSI   000001b1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:30:43, Info   CSI   000001b3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:30:43, Info   CSI   000001b4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:30:43, Info   CSI   000001b5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:06, Info   CSI   000001b7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:07, Info   CSI   000001b8 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:07, Info   CSI   000001b9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:14, Info   CSI   000001bb [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:15, Info   CSI   000001bc [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:15, Info   CSI   000001bd [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:29, Info   CSI   000001bf [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:30, Info   CSI   000001c0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:30, Info   CSI   000001c1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:46, Info   CSI   000001c3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:54, Info   CSI   000001c4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:54, Info   CSI   000001c5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:32:29, Info   CSI   000001c7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:32:30, Info   CSI   000001c8 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:32:30, Info   CSI   000001c9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:32:38, Info   CSI   000001cb [sR] Verify complete 2013-08-03 13:32:40, Info   CSI   000001cc [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:32:40, Info   CSI   000001cd [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:32:46, Info   CSI   000001cf [sR] Verify complete 2013-08-03 13:32:51, Info   CSI   000001d0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:32:51, Info   CSI   000001d1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:33:39, Info   CSI   000001d3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:33:39, Info   CSI   000001d4 [sR] Verifying 4 components 2013-08-03 13:33:39, Info   CSI   000001d5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001d7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001d8 [sR] Repairing 0 components 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001d9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001db [sR] Repair complete  

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Подобни теми

  • от CaptainJord
   Здравейте, откакто изтеглих един файл и го стартирах антивирусната ми засече някакъв вирус относно видеокартата ми (няма как файлове от видеокартата ми да са вирус) .. не знам и аз точно какво е та за по ясно ето снимка .. Колкото и да се опитвам да го махна то пак излиза ..
    
    

   Addition.txt
  • от D101149
   Здравейте! Имам вируси в компютъра. Имах Malwebytes anti-virus, изтече му лиценза пробният и го махнах и сега съм с есет за 30 дена. По-добър от Malwerbytes обаче постоянно ми вади някакъв вирус като вляза в chrome за CoinMiner
   прикачам файловете, които са ви нужни. благодаря!

   FRST.txt
   Addition.txt
  • от ℒℴ♥e
   Значи проблема е, че ми се товари процесора без видима причина, и към бонус това ми спами, някакви рандом реклами в браузера през (период от-време) без, да го стартирам, дори! (той сам се стартира)
   Вече съм с win10 pro и не знам какви са пръвите стъпки, които да направя (ако нещо се е променило (от преди време) да ми кажете), какво се правеше от самото начало?
   Като се има в предвид, че евентуално вирусите ми блокират "Malwarebytes Anti-Malware" (не се стартира след инстал) и може би, да са двойно повече от посл. път (към 500, да кажем сега).
   Не мога и да изтегля Farbar Recovery Scan Tool да кача! Не мога да го download изобщо. Браузера, които и да е, изключва при стартиране на линка!!
   Не завиждам, всъщност на този, който би се занимал с мен. И предварително, се извинявам на всеки, който съм обидил по-някакъв начин!
   И също така, съм много признателен на всички Вас, които ми оправихте последния мега-тера-гига-удар, който понесе компютъра ми, преди време и до-сега работи безотказно !!!
  • от ivan_pop
   Здравейте!
   Компютъра е с Win 8.1/32bit.През 2-3 минути в горния десен ъгъл ми излиза това съобщение.
   post a picture
   Това е от днес около обяд.Не съм забелязал да има проблем с работата на компютъра.Пуснах ъпдейти и съобщението пак си излиза.
   А в долния десен ъгъл,заедно с горното съобщение,излиза това.
   image hosting over 5mb
   Моля за помощ!
  • от Erkant Etem
   Здравейте , 
   Беше ми нужно инсталирането на Microsoft Office Pack-ет , по - стара версия и поради това използвах keygen (portable) версия потърсена чрез google търсачката и от тогава имам проблем с изкачащ прозорец от време на време ... С Windows 10 64 bit съм и използвам Chrome  и от време на време само тръгва да зарежда един и същ сайт при което аз го махам , но ми се струва , че е нещо сериозно ... Също ми се случи и без отворен Chrome , само да си зарежда Chrome и да стартира съответния сайт , мисля , че е някъкъв руски , защото изписва .ru и нещо си - "checker id" после пренасочва към някъкъв друг сайт - "3305382455.linkshort.pro"  .  
   Едит: Сайта , който изписва checking visitor , a не checker id e - di1stero.com  и отново само си пусна chorme и започна да зарежда споменатата страница... винаги е едно и също..  От .ru на checker id - di1stero.com   и след това 3305382455.linkshort.pro"  ...
   Благодаря предварително.
    
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 16.05.2018 01
   Ran by Erkant (administrator) on DESKTOP-LLNRL7P (21-05-2018 16:15:21)
   Running from C:\Users\Erkant\Downloads
   Loaded Profiles: Erkant (Available Profiles: Erkant)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1709 16299.431 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1813.286.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18381792 2017-06-29] (Realtek Semiconductor)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [646680 2017-12-19] (Oracle Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-449665086-573856661-688635114-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3200800 2018-05-19] (Valve Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: 127.0.0.1 keystone.mwbsys.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Tcpip\..\Interfaces\{6f7c230f-23f8-4da3-a985-6efa2206f6cc}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-21]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-25]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-25]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-25]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-04-25]
   CHR Extension: (Extension optimizator) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Optimizator\1.3_0 [2018-05-20]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-03] (Malwarebytes)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-14] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe [4632736 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe [104680 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [152184 2018-04-26] (Malwarebytes)
   R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [190696 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [112864 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [44768 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [103648 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R1 MpKslf3e4cdd1; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F82E94D3-DD78-498F-9C67-3E8291EE6843}\MpKslf3e4cdd1.sys [58120 2018-05-21] (Microsoft Corporation)
   R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ref_pubwu.inf_amd64_2e7fa54192fe16d0\nvlddmkm.sys [16936048 2017-11-09] (NVIDIA Corporation)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2017-09-29] (Realtek )
   S3 smbdirect; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [151552 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [313888 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61472 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:16 - 000010704 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\FRST.txt
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:15 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-05-21 16:13 - 2018-05-21 16:13 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\Erkant\Downloads\FRST64.exe
   2018-05-21 15:19 - 2018-05-21 15:19 - 000044768 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:22 - 000103648 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000190696 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000112864 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-04-26 05:36 - 000152184 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000880 _____ C:\Users\Erkant\Documents\hosts.txt
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Obsidium
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   2018-05-21 01:16 - 2018-05-21 01:16 - 000000258 __RSH C:\Users\Erkant\ntuser.pol
   2018-05-21 00:08 - 2018-05-21 00:08 - 000001181 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Android Studio.lnk
   2018-05-20 23:59 - 2018-05-20 23:59 - 000000998 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Xampp.lnk
   2018-05-20 23:57 - 2018-05-20 23:57 - 000001779 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\MySQL.lnk
   2018-05-20 21:43 - 2018-05-20 21:43 - 000002468 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000004608 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.exe
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\FileModule
   2018-05-20 21:40 - 2018-05-20 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\winhttp 5.1
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-21 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-20 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\qBittorrent
   2018-05-20 21:21 - 2018-05-20 22:32 - 000005246 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-LLNRL7P-Erkant DESKTOP-LLNRL7P
   2018-05-20 20:20 - 2018-05-20 20:20 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\JetBrains
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-21 00:08 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Postman
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000002210 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Postman.lnk
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Postman
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\SquirrelTemp
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Postman
   2018-05-20 19:21 - 2018-05-20 19:22 - 067730552 _____ (Postman) C:\Users\Erkant\Downloads\Postman-win64-6.1.2-Setup.exe
   2018-05-20 19:07 - 2018-05-20 19:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MySQL
   2018-05-20 18:51 - 2018-05-20 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MySQL
   2018-05-20 18:21 - 2018-05-20 18:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-05-20 18:07 - 2018-05-20 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PCHEALTH
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:01 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 17:59 - 2018-05-20 17:59 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-05-20 17:58 - 2018-05-20 23:52 - 000000000 ____D C:\xampp
   2018-05-20 17:54 - 2018-05-20 18:25 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\MySQL
   2018-05-20 17:53 - 2018-05-20 18:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\MySQL
   2018-05-20 17:48 - 2018-05-20 17:49 - 129956760 _____ (Bitnami) C:\Users\Erkant\Downloads\xampp-win32-7.2.5-0-VC15-installer.exe
   2018-05-20 17:47 - 2018-05-20 17:47 - 029601792 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\mysql-workbench-community-6.3.10-winx64.msi
   2018-05-20 17:07 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Desktop\TimeAttendance
   2018-05-19 13:43 - 2018-05-19 13:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stickman Destruction 2.url
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\OtakuMaker
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AGEIA
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
   2018-05-15 19:48 - 2018-05-15 19:48 - 000000221 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Watchmen The End Is Nigh.url
   2018-05-14 10:15 - 2018-05-14 16:19 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2018-05-13 18:06 - 2018-05-13 18:06 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 002276378 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\app-debug.apk
   2018-05-10 16:17 - 2018-05-10 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Notepad++
   2018-05-10 13:02 - 2018-05-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\ApkProjects
   2018-05-10 11:55 - 2018-05-10 11:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA
   2018-05-09 20:06 - 2018-05-09 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Icycle On Thin Ice
   2018-05-09 20:05 - 2018-05-09 20:05 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Icycle On Thin Ice.url
   2018-05-09 19:05 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Stories
   2018-05-09 18:50 - 2018-05-09 18:50 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stories The Path of Destinies.url
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:57 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000748448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000608160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:51 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000664992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000423328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000069536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:49 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000793960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 008600472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 001209760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 002395040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 000711936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000702568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000373664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:41 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:38 - 002574240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000749984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000408992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 007675792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000437664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000397728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000247200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 002472864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 001628064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000831392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000645536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 021356824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 000070864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000744864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000231328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:31 - 001420704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000813984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:44 - 000595448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:43 - 000594056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:39 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:36 - 025254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 006092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:29 - 000285144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:28 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:26 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:25 - 020290248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:17 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 023674880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000657408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:11 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:07 - 001822720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:06 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:04 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:03 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:02 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:59 - 018924544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 006467072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 002677248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:55 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:54 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 007813120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 006060544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:49 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:47 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:07 - 001463344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:04 - 000779952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:03 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:57 - 000279968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:51 - 002513920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:50 - 001925760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 001954056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000563632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 001638424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:47 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 003180720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 000979360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:36 - 002376088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:34 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 001269616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:30 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001873944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 000198440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:28 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 002711176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 001430768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 000661920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:23 - 001101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001929712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001490856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001323336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 001123464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 000444280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:37 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 002386832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 001575896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000832648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:35 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 006482664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:33 - 001623960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:16 - 003995136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 003490816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AssignedAccessManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:13 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001576960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 006576128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000735232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.Schema.Shell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 012689920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 008031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 013660672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 011924480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 012833280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002523136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001236480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003177472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002628608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 004814336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000518144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 002223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000682496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 22:58 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
   2018-05-08 21:13 - 2017-11-26 16:26 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:15 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcadm.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaevts.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:57 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:53 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:48 - 000408576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000327008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:24 - 000063656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000572312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000279472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000166408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000052248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:13 - 000084992 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssitlb.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2010CustomActions.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidsvc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:05 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:03 - 000697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:02 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\coredpus.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 001332736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsecedit.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:58 - 001472000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
   2018-05-08 17:27 - 2018-05-08 17:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-05-08 17:27 - 2017-08-21 17:13 - 000126584 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\IntelHaxm.sys
   2018-05-08 17:14 - 2018-05-08 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-20 21:01 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.AndroidStudio3.1
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
   2018-05-08 17:08 - 2018-05-08 17:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Android
   2018-05-08 17:06 - 2018-05-08 17:08 - 794908256 _____ (Google Inc.) C:\Users\Erkant\Downloads\android-studio-ide-173.4720617-windows.exe
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.gradle
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance
   2018-05-08 17:03 - 2018-05-08 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University
   2018-05-08 17:02 - 2018-05-08 17:02 - 004162176 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University.rar
   2018-05-07 18:08 - 2018-05-07 18:08 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
   2018-05-03 13:33 - 2018-05-03 13:33 - 000469851 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance.rar
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 001438086 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Erkant\Downloads\7z1805-x64.exe
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
   2018-05-03 12:57 - 2018-05-03 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Temp
   2018-05-02 19:37 - 2018-05-02 19:37 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Fossil Hunters.url
   2018-04-27 19:49 - 2018-04-27 19:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-04-27 19:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:44 - 2018-04-27 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\TekkenGame
   2018-04-27 19:13 - 2018-04-27 19:15 - 022930498 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\programming-basics-java-bg.pdf
   2018-04-27 17:59 - 2018-04-27 17:59 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\TEKKEN 7.url
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:36 - 000548000 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-04-26 11:37 - 2018-05-08 21:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InfusedApps
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-26 00:13 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-25 13:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-04-26 00:11 - 2018-04-26 00:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-04-26 00:10 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\containers
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bg
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 15:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 23:58 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 21:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:12 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 13:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-18 00:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-10 21:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-27 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 11:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\WINDOWS\BitLockerDiscoveryVolumeContents
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\media
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\AppV
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hydrogen
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RemotePackages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000027136 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\opencl.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017572 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000004096 _____ C:\WINDOWS\system32\config\VSMIDK
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:25 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:19 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-04-25 23:56 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-04-25 23:42 - 2018-05-08 21:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 088342528 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 013107200 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000024576 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-26 00:14 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 13:26 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-04-25 23:37 - 2018-04-26 00:15 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:41 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 21:49 - 2018-04-25 21:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\DBG
   2018-04-25 21:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-04-25 20:26 - 2018-04-25 20:26 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Bastion.url
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-26 11:11 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Steam
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-25 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\CEF
   2018-04-25 14:35 - 2018-05-20 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Eclipse
   2018-04-25 14:35 - 2018-04-25 14:35 - 000001087 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Eclipse Java Oxygen.lnk
   2018-04-25 14:30 - 2018-05-21 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-04-25 14:30 - 2018-04-25 14:30 - 000001028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
   2018-04-25 14:27 - 2018-05-10 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:27 - 000000865 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000003734 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\JavaUpdateSched
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Sun
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:20 - 000144448 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
   2018-04-25 14:14 - 2018-04-25 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
   2018-04-25 14:10 - 2018-04-25 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
   2018-04-25 13:54 - 2018-04-25 13:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Google
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002301 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003418 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003294 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-04-25 13:49 - 2018-05-21 01:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-04-25 13:49 - 2018-04-25 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google
   2018-04-25 13:48 - 2018-04-25 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\PeerDistRepub
   2018-04-25 13:33 - 2018-04-25 13:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-04-25 13:31 - 2018-04-25 13:32 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\OneDrive
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Comms
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-04-25 13:29 - 2018-05-21 14:13 - 000996206 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Publishers
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-04-25 13:28 - 2018-05-20 23:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Packages
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000020 ___SH C:\Users\Erkant\ntuser.ini
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Adobe
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\VirtualStore
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
   2018-04-25 13:26 - 2018-05-21 15:17 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-04-25 13:22 - 2018-05-21 13:51 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant
   2018-04-25 13:19 - 2018-03-13 08:02 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-04-25 13:18 - 2018-05-21 15:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX3
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:36 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 002587768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000607168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000449656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000123000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-25 13:33 - 007802921 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 13:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 01:16 - 000393320 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-21 22:43 - 2018-04-21 22:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Reptoid Games
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-20 01:46 - 2018-03-14 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.p2
   2018-05-19 14:46 - 2018-04-17 11:42 - 000000073 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Key.txt
   2018-05-16 00:46 - 2018-03-13 12:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-05-10 16:38 - 2018-03-14 17:58 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse-workspace
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\3D Objects
   2018-05-08 21:16 - 2017-09-29 16:42 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000073112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000020888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdhvcom.dll
   2018-05-03 13:24 - 2018-03-13 15:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
   2018-04-25 14:32 - 2018-03-14 17:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse
   2018-04-25 14:30 - 2018-03-14 15:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-04-25 14:27 - 2018-03-14 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
   2018-04-25 14:21 - 2018-03-14 17:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit
   2018-04-25 13:25 - 2018-04-05 13:24 - 000000000 ___SD C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.2
   2018-04-25 13:25 - 2018-03-14 17:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Eclipse
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-05-21 13:39 - 2018-05-21 13:26 - 078346672 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.3.1.2183.exe
   2018-05-21 15:15 - 2018-05-21 15:14 - 074288784 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.365-1.0.4968.exe
   2017-10-26 11:07 - 2017-10-26 11:07 - 000488960 _____ () C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-05-18 00:28
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition_21-05-2018 16.20.10.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.