Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, от известно време машинката ми забива, не зарежда някои сайтове напълно, загрява, а вече започна и самичка да се рестартира. Предполагам, че някой вирус е замесен. Бихте ли ми помогнали :) Windоws-а е 7-ца :)

 

dds.txt

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 9.10.9200.16635
Run by Oli at 15:14:25 on 2013-08-01
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1251.359.1026.18.1919.715 [GMT 3:00]
.
AV: Avira Desktop *Enabled/Outdated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C}
SP: Avira Desktop *Enabled/Outdated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691}
SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyASLDRSrv.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe
C:Program FilesAmIcoSingLunAmIcoSinglun.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyHControlUser.exe
C:Program FilesAviraAviraSpeedupAviraSpeedup.exe
C:Program FilesDAEMON Tools ProDTShellHlp.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyHControl.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe
C:ProgramDataBrowserDefender2.6.1339.144{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}BrowserDefender.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyATKOSD.exe
C:ProgramDataM-Tel NETAGENTOnlineUpdateouc.exe
C:ProgramDataDatacardServiceHWDeviceService.exe
C:ProgramDataBrowserDefender2.6.1339.144{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}BrowserDefender.exe
C:ProgramDataDatacardServiceDCSHelper.exe
C:Program FilesASUSATK HotkeyWDC.exe
C:Program FilesBrowserProtectsrvBrowserProtect.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavmailc.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Windowssystem32WUDFHost.exe
C:Program FilesSiS VGA UtilitiesSiSTray.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Program FilesAviraAntiVir DesktopAVWEBGRD.EXE
C:Windowssystem32taskeng.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Program FilesAviraAntiVir Desktopcheckt.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:WindowsSystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
 
 
 
 
uProxyOverride = <local>
 
 
uURLSearchHooks: {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - <orphaned>
mURLSearchHooks: {96f454ea-9d38-474f-b504-56193e00c1a5} - <orphaned>
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL
BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:program filesmicrosoft officeoffice14URLREDIR.DLL
BHO: Softonic Helper Object: {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} - c:program filessoftonicsoftonic1.8.19.3bhSoftonic.dll
TB: Softonic Toolbar: {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} - c:program filessoftonicsoftonic1.8.19.3SoftonicTlbr.dll
uRun: [uTorrent] "c:usersoliappdataroamingutorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED
uRun: [DAEMON Tools Pro Agent] "c:program filesdaemon tools proDTAgent.exe" -autorun
uRun: [AviraSpeedup] "c:program filesaviraaviraspeedupAviraSpeedup.exe" -autorun
uRun: [HW_OPENEYE_OUC_M-Tel NETAGENT] "c:program filesm-tel netagentupdatedogouc.exe"
mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min
mRun: [AmIcoSinglun] c:program filesamicosinglunAmIcoSinglun.exe
mRun: [HControlUser] c:program filesasusatk hotkeyHControlUser.exe
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:windowssystem32GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office14EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1micros~2office14ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIE.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIELinkedNotes.dll
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll
LSP: c:program filesaviraantivir desktopavsda.dll
 
 
TCP: NameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40
TCP: Interfaces{1C9E24D8-9E7B-44B8-9D48-1B88675C60B4} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces{56D73A8D-0AF7-44C5-8C76-13BD622B412B} : DHCPNameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40
TCP: Interfaces{A1FA2477-D338-4764-A589-41FB6F763538} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4
TCP: Interfaces{FF159427-053F-45A5-8E3E-C393BC97EB4F} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedoffice14MSOXMLMF.DLL
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - LocalServer32 - <no file>
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication28.0.1500.72installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:usersoliappdataroamingmozillafirefoxprofilesoh4rqerw.default
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Search the web (Softonic)
 
 
FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:program filesadobereader 9.0readerairnppdf32.dll
FF - plugin: c:program filesgooglepicasa3npPicasa3.dll
FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_7_700_224.dll
.
---- FIREFOX POLICIES ----
 
 
FF - user.js: extensions.Softonic.id - 88248c9c00000000000090e6baf12a3a
FF - user.js: extensions.Softonic.appId - {7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}
FF - user.js: extensions.Softonic.instlDay - 15917
FF - user.js: extensions.Softonic.vrsn - 1.8.19.3
FF - user.js: extensions.Softonic.vrsni - 1.8.19.3
FF - user.js: extensions.Softonic.vrsnTs - 1.8.19.314:59:48
FF - user.js: extensions.Softonic.prtnrId - softonic
FF - user.js: extensions.Softonic.prdct - Softonic
FF - user.js: extensions.Softonic.aflt - SD
FF - user.js: extensions.Softonic.smplGrp - none
FF - user.js: extensions.Softonic.tlbrId - 2013desingbrand
FF - user.js: extensions.Softonic.instlRef - INF00176
FF - user.js: extensions.Softonic.dfltLng - 
FF - user.js: extensions.Softonic.excTlbr - false
FF - user.js: extensions.Softonic.ffxUnstlRst - false
FF - user.js: extensions.Softonic.admin - false
FF - user.js: extensions.Softonic.autoRvrt - false
FF - user.js: extensions.Softonic.rvrt - false
FF - user.js: extensions.Softonic.hmpg - true
 
FF - user.js: extensions.Softonic.dfltSrch - true
FF - user.js: extensions.Softonic.srchPrvdr - Search the web (Softonic)
 
FF - user.js: extensions.Softonic.dnsErr - true
FF - user.js: extensions.Softonic.newTab - true
 
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 avgtp;avgtp;c:windowssystem32driversavgtpx86.sys [2013-5-16 37664]
R1 avkmgr;avkmgr;c:windowssystem32driversavkmgr.sys [2013-6-18 37352]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-5-16 242240]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:windowssystem32driversvwififlt.sys [2009-7-14 48128]
R2 AntiVirMailService;Avira Mail Protection;c:program filesaviraantivir desktopavmailc.exe [2013-6-18 371768]
R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;c:program filesaviraantivir desktopsched.exe [2013-6-18 84024]
R2 AntiVirService;Avira Real-Time Protection;c:program filesaviraantivir desktopavguard.exe [2013-6-18 108088]
R2 AntiVirWebService;Avira Web Protection;c:program filesaviraantivir desktopavwebgrd.exe [2013-6-18 589368]
R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2013-6-18 84744]
R2 BrowserDefendert;BrowserDefendert;c:programdatabrowserdefender2.6.1339.144{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}BrowserDefender.exe [2013-6-21 2827728]
R2 HWDeviceService.exe;HWDeviceService.exe;c:programdatadatacardservicehwdeviceservice.exe -/service --> c:programdatadatacardserviceHWDeviceService.exe -/service [?]
R2 srvBrowserProtect;Browser Protect;c:program filesbrowserprotectsrvBrowserProtect.exe [2013-3-22 60928]
R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:windowssystem32driversAmUStor.sys [2009-12-28 27136]
R3 GUCI_AVS;ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam;c:windowssystem32driversGUCI_AVS.sys [2013-7-1 598016]
R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys [2013-7-30 73216]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:windowssystem32driversRt86win7.sys [2013-5-16 187392]
R3 SiS6350;SiS6350;c:windowssystem32driversSISGRKMD.sys [2013-5-16 464384]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-5-16 116648]
S2 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-5-16 116648]
S2 M-Tel NETAGENT. RunOuc;M-Tel NETAGENT. OUC;c:program filesm-tel netagentupdatedogouc.exe [2013-7-30 218624]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-6-21 162408]
S2 vToolbarUpdater15.2.0;vToolbarUpdater15.2.0;c:program filescommon filesavg secure searchvtoolbarupdater15.2.0toolbarupdater.exe --> c:program filescommon filesavg secure searchvtoolbarupdater15.2.0ToolbarUpdater.exe [?]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2011-4-12 62464]
S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys [2013-7-30 102784]
S3 ewusbmbb;HUAWEI USB-WWAN miniport;c:windowssystem32driversewusbwwan.sys [2013-7-30 353280]
S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVE.EXE [2010-12-27 31124344]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:program filescommon filesmicrosoft sharedofficesoftwareprotectionplatformOSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [2010-11-21 15872]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:windowssystem32driversSynth3dVsc.sys [2011-4-12 77184]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:windowssystem32driversterminpt.sys [2011-4-12 25600]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:windowssystem32driversTsUsbFlt.sys [2010-11-21 52224]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:windowssystem32driversTsUsbGD.sys [2010-11-21 27264]
S3 tsusbhub;tsusbhub;c:windowssystem32driverstsusbhub.sys [2011-4-12 112640]
S3 udsstub;USBDeviceShare USB Device Stub;c:windowssystem32driversudsstub.sys [2013-5-16 16000]
S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;c:windowssystem32watWatAdminSvc.exe [2013-6-18 1343400]
S4 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:programdataskypetoolbarsskype c2c servicec2c_service.exe [2013-7-12 3289472]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-08-01 11:30:51 60872 ----a-w- c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{85df1fd0-12b4-4107-98c9-0afd98ac6e1b}offreg.dll
2013-07-31 11:59:22 -------- d-----w- c:program filesSoftonic
2013-07-31 11:58:58 -------- d-----w- c:usersoliappdataroamingSoftonic
2013-07-30 08:08:36 90112 ----a-w- c:windowssystem32driversew_jucdcacm.sys
2013-07-30 08:08:36 861696 ----a-w- c:windowssystem32driversmod7700.sys
2013-07-30 08:08:36 73216 ----a-w- c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys
2013-07-30 08:08:36 64384 ----a-w- c:windowssystem32driversew_jucdcecm.sys
2013-07-30 08:08:36 353280 ----a-w- c:windowssystem32driversewusbwwan.sys
2013-07-30 08:08:36 26624 ----a-w- c:windowssystem32driversew_juextctrl.sys
2013-07-30 08:08:36 25856 ----a-w- c:windowssystem32driversewdcsc.sys
2013-07-30 08:08:36 193792 ----a-w- c:windowssystem32driversewusbmdm.sys
2013-07-30 08:08:36 19200 ----a-w- c:windowssystem32driversew_hwupgrade.sys
2013-07-30 08:08:36 181760 ----a-w- c:windowssystem32driversew_juwwanecm.sys
2013-07-30 08:08:36 11136 ----a-w- c:windowssystem32driversew_usbenumfilter.sys
2013-07-30 08:08:36 102784 ----a-w- c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys
2013-07-30 07:57:35 -------- d-----w- c:program filesM-Tel NETAGENT
2013-07-29 20:35:03 7143960 ----a-w- c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{85df1fd0-12b4-4107-98c9-0afd98ac6e1b}mpengine.dll
2013-07-22 09:54:43 74072 ----a-w- c:windowssystem32XAPOFX1_5.dll
2013-07-22 09:53:52 2297552 ----a-w- c:windowssystem32d3dx9_26.dll
2013-07-22 09:48:24 -------- d-----w- c:windowssystem32directx
2013-07-22 09:29:47 -------- d-----w- c:programdataAPN
2013-07-18 07:58:39 -------- d-----w- c:programdataregid.1986-12.com.adobe
2013-07-17 10:39:10 7143960 ----a-w- c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updatesbackupmpengine.dll
2013-07-12 11:42:18 6129024 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxextensions{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}componentsSkypeFfComponent.dll
2013-07-12 11:42:18 6129024 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxbrowserextensions{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}componentsSkypeFfComponent.dll
2013-07-11 16:23:23 -------- d-----w- c:usersoliappdatalocalFacebook
2013-07-10 16:14:05 2706432 ----a-w- c:windowssystem32mshtml.tlb
2013-07-10 16:14:04 217600 ----a-w- c:program filesinternet explorersqmapi.dll
2013-07-10 16:14:02 61440 ----a-w- c:windowssystem32iesetup.dll
2013-07-10 16:14:02 2877440 ----a-w- c:windowssystem32jscript9.dll
2013-07-10 16:14:02 108032 ----a-w- c:program filesinternet explorerjsdebuggeride.dll
2013-07-10 16:14:00 257536 ----a-w- c:program filesinternet explorerieproxy.dll
2013-07-10 16:14:00 235520 ----a-w- c:program filesinternet explorerIEShims.dll
2013-07-10 16:13:59 71680 ----a-w- c:windowssystem32RegisterIEPKEYs.exe
2013-07-10 16:13:59 109056 ----a-w- c:windowssystem32iesysprep.dll
2013-07-10 16:13:57 817664 ----a-w- c:program filescommon filesmicrosoft sharedvgxVGX.dll
2013-07-10 16:13:55 770648 ----a-w- c:program filesinternet exploreriexplore.exe
2013-07-10 16:13:55 1767936 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll
2013-07-10 05:50:28 1247744 ----a-w- c:windowssystem32DWrite.dll
2013-07-10 05:50:24 1620480 ----a-w- c:windowssystem32WMVDECOD.DLL
2013-07-10 05:50:21 2347520 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys
2013-07-10 05:50:19 509440 ----a-w- c:windowssystem32qedit.dll
2013-07-10 05:50:17 936448 ----a-w- c:program filescommon filesmicrosoft sharedinkjournal.dll
2013-07-10 05:49:58 680960 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpSvc.dll
2013-07-10 05:49:58 392704 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpClient.dll
2013-07-10 05:49:58 224768 ----a-w- c:program fileswindows defenderMpCommu.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-07-30 07:57:49 1112288 ----a-w- c:windowssystem32WdfCoInstaller01007.dll
2013-07-30 07:57:49 1112288 ----a-w- c:windowssystem32driversWdfCoInstaller01007.dll
2013-07-02 10:46:06 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-07-02 10:46:06 692104 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe
2013-06-24 11:26:57 67168 ----a-w- c:windowssystem32driversavnetflt.sys
2013-06-18 21:13:01 9728 ---ha-w- c:windowssystem32api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
2013-06-18 09:44:23 37352 ----a-w- c:windowssystem32driversavkmgr.sys
2013-06-18 09:44:21 84744 ----a-w- c:windowssystem32driversavgntflt.sys
2013-05-16 13:44:13 37664 ----a-w- c:windowssystem32driversavgtpx86.sys
2013-05-16 11:43:03 242240 ----a-w- c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys
2013-05-13 04:45:55 140288 ----a-w- c:windowssystem32cryptsvc.dll
2013-05-13 04:45:55 1160192 ----a-w- c:windowssystem32crypt32.dll
2013-05-13 04:45:55 103936 ----a-w- c:windowssystem32cryptnet.dll
2013-05-13 03:08:10 903168 ----a-w- c:windowssystem32certutil.exe
2013-05-13 03:08:06 43008 ----a-w- c:windowssystem32certenc.dll
2013-05-08 05:38:00 1293672 ----a-w- c:windowssystem32driverstcpip.sys
2013-05-06 05:06:47 3968872 ----a-w- c:windowssystem32ntkrnlpa.exe
2013-05-06 05:06:47 3913576 ----a-w- c:windowssystem32ntoskrnl.exe
.
============= FINISH: 15:16:17,53 ===============

 

 
 
attach.txt
 
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Ultimate 
Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
Install Date: 16.5.2013 г. 11:36:46
System Uptime: 1.8.2013 г. 02:26:15 (13 hours ago)
.
Motherboard: ASUS CORPORATION             |  | K50C      
Processor: Intel® Celeron® D CPU        220  @ 1.20GHz | CPU 1 | 1500/133mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 98 GiB total, 65,148 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 135 GiB total, 106,921 GiB free.
E: is CDROM ()
G: is CDROM ()
I: is Removable
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Description: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030
Manufacturer: Qualcomm Atheros Communications Inc.
Name: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
PNP Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030
Service: athr
.
==== System Restore Points ===================
.
RP59: 22.7.2013 г. 12:52:14 - Installed DirectX
RP60: 22.7.2013 г. 13:52:10 - Removed Facebook Messenger 2.1.4814.0
RP61: 23.7.2013 г. 23:07:15 - Windows Update
RP62: 29.7.2013 г. 23:34:22 - Windows Update
.
==== Installed Programs ======================
.
µTorrent
AC3Filter 2.5b
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Reader 9.5.5 - Bulgarian
Alcor Micro USB Card Reader
ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam
ATK Hotkey
AVG SafeGuard toolbar
Avira Antivirus Premium
Avira System Speedup
BrowserDefender
BrowserProtect
DAEMON Tools Pro
DriverIdentifier 4.0
Google Chrome
Google Update Helper
M-Tel NETAGENT
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Microsoft Office Access MUI (English) 2010
Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2010
Microsoft Office Excel MUI (English) 2010
Microsoft Office Groove MUI (English) 2010
Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2010
Microsoft Office OneNote MUI (English) 2010
Microsoft Office Outlook MUI (English) 2010
Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Office Proof (English) 2010
Microsoft Office Proof (French) 2010
Microsoft Office Proof (Spanish) 2010
Microsoft Office Proofing (English) 2010
Microsoft Office Publisher MUI (English) 2010
Microsoft Office Shared MUI (English) 2010
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2010
Microsoft Office Word MUI (English) 2010
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
Mozilla Firefox 22.0 (x86 bg)
Mozilla Maintenance Service
Picasa 3
Realtek Ethernet Controller  Driver
SiS VGA Utilities
Skype Click to Call
Skype™ 6.6
Softonic toolbar  on IE and Chrome
swMSM
The KMPlayer (remove only)
uTorrentControl_v6 Toolbar
WinRAR 4.20 (32-bit)
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
31.7.2013 г. 14:58:50, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Avira Web Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 2 път(и). След 0 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
31.7.2013 г. 14:58:24, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Avira Web Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 0 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
31.7.2013 г. 13:50:20, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
31.7.2013 г. 13:50:15, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
31.7.2013 г. 13:50:15, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 17:06:41, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005]  - DCOM got error "1053" attempting to start the service WSearch with arguments "" in order to run the server: {9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030}
30.7.2013 г. 17:06:40, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Windows Search да се свърже.
30.7.2013 г. 17:06:40, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга Windows Search не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 17:05:25, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
30.7.2013 г. 17:05:24, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Browser Protect да се свърже.
30.7.2013 г. 17:05:24, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга Browser Protect не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 17:04:52, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
30.7.2013 г. 17:04:52, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 12:18:30, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга AntiVirSchedulerService.
30.7.2013 г. 12:13:27, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
30.7.2013 г. 12:13:16, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
30.7.2013 г. 12:13:16, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 11:09:30, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже.
30.7.2013 г. 11:09:30, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
30.7.2013 г. 11:09:25, Error: Service Control Manager [7030]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC е маркирана като интерактивна услуга. Обаче системата е конфигурирана да не допуска интерактивни услуги. Тази услуга може да не функционира правилно.
30.7.2013 г. 11:08:55, Error: Service Control Manager [7030]  - Услуга HWDeviceService.exe е маркирана като интерактивна услуга. Обаче системата е конфигурирана да не допуска интерактивни услуги. Тази услуга може да не функционира правилно.
30.7.2013 г. 10:50:42, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
30.7.2013 г. 08:25:40, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга LanmanServer.
30.7.2013 г. 07:55:00, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
29.7.2013 г. 13:01:29, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
29.7.2013 г. 08:17:57, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
28.7.2013 г. 08:18:14, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
27.7.2013 г. 09:00:08, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332]  - Услугата "WMPNetworkSvc" не е стартирана правилно, понеже CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) откри грешка "0x80004005". Уверете се, че се изпълнява услугата UPnPHost и че компонентът UPnPHost на Windows е инсталиран правилно.
27.7.2013 г. 08:58:34, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
26.7.2013 г. 15:44:13, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
26.7.2013 г. 10:29:31, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
25.7.2013 г. 11:17:18, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
25.7.2013 г. 07:48:45, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл.
25.7.2013 г. 07:48:43, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга SysMain.
.
==== End Of File ===========================
Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако загрява и се рестартира сама не е вирус. Виж как са температурите и занеси лаптопа да му се направи профилактика, 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Един въпрос...това компютъра от предишната ви тема ли е?

 Не, това е лаптопът ми, настолния си е наред :)   

Ако загрява и се рестартира сама не е вирус. Виж как са температурите и занеси лаптопа да му се направи профилактика

 Под профилактика почистване или преинсталиране лиимаш предвид, защото ако става дума за почистване от прах и такива неща, тогава значи е профилактиран преди 4 дни :)

Редактирано от oli_to (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да започнем така, че имате доста боклуци и адуер за почистване. :)

 

 

СТЪПКА 1

 

 

Публикувано изображение Изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner (by Xplode).

 • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Този път маркирайте Delete [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта. [*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си [*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s1].txt.

 

 

СТЪПКА 2

 

 

Публикувано изображение Моля изтеглете Junkware Removal Tool на вашия десктоп.


 • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 3

 

 

Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware

 

 • [*]Кликнете два пъти върху
mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата. [*]Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish. [*]Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира. [*]Стартирайте програмата и изберете "Perform Quick Scan", след това кликнете на Scan. [*]Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи. [*]Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата. [*]Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected. [*]Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. [*]Прикачете този лог в следващия си коментар в темата.

Забележка: Ако MalwareBytes'Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поискада рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.


 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 Не, това е лаптопът ми, настолния си е наред :)   

 Под профилактика почистване или преинсталиране лиимаш предвид, защото ако става дума за почистване от прах и такива неща, тогава значи е профилактиран преди 4 дни :)

 Става въпрос за почистване, продухване на праха, слагане на термопаста (ако се налага), проверка на вентилаторите и проверка за подути кондензатори, почистване на мръсотията с контактен спрей ( ако се налага). 

Зависи кой и как ти е правил профилактиката, но ако загрява и се изключва, това не е от вируси.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Резултатите: за съжаление обаче след рестарта лог-файла на malwarebytes ми изчезна. Незнам откъде да го отворя

 

AdwCleaner.txt

 

# AdwCleaner v2.306 - Днвеник създаден на 01/08/2013 в 15:52:54 # Обновен на 19/07/2013 от Xplode # Операционна Система : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits) # Потребител : Oli - OLI-PC # Стартиращ режим : Нормален режим # Стартиран от : C:UsersOliDownloadsadwcleaner.exe # Настройка [Изтриване] ***** [Услуги] ***** Спрени & Изтрити : BrowserDefendert Спрени & Изтрити : srvBrowserProtect ***** [Файлове / Папки] ***** Изтрити при рестартиране : C:ProgramDataBrowserDefender Папка Изтрити : C:Program FilesBrowserProtect Папка Изтрити : C:Program FilesConduit Папка Изтрити : C:Program Filesmixidj Папка Изтрити : C:Program FilesSoftonic Папка Изтрити : C:Program FilesuTorrentControl_v6 Папка Изтрити : C:ProgramDataAPN Папка Изтрити : C:ProgramDataBabylon Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalConduit Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionselchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocaliac Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalTempSoftonic Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalTempDir Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalLowConduit Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalLowPriceGong Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalLowuTorrentControl_v6 Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingBabSolution Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingBabylon Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrowserDefender Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingOpenCandy Папка Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingSoftonic Файл Изтрити : C:Program FilesMozilla Firefoxsearchpluginssearch-with-eazelbar.xml Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultbProtector Web Data Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultbprotectorpreferences Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultbprotector_extensions.sqlite Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultbprotector_prefs.js Файл Изтрити : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultsearchpluginssoftonic.xml Файл Изтрити : C:WindowsUninstall.exe ***** [Системен регистър] ***** Данни Изтрити : HKLM..Windows [AppInit_DLLs] = c:progra~3browse~1261339~1.144{c16c1~1browse~1.dll Ключ Изтрити : HKCUSoftware53edcddbc6fe512 Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAPN PIP Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareConduit Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareConduitSearchScopes Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwarePriceGong Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareSmartBar Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowSoftwareuTorrentControl_v6 Ключ Изтрити : HKCUSoftwareAppDataLowToolbar Ключ Изтрити : HKCUSoftwareBabSolution Ключ Изтрити : HKCUSoftwareDataMngr Ключ Изтрити : HKCUSoftwareDataMngr_Toolbar Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9} Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{EBD839AE-B08C-4FB7-859B-F54AF16C159F} Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtbProtectSettings Ключ Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Ключ Изтрити : HKCUSoftwareSoftonic Ключ Изтрити : HKCUSoftwareuTorrentControl_v6 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWARE53edcddbc6fe512 Ключ Изтрити : HKLMSoftwareAVG Security Toolbar Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppID{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescort.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescortApp.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescortEng.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDescorTlbr.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDesrv.EXE Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDScriptHelper.EXE Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesAppIDViProtocol.DLL Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{44B50C01-4993-48E2-ADEE-D812BAE2E9A2} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{A3E2F089-DDBB-4CBF-B06C-5D44DA316ED3} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{A5679AB0-C59E-49E7-83C4-5289F844A6E0} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{CA0167C2-6295-41B8-9BDA-704B2F5E4CD9} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesescort.escortIEPane Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesescort.escortIEPane.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{087CDC12-0A11-4D1D-8DCF-44185D7C3496} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{088BF3A9-6AE8-47B9-A3FB-26262F236C79} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{2AC7B9EB-3881-4EB9-8DEE-0A731A309FDE} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{349C0469-ACDD-49DF-9B3E-0D82E7C7DC4D} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{41226591-6F7A-4082-B63A-67FE4A0CF7A6} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{55D69CD1-6715-4C40-BF05-9519AC4DC6E6} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{66C8FD57-54C4-4D4F-BC95-DCCC763B410A} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{717BAE33-7061-4279-8AE5-6C13BC8AF3F9} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{84F06F7A-F811-48D7-8B34-3F4145183D8F} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{88F6D55F-AA3F-4003-BE69-4AC1998D6492} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{8DBCDED5-08AD-41A2-9BBC-235D84F4FE06} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{A0F66203-1A86-4812-9603-A57E09A4D7A3} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{BC39D1B3-4471-41C1-AACA-E097FAF4B7AA} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesInterface{DEB85542-1311-4EC6-8A32-5372EB27FC94} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesProd.cap Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesPROTOCOLSHandlerviprotocol Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesS Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesScriptHelper.ScriptHelperApi Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesScriptHelper.ScriptHelperApi.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.dskBnd Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.dskBnd.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.SoftonicHlpr Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonic.SoftonicHlpr.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonicApp.appCore Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesSoftonicApp.appCore.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassessrv.SoftonicSrvc Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassessrv.SoftonicSrvc.1 Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{11D9E165-B8C1-4734-A56C-BC4FCACA966B} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesViProtocol.ViProtocolOLE Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREClassesViProtocol.ViProtocolOLE.1 Ключ Изтрити : HKLMSoftwareConduit Ключ Изтрити : HKLMSoftwareDataMngr Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionselchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREGoogleChromeExtensionsndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerExtensions{898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{06700096-7E37-4F31-AF00-5667D233F94E} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{2E1DB5C2-84D0-46AB-AF3B-5C43F3ADBE30} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{9CF034EA-7B46-48D3-8895-8A14B32AE445} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{CD90659F-D5B2-4104-9504-7CA36E6532DF} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693} Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallSoftonic Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstalluTorrentControl_v6 Toolbar Ключ Изтрити : HKLMSOFTWAREMozillaPlugins@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin Ключ Изтрити : HKLMSoftwarePIP Ключ Изтрити : HKLMSoftwareSoftonic Ключ Изтрити : HKLMSOFTWARESoftware Ключ Изтрити : HKLMSoftwareuTorrentControl_v6 Ключ Изтрити : HKUS-1-5-21-1697563886-2427380214-1232367923-1000SoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9} Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain [bprotector start page] Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes [bProtectorDefaultScope] Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] Стойност Изтрити : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] Стойност Изтрити : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks [{96F454EA-9D38-474F-B504-56193E00C1A5}] ***** [Интернет браузъри] ***** - Internet Explorer v10.0.9200.16635 - Mozilla Firefox v22.0 (bg) Файл : C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultprefs.js C:UsersOliAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesoh4rqerw.defaultuser.js ... Изтрити ! Изтрити : user_pref("browser.search.order.1", "Search the web (Softonic)"); Изтрити : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Search the web (Softonic)"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.admin", false); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.aflt", "SD"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.appId", "{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.autoRvrt", "false"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.dfltLng", ""); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.dfltSrch", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.dnsErr", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.excTlbr", false); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.ffxUnstlRst", false); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.hmpg", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.id", "88248c9c00000000000090e6baf12a3a"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.instlDay", "15917"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.instlRef", "INF00176"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.newTab", true); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.prdct", "Softonic"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.prtnrId", "softonic"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.rvrt", "false"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.smplGrp", "none"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.srchPrvdr", "Search the web (Softonic)"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.tlbrId", "2013desingbrand"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.vrsn", "1.8.19.3"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.vrsnTs", "1.8.19.314:59:48"); Изтрити : user_pref("extensions.Softonic.vrsni", "1.8.19.3"); - Google Chrome v28.0.1500.95 Файл : C:UsersOliAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultPreferences Изтрити [l.41] : keyword = "softonic", ************************* AdwCleaner[s1].txt - [16169 octets] - [01/08/2013 15:52:54] ########## EOF - C:AdwCleaner[s1].txt - [16230 octets] ##########  

 

JTR.txt

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu Version: 5.2.9 (07.30.2013:1) OS: Windows 7 Ultimate x86 Ran by Oli on зҐвў 01.08.2013 Ј. at 16:03:34,71 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ Services ~~~ Registry Values Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindowsAppInit_DLLs ~~~ Registry Keys Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftwindowscurrentversionextbprotectsettings Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosofttracingapnstub_rasapi32 Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosofttracingapnstub_rasmancs Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{356E8BBB-E397-4924-802E-3337B0C513FA} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{84596F29-69E1-45D6-8C44-0C3B8CE5F27A} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{9a216821-0ec5-49a3-85ac-fb72ae79a1e8} Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{9a216821-0ec5-49a3-85ac-fb72ae79a1e8} ~~~ Files ~~~ Folders ~~~ FireFox Emptied folder: C:UsersOliAppDataRoamingmozillafirefoxprofilesoh4rqerw.defaultminidumps [19 files] ~~~ Event Viewer Logs were cleared ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scan was completed on зҐвў 01.08.2013 Ј. at 16:09:11,54 End of JRT log ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Лог файла на MBAM може да намерите като стартирате MBAM и след това кликнете върху табът LOGS.

Стартирайте последния лог файл и го копирайте в следващия си коментар. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300 www.malwarebytes.org Версия на базата от данни: v2013.08.01.05 Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS Internet Explorer 10.0.9200.16635 Oli :: OLI-PC [администратор] 1.8.2013 г. 16:13:57 ч. mbam-log-2013-08-01 (16-13-57).txt Тип сканиране: Бързо сканиране Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM Изключени опции за сканиране: P2P Сканирани обекти: 192390 Изминало време: 8 минута(и), 53 секунда(и) Открити процеси в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити модули в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити ключове в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити стойности в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити информационни обекти в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити папки: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити файлове: 3 C:UsersOliDownloadsSoftonicDownloader_for_everest (1).exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersOliDownloadsSoftonicDownloader_for_everest-portable.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersOliDownloadsSoftonicDownloader_for_everest.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. (край)  

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

1.Деинсталирайте следните програми ако все още са налични в списъка за деинсталация:

 

AVG SafeGuard toolbar
Avira System Speedup

BrowserDefender
BrowserProtect

Mozilla Maintenance Service

Softonic toolbar  on IE and Chrome
Skype Click to Call => ако не го използвате

uTorrentControl_v6 Toolbar

 

 

2.Направете нова проверка с DDS и прикачете новите лог файлове.

 

3.Казахте, че се рестартира...Архивирайте файловете от папка C:WindowsMinidump и ги качете на този адрес => http://file.bg/

Публикувайте линк за изтегляне в следващия си коментар.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Папката, която посочихте е празна. Програмите ги нямаше, с изключение на две, които отстраних :)

 

dds.txt

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 9.10.9200.16635 Run by Oli at 19:40:35 on 2013-08-01 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.1919.747 [GMT 3:00] . AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C} SP: Avira Desktop *Disabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691} SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes ================ . C:Windowssystem32wininit.exe C:Windowssystem32lsm.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyASLDRSrv.exe C:Windowssystem32Dwm.exe C:WindowsExplorer.EXE C:WindowsSystem32spoolsv.exe C:Windowssystem32taskeng.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe C:Windowssystem32taskhost.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyHControl.exe C:ProgramDataDatacardServiceHWDeviceService.exe C:ProgramDataDatacardServiceDCSHelper.exe C:ProgramDataM-Tel NETAGENTOnlineUpdateouc.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyATKOSD.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyWDC.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavmailc.exe C:Program FilesAviraAntiVir DesktopAVWEBGRD.EXE C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe C:Windowssystem32WUDFHost.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamgui.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe C:Program FilesAmIcoSingLunAmIcoSinglun.exe C:Program FilesASUSATK HotkeyHControlUser.exe C:Program FilesDAEMON Tools ProDTShellHlp.exe C:UsersOliAppDataRoaminguTorrentuTorrent.exe C:Windowssystem32SearchIndexer.exe C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe C:Program FilesSiS VGA UtilitiesSiSTray.exe C:PROGRA~1THEKMP~1KMPlayer.exe C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE C:Windowssystem32msiexec.exe C:Program FilesMozilla Firefoxplugin-container.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe C:Windowssystem32conhost.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopcheckt.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs C:WindowsSystem32svchost.exe -k swprv . ============== Pseudo HJT Report =============== . uProxyServer = hxxp=127.0.0.1:0 uProxyOverride = <local> BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:program filesmicrosoft officeoffice14URLREDIR.DLL uRun: [uTorrent] "c:usersoliappdataroamingutorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED uRun: [DAEMON Tools Pro Agent] "c:program filesdaemon tools proDTAgent.exe" -autorun uRun: [HW_OPENEYE_OUC_M-Tel NETAGENT] "c:program filesm-tel netagentupdatedogouc.exe" mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min mRun: [AmIcoSinglun] c:program filesamicosinglunAmIcoSinglun.exe mRun: [HControlUser] c:program filesasusatk hotkeyHControlUser.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableLUA = dword:0 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0 IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:windowssystem32GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office14EXCEL.EXE/3000 IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1micros~2office14ONBttnIE.dll/105 IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIE.dll IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:program filesmicrosoft officeoffice14ONBttnIELinkedNotes.dll LSP: c:program filesaviraantivir desktopavsda.dll TCP: NameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40 TCP: Interfaces{1C9E24D8-9E7B-44B8-9D48-1B88675C60B4} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{56D73A8D-0AF7-44C5-8C76-13BD622B412B} : DHCPNameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40 TCP: Interfaces{A1FA2477-D338-4764-A589-41FB6F763538} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4 TCP: Interfaces{FF159427-053F-45A5-8E3E-C393BC97EB4F} : NameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4 Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedoffice14MSOXMLMF.DLL Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice14GROOVEEX.DLL mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication28.0.1500.95installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:usersoliappdataroamingmozillafirefoxprofilesoh4rqerw.default FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPAUTHZ.DLL FF - plugin: c:progra~1micros~2office14NPSPWRAP.DLL FF - plugin: c:program filesadobereader 9.0readerairnppdf32.dll FF - plugin: c:program filesgooglepicasa3npPicasa3.dll FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_7_700_224.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 avgtp;avgtp;c:windowssystem32driversavgtpx86.sys [2013-5-16 37664] R1 avkmgr;avkmgr;c:windowssystem32driversavkmgr.sys [2013-6-18 37352] R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-5-16 242240] R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2013-6-18 84744] R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:windowssystem32driversAmUStor.sys [2009-12-28 27136] R3 GUCI_AVS;ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam;c:windowssystem32driversGUCI_AVS.sys [2013-7-1 598016] R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys [2013-7-30 73216] S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888] S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2011-4-12 62464] S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys [2013-7-30 102784] S3 ewusbmbb;HUAWEI USB-WWAN miniport;c:windowssystem32driversewusbwwan.sys [2013-7-30 353280] . =============== Created Last 30 ================ . 2013-08-01 13:12:27  22856  ----a-w-  c:windowssystem32driversmbam.sys 2013-08-01 13:12:27  --------  d-----w-  c:program filesMalwarebytes' Anti-Malware 2013-08-01 13:03:31  --------  d-----w-  c:windowsERUNT 2013-07-30 08:08:36  90112  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_jucdcacm.sys 2013-07-30 08:08:36  861696  ----a-w-  c:windowssystem32driversmod7700.sys 2013-07-30 08:08:36  73216  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys 2013-07-30 08:08:36  64384  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_jucdcecm.sys 2013-07-30 08:08:36  353280  ----a-w-  c:windowssystem32driversewusbwwan.sys 2013-07-30 08:08:36  26624  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_juextctrl.sys 2013-07-30 08:08:36  25856  ----a-w-  c:windowssystem32driversewdcsc.sys 2013-07-30 08:08:36  193792  ----a-w-  c:windowssystem32driversewusbmdm.sys 2013-07-30 08:08:36  19200  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_hwupgrade.sys 2013-07-30 08:08:36  181760  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_juwwanecm.sys 2013-07-30 08:08:36  11136  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_usbenumfilter.sys 2013-07-30 08:08:36  102784  ----a-w-  c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys 2013-07-30 07:57:35  --------  d-----w-  c:program filesM-Tel NETAGENT 2013-07-29 20:35:03  7143960  ----a-w-  c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{85df1fd0-12b4-4107-98c9-0afd98ac6e1b}mpengine.dll 2013-07-22 09:54:43  74072  ----a-w-  c:windowssystem32XAPOFX1_5.dll 2013-07-22 09:53:52  2297552  ----a-w-  c:windowssystem32d3dx9_26.dll 2013-07-22 09:48:24  --------  d-----w-  c:windowssystem32directx 2013-07-18 07:58:39  --------  d-----w-  c:programdataregid.1986-12.com.adobe 2013-07-17 10:39:10  7143960  ----a-w-  c:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updatesbackupmpengine.dll 2013-07-11 16:23:23  --------  d-----w-  c:usersoliappdatalocalFacebook 2013-07-10 16:14:05  2706432  ----a-w-  c:windowssystem32mshtml.tlb 2013-07-10 16:14:04  217600  ----a-w-  c:program filesinternet explorersqmapi.dll 2013-07-10 16:14:02  61440  ----a-w-  c:windowssystem32iesetup.dll 2013-07-10 16:14:02  2877440  ----a-w-  c:windowssystem32jscript9.dll 2013-07-10 16:14:02  108032  ----a-w-  c:program filesinternet explorerjsdebuggeride.dll 2013-07-10 16:14:00  257536  ----a-w-  c:program filesinternet explorerieproxy.dll 2013-07-10 16:14:00  235520  ----a-w-  c:program filesinternet explorerIEShims.dll 2013-07-10 16:13:59  71680  ----a-w-  c:windowssystem32RegisterIEPKEYs.exe 2013-07-10 16:13:59  109056  ----a-w-  c:windowssystem32iesysprep.dll 2013-07-10 16:13:57  817664  ----a-w-  c:program filescommon filesmicrosoft sharedvgxVGX.dll 2013-07-10 16:13:55  770648  ----a-w-  c:program filesinternet exploreriexplore.exe 2013-07-10 16:13:55  1767936  ----a-w-  c:windowssystem32wininet.dll 2013-07-10 05:50:28  1247744  ----a-w-  c:windowssystem32DWrite.dll 2013-07-10 05:50:24  1620480  ----a-w-  c:windowssystem32WMVDECOD.DLL 2013-07-10 05:50:21  2347520  ----a-w-  c:windowssystem32win32k.sys 2013-07-10 05:50:19  509440  ----a-w-  c:windowssystem32qedit.dll 2013-07-10 05:50:17  936448  ----a-w-  c:program filescommon filesmicrosoft sharedinkjournal.dll 2013-07-10 05:49:58  680960  ----a-w-  c:program fileswindows defenderMpSvc.dll 2013-07-10 05:49:58  392704  ----a-w-  c:program fileswindows defenderMpClient.dll 2013-07-10 05:49:58  224768  ----a-w-  c:program fileswindows defenderMpCommu.dll . ==================== Find3M  ==================== . 2013-07-30 07:57:49  1112288  ----a-w-  c:windowssystem32WdfCoInstaller01007.dll 2013-07-30 07:57:49  1112288  ----a-w-  c:windowssystem32driversWdfCoInstaller01007.dll 2013-07-02 10:46:06  71048  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-07-02 10:46:06  692104  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-06-24 11:26:57  67168  ----a-w-  c:windowssystem32driversavnetflt.sys 2013-06-18 21:13:01  9728  ---ha-w-  c:windowssystem32api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll 2013-06-18 09:44:23  37352  ----a-w-  c:windowssystem32driversavkmgr.sys 2013-06-18 09:44:21  84744  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgntflt.sys 2013-05-16 13:44:13  37664  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgtpx86.sys 2013-05-16 11:43:03  242240  ----a-w-  c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys 2013-05-13 04:45:55  140288  ----a-w-  c:windowssystem32cryptsvc.dll 2013-05-13 04:45:55  1160192  ----a-w-  c:windowssystem32crypt32.dll 2013-05-13 04:45:55  103936  ----a-w-  c:windowssystem32cryptnet.dll 2013-05-13 03:08:10  903168  ----a-w-  c:windowssystem32certutil.exe 2013-05-13 03:08:06  43008  ----a-w-  c:windowssystem32certenc.dll 2013-05-08 05:38:00  1293672  ----a-w-  c:windowssystem32driverstcpip.sys 2013-05-06 05:06:47  3968872  ----a-w-  c:windowssystem32ntkrnlpa.exe 2013-05-06 05:06:47  3913576  ----a-w-  c:windowssystem32ntoskrnl.exe . ============= FINISH: 19:43:15,13 ===============  

 

attach.txt

 

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows 7 Ultimate Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 16.5.2013 г. 11:36:46 System Uptime: 1.8.2013 г. 16:23:59 (3 hours ago) . Motherboard: ASUS CORPORATION |  | K50C   Processor: Intel® Celeron® D CPU   220  @ 1.20GHz | CPU 1 | 1500/133mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 98 GiB total, 65,587 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 135 GiB total, 103,669 GiB free. E: is CDROM () G: is CDROM () I: is Removable . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Description: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030 Manufacturer: Qualcomm Atheros Communications Inc. Name: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter PNP Device ID: PCIVEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_014&3B226981&0&0030 Service: athr . ==== System Restore Points =================== . RP59: 22.7.2013 г. 12:52:14 - Installed DirectX RP60: 22.7.2013 г. 13:52:10 - Removed Facebook Messenger 2.1.4814.0 RP61: 23.7.2013 г. 23:07:15 - Windows Update RP62: 29.7.2013 г. 23:34:22 - Windows Update RP63: 1.8.2013 г. 19:35:15 - Removed Skype Click to Call . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent AC3Filter 2.5b Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Reader 9.5.5 - Bulgarian Alcor Micro USB Card Reader ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam ATK Hotkey AVG SafeGuard toolbar Avira Antivirus Premium BrowserProtect DAEMON Tools Pro DriverIdentifier 4.0 Google Chrome Google Update Helper M-Tel NETAGENT Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.75.0.1300 Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) Microsoft Office Access MUI (English) 2010 Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2010 Microsoft Office Excel MUI (English) 2010 Microsoft Office Groove MUI (English) 2010 Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2010 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2010 Microsoft Office Outlook MUI (English) 2010 Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2010 Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Office Proof (English) 2010 Microsoft Office Proof (French) 2010 Microsoft Office Proof (Spanish) 2010 Microsoft Office Proofing (English) 2010 Microsoft Office Publisher MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2010 Microsoft Office Word MUI (English) 2010 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 Mozilla Firefox 22.0 (x86 bg) Mozilla Maintenance Service Picasa 3 Realtek Ethernet Controller  Driver SiS VGA Utilities Skype™ 6.6 swMSM The KMPlayer (remove only) WinRAR 4.20 (32-bit) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 1.8.2013 г. 16:24:57, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга vToolbarUpdater15.2.0 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Системата не може да намери указания файл. 1.8.2013 г. 16:24:40, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга M-Tel NETAGENT. OUC да се свърже. 1.8.2013 г. 16:24:40, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга M-Tel NETAGENT. OUC не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление. . ==== End Of File ===========================  

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Според логовете, две от програмите са все още на компютъра и затова:

 

AVG SafeGuard toolbar
BrowserProtect

 

Изтеглете и стартирайте следните два инструмента за да премахнете първата програма:

 

AVG Remover(32bit) 2012

AVG Remover(32bit) 2013

 

А за втората направете това:

 • [*]

Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.

[*]Стартирайте файла Публикувано изображение с двукратен клик на мишката (ако е необходимо, потвърдете през UAC). [*]Направете следните настройки: [*]Сложете отметка пред Scan All Users [*]Под менюто File Age изберете 90 days [*]Под менюто Standard Registry променете на ALL [*]Сложете отметки пред LOP и Purity Check

Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

 

netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%SYSTEMDRIVE%*.*
%USERPROFILE%*.*
%USERPROFILE%temp*.exe
%USERPROFILE%AppDataLocal*.*
%USERPROFILE%AppDataLocal*.
%USERPROFILE%AppDataLocaltemp*.exe
%USERPROFILE%AppDataRoaming*.*
%USERPROFILE%AppDataRoaming*.
%Public%DocumentsFonts*.exe
%Public%DocumentsConfig*.exe
%Public%Documents*.*
%ProgramData%*.*
%ProgramData%*.
%CommonProgramFiles%*.*
%CommonProgramFiles%ComObjects*.exe
%commonprogramfiles(x86)%*.*
%ProgramFiles%*.*
%ProgramFiles%*.
%ProgramFiles(x86)%*.*
%ProgramFiles(x86)%*.
%programdata%MicrosoftWindowsDRM*.tmp
%programdata%MicrosoftDRM*.tmp
%systemroot%system32configsystemprofileAppDataLocal*.*
%systemroot%system32configsystemprofileAppDataRoaming*.*
%windir%SysWOW64configsystemprofileAppDataLocal*.*
%windir%SysWOW64configsystemprofileAppDataRoaming*.*
%windir%ServiceProfilesLocalServiceAppDataLocalTemp*.tlb
%windir%ServiceProfilesNetworkServiceAppDataLocalTemp*.tlb
%windir%temp*.exe
%windir%minidump*.*
%windir%*.
%windir%installer*.
%windir%system32*.
%windir%sysnative*.
%Temp%smtmp1*.*
%Temp%smtmp2*.*
%Temp%smtmp3*.*
%Temp%smtmp4*.*
%systemroot%system32*.dll /lockedfiles
%systemroot%syswow64*.dll /lockedfiles
%systemroot%Tasks*.job /lockedfiles
%systemroot%system32drivers*.sys /90
%systemroot%system32drivers*.sys /lockedfiles
%systemroot%syswow64drivers*.sys /90
%systemroot%syswow64drivers*.sys /lockedfiles
%systemroot%system32Spoolprtprocsw32x86*.dll
%SYSTEMDRIVE%*. /rp /s
%systemroot%assemblytmp*.* /S /MD5
%systemroot%assemblytemp*.* /S /MD5
%systemroot%assemblyGAC*.ini
%systemroot%assemblyGAC_32*.ini
%systemroot%assemblyGAC_64*.ini
%SystemRoot%assemblyGAC_MSIL*.ini
wsSystemRoot|l,n,u,@;True;False;True;$,{ /fn
%systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fp
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{7C857801-7381-11CF-884D-00AA004B2E24} /s
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1} /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesCLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{7C857801-7381-11CF-884D-00AA004B2E24} /s
HKEY_CLASSES_ROOTclsid{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F} /s
HKEY_CLASSES_ROOTclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} /s
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F} /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{12d0253a-7c96-815c-11e0-3034bbd97cc0}] /s
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{312BFDCE-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887} /s
HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryShellexCopyHookHandlersMSCopy /s
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMSOLoad /s
bcdedit /enum all /v >C:boot.txt /c
type C:Windowsntbtlog.txt >> text.txt /c
>C:commands.txt echo list vol /raw /hide /c
/wait
>C:DiskReport.txt diskpart /s C:commands.txt /raw /hide /c
/wait
type c:diskreport.txt /c
/wait
erase c:commands.txt /hide /c
/wait
erase c:diskreport.txt /hide /c
/md5start
eventlog.dll
scecli.dll
netlogon.dll
cngaudit.dll
sceclt.dll
ntelogon.dll
logevent.dll
consrv.dll
services.exe
explorer.exe
lsass.exe
svchost.exe
wininit.exe
winlogon.exe
userinit.exe
igdkmd64.sys
imapi.sys
fastfat.sys
atapi.sys
iaStor.sys
serial.sys
volsnap.sys
disk.sys
redbook.sys
i8042prt.sys
afd.sys
netbt.sys
csc.sys
tcpip.sys
kbdclass.sys
kbdhid.sys
mouclass.sys
mouhid.sys
dfsc.sys
hlp.dat
str.sys
crexv.ocx
/md5stop
 • [*]Натиснете маркираният в синьо бутон:
Run Scan. [*]Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Не, не е необходим лога от AVG Remover-a.

В лога от OTL не се забелязват зловредни обекти, само остатъци от такива, както и остатъци от деинсталирани програми за сигурност и ненужни процеси работещи във фонов режим, които ще премахнем/спрем със следния скрипт:

 

 • [*]Стартирайте файла
Публикувано изображение с двукратен клик на мишката. [*]Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

:OTL
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater15.2.0ToolbarUpdater.exe -- (vToolbarUpdater15.2.0)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Unknown] -- C:UsersOliAppDataLocalTempmbr.sys -- (mbr)
IE - HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-19SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-20SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
IE - HKUS-1-5-21-1697563886-2427380214-1232367923-1000SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:0
[2013.06.19 09:52:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp Software
[2013.06.19 09:52:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:ProgramDataTuneUp Software
[2013.06.19 09:51:46 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:ProgramData{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F}
[2013.06.16 18:46:12 | 000,229,648 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:WindowsSystem32aswBoot.exe
[2013.06.16 18:43:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesAVAST Software
[2013.06.16 18:41:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:ProgramDataAVAST Software
[2013.05.16 16:44:39 | 000,037,664 | ---- | C] (AVG Technologies) -- C:WindowsSystem32driversavgtpx86.sys
[2013.06.06 23:41:04 | 000,489,392 | ---- | M] (Ask Partner Network) -- C:UsersOliDocumentsAPNSetup.exe
[2013.05.16 16:44:13 | 001,059,504 | ---- | M] (AVG Secure Search) -- C:UsersOliAppDataLocaltempUNINSTALL.EXE
[2013.05.16 16:39:57 | 000,004,974 | ---- | M] () -- C:ProgramDatamtbjfghn.xbe
:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules]
"{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6}"=-
"{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1}"=-
"{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7}"=-
"{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C}"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch]
"Start"=dword:00000004
:commands
[emptytemp]

 

[*]След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix [*]Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар. [*]След това пишете как е положението. :)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Възможно ли е от тях да се товари системата, защото сега е дори по-бавна от преди. Показва почти постоянно, че процесорът се работи на 100% дори когато работи само един скайп. 

 

All processes killed
========== OTL ==========
Service vToolbarUpdater15.2.0 stopped successfully!
Service vToolbarUpdater15.2.0 deleted successfully!
File C:Program FilesCommon FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater15.2.0ToolbarUpdater.exe not found.
Error: No service named mbr was found to stop!
ServiceDriver key mbr not found.
File C:UsersOliAppDataLocalTempmbr.sys not found.
HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-19SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-20SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
HKUS-1-5-21-1697563886-2427380214-1232367923-1000SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet SettingsProxyServer| /E : value set successfully!
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013TuningIndex folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013StartUp Manager folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013Dashboard folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013Backups folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp SoftwareTU2013 folder moved successfully.
C:UsersOliAppDataRoamingTuneUp Software folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTuneUp Utilities 2013 folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTuneUp UtilitiesProgram Statistics folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTuneUp Utilities folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp SoftwareTU2013 folder moved successfully.
C:ProgramDataTuneUp Software folder moved successfully.
C:ProgramData{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F} folder moved successfully.
C:WindowsSystem32aswBoot.exe moved successfully.
C:Program FilesAVAST SoftwareAvastSetup folder moved successfully.
C:Program FilesAVAST SoftwareAvast folder moved successfully.
C:Program FilesAVAST Software folder moved successfully.
C:ProgramDataAVAST Software folder moved successfully.
C:WindowsSystem32driversavgtpx86.sys moved successfully.
C:UsersOliDocumentsAPNSetup.exe moved successfully.
C:UsersOliAppDataLocaltempUNINSTALL.EXE moved successfully.
C:ProgramDatamtbjfghn.xbe moved successfully.
File EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules] not found.
File KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar] not found.
File KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect] not found.
File KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service] not found.
Folder EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend] not found.
File EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc] not found.
File EY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch] not found.
File ptytemp] not found.
 
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 08022013_183906
 
FilesFolders moved on Reboot...
 
PendingFileRenameOperations files...
 
Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължавай да си държиш компютъра така и да загрява и да се изключва постоянно и няма да може и логове да изкараш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължавай да си държиш компютъра така и да загрява и да се изключва постоянно и няма да може и логове да изкараш.

Ако се опитваш акъл да дадеш можеш да кажеш конкретно решение. Ако и ти не разполагаш с такова, ще те помоля да не се месиш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не сте копирала правилно целия скрипт. :)

 

Повторете процедурата, но само с тази част от скрипта:

 

Всяка команда трябва да е на нов ред и да няма празно място в началото на всеки ред.

 

Трябва да се получи нещо такова:

 

Публикувано изображение

 


:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules]
"{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6}"=-
"{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1}"=-
"{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7}"=-
"{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C}"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect]
[-HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service]
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch]
"Start"=dword:00000004
:commands
[emptytemp]

 

Колкото до процесора - може да е от всичко...ще проверим по-надълбоко за зловреден код, може да е хардуерен проблем или конфликти на драйвъри (IRQ) и т.н.

Ще се наложи да излезна за 2 часа и после ще продължим.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако се опитваш акъл да дадеш можеш да кажеш конкретно решение. Ако и ти не разполагаш с такова, ще те помоля да не се месиш.

Аз акъла и решението съм ти го написал по-горе в темата. Това, че ти не го вземаш под внимание си е лично твое решение. Няма да се меся повече и да давам коментар в твоя случай, само че да не пуснеш след няколко дена тема:" Помощ лаптопа ми изгасна и не иска да се включи".

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз акъла и решението съм ти го написал по-горе в темата. Това, че ти не го вземаш под внимание си е лично твое решение. Няма да се меся повече и да давам коментар в твоя случай, само че да не пуснеш след няколко дена тема:" Помощ лаптопа ми изгасна и не иска да се включи".

Обясних, че съм го занесла да му правят профилактика, но това не подобри кой знае колко състоянието му. Поради тази причина и не мисля, че това е решението. Нищо лично. Просто видях, че това не помогна, затова се обръщам за помощ тук.

Резултата:

 

All processes killed
========== REGISTRY ==========
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{1683D74C-9942-4828-84EA-68032E06B4D6} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{77F70C94-C19F-400A-A46E-92081339C8D1} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{A8D0BA0B-1AB2-4A2F-925A-5423CF4E7FB7} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyFirewallRules{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{F441D211-BAB3-4D3A-85FA-C11712677C8C} not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallAVG SafeGuard toolbar deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallBrowserProtect deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMozilla Maintenance Service not found.
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWinDefend"Start"|dword:00000004 /E : value set successfully!
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWMPNetworkSvc"Start"|dword:00000004 /E : value set successfully!
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWSearch"Start"|dword:00000004 /E : value set successfully!
========== COMMANDS ==========
 
[EMPTYTEMP]
 
User: All Users
 
User: Default
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
User: Oli
->Temp folder emptied: 290167 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 430549 bytes
->FireFox cache emptied: 382161355 bytes
->Google Chrome cache emptied: 14616771 bytes
->Flash cache emptied: 1345 bytes
 
User: Public
 
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%System32drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 90509639 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
 
Total Files Cleaned = 465,00 mb
 
 
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 08022013_190156
 
FilesFolders moved on Reboot...
 
PendingFileRenameOperations files...
 
Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това че си го занесла на профилактика, не значи че е направена както трябва. Ако компютъра продължава да прегрява и да се гаси сам в един момент ще изгори някой елемент или ще се отпои чипа на видеокартата и лаптопа ще стане неизползваем. Не казвам, че е лошо да си направиш проверка за вируси, но компютъра ти не се гаси от тях. Дори и след като се изчисти системата ще продължи да работи бавно и да бави поради прегряването на самата машина.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да видим какво още можем да подобрим (ако проблема е софтуерен разбира се):

 

 

СТЪПКА 1

 

 

Публикувано изображение

 • [*]Изтеглете
MiniToolBox.exe и го запазете на десктопа. [*]Сложете всички отметки и натиснете Go. [*]Прикачете лог файла Result.txt в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 2

 

 

Публикувано изображение

 • [*]Отворете
следния сайт и изтеглете RKill.exe и ги запазете на вашия десктоп. [*]Стартирате програмата с двоен клик върху файла и изчакайте търпеливо. [*]След приключване на проверката ще се генерира лог файл с извършените процедури. [*]Прикачете лог файла в следващия си пост.

 

 

СТЪПКА 3

 

 

Изтеглете Autoruns и:

 • [*]Стартирайте програмата; [*]Изберете
Options => Filter Options => сложете отметки пред Verify Code Signature и Hide Microsoft Entries; [*]От менюто File -> Refresh; [*]От менюто File -> Save...; [*]Запазете файла някъде с желано от вас име (във формат arn), архивирайте го с програма по желание и го прикачете към темата за да ви кажа, кои отметки да премахнете.

 

 

СТЪПКА 4

 

 

Изтеглете Process Explorer.
Разархивирайте инструмента и стартирайте файла procexp.exe

Сега кликнете на File => Save as.
Запазете документа на десктопа и след това го прикачете в следващия си коментар.

 

 

СТЪПКА 5

 

 

Изтеглете Hwmonitor 1.23 и я стартирайте.

Направете снимка на прозореца и я качете тук.

Публикувайте линк към нея в следващия си коментар.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами за файла Autoruns - просто то архивирайте и го качете на file.bg и публикувайте линк към него в следващия си коментар.

 

Сега да започнем с някой ремонтни дейности...Първо направете бекъп на важните си документи в случай, че нещо се обърка.

 

Направете и точка за възстановяване => Създаване на точка за възстановяване

 

След това да започнем така.

 

Отворете Start => в полето за търсене въведете CMD.exe => с десен бутон на мишката изберете CMD.exe и кликнете Run as administrator

 

Сега въведете командата: sc delete avgtp и натиснете Enter

 

Сега вече въведете командата: sfc /scannow и натиснете Enter
 

Изчакайте проверката да приключи и след това с copy и с десен бутон на мишката в CMD.exe изберете paste и натиснете Enter за следната команда:

 

findstr /c:"[sR]" %windir%LogsCBSCBS.log >"%userprofile%Desktopsfcdetails.txt"

 

Прикачете съдържанието на лог файла - sfcdetails.txt, който ще се създаде на вашия десктоп.

 

Изтеглете този файл и го запазете на десктопа. Стартирайте го и изберете YES на диалоговия прозорец.

 

От лога на Process Explorer се вижда, че за момента товари процеса отговорен за Aero интерфейса на Windows...ако не държита на прозрачността спирането му ще намали малко натоварването на системата.

 

Отворете Start => в полето за търсене въведете services.exe => натиснете Enter В списъка намерете услугата - Desktop Window Manager Session Manager и я изберете с двукратен клик на мишката. Изберете бутона Stop, и след това от падащото меню на Startup Type я сложете на Disabled. Натиснете Apply и затворете прозореца и списъка с услугите.

 

Рестартирайте системата и вижте дали има подобрение.

 

От снимката се вижда, че температурите са леко високички. Ако това е лаптоп е добре в тези жеги (ако наистина е почистван и са сменили термопастата на процесора) да се снабдите с една ей таката джаджа за охлаждане. Изберете според размера на лаптопа и бюджета си.

 

За оправянето на следните грешки в Event Viewer-a:
 

 

Error: (08/02/2013 07:10:52 PM) (Source: WinMgmt) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003
 
Error: (08/02/2013 06:42:11 PM) (Source: WinMgmt) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003

 

Можете да опитате следния fixit от Microsoft (но на ваша отговорност)...Аз съм го прилагал на моя компютър успешно...отделно съм го прилагал и на двама потребителя...на първия с Windows 7 успешно, но на Windows Vista се появи проблем и системата стана незареждаща и се наложи връщане на System resore - точка през Recovery Environment средата (от инсталационния диск на Windows Vista).

 

След това споделете има ли някаква промяна... :)

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Така, много задачи, почти нищо свършено. services.exe не се отваря. Намира го, натискам Enter и нищо не се случва после. Опитах с fixit,  но не можах да подкарам скрипта, така че, май ще мина без него :)

 

http://file.bg/c249399aLmci

 

sfcdetails.txt

 

2013-08-03 12:54:02, Info   CSI   00000009 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:02, Info   CSI   0000000a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:14, Info   CSI   0000000c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:17, Info   CSI   0000000d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:17, Info   CSI   0000000e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:35, Info   CSI   00000010 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:37, Info   CSI   00000011 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:37, Info   CSI   00000012 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:40, Info   CSI   00000014 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:41, Info   CSI   00000015 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:41, Info   CSI   00000016 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:45, Info   CSI   00000018 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:46, Info   CSI   00000019 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:46, Info   CSI   0000001a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:54:57, Info   CSI   0000001c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:54:58, Info   CSI   0000001d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:54:58, Info   CSI   0000001e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:09, Info   CSI   00000020 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:10, Info   CSI   00000021 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:10, Info   CSI   00000022 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:15, Info   CSI   00000024 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:17, Info   CSI   00000025 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:17, Info   CSI   00000026 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:27, Info   CSI   00000028 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:28, Info   CSI   00000029 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:28, Info   CSI   0000002a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:38, Info   CSI   0000002c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:39, Info   CSI   0000002d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:39, Info   CSI   0000002e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:45, Info   CSI   00000030 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:46, Info   CSI   00000031 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:46, Info   CSI   00000032 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:55:50, Info   CSI   00000034 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:55:51, Info   CSI   00000035 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:55:51, Info   CSI   00000036 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:06, Info   CSI   00000038 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:07, Info   CSI   00000039 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:07, Info   CSI   0000003a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:21, Info   CSI   0000003d [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:22, Info   CSI   0000003e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:22, Info   CSI   0000003f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:31, Info   CSI   00000042 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:32, Info   CSI   00000043 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:32, Info   CSI   00000044 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:43, Info   CSI   00000048 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:44, Info   CSI   00000049 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:44, Info   CSI   0000004a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:56:54, Info   CSI   0000004c [sR] Verify complete 2013-08-03 12:56:55, Info   CSI   0000004d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:56:55, Info   CSI   0000004e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:57:13, Info   CSI   00000056 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:57:14, Info   CSI   00000057 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:57:14, Info   CSI   00000058 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:57:28, Info   CSI   0000005e [sR] Verify complete 2013-08-03 12:57:29, Info   CSI   0000005f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:57:29, Info   CSI   00000060 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:57:48, Info   CSI   00000062 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:57:49, Info   CSI   00000063 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:57:49, Info   CSI   00000064 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:58:04, Info   CSI   00000066 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:58:08, Info   CSI   00000067 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:58:08, Info   CSI   00000068 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:58:37, Info   CSI   0000006a [sR] Verify complete 2013-08-03 12:58:42, Info   CSI   0000006b [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:58:42, Info   CSI   0000006c [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:59:17, Info   CSI   0000006e [sR] Verify complete 2013-08-03 12:59:19, Info   CSI   0000006f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:59:19, Info   CSI   00000070 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:59:30, Info   CSI   00000072 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:59:31, Info   CSI   00000073 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:59:31, Info   CSI   00000074 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 12:59:49, Info   CSI   00000078 [sR] Verify complete 2013-08-03 12:59:50, Info   CSI   00000079 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 12:59:50, Info   CSI   0000007a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:00:07, Info   CSI   0000007c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:00:08, Info   CSI   0000007d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:00:08, Info   CSI   0000007e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:00:51, Info   CSI   00000080 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:00:52, Info   CSI   00000081 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:00:52, Info   CSI   00000082 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:07, Info   CSI   00000084 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:08, Info   CSI   00000085 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:08, Info   CSI   00000086 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:16, Info   CSI   00000088 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:17, Info   CSI   00000089 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:17, Info   CSI   0000008a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:26, Info   CSI   0000008c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:27, Info   CSI   0000008d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:27, Info   CSI   0000008e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:32, Info   CSI   00000090 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:33, Info   CSI   00000091 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:33, Info   CSI   00000092 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:01:39, Info   CSI   00000094 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:01:40, Info   CSI   00000095 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:01:40, Info   CSI   00000096 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:02:03, Info   CSI   00000098 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:02:06, Info   CSI   00000099 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:02:06, Info   CSI   0000009a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:03:03, Info   CSI   000000b8 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:03:06, Info   CSI   000000b9 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:03:06, Info   CSI   000000ba [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:03:28, Info   CSI   000000bc [sR] Verify complete 2013-08-03 13:03:35, Info   CSI   000000bd [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:03:35, Info   CSI   000000be [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:04:12, Info   CSI   000000c0 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:04:15, Info   CSI   000000c1 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:04:15, Info   CSI   000000c2 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:04:29, Info   CSI   000000c4 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:04:33, Info   CSI   000000c5 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:04:33, Info   CSI   000000c6 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:05:04, Info   CSI   000000c8 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:05:07, Info   CSI   000000c9 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:05:07, Info   CSI   000000ca [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:05:55, Info   CSI   000000cd [sR] Verify complete 2013-08-03 13:05:58, Info   CSI   000000ce [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:05:58, Info   CSI   000000cf [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:06:18, Info   CSI   000000d1 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:06:20, Info   CSI   000000d2 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:06:20, Info   CSI   000000d3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:06:29, Info   CSI   000000d5 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:06:30, Info   CSI   000000d6 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:06:30, Info   CSI   000000d7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:06:40, Info   CSI   000000d9 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:06:41, Info   CSI   000000da [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:06:41, Info   CSI   000000db [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:07:25, Info   CSI   000000dd [sR] Verify complete 2013-08-03 13:07:28, Info   CSI   000000de [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:07:28, Info   CSI   000000df [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:08:08, Info   CSI   000000e1 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:08:09, Info   CSI   000000e2 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:08:09, Info   CSI   000000e3 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:08:30, Info   CSI   000000e5 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:08:34, Info   CSI   000000e6 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:08:34, Info   CSI   000000e7 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:09:30, Info   CSI   000000e9 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:09:33, Info   CSI   000000ea [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:09:33, Info   CSI   000000eb [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:10:54, Info   CSI   0000010c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:11:02, Info   CSI   0000010d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:11:02, Info   CSI   0000010e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:11:34, Info   CSI   00000115 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:11:35, Info   CSI   00000116 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:11:35, Info   CSI   00000117 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:12:47, Info   CSI   00000119 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:12:50, Info   CSI   0000011a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:12:50, Info   CSI   0000011b [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:14:14, Info   CSI   0000011d [sR] Verify complete 2013-08-03 13:14:15, Info   CSI   0000011e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:14:15, Info   CSI   0000011f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:14:33, Info   CSI   00000121 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:14:35, Info   CSI   00000122 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:14:35, Info   CSI   00000123 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:14:49, Info   CSI   00000125 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:14:50, Info   CSI   00000126 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:14:50, Info   CSI   00000127 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:15:18, Info   CSI   00000129 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:15:21, Info   CSI   0000012a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:15:21, Info   CSI   0000012b [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:01, Info   CSI   0000012d [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:03, Info   CSI   0000012e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:03, Info   CSI   0000012f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:19, Info   CSI   00000131 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:20, Info   CSI   00000132 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:20, Info   CSI   00000133 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:34, Info   CSI   00000136 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:35, Info   CSI   00000137 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:35, Info   CSI   00000138 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:16:45, Info   CSI   0000013a [sR] Verify complete 2013-08-03 13:16:46, Info   CSI   0000013b [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:16:46, Info   CSI   0000013c [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:17:18, Info   CSI   0000013e [sR] Verify complete 2013-08-03 13:17:20, Info   CSI   0000013f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:17:20, Info   CSI   00000140 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:17:40, Info   CSI   00000142 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:17:41, Info   CSI   00000143 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:17:41, Info   CSI   00000144 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:07, Info   CSI   00000147 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:08, Info   CSI   00000148 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:08, Info   CSI   00000149 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:18, Info   CSI   0000014b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:19, Info   CSI   0000014c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:19, Info   CSI   0000014d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:35, Info   CSI   0000014f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:36, Info   CSI   00000150 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:36, Info   CSI   00000151 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:18:54, Info   CSI   00000153 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:18:55, Info   CSI   00000154 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:18:55, Info   CSI   00000155 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:19:37, Info   CSI   00000158 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:19:38, Info   CSI   00000159 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:19:38, Info   CSI   0000015a [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:19:58, Info   CSI   0000015c [sR] Verify complete 2013-08-03 13:19:59, Info   CSI   0000015d [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:19:59, Info   CSI   0000015e [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:18, Info   CSI   00000160 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:19, Info   CSI   00000161 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:19, Info   CSI   00000162 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:30, Info   CSI   00000165 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:31, Info   CSI   00000166 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:31, Info   CSI   00000167 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:43, Info   CSI   00000169 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:44, Info   CSI   0000016a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:44, Info   CSI   0000016b [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:20:54, Info   CSI   0000016d [sR] Verify complete 2013-08-03 13:20:55, Info   CSI   0000016e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:20:55, Info   CSI   0000016f [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:21:04, Info   CSI   00000171 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:21:05, Info   CSI   00000172 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:21:05, Info   CSI   00000173 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:21:19, Info   CSI   00000175 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:21:20, Info   CSI   00000176 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:21:20, Info   CSI   00000177 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:21:37, Info   CSI   0000017b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:21:49, Info   CSI   0000017c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:21:49, Info   CSI   0000017d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:22:44, Info   CSI   0000017f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:22:46, Info   CSI   00000180 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:22:46, Info   CSI   00000181 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:23:10, Info   CSI   00000183 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:23:12, Info   CSI   00000184 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:23:12, Info   CSI   00000185 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:23:37, Info   CSI   00000187 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:23:40, Info   CSI   00000188 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:23:40, Info   CSI   00000189 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:24:07, Info   CSI   0000018b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:24:11, Info   CSI   0000018c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:24:11, Info   CSI   0000018d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:24:48, Info   CSI   0000018f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:24:49, Info   CSI   00000190 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:24:49, Info   CSI   00000191 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:03, Info   CSI   00000193 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:25:05, Info   CSI   00000194 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:25:05, Info   CSI   00000195 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:19, Info   CSI   00000197 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:25:21, Info   CSI   00000198 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:25:21, Info   CSI   00000199 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:40, Info   CSI   0000019b [sR] Verify complete 2013-08-03 13:25:42, Info   CSI   0000019c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:25:42, Info   CSI   0000019d [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:25:58, Info   CSI   0000019f [sR] Verify complete 2013-08-03 13:26:00, Info   CSI   000001a0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:26:00, Info   CSI   000001a1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:26:30, Info   CSI   000001a3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:26:33, Info   CSI   000001a4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:26:33, Info   CSI   000001a5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:27:14, Info   CSI   000001a7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:27:15, Info   CSI   000001a8 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:27:15, Info   CSI   000001a9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:28:32, Info   CSI   000001ab [sR] Verify complete 2013-08-03 13:28:33, Info   CSI   000001ac [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:28:33, Info   CSI   000001ad [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:30:20, Info   CSI   000001af [sR] Verify complete 2013-08-03 13:30:21, Info   CSI   000001b0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:30:21, Info   CSI   000001b1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:30:43, Info   CSI   000001b3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:30:43, Info   CSI   000001b4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:30:43, Info   CSI   000001b5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:06, Info   CSI   000001b7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:07, Info   CSI   000001b8 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:07, Info   CSI   000001b9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:14, Info   CSI   000001bb [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:15, Info   CSI   000001bc [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:15, Info   CSI   000001bd [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:29, Info   CSI   000001bf [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:30, Info   CSI   000001c0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:30, Info   CSI   000001c1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:31:46, Info   CSI   000001c3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:31:54, Info   CSI   000001c4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:31:54, Info   CSI   000001c5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:32:29, Info   CSI   000001c7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:32:30, Info   CSI   000001c8 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:32:30, Info   CSI   000001c9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:32:38, Info   CSI   000001cb [sR] Verify complete 2013-08-03 13:32:40, Info   CSI   000001cc [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:32:40, Info   CSI   000001cd [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:32:46, Info   CSI   000001cf [sR] Verify complete 2013-08-03 13:32:51, Info   CSI   000001d0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components 2013-08-03 13:32:51, Info   CSI   000001d1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:33:39, Info   CSI   000001d3 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:33:39, Info   CSI   000001d4 [sR] Verifying 4 components 2013-08-03 13:33:39, Info   CSI   000001d5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001d7 [sR] Verify complete 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001d8 [sR] Repairing 0 components 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001d9 [sR] Beginning Verify and Repair transaction 2013-08-03 13:33:40, Info   CSI   000001db [sR] Repair complete  

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Подобни теми

  • от beemer
   Здравейте, както съм споделил тук, имам съмнение за заразен компютър, като опитвайки се да инсталирам Malwarebytes не успявам да го отворя по никакъв начин, което ме навява още по-силно на съмнението, че съм барнал вирус.
   Прикачвам репорт файловете.
   Ще помоля за вашето съдействие.
    
   Addition.txt
   FRST.txt
  • от porata
   Добър ден. Мисля че съм се заразил от някъде с доста неприятни вируси
   Днес забелязах че след рестарт на машината първото нещо което стартира след като се пусне лин-а е някакъв произволен сайт в този случай сайт с няккакви реклами..
   Както и самата машина някак си започна да забива и насича 
   Ети логовете    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02.01.2018
   Ran by GAMEPC (administrator) on GAMEPC-PC (10-01-2018 17:49:26)
   Running from C:\Users\GAMEPC\Downloads
   Loaded Profiles: GAMEPC (Available Profiles: GAMEPC)
   Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [AutoKMS] => C:\Windows\AutoKMS.exe [615936 2017-09-08] ()
   HKLM-x32\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [91520 2010-01-21] (Microsoft Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-09-05] (Oracle Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2297230751-1021565052-1431566534-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [27832264 2017-10-10] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-2297230751-1021565052-1431566534-1000\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3111712 2017-12-15] (Valve Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2297230751-1021565052-1431566534-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4836032 2017-08-17] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-2297230751-1021565052-1431566534-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Viber\Viber.exe [34472016 2017-12-12] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-2297230751-1021565052-1431566534-1000\...\Run: [Discord] => C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Discord\app-0.0.300\Discord.exe [57821176 2018-01-08] (Discord Inc.)
   HKU\S-1-5-21-2297230751-1021565052-1431566534-1000\...\Run: [GAMEPC] => explorer.exe hxxp://ozirizsoos.info <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-2297230751-1021565052-1431566534-1000\...\MountPoints2: {609d2171-c4d2-11e7-a1c0-048d38748987} - E:\Lenovo_Suite.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 87.121.24.12
   Tcpip\..\Interfaces\{F8E6BFBF-08DD-4CEC-8468-25670AF9DFE4}: [DhcpNameServer] 87.121.24.12
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-2297230751-1021565052-1431566534-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-10-21] (Oracle Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-01-16] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-10-21] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-10-21] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-01-16] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-10-21] (Oracle Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: mrpwyf7s.default
   FF ProfilePath: C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mrpwyf7s.default [2018-01-10]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\mrpwyf7s.default -> google.bg
   FF Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mrpwyf7s.default\Extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi [2017-12-26]
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-10-21] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-10-21] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1229199.dll [2017-03-31] (Adobe Systems, Inc.)
   FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-10-21] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-10-21] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2018-01-04] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2018-01-04] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-15] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-15] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.bg/"
   CHR Profile: C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-01-10]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-08]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-08]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-09-08]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-09-08]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-08]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-12-12]
   Opera: 
   =======
   OPR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\kccohkcpppjjkkjppopfnflnebibpida [2017-12-16]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [6971400 2017-11-16] ()
   R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [2291392 2017-08-17] (Disc Soft Ltd)
   S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [526888 2017-12-08] (EasyAntiCheat Ltd)
   R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [519104 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
   S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [519104 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
   S2 SetupARService; C:\Program Files (x86)\Realtek\Audio\SetupAfterRebootService.exe [24576 2017-09-08] (Realtek Semiconductor.) [File not signed]
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2017-06-20] (Microsoft Corporation)
   R2 wuauserv; C:\Windows\system32\wuaueng2.dll [2651136 2017-09-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R0 amdide64; C:\Windows\System32\DRIVERS\amdide64.sys [11944 2017-09-08] (Advanced Micro Devices Inc.)
   R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30264 2017-09-11] (Disc Soft Ltd)
   R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtliteusbbus.sys [47672 2017-09-11] (Disc Soft Ltd)
   R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2017-09-08] (REALiX(tm))
   S3 L1C; C:\Windows\System32\DRIVERS\L1C62x64.sys [129224 2017-09-08] (Qualcomm Atheros Co., Ltd.)
   S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30144 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [50624 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvvhci; C:\Windows\System32\DRIVERS\nvvhci.sys [57792 2017-11-16] (NVIDIA Corporation)
   R3 RTL8023x64; C:\Windows\System32\DRIVERS\Rtnic64.sys [61656 2017-09-08] (Realtek Semiconductor Corporation )
   S3 BEDaisy; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEDaisy.sys [X]
   S3 IntcAzAudAddService; system32\drivers\RTKVHD64.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-01-10 17:49 - 2018-01-10 17:49 - 000013425 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\FRST.txt
   2018-01-10 17:48 - 2018-01-10 17:49 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-01-10 17:47 - 2018-01-10 17:47 - 002393088 _____ (Farbar) C:\Users\GAMEPC\Downloads\FRST64.exe
   2018-01-10 16:50 - 2018-01-10 16:50 - 000047308 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Malcolm.S05.BGAUDIO.torrent
   2018-01-10 15:52 - 2018-01-09 21:50 - 000000230 ___SH C:\Users\Public\Libraries.ini
   2018-01-08 22:48 - 2018-01-08 22:48 - 000025438 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Malcolm in the Middle Season 4 TVRip BGAudio [***].torrent
   2018-01-08 18:01 - 2018-01-08 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
   2018-01-08 18:01 - 2018-01-04 02:01 - 000137528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
   2018-01-08 18:01 - 2017-11-02 22:15 - 000928568 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
   2018-01-08 18:01 - 2017-11-02 22:15 - 000798520 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
   2018-01-08 18:01 - 2017-11-02 22:15 - 000490808 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
   2018-01-08 18:01 - 2017-11-02 22:14 - 000591672 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
   2018-01-08 18:00 - 2018-01-08 18:00 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 040269624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 035278136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 035179080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 027856456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 019796008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 018730328 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 017303112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 016450056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 015408072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 013430632 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 012842984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 011015584 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 010900248 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 003902448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 003874728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 003432944 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 001975184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6439065.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 001674544 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6439065.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 001134952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 001125688 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 001054512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000988144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000939504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000885680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000616240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000528312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000506672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000447424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000407064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000226760 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000171896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000154208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000149736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000132072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000045600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000000669 _____ C:\Windows\SysWOW64\nv-vk32.json
   2018-01-08 17:58 - 2018-01-04 03:39 - 000000669 _____ C:\Windows\system32\nv-vk64.json
   2018-01-06 18:55 - 2018-01-06 18:55 - 000019998 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Malcolm in the Middle Season 3 TVRip BGAudio [***].torrent
   2018-01-05 18:31 - 2018-01-05 18:31 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Electronic Arts
   2018-01-05 18:13 - 2018-01-05 18:13 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\Documents\PCSX2
   2018-01-05 18:12 - 2018-01-05 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\PCSX2
   2018-01-05 18:02 - 2018-01-05 18:02 - 000039666 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Harry.Potter.and.the.Deathly.Hallows.Part.2-SKIDROW.torrent
   2018-01-05 18:02 - 2018-01-05 18:02 - 000039666 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Harry.Potter.and.the.Deathly.Hallows.Part.2-SKIDROW (1).torrent
   2018-01-05 18:02 - 2018-01-05 18:02 - 000006830 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Harry.Potter.and.The.Deathly.Hallows.Part.2.Proper.CRACK.ONLY-RELOADED.torrent
   2018-01-05 17:59 - 2018-01-05 17:59 - 000060214 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Crash_titans_pc_rus.iso (1).torrent
   2018-01-05 17:58 - 2018-01-05 17:58 - 000060214 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Crash_titans_pc_rus.iso.torrent
   2018-01-04 22:15 - 2018-01-04 22:15 - 000024355 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Malcolm.In.Тhe.Middle.S02.TVRiP.BGAUDiO-GOMBO.torrent
   2018-01-03 21:18 - 2018-01-03 21:18 - 000016750 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Malcolm.In.Тhe.Middle.S01.TVRiP.BGAUDiO-GOMBO.torrent
   2018-01-02 14:13 - 2018-01-02 14:13 - 000014967 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The.X.Files.I.Want.to.Believe.2008.DVDRip.XviD.BGAUDiO-SiSO.torrent
   2018-01-02 14:12 - 2018-01-02 14:12 - 000034573 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The.X.Files.I.Want.to.Believe.2008.DC.480p.BDRip.XviD.AC3-AsA.torrent
   2018-01-02 14:12 - 2018-01-02 14:12 - 000025883 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The.X.Files.I.Want.to.Believe.2008.DirCut.720p.BluRay.DTS.x264_ESiR.(subs.sab.bz).rar
   2018-01-02 13:49 - 2018-01-02 13:49 - 000014977 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The.X.Files.1998.BDRip.XviD.Dual.Audio[Bul-Eng]-TBO (1).torrent
   2018-01-02 13:47 - 2018-01-02 13:47 - 000014977 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The.X.Files.1998.BDRip.XviD.Dual.Audio[Bul-Eng]-TBO.torrent
   2018-01-02 09:53 - 2018-01-02 09:53 - 000114625 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Bright.2017.HDRip.XviD.AC3-EVO.torrent
   2018-01-02 09:53 - 2018-01-02 09:53 - 000039426 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\bright.2017.1080p.nf.web-dl.dd5.1.h.264-ika(subsunacs.net).rar
   2017-12-28 21:02 - 2017-12-28 21:02 - 000035829 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The X Files S01 ep10-12.torrent
   2017-12-28 21:02 - 2017-12-28 21:02 - 000034149 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The X Files S01 ep07-09.torrent
   2017-12-28 18:17 - 2017-12-28 18:17 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\TslGame
   2017-12-28 17:03 - 2017-12-28 17:03 - 000000222 _____ C:\Users\GAMEPC\Desktop\PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS.url
   2017-12-28 17:03 - 2017-12-28 17:03 - 000000222 _____ C:\Users\GAMEPC\Desktop\PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (Test Server).url
   2017-12-27 21:05 - 2017-12-27 21:05 - 000034969 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The X Files S01 ep04-06.torrent
   2017-12-27 21:04 - 2017-12-27 21:04 - 000070165 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The X Files S01 ep01-03 (1).torrent
   2017-12-27 19:01 - 2017-12-27 19:01 - 000070165 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The X Files S01 ep01-03.torrent
   2017-12-27 17:54 - 2017-12-27 17:54 - 000068903 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The.X-Files.S10.1080p.BluRay.AVC.x264.MULTi.AC3-STM.torrent
   2017-12-26 18:47 - 2017-12-26 18:47 - 001204720 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\GAMEPC\Downloads\flashplayer28_ka_install.exe
   2017-12-25 18:43 - 2017-12-25 18:43 - 000014387 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Scooby.Doo.And.The.Loch.Ness.Monster.2004.DVDRip.XviD.BGAUDIO-RRGroup.torrent
   2017-12-25 18:42 - 2017-12-25 18:42 - 000014469 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Scooby.Doo.Pirates.Ahoy.2006.DVDRip.XviD.BGAUDIO-RRGroup.torrent
   2017-12-25 18:41 - 2017-12-25 18:41 - 000016605 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Scooby-Doo.and.the.Alien.Invaders(2000)[BGAudio]TVRip.XviD-CoveR.avi.torrent
   2017-12-25 18:40 - 2017-12-25 18:40 - 000015973 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Scooby-Doo! and the Monster of Mexico (2003) [BG Audio] TVRip.XviD-CoveR.avi.torrent
   2017-12-25 18:40 - 2017-12-25 18:40 - 000015973 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Scooby-Doo! and the Monster of Mexico (2003) [BG Audio] TVRip.XviD-CoveR.avi (1).torrent
   2017-12-24 20:09 - 2017-12-24 20:09 - 000014490 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\The.Nut.Job.2014.BDRip.XviD.BGaudio-REFLUX.torrent
   2017-12-24 14:27 - 2017-12-24 14:27 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\Adobe
   2017-12-23 21:42 - 2017-12-23 21:42 - 001556480 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Непотвърдено 653969.crdownload
   2017-12-21 16:16 - 2017-12-16 02:21 - 001990128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6438871.dll
   2017-12-21 16:16 - 2017-12-16 02:21 - 001674736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6438871.dll
   2017-12-17 17:07 - 2017-12-17 17:47 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\Might & Magic Heroes VI
   2017-12-17 17:07 - 2017-12-17 17:17 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\Documents\Might & Magic Heroes VI
   2017-12-17 17:07 - 2017-12-17 17:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Repack by Fenixx
   2017-12-17 16:27 - 2017-12-17 16:27 - 000038163 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\Might & Magic.Heroes 6.Gold Edition.v 2.1.1.0 + 4 DLC.(Бука).(2012).Repack.torrent
   2017-12-17 15:54 - 2017-12-17 15:54 - 000003429 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\DiRT Rally Hotfix v1.0.109.3940 - BAT.torrent
   2017-12-17 15:53 - 2017-12-17 15:53 - 000105021 _____ C:\Users\GAMEPC\Downloads\DiRT.Rally-RELOADED.torrent
   2017-12-16 22:49 - 2017-12-16 22:50 - 004228256 _____ (Husdawg, LLC) C:\Users\GAMEPC\Downloads\Detection.exe
   2017-12-16 16:33 - 2017-12-16 16:33 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\Documents\Diablo III
   2017-12-16 13:58 - 2017-12-16 13:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StarCraft II
   2017-12-16 13:53 - 2017-12-16 15:13 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\Documents\StarCraft II
   2017-12-16 13:52 - 2017-12-16 14:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Blizzard Entertainment
   2017-12-16 13:48 - 2017-12-16 14:38 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Blizzard Entertainment
   2017-12-16 13:47 - 2017-12-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Blizzard
   2017-12-16 13:46 - 2017-12-16 13:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Battle.net
   2017-12-16 13:46 - 2017-12-16 13:46 - 004215792 _____ (Blizzard Entertainment) C:\Users\GAMEPC\Downloads\StarCraft-II-Setup.exe
   2017-12-14 14:20 - 2017-12-14 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Viber
   2017-12-11 21:56 - 2018-01-10 16:01 - 000002131 _____ C:\Users\GAMEPC\Desktop\Discord.lnk
   2017-12-11 21:55 - 2018-01-10 16:01 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Discord
   2017-12-11 21:55 - 2017-12-11 21:55 - 054332920 _____ (Discord Inc.) C:\Users\GAMEPC\Downloads\DiscordSetup (1).exe
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-01-10 17:45 - 2009-07-14 07:13 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-01-10 17:45 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-01-10 17:41 - 2017-12-06 18:25 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-01-10 17:41 - 2017-09-23 17:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-01-10 17:41 - 2017-09-08 13:25 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\Skype
   2018-01-10 17:40 - 2017-09-08 13:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-01-10 17:39 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-01-10 17:32 - 2009-07-14 06:45 - 000028352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-01-10 17:32 - 2009-07-14 06:45 - 000028352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-01-10 17:30 - 2017-09-08 12:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
   2018-01-10 17:16 - 2017-09-10 00:33 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-01-10 16:34 - 2017-09-08 12:51 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-01-10 16:01 - 2017-10-13 15:36 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\Documents\ViberDownloads
   2018-01-10 16:01 - 2017-09-09 21:09 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
   2018-01-10 16:01 - 2017-09-09 21:09 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\discord
   2018-01-10 16:01 - 2017-09-08 13:05 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\NVIDIA
   2018-01-10 15:58 - 2017-09-08 12:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-01-10 15:58 - 2017-09-08 12:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2018-01-09 21:27 - 2017-09-18 18:14 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-01-09 21:27 - 2017-09-18 18:14 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-01-09 21:27 - 2017-09-18 18:14 - 000004478 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2018-01-09 21:27 - 2017-09-18 18:14 - 000004324 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-01-09 21:27 - 2017-09-18 18:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-01-09 21:27 - 2017-09-18 18:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-01-09 17:15 - 2017-09-08 12:35 - 000002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-01-09 17:15 - 2017-09-08 12:35 - 000002181 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-01-08 18:02 - 2017-09-08 13:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-01-08 18:02 - 2017-09-08 12:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-01-08 18:02 - 2017-09-08 12:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-01-05 18:41 - 2017-09-08 14:54 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\CrashDumps
   2018-01-05 18:28 - 2009-07-14 07:32 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2018-01-04 16:47 - 2017-09-27 00:35 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\Documents\Euro Truck Simulator 2
   2018-01-04 03:39 - 2017-09-08 13:02 - 019677112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
   2018-01-04 03:39 - 2017-09-08 13:02 - 004375648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
   2018-01-04 03:39 - 2017-09-08 13:02 - 000492048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
   2018-01-04 03:39 - 2017-09-08 12:22 - 022573984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
   2018-01-04 03:39 - 2017-09-08 12:21 - 000045386 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
   2018-01-04 03:39 - 2017-09-08 12:19 - 001682288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
   2018-01-04 02:33 - 2017-09-08 13:03 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
   2018-01-04 01:50 - 2017-09-08 13:03 - 005951336 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
   2018-01-04 01:50 - 2017-09-08 13:03 - 002588232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
   2018-01-04 01:50 - 2017-09-08 13:03 - 001768480 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
   2018-01-04 01:50 - 2017-09-08 13:03 - 000631880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
   2018-01-04 01:50 - 2017-09-08 13:03 - 000450352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
   2018-01-04 01:50 - 2017-09-08 13:03 - 000123704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
   2018-01-04 01:50 - 2017-09-08 13:03 - 000081992 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
   2017-12-28 18:18 - 2017-09-08 13:05 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2017-12-28 18:17 - 2017-09-08 12:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2017-12-25 18:46 - 2017-09-10 00:39 - 000000973 _____ C:\Users\GAMEPC\Desktop\PotPlayer 64 bit.lnk
   2017-12-24 21:07 - 2017-09-08 13:03 - 007928821 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
   2017-12-21 16:10 - 2017-09-08 12:35 - 000003864 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1504866897
   2017-12-17 17:48 - 2017-11-29 18:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Codemasters
   2017-12-17 17:48 - 2017-09-28 19:51 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\Documents\My Games
   2017-12-17 17:07 - 2017-11-28 17:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Orbit
   2017-12-16 21:51 - 2017-09-08 12:51 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Roaming\Mozilla
   2017-12-15 15:29 - 2017-09-08 12:20 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2017-12-11 21:56 - 2017-09-09 21:09 - 000000000 ____D C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\SquirrelTemp
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-12-28 18:19 - 2017-12-28 18:19 - 000000180 _____ () C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Temp\00e481b5e22dbe1f649fcddd505d3eb7.dll
   2017-12-28 18:19 - 2018-01-09 18:20 - 000000016 _____ () C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Temp\9cfeec25b194d212cb1a549f559db4ab.dll
   2011-04-29 03:10 - 2011-04-29 03:10 - 002027328 _____ (Electronic Arts, Inc.) C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Temp\installerdll1824963827.dll
   2011-04-29 03:10 - 2011-04-29 03:10 - 002027328 _____ (Electronic Arts, Inc.) C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Temp\installerdll1824966448.dll
   2017-10-21 13:00 - 2017-10-21 13:00 - 001856576 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Temp\jre-8u151-windows-au.exe
   2017-11-15 00:12 - 2017-10-27 18:06 - 000760032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI.dll
   2017-09-08 13:03 - 2017-12-16 00:47 - 000874880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI64.dll
   2017-11-15 00:09 - 2017-12-16 00:47 - 000371000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe
   2011-04-29 03:31 - 2011-04-29 03:31 - 034523568 _____ (Electronic Arts, Inc.) C:\Users\GAMEPC\AppData\Local\Temp\Setup.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-01-10 17:08
   ==================== End of FRST.txt ============================    
   Addition_10-01-2018 17.50.21.txt
  • от Васил Джамбазов
   Както казва заглавието когато влизам в различни страници и трябва да ми излезе това captcha дето проверавя дали съм робот но не ми излиза нищо. Или само си върти или напълно нищо не показва. Пробвал съм със 4 различни браузъри и наквсякъде е същото. Рових в нета сумати време и нищо не ми помага. Де-инсталирах антивирусна, махах всички екстенжъни на браузърите и няма резултат. Мисля че проблема ми е в самия компютър някъде.  
   - Не разполагам с компакт диск за ОС. 
    
    
   Addition.txt
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 23-12-2017 01
   Ran by userr (administrator) on USERR-PC (24-12-2017 01:13:05)
   Running from E:\scoped_dir3952_30355
   Loaded Profiles: userr (Available Profiles: userr)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Bulgarian (Bulgaria)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Opera)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (ABBYY Production LLC) C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 12\NetworkLicenseServer.exe
   (Autodesk) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
   () C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_64server.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
   () C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XBoxStat.exe
   () C:\Program Files (x86)\qBittorrent\qbittorrent.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Gaijin Entertainment) C:\Users\userr\AppData\Local\Gaijin\Program Files (x86)\NetAgent\gjagent.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE
   (Wondershare) C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe
   () C:\Program Files (x86)\Common Files\Freemake Shared\ProductUpdater\ProductUpdater.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Nullsoft, Inc.) C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\49.0.2725.64\opera.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13636824 2013-07-26] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [108144 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [XboxStat] => C:\Program Files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XboxStat.exe [825184 2009-09-30] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => "C:\Windows\system32\rundll32.exe" C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [246120 2017-12-23] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [41056 2013-05-08] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [958576 2013-04-04] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [Wondershare Helper Compact.exe] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe [2087264 2014-09-11] (Wondershare)
   HKLM-x32\...\Run: [Bonus.SSR.FR12] => C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 12\Bonus.ScreenshotReader.exe [1472312 2014-01-30] (ABBYY Production LLC.)
   HKLM-x32\...\Run: [ProductUpdater] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Freemake Shared\ProductUpdater\ProductUpdater.exe [73216 2016-03-03] ()
   HKLM-x32\...\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] => "D:\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-09-05] (Oracle Corporation)
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\Run: [qBittorrent] => C:\Program Files (x86)\qBittorrent\qbittorrent.exe [15377920 2014-04-29] ()
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3672640 2013-03-14] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\Run: [GalaxyClient] => C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient.exe /launchViaAutoStart
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\Run: [Gaijin.Net Agent] => C:\Users\userr\AppData\Local\Gaijin\Program Files (x86)\NetAgent\gjagent.exe [2268232 2017-11-01] (Gaijin Entertainment)
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\...\MountPoints2: {87819dae-0c57-11e4-9eea-d050991a0dfa} - G:\setup.exe
   AppInit_DLLs: C:\Users\userr\AppData\Local\Linkey\IEEXTE~1\iedll64.dll => No File
   IFEO\bitguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\bprotect.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\bpsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\browserdefender.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\browserprotect.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\browsersafeguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\dprotectsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\jumpflip: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\protectedsearch.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchinstaller.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchprotection.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchprotector.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchsettings.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\searchsettings64.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\snapdo.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\stinst32.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\stinst64.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\umbrella.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\utiljumpflip.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\volaro: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\vonteera: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\websteroids.exe: [Debugger] tasklist.exe
   IFEO\websteroidsservice.exe: [Debugger] tasklist.exe
   Startup: C:\Users\userr\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Изрязване на екран и стартиране на OneNote 2010.lnk [2017-04-19]
   ShortcutTarget: Изрязване на екран и стартиране на OneNote 2010.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE (Microsoft Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   AutoConfigURL: [S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000] => hxxp://un-stop.net/wpad.dat?c88dfa84e125e454a786d466e2e3db8a7686672
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
   Tcpip\..\Interfaces\{5650381A-159B-4673-BC63-260706D9F749}: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
   ManualProxies: 0hxxp://un-stop.net/wpad.dat?c88dfa84e125e454a786d466e2e3db8a7686672
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.msn.com/?pc=MSSE
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.com/?bcutc=sp-006
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.oursurfing.com/web/?type=ds&ts=1431722512&z=0e848d89476fca2279bb4ddg5z8c2g4m8o3o2w1gcq&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&q={searchTerms}
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.oursurfing.com/web/?type=ds&ts=1431722512&z=0e848d89476fca2279bb4ddg5z8c2g4m8o3o2w1gcq&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&q={searchTerms}
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.istartsurf.com/?type=hppp&ts=1431722435&z=60bd0491cc64661fd12a8edg0zcc0g3m0oeo1zbcat&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?type=ds&ts=1431722512&z=0e848d89476fca2279bb4ddg5z8c2g4m8o3o2w1gcq&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&q={searchTerms}
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://www.google.com/search?bcutc=sp-006&q={searchTerms}
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.com/?bcutc=sp-006
   HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKLM -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2503} URL = hxxp://www.default-search.net/search?sid=503&aid=100&itype=n&ver=13800&tm=449&src=ds&p={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?bcutc=sp-006&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2503} URL = hxxp://www.default-search.net/search?sid=503&aid=100&itype=n&ver=13800&tm=449&src=ds&p={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?bcutc=sp-006&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSSEDF&pc=MSSE
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2503} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = hxxp://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX&ts=1431722566&type=default&q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-845983760-1135253478-3104952537-1000 -> {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?bcutc=sp-006&q={searchTerms}
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2017-12-23] (AVAST Software)
   BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-08-18] (Microsoft Corporation)
   BHO: No Name -> {A5A51D2A-505A-4D84-AFC6-E0FA87E47B8C} -> No File
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2013-05-08] (Adobe Systems Incorporated)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2017-12-23] (AVAST Software)
   BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-08-18] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://www.istartsurf.com/?type=sc&ts=1431722400&z=cc566e9454f28cf2ca26295g0z7cdgamco6odz3eec&from=smt&uid=TOSHIBAXDT01ACA200_44G39EWGSXX44G39EWGSX
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default [2017-12-24]
   FF user.js: detected! => C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default\user.js [2016-03-15]
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2017-12-23]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2017-12-23]
   FF SearchPlugin: C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1cbzl9mj.default\searchplugins\default-search.xml [2014-08-24]
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll [2014-05-13] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll [2013-12-05] (Adobe Systems, Inc.)
   FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-11-15] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll [2014-05-13] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2017-04-01] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2017-04-01] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2013-05-08] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR Profile: C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-24]
   CHR Extension: (Assassin's Creed IV Black Flag) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\agibflpbghgmiinfaefgnldmfajdance [2017-06-01]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-03-19]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-03-20]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-19]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-23]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-03-19]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\userr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-12-13]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fpmeembnagmagppkgghhfjfdfajdfcah] - C:\Users\userr\AppData\Local\Linkey\ChromeExtension\ChromeExtension.crx [2014-08-24]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   Opera: 
   =======
   OPR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\userr\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\oidhhegpmlfpoeialbgcdocjalghfpkp [2017-09-29]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.12.0; C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 12\NetworkLicenseServer.exe [925904 2014-01-23] (ABBYY Production LLC)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7538536 2017-12-23] (AVAST Software)
   R2 Autodesk Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe [79360 2015-09-25] (Autodesk) [File not signed]
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [301168 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 BRSptStub; C:\ProgramData\BitRaider\BRSptStub.exe [363208 2016-01-26] (BitRaider, LLC)
   S3 GalaxyCommunication; C:\ProgramData\GOG.com\Galaxy\redists\GalaxyCommunication.exe [6532664 2016-08-06] (GOG.com)
   S3 IDriverT; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [69632 2005-04-03] (Macrovision Corporation) [File not signed]
   R2 mi-raysat_3dsMax2009_64; C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_64server.exe [65536 2008-03-09] () [File not signed]
   S3 npggsvc; C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des [4121080 2011-06-13] (INCA Internet Co., Ltd.) [File not signed]
   R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [495224 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [495224 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [462784 2017-04-01] (NVIDIA Corporation)
   R2 NvTelemetryContainer; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [450168 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   R2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [76888 2014-10-24] ()
   S3 TunngleService; D:\Tunngle\TnglCtrl.exe [809424 2015-10-27] (Tunngle.net GmbH) [File not signed]
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S2 Ds3Service; "D:\Downloads\SCP DS3 Driver Package\ScpServer\bin\ScpService.exe" [X]
   S3 GalaxyClientService; "C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClientService.exe" [X]
   S2 Hamachi2Svc; "D:\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe" -s [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [185096 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [321512 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [199448 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [343768 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [57696 2017-12-23] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [149344 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46976 2017-12-23] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [146664 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [110336 2017-12-23] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [84384 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1025176 2017-12-23] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [457400 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [204456 2017-12-23] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [358672 2017-12-23] (AVAST Software)
   S2 atksgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\atksgt.sys [312480 2016-06-30] ()
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2014-07-15] (DT Soft Ltd)
   S3 hxsyol; C:\Windows\system32\hxsy64.sys [86352 2015-01-24] ()
   R2 lirsgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\lirsgt.sys [43168 2016-06-30] ()
   R3 MotioninJoyXFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MijXfilt.sys [121416 2014-09-16] (MotioninJoy) [File not signed]
   S3 NPPTNT2; C:\Windows\SysWOW64\npptNT2.sys [4682 2005-01-04] (INCA Internet Co., Ltd.) [File not signed]
   S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30328 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [48248 2017-06-21] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvvhci; C:\Windows\System32\DRIVERS\nvvhci.sys [76840 2017-04-01] (NVIDIA Corporation)
   R3 ScpVBus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ScpVBus.sys [39168 2013-05-05] (Scarlet.Crush Productions)
   S3 SynasUSB; C:\Windows\System32\drivers\SynUSB64.sys [21888 2006-01-29] (Syncrosoft GmbH) [File not signed]
   R3 tap0901t; C:\Windows\System32\DRIVERS\tap0901t.sys [31232 2009-09-16] (Tunngle.net)
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   S3 BRDriver64_1_3_3_E02B25FC; \??\C:\ProgramData\BitRaider\support\1.3.3\E02B25FC\BRDriver64.sys [X]
   S3 dump_wmimmc; \??\D:\Phantasy Star Universe\PHANTASY STAR UNIVERSE\GameGuard\dump_wmimmc.sys [X]
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-24 01:12 - 2017-12-24 01:13 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-23 12:34 - 2017-12-23 12:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp
   2017-12-23 03:20 - 2017-12-23 03:20 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-12-23 03:20 - 2017-12-23 03:20 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-12-23 03:20 - 2017-12-23 03:20 - 000004474 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2017-12-23 03:20 - 2017-12-23 03:20 - 000004324 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-12-23 02:44 - 2017-12-23 02:44 - 000003914 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2017-12-23 02:44 - 2017-12-23 02:44 - 000001882 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2017-12-23 02:44 - 2017-12-23 02:44 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\AVAST Software
   2017-12-23 02:44 - 2017-12-23 02:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000457400 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000365680 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000358672 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000204456 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000185096 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000146664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000110336 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000084384 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:41 - 000046976 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 001025176 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000343768 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000321512 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000199448 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000149344 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2017-12-23 02:43 - 2017-12-23 02:39 - 000057696 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2017-12-23 02:39 - 2017-12-23 02:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2017-12-23 02:30 - 2017-12-23 02:38 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Local\AvgSetupLog
   2017-12-23 02:07 - 2017-12-24 01:10 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\LocalLow\Mozilla
   2017-12-23 02:06 - 2017-12-23 02:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2017-12-23 02:06 - 2017-12-23 02:06 - 000000896 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
   2017-12-10 18:50 - 2017-12-10 19:16 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\Kodi
   2017-12-10 18:50 - 2017-12-10 18:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kodi
   2017-12-10 18:49 - 2017-12-10 18:50 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Kodi
   2017-12-06 22:46 - 2017-12-06 22:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Avast Software
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-24 00:38 - 2014-07-15 18:17 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-23 12:42 - 2009-07-14 06:45 - 000026544 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-23 12:42 - 2009-07-14 06:45 - 000026544 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-23 12:34 - 2014-07-15 17:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2017-12-23 12:33 - 2014-08-24 19:53 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\AVG
   2017-12-23 12:33 - 2014-08-24 19:53 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Local\AVG
   2017-12-23 12:33 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-12-23 03:20 - 2014-08-26 10:46 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Local\Adobe
   2017-12-23 03:20 - 2014-07-15 18:17 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-23 03:16 - 2016-01-03 00:01 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Local\CrashDumps
   2017-12-23 02:38 - 2016-05-15 19:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2017-12-23 02:38 - 2014-08-24 19:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
   2017-12-23 02:07 - 2014-07-15 18:21 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\Mozilla
   2017-12-23 02:06 - 2014-07-15 18:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2017-12-21 04:29 - 2014-10-16 22:00 - 000003846 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1413489654
   2017-12-21 04:29 - 2014-07-15 18:15 - 000003430 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2017-12-21 04:29 - 2014-07-15 18:15 - 000003302 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2017-12-20 12:42 - 2014-07-15 22:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
   2017-12-12 02:54 - 2014-07-15 18:15 - 000002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-12-10 19:02 - 2014-07-18 10:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Winamp
   2017-12-02 15:06 - 2016-02-27 13:58 - 000000000 ____D C:\Users\userr\AppData\Roaming\vlc
   2017-11-30 19:55 - 2009-07-14 07:13 - 000800086 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-11-30 19:55 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-06-28 11:25 - 2015-06-28 12:50 - 000003958 _____ () C:\Users\userr\AppData\Roaming\LTspiceIV.ini
   2016-01-01 23:01 - 2016-01-15 22:41 - 000007168 _____ () C:\Users\userr\AppData\Roaming\SQLiteManager3.pref
   2016-03-10 19:19 - 2016-03-10 19:19 - 000003584 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-07-23 18:59 - 2016-02-24 12:08 - 000000601 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\DialogChoices.xml
   2016-12-14 12:38 - 2016-12-14 12:38 - 000000600 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\PUTTY.RND
   2015-05-29 13:21 - 2015-05-29 13:21 - 000003992 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\recently-used.xbel
   2016-01-01 23:13 - 2009-09-24 21:36 - 000000486 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\uninstall.html
   Some files in TEMP:
   ====================
   2015-09-25 10:11 - 2014-07-31 18:54 - 000015752 _____ (Autodesk, Inc.) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\AcDeltree.exe
   2016-12-09 15:51 - 2016-12-09 15:51 - 000223744 _____ (Un4seen Developments) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Bass.dll
   2016-12-09 15:51 - 2016-12-09 15:51 - 000647168 _____ (radio42) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Bass.Net.dll
   2016-04-16 11:05 - 2016-04-16 11:05 - 000385024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Crysis_Patch_1_2_launcher.exe
   2016-04-22 16:02 - 2016-04-23 19:52 - 000208896 _____ (Sony DADC Austria AG) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\drm_dyndata_7340014.dll
   2016-04-22 16:08 - 2016-04-23 19:41 - 000204800 _____ (Sony DADC Austria AG) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\drm_dyndata_7370014.dll
   2016-04-23 19:57 - 2016-04-24 10:30 - 000204800 _____ (Sony DADC Austria AG) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\drm_dyndata_7390004.dll
   2015-08-04 14:25 - 2015-08-04 14:25 - 000027352 _____ (AVG Technologies) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\DseShExt-x64.dll
   2015-08-04 14:25 - 2015-08-04 14:25 - 000029912 _____ (AVG Technologies) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\DseShExt-x86.dll
   2015-12-15 08:20 - 2015-12-15 08:20 - 000010240 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\fh2communityupdaterselfupdate.exe
   2016-06-13 18:37 - 2016-06-13 18:37 - 001962752 _____ (Flexera Software LLC) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\FNP_ACT_InstallerCA.dll
   2015-01-29 15:58 - 2006-01-09 06:35 - 000159744 ____R () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\GMfc.dll
   2016-03-21 16:06 - 2016-03-21 16:06 - 001022043 _____ (                                                            ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\ICReinstall_HDVideoPlayer.exe
   2016-07-28 09:16 - 2016-07-28 09:16 - 000741440 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u101-windows-au.exe
   2016-10-22 10:00 - 2016-10-22 10:00 - 000737856 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u111-windows-au.exe
   2017-01-21 09:41 - 2017-01-21 09:41 - 000739904 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u121-windows-au.exe
   2017-04-25 10:50 - 2017-04-25 10:50 - 000739904 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u131-windows-au.exe
   2017-07-21 08:54 - 2017-07-21 08:54 - 000739904 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u141-windows-au.exe
   2017-11-15 11:43 - 2017-11-15 11:43 - 001856576 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u151-windows-au.exe
   2016-03-27 09:48 - 2016-03-27 09:48 - 000736320 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u77-windows-au.exe
   2016-04-24 10:15 - 2016-04-24 10:15 - 000739904 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\jre-8u91-windows-au.exe
   2015-01-29 15:58 - 1999-12-17 14:00 - 000995383 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Mfc42.dll
   2015-01-29 15:58 - 1999-12-17 14:00 - 000295000 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\MSVCRT.dll
   2016-03-07 10:20 - 2016-03-07 10:20 - 005495448 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.61.14.exe
   2016-08-16 17:42 - 2016-08-16 17:42 - 006359496 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.61.23.exe
   2016-01-25 13:38 - 2016-01-25 13:38 - 006350128 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.61.6.exe
   2017-01-02 12:39 - 2017-01-02 12:39 - 006456560 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.63.11.exe
   2017-06-14 10:20 - 2017-06-14 10:20 - 006441096 _____ (Black Tree Gaming                                           ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Nexus Mod Manager-0.63.14.exe
   2015-09-01 18:07 - 2016-08-25 22:50 - 000746088 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI.dll
   2015-11-22 12:40 - 2015-11-14 07:54 - 000835776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI64.dll
   2015-10-13 12:53 - 2015-07-23 02:46 - 000783688 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe
   2015-08-04 14:25 - 2015-08-04 14:25 - 000032984 _____ (AVG Technologies) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\SDShelEx-win32.dll
   2015-08-04 14:25 - 2015-08-04 14:25 - 000031960 _____ (AVG Technologies) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\SDShelEx-x64.dll
   2006-01-04 09:04 - 2006-01-04 09:04 - 000098304 ____R () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\Setup.exe
   2016-06-23 10:10 - 2016-07-05 21:28 - 000192512 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\sfamcc00001.dll
   2015-02-10 19:56 - 2015-02-10 19:56 - 000105984 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\sfextra.dll
   2016-09-12 19:41 - 2016-09-12 19:42 - 036634172 _____ (Bogdan Ureche                                               ) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\SQLiteExpertPersSetup.exe
   2015-01-29 15:58 - 2006-01-09 18:37 - 000393216 ____R () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\UnivUI.dll
   2015-12-20 20:03 - 2015-12-20 20:03 - 013977352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\vcredist_2015_Update_1_x86.exe
   2016-09-02 18:27 - 2016-09-02 18:28 - 000003584 _____ () C:\Users\userr\AppData\Local\Temp\_j5iljyu.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-12-19 00:16
   ==================== End of FRST.txt ============================
   FRST.txt
  • от Емилиян Радоев
   Лаптома ми се товарии загрява мисля, че имам вируси в системата
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 17-12-2017
   Ran by Emiliyan (administrator) on WISE (20-12-2017 16:03:52)
   Running from C:\Users\Emiliyan\Downloads
   Loaded Profiles: Emiliyan (Available Profiles: Emiliyan)
   Platform: Windows 8 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 10 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   () C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\GFNEXSrv.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Windows\System32\TODDSrv.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\TrueKey\McTkSchedulerService.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\systemcore\mfefire.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\Teco\TecoService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\System Setting\TSleepSrv.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\Teco\TecoResident.exe
   (SRS Labs, Inc.) C:\Program Files\SRS Labs\SRS Control Panel\SRSPanel_64.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\systemcore\mcshield.exe
   (Nero AG) C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\Hotkey\TCrdMain_Win8.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [] => [X]
   HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [12936848 2012-07-13] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [TCrdMain] => C:\Program Files\TOSHIBA\Hotkey\TCrdMain_Win8.exe [2608040 2012-08-13] (TOSHIBA Corporation)
   HKLM\...\Run: [TSleepSrv] => C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\System Setting\TSleepSrv.exe [1548952 2012-08-04] (TOSHIBA Corporation)
   HKLM\...\Run: [TODDMain] => C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\System Setting\TODDMain.exe [213136 2012-08-04] ()
   HKLM\...\Run: [TecoResident] => C:\Program Files\TOSHIBA\Teco\TecoResident.exe [169896 2012-08-13] (TOSHIBA Corporation)
   HKLM\...\Run: [TosWaitSrv] => C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TosWaitSrv.exe [356776 2012-07-11] (TOSHIBA Corporation)
   HKLM\...\Run: [SRS Premium Sound HD] => C:\Program Files\SRS Labs\SRS Control Panel\SRSPanel_64.exe [2170784 2012-07-27] (SRS Labs, Inc.)
   HKLM\...\Run: [Toshiba TEMPRO] => C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [253344 2017-12-19] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [ToshibaDynamicIconUtility] => C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Places Icon Utility\TosDIMonitor.exe [1498624 2012-08-09] (Toshiba)
   HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [642216 2012-08-08] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [TPUReg(x86)] => "C:\Program Files\TOSHIBA\Password Utility\TosPU.exe" /Retimes
   HKLM-x32\...\Run: [TPUReg] => C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\TosPU.exe [6884352 2012-08-22] (Pegatron Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4836032 2017-08-17] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\...\Run: [Chromium] => "c:\users\emiliyan\appdata\local\chromium\application\chrome.exe" --auto-launch-at-startup --profile-directory=Default --restore-last-session
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\...\MountPoints2: {3200876f-a128-11e7-be97-74e543b067e1} - "E:\stp-fifa17.exe" 
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\...\MountPoints2: {5d49cdaf-cde8-11e7-bea2-74e543b067e1} - "F:\Install.exe" 
   Lsa: [Notification Packages] scecli "C:\Program Files\TrueKey\McAfeeTrueKeyPasswordFilter"
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 88.87.0.2 88.87.10.2
   Tcpip\..\Interfaces\{4162F2B5-AEAE-42DB-9CD1-CF34657B6E2D}: [DhcpNameServer] 88.87.0.2 88.87.10.2
   Tcpip\..\Interfaces\{72560D0F-2D93-4ECB-9356-DBA41E983165}: [DhcpNameServer] 88.87.0.2 88.87.10.2
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://toshiba13.msn.com
   HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://toshiba13.msn.com
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3433298263-1705697951-3842491668-1001 -> DefaultScope {0117524D-8F49-4D9B-B308-983D78D06507} URL = 
   BHO: True Key Helper -> {0F4B8786-5502-4803-8EBC-F652A1153BB6} -> C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie64.dll [2017-06-05] (Intel Security)
   BHO-x32: True Key Helper -> {0F4B8786-5502-4803-8EBC-F652A1153BB6} -> C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll [2017-06-05] (Intel Security)
   Toolbar: HKLM - True Key - {4BAAC1B8-0800-42C9-8FA6-08B211F356B8} - C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie64.dll [2017-06-05] (Intel Security)
   Toolbar: HKLM-x32 - True Key - {4BAAC1B8-0800-42C9-8FA6-08B211F356B8} - C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll [2017-06-05] (Intel Security)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 1dnbjirw.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1dnbjirw.default [2017-12-20]
   FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK => not found
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_126.dll [2017-12-12] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-12] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.42 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-06-06] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-06-06] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @Nero.com/KM -> C:\PROGRA~2\COMMON~1\Nero\BROWSE~1\NPBROW~1.DLL [2012-07-24] (Nero AG)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll [2011-09-28] ()
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-20]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-21]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-21]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-09-21]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-09-21]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-21]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-12-14]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7549928 2017-12-19] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [281416 2017-12-19] (AVAST Software)
   R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [2291392 2017-08-17] (Disc Soft Ltd)
   R2 GFNEXSrv; C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\GFNEXSrv.exe [156672 2011-10-13] () [File not signed]
   R2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [129856 2012-06-27] (Intel Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [166720 2012-06-25] (Intel Corporation)
   R2 McShield; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe [237920 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R2 mfefire; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [218320 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R2 mfevtp; C:\Windows\system32\mfevtps.exe [177144 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   S3 TemproMonitoringService; C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe [114656 2012-08-14] (Toshiba Europe GmbH)
   R2 TrueKey; C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe [1001920 2017-05-26] (McAfee, Inc.)
   R2 TrueKeyScheduler; C:\Program Files\TrueKey\McTkSchedulerService.exe [16928 2017-05-26] (McAfee, Inc.)
   R2 TrueKeyServiceHelper; C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe [87760 2017-05-26] (McAfee, Inc.)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [16056 2015-07-06] (Microsoft Corporation)
   S2 InstallerService; C:\Program Files\TrueKey\Mcafee.TrueKey.InstallerService.exe [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [183584 2017-12-19] (AVAST Software)
   S1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [321032 2017-12-19] (AVAST Software s.r.o.)
   R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsha.sys [198968 2017-12-19] (AVAST Software s.r.o.)
   R0 aswblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbloga.sys [343288 2017-12-19] (AVAST Software s.r.o.)
   R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniva.sys [57728 2017-12-19] (AVAST Software s.r.o.)
   S3 aswHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [47008 2017-12-19] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [148288 2017-12-19] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [110376 2017-12-19] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [84416 2017-12-19] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [1026232 2017-12-19] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [455376 2017-12-19] (AVAST Software)
   R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [203976 2017-12-19] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [364464 2017-12-19] (AVAST Software)
   R3 AtiHDAudioService; C:\WINDOWS\system32\drivers\AtihdW86.sys [98472 2012-07-17] (Advanced Micro Devices)
   S3 cfwids; C:\WINDOWS\System32\drivers\cfwids.sys [69672 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2017-09-24] (Disc Soft Ltd)
   R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2017-09-24] (Disc Soft Ltd)
   R3 mfeapfk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeapfk.sys [169320 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R3 mfeavfk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeavfk.sys [300392 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   S0 mfeelamk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfeelamk.sys [66736 2012-07-19] (McAfee, Inc.)
   R3 mfefirek; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfefirek.sys [513456 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R0 mfehidk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfehidk.sys [752672 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   S3 mferkdet; C:\WINDOWS\System32\drivers\mferkdet.sys [106112 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R0 mfewfpk; C:\WINDOWS\System32\drivers\mfewfpk.sys [335784 2012-08-03] (McAfee, Inc.)
   R2 PEGAGFN; C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\PEGAGFN.sys [14344 2009-09-11] (PEGATRON)
   R3 SmbDrvI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [43832 2012-08-14] (Synaptics Incorporated)
   S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R3 Thotkey; C:\WINDOWS\System32\drivers\Thotkey.sys [28632 2012-07-31] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
   S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [44560 2015-07-06] (Microsoft Corporation)
   S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [281944 2015-07-06] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-20 16:03 - 2017-12-20 16:04 - 000015501 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\FRST.txt
   2017-12-20 16:03 - 2017-12-20 16:03 - 002392064 _____ (Farbar) C:\Users\Emiliyan\Downloads\FRST64.exe
   2017-12-20 16:03 - 2017-12-20 16:03 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-20 15:51 - 2017-12-20 15:51 - 001931969 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\ProcessExplorer.zip
   2017-12-19 22:11 - 2017-12-20 00:14 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\In.Time.2011.BRRip.XviD.BGAudio-SLSS
   2017-12-19 22:10 - 2017-12-19 22:23 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\We're.the.Millers.2013.BDRip.XviD.BGAUDiO-SLSS
   2017-12-19 19:41 - 2017-12-19 19:42 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\Spico
   2017-12-19 19:35 - 2017-12-19 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\KMSpico 9.2.3
   2017-12-19 19:32 - 2017-12-19 19:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp
   2017-12-19 19:27 - 2017-12-19 19:27 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\KMSpico_10.2.0
   2017-12-19 19:12 - 2017-12-20 15:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
   2017-12-19 19:12 - 2017-12-19 19:12 - 000003742 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Optimize Thumbnail Cache Files
   2017-12-19 19:12 - 2017-12-19 19:12 - 000003272 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\InstallShield® Update Service Scheduler
   2017-12-19 18:45 - 2017-12-19 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\AVAST Software
   2017-12-19 18:43 - 2017-12-19 19:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avast Software
   2017-12-19 18:43 - 2017-12-19 18:43 - 000001933 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2017-12-19 18:43 - 2017-12-19 18:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2017-12-19 18:43 - 2017-12-19 18:43 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Avast Software
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:43 - 000455376 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:42 - 000001087 _____ C:\Users\Emiliyan\Desktop\Your Unin-staller!.lnk
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Your Uninstaller! 7
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Your Uninstaller! 7
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000364464 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000203976 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000183584 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000148288 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000110376 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000084416 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:41 - 000047008 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 001026232 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 000343288 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 000321032 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 000198968 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2017-12-19 18:42 - 2017-12-19 18:40 - 000057728 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-20 15:36 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\{F5EAC3B6-D142-AF0E-BCDA-8AE698B2767E}
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-19 18:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-19 18:41 - 006822592 _____ (URSoft, Inc. ) C:\Users\Emiliyan\Downloads\your_uninstaller [1].exe
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-19 18:41 - 000365168 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
   2017-12-19 18:41 - 2017-12-19 18:41 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\URSoft
   2017-12-19 18:39 - 2017-12-20 15:37 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Opera Software
   2017-12-19 18:39 - 2017-12-20 15:37 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Opera Software
   2017-12-19 18:39 - 2017-12-19 18:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2017-12-19 18:38 - 2017-12-19 18:38 - 007289800 _____ (URSoft, Inc. ) C:\Users\Emiliyan\Downloads\yusetup7.exe
   2017-12-19 18:38 - 2017-12-19 18:38 - 000002657 _____ C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WarThunder.lnk
   2017-12-19 13:42 - 2017-12-19 13:42 - 000281568 _____ C:\WINDOWS\Minidump\121917-26937-01.dmp
   2017-12-19 13:30 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\DigitalPlayground -  Janice Griffith (50 Ways To Fuck) 12 november 2014 [.mp4]
   2017-12-19 13:28 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\TeensLikeItBig - Elsa Jean, Gia Paige, Gina Valentina (The Cocksuckers Club)
   2017-12-19 13:27 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\Naughty Bookworms - Lexi Diamond
   2017-12-19 13:27 - 2017-12-19 13:27 - 000008240 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\TeensLikeItBig - Elsa Jean, Gia Paige, Gina Valentina (The Cocksuckers Club).torrent
   2017-12-19 13:26 - 2017-12-19 13:26 - 000017308 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\Naughty Bookworms - Lexi Diamond.torrent
   2017-12-19 13:26 - 2017-12-19 13:26 - 000013206 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\DigitalPlayground -  Janice Griffith (50 Ways To Fuck) 12 november 2014 [.mp4].torrent
   2017-12-19 13:22 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\Tiny4K- Elsa Jean - Big Game Tiny Hole
   2017-12-19 13:22 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\KAYLEE HAZE aka Kylie Nicole - Break My Hymen
   2017-12-19 13:22 - 2017-12-19 13:22 - 000019856 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\Tiny4K- Elsa Jean - Big Game Tiny Hole.torrent
   2017-12-19 13:22 - 2017-12-19 13:22 - 000016441 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\KAYLEE HAZE aka Kylie Nicole - Break My Hymen.torrent
   2017-12-19 13:18 - 2017-12-19 13:56 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\RKPrimeReality - Apolonia Lapiedra - Apolonias Blew Movie
   2017-12-19 13:17 - 2017-12-19 13:17 - 000013807 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\RKPrimeReality - Apolonia Lapiedra - Apolonias Blew Movie.torrent
   2017-12-19 13:15 - 2017-12-19 13:15 - 000019694 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\TeensLikeItBig - Janice Griffith.torrent
   2017-12-19 13:15 - 2017-12-19 13:15 - 000018341 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\BangbrosClips - Piper Perri (Pipe Her!! And By Her, We Mean Pipeperr!) NEW February 19 2015 SD MP4s.torrent
   2017-12-19 13:08 - 2017-12-19 13:08 - 000014431 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\RKPrime - Tiffany Watson (Naughty Trainer).torrent
   2017-12-19 12:57 - 2017-12-19 12:57 - 000016656 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\Elsa Jean - Bubble Blonde.torrent
   2017-12-19 12:19 - 2017-12-19 12:19 - 018316917 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\Drift Pack.rar
   2017-12-17 23:39 - 2017-12-17 23:39 - 000000627 _____ C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\arhiv.lnk
   2017-12-14 00:48 - 2017-12-14 00:48 - 000000000 _____ C:\Users\Emiliyan\Desktop\New Text Document (2).txt
   2017-12-12 14:12 - 2017-12-12 14:12 - 000281512 _____ C:\WINDOWS\Minidump\121217-37562-01.dmp
   2017-12-11 20:22 - 2017-12-11 20:22 - 000000000 ____D C:\Mu BattleZone Hard (No Sound)(1)
   2017-12-11 20:01 - 2017-12-11 20:02 - 092586941 _____ C:\Mu BattleZone Hard (No Sound)(1).rar
   2017-12-07 16:14 - 2017-12-07 16:14 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\1231
   2017-12-07 16:13 - 2017-12-07 16:14 - 092586941 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\1231.rar
   2017-12-07 13:12 - 2017-12-07 13:12 - 000015260 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\ReVolt_17.1124a.exe.torrent
   2017-11-24 14:44 - 2017-11-24 14:44 - 016270006 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\sa-mp-0.3.7-install (1).exe
   2017-11-24 14:38 - 2017-12-18 18:43 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Documents\GTA San Andreas User Files
   2017-11-24 14:38 - 2017-11-24 14:38 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer
   2017-11-24 14:38 - 2017-11-24 14:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer
   2017-11-24 14:28 - 2017-11-24 14:28 - 000001914 _____ C:\Users\Public\Desktop\GTA San Andreas.lnk
   2017-11-24 14:28 - 2017-11-24 14:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games
   2017-11-24 14:28 - 2017-11-24 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Rockstar Games
   2017-11-24 14:04 - 2017-11-24 14:04 - 016270006 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\sa-mp-0.3.7-install.exe
   2017-11-24 14:04 - 2017-11-24 14:04 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\crack
   2017-11-24 14:03 - 2017-11-24 14:03 - 004811976 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\crack.rar
   2017-11-24 14:03 - 2017-11-24 14:03 - 000162504 _____ C:\Users\Emiliyan\Downloads\[ArenaBG.com]-Grand Theft Auto (GTA) San Andreas-HOODLUM.torrent
   2017-11-23 17:55 - 2017-12-19 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-20 15:51 - 2017-06-22 01:33 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\uTorrent
   2017-12-20 15:46 - 2017-06-22 14:55 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\LocalLow\Mozilla
   2017-12-20 12:14 - 2017-06-22 14:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
   2017-12-19 19:37 - 2012-07-26 09:28 - 000848230 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-19 19:37 - 2012-07-26 07:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Inf
   2017-12-19 19:31 - 2017-06-22 00:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\WPD
   2017-12-19 19:30 - 2012-07-26 09:22 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2017-12-19 19:12 - 2012-08-29 23:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\Toshiba
   2017-12-19 19:10 - 2017-07-07 21:08 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads\simson
   2017-12-19 18:52 - 2012-08-30 09:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2017-12-19 18:52 - 2012-07-26 10:12 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2017-12-19 18:52 - 2012-07-26 10:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AUInstallAgent
   2017-12-19 18:41 - 2017-09-24 18:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2017-12-19 13:56 - 2017-11-19 22:13 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\Downloads1
   2017-12-19 13:42 - 2017-06-22 12:00 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2017-12-19 13:42 - 2017-06-22 11:59 - 715990818 _____ C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
   2017-12-18 21:49 - 2017-10-12 12:37 - 000222208 ___SH C:\Users\Emiliyan\Desktop\Thumbs.db
   2017-12-12 22:20 - 2012-07-26 10:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2017-12-12 22:20 - 2012-07-26 10:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2017-12-12 14:11 - 2017-06-22 14:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2017-12-12 08:49 - 2017-09-21 16:27 - 000002206 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-12-12 08:49 - 2017-09-21 16:27 - 000002194 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2017-12-11 00:40 - 2017-06-22 14:53 - 000000947 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
   2017-11-24 15:37 - 2017-09-25 19:03 - 000281088 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2017-11-24 15:36 - 2012-07-26 07:26 - 000262144 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2017-11-24 14:28 - 2012-08-29 23:39 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
   2017-11-23 17:56 - 2017-06-22 14:55 - 000000000 ____D C:\Users\Emiliyan\AppData\Roaming\Mozilla
   2017-11-23 17:56 - 2017-06-22 14:53 - 000000935 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2017-06-22 01:24 - 2017-06-22 01:24 - 000007606 _____ () C:\Users\Emiliyan\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-12-15 14:17
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от embolado
   Здравейте! От няколко дни NOD32 периодично ми изкарва съобщението от картинката, което ме кара да се съмянвам, че компютъра ми има вирус.

   Ето и логовете от FRST
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 23-12-2017 01
   Ran by USER (administrator) on USER-PC (23-12-2017 17:16:05)
   Running from C:\Users\USER\Desktop
   Loaded Profiles: USER (Available Profiles: USER)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 10 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
   (Fork, Ltd.) C:\Windows\Prey\wpxsvc.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe
   (Node.js) C:\Windows\Prey\versions\1.7.2\bin\node.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
   () D:\Install\Testing Tools\quietHDD\quietHDD.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe
   (Fork, Ltd.) C:\Windows\Prey\versions\1.7.2\node_modules\triggers\bin\lightevt.exe
   (HP) C:\Windows\System32\HPSIsvc.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [324352 2017-12-21] (ESET)
   HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292088 2013-09-17] (Intel Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [QLBController] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe [322432 2012-04-04] (Hewlett-Packard Company)
   HKLM-x32\...\Run: [BtTray] => C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe [387832 2013-05-14] (IVT Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   Winlogon\Notify\WgaLogon:
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [27832264 2017-10-10] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {027c0954-011d-11e7-92c7-b4b52f788ef4} - F:\DriverPack.exe
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {95871b5f-00b7-11e7-8cf1-b4b52f788ef4} - F:\DriverPack.exe
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {d96b13d4-6d84-11e5-92f1-b4b52f788ef4} - H:\setup.exe
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {e6bf35c6-0111-11e7-8df9-b4b52f788ef4} - F:\DriverPack.exe
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\...\MountPoints2: {e80d797e-c983-11e5-bc97-b4b52f788ef4} - F:\setup.exe
   AppInit_DLLs: C:\Windows\Jaksta\AC\x64\jaudcap.dll => C:\Windows\Jaksta\AC\x64\jaudcap.dll [311584 2014-05-16] (Jaksta Technologies Pty Ltd)
   Startup: C:\Users\USER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\quietHDD.lnk [2013-03-09]
   ShortcutTarget: quietHDD.lnk -> D:\Install\Testing Tools\quietHDD\quietHDD.exe ()
   GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   ProxyServer: [S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000] => https=127.0.0.1:54745
   Hosts: 127.0.0.1   www.martau.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{3D41CC7B-1CA0-4A34-B378-EF83D183B83F}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
   Tcpip\..\Interfaces\{42A1B73C-2FD5-4744-A1AC-DD4C68DBB756}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://google.bg/
   HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316775370-2964681540-2297035872-1000 -> {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL =
   BHO: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
   BHO-x32: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
   Toolbar: HKLM - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
   Toolbar: HKLM-x32 - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (IvoSoft)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: bx4xcpl7.default
   FF ProfilePath: C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default [2017-12-23]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default -> google.bg
   FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default -> Enabled: "id":"{66E978CD-981F-47DF-AC42-E3CF417C1467
   FF Extension: (MEGA) - C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default\Extensions\firefox@mega.co.nz.xpi [2017-11-17]
   FF Extension: (New Tab Homepage) - C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default\Extensions\{66E978CD-981F-47DF-AC42-E3CF417C1467}.xpi [2017-11-18]
   FF Extension: (image-save) - C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default\Extensions\{6f99b5da-d696-4a33-8cc4-072873422204}.xpi [2017-11-17]
   FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\USER\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bx4xcpl7.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-12-12]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_126.dll [2017-12-13] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-13] ()
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 BlueSoleilCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1630456 2013-06-07] (IVT Corporation)
   R3 BsHelpCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [145656 2013-05-14] (IVT Corporation)
   R2 CronService; C:\Windows\Prey\wpxsvc.exe [611854 2017-11-22] (Fork, Ltd.) [File not signed]
   R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [1940584 2017-12-21] (ESET)
   R2 hpHotkeyMonitor; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe [368512 2012-04-04] (Hewlett-Packard Company)
   S2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [165144 2012-03-28] (Intel Corporation)
   S3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6234056 2017-11-01] (Malwarebytes)
   S4 NetMsmqActivator; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [139680 2012-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S4 NetPipeActivator; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [139680 2012-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S4 NetTcpActivator; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [139680 2012-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S4 NetTcpPortSharing; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [139680 2012-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [754784 2016-09-06] (DEVGURU Co., LTD.)
   S4 STacSV; C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe [323072 2012-09-20] (IDT, Inc.) [File not signed]
   S4 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 BazisPortableCDBus; C:\Windows\System32\drivers\BazisPortableCDBus.sys [283480 2017-03-04] (Sysprogs OU)
   U5 BlueletAudio; C:\Windows\System32\Drivers\BlueletAudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   R3 BtAudioBusSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtAudioBus.sys [23136 2012-06-15] (IVT Corporation)
   R0 BtHidBus; C:\Windows\System32\Drivers\BtHidBus.sys [24840 2009-01-07] (IVT Corporation.)
   S3 BthL2caScoIfSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtL2caScoIf.sys [54064 2013-04-26] (Ralink Corporation)
   S3 btnetBUs; C:\Windows\System32\Drivers\btnetBus.sys [35848 2008-12-07] ()
   S3 btUrbFilterDrv; C:\Windows\System32\Drivers\IvtUrbBtFlt.sys [49584 2013-03-25] (Ralink Corporation)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131712 2016-09-06] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30352 2015-06-04] (Disc Soft Ltd)
   S3 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2015-10-08] (DT Soft Ltd)
   R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [134368 2017-12-08] (ESET)
   R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [180088 2017-12-08] (ESET)
   R1 epfwwfp; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys [106304 2017-12-08] (ESET)
   S1 ISODrive; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\ISODrv64.sys [115600 2010-01-29] (EZB Systems, Inc.)
   S3 IvtBtBUs; C:\Windows\System32\Drivers\IvtBtBus.sys [31624 2008-07-02] (IVT Corporation.)
   S3 mvusbews; C:\Windows\System32\Drivers\mvusbews.sys [19968 2012-11-08] (Marvell Semiconductor, Inc.)
   R3 rtbth; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtbth.sys [1162952 2013-07-13] (Ralink Technology, Corp.)
   R3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [1864328 2012-10-03] ()
   S3 ssudmdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [165504 2016-09-06] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   U5 UnlockerDriver5; C:\Program Files\Unlocker\UnlockerDriver5.sys [12352 2010-07-01] ()
   U5 BlueletAudio; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\BlueletAudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   S3 BT; system32\DRIVERS\btnetdrv.sys [X]
   S3 BTCOM; system32\DRIVERS\btcomport.sys [X]
   S3 BTCOMBUS; System32\Drivers\btcombus.sys [X]
   S3 LgBttPort; system32\DRIVERS\lgbtpt64.sys [X]
   S3 lgbusenum; system32\DRIVERS\lgbtbs64.sys [X]
   S3 LGVMODEM; system32\DRIVERS\lgvmdm64.sys [X]
   S3 NSNDIS5; \??\C:\Windows\system32\NSNDIS5.SYS [X]
   S3 pccsmcfd; system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [X]
   S3 usbbus; system32\DRIVERS\lgx64bus.sys [X]
   S3 UsbDiag; system32\DRIVERS\lgx64diag.sys [X]
   S3 USBModem; system32\DRIVERS\lgx64modem.sys [X]
   S3 VComm; system32\DRIVERS\VComm.sys [X]
   S3 VcommMgr; System32\Drivers\VcommMgr.sys [X]
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   S3 vmci; \SystemRoot\system32\DRIVERS\vmci.sys [X]
   S3 VMnetAdapter; system32\DRIVERS\vmnetadapter.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-23 17:16 - 2017-12-23 17:16 - 000012226 _____ C:\Users\USER\Desktop\FRST.txt
   2017-12-23 17:15 - 2017-12-23 17:16 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-23 16:58 - 2017-12-23 16:58 - 002392064 _____ (Farbar) C:\Users\USER\Desktop\FRST64.exe
   2017-12-14 23:52 - 2017-12-14 23:52 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Local\Viber
   2017-11-29 17:30 - 2017-11-29 17:30 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\ABBYY
   2017-11-28 23:28 - 2017-11-28 23:28 - 000002697 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2017-11-28 23:28 - 2017-11-28 23:28 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2017-11-28 23:28 - 2017-11-28 23:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   2017-11-24 13:58 - 2017-12-11 17:13 - 000001438 _____ C:\Users\USER\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-23 17:15 - 2017-03-03 19:29 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\LocalLow\Mozilla
   2017-12-23 17:14 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-23 17:14 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-12-23 17:09 - 2017-05-08 00:51 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\Skype
   2017-12-23 17:08 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2017-12-23 17:06 - 2017-11-22 20:05 - 000000000 ____D C:\Windows\Prey
   2017-12-23 17:06 - 2013-09-13 16:20 - 000001017 _____ C:\Windows\SysWOW64\bscs.ini
   2017-12-23 17:06 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-12-23 16:55 - 2009-07-14 07:13 - 000785302 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-23 02:05 - 2013-04-26 22:50 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Local\CrashDumps
   2017-12-23 00:51 - 2017-11-22 19:54 - 000077432 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
   2017-12-22 18:37 - 2014-11-03 20:17 - 000004096 _____ C:\Users\USER\AppData\Local\keyfile3.drm
   2017-12-22 01:38 - 2017-07-11 22:53 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\uTorrent
   2017-12-21 21:59 - 2013-11-26 22:18 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\vlc
   2017-12-18 15:30 - 2016-03-18 02:15 - 000012288 ___SH C:\Users\USER\AppData\Roaming\Thumbs.db
   2017-12-17 10:12 - 2017-10-21 08:34 - 000000000 ____D C:\Users\USER\AppData\Roaming\ViberPC
   2017-12-13 01:23 - 2017-11-17 22:38 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-12-13 01:23 - 2017-11-17 22:38 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-12-13 01:23 - 2017-11-17 22:38 - 000004324 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-12-13 01:23 - 2013-03-28 20:01 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-13 01:23 - 2012-12-29 22:02 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-09 11:17 - 2017-11-17 21:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2017-12-08 23:22 - 2017-11-17 21:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2017-12-08 20:25 - 2017-11-02 09:02 - 000134368 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\eamonm.sys
   2017-12-08 20:25 - 2017-10-09 16:49 - 000180088 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\ehdrv.sys
   2017-12-08 20:25 - 2017-09-19 09:05 - 000106304 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\epfwwfp.sys
   2017-11-28 23:28 - 2012-12-30 00:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-03-18 02:15 - 2017-12-18 15:30 - 000012288 ___SH () C:\Users\USER\AppData\Roaming\Thumbs.db
   2016-02-08 01:25 - 2016-02-08 01:25 - 000006529 _____ () C:\Users\USER\AppData\Roaming\UserTile.png
   2015-06-08 18:55 - 2015-08-20 17:08 - 000000031 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\burnaware.ini
   2013-04-18 15:40 - 2015-08-23 12:48 - 000007680 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2017-09-25 20:21 - 2017-09-25 20:21 - 000000036 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\housecall.guid.cache
   2014-11-03 20:17 - 2017-12-22 18:37 - 000004096 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\keyfile3.drm
   2013-02-05 23:18 - 2013-02-05 23:18 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\llftool.4.25.agreement
   2015-06-19 18:43 - 2015-06-19 18:43 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\llftool.4.40.agreement
   2017-06-20 18:27 - 2017-06-20 18:27 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\RawCopy.1.10.agreement
   2017-08-28 22:48 - 2017-08-28 22:48 - 000000013 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\RawCopy.savedialog.dir
   2017-08-28 22:48 - 2017-08-28 22:48 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\RawCopy.savedialog.filterindex
   2017-06-20 18:27 - 2017-08-29 12:08 - 000000001 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\RawCopy.sourcedisk.index
   2013-02-18 20:48 - 2017-11-11 20:47 - 000007652 _____ () C:\Users\USER\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-12-19 02:06
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition.txt
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×