Премини към съдържанието
  • Добре дошли!

    Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

    Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

     

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

iowanka

Проблем със стари здравноосигурителни вноски

Препоръчан отговор


Здравейте! Не знам дали въпросът ми е за точно тази тема, но не знам къде да го задам! Дойде ми декларация за запор на заплатата, защото не съм плащала здравни осигуровки(бях в чужбина). Декларацията е от частен съдия - изпълнител, а в същото време не съм получила никакво предизвестие от НАП или НОИ или което е там....Ще си платя, то е ясно, но въпросът ми е - Не трябва ли да ме уведомят предварително за тези вноски? Защо нямам писма по адрес? Нормално ли е?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Е тва за пръв път го чувам.. и наистина не знам към коя комисия да се обърнеш. Тва е нагла лъжа. Държавата няма да тръгне да те съди, дебне, преследва при неплатени осигуровки, а просто ще ти откаже обслужване (разбирай най-често медицинско такова) безплатно и ще трябва да си заплащаш всичко.

 

edit: след 5 минутно съветване  с гОгъл, явно има такива тъпотии. Цитирам:

 

Здравните осигуровки се дължат на НАП. Ако те не могат да ги съберат прехвърлатг случая на АДВ. АДВ праща покани и т.н. спазва си процедувата и ако и така не се съберат се завежда дело по бързата процедура и вземането се прехвърля на частен съдия-изпълнител за събиране или се погасява по други начини - чрез запор на сметки, заплата, вземания от държавата и други.

 

и си продължавам деня възмутен...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

...Не трябва ли да ме уведомят предварително за тези вноски? Защо нямам писма по адрес? Нормално ли е?

НАП няма интерес да уведомява гражданите, защото за всеки ден закъснение се трупат лихви, които продължават да нарастват до момента на принудителното събиране, т.е. до изтичане на запора, а това е дълга процедура.

Оправданието на агенцията е, че всеки гражданин може да провери безплатно здравния си статус в страницата на НАП - тук , стига да улучи момент, в който сайтът работи.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте! Не знам дали въпросът ми е за точно тази тема, но не знам къде да го задам! Дойде ми декларация за запор на заплатата, защото не съм плащала здравни осигуровки(бях в чужбина). Декларацията е от частен съдия - изпълнител, а в същото време не съм получила никакво предизвестие от НАП или НОИ или което е там....Ще си платя, то е ясно, но въпросът ми е - Не трябва ли да ме уведомят предварително за тези вноски? Защо нямам писма по адрес? Нормално ли е?

Ако сте била в чужбина си изваждате от МВР бележка за кой период сте извън България и (мисля) тези вноски не се дължат

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако сте била в чужбина си изваждате от МВР бележка за кой период сте извън България и (мисля) тези вноски не се дължат

Това не се ли отнася за лицата с двойно гражданство, регламентирано в чл.40в от Закона за здравното осигуряване

 

 

Чл. 40в. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) Българските граждани, които са граждани и на друга държава и живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски, като подадат в Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите.

 

В обхвата на задължително задължените лица се включват:

 

 

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишна текст на чл. 33 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:

1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;

2. българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;

4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г.) лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;

5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г.) и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 72 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г.);

6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, извън посочените в т. 1 - 5, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това не се ли отнася за лицата с двойно гражданство, регламентирано в чл.40в от Закона за здравното осигуряване

 

 

В обхвата на задължително задължените лица се включват:

Мисля че в случая влиза в действие последната точка:

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Точно това имах предвид, но означава, че авторката е следвало да си внася ЗО в съответната страна, ако последната попада във въпросната система.

За да се стига до съдебен изпълнител и запор, то явно става дума за продължителен период от време, през който дамата е останала без ЗО, инак никой (в случая НАП) не би се занимавал да ги търси, а само щеше да й виси задължение, трупащо дребни лихви. У нас има толкова много хора, които нямат ЗО и не ги плащат с години, но и никой не ги търси за нищо.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте! Не знам дали въпросът ми е за точно тази тема, но не знам къде да го задам! Дойде ми декларация за запор на заплатата, защото не съм плащала здравни осигуровки(бях в чужбина). Декларацията е от частен съдия - изпълнител, а в същото време не съм получила никакво предизвестие от НАП или НОИ или което е там....Ще си платя, то е ясно, но въпросът ми е - Не трябва ли да ме уведомят предварително за тези вноски? Защо нямам писма по адрес? Нормално ли е?

Тук има нещо което не е наред.Не може да  бъде наложен запор на заплатата без съдебно  производство, за което е трябвало да бъдеш надлежно уведомена.Ако има издадена  заповед за изпълнение без надлежно уведомяване и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист, то това е достатъчно основание за отмяна.

Съдът издава заповед за изпълнение(това е  нова,съкратена процедура за уреждане на отношения с длъжниците)

Съдът не проверява обстоятелствата около дълга( дали съществува, дали е изискуем и т.н) а само издава заповед за изпълнение.

На тази заповед длъжника може да възрази пред съда в двуседмичен срок без да е длъжен да се обосновава.Попълва се формуляр.

При подадено възражение в срок заповедта се обезсилва и на кредитора се изпраща писмо, че може да заведе установителен иск.

Тогава кредитора трябва да заведе такова дело.Там обаче той ще трябва да доказва иска си.

В твоя случай НАП почти нищо не може да докаже.Върху осигуровките е в сила 3г. давностен срок.Извън тези 3г и да си скъсат задниците не могат да вземат нищо, освен ако адвоката ти е последния малоумник и изтърве сроковете за позоваване на давност.

Ако обаче не е подадено  възражение в срока, заповедта влиза  в действие със силата на присъдено нещо.

Това е много реална постановка.Особено ако адресната регистрация не съвпада с актуалния адрес, а там са получават известията от съда . Съответно няма кой  да им обърне внимание и тогава се стига до такива казуси като твоя.

Затова срещни се със съдебния изпълнител и виж детайлите.

И бъди  внимателна с термините.Ако е заповедно производство, то може да бъде атакувано в срока, когато е изпълнително производство въз основа на влязло в сила решение  няма особени шансове.

  Също и срока за възражения срещу действията на ЧСИ е къс - 7дни.

Така че провери си нещата и действай веднага.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Благодаря ви за отговорите! Консултирах се с адвокат и със счетоводителка, след което си платих всичко, защото: Ако не платя сумата сега, дори когато внасям запора на части(удържа ми се от сегашната заплата), ми се налага лихва. Такаааа, всеки следващ месец(въпреки че плащам, сумата за плащане се увеличава, защото продължава да тече лихва..... Това било съвсем законно!!! НАП няма как да съдя, казаха ми, че все едно да съдя вятъра! Не били длъжни да пращат уведомително писмо. ЧСИ също не бил длъжен да ме уведоми! Абсурд след абсурда! Защо се върнах в тази държава? А интересното е, че когато проверявам за здравните си вноски в сайта, излизам здравноосигурена с непрекъснато осигуряване....Но..след като делото е минало по бързата процедура и съм осъдена така или иначе, няма какво да направя....

Особено ако адресната регистрация не съвпада с актуалния адрес, а там са получават известията от съда . 

Адресната ми регистрация съвпада с актуалния ми адрес. Нито едно писммо не съм получила! Освен да се е "загубило" някъде по пътя..

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×
×
  • Добави ново...