Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте,

системата ми е инфектирана с Fast Start. Браузера ми е мозила. Непрекъснато ми и изскачат разни рекламки. Мозилата ми не работи както трябва. Не мога да затворя последния прозорец на мозилата с хиксчето при таба.Мога само с хиксчето горе вдясно. Излиза ми начална страница от вируса.Моля помогнете ми.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Следвайте стъпките от следната тема: Системата ми е инфектирана - Какво да правя сега? и публикувайте съдържанието на лог файлове - FRST.txt и Addition.txt в следващия си коментар.

Поздрави! ;)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:27-01-2016
Ran by user (administrator) on PC (05-02-2016 18:36:36)
Running from C:\Users\user\Desktop
Loaded Profiles: user (Available Profiles: user)
Platform: Windows 8.1 Pro (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: IE)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
() C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
(AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLoader.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\AvrcpService.exe
(ASUSTeK Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x64\QuickGesture64.exe
(ASUSTeK Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe
(Apple Computer, Inc.) C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
() C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe
() C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\ouc.exe
() C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\HeciServer.exe
(Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe
() C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
() C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(CyberGhost S.R.L) C:\Program Files\CyberGhost 5\Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\BTServer.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
(AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPHelper.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxsrvc.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
() C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.266\SSScheduler.exe
() C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Launcher.exe
() C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
(Autodesk, Inc.) C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Flexera Software, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe
(ISYS Search Software Pty Ltd) C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\ISYS8\ISYSbridge.exe
(Autodesk, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr1.exe
(AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPCenter.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_20_0_0_286.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_20_0_0_286.exe
(Nullsoft) C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13632216 2013-07-23] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1321688 2013-07-04] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [BtServer] => C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe [280576 2013-09-25] (Realtek Semiconductor Corporation)
HKLM\...\Run: [CDAServer] => C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe [462712 2012-03-09] ()
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31016 2006-10-26] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Acrobat Assistant 8.0] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe [624248 2007-05-10] (Adobe Systems Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKLM-x32\...\Run: [TAG_MtelNetAgent_Launcher.exe] => C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Launcher.exe [531000 2013-06-06] ()
HKLM-x32\...\Run: [MPlayerForWindows_UpdateReminder] => C:\Program Files (x86)\MPlayer for Windows\AutoUpdate.exe [235005 2010-10-17] ()
HKLM-x32\...\Run: [WinampAgent] => C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [37376 2008-01-16] ()
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3672640 2013-03-14] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\Run: [BackgroundContainerV2] => "C:\Windows\SysWOW64\Rundll32.exe" "C:\Users\user\AppData\Local\Tbccint\BackgroundContainer\BackgroundContainer.dll",DllRun
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\Run: [CyberGhost] => C:\Program Files\CyberGhost 5\CyberGhost.exe [426600 2016-01-11] (CyberGhost S.R.L.)
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {ae4807b3-4d48-11e4-8256-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {da1e21be-9825-11e4-8278-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {e87b75cb-4291-11e4-8254-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {e87b75f1-4291-11e4-8254-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {e87b761d-4291-11e4-8254-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {f6f4edd9-3f5e-11e4-8254-54271e23b274} - "G:\.\Autorun.exe" AUTORUN=1
ShellIconOverlayIdentifiers: [AutoCAD Digital Signatures Icon Overlay Handler] -> {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} => C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2011-02-04] (Autodesk, Inc.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2015-12-29]
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.266\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

AutoConfigURL: [S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001] => hxxp://unstopp.me/wpad.dat?7ef856eacc71d07df1006441f9d9098e5052103
Hosts: 0.0.0.1    mssplus.mcafee.com
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.43.1
Tcpip\..\Interfaces\{B63BEE14-86C7-481C-AB4F-774DAE2A7154}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4,4.2.2.1,4.2.2.2,208.67.222.222,208.67.220.220,8.26.56.26,8.20.247.20,156.154.70.1,156.154.71.1
Tcpip\..\Interfaces\{C6CBAA81-AAEA-4A95-A957-0A6338B8776B}: [DhcpNameServer] 192.168.43.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.bing.com/?PC=AV01
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.bing.com/?PC=AV01
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://t.msn.com/
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.bing.com/?PC=AV01
URLSearchHook: HKLM-x32 - BS Player ControlBar B Toolbar - {31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} - C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll No File
URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001 - BS Player ControlBar B Toolbar - {31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} - C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll No File
SearchScopes: HKLM-x32 -> {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001 -> {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
BHO-x32: Adobe PDF Reader Link Helper -> {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-10-22] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: No Name -> {31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} -> No File
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-26] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper -> {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll [2007-05-10] (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKLM - BS Player ControlBar B Toolbar - {31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} - C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll No File
Toolbar: HKLM-x32 - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll [2007-05-10] (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001 -> BS Player ControlBar B Toolbar - {31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} - C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll No File
DPF: HKLM-x32 {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} hxxp://support.asus.com/select/asusTek_sys_ctrl3.cab

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\270ca6jn.default
FF NewTab: about:newtab
FF DefaultSearchUrl: hxxp://www.bing.com/search
FF SearchEngineOrder.1: Bing (Microsoft)
FF SelectedSearchEngine: Bing (Microsoft)
FF Homepage: hxxp://www.google.com/
FF Keyword.URL: hxxp://www.bing.com/search
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_286.dll [2016-01-20] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_286.dll [2016-01-20] ()
FF SearchPlugin: C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\270ca6jn.default\searchplugins\bing-avast.xml [2016-02-03]
FF Extension: Sportingbet България - C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\270ca6jn.default\Extensions\jid1-j6i82dunTFcYiA@jetpack.xpi [2015-05-28]

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 Autodesk Content Service; C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe [18656 2011-02-02] ()
R2 AvrcpService; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\AvrcpService.exe [35328 2013-05-07] (Realtek Semiconductor Corporation) [File not signed]
R2 Bonjour Service; C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe [229376 2006-02-28] (Apple Computer, Inc.) [File not signed]
R2 BTDevManager; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe [59392 2013-09-26] () [File not signed]
R2 CGVPNCliService; C:\Program Files\CyberGhost 5\Service.exe [65128 2016-01-11] (CyberGhost S.R.L)
S3 FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [654848 2014-09-11] (Macrovision Europe Ltd.) [File not signed]
S2 GLOBUL Connection Manager. RunOuc; C:\Program Files (x86)\GLOBUL Connection Manager\UpdateDog\ouc.exe [655712 2012-05-15] ()
R2 HWDeviceService64.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe [346976 2011-03-14] ()
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\HeciServer.exe [733696 2013-07-01] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\SocketHeciServer.exe [822232 2013-07-01] (Intel(R) Corporation)
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.266\McCHSvc.exe [289256 2015-12-02] (McAfee, Inc.)
R2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [66872 2015-02-18] ()
R2 TAG_Service; C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Service.exe [510520 2013-06-06] ()
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [346872 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23840 2013-08-22] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R3 ATP; C:\Windows\System32\drivers\AsusTP.sys [70416 2013-09-23] (ASUS Corporation)
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys [283200 2015-02-17] (DT Soft Ltd)
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
S3 huawei_wwanecm; C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [238080 2012-04-23] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
R3 kbfiltr; C:\Windows\System32\drivers\kbfiltr.sys [14992 2012-08-02] ( )
R0 MBI; C:\Windows\System32\drivers\MBI.sys [27904 2013-08-08] (Intel Corporation)
R3 RtkBtFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [548056 2013-09-05] (Realtek Semiconductor Corporation)
R3 RTWlanE; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlane.sys [2915544 2013-09-26] (Realtek Semiconductor Corporation                           )
R3 TXEIx64; C:\Windows\System32\drivers\TXEIx64.sys [87568 2013-07-01] (Intel Corporation)
U5 VWiFiFlt; C:\Windows\System32\Drivers\VWiFiFlt.sys [71680 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [34760 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [265056 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [124256 2013-08-22] (Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-02-05 18:36 - 2016-02-05 18:37 - 00016041 _____ C:\Users\user\Desktop\FRST.txt
2016-02-05 18:36 - 2016-02-05 18:36 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-02-05 18:35 - 2016-02-05 18:35 - 02370560 _____ (Farbar) C:\Users\user\Desktop\FRST64.exe
2016-02-05 18:06 - 2016-02-05 18:06 - 01408491 _____ C:\Users\user\Downloads\2071-76dda9.pdf
2016-02-04 14:30 - 2016-02-04 14:35 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-02-04 14:29 - 2016-02-04 14:30 - 00000000 ____D C:\Users\user\Downloads\AdwCleaner 4.107 Portable
2016-02-04 13:51 - 2016-02-04 13:51 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2016-02-04 13:39 - 2016-02-04 13:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group
2016-02-04 13:37 - 2016-02-04 13:51 - 00000000 ____D C:\Windows\AF54923662584AC6A0435B5B89C6EB61.TMP
2016-02-04 13:35 - 2016-02-04 13:35 - 00000000 ____D C:\Users\user\Downloads\SpyHunter v4.17.6.4336
2016-02-04 11:39 - 2016-02-04 11:39 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\Malwarebytes
2016-02-04 11:39 - 2016-02-04 11:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-02-04 11:38 - 2016-02-04 13:27 - 00000000 ____D C:\Users\user\Downloads\Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300 Final
2016-02-03 17:36 - 2016-02-03 17:36 - 00022704 _____ C:\Windows\system32\Drivers\EsgScanner.sys
2016-02-02 13:04 - 2016-02-02 13:04 - 00016112 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (04.01.2016 - 10.01.2016)_6(1).xlsx
2016-02-02 13:04 - 2016-02-02 13:04 - 00012715 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (18.01.2016 - 24.01.2016)_8.xlsx
2016-02-02 13:03 - 2016-02-02 13:03 - 00014507 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (11.01.2016 - 17.01.2016)_7(1).xlsx
2016-02-02 12:08 - 2016-02-02 12:08 - 00000197 ____H C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran.dwl2
2016-02-02 12:08 - 2016-02-02 12:08 - 00000047 ____H C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran.dwl
2016-02-02 10:50 - 2016-02-02 10:50 - 00000197 ____H C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran(1).dwl2
2016-02-02 10:50 - 2016-02-02 10:50 - 00000047 ____H C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran(1).dwl
2016-02-02 10:22 - 2016-02-02 10:22 - 00242209 _____ C:\Users\user\Downloads\Specifikacia armirovka_10.2015.xlsx
2016-02-02 09:07 - 2016-02-02 09:07 - 00000196 ____H C:\Users\user\Downloads\43_Gredi Kota +23.85_Koregirani.dwl2
2016-02-02 09:07 - 2016-02-02 09:07 - 00000046 ____H C:\Users\user\Downloads\43_Gredi Kota +23.85_Koregirani.dwl
2016-02-02 08:27 - 2016-02-02 16:38 - 00015079 _____ C:\Users\user\Desktop\Nariad_Simeonovsko (25.01.2016 - 31.01.2016)_9.xlsx
2016-02-01 10:52 - 2016-02-01 10:52 - 01949158 _____ C:\Users\user\Downloads\22_KofragrnPlan+4.05.dwg
2016-02-01 10:52 - 2016-02-01 10:52 - 00000196 ____H C:\Users\user\Downloads\22_KofragrnPlan+4.05.dwl2
2016-02-01 10:52 - 2016-02-01 10:52 - 00000046 ____H C:\Users\user\Downloads\22_KofragrnPlan+4.05.dwl
2016-01-30 10:03 - 2016-01-30 10:05 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\CyberGhost
2016-01-30 10:02 - 2016-01-30 10:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\CyberGhost 5
2016-01-30 10:02 - 2016-01-30 10:02 - 09757920 _____ (CyberGhost S.R.L. ) C:\Users\user\Downloads\CG_5.5.1.3.exe
2016-01-30 10:02 - 2016-01-30 10:02 - 00001740 _____ C:\Users\user\Desktop\CyberGhost 5.lnk
2016-01-30 10:02 - 2016-01-30 10:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberGhost 5
2016-01-29 15:22 - 2016-01-29 16:42 - 00010711 _____ C:\Users\user\Desktop\mladenn gredi.xlsx
2016-01-29 15:08 - 2016-01-29 15:08 - 00000195 ____H C:\Users\user\Downloads\40_Kofraj+23.85_Koregiran.dwl2
2016-01-29 15:08 - 2016-01-29 15:08 - 00000045 ____H C:\Users\user\Downloads\40_Kofraj+23.85_Koregiran.dwl
2016-01-28 11:40 - 2016-01-28 11:40 - 00000198 ____H C:\Users\user\Downloads\42_ArmPlocha+23.85_Gorna_Koregiran.dwl2
2016-01-28 11:40 - 2016-01-28 11:40 - 00000048 ____H C:\Users\user\Downloads\42_ArmPlocha+23.85_Gorna_Koregiran.dwl
2016-01-28 08:28 - 2016-01-27 08:25 - 00313602 _____ C:\Users\user\Desktop\40_Kofraj+23.85_Koregiran.bak
2016-01-27 17:55 - 2016-01-27 17:55 - 00000000 _____ C:\autoexec.bat
2016-01-27 17:31 - 2016-01-27 17:31 - 00001175 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-01-27 17:31 - 2016-01-27 17:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-01-27 09:24 - 2016-01-27 09:25 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\Opera Software
2016-01-27 09:24 - 2016-01-27 09:25 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\Opera Software
2016-01-27 08:30 - 2016-01-20 13:10 - 00827261 _____ C:\Users\user\Desktop\42_ArmPlocha+23.85_Gorna_Koregiran.dwg
2016-01-26 17:37 - 2016-01-27 14:34 - 00013311 _____ C:\Users\user\Desktop\Nariad_Simeonovsko (18.01.2016 - 24.01.2016)_8.xlsx
2016-01-26 16:18 - 2016-01-28 08:28 - 00318193 _____ C:\Users\user\Desktop\40_Kofraj+23.85_Koregiran.dwg
2016-01-26 16:02 - 2016-01-26 16:02 - 00264539 _____ C:\Users\user\Downloads\40_Kofraj+23.85_Koregiran.dwg
2016-01-26 16:00 - 2016-01-27 08:29 - 00271729 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran(1).dwg
2016-01-26 15:59 - 2016-01-26 15:59 - 00199279 _____ C:\Users\user\Downloads\40_KofragrnPlan+23.85_Koregiran(1).pdf
2016-01-26 15:43 - 2016-01-26 15:43 - 00005120 _____ C:\Users\user\AppData\Roaming\GiftBag.db
2016-01-26 15:43 - 2016-01-26 15:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Tencent
2016-01-26 15:43 - 2016-01-26 15:42 - 00127800 _____ (Tencent Technology(Shenzhen) Company Limited) C:\Windows\system32\Drivers\TAOKernelEx64.sys
2016-01-26 15:42 - 2016-01-26 15:42 - 00087864 _____ (电脑管家) C:\Windows\system32\Drivers\TFsFltX64.sys
2016-01-26 11:51 - 2016-01-26 11:51 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\Geckofx
2016-01-26 11:51 - 2016-01-26 11:51 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\Clarobet
2016-01-26 11:48 - 2016-01-26 11:50 - 35980360 _____ (Clarobet AB) C:\Users\user\Downloads\RebelBettingSetup.exe
2016-01-26 10:01 - 2016-01-26 11:32 - 00018711 _____ C:\Users\user\Desktop\prerabotka plocha na kota +23.85 (novo).xlsx
2016-01-22 15:54 - 2016-01-18 15:03 - 00399712 _____ C:\Users\user\Downloads\vp200-KK-prerabotka15-01-2016.bak
2016-01-22 15:37 - 2016-01-27 08:30 - 02756531 _____ C:\Users\user\Desktop\apartamentche_Niki&Marty.dwg
2016-01-21 15:26 - 2016-01-21 15:26 - 00014697 _____ C:\Users\user\Downloads\kontakti US_2016.01.20.xlsx
2016-01-20 13:10 - 2016-01-28 09:50 - 00812745 _____ C:\Users\user\Downloads\43_Gredi Kota +23.85_Koregirani.dwg
2016-01-20 13:10 - 2016-01-20 13:10 - 00827261 _____ C:\Users\user\Downloads\42_ArmPlocha+23.85_Gorna_Koregiran.dwg
2016-01-20 11:26 - 2016-01-20 13:56 - 02528021 _____ C:\Users\user\Downloads\Apartament ul. Krakra.dwg
2016-01-20 11:26 - 2016-01-20 13:55 - 02525965 _____ C:\Users\user\Downloads\Apartament ul. Krakra.bak
2016-01-20 09:28 - 2016-01-20 09:35 - 00019894 _____ C:\Users\user\Desktop\Kofraj koloni i shajbi i bord +20.55 do +23.85.xlsx
2016-01-20 08:47 - 2016-01-26 17:36 - 00019094 _____ C:\Users\user\Desktop\Nariad_Simeonovsko (11.01.2016 - 17.01.2016)_7.xlsx
2016-01-19 18:29 - 2016-01-20 10:14 - 00009290 _____ C:\Users\user\Desktop\Spravka armirovka na kota +23.85.xlsx
2016-01-19 18:10 - 2016-02-04 16:38 - 00269432 _____ C:\Users\user\Desktop\Specifikacia armirovka_10.2015.xlsx
2016-01-19 14:46 - 2016-01-20 08:47 - 00022220 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (11.01.2016 - 17.01.2016)_7.xlsx
2016-01-18 15:44 - 2016-01-18 15:44 - 00357645 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraji_+23.85_correction.bak
2016-01-18 15:03 - 2016-01-22 15:54 - 00393708 _____ C:\Users\user\Downloads\vp200-KK-prerabotka15-01-2016.dwg
2016-01-18 15:03 - 2016-01-18 15:04 - 00199279 _____ C:\Users\user\Downloads\40_KofragrnPlan+23.85_Koregiran.pdf
2016-01-18 12:57 - 2016-01-22 15:54 - 00338118 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran.dwg
2016-01-18 12:57 - 2016-01-20 09:34 - 00285995 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran.bak
2016-01-18 11:13 - 2016-01-18 11:13 - 00015236 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (19.12.2015 - 23.12.2015)_4.xlsx
2016-01-18 11:12 - 2016-01-18 11:12 - 00015345 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (28.12.2015 - 03.01.2016)_5.xlsx
2016-01-18 11:11 - 2016-01-19 14:27 - 00016114 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (04.01.2016 - 10.01.2016)_6.xlsx
2016-01-13 13:09 - 2016-01-22 16:11 - 00336611 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraji_+23.85_correction.dwg
2016-01-12 08:39 - 2016-01-12 08:41 - 00036630 _____ C:\Users\user\Downloads\Beton, arm _2016.01.11.xlsx
2016-01-11 08:06 - 2016-02-05 14:15 - 00409578 _____ C:\Users\user\Documents\EURO_2016.xlsx
2016-01-06 10:17 - 2016-01-06 17:31 - 00010581 _____ C:\Users\user\Desktop\el instrumenti.xlsx
2016-01-06 09:13 - 2016-01-06 09:13 - 00280998 _____ C:\Users\user\Downloads\dnevnik_rychni_el_instrumenti.pdf
2016-01-06 09:01 - 2016-01-06 09:01 - 00781738 _____ C:\Users\user\Downloads\tel_112KAT.pdf

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-02-05 18:29 - 2014-09-11 12:48 - 00003898 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{21A5C2F2-1499-4000-8F6C-93E0FCF3B1E5}
2016-02-05 18:03 - 2014-10-20 16:51 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-02-05 17:42 - 2014-09-17 21:57 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\uTorrent
2016-02-05 17:14 - 2015-02-18 21:17 - 00183112 _____ C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe
2016-02-04 16:39 - 2014-10-04 22:30 - 00000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Movies
2016-02-04 16:33 - 2014-10-15 19:04 - 00000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Snimki
2016-02-04 15:52 - 2015-12-08 11:26 - 00000197 ____H C:\Users\user\Documents\Drawing1.dwl2
2016-02-04 15:52 - 2015-12-08 11:26 - 00000047 ____H C:\Users\user\Documents\Drawing1.dwl
2016-02-04 14:47 - 2014-09-12 03:12 - 00003600 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001
2016-02-04 14:36 - 2013-08-22 16:45 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-02-04 13:30 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Inf
2016-02-04 13:27 - 2014-11-17 17:43 - 00000000 ____D C:\Users\user\Downloads\Winamp 5 52 KGN [h33t] [dinguskull]
2016-02-04 13:27 - 2013-08-22 15:25 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-01-30 10:05 - 2014-09-12 03:06 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore
2016-01-28 08:33 - 2013-08-22 16:44 - 02480528 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-01-27 17:31 - 2014-09-17 19:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-01-27 09:39 - 2014-09-12 03:06 - 00001458 _____ C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-01-26 10:01 - 2015-12-07 13:23 - 00000000 ____D C:\Users\user\Desktop\SIMEONOVSKO
2016-01-22 17:21 - 2015-10-05 08:00 - 00000000 ____D C:\Users\user\Desktop\SVILENGRAD
2016-01-22 16:39 - 2015-05-20 20:08 - 03834629 _____ C:\Users\user\Downloads\PRER PRE BL2 RP poli VK.dwg
2016-01-20 11:03 - 2014-10-20 16:51 - 00003718 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-01-10 16:51 - 2015-11-23 09:04 - 00357565 _____ C:\Users\user\Documents\EURO_2015_NEW.xlsx
2016-01-06 10:17 - 2015-12-27 10:20 - 00248813 _____ C:\Users\user\Downloads\16.1_KorekciaStalba-0.15_+1.35.dwg

==================== Files in the root of some directories =======

2016-01-26 15:43 - 2016-01-26 15:43 - 0005120 _____ () C:\Users\user\AppData\Roaming\GiftBag.db
2014-09-12 03:33 - 2016-02-05 17:14 - 1822447 _____ () C:\Users\user\AppData\Local\BTServer.log
2014-09-12 03:29 - 2014-09-12 03:29 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2015-04-02 19:09 - 2015-04-02 19:09 - 0000153 _____ () C:\ProgramData\Microsoft.SqlServer.Compact.351.32.bc

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\0Q7sjHnlrL.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\1wmz5F9jCx.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\AcDeltree.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\AutoRun.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\AutoRunGUI.dll
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\fp_pl_pfs_installer.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\hib7DC8.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\qqpcmgr_v11.2.17058.221_45220_Silence.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Runner.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ZB73XofuJz.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-01-30 10:46

==================== End of FRST.txt ============================

FRST.txt

ето и другия:

Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:27-01-2016
Ran by user (2016-02-05 18:38:35)
Running from C:\Users\user\Desktop
Windows 8.1 Pro (X64) (2014-09-12 01:05:51)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-500 - Administrator - Disabled)
Guest (S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-501 - Limited - Disabled)
user (S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\user

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: Windows Defender (Enabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Windows Defender (Enabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\uTorrent) (Version: 3.4.2.33870 - BitTorrent Inc.)
3ivx MPEG-4 5.0.4 (remove only) (HKLM-x32\...\3ivx MPEG-4 5.0.4) (Version: 5.0.4 - 3ivx Technologies, Pty. Ltd.)
Add or Remove Adobe Creative Suite 3 Master Collection (HKLM-x32\...\Adobe_4dcfd9b7e901b57f81f667144603236) (Version: 1.0 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 20 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 20.0.0.286 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 9 ActiveX (HKLM-x32\...\{BC4F8E84-5E29-49EC-B4E7-E6F9CB50986C}) (Version: 9.0.45.0 - Adobe Systems, Inc.)
AHV content for Acrobat and Flash (x32 Version: 1 - Adobe Systems Incorporated) Hidden
ASUS Smart Gesture (HKLM-x32\...\{4D3286A6-F6AB-498A-82A4-E4F040529F3D}) (Version: 2.2.5 - ASUS)
ATK Package (HKLM-x32\...\{AB5C933E-5C7D-4D30-B314-9C83A49B94BE}) (Version: 1.0.0030 - ASUS)
AutoCAD 2010 - English (HKLM\...\AutoCAD 2010 - English) (Version: 18.0.55.0 - Autodesk)
AutoCAD 2010 - English (Version: 18.0.55.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2010 Language Pack - English (Version: 18.0.55.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2012 - English (HKLM\...\AutoCAD 2012 - English) (Version: 18.2.51.0 - Autodesk)
AutoCAD 2012 - English (Version: 18.2.51.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2012 Language Pack - English (Version: 18.2.51.0 - Autodesk) Hidden
Autodesk Content Service (HKLM-x32\...\{086F9A69-CD39-4893-A9FB-D3A0634CE3F7}) (Version: 2.0.90 - Autodesk)
Autodesk Inventor Fusion 2012 (HKLM\...\Autodesk Inventor Fusion 2012) (Version: 1.0.0.79 - Autodesk, Inc.)
Autodesk Inventor Fusion 2012 (Version: 1.0.0.79 - Autodesk, Inc.) Hidden
Autodesk Inventor Fusion 2012 Language Pack (Version: 1.0.0.79 - Autodesk, Inc.) Hidden
Autodesk Material Library 2012 (HKLM-x32\...\{8F0837C2-EE09-4903-88F3-1976FE7FFF4E}) (Version: 2.5.0.8 - Autodesk)
Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2012 (HKLM-x32\...\{65420DC9-306E-4371-905F-F4DC3B418E52}) (Version: 2.5.0.8 - Autodesk)
BS.Player FREE (HKLM-x32\...\BSPlayerf) (Version: 2.67.1076 - AB Team, d.o.o.)
Common Desktop Agent (Version: 1.62.0 - OEM) Hidden
CyberGhost 5 (HKLM\...\CyberGhost 5_is1) (Version:  - CyberGhost S.R.L.)
DAEMON Tools Lite (HKLM-x32\...\DAEMON Tools Lite) (Version: 4.47.1.0333 - Disc Soft Ltd)
FARO LS 1.1.406.58 (HKLM-x32\...\{951B0F30-9F1A-4BF6-B3DA-99EB0E917B1C}) (Version: 4.6.58.2 - FARO Scanner Production)
GLOBUL Connection Manager (HKLM-x32\...\GLOBUL Connection Manager) (Version: 23.003.07.01.250 - Huawei Technologies Co.,Ltd)
Intel(R) Processor Graphics (HKLM-x32\...\{F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA}) (Version: 10.18.10.3355 - Intel Corporation)
Intel(R) Sideband Fabric Device Driver (HKLM-x32\...\C5A8BC6E-723A-4C0F-96E1-C426D1A4BCA9) (Version: 1.70.304.16315 - Intel Corporation)
Intel(R) Trusted Execution Engine (HKLM\...\{176E2755-0A17-42C6-88E2-192AB2131278}) (Version: 1.0.0.1050 - Intel Corporation)
KMSpico v9.0.6.20131120 (HKLM\...\KMSpico_is1) (Version: 9.0.6.20131120 - )
Legacy of Kain Soul Reaver (HKLM-x32\...\Legacy of Kain Soul Reaver_is1) (Version:  - GOG.com)
Legacy of Kain Soul Reaver 2 (HKLM-x32\...\Legacy of Kain Soul Reaver 2_is1) (Version:  - GOG.com)
McAfee Security Scan Plus (HKLM\...\McAfee Security Scan) (Version: 3.11.266.3 - McAfee, Inc.)
Microsoft Office Enterprise 2007 (HKLM-x32\...\ENTERPRISE) (Version: 12.0.4518.1014 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}) (Version: 8.0.56336 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.51106 (HKLM-x32\...\{6e8f74e0-43bd-4dce-8477-6ff6828acc07}) (Version: 11.0.51106.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 44.0 (x86 en-US) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 44.0 (x86 en-US)) (Version: 44.0 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM-x32\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 44.0 - Mozilla)
MPlayer for Windows (Full Package) (HKLM-x32\...\{DB9E4EAB-2717-499F-8D56-4CC8A644AB60}) (Version:  - LoRd MuldeR)
Mtel NetAgent (HKLM-x32\...\TAG) (Version: 2.0.3 - Mobiltel EAD)
Need for Speed™ Most Wanted (HKLM-x32\...\{ADE91A13-434D-4229-00BC-182BAD607303}) (Version:  - )
Need for Speed™ Undercover (HKLM-x32\...\{E6D22FE1-AB5F-42CA-9480-6F70B96DDD88}) (Version: 1.0.1.0 - Electronic Arts)
PDF Settings (x32 Version: 1.0 - Adobe Systems Incorporated) Hidden
REALTEK Bluetooth Driver (HKLM-x32\...\{9D3D8C60-A5EF-4123-B2B9-172095903AB}) (Version: 3.769.769.092613 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 8.16.614.2013 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.6976 - Realtek Semiconductor Corp.)
Realtek PCIE Card Reader (HKLM-x32\...\{C9661090-C134-46E8-90B2-76D72355C2A6}) (Version: 6.2.9200.27038 - Realtek Semiconductor Corp.)
Samsung Easy Printer Manager (HKLM-x32\...\Samsung Easy Printer Manager) (Version: 1.03.60.00(7/23/2013) - Samsung Electronics Co., Ltd.)
Samsung M2020 Series (HKLM-x32\...\Samsung M2020 Series) (Version: 1.02 (7/25/2013) - Samsung Electronics Co., Ltd.)
Samsung Printer Live Update (HKLM-x32\...\Samsung Printer Live Update) (Version: 1.01.00:04(2013-04-22) - Samsung Electronics Co., Ltd.)
TAP-Windows 9.9.2 (HKLM\...\TAP-Windows) (Version: 9.9.2 - )
View User's Guide (HKLM-x32\...\View User Guide) (Version: 3.60.43.0 - )
Winamp (HKLM-x32\...\Winamp) (Version: 5.52  - Nullsoft, Inc)
Windows Driver Package - ASUS (ATP) Mouse  (09/17/2013 1.0.0.186) (HKLM\...\D9E691DCEE7D3B9B7C62A7F5C2EAABBB9335DC9A) (Version: 09/17/2013 1.0.0.186 - ASUS)
WinRAR archiver (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version:  - )

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5}\InprocServer32 -> C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{6D7AE628-FF41-4CD3-91DD-34825BB1A251}\localserver32 -> C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{B77E471C-FBF3-4CB5-880F-D7528AD4B349}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - English\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{C92FB640-AD4D-498A-9979-A51A2540C977}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - English\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{D70E31AD-2614-49F2-B0FC-ACA781D81F3E}\localserver32 -> C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{E2C40589-DE61-11ce-BAE0-0020AF6D7005}\InprocServer32 -> C:\Program Files\AutoCAD 2010\acadficn.dll (Autodesk, Inc.)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {0F33A04F-7A06-4179-B588-ADC44B628349} - System32\Tasks\ASUS Smart Gesture Launcher => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLauncher.exe [2013-09-23] (AsusTek)
Task: {71A25EDC-14DD-4A30-8C97-D9CB46A8D05D} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2016-01-20] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {A5F3C057-ED2E-4D4C-AE89-763B1CA23566} - System32\Tasks\KMS Server OnLogon Activate => C:\Windows\AutoKMS_VL_ALL\AutoKMS_VL_ALL.exe [2013-11-19] (MDL)
Task: {B8435FDF-4F97-4451-9BE7-2003020D8A7A} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe [2013-11-20] ()
Task: {BA48FCCD-F364-42BF-B684-E7B4DCC4D3D1} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\UPnP\UPnPHostConfig => config upnphost start= auto
Task: {D0A41DD4-8D35-4BEA-915E-587795001DB0} - System32\Tasks\KMS Server Daily Activate => C:\Windows\AutoKMS_VL_ALL\AutoKMS_VL_ALL.exe [2013-11-19] (MDL)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)

Task: C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

==================== Shortcuts =============================

(The entries could be listed to be restored or removed.)

==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2014-10-09 19:28 - 2013-05-29 13:56 - 00034304 _____ () C:\Windows\System32\ssj2mlm.dll
2014-09-12 03:24 - 2009-08-16 16:06 - 00166400 _____ () C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll
2011-02-02 13:08 - 2011-02-02 13:08 - 00018656 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
2014-09-12 03:32 - 2013-09-26 09:15 - 00059392 _____ () C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe
2014-09-29 17:47 - 2012-05-15 04:22 - 00655712 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\ouc.exe
2011-03-14 17:27 - 2011-03-14 17:27 - 00346976 _____ () C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe
2015-02-18 21:17 - 2015-02-18 21:17 - 00066872 _____ () C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
2014-09-19 07:38 - 2013-06-06 18:00 - 00510520 _____ () C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Service.exe
2012-03-09 08:58 - 2012-03-09 08:58 - 00462712 _____ () C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe
2012-03-09 08:58 - 2012-03-09 08:58 - 00057208 _____ () C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrvPS.dll
2014-09-19 07:38 - 2013-06-06 18:00 - 00531000 _____ () C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Launcher.exe
2008-01-16 00:54 - 2008-01-16 00:54 - 00037376 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
2014-09-29 17:47 - 2009-01-10 12:32 - 00011362 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\mingwm10.dll
2014-09-29 17:47 - 2009-06-22 20:42 - 00043008 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\libgcc_s_dw2-1.dll
2014-09-29 17:47 - 2010-05-14 11:57 - 02415104 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\QtCore4.dll
2014-09-29 17:47 - 2010-02-10 16:10 - 01148416 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\QtNetwork4.dll
2014-09-29 17:47 - 2012-05-15 04:22 - 00843264 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\QueryStrategy.dll
2014-09-29 17:47 - 2010-02-10 16:06 - 00398336 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\QtXml4.dll
2014-09-19 07:38 - 2013-06-06 17:59 - 00257024 _____ () C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\WtgMobileBroadband7.dll
2008-01-16 00:44 - 2008-01-16 00:44 - 00064000 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\tataki.dll
2008-01-16 00:49 - 2008-01-16 00:49 - 00365056 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\aacPlusDecoder.w5s
2008-01-16 00:45 - 2008-01-16 00:45 - 00007168 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\bmp.w5s
2008-01-16 00:50 - 2008-01-16 00:50 - 00024576 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\dlmgr.w5s
2008-01-16 00:46 - 2008-01-16 00:46 - 00011776 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\filereader.w5s
2008-01-16 00:46 - 2008-01-16 00:46 - 00017408 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\gif.w5s
2008-01-16 00:48 - 2008-01-16 00:48 - 00012288 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\gracenote.w5s
2008-01-16 00:49 - 2008-01-16 00:49 - 00026624 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\jnetlib.w5s
2008-01-16 00:45 - 2008-01-16 00:45 - 00100864 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\jpeg.w5s
2008-01-16 00:46 - 2008-01-16 00:46 - 00035840 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\playlist.w5s
2008-01-16 00:47 - 2008-01-16 00:47 - 00094208 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\png.w5s
2008-01-16 00:48 - 2008-01-16 00:48 - 00018944 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\tagz.w5s
2008-01-16 00:47 - 2008-01-16 00:47 - 00087040 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\System\xml.w5s
2008-01-16 00:52 - 2008-01-16 00:52 - 00107008 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_cdda.dll
2008-01-16 00:49 - 2008-01-16 00:49 - 00073728 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_dshow.dll
2008-01-16 00:45 - 2008-01-16 00:45 - 00037376 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_flac.dll
2008-01-16 00:51 - 2008-01-16 00:51 - 00019968 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_flv.dll
2008-01-16 00:52 - 2008-01-16 00:52 - 00007168 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_linein.dll
2008-01-16 00:52 - 2008-01-16 00:52 - 00098816 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_midi.dll
2008-01-16 00:52 - 2008-01-16 00:52 - 00160768 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_mod.dll
2008-01-16 00:51 - 2008-01-16 00:51 - 00406528 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_mp3.dll
2008-01-16 00:51 - 2008-01-16 00:51 - 00039936 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_mp4.dll
2008-01-16 00:51 - 2008-01-16 00:51 - 00171520 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_nsv.dll
2008-01-16 00:50 - 2008-01-16 00:50 - 00222208 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_vorbis.dll
2008-01-16 00:48 - 2008-01-16 00:48 - 00013824 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_wave.dll
2008-01-16 00:44 - 2008-01-16 00:44 - 00201728 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\libsndfile.dll
2008-01-16 00:49 - 2008-01-16 00:49 - 00297472 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\in_wm.dll
2008-01-16 00:48 - 2008-01-16 00:48 - 00019456 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\out_disk.dll
2008-01-16 00:50 - 2008-01-16 00:50 - 00047104 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\out_ds.dll
2008-01-16 00:50 - 2008-01-16 00:50 - 00018432 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\out_wave.dll
2008-01-16 00:54 - 2008-01-16 00:54 - 01506816 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\gen_ff.dll
2008-01-16 00:46 - 2008-01-16 00:46 - 00368640 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\freeform\wacs\freetype\freetype.wac
2008-01-16 00:52 - 2008-01-16 00:52 - 00025088 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\gen_hotkeys.dll
2007-10-10 00:50 - 2007-10-10 00:50 - 00189440 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\gen_jumpex.dll
2008-01-16 00:52 - 2008-01-16 00:52 - 00165376 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\gen_ml.dll
2008-01-16 00:45 - 2008-01-16 00:45 - 00040960 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_dash.dll
2008-01-16 00:52 - 2008-01-16 00:52 - 00019456 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_nowplaying.dll
2008-01-16 00:46 - 2008-01-16 00:46 - 00270336 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_local.dll
2008-01-16 00:44 - 2008-01-16 00:44 - 00088576 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\nde.dll
2008-01-16 00:46 - 2008-01-16 00:46 - 00072704 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_orb.dll
2008-01-16 00:46 - 2008-01-16 00:46 - 00070144 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_playlists.dll
2008-01-16 00:47 - 2008-01-16 00:47 - 00098304 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_online.dll
2008-01-16 00:50 - 2008-01-16 00:50 - 00184832 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_wire.dll
2008-01-16 00:47 - 2008-01-16 00:47 - 00141824 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_disc.dll
2008-01-16 00:48 - 2008-01-16 00:48 - 00199168 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_pmp.dll
2008-01-16 00:48 - 2008-01-16 00:48 - 00212480 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\pmp_ipod.dll
2008-01-16 00:48 - 2008-01-16 00:48 - 00017920 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\pmp_njb.dll
2008-01-16 00:47 - 2008-01-16 00:47 - 00114176 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\pmp_p4s.dll
2008-01-16 00:46 - 2008-01-16 00:46 - 00040448 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\pmp_usb.dll
2008-01-16 00:47 - 2008-01-16 00:47 - 00019968 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_bookmarks.dll
2008-01-16 00:47 - 2008-01-16 00:47 - 00037376 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_history.dll
2008-01-16 00:50 - 2008-01-16 00:50 - 00026112 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_autotag.dll
2008-01-16 00:50 - 2008-01-16 00:50 - 00057856 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_plg.dll
2008-01-16 00:45 - 2008-01-16 00:45 - 00025600 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_rg.dll
2008-01-16 00:44 - 2008-01-16 00:44 - 00027136 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\ml_transcode.dll
2008-01-16 00:52 - 2008-01-16 00:52 - 00025088 _____ () C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\gen_tray.dll

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\QQPCRTP => ""="service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\QQPCRTP => ""="service"

==================== EXE Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)


==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)


==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2013-08-22 15:25 - 2015-12-29 15:58 - 00000856 ____N C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts

0.0.0.1    mssplus.mcafee.com

==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Windows\Web\Wallpaper\Theme1\img3.jpg
DNS Servers: 192.168.43.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Windows Firewall is enabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "Acrobat Assistant 8.0"

==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [vm-monitoring-nb-session] => (Allow) LPort=139
FirewallRules: [{0DBE4BFF-AA8C-4740-8715-DF7F19C31BDC}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSELDI.exe
FirewallRules: [{9367BE28-E87E-4048-A164-15A95E86FCAB}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSELDI.exe
FirewallRules: [{D1E2F8EB-6646-4830-8DD3-6C394346CE2F}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSServer.exe
FirewallRules: [{7B998345-EE42-41C8-885C-65D75CCCE464}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSServer.exe
FirewallRules: [{FB2E0F18-002A-44D1-A087-14DB953021FC}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
FirewallRules: [{47EF9265-2049-4FC4-A2ED-B48489C7A1F5}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
FirewallRules: [{6784DAF7-866F-40B9-9786-21EF2818C151}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
FirewallRules: [{5FDF1076-7E64-4544-B970-3EBB9A2C417D}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
FirewallRules: [{EE2B5CC4-4FA0-4DF8-97D4-2216FA219E99}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
FirewallRules: [{32EE2A42-8375-466F-8A98-7292B33F3038}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
FirewallRules: [{FCE694E8-0C04-4DF4-B49F-19F8F3D63F99}] => (Allow) C:\Windows\System32\KMSServer.exe
FirewallRules: [{342BEE33-49EE-4875-9ECA-A0DBF675CE5E}] => (Allow) C:\Windows\System32\KMSServer.exe
FirewallRules: [TCP Query User{003F3B30-E11A-44B6-9136-AE8E6691074D}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
FirewallRules: [UDP Query User{3FAFA37D-2E20-4CC8-9170-95EF01458D65}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
FirewallRules: [{0AD940EC-16F0-45E5-B18A-558E40264780}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
FirewallRules: [{32147FDB-9B5C-4810-AB3B-0CBE9ADAFA2A}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
FirewallRules: [TCP Query User{0F72E721-1F1C-49D9-AB93-B6DA847E2F4A}C:\users\user\downloads\utorrent.exe] => (Block) C:\users\user\downloads\utorrent.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F14A0BB5-F51A-4E57-BD10-9A241B21514F}C:\users\user\downloads\utorrent.exe] => (Block) C:\users\user\downloads\utorrent.exe
FirewallRules: [TCP Query User{7F66D607-BFFA-4B6B-A5EB-8E9CA6083464}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
FirewallRules: [UDP Query User{A1254A06-40DE-4F65-8F75-B84A9F50FDFD}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
FirewallRules: [{6EC18B7C-036B-4FB7-B60A-0552C5AE2A8A}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe
FirewallRules: [{593A3B51-FD14-4906-A09F-D76FF458846D}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe
FirewallRules: [{8D104D5E-F0FA-4D39-B4EE-F712BC6696F3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\IDS.Application.exe
FirewallRules: [{09EF2D84-5DFC-4FB1-8B77-B5139D95D074}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\IDS.Application.exe
FirewallRules: [{EEA11E62-A33E-42F6-AEBB-6D6E3A37BF58}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\OrderSupplies.exe
FirewallRules: [{8DD93801-25B6-4435-BCD5-AEBCF6C5E489}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\OrderSupplies.exe
FirewallRules: [{BC96DABF-90F1-4941-8BDE-BE91FD0B3EE3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\IDSAlert.exe
FirewallRules: [{CD4366AD-3D30-4276-B43C-F204F7F674AA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\IDSAlert.exe
FirewallRules: [{A612E5D2-2233-4C04-825F-423F1870F89F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\uninstall.exe
FirewallRules: [{310EA080-5276-449A-85F5-ED94EE314F82}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\uninstall.exe
FirewallRules: [{EB40E6C5-313A-41EA-AE6B-30609EF24964}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\CDAS2PC\CDAS2PC.exe
FirewallRules: [{85B2CE7B-C729-4351-A72D-0F16C9925502}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\CDAS2PC\CDAS2PC.exe
FirewallRules: [TCP Query User{9FA93020-1A3F-4EC5-A4F6-4D814D30D03C}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] => (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
FirewallRules: [UDP Query User{D45EA483-C8B7-4C58-8298-F2A30DD49F06}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] => (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
FirewallRules: [TCP Query User{EEF22C68-E423-4549-834A-DB2B794D4171}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe
FirewallRules: [UDP Query User{B58D21F3-DACF-4117-B829-FFE75004001F}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe
FirewallRules: [TCP Query User{F98CC895-4167-4111-B5D3-78E309F80AF2}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe
FirewallRules: [UDP Query User{1A7653CF-304E-429A-8917-DC0AA823B87C}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe
FirewallRules: [TCP Query User{6F624FD8-E56B-42BB-AEDE-EFA0B659D07E}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40760.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40760.exe
FirewallRules: [UDP Query User{EBBD60D5-9205-4AB5-84B9-F6B7A911554A}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40760.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40760.exe
FirewallRules: [TCP Query User{B3C5A712-CB3F-4DC1-9426-BF16C3C03BC1}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe
FirewallRules: [UDP Query User{0C051684-A4C6-4762-85FC-5E3BEE9400E6}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe
FirewallRules: [TCP Query User{BA7A18F0-38A3-4138-853E-5C22F41B9138}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F4E75AB7-50FC-455E-859A-7F02161B2487}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe
FirewallRules: [TCP Query User{A92F5851-ED73-4A79-98F0-7E14EA2D34A4}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe
FirewallRules: [UDP Query User{6E1F5357-16BA-4254-B986-ADD0C0B44BDB}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe
FirewallRules: [TCP Query User{27064BB0-8A41-4AAE-B286-C83D7BFEF698}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe
FirewallRules: [UDP Query User{770B3A1A-ADCD-4E0A-9B1A-5FA4990999F1}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe
FirewallRules: [TCP Query User{F3C37D08-6FF9-434C-911B-1FE26E4BCD82}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe
FirewallRules: [UDP Query User{9971009B-85D2-4F4C-B30F-4AF6632D53E2}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe
FirewallRules: [{5C9461E0-5348-4694-B8BC-184B7D013DE8}] => (Allow) C:\program files (x86)\common files\tencent\qqdownload\130\bugreport_xf.exe
FirewallRules: [{2ECEDB58-A700-4FFA-8784-4B75E88C3F99}] => (Allow) C:\program files (x86)\common files\tencent\qqdownload\130\tencentdl.exe
FirewallRules: [{318E3C42-6E17-4802-8E4E-42D21AA4C0A5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SimpleFiles\SimpleFiles.exe
FirewallRules: [{88EBFBED-9942-4ED3-936E-E46579E11DF8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SimpleFiles\SimpleFiles.exe
FirewallRules: [{1E985F41-90D7-41AB-9149-81E736F8EFF8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SimpleFiles\downloader.exe
FirewallRules: [{6180E776-4993-4E5D-AE6E-AFCB2D81BF68}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SimpleFiles\downloader.exe
FirewallRules: [{EC61AC0D-7B29-4D33-AEA0-DEEEB3FF34FD}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{AE3F672E-C90D-4942-8383-5EDF99E0CBA9}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [TCP Query User{C1F3F959-35B2-49FE-A131-D3EE7766283D}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe
FirewallRules: [UDP Query User{0B7311B1-EC1C-45AF-A709-72621E78990B}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe

==================== Restore Points =========================

13-01-2016 13:43:01 Scheduled Checkpoint
22-01-2016 12:40:27 Scheduled Checkpoint
30-01-2016 10:55:43 Scheduled Checkpoint
04-02-2016 13:38:44 Installed SpyHunter

==================== Faulty Device Manager Devices =============


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (02/05/2016 04:24:48 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/05/2016 02:30:57 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/05/2016 12:32:09 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/05/2016 10:29:20 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/05/2016 08:32:21 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/05/2016 08:08:50 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/04/2016 08:42:36 PM) (Source: Customer Experience Improvement Program) (EventID: 1008) (User: )
Description: 80070005

Error: (02/04/2016 04:32:10 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/04/2016 02:47:19 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/04/2016 02:32:03 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: The program AdwCleaner 4.107 Portable.exe version 4.1.0.7 stopped interacting with Windows and was closed. To see if more information about the problem is available, check the problem history in the Action Center control panel.

Process ID: 930

Start Time: 01d15f47cd7d1757

Termination Time: 4294967295

Application Path: C:\Users\user\Downloads\AdwCleaner 4.107 Portable\AdwCleaner 4.107 Portable.exe

Report Id: 4a94b2d2-cb3b-11e5-82a3-54271e23b274

Faulting package full name:

Faulting package-relative application ID:


System errors:
=============
Error: (02/05/2016 04:39:03 PM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4

Error: (02/05/2016 04:16:10 PM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4

Error: (02/05/2016 01:52:52 PM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4

Error: (02/05/2016 10:51:18 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: pc)
Description: {BF6C1E47-86EC-4194-9CE5-13C15DCB2001}

Error: (02/05/2016 10:50:47 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: pc)
Description: {1B1F472E-3221-4826-97DB-2C2324D389AE}

Error: (02/05/2016 09:00:39 AM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4

Error: (02/04/2016 05:42:29 PM) (Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power) (EventID: 137) (User: )
Description: 4

Error: (02/04/2016 03:24:18 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: pc)
Description: {1B1F472E-3221-4826-97DB-2C2324D389AE}

Error: (02/04/2016 03:23:48 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: pc)
Description: {BF6C1E47-86EC-4194-9CE5-13C15DCB2001}

Error: (02/04/2016 03:23:17 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: pc)
Description: {1B1F472E-3221-4826-97DB-2C2324D389AE}


==================== Memory info ===========================

Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU N2815 @ 1.86GHz
Percentage of memory in use: 49%
Total physical RAM: 3982.72 MB
Available physical RAM: 2021.14 MB
Total Virtual: 4686.72 MB
Available Virtual: 2328 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:341.28 GB) (Free:161.45 GB) NTFS
Drive d: (New Volume) (Fixed) (Total:356.84 GB) (Free:328.2 GB) NTFS

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 698.6 GB) (Disk ID: B05CD80C)

Partition: GPT.

==================== End of Addition.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Забравих да кажа , че пробвах с spy hunter, adwcleaner  и нищо не стана. spy hunter кракнат от замундата. Мноого рядко свалям и инсталирам разни програмки ама тоя път се прецаках с една. Незнайно как успях и да деинсталирам една програмка на корейски :) Компа се зарази тази седмица.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Изтеглете edit-text.giffixlist.txt и го запазете на десктопа.
Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!
След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.
 
Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

След това пишете как е положението.

Поздрави!


 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:27-01-2016
Ran by user (2016-02-06 08:19:04) Run:1
Running from C:\Users\user\Desktop
Loaded Profiles: user (Available Profiles: user)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\Run: [BackgroundContainerV2] => "C:\Windows\SysWOW64\Rundll32.exe" "C:\Users\user\AppData\Local\Tbccint\BackgroundContainer\BackgroundContainer.dll",DllRun
C:\Users\user\AppData\Local\Tbccint
AutoConfigURL: [S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001] => hxxp://unstopp.me/wpad.dat?7ef856eacc71d07df1006441f9d9098e5052103
URLSearchHook: HKLM-x32 - BS Player ControlBar B Toolbar - {31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} - C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll No File
URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001 - BS Player ControlBar B Toolbar - {31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} - C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll No File
BHO-x32: No Name -> {31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} -> No File
Toolbar: HKLM - BS Player ControlBar B Toolbar - {31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} - C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll No File
Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001 -> BS Player ControlBar B Toolbar - {31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} - C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll No File
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\0Q7sjHnlrL.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\1wmz5F9jCx.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\hib7DC8.exe
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ZB73XofuJz.exe
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5}\InprocServer32 -> C:\Users\user\AppData\LocalLow\BS_Player_ControlBar_B\prxtbBS_0.dll => No File
FirewallRules: [{318E3C42-6E17-4802-8E4E-42D21AA4C0A5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SimpleFiles\SimpleFiles.exe
FirewallRules: [{88EBFBED-9942-4ED3-936E-E46579E11DF8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SimpleFiles\SimpleFiles.exe
FirewallRules: [{1E985F41-90D7-41AB-9149-81E736F8EFF8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SimpleFiles\downloader.exe
FirewallRules: [{6180E776-4993-4E5D-AE6E-AFCB2D81BF68}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\SimpleFiles\downloader.exe
Folder: C:\Program Files (x86)\SimpleFiles
Hosts:
cmd: bitsadmin /reset /allusers
cmd: netsh winsock reset catalog
cmd: ipconfig /flushdns
RemoveProxy:
EmptyTemp:
End
*****************

Restore point was successfully created.
Processes closed successfully.
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ => value removed successfully
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\BackgroundContainerV2 => value removed successfully
"C:\Users\user\AppData\Local\Tbccint" => not found.
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\AutoConfigURL => value removed successfully
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\\{31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} => value removed successfully
"HKCR\CLSID\{31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5}" => key removed successfully
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\\{31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} => value removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5}" => key removed successfully
HKCR\Wow6432Node\CLSID\{31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} => key not found.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} => value removed successfully
HKCR\CLSID\{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} => key not found.
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} => value removed successfully
HKCR\Wow6432Node\CLSID\{31264a33-a653-46c4-af49-1232c59a7da5} => key not found.
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} => value removed successfully
HKCR\CLSID\{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} => key not found.
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\0Q7sjHnlrL.exe => moved successfully
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\1wmz5F9jCx.exe => moved successfully
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\hib7DC8.exe => moved successfully
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ZB73XofuJz.exe => moved successfully
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} => key not found.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{318E3C42-6E17-4802-8E4E-42D21AA4C0A5} => value removed successfully
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{88EBFBED-9942-4ED3-936E-E46579E11DF8} => value removed successfully
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{1E985F41-90D7-41AB-9149-81E736F8EFF8} => value removed successfully
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{6180E776-4993-4E5D-AE6E-AFCB2D81BF68} => value removed successfully

========================= Folder: C:\Program Files (x86)\SimpleFiles ========================

not found.

====== End of Folder: ======

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts => moved successfully
Hosts restored successfully.

=========  bitsadmin /reset /allusers =========


BITSADMIN version 3.0 [ 7.7.9600 ]
BITS administration utility.
(C) Copyright 2000-2006 Microsoft Corp.

BITSAdmin is deprecated and is not guaranteed to be available in future versions of Windows.
Administrative tools for the BITS service are now provided by BITS PowerShell cmdlets.

0 out of 0 jobs canceled.

========= End of CMD: =========


=========  netsh winsock reset catalog =========


Sucessfully reset the Winsock Catalog.
You must restart the computer in order to complete the reset.


========= End of CMD: =========


=========  ipconfig /flushdns =========


Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

========= End of CMD: =========


========= RemoveProxy: =========

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NlaSvc\Parameters\Internet\ManualProxies\\ => value removed successfully
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings => value removed successfully
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings => value removed successfully
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings => value removed successfully
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings => value removed successfully


========= End of RemoveProxy: =========

EmptyTemp: => 2.9 GB temporary data Removed.


The system needed a reboot.

==== End of Fixlog 08:21:05 ====

Здравйте,

За момента не ми изскачат разни прозорци с рекламки, но продължавам да не мога да затворя мозилата с хиксчето при таба горе вляво. Мога само с хикса горе вдясно. Мисля че това пак е от вируса. Може би са някакви остатъци от него. Може ли да се оправи?

Благодаря за премахването на рекламките. Ако и този проблем със затварянето на мозилата се оправи ще съм ви много благодарен.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Пробвайте да възстановите настройките и по подразбиране oт Help => Troubleshooting Information => Refresh Firefox.

Ако не стане просто я преинстапирайте по следния начин:

Изтеглете програмата GeekUninstaller и я запазете на десктопа.

Разархивирайте я и стартирайте файла geek.exe IxXO5oO.jpg
От списъка намерете Mozilla Firefox

Кликнете с десен бутон върху програмата и изберете Uninstall
 
XhV2QLa.png

След края на инсталацията ще се отвори прозорец подканващ ви да премахнете всички остатъци от програмата (ако има такива, ако няма този прозорец няма да се появи):

Пример за Mozilla браузъра:

geekuninstaller-3.png

Натиснете бутона Finish за да изтриете останките от програмата.

Изтеглете и инсталирайте последната версия => Mozilla Firefox 44.0 Final

След това пишете как е положението. Поздрави! ;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

С рефреш на мозилата всичко се оправи:)  Много, много благодаря за помощта.Никога не бих се оправил сам. Пожелавам ви лек и успешен ден и все така бързо и ефикасно да помагате и на други потребители за решаването на техните проблеми.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Нека да проверим за остатъци:

 

СТЪПКА 1

 

 • Изтеглете и стартирайтe 6sv1DN9.jpgAdwCleaner.exe.
 • Натиснете бутона Scan.
 • AdwCleaner ще започне да проверява компютъра.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Clean.
 • Програмата ще затвори всички излишни процеси и след почистването ще иска да рестартира машината. Съгласете се.
 • Ще се появи автоматично лог файл с името (AdwCleaner[C0].txt) в C:\Adwcleaner
 • Публикувайте съдържанието му в следващия си коментар.

 

СТЪПКА 2

 

Моля изтеглете icon1448041809.pngJunkware Removal Tool на вашия десктоп.

 • Спрете временно работата на защитните програми.
 • Стартирайте инструмента JRT.exe
 • Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата.
 • Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши.
 • Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt).
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

СТЪПКА 3

 

Направете нова проверка с FRST като сложите отметка пред Addition.txt преди да натиснете бутона SCAN и след това прикачете новите резултати.

 

Това е засега! :)

Поздрави!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това е от adwcleaner. Нямаше обаче файл AdwCleaner[C0].txt , а само AdwCleaner[C1].txt. Това е той:

# AdwCleaner v5.032 - Logfile created 06/02/2016 at 13:06:33
# Updated 31/01/2016 by Xplode
# Database : 2016-02-05.1 [Server]
# Operating system : Windows 8.1 Pro  (x64)
# Username : user - PC
# Running from : C:\Users\user\Downloads\adwcleaner_5.032.exe
# Option : Cleaning
# Support : http://toolslib.net/forum

***** [ Services ] *****


***** [ Folders ] *****

[-] Folder Deleted : C:\Program Files\Common Files\tencent

***** [ Files ] *****

[-] File Deleted : C:\Windows\SysNative\drivers\TFsFltX64.sys

***** [ DLLs ] *****


***** [ Shortcuts ] *****


***** [ Scheduled tasks ] *****


***** [ Registry ] *****

[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DownloadProxy.EXE
[-] Key Deleted : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\QQPCRTP
[-] Key Deleted : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\QQPCRTP
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{51BEE30D-EEC8-4BA3-930B-298B8E759EB1}
[-] Key Deleted : HKCU\Software\Classes\CLSID\{1BBF13E0-551E-42DD-91F4-1A547443FFDA}
[-] Key Deleted : HKCU\Software\Classes\CLSID\{3A1209A4-8568-40F0-9B5E-4A06A2A06417}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{70DE12EA-79F4-46BC-9812-86DB50A2FD64}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3A1209A4-8568-40F0-9B5E-4A06A2A06417}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C379EAD1-CB34-4B09-AF6B-7E587F8BCD80}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7270EC6-0113-4A78-B610-E501D0A9E48E}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{357D32FC-F0AE-4B37-B36F-D44AA31496F5}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{80B3B43F-7508-4627-BE66-00FB9AE5EE72}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{5A83D7C9-4A14-4000-BC05-389268238753}
[-] Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5}
[-] Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{29B6CFD5-0064-411A-8C42-9890C83F9921}
[-] Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3A1209A4-8568-40F0-9B5E-4A06A2A06417}
[-] Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3A1209A4-8568-40F0-9B5E-4A06A2A06417}
[-] Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7270EC6-0113-4A78-B610-E501D0A9E48E}
[-] Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{357D32FC-F0AE-4B37-B36F-D44AA31496F5}
[-] Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{80B3B43F-7508-4627-BE66-00FB9AE5EE72}
[-] Value Deleted : HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run [BackgroundContainerV2]

***** [ Web browsers ] *****


*************************

:: "Tracing" keys removed
:: Winsock settings cleared

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [2879 bytes] ##########

 

 

ето го и JRT файла:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.0.2 (01.06.2016)
Operating System: Windows 8.1 Pro x64
Ran by user (Administrator) on Sat 02/06/2016 at 13:11:17.69
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


File System: 0

 


Registry: 0

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on Sat 02/06/2016 at 13:13:58.78
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

ето и FRST:

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:27-01-2016
Ran by user (administrator) on PC (06-02-2016 13:15:12)
Running from C:\Users\user\Desktop
Loaded Profiles: user (Available Profiles: user)
Platform: Windows 8.1 Pro (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
() C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\AvrcpService.exe
(Apple Computer, Inc.) C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
() C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe
() C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\ouc.exe
() C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\HeciServer.exe
() C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
() C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(CyberGhost S.R.L) C:\Program Files\CyberGhost 5\Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\BTServer.exe
Failed to access process -> plugin-container.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13632216 2013-07-23] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1321688 2013-07-04] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [BtServer] => C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe [280576 2013-09-25] (Realtek Semiconductor Corporation)
HKLM\...\Run: [CDAServer] => C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe [462712 2012-03-09] ()
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31016 2006-10-26] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Acrobat Assistant 8.0] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe [624248 2007-05-10] (Adobe Systems Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [TAG_MtelNetAgent_Launcher.exe] => C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Launcher.exe [531000 2013-06-06] ()
HKLM-x32\...\Run: [MPlayerForWindows_UpdateReminder] => C:\Program Files (x86)\MPlayer for Windows\AutoUpdate.exe [235005 2010-10-17] ()
HKLM-x32\...\Run: [WinampAgent] => C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [37376 2008-01-16] ()
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3672640 2013-03-14] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\Run: [CyberGhost] => C:\Program Files\CyberGhost 5\CyberGhost.exe [426600 2016-01-11] (CyberGhost S.R.L.)
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {ae4807b3-4d48-11e4-8256-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {da1e21be-9825-11e4-8278-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {e87b75cb-4291-11e4-8254-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {e87b75f1-4291-11e4-8254-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {e87b761d-4291-11e4-8254-54271e23b274} - "F:\AutoRun.exe"
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\MountPoints2: {f6f4edd9-3f5e-11e4-8254-54271e23b274} - "G:\.\Autorun.exe" AUTORUN=1
ShellIconOverlayIdentifiers: [AutoCAD Digital Signatures Icon Overlay Handler] -> {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} => C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2011-02-04] (Autodesk, Inc.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2015-12-29]
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.266\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.43.1
Tcpip\..\Interfaces\{B63BEE14-86C7-481C-AB4F-774DAE2A7154}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4,4.2.2.1,4.2.2.2,208.67.222.222,208.67.220.220,8.26.56.26,8.20.247.20,156.154.70.1,156.154.71.1
Tcpip\..\Interfaces\{C6CBAA81-AAEA-4A95-A957-0A6338B8776B}: [DhcpNameServer] 192.168.43.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.bing.com/?PC=AV01
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.bing.com/?PC=AV01
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://t.msn.com/
HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.bing.com/?PC=AV01
SearchScopes: HKLM-x32 -> {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001 -> {632F07F3-19A1-4d16-A23F-E6CE9486BAB5} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
BHO-x32: Adobe PDF Reader Link Helper -> {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-10-22] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-26] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper -> {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll [2007-05-10] (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKLM-x32 - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll [2007-05-10] (Adobe Systems Incorporated)
DPF: HKLM-x32 {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} hxxp://support.asus.com/select/asusTek_sys_ctrl3.cab

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uv5ib8ql.default-1454753630407
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_286.dll [2016-01-20] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_286.dll [2016-01-20] ()

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 Autodesk Content Service; C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe [18656 2011-02-02] ()
R2 AvrcpService; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\AvrcpService.exe [35328 2013-05-07] (Realtek Semiconductor Corporation) [File not signed]
R2 Bonjour Service; C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe [229376 2006-02-28] (Apple Computer, Inc.) [File not signed]
R2 BTDevManager; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe [59392 2013-09-26] () [File not signed]
R2 CGVPNCliService; C:\Program Files\CyberGhost 5\Service.exe [65128 2016-01-11] (CyberGhost S.R.L)
S3 FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [654848 2014-09-11] (Macrovision Europe Ltd.) [File not signed]
S2 GLOBUL Connection Manager. RunOuc; C:\Program Files (x86)\GLOBUL Connection Manager\UpdateDog\ouc.exe [655712 2012-05-15] ()
R2 HWDeviceService64.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe [346976 2011-03-14] ()
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\HeciServer.exe [733696 2013-07-01] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\SocketHeciServer.exe [822232 2013-07-01] (Intel(R) Corporation)
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.266\McCHSvc.exe [289256 2015-12-02] (McAfee, Inc.)
R2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [66872 2015-02-18] ()
R2 TAG_Service; C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Service.exe [510520 2013-06-06] ()
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [346872 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23840 2013-08-22] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R3 ATP; C:\Windows\System32\drivers\AsusTP.sys [70416 2013-09-23] (ASUS Corporation)
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys [283200 2015-02-17] (DT Soft Ltd)
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
S3 huawei_wwanecm; C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [238080 2012-04-23] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
R3 kbfiltr; C:\Windows\System32\drivers\kbfiltr.sys [14992 2012-08-02] ( )
R0 MBI; C:\Windows\System32\drivers\MBI.sys [27904 2013-08-08] (Intel Corporation)
R3 RtkBtFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [548056 2013-09-05] (Realtek Semiconductor Corporation)
R3 RTWlanE; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlane.sys [2915544 2013-09-26] (Realtek Semiconductor Corporation                           )
R3 TXEIx64; C:\Windows\System32\drivers\TXEIx64.sys [87568 2013-07-01] (Intel Corporation)
U5 VWiFiFlt; C:\Windows\System32\Drivers\VWiFiFlt.sys [71680 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [34760 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [265056 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [124256 2013-08-22] (Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-02-06 13:13 - 2016-02-06 13:13 - 00000554 _____ C:\Users\user\Desktop\JRT.txt
2016-02-06 13:10 - 2016-02-06 13:11 - 01609032 _____ (Malwarebytes) C:\Users\user\Downloads\JRT.exe
2016-02-06 12:58 - 2016-02-06 12:58 - 01508352 _____ C:\Users\user\Downloads\adwcleaner_5.032.exe
2016-02-06 12:13 - 2016-02-06 12:13 - 00000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Old Firefox Data
2016-02-06 08:19 - 2016-02-06 08:21 - 00007597 _____ C:\Users\user\Desktop\Fixlog.txt
2016-02-06 08:17 - 2016-02-06 08:17 - 00004886 _____ C:\Users\user\Downloads\fixlist.txt
2016-02-05 18:38 - 2016-02-05 18:39 - 00035811 _____ C:\Users\user\Desktop\Addition.txt
2016-02-05 18:36 - 2016-02-06 13:15 - 00012111 _____ C:\Users\user\Desktop\FRST.txt
2016-02-05 18:36 - 2016-02-06 13:15 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-02-05 18:35 - 2016-02-05 18:35 - 02370560 _____ (Farbar) C:\Users\user\Desktop\FRST64.exe
2016-02-05 18:06 - 2016-02-05 18:06 - 01408491 _____ C:\Users\user\Downloads\2071-76dda9.pdf
2016-02-04 14:30 - 2016-02-06 13:06 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-02-04 14:29 - 2016-02-04 14:30 - 00000000 ____D C:\Users\user\Downloads\AdwCleaner 4.107 Portable
2016-02-04 13:51 - 2016-02-04 13:51 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2016-02-04 13:39 - 2016-02-04 13:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group
2016-02-04 13:37 - 2016-02-04 13:51 - 00000000 ____D C:\Windows\AF54923662584AC6A0435B5B89C6EB61.TMP
2016-02-04 13:35 - 2016-02-04 13:35 - 00000000 ____D C:\Users\user\Downloads\SpyHunter v4.17.6.4336
2016-02-04 11:39 - 2016-02-04 11:39 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\Malwarebytes
2016-02-04 11:39 - 2016-02-04 11:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-02-04 11:38 - 2016-02-04 13:27 - 00000000 ____D C:\Users\user\Downloads\Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300 Final
2016-02-03 17:36 - 2016-02-03 17:36 - 00022704 _____ C:\Windows\system32\Drivers\EsgScanner.sys
2016-02-02 13:04 - 2016-02-02 13:04 - 00016112 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (04.01.2016 - 10.01.2016)_6(1).xlsx
2016-02-02 13:04 - 2016-02-02 13:04 - 00012715 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (18.01.2016 - 24.01.2016)_8.xlsx
2016-02-02 13:03 - 2016-02-02 13:03 - 00014507 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (11.01.2016 - 17.01.2016)_7(1).xlsx
2016-02-02 12:08 - 2016-02-02 12:08 - 00000197 ____H C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran.dwl2
2016-02-02 12:08 - 2016-02-02 12:08 - 00000047 ____H C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran.dwl
2016-02-02 10:50 - 2016-02-02 10:50 - 00000197 ____H C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran(1).dwl2
2016-02-02 10:50 - 2016-02-02 10:50 - 00000047 ____H C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran(1).dwl
2016-02-02 10:22 - 2016-02-02 10:22 - 00242209 _____ C:\Users\user\Downloads\Specifikacia armirovka_10.2015.xlsx
2016-02-02 09:07 - 2016-02-02 09:07 - 00000196 ____H C:\Users\user\Downloads\43_Gredi Kota +23.85_Koregirani.dwl2
2016-02-02 09:07 - 2016-02-02 09:07 - 00000046 ____H C:\Users\user\Downloads\43_Gredi Kota +23.85_Koregirani.dwl
2016-02-02 08:27 - 2016-02-02 16:38 - 00015079 _____ C:\Users\user\Desktop\Nariad_Simeonovsko (25.01.2016 - 31.01.2016)_9.xlsx
2016-02-01 10:52 - 2016-02-01 10:52 - 01949158 _____ C:\Users\user\Downloads\22_KofragrnPlan+4.05.dwg
2016-02-01 10:52 - 2016-02-01 10:52 - 00000196 ____H C:\Users\user\Downloads\22_KofragrnPlan+4.05.dwl2
2016-02-01 10:52 - 2016-02-01 10:52 - 00000046 ____H C:\Users\user\Downloads\22_KofragrnPlan+4.05.dwl
2016-01-30 10:03 - 2016-01-30 10:05 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\CyberGhost
2016-01-30 10:02 - 2016-01-30 10:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\CyberGhost 5
2016-01-30 10:02 - 2016-01-30 10:02 - 09757920 _____ (CyberGhost S.R.L. ) C:\Users\user\Downloads\CG_5.5.1.3.exe
2016-01-30 10:02 - 2016-01-30 10:02 - 00001740 _____ C:\Users\user\Desktop\CyberGhost 5.lnk
2016-01-30 10:02 - 2016-01-30 10:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberGhost 5
2016-01-29 15:22 - 2016-01-29 16:42 - 00010711 _____ C:\Users\user\Desktop\mladenn gredi.xlsx
2016-01-29 15:08 - 2016-01-29 15:08 - 00000195 ____H C:\Users\user\Downloads\40_Kofraj+23.85_Koregiran.dwl2
2016-01-29 15:08 - 2016-01-29 15:08 - 00000045 ____H C:\Users\user\Downloads\40_Kofraj+23.85_Koregiran.dwl
2016-01-28 11:40 - 2016-01-28 11:40 - 00000198 ____H C:\Users\user\Downloads\42_ArmPlocha+23.85_Gorna_Koregiran.dwl2
2016-01-28 11:40 - 2016-01-28 11:40 - 00000048 ____H C:\Users\user\Downloads\42_ArmPlocha+23.85_Gorna_Koregiran.dwl
2016-01-28 08:28 - 2016-01-27 08:25 - 00313602 _____ C:\Users\user\Desktop\40_Kofraj+23.85_Koregiran.bak
2016-01-27 17:55 - 2016-01-27 17:55 - 00000000 _____ C:\autoexec.bat
2016-01-27 17:31 - 2016-01-27 17:31 - 00001175 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-01-27 17:31 - 2016-01-27 17:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-01-27 09:24 - 2016-01-27 09:25 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\Opera Software
2016-01-27 09:24 - 2016-01-27 09:25 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\Opera Software
2016-01-27 08:30 - 2016-01-20 13:10 - 00827261 _____ C:\Users\user\Desktop\42_ArmPlocha+23.85_Gorna_Koregiran.dwg
2016-01-26 17:37 - 2016-01-27 14:34 - 00013311 _____ C:\Users\user\Desktop\Nariad_Simeonovsko (18.01.2016 - 24.01.2016)_8.xlsx
2016-01-26 16:18 - 2016-01-28 08:28 - 00318193 _____ C:\Users\user\Desktop\40_Kofraj+23.85_Koregiran.dwg
2016-01-26 16:02 - 2016-01-26 16:02 - 00264539 _____ C:\Users\user\Downloads\40_Kofraj+23.85_Koregiran.dwg
2016-01-26 16:00 - 2016-01-27 08:29 - 00271729 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran(1).dwg
2016-01-26 15:59 - 2016-01-26 15:59 - 00199279 _____ C:\Users\user\Downloads\40_KofragrnPlan+23.85_Koregiran(1).pdf
2016-01-26 15:43 - 2016-01-26 15:43 - 00005120 _____ C:\Users\user\AppData\Roaming\GiftBag.db
2016-01-26 15:43 - 2016-01-26 15:42 - 00127800 _____ (Tencent Technology(Shenzhen) Company Limited) C:\Windows\system32\Drivers\TAOKernelEx64.sys
2016-01-26 11:51 - 2016-01-26 11:51 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\Geckofx
2016-01-26 11:51 - 2016-01-26 11:51 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\Clarobet
2016-01-26 11:48 - 2016-01-26 11:50 - 35980360 _____ (Clarobet AB) C:\Users\user\Downloads\RebelBettingSetup.exe
2016-01-26 10:01 - 2016-01-26 11:32 - 00018711 _____ C:\Users\user\Desktop\prerabotka plocha na kota +23.85 (novo).xlsx
2016-01-22 15:54 - 2016-01-18 15:03 - 00399712 _____ C:\Users\user\Downloads\vp200-KK-prerabotka15-01-2016.bak
2016-01-22 15:37 - 2016-01-27 08:30 - 02756531 _____ C:\Users\user\Desktop\apartamentche_Niki&Marty.dwg
2016-01-21 15:26 - 2016-01-21 15:26 - 00014697 _____ C:\Users\user\Downloads\kontakti US_2016.01.20.xlsx
2016-01-20 13:10 - 2016-01-28 09:50 - 00812745 _____ C:\Users\user\Downloads\43_Gredi Kota +23.85_Koregirani.dwg
2016-01-20 13:10 - 2016-01-20 13:10 - 00827261 _____ C:\Users\user\Downloads\42_ArmPlocha+23.85_Gorna_Koregiran.dwg
2016-01-20 11:26 - 2016-01-20 13:56 - 02528021 _____ C:\Users\user\Downloads\Apartament ul. Krakra.dwg
2016-01-20 11:26 - 2016-01-20 13:55 - 02525965 _____ C:\Users\user\Downloads\Apartament ul. Krakra.bak
2016-01-20 09:28 - 2016-01-20 09:35 - 00019894 _____ C:\Users\user\Desktop\Kofraj koloni i shajbi i bord +20.55 do +23.85.xlsx
2016-01-20 08:47 - 2016-01-26 17:36 - 00019094 _____ C:\Users\user\Desktop\Nariad_Simeonovsko (11.01.2016 - 17.01.2016)_7.xlsx
2016-01-19 18:29 - 2016-01-20 10:14 - 00009290 _____ C:\Users\user\Desktop\Spravka armirovka na kota +23.85.xlsx
2016-01-19 18:10 - 2016-02-04 16:38 - 00269432 _____ C:\Users\user\Desktop\Specifikacia armirovka_10.2015.xlsx
2016-01-19 14:46 - 2016-01-20 08:47 - 00022220 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (11.01.2016 - 17.01.2016)_7.xlsx
2016-01-18 15:44 - 2016-01-18 15:44 - 00357645 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraji_+23.85_correction.bak
2016-01-18 15:03 - 2016-01-22 15:54 - 00393708 _____ C:\Users\user\Downloads\vp200-KK-prerabotka15-01-2016.dwg
2016-01-18 15:03 - 2016-01-18 15:04 - 00199279 _____ C:\Users\user\Downloads\40_KofragrnPlan+23.85_Koregiran.pdf
2016-01-18 12:57 - 2016-01-22 15:54 - 00338118 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran.dwg
2016-01-18 12:57 - 2016-01-20 09:34 - 00285995 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraj+23.85_Koregiran.bak
2016-01-18 11:13 - 2016-01-18 11:13 - 00015236 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (19.12.2015 - 23.12.2015)_4.xlsx
2016-01-18 11:12 - 2016-01-18 11:12 - 00015345 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (28.12.2015 - 03.01.2016)_5.xlsx
2016-01-18 11:11 - 2016-01-19 14:27 - 00016114 _____ C:\Users\user\Downloads\Nariad_Simeonovsko (04.01.2016 - 10.01.2016)_6.xlsx
2016-01-13 13:09 - 2016-01-22 16:11 - 00336611 _____ C:\Users\user\Downloads\Kofraji_+23.85_correction.dwg
2016-01-12 08:39 - 2016-01-12 08:41 - 00036630 _____ C:\Users\user\Downloads\Beton, arm _2016.01.11.xlsx
2016-01-11 08:06 - 2016-02-06 12:59 - 00438105 _____ C:\Users\user\Documents\EURO_2016.xlsx

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-02-06 13:07 - 2013-08-22 16:45 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-02-06 13:03 - 2014-10-20 16:51 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-02-06 12:22 - 2014-09-11 12:48 - 00003898 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{21A5C2F2-1499-4000-8F6C-93E0FCF3B1E5}
2016-02-06 12:20 - 2014-09-12 03:12 - 00003598 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001
2016-02-06 08:20 - 2014-09-25 11:02 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\LocalLow\Temp
2016-02-05 17:42 - 2014-09-17 21:57 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\uTorrent
2016-02-05 17:14 - 2015-02-18 21:17 - 00183112 _____ C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe
2016-02-04 16:39 - 2014-10-04 22:30 - 00000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Movies
2016-02-04 16:33 - 2014-10-15 19:04 - 00000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Snimki
2016-02-04 15:52 - 2015-12-08 11:26 - 00000197 ____H C:\Users\user\Documents\Drawing1.dwl2
2016-02-04 15:52 - 2015-12-08 11:26 - 00000047 ____H C:\Users\user\Documents\Drawing1.dwl
2016-02-04 13:30 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Inf
2016-02-04 13:27 - 2014-11-17 17:43 - 00000000 ____D C:\Users\user\Downloads\Winamp 5 52 KGN [h33t] [dinguskull]
2016-02-04 13:27 - 2013-08-22 15:25 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-01-30 10:05 - 2014-09-12 03:06 - 00000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore
2016-01-28 08:33 - 2013-08-22 16:44 - 02480528 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-01-27 17:31 - 2014-09-17 19:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-01-27 09:39 - 2014-09-12 03:06 - 00001458 _____ C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-01-26 10:01 - 2015-12-07 13:23 - 00000000 ____D C:\Users\user\Desktop\SIMEONOVSKO
2016-01-22 17:21 - 2015-10-05 08:00 - 00000000 ____D C:\Users\user\Desktop\SVILENGRAD
2016-01-22 16:39 - 2015-05-20 20:08 - 03834629 _____ C:\Users\user\Downloads\PRER PRE BL2 RP poli VK.dwg
2016-01-20 11:03 - 2014-10-20 16:51 - 00003718 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-01-10 16:51 - 2015-11-23 09:04 - 00357565 _____ C:\Users\user\Documents\EURO_2015_NEW.xlsx

==================== Files in the root of some directories =======

2016-01-26 15:43 - 2016-01-26 15:43 - 0005120 _____ () C:\Users\user\AppData\Roaming\GiftBag.db
2014-09-12 03:33 - 2016-02-06 13:12 - 1840977 _____ () C:\Users\user\AppData\Local\BTServer.log
2014-09-12 03:29 - 2014-09-12 03:29 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2015-04-02 19:09 - 2015-04-02 19:09 - 0000153 _____ () C:\ProgramData\Microsoft.SqlServer.Compact.351.32.bc

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-01-30 10:46

==================== End of FRST.txt ============================

 

и последно "addition" :

Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:27-01-2016
Ran by user (2016-02-06 13:17:01)
Running from C:\Users\user\Desktop
Windows 8.1 Pro (X64) (2014-09-12 01:05:51)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-500 - Administrator - Disabled)
Guest (S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-501 - Limited - Disabled)
user (S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\user

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\...\uTorrent) (Version: 3.4.2.33870 - BitTorrent Inc.)
3ivx MPEG-4 5.0.4 (remove only) (HKLM-x32\...\3ivx MPEG-4 5.0.4) (Version: 5.0.4 - 3ivx Technologies, Pty. Ltd.)
Add or Remove Adobe Creative Suite 3 Master Collection (HKLM-x32\...\Adobe_4dcfd9b7e901b57f81f667144603236) (Version: 1.0 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 20 NPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 20.0.0.286 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 9 ActiveX (HKLM-x32\...\{BC4F8E84-5E29-49EC-B4E7-E6F9CB50986C}) (Version: 9.0.45.0 - Adobe Systems, Inc.)
AHV content for Acrobat and Flash (x32 Version: 1 - Adobe Systems Incorporated) Hidden
ASUS Smart Gesture (HKLM-x32\...\{4D3286A6-F6AB-498A-82A4-E4F040529F3D}) (Version: 2.2.5 - ASUS)
ATK Package (HKLM-x32\...\{AB5C933E-5C7D-4D30-B314-9C83A49B94BE}) (Version: 1.0.0030 - ASUS)
AutoCAD 2010 - English (HKLM\...\AutoCAD 2010 - English) (Version: 18.0.55.0 - Autodesk)
AutoCAD 2010 - English (Version: 18.0.55.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2010 Language Pack - English (Version: 18.0.55.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2012 - English (HKLM\...\AutoCAD 2012 - English) (Version: 18.2.51.0 - Autodesk)
AutoCAD 2012 - English (Version: 18.2.51.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2012 Language Pack - English (Version: 18.2.51.0 - Autodesk) Hidden
Autodesk Content Service (HKLM-x32\...\{086F9A69-CD39-4893-A9FB-D3A0634CE3F7}) (Version: 2.0.90 - Autodesk)
Autodesk Inventor Fusion 2012 (HKLM\...\Autodesk Inventor Fusion 2012) (Version: 1.0.0.79 - Autodesk, Inc.)
Autodesk Inventor Fusion 2012 (Version: 1.0.0.79 - Autodesk, Inc.) Hidden
Autodesk Inventor Fusion 2012 Language Pack (Version: 1.0.0.79 - Autodesk, Inc.) Hidden
Autodesk Material Library 2012 (HKLM-x32\...\{8F0837C2-EE09-4903-88F3-1976FE7FFF4E}) (Version: 2.5.0.8 - Autodesk)
Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2012 (HKLM-x32\...\{65420DC9-306E-4371-905F-F4DC3B418E52}) (Version: 2.5.0.8 - Autodesk)
BS.Player FREE (HKLM-x32\...\BSPlayerf) (Version: 2.67.1076 - AB Team, d.o.o.)
Common Desktop Agent (Version: 1.62.0 - OEM) Hidden
CyberGhost 5 (HKLM\...\CyberGhost 5_is1) (Version:  - CyberGhost S.R.L.)
DAEMON Tools Lite (HKLM-x32\...\DAEMON Tools Lite) (Version: 4.47.1.0333 - Disc Soft Ltd)
FARO LS 1.1.406.58 (HKLM-x32\...\{951B0F30-9F1A-4BF6-B3DA-99EB0E917B1C}) (Version: 4.6.58.2 - FARO Scanner Production)
GLOBUL Connection Manager (HKLM-x32\...\GLOBUL Connection Manager) (Version: 23.003.07.01.250 - Huawei Technologies Co.,Ltd)
Intel(R) Processor Graphics (HKLM-x32\...\{F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA}) (Version: 10.18.10.3355 - Intel Corporation)
Intel(R) Sideband Fabric Device Driver (HKLM-x32\...\C5A8BC6E-723A-4C0F-96E1-C426D1A4BCA9) (Version: 1.70.304.16315 - Intel Corporation)
Intel(R) Trusted Execution Engine (HKLM\...\{176E2755-0A17-42C6-88E2-192AB2131278}) (Version: 1.0.0.1050 - Intel Corporation)
KMSpico v9.0.6.20131120 (HKLM\...\KMSpico_is1) (Version: 9.0.6.20131120 - )
Legacy of Kain Soul Reaver (HKLM-x32\...\Legacy of Kain Soul Reaver_is1) (Version:  - GOG.com)
Legacy of Kain Soul Reaver 2 (HKLM-x32\...\Legacy of Kain Soul Reaver 2_is1) (Version:  - GOG.com)
McAfee Security Scan Plus (HKLM\...\McAfee Security Scan) (Version: 3.11.266.3 - McAfee, Inc.)
Microsoft Office Enterprise 2007 (HKLM-x32\...\ENTERPRISE) (Version: 12.0.4518.1014 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}) (Version: 8.0.56336 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.51106 (HKLM-x32\...\{6e8f74e0-43bd-4dce-8477-6ff6828acc07}) (Version: 11.0.51106.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 44.0 (x86 en-US) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 44.0 (x86 en-US)) (Version: 44.0 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM-x32\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 44.0 - Mozilla)
MPlayer for Windows (Full Package) (HKLM-x32\...\{DB9E4EAB-2717-499F-8D56-4CC8A644AB60}) (Version:  - LoRd MuldeR)
Mtel NetAgent (HKLM-x32\...\TAG) (Version: 2.0.3 - Mobiltel EAD)
Need for Speed™ Most Wanted (HKLM-x32\...\{ADE91A13-434D-4229-00BC-182BAD607303}) (Version:  - )
Need for Speed™ Undercover (HKLM-x32\...\{E6D22FE1-AB5F-42CA-9480-6F70B96DDD88}) (Version: 1.0.1.0 - Electronic Arts)
PDF Settings (x32 Version: 1.0 - Adobe Systems Incorporated) Hidden
REALTEK Bluetooth Driver (HKLM-x32\...\{9D3D8C60-A5EF-4123-B2B9-172095903AB}) (Version: 3.769.769.092613 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 8.16.614.2013 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.6976 - Realtek Semiconductor Corp.)
Realtek PCIE Card Reader (HKLM-x32\...\{C9661090-C134-46E8-90B2-76D72355C2A6}) (Version: 6.2.9200.27038 - Realtek Semiconductor Corp.)
Samsung Easy Printer Manager (HKLM-x32\...\Samsung Easy Printer Manager) (Version: 1.03.60.00(7/23/2013) - Samsung Electronics Co., Ltd.)
Samsung M2020 Series (HKLM-x32\...\Samsung M2020 Series) (Version: 1.02 (7/25/2013) - Samsung Electronics Co., Ltd.)
Samsung Printer Live Update (HKLM-x32\...\Samsung Printer Live Update) (Version: 1.01.00:04(2013-04-22) - Samsung Electronics Co., Ltd.)
TAP-Windows 9.9.2 (HKLM\...\TAP-Windows) (Version: 9.9.2 - )
View User's Guide (HKLM-x32\...\View User Guide) (Version: 3.60.43.0 - )
Winamp (HKLM-x32\...\Winamp) (Version: 5.52  - Nullsoft, Inc)
Windows Driver Package - ASUS (ATP) Mouse  (09/17/2013 1.0.0.186) (HKLM\...\D9E691DCEE7D3B9B7C62A7F5C2EAABBB9335DC9A) (Version: 09/17/2013 1.0.0.186 - ASUS)
WinRAR archiver (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version:  - )

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{6D7AE628-FF41-4CD3-91DD-34825BB1A251}\localserver32 -> C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{B77E471C-FBF3-4CB5-880F-D7528AD4B349}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - English\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{C92FB640-AD4D-498A-9979-A51A2540C977}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - English\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{D70E31AD-2614-49F2-B0FC-ACA781D81F3E}\localserver32 -> C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001_Classes\CLSID\{E2C40589-DE61-11ce-BAE0-0020AF6D7005}\InprocServer32 -> C:\Program Files\AutoCAD 2010\acadficn.dll (Autodesk, Inc.)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {0F33A04F-7A06-4179-B588-ADC44B628349} - System32\Tasks\ASUS Smart Gesture Launcher => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLauncher.exe [2013-09-23] (AsusTek)
Task: {71A25EDC-14DD-4A30-8C97-D9CB46A8D05D} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2016-01-20] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {A5F3C057-ED2E-4D4C-AE89-763B1CA23566} - System32\Tasks\KMS Server OnLogon Activate => C:\Windows\AutoKMS_VL_ALL\AutoKMS_VL_ALL.exe [2013-11-19] (MDL)
Task: {B8435FDF-4F97-4451-9BE7-2003020D8A7A} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe [2013-11-20] ()
Task: {BA48FCCD-F364-42BF-B684-E7B4DCC4D3D1} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\UPnP\UPnPHostConfig => config upnphost start= auto
Task: {D0A41DD4-8D35-4BEA-915E-587795001DB0} - System32\Tasks\KMS Server Daily Activate => C:\Windows\AutoKMS_VL_ALL\AutoKMS_VL_ALL.exe [2013-11-19] (MDL)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)

Task: C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

==================== Shortcuts =============================

(The entries could be listed to be restored or removed.)

==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2014-10-09 19:28 - 2013-05-29 13:56 - 00034304 _____ () C:\Windows\System32\ssj2mlm.dll
2011-02-02 13:08 - 2011-02-02 13:08 - 00018656 _____ () C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
2014-09-12 03:32 - 2013-09-26 09:15 - 00059392 _____ () C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe
2014-09-29 17:47 - 2012-05-15 04:22 - 00655712 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\ouc.exe
2011-03-14 17:27 - 2011-03-14 17:27 - 00346976 _____ () C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe
2015-02-18 21:17 - 2015-02-18 21:17 - 00066872 _____ () C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
2014-09-19 07:38 - 2013-06-06 18:00 - 00510520 _____ () C:\Program Files (x86)\Mtel NetAgent\MtelNetAgent_Service.exe
2014-09-29 17:47 - 2009-01-10 12:32 - 00011362 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\mingwm10.dll
2014-09-29 17:47 - 2009-06-22 20:42 - 00043008 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\libgcc_s_dw2-1.dll
2014-09-29 17:47 - 2010-05-14 11:57 - 02415104 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\QtCore4.dll
2014-09-29 17:47 - 2010-02-10 16:10 - 01148416 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\QtNetwork4.dll
2014-09-29 17:47 - 2012-05-15 04:22 - 00843264 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\QueryStrategy.dll
2014-09-29 17:47 - 2010-02-10 16:06 - 00398336 _____ () C:\ProgramData\GLOBUL Connection Manager\OnlineUpdate\QtXml4.dll

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)


==================== EXE Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)


==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)


==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2013-08-22 15:25 - 2016-02-06 08:19 - 00000035 ____A C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-3646088729-3091947235-3276809107-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Windows\Web\Wallpaper\Theme1\img3.jpg
DNS Servers: 192.168.43.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Windows Firewall is enabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "Acrobat Assistant 8.0"

==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [vm-monitoring-nb-session] => (Allow) LPort=139
FirewallRules: [{0DBE4BFF-AA8C-4740-8715-DF7F19C31BDC}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSELDI.exe
FirewallRules: [{9367BE28-E87E-4048-A164-15A95E86FCAB}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSELDI.exe
FirewallRules: [{D1E2F8EB-6646-4830-8DD3-6C394346CE2F}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSServer.exe
FirewallRules: [{7B998345-EE42-41C8-885C-65D75CCCE464}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\KMSServer.exe
FirewallRules: [{FB2E0F18-002A-44D1-A087-14DB953021FC}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
FirewallRules: [{47EF9265-2049-4FC4-A2ED-B48489C7A1F5}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
FirewallRules: [{6784DAF7-866F-40B9-9786-21EF2818C151}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
FirewallRules: [{5FDF1076-7E64-4544-B970-3EBB9A2C417D}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
FirewallRules: [{EE2B5CC4-4FA0-4DF8-97D4-2216FA219E99}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
FirewallRules: [{32EE2A42-8375-466F-8A98-7292B33F3038}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
FirewallRules: [{FCE694E8-0C04-4DF4-B49F-19F8F3D63F99}] => (Allow) C:\Windows\System32\KMSServer.exe
FirewallRules: [{342BEE33-49EE-4875-9ECA-A0DBF675CE5E}] => (Allow) C:\Windows\System32\KMSServer.exe
FirewallRules: [TCP Query User{003F3B30-E11A-44B6-9136-AE8E6691074D}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
FirewallRules: [UDP Query User{3FAFA37D-2E20-4CC8-9170-95EF01458D65}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
FirewallRules: [{0AD940EC-16F0-45E5-B18A-558E40264780}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
FirewallRules: [{32147FDB-9B5C-4810-AB3B-0CBE9ADAFA2A}] => (Allow) C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
FirewallRules: [TCP Query User{0F72E721-1F1C-49D9-AB93-B6DA847E2F4A}C:\users\user\downloads\utorrent.exe] => (Block) C:\users\user\downloads\utorrent.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F14A0BB5-F51A-4E57-BD10-9A241B21514F}C:\users\user\downloads\utorrent.exe] => (Block) C:\users\user\downloads\utorrent.exe
FirewallRules: [TCP Query User{7F66D607-BFFA-4B6B-A5EB-8E9CA6083464}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
FirewallRules: [UDP Query User{A1254A06-40DE-4F65-8F75-B84A9F50FDFD}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe] => (Allow) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe
FirewallRules: [{6EC18B7C-036B-4FB7-B60A-0552C5AE2A8A}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe
FirewallRules: [{593A3B51-FD14-4906-A09F-D76FF458846D}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe
FirewallRules: [{8D104D5E-F0FA-4D39-B4EE-F712BC6696F3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\IDS.Application.exe
FirewallRules: [{09EF2D84-5DFC-4FB1-8B77-B5139D95D074}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\IDS.Application.exe
FirewallRules: [{EEA11E62-A33E-42F6-AEBB-6D6E3A37BF58}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\OrderSupplies.exe
FirewallRules: [{8DD93801-25B6-4435-BCD5-AEBCF6C5E489}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\OrderSupplies.exe
FirewallRules: [{BC96DABF-90F1-4941-8BDE-BE91FD0B3EE3}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\IDSAlert.exe
FirewallRules: [{CD4366AD-3D30-4276-B43C-F204F7F674AA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\IDSAlert.exe
FirewallRules: [{A612E5D2-2233-4C04-825F-423F1870F89F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\uninstall.exe
FirewallRules: [{310EA080-5276-449A-85F5-ED94EE314F82}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\uninstall.exe
FirewallRules: [{EB40E6C5-313A-41EA-AE6B-30609EF24964}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\CDAS2PC\CDAS2PC.exe
FirewallRules: [{85B2CE7B-C729-4351-A72D-0F16C9925502}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\CDAS2PC\CDAS2PC.exe
FirewallRules: [TCP Query User{9FA93020-1A3F-4EC5-A4F6-4D814D30D03C}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] => (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
FirewallRules: [UDP Query User{D45EA483-C8B7-4C58-8298-F2A30DD49F06}C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe] => (Block) C:\program files (x86)\mozilla firefox\firefox.exe
FirewallRules: [TCP Query User{EEF22C68-E423-4549-834A-DB2B794D4171}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe
FirewallRules: [UDP Query User{B58D21F3-DACF-4117-B829-FFE75004001F}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe
FirewallRules: [TCP Query User{F98CC895-4167-4111-B5D3-78E309F80AF2}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe
FirewallRules: [UDP Query User{1A7653CF-304E-429A-8917-DC0AA823B87C}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40298.exe
FirewallRules: [TCP Query User{6F624FD8-E56B-42BB-AEDE-EFA0B659D07E}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40760.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40760.exe
FirewallRules: [UDP Query User{EBBD60D5-9205-4AB5-84B9-F6B7A911554A}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40760.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.3_40760.exe
FirewallRules: [TCP Query User{B3C5A712-CB3F-4DC1-9426-BF16C3C03BC1}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe
FirewallRules: [UDP Query User{0C051684-A4C6-4762-85FC-5E3BEE9400E6}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe
FirewallRules: [TCP Query User{BA7A18F0-38A3-4138-853E-5C22F41B9138}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F4E75AB7-50FC-455E-859A-7F02161B2487}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.4_40911.exe
FirewallRules: [TCP Query User{A92F5851-ED73-4A79-98F0-7E14EA2D34A4}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe
FirewallRules: [UDP Query User{6E1F5357-16BA-4254-B986-ADD0C0B44BDB}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe
FirewallRules: [TCP Query User{27064BB0-8A41-4AAE-B286-C83D7BFEF698}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe
FirewallRules: [UDP Query User{770B3A1A-ADCD-4E0A-9B1A-5FA4990999F1}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41202.exe
FirewallRules: [TCP Query User{F3C37D08-6FF9-434C-911B-1FE26E4BCD82}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe
FirewallRules: [UDP Query User{9971009B-85D2-4F4C-B30F-4AF6632D53E2}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe
FirewallRules: [{5C9461E0-5348-4694-B8BC-184B7D013DE8}] => (Allow) C:\program files (x86)\common files\tencent\qqdownload\130\bugreport_xf.exe
FirewallRules: [{2ECEDB58-A700-4FFA-8784-4B75E88C3F99}] => (Allow) C:\program files (x86)\common files\tencent\qqdownload\130\tencentdl.exe
FirewallRules: [{EC61AC0D-7B29-4D33-AEA0-DEEEB3FF34FD}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{AE3F672E-C90D-4942-8383-5EDF99E0CBA9}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [TCP Query User{C1F3F959-35B2-49FE-A131-D3EE7766283D}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe
FirewallRules: [UDP Query User{0B7311B1-EC1C-45AF-A709-72621E78990B}C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe] => (Block) C:\users\user\appdata\roaming\utorrent\updates\3.4.5_41372.exe

==================== Restore Points =========================

22-01-2016 12:40:27 Scheduled Checkpoint
30-01-2016 10:55:43 Scheduled Checkpoint
04-02-2016 13:38:44 Installed SpyHunter
06-02-2016 08:19:07 Restore Point Created by FRST
06-02-2016 13:11:22 JRT Pre-Junkware Removal

==================== Faulty Device Manager Devices =============


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (02/06/2016 01:12:10 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Faulting application name: plugin-container.exe, version: 44.0.0.5866, time stamp: 0x56a4304a
Faulting module name: mozglue.dll, version: 44.0.0.5866, time stamp: 0x56a42229
Exception code: 0x80000003
Fault offset: 0x0000efa8
Faulting process id: 0x1108
Faulting application start time: 0xplugin-container.exe0
Faulting application path: plugin-container.exe1
Faulting module path: plugin-container.exe2
Report Id: plugin-container.exe3
Faulting package full name: plugin-container.exe4
Faulting package-relative application ID: plugin-container.exe5

Error: (02/06/2016 12:27:44 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/06/2016 10:37:16 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/06/2016 08:48:49 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/06/2016 08:19:05 AM) (Source: VSS) (EventID: 8194) (User: )
Description: Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error querying for the IVssWriterCallback interface.  hr = 0x80070005, Access is denied.
.
This is often caused by incorrect security settings in either the writer or requestor process.


Operation:
   Gathering Writer Data

Context:
   Writer Class Id: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Writer Name: System Writer
   Writer Instance ID: {66e430b1-962e-42d4-8b1c-a875d8f6d5c5}

Error: (02/05/2016 04:24:48 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/05/2016 02:30:57 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/05/2016 12:32:09 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/05/2016 10:29:20 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.

Error: (02/05/2016 08:32:21 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: pc)
Description: Activation of app Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe!AppexTravel failed with error: -2144927148 See the Microsoft-Windows-TWinUI/Operational log for additional information.


System errors:
=============
Error: (02/06/2016 01:07:30 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: The GLOBUL Connection Manager. OUC service failed to start due to the following error:
%%1053

Error: (02/06/2016 01:07:30 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7009) (User: )
Description: A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the GLOBUL Connection Manager. OUC service to connect.

Error: (02/06/2016 01:06:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: The FLEXnet Licensing Service 64 service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).

Error: (02/06/2016 01:06:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: The Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).  The following corrective action will be taken in 0 milliseconds: Restart the service.

Error: (02/06/2016 01:06:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: The Windows Search service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).  The following corrective action will be taken in 30000 milliseconds: Restart the service.

Error: (02/06/2016 01:06:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: The CyberGhost 5 Client Service service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).

Error: (02/06/2016 01:06:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: The Mtel NetAgent Service service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).

Error: (02/06/2016 01:06:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: The PnkBstrA service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).

Error: (02/06/2016 01:06:31 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: The Intel(R) Capability Licensing Service Interface service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).  The following corrective action will be taken in 0 milliseconds: Restart the service.

Error: (02/06/2016 01:06:31 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: The HWDeviceService64.exe service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).


==================== Memory info ===========================

Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU N2815 @ 1.86GHz
Percentage of memory in use: 28%
Total physical RAM: 3982.72 MB
Available physical RAM: 2841.54 MB
Total Virtual: 4686.72 MB
Available Virtual: 3597.62 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:341.28 GB) (Free:165.06 GB) NTFS
Drive d: (New Volume) (Fixed) (Total:356.84 GB) (Free:328.2 GB) NTFS

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 698.6 GB) (Disk ID: B05CD80C)

Partition: GPT.

==================== End of Addition.txt ============================

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нищо сериозно. Adwcleaner е премахнал някакви остатъци от Tencent (антивирусната или чат клиента, не съм сигурен там каквото сте използвали). Лог файловете от JRT и FRST са чисти. Не мисля, че повече проверки са необходими.

Готови сме! :)

Ето и няколко финални препоръки:

1. За да почистим използваните от нас инструменти направете следното:

Изтеглете Delfix.exe и го стартирайте. Сложете отметка пред Remove disinfection tools и Purge system restore (трябва да има такава по-подразбиране, но все пак да си кажа) => натиснете бутона Run. Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

Ако има папки, които не са се изтрили след гореспоменатите процедури пишете и ще ги премахнем ръчно.

2. Проверете за стари приложения с помощта на PatchMyPC или с програмата Secunia Personal Software Inspector.

3. Инсталирайте Unchecky за да се предпазите от адуер по време на инсталацията на даден софтуер.

4. За защита от криптовирусите, освен обновяване на ОС и антивирусната програма е добре да имунизирате системата си с CryptoPrevent и профила Maximum Protection: (Не използвайте последната опция, защото още е бъгава и не работи коректно).

mtBkCIZ.jpg

Ако имате проблеми с инсталацията на програми след използването на CryptoPrevent вижте следните съвети

както и тези

Не забравяйте да изключите и Autorun в Windows, защото криптовирусите могат да се настанят и на външните дискове и флашки и да заразят информацията на тези носители при свързването им с инфектирана система и след това да заразят и други системи при свързването на външните дискове към други компютри (и така да го предадете и на тях). Microsoft са създали автоматичен инструмент за целта => MSFixIt. Добре е също така след като вкарате външния диск дори и при спрян Autorun просто да сканирате буквата на устройството с обновена антивирусна програма преди да започнете да прехвърляте данни от и към външния диск.

Има и други програми, но са главно за напреднали потребители и няма да се спирам много задълбочено на тях, защото са сравнително по-сложни за употреба на средностатистическите потребители.. Затова ще ги пропусна. Добре е да не се спира System RestoreFile History в Windows 8), да не се спира UAC - User Account Control (даже да се направи на максималното ниво на защита), да не се спира SmartScreen (наличен само в Windows 8), да се внимава с прикачените файлове към електронната поща. Добра идея е и да забраните скриптовете, ако не използвате такива с помощта на инструмента - Noscript.exe. Стартирайте го и изберете Disable. Ако ви потрябва да стартирате някога (js или vbs файлове, просто стартирайте инструмента и го направете на Enable). Добре е да се внимава и с PDF файловете (повечето програми позволяват да се изключи java script в PDF четците, да се забрани на PDF файловете да стартират външни програми и да комуникират с интернет и прочие), да се внимава с офис файловете за макрос вируси и експлоити (пак може да се затегне сигурността от настройките на офис пакетите), добре е да се внимава за файлове с двойни разширения (например ако в My Computer => Tools => Folder Options => не е премахната отметката пред "Hide extensions for known file types" ако свалите даден файл от интернет с името image.exe.jpg, вие ще го видите като image.jpg, но всъщност файла ще е image.exe и щом го стартирате това ще задейства и вируса).

5. Добра идея е да инсталирате Malwarebytes Anti-Exploit за да си осигурите спокойствие при сърфиране. Трудничко е, но просто няма как. Потребителите трябва да се научат да проявяват бдителност и хигиена при сърфиране.

6. За подобряване на производителността (ако системата ви се вижда мудна) вижте следните няколко теми:

Оптимизиране на Windows с цел по-добра производителност

Ръководство за поддръжка на Windows (XP, Vista и 7) [Revision 2.0]

Какво да направя, ако компютърът ми работи бавно

7. Проверете системата си актуални драйвери от сайтовете на производителите на компонентите ако ви се занимава (не използвайте програми за автоматично обновяване на драйверите за да си спестите главоболията после) и направете пълна проверка за гадини с наличната ви антивирусна програма за всеки случай.

8. Винаги правете бекъп на важните си документи на външни носители и за не толкова ценните неща на cloud услуги. Научете се да не инсталирате програми от съмнителни източници. Добра идея е да се научите да си създавате огледални образи на текущото работещо състояние на дяла на който се намира Операционната Система. Възстановяването на такъв образ при нужда в пъти по-лесен и бърз начин за връщане на работещото състояние на системата от преинсталация или опит за ръчно премахване на даден проблем. Такъв образ може да се създаде с външна програма като Macrium Reflect Free. Можете да видите и тази тема

Поздрави и усмихната седмица! Ще маркирам случая като РЕШЕН! :bye1:

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от CaptainJord
   Здравейте, откакто изтеглих един файл и го стартирах антивирусната ми засече някакъв вирус относно видеокартата ми (няма как файлове от видеокартата ми да са вирус) .. не знам и аз точно какво е та за по ясно ето снимка .. Колкото и да се опитвам да го махна то пак излиза ..
    
    

   Addition.txt
  • от D101149
   Здравейте! Имам вируси в компютъра. Имах Malwebytes anti-virus, изтече му лиценза пробният и го махнах и сега съм с есет за 30 дена. По-добър от Malwerbytes обаче постоянно ми вади някакъв вирус като вляза в chrome за CoinMiner
   прикачам файловете, които са ви нужни. благодаря!

   FRST.txt
   Addition.txt
  • от ℒℴ♥e
   Значи проблема е, че ми се товари процесора без видима причина, и към бонус това ми спами, някакви рандом реклами в браузера през (период от-време) без, да го стартирам, дори! (той сам се стартира)
   Вече съм с win10 pro и не знам какви са пръвите стъпки, които да направя (ако нещо се е променило (от преди време) да ми кажете), какво се правеше от самото начало?
   Като се има в предвид, че евентуално вирусите ми блокират "Malwarebytes Anti-Malware" (не се стартира след инстал) и може би, да са двойно повече от посл. път (към 500, да кажем сега).
   Не мога и да изтегля Farbar Recovery Scan Tool да кача! Не мога да го download изобщо. Браузера, които и да е, изключва при стартиране на линка!!
   Не завиждам, всъщност на този, който би се занимал с мен. И предварително, се извинявам на всеки, който съм обидил по-някакъв начин!
   И също така, съм много признателен на всички Вас, които ми оправихте последния мега-тера-гига-удар, който понесе компютъра ми, преди време и до-сега работи безотказно !!!
  • от ivan_pop
   Здравейте!
   Компютъра е с Win 8.1/32bit.През 2-3 минути в горния десен ъгъл ми излиза това съобщение.
   post a picture
   Това е от днес около обяд.Не съм забелязал да има проблем с работата на компютъра.Пуснах ъпдейти и съобщението пак си излиза.
   А в долния десен ъгъл,заедно с горното съобщение,излиза това.
   image hosting over 5mb
   Моля за помощ!
  • от Erkant Etem
   Здравейте , 
   Беше ми нужно инсталирането на Microsoft Office Pack-ет , по - стара версия и поради това използвах keygen (portable) версия потърсена чрез google търсачката и от тогава имам проблем с изкачащ прозорец от време на време ... С Windows 10 64 bit съм и използвам Chrome  и от време на време само тръгва да зарежда един и същ сайт при което аз го махам , но ми се струва , че е нещо сериозно ... Също ми се случи и без отворен Chrome , само да си зарежда Chrome и да стартира съответния сайт , мисля , че е някъкъв руски , защото изписва .ru и нещо си - "checker id" после пренасочва към някъкъв друг сайт - "3305382455.linkshort.pro"  .  
   Едит: Сайта , който изписва checking visitor , a не checker id e - di1stero.com  и отново само си пусна chorme и започна да зарежда споменатата страница... винаги е едно и също..  От .ru на checker id - di1stero.com   и след това 3305382455.linkshort.pro"  ...
   Благодаря предварително.
    
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 16.05.2018 01
   Ran by Erkant (administrator) on DESKTOP-LLNRL7P (21-05-2018 16:15:21)
   Running from C:\Users\Erkant\Downloads
   Loaded Profiles: Erkant (Available Profiles: Erkant)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1709 16299.431 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1813.286.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18381792 2017-06-29] (Realtek Semiconductor)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [646680 2017-12-19] (Oracle Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-449665086-573856661-688635114-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3200800 2018-05-19] (Valve Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: 127.0.0.1 keystone.mwbsys.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Tcpip\..\Interfaces\{6f7c230f-23f8-4da3-a985-6efa2206f6cc}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-21]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-25]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-25]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-25]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-04-25]
   CHR Extension: (Extension optimizator) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Optimizator\1.3_0 [2018-05-20]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-03] (Malwarebytes)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-14] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe [4632736 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe [104680 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [152184 2018-04-26] (Malwarebytes)
   R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [190696 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [112864 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [44768 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [103648 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R1 MpKslf3e4cdd1; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F82E94D3-DD78-498F-9C67-3E8291EE6843}\MpKslf3e4cdd1.sys [58120 2018-05-21] (Microsoft Corporation)
   R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ref_pubwu.inf_amd64_2e7fa54192fe16d0\nvlddmkm.sys [16936048 2017-11-09] (NVIDIA Corporation)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2017-09-29] (Realtek )
   S3 smbdirect; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [151552 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [313888 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61472 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:16 - 000010704 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\FRST.txt
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:15 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-05-21 16:13 - 2018-05-21 16:13 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\Erkant\Downloads\FRST64.exe
   2018-05-21 15:19 - 2018-05-21 15:19 - 000044768 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:22 - 000103648 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000190696 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000112864 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-04-26 05:36 - 000152184 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000880 _____ C:\Users\Erkant\Documents\hosts.txt
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Obsidium
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   2018-05-21 01:16 - 2018-05-21 01:16 - 000000258 __RSH C:\Users\Erkant\ntuser.pol
   2018-05-21 00:08 - 2018-05-21 00:08 - 000001181 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Android Studio.lnk
   2018-05-20 23:59 - 2018-05-20 23:59 - 000000998 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Xampp.lnk
   2018-05-20 23:57 - 2018-05-20 23:57 - 000001779 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\MySQL.lnk
   2018-05-20 21:43 - 2018-05-20 21:43 - 000002468 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000004608 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.exe
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\FileModule
   2018-05-20 21:40 - 2018-05-20 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\winhttp 5.1
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-21 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-20 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\qBittorrent
   2018-05-20 21:21 - 2018-05-20 22:32 - 000005246 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-LLNRL7P-Erkant DESKTOP-LLNRL7P
   2018-05-20 20:20 - 2018-05-20 20:20 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\JetBrains
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-21 00:08 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Postman
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000002210 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Postman.lnk
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Postman
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\SquirrelTemp
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Postman
   2018-05-20 19:21 - 2018-05-20 19:22 - 067730552 _____ (Postman) C:\Users\Erkant\Downloads\Postman-win64-6.1.2-Setup.exe
   2018-05-20 19:07 - 2018-05-20 19:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MySQL
   2018-05-20 18:51 - 2018-05-20 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MySQL
   2018-05-20 18:21 - 2018-05-20 18:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-05-20 18:07 - 2018-05-20 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PCHEALTH
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:01 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 17:59 - 2018-05-20 17:59 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-05-20 17:58 - 2018-05-20 23:52 - 000000000 ____D C:\xampp
   2018-05-20 17:54 - 2018-05-20 18:25 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\MySQL
   2018-05-20 17:53 - 2018-05-20 18:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\MySQL
   2018-05-20 17:48 - 2018-05-20 17:49 - 129956760 _____ (Bitnami) C:\Users\Erkant\Downloads\xampp-win32-7.2.5-0-VC15-installer.exe
   2018-05-20 17:47 - 2018-05-20 17:47 - 029601792 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\mysql-workbench-community-6.3.10-winx64.msi
   2018-05-20 17:07 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Desktop\TimeAttendance
   2018-05-19 13:43 - 2018-05-19 13:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stickman Destruction 2.url
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\OtakuMaker
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AGEIA
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
   2018-05-15 19:48 - 2018-05-15 19:48 - 000000221 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Watchmen The End Is Nigh.url
   2018-05-14 10:15 - 2018-05-14 16:19 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2018-05-13 18:06 - 2018-05-13 18:06 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 002276378 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\app-debug.apk
   2018-05-10 16:17 - 2018-05-10 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Notepad++
   2018-05-10 13:02 - 2018-05-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\ApkProjects
   2018-05-10 11:55 - 2018-05-10 11:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA
   2018-05-09 20:06 - 2018-05-09 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Icycle On Thin Ice
   2018-05-09 20:05 - 2018-05-09 20:05 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Icycle On Thin Ice.url
   2018-05-09 19:05 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Stories
   2018-05-09 18:50 - 2018-05-09 18:50 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stories The Path of Destinies.url
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:57 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000748448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000608160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:51 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000664992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000423328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000069536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:49 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000793960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 008600472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 001209760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 002395040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 000711936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000702568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000373664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:41 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:38 - 002574240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000749984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000408992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 007675792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000437664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000397728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000247200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 002472864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 001628064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000831392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000645536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 021356824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 000070864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000744864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000231328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:31 - 001420704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000813984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:44 - 000595448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:43 - 000594056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:39 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:36 - 025254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 006092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:29 - 000285144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:28 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:26 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:25 - 020290248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:17 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 023674880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000657408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:11 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:07 - 001822720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:06 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:04 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:03 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:02 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:59 - 018924544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 006467072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 002677248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:55 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:54 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 007813120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 006060544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:49 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:47 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:07 - 001463344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:04 - 000779952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:03 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:57 - 000279968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:51 - 002513920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:50 - 001925760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 001954056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000563632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 001638424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:47 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 003180720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 000979360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:36 - 002376088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:34 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 001269616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:30 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001873944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 000198440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:28 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 002711176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 001430768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 000661920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:23 - 001101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001929712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001490856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001323336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 001123464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 000444280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:37 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 002386832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 001575896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000832648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:35 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 006482664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:33 - 001623960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:16 - 003995136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 003490816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AssignedAccessManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:13 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001576960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 006576128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000735232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.Schema.Shell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 012689920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 008031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 013660672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 011924480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 012833280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002523136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001236480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003177472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002628608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 004814336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000518144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 002223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000682496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 22:58 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
   2018-05-08 21:13 - 2017-11-26 16:26 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:15 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcadm.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaevts.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:57 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:53 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:48 - 000408576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000327008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:24 - 000063656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000572312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000279472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000166408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000052248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:13 - 000084992 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssitlb.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2010CustomActions.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidsvc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:05 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:03 - 000697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:02 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\coredpus.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 001332736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsecedit.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:58 - 001472000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
   2018-05-08 17:27 - 2018-05-08 17:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-05-08 17:27 - 2017-08-21 17:13 - 000126584 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\IntelHaxm.sys
   2018-05-08 17:14 - 2018-05-08 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-20 21:01 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.AndroidStudio3.1
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
   2018-05-08 17:08 - 2018-05-08 17:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Android
   2018-05-08 17:06 - 2018-05-08 17:08 - 794908256 _____ (Google Inc.) C:\Users\Erkant\Downloads\android-studio-ide-173.4720617-windows.exe
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.gradle
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance
   2018-05-08 17:03 - 2018-05-08 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University
   2018-05-08 17:02 - 2018-05-08 17:02 - 004162176 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University.rar
   2018-05-07 18:08 - 2018-05-07 18:08 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
   2018-05-03 13:33 - 2018-05-03 13:33 - 000469851 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance.rar
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 001438086 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Erkant\Downloads\7z1805-x64.exe
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
   2018-05-03 12:57 - 2018-05-03 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Temp
   2018-05-02 19:37 - 2018-05-02 19:37 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Fossil Hunters.url
   2018-04-27 19:49 - 2018-04-27 19:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-04-27 19:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:44 - 2018-04-27 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\TekkenGame
   2018-04-27 19:13 - 2018-04-27 19:15 - 022930498 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\programming-basics-java-bg.pdf
   2018-04-27 17:59 - 2018-04-27 17:59 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\TEKKEN 7.url
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:36 - 000548000 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-04-26 11:37 - 2018-05-08 21:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InfusedApps
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-26 00:13 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-25 13:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-04-26 00:11 - 2018-04-26 00:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-04-26 00:10 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\containers
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bg
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 15:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 23:58 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 21:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:12 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 13:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-18 00:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-10 21:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-27 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 11:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\WINDOWS\BitLockerDiscoveryVolumeContents
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\media
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\AppV
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hydrogen
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RemotePackages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000027136 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\opencl.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017572 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000004096 _____ C:\WINDOWS\system32\config\VSMIDK
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:25 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:19 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-04-25 23:56 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-04-25 23:42 - 2018-05-08 21:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 088342528 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 013107200 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000024576 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-26 00:14 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 13:26 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-04-25 23:37 - 2018-04-26 00:15 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:41 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 21:49 - 2018-04-25 21:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\DBG
   2018-04-25 21:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-04-25 20:26 - 2018-04-25 20:26 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Bastion.url
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-26 11:11 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Steam
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-25 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\CEF
   2018-04-25 14:35 - 2018-05-20 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Eclipse
   2018-04-25 14:35 - 2018-04-25 14:35 - 000001087 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Eclipse Java Oxygen.lnk
   2018-04-25 14:30 - 2018-05-21 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-04-25 14:30 - 2018-04-25 14:30 - 000001028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
   2018-04-25 14:27 - 2018-05-10 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:27 - 000000865 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000003734 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\JavaUpdateSched
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Sun
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:20 - 000144448 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
   2018-04-25 14:14 - 2018-04-25 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
   2018-04-25 14:10 - 2018-04-25 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
   2018-04-25 13:54 - 2018-04-25 13:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Google
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002301 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003418 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003294 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-04-25 13:49 - 2018-05-21 01:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-04-25 13:49 - 2018-04-25 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google
   2018-04-25 13:48 - 2018-04-25 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\PeerDistRepub
   2018-04-25 13:33 - 2018-04-25 13:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-04-25 13:31 - 2018-04-25 13:32 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\OneDrive
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Comms
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-04-25 13:29 - 2018-05-21 14:13 - 000996206 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Publishers
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-04-25 13:28 - 2018-05-20 23:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Packages
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000020 ___SH C:\Users\Erkant\ntuser.ini
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Adobe
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\VirtualStore
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
   2018-04-25 13:26 - 2018-05-21 15:17 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-04-25 13:22 - 2018-05-21 13:51 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant
   2018-04-25 13:19 - 2018-03-13 08:02 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-04-25 13:18 - 2018-05-21 15:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX3
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:36 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 002587768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000607168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000449656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000123000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-25 13:33 - 007802921 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 13:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 01:16 - 000393320 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-21 22:43 - 2018-04-21 22:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Reptoid Games
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-20 01:46 - 2018-03-14 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.p2
   2018-05-19 14:46 - 2018-04-17 11:42 - 000000073 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Key.txt
   2018-05-16 00:46 - 2018-03-13 12:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-05-10 16:38 - 2018-03-14 17:58 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse-workspace
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\3D Objects
   2018-05-08 21:16 - 2017-09-29 16:42 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000073112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000020888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdhvcom.dll
   2018-05-03 13:24 - 2018-03-13 15:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
   2018-04-25 14:32 - 2018-03-14 17:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse
   2018-04-25 14:30 - 2018-03-14 15:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-04-25 14:27 - 2018-03-14 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
   2018-04-25 14:21 - 2018-03-14 17:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit
   2018-04-25 13:25 - 2018-04-05 13:24 - 000000000 ___SD C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.2
   2018-04-25 13:25 - 2018-03-14 17:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Eclipse
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-05-21 13:39 - 2018-05-21 13:26 - 078346672 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.3.1.2183.exe
   2018-05-21 15:15 - 2018-05-21 15:14 - 074288784 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.365-1.0.4968.exe
   2017-10-26 11:07 - 2017-10-26 11:07 - 000488960 _____ () C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-05-18 00:28
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition_21-05-2018 16.20.10.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.