Премини към съдържанието
  • Добре дошли!

    Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

    Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

     

Препоръчан отговор


Да си въобразяваш , че тези кредити са давани на доверие е наивно !

За всяко такова "доверие" се плаща кораво , по някога и с олово ако получателя "забрави" "кой е Босс-а тука".....освен ако не е самият Босс...... !

 

Дали пък КТБ не е раздавала милионите със същата цел, с която бившите номенклатури непосредствено след 10 ноември са раздавали т.н. червени куфарчета?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

3300 са влоговете на физически лица над 100 000 евро, над 1 милион имат 300-400 души, съобщи

собственикът на в-к  „Капитал”  Иво Прокопиев, без да обясни откъде има тази конфиденциална информация.

 

blitz.bg

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Започват да се печатат нови банкноти с които ще се изплащат влоговете в КТБ.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

БНБ отне разрешителното на КТБ за увеличение на капитала със заеми за 35 млн. евро

 

Управителният съвет на БНБ отне издаденото разрешение на „Корпоративна търговска банка” АД, съгласно Заповед № БНБ - 43011/28.03.2014 г., с която бе позволено на КТБ АД да включи в капитала си от втори ред сумата в размер на левовата равностойност на 35 млн. евро, привлечена по силата на договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между банката, в качеството й на заемател, и „Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, в качеството на заемодател.

Ето и пълния текст на съобщението на Централната банка:

 

Днес, 06.11.2014 г., на основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), във връзка с чл. 62, буква „а” и чл. 63, буква „в” от Регламент (ЕС) № 575/2013, чл. 103, ал. 2, т. 25, чл. 103, ал. 4 и чл. 151, ал. 1 – 3 от ЗКИ, Управителният съвет на БНБ отне издаденото разрешение на „Корпоративна търговска банка” АД, съгласно Заповед № БНБ - 43011/28.03.2014 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”. Съгласно тази заповед на подуправителя бе позволено на КТБ АД да включи в капитала си от втори ред сумата в размер на левовата равностойност на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро, привлечена по силата на договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между банката, в качеството й на заемател, и „Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, в качеството на заемодател.

 

В хода на надзорната инспекция в КТБ, извършена в периода 04.07.2014 – 14.10.2014 г., на база данни към 30.06.2014 г., констатациите от която са отразени в доклад № БНБ-125089/27.10.2014 г., е установено, че банката е финансирала непряко заемодателя и цялата вноска от него към КТБ по договора е направена със средства, осигурени от самата банка. Това е станало по следния начин:

 

1. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Дунарит” АД в размер на 15 000 хил. евро е усвоена цялата сума и на същата дата е преведена по сметка на ТЦ-ИМЕ в банката;

 

2. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Търговски парк Тракия” ЕАД в размер на 6000 хил. евро, която на същата дата е преведена по сметка в банката на ТЦ – ИМЕ;

 

3. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Планасат” АД в размер на 5000 хил. евро на същата дата е усвоена цялата сума и е преведена по сметка на „Кен Трейд” , оттам – по сметка на „Хидроенергийни проекти” ЕООД и от него – на „Бромак” ЕООД;

 

4. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Ривер Инвест” АД в размер на 8000 хил. евро е усвоена цялата сума и е преведена по сметка на „Хедж Инвестмент България” ЕАД, а оттам – по сметка на „Оптима Интертрейд” АД;

 

5. По договор за кредит от 25.03.2014 г. между банката и „Оптима Интертрейд” АД в размер на 5000 хил. евро е усвоена цялата сума, като е преведена по сметка на дружеството;

 

6. На 25.03.2014 г. набраните от трансакциите по т.4 и 5 общо 13 000 хил. евро са е преведени от „Оптима Интертрейд” АД по сметка на „Бромак” ЕООД;

 

7. На 25.03.2014 г. набраните от трансакциите по т. 3 и 6 общо 18 000 хил.евро са преведени от „Бромак” ЕООД на „Сентрал Техно Инвест” ЕАД в КТБ и от него – по сметка на ТЦ-ИМЕ в същата банка;

 

8. От набраните чрез трансакциите по т. 1, 2 и 7 общо 39 000 хил. евро, на 25.03.2014 г. ТЦ- ИМЕ е превело по сметка на банката 35 000 хил. евро по договора за подчинен срочен дълг.

 

По такъв начин „Корпоративна търговска банка”АД непряко е финансирала плащанията към самата нея, извършени от заемодателя „Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД по договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между банката и „Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД.

 

Съгласно изискването на чл. 62, „а“, във връзка с чл. 63, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък за краткост „Регламент (ЕС) № 575/2013” (в сила от 01.01.2014 г.), условие към капиталовите инструменти, признавани за капитал от втори ред е предоставянето на заема да не е финансирано нито пряко, нито непряко от банката.

 

За доказване съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, в чл.1.3 от договора за подчинен срочен дълг от 24.03.2014 г., подписан от „Корпоративна търговска банка” АД и "Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, изрично е записано, че „Предоставянето на подчинения срочен дълг не се финансира пряко или не пряко от КТБ АД.” Видно от изложените по-горе факти, установени при надзорната инспекция и подкрепени от първични документи, това обстоятелство не отговаря на изискванията на нормативната уредба.

 

За изброените по-горе констатирани нарушения вече е уведомена Софийска градска прокуратура, като на 27.10.2014 г. й е изпратен Докладът на БНБ от надзорната инспекция, проведена в КТБ в периода 04.07.2014 -14.10.2014 г., с номер БНБ-125089/27.10.2014 г.

 http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/bnb-otne-razreshitelnoto-na-ktb-za-uvelichenie-na-kapitala-sus-zaemi-za-35-mln-evro


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

БНБ отне лиценза на КТБ

До назначаването на синдик квесторите на КТБ ще продължат да упражняват правомощията си

Българска народна банка (БНБ) официално отне лиценза на Корпоративна търговска банка АД (КТБ), става ясно от съобщение на централната банка.  БНБ е поискала от съответния съд да открие производство по несъстоятелност, като надзорът започва и подготвителни действия за назначаването на синдик в институцията. Докато това стане обаче, квесторите Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчев ще продължат да упражняват правомощията си, заявяват от централната банка. 


"Фондът за гарантиране на влоговете в банките ще бъде уведомен за подаденото искане за откриване на производство по несъстоятелност, с цел извършване на подготвителни действия за назначаване на синдик“, информират още от БНБ в прессъобщението. Капиталът на КТБ е отрицателен в размер на -3,745 млрд. лв., става ясно още от съобщението на БНБ. По този начин банката не отговаря на нормативните капиталови изисквания и съгласно Закона за кредитните институции БНБ задължително отнема издадения лиценз поради неплатежоспособност. Отчетените от банката съотношения на базовия собствен капитал от първи ред и на капитала от първи ред са -188,03%, а съотношението на капиталовата адекватност е -180,18%, с което КТБ нарушава капиталовите изисквания.По-рано от БНБ обясниха, че през март подуправителят на банката Цветан Гунев е дал разрешение за увеличаване на капитала на банката с 35 млн. евро чрез схема от дружества, като на практика банката е финансирала сама себе си.
Не за пръв път БНБ разрешава на КТБ да включва суми, привлечени като подчинен срочен дълг, в капитала ѝ от втори ред. Така например през октомври 2011 г. БНБ позволява на КТБ да включи сумата от 20 млн. евро, по договор за подчинен срочен дълг, сключен между КТБ и мажоритарния собственик на банката Бромак ЕООД.
Припомняме, че КТБ бе поставена под специален надзор на 20 юни, управлението ѝ бе прехвърлено на квестори, а трезорът бе подложен на одит. 
Какво следва?
След като централната банка поиска обявяване на банката в несъстоятелност от съда след отнемането на лиценза и уведоми ФГВБ за това, БНБ изпраща на фонда и копие от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка. Фондът трябва да избере и назначи от списъка на синдиците двама.
Ако искането на БНБ е коректно, съдът образува дело в деня на получаването му, като насрочва заседание не по-късно от 15 дни от образуването на делото. Заседанието, в което се разглежда искането за обявяване в несъстоятелност, е закрито. В него участват БНБ, фондът и банката, която се представлява от квесторите или от упълномощени от тях лица
Решение на съда трябва да има в 7-дневен срок след заседанието, то влиза в сила незабавно.
С решението си съдът обявява неплатежоспособността на банката и определя началната й дата (подадена от БНБ). След това се открива производство по несъстоятелност за банката.
Синдиците поемат управлението на банката в несъстоятелност, а контролът над дейността им се осъществява от фонда. Само синдиците пък имат право да управляват и да се разпореждат с всичко, включено в несъстоятелността.
По сега действащия Закон за гарантиране на влоговете в банките изплащането на гарантираните влогове (до 196 000 лв. на всички физически и юридически лица) започва най-късно до 20 работни дни от отнемането на лиценза на банката. Този срок може да бъде удължен с още десет работни дни при изключителни обстоятелства. За краен срок на изплащане се прилага общият 5-годишен давностен срок.
От данните на одита става ясно, че сумата на гарантираните депозити е около 3,6 млрд. лв. в КТБ и около 55 млн. лв. в дъщерната банка ТБ "Виктория".
Очаквайте подробности!
 
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/bnb-otne-licenza-na-ktb-183301/

Редактирано от ined (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Oт 4 декември започва изплащането на гарантираните влогове в КТБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) информира вложителите в „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ) за условията и реда за изплащане на суми по гарантираните им влогове във връзка с отнетия на 6.11.2014 г. от Българската народна банка (БНБ) лиценз за извършване на банкова дейност на КТБ.

Съгласно чл. 23, ал. 5 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, ФГВБ започва изплащането на гарантираните суми на вложителите най-късно 20 работни дни след датата на отнемането на лиценза. Двадесетдневният срок е необходимото време, през което Фондът ще получи от квесторите на КТБ информацията за гарантираните суми на вложителите към датата на отнемането на лиценза и ще организира безпроблемното изплащане на сумите на вложителите.

Изплащането ще се извършва чрез обслужващи банки, определени от ФГВБ. Поради многобройните вложители в КТБ Фондът ще определи няколко обслужващи банки с цел избягване на ненужна концентрация и напрежение и осигуряване на спокоен и равномерен процес на изплащането.

ФГВБ изплаща напълно гарантираните суми на вложителите – български и чуждестранни физически и юридически лица, в размер до 196 000 лв. за един вложител, независимо от броя на сметките му в банката. В тази сума се включват главницата и начислените лихви към датата на отнемането на лиценза на КТБ. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в български левове, като се преизчисляват по курса на БНБ в началния ден на изплащането.

Фондът ще информира вложителите в КТБ за обслужващите банки, чрез които ще се извършва изплащането, и за разпределението на вложителите по обслужващи банки, не по-късно от 25 ноември 2014 г. Информацията ще бъде оповестена чрез медиите, на уебсайта на ФГВБ и чрез платени съобщения в два централни ежедневника.

Няма законово изискване и не е необходимо вложителят да прави заявление до ФГВБ или до обслужващата банка, за да получи изплащане на подлежащата му на гаранция сума.

От началния ден на изплащането – 4.12.2014 г., всеки гарантиран вложител в КТБ получава достъп до целия размер на подлежащата му на изплащане сума. За да получи плащане, вложителят следва да отиде на място в определената му обслужваща банка, където представя документ за самоличност – лична карта за физическо лице, и се разпорежда със средствата си. Ако желае, той може да изтегли парите си, да нареди прехвърляне на сумата в друга, посочена от него банка, или да я остави на влог в обслужващата банка.

Управителният съвет на ФГВБ заявява: „Фондът извършва сериозна подготовка и има готовност да изпълни задълженията си по гарантирането на влоговете. Гарантираните суми на вложителите в КТБ ще бъдат изплатени в законово определения срок.“.

 

Повече информация вложителите в КТБ могат да получат на тел: 0700 143 03 и на уебсайта на ФГВБ: www.dif.bg.

http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/ot-4-dekemvri-zapochva-izplashtaneto-na-garantiranite-vlogove-v-ktb

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Еййй, добре ще ми дойде този "коледен бонус"... Да си видя най на края парите :D :D

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Еййй, добре ще ми дойде този "коледен бонус"... Да си видя най на края парите :D :D

 

Харесах поста ти, изразявайки радостта си за теб. :)

(Да се знае ;)  )

 

 

Сега по темата.

 

На 22 ноември ще се решава съдбата на банка "Виктория".

В една от медиите прочетох, че желание да купи банката е изявила застрахователната компания "Лев Инс".

Фирмата вече е подала заявление до БНБ заедно с чужда банка.

Интересното в случая е, че зад тази компания стои не друг, а Алексей Петров Трактора, който уж нямаше нищо общо с нея.

Ако информацията се потвърди (в което съм почти сигурна), ще стане доста интересно.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ще си изперат паричките, не се притеснявайте

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Проф. Томалевски: Швейцарската компания ССI ще търси виновника за фалита на КТБ

"До десет дни вложителите в КТБ ще подпишат договор с разследващата швейцарска компания ССI. Тя трябва да установи кой е виновникът и поръчителят на фалита на Корпоративна търговска банка". Това обяви пред БНР Божидар Томалевски от Инициативния комитет на пострадалите вложители в банката.

Той съобщи, че в полунощ на 20 юни, само за 11 минути от КТБ са били извършени транзакции за 100 000 000 лв. в различни валути.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4416499

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

 в полунощ на 20 юни, само за 11 минути от КТБ са били извършени транзакции за 100 000 000 лв. в различни валути.

бързи, смели, сръчни

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

бързи, смели, сръчни

 

Явно някои вложители са били предупредени, по всяка вероятност от поръчителя на фалита.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Явно някои вложители са били предупредени, по всяка вероятност от поръчителя на фалита.

а някои дворци и басейнчета си правят, ми кво, криза

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

е не, много ясно. ти да не искаш всички да живеят като тебе в панелка на 15-я етаж. имат хората пари, правят си. и аз бих си направил палат с басейн и т.н. ебати странното мислене. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

е не, много ясно. ти да не искаш всички да живеят като тебе в панелка на 15-я етаж. имат хората пари, правят си. и аз бих си направил палат с басейн и т.н. ебати странното мислене. 

тя заради такова мислене пък като твоето ни на тва дередже държавицата

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

тя заради такова мислене пък като твоето ни на тва дередже държавицата

 

По казуса КТБ Томислав Дончев коментира, че това трябва да остане изолиран случай. Говорим за милиарди. Част от тези милиарди тежат върху публичните финанси.

Ако държавата не осъди никого за това, тя няма право да осъди дори един джебчия, заяви Дончев.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

а някои дворци и басейнчета си правят, ми кво, криза

 

 

Съпругът ми има наследствена земя над Кранево, та един ден може и ние дворец с басейн да имаме. :shy11: 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

е не, много ясно. ти да не искаш всички да живеят като тебе в панелка на 15-я етаж. имат хората пари, правят си. и аз бих си направил палат с басейн и т.н. ебати странното мислене. 

А ти откъде си сигурен, че не си е направила басейн на 15-я етаж ? Особено, ако целия етаж е неин !

 

По казуса КТБ Томислав Дончев коментира, че това трябва да остане изолиран случай. Говорим за милиарди. Част от тези милиарди тежат върху публичните финанси.

Ако държавата не осъди никого за това, тя няма право да осъди дори един джебчия, заяви Дончев.

Ако "случая КТБ" не остане изолиран - има опасност България да остане изолиран случай.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Международни разузнавачи и кибер експерти са готови да проучват КТБ
 

Швейцарската разследваща компания CCI прави предварителни проучвания на казуса с Корпоративна търговска банка, но засега няма сключен договор за разследване. Това се казва в официално изявление на компанията до медиите.

 

Основно изискване на компанията е възложител на евентуалното разследване да бъде конкретна организация, упълномощена от заинтересуваните лица да сключи договор със CCI AG. Съществуването на такава организация беше поставено като необходимо условие при предварителните ни разговори с вложителите в банката. Политическа партия „Другата България“ не отговаря на това условие, независимо от обстоятелството дали партията има блокирани средства в КТБ, уточняват от CCI.

 

Преди ден лидерът на "Другата България" Божидар Томалевски обяви, че до десет дни ще бъде сключен договор със CCI за разплитане на случая. От там обаче категорично възразяваме името на CCI AG и авторитетът на основателите и експертите на компанията да бъдат използвани и асоциирани в политически контекст.

Въпреки това швейцарската компания подчертава, че следи внимателно развитието на случая „КТБ” и предстоящите действия на БНБ и Фондът за гарантиране на влоговете в банките за избор на международна разследваща компания.

 

На база на досега събраната информация и предварителното проучване на казуса сме уверени, че можем с успех да разследваме финансовите операции, довели КТБ до сегашното й състояние. Специфичните методи на CCI AG и опитът на нашите експерти ни позволяват да проследим движението на парите на вложителите в и извън България, включително и ако са прехвърлени на трети лица, в офшорни зони или на фиктивни финансови институции. При ангажимент на CCI AG по случая ще бъде изготвен доклад за местонахождението на активите и препоръки за действията, с които да бъдат възстановени възможно най-голяма част от тях.

 

Лицензът на Корпоративна търговска банка беше отнет миналата седмицата. Вложителите с гарантираните депозити ще могат да получат парите си от 4-ти декември.

Те обаче искат възмездие и планират да залеят страната с искове. До 19 ноември ще бъде готов колективният иск, които ще бъде подаден в Страсбург и Люксембург.

Компанията CCI (Competitive Corporate Intelligence AG) проведе щателно разследване по случая с обявената несъстоятелност на борсата за търговия с криптовалута Mt.Gox, която по първоначални данни нанесе загуби на хиляди инвеститори за над 850 хил. биткойна, на приблизителна стойност 474 млн.щ. долара. Най-популярният сайт за продажба на биткойни спря своята дейност на 7 февруари 2014 г., след като съобщи за пробив в сигурността, описан като „податливост в операциите”. На 28 февруари японската компания, която управлява сайта, обяви банкрут.

http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/mejdunarodni-razuznavachi-i-kiber-eksperti-sa-gotovi-da-prouchvat-ktb

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето ги звездите с милиони в КТБ - вижте кой с колко гори

 

Луна – 116 милиона

 

Слави Трифонов – 6 милиона

 

Вежди Рашидов – 2,5 милиона

 

Васил Найденов – 2 милиона

 

Лили Иванова – 2 милиона

 

Веско Маринов – 650 хиляди

 

Цветана Манева – 500 хиляди

 

Дует „Ритон” – 300 хиляди

 

Глория – 100 хиляди

 

Преслава – 100 хиляди

 

Станка Златева – 50 хиляди

 

Тервел Пулев – 30 хиляди

 

Виктор Николаев – 20 хиляди

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Луна 116 милиона ?? Това не може да е реално.

Редактирано от KiriL Cox (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави ново...