Премини към съдържанието
  • Добре дошли!

    Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

    Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

     

Ползата от това, хората да са типизирани. За зодиите и други потребни класификации


Препоръчан отговор

В повечето случаи е точно така. И проблемът е, че интервюираният често си няма представа какъв точно тип характер, с какви качества и умения търси интервюиращия го. Да има длъжностни характеристики, но в очите на интервюиращия може да са се издигнали като важни съвсем други качества и умения. Оценката е субективна дори и да е основана върху точно определени критерии. Затова има и изпитателен срок, за да се неутрализира донякъде възможността за грешно решение.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Класификация по междуличностните отношения, според Лири. На мен ми харесва и май работи добре и интуитивно, т.е. ако човек добре е научил групите, може от пръв контакт да класифицира някого.

Цитат

 

(1). ВЛАСТНО-ЛИДЕРСКО ОТНОШЕНИЕ В адаптивната част на скалата говори за тенденция към лидерство, стремеж да дава съвети. В долнамеждинна - властност, наставник, организатор. В горна междинна - нетърпимост към критика, самонадценяване. И вдезадаптивна - деспотичност и догматизъм, императивност.Властно-лидерският тип междуличностно отношение се характеризира с оптимистичност, бързина на реакцията, висока активност, изразена мотивация за достижения, тенденция към доминиране, повишено ниво на претенции, лекото и бързина привземане на решение, хомономност (т.е. ориентация основно къмсвоето мнение и минимална зависимост от външни средови детерминанти), екстраверсия. Постъпките и изказванията могат даизпреварят обмислянето им. Това е реагиране по типа «тук и сега», изразена тенденция към спонтанна самореализация, активновъздействие на обкръжението, завоевателна позиция, стремеж заводене и подчиняване на другите, общителност, независимост,увереност. Стенична (силна, мощна), доминантна личност, хипертимен вариант (силен тип ВНД), по свойства на нервната системае междинен тип между лабилност и динамичност по отношениена процеса на възбуждане.

(2). НЕЗАВИСИМО-ДОМИНИРАЩО ОТНОШЕНИЕ  В адаптивната част на скалата говориза увереност в себе си, независимост. В долна междинна -съревнователност, съперничество. В горна междинна - обособеност на позицията в групата, нарцизъм. И в дезадаптивна- самодоволство, чувство за превъзходство.Този тип междуличностно отношение се съчетава с такиваособености като: самодоволство и самовлюбеност, дистантност,егоцентричност, завишено равнище на претенции, изразено чувство за съперничество, стремеж за обособена позиция в групата.Доминантността тук не е насочена към общите с групата интересии не се проявява като стремеж да се водят хората след себе си,да се заразяват със свои идеи. Стилът на мислене е нешаблонен,творчески. Екстраверсията е по-слабо изразена отколкото в I вариант. Мнението на обкръжаващите се възприема критично, собственото мнение се издига като догма, или достатъчно категорично сеотстоява. На емоциите не достига топлина, на постъпките - конформност. Високата изследователска активност се съчетава с разсъдителност. Ниска подчиняемост. Стеничен тип реагиране, но сповече индивидуалност, импулсивност, обособеност, неконформност. Доминиране, радикализъм, самодостатъчност, решителност. Най-близо е до спонтанен, експанзивен и неконформен типличност, емоционално-динамичният патерн на които има коренив силния тип ВНД и такива свойства на нервната система катодинамичност на нервните процеси по отношение на възбуждането.

(3). ПРАВОЛИНЕЙНО- АГРЕСИВНО ОТНОШЕНИЕ . В адаптивната част на скалата говори за непосредственост, праволинейност, искреност. В долнамеждинна - настойчивост в постигането на целите. В горнамеждинна - извънредно упорство, недружелюбие. И в дезадаптивна - несдържаност, избухливост.Свързан е с близост до такива личностни характеристикикато: ригидност на установките, висока спонтанност, упоритост при78достигане на целите, практицизъм, повишено чувство за справедливост, съчетана с убеденост в собствената правота, лесно пламващо чувство за враждебност при противодействие и критика, непосредственост и праволинейност в изказванията и постъпките, повишена обидчивост, лесно угасваща в конформна и безопасна ситуация, неконформност, «каинови» тенденции. Характерологично този тип се съчетава с агресивен емоционално-динамичен патерн,по типа ВНД е на границата на силния и слабия тип, оттам и известна неустойчивост на нервните процеси. Много високите показатели(12-16) се срещат у лица, акцептуирани по експлозивен (взривен)тип.

(4). НЕДОВЕРЧИВО-СКЕПТИЧНО ОТНОШЕНИЕ. В адаптивната част на скалата говори за реализъм на разсъжденията и постъпките. В долна междинна - скептицизъм и неконформност. В горна междинна (9-12) - обидчивост, недоверчивост, критицизъм. И в дезадаптивна- недоволство от обкръжаващите, подозрителност.Недоверчиво-скептичният тип междуличностни отношениясе проявява в такива личностни характеристики като: обособеност,затвореност, ригидност на установките, критична настройка къмвсяко чуждо мнение, освен собственото, неудовлетвореност отпозициите в групата, подозрителност, свръхчувстителност към критични забележки по свой адрес, неконформност на съжденията ипостъпките, убеденост в недоброжелателността не обкръжаващите, изпреварваща враждебност в изказванията и поведението, която се оправдава с априорна увереност в човешката злина; системно мислене, опиращо се на конкретен опит, практичност, реалистичност, склонност към ирония, висока конфликтност (не такаявна както при III октанта, но акумулираща и с нарастваща враждебност), независимост, субективизъм, сензитивност, тенденциякъм аутизъм.

(5). ПОКОРНО- СРАМЕЖЛИВО ОТНОШЕНИЕ. В адаптивната част на скалата  говориза скромност, срамежливост. В долна междинна - охотно изпълнение на чужди задължения. В горна междинна - повишено чувство за вина, самоунищожение. И в дезадаптивна (13-16) - пълна покорност.Този тип междуличностни отношения преобладава у личности болезнено срамежливи, интраверти, пасивни, педантичнивъв въпросите на съвестта и морала, подчиняеми, неуверени всебе си, с повишена склонност към рефлексия, със забележимопреобладаване на мотивацията за избягване на неуспехи, нискамотивация за достижения, занижена самооценка, тревожни, ананкастни (не могат да се освободят от натрапчиви мисли и чувства),с повишено чувство за отговорност, неудовлетвореност от себеси, склонии да винят себе си за всичко при неуспехи, лесно изпадащи в състояние на тъга, песимистично оценяващи перспективитеси, акуратни и изпълнителни в работата си, избягващи широкитеконтакти и социалните роли, при които могат да привлекат вниманието на обкръжаващите, раними и впечатлителни, болезненосъсредоточени в своите недостатъци и проблеми. Съответствана пасивно-съзерцателен тип личност, със слаб тип ВНД.

(6). ЗАВИСИМО-ПОСЛУШНО ОТНОШЕНИЕ. В адаптивната част на скалата  говориза потребност от доверие от страна на другите. В долна междинна- потребност от помощ и признание. В горна междинна- свръхконформност. И в дезадаптивна - пълна зависимостот обкръжаващите.Този тип междуличностни отношения преобладава в личности с висока тревожност, повишена чувствителност към средовивъздействия, тенденция към изразена зависимост на мотивационната насоченост и мнението от отношенията с другите. Потребността от привързаност и топли отношения се явява водеща. Неувереността в себе си е тясно свързана с неустойчивост на самооценката. Изпълнителността и отговорността в работата създавана тези хора добра репутация в колектива, но инертността привземане на решения, конформността на установкитеи неувереността в себе си не способства за издигането им като лидери. Повишената мнителност, чувствителността към невниманието и грубостта на обкръжаващите, повишената самокритичност, опасението от неуспехи като основа на мотивационната насоченост формират конформно поведение. Това е тревожно-мнителна личност,при високо ниво се доближава до акцептуация по психастеничентип, слаб тип ВНД.

(7). СЪТРУДНИЧАЩО- КОНВЕНЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ. В адаптивната част на скалата говори за стремеж към сътрудничество с групата. В долнамеждинна - дружелюбие. В горна междинна -компромисно поведение. И в дезадаптивна - несдържаноств демонстрацията на дружелюбие.10 9Този тип междуличностни отношения говори за емоционална неустойчивост, високо ниво на тревожност и ниско на агресивност, повишена чувствителност към средови въздействия, зависимост на самооценката от мнението на значими други, стремежкъм причастност към груповите дела, сътрудничество. Екзалтация,потребност от демонстрация на дружелюбие към обкръжаващите,търсене на признание в очите на най-авторитетните личности отгрупата. Стремеж да се намери общ език с другите членове нагрупата, ентусиазъм, възприемчивост към емоционалния животна групата. Широк кръг от интереси при повърхностност на увлеченията. Смесен тип ВНД с преобладаване на слабите характеристики. Склонност към психосоматични разстройства.

(8). ОТГОВОРНО-ВЕЛИКОДУШНО ОТНОШЕНИЕ В адаптивната част на скалата говори за изразена готовност за помагане и съчувствие. В долнамеждинна - мекосърдечност свръхзадължителност. В горнамеждинна - хиперсоциални установки. И в дезадаптивна- подчертан алтруизъм.Този тип междуличностни отношения се съчетава с личностни особености като: изразена потребност от поведение, съобразено със социалните норми, склонност към идеализация на хармонията в междуличностните отношения, екзалтация в проявленията на своите убеждения, изразена емоционална включеност, коятоможе да носи по-повърхностен характер, отколкото се декларира,художествен тип възприемане и преработка на информация. Стилът на мислене е цялостен, образен. Лесно вживяване в разнисоциални роли, гъвкавост в контактите, комуникативност, доброжелателност, жертвеност, стремеж към дейност, полезна за хората,милосърдие, благотворителност, мисионерска настройка. Артистичност. Потребност да прави добро впечатление, да се харесвана околните. Смесен тип реагиране с преобладаване на стеничността. Истероидна акцептуация при много високи показатели.

 

 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Уви. В тресавище съм. Дори научно обоснованите класификации не ми дават яснота що за личност е личността. Математическите методи определят някакви фактори, които не са "видими", сиреч разликите не се усещат в пряк контакт. От друга страна, усеща се "и още нещо", което нито психологията, нито астрологията разясняват. 

Ще трябва да се мисли тихо и продължително. Включвам пауза.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Още една класификация

Цитат


Мъжът Омега. По повод филма „Грийнбърг” с Бен Стилър

 

Съвременните мъже са се отказали от амбициите да бъдат лидери

В социалната йерархия на глутница ловуващи вълци, омега е с ранг по-нисък от алфа и бета самците. Ако приравним тази класификация с хората, ако изпълнителният директор или войникът са алфа-мъжкари, а любезният мениджър от средно ниво като Джим Халпърт в "Офисът" е бета-мъжкар, то Грийнбърг и подобните на него са омега-мъже.

Докато алфа-мъжкарят иска да доминира, а бета-мъжкарят  просто желае да живее нормално, омега мъжът или се самоизключва, или, ако е опитал поне веднъж, се е провалил. Грийнбърг казва за неговия изостанал най-добър приятел: "Викаме си един на друг "пич", но и двамата знаем, че това е просто шега. Само имитираме другите хора."

Омега-мъжът не изживява криза на средната възраст, защото тя предполага уседналост, това да бъдеш мъж със семейство и работа, които да избереш да загърбиш поне за миг. Омега-мъжът няма сили да загърби каквото и да е - той е този, който бива зарязван.

По правило той е безработен, а неговите романтични връзки са пълна бъркотия - или е сам, или има нещастен брак. "Не правя нищо и не съм обвързан с никого," хвали се Грийнбърг.

Видимо образованият Грийнбърг, който се движи в елитните културни кръгове, е само една разновидност на омега-мъжете. По-долу можете да се запознаете с пълната класификация на различните видове омега-индивиди, на които можете да се натъкнете на малкия или големия екран - а може би дори и в истинския живот.

Артистичният безделник

Тъй като се мотае в компанията на успешни артисти, Грийнбърг също попада в тази категория, заедно с други герои на Ноа Баумбах (Джак Блек в "Марго на сватбата", Крис Айджмън в непознатия у нас "Kicking and Screaming") и всяка роля, която Джейсън Шварцман някога е играл.

Обикновено това са провалили се по някакъв начин артисти, често заобиколени от по-успели роднини и приятели. Огорчените - като Грийнбърг и Крис Айджмън, прикриват своята неспособност да надживеят изискванията на света с цинизъм, граничещ със злоба.

Например, след като безпричинно се развиква на своята любима Флорънс, Грийнбърг й казва, че това отчасти е нейна вина и че тя трябва "да поеме известна отговорност за опитите си да излиза с мен".

По-безобидните - Джейсън Шварцман в "Отегчен до смърт", се оттеглят в собствения си измислен свят. В "Отегчен до смърт", Шварцман играе ролята на Джонатън Еймс - писател, чиято кариера е в затишие. Той решава да се превърне в детектив-аматьор, след като изчита прекалено много криминални романи - и се оказва до голяма степен некадърен в новата си измислена работа.

Бамбинът

За разлика от артистичния безделник, бамбинът умишлено страни от мейнстрийм културата на мъжествеността. Този типаж е много добре изглеждащ (от тук идва и името му - мъжката версия на "бамбина"), но не е задължително да използва външния си вид за лични облаги. Кино и телевизионните бамбини включват Брайън Ван Холт от "Агнешко", който играе ролята на бившия злочест и безработен съпруг на главната  героиня, както и суетния "мъжки модел" на Дакс Шепърд в "Когато си в Рим".

Въпреки че героят на Шепърд е обсебен от собствената си красота, той не може да я използва, за да я трансформира в нова работа, или пък широко публично одобрение: всички снимки в неговото портфолио са направени без заплащане и с цел автореклама - и когато той съблича блузата си в едно кафене, всички го молят да се облече наново.

Въпреки липсата на стабилна работа или удовлетворяващи връзки, героят на Ван Холт от "Агнешко" - Боби Коб, е толкова уверен в своята алтернативна мъжественост, че в един от последните епизоди на сериала не се притеснява дори от факта, че е пребит и обран от жена.

Биреният мъж

По думите на журналистката Кери Хаули, биреният мъж се появява в много сексистки реклами, които се показват по време на финала за Суперкупата на САЩ. Съществуват две разновидности на този тип: оригиналният бирен мъж и тъжният бирен мъж.

Оригиналният бирен мъж е бамбин, който е пуснал корени. Той е щастлив безделник, който се отбива на срещите на литературния клуб със своите приятели от лигата по софтбол, само за да се добере до шише бира на аванта.

Той не се притеснява от своята неспособност да се впише в идеала за мъжественост - за разлика от тъжния бирен мъж, който е изключително добре съзнава, че не е на ниво. Пичовете от "Мъже на средна възраст" - безработен актьор, мъж, чийто брак е провален заради пристрастеност към хазарта и нещастен дилър на автомобили - са тъжни бирени мъже.

Такива са и нещастно-изглеждащите мъже в скандалната реклама на автомобила Dodge Charger (показана точно на финала за Суперкупата), които изглеждат съсипани от отговорностите, които поемат, сред които попадат не само дългите работни часове, но и безкрайните капризи на съпругите им.

Както се твърди в едно от ревютата на "Мъже на средна възраст": "Джо е мъж, на който жена му му липсва, грижи се за децата си, разчита на приятелите си, но освен това има чувството, че нещата трябва да се справя по-добре с всичко това - стига да имаше някаква представа точно как да го постигне".

Геймърът

Наркоманите на Апатоу и пасивните младежи от "Момчето на баба" (които през 2006 бяха определяни като "бета-мъже") са образцови примери за геймъри. Тези мъже живеят в постоянна зона на подрастване, игнорирайки отговорностите на възрастни, докато не бъдат принудени да мислят за тях.

Ако имат работа, тя е да играят компютърни/видеоигри ("Момчето на баба") или да създават ненужен уебсайт, изреждащ голи сцени във филми (като в лентата на Апатоу "Позабременяла"). Най-новият член на тайфата на геймбой феновете е звездата на "Тя не ми е по джоба" - близкият приятел на Апатоу, Джей Баручел.

© WebCafé BG Ltd. Всички права запазени. За контакти: [email protected] 

 

Изводът ми към момента е, че класификациите са ОТНОСИТЕЛНИ. (ах, този Айнщайн). Те се правят и се ползват във връзка с конкретна цел, дейност и интерес. Изработват се въз основа на опита и задълбочеността на правещият ги, както и на ползващите ги. В масовите издания са съответно масови, повърхностни и преобладаващо художествени, в специализираните- с научна терминология, но все така целенасочени и едностранни (разглеждат личността от конкретна гледна точка и ъгъл).

По подобие: анатомията изрежда органите и разглежда техния строеж. Това изреждане (номинална скала) не е като подредбата на Менделеевата таблица по атомно тегло (интервална скала). Непрекъснатото добавяне на нови класификации и кръстосването им (любовта, работата, здравето за всяка зодия) означава, че няма завършен поглед за структурата на човешката личност. Види се, това е бъдеще и е трудно. Продължавайки с аналогията с анатомията- още много вивисекции са необходими за да изреди психологията всички органи на личността.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 15 часа, Търсещ истини написа:

Уви. В тресавище съм. Дори научно обоснованите класификации не ми дават яснота що за личност е личността. Математическите методи определят някакви фактори, които не са "видими", сиреч разликите не се усещат в пряк контакт. От друга страна, усеща се "и още нещо", което нито психологията, нито астрологията разясняват. 

Ще трябва да се мисли тихо и продължително. Включвам пауза.

Ако искаш да определиш предразположенията, силните и слаби страни на дадена личност, то трябва да си добре запознат с личния му живот. Да имаш сериозни наблюдения върху него. Тези класификации, които цитираш, може да те насочат, но те както сам забелязваш, се правят с определена цел. Обикновено тези класификации се правят възоснова на анкети и тестове. Има много хубави тестове за класифициране на хората и ако ги намеря ще ти кажа повече.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 2 часа, Shiniasu написа:

Ако искаш да определиш предразположенията, силните и слаби страни на дадена личност, то трябва да си добре запознат с личния му живот. Да имаш сериозни наблюдения върху него. Тези класификации, които цитираш, може да те насочат, но те както сам забелязваш, се правят с определена цел. Обикновено тези класификации се правят възоснова на анкети и тестове. Има много хубави тестове за класифициране на хората и ако ги намеря ще ти кажа повече.

... и да знаеш кое от първостепенна важност да търсиш. 

Наистина, човек се проявява като цялостна личност и в играта на табла, и в автокатастрофа с жертви, но от гледна точка участието му в турнир по табла е важно как щипе зара и вижда ли възможностите на полето, а не дали е уравновесен или избухлив. От гледна точка какъв съпруг ще бъде, може би е по- важно дали е бил разумен и деен в автокатастрофата, а може би просто дали има мъжествени черти и набъбнал дюкян. Знае ли човек? :) 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

С пускането на тази поредна класификация смятам, че са достатъчно примерите на класификации за доказване на твърдението, че класификациите се правят по конкретен повод и с конкретна цел и съответно могат да бъдат безкрайно много, а тези, които ги правят са с различна степен на компетентност.

Цитат

 

Тетлок дава псевдоними на две групи учени: Високо специализираните учени нарича „таралежи“, те познават „едно голямо нещо“, докато универсалистите, тези които интегрират на пръв поглед противоречащи си идеи, нарича „лисици“, те познават „много малки неща“.

Таралежите са дълбоко и плътно фокусирани в конкретна дисциплина. Някои са прекарали кариерата си в изучаване на един единствен проблем, те създават спретнати теории за това как светът работи въз основа на наблюденията чрез единствения обектив на тяхната специалност. Междувременно „лисиците“ „черпят от еклектичен набор от традиции и приемат двусмислие и противоречие“, пише Тетлок. Там, където „таралежите“ представляват теснота, „лисиците“ олицетворяват ширина.

Невероятно е, че „таралежите“ се представят особено лошо при дългосрочни прогнози най-вече в рамките на своята специалност. Колкото повече информация им трябва за да работят, толкова по-лесно успяват да вместят всяка история в техния светоглед.

За съжаление, най-известните специалисти в света рядко са отговорни за своите прогнози, така че ние продължаваме да разчитаме на тях дори когато техните предвиждания показват, че не трябва.

Тетлок, заедно със съпругата си и сътрудника си, психологът Барбара Мелърс, ръководи екип, наречен Проект за добро решение. Вместо да наемат прославени експерти, те отправят покана за доброволци. След прост скрининг те канят 3200 души да започнат да прогнозират. Сред тях, те идентифицират малка група даваща най-безумните прогнози – ярки хора с изключително широки интереси и необичайно експанзивни навици за четене, но без конкретен съответен фон на подготовка. Те направо унищожават конкуренцията.
Тетлок установява, че те дават не само най-добрите прогнози, но и имат качества, които ги правят особено ефективни сътрудници. Те са „любопитни за всичко“. Те пресичат дисциплини и гледат на съотборниците си като на източници на обучение, а не на колеги, които да бъдат убедени. Когато тези „лисици“ по-късно са групирани в много по-малки екипи – по 12 души, те стават още по-точни. Те превъзхождат с много група опитни разузнавателни анализатори с достъп до класифицирани данни.

https://megavselena.bg/za-taralezhite-lisicite-i-nauchnite-prognozi/

 

 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 8.05.2019 г. в 23:32, Търсещ истини написа:

Уви. В тресавище съм. Дори научно обоснованите класификации не ми дават яснота що за личност е личността. Математическите методи определят някакви фактори, които не са "видими", сиреч разликите не се усещат в пряк контакт. От друга страна, усеща се "и още нещо", което нито психологията, нито астрологията разясняват. 

Ще трябва да се мисли тихо и продължително. Включвам пауза.

:) Аз мисля, че това е доста висока летва, да се опитваш да събереш и синтезираш всички възможни класификации и типологизации, след което да направиш "шаблони" и да ги злепяш на хората като 'етикети'. Буркан с кисели краставички, Буркан със сладко ... :wub:

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

  • 2 седмици по-късно...
на 13.05.2019 г. в 19:01, Callipso написа:

:) Аз мисля, че това е доста висока летва, да се опитваш да събереш и синтезираш всички възможни класификации и типологизации, след което да направиш "шаблони" и да ги злепяш на хората като 'етикети'. Буркан с кисели краставички, Буркан със сладко ... :wub:

Ти го правиш същото - с хилядите си профили тук.

Виж си дъските у твойто око тогава гледай гредите на другите.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 13.05.2019 г. в 19:01, Callipso написа:

:) Аз мисля, че това е доста висока летва, да се опитваш да събереш и синтезираш всички възможни класификации и типологизации, след което да направиш "шаблони" и да ги злепяш на хората като 'етикети'. Буркан с кисели краставички, Буркан със сладко ... :wub:

Мисля, че не проследихте мисълта ми. Времето на абсолютните класификации за човека (краставичка, сладко) отмина. Сега се правят относителни: 
По отношение активността си хората биват...
По отношение емоционалността си хората биват ...
По отношение пригодността си за пастори,  хората биват....
По отношение пригодността си за спринтьори, хората биват....

От номинална се прераства в рангови скали (ТУК) за това, което ни е потребно.

При това се отчита, че човек се учи, адаптира и компенсира недостатъците си. 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 9.05.2019 г. в 16:57, Търсещ истини написа:

(1) от гледна точка участието му в турнир по табла е важно как щипе зара и (2) вижда ли възможностите на полето, а не (3) дали е уравновесен или избухлив.

Първото и третото твърдения изобщо не са верни ! :nono:

Първото , най-малкото защото в спортната табла заровете не се "щипят" , а се назначават от съдията (случайно.....до някъде , а после и избрани пак от него) за да се получи потенциал за високо ниво на игра . Не да се губи времето с "прости" случили се игри .....

Третото , защото емоциите пречат на второто ....! Изискванията на играта са за "желязно" себевладеене.....

преди 1 час, Търсещ истини написа:

Мисля, че не проследихте мисълта ми. Времето на абсолютните класификации за човека (краставичка, сладко) отмина. Сега се правят относителни: 
По отношение активността си хората биват...
По отношение емоционалността си хората биват ...
По отношение пригодността си за пастори,  хората биват....
По отношение пригодността си за спринтьори, хората биват....

От номинална се прераства в рангови скали (ТУК) за това, което ни е потребно.

При това се отчита, че човек се учи, адаптира и компенсира недостатъците си. 

Необходим е ясен критерий - точна Мяра . Което значи , ясни и разбрани определени граници ........което в психологията като понятие е твърде разтегливо , не е адекватно даже.....

Имал съм възможността да търся Мяра за Степен на агресивност . Освен "пасивно - нормално - агресивно" , до нищо повече не можах да стигна (друг някой може би , но за такъв не съм чувал). При това с уговорката , че не е твърде ясно що е то пасивно , нормално и агресивно ......

В крайна сметка се оказа , че съществуват и множество други фактори влияещи на оценката.....така си и остана - по интуиция , интуиция на която не може да се разчита с увереност.....

Примерно да стоиш пасивно , подтискайки бурни емоции се оказва изключително агресивно.......по отношение на себе си , разрушително даже !....:nono:

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

(продължение)

Тук ще направя едно сравнение което никак не съм сигурен как ще бъде разбрано . Вероятно е да се приеме като пълна измислица моя .....нищо против нямам ! :)

Мисля си че точните науки за това са точни защото мисловно "работят на парче" , като съвкупност от отделни частици , корпускулярно....Примерно таблицата на Менделеев .....

Хуманитарните науки в мнозинството си са неточни защото мисловно работят с непрекъснатост , "вълново".....Като цветовете на дъгата да кажем - никога не знаеш точно къде започва един цвят и къде свършва , цвят в цвят прелива , макар да знаем точно дължината на вълната . А като смесиш примерно жълто и синьо получаваш зелено....

Всеки от двата начина за мислене при усвояване на ново знание (подреждане , категоризация) има своите силни и слаби страни . 

Като частици - силно е при единичното , отделното , специфичното . При изследване на съдържание и форма .

Като вълна - при процеси , общото , закономерното . При изследване на явления .

За най-смислено намирам мисленето по двата начина едновременно в едно неделимо цяло.......същността на нещата .

Може би това ще помогне :

https://megavselena.bg/svyrzaha-korpuskulyarno-vylnoviya-dualizym-i-printsipa-na-neopredelenost/

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 1 час, by_chechi написа:

...частици - силно е при единичното , отделното , специфичното . При изследване на съдържание и форма .

Като вълна - при общото , закономерното . При изследване на явления .

За най-смислено намирам мисленето по двата начина едновременно в едно неделимо цяло.......същността на нещата .

т.е. личността можем да разглеждаме като частица (условно), със свои "съдържание, форма" и то при индивидуално изследване.
В дейност на група, (вълна), същата реагира съвместно с околните. Хитро.
(Няма индивидуална дейност. Във всяка  дейността се съдържат както културни отпечатъци, така и изискванията на актуалната среда)

Приложно: личността в система (вълна или нещо друго) реагира според своята свързаност- структурно и функционално.По- значимо съобразно действието на системата, а не толкова според своите лични свойства.  (:) муха в колата лети със 100 км. в час :), а близнаци, риби, стрелци и телци, спазвайки нормативите са успешни счетоводители)

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 2 часа, Търсещ истини написа:

т.е. личността можем да разглеждаме като частица (условно), със свои "съдържание, форма" и то при индивидуално изследване.
В дейност на група, (вълна), същата реагира съвместно с околните.

В този случай :

Отделно - носи индивидуално своите специфични "съдържание и форма" и действа според тях .

Общо - действа на една вълна , в "съзвучие" . ..... А това е цел за постигане на всеки колектив - всеки да намери и да се напасне на своето място.....иначе може да е съвместно , но да не е на една вълна - колектива го отстранява....За фалшиво свирене в оркестъра - питай диригента ! :lol6:

Казано е : " Дялан камък ! " (отделно в общото) или пък " Два остри камъка брашно не мелят ! " (общо за отделното) ....:nono:

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 44 минути, by_chechi написа:

Общо - действа на една вълна , в "съзвучие" . .....

Смущава ме думата "вълна". Тя е една от проявите на някакво явление, действие. Действието може да е хаотично, някакво равномерно, не се сещам друго, но допускам... прим. човек не ходи вълново, нито ябълката пада вълново. Не, че знам решение, но намирам проблем в ограничението "вълнА".
Иначе като метафора- в синхрон и "на една вълна са" го разбирам.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 30 минути, Търсещ истини написа:

Смущава ме думата "вълна". Тя е една от проявите на някакво явление, действие. Действието може да е хаотично, някакво равномерно, не се сещам друго, но допускам... прим. човек не ходи вълново, нито ябълката пада вълново. Не, че знам решение, но намирам проблем в ограничението "вълнА".

Не го разбирай буквално , като дума сама за себе си ! Ако искаш - закономерност (философски) . Ако искаш - на една вибрация (астрологично) . Ако искаш математически - функция ......

Не като ограничение , а като понятие :

Вълна в смисъл на непрекъснатост !

П.П. Падането на ябълката може да се разглежда не само отделно като ябълка , а и вълново - като гравитация .

Да се слави името му - Нютон ! Земята никога няма да падне на ябълката , макар да се правят умствени упражнения , гимнастики !  :)

......Обръщай внимание на степента на общност :nono:

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 3 минути, Търсещ истини написа:

Смущава ме думата "вълна". Тя е една от проявите на някакво явление, действие. Действието може да е хаотично, някакво равномерно, не се сещам друго, но допускам... прим. човек не ходи вълново, нито ябълката пада вълново. Не, че знам решение, но намирам проблем в ограничението "вълнА".
Иначе като метафора- в синхрон и "на една вълна са" го разбирам.

Падащата ябълка е сбор от чатици. Ти не знаеш как се движи всяка една частица по отделно. Ти схващаш цялата ябълка. Освен това сетивата и мозъка ти не могат да разграничат появата и изчезването на една микрочастица, защото периодът в който става това е твърде малък. А и сетивата ти възприемат частиците само в периодите, когато се проявени. Това, което възприемаш за частица може да се прояви и изчезне милиони пъти в секунда. Ти го възприемаш като проявено, като съществуващо, като обективно. Но то не е през цялото време такова.  

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 7 часа, Shiniasu написа:

Падащата ябълка е сбор от чатици. Ти не знаеш как се движи всяка една частица по отделно. Ти схващаш цялата ябълка. 

Уточнение: под "сбор от частици" не разбираме само атоми и молекули, но и клетки и органи. При падане на ябълка, ако тя не се върти, предполагаме, че клетки и семки се движат успоредно равноускорително; за по- подходящо наименование бих приел "система от частици", за да отчетем и системните връзки и различията на елементите.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 22 часа, haidukpikaso написа:

Ти го правиш същото - с хилядите си профили тук.

Виж си дъските у твойто око тогава гледай гредите на другите.

Нямам време за хиляди профили, но и не разбирам какво точно правя, което теб по някакъв начин те засяга. Пиша си- рядко- живея и не преча никому всъщност, освен на собствените ти демони. 

Откакто имам дърводелска работилница не спирам да си гледам дъските и гредите и футболните врати и оградите, ама само за твоите чепове не мога да ти помогна.

преди 22 часа, Търсещ истини написа:

Мисля, че не проследихте мисълта ми. Времето на абсолютните класификации за човека (краставичка, сладко) отмина. Сега се правят относителни: 
По отношение активността си хората биват...
По отношение емоционалността си хората биват ...
По отношение пригодността си за пастори,  хората биват....
По отношение пригодността си за спринтьори, хората биват....

 

При това се отчита, че човек се учи, адаптира и компенсира недостатъците си. 

Да разбирам, че рамката Ви е ортодоксална и аз и всички останали трябва само да се образоваме.

Ако не влиза в споменатите установени рамки, значи има недостатъци. Няма етикет за него и колибка, в която да влезе и да го хранят?

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 8 часа, Callipso написа:

Да разбирам, че рамката Ви е ортодоксална и аз и всички останали трябва ...

Възразявам.

Рамката не е ортодоксална, а огражда мои виждания и възможности. Поради това не е единствена и правоверна, а субективна. Нито останалите, нито вие трябва нещо. Това, че защитавам някои позиции и критикувам други, отразява гледна точка. Тя може да е вярна или грешна, което се решава според фактите и аргументите.

Благодаря за мнението.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Вълнова теория в психологията? Може би в социалната психология.

Подпрял съм се на перилата над метростанция НДК и гледам пристигащите влакчета. Пристига едно и отваря врати. Хората- частици минават през процепа- врата и се разгръщат ветрилообразно- дифракция, за да образуват поток към стълбите. Като частици те трябваше да се движат линейно от положението си във вагона, през вратата, до стълбите, но не. Те се движат линейно към вратата, после там дифрактират (?) и след това отново се движат като частици в поток. Не интерферират, но ако се движеха в редици, сигурно щеше да се забележи интерференция. Такава би трябвало да има при кръстовище под остър ъгъл, където се разминават два военни строя. Би трябвало, ама не си струва да се проверява. По- реалистично е да приемем човешкия поток за поток от частици, без ред, поток флуиди. Да обясним ветрилообразното разширение след отвора можем сигурно и по друг начин, а не с дифракция. Примерно, че всеки си има някаква зона на лично пространство, в което би искал да няма други и щом излезе от тясното вагонче иска да не го бутат хора, заради това се отмества встрани на перона. Идеята за поле (аура) около човека ми се вижда по- фалшива от тази за комфортно лично пространство, което търпи деформации. В по- сгъстената среда- вагончето търпим да сме наблизо един до друг. За някой елемент от средата (съпругата или хубава студентка) можем да изтърпим още по- голяма близост. При това има тенденция на изравняване гъстотата. Дори да е постигнато комфортно отстояние от другите, в полупразно вагонче, хората се разполагат на още по- голямо разстояние от комфортното (освен ако др. елемент не е съпругата или хубава студентка :)  ) Все пак при тези умозрителни разсъждения отново не е необходима подредеността на вълните, достатъчна е идеята за хаоса в газовете.

...Може би, отново във връзка с военният строй, вълна след вълна са подредени войници, които така имат по- голяма енергия от хаотично стадо, но това са специални случаи.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 1 час, Търсещ истини написа:

Вълнова теория в психологията? Може би в социалната психология.

Подпрял съм се на перилата....

В същност на всякъде и за всичко ! :nono:

В конкретно описаният от теб случай , изследваш единичното в общото . Това е първата част , анализ - изследване на отделното , единичното , частното . То е необходимо , но не е достатъчно . Но повечето с това се ограничават - за всекидневна дейност на хората им стига . Така се преодоляват евентуално "каръка" и се възползваме до колкото можем от "късмета" .....Случайностите (в Хаоса) ! Съвкупност от Частици ! 

Опитай сега на обратно ! Не е трудно , но е непривично . Да търсиш и намериш общото в единичното . Това е втората част , синтез - изследване на взаимодействията , на общото . ......Това в дълбочина се отдава на малцина (такава е статистиката - 2:10) . Просто защото не се "тренира" , защото не е ежедневна потребност....

....Сутрин отиват на работа , вечер пазаруват , прибират се ..... В събота-неделя други дейности ...Лято и/или зима на почивка...Откриват се Закономерности , тенденции , предвиждане.... ! Вълново движение ! ......На празници струпване по държавните граници , задръстване на пътищата са други примери....

Т.е. Два в един начина на Мислене ! После чрез умозаключения се стига до същността , следва разкриване смисълът .......на Живота  , ако искаш....!.......

П.П. В младежките ми години една врачка ми предрече , че между 54-58 години ще имам житейска криза . Случи се !:cantbelieve: "Акумулаторите" вече бързо падат , пък бавно зареждат ! И Акъла друг става....! Тази промяна неизбежно води до някаква биологична и психическа криза......:)......Ами то , от как ходят хора по земята , всички я имат:lol6:

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 2 часа, Търсещ истини написа:

...Може би, отново във връзка с военният строй, вълна след вълна са подредени войници, които така имат по- голяма енергия от хаотично стадо, но това са специални случаи.

Имат обща цел и координация по между си, т.е. хармония в търсене на постигането й. При хаотичните газове всяка частица следва своя собствен път. Връзка и координация няма. Освен ако не задуха вятър.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 1 час, by_chechi написа:

В същност на всякъде и за всичко ! :nono:

В конкретно описаният от теб случай , изследваш единичното в общото . Това е първата част , анализ - изследване на отделното , единичното , частното . То е необходимо , но не е достатъчно . Но повечето с това се ограничават - за всекидневна дейност на хората им стига . Така се преодоляват евентуално "каръка" и се възползваме до колкото можем от "късмета" .....Случайностите (в Хаоса) ! Съвкупност от Частици ! 

Опитай сега на обратно ! Не е трудно , но е непривично . Да търсиш и намериш общото в единичното . Това е втората част , синтез - изследване на взаимодействията , на общото . ......Това в дълбочина се отдава на малцина (такава е статистиката - 2:10) . Просто защото не се "тренира" , защото не е ежедневна потребност....

....Сутрин отиват на работа , вечер пазаруват , прибират се ..... В събота-неделя други дейности ...Лято и/или зима на почивка...Откриват се Закономерности , тенденции , предвиждане.... ! Вълново движение ! ......На празници струпване по държавните граници , задръстване на пътищата са други примери....

Не разбирам.
"Общото в единичното" мога да намеря само след събиране на достатъчен брой единични случаи, различен за всяко явление. Просто, когато "всичко" е 1, то уникалното важи за "всичкото". 
Отиването до морето/планина през сезона на отпуските също се обяснява с хаотично движение на флуиди при промяна на някакво налягане. Дори когато светофарът пуска колите на порции (кванти), това е ритмично отварящ се клапан, но не и вълна. Парната машина има по- просто обяснение и не й е нужна вълнова теория. За предвиждане е достатъчно да знаеш къде е променено налягане и температура, а не спин на частицата.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 1 час, by_chechi написа:

биологична и психическа криза......:)......Ами то , от как ходят хора по земята , всички я имат:lol6:

Тук не ни ли е по- необходимо да изследваме дейността на системата "човек"? Нейните елементи са клетки, съставящи органи- за биологичното и спомени- за психичното. Клетките имат живот, спомените стават неактуален опит. Нищо вечно. Не за хората, за всичко.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...