Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Предсказания и пророчества


Гости mecholari
 Сподели

Препоръчан отговор

................................................................................ ................................................................................ . Съвременният човек е отишъл толкова далече в потъването в материята, културата му е станала толкова материалистична, че най-сетне той идва до убеждението, че нищо друго не съществува, освен материята; с други думи, човекът изобщо отрича духа. Тъй, както древният индус отричаше реалността на материалното, тъй днес съвременният материалист отрича реалността на духовния мир. Човечеството е днес, прочее, най-дълбоко потънало в материята. Обаче днес то е същевременно в един завой на историята си. Ако до сега е имало едно постепенно слизане в материята, отсега-нататък ще следва едно възлизане нагоре, т.е. културата ще става занапред все по-духовна. Окултното гледище в това отношение е най-малко реакционно; нему е чужд всякакъв фанатизъм; за него материалистичната култура е необходима фаза в развитието на човечеството. Тази култура има определена задача: да развие самосъзнанието и мислителните способности на човека. А това развитие бе възможно само доколкото човечеството за известно време се откажеше от пряката си връзка с духовния мир и се ограничеше само в сетивния мир. Това е един окултен закон. От това гледище, потъването в материята бе необходима за днешната раса, за да може тя да изпълни своята мисия. Днес, в сравнение с това, което е било по-рано, умствените способности следват по-успешно своето развитие. Днес и необразованият може да смята и разсъждава. Днес образованието дава такава храна, която развива умствените способности. Днес в живота нищо не се цени тъй високо, както умът. Още Паскал е казал, че съвременният човек би счел за по-голяма обида да го нарекат глупак, т.е. без ум, отколкото да го нарекат лукав, т.е. неетичен. А защо е било необходимо развитието на умствените способности и на самосъзнанието? На този въпрос може да се отговори с твърдението, че умът е една от страните на душевния живот на човека. Еволюцията на човека предполага всестранно развитие на душевните му заложби в тяхната цялост. Ако умствената страна на душевния живот би останала несъразмерно развита, то еволюцията не би била цялостна, тя би останала едностранчива. Затова именно, който иска да следва великия път на усъвършенстването, с развитието на ума човек става ярко изразена индивидуалност: той е един вид стъпил на собствените си крака. Преди развитието на умствените способности, човек се чувства като част от цялото (подобно на капката в чаша вода), а след това развитието на умствените способности, той добива духовна самостоятелност. Тази самостоятелност, това заставане на собствени крака, е необходимо за човека, с оглед продължаването на по-нататъшната му еволюция. Даже нещо повече: развитието на мислителната сила до известна степен е необходимост за всеки, който иска да премине през степените на посвещението. И така, това потъване в материята, което днес се наблюдава, е една естествена необходимост. В наше време огромни духовни сили се изразходват за задоволяване на чисто телесни нужди. Всичко това е също така една естествена необходимост. Против това никой не би трябвало да възразява. Но ние сме вече в процес на започване на едно възхождане. И както материализмът беше естествено необходим, както той е бил естествено полезен за човешкото развитие до сега, т.е. докато се извърши процесът на постепенното слизане в материята, така сега, когато започва новата фаза на човешката еволюция - едно постепенно възхождане нагоре, материализмът се превръща в едно препятствие за човешката еволюция. И онзи, който упорства твърдо на позициите на материализма, той не е наясно с посоката, която е поела еволюцията на човечеството, т.е. той не си дава ясна сметка за обстоятелството, че днес са в ход сили ,които подготвят настъпването на идващата нова (шеста) култура, която ще бъде отправна точка за създаването на новата (шеста) раса. 5. Създаването на шестата култура и мисията на славянството “Славянството е девствена почва на бялата раса. Това, което евреите не можаха да разрешат, славяните ще го разрешат. Бъдещето е на славяните. В този смисъл славяните не трябва да вървят по пътя на западните народи. Защото досегашните култури на бялата раса, са култури на насилия.” Учителя Човечеството се намира пред прага на шестата култура на сегашната раса. Тази култура е определена да послужи като духовен кълн, от който ще се развие почвата, шестата раса, расата на Синовете Божии. Това е повеля на великите и неотменни закони на Битието. Културите сами по себе си представляват терен, външни условия за развитието на вътрешните потенциални възможности на душите. Расите, както и културите, са само преходен етап. Те залязват, загиват, след като дадат своя принос за емоционалното, интелектуалното и волевото развитие на човешките души. Не трябва да бъдат смесвани тези две идеи - идеята за еволюцията на расата и идеята за еволюцията на човешките души. Расите, това са различни облекла, които обличат душите и които се сменят, но според ритъма на Времето и Пространството. Душите, напротив, са вечната трайна същина. Тези души са същите, които използват расите и културите като средство за своя прогресивен възход по великата стълба на усъвършенстването. Расите и културите постепенно и последователно потъват в архивите на Времето, а душите живеят вечно и се превъплътяват в безкрайната верига на Времето и Пространството. Всички политически пертурбации в цялата съвременна духовно-културна криза, изобщо, е предвестник на раждането и възхождането на новата култура, на шестата култура, която ще разкрие първите си страници на творчество най-напред в недрата на славянството. Славянските народи, както сочи Учителя, са най-пригодната девствена почва, върху която той сам заложи семената на Космичната Любов, която ще издигне културата на братство между народите, обществата и индивидите. Ние се позоваваме на твърденията на един от най-видните окултисти на века - на духовния гений на немския народ, Рудолф Щайнер, когото считаме като предтеча на Учителя1/: “Земята е станала един свят на Мъдростта, благодарение на Космичните сили, които са обработили нейните елементи. Сегашната земя е съставена от елементите на Мъдростта. Човек сега ги намира. 2/ Но една нова сила влиза в тази Мъдрост - това е Любовта. Тя издига човека до самочувствието на независим член на духовния мир. Светът на Мъдростта ще се превърне в свят на Любовта. “Азът” (човекът) може да разцъфне в себе си и това трябва да стане по любов. Най-широкият и най-понятният образец на Любовта е Христос. От него е положен зародиша (кълна) на любовта вътре в човешката душа. От там Любовта ще се разпространи в света. Както първоначалната Мъдрост се е изразила във външни земни сили, така и в бъдеще Любовта ще се прояви като една естествена сила. Това е тайната на бъдещото развитие. Всичко онова, което човек ще извърши в съзнателна хармония с цялата земна еволюция, ще бъде проява на Любовта. Поради самото свое естество, духовното съзнание се превръща в Любов.” --------------------- 1/ Рудолф Щайнер - “Тайната наука” 2/ вж. стр. 51 --------------------- Чрез своите велики закони, природата върши фантастични алхимични операции. Историята ни сочи ясно по какъв път възникна петата западно-европейска култура. Трябваше да настъпи стълкновение, сблъскване между изтощения древен римски свят и северно-европейските варварски народи, за да се създаде и развие петата, европейската култура. В настоящите от голям стил стопански и политически стълкновения между Запада и Изтока, ще се роди шестата култура на Бялата раса. Западно-европейската култура е вече изявила последните си творчески възможности.1/ В тази залязваща съвременна култура се откриват перспективи за буйната и неспокойна славянска кръв - за зараждане в нея на шестата култура на Бялата раса, която култура ще сложи началото на новата, шестата раса. ------------------- С какво майсторство, например, е устроено човешкото сърце, човешкото ухо и пр. Също така с не по-малка мъдрост и майсторство се характеризира устройството на растенията, на животните и пр. 1. В книгата си “Залезът на Запада”, Освалд Шпенглер характеризира най-убедително това твърдение. --------------------- Европейският свят издигна религиозните форми на християнството: но тези форми трябва да бъдат запълнени, да бъдат одухотворени с мистичния огън на славянството. Учителя характеризира по следния начин нашата съвременност, сочейки верния път за изход от днешната безпътица: “Съвременната бяла раса е вече стигнала върха на своето външно физическо развитие. Сега идва вече вторият процес - процесът на вътрешното развитие. Никой народ не може вече да расте. Сегашните народи могат да се смалят, но не и да растат. В това тяхно вътрешно развитие трябва да се създадат по възможност, условия за всички индивиди да могат да работят. Това е вътрешното им развитие: най-първо, съвременните народи трябва да определят в какво да вярват и към каква цел да се стремят. Те са опитали вече материалната сила, опитали са богатството, опитали са удоволствията. С една реч, всичко, което може да се вкуси на физическия свят, те са го опитали. Няма храна, от която да не са вкусили, няма плод, който да не са яли, няма удоволствие, което да не са преживели. А законът в природата е, че тя не търпи еднообразните повторения. Тя обича разнообразието в прогресивна и възходяща степен. Единственото, прочее, което остава сега, то е чисто духовното развитие, усъвършенстването силата на човешката душа. Най-възвишените и благородни чувства се намират още в латентно състояние. Те трябва да се завладеят. Всички народи, общества и индивиди, всички системи, каквито и да са те, трябва да се насочат само към тази област. Ако съвременните народи не вземат тази насока, те ще бъдат заставени към това чрез изтощаване на тяхната нервна система, ще станат всички неврастеници и така ще бъдат принудени, щат не щат, да напуснат старите си понятия и стремежи и да тръгнат по новия път. Вземете, например, един богат човек, който е свикнал да яде пищна храна - неговата нервна система отслабва, стомахът му се изтощава, започва да повръща и да не може вече да приема такава храна. Тогава той се съгласява да приема най-простата храна - мляко. А с мляко се хранят само децата. Затова и Христос казва: “Ако не искате да станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие”. Това значи, да възприемем новото в живота, защото само малките деца знаят тайната на възприемане на новото. И всеки знае, че когато малките деца дойдат в един дом, носят радост на родителите и на всички околни, и всички ги обичат; те носят в себе си новия живот, новия стремеж, носят в себе си непристорената любов и обич, дух на смирение и примирение. Следователно, и съвременните народи трябва да станат като децата, т.е. да се примирят с новите наредби. Само високо развитите и чувствителни души могат да схващат това ново, което влиза в живота, тъй, както ранобудните пойни птички и нежните цветенца схващат приближаването на пролетта, едните със своите мелодични песни, с които посрещат изгрева на слънцето и изпращат неговия залез, а другите - със своето израстване и цъфтене. Прочее, новото време налага по необходимост да изменим своите стари възгледи, да се съобразим с новото и да започнем да прилагаме новите методи, които животът изисква.” Бялата раса, както и по-горе изтъкнахме, имаше за върховна задача да събуди човешкото самосъзнание и затова трябваше за известно време фаза от своето развитие да навлезе по-дълбоко, да инволюира почти до дъното на материята. Но това слизане спомогна да се събудят всички интелектуални способности и човешкото съзнание достигна до крайните предели, до самата периферия на битието. Този фундамент ще послужи като сигурна опора за събуждане на ясновидството в една по-висша степен, почиващо вече върху умствените способности. Ясновидството като могъща сила в шестата раса, в расата на Синовете Божии - ще има онази Космична пълнота, която липсваше на човечеството от атлантската раса. При атлантската раса и при веригата от нейните култури, човекът е живял в сферата на родовото и племенно съзнание, той е нямал още строго очертана индивидуалност и самосъзнание. Едва при петата културна епоха на атлантската раса се явяват наченки, проблясъци на самосъзнанието и човекът се почувства и оформи като личност. Тази култура постави основата за идването на петата, на бялата раса. Примитивното, колективно-родово и племенно съзнание, в което бе потопено човечеството при атлантската раса, се коренно различава от новото - от самосъзнанието при бялата раса. Шестата култура на бялата раса ще означава зазоряване на новото Космично съзнание, което ще блесне в своята пълнота при шестата раса. Това са естествените и необходими етапи в човешкия път на развитие. Животът е велико училище, където съществува една върховна последователност при разкриване на потенциалните възможности, заложени дълбоко, дълбоко в човешкото естество. Човешката душа при всяко свое въплъщение се обогатява емоционално, умствено и волево. Шестата култура на бялата раса ще се осъществи главно чрез славянските народи. Но - подчертава Учителя: “Но това не е ни нацизъм, ни шовинизъм, понеже мисията на славянството не е расова, а общочовешка. При изграждането на шестата раса, славянството ще използва всички духовни и културни ценности, издигнати от големите европейски народи: английския, французкия, германския и др., както и от американския народ. Тези народи ще дадат външни условия, външни форми, при които ще се разгъне шестата култура чрез славянството. Славяните от физиогномична гледна точка, имат къс нос, защото са още млади и неизхабени народи, подлежащи на по-нататъшно развитие.”. Едно от съществените качества, което ще бъде важен елемент в шестата култура, е духът на самопожертването. Според Учителя това е една от характерните народностни черти на славянството. Славяните са определени от Великото Всемирно Братство, което направлява еволюцията на всички култури и народи, да бъдат първите пионери и носители на предстоящата нова, шеста култура. Затова и Природата е предоставила на един от най-големите славянски народи, на руския народ, такава обширна територия. След Октомврийската революция широките емигрантски маси разнесоха руската култура по целия свят. По този начин руската душа, руската музика, руската литература, изкуство и философия, изобщо руската особеност и влияние, се почувства и на Запад. В шестата култура на бялата раса славяните са определени да бъдат най-подходящ проводник на Космичното съзнание, на Мировата Любов: те ще бъдат носители на идеята за братство между всички народи. Няма друг народ на земята, у когото да е развито тъй силно мистичното чувство, както у руския народ. Руската душа е по природа дълбоко религиозна. По този повод Учителя казва: “Русите си остават в душата религиозни, макар и да нямат външно една религия. Религиозното чувство, както и да изменя формите си, не може да се изкорени. Нищо не е в състояние да го изкорени от човешката природа. В сравнение с всички други народи и раси, у русите, и изобщо у славяните, най-много е развито чувството любов към Бога. И затова славяните са предопределени да дадат тласък на новата култура на света.” От гледище на планетната символика, Каспийско море е аналогично на Мъртвото море. Както в Мъртвото море се влива реката Йордан, така в Каспийско море се влива река Волга. Днешната Съветска Русия представлява женският елемент и твърдата форма. Началото на всички култури се поставя от женския елемент. Англия, Германия и Америка следват мъжката линия, а Франция, Италия и Испания вървят по женска линия. Учителя е изтъквал много пъти погрешността на българската политика, когато тя е била насочвана в противоречие с руската. Той изтъква: “Евреите преди две хиляди години отхвърлиха идеите на Христа, но носят дълбоките и трагични исторически последици. В шестата култура, в Русия ще възтържествуват идеите на Христа”. Тази дълбока мисъл на Учителя е за Посветените. Тази материя не може да бъде третирана пред съзнанието на неосведомените. Невежеството е една голяма пречка и опасност в живота на човечеството. “В Русия ще настъпи един ден висок духовен подем. Сега се извършват там процесите на чистене: всички стари, вековни възгледи трябва да се пречистят. За посрещането на шестата култура се извършват подготвителни промени в широк стил. Американските народи, по отношение на външния израз на тази култура, ще играят голяма роля. От петстотин години насам Великото Всемирно Братство приготовлява американците да сътрудничат на славянството в изграждане на шестата култура, която е определена да даде, както се каза по-горе, началото на шестата човешка раса. От трите клона на бялата раса - романския, англо-саксонския и славянския, Живата Разумна Природа е трябвало да извлече личностите с най-голяма волева съпротивителна сила, най-смелите и най-годните, които елементи в средата на европейската култура бяха преследвани и гонени заради стремежа им към духовна и политическа свобода, а именно: квакери и пуритани в Англия, хугеноти във Франция, духобори в Русия и т.н., и да разположи тези елементи в Америка, където тези предприемчиви и смели синове на човечеството да изградят съвременната американска култура. Съществува един велик план, изготвен от Великото Всемирно Братство, от Съвършените, който план ще се осъществи. Сътресенията, които руският народ преживява, са последица от хилядолетната му карма. Дворянството, духовенството и целият руски народ подлежаха на едно пречистване, за да се пробуди у тях едно Космично съзнание. Според Учителя в славянството ще се въплътят осем хиляди адепти. Велико бъдеще очаква славянството. То не трябва и няма да следва отъпканите пътища, следвани от народите на Запада. Петата културна епоха на бялата раса привършва, културата на Запада е на залез, защото тя си служи с кърваво насилие, което насилие неминуемо довежда до изхабяване и израждане. Новата шеста култура, която ще замени сегашната, ще бъде култура на международно побратимяване, на истинско духовно-културно сближаване на цялостно стопанско сътрудничество. 6. Шестата култура от бялата раса, зародиш на шестата раса “Петата раса ще предаде управлението на шестата раса. Шестата раса не е още слязла. Тя слиза. Тя подготвя формите, с които ще слезе на земята.” Учителя Както вече се изтъкна, от Шестата култура на бялата раса ще се създадат условия и духовни предпоставки за създаване на Шестата човешка раса. За всяка раса Живата Разумна Природа подготвя специален континент. За континентите на предходните раси ние се спряхме по-горе. Според Учителя: “За да се развие дадена раса или култура на земята, последната трябва да премине в пространството през нови зони. Земята заедно с цялата наша слънчева система има вече възходящо движение. Тя по-рано е слизала, а сега се възкачва. Затова всеки човек на земята в своето духовно развитие трябва да бъде в хармония с възходящото движение на Земята и Слънцето. От хиляди години Земята минава през една област в пространството, която е изпълнена с отрови. Понастоящем, от 1914 год. насетне, слънчевата система е влязла в една по-духовна област, в знака Водолей. В тази област живеят по-напреднали същества, затова животът е под знака на големи световни събития.” Влизането в тази област обуславя изграждането на шестата култура на петата човешка раса. Тази нова култура ще разкрие нови хоризонти на човечеството; тя ще му разбули дълбоките скрити закони на Живата Разумна Природа и ще го направи по-възприемчив за новите идеи, които сега слизат към Земята. Културата на Водолея ще хармонизира и ще примири всичко. През тази култура ще възтържествува също така и справедливостта. Тя ще бъде истинска духовна пролет на човешката душа. Главното качество на Водолей е чистотата. През тази култура ще се изпълни писаното в Апокалипсиса1/: “И видях слезваше от небето Ангел, който имаше ключа на бездната, верига голяма в ръката му. И улови змея, старовремната змия, който е дявол и сатана и го върза за тисящи години и хвърли го в бездната, и заключи го и запечата зад него, за да не прелъстя вече народите, докле се свършат тисящите години и след това трябва да бъде отвързан за малко време.” --------------------------- 1/ Стр. 1-3 --------------------------- Културата на знака Водолей2/ носи третия завет: прослава н Синовете Божии. Под завета на Синовете Божии някои разбират епохата, когато светът ще бъде управляван от светии. Светът действително ще се оправи, казва Учителя, когато Бог ще се всели и започне да живее във всички хора. Тогава цялата земя ще бъде едно семейство и ще има един ум и едно сърце. Семейството ще мине в съвсем друга форма; хората няма да изразходват физически толкова много енергия: в който и град да отиде човек, ще работи дневно по два часа и след това може да продължи своя път; дрехи, храна, услуги - всичко това ще бъде на свободно разположение; и в който и град да отиде, човек ще се чувства като член на това общежитие. Цялата земя, целият свят ще бъде като едно общежитие, като една кооперация. Такава ще бъде културата на Водолей. ------------------- 2/ Думата “Водолей” на мексикански език, а именно йероглифът означава - водаз, което е корен на думата. -------------------- Великите души ще дойдат през културата на Водолей, за да създадат новите форми на живота и да разрушат старите форми и кумири. Първата група напреднали души се е вселила вече през 1945 г. Голяма група от светли същества ще се всели през 1975 г., защото тогава Бялото Братство ще предприеме важна акция за делото Божие. През периода на културата на Водолей ще бъдат осъществени изненадващи открития в областта на стратосферата, в областта на проучванията и познаването на газовете, на различните радиации, вибрации, ритми и пр., ще бъдат реализирани също така епохални открития в областта на химията, астрофизиката, археологията, биологията и пр. Ще се завършат опитите по всестранното приложение и оползотворяване на атомната енергия. Всички тези открития ще спомогнат за икономическото освобождаване на човека, на обществата, народите и цялото човечество. Стопанските и културни блага ще станат изобилни и напълно общодостъпни, така, както днес са общодостъпни въздухът и светлината. Човешкото въображение е още безсилно да обхване невероятните възможности, които се разкриват за човечеството в културата на Водолей. За някои от тези възможности Учителя се изразява така: “Луната, Слънцето, планетите са отлични училища. Един ден ще посетим Юпитер, или жителите на Юпитер ще дойдат на посещение тук, на Земята. Непрестанни гости от Луната, Слънцето и планетите ще посещават Земята. Например, когато човек се обезсърчи, ще си вземе билет и ще посети Луната и когато след това се върне на Земята, ще бъде весел и изпълнен с големи вътрешни придобивки.” Подобни изказвания някога бяха окачествявани от учения свят като фантазии и утопии. Днес ние сме вече пред прага на тяхното практическо осъществяване и съвременната наука вече разрешава с успех значителна част от свързаните с това теоретически и практически проблеми. Има обаче, едно твърде важно обстоятелство, за което не всички са в състояние да си дадат достатъчно ясна сметка. А то е, че за правилното, културно и разумно използване на големите потенциални творчески възможности на културата на Водолей, на шестата поредна култура на Бялата раса, е безусловно човечеството, т.е. индивидите, обществата и народите да се опират на здрави морални устои. Последното, именно, е условие за справедливо разрешаване на обществените и международни въпроси, които въпроси се твърде много усложняват при високото равнище на прогрес, което светът е в напън да овладее. Без притъпяване на грубия шовинизъм и национализъм, без изглаждания на търканията, които неизбежно се раждат в някои от точките на агрегатите на огромния технико-производствен механизъм, с който разполага днешното човечество и с още по-голямо право ще разполага утрешното човечество, без ликвидиране на антагонистичните тенденции, които се раждат между отделните съсловия, класи и народи и териториални земи - човечеството рискува да бъде въвлечено във военни и политически стълкновения, които ще доведат до физическо изтребление на народите. На мястото на този антагонизъм трябва да се издигне високо идеята за международно братство и сътрудничество. На мястото на идола на силата и насилието трябва да се постави знамето на правото и справедливостта; на мястото на омразата - знамето на любовта и на мястото на грубия егоизъм - знамето на самопожертвуването. Старата култура - петата култура на Бялата раса - е стигнала и преминала връхната си точка. Тя е в ход към упадък и залез, за да отстъпи място на новата, шестата култура, която има за мисия да подготви условия за идването на новата, шестата човешка раса. Живата Разумна Природа издига един велик закон - за поредна раса е необходим специален, нов континент. Според Учителя, новият континент ще се издигне на сегашното дъно на Тихия океан. Там ще бъде сцената, на която ще се разиграе шестото действие на великата драма на човешките раси; там ще се зароди и развие животът на новата шеста човешка раса. Част от Азия, а именно Сибир и някои други области на Северна Азия, ще бъдат съединени с новия шести континент, където ще се развие расата на Синовете Божии. Някои от съвременните континенти, от друга страна, ще бъдат потопени във водите на сегашния Тихи океан. -------------- Бялото Братство през епохата на шестата раса ще добие окончателно надмощие в света. Хората на лявото посвещение ще му станат служители. Ръководството, което последните бяха имали в продължение на хилядолетия и с което те злоупотребиха, ще им бъде отнето завинаги. Според Учителя, главното ядро на шестата човешка раса ще се формира от Белите Братя, от Синовете Божии: а/ Слънчевите Деви на чистотата; б/ Синовете на Мъдростта, Светлината и Знанието и в/ Синовете на Истината, Волята и Свободата. Напредналите същества от съвременните народи ще влязат също в състава на шестата раса. Народите от бялата раса ще останат да съществуват, но шестата раса ще бъде главата, която ще ги ръководи с горепоменатите три категории души. За тази епоха Учителя дава следното прекрасно сравнение: “Йосиф беше любимият син на Якова. И в новата епоха ще има много народи, но шестата раса ще бъде любимият син. Другите народи ще бъдат като останалите синове на Якова. И както Йосиф спаси Египет, така и шестата раса ще спаси сегашните раси от погибел.”. Съществуващите мистични, тайни центрове на земята, различните духовни братства подготвят условията за идването на шестата раса. Шестата раса ще бъде синтез, ще съчетава всички духовни и културни ценности, създадени през течение на досегашните епохи, раси и култури. Съвременната бяла раса ще предаде изцяло придобивките си на новата шеста раса. Когато бъде създадена новата шеста раса, всички изостанали членове на народите от бялата раса ще бъдат поставени под общия знаменател на закъснели души и ще влязат в безплодната седма по ред култура на бялата раса, също така, както в безплодните шеста и седма култури на предходната четвърта атлантска раса влязоха остатъците от всички предходни тем култури от същата раса. При следващата шеста човешка раса, фигуративно казано, ще имаме следното положение: “Най-старите раси ще бъдат корените на дървото, бялата раса ще бъде стеблото и клоните му, а шестата раса ще бъде плодът на дървото. Плодовете на шестата раса ще бъдат свобода и рaвенство. Пълният текст можете да намерите в www.fenomenibg.com

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Виждам,че се интересуваш от навлизането на шестата раса,но мисля че най-добрия източник,дори бих го нарекъл първоизточник за хората написали по-горе съжденията си е Тайната доктрина от Е.П. Блаватска. Нещата са доста по-сложни отколкото изглеждат. Ето може да се убедиш сам: „Както широко гласят Коментарите: 1. Всяка форма на Земята и всяка песъчинка (атом) е Пространството, в своите усилия за самооформяне се стреми да следва образа, даден за това в „Небесния Човек" ...Инволюцията и еволюцията (на атома), неговият вътрешен и външен растеж и развитие, всичко това има една и съща цел - да достигне състоянието на Човека - човека като най-висша и завършена форма на тази Земя - на „Монадата" в нейната абсолютна пълнота и пробудено състояние като кулминация на завършва¬нето на божествените въплъщения на Земята. 2. Дхиани (Питриси) са тези, които са развили своите Бхута (Двойници) от самите себе си, чиято Рула (форма) е станала проводник за Монадите (на Седмия и Шестия Принцип), завършили своя цикъл на превъплътяване в трите предишни Калпи (Кръгове). Тогава те (Астралните Двойници) са станали хората на Първата Човешка Раса на този Кръг, но те са били незавършени и не са притежавали разум." Това ще бъде обяснено последователно. Засега ще кажем, че Човекът, или по-скоро неговата Монада, е съществувал на Земята от самото начало на този Кръг. Но до нашата Пета Раса външният облик на тези божествени Астрални Двойници се е изменял и уплътнявал с всяка субраса; едновременно с това са се променяли формата и физическият строеж на фауната, тъй като те трябвало да се приспособят кьм постоянно променящите се условия на живот на този Глобус, в течение на геологичните периоди на неговия цикъл на формиране. И така тези изменения ще продължават с всяка Коренна Раса и с всяка главна субраса до последната от седемте в този Кръг. 3. „Вътрешният", сега скрит човек, бил тогава (в началото) външен човек. Роден от Дхиани (Питриси), той е бил „син по образ и подобие на своя Отец". Като Лотоса, чиято външна форма постепенно приема формата на образа вътре в него, и формата на човека се е развивала в началото отвътре навън. След цикъла, в който човек е започнал да ражда своя род по начин, подобен на сегашното животинско царство, положението се е изменило, станало е обратно. Човешкият плод следва сега в своите преобразявания всички форми, които са били приемани от човешкото физическо изграждане по време на трите Калпи (Кръгове); по времето на тези опити и усилия, които са се извършвали от безсмислената (поради несъвършенството) материя в нейните слепи лутания, за да обкръжи и покрие Мона¬ дата. В сегашната епоха физическият ембрион е последователно растение, влечуго, животно, преди накрая да стане човек, развиващ на свой ред вътре в себе си собствен ефирен двойник. От начало именно този двойник (астралният човек), понеже е бил без разум, се е оплел в мрежата на материята." Но този „човек" принадлежи на Четвъртия Кръг. Както е посочено, Монадата е преминала, странствала е и е била заключена във всяка преходна форма, във всичките царства на Природата по времето на предишните три Кръга. Но Монадата, която става Човешка, не е човек. В този кръг - с изключение на висшите млеко-питаещи след човека, антропоиди, предназначени за измиране в тази наша раса, докато техните Монади бъдат освободени и преминат в астрални човешки форми или във висши елементали на Шестата и Седма Раса, а след това в низши човешки форми в Пети Кръг -нито една единица от което и да е царство повече не се одушевява от монадите, предназначени да станат човек в следващите си стадии, а само от низшите елементи на своите съответни царства. Тези „елементали" ще станат на свой ред човешки Монади само при следващата Планетна Манвантара. И действително последната човешка Монада се е въплътила преди началото на Петата Коренна Раса. Природата никога не се повтаря и затова антропоидите на нашето време във всеки случай не са съществували след средата на Миоценския период, когато, подобно на всички кръстосани породи, те са започнали с течение на времето да проявяват все по-голяма склонност към връщане към типа на своя първичен прародител, гигантския черен и жълт Лемуро-Атлант. Безполезно е да се търси „липсващото звено". След милиони и милиони години нашите съвременни раси, или по-точно техните изкопаеми, ще се сторят на учените от края на Шестата Коренна Раса като остатъци от малки незначителни маймуни от изродения вид genus hоmо.

Редактирано от агни (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Агни, не съм чел Блаватская, но съм чел "От кого сме произлезли" от Ернест Мулдашев. Тя е написана въз основа на научно изследване и са използвани цитати от "Тайната доктрина". Търсенето на авторът и експедициите са подкрепени от ООН. А самият той е новатор в офталмологията, създател на "изкуственото око". Книгата е изключително интересна и е написана от научна гледна точка. Там принципно се потвърждава описанието за предишните земни раси, а това, което съм публикувал е пророчество, защото все още не се е осъществило. Личното ми желание е това прочество да се осъществи. Но затова хората трябва да се променят, а това си е тяхно лично решение. В крайна сметка, това не е утопия, защото всеки е отговорен единствено за собствените си постъпки и да промени себе си е достатъчно. А аз вярвам в хората, иначе нямаше да си губя времето във форума. cecov, sorry брато. Не изпадай в дребнавост.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Агни, не съм чел Блаватская, но съм чел "От кого сме произлезли" от Ернест Мулдашев. Тя е написана въз основа на научно изследване и са използвани цитати от "Тайната доктрина".

Радвам се че си чел "От кого сме произлезли",страхотна книга,пожелавам ти да прочетеш и останалите книги написани от него.

Шестат раса неминуемо ще се установи,независимо дали го искаме или не.Това са космични закони,които ще ни бъдат наложени,защото има срокове,които трябва да бъдат спазени.

Поздрави.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Пророчество?!?...ама то вече е факт.Процесът отдавна е започнал ;) Всъщност в момента се води най-голямата битка между "доброто " и "злото", между ЕГОТО и БОЖЕСТВЕНОТО в нас...ама,че е трудно,дори и книгите не помагат. Май в практиката му е "майката",под ръководството на реализирал се УЧИТЕЛ ;) Всичко друго е ИЛЮЗИЯ ;)

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 7 месеца по-късно...

Практиката прави съвършенството,но точно то е непостижимо за ОТДЕЛНИЯ човек.Старите техники трябва да се осъвременяват и променят,така както всичко се променя.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Планинския връх и многобройните пътечки до него.

Тъжното, е че там не можеш да останеш вечно.Никой не може да живее по върховете.Колкото са по високи,толкова по-лесно се умира на тях.А когато пътечките станат пътеки,после пътища и магистрали,върхът се превръща в хълм/че . Публикувано изображение
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 месец по-късно...

ПРОРОЧЕСКИ СЪНИЩА Една нощ Ейбрахам Линкълн видял в съня си… своето собствено погребение! Той сънувал, че спи в огромното си легло в Белия дом. Внезапно го разбудил плач. Линкълн станал и тръгнал по посока на плача. Озовал се в Източната стая на Белия дом. Там видял хора, които минавали бавно и тържествено покрай ковчег, охраняван от войници. Лицето на трупа било закрито от саван, но президентът забелязал, че всички присъстващи са дълбоко потресени. Накрая той отишъл при един от войниците и го запитал кой е мъртвецът. Стражът чинно отговорил: „Президентът, сър. Застреляха го.” При този отговор всички започнали да ридаят, а Линкълн се разбудил. Той споделил с близките си своето съновидение. Точно след три дни Ейбрахам Линкълн бил действително разстрелян!… Не по- малко ужасяващ е случаят с кардинал Жозеф де Лании, който през 1914 година сънувал кошмар. Присънило му се, че вижда как терорист прострелва в гърдите австро- унгарския ерцхерцог Франц Фердинанд. Освен това му се присънило, че намира на бюрото си писмо, обградено с черно каре. То носело герба на Австро- Унгария и гласяло: „Ваше Преосвещенство, жена ми и аз станахме жертва на политическо престъпление в Сараево. Поверяваме се на Вашите молитви. Сараево, 28. 06. 1914 година, 16 часа” На следващия ден кардиналът узнал за убийството на ерцхерцога и неговата жена в Сараево. Инцидентът дал повод за избухването на Първата световна война… Неизвестно защо, но повечето пророчески сънища са свързани малко или повече с бедствия и трагедии. Особено показателен в това отношение е един колективен пророчески сън. През 1966 година много от селяните, живеещи в Аберфан, Уелс, били спохождани от сънища и предчувствия за гибел. Те споделяли помежду си тези свои опасения. Не след дълго това се разчуло и селяците станали за смях в цяла Великобритания. Докато… един ден поток от лава погълнал селското училище. Загинали всички ученици… Тези факти не могат да бъдат обяснени по никакъв начин от съвременната наука. За повечето учени нещата са твърде елементарни- те смятат, че сънищата имат определени причини и случайни последствия. Сънищата нямат и не могат да имат нищо общо с предстоящи събития. Съществуват обаче многобройни факти, които оборват това тяхно схващане. Така например инженерът Дейвид У. Дън имал странното хоби да записва всички свои сънища. През 1927 години той дори ги публикувал под формата на книга, озаглавена „Експеримент с времето”. През 1913 година Дън сънувал висок железопътен насип. Той видял в съня си как един влак дерайлира точно на този насип. Няколко вагона се сгромолясали в бездната. От съновидението си инженерът успял само да разбере, че катастрофата ще се разиграе през март или април край шотландския град Форд Бридж. На 14 април 1914 година влакът „Летящият шотландец” излязъл от релсите край Форд Бридж и се разбил в пропастта… Англичанинът Джон Годли се славел цели дванадесет години като „кошмарът на букмейкърите”. Този странен човек сънувал победителите в предстоящите конни надбягвания. Най- интересното било това, че сънищата му се сбъдвали с поразителна точност. След първите си печеливши залози, Годли започнал да записва прогнозите си пред свидетели. И тези прогнози се сбъдвали! Напоследък много парапсихолози записват своите сънища, като смятат, че те могат да предскажат бъдещи събития. Уви, всички натрупани до момента сведения, са крайно неубедителни. Сигурно е само едно- сънищата, па били те и пророчески, касаят и са предназначени единствено и само за този, който ги сънува… АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 месеца по-късно...

Искам си 100-те лв за изгубеното време в четене на безмислени постове.

А кой те кара да ги четеш? Публикувано изображение

Определено вярвам че някои хора имат дарба да виждат в бъдещето-един пример-НОСТРАДАМУС

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 седмици по-късно...

Аз пък вярвам, че има пророчески сънища. Не защото някой така ми е казал и съм му повярвала, а защото много пъти моите са се превръщали в такива. Не веднъж съм сънувала неща, които по никакъв начин не е било възможно да ги зная, но въпреки това съм ги сънувала и в последствие се оказват истинни. Веднъж може би е случайност, втори път - също, трети - добре... Обаче това не ми се е случвало нито веднъж, нито два, нито три пъти. Именно заради това, смея да твърдя, че такива сънища има!

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 3 месеца по-късно...

Петък тринайсти. От някаква тайна мистична школа дълъг текст. Хора , които не ги мързи да говорят. Или пък не са "трудни за разбиране" . Само не знам от коя школа са.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Петък тринайсти. От някаква тайна мистична школа дълъг текст. Хора , които не ги мързи да говорят. Или пък не са "трудни за разбиране" . Само не знам от коя школа са.

Как така не знаеш?Още ли не са ти казали?От школата на мутантите... Публикувано изображение Обикновено изпадат в транс и великия учител почва да им движи пръстите по клавиатурата.Затова им казват още трансмутанти... Публикувано изображение
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Как така не знаеш?Още ли не са ти казали?От школата на мутантите... Публикувано изображение Обикновено изпадат в транс и великия учител почва да им движи пръстите по клавиатурата.Затова им казват още трансмутанти... Публикувано изображение

А как да ги познаем, че са такива? Има ли формула, по която можем да ги различим?

Кажи ми, НЕО...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Прозрения. Дали изпитва човек страх от тях е важно. Дали не блъскат с голяма сила удобния описан свят, който си е изградил в съзнанието. Това е това, това е онова, докато не стигнеш до идеята, че малко знаеш за света. Но ако някой се страхува, това е самата истина. Става "осъзнат" когато открие страха у себе си. "Моя мир ви давам.Аз ви давам не тъй както света ви дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се плаши". Христовата истина е в липсата на страх.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

А как да ги познаем, че са такива? Има ли формула, по която можем да ги различим?

Кажи ми, НЕО...

Да ти кажа,Офелия.Макар че не вярвам да се интересуваш.....По стила им на писане и графоманските им наклонности.По груповите им изяви,надутите и гръмки заглавия и най вече по това,че говорейки много,всъщност не казват нищо.... Публикувано изображение
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Да ти кажа,Офелия.Макар че не вярвам да се интересуваш.....По стила им на писане и графоманските им наклонности.По груповите им изяви,надутите и гръмки заглавия и най вече по това,че говорейки много,всъщност не казват нищо.... Публикувано изображение

Благодаря ти!

А можеш ли да ми дадеш примери? Ако тук не е удобно - на лични. ;)

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Да ти кажа,Офелия.Макар че не вярвам да се интересуваш.....По стила им на писане и графоманските им наклонности.По груповите им изяви,надутите и гръмки заглавия и най вече по това,че говорейки много,всъщност не казват нищо.... Публикувано изображение

Ти да не си гуру?

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 години по-късно...

Всички пророчества на Учителя се сбъдват. Ще се сбъдне и казаното за бялата раса, българите, славянството и Шестата раса. Ние ще бъдем живи свидетели на не малко от тези предстоящи глобални събития за човечеството.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 седмици по-късно...

това не е на Учителя но май е вярно- до края на 2012г. много хора ще умрат и най-вече деца, за да могат да се преродят след 2014г.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Всички пророчества на Учителя се сбъдват. Ще се сбъдне и казаното за бялата раса, българите, славянството и Шестата раса. Ние ще бъдем живи свидетели на не малко от тези предстоящи глобални събития за човечеството.

----------------

Иш Аллах!!! :mad::wors::clap:

А ето и едни също толкова велики пророчества на комшиите :eek:

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Сподели

×
×
 • Добави ново...