Премини към съдържанието

Росен Р. Александров

Потребител
 • Публикации

  2805
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Всичко публикувано от Росен Р. Александров

 1. Мисля че вече дойде време за нова конфигурация в близко бъдеще, част от старите компоненти които ще ползвам на ранен етап: Fractal Design Integra M650 Gold PowerColor HD7870GHz Edition Samsung QVO860 SSD 1TB Noctua NH-D14 (ако от някъде намеря само крепежи за АМ4, за този модел). http://nikem-bg.net/cart/61099p1r57890p1r63969p2rf.html Моят избор за нова конфигурация (първоначално се целех в ryzen 5 последно поколение), но видях че Ryzen 7 1800x е с около 30 - 40 лева по-евтин, и е 8 ядра. Какво е вашето мнение?
 2. Главен пост не може ли да се редактира? Както и да е. Промених подхода. #!/bin/bash echo "Welcome to $0" echo # checking for root if ! [ $(id -u) = 0 ]; then echo -e "\e[1;31m $0 must be executed as root. \e[0m\n" exit 1 else echo -e "\e[1;32m $0 executed as root. \e[0m\n" fi # Variables # #Work to do.... # read -p "Please provide username. `echo $'\n--> '`" username # check if user exist cat /etc/passwd | grep ${username} >/dev/null 2>&1 if [ $? -eq 0 ] ; then echo -e "\e[1;38m user $username already exists, quit." || exit 1 else read -p "User $username doesn't exist, would you like to create? Answer with y/n. `echo $'\n--> '`" choice case "$choice" in y ) echo -e "\e[1;33m creating user $username \e[0m" && exec useradd -m $username ;; n ) exit 1 ;; * ) echo "Invalid, please answer with y/n.";; esac fi https://aleksandrov.tk/test.mkv -> крайния резултат. Сега остава да се боря с останалите неща. Всяка идея е добре дошла.
 3. Ще помоля някой от знаещите тук.. Да даде някои идеи за един специфичен скрипт за добавяне на потребител + създаване на потребителски директории + php-fpm pools конфигурации. До момента направих някои основни неща само, но преди да продължа, ще питам за идеи и съвети. #!/bin/bash echo "Welcome to $0" echo # #Variables # # Expand the task list with words that describe the task declare TASK_LIST="name" declare -A ANSWERS # #Messages # # Use the words from the task-list as string identifier MSG_STR_NAME="Please enter username." # #Action # # Work the list for task in $TASK_LIST do # Prepare the message string str=MSG_STR_${task^^} # Loop while input is empty while [ -z "${ANSWERS[$task]}" ] do echo ${!str} read input ANSWERS[$task]=$input done done # #Work to do.... # echo echo "Result values are:" for item in $TASK_LIST do some shits there... done
 4. е то точно за percona става дума. Иначе това същото го гледах. Но също става дума и нещо че май в mariadb не се поддържат някои от тези неща, и че ги има в mysql 5.7+
 5. Някой случайно има ли идея дали е възможно вместо въпросителните знаци да показва използваните параметри? https://drive.google.com/file/d/1aAgWG9A7-kC-QYlKj8KWz-fn0a-dyymC/view
 6. Не намерих някой подходящ раздел, така че ще ви помоля да я преместите в такъв който смятате за подходящ. Моля за предложения относно self hosted backup server който да може да се интегрира със zabbix monitoring.
 7. Абе, и манджарето си беше добре за мързелска дистрибуция, ама това си ме тегли.
 8. Сега се боря със сравняване на изходите от няколко array. server_ip=( $( dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com ) ) ns1_ip=( $( dig +short ns1.internal-mapping.com ) ) ns2_ip=( $( dig +short ns2.internal-mapping.com ) ) Ако server_ip съвпада с някое от ns1_ip или ns2_ip то да продължи със съвпадащото.
 9. Тя е за интерактивно меню, аналогична на case.
 10. Да, направих един вариант, но искането сега е да не е интерактивно, а някак да се чете ред от въпросния array, и да го добавя във body. За да добиеш представа, трябва да копирам тук примерния код. #!/bin/bash # IP and hostname output to variable server_ip=`dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com` server_host=`hostname -f` #server_nameserver=`` # set output into array nginx=( $( nginx -Tq | sed -r -e 's/[ \t]*$//' -e 's/^[ \t]*//' -e 's/^#.*$//' -e 's/[ \t]*#.*$//' -e '/^$/d' | \ sed -e ':a;N;$!ba;s/\([^;\{\}]\)\n/\1 /g' | \ grep -P 'server_name[ \t]' | grep -v '\$' | grep '\.' | \ sed -r -e 's/(\S)[ \t]+(\S)/\1\n\2/g' -e 's/[\t ]//g' -e 's/;//' -e 's/server_name//' | \ sort | uniq | xargs -L1) ) echo -e 'Please select one of following.\n' select server_domain in "${nginx[@]}" do if [[ -n $server_domain ]]; then echo echo -e "$server_domain selected\n" echo "Body:" echo "domain=$server_domain&host=$server_host&ip=$server_ip&monitor=0&nameserver=$server_nameserver" break fi done В момента резултата е следния. Но ми изискват да не е user interactive, тъй като щяло да бъде в cron. И от това следва че вместо една заявка за изпращане на body ще трябват многобройни такива с curl, за да може да се пратят всички домейни към сървъра. И точно там не ми е ясно как точно да го направя да чете всеки ред от array, и да го пускам в отделни заявки в curl Не знам как точно трябва да го направя със for in да прочете всеки ред от array-a и после да ми генерира отделни body за всеки домейн от списъка.
 11. Не виждам опция в форума, както преди можеха да се преименуват темите, за това пускам нова. Изпитвам трудности със следното: nginx -Tq | sed -r -e 's/[ \t]*$//' -e 's/^[ \t]*//' -e 's/^#.*$//' -e 's/[ \t]*#.*$//' -e '/^$/d' | \ pipe pipe> sed -e ':a;N;$!ba;s/\([^;\{\}]\)\n/\1 /g' | \ pipe pipe pipe> grep -P 'server_name[ \t]' | grep -v '\$' | grep '\.' | \ pipe pipe pipe pipe pipe pipe> sed -r -e 's/(\S)[ \t]+(\S)/\1\n\2/g' -e 's/[\t ]//g' -e 's/;//' -e 's/server_name//' | \ pipe pipe pipe pipe pipe pipe pipe> sort | uniq | xargs -L1 aleksandrov.info aleksandrov.tk localhost localhost.localdomain options.domain.com signals.domain.com stage-options.domain.com stage-signals.domain.com stage-trader.domain.com trader.domain.com www.aleksandrov.com www.aleksandrov.info www.aleksandrov.tk Как мога да направя изхода от тази команда, както излиза на редове, да се раздели резултата в array, и някак да може да се заобиколи, така че да могат да се вземат един по един, а не всички наведнъж?
 12. Трябва ми нещо по-удачно от rndc dumpdb -zones ; grep 'Zone dump of*' /var/named/data/cache_dump.db | cut -d "'" -f2 | cut -f1 -d"/" | sort и httpd -D DUMP_VHOSTS | egrep "namevhost|alias" | sed "s/port 80//" | sed "s/port 443//" | sed "s/namevhost//" | sed "s/alias//" | sed "s/ /\n/g" | sed '/^$/d'
 13. То по-добре да започна отначало, че да я правя по ред. Първо ми трябва да мога да извлека всички домейн записи от apache, named, nginx. До момента намерих как да го направя за nginx. nginx -Tq | sed -r -e 's/[ \t]*$//' -e 's/^[ \t]*//' -e 's/^#.*$//' -e 's/[ \t]*#.*$//' -e '/^$/d' | sed -e ':a;N;$!ba;s/\([^;\{\}]\)\n/\1 /g' | grep -P 'server_name[ \t]' | grep -v '\$' | grep '\.' | sed -r -e 's/(\S)[ \t]+(\S)/\1\n\2/g' -e 's/[\t ]//g' -e 's/;//' -e 's/server_name//' | sort | uniq | xargs -L1 aleksandrov.info aleksandrov.tk options.domain.com signals.domain.com stage-options.domain.com stage-signals.domain.com stage-trader.domain.com trader.domain.com www.aleksandrov.com www.aleksandrov.info www.aleksandrov.tk Трябва ми същото но за apache и bind/named. Някакви идеи?
 14. Здравейте. Малко се замотах покрай писането на един скрипт по задание. Но така и не успявам да открия къде е грешката на този етап. #!/bin/bash helpFunction() { echo "" echo "Usage: $0 -nginx, $0 -apache, $0 -named, $0 -whm" echo -e "\t-nginx: nginx domain parsing" echo -e "\t-apache: apache domain parsing" echo -e "\t-named: bind/named domain parsing" echo -e "\t-whm: WHM/cPanel domain parsing" exit 1 # Exit script after printing help } while getopts nginx:apache:named:whm: option do case "${option}" in nginx) NGINX=${OPTARG};; apache) APACHE=${OPTARG};; named) BIND=${OPTARG};; whm) WHM=${OPTARG};; esac done # Print helpFunction in case parameters are empty if [ -z "$nginx" ] || [ -z "$apache" ] || [ -z "$named" ] || [ -z "$whm" ] then echo "Some or all of the parameters are empty"; helpFunction fi echo "$NGINX" echo "$APACHE" echo "$NAMED" echo "$WHM" По принцип искам да го направя само ако няма параметър да показва help съобщението, но във случая винаги го показва, дори да задам параметър. ./test.sh -nginx "domain" Some or all of the parameters are empty Usage: ./test.sh -nginx, ./test.sh -apache, ./test.sh -named, ./test.sh -whm -nginx: nginx domain parsing -apache: apache domain parsing -named: bind/named domain parsing -whm: WHM/cPanel domain parsing Някакви идеи?
 15. Фирмени практики. Изпратено от моят STK-LX1 с помощта на Tapatalk
 16. Мисля че за сега се оправих. Такова е заданието, изходящия трафик на php приложението да минава през squid, а входящия през nginx reverse proxy.Иначе аз лично не бих го направил така.
 17. Здравейте. Нужна ми е малко помощ за да успея да осмисля следната задача. Нещо не се получава крайния резултат, или аз не разбирам правилно. Proxy Infrastructure За тази задача ще са необходими два сървъра с Centos7. Main сървърът ще служи за хостване на приложение на PHP, което ще бъде проксирано през прокси сървъра (inbound & outbound). Изисквания за main сървъра (142.93.160.15) Да има инсталиран nginx с PHP Да не може да получава рекуести, които не са проксирани през proxy сървъра Да не може да изпраща рекуести, които не са проксирани през proxy сървъра Приложението да се зарежда на домейни от типа server.* Приложението трябва да вижда истинското айпи на клиента в X-Forwarded-For header Изисквания за proxy сървъра (134.209.229.124) Да има инсталиран nginx, който да служи за reverse proxy на inbound трафика към PHP приложението Да има инсталиран squid Squid да приема рекуести само от main сървъра Nginx да приема рекуести само от домейн server.perspecta-soft.com Бележки server.**************.com е в cloudflare и ще ползва flexible SSL сертификат Nginx трябва да бъде конфигуриран да чете истинското айпи на клиента, вместо да се вижда айпито на cloudflare
 18. https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/2180738?baseline=2184824
 19. То това хубаво, харесвам подаръка който си направих, но не ми харесва подаръка който ми направиха от фирмата.. С две думи.. Уволнен си.
 20. Аз не се ядосвам. Дори съм доволен от този самсунг. Те тука специалистите не можеш им затвори устата, ама фактите са други.
 21. Deepin Movie player, vlc, virt-manager (qemu/kvm),franz messenger, firefox, guake, emacs, weechat и други. Теми - GTK3 Canta Theme, показалец - bibata xcursors
 22. А ти отиваш и тук в блокирани, както и в други форуми съм те блокирал още преди години, ти знаеш добре за къде говоря. За да не цитирам имена
 23. Ами, аз ти показах гаранционната карта. Вярвам на нея, а за твоето мнение ми е през дедовия.
 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване