Премини към съдържанието
kalansuv

Господи Иисусе Христе, сине Божи, помилуй ме грешния.

Препоръчан отговор


Цитати от православната Библия относно милостта, милостинята и даряването

http://milostinya.blog.bg/drugi/2017/01/20/citati-ot-pravoslavnata-bibliia-otnosno-milostta-milostiniat.1504645

„...защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата, които Ме мразят, и Който показвам милост до хиляди поколения към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.” (Второзаконие 5:9-10)

„От имота си давай милостиня, и да не жали окото ти, кога правиш милостиня. От никой сиромах не отвръщай лицето си, тогава и от тебе не ще се отвърне Божието лице. Кога имаш много, давай от него милостиня, и кога малко имаш, не бой се да правиш милостиня и по малко: ти ще си сбереш богато съкровище за в ден на нужда, защото милостинята избавя от смърт и не допуска да се слезе в тъмата. Милостинята е богат дар за всички, които я правят пред Всевишния. … Давай на гладния от хляба си и на голия от дрехите си; от всичко, що имаш в изобилие, прави милостиня, и на окото ти да се не свиди, кога правиш милостиня. Раздавай хлябовете си при гроба на праведните, ала не давай на грешници.” (Товит 4:7-11,16-17)

„Царева тайна да пазиш е добро, а Божиите дела да разгласяш е похвално. Вършете добро, и зло няма да ви сполети. Добро нещо е молитва с пост, с милостиня и справедливост. По-добре малко със справедливост, нежели много с неправда; по-добре да правиш милостиня, нежели да събираш злато, защото милостинята избавя от смърт и може да очисти от всеки грях. Ония, които вършат милостиня и праведни дела, ще бъдат дълголетни. А ония, които грешат, са врагове на живота си. Няма да скрия от вас нищо; казах вече: царска тайна да пазиш е добро, а Божиите дела да разгласяш е похвално. Когато се молеше ти и снаха ти Сара, аз възнасях вашата молитва пред Светия, и кога ти погребваше мъртвите, аз също бях с тебе. И когато ти се не полени да станеш и да оставиш обеда си, за да идеш и прибереш мъртвия, твоята благотворителност се не укри от мене: аз бях с тебе. И сега Бог ме прати да изцеря тебе и снаха ти Сара. Аз съм Рафаил, един от седемте свети Ангели, които възнасят молитвите на светиите и възлизат пред славата на Светия.” (Товит 12:7-15)

„…Манасия прави милостиня, и биде спасен от смъртната мрежа, която му бяха поставили; Аман пък падна в мрежата и загина. И тъй, деца, знайте, какво милостиня върши и как справедливост спасява....” (Товит 14:10-11)

Блажен оня, който пригледва бедни (и сиромаси)! В злочест ден Господ ще го избави. Господ ще го запази и ще заварди живота му; той ще бъде блажен на земята. И Ти няма да го предадеш на волята на враговете му. Господ ще го подкрепи в леглото на болестта му. Ти ще измениш цялата му постеля през болестта му.” (Псалтир 40:1-4)

„Правосъдие и правда са основа на Твоя престол; милост и истина вървят пред Твоето лице.” (Псалтир 88:15)

Давай почит Господу от имота си и от наченките на всичките си печалби, - и твоите житници ще се напълнят до излишък, твоите линове ще преливат от мъст.” (Притчи Соломонови 3:9-10)

Не отказвай да сториш добро ономува, който се нуждае, кога ръка ти има сила да го стори. Не казвай на приятеля си: „иди си и дойди пак, и утре ще ти дам”, кога имаш при себе си. (Защото не знаеш, какво ще роди утрешният ден.)” (Притчи Соломонови 3:27-28)

С милосърдие и правда се грях очиства, и със страх Господен се зло отклонява.” (Притчи Соломонови 16:6)

Който прави добро на сиромах, дава назаем Господу, и Той ще му отплати за неговото благодеяние. … Радост за човека е неговата благотворителност, и сиромахът е по-добър, отколкото лъжецът.” (Притчи Соломонови 19:17,22)

Милосърдният ще бъде благославян, защото дава на бедния от хляба си. (Който дава подаръци, печели победа и чест, и дори завладява душата на ония, които ги получават.)” (Притчи Соломонови 22:9)

„Вода угася огнен пламък, и милостиня грехове очистя.” (Премъдрост на Иисус, син Сирахов 3:30)

„Синко, не отказвай да пригледваш сиромаха и не измъчвай с очакване очите на нужделиви; не наскърбявай гладна душа и не огорчавай човека в неговата оскъдия; не смущавай огорчено вече сърце и не отлагай да даваш на нужделив; не отказвай на угнетен, който моли за помощ, и не отвръщай лице от сиромах; не отвръщай очи от просещ и не давай на човека повод да те кълне; защото, кога той в тъга на душата си те проклина, Оня, Който го е сътворил, ще чуе молбата му.” (Премъдрост на Иисус, син Сирахов 4:1-6)

Да не бъде ръката ти протегната за взимане и свита за даване.” (Премъдрост на Иисус, син Сирахов 4:35)

Милостинята на човека е като печат у Него, и благодеянието на човека Той ще запази като зеница на око. После Той ще стане и ще им въздаде, и дължимото тям ще възвърне върху главата им. Колко голямо е милосърдието на Господа и примирението с ония, които се обръщат към Него!” (Премъдрост на Иисус, син Сирахов 17:18-19,27)

„По-добре крадец, нежели който постоянно говори лъжа; но те и двамата ще наследят погибел.” (Премъдрост на Иисус, син Сирахов 20:25)

„Затова, царю, нека ти бъде благоугоден моят съвет: изкупи греховете си с правда, и беззаконията си - с милосърдие към бедните; ето с какво може се продължи твоят мир”. (Даниил 4:24)

„Защото Аз искам милост, а не жертва, и богопознание повече, нежели всесъжения.” (Осия 6:6)

„„С какво да застана пред Господа, да се поклоня пред Бога Небесни? Да застана ли пред Него с всесъжения, с едногодишни телци? Но може ли се угоди Господу с хиляди овни или неизчетни потоци елей? Дали да Му дам моя първороден син за престъплението си и плода на утробата си - за греха на душата си?” О, човече, казано ти е, що е добро, и какво иска от тебе Господ: да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог.” (Михей 6:6-8)

„И пак повдигнах очи и видях: ето, хвърчи свитък. И ми рече той: какво виждаш? Отговорих: виждам свитък да хвърчи; дължината му е двайсет лакти, а ширината му е десет лакти. Той ми рече: това е проклятието, което излиза по лицето на цяла земя; защото всеки, който краде, ще бъде изтребен, - както е написано на едната страна, и всеки, който се кълне лъжливо, ще бъде изтребен, както е написано на другата страна. Аз го напратих, казва Господ, и то ще влезе в дома на крадеца и в дома на оногова, който лъжливо се кълне в Моето име, и ще остане в дома му, и ще изтреби него, дърветата му и камъните му.” (Захария 5:1-4)

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.” (Матей 5:7)

Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.” (Матей 5:42)

„Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда. А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.” (Матей 6:1-4)

Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.” (Матей 6:19-21)

„идете и се научете, що значи: „милост искам, а не жертва”. Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.” (Матей 9:13)

Даром получихте, даром давайте.” (Матей 10:8)

„който приема пророка, в име на пророк, ще получи пророческа награда; и който приема праведника, в име на праведник, ще добие праведнишка награда. И който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.” (Матей 10:41-42)

„и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.” (Матей 19:24)

„И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече: Учителю, коя заповед е най-голяма в закона? А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците.” (Матей 22:35-40)

„... Като рече това, извика: който има уши да слуша, нека слуша! А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен.” (Матей 25:30-46)

„И Той, като подигна очи към учениците Си, казваше: блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците. Обаче, горко вам, богати, защото си получавате утехата. Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас. Защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата; а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всекиму, който ти проси, давай, и от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния; защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви; защото, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.” (Лука 6:20-38)

„Отговори Иисус и каза: един човек слизаше от Иерусалим в Иерихон, и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпонараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по тоя път, и, като го видя, отмина. Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина. Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили, и, като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино; след това го качи на добичето си, откара го в странноприемницата и се погрижи за него. А на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече: погрижи се за него; и, ако потрошиш нещо повече, навръщане аз ще ти заплатя. И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците? Той отговори: оня, който му стори милост. Тогава Иисус му каза: иди и ти прави също така.” (Лука 10:30-37)

„Но давайте милостиня според силите си; тогава всичко у вас ще бъде чисто.” (Лука 11:41)

„А като подигна очи, Той видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата; видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти, и рече: истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всички; защото всички тия от излишъка си пуснаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше.” (Лука 21:1-4)

„Около деветия час през деня той видя явно във видение Ангел Божий, който влезе при него и му рече: Корнилие! А той се вгледа в него и уплашен каза: какво, Господи? Ангелът му отговори: твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога.” (Деяния 10:3-4)

„С всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Иисуса, защото Сам Той каза: по-блажено е да се дава, нежели да се взима.” (Деяния 20:35)

„Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата. Защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост: милостта бива похвалявана на съда.” (Яков 2:12-13)

„И понеже, по дадената нам благодат, имаме разни дарби, то, имаш ли пророчество, пророчествувай според вярата; … наставник ли си, - наставлявай; дарител ли си, - дарувай простосърдечно; предстоятел ли си, - предстоявай с усърдие; благотворител ли си, - благотвори на радо сърце. Любовта да бъде нелицемерна; отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто; … помагайте на светиите в техните нужди; залягайте да бъдете страннолюбиви;” (Римляни 12:6,8-9,13)

„И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, напой го; защото, вършейки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се оставяй да те надвива злото, но надвивай злото с добро.” (Римляни 12:20-21)

„Защото, кой те отличава от другите? Какво имаш, което да не си получил? А щом си получил, защо се хвалиш, като да не си получил?” (1 Коринтяни 4:7)

„Защото донейде знаем и донейде пророчествуваме; но, кога дойде съвършеното знание, тогава това „донейде” ще изчезне. Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех и като младенец разсъждавах; а като станах мъж, оставих младенческото. Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава - лице с лице; сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат. А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта.” (1 Коринтяни 13:9-13)

„И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.” (Колосяни 3:12-13)

„Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата, за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело.” (2 Тимотей 3:16-17)


Бележки:
1. Цитатите са от Библия, издадена на хартия от Светия синод на Българската православна църква през 1992 г.
2. Изданието е достъпно на адрес: http://www.pravoslavieto.com/bible/
3. Последователността на цитатите следва поредността на книгите в Библията.
4. За цялостно разбиране на смисъла на конкретен аспект от темата, следва да се имат предвид всички или почти всички цитати от Библията, които касаят този аспект. За поясняване, разясняване и тълкуване на конкретен аспект от темата, следва да се имат предвид други цитати в Библията, които са свързани с този аспект, както и писанията за този аспект на темата, написани от Светите отци на Православната църква.
5. Удебеляването на шрифта на някои от думите в стиховете е направено от мен.
6. Файлът е актуализиран на 20.01.2017 г. (43 цитата).

Изтегли цитатите като Word файл (5 страници, формат А4, 72 килобайта).

Изтегли българска софтуерна програма „Компютърна Библия”, версия 6.1.11. Програмата съдържа: официалната православна Библия, одобрена от Светия синод на Българската православна църква; стари издания на православната Библия на български език; официални издания на Библията на други православни народи; официални издания на Библията на други християнски деноминации. Програмата е удобна за офлайн четене на Библията, както и за извършване на справки и изследване на библейския текст. Налична е във версии за различни операционни системи за настолни компютри и мобилни устройства.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

днеска да не е пълнолуние 

  • Ха-ха 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

На тебе и Господ не може да ти помогне.

Господи прости му :help:

  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Лоша работа ... Трябва да има лек .... Вземи си намери  някакво хоби ... :) Темите които пускаш са безмислени .Даже ако имаш възможност почни да изработваш някакви работи,:D че да ти запълват свободното време :D !  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 5 минути, Филипов написа:

И надницата за надомна работа ще е доста по-голяма от жълтите стотинки за осиране на този и други форуми.

Точно това си помислих.. Та като цяло няма да му се отрази зле :) 


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
"Всеки мой грях е за Него Велики петък.
Четири мои гряха — и вече съм разпънал Господа Иисуса


https://svnikolai-rasnik.com/нека-никой-не-се-хвали-че-е-човек/
"Страшна е участта Христова на земята и днес, братя.Всеки мой грях е за Него Велики петък.Четири мои гряха — и вече съм разпънал Господа Иисуса.Всеки твой грях, брате, е за Него по-голяма мъка, отколкото за тебе и за мене.  Вършейки грях, ти Го разпъваш. Всяка нечиста мисъл, всяко похотливо чувство реве и крещи: разпни, разпни Го! Не е ли целият наш живот на земята — незалязващ Велики петък за Господа Христа? Всеки мой грях е гвоздей, който аз забивам в ръката на кроткия Господ; всяка моя страст е трън; всички мои страсти — трънен венец, който турям на главата Христова. Нашето поругаване над Христа е по-страшно и от това на евреите. Евреите по-малко са могли да вярват в Христа, понеже Той още не е бил възкръснал. А ние, пред които Христос вече двайсет века убедително свидетелствува, че е възкръснал — ние се надсмиваме над възкръсналия Христа, заплюваме възкръсналия Христос, отново разпъваме Христа и то възкръсналия Христос! — Понеже нима не разпъва възкръсналия Христа свещеникът, който чрез своя живот отблъсва от Христа своето паство? Нима не мъчи, нима не се надсмива над възкръсналия Христа професорът, учителят, който със своето богоборно учение изгонва Бога от душите на своите ученици? Мигар не позори Христа, мигар не заплюва възкръсналия Христа всеки християнин, който е само по име християнин? Уви, ние непрестанно гоним възкръсналия Христа… Как, как гоним ние Христа, ще рече някой, когато Той не пребивава тялом с нас, когато не Го виждаме в плът?

Ох, ние гоним Христа, братя, когато гоним Неговия Дух, когато гоним Неговото учение, когато гоним Неговите светци, когато гоним Неговата Църква. Гоним ние Христа, когато гоним просяка: понеже Той е, Който проси в лицето на просяка. Ние гоним Христа, когато не обличаме голия, понеже в негово лице е лишен от одежди Христос. Ние гоним Христа, когато не нахранваме гладния, понеже в лицето на гладния гладува Христос. Ние гоним Христа, когато не спохождаме боледуващия, понеже в негово лице боледува Христос.

Във всеки страдалец страда Господ Христос, във всеки скърбящ скърби Господ Христос. От безкрайно човеколюбие Той непрестанно се въплъщава в тялото на всички гладни, всички болни, всички жадни, всички скърбящи, всички нещастни, всички презрени, всички осмени, всички унижени, всички оскърбени, всички голи, всички прогонени.
Той непрестанно приема върху Си човешко тяло, страда с него, мъчи се с него, мъчи се в него, скърби в него. Поради безмерно милосърдие той непрестанно се отъждествява с тях: «доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили (Мат. 25:40). Доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили» (Мат. 25:45).

Христос се въплъщава във всеки християнин. Чуй какво казва: «Савле, Савле, що Ме гониш?» (Деян. 9:4), понеже гонейки ония, които вярват в Мене, гониш Самия Мен; заплювайки ония, които вярват в Мене, заплюваш Мене; мъчейки ония, които вярват в мене, Мене мъчиш. Знайте – учи св. ап. Павел — «като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа» (1 Кор. 8:12). Не само за Господа Христа, братя, но и за всички христоносци животът на земята е незалязващ Велики петък. Колкото повече от Христа имаш в себе си, толкова повече те гонят. Ако си Христов, смятай себе си за «измет на света» (1 Кор. 4:13), която всички тъпчат тъй, както тъпкаха Христа. Когато те кълнат, благославяй! Когато те бият, прощавай! Когато те мразят, люби! Чрез търпение побеждавай мъчителите както и Господ [е победил]! За злото връщай добро, бори се както се е борил Господ Христос; с гордостта се бори чрез смирение; с грубостта се бори чрез кротост; с омразата се бори чрез любов; с оскърбленията се бори чрез прошка; с клеветата се бори чрез молитва.

Този е пътят към победата, пътят, който е прокарал веднъж завинаги Господ Иисус; чрез страданието той води към възкресение. Ние сме на тоя път, на едничкия път, който свършва с възкресение, ако благославяме ония, които ни проклинат, ако вършим добро на ония, които ни мразят, ако любим своите врагове, ако не се гневим, кога ни оскърбяват, ако се молим, кога ни хулят, ако с молитва понасяме заплюванията. Ние със сигурност сме на пътя, който завършва с тържествената победа над смъртта, ако и тогава, когато ни разпъват, по примера на Христа се молим за своите мъчители: «Отче! прости им, понеже не знаят, що правят»! Амин.

из Страшният съд над Бога
св.Юстин Попович

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Колеги, не се дразнете напразно. В публичен сайт, с цели и роля на 'портален', какъвто е КАЛДАТА, политиката на самия собственик е максимална толерантност заради количествено привличане на все повече потребители.  Все пак - всеки един от тях е потенциален рекламопотребител и по този начин - потенциален извор на средства. Такъв голям сайт е много скъп продукт, колеги. Вие сте само потребители и като такива сте сключили сделка, чрез приемането на условията за участие и ползване на ресурсите, като винаги сте свободни да НЕ ги ползвате.

Това е раздел, специално създаден да си пишат хора като автора на темата. Свиквайте с различното, не бъдете като самия него. Все още не разбирате смисъла, целите и значението на религиите, вярата и психичните особености на нуждата да се вярва. Още повече че всеки един от вас също вярва в свои неща и се опира на живота чрез психични невидими явления, които се проявяват като "убеждения".

Хилядолетия наред твърде много хора са се опирали на общото - да живеят сходно, чрез сходни вярвания. Сега идат времена, в които е нужно много различно вярващи да се научат да общуват чрез други 'общи" положения и да не оставят различията във вярването и убежденията си да определят реакциите и отношението им към света, живота и "другите".

Да вярваш - имало е, има, и ще продължава да има, своето значение, защото това е потребен начин на множество хора за справяне с житейските проблеми и конфликти, много от които те не са в състояние да решат по друг начин. Вместо реакция на отхвърляне и отричане, е нужно може би повече разбиране - не само за ИТ, а и за ХОРАТА. Защото без ХОРАТА няма да го има ИТ.  

Обектите на вяра и вярване се сменят, но вярването - като тип отношение на живота и света от гледна точка на един Отразяващ ги, не се променя. И за вас, които недоволствате - също не е променен. А се налагат промени, колеги. Нетърпимостта не решава въпросите, които очакват от всеки един от нас, в името на едно "глобално живеене". Разбира се, че са и налице по-съществени дразнители, като изявяващи по-крайни форми на вярвания, обобщени като "радикални". Но в случая не е наличен такъв момент, нито се приканят хората към бунт, нито към революции или деструктивни поведения.

Автора на темата изразява кой е и какъв е - чрез това което пише, в опита да се отрази. Всеки един от НАС, прави същото и това няма алтернатива. Казано с други думи - всяко написано е автограф на автора си.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз не съм запозната с дрязгите на писалите тук, сега виждам темата. Просто не разбирам каква е причината за коментарите, самите цитати от библията ли? Вярно, че са множко... ама все пак. Да вземем всички интересуващи се от подобни неща да внимаваме вече (или пак, като едно време), че да не ни изловят и пратят в лудница. Защо наричате цитати от библията лайна? Позволено е, разбирам, както можете и просто да не ги четете, не сте длъжни.

  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 26 минути, valkiria1 написа:

Авторът  споделя своето виждане и преживявания .

Може и да сме различни, но не виждам авторът да споделя каквото и да било, освен да цитира готови текстове от свещени за християнството писания. Сред всичко това няма нито авторово "виждане", нито "преживяване". И някъде в правилата на форума нямаше ли точка според която писането на цитати без коментарите и интерпретацията на автора, не са допустими? Може и да бъркам за това правило, но според мен дори е и наложително да е налице, защото форума би се напълнил с цитати... А цитатите и явлението "цитиране и позоваване"... - това е вече друг казус :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Гост
на 19.06.2017 г. в 11:12, witness написа:

Аз не съм запозната с дрязгите на писалите тук, сега виждам темата. Просто не разбирам каква е причината за коментарите, самите цитати от библията ли? Вярно, че са множко... ама все пак. Да вземем всички интересуващи се от подобни неща да внимаваме вече (или пак, като едно време), че да не ни изловят и пратят в лудница. Защо наричате цитати от библията лайна? Позволено е, разбирам, както можете и просто да не ги четете, не сте длъжни.

Ами запознай се и ще разбереш. Пише го в Библията...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

       Помилуй  мен  грешния!  Прости  мен  грешния!  В  моята  религия  е   -  Боже,  дай  ми  възможност  да  изкупя  греховете  си  и  да  не  ги  повтарям!

  • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

  • Еха 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ХРИСТИЯНСТВОТО  това е доразвит Юдаизъм , начело на който стои измисленият герой еврейският равин Йешуа Бен Джосеф , известен от по малко от 2000г като Иисус от Назарет.Религията, наречена Християнство унищожава и съсипва Древният свят, където поголовно унищожава Хората на Духът.Хронологията на събитията е как християнските секти се появяват първо  в древна Александрия .Там унищожават  Александрийската библиотека ,съхраняваща всички древни познания от най древните цивилизации известни на човечеството.Опожаряват я до основи, а нейната управителка Хипатия от Александрия бива разкъсана на парчета от миролюбивите християни , затова,че си е позволила да преподава ........НАУКА! Впоследствие Християнските  орди  навлизат с огън и меч към  Европа.Това е началото на невиждан геноцид над хората.Милиони мъже избити ,а жени и деца са изгорени в наклади живи и изтезавани с обвинения за Вещерство.Папата се самообявява за ГЛАВЕН ИНКВИЗИТОР и наместник на Бога.Според наръчника написан специално от  Папа Хонориус вещици са жени и деца ,които като бидат хвърлени във ледените води на реката зимата- изплуват.Такива трябвало да бъдат изгорени живи..Езическите свещенни земи биват завладени от християнската догматична  религия на Смъртта. Тя избива близо половин милиард души в Инквизиция ,наклади гонения в Тъмните Векове. До съвсем скоро по улиците на така наречени модерни и цивилизовани държави ВЕЩИЦИ са били горени и убивани - Белгия  Холандия и тн. Християнството е религия на смъртта, почитащо мъртвите.То боготвори некрофилията.Ритуалите му са винаги свързани с некрофилия и некромансия -жертвоприношения , ядене на плът, пиене на кръв.Все отровни ритуали и гаден сатанизъм с цел поквара на чистият животворящ Дух на човека,на човека защото малко могат да се нарекат хора.. Християнството ползва стотици магически ритуали за унищожението на духа. Кръщенето и Църковната сватба са едни от тях. Да ядеш плът от плътта на Иссус и да пиеш виното ,което е кръв от кръвта на Исус е едно от тях. Църквите са средища на Смъртта и на болни и мъртви души.Открай време църковната догма използва мъртви тела, течности и парчета от мъртви от болници и морги за да ги представя на умопомрачената плебс като Мощи и лечебни изцелителни течности.Няколко хиляди са разл.версии на Ъпдейтната -психопатия.

Телата на Мария Магдалена
Бенедикт – 3 тела и 4 глави
Еразм – 11 тела
-Доротея – 6 тела-Йоан -10 тела ,безброй палци и длани -мумифицирани .
Сълзите на Богородица-Това е вода в която са къшпани мъртви трупове взета от погребални агенции и морги.
Млякото на Богородица....течности от същите
Косите на младенеца  Иисус,сълзите му ,сеното в яслите му....
Кръвта на Иисуса,  събрана от подножието на кръста.
Сребърно блюдо на което е стояла отрязаната глава на Иоан Кръстител
Посудата от Тайна вечеря
Краката,одеждите и тн болни прокажени ,сифилистици и тн.

МРАКОБЕСИЕ, НЕКРОФИЛИЯ И ПАРАЗИТИЗЪМ В/У ДУХЪТ.

МРАКОБЕСНА религия, наравно МРАКОБЕСНА с останалите.

 

 

 

 

 

 

aalina Druid Girl 3D- Portraitlarrgrid-buttonrarr 13 -div class=.jpg

  • Харесва ми 1
  • Еха 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Screenshot_15.jpg

Цитат

Но религия из духовного учения уже давно превратилась в отрасль экономики, в своеобразную разновидность шоу-бизнеса. В Краснодаре на кости пришли поглазеть около 100 тысяч человек. Представьте, сколько они оставили денег, которые не облагаются никакими налогами. Вряд ли от такого бизнеса кто-нибудь откажется

 

  • Любов 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отец Иван от Нови хан!

41109563_1051343658365639_5166288299181941290334_1051343688365636_16051182874174

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ауми, твоя снимка имаш ли?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 35 минути, rurk написа:

...

Отецът май обича да си угажда!

Това агнешки бут ли е или пилешки?

преди 35 минути, rurk написа:

Ауми, твоя снимка имаш ли?

не съм аз на снимката...до отеца:wub: не бой се!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
на 1.09.2018 г. в 8:21, Aumi написа:

..........

Сигурен съм, че кога мята пържоли на скарата, пипа значително по- внимателно и нежно. Но пък родителите са радостни налЕ - свят препълнен с кретени.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
на 5.09.2018 г. в 3:01, Joanna Rutkovska написа:

ХРИСТИЯНСТВОТО  това е

Не пиши за неща от които не разбираш абсолютно нищо.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аа, те мнозина мислят по този начин, но то пак е от невежество.

Подобно с коментарите и подмятанията за отец Иван.

Не че отеца не е в невежество...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

30% от обявяващите се за православни в Русия смятат, че няма Бог

До 85% от жителите на Русия наричат себе си православни. При това почти една трета от тях признават, че не вярват в Бог, а онези, които вярват, почти не ходят на църква. 

https://dveri.bg/wyfq6

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Tе това не е само в Русия и не е от днес, нито от вчера. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Астрономът на Ватикана призна: “ Съществуването на Исус не е доказано на 100% „

През 2008 година същият ватикански вестник публикува статия на Фунес със заглавието „Извънземните са наши братя“, в която обявява, че може да се съвмести вярата в Бога и в разумния живот на други планети. Едното не противоречи на другото. Още тогава ученият допуска съществуването на извънземни, включително изпреварили ни по развитие. Те са сътворени от Бога, който е един за цялата Вселена.

„Както на Земята е представено велико многообразие от същества, то някъде може да има и други, създадени от Бог, включително разумни. Не ни е работа да ограничаваме творческата Му свобода“, казва астрономът.

Фунес дава за пример свети Франциск от Асизи, който смятал всички земни творения за наши братя и сестри. „Защо хората да не се отнасят по същия начин и към извънземните? Като към братя. Тъй като и те са част от Божествения замисъл“, казва Фунес.

През 2017 година ученият твърди, че извънземните наравно с хората могат да разчитат на изкупление на греховете и на спасение, но не в лицето на Исус Христос. „Откриването на друг разумен живот не означава, че трябва да има друг Исус. Доказателства за съществуването на Божия Син, случила се в историята на човечеството,в никакъв случай не е доказана на 100 процента. Въпрос на вяра“

http://hiddentruth.site/астрономът-на-ватикана-призна-същест/

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.