Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Мрежата на съдбата. Как се изплита и как се разплита.


Препоръчан отговор

МРЕЖАТА НА СЪДБАТА. КАК СЕ ИЗПЛИТА И КАК СЕ РАЗПЛИТА

 

ЧАСТ I

ТЯЛО НА ДУШАТА


Въпреки че беше предоставена много значима информация осветляваща по нов начин този въпрос в Космогонията на Розенкройцерите и последвалите след нейното издаване публикации, в нашата централа пристигат писма от ученици засягащи разнообразни теми, но молещи за повече разяснения на такива въпроси като обсебване, медиумистика, лудост, ненормална психика и т.н..Това е причината авторът да разгледа тази тема по-обстойно и по-задълбочено. Максимата, че „практиката усъвършенства” е в сила както за физическия свят така и за духовните области. Затова, надяваме се, че осветляването на тази тема, която ще бъде обект на следващите страници, би могло да бъде от помощ за ученика да разбере по-добре и да види по-ясно причините които пораждат ефектите т.е. действителността в този свят.

За да можем напълно да разберем този въпрос ще бъде необходимо да започнем от самото начало; да осъзнаем че първите фундаментални факти на съществуванието са: непрекъснатата последователност и приемственост на живота и че действието е израз на живота в проявление. Веднага след като Духът е предприел първото си действие, чрез него той е генерирал причина която трябва да има своето последствие като ефект. Това е абсолютно необходимо за да се поддържа равновесието във вселената. Ако този акт е бил физически, така да се каже, извършен от Духа във физическо тяло, реакцията, по необходимост, също трябва да бъде от физически вид. Ако това се приеме за вярно, тогава следва по линията на логиката, че ние трябва да се раждаме на този свят от време на време защото на всеки е ясно, че ние генерираме причини на този свят ден след ден които не могат да имат и нямат адекватен ефект и ако ние не може да пожънем това което сме посели докато сме били в това тяло, то непременно трябва да се върнем за да жънем в ново тяло защото иначе законът няма да се спази. Ако законът за причинно-следствената връзка е верен, периодичното прераждане е абсолютно логическа необходимост. Затова, дали ние осъзнаваме или не и дали ни харесва или не, ние се намираме в един затворен кръг на задължителна необходимост и поради нашите собствени минали действия сме привързани да се връщаме да действаме и реагираме докато не си създадем и развием сила която е по-голяма от тази която ни върти. Какво представлява тази сила, Гьоте, великият немски мистик, е разкрил с няколко думи:

„От всяка сила която държи света в окови, Човек се освобождава когато придобие себе контрол.”

И тъй като знанието е сила, очевидно е че колкото по-пълно е нашето разбиране на действието на двойката закони за Причинно-следствената Връзка и Прераждането толкова по-лесно ще открием пътя за освобождението ни и също така по-добре ще знаем как да помагаме на другите.

Похвални са усилията на науката за изобретяване на инструменти посредством които да се разкриват тайните на природата. Но докато тя успешно с справя с материята, тайните на духа и живота за учените са затворена книга.

Съществува само един инструмент, който е в състояние да изследва духовните неща и това е самият Дух. По същия начин както е необходимо да се обучава човек за да може да извършва научни изследвания във физическия свят, така също се изисква продължителен и постоянен процес за да може човек да изследва духовния свят. Както ученият трябва да заплати цената на познанията си с месеци и години усамотена и непрекъсната работа, така и посветеният изследовател на духовните светове трябва да даде години от своя живот за да се научи да разбира духовния свят и да е в състояние да извършва проучвания с методите на духа.

Както ви е известно, това което сега е Физическо тяло е било първото тяло-носител придобито от човек като мисъл-форма (от материята на Света на Мисълта); то е било подложено на невероятно продължителен период на еволюция и структуриране преди да стане сега този великолепен инструмент който му служи така добре; но то е твърдо, инертно и трудно се поддава на въздействие. Следващото придобито тяло е било Виталното Тяло (енергийно тяло, с естество на електро-магнитно поле) което също е преминало през дълъг период на развитие и се е втвърдило до консистенцията на етер. Третото тяло, Тялото на желанията (също известно в окултизма като Астрално Тяло) е било придобито сравнително по-късно и сега е в състояние подобно на непрекъснато движещ се и променящ се флуид. И най-накрая, Умът, който е само един безформен облак, който не може да се нарече тяло и който за сега е само линк (връзка) между трите носителя на човек и духа.

____________________________________________________________________________________________________________

* Тялото на Желанията (Desire Body), желанието като подтик за мисъл, движение и действие. -има се предвид подтикващата сила на желанието (стремеж, жадуване), нужна за осъществяване на движение, мисъл и говор.

____________________________________________________________________________________________________________

Тези три тела-носители, физическото тяло, виталното тяло и тялото на желанията, заедно с връзката на ума, са инструментите на духа през тази еволюция и, противно на общоприетото становище, способността на духа да изследва висшите светове не зависи от най-ефирното от тези тела така много както от по-плътните. Доказателството за това твърдение е близко до ума и наистина, всеки който някога сериозно се е опитвал, се е убедил сам в достоверността му. Ако не, той незабавно ще го получи просто като последва указанията за промяна на своето мнение. Този факт е известен на много хора, които са се опитвали да прочистят ума си и всеки който желае и е достатъчно упорит може да изпита същото и да се радва на чист ум и съзнание след много кратко време.

Но докато чистите мисли ни облагодетелстват с една голяма крачка напред по пътя на развитието и прогреса, емоциите и желанията на тялото на желанията не се поддават толкова лесно на овладяване защото този носител е вече значително по-установен и втвърден отколкото ума. Докато възроденият ум лесно се съгласява с идеята че би трябвало да обичаме враговете си, тялото на желанията, емоционалната и страстната ни природа, се стреми с всяка фибра от съществото си да си върне, да си отмъсти око за око и зъб за зъб. Понякога, дори след като са минали години и години и след като си мислим че злото е надмогнато, че сме го победили, то може изведнъж да се изправи отново и да разбие всичките ни надежди, да покаже зъбите си, да се развилнее и да пожелае отмъщение за някакво наистина случило се или въображаемо злодеяние. Тогава е необходима цялата сила на висшата природа за да подчини тази разбойническа част на нашето същество. Това е, както авторът мисли, тръна в плътта за който Павел умолява Господа три пъти и получава следния отговор: “Моята милост ти е достатъчна”. Наистина, необходима е цялата милост, която е във властта на човек, за да надмогне и победи и предпазливостта трябва да няма край, затова нека да „внимаваме и да се молим”.

Тялото на желанията е отговорно за всички наши действия, добри или лоши или неутрални и затова източните философи са напътствали своите ученици да унищожават желанията си и да се въздържат от действия, добри или лоши в най-голяма степен, за да могат така да се спасят от колелото на раждане и смърт. Но този своенравен темперамент който е такава заплаха когато контролира нещата, може да бъде накаран да ни служи ефикасно когато е управляван по определен начин. Нито за момент не би трябвало да си помислим, че трябва да убием страстния си темперамент и твърдостта на нрава си.Своенравието на тялото на желанията трябва да бъде контролирано, но не непременно унищожено, защото динамичната сила на движение и действие в невидимия свят е заложена в това тяло на желанията и ако то не е цяло и непокътнато не можем да очакваме, че ще можем да се управляваме там, ще бъдем като кораб чийто мотор е повреден и който се носи по вълните на океана. Има общества които проповядват методи за развитие базирани на въздържание и пасивно отношение към живота и едно от първите напътствия към ученика е да стане съвършено пасивен. Всеки който се издига от физическия свят в духовните области посредством такива методи със сигурност ще се озове там като подхвърляно от вълните и плаващо без посока парче дърво, плячка на теченията. Но във вътрешните светове има, както и тук, същества които са всичко друго но не и доброжелателни, които са готови да се възползват от всеки който се осмелява да навлезе в техния свят без да е напълно подготвен да се защити от тях. И така, ние разбрахме изключителната важност за това, нашите желания да бъдат подчинени на волята на духа тук в този свят, да накараме това наше тяло на желанията да ни се подчинява за да го тренираме преди да се опитаме да навлезем във вътрешните светове. Тук то е, в значителна степен, държано в шах поради факта, че е вместено вътре във физическото тяло и поради това не може да ни влияе и да ни люшка насам-натам както би могло когато се освободи от затвора на физическото тяло.

Но дори и подчиняването на тялото на желанията, колкото и трудна осъществимо да е то, не може да направи човек да бъде в пълно съзнание в невидимите светове защото тялото на желанията не е еволюирало да такава степен, че да действа като реален инструмент на съзнанието. То е безформено и подобно на облак, при голямата част от хората, и притежава само определен брой вихъри като центрове на сетива или съзнание; те все още не са достатъчно развити за да могат да се използват за целта без някаква допълнителна помощ. Затова е необходимо да се работи върху виталното тяло с цел то да може да се използва в полетите на душата. Този носител, както знаем, е съставен от четирите етера. Посредством това тяло ние манипулираме нашето най-плътно тяло, физическото тяло, за което се мисли че е целия човек. Химическият етер и жизненият етер формират една матрица за нашето физическо тяло. Всяка молекула от физическото тяло е вградена в една мрежа от етер която я прониква и насища с живот. Посредством тези етери функциите на организма, като например храносмилане се осъществяват, а плътността и здравината на тези матрици от етер определят състоянието на здравето. Но частта на виталното тяло съставена от двата по-висши етера, светлинния етер и отразяващия етер, е това което можем да наречем Тяло на Душата, тази част е по-тясно свързана с тялото на желанията и ума и също така по-податлива на влиянието на духа, отколкото другите два по-ниски етера. Това е тялото-носител на интелекта (или разума, разсъдъка) т.е.това което прави човека човек. Нашият морал, нашите стремежи, нашият характер и т.н. са следствие на работата която извършва духът в тези два висши етера, които започват все повече да излъчват светлина съответно на качествата на характера и начина на поведение на човек. Също така, както плътното тяло асимилира частици от храната и така нараства, така и двата висши етера асимилират нашите добри дела през живота и също така нарастват по обем. Съответно на делата ни през този настоящ живот ние увеличаваме или намаляваме това което сме донесли при раждането си. Ако сме се родили с добър характер, изразяващ се чрез тези два етера, няма да ни е лесно да променим това защото виталното тяло се е втвърдило вече много и е станало стабилно и неподатливо на промени след еони време на еволюция. От друга страна, ако не сме полагали усилия за усъвършенстването си и лесно сме се отдавали на привичките и навиците си които наричаме лоши, ако сме си формирали лош характер в предишни животи, в този случай ще е трудно да го променим и да надмогнем поради тази втвърденост и улегнала същност на виталното тяло и ще са необходими години от упорити усилия за да променим структурата му. Това е причината поради която Учението на Западната Мъдрост учи, че цялото свръхестествено развитие започва от виталното тяло.

___________________________________________________________________________________________________________

*Учението на Западната Мъдрост, е Окултното (Тайното) Християнство дадено от Христос на учениците му

___________________________________________________________________________________________________________

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • Отговори 175
 • Създадено
 • Последен отговор

Потребители с най-много отговори

Потребители с най-много отговори

Публикувани изображения

ЧАСТ VI

СЪЗДАВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА – ГЕНЕЗИС НА НЕДЪЗИТЕ НА УМА И ТЯЛОТО

Недъзите и заболяванията които засягат хората могат да бъдат разделени на две големи групи: психически и физически. Проблемите на психиката отчасти могат да се дължат на злоупотребата със силата за размножаване (или творческата сила), когато те са вродени, с едно изключение което ще засегнем по-късно. Същото важи и за затрудненията в говора. В това има смисъл и е лесно разбираемо. Мозъка и ларинкса са били създадени от половината от творческата сила, така че човекът който преди създаването на тези органи е бил би-сексуален и е можел да създава сам от себе си, е загубил тази способност след като тези органи са били създадени и сега зависи от съдействието на друг човек от противоположната полярност или пол за да създава ново тяло за идващ дух.

Когато използваме духовно зрение за да наблюдаваме даден човек в Паметта на Природата по времето когато той е бил в процес на създаване, откриваме, че там където сега има нерв, преди това първо е имало ток от света на желанията (ток на желание); че самият мозък е направен първо от субстанция от света на желанията, същото се отнася и за ларинкса. Желанието е било това, което първоначално е породило импулс на мотивация през мозъка и е създало тези първоначални токове които впоследствие са станали нерви, така че тялото да може да бъде движено и духът да си взима това което е пожелал. Говорът също се използва за получаване на желан обект или за постигане на желана цел. Чрез тези способности човек е придобил в определена степен господство над света и ако той само би преминавал от едно тяло в друго, нямаше да има граници на злоупотребата с тази сила за задоволяване на всяко желание и всяка прищявка. Но под действието на закона за причинно-следствената връзка, той взима със себе си в едно ново тяло способности и органи подобни на тези, които е оставил в предишното тяло.

Когато страстен темперамент е повредил тялото през един живот, това се отпечатва (или записва/copy върху информационен носител) върху семенния атом. При следващото спускане за прераждане на този човек поради това е невъзможно да събере здрав качествен материал за да построи мозък със здрава качествена конструкция. Тогава той обикновено се ражда под един от обикновените знаци и обикновено също така четирите обикновени знаци са разположени на ъглите на хороскопа; защото посредством тези знаци на горещия страстен темперамент му е трудно да се изрази. Така силният импулс който преди това е управлявал неговия мозък и който би могъл да се използва за действен живот липсва; на човек му липсва инициатива в живота и поради това той става безпомощен – парче дърво подхвърляно от вълните в океана – често психически болен, умопобъркан.

Но духът не е луд; той вижда, разбира има силно желание да използва тялото, обаче това е невъзможно, често той не е в състояние дори да изпрати качествен импулс по нервите. Мускулите на лицето и тялото, поради това, не са под контрола на неговото желание. Това причинява недостиг на координация което прави израза на лицето жалък, липсва мимика. По този начин духът научава един от най-трудните уроци на живота, а именно: по-лошо от смъртта е да бъдеш привързан към живо тяло и да не можеш да се изразиш чрез него защото силата (подтика) на желанието нужна за осъществяване на мисъл, говор и движение е била изразходвана чрез погрешен начин на живот в предишния живот и духът е останал без необходимата енергия за действие върху сегашния му инструмент от плът.

 

ЧАСТ VII

УСИЛИЯ НА ЕГО ДА ИЗБЯГА ОТ ТЯЛОТО. ПОСЛЕДСТВИЯ И ЕФЕКТИ ОТ НЕОБУЗДАНАТА СЕКСУАЛНОСТ.

Обикновено умствените разстройства, когато са вродени, са проследими до злоупотребата с творческата функция (функцията за създаване на потомство или размножаване) в минал живот, но има поне едно заслужаващо вниманието изключение от това правило, а именно, случаи споменати в Космогонията на Розенкройцерите и навсякъде в нашите издания, които са описани по следния начин: Там където даден дух, пред когото предстои тежък живот, се спуска за прераждане и усеща непосредствено преди да влезе в утробата, че панорамата на предстоящия живот, която тогава му се показва, предвещава много трудно съществуване което на него му се струва че няма да може да понесе, той понякога се опитва да избяга от училището на живота. В този момент обаче, връзката между виталното тяло и сетивните центрове на мозъка във формиращия се зародиш вече е направена, затова усилието на духа да се измъкне от майчината утроба е разрушително, дърпането на Его разстройва връзката между етерните сетивни центрове и физическите сетивни органи, получава се така че виталното тяло не е центрирано концентрично спрямо физическото тяло, в следствие на което етерната глава лежи на разстояние над физическия череп. Като резултат духът не може да използва плътното тяло; той е привързан към тяло без ум което не може да използва и въплътяването практически е пропиляно напразно.

Също така срещаме случаи при които силен шок по-късно през живота е причина духът да се мъчи да избяга заедно с невидимите тела-носители. Като резултат се получава същото раздърпване и разместване на етерните сетивни центрове и мозъка и шокът причинява умопобъркване – разстройване на умствените функции. Може би всеки е почувствал подобно усещане при силен страх; сякаш нещо се надига и се мъчи да излезе от плътното тяло; това са тялото на желанията и виталното тяло които в сравнение с физическото тяло са като бърз влак и охлюв. Те виждат и чувстват опасността и се уплашват преди страха да се предаде на инертното и бавно физическо тяло в което те са закотвени и което не им позволява да избягат, при нормални обстоятелства. Но понякога, както се спомена, страхът и шокът са достатъчно силни за да дадат такъв импулс, че етерните сетивни центрове да се издърпат. Това най-често се случва на хора родени под обикновените знаци, които са най-слаби в зодиака. Обаче, в тези случаи това което се е разтеглило и не се е скъсало може да притежава известна еластичност, така че е по-лесно да се възстановят умствените и психическите функции отколкото при случаите на вродена невменяемост пренесена от предишни животи която е причината за ненормални връзки.

Психически разстройства, туберкулоза и рак – за всички тях беше установено че са резултат от грешни наклонности в предишен живот. Отбелязахме, че въпреки че много от хората които проследявахме в предишни животи са били почти маниакално отдадени на задоволяване на похотта си, едновременно с това са били религиозни и силно набожни. В такива случаи изглеждаше че физическото тяло построено в настоящия живот е нормално здраво и заболяванията им са предимно психически; докато в други случаи когато развратната природа е била съчетана с долен характер и брутално незачитане на другите, настоящият резултат е епилепсия и деформирано тяло; също така често рак, особено рак на черния дроб или гърдата.

В тази връзка бихме искали да предупредим отново учениците да не правят прибързани заключения. Броят на изследваните случаи, въпреки че беше много голям, а начинът на изследванията комплексен, все пак броят на тези изследвания е твърде незначителен като процент от общия брой на милиардите човешки същества, за да бъдат резултатите приети като абсолютно верни. Те, обаче, са в съзвучие с учението на Космогонията на Розенкройцерите.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

МРЕЖАТА НА СЪДБАТА. КАК СЕ ИЗПЛИТА И КАК СЕ РАЗПЛИТА

ЧАСТ III

В момента на смъртта когато семенният атом в сърцето се откъсва и който съдържа в себе си целия жизнен опит от последния живот в панорамна картина, духът напуска своето физическо тяло взимайки със себе си по-ефирните тела. След това той се рее над плътното тяло което сега е мъртво, както за време вариращо от няколко часа до три и половина дни. Определящият фактор за продължителността на времето е силата на виталното тяло, носителят който образува ТЯЛОТО НА ДУШАТА за което пише в Библията. Тогава се осъществява преминаваща картинна репродукция на живота, една панорама в обратен ред от смъртта към раждането и картините се отпечатват (copy върху информационен носител) върху тялото на желанията посредством отразяващия етер във виталното тяло. През това време съзнанието на Духа е концентрирано върху виталното тяло, или поне така би трябвало да бъде, и поради това той няма усещания за физическата материя. Картината която се импрегнира върху носителя на чувствата и емоциите, тялото на желанията, е базата на последващите страдания по време на живота в чистилището поради злодеяния и радостта и насладата на първото Небе поради сторените добрини през отминалия живот. Това бяха главно фактите относно смъртта, които авторът имаше възможност лично да наблюдава по времето когато учението му беше дадено за първи* път и когато с помощта на Учител му беше представено картинното възпроизвеждане на живота когато хора преминаваха през портата на смъртта, но изследванията от по-късно време откроиха един допълнителен факт, че има и друг процес който протича през тези важни дни след смъртта. Осъществява се едно разцепване във виталното тяло, подобно на това което става в процеса на Посвещаване. Такава част от този носител която може да се нарече „душа” се сраства с висшите носители и тя е базата за съзнание в невидимите светове след смъртта. По-долната част, която се шкартира, се връща при физическото тяло и се рее над гроба при голямото мнозинство от случаите, както се твърди в Космогонията. Това разделяне на виталното тяло не става по един и същ начин при различните хора и зависи от начина по който е бил изживян последния живот и от характера на човека който преминава в отвъдното. В екстремните случаи това разделяне се различава много от нормалното. Този момент от съществено значение, се открои ясно при много случаи на предполагаемо обсебване от духове, които се проучваха от нас; всъщност това бяха случаите които предоставиха най-задълбочените и изумителни разкрития на най-последните изследвания за природата на обсебването, от което страдаха хората които се бяха обърнали към нас за помощ. Както може да се очаква, разбира се, разделянето при тези случаи демонстрираше преобладаващо зло. И тогава се помъчихме да разберем дали има също така друга група от хора при която става различно разделяне с преобладаване на доброто. С радост мога да споделя, че се установи че това е така и след претегляне на откритите факти, след направено съпоставяне и балансиране, следното описание на разглеждания проблем и причините му, изглежда правилно:

Виталното тяло се стреми да изгражда физическото, там където нашите желания и емоции са го разрушили. Борбата между виталното тяло и тялото на желанията е това което поражда съзнание във физическия свят и което втвърдява тъканите, така че мекото тяло на едно дете постепенно става плътно и грубо и накрая се свива в старостта последвана от смъртта. Дали нашите желания и емоции са морални(нравствени и добронамерени) или не, този факт се отразява по подобен начин на виталното тяло. Където главният подтик за действие е преклонението пред високи идеали и действията са били в полза на хората и света т.е. Труд и където в продължение на много години високо духовната природа е можела да се изразява свободно и особено когато това е ставало заедно с практикуването духовните практики предоставени на учениците от Сдружението на Розенкройцерите, количеството на химическия и жизнения етери постепенно се намалява и тяхното място се заема от увеличения обем на светлинния и отразяващия етери. В следствие на това като резултат се получава така, че физическото здраве не е така добро при хората които следват висшия духовен път, както при хората които са отдадени на долната си природа и по този начин привличат химически и жизнен етери в количество съответстващо на количеството и естеството на пороците им, до частично или напълно изключване на двата по-висши етера.

Няколко много важни последствия свързани със смъртта се получават вследствие на този факт. Тъй като химическият етер е този който циментира молекулите на тялото и ги държи на местата им през живота, когато е на лице само минимално количество от този материал, дезинтеграцията на физическия носител след смъртта би трябвало да е много бърз процес. Това авторът не е бил в състояние да потвърди защото е било трудно да се намери човек с висока духовност който да е починал наскоро, но това изглежда вярно ако вземем предвид описания в Библията факт, че тялото на Христос не е било намерено в гробницата когато хората са отишли да го потърсят там. Както споменахме вече, във връзка с тази материя, Христос е спиритуализирал (или одухотворил) тялото на Исус толкова високо, направил го е толкова вибриращо, че е било почти невъзможно да се задържат частиците на място по време на пребиваването му на земята. Този факт беше известен на автора от даденото му учение и от неговите собствени проучвания в Паметта на Природата, но разглеждане на този факт във връзка с предмета за смъртта и после смъртното съществуване не беше направено доскоро.

Според горното твърдение земният начин на живот пропорционално увеличава дела на нисшите етери спрямо висшите във виталното тяло.Така където, плюс това, начинът на живот е бил , както се казва, „чист” и ексцесиите и излишествата са били избягвани, здравето е много по-добро от това на стремящия се към духовно извисен живот, защото неговото поведение и начинът му на живот изграждат витално тяло съставено по принцип от висши етери. Той обича „хляба на живота” повече отколкото материалната храна и поради това този негов инструмент става все повече като напрегната струна, с повишена активност на нервната система и много фин, състояние на изострена чувствителност което силно подпомага духовните състояния, но което е изпитание от гледна точка на физическия организъм.

При огромното мнозинство от хората значително преобладават себичността, егоизмът и стремежът да се вземе колкото се може повече от живота, така че те или са заети да запазват притежанията си или да натрупват такива и да се грижат за тях и понеже не им остава много време или желание, не култивират душевни качества които са така необходими за истинския успех в живота. Поради това, получава се толкова малко което остава за постоянно от всеки живот на мнозинството от хората и еволюцията е толкова заплашително бавна, че когато някой може да наблюдава акта на смъртта от висшите региони на Света на Конкретната Мисъл и, ако може да се каже така, погледне надолу, не му изглежда че изобщо нещо се запазва от виталното тяло. Изглежда че цялото витално тяло се връща при физическото тяло да се рее над гроба и там да се разложи едновременно с него.

Но наистина, все пак, една все повече нарастваща част се прилепва към висшите носители и заедно с тях отива в света на желанията* за да бъде основа на съзнанието там и да бъде жива през чистилищния и небесните животи, основно съществуваща докато човек пристъпи във второто небе и се обедини там с природните сили полагайки усилия да изгради за себе си нова околна среда. Тогава тази част вече е абсорбирана почти напълно от духа, и ако е останало нещо материално, то бързо се отделя. И така, личността от последния живот изчезва и духът няма да се срещне с нея през бъдещи животи на тази земя.

_____________________________________________________________________________________________________

ОТ МЕН: Възниква въпросът, как е възможно земна материя, какъвто е етера, да съществува в по-горния свят на желанията който е съставен от друга съвсем различна материя. Според мен точно тук е най-важното – трансмутира (преобразува се) земната материя в материя на по-висш свят което е и ОБРАЗУВАЕНЕ или РАСТЕЖ на ДУША, както пише Макс Хайндел и така съществува в по-висшия свят. Как се преобразува, сложно е да се разбере, най-вероятно започва в мозъка където се генерират импулси с електро-магнитно естество; и това е смисълът на “жертвата” от Библията: преобразува се материята в етер, след това и в по-ефирна материя т.е. преобразува се плътното тяло в Душа; накрая се жертва цялото плътно тяло и остава само Душа, която се присъединява към Духа. 

_____________________________________________________________________________________________________

Но има такива хора, с такава зла природа, които с удоволствие водят порочен, брутален и рушащ живот и които се наслаждават на болката която причиняват. Тогава техните действия резултират във втвърдяване на тяхното витално тяло. При такива екстремни случаи, когато животинската природа има върховенство, когато не е имало проява на душа през изминалия земен живот, разделението във виталното тяло, за което споменахме по-горе, не може да се осъществи при смъртта, защото няма разделителна линия. В този случай, ако виталното тяло би гравитирало обратно към плътното тяло и там би се разложило постепенно, последствията от един много лош живот не биха били толкова негативни, но за съжаление, при тези случаи се получава едно вкопчващо захващане на виталното тяло и тялото на желанията, което възпрепятства разделянето им. Ние сме виждали, че там където човек води преимуществено високо морален начин на живот, неговите духовни тела-носители се подхранват и нарастват за сметка на нисшите. И обратното, когато съзнанието му е фокусирано в нисшите носители, той ги усилва неимоверно

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Живо Жертвоприношение

Мрежата на Съдбата. Как се изплита и как се разплита

XII ГЛАВА

Живо Жертвоприношение

Томове, или по-скоро библиотеки, са били изписани за да се обясни какво е Бог, но може би всеобщо убеждение е, че колкото повече четем обяснения от други хора, толкова по-малко разбираме и възприемаме. Има едно описание дадено от вдъхновяващия апостол Йоан: ‘’Бог е светлина’’, което е толкова понятно за разума, колкото другите са объркващи.

За да се докоснем до същността на въпроса, нека се върнем назад във времето за да схванем началото и посоката на бъдещия ни прогрес.(напредък).

За първи път нашето съзнание е било насочено към Светлината малко след като сме придобили ум(съзнание) и със сигурност сме встъпили на пътя на нашата еволюция като човешки същества през Атлантида, земята на мъглата, били сме дълбоко долу в низините на земята, където топлата мъгла излъчвана от охлаждащата се земя висяла като плътен облак над сушата. Тогава звездните висини на вселената никога не са били виждани, а и сребърната светлина на луната не можела да проникне през плътната, мъглива атмосфера която висяла над древната земя. Дори огненото великолепие на слънцето било напълно потушено, защото когато поглеждаме в Паметта на Природата отговаряща на тези времена, то много наподобява на улична лампа в мъглива нощ. То е било в значителна степен замъглено и около него е имало аура от различни цветове, много подобно на това което се вижда около волтова дъга.

След това се случил неизбежният потоп когато мъглата се охладила и кондензирала. Атмосферата се прояснила и ‘’избраните хора’’ били спасени. Тези които са работили върху и вътре в себе си и са се били научили да изграждат нужния орган, бял дроб за дишане в атмосфера, такава каквато ние имаме сега в нашата епоха Ариана (от air/въздух) се спасили и излезли при светлината. Изборът не е бил произволен: работата в миналото върху строеж на тяло. Тези които имали само хриле, такива каквито фетусът все още използва през своето вътреутробно развитие, са били физиологически неприспособени да встъпят в новата ера, както фетусът би бил ако е пренебрегнал изграждането на бял дроб. Той би умрял както тези древни хора са умрели когато разредената атмосфера направила хрилете безполезни.

От деня, когато сме излезли от древна Атлантида, нашите тела практически са завършени, няма нови носители които да трябва да се добавят; но от тогава и от сега занапред тези които желаят да следват светлината трябва да се стремят към растеж на Душа.

Телата, които сме кристализирали около нас, трябва да се трансмутират и разпаднат и квинтесенцията от жизнения опит трябва да се екстрактира(извлече), която като ‘’душа’’ ще може да се амалгамира с духа за да го подхрани от безсилие до всемогъщество.

Това е смисълът на “живото жертвоприношение”, човек жертва плътното си тяло за да го превърне и го превръща в душа.

ОТ МЕН: душата е част от виталното/етерното тяло носител, съставена е от двата по-висши етери; през следващата епоха, епохата на Водолея, спасени ще бъдат тези които са си ИЗГРАДИЛИ ДУША, тялото-носител на тогавашната ЕТЕРНА ЗЕМЯ.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Окултни принципи на здраве и лекуване

Макс Хайндл

Из глава: Витално тяло

 

Както добре е известно на посветения, човешкото тяло има извънредно много дълъг период на еволюция зад себе си и че този великолепен организъм е резултат от бавен процес на постепенно надграждане който все още продължава и ще прави всяка генерация по-добра от предишната докато през едно далечно бъдеще то ще достигне състояние на завършено съвършенство което ние сега дори не можем да си представим. Също в допълнение на физическото тяло човек има ефирни тела-носители, които сега са невидими за голямото мнозинство от човешки същества, обаче всички притежават в себе си латентно шесто чувство посредством което след време те ще възприемат тези ефирни обвивки на Духа.

Окултистът представя тези ефирни тела-носители като: витално тяло, изградено от етер и тяло на желанията (желание - desire force - подтикващата сила на желанието нужна за осъществяване на движение, мисъл и говор) изградено от материя от света на желанията ( астрален свят е популярното название в окултизма), материалът от който ние извличаме нашите чувства и емоции; и с допълнение на обвивката/пласта на ума и физическото тяло – те комплектуват това което може да бъде определено като индивид който е временна част, различима като отделна от безсмъртния Дух който използва тези тела-носители за свое проявление.

Ефирните тела проникват плътното физическо тяло както въздухът прониква водата и имат определено влияние върху някои части от него, защото физическото тяло е кристализация на тези ефирни тела.

Плътното тяло се изгражда в матрицата на виталното тяло през вътреутробния период и с едно изключение то е точно копие, молекула по молекула, на виталното тяло. През целия живот виталното тяло е строителя и то поправя плътната форма, с тенденция да подобрява, както и да изгражда. Главното му проявление е в кръвта и жлезите, също и в симпатиковата нервна система, получило е достъп в крепостта на тялото на желанията когато е започнало да развива сърцето като мускул подлежащ на волеви контрол.

То прониква плътното тяло и се издава извън периферията му на около 2.5 – 4см. По формата и строежа му, виталното тяло грубо може да бъде сравнено с пъзел и представя неизброимо много фигурки-точки на наблюдаващия го. Точките на виталното тяло влизат в кухите центрове на атомите* на плътното тяло, насищайки ги с витална/жизнена енергия която ги поставя във вибриране със скорост по-висока от скоростта на минерала* на Земята.

______________________________________________________________________________________________________

Атом* - авторът използва този термин имайки предвид вероятно „частица”; atom/atoms са преведени като атом/атоми на повечето места в текста, но биха могли да означават – частица/и (в общия случай), атом/и, молекула/и, тъкан/и и т.н. и информационен носител/и.

_______________________________________________________________________________________________________

Минерал* - вълната на живот ‘’минерали’’ на Земята обхващаща твърди тела, течности и газове, така наречената ‘’нежива’’ физическа материя.

_______________________________________________________________________________________________________

Етерите и тяхната функция:

Когато разглеждаме човешкото същество, ние откриваме, че в него всичките четири етери (химическият етер, етерът на живота, светлинният етер и отразяващият етер) са динамично активни във високо организираното витално тяло. Посредством дейността на химическия етер човек е в състояние да асимилира хранителни вещества и да расте; енергията в етера на живота му дава възможност да размножава вида си; енергията в светлинния етер снабдява плътното тяло с топлина, действа върху нервната система и мускулите и така осигурява комуникиране с външния свят посредством сетивата; и отразяващият етер позволява на Духа да контролира своите тела-носители посредством мисъл. Този етер, също така, складира минали преживявания и опитности като памет.

Химическият етер и етерът на живота формират една матрица за нашето физическо тяло. Всяка молекула на физическото тяло е вмъкната в мрежа от етер който я прониква и напоява с живот. Чрез тези етери функциите на организма, като дишане и т.н се поддържат и ПЛЪТНОСТТА И КОНСИСТЕНЦИЯТА/ГЪСТОТАТА НА ТАЗИ МАТРИЦА ОТ ЕТЕР ОПРЕДЕЛЯТ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ. 

Атомите на химическия етер и етера на живота струпани около центъра на семенния атом, който се намира в слънчевия сплит, имат форма на призма. Те всички са разположени по такъв начин, че когато соларната енергия влиза в нашия организъм през далака, отразената светлина има червен цвят. Това е цвета на създаващия аспект на Троицата, а именно Светия Дух. Поради това, виталният флуид от Слънцето който се влива в човешкото тяло посредством далака става обагрен в бледо розов цвят, често виждан от Ясновидци. Когато се движи по протежение на нервите изглежда така, както електричество протичащо в проводниците на една електрическа верига. Така заредени, химическият етер и етерът на живота са средството за асимилация/усвояване на хранителните вещества което съхранява човек и за оплождане, което размножава расата. През живота всеки призматичен атом на виталното тяло прониква един физически атом и го привежда във вибриране. За да се оформи картина на тази комбинация, представете си ЕДНА КРУШОВИДНА ИЗПЛЕТЕНА ОТ ЖИЦИ ФОРМА, НА КОЯТО СТЕНИТЕ СА ОТ СПИРАЛНО ОПЛЕТЕНИ ЖИЦИ ПРОТОЧВАЩИ СЕ ВЪЛНООБРАЗНО ОТ ПОЛЮС ДО ПОЛЮС (от мен: НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ АНАЛОГИЯ С ГЕНОМА НА ЧОВЕК!?). Това е физическият атом; той е оформен подобно на нашата Земя, а призматичния витален атом (с върха на призмата напред) се вмъква от върха, който е най-широк и съответства на северния полюс на Земята. Така върхът на призмата прониква физическия атом и е забит в най-тясната точка, която съответства на южния полюс на Земята и цялото прилича на голямо въртящо се, люлеещо се и вибриращо нещо. По този начин нашето тяло е направено живо и способно да се движи.

Светлинният и отразяващият етери са средство за съзнание и памет. Те са слаби и разредени в средно-статистическия човек и още не са приели определена форма; те проникват атома както въздухът прониква един сюнгер и оформят тънка аура извън около всеки атом.

Изложеното до тук се отнася само до призматичните атоми които съответстват на твърдите тела и течностите във Физическия Свят защото те приемат определена стабилна форма, която запазват. Но, в допълнение, всяко човешко същество на сегашния еволюционен етап притежава определено количество и от светлинен етер и отразяващ етер, които са тела-носители на сетивно-възприятие и памет, намиращи се в неговото витално тяло. Можем да кажем, че светлинният етер съответства на газовете на нашия Физически Свят; може би най-доброто описание което съответства на отразяващия етер е да го наречем свръх-етер. Той е празна, подобна на вакуум, субстанция с въз синкав цвят и изглежда подобно на синята сърцевина на газов пламък. Той изглежда прозрачен и разкриващ всичко което е вътре в него, но въпреки това, той крие всички тайни на природата и човешкия род. В него се намира един запис на Паметта на Природата. Светлинният и отразяващият етери са от точно противоположна природа спрямо стационарните призматични етерни атоми ( на химическия етер и на етера на живота). Те са подвижни и неуловими. Обаче, много или малко един човек притежава от тази материя, то е тласък, даване на плод, придобити от неговия жизнен опит. Вътре в тялото тези етери се вливат и се смесват с кръвообращението и когато те са нараснали чрез служене* и жертва в училището за жизнен опит, така че повече не могат да се задържат вътре в тялото, те се виждат отвън като ТЯЛО НА ДУШАТА в златно и синьо.

_____________________________________________________________________________________________

служене* - има се предвид извършването на всякакъв вид дейност в полза на хората и света. (От мен: всякакъв вид труд, умствен и физически,колко странно - трудът изгражда ДУШАТА, не не е странно, животните нямат Душа).

_____________________________________________________________________________________________

Синьото показва най-висш тип на духовност, затова то е най-малко в общото количество и може да бъде сравнено със синята сърцевина на газов пламък, докато златистият нюанс формира по-голямата част и съответства на жълтата светлина която обгражда сърцевината на огнения кръг. Синият цвят не се появява отвън на плътното тяло, освен при най-великите светци – обикновено може да се наблюдава само жълто. По време на смъртта тази част на виталното тяло се отпечатва/копира се в тялото на желанията с панорамата на живота която тя съдържа. Квинтесенцията на всички наши преживявания след това се отпечатва върху семенния атом* като съвест или добродетел, което ни подтиква да избягваме злото и да вършим добро в идващия живот. И така качеството на семенния атом се променя от живот на живот. Квинтесенцията на доброто екстрактирана от променящата се част на виталното тяло (светлинния и отразяващия етери) през един живот определя качеството на призматичните непроменящи се етерни атоми (химически етер и етер на живота) през следващия живот, които са матрица за строеж на тялото през следващия живот. Най-високото качество през един живот става най-ниското през следващия и така ние постепенно изкачваме стълбата на еволюцията към божествеността.

___________________________________________________________________________________________

семенен атом* - информационен носител, в който е запомнена цялата информация за мислите и действията на човек през всичките му животи. Служи като основа за създаване на архетип в Света на Абстрактната Мисъл, който е матрица за строеж на всички тела-носители.

__________________________________________________________________________________________

Когато Его е по своя път към прераждане се изгражда една етерна форма която след това ляга в утробата на майката и постепенно се облича с физическа материя която след това оформя видимото тяло на новородено дете.

Школата на Западната Мъдрост учи, като нейна фундаментална максима, че ‘’цялото свръхфизическо  развитие започва от виталното тяло’’. Частта на виталното тяло формирана от двата по-висши етери, светлинния етер и отразяващия етер, е това което може да обозначим като ‘’тяло на душата’’, може да се каже, че то е по-тясно свързано с тялото на желанията и ума и също така по-податливо на контакт и съприкосновение с Духа, отколкото са двата по-нисши етери. То е тялото-носител на разума/разсъдъка и благодарение на него човек е това което е, човек. Нашите възприятия, нашите желания и стремежи, нашият характер и т.н. се дължат на работата на Духа в тези два по-висши етери, които стават повече или по-малко сияйни в съответствие с природата/естеството на характера и качествата му. Също така, както плътното тяло асимилира хранителни вещества и така увеличава плътта, така и двата по-висши етери асимилират нашите добри дела през живота и така нарастват като количество.

 

(не разбирам, как може да се генерира етер т.е. енергия чрез дела и мисли/мисълта предшества деянието. Физическата материя ли го генерира, предимно мозъкът? НЕ, МОЖЕ БИ МИСЪЛТА, която предхожда всяко действие? Не, според Учението, материята трансмутира в духовна субстанция в еволюционния път “нагоре”, затова би трябвало физическата материя да генерира етер т.е. ДУША).

 

В съответствие на нашите добри дела през този настоящ живот, ние увеличаваме или намаляваме това което сме с донесли с раждането. Това е причината Учението на Западната Мъдрост да твърди, че ‘’цялото свръх-физическо развитие започва от виталното тяло.

 

ОТ МЕН: много пъти си задавах въпроса: Как може грехове (грях = грешни мисли и действия противоречащи на природните/всемирните закони) през даден живот да се проявят като болести (хронични заболявания а не заразни болести) през следващ живот? Как е възможно мисли например, да предизвикват мутации? Заболявания, като рак например, които се появяват в следствие на мутации в гените.

Открих обяснение за мен. Освен човешкия геном от физическа материя, който е програмен код за физическото съществуване, има и енергиен код който е Етерното/енергийното тяло с естество на електро магнитно поле. По-горе Макс Хайндл картинно е показал как гените в ядрото на клетките са вмъкнати в призматичните етерни атоми на етерната матрица.

И така, грешни мисли и действия през минал живот записани в информационния носител, семенния атом, са включени в етерната матрица за новото плътно тяло.   Гените от физическа  материя на новото плътно тяло са сбор от гените на бащата и майката. След зачеването, енергийният код - етерната матрица ляга върху зародишното плътно тяло. Енергията, с естество на електро-магнитно поле, разкъсва, евентуално, връзки между елементите съставящи гените, създава нови връзки и въобще прегрупира базите на гените. Може да бъдат мутации предизвикващи някаква болест. Случва се преимуществено през вътреутробния период, но би могло и през целия живот.

И като се има предвид, че човек се преражда (през 1 000 години) предимно в една и съща фамилна верига, физическите гени получени от майката и бащата са всъщност неговите физически гени от миналия живот преминали през “синовете му и синовете на синовете му”. Както е казано, “греховете на бащите ще се предават на синовете” 

. Новата енергийна код-програма би могло и да “поправя” генни дефекти, разкъсвайки и създавайки връзки между базите на гените.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

ЗРЪНЦА ОТ ЗНАНИЕТО НА ЕДИН ПОСВЕТЕН

XVI I ГЛАВА

”Говорете малко, служете много”

‘’Mysterium Magnum’’ на Кръста на Розата

Вярно е казано, много вярно, че ‘’малкото познание е опасно нещо’’, ‘’да се знае малко, е опасно’’, а това със същата сила важи и за Учението на Розенкройцерите както и за всеки друг предмет. Поради това, най-първата стъпка трябва да е: да се разбере дали вие имате достатъчно познания за да сте защитени от опасността да знаете само малко. И така, позволете да задам въпроса: Какво представлява Учението на Розенкройцерите, което вие с такова голямо желание искате да споделите с другите и на което те се противопоставят. Дали то е двойката закони за ‘’Причинността’’ и ‘’Прераждането’’? Те са отлично средство за обяснението на много проблеми на живота и те са голямо успокоение когато онази с косата се появява и грабва от нашия дом някой близък и скъп човек. Но тогава вие трябва да имате на ум, че има много хора които никога не изпитват нужда от каквото и да било обяснение. Те органически са непригодни за това, както глухонемият не може да използва телефон. Вярно е, че ние работим за по-добър напредък когато съзнаваме и приемаме закона и неговото предназначение, но нека се успокоим от факта, че тези закони действат за доброто на всички независимо от това дали се познават или не и затова ТОВА ПОЗНАНИЕ НЕ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ. Те няма да изпитат голяма загуба защото не са усвоили тази доктрина и те може би ще избегнат голямата заплаха от това да притежават ‘’малко познание’’….

Да се променят хората, в никакъв случай не е съществена част от Учението на Розенкройцерите. Пазителят на портата(Входа) няма да ги изпитва какво знаят, а той може да пусне някои които са напълно неуки за тази материя и да затръшне вратата пред други които са посветили живота си на изучаване, разясняване и обучаване на тези закони.

Тогава, ако доктрините за ‘’Причинността’’ и ‘’Прераждането’’ не са от съществено значение, какво да кажем за комплексното устройство на Човек?….Не, НЕ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ да се знаят тези неща. Ако се използва разумно, това познание е едно предимство, но то може да бъде един безспорен недостатък за тези които притежават само ‘’малко познание’’ в тази насока. Има много такива хора които често медитират върху ‘’висшето себе’’ докато напълно са игнорирали многото ‘’низши себета’’ затънали в мизерия съвсем близо да тяхната врата. Има много хора, които мечтаят денем и нощем, за времето когато ще се впуснат в полетите на душата си като ‘’невидими помагачи’’ и ще заличат мъката на болните и страдащите, а не похарчват дори и пет цента и не отделят дори един час за да занесат на един бедняк, една самотна душа в болница, едно цвете и една утешителна дума. Отново, аз казвам че Пазителят на Портата е по-вероятно да пропусне този който е направил всичко по силите си, отколкото този който много е мечтал и нищо не е направил за да помогне на страдащия си събрат.?…

Но ученикът може да каже: ‘’Ако познанието за по-горе споменатите предмети, което изглежда да има практическа стойност, е от несъществено значение за напредъка, следва че изучаването на Периодите, Обръщенията, Глобусите на Световете и т.н., е съвсем маловажно. Това се отнася за всичко изучавано в ‘’Космоконцепцията’’ и нищо от Учението на Розенкройцерите което сме включили и в което сме вложили вярата си, не остава?

Нищо не остава? Да, наистина, ВСИЧКО ОСТАВА, защото споменатите неща са само външна обвивка която трябва да махнете за да се открои сърцевината на всичко. Вие сте чели ‘’Космогонията’’, много пъти може би. Може би сте я изучили и се чувствате горди със знанието си за мистерията на света, но прочели ли сте някога мистерията или тайната скрита във всеки ред? Това е главното първостепенно учение, ‘’Космогонията’’ проповядва на всяка страница ЕВАНГЕЛИЕ НА СЛУЖЕНЕТО*.

_________________________________________________________________________________________________

*служене – има се предвид извършването на всякакъв вид дейност с цел подпомагане и в полза на хората и света; умствен и/или физически ТРУД

_________________________________________________________________________________________________

ЗА НАС, Божеството манифестира или прояви вселената. Великите творчески Йерархии всички са били, а някои от тях и сега са, наши слуги. Сияещите звездни ангели, чиито огнени тела ние виждаме да се въртят в пространството, са работили върху нас еони от време и когато трябваше Христос дойде да ни донесе духовния тласък(импулс) , нужен тогава. И в най-голяма степен е валидно, че в притчата за последния вердикт(или отсъждане) Христос не казва: ‘’Добре сторено, ти си голям и ерудиран философ, който владее Библията, Кабала, ‘’Космоконцепцията’’ и всички останали трудове от мистерийните учения които разкриват сложните процеси във всемира, а Той казва: “Добре сторено, ти си добър, предан слуга, отдаден си на радостта към твоя Господ Защото Аз бях гладен и ти ми даде да ям, Аз бях жаден и ти ми даде да пия;’’

Нито една единствена дума за знание. Цялото ударение е било поставено върху преданост и служене.

Съществува дълбок окултен смисъл в това: СЛУЖЕНЕТО СЪЗДАВА И ИЗГРАЖДА ТЯЛОТО НА ДУШАТА, искрящата венчална одежда без която никой човек не може да встъпи в небесното царство, наречено в окултизма ’’Новата Галилея’’, и няма значение дали съзнаваме и дали сме наясно за какво става въпрос, стига да вършим работата. И още повече, и тъй като сияйното тяло на душата расте вътре и около човек, тази светлина ще му помага да разбира Мистериите без нужда от книги и някой, който е така Бого-обучен знае повече от всички книги на света. Когато настане моментът, вътрешното зрение ще се отвори и пътя към храма ще бъде показан. Ако вие искате да учите хората около вас, без значение колко скептично настроени те може да са, те ще ви повярват ако проповядвате евангелието на служене.

Но вие трябва да проповядвате чрез практикуване. Сам вие трябва да станете слуга на хората, ако искате да ги накарате да ви повярват. Ако искате да ви следват, вие трябва да водите, ако ли не, те ще имат право да поставят под въпрос искреността ви. Помнете, ‘’има град на върха на хълма’’, и ако вие само си давате вид, те имат право да ви съдят по плодовете ви; затова ГОВОРЕТЕ МАЛКО, СЛУЖЕТЕ МНОГО.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

ЦИТАТ ОТ РАМУС: “Няма на света "представа", която да е пълна и няма как да има. огледалото отразява само външната опаковка - това, което се отразява от дадени светлинни лъчи, които пък се отразяват в гладка повърхност, за да попаднат в светлинна (зрителна) перцепция, че тя да достави сигнали, които дадени невронни мрежи да интерпретират. Възприемането на човека е от отражения. Вкл. инстинктите, несъзнаваното, съзнанието, самосъзнанието...”

 

 

ПИСМА ДО УЧЕНИЦИТЕ    МАКС ХАЙНДЕЛ

ПИСМО No. 32

Юли, 1913

ВИТАЛНОТО ТЯЛО НА ИСУС

 

Хората които изучават свръхестественото, често имат преувеличени идеи за силата която притежава човек който е развил духовно зрение. Всъщност, изследователите на окултизма са ограничени от законите на природата действащи в невидимите светове както учените са принудени да се съобразяват със законите на физиката.

За да се запазва баланса, законите в едно царство на природата понякога действат точно обратно на законите в друго измерение. Тук, в плътния физически свят, формите гравитират към центъра на Земята. Ако твърдостта и солидността на плътното тяло не препятстваше, ние бихме могли да достигнем до Христос без усилие (Христос е планетарния дух на Земята). Изисква се сила за да се повдигне тялото дори няколко сантиметра над повърхността на Земята; спиритуалните форми, от друга страна, притежават естествена тенденция да левитират…..Но те не може да проникнат дори през първия от деветте слоя на Земята, което би ги довело до Господа на Любовта, който е Духа на нашата планета. Такова проникване е Пътят на посвещаването; то изисква сила на душата, чистота и себеотрицание за да се достигне Христос и това е причината толкова малко хора да могат да кажат нещо за вътрешния строеж и конструкция на Земята.

Ние не виждаме физическите обекти извън окото; те се отразяват върху ретината и ние виждаме само техния ‘’образ’’ вътре в окото. Тъй като светлината е фактор или действаща сила на отражението, обекти които са изолатори или не пропускат светлината се явяват като ‘’непрозрачни’’; други субстанции, като стъклото, изглеждат прозрачни защото пропускат лесно светлината. Когато се използва духовното/спиритуалното зрение, една светлина от суперлативна интензивност се генерира вътре в тялото между хипофизната жлеза и епифизната жлеза. Тя се фокусира ‘’през’’ така нареченото ‘’сляпо’’ петно в окото директно върху обекта който се изследва. Сферата на действие на директния лъч е напълно различна от сферата на рефлектирания физически лъч. Този светлинен духовен директен лъч прониква една иззидана материална стена без никаква трудност, но не и през стъкло…..

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 12.12.2021 г. в 16:08, Sleda написа:

Ние не виждаме физическите обекти извън окото; те се отразяват върху ретината и ние виждаме само техния ‘’образ’’ вътре в окото.

По-примитивно от това "обяснение" може да е само на обяснението на ромка, била на училище до 5 клас, на малкото й ромче.

Чудесно нещо са вярванията, но опитите да се постулират обяснения за житейски явления, процеси и взаимодействия, чрез примитивизмите на отминалото - са някак си наивни.

Всички деривати на "двете теософски Елени" са по един и същ модел, една и съща схема и основния магнит в тях е от вдъхновителни внушения и модернизиран псевдохристиянски и псевдоизточен микс, нагласен като за разочаровани западняци. Но освен че разочаровани... ми и мързеливи, защото за повече от 100 години откогато се пръкват тия напъни същите не са си направили дори труда да видят че цялата работа не е в обяснението на нещо, а в предлагането му като удобно за повярване и усещането за личната полза от това.

Обясненията на света толкова са се променили за повече от век (откакто се пръкват книжките на Блаватска)  - особено в сегашното съвремие, в което напредъка в това обяснение се развива в геометрична прогресия. Но за вярващите хора проблемното е, че сегашния напредък не е в посоката, която да е удобно и лесно за повярване.  И оттам е търсенето на максимално удобни готови картинки сред които да се сгушат нуждаещите се от вярване и екзистенцията чрез същото.

за да стигне до "това" :

на 12.12.2021 г. в 16:08, Sleda написа:

Когато се използва духовното/спиритуалното зрение, една светлина от

суперлативна интензивност

се генерира вътре в тялото

между хипофизната жлеза и епифизната жлеза.

Тя се фокусира ‘’през’’ така нареченото ‘’сляпо’’ петно в окото директно върху обекта който се изследва.

При все че нищо от това няма никаква обосновка, няма потвърждение, няма опити чрез които да се заяви като работещо, действително, случващо се... то някои от думичките са направо откровени лъжи ( за генератора на 'специална светлина', дето е между епифиза и хипофиза), натъкмени да се приемат наготово... като "суперлативната интезивност" направо е шампион по смислова нелепост. :)

По времето, когато тия ясновидски изцепки се раждат епифизата тепърва е открита като жлеза и се е вярвало че тя има мистично значение. То е използвано чудесно сред поредните 'вселенски митологии'... Днес - няма никакви тайни относно същата.

И още нещо - двете цитирани 'жлези' всъщност са на съвсем различни места в мозъка и са част от ендокринната система за биохимичен контрол и регулация.

Горното споменато име-псевдоним МАКС ХАЙНДЕЛ само изглежда на автор на тия нелепости, но той е скрит от отговорност, защото това са отново диктовки, писани под въздействието на друго същество - дух на по-стара душа, който споходил МАКС. Някак по случайност - защото той вече е участник в теософското дружество в Америка , докато в Европа се среща и с Щайнер... :)

Някакво дежавю... се върти в средите на "теософите" - какви ли не същества се изреждат и все диктуват ли, диктуват, поучават, обясняват... И все нови и нови послания... пък все се въртят около едно и също, при все че честичко са и противоречиви... А това върви и до днес - и пак и пак излизат нови и нови "вестители", на вселенски и вечни истини, диктувани от вселенски и "отвъдни" същества...

А уж са възвишени и възвисени, уж свръхмъдри... но обясненията им за вече съвсем обикновени житейски процеси и явления си остават примитивни и по някаква 'случайност" - на нивото на моментните човешки представи в социума. Даже не и "водещите" такива....

Твърде елементарните виждания са израз на някои ограничения във фантазното проектиране сред човешките същества и чудесно се изписват в иначе "вселенските истини". Но магнита им да послужат за вярвания с нищо не се повлиява от това. Дори напротив...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 3 часа, _ramus_ написа:

Горното споменато име-псевдоним МАКС ХАЙНДЕЛ само изглежда на автор на тия нелепости, но той е скрит от отговорност, защото това са отново диктовки, писани под въздействието на друго същество - дух на по-стара душа, който споходил МАКС. Някак по случайност - защото той вече е участник в теософското дружество в Америка , докато в Европа се среща и с Щайнер... :)

Глупости, с извинение…:laughing4:

Не исках да те чета, па камо ли да ти отговарям. Ма пак се изкуших, и аз от глупост…

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Макс Хайндл за Блаватска:

Преди двадесет години мадам Блаватска - една вярна 
ученичка на Източните Учители - казала, че Земята има 
едно трето движение в допълнение на двете, които произвеждат 
деня, нощта и сезоните. Тя показала, че наклонът на земната 
ос се причинява от движението, което след време ще измести 
полюсите, така че Северният полюс ще заеме мястото на 
екватора и по-късно ще стане Южен, а Южният - Северен. 
Това, казала тя, било познато на древните египтяни. Известната 
планисфера в Дендера показва, че те имали регистрирани три 
такива обращения. Това изложение и цялото ненадминато 
съчинение „Тайната доктрина“ били освиркани.

Из Космогонията на розенкройцерите.

 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 19 часа, Sleda написа:

Глупости, с извинение…

:) Първо се изкушѝ да прочетеш кое е Епифиза и Хипофиза - за да се опиташ да се сетиш какви глупости си цитирала - поредните безумия написани от някого и хвалени колко са "велики". И без извинения, щото вината не ме интересува

Второ - учителка си. Защо въобще учиш някого, след като ти самата си недоучена и религиозна? На какво точно ги учиш тия деца - само на задачи по Си+ ли? Те и от друго имат нужда и те гледат коя си, каква си... Не са ли те питали децата досега - дали може да се симулира алгоритмично теософията или розенкройцерството. А може би ще им покажеш как да гледат астрологично през  езика Си+?

Трето - да прочетеш за чичко ти Карл Луис фон Грашоф. И не от ФБ :) или великите розенкройцерски лекции...

С колегата ти - калдатският теософ - леете цитати от "великите си идоли и идеали" а нито един пример няма, който да е подплътен научно и познавателно. Нито един!!! Щото да редиш безумия под диктовки и ползваш великия си образ на 'посланик' с мисия и все "знания" предавате... Нито е ясно от къде, нито на кого са тия ... знания", нито защо и кой ги нарича така.

Но най-вече - голите приказки и хвърчащи фантазии се разпознават по последователите и липсата на покритие. Пълна липса - на покритие и нещо практично, нещо останало, нещо изминато, осмислено, проверено...

Като се назобите с разни залитания и после - на инерция... доживот. Всеки си награбил черупката да се сгуши... после глашатайствате и си играете из социалните дебри.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

за целите поне на елементарното запознаване, ето машинен превод от английското уики:

-----------

Макс Хайндел (роден Карл Луис фон Грашоф , 23 юли 1865 – 6 януари 1919) е датско-американски християнски окултист , астролог и мистик . [1]

220px-Max_Heindel.jpg
Макс Хайндел (1865–1919)

==============================

 

Ранна детска възраст

Той е роден в Орхус , Дания , в благородническото семейство фон Грашоф, което е свързано с германския двор по време на живота на принц Бисмарк . Баща му, Франсоа Л. фон Грашоф, мигрира в Копенхагенкато млад мъж и се оженил за датчанка с благородно потекло. Те имаха двама сина и една дъщеря. По-големият им син беше Карл Луис фон Грашоф, който по-късно ще приеме псевдонима Макс Хайндел. Когато е на шест години, баща му умира, оставяйки майка му с три малки деца в трудни обстоятелства. Така детството на Макс Хайндел е изживяно в благородна бедност. Малките доходи на майка му бяха посветени на частни учители за нейните синове и дъщеря, за да могат те в крайна сметка да заемат своето място в обществото като членове на благородните класове.

Житейски опит

Хайндел напусна дома на шестнадесетгодишна възраст, за да научи инженерство в корабостроителниците на Глазгоу , Шотландия . Като главен инженер на търговски параход, той пътува много и в крайна сметка се оказва, че работи на един от големите пътнически параходи на Cunard Line, работещ между Америка и Европа . От 1895 до 1901 г. той е инженер-консултант в Ню Йорк . През това време той се жени и има син и две дъщери. Съпругата му умира през 1905 г.

През 1903 г. Макс Хайндел се мести в Лос Анджелис, Калифорния , търсейки работа. След като посещава лекции на теософа CW Leadbeater , той се присъединява към Теософското общество на Лос Анджелис, на което става вицепрезидент през 1904 и 1905 г.

Той също така става вегетарианец и започва изучаването на астрологията , което според него му дава ключа за отключване на тайните на вътрешната природа на човека . По това време той срещна бъдещата си съпруга Августа Фос. Въпреки това, прекомерната работа и лишенията му донесоха тежки сърдечни проблеми през 1905 г. и месеци наред той лежи на смъртна точка. След възстановяването си той каза, че е по-добре наясно с нуждите на човечеството. Той каза, че е прекарал голяма част от времето по време на това заболяванеизвън тялото му , съзнателно работещ и търсейки истината, каквато би могъл да я намери на невидимите планове .

От 1906 до 1907 г. той започва обиколка с лекции, за да разпространи своите окултни знания. Започва в Сан Франциско и след това заминава за Сиатъл . След курс на лекции в този град той отново е принуден да прекара известно време в болница с клапни сърдечни проблеми. След възстановяването си, все още неустрашим, той отново се заема с работата си да изнася лекции в северозападната част на Съединените щати.

През есента на 1907 г., по време на най-успешния период от лекции в Минесота , той пътува до Берлин ( Германия ) със своя приятелка д-р Алма фон Брандис, която от месеци се опитва да го убеди, за да чуе цикъл от лекции от Рудолф Щайнер . По време на краткия си престой в Германия той развива искрено възхищение от Щайнер, на който „уважаван учител и уважаван приятел“ посвещава своето магнумно творчество . Той участва в няколко лекции и има едно или две интервюта със Щайнер и може да научи за окултната истина от основателя на по-късната антропософия , но в същото време разбира, че този учител не може да му помогне да напредне по пътя на духовното развитие. [2]

Хайндел съобщава, че след като вече е решил да се върне, чувствайки, че напразно е изоставил работата си в Америка, за да предприеме това пътуване, той е бил посетен от ЕТЕРНО тяло на духовно същество, което се идентифицира като по- стар брат на Розенкройцерски орден, езотеричен и мистичен орден, създаден през 1313 г. и няма пряка връзка с физически организации, които се наричат с това име. Хайндел твърди, че "по-големият брат" му е дал информация, която е кратка и логична и отвъд всичко, което е способен да напише.

По-късно той разбра, че по време на предишно посещение на по-големия брат, той е бил подложен на изпитание, за да определи достойнството му да бъде пратеник на ученията на западната мъдрост. Той разказва, че едва тогава му е дадена инструкция как да стигне до етерния храм на Розенкройц, близо до границата с Бохемия и как в този храм той е бил в пряка връзка със и под личните инструкции на по-възрастните братя на ордена. Орденът на розенкройцерите е описан като съставен от дванадесет по-стари братя, събрани около тринадесетия, който е невидимият глава. Тези велики адепти, принадлежащи към човешката еволюция, но вече напреднали далеч отвъд цикъла на прераждането , се съобщават като сред онези възвишени Същества, които ръководят еволюцията на човечеството. Освен това някои му помагат да се прояви, без непременно да е принуден да го направи.

Връзка Хайндел-Щайнер

Настоящите изследвания за връзката между двамата ясновидци Макс Хайндел и Рудолф Щайнер описват, че „ той [Хайндел] е чувствал, че това, което Щайнер прави, не е подходящо за Америка, където прагматизмът и ясното линейно мислене са доминиращи “ и „ че не е открил това, което е търсеше там (западна ориентирана духовност, която беше достъпна за широката публика) “. [3] [4] Също така е описано, че магнумният опус на Хайндел [вижте следващия раздел], който има " по-обширна съвкупност от учения ", съдържа " информация, която по друг начин не е достъпна в публичното пространство или е достъпна без свръхсетивно възприемане на напреднала степен " . ]Този сборник от Учения, Западни учения на мъдростта , е доразвит в последващите изследвания и работи на Хайндел и не е достъпен в Щайнер или друг източник, тъй като съдържа материал и специфични ясновидски разкази, които „ не могат да бъдат намерени другаде в никакви окултни източници “; по този начин чрез наличните източници се заключава, че „ Приликите се дължат на общ източник за двамата мъже (розенкройцерски влияния и учители) “. [5]

Магнум опус

Хайндел се завръща в Америка през лятото на 1908 г., където веднага започва да формулира ученията на розенкройцерите, ученията на западната мъдрост, които е получил от по-старите братя, публикувани като книга, озаглавена The Rosencrocian Cosmo-Conception през 1909 г. [6] Това е справочна работа в практиката на християнския мистицизъм и в окултната изучаваща литература, съдържаща основите на езотеричното християнство от розенкройцерска гледна точка. В Cosmo съдържа подробен план на еволюционните процеси на човека и вселената , сравняващ науката на деня си с религия. Част I е трактат за видимия и невидимия свят, човека и метода на еволюция, прераждането и закона за причината и следствието. Част II разглежда схемата на еволюцията като цяло и еволюцията на Слънчевата система и Земята в частност. Част III разглежда Христос и Неговата мисия, бъдещо развитие на човека и посвещение, езотерично обучение и безопасен метод за придобиване на знание от първа ръка. Продукт от своя период от време, Хайндел включва твърдения, с които съвременният читател ще се противопостави. Първото издание е отпечатано през 1909 г. и оттогава се е променило малко.

Езотерична школа

От 1909 до 1919 г., страдащ от тежко сърдечно заболяване и неблагоприятно финансово положение, но с неукротима воля и голяма енергия, Макс Хайндел успява да извърши голямата работа за Братята на Розовия кръст . С помощта, подкрепата и вдъхновението на съпругата си Аугуста Фос, с която през август 1910 г. се жени, той изнася успешни преподавателски лекции; изпращаше кореспондентски уроци на учениците, които образуваха групи в много от по-големите градове; той написа томове, които са преведени на много езици по целия свят; той основава The Rosicrucian Fellowship през 1909/11 г. в Mount Ecclesia , Oceanside (Калифорния); той издава християнското езотерично списание Лъчи от розовия кръст през 1913 г. и преди всичко той стартира службата за духовно изцеление на Дружеството.

Описано е, че при смъртта му тялото му пада бавно, сякаш любящи ръце го държат и нежно го лежат; докато вдигаше поглед, усмихвайки се в лицето на г-жа Хайндел, той произнесе последните си думи: „Добре съм, скъпа“.

И накрая, заслужава да се спомене, че работата, подготвена от Макс Хайндел, оттогава е продължена чрез ученици на Западните учения на мъдростта, които, като невидими помощници на човечеството, помагат на по-възрастните братя от Розовия кръст да извършват Духовното изцеление по целия свят. Това е специалната работа, от която Розенкройцерският орден се интересува [7] и се предоставя според заповедите на Христос , а именно „Проповядвайте Евангелието и лекувайте болните“.

 

смърт

Умира на 6 януари 1919 г. в Оушънсайд, Калифорния , САЩ .

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Ние най-настойчиво заявяваме, че това съчинение
въплъщава само разбирането на автора за Розенкройцерското учение относно Световната Мистерия, подкрепено от 
неговите лични изследвания на вътрешните Светове и на 
предирождените и следсмъртните състояния на човека.
........

През четирите години, които изминаха от написването на 
предходните редове, авторът е продължил своите изследвания 
на невидимите светове и е придобил разширение на съзнанието 
в тези природни царства, което се постига чрез практикуване 
на предписанията, изучавани в Западната Окултна Школа.
Други, които са следвали метода за душевно развитие, 
който е изложен тук като най-подходящ за западните народи, 
също са постигнали възможността да проверяват за себе 
си много неща, за които тук се говори. По този начин разбирането на автора относно знанията, дадени от Старшите 
Братя, е получило известно потвърждение и се е оказало 
достатъчно вярно.
Затова той се чувства длъжен да го изложи за кураж на 
ония, които още не са в състояние да виждат.
Ако бяхме казали, че виталното тяло е построено от 
призми вместо от точки, би било по-добре, защото поради 
пречупването през тези извънредно м алки призм и 
безцветният слънчев флуид се променя в розов, както е 
установено и от други автори.
Бяха направени и други нови и важни открития. Например 
сега знаем, че Сребърната Нишка израства наново при всеки 
нов живот, че една част от нея изниква от семенния атом 
на тялото на желанието, намиращ се в голямото завихряне 
в черния дроб, че другата част израства от семенния атом 
в сърцето на плътното тяло, че двете части се срещат в 
семенния атом на виталното тяло в слънчевия плексус и че 
моментът на съживяването се определя от това съединение 
на по-висшите и по-низшите носители. По-нататъшното 
развитие на нишката между сърцето и слънчевия сплит 
през първите седем години има важно значение за детския 
живот. По подобен начин нейното по-нататъшно израстване 
от черния дроб до слънчевия плексус през втория седем

годишен период се явява една допълнителна причина за 
юношеството. Със завършването на растежа на Сребърната 
Нишка се отбелязва краят на детството и оттогава 
слънчевата енергия, която влиза през далака и се оцветява 
при пречупването й през призматичния семенен атом на 
виталното тяло, разположен в слънчевия сплит, започва да 
дава едно определено индивидуално оцветяване на аурата, 
каквото наблюдаваме при възрастните.

?.....?..

РАМУС: Щото да редиш безумия под диктовки и ползваш великия си образ на 'посланик' с мисия и все "знания" предавате... Нито е ясно от къде, нито на кого са тия ... знания", нито защо и кой ги нарича така.

На фона на това, че Космогонията е практическо ръководство за развитие на волево ясновидство, безумно е да се говори за диктовка....

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

ПИСМА ДО УЧЕНИЦИТЕ

МАКС ХАЙНДЕЛ

 

ПИСМО No. 19

 

Юни, 1912

СВЕЩЕНОТО ТАЙНСТВО НА ДУХОВНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Получиха се много писма през последния месец показващи благодарността на учениците за предишните лекции и бяхме поласкани да отбележим дълбоко почувстваната любов към Сдружението и стремежа да се разбере ‘’как се стигна до всичко това’’. Затова, аз се чувствам някак си по-добре относно излагането на моите лични преживявания и опитности които първо направих.

Едновременно с това, не може достатъчно силно да се подчертае, че неконтролираното излагане на супер-физически опитности е една от най-опасните практики, без значение на гледната точка. В Лекция #11: ‘’Духовно/спиритуално Зрение и Интуиция’’ тази тема е обяснена изцяло. ‘’Най-високо цененото’’ трябва да се повдига в тишина; а от гръцкия мит ние научаваме, че Tantalus е бил хвърлен в пъклените региони заради разгласяване на спиритуални тайни. С други думи, не можем да постигнем пълно просветление ако дърдорим за нашите сънища и видения под път и над път и ги разказваме дори на хора които демонстрират нежелание да слушат (от мен: извинения, ако някой не иска да го чете, просто да го затвори). По този начин ние оскверняваме и обезценяваме това над което трябва да благоговеем и оскверняването е способно да фокусира зрението ни в пъклените региони, ниските подобласт на света на желанията (астрален свят е популярно в окултната философия) 

Отново, такива рецитали винаги поставят на изпитание доверчивостта и и лековерието на тези които ги слушат. Няма мярка с която да се измери тяхната достоверност……..

Може би най-доброто илюстриране на този момент може да бъде дадено чрез разказа за това, как аз открих закона за детската смъртност, който никога не беше публикуван, докато се появи в нашите трудове.

Моят Учител един ден ми постави задачата да проследя живота на определени хора през две предишни прераждания и да му докладвам. Не предполагах, че ми е поставена задача да търся закон, а мислих че намерението беше да си развия способността за четене в Паметта на Природата. Когато бях готов, аз съобщих резултата на моя Учител който попита за обстоятелствата придружаващи смъртта във всеки от двата живота. Аз отговорих, че мъжът е умрял в битка на бойното поле първия път и от заболяване като дете следващия път. Това беше точно, беше ми даден да проследя друг човек. Тази умрял в леглото си първия път и също така умрял като дете следващия път. Животът на третия човек бил прекъснат при пожар първия път и подобно също като дете следващия път. Казвам ‘’подобно’’, защото аз едвам можах да повярвам на очевидното и се почувствах неуверено когато съобщавах фактите на моя Учител. Изненадах се когато той каза, че съм бил точен. Това усещане нарасна когато аз проследих четиринадесет човешки живота. В първия живот те умрели при различни обстоятелства; някои на бойното поле, други при нещастни случаи, а други в леглото наобиколени от оплакващи роднини, но през втория живот всички умрели като деца.

Учителят тогава ми каза да сравня тези животи и да открия защо те са умрели като деца и в продължение на много седмици аз преглеждах тези случаи ден и нощ, но не можах да открия прилика в условията при тяхната първа смърт, докато една неделя сутрин точно когато бях влезнал в тялото си, ми просветля: Ужасът в битката на бойното поле, огънят и злополуката и вайканията на роднините еднакво препятстват дълбокото отпечатване на панорамата на живота (записа на информацията в информационния носител); и стойността на живота, прекъснат при такива условия ще бъде изгубена, освен ако не последва смърт като дете през следващия живот и последващо възстановяване на жизнения опит от предишния живот на първо небе, напълно обяснено в нашите трудове.(от мен:  когато човек се ражда, ражда се само плътното тяло; по-висшите тела-носители се раждат съответно на 7 годишна възраст, на 14 и на 21; до навършването на 7 години не се натрупва жизнен опит, чиято информация да се запише върху информацията от жизнения опит от предишния живот, в семенният атом стои запомнена информацията от предишния живот). Законът, както там е изложено, логически обяснява мистерията на живота, независимо от точността на моята история. Аз я разказвам само за да дам отправна точка за нашия урок…..

 

 

AF2E5C48-4CC0-419E-BF61-45136E84DDF6.jpeg

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 15.12.2021 г. в 13:03, _ramus_ написа:

Тези велики адепти, принадлежащи към човешката еволюция, но вече еволюирали далеч отвъд цикъла на прераждане, които ръководят еволюцията на човечеството. Освен това някои му помагат да се прояви, без непременно да е принуден да го направи.

“Старшите Братя”, хора са! Имало било такива еволюирали отвъд цикличността на прераждането. 
 

“Обектите във Физическия Свят винаги крият своята вътрешна природа или структура; ние виждаме само повърхността. В Света на Желанията ние виждаме предметите около нас, отвътре и отвън, но те не ни казват нищо за себе си или за живота който ги одушевява. В Региона на Архетипите изглежда така, че не съществува повърхност, а накъдето и да насочим вниманието си, там е центърът на всичко и нашето съзнание моментално се изпълва с познание за това същество или за този предмет които наблюдаваме. По-лесно е да запечатаме на фотоснимка звука който достига до нас от небесния свят, отколкото да формулираме и да опишем преживяванията които сме изпитали в този регион, защото не съществуват думи да ги изразят; единственото нещо което можем да направим е да се опитаме да ги преживяваме.”

МАКС ХАЙНДЕЛ

ПИСМА ДО УЧЕНИЦИТЕ, стр. 100

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 1 час, Sleda написа:

по-лесно е да запечатаме на фотоснимка звука който достига до нас от небесния свят, отколкото да формулираме и да опишем преживяванията които сме изпитали в този регион, защото не съществуват думи да ги изразят;

Интересно как ще интерпретираш звука от тичащ човек с джапанки по мократа повърхност около басейн. 

Че нещо прочетох изказано желание за съвет да ми препоръчаш нещо розенкройцерско за въздържание.

Мъжът има "семе" и би трябвало "да го сее", ама жената не мисля, че може да "сее" или да разхвърля "яйцеклетки". Тогаз как мое да "сее" жената? Явно само да възпризвежда чужди семена...

 

п.п. не искам да прозвучи грубо при положение, че пиша в твоя тема, но можеше да уточниш, че описваш розенкройцерската доктрина и тяхната "космогония". Все пак си преподавателка и си запозната с някои етични правила. 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 3 часа, kipen написа:

Все пак си преподавателка

о, моля те! Темата е за да се 'снесат любимите свещени слова'' сред калдата. Няма коментари, няма свои думи - смяташ ли че това е "НЕЙНА" тема? :) Отгоре на всичко - виж заглавието, виж 'писмата до учениците' и величайшите измишльотини - каква ли връзка да имат, освен фантастична? 

Налива и това е - "инженера" има няколко книги - тепърва ще ги снася на парчета и това е занимание чудесно - имитира се активност, с личната фантазия че е полезно, важно, нужно... щото е "велика истина" - въобще поредната баналност.

Да не би тя да е първата, дето си намира мегдана да си снася свещеностите сред калдата? Пък и така е най-лесно, най-безопасно... и най-важното - става за запълване на празното.

Ти видя ли това:

преди 5 часа, Sleda написа:

“Старшите Братя”, хора са! Имало било такива еволюирали отвъд цикличността на прераждането. 

:) Имало било такива" - според приказката. А в друга приказка - имало и трима братя (хора са), ябълка на дърво и ламя-крадла и гладна за ябълки.

Тва е - комикс-синроми... толкова са сходни фантазьорите, сякаш на конвейр са правени. Всъщност, в известен смисъл - е нещо такова. Пускат филмче - айде на вживяването и се почва - истина е. сега е модерно всяка измишльотина и изфантазиране да се мишкуват зад 'алтернативна и секретна истина, дето е неудобна за "официалните" и е само за "избрани" " (като вестителката)...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 4.12.2021 г. в 11:39, Гретел написа:

_____________________________________________________________________________________________________

ОТ МЕН: Възниква въпросът, как е възможно земна материя, какъвто е етера, да съществува в по-горния свят на желанията който е съставен от друга съвсем различна материя. Според мен точно тук е най-важното – трансмутира (преобразува се) земната материя в материя на по-висш свят което е и ОБРАЗУВАЕНЕ или РАСТЕЖ на ДУША, както пише Макс Хайндел и така съществува в по-висшия свят. Как се преобразува, сложно е да се разбере, най-вероятно започва в мозъка където се генерират импулси с електро-магнитно естество; и това е смисълът на “жертвата” от Библията: преобразува се материята в етер, след това и в по-ефирна материя т.е. преобразува се плътното тяло в Душа; накрая се жертва цялото плътно тяло и остава само Душа, която се присъединява към Духа. 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Ето нейни думи и пак Рамус е в грешка....

 

преди 35 минути, _ramus_ написа:

Няма коментари, няма свои думи - смяташ ли че това е "НЕЙНА" тема? 

 

Систематично чукчата е само писател...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 3 часа, _ramus_ написа:

Темата е за да се 'снесат любимите свещени слова'' сред калдата.

Тя квото иска да си прави. Автор е на темата. Ама поне като уточнение, че касае розенкройцерството, ако го имаше, щеше да е по-прегледен раздела и да спестява време на преглеждащите.

Интересно що няма тема за херметизма...или поне аз не съм намерил.

Или пък за конфуцианството...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 13 часа, kipen написа:

Интересно що няма тема за херметизма

Може би, защото някой е нужно да е компетентен, а не да си снася от книжки, пък не може дума да обели извън книжката. За да е налице сериозна тема, е нужен сериозен автор, който да пише сериозни неща.

Това тук е защото толкова могат. Нали се виждат и другите примери - и странници, и мадхямици, и всякакъв вид религиозни деца, дето всичко "сериозно:" им е от заемки, вкл и боичките на образите, с които се перчат сред форума. Не са виновни - толкова могат и това правят.

И да отвори някой сериозна тема - какво като я отвори? Кой ще пише в нея, освен автора й? И какво като пише, като останалото е бутафория на "сериозното", само с надувките, изцепките и дърлянето между хора, дето са тук просто като за разпивка, блага раздумка, религиозни и фантазни игри или детски събори.

Хора, които просто имат потребност от рефлексия, при това дуална - негативна или позитивна - съвсем по детски.

Хора, които вече са на следпенсионна възраст си търсят мищурии за да се запълват от празното, от възрастовите или житейски кризи. А религиозния раздел чупи тъпомера от едни и същи игри на "аз я разбирам моята вяра повече от вас" или "щото съм праведен, пък вие не сте". Хора, дето живота ги блъска заради несполуки, заради непреживени конфликти и травми... и напират тук сякаш е кабинета на психиатъра... 

Това могат, това им трябва, това и правят сред свободен форум. Да не би сред на 'дир.бг' форумите да е друго. Когато няма елементарна цедка се събират преди всичко елементарни хора. Това че са много - прави форума клюкарница като ФБ, вкл и политическата тролна сбирка.

Нали видя, че с кифленско изфукване дойде и знаменитата фраза "ми аз си имам моята обективна реалност и ми е много добре в нея". Заслужава си да се сложи като основния бисер и заглавие на "общите раздели" - толкова е знаменателна и показателна на нивото на културата, образоваността...и глупостта.

Но най-тъжната витрина е в блоговото пространство - нещо което е по принцип "лицето на форума"... виж самотните фигури там, дето са цяла "шведска тройка" вече от години. Това е витрината, това се предлага, защото това е налице - такава е "стоката" в тоя магазин и единственото, което се държи на някакво ниво е техническата част от форума, заради компетенцията на няколко професионалиста.

За да е налице сериозен разговор и дискусия са нужни сериозни хора. Хората правят сериозното или да не е такова. Каквито са хората, това е резултата от обмена им.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Да, хората отделят години,  десетилетия,  посвещават и живота си на духовни практики, книгите на Макс Хайндел са настолни,но за сметка на това други "спестяват време". Седем пъти по-нагоре има лични коментари от Следа, но Рамус не ти е прочел, и пак изстреля глупостите си на посоки. В това отношение няма нищо сериозно, на каква база отхвърля написаното, като даже не се е запознал с него? Вихри се с глупостите си, компетентна манджа с мелодия...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

за да видиш - кое точно му е "розенкройцерството" на тия глупотевини - ето извадки "детската учителка" в какво се вживява като "вселенска истина" и защо я проповядва,  какво означава 'духовно същество', когато "диктува" измишльотините на болния си автор. И тогава - иди-дойди, необразовани или религиозно-кризисни, но сега  :) :

на 2.12.2021 г. в 14:12, Гретел написа:

Недъзите и заболяванията които засягат хората могат да бъдат разделени на две големи групи: психически и физически. (!!!)

Проблемите на психиката отчасти могат да се дължат на злоупотребата със силата за размножаване (или творческата сила), когато те са вродени, (!!!)с едно изключение което ще засегнем по-късно.

Същото важи и за затрудненията в говора. В това има смисъл и е лесно разбираемо.

Мозъка и ларинкса са били създадени от половината от творческата сила, така че човекът който преди създаването на тези органи е бил би-сексуален и е можел да създава сам от себе си, е загубил тази способност след като тези органи са били създадени и сега зависи от съдействието на друг човек от противоположната полярност или пол за да създава ново тяло за идващ дух...

Цяла нова тема от цитирани глупости може да се направи... Сред което да се зачетеш и ще добиеш ясно нивото на "духовното послание"...

И това е така сред всеки от религиозните цитати и цитиращите ги са като на конвейер правени. А заглавията на темите - се подбират за да ги кликне някой с надежда да прочете - точно както е в жълтите вестници... Примерите на странника или китайския последовател на великия си учител... или който и да е друг - или сутри, дето да цитираш с години, или извлек от библии и свещености. И не цитатите - лудостта е на авторите, дето си пълнят личното си оградено място, с етикета на личния си ник...

Няма сред горното дори един абзац, в който да няма величайши глупости. Това не пречи с нищо последователят да си вярва в тях, нищо че е преподавателка... и е в професия, сред която да раздава и множи образованост и култура...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 2 часа, _ramus_ написа:

И не цитатите - лудостта е на авторите... 

Не можеш да категоризираш хора, които са психично здрави и заемат по-стойностни позиции от теб в обществото като луди. Но и можеш... Нормално е за психопата да лъже и по този начин да се опитва да манипулира. 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Сподели

×
×
 • Добави ново...