Премини към съдържанието
  • Добре дошли!

    Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

    Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

     

Препоръчан отговор


Счита ли Юдаизма останалите народи за "второ качество", а хората им за близки до животните?

И как се гледа на тези думи от Талмуда:

"Abhodah Zarah (22 a)       Не общувайте с неевреи, те проливат кръв.
Kerithuth (6 b, p.48)    Евреите се наричат хора, християните не са хора.
Nilkhoth Maakhaloth   Християните са идолопоклонници, не общувайте с тях.
Abhodah Zarah    Християните са мръстни, защото те не са от Синайската планина. 
Makkoth (7 b)   Невинен си в убийство, ако намерението ти е да убиеш християнин.
Zohar (II, 64 b)   Раждаемостта на християните трябва да се намали осезателно.
Iore Dea (142, 10)   Стойте физически далече от църкви.
Iore Dea (335, 43)   Изгнание за този евреин, който продаде земя на християнин.
Iore Dea (154, 2)   Забранено е да учите християнин на търговия.
Babha Bathra (54, b)   Всяка християнска собственост принадлежи на този евреин, който пръв предяви претенции.
Babha Kama (113 b)   Позволено е да измамиш християнин.
Zohar (I, 160 a)   Евреите винаги трябва да се опитват да измамят християнина.
Hilkhoth Akum (X, 1)   Не спасявайте християни, когато са в смъртна опастност.
Hilkhoth Akum (X, 2)   Покръстените евреи трябва да получат смъртно наказание.
Choschen Ham 9425, 5)   Тези, които не вярват в Тората трябва да бъдат убити.
Pesachim (49, b)   Не са необходими молитви, когато обезглавите някого в деня на Шабат.
Hilkhoth Akum (338, 16)   Или ги отвърнете от тяхната вяра или ги убийте.
Zohar ( II, 43 a)   Изтреблението на християните е необходима жертва.
Ialkut Simoni ( 245 c)   Да пролееш кръвта на неблагочестив е жертвоприношение на Бога.
Zohar ( L, 38 b,39a)   Високопоставеното място в Рая е отредено за тези, които убиват идолопоклонници.
Abhodah Zarah (26 b) T   Дори и най-добрият от гоите трябва да бъде убит.
Sanhedrin (59 a)   Тези, които любопитстват да разберат еврейските закони, да получат смъртно наказание.
Sepher Or Israel (177 b)    Ако евреин убие християнин, той не извършва никакъв грях.
Sanhedrin (58 b)   Да удариш евреин е все едно да удариш шамар на Бога.
Obadiam   Когато Рим бъде разрушен, Израел ще бъде спасен."

" ”Евреите са повече приятни на Бога отколкото ангелите”/Трактат Chullin , fol.91./, тъй щото онзи,който оскърбява с действие /бие по страната евреина/, оскърбява величието Божие, а затова гой , който удари евреина , трябва да умре/Трактат Lathedrin , fol.58 b./ Колкото хората са по-високо от животните , толкова джедайте са по-горе от другите хора/Sepher Leror ha Mar , fol.107 a./ Тези последните са животинско семе / Трактат Sebammoth , fol. 98 a./ , тъй щото ако не би имало евреи , то на земята не би имало никакво благословение : ни слънчеви лъчи , ни дъжд , и хората не биха могли да съществуват / Пак там – 63 а / . Всички равини са съгласни помежду си в туй, че неиудеите имат чисто животинска природа. Рабби Мойсей бен Нахмам , рабби Раши , рабби Абрванел , рабби Жалкю и други , сравняват гоите ту с кучетата , ту с магаретата , ту ,       най-сетне , със свинете . “ Едничък еврейският народ е достоен за вечен живот , а всички други народи са подобни на магарета” , казва рабби Абрванел/Comment.dr. Hos IV ,230,cel.4/.”Вие ,иудеи , сте съвсем други хора , но останалите хора не са хора , защото душите им произлизат от нечистия дух , когато душите на иудеите произлизат  - от духа На Светаго Бога. “ – убеждава съотечествениците си рабби Менахем /Comment.sur le Pentatengus,fol.14 b. /. Същото разсъждава и рабби Жалкю , който казва : “ Само джедайте имат право да се наричат хора , а гоите , които произлизат от нечистия дух , трябва да се наричат свини”/Salkut Keubent , fol. 10 b./. Следващият разказ илюстрира добре на този възглед на джедайте за иноплеменниците. Знаменитият равин Бен Сира се намирал във Вавилонския плен и се ползвал от голямата дружба на Навуходоносора. Царят му оказвал всевъзможно внимание и един път му предложил да се ожени за дъщеря му. Бен Сира казал на царя : “ Знай , царю , че аз съм човешко дете , а не животинско “/Sepher Ben Sira , fol.8./. Дъщерята на царя , по такъв начин , от гледището на Талмуда , е била не повече от кученце , и бракът с нея би могъл да унижи евреина. На това главно различие между неевреина и евреина , което едничко дава достойнство на човека , се основава всичкият морал на Талмуда. Фарисеите , които били изтълкуватели на Талмуда , не могли съвършено да унищожат заповедите , дадени от Мойсея на неговия народ, които определяли отношенията им към ближния  ; но те изтълкували тия заповеди тъй , че под ближен трябва да се разбира само евреин . Заповедите за любовта , които Мойсей дал , Талмудът заповядва да се изпълняват тогава , когато работата се касае до евреин , но те не трябва да се изпълняват по отношение на гой , живота на когото се цени от джедайте , като животът на куче . “ Над магарета и кучета тъй не тежи Божият гняв , както ненавистта на Йехова тежи над гоите “ / Aboda Zarah , fol. 4 a./.  Тази мисъл , че Бог ненавижда гоите , оправдава според Талмуда всички жестокости на джедайте по отношение на гоите . И наистина , как да обичат оногози , когото Бог проклина ? На това основание Талмудът дава следното предписание : “Вие не трябва да оказвате на гоите никаква помощ”/ трактат Lebammoth , fol. 23 a. / . “ Запрещава се да имате жалост към ония , които нямат разум “ / Тракт. Sanhedrin , fol. 92 a./. “ Не следва правоверният човек да бъде милосърден по отношение към нечестивия човек” / Commentaire du ser livre des Rois XVIII , 14./. “ Вие бъдете чисти с чистите и жестоки с жестоките” / Baba Batra , fol. 123 a. / . Гоите не могат да не бъдат ,по мнението на Талмуда , зли, а за това , ако те “правят добро , ако дават милостиня , ако оказват милосърдие , то още повече трябва да ги проклинате и да им вменявате тия дела за грях , защото те вършат това за щестлавие”/ Bala Buttra , fol. 10 b./ .

        Но тъй като опитът научил джедайте , че не може тъй открито да порицават гоите , то затова Талмудът препоръчва да бъдат лицемерни по отношение към гоите. “ Приветствувай гоя , за да бъдеш с него в мир и за да му станеш приятен и да избегнеш разприте”/Тракт. Cittin fol. 61 b./. Рабби Бахай прибавя : “ Лицемерието е позволено в тоя смисъл , щото иудеинът да се показва вежлив по отношение към нечестивия гой , за да го почита той и да му казва : “аз ви обичам “ . Но същият рабби Бахай пояснява , как трябва да се прилага това правило  : “ Това се позволява в този случай , ако евреинът има нужда от гоя , или основание да се опасява , че гоят може да му повреди ; в противен случай – това ще бъде грях “ / Sepliet Cod la Kenlach fol. 270 ./ .    За туй , за да измами по-добре гоя , евреинът може да посещава неговите болни , да погребва неговите покойни, да помага на бедните , но всичко това трябва да прави за туй , за да има мир с гоите  и за да не правят тези нечестивци зло на джедайте . / Тракт. Cittin fol. 61 a./ . Но с това се не ограничават общите указания , от които трябва да се ръководи евреина в отношенията си към гоите. Можем да приведем цял ред други предписания на Талмуда   ,които се касаят до туй , как джедайте да се отнасят към живота и имота на гоя , - и чрез всички тия предписания преминава това дълбоко различие , , което полага талмудът между джедайте и неджедайте. Касае ли се , например , работата за земните блага…Тия блага са дадени на човека , говори св. Писание. Да , но човекът – това е само евреинът , обяснява Талмудът. И тъй , неевреинът няма право да владее тия блага , защото той е не само животно , но като животно , него със спокойна съвест можем да убием или изгоним и да се възползваме от имота му. – “ Собствеността на неевреина – това е все едно като изгубена вещ  ; истинският `и владетел е евреинът , който и  трябва    преди другите да я владее/ Baba Batha , fol. 54 b./.                                                                                       

       “Това е напълно справедливо , казва рабби Албьо , защото Бог е дал власт на джедайте над имота и живота на всички хора”/Sepher Sanhedrin , fol.37 a./.Затова , ако той открадне от евреина някоя най-малка вещ , то той е повинен на смърт ,но на евреина е позволено да взема , колкото му се иска , от имота на гоя ,защото там , дето е написано “ да не правите зло на ближните си “ не е казано , че не трябва да правите зло на гоя / Sepher Nalkarim III 25. /. Ето защо евреин , ако открадне нещо от евреин , счита се за крадец , но ако открадне от гой , то това се счита , че е взел това , що му принадлежи. Рабби Аши казва на слугата си : “ Донеси ми това грозде , което принадлежи на гоя , но не пипай това , що е собственост на евреин “ / Тракт. Bada Kammafol 112 b. /. Тази върховна власт на евреина над всичко , що принадлежи на гоя , се простира и над животните.  Талмудът казва : “ ако волът на евреина убие вола на гоя , то евреинът е свободен от съд , но ако волът на гоя убие вола на евреин , то гоят трябва да заплати загубата на евреина , защото Бог е измерил земята и е предал гоите на израиля” / Тракт. Bada Kamina fol. 57 b./.               

        Талмудът  също дава съвети на джедайте и относително тези средства , при помощта на които джедайте би могли да достигнат и главната си цел – окончателно да се подчинят гоите материално . Главните средства – това са лихварството и измамата . “ Бог – казва се в Талмуда , - е заповядвал да се вземат проценти от гоите и да им се дават пари не иначе , а само за проценти , тъй щото вместо туй , да им се оказва помощ , ние трябва да им причиняваме вреда , ако това е полезно за нас  ; но по отношение към джедайте не трябва да правим така “ / Matrrontde Sepher Mir. fol. 73. 4. /. Знаменитият рабби Бахай казва : Животът на гоя е в твоите ръце , о иудеино , а толкоз повече ти принадлежи златото му “ / Exqlis du Pentar fol.213 , 4./. Благодарение на тая доктрина за лихварството , което е задължително за джедайте , като правило на религията им , в техни ръце се съсредоточава грамадно богатство. Понякога това лихварство е достигало до невероятни размери . В съчиненията на Янсена са приведени данни , които доказват , че евреи са вземали 300 , 400 и дори 600 процента в година. Покрай лихварството Талмудът предписва на джедайте да употребяват по отношение към неджедайте всички способи на измама и кражба , например : гоят изгубил някой предмет или кесия , евреинът го намерил и той не трябва да го възвръща на гоя , защото е писано : “ Запрещава се да се повръща на гоя туй , що е изгубил ; този , който повърне на гоя , що е изгубил , няма да намери милост от Бога “/Тракт. Sampelrin , fol. 76 b. /. Раби Раши разсъждава : “ Да възвърнем на гоя туй , що е изгубил , това значи да сравним нечестивия с израилтянина , а това е грешно “/ Пак там ./. “Който възвръща на неуидей изгубена вещ , прави грях , защото съдействува за могъществото на нечестивия “/Sak. Chaz hlieh Cez./. , казва рабби Маймонид . Рабби Жерухан прибавя : “ Ако гоят има свидетелство , което доказва , че той е дал на заем пари на евреин и ако гоят изгуби това свидетелство , то евреинът който го намери , не трябва да го възвръща на гоя , защото задължението на неговия брат е изгубило силата си в тоя момент , когато го е намерил . Ако пък евреинът , който е намерил полица , би пожелал да я възвърне на гоя , то неговият брат трябва да му запрети да направи това , казвайки : “ Ако ти желаеш да светиш името на Бога , то не прави това “ / Nethih , IV./. Този съвет напълно се съгласува с морала на Талмуда , защото гоят по Талмуда няма право на собственост , която принадлежи само на едните евреи. Евреинът , който заема пари от гоя получава само туй , що му принадлежи .Същите правила се преподават от Талмуда и за търговията : “ Позволено е , казва Талмудът , да вземете проценти от гоя , а също и да го измамвате при продажба на някоя вещ , но ако продавате нещо на ближния си , т.е. на евреин , ако купувате нещо от него , то не трябва да го измамвате”/Тракт. Baba Mesia, fol.61 a./.  Рабби Мойсей ясно казва : “ Ако гоят , като се разплаща , се излъже в сметката на парите , нека каже : “Аз нищо не зная “. Но аз не съветвам да вкарате гоя в грешка , защото той може да направи тая грешка с намерение да изпита евреина. След това става понятно туй , що е писал рабби Бренц : “ Ако евреи са пътешествували в продължение на цяла седмица и са лъгали християните на дясно и на ляво , то нека те се съберат в събота и въздадат слава на Бога , казвайки : “ Трябва да се изтръгне сърцето от гоите и да се убие най-добрия християнин”/Ludenbalg , 21./. Евреите по правилата на Талмуда , трябва да се ползуват от държавните закони тъй , щото да извличат от тях само придобивка за своя народ . В това отношение Талмудът се изразява много ясно : “Ако евреин има да се съди с неевреин , то вие трябва да съдействувате в това , щото вашият брат да спечели делото , и трябва да кажете на иноплеменника : “ Тъй желае нашият закон “ . Ако законите на страната са благоприятни за джедайте , то вие трябва също да съдействувате в това , щото вашият брат да спечели делото , и трябва да кажете на иноплеменника : “ Това изисква вашият закон”. Но ако се не представи ни тоя , ни другия случай , то трябва да омотаете иноплеменника с разни интриги тъй , че евреинът да спечели делото”/Тракт. Baba Kamma , fol.113 a./.       Рабби Акиба  , комуто принадлежи това правило , прибавя , че при това дело , трябва да бъдем предпазливи и да действуваме тъй , че джедайте да не бъдат дискредитирани. .I I .Същото различие между иудеинът – човек и гоинът-животно , което дава право на евреина да се разпорежда с имота на гоя , дава му също право за жинота и смъртта над последния/ т.е. гоя/. Рабби Маймонид казва за това така : “ Казано е : не убивай , но това означава не убивай евреин , син на Израиля , но гоите , еретиците , не са синове израилеви”/ Sad Chag. , hileh Rozzachu hilch Mela chim./. И така , тях можете да убивате със спокойна съвест , и това е по-добре да правите тогава , когато не ви заплашва никаква опасност за отговорност.” Трябва да убивате най-почетния  между идолопоклонниците”/ Aboda Zara fol.26 b. / , и още : “ Ако извличате гоя из яма , в която е паднал ,то с това се оказва услуга на идолопоклонството”/Aboda Zara fol.20 a./. Маймонид казва : “ Запрещава се да имате милосърдие към идолопоклонника , когато той погинва в река или в някое друго място , и ако той потъва , то не трябва да го спасявате “/Jad Chaa hilech Abada Zara./.По такъв начин учат и всички други знаменити тълкуватели на Талмуда и особено Абранавел . Този последният заповядва да ненавиждат , да презират и унищожават всякого , който не принадлежи към синагогата , или е отлъчен от нея/ Rosch Emmunna , fol. 9 a. /. “  Ако  еретик падне в яма , казва той , то не го изваждай ; аков ямата има стълба , то ти я извади от там ; ако около ямата се намира камък , то ти го хвърли там / Aboda Zara . fol.26 b./. Най-сетне в Талмуда има правило , което по своята жестокост напомня жестокостта на древните поклонници на Молоха и което в достатъчна степен обяснява ония ритуални престъпления на джедайте , които тъй често са имали място в историята на тоя народ : “ Този , който пролее кръвта на гоя , принася жертва Богу”/ Lafkut Simeoni ad Peutat , fol. 245 col.3. Miderach Bamidebar rabba . p. 21./.Да убиеш гоя съставлява такава голяма заслуга , че ако при това е станала грешка , и вместо гой би бил убит евреин , то тогава не се вменява във вина на убиеца , тъй като по Талмуда  едното желание да убие гоя е голяма заслуга на евреина. Този , който намерява да убие животно , а убие ненадейно човек , или този , който като желае да убие гоя , по погрешка убие евреин , не трябва да се подлага на наказание”/ Тракт. Sanhedrin , fol. 78 a. / ; но гоят , който преднамерено убива евреин е виновен , като че ли е унищожил целия свят /Тракт. Sanhedrin 37 a./. Гой , който убива друг гой трябва да се счита невменяем , защото той чрез това убийство става прозелит на еврейството. Но ако би той е убил евреин , то трябва да умре , макар и да е приел обрезание” / Пак там , fol. 71 v./.Както имота и живота на гоя се намират в пълно разпореждане на евреина , също в негово разпореждане се намира и семейството на гоя – жената и децата му . Мойсей е казал : “ Не пожелавай жената на ближния си “ , - но жената на ближния – това е жената на евреина . Най- знаменитите тълкуватели на Талмуда равини  : Раши , Бахай- Леви , Жерсон , са съгласни помежду си в туй , че прелюбодеяние няма там , дето няма брак , но понеже гоите са животни , то у тях  не може да има брак , който е божествено установление.       На това основание равинът Маймонид учи : “Позволено е прелюбодействието , но с жена на неевреин “/Lad Chax hilech Melachim ./. И наистина , в Талмуда има много разкази , където в ролята на прелюбодейци влизат знаменити равини , например : Емидер , Нахман ,  Миер , Тарфон и др. /Тракт. Lomma , fol. 18 ./. Чудовищно , Талмудът разрешава садизма : мъжът може да върши с жена си всичко , що му е угодно , да постъпи с нея така , както постъпват с парче месо : да го пече или вари , гледайки по туй , кому що се нрави. В Талмуда има разказ , че при един равин дошла жена и почнала да му се оплаква за содомските действия над нея от мъжа `и : “ Дъще моя , казал `и равинът , аз не мога никак да ти помогна , защото законът те е принесъл в жертва на твоя мъж “ . И забележително е , че това учение се намира не само в старите Талмуди , но и във Варшавското издание на Талмуда 1864 г./Тракт. Nedarim./. Най-сетне в Талмуда има такива гнусни правила , които не се решаваме да предадем в превод .По-нататък , по мнението на Талмуда , всички християни са идолопоклонници , към тях трябва да се прилагат всички жестоки мерки , каквито се прилагат към идолопоклонниците/ Aboda Zara , fol. 2 a./. Християните толкози повече са виновни в идолопоклонство , че те почитат за Бога – нечестивия “иудеин – ренегат” ,за когото самия спомен трябва да се унищожи / Aboda Zara , fol. 17 a./. Ето защо рабби Раши с гняв възклицава : “ Трябва да се заколи най-добрия между християните” / Комент. на “Изход”, изд. Амстердамско/. Неговите мисли напълно споделя равин Маймонид , този орел на синагогата , когато казва : “ Заповядва се , да се умъртвяват  и хвърлят в рова изменниците из средата на еврейския народ и такива еретици , като Иисус из Назарет , и Неговите последователи /Lad Char . hilach Aboda Zara Perek./.  В трактата “Абода Цара “ се говори , че всеки иудеин има право да се устремява върху християните и да ги убива с въоръжена ръка. Но в тия случаи , когато иудеите биха достигнали политическо могъщество и биха завзели в ръцете си всички функции на държавния живот , те трябва да предадат всички християни на смърт под какъвто и да било предлог/ Lore Bea 158 . Choschen Misch.425./. За постигане на това могъщество , Талмудът разрешава на джедайте клетвопрестъплението . В Талмуда има следния разказ : рабби Йоханан се ползувал от доверието на една дама , която му доверила един голям секрет под голяма клетва , че той няма да го каже никому . “Аз няма да открия тоя секрет и на Бога Израилев” , отговорил `и равинът . Дамата му повярвала , но рабби Йоханан в себе си прибавил : “ На Бога Израилев няма да открия секрета , а пред израилския народ ще го открия “ / Тракт. Aboda Zara , fol. 28 a./. Талмудът твърде възхвалява тази изобретателност на равина . Равин Акиба препоръчва на джедайте : “Тая клетва няма значение “ , и тогава съвестта им ще бъде спокойна /Тракт. Calla ,2./ .  Но когато евреин направи някое голямо престъпление , а друг евреин бъде привлечен в качеството си на свидетел против него , то този последният може да даде лъжлива клетва , възползвайки се от указаната уговорка за себе си , за да оправдае своя брат /Lore Bea  CCXXXII , 12 и 14./ Ето пример на еврейска клетва : Крал на гои иска от евреин да се закълне , че няма да бяга от страната му  ; евреинът трябва да си каже в себе си : “Днеска няма да бягам “ ; кралят иска евреинът да се закълне , че той никога няма да избяга , евреинът трябва да каже в себе си : “ да , но при такива условия “ , после да избере някое невъзможно условие , напр. , ако кралят няма да се храни днеска/ Hagahah Ashari /. По такъв начин джедайте могат да нарушават всяка своя клетва и да запазят спокойствието на съвестта си . Ние приведохме цял ред свидетелства из Талмуда  , които доказват оная злоба и ненавист , с каквито джедайте са проникнати към гоите / неджедайте/ .Ние не влизаме в оценка на тия свидетелства и не правим от тях тия или други изводи . Нека читателят направи това сам , на основание приведените от нас данни от талмудическия морал  ."

В крайна сметка, ако евреите вярват в това, то те изглежда се явяват най-големи нацисти и фанатици.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 45 минути, rurk написа:

Счита ли Юдаизма останалите народи за "второ качество".....

Това в същност е наръчник с указания , какво се случва между хората когато става дума за оцеляване на ТЯЛОТО в неблагоприятна за съществуване околна среда ...Склонен съм от историческа гледна точка да проявя разбиране.....

За ДУШАТА - и дума да не става ! Примерно Юда.......

Т.е. никакво единство между Душа и Тяло , даже Душата никаква я няма.....Следствието е религиозно мазало.....:)

В християнството пък е на обратно - пак религиозно мазало се получава.....естествено е да се появи като отрицание на отрицанието , без да стига до качествено превръщане , т.е. без поумняване за нещата от живота....примерно като ти ударят плесница , обърни и другата страна ....с любов ! :) Ами като я върнеш плесницата , другия какво прави ....пак с любов ?........:)

Това противоречие днес стои в пълната си острота за решаване . Търси се ново качествено решение . Иначе - Апокалипсис !......:)

А решението е ограничаване на Лакомията в разумни граници , във всичките й форми ......

заб.: Лакомия - произлиза от 1-ви закон на Живото : " Усвоява околната среда за целите на собственото си съществуване ....."

Редактирано от by_chechi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 20 минути, rurk написа:

В крайна сметка, ако евреите вярват в това,

тя "крайната сметка" е ясна.

Но нейното "начало" тръгва от - ти в какво вярваш - за да изпишеш всичко това? И в каквото вярваш - изглежда че се явяваш... Въпроса е - че ти няма да напишеш в какво вярваш - защото веднага става уязвимо откъм рационален анализ - както е всеки обект или представа в която се вярва.

Да поставиш едни верски канони в условията на други такива - е възможно най-голямото невежество.  Ако това, в което ти вярваш го поставиш сред която и да е друга система от вярвания... става всякакво друго, но не и значимо ( а най-често - абсурдно).

И когато пледираш да изказваш мнения за нещо си... преди всичко си спомни, че най-вече пишеш кой си ти. А има значение - някой да се пише КОЙ Е... и КОЙ се изживява че е. От разликите между двете се разбират доста неща за Пишещия.

Редактирано от _ramus_ (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 2 часа, rurk написа:

....

В крайна сметка, ако евреите вярват в това, то те изглежда се явяват най-големи нацисти и фанатици.

 

Рурк, би било мъдро да знаеш значението на думите преди да ги използваш, особено когато обиждаш някого, човек или народ


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Според мен, ако вие вярвате, че сте повече от останалите хора, имайки се за евреи, макар че според мен това е доста по-различно от вашите разбирания върху определението, то не бива нито да модерирате, нито да администрирате.

Самите тези разбирания, че даден етнос, или народ е повече от другите, си е фанатизъм и нацизъм.
Но, ако мислите, че има други думи, които са по-подходящи като определения, може да ги споделите.

Въпросите са прости, не целят конфронтация е изясняване, яснота за хората.
Та, дали евреите вярват, че са по-висши същества и че останалите са като животни?

преди 45 минути, capnemo написа:

Рурк, би било мъдро да знаеш значението на думите преди да ги използваш, особено когато обиждаш някого, човек или народ

Нямам цел да обиждам никой, но винаги се получава този парадокс - като кажеш нещо на даден евреин, 100 евреина ще те обвинят в антисемитизъм.
Всъщност не познавам друг народ, които да се счита повече от другите народи в момента. В миналото е имало - арии, хитлеро-фашисти и пр.
Днес, ако евреите вярват в това, че всички останали народи (гои, или нохри) са по-долни и нисши, подобни на животни, значи те са единствения народ, нация, която има и държи на тези възгледи. А това си е страшно за мира в света.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 5 минути, rurk написа:

Според мен, ако вие вярвате, че сте повече от останалите хора, имайки се за евреи, макар че според мен това е доста по-различно от вашите разбирания върху определението, то не бива нито да модерирате, нито да администрирате.

Самите тези разбирания, че даден етнос, или народ е повече от другите, си е фанатизъм и нацизъм.
Но, ако мислите, че има други думи, които са по-подходящи като определения, може да ги споделите.

Въпросите са прости, не целят конфронтация е изясняване, яснота за хората.
Та, дали евреите вярват, че са по-висши същества и че останалите са като животни?

Нямам цел да обиждам никой, но винаги се получава този парадокс - като кажеш нещо на даден евреин, 100 евреина ще те обвинят в антисемитизъм.
Всъщност не познавам друг народ, които да се счита повече от другите народи в момента. В миналото е имало - арии, хитлеро-фашисти и пр.
Днес, ако евреите вярват в това, че всички останали народи (гои, или нохри) са по-долни и нисши, подобни на животни, значи те са единствения народ, нация, която има и държи на тези възгледи. А това си е страшно за мира в света.

Не, ти обиждаш и продължаваш да го правиш. Втори път само на една страница. Нека е за последен път, считай го за предупреждение.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
току-що, capnemo написа:

Не, ти обиждаш и продължаваш да го правиш. Втори път само на една страница. Нека е за последен път, считай го за предупреждение.

Твърдя обратното - нито обиждам, нито има за цел да обиждам. Нямам причина да го правя.
Просто питам дали това е така, дали евреите имат себе си за по-висши от другите народи и дали наистина ги считат за близки до животните.

току-що, valkiria1 написа:

Всеки, който намери за необходимо, може да се включи в дискусията и  да ти обясни своето виждане и знания  по въпроса, ако намери  нужното време , ако  счете за за полезно и нужно.Лиично аз разпределям усилията и времето си по разумно и целесъобразно.

Хубав ден.

Хубав ден и на теб!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

евреи по майка, или евреи по баща:

http://www.berkovich-zametki.com/2013/Zametki/Nomer1/Tabak1.php

http://jerusalem-temple-today.com/maamarim/LifIs/09/10-02.html

Редактирано от rurk (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Купих си един самун от еврейския хляб Challah за да си облажа душата и, Бога ми, изядох го половината... Много хубав го правят. Отдавна не бях преяждала така. Да са живи и здрави, всички!

 

 

F0F5A34F-5CC6-4C9A-A04F-E136F2D5BD24.jpeg

F27D1ACC-F759-44BF-BFA6-C5625F5FFF8C.jpeg

4707EE4F-CE55-4614-B921-C2CA2F505282.jpeg

Редактирано от Sleda (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 13 часа, rurk написа:

евреи по майка, или евреи по баща:

Евреите са мъдри хора, и в онези далечни времена, когато все още медицината не е била толкова напреднала, за да се правят ДНК анализи за наследственост, те са осъзнали, че бащата може да е неизвестен, и че няма как да бъде доказано бащинството, но пък няма нищо по-сигурно от майката, която износва и ражда детето.

И докато арабите са забулвали и продължават да забулват жените си, за да бъдат сигурни, че те са бащите, и че жената по този начин е защитена и сигурна собственост, и си въобразяват, че по този начин си осигуряват сигурност за наследниците, еврейските мъдреци са решили, че  булото не може да бъде критерий и доказателство за сигурност в това отношение.

Редактирано от Aumi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Е да де, но от майка еврейка и баща етиопец, примерно, дете еврейче ли ще се роди. Нека, нямам нищо против. Може и да е червенокосо с лунички.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Обърнете внимание на това видео и ако искате размислете и коментирайте върху него:
 

 

“Защо в действителност Хитлер мразеше евреите? Какво искаше от тях? Защо го тревожеха?
Отговорите се намират в „Моята борба“.
...
Той не мразеше евреите, защото носят „пеоти“ (дълги къдрави бакенбарди). Не ги мразеше, защото спазват мицвот (Божиите заповеди). Мразеше ги, защото са комунисти. И той го пише съвсем ясно: „Евреите унищожават религията и вярата. Те проповядват безбожие в Германия.“
Ето така пише той: „Чувствам се като Божи пратеник, изпратен да унищожи евреите, защото не вярват в Него.“
Това го пише тук („Моята борба“). Сега разбирате ли защо това не се преподава в училище? Защото кой пише учебните програми? Същите тези левичари.
...
Те (левичарите, безбожните евреи) разрушиха всички ценности. Отровиха литературата и театъра. Кой го направи? Евреите, спазващи Тората ли отровиха германския театър?
...
„Аз не харесвам евреите. Не харесвам религиозните евреи, но за какво да се тревожа. Евреите, които изоставиха Тората и мицвот и не изглеждат като евреи, тях ненавиждам... „ (Вагнер)
...
Ти (Бог) ни избра сред всичките народи и ние сме смирени, милосърдни и боязливи всъщност. Това е източникът на нашата гордост...
Нашите грехове ни изпратиха в изгнание, далеч от нашата земя. И слава Богу, ние се завърнахме, и трябва да бъдем внимателни да не повторим същите грешки.
Ние трябва да осъзнаем и признаем своето ниско самоуважение пред неевреите и да изразим волята си да бъдем като тях.
Дойдохме на този свят, за да бъдем различни. Бяхме създадени на този свят, за да бъдем евреи и единственото ни предназначение е да бъдем с Бог. И за който наистина иска да бъде с Бог, Бог е с него. На което и да е място, в добри и трудни времена, тук и не тук, и нека да е Божията воля и да рече Бог на нашите неволи „Достатъчно“. Под всяка форма, във всяка ситуация, където и да е, всеки може да заслужи вечно изкупление и вечно щастие.“

 

Редактирано от rurk (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 35 минути, Sleda написа:

Е да де, но от майка еврейка и баща етиопец, примерно, дете еврейче ли ще се роди. Нека, нямам нищо против. Може и да е червенокосо с лунички.

Ако майката е спала с различни мъже етиопци, и ако няма ДНК тест за бащинство, няма да е сигурно кой точно е бащата.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Как се нарича концепцията даден етност, нация да не си омешва кръвта с други народи, да не се размножава с различни от себе си?

Това произлиза още от Тора, от Второзаконие, където Господ препоръчва/заповядва.

Защо?

За да отговорим на този въпрос, първо трябва да внесем ясното по друг въпрос - по въпроса за евреиството.
Какво е да си евреин?
Кое прави реално от един човек евреин?

Авраам не е бил евреин. Ной не е бил евреин. Енох не е бил евреин. Авел и Сит не са били евреи. Адам не е бил евреин.
Забелязвате, че посочвам само същества от мъжки пол. Не случайно.
Макар и неевреи тези същества са, меко казано, близки на Бога, скъпи са за Бога и Бог е скъп за тях. Енох даже бе бе взет от Бога, приживе, без да умира.
Не се питайте как така неевреи са Близки на Бога и как тъй някой от тях може да бъде Спасен от Него.

Аврам е роден в град Ур, Халдейски, в Месопатомия, Асиро-Вавилон. Той преживява Бог, Бог му се явява (му говори) и го наставлява, а в последствие го извежда от Вавилон и го води към Обещана Земя.
Към Аврам се формира група, която е съставлявана от семейство, някаква част от рода, някаква част от слугите и в последствие други хора, които са усетили специалността на Авраам, неговата доброта, честност, Богобоязливост, мъдростта му.
То ест хората са били привлечени от качествата на неговота душа, на неговия характер.
Има много такива примери в Танах, в които ясно се посочва, че именно тези качества на душата са нещото, което привлича останалите хора като магнит и което е специалното...
И именно това откъсване от Вавилон, от вавилонското съзнание, което в последствие става нарицателно за изкривеността, изопачеността, за тъмнината (Ваал), именно то е същинското еврейство - преминаването от едно ниво на съзнание в друго, символизирано с преминаването на Авраам и групата около него през реката и установяването им в Ханаан, което символизира сърцето.
Евреин е всеки преминал тази "река" и всеки установен в сърцето, в любовта, в милосърдието, в спазването на Закона Божи, в добротата и човеколюбието.
"евреин" произлиза от корена "иври", който означава "преминаващ", "скитащ", "странен"...
И наистина за егоистичния ни свят хората на любовта и добротата са странни. Чудаци са. Поведението им е нелогично за животинското съзнание, което е оковано в/от страховете си.

Та, кръвната група наистина се променя когато у сърцето заработи Любовта и именно тя може да бъде онаследена, с характерните нагласи и предразположености, с характерните ДНК отпечатъци. Но както може тази кръв да бъде променена към добро, така може и да бъде променена към зло и  реално точно това се е получило с всички хора на този свят, защото всички са чеда на Адам.
Адам не е евреин, Енох не е евреин, Ной не е евреин и пр., до Аврам, който даде начало на еврейския народ*.

Сега не се питайте как неевреин би могъл да даде начало на евреи!
Не може да се отговори на този въпрос, освен ако не е горенаписаното обяснение.
Ако Авраам стана евреин без преди това да бъде евреин, значи тази възможност е реална за всеки и значи не е задължително въпросното еврейство* да се предава по кръв (в поколение и род).
 

Пак повтарям, с оглед горните аргументи, и с оглед Божията Истина, "евреин" означава някой, който е излязъл от Вавилон и който е преминал "реката" (предела) между егоистичното съзнание и алтруистичното съзнание.
Такива хора, обособени в група, съставляват Божия народ, защото са обърнати към Бога и живеят по сърцето, по Закона на любовта.
Останалите хора, народите от света - те се занимават с други работи, с материални, с неща които идват и си отиват, с работите на тези свят. Ето защо те са неевреи - защото не са преминали "реката". И те остават вън от сърцето, от любовта. Затова са "нохри" - външни, затова са "гои" - не говорят този език (защото речта идва от сърцето, със сърцето си ще се спасиш и със сърцето си ще се осъдиш).

Разбира се, днес тази истина е изопачена от "евреите" и те са станали от чеда на Аврам, чеда на злото, на фанатизма, на нацизма, на омразата и ненавистта. Това е истината. Тези хора не са евреи!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 25 минути, valkiria1 написа:

Мила ми  Следа,

точно този хляб няма как да си купиш по това време . ;)Просто, това е обреден хляб и още не е дошъл повода за да се прави.

Спомням си, че тези картинки показа и миналата година  и тогава те съвпадаха с Песах, което е времето на правенето  и яденето на този хляб. Пък и датата на опаковката потвърждава -06.02.2016  година.

Иначе излиза, че се случва Христовото чудо  от един хляб ядеш цяла година и той не свършва. В този смисъл направо е хубаво, че евреин от племето на Иуда твори чудеса и радва християните.


 :emoji_smiley-01:

Може би просто на Следа ѝ се е прияло такъв хляб и си е припомнила, че миналата година по това време си е била купила...Защото не споменава кога точно го е купила.

  преди 5 часа, Sleda написа:
Цитат

Купих си един самун от еврейския хляб Challah за да си облажа душата и, Бога ми, изядох го половината... Много хубав го правят. Отдавна не бях преяждала така. Да са живи и здрави, всички!

 

Редактирано от Aumi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 8 часа, valkiria1 написа:

Мила ми  Следа,

точно този хляб няма как да си купиш по това време . ;)Просто, това е обреден хляб и още не е дошъл повода за да се прави.

Спомням си, че тези картинки показа и миналата година  и тогава те съвпадаха с Песах, което е времето на правенето  и яденето на този хляб. Пък и датата на опаковката потвърждава -06.02.2016  година.

Иначе излиза, че се случва Христовото чудо  от един хляб ядеш цяла година и той не свършва. В този смисъл направо е хубаво, че евреин от племето на Иуда твори чудеса и радва християните.

Добро утро!

Просто реших да постна старата снимка. Сега ще снимам половината от новия хляб, този хляб който купих вчера. Правят го непрекъснато, не е обряден хляб, но е като обрядния хляб е, предполагам. Но го правят през цялдата година

 

 

A27F8024-407F-45E0-A88C-E9D0729B36CB.jpeg

 

 

72132EF3-A807-4EF1-B00A-AB4C26D9F4CC.jpeg

C3C074EA-717D-45DF-BDD1-779AD40E3ACA.jpeg

 

 

Редактирано от Sleda (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 7 часа, valkiria1 написа:

като едното нищо. Етиопците са считани за Бета Исраел.

Точно затова избрах етиопец за баща. :D  :jumping11:

преди 7 часа, Aumi написа:

Ако майката е спала с различни мъже етиопци, и ако няма ДНК тест за бащинство, няма да е сигурно кой точно е бащата.

   :laughing4: Нима!

Редактирано от Sleda (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 1 час, Sleda написа:

Точно затова избрах етиопец за баща. :D  :jumping11:

   :laughing4: Нима!

Със сигурност, не всички етиопци са евреи/юдеи.

 

Цитат

Етиопия е една от ранните християнски страни, в които християнството не идва през Европа, а направо от Юдея през Египет нагоре по Нил. Александрийската патриаршия е била начело докъм средата на 20-ти век, след което Етиопската църква става автокефална. Сирийският монах Фрументий е първият духовен водач на етиопците. Етиопците го наричат Абба Селами /Баща на Мира/. По времето на цар Езана 330 г. християнството се налага като основна религия. Коптското православие е основно за Етиопия. През VII век в източните райони на Етиопия прониква ислямът и се ислямизират народите сомали, афар, беджа и др. Ислямизацията обаче не се разпространява над християнизираните области по високите плата в западна и южна Етиопия.

 

Цитат

 

Анализи на ДНК

Поредица от сравнителни анализи на ДНК ([1] , [2] , [3], [4], [5]) показват, че бета израел се различават генетично от останалите еврейски общности и са близки до нееврейското население на Етиопия. Изследване на Станфордския университет ([6]) открива връзка между малки извадки от етиопски и йеменски евреи, но възможно обяснение за това е миграция от Етиопия към Йемен или непряка генетична връзка, включваща еврейско и нееврейско население от двата региона.

 

 

Редактирано от Aumi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 39 минути, valkiria1 написа:

Хляба от първата ти снимка е обреден хляб за Песах.

Втората ти снимка показва хляб ,който се ползва и за шабат. Разликата е в плитките на хляба.

Повечето плитки символизират племената на Исраел при бягството от Мицраим. Хляба се меси и в него се слагат зехтин и мед , затова е сладък и много вкусен. Нито един от  двата хляба обаче не е приготвен по изискванията за кашер. Оставям да се сетиш сама , защо ?

със сигурност не всички евреи са Исраел

няма лошо. В случая обаче той трябва да е по доволен . Доколкото си спомням ти имаше еврейски произход.

Иначе реално погледнато -ти не изповядваш иудаизъм, той не изповядва иудаизъм ..тоест нито ти, нито той сте  Исраел.

       :laughing4:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 11 минути, Sleda написа:

       :laughing4:

Цитат

Нито един от  двата хляба обаче не е приготвен по изискванията за кашер. Оставям да се сетиш сама , защо ?

Аз пък с интерес очаквах отговора на горния въпрос...:bighat:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 6 минути, Aumi написа:

Аз пък с интерес очаквах отговора на горния въпрос...:bighat:

Прочети етикета и виж съставките на хляба. Там е скрит отговора :)

Редактирано от capnemo (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хляба и тестените продукти трябва да бъдат изпечени от евреин, в кашерен дом или кашерна пекарна или от друго лице, но под наблюдението на еврейските власти. Тези произведения не трябва да съдържат млечни съставки или животински мазнини

http://www.kardjali.bgvesti.net/news/426773/Znaete-li-kakvo-oznachava-kasher-

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 10 минути, Aumi написа:

Хляба и тестените продукти трябва да бъдат изпечени от евреин, в кашерен дом или кашерна пекарна или от друго лице, но под наблюдението на еврейските власти. Тези произведения не трябва да съдържат млечни съставки или животински мазнини

http://www.kardjali.bgvesti.net/news/426773/Znaete-li-kakvo-oznachava-kasher-

 

Добра стартова точка. Има и още няколко детайла...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави ново...