Премини към съдържанието
Aumi

Доказателства за съществуване на духовния свят

Препоръчан отговор


За вярата съм писал в много теми.....

Ако визираш Христос (и не само) , забавлявай се тук : 

http://vbox7.com/search/?completed=1&vbox_q=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B3+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE

и аз съм писал,ти се заблявай там,когато си търся забавления влизам тук-http://www.plovdivskamitropolia.bg/index.php

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Чета

Тази извадка също е от някъде. Може ли автора, произведението.

В нея има стойностни наблюдения и изводи, но автора хем вкарва психология в тезата си - като ясна посока на явлението, което разглежда, хем от друга страна няма нужните разбирания и познания за психичния свят и значението и динамиката на измислянето за всеки Субект.

 

Темата е изключително обширна - за влиянието, произхода и значението на "измислянето" като психично явление, и мястото му сред останалото в психичния свят. Просто психичния свят е комплексна материя, всеки път, когато се наложи да се измъкне от нея "парче", се получава задължителен компромис и изкривяване...

 

Има обаче един общ принцип, той е прост, той е известен отдавна - наблюдаван, изведен, експериментиран. Накратко ще се пробвам да го предам чрез прости думи... макар, че...

----------------------

Реала е контекста за всеки СУБЕКТ. Когато отразявайки този реал, се наблюдават известни дефицити, те преминават като дефицити и в отражението на реала в СУБЕКТА.Но понеже и двете са отражения, смесването се осъществява без СУБЕКТА да разбере това. Несъзнателното в ПСИХИЧНОТО е по-големия дял. В него има несъзнавано и несъзнателно... Едното от двете е вторично - част от защитите на субекта, преместват конфликтни положения извън видимото от самия СУБЕКТ. Но то вече е създадено, просто се маха от видимото "съзнаваното" поле.

 

Когато е налице противоречия в отраженията на реала от който и да е субект, се задействат атавистично някои защитни психични механизми. По силата им те са насочени към задължителното изместване на отражението на реала, до степен в него да няма противоречия. А в човешките същества са налице нови мозъчни дялове, които са отговорни за изключително точното конструиране на изкуствен реал.

 

Първо се започва само със допълване и видоизменяне. За материал се ползват готовите паметови записи, като лекичко се видоизменят. Допълнително мозъка на несъзнателно ниво е складирал множество "записи", които са различни версии на едно и също. А версиите се получават от засиленото влияние на личното отношение спрямо едно или друго отражение. Това поставя условно началото на конструиране на изкуствена форма на отражение. На нещо като двойник на реала, съставен вече от самия субект. Първоначално само от елементи, после вече, при подходящи условия и характерови дадености, за субекта става все по-вече привлекателно да търси разрешаване на конфликтите си сред изкуствената направена от него среда, вместо да избира по-сложния път на реалните отработвания между него и обективната му среда.

 

Затова децата са толкова умели в измислянето. Има деца, които направо живеят в измислен от тях реал. "Големите" наричат това "лъжи", защото децата започват да лъжат от съвсем малки. Но постепенно те само чрез взаимодействието си със средата и другите около тях, наместват докъдето могат своите вътрешно конструирани версии...

Учудвал съм се на изключително хитроумните им широки описания, някои деца са направо гении в това. Толкова вживени, толкова погълнати... Понякога за самите тях това е вид игра. Нещо повече - всички детски игри включват вживяване в роли.

Въпроса е - че след играта да се излезе. Но колкото повече и по-дълбоко се играе... толкова повече става привлекателно. И играта с лекота навлиза в реала на всяко дете, след като то само по себе си усети, че е значително по-лесно, приятно, просто и най-важното - защитено, сред измисления си свят. Във възрастта в която всичко това се случва, децата нямат механизми, които да противостоят на постепенното изместване към собствена и колективно конструирана версия на света.

 

Ако се разгледа и внимателно анализира колективния реал, се виждат толкова силните колективни елементи на изкуствено създаване. Неслучайно всеки живот "отвътре" прилича на "филм". Древните са го аналогизирали със "сънуване", а днес - си е като един сънуван филм. В който сънуващия не знае че той е автора, а е само "зрител" сякаш на нещо, дето идва отнякъде, дето идва "отвън"...

 

Много елементи способстват за това. Намира се за нормално да се израстват различни етапи в детството, в които тия общи положения са преходни явления. И са просто съпътстващи възрастовите изменения. Но... все по-често в това се влиза... а не може да се излезе. След преминаването на определена условна граница, СУБЕКТА започва да не може да прави разлика между създадения от него реал и обективно съществуващия около него самия. Допълнително към това, че собствената конструкция е много магнетична и привлекателна - тя предлага безопасност, обяснимост, простота, свързаност... Където ги няма, веднага се попълва, все повече и повече, като по този начин все повече субекта пропада в собствената си клопка.

 

Така... защитните механизми, вместо защита, водят до пълно пропадане. Такъв индивид сред естествените условия на природна среда, не би оцелял и би загинал. Това е естествената посока, когато се нарушава адекватността между средата и субекта. Средата, като негов контекст, сред която той е програмиран да оцелее, е неговия универсален "коректор". И когато той не е адекватен спрямо нея - просто умира и е нещо подобно на явлението "естествен потбор".

Но днешната форма на битие, предлага качествено оцеляване на такива субекти. С времето те стават все повече и повече. Започват да резонират помежду си. За целите на колективния живот и потребността им от комуникация, те започват да създават консолидирани помежду им форми на изкуствени реали. Ако това се получи адекватно, е забелязано отдавна, че големи групи хора с лекота могат да понасят сложни и трудни условия, нищета, да преодоляват катаклизми... Само се въвежда подходящата обща нагласа в конструирането на реали. И вместо всеки да си го прави поотделно, се включват колективните механизми, предлагащи групови форми на изкуствени реали...

 

Искам да допълня, че Когато в един реал, въз основа на комплексни взаимодействия се получи силен сигнал за болка, конфликт, непоносимост, невъзможност да се изживвее, веднага защитата у всеки човек, залага на изкуственото преиначаване на отражението. Веднага се променят и паметовите записи. Веднага се изменя вътрешната структура на психичното.

Защитните системи за приоритет за всяка жива структура. Но при психичното те дотолкова се разрастват, че поемат с лекота контрола и веднага изместват и доминират всички останали дялове.

 

Сред всичко това е и връзката с явлението ВЯРА. При него е налице специфична вътрешна "връзка" с конструирането (или приемането на готова негова версия) на реал. Всяка версия с историческото развитие внимателно е ошлайфана, разработена... Разбира се тя, каквато и да е винаги има своите слаби места. Но тук идва явлението при което - когато си приел версия на реал и заместваш отражението си с него, то тогава собствената ти идентичност е завързана за тази приета версия. И също е като него - приета, съставена и конструирана. Та... когато идентичността е слята със описанието на реала, всеки прицес, касаещ едното, веднага рефлектира в другото звено. В този смисъл аз само условно наричам това "ДВЕ ЗВЕНА". те са слети, помежду им те не могат да направят разлика.

Остатъка от интелект в даден субект е включен задължително в конструирането. С нарастването на интелекта, той все повече е включен в процеса, защото появяващи се понякога "вредни" интелектуални включвания... създават веднага напрежение в готовата изградена заместена картина. Но СУБЕКТА вече е привлечен към нея и вече ВКОПЧЕН, отвъд определена граница, не може дори да си позволи идеята че има път назад. Всичко останало му от "миговете" в които той е имал идея за "границата на яснота между реалното и постановеното" вече отдавна е изтрита. Неговата идентичност вече е свързана с измисленото. И на него най-важното му действие, дела... стават приоритетни да ги преутвърждава, пази и доказва...

 

Няма реал, без да е постановен на ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ИДЕНТИЧНОСТТА на СУБЕКТА и РЕАЛА МУ. Когато са налице несъответствия, за ИДЕНТИЧНОСТТА НАСТЪПВА КРИЗА. Тя така е и известна - "криза на идентичността". Идентичността има множество механизми, които да я защитават. Но понякога настъпват събития с тежка непоносимост. Психиката се опитва да се справи отново с познатото за нея - измисляне, нови версии, удобни образи. Несъзнателното през цялото време се намесва сред всичко това... И се почват първите прояви на шизофренност, невротизми, психотизми... и т.н.

 

Държа да отбележа нещо изключително важно. Най-важния и естествен механизъм за "светване на червена лампа" за субекта е заложена именно в колективното му съществуване. Естествения коректор на "другите" около него и забелязването на "разлика" е най-простия и велик заложен начин да се "върнеш" сред полето на адекватност. Но... когато самия колективен реал, с времето се е постановил на все повече и повече изместени конструирани реали, вече естествената мярка и мерило се измества заедно със тази на "СРЕДАТА". И вече отделния субект става все по-невъзможно да има една "външна" подкрепа. И след като отвътре в него самия, пропадането не може да спре... се получава достатъчно адекватно описание на сегашното заварено положение.

 

Естествено е да се критикува изнесеното в тия думи. МНожеството от хора, обединени от различни форми на групи (народи, нации, националности по принаци) оформят принадлежност за идентичността на всеки новопостъпил субект. Така, че това е нещо, което идва като негова собствена потребност. Да, но е до време. Само до възраст. А след като се "изгуби" връзката с обективния реал, идват място именно странните версии на всяка личност, определена да се оприличава спрямо една или друга готова форма на конструиран колективно поднесен реал.

 

За някакво време, за някакви условия, за някакво преодоляване, всичко това е дало условия да се продължи, да се изживее... Всичко това е част от начините който и да е СУБЕКТ да оцелее, да пребъде, да продължи. Но въпроса е... че е до време, че е до граница. То е като лекарство, само докато е "малка дозата", после вече с порастването на дозата, става "отрова". Има и елемент на пристрастяване. Това е генералното пристрастяване на всеки СУБЕКТ. Това е основата на всички останали "залитания" и вкопчвания по различни атрибути на изживяванията в конкретиката на битието...

 

Това са елементи от динамиката на психиката и са в ход при всеки човек... всеки човек, без изключение. Всеки четящ тия думи задължително е повлиян от това. И всичко, което той е с идеята че е мислил, че "знае" че вижда, че познава... е задължително компрометирано вече от самия него. Разбира се, това се отнася и до самия мен - както вече споменах - БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ!!!

--------

За измислянето - каквото и да е то, от когото и да е, с времето са изведени общи положения. Но най-важното от тях е, че ИЗМИСЛЯНЕТО е комбинация от вече приети или заимствани наготово отражения. Вътрешното измисляне е просто модификатор. То не е творец. Не може да ":СЪЗДАВА". За него са нужни задължителни вече налични елементи. Така, че тази тема е чудесна илюстрация.

 

Астралния елемент го има. Но за него не мога и няма как да пиша тук. Затова поднасям една опростена версия. Тя не е истина. Тя е просто формално описание, съдържащо в себе си една част от много по-обширна картина... И едновременно съдържа автентични заключения от наблюдения, адекватни достатъчно, за да се приемат дори за работна хипотеза... За който може да си позволи, разбира се. :)

Редактирано от _ramus_ (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

и до ден днешен всички учени не са дали по добро обяснение за сътворението! и ако дадат обяснение първо отварят библията и започват да преписват,преиначават,допълват!

Ахъм. Това наистина ли го вярваш, т.е. че съвремените научни хипотези за възникването на Вселената са преписани от СЗ или се шегуваш? Ситуацията е съвсем различна. Учените изказват някакви хипотези за произхода на Вселената, след което теолозите се опитват да докажат, че тези научни хипотези са в съгласие с библейските писания. Понякога се справят по-добре, по някога по-зле в стъкмистиката, т.е. в нагласяването на библейските текстове към научните хипотези, теории и емпиричните факти.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ахъм. Това наистина ли го вярваш, т.е. че съвремените научни хипотези за възникването на Вселената са преписани от СЗ или се шегуваш? Ситуацията е съвсем различна. Учените изказват някакви хипотези за произхода на Вселената, след което теолозите се опитват да докажат, че тези научни хипотези са в съгласие с библейските писания. Понякога се справят по-добре, по някога по-зле в стъкмистиката, т.е. в нагласяването на библейските текстове към научните хипотези, теории и емпиричните факти.

Всъщност го има и обратното - понеже религиозното е исторически преди науката и се въдворява чрез средата, преди едно дете да започне да мисли критично, често самите "учени" са повлияни от самата библия. И по този начин доста неуловимо се смесват влиянията на двете парадигми.

 

Още повече, че голям проблем е все по-голямото отдалечаване на същинската наука от средностатистическата социална личност. Заради това религията има широко предимство - тя предлага именно на личността проста, лесно смилаема готова версия на описание на света, която да няма голяма нужда от задълбочено усвояване, осмисляне... Образователната система вече не може да компенсира това, още повече и опитите на религиозното да се вплете и в самата нея са налице и продължават. Особено в моменти на обществени кризи, първото,к заложеното - е именно религиозното описание И първия несъзнателен стремеж е да се "извика", когато е налице критична ситуация... :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Малки корекции, ако позволиш.

Всъщност го има и обратното - понеже религиозното е исторически преди науката и се въдворява чрез средата, преди едно дете да започне да мисли критично, често самите "учени" са повлияни от самата библия. И по този начин доста неуловимо се смесват влиянията на двете парадигми.

Това е вярно за 19 век, но днес не мисля, че е много актуално. Колко от сериозните съвремени учени са получили задълбочено религиозно образование? Нагласите във факултетите по точни науки на престижните световни университети са по-скоро атеистични.

Още повече, че голям проблем е все по-голямото отдалечаване на същинската наука от средностатистическата социална личност.

Споделям напълно. Природните науки толкова са се развили и диференцирали, че често дори специалисти от различни клонове на физиката или биологията не успяват да намерят общ език.

Образователната система вече не може да компенсира това, още повече и опитите на религиозното да се вплете и в самата нея са налице и продължават.

Мисля, че в известна степен това се прави целенасочено в някои страни и региони.

 

ПП Само да припомня на тези, които се опитват да аргументират религиозните си убеждения чрез мнения на отделни учени, че това са просто лични мнения на въпросните учени. С други думи, няма нито една научна хипотеза, теория или природен закон, който да предпоставя съществуването на Бог. Просто няма. Това, че някой физик или биолог бил казал, че вярва в Бог е просто израз на негова лична позиция, която е форма на метафизичен избор, т.е. не е в сферата на физиката (природните науки), а на метафизиката.

Редактирано от scepsis (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Това е вярно за 19 век, но днес не мисля, че е много актуално. Колко от сериозните съвремени учени са получили задълбочено религиозно образование? Нагласите във факултетите по точни науки на престижните световни университети са по-скоро атеистични.

Споделям напълно. Природните науки толкова са се развили и диференцирали, че често дори специалисти от различни клонове на физиката или биологията не успяват да намерят общ език.

Мисля, че в известна степен това се прави целенасочено в някои страни и региони.

Вярно е и днес !

И ще бъде вярно винаги !

Цитирам тук един мой пост от друга тема , но ще схванате връзката надявам се :

 

Некоректна аналогия. Точните науки нямат нищо общо с религиите.

Имат и то много общо !

И двете са близо до "Бог" ! Често се случва изтъкнат учен да каже :"Аз видях Бог !" :)

И двете проповядват крайни абстракции , където няма нищо друго освен "чисто мислене"! :)

Разликата е , че при религиите това задължително е въпрос на вяра и не се доказва , а при науките - задължително подлежи на строг емпиричен контрол и доказателство !

 

Ако сравняваме две религии , разликите се появяват където има подмяна на едни постулати с други !

А постулатите са скрепени със сляпа вяра . Нищо във Вселената не може да ги разклати !

Редактирано от by_chechi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 ПП Само да припомня на тези, които се опитват да аргументират религиозните си убеждения чрез мнения на отделни учени, че това са просто лични мнения на въпросните учени. С други думи, няма нито една научна хипотеза, теория или природен закон, който да предпоставя съществуването на Бог. Просто няма. Това, че някой физик или биолог бил казал, че вярва в Бог е просто израз на негова лична позиция, която е форма на метафизичен избор, т.е. не е в сферата на физиката (природните науки), а на метафизиката.

Всички "корекции" са много точни.

 

А що се отнася до цитата - всеки учен също си остава човек.

 

ЧОВЕК е многопластово същество и в себе си съдържа от следи от всички свои "възрасти", през които е минал. Това, че някой е "учен" не го прави да е някакъв особен, или специален. Той носи в себе си цялата основа на своята човешка личност, носи и индивидуален слой, носи наследствени и възпитани фактори.... и още толкова много други неща.

 

Дори т.н. "гении" са също обикновени хора и също носят и изявяват в себе си всички човешко. Така, че един от елементите на човека е... че всеки има различни форми на преминаване на своите "възрасти" и през всяка от тях отработва нещо свое специфично, негово.

 

Така, че... кой е "учения" и какво всъщност е "науката" - просто функционални названия и етикети от комуникативен характер. Както и всички останали хора, "учения" също преминава през своите екзистенциални и личностни кризи. Много "учени" и философи са били с ясни белези на психични отклонения, характерови и емоционални дефицити... Да не говорим за личностните проблеми от житейски и всекидневен характер на битието им...

 

Така, че... преди всичко в социото, като израз на един колективен организъм, в него също са налице всички "слоеве" и всички характеристики на отделната личност са присъщи и на колективното съзнание. И както в личността, по време на криза колективното търси опора в по-опростеното, в по-лесното за осмисляне, възприемане, отражение. Това е също етаж на съзнанието, оттам - на битието. И милиарди личности са включени в него. Това не е критика, нито израз на отношение. Всеки носи това в себе си. Включително и аз. Въпроса е всичко това доколко и как е възможно да се осмисли от самия СУБЕКТ, спрямо себе си.

 

Всъщност, в темата за ДУХОВНИЯ СВЯТ, в целия контекст на последните ми няколко коментара, ДУХОВНОТО е система от специфични способи, прийоми и подходи за излизане от сложната самоилюзийна "дупка" която всяко човешко същество само сътворява, като форма на измислена и конструирана реалност и сред нея - собствената си идентичност. Съвсем ясно е, че сред условното описание, което опитах по-горе, при широкото наличие на фактори е напълно невъзможно да се постанови какъвто и подход, при наличие на високи нива на несъзнавано, несъзнание и неосъзнатост. Заради това, всички в тия нива на отражение на субекта, сред тия особености на личността, е само възможно чрез някаква форма на индиректна подготовка. И всяка "възраст" всъщност се иска да се израсне.

 

За мен, подготовката за "света на отвъдното" още приживе, не е панацея за нищо и не решава никой проблем. Така или иначе, в условията на собствена версия на "филм" един субект е погълнат в някаква степен от него, идентифицирайки се с изживяванията, които заместват битието му. Така, че всъщност за мен ВЪПРОСА ЗА ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ е решим по съвсем друг начин. Просто всички "възрасти" са израз на личните отработки на субекта. Така или иначе с "вътрешните възрасти" си идват по естествен начин всички етапи. Когато те си вървят по своя естествен ход. Всичко останало е само опити и колективни игри (в най-общ смисъл)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Ето още един във връзка с темата :"

1.......Каква религия изповядвам тук даже няма значение.....

.....За втория закон вече казах.Той постулира невъзможността материята да е  съществувала вечно, сама по себе си.

........На мен са ми преподавали атеисти.Стивън Хокинг също е атеист.

Но за разлика от теб е  коректен и добросъвестен учен.Самият той смята , че нашата вселената получава енергия отвън и съвсем почтенно казва, че това вече е извън възможните предели на доказване.

Такива хора заслужават уважение.....

3......Няма как, ентропията в този случай би била максимална и всяко движение невъзможно.....

.....  религиятаняма за цел да ти обясни Бог, а само да разясни неговото отношение към творението.

4......Твореца може да бъде опознат само дотолкова, доколкото е сметнал за необходимо че трябва да се знае за него.

Вярващите изучават устройството  творението,а не на твореца.

Извинявам се , че си позволих да редактирам твоя пост , маркирайки го в определени и подредени отправни точки . Надявам се , че това ще ми бъде простено !

 

1.Ето ти сам го казваш ! За действителността няма никакво значение кой как я възприема , разбира и вярва - тя си е такава каквато е !

2.Стивън Хокинг ! Ами аз го възприемам като Бог или пророк на днешното време и вярвам на това което той казва , ако и да не го разбирам съвсем....за сега обаче , както самият той казва ! Това "за сега" е  най-съществената разлика между атеисти и религиозни !

3.Нека "религията" в този текст да обозначим като "някой" . Това не е манипулация ! Това е връщане към причината - преди да бъде написана , религията е мислена от някой ! Възниква въпросът кой е този "някой"? Кой в същност "пише" религията ? Аз предпочитам при обясняването на света , този някой да е  Стивън Хокинг . Време е С.Х. (След Христа - случайно може би съвпадение!Шегувам се !  :) ) да измести този "някой" съществувал в древни времена и вероятно мъдър за времето си човек , но все пак повече ограничен в разбирането си за света ! В своя частен случай отворената система (тази на С.Х.) може да бъде , се явява и като затворена . Т.е. по- широкообхватната , отворената система съдържа в себе си по-малката , по-ограничена своя част - затворената система (изразител на ІІ-ри закон на Т.Д.)

4.Това зависи от самия човек , а не от твореца ! Всеки човек без изключение изучава "творението" , света около , извън себе си . А в областта на психологията , вътре в себе си ("Опознай себе си!") , всеки човек без изключение изучава и "твореца" !

 

Така ! Какво излиза на края ?

В много други постове съм го писал :

"Човек сътвори Бог по свой образ и подобие , така че Бог да му служи в собствена изгода (на човека) и да осветлява пътищата му неведоми...!"  :) "

 

Надявам се всичко само си идва на мястото.... :) 

Редактирано от by_chechi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Често се случва изтъкнат учен да каже :"Аз видях Бог !"

Mи, не само, че не се случва често, а и изобщо не се случва някой сериозен учен да изтърси такова нещо, защото ще бъде остракиран от цялата научна общност като някой с психични отклонения и дефицити. Може да каже, че "вярва в Бог", но не и че го е "видял", демек възприел непосредствено и си е лафил с него.

И двете проповядват крайни абстракции , където няма нищо друго освен "чисто мислене"! :)

За сефте чувам термина "крайни абстракции", който предполага и някакви други видове абстракции, но дори се боя да си помисля какви. Може би, "безкрайни". Инак, ти приравняваш научните хипотези с чистите фантазии в това изречение. В следващото, обаче, твърдиш тъкмо обратното, а имено:

 при науките - задължително подлежи на строг емпиричен контрол и доказателство !

 

Значи, избери си едното или другото. Не може в две последователни изречения да твърдиш две напълно противоположни неща.

 

ЧОВЕК е многопластово същество и в себе си съдържа от следи от всички свои "възрасти", през които е минал. Това, че някой е "учен" не го прави да е някакъв особен, или специален. Той носи в себе си цялата основа на своята човешка личност, носи и индивидуален слой, носи наследствени и възпитани фактори.... и още толкова много други неща.

 

Несъмнено е така. Има стандарти за научна обективност, все пак. Друг въпрос е, че те отново са създадени от субекти, които са обусловени от множество фактори като среда, възпитание, образование и прочие.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПП Нека правим дистинкция (разграничение) между догматичен подход (характерен за религиите) и аксиоматичен подход (характерен за теоретичните науки), защото двете не са едно и също. Най-общо, в първия случай валидността или истинността на даден постулат се извежда от авторитета на определен свещен текст, който за счита за божествено откровение. Във втория случай, (1) определени твърдения се приемат без да се доказват (аксиоми), (2) включените в тях понятия не се дефинират в рамките на теорията, (3) фиксират се правила за извеждане на производни твърдения от аксиомите. Аксиомите се считат за интуитивно очевидни, както е в Евклидовата геометрия. Догмите изобщо нямат такава характеристика. Примерно, тринитарната догма в христянството не е нещо като V постулат на Евклид за успоредните прави, нали така?

Редактирано от scepsis (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Значи, избери си едното или другото. Не може в две последователни изречения да твърдиш две напълно противоположни неща.

Може ! Така да ти се струва само че са несъвместими , когато не си разбрал , когато не си видял общото в нещата . Тогава не можеш да постигнеш и  цялото ...

т.е. да постигнеш "просветление" стигайки до смисъла.... :)

Ако ще се хващаш за думите , като крайна абстракция ти посочвам всеки реален обект абстрахиран до точка.....цялата Вселена също ! :)

До колкото безкрайна абстракция няма ! Всяка абстракция тръгва от реалния обект . Отвъд своята крайност продължава в немислимото.... и вече не е абстракция - претърпява качествено превръщане в немислимо..... :)

Като "чиста религия" в науката за сега приемам "Струнната Теория" , без да се налага да избирам , и без това да влиза в противоречие с това което описвам.....В същност всяка хипотеза е форма и на вярване....

Хайде и линк да ти дам :  :)

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5

 

....Абстракция , по форма , по съдържание , по свойства , по време и постранство......оффф!

Редактирано от by_chechi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

 

ПП Само да припомня на тези, които се опитват да аргументират религиозните си убеждения чрез мнения на отделни учени, че това са просто лични мнения на въпросните учени. С други думи, няма нито една научна хипотеза, теория или природен закон, който да предпоставя съществуването на Бог. Просто няма. Това, че някой физик или биолог бил казал, че вярва в Бог е просто израз на негова лична позиция, която е форма на метафизичен избор, т.е. не е в сферата на физиката (природните науки), а на метафизиката.

Да, както няма и научна хипотеза доказваща обратното. :)

Всеки иска да докаже това в което самият той вярва.

 

Ние просто живеем в света на теориите и хипотезите. Както и самият Стивън Хокинг казва:

 

"Изглежда, че не съществува един математическия модел или една теория, която може да описва всички аспекти на вселената." От друга страна изглежда, че има мрежа от теории; "с всяка теория или модел нашата концепция за реалността и на основните съставки на Вселената се променят".

Редактирано от Aumi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Да, както няма и научна хипотеза доказваща обратното. :)

Всеки иска да докаже това в което самият той вярва.

Няма нужда научна хипотеза да се занимава с доказването на БОГ.

Нито тия, които предпоставят БОГ се занимават да го "доказват" чрез хипотезиране.

 

Това са два качествено различни мирогледа и отношение към света.

 

Ние сме ти свикнали всички и вече няма кой да обърне внимание на несъответствията. И с право - все пак форумите не са училище, нито предлагат наваксване на уроци и базови знания. Като липсват си е твой проблема... Вярно че прекарваш много време зад клавиатурата. Но освен цитати да запомняш имаш и време да се образоваш, да помислиш, да свържеш. Няма как да стане само със заимстване наготово и с миксове от същото. Не че не го правиш, но нищо сериозно не излиза от това. Като все пак си остава твой проблем.

 

Заради това на теб ти е потребно да се занимаваш с доказателства за собствената си вяра. Когато изведеш вярата от себе си, а не е слята с идентичността ти, потребността от затвърждаване отпада от самосебе си. За теб тия неща са чиста фантастика по простата причина че на думички квото ти трябва ти си го пишеш. И след като изживяването ти е толкова важно, изживявай се на каквото си си избрала и няма никакъв смисъл да го доказваш на който и да било.

 

Както и за останалите, определящи се по изживяванията си - не е ли малко странно защо всъщност ви е толкова важно да доказвате каквото и да било и да го играете на интелектуалност. Какъв е проблема - никой не пречи свободно да асоциирате каквото си решите спрямо себе си. Май се търси нещо друго... нали? Не е доказването основната цел, то е само инструмента. :)

Редактирано от _ramus_ (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

 

Като "чиста религия" в науката за сега приемам "Струнната Теория"

Уважаеми колега, ти разбираш "струнната теория" точно толкова, колкото и аз, демек не я разбираш изобщо, поради простата причина, че и двамата не сме образовани в теоретичната физика. Следователно, няма как да я "приемаме" или "отхвърляме". Да имаме мнение за тази теория е комично.

Да, както няма и научна хипотеза доказваща обратното.

Виж какво, Ауми, науката има определен обект, който изследва и това е материалния свят. Отделен въпрос е как дефинираме понятието "материя". При всички случаи, науката не се занимава с метафизични изследвания като дали има или няма Бог, защо Вселената е такава каквато е, а не друга, и подобни. Това са метафизични, философски и теологични теми, с които науката не изследва. С други думи, науката предлага хипотеза за началото на Вселената (Big Bang), но не пита защо това се е случило. Или пък науката описва основните физични константи, но не пита защо те са точно такива, а не някакви други. По тази причина няма как да има подобни хипотези – това не са въпроси и теми, които са релевантни в рамките на научния дискурс.

Няма нужда научна хипотеза да се занимава с доказването на БОГ.

Нито тия, които предпоставят БОГ се занимават да го "доказват" чрез хипотезиране.

Ххахах. Дублирахме се. Ми, предупреждавай, да се пестим времето.

Редактирано от scepsis (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Уважаеми колега, ти разбираш "струнната теория" точно толкова, колкото и аз, демек не я разбираш изобщо, поради простата причина, че и двамата не сме образовани в теоретичната физика. Следователно, няма как да я "приемаме" или "отхвърляме". Да имаме мнение за тази теория е комично.

Виж какво, Ауми, науката има определен обект, който изследва и това е материалния свят. Отделен въпрос е как дефинираме понятието "материя". При всички случаи, науката не се занимава с метафизични изследвания като дали има или няма Бог, защо Вселената е такава каквато е, а не друга, и подобни. Това са метафизични, философски и теологични теми, с които науката не изследва. С други думи, науката предлага хипотеза за началото на Вселената (Big Bang), но не пита защо това се е случило. Или пък науката описва основните физични константи, но не пита защо те са точно такива, а не някакви други. По тази причина няма как да има подобни хипотези – това не са въпроси и теми, които са релевантни в рамките на научния дискурс.

 

Да, разбира се. Но ти преди това каза, че нняма научно доказателство за съществуването на Бог. Е, няма как да има, ако науката не се занимава с търсенето на доказателства за съществуването на Първоизточника.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Уважаеми колега, ти разбираш "струнната теория" точно толкова, колкото и аз, демек не я разбираш изобщо, поради простата причина, че и двамата не сме образовани в теоретичната физика. Следователно, няма как да я "приемаме" или "отхвърляме". Да имаме мнение за тази теория е комично.

Точно за това я приемаме , на доверие , като вяра.....без да изказваме мнение (де си видял от мен това?)

За абстракция по време и пространство примерно виж "Ахил и костенурката" от 06.03.2014 тук:

http://www.kaldata.com/forums/topic/221624-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page-23

И това не е крайна абстракция за разглеждания обект абстрахиран до точка. .

Крайна абстракция са само неговите време и пространство.....присъщи и неотменими свойства на всеки обект....

Редактирано от by_chechi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Няма нужда научна хипотеза да се занимава с доказването на БОГ.

Нито тия, които предпоставят БОГ се занимават да го "доказват" чрез хипотезиране.

 

Това са два качествено различни мирогледа и отношение към света.

 

Ние сме ти свикнали всички и вече няма кой да обърне внимание на несъответствията. И с право - все пак форумите не са училище, нито предлагат наваксване на уроци и базови знания. Като липсват си е твой проблема... Вярно че прекарваш много време зад клавиатурата. Но освен цитати да запомняш имаш и време да се образоваш, да помислиш, да свържеш. Няма как да стане само със заимстване наготово и с миксове от същото. Не че не го правиш, но нищо сериозно не излиза от това. Като все пак си остава твой проблем.

 

Заради това на теб ти е потребно да се занимаваш с доказателства за собствената си вяра. Когато изведеш вярата от себе си, а не е слята с идентичността ти, потребността от затвърждаване отпада от самосебе си. За теб тия неща са чиста фантастика по простата причина че на думички квото ти трябва ти си го пишеш. И след като изживяването ти е толкова важно, изживявай се на каквото си си избрала и няма никакъв смисъл да го доказваш на който и да било.

 

Както и за останалите, определящи се по изживяванията си - не е ли малко странно защо всъщност ви е толкова важно да доказвате каквото и да било и да го играете на интелектуалност. Какъв е проблема - никой не пречи свободно да асоциирате каквото си решите спрямо себе си. Май се търси нещо друго... нали? Не е доказването основната цел, то е само инструмента. :)

О, нищо подобно, Рамус. Аз нямам никаква нужда да доказвам каквото и да е било свързано с моите вярвания на самата себе си. :)

Редактирано от Aumi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Уважаеми колега, ти разбираш "струнната теория" точно толкова, колкото и аз, демек не я разбираш изобщо, поради простата причина, че и двамата не сме образовани в теоретичната физика. Следователно, няма как да я "приемаме" или "отхвърляме". Да имаме мнение за тази теория е комично.

То времето, си е време... Ама нали и то е малко... странно - като в "подуенските баби" - "... имаааа - немааа..."

 

Но много се смях на писанието ти за мненията... Обаче смея да изразя допълнение

 

- Това да е налице мнение по който и да е въпрос - независимо от "разбирането" за него... си е нещо естествено. Форума, особено разделите в които сега точно пишем, са ярък пример за всичко това.

И всъщност не е противоречие - мнение може, и има всеки, въпроса с разбирането е обикновено отпечатан в самото "мнение". Разбира се при внимателен анализ и широк мироглед. И без това тия двете са рядко явление и нищо не пречи на никого да си пуска мненията за което и каквото и да е. Кво пък - за повечето точно затова са форумите...

Редактирано от _ramus_ (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

виж това се отнася и за тебе!ти също сляпо вярваш!и си вярваш!редиш думи ,а те няма никаква почва!казваш-древния човек еди си какво измислил от страх!добре,но Мойсей е писал библията през времето на бронзовата епоха!и до ден днешен всички учени не са дали по добро обяснение за сътворението!и ако дадат обяснение първо отварят библията и започват да преписват,преиначават,допълват!какви научни открития е имало по онова време,че и до ден днешен написаното да е актуално!кой е мойсей,откъде знания,не е ли бил роб в египет!

и защо нашето да е сляпа вяра!Бог дойде живя и умря на кръста!нали е и исторически и научно доказано!вярата суета ли е?

не се хАби да им обясняваш

колкото уикито енциклопедия - толкоз и библийките достоверни

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

 Е, няма как да има, ако науката не се занимава с търсенето на доказателства за съществуването на Първоизточника.

Да де, защото това не е неин предмет, област или поле на изследване.

О, нищо подобно, Рамус. Аз нямам никаква нужда да доказвам каквото и да е било свързано с моите вярвания на самата себе си. :)

Имаш и още как. Слушай какво ти казва Рамус и може да имаш много полза, ако си много искрена, когато анализираш себе си. Това не е лесно, но не е и невъзможно, уважаема приятелко.

 Кво пък - за повечето точно затова са форумите...

Е, да. Така си е. Ето пример:

колкото уикито енциклопедия - толкоз и библийките достоверни

Само, ако смея да попитам, ти откъде освен от астрала черпиш инфо, драга ми Хайди? Не е ли от УИКИ-то?

Направи един експеримент, ако искаш. Помоли твоите духовни водачи да ти обяснят следната теорема на Гьодел: На всеки непротиворечив рекурсивен клас k от формули съответстват рекурсивни знаци за клас r такива, че нито v Gen r, нито Neg (V Gen r) принадлежат към Flg (k),  където v  е свободната променлива на r.  Или на по-ежедневен език: Всички непротиворечиви аксиоматични формулировки от теорията на числата съдържат неразрешими твърдения.

Ако духовните ти водачи не се справят с обяснението, то потърси други по-образовани и интелигентни.

Редактирано от scepsis (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Какво  кара  материята  да  оживява?

Кога  се  появява  първата  мисъл  в  бебето  и  защо  мозъкът  работи  още  в  утробата

Кое  кара  една  единствена  клетка  в  бъдещият  организъм  да  запулсира

Отговорете  ми  с  научни  доказателства!

Редактирано от октим (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

защо  мозъкът  работи  още  в  утробата.

Щото е наличен, бе колега. Кво да прави освен да "работи", според теб?

Какво  кара  материята  да  оживява?

Мхм. Бог ще да е... Познах, нали?

 Кое  кара  една  единствена  клетка  в  бъдещият  организъм  да  запулсира

Клетките според теб са в две различни състояния - "пулсиращи" и "непулсиращи". Много интересен възглед.

Редактирано от scepsis (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Само, ако смея да попитам, ти откъде освен от астрала черпиш инфо, драга ми Хайди? Не е ли от УИКИ-то?

Направи един експеримент, ако искаш. Помоли твоите духовни водачи да ти обяснят следната теорема на Гьодел: На всеки непротиворечив рекурсивен клас k от формули съответстват рекурсивни знаци за клас r такива, че нито v Gen r, нито Neg (V Gen r) принадлежат към Flg (k),  където v  е свободната променлива на r.  Или на по-ежедневен език: Всички непротиворечиви аксиоматични формулировки от теорията на числата съдържат неразрешими твърдения.

Ако духовните ти водачи не се справят с обяснението, то потърси други по-образовани и интелигентни.

а не от уикито, уикито и шефа ни е забранил да го ползваме щото пълно с глупости и грешки

:D

 

БСЭ и Енциклопедия Британика - отговарям ти

това за работата ми

 

за духовните водачи - метни им го тва дългото тинтириминтири на астралния им мейл че много сложно за мене

:P

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

 

Имаш и още как. Слушай какво ти казва Рамус и може да имаш много полза, ако си много искрена, когато анализираш себе си. Това не е лесно, но не е и невъзможно, уважаема приятелко.

 

А дали самият Рамус е опознал добре себе си?

 

Предпочитам да релаксирам, отколкото да се задълбавам толкова надълбоко, защото колкото и да мислим, не можем да разрешим загадките на Вселената и все ще има много неизвестни в хипотезите в които сме приели да вярваме.

 

 

Публикувано изображение

Редактирано от Aumi (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

аз ще си ходя у облаците пак

 

Публикувано изображение

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

а не от уикито, уикито и шефа ни е забранил да го ползваме щото пълно с глупости и грешки

:D

 

БСЭ и Енциклопедия Британика - отговарям ти

това за работата ми

 

за духовните водачи - метни им го тва дългото тинтириминтири на астралния им мейл че много сложно за мене

:P

Бе то добре че са тия книги на Майкъл Нютон...иначе откъде щяхме да чуем за духовните водачи... ;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия.